ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola. ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola. ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT)"

Átírás

1 ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT) 2008/2009

2 I. A szakképesítés megnevezése Általános rendszergazda Szakmacsoport: Informatika OKJ azonosító száma: Kiadásának éve: Szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet: 15/2008 (GKM) A szakképzéssel betölthető foglalkozások: FEOR száma FEOR megnevezése 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások Telekommunikációs asszisztens Web-programozó Mérnökasszisztens Informatikai statisztikus és gazdasági tervező II. Az együttműködő szakközépiskola Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út OM azonosító: Székhely: 1146 Budapest, Thököly út Vezető: Bertalan Zsolt III. A felsőoktatási intézményben és a szakközépiskolában a felsőfokú szakképzésért felelős szakmai vezető és oktatói azonosítója és szervezeti egység A képzésért felelős intézmény: Informatikai Kar A képzésért felelős intézmény vezetője: Dr. Kozma László dékán A szak programfelelőse: Dr. Illés Zoltán, egyetemi docens A képzést folytató szakközépiskola vezetője: Bertalan Zsolt IV. A szakközépiskola fenntartója, a szakközépiskola és az intézmény közötti együttműködési megállapodás 1. melléklet V. A képzés indításának tervezett dátuma

3 I. Képzési cél ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA Szakképzési Program Az informatikai rendszerek méret- és bonyolultság-növekedése mára lehetetlenné tette, hogy egy átlagos informatikai szakember nagyobb rendszereket folyamatosan üzemeltessen. Ezen rendszerek megtervezése, fejlesztése, folyamatos magas színvonalú üzemeltetése önálló szakembert igénylő feladattá vált. Míg ezt a feladatot kisebb rendszerekben meg tudja oldani egy szoftverüzemeltető szakember, addig nagyobb rendszereknél olyanokra van szükség, akik sokkal mélyebben értenek a számítógép hardverhez, az operációs rendszerekhez és a hálózatokhoz. A képzésben részesülőt a szakképesítés anyaga a következő feladatok ellátására kívánja felkészíteni: Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez Munkája során környezettudatos magatartásformát tanúsít Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez Részt vesz a tevékenységével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásában Projekt tervezésében részt vesz Műszaki dokumentációt olvas, felhasznál és összeállít Előkészül a munkavégzésre LAN/WLAN hálózati rendszereket telepít LAN/WLAN hálózati rendszereket konfigurál LAN/WLAN hálózati rendszereket ellenőriz, korszerűsít LAN/WLAN hálózati hardver elemeket üzemeltet LAN/WLAN operációs rendszereket üzemeltet LAN/WLAN keret- és kliens-oldali programokat üzemeltet LAN/WLAN rendszerek megóvását és fejlesztését biztosítja II. A szakképesítéssel betölthető munkaterületek FEOR száma FEOR megnevezése 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások A rendszergazda olyan informatikus, aki megtervez vagy továbbfejleszt új informatikai rendszereket, gondoskodik meglévő rendszerek biztonságáról és napi működéséről. Emiatt feladatai: a/ A munkahelyi vezetéssel együttműködve megtervezi a munkahely informatikai rendszerét. b/ Meglévő informatikai rendszert (hardver és szoftver) a felmerülő igényeknek és pénzügyi lehetőségeknek megfelelően továbbfejleszti. c/ Elkészíti a munkahelyének informatikai üzemeltetési rendjét. d/ Folyamatosan üzemelteti munkahelye informatikai rendszerét. 3

4 Szakképesítés azonosító száma: A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Telekommunikációs asszisztens Web-programozó Mérnökasszisztens III. A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A szakmai vizsgára bocsátás követelménye: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével. IV. Oktatandó tanulmányi területek Az azonosító számú, Általános rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése: Korszerű munkaszervezés Gazdálkodási, projektvezetési modul Műszaki alapozás Hálózati rendszerek telepítése, konfigurálása Hálózati rendszerek üzemeltetése Ajánlott tantervi háló Tárgy/Félév Kredit Számítógépes alapismeretek Programozási alapismeretek Műszaki-tervezési alapismeretek Unix,Windows szerver rendszeradminisztráció Számítógépes kommunikáció, hálózatok Web fejlesztés Internet eszközök Informatikai biztonság Programozás nyelvek (C++) Script nyelvek Adatbázis-kezelés Gazdasági és munkaszervezési alapismeretek

5 Jogi ismeretek Matematika Projektszervezés az informatikában Mobil kommunikáció Speciális rendszergazdai teendők (fakultációs szakmai gyakorlat) Szakmai idegen nyelv (angol) Szakdolgozat Kontakt óraszám összesen Kreditpont A fentieken túl a nappali rendszerű képzésben a tanulók részére heti 1 osztályfőnöki óra megtartása kötelező mind a 4 félévben. (1993. LXXIX. tv. 52. (9) bek.) Az egyes tanulmányi egységek teljesítésének követelményeit úgy állapítottuk meg, hogy azok kreditértékeire a nappali tagozatos képzésben alábbiak teljesüljenek: heti egy órai előadás 1 kredit heti egy órai gyakorlat 1 kredit heti egy órai számítógépes gyakorlat 1 kredit szakdolgozat 10 kredit V. Záróvizsga A képzés végén a hallgatók szakdolgozatot írnak, azt megvédik és modulzáróvizsgákat tesznek. A szakdolgozat témája a rendszergazdasággal kapcsolatos legyen! Az OKJ-s szakmai vizsgán a vizsgaelnöki teendőket a Nemzeti Szakképzési Intézet felkérése alapján az Egyetem képviselője lássa el! Ha ez nem lehetséges, akkor a vizsgabizottságot az Egyetem képviselőjével ki kell egészíteni! 1. vizsgarész: Korszerű munkaszervezés Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elsősegélynyújtás, újraélesztés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 5

6 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 20% 3. feladat 30% 2. vizsgarész: Gazdálkodás, projektvezetés Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. Számla-, nyugta kibocsátás A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. vizsgarész: Műszaki alapozás Adott használt alkatrész szabadkézi vagy műszaki rajzának elkészítése, dokumentálása, műszaki és gazdasági ajánlat készítése ennek az alkatrésznek cseréjére A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott konkrét feladathoz anyagrendelést állít össze, kalkulációt készít a rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Összeállítja a szükséges eszközök listáját, és ismerteti az elvégzendő munkafolyamat lépéseit A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 4. vizsgarész: Hálózati rendszerek telepítése, konfigurálása Elektronikus feladatsor megoldása LAN ismeretek, forgalomirányítási ismeretek, kapcsolási ismeretek, WAN, VoIP és WLAN ismeretek témakörökben A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hálózatépítés, hálózati eszközök konfigurálása, hálózat tesztelése, hozzáférés vezérlés szabályozása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 180 perc 6

7 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 5. vizsgarész: Hálózati rendszerek üzemeltetése Önálló tervezési, installálási, konfigurálási, üzemeltetési, ellenőrzési feladat megoldása és dokumentálása - szakdolgozat védése Power Pointos prezentációval A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Általános rendszergazda megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 30 VI. A felsőoktatásba beszámítható modulok Számítógépes alapismeretek Programozási alapismeretek Web fejlesztés Programozási nyelvek Script nyelvek Matematikai alapozás Gazdasági és jogi ismeretek 5 kredit 5 kredit 8 kredit 5 kredit 3 kredit 1 kredit 5 kredit Választható informatikai tárgyak 6 kredit Összesen: 38 kredit VII. A képzés időtartama, beosztása A képzés időtartama: 4 félév, összóraszáma heti 110 kontakt óra, 120 kreditpont. Azon alapképzési szakok megnevezése, amelyen kredit beszámítható Programtervező informatikus alapszak A felvétel követelményei A felsőfokú szakképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése (Ftv 41. alapján). 7

8 Felsőfokú szakképzésről alapképzésbe átvétel rendje A tanuló felvételi eljárás keretében kerülhet be a Programtervező informatikus alapképzésbe, ahol a képzési program szerinti kreditbeszámítást kérheti. OKJ-s bizonyítvány megszerzése esetén az aktuális felvételi pontszámítási szabály szerint felvételi többletpont jár. Alapképzésről felsőfokú szakképzésbe átvétel rendje A felsőfokú szakképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése. Az alapképzésben elvégzett, a szakképzésben is létező tárgyak beszámíthatók. A szakképzésben résztvevő oktatók, tanárok és szakoktatók képesítési követelményei Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. A szakképzésben egyetemi oktatók, informatika szakos középiskolai tanárok, valamint informatikus mérnöktanárok vehetnek részt. Az ELTE Informatikai Kara a képzésben résztvevő oktatók rendelkezésére bocsátja a képzés részletes tervét, melyet a Petrik Lajos Szakközépiskolával közösen dolgoz ki. A szakképzésben résztvevő oktató rendszeres és esetileg indokolt továbbképzésének célját, tartalmát, a továbbképzés módját, illetve formáját az Egyetem határozza meg és a Középiskola közreműködésével bonyolítja le. A továbbképzés célja a szakképzésben résztvevők oktatók szakmai felkészültségének folyamatos biztosítása, a képzésben alkalmazható pedagógiai módszerek, a felhasználható oktatástechnikai eszközök megismertetése és adaptálása a képzés folyamán. A továbbképzés tartalmát a képzési programban nevesített tantárgyak tudástartalmában, az átadni kívánt ismeretek körében bekövetkezett változásoknak a tantárgyak oktatási programba történő beépítése határozza meg annak érdekében hogy az oktatók megfelelő szakmai felkészültség birtokában végezzék oktatói tevékenységüket. A továbbképzés módja, formái: szakmai konferencia az érintett oktatók számára az Egyetem által delegált szakember közreműködésével, szakmai konzultáció az Egyetem által adott tantárgy tekintetében megnevezett a Programtervező informatikus alapképzésben azonos vagy rokon tárgyat oktatóval, szakmai bemutató szervezése oktatás módszertani kérdésekben, illetve az oktatást segítő technikai eszközök megismertetése és alkalmazásának elősegítése érdekében. Minőségbiztosítás A felsőfokú szakképzésben a minőségbiztosítás a megfelelő fokozattal és gyakorlattal rendelkező tanárok, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelő oktatási struktúra, a záróvizsgákon a Nemzeti Szakképzési Intézetből delegált vizsgabiztosok szakmai felügyelete révén valósul meg. Ezen kívül a végzett hallgatók munkaadóitól visszajelzést kérünk a képzés megfelelő alkalmazhatóságára vonatkozóan. A képzés költségterve A képzésben terveink szerint 1 osztály indul, 28 fős osztálylétszámmal. A képzésben résztvevők tanulói jogviszonnyal rendelkeznek a Petrik Lajos Szakközépiskolában. A képzés pénzügyi forrása tanulói jogviszony esetében Budapest Főváros Önkormányzata, mint fenntartó által megállapított éves költségvetés, amellyel a Szakközépiskola gazdálkodik. A Szakközépiskola az Egyetemmel kötött megállapodás szerinti összeget fizeti a megállapodásban részletezett tevékenységek fejében az Egyetemnek. A 2008/2009-es tárgyévben ez az összeg felsőfokú szakképző osztályonként (azaz egymillió kettőszáztizenháromezer) forint. Az Egyetem a kapott összeget a 2008/2009-es tanévben az alábbi táblázat szerint használja fel: 8

9 Megnevezés Összeg (ezer Ft-ban) 1.1. Képzésért felelős szakmai vezető díjazása Tantárgyfelelősök díjazása (2 félévre 15 tantárgy * Ft) Óradíj (4 óra * 35 hét * 3000 Ft/óra) Vizsgadíj 1.5. Egyéb személyi kiadás (pl. oktatásszervezés, adminisztráció) 1. Bérjellegű kiadások összesen: TB járulék Eü. hozzájárulás 2.3. Munkaadói járulék (3 %) 2. Munkáltatót terhelő járulékok összesen: Terembérlet (tervezhető az 5.3 pontban is) 3.2. Üzemeltetési kiadások (tervezhető az 5.3 pontban is) 3.3. Papír, irodaszer, számítástechnikai anyagok, készletek 3.4. Szolgáltatási és egyéb kiadások 3. Dologi kiadások összesen: 0 4. Közvetlen kiadás összesen ( sor): Rezsi költség (bruttó bevétel 8%-a) Kezelési költség (bruttó bevétel 2%-a) Kari elvonás (bruttó bevétel 10%-a) Kincstári vagyon felújítására (bruttó bevétel 5%-a) Rezsi, kezelési költség és elvonások összesen: Kiadások összesen (4+5. sor): 7. Képzés bevétele összesen : 1213 Infrastruktúrális igények A képzés az Egyetem és a Szakközépiskola megállapodása szerint a Petrik Lajos Szakközépiskola épületében, annak tantermeiben és számítógép laborjaiban folyik. Az elméleti órákhoz osztályonként 1 tanterem (1 számítógéppel és projektorral), a gyakorlati órákhoz (csoportbontás miatt) 2 számítógép labor szükséges. 9

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M U TATÓ 1. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiuma Pedagógiai Programjának és helyi tantervének módosítása 2. Felsőoktatás a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumában 3. Játékvár Óvoda Alapító

Részletesebben

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ Felsőfokú szakképzési program indítására a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült.

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 Informatikai rendszergazda. 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó HELYI TANTERVE 2008 Készítette: Orbánné

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

CAD-CAM INFORMATIKUS

CAD-CAM INFORMATIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WE-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

3. Szakképzési program

3. Szakképzési program 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban

Részletesebben

CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok CAD-CAM INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÉPZÉSI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai 7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ... 1 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER... 49 LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS... 89 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05 2. Szakképesítés

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Informatikai rendszergazda

Informatikai rendszergazda Informatikai rendszergazda OKJ azonosító szám: 54 481 04 A szakképesítés rövid leírása Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03 2. A szakképesítés megnevezése: Informatikai

Részletesebben