az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról"

Átírás

1 19/2005. (VII. 8.) OM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról 1. számú melléklet a 19/2005. (VII. 8.) OM rendelethez AZ IPARI MESTERKÉPZÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEINEK JEGYZÉKE 58. Gáz- és olajtüzelő berendezés-szerelő, üzembe helyező 59. Motorkerékpár-szerelő és javító 60. Porcelánkészítő 59. MOTORKERÉKPÁR-SZERELÕ ÉS -JAVÍTÓ mestervizsga szint és szakmai követelmények I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek 32.táblázat vagy a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések. 2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlat A motorkerékpár javítás tevékenységi profilú gazdasági társaságnál vagy egyéb szervezetnél, illetve iparosnál - a szakma különböző munkaterületein eltöltött - gyakorlat időtartama Szakmunkás, középfokú, illetve felsőfokú szakirányú végzettséggel 3 év Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszaknak a vizsgára jelentkezés előtti egy év időtartamban kell lennie. II. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök 1. A mester szakmai munkaterületének leírása A motorkerékpár-szerelő és -javító mester szakmájának gyakorlása során, önállóan - korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal - az alábbi, tipikusan jellemző munkatevékenységeket végzi: - a motorkerékpár motorjához, erőátviteli szerkezetéhez, valamint alépítményéhez tartozó fődarabok hibáinak megállapítása, javítása, karbantartása, - a szervizmunkák, a jármű ellenőrzésével, a hatósági műszaki felülvizsgálatával összefüggő műszeres vizsgálatok elvégzése,

2 - a motorkerékpárok elektromos berendezéseiben előforduló meghibásodások felismerése és elhárítása, - a motorkerékpár diagnosztika ismerete és készségszintű alkalmazása. 2. A mester tevékenységi területe és feladatköre - A motorkerékpár-szerelő és -javító mester tevékenységi körében elvégezhető szerelési-javítási munkák fajtáit a szakirány szerint illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete határozza meg, - a mestervizsgával és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező mester a hatályos rendelet(ek) ben részletesen felsorolt feladatok és tevékenységek elvégzésére jogosult. III. Szakmai követelmények 1. A szakma - mester szintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok) - A motorkerékpár motorjához, erőátviteli szerkezetéhez, valamint alépítményéhez tartozó fődarabok hibáinak megállapítása, javítása, karbantartása; - a szervizmunkák, a jármű ellenőrzésével, a hatósági műszaki felülvizsgálatával összefüggő műszeres vizsgálatok elvégzése; - a motorkerékpár elektromos berendezéseiben előforduló meghibásodások felismerése és elhárítása; az alábbiakkal összefüggésben: - gyújtórendszerek, előgyújtás-szabályzók, - karburátorok, - benzinbefecskendező rendszerek, - környezetvédelmi előírások és vizsgálati rendeletek a kipufogógáz összetevő értékeinek szempontjából, - négyütemű Otto-motor, - kétütemű Otto-motor, - a motorok hűtése, - a motorok kenése, - tengelykapcsoló, - erőátvitel, - nyomatékváltómű (mechanikus és automatikus sebességváltó), - differenciálmű (ATV),

3 - kerékhajtások, - kerékfelfüggesztések, - kerekek, gumiabroncsok, keréktárcsák, - lengéscsillapítók, rugózás, ülésmagasság-szabályozás, - kormányzás, - a motorkerékpár alapvető villamos és elektronikus berendezései (világító- és jelzőberendezések, kényelmi berendezések, biztonsági berendezések, CAN-busz rendszerek), - fékek (fékrendszerek, fékvizsgálat, hatósági előírások), - akkumulátor kezelése, - általános elektromos vizsgálatok, - váz, a motorkerékpár menetdinamikája, kormányzása, - kipufogórendszer (katalizátorok, <L>-szondák), - a motorkerékpár üzemanyag-ellátó berendezései, - megrendelés, - raktárkészlet- és anyagnyilvántartás, - munkafelvétel (hibafelvétel), - számlázás, - bizonylatok, tanúsítványok kezelése, kiállítása, - vállalkozás alapítása, működtetése, - a vállalkozási tevékenység nyilvántartása, elszámolások, bevallások készítése: = pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetése, = mérleg, illetve egyszerűsített mérleg készítése, = munkaügyi, adó- és társadalombiztosítási elszámolások készítése, nyilvántartása, - piackutatás, marketing, - alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatási, szociális és egyéb feladatok, - kapcsolattartás az elméleti képzést végző intézménnyel,

4 - a gyakorlati feladatok kiadása, végrehajtása, nyomon követése, értékelése, - tanulókkal kapcsolatos szociális és egyéb feladatok, - munkavédelem, környezetvédelem. 2. Követelmények 2.1 Általános szakmai elvárások A mesterjelölt ismerje, illetve tudja alkalmazni - az adott vagy kiválasztott típusú járműre vonatkozó azonosító és beállítási értékeket adatkönyvek (MOTOR-DATA), mikrofilm vagy számítógépes program alapján; - a különböző motorkerékpár motorokat, azok részegységeit, működését, javítását, diagnosztikáját; - erőátviteli egységeket (tengelykapcsolót, sebességváltót, meghajtótengelyeket, ATVdifferenciálműveket); - a futóműveket, azok működését, javítását, diagnosztikáját; - a fékeket (hidraulikus, ABS); - a rugózást, lengéscsillapítókat; - a kormányműveket és részeit; - a kerekek, gumik szerelését, kiegyensúlyozását (centrírozását); - az alapvető villamos berendezéseket, azok részeit; - a környezetvédelmi előírásokat; - a munkaegészségügyi, munkabiztonsági előírásokat; - a biztonságtechnikát; - az időszakos hatósági műszaki vizsgálatok követelményeit; - a mérőműszerek, villamos gépekkel és emelőkkel szemben támasztott biztonsági és pontossági ellenőrzések követelményeit; - a szerelés és hibafelismerés eszközeinek felépítését és biztonságos kezelését. A mesterjelölt - tudjon műszaki felmérést végezni a javításra beálló járműveken, tudja elkészíteni a javítás várható költségvetését (kalkulációt);

5 - az ügyféllel tárgyalóképes legyen; - ismerje a műhelyben szükséges ügyvitel menetét, munkafelvétel, javításra kiadás, hibafelvétel, javítás, beállítások, próba, átadás; - a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében tudjon környezetkímélő módon dolgozni. A mesterjelölt legyen járatos az alábbi területeken - anyagok beszerzése, tárolása, számla szabályszerű elkészítése, - naplófőkönyv vezetés (Bevételek - Kiadások könyvelése), - munkaügyi, társadalombiztosítási és adózási ügyek, - műhelyszervezés - műhely berendezés, - műszerek, - gépek, - szerszámok, - eljárás vitás ügyekben, garancia elbírálása, - felügyeleti szervekkel együttműködés, - szakmai intelligencia, kommunikáció: = ügyféllel, = munkatárssal, = tanulókkal, = ellenőrző szervekkel, = szállítókkal, = konkurenciával. Elvárt, hogy a mesterjelölt - képes legyen magát önképzéssel fejleszteni, hogy a szakirányú fejlődéssel lépést tudjon tartani; - képes legyen szakmai tudását átadni az új generációnak (tanulóinak), és tudja velük megszerettetni a munkát, rendet, fegyelmet; - informatikai alapismeretekkel rendelkezzen (irodai, gyártói szoftverek); - minőségbiztosítás, munkadokumentációk.

6 A mesterjelöltnek sokoldalú, jól képzett egyéniségnek kell lennie, hogy egy személyben tudja vállalkozását szervezni, irányítani és dokumentálni. Ügyfelei és munkatársai között összekötő kapocsként kell működnie. Munkájának korrektnek, gazdaságosnak és jó minőségűnek kell lennie. Alkalmasnak kell lennie a rábízott tanulók szakmai és pedagógiai szempontból történő nevelésére. A technika fejlődésével mindenkor lépést kell tartania. 2.2.Követelmények a szakmai elmélet terén A mesterjelölt ismerje - a motorkerékpárok szerkezeti felépítését, a fődarabok, szerkezeti egységek működési elvét, anyagát, gyártási technológiáját, a járművek villamos berendezéseit, szerelvényeit, azok funkcióját, - a motorkerékpárok műszeres méréseinek eszközeit, mérési technikáit, - és alkalmazza a szakma munka- és környezetvédelmi, biztonságtechnikai előírásait, - a motorkerékpárok diagnosztikai műszereit (beleértve a rendszertesztereket és hibakód-kiolvasókat is) az ellenőrzés, hibamegállapítás, beállítás céljából, - a meghibásodások megszüntetésére a megfelelő javítási technológiát, - a motorkerékpárok alrendszereinek beállítását a megadott értékhatárok szerint, - a motorkerékpárok kis- és nagy fődarabjainak, villamos berendezéseinek szakszerű cseréjét, - a futóművek, fékberendezés, kormányszerkezet, tengelykapcsoló, csuklós tengely, ATV kiegyenlítőmű, a járműmotor és kiegészítő berendezések javításának technológiáját és technikáját, - az önálló vállalkozáshoz szükséges alapismereteket. Anyagismeret: A mesterjelölt - ismerje az anyag- és alkatrészbeszerzés menetét, a helyes tárolást és raktározást, - tudjon a javítási munkákra árkalkulációt és vállalási időt megállapítani, - legyen tárgyalóképes az ügyfelekkel és az alkalmazottakkal, valamint a rá bízott tanulókkal. Birtokolja és tudja hasznosítani azokat az általános műszaki (fémipari, villamos ipari) ismereteket, amelyek bővítésével az ún. rokonszakmákban (pl. gépjármű-villamossági szerelő) is képes a mester fokozat megszerzésére. 2.3.Szakmai gyakorlati követelmények A mesterjelölt tudja (tudjon) - szét- és összeszerelni a dob- és tárcsafékeket, - hibát megállapítani és a fék alkatrészeit cserélni, - fékerő-szabályozót ellenőrizni, szerelni, javítani (Honda CBS),

7 - ellenőrizni a bordás szíj feszességét (és figyelni csereintervallumát) és kerekeinek kopását, - futómű beállítására szolgáló műszerekkel a futóművet bevizsgálni és beállítani, - szakszerűen elvégezni a nyomatékváltómű ki- és beszerelését, - eldönteni a nyomatékváltóművek alkatrészeinek hiba-felvételezési módszerek alkalmazásával az alkatrészek javíthatóságát vagy cseréjét, - elvégezni a technológiai sorrendnek és eljárásnak megfelelően a szétszerelést, - szakszerűen használni a mérő, ellenőrző és beállító eszközöket és célszerszámokat, - szakszerűen kezelni az alkatrész tisztításához használt berendezéseket, ismerjék az alkatrésztisztítás menetét, - szakszerűen elrendezni és tárolni az alkatrészeket, - elvégezni a szétszerelt motor alkatrészeinek hiba-felvételezését, a technológiai utasításban megadott méretek és tűréshatárértékek figyelembevételével, - csoportosítani a selejt, a javításra váró és a még felhasználásra kerülő alkatrészeket, - a forgattyústengelycsap és csapágy méreteinek méréssel történő meghatározását és az eredmények alapján történő minősítését, - megválasztani a támcsapágy méretet az axiális játék beállításához, - szakszerűen elvégezni a forgattyústengely előszere-lési munkálatait, az előszerelt forgattyústengely beszerelését, a csapágyfedelek meghúzását, a csavaranyák biztosítását, - szakszerűen elvégezni a hajtórúd derékszögelését, - szelepülést és szelepet csiszolni, - motort összeszerelni (a típusra megadott szerelési és beállítási utasításnak megfelelően, a típushoz használatos) célszerszámok segítségével, - a hűtőt a motorkerékpárból szakszerűen kiszerelni és a kiszerelt hűtőn folyásvizsgálatot végezni, - a fagypont vizsgálatot elvégezni, - megítélni a termosztát állapotát a hűtési rendszerben okozott zavarok alapján, - zárt hűtőrendszert légteleníteni, - a leggyakrabban előforduló meghibásodási lehetőségeket és okát, ezek kijavítását a szükséges olajnyomás kialakításának feltételét,

8 - olajok tulajdonságainak ismeretében - táblázatból a felhasználás céljának megfelelően - olajminőséget megválasztani, - kiszerelni a lámpatesteket, - a világítótestekben izzót cserélni, - a lámpatesteket beszerelni és az elektromos vezetékeket a kapcsolási rajz szerint bekötni, - a rendszerben keletkezett hibát feltárni és javítani, - a javításra kerülő motortípus javítási kézikönyvét használni, abból adatokat kikeresni és értelmezni, - a gépjárműből a fődarabokat, motort, tengelykapcsolót, nyomatékváltót, első és hátsó futóművet kiszerelni, - a kiszerelt fődarabokat és segédberendezéseket lemosni, szétszerelni, hibafelvételezni, javítani és összeszerelni, - a motorkerékpár időszakos hibamegelőző karbantartását a javítási kézikönyvben előírt utasítás szerint szakszerűen végrehajtani, - a jármű elektromos hálózatát átvizsgálni, fényszórót beállítani, - a kerekeket kiegyensúlyozni, - elvégezni a lengéscsillapító, a kormányszerkezetek és a futóművek vizsgálatát, - a vonatkozó munkavédelmi előírásokat ismerni és alkalmazni. A mesterjelölt képes legyen a járművek teljes vizsgálatának elvégzésére; tudja (tudjon) - a mérőműszereket alkalmazni, felszerelni, beállítani, méréseket elvégezni; - a mért eredményeket helyszínen kiértékelni; - a mérések során kapott eredmények alapján a szükséges beállításokat elvégezni; - vázgeometriát értékelni, beállítani; - a helyhez kötött stabil kiegyensúlyozó készülék kezelését; - a mért eredmények alapján táblázat segítségével kerékkiegyensúlyozást elvégezni; - a készülékek gyakorlati alkalmazását; - a mért eredmények kiértékelését, mérési eredmények és fékdiagramok alapján; - a kiértékelés után a hiba megnevezését, kijavítását;

9 - a fékekre vonatkozó hatósági műszaki előírásokat; - a vizsgáló berendezéseket alkalmazni; - a kapott eredményeket értékelni; - az értékelés után a hiba elhárítását végrehajtani; - hibakód-kiolvasókat és rendszertesztereket (OBD ki-olvasókat) használni; - a műszeregységeket a motorra csatlakoztatni; - a nyomás- és depressziómérést elvégezni és a fordulatszámon elemezni; - az elemzés során a mérést kiértékelni, táblázat segítségével a henger állapotát megítélni; - üresjárati hengerteljesítmény mérést és AHC-mérést elvégezni és a mérést kiértékelni; - a mérőműszerek hitelesítését, csatlakoztatását elvégezni; - a zárás szög mérését elvégezni; - a kondenzátor, megszakító érintkezők ellenőrzését ellátni; - az előgyújtás és az előgyújtás-szabályozás ellenőrzését ellátni; - a gyújtógyertyák vizsgálatát ellátni; - a műszeregységet a motorra kapcsolni; - a műszer hitelesítését, a gyújtásellenőrzését, és a kiértékelését elvégezni a szükség szerinti gyújtásállítást végrehajtani; - ellenőrizni az előgyújtást szabályzók működését; - az oszcilloszkópnak a motorra kapcsolását, üzembe helyezését, különböző képképzéseket (sorozat, egymásra vetített raszter) elvégezni; - a normál oszcillogram alapján felismerni a jellemzőbb hiba okokat, azok kiküszöbölését, beszabályozását elvégezni; - a tüzelőanyag szállítási rendszer bemérését elvégezni; - a tüzelőanyag szivattyú vizsgálatát, működését, ellenőrzését ellátni; - szemrevételezéssel ellenőrizni a teljes tüzelőanyag ellátó rendszer tömítettségét, állapotát; - a stroboszkópos, oszcilloszkópos vizsgálatokat elvégezni; - a porlasztó vizsgálatát elvégezni;

10 - oszcilloszkópos vizsgálatnál oszcillogramok értékelését elvégezni; - a mérőkészülékek üzembe helyezését, valamint hitelesített mérés menetét elvégezni; - a gázelemzés, füstölés mérés gyakorlati végrehajtását elvégezni; - a kapott eredmények alapján a szükséges beállítások elvégzését ellátni; - a környezetvédelmi utasításokat ismerni és azok betartását ellenőrizni; - a fényszóró vizsgálók gyakorlati alkalmazását, használatát ismerni; - a mérőernyő képének értékelését elvégezni; - a fényszóró beállítását elvégezni; - a fényerősség mérését elvégezni. A mesterjelölt - ismerje a motorkerékpár rugózását végző és szintszabályozó szerkezetek hiba-megállapításait, tudja azok javítását, cseréjét, - rendelkezzen az üzemeltetés feltételrendszerének ismeretével (karbantartás, javítás, felújítás), - ismerje a motorkerékpárok hatósági műszaki vizsgára való felkészítési technológiáját és a műszaki vizsgára bocsátás feltételeit, - tudja elhárítani a gépjárműjavítás és vizsgálat során előforduló tűz- és baleseti veszélyeket. IV. A szakmai minősítés és vizsgáztatás rendje A mesterjelöltnek a mestervizsga bizottság előtt kell számot adnia elméleti felkészültségéről, gyakorlati tudásáról. A mestervizsga célja annak megállapítása, hogy a mesterjelölt - elsajátította-e a motorkerékpár-szerelő és -javító tevékenység mesterszinten történő gyakorlásához szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, valamint a vállalkozása vezetéséhez szükséges vállalkozási, illetve a tanulóképzéshez szükséges pedagógiai ismereteket, - rendelkezik-e a szakmai követelmények által támasztott tudáselemekkel, gyakorlati készségekkel, valamint - mindezek birtokában képes-e munkáját mester színvonalon önállóan végezni. A mestervizsga részei: - vállalkozási ismeretek (általános gazdasági, alapvető jogi, munkaügyi stb. ismeretek) vizsga,

11 - pedagógiai (munkapedagógiai) ismeretek vizsga, - szakmai gyakorlati vizsga, - szakmai elméleti (írásbeli, szóbeli) vizsga. A mestervizsgát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata alapján kell megszervezni és lebonyolítani. Megjegyzés: A vállalkozási ismeretek és a pedagógiai ismeretek vizsgarész követelményrendszerét e melléklet a 7. látszerész mestervizsga szint és szakmai követelményeket követően tartalmazza. A szakmai vizsgarészek sorrendje: - szakmai elméleti írásbeli, - szakmai elméleti szóbeli, - szakmai gyakorlati. 1. Szakmai elméleti vizsga és értékelése a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - szakismeret (szakmai ismeret, szakrajz, diagnosztika, anyagismeret), - munka- és balesetvédelem, környezetvédelem, informatika, Az írásbeli vizsga időtartama legfeljebb 240 perc. Az írásbeli vizsga tartalma: A szakmai ismeretek tantárgy vizsgája az alábbi témakörök egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza: - szakmai ismeretek (pl. valamilyen ismert motor, fék vagy futómű rajza, működése, megnevezett hiba kijavítása, beállítása), - szakrajz (szabadkézi műhelyrajz, vázlat), - diagnosztika (pl. motordiagnosztikai műszer rákötése a motor nevezetes pontjaira, mérések elvégzésének felsorolása), - anyag- és gyártásismeret (pl. roncsolásos anyagvizsgálati eljárások), - baleset-elhárítás (pl. "Sorolja fel mire ügyel balesetvédelmi szempontból egy X pld. javítása során?"), - munkavédelem, környezetvédelem, informatika, - speciális vállalkozási ismeret (pl. "Számlázzon ki árjegyzékből egy X pld.-t!").

12 Az elérhető maximum: 100 pont. "Megfelelt" minősítést kap az a mesterjelölt, aki az elérhető pontszámok legalább 60%-át elérte. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - szakmai ismeretek, - munkavédelem, környezetvédelem. A szóbeli vizsga tartalma: A szóbeli vizsga során a mesterjelöltnek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolnia: - szakmai ismeret (anyagismeret, gépjárműszerkezetek, gépjármű-villamossági ismeretek, gépjárműdiagnosztika), - munka- és balesetvédelem, környezetvédelem, A vizsgázónak a tételek kihúzása után perc felkészülési időt kell biztosítani. A feleletekre témánként megfelelő időt kell biztosítani. Az értékelés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata alapján történik. A szóbeli vizsgán a mesterjelölt önállóan számol be felkészültségéről. A vizsgabizottság tagjai csak akkor tesznek fel kérdéseket, ha a mesterjelölt elakad feleletében, illetve, ha az orientálás feltétlenül szükséges. Amint a mesterjelölt feleletét befejezte, a vizsgabizottságnak joga van a tételanyagon felül, de a szakma tevékenység-, illetve tárgykörébe tartozó további kiegészítő kérdéseket is feltenni, az objektívebb értékelés és minősítés érdekében. A kapott válaszokat a vizsgabizottság tagjai önállóan értékelik, majd értékeléseiket egyeztetik. 2. Szakmai gyakorlati vizsga és értékelése A gyakorlati vizsga keretében a mesterjelöltnek a szakmunkásvizsgánál magasabb szintű szakmai tudást igénylő komplex feladatot kell végrehajtania. A gyakorlati vizsga időtartama legfeljebb 480 perc. A gyakorlati vizsga tartalma: A komplex vizsgafeladat során a mesterjelöltnek alapvetően a motorkerékpárok motorjával, erőátviteli rendszereivel, futóművével, fékrendszerével, villamos berendezéseivel, hálózatával összefüggő szerelési, mérési (diagnosztikai), javítási és beállítási műveleteket kell elvégeznie. A komplex feladat legalább öt különálló részfeladatból áll. A komplex vizsgafeladat során a mesterjelöltnek alapvetően a gépjárművek villamos berendezéseivel és hálózatával, elektromos és elektronikus berendezéseivel összefüggő szerelési, mérési, javítási és beállítási műveleteket kell elvégeznie.

13 A mestervizsga bizottság elnöke a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a helyszínt, a tárgyi feltételeket, a kifogástalan minőségű anyagokat, eszközöket és gépi berendezéseket, valamint az előírás szerinti munka-, egészségügyi és higiéniai feltételeket. A munkák megkezdése előtt minden esetben a résztvevőket balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. A gyakorlati vizsga értékelése a mestervizsga bizottság által előre elkészített pontozólap alapján történik. Annak a mesterjelöltnek a minősítése "nem megfelelő", aki a gyakorlati vizsgán nem éri el a maximálisan adható pontszám 75%-át. A gyakorlati vizsgát rendező műhely vagy képző intézmény felszereltségével kapcsolatos elvárások a következők: 1. Kézi szerszámok, 2. Műszerek - gépek, 3. Javítóállások biztosítása megfelelő szinten. 4. Szétszerelt vagy szerelhető - motorkerékpár elemek, - fődarabok, esetleg - működő motorok, - üzemképes vagy javításra hozott motorkerékpárok, amelyeken a vizsgázók javításokat, beállításokat, teszteket végezhetnek. 1. Kézi szerszámok Legalább három fő egyidejű vizsgáztatásához elegendő komplett szerszámnak, felszerelésnek (szerszámos kocsi) kell rendelkezésre állnia. A szakmában használatos célszerszámoknak, gyűrűfogóknak, spirálrugó összenyomó készüléknek, lehúzóknak, hézagmérőknek, speciális kulcsoknak megtalálhatónak kell lennie. 2. Műszerek - gépek A különböző vizsgálatokhoz, tesztekhez, valamint a különféle javítások során szükségessé váló műszereknek, kisgépeknek, vizsgáló eszközöknek kell rendelkezésre állnia üzemképes, balesetmentes formában. Ezek a következők: motorkerékpár emelők (állvány), fúrógép, köszörűgép, eszterga, A-mérő, V-mérő, Ohm-mérő, univerzális motordiagnosztikai műszer, négygáz-elemző, fényszóró állító, akkuteszter, gumiszerelő centrírozó, légveszteség-mérő, vákuummérő, kompressziómérő, optikai futómű beállító, nyomásmérő felszerelés. 3. Javítóállások

14 Sima padozatú állás emelőpaddal vagy szerelőállvánnyal. 4. A szétszerelt vagy szerelhető gépjárműelemek Hengerfej, motorblokk, forgattyústengely, sebességváltó, Otto-motorhoz karburátor, generátor, indítómotor, benzinfecskendező rendszer elemei, féknyereg, főfékhenger, kuplungszerkezet és -tárcsa, működő tesztmotor stb., és a vizsgára előkészített motorhibás, fékhibás, kuplunghibás, gyújtáshibás, villamosság hibás (nehezen induló) és egyéb hibákkal behozott motorkerékpár, amelyeken a hibák keresése és a javítás, beállítás elvégzése a vizsgázókra vár. A gyakorlati vizsga lebonyolítását úgy célszerű elvégezni, hogy a vizsgázó a húzott tétel alapján az előkészített szerszámok, műszerek, adatok (pl. Motordata és a munkadarab, pl. egy motorkerékpár futóműve, fékje, motorja) birtokában elkezdi, vagy elvégzi a meghatározott vizsgálatot, hibakeresést, javítást, beállítást a megadott időn belül, amelynek elvégzését a vizsgabizottság pontozza. A pontozás szempontjai: a feladat elvégzéséhez használt idő, a kivitel módja, minősége. Figyelembe veendő továbbá az ügyesség, gyors helyzetfelismerés, találékonyság, rutin is. 3. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei - A szakmai szóbeli vizsgarész alól felmenthető a szakirányú felsőfokú (járműgépész, autógépész főiskolai, illetve egyetemi), illetve a szakirányú akkreditált felsőfokú végzettségű mesterjelölt. - Felmenthető a vállalkozási és pedagógiai ismeretek vizsgarész alól az a mesterjelölt, aki más, jelen rendeletben felsorolt szakmában sikeres mestervizsgát tett, ott e témakörökből is vizsgázott, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja. - A gyakorlati vizsgarész alól felmentés nem adható.

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 8. sorszámú Gépjármű mechatronikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 8. sorszámú Gépjármű mechatronikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 8. sorszámú Gépjármű mechatronikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Motorkerékpár-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK.

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 54 525 02 Autószerelő 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2. A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

Tanfolyami tájékoztató OKJ Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E /2014/A008

Tanfolyami tájékoztató OKJ Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E /2014/A008 Tanfolyami tájékoztató OKJ 32-525-01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E-000931/2014/A008 LEVRIK Knowledge KFT. FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OKJ-s és Hatósági vizsgaközpont Székhely: 1066 Budapest,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

PORCELÁNKÉSZÍTŐ mestervizsga szint és szakmai követelmények

PORCELÁNKÉSZÍTŐ mestervizsga szint és szakmai követelmények PORCELÁNKÉSZÍTŐ mestervizsga szint és szakmai követelmények I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autótechnikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 55 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A 38. sorszámú kerékpárszerelő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 38. sorszámú kerékpárszerelő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 38. sorszámú kerékpárszerelő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 525 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 521 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló. Motorkerékpár-szerelő 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Motorkerékpár-szerelő 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Motorkerékpár-szerelő 11. évfolyam (OKJ száma: 34 525 0) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 29/2016 (VIII 26) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012 (VIII 27) NGM rendelet módosításáról Hatályos: 20160901-től

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0866-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont 2. Az R. Melléklete az EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: I. RÉSZLETES

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 3. sorszámú Autótechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Autótechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Autótechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 01 1.2.

Részletesebben

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1 A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0675-06/3 Gépjárműrendszerek felépítése, működése (fék, futómű, világítóberendezés,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő

31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő. Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Autószerelő

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 4. sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 4. sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 4. sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Középszint

FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Középszint Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. A cég története 1992. cégalapítás (működése 100 m 2 -es garázsépületben) 1995. KFT-vé alakulás 1996. kapcsolatfelvétel a Vickers-szel 1996. több telephely (forgácsoló

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma www.bolyai-szakkozep.hu

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma www.bolyai-szakkozep.hu A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum ingyenes felnőttoktatást indít a 2015-2016-os tanév II. félévben, esti tagozaton az alábbi OKJ szakmákban: Elektronikai technikus (OKJ száma : 54 523 02) Műszaki

Részletesebben

A 28. sorszámú Repülőgép-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 28. sorszámú Repülőgép-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 28. sorszámú Repülőgép-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 10 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 12. sorszámú Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 12. sorszámú Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK z 12. sorszámú Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1.1. szakképesítés azonosító száma: 54 841 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

A 239. sorszámú Villamos gép és -készülék üzemeltető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 239. sorszámú Villamos gép és -készülék üzemeltető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 239. sorszámú Villamos gép és -készülék üzemeltető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ BERENDEZÉSEI, GÉPEI ÉS ESZKÖZEI, MŰSZAKI

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga. 1 011006 011006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.17 20106.27 20106.28 20106.29 VIZSGAREND A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai

Részletesebben

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ Protruck Kft tevékenysége a haszongépjármű sebességváltók területén A Protruck Kft, mint a ZF magyarországi szervizképviselete, a haszongépjármű szektorban az alábbi

Részletesebben

Gázautószerelő Autószerelő

Gázautószerelő Autószerelő z ügyfél tájékoztatása a gázberendezés működéséről, működtetéséről, kezeléséről, és karbantartásáról 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

Autószerelő Autószerelő Targonca- és munkagépszerelő Targonca- és munkagépszerelő

Autószerelő Autószerelő Targonca- és munkagépszerelő Targonca- és munkagépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 Tájékoztató a szakmai vizsgáról és a szakképesítés vizsgáztatási követelményeiről A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

A/C Összetevők. 2. Jótállási idő A számla dátumától számított egy évig érvényes, a termékben jelen lévő okoból következő fizikai hibákra vonatkozik.

A/C Összetevők. 2. Jótállási idő A számla dátumától számított egy évig érvényes, a termékben jelen lévő okoból következő fizikai hibákra vonatkozik. A/C Összetevők 1. A termék Cserekompresszor klimatizációs rendszerekhez 2. Jótállási idő A számla dátumától számított egy évig érvényes, a termékben jelen lévő okoból következő fizikai hibákra vonatkozik.

Részletesebben

A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

Vizsgáztatási követelmények

Vizsgáztatási követelmények B é k é s c s a b a i K ö z p o n t i S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Baross u. 1-3. Tanműhely: tel.: +36 (66)

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben