az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról"

Átírás

1 19/2005. (VII. 8.) OM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról 1. számú melléklet a 19/2005. (VII. 8.) OM rendelethez AZ IPARI MESTERKÉPZÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEINEK JEGYZÉKE 58. Gáz- és olajtüzelő berendezés-szerelő, üzembe helyező 59. Motorkerékpár-szerelő és javító 60. Porcelánkészítő 59. MOTORKERÉKPÁR-SZERELÕ ÉS -JAVÍTÓ mestervizsga szint és szakmai követelmények I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek 32.táblázat vagy a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések. 2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlat A motorkerékpár javítás tevékenységi profilú gazdasági társaságnál vagy egyéb szervezetnél, illetve iparosnál - a szakma különböző munkaterületein eltöltött - gyakorlat időtartama Szakmunkás, középfokú, illetve felsőfokú szakirányú végzettséggel 3 év Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszaknak a vizsgára jelentkezés előtti egy év időtartamban kell lennie. II. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök 1. A mester szakmai munkaterületének leírása A motorkerékpár-szerelő és -javító mester szakmájának gyakorlása során, önállóan - korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal - az alábbi, tipikusan jellemző munkatevékenységeket végzi: - a motorkerékpár motorjához, erőátviteli szerkezetéhez, valamint alépítményéhez tartozó fődarabok hibáinak megállapítása, javítása, karbantartása, - a szervizmunkák, a jármű ellenőrzésével, a hatósági műszaki felülvizsgálatával összefüggő műszeres vizsgálatok elvégzése,

2 - a motorkerékpárok elektromos berendezéseiben előforduló meghibásodások felismerése és elhárítása, - a motorkerékpár diagnosztika ismerete és készségszintű alkalmazása. 2. A mester tevékenységi területe és feladatköre - A motorkerékpár-szerelő és -javító mester tevékenységi körében elvégezhető szerelési-javítási munkák fajtáit a szakirány szerint illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete határozza meg, - a mestervizsgával és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező mester a hatályos rendelet(ek) ben részletesen felsorolt feladatok és tevékenységek elvégzésére jogosult. III. Szakmai követelmények 1. A szakma - mester szintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok) - A motorkerékpár motorjához, erőátviteli szerkezetéhez, valamint alépítményéhez tartozó fődarabok hibáinak megállapítása, javítása, karbantartása; - a szervizmunkák, a jármű ellenőrzésével, a hatósági műszaki felülvizsgálatával összefüggő műszeres vizsgálatok elvégzése; - a motorkerékpár elektromos berendezéseiben előforduló meghibásodások felismerése és elhárítása; az alábbiakkal összefüggésben: - gyújtórendszerek, előgyújtás-szabályzók, - karburátorok, - benzinbefecskendező rendszerek, - környezetvédelmi előírások és vizsgálati rendeletek a kipufogógáz összetevő értékeinek szempontjából, - négyütemű Otto-motor, - kétütemű Otto-motor, - a motorok hűtése, - a motorok kenése, - tengelykapcsoló, - erőátvitel, - nyomatékváltómű (mechanikus és automatikus sebességváltó), - differenciálmű (ATV),

3 - kerékhajtások, - kerékfelfüggesztések, - kerekek, gumiabroncsok, keréktárcsák, - lengéscsillapítók, rugózás, ülésmagasság-szabályozás, - kormányzás, - a motorkerékpár alapvető villamos és elektronikus berendezései (világító- és jelzőberendezések, kényelmi berendezések, biztonsági berendezések, CAN-busz rendszerek), - fékek (fékrendszerek, fékvizsgálat, hatósági előírások), - akkumulátor kezelése, - általános elektromos vizsgálatok, - váz, a motorkerékpár menetdinamikája, kormányzása, - kipufogórendszer (katalizátorok, <L>-szondák), - a motorkerékpár üzemanyag-ellátó berendezései, - megrendelés, - raktárkészlet- és anyagnyilvántartás, - munkafelvétel (hibafelvétel), - számlázás, - bizonylatok, tanúsítványok kezelése, kiállítása, - vállalkozás alapítása, működtetése, - a vállalkozási tevékenység nyilvántartása, elszámolások, bevallások készítése: = pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetése, = mérleg, illetve egyszerűsített mérleg készítése, = munkaügyi, adó- és társadalombiztosítási elszámolások készítése, nyilvántartása, - piackutatás, marketing, - alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatási, szociális és egyéb feladatok, - kapcsolattartás az elméleti képzést végző intézménnyel,

4 - a gyakorlati feladatok kiadása, végrehajtása, nyomon követése, értékelése, - tanulókkal kapcsolatos szociális és egyéb feladatok, - munkavédelem, környezetvédelem. 2. Követelmények 2.1 Általános szakmai elvárások A mesterjelölt ismerje, illetve tudja alkalmazni - az adott vagy kiválasztott típusú járműre vonatkozó azonosító és beállítási értékeket adatkönyvek (MOTOR-DATA), mikrofilm vagy számítógépes program alapján; - a különböző motorkerékpár motorokat, azok részegységeit, működését, javítását, diagnosztikáját; - erőátviteli egységeket (tengelykapcsolót, sebességváltót, meghajtótengelyeket, ATVdifferenciálműveket); - a futóműveket, azok működését, javítását, diagnosztikáját; - a fékeket (hidraulikus, ABS); - a rugózást, lengéscsillapítókat; - a kormányműveket és részeit; - a kerekek, gumik szerelését, kiegyensúlyozását (centrírozását); - az alapvető villamos berendezéseket, azok részeit; - a környezetvédelmi előírásokat; - a munkaegészségügyi, munkabiztonsági előírásokat; - a biztonságtechnikát; - az időszakos hatósági műszaki vizsgálatok követelményeit; - a mérőműszerek, villamos gépekkel és emelőkkel szemben támasztott biztonsági és pontossági ellenőrzések követelményeit; - a szerelés és hibafelismerés eszközeinek felépítését és biztonságos kezelését. A mesterjelölt - tudjon műszaki felmérést végezni a javításra beálló járműveken, tudja elkészíteni a javítás várható költségvetését (kalkulációt);

5 - az ügyféllel tárgyalóképes legyen; - ismerje a műhelyben szükséges ügyvitel menetét, munkafelvétel, javításra kiadás, hibafelvétel, javítás, beállítások, próba, átadás; - a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében tudjon környezetkímélő módon dolgozni. A mesterjelölt legyen járatos az alábbi területeken - anyagok beszerzése, tárolása, számla szabályszerű elkészítése, - naplófőkönyv vezetés (Bevételek - Kiadások könyvelése), - munkaügyi, társadalombiztosítási és adózási ügyek, - műhelyszervezés - műhely berendezés, - műszerek, - gépek, - szerszámok, - eljárás vitás ügyekben, garancia elbírálása, - felügyeleti szervekkel együttműködés, - szakmai intelligencia, kommunikáció: = ügyféllel, = munkatárssal, = tanulókkal, = ellenőrző szervekkel, = szállítókkal, = konkurenciával. Elvárt, hogy a mesterjelölt - képes legyen magát önképzéssel fejleszteni, hogy a szakirányú fejlődéssel lépést tudjon tartani; - képes legyen szakmai tudását átadni az új generációnak (tanulóinak), és tudja velük megszerettetni a munkát, rendet, fegyelmet; - informatikai alapismeretekkel rendelkezzen (irodai, gyártói szoftverek); - minőségbiztosítás, munkadokumentációk.

6 A mesterjelöltnek sokoldalú, jól képzett egyéniségnek kell lennie, hogy egy személyben tudja vállalkozását szervezni, irányítani és dokumentálni. Ügyfelei és munkatársai között összekötő kapocsként kell működnie. Munkájának korrektnek, gazdaságosnak és jó minőségűnek kell lennie. Alkalmasnak kell lennie a rábízott tanulók szakmai és pedagógiai szempontból történő nevelésére. A technika fejlődésével mindenkor lépést kell tartania. 2.2.Követelmények a szakmai elmélet terén A mesterjelölt ismerje - a motorkerékpárok szerkezeti felépítését, a fődarabok, szerkezeti egységek működési elvét, anyagát, gyártási technológiáját, a járművek villamos berendezéseit, szerelvényeit, azok funkcióját, - a motorkerékpárok műszeres méréseinek eszközeit, mérési technikáit, - és alkalmazza a szakma munka- és környezetvédelmi, biztonságtechnikai előírásait, - a motorkerékpárok diagnosztikai műszereit (beleértve a rendszertesztereket és hibakód-kiolvasókat is) az ellenőrzés, hibamegállapítás, beállítás céljából, - a meghibásodások megszüntetésére a megfelelő javítási technológiát, - a motorkerékpárok alrendszereinek beállítását a megadott értékhatárok szerint, - a motorkerékpárok kis- és nagy fődarabjainak, villamos berendezéseinek szakszerű cseréjét, - a futóművek, fékberendezés, kormányszerkezet, tengelykapcsoló, csuklós tengely, ATV kiegyenlítőmű, a járműmotor és kiegészítő berendezések javításának technológiáját és technikáját, - az önálló vállalkozáshoz szükséges alapismereteket. Anyagismeret: A mesterjelölt - ismerje az anyag- és alkatrészbeszerzés menetét, a helyes tárolást és raktározást, - tudjon a javítási munkákra árkalkulációt és vállalási időt megállapítani, - legyen tárgyalóképes az ügyfelekkel és az alkalmazottakkal, valamint a rá bízott tanulókkal. Birtokolja és tudja hasznosítani azokat az általános műszaki (fémipari, villamos ipari) ismereteket, amelyek bővítésével az ún. rokonszakmákban (pl. gépjármű-villamossági szerelő) is képes a mester fokozat megszerzésére. 2.3.Szakmai gyakorlati követelmények A mesterjelölt tudja (tudjon) - szét- és összeszerelni a dob- és tárcsafékeket, - hibát megállapítani és a fék alkatrészeit cserélni, - fékerő-szabályozót ellenőrizni, szerelni, javítani (Honda CBS),

7 - ellenőrizni a bordás szíj feszességét (és figyelni csereintervallumát) és kerekeinek kopását, - futómű beállítására szolgáló műszerekkel a futóművet bevizsgálni és beállítani, - szakszerűen elvégezni a nyomatékváltómű ki- és beszerelését, - eldönteni a nyomatékváltóművek alkatrészeinek hiba-felvételezési módszerek alkalmazásával az alkatrészek javíthatóságát vagy cseréjét, - elvégezni a technológiai sorrendnek és eljárásnak megfelelően a szétszerelést, - szakszerűen használni a mérő, ellenőrző és beállító eszközöket és célszerszámokat, - szakszerűen kezelni az alkatrész tisztításához használt berendezéseket, ismerjék az alkatrésztisztítás menetét, - szakszerűen elrendezni és tárolni az alkatrészeket, - elvégezni a szétszerelt motor alkatrészeinek hiba-felvételezését, a technológiai utasításban megadott méretek és tűréshatárértékek figyelembevételével, - csoportosítani a selejt, a javításra váró és a még felhasználásra kerülő alkatrészeket, - a forgattyústengelycsap és csapágy méreteinek méréssel történő meghatározását és az eredmények alapján történő minősítését, - megválasztani a támcsapágy méretet az axiális játék beállításához, - szakszerűen elvégezni a forgattyústengely előszere-lési munkálatait, az előszerelt forgattyústengely beszerelését, a csapágyfedelek meghúzását, a csavaranyák biztosítását, - szakszerűen elvégezni a hajtórúd derékszögelését, - szelepülést és szelepet csiszolni, - motort összeszerelni (a típusra megadott szerelési és beállítási utasításnak megfelelően, a típushoz használatos) célszerszámok segítségével, - a hűtőt a motorkerékpárból szakszerűen kiszerelni és a kiszerelt hűtőn folyásvizsgálatot végezni, - a fagypont vizsgálatot elvégezni, - megítélni a termosztát állapotát a hűtési rendszerben okozott zavarok alapján, - zárt hűtőrendszert légteleníteni, - a leggyakrabban előforduló meghibásodási lehetőségeket és okát, ezek kijavítását a szükséges olajnyomás kialakításának feltételét,

8 - olajok tulajdonságainak ismeretében - táblázatból a felhasználás céljának megfelelően - olajminőséget megválasztani, - kiszerelni a lámpatesteket, - a világítótestekben izzót cserélni, - a lámpatesteket beszerelni és az elektromos vezetékeket a kapcsolási rajz szerint bekötni, - a rendszerben keletkezett hibát feltárni és javítani, - a javításra kerülő motortípus javítási kézikönyvét használni, abból adatokat kikeresni és értelmezni, - a gépjárműből a fődarabokat, motort, tengelykapcsolót, nyomatékváltót, első és hátsó futóművet kiszerelni, - a kiszerelt fődarabokat és segédberendezéseket lemosni, szétszerelni, hibafelvételezni, javítani és összeszerelni, - a motorkerékpár időszakos hibamegelőző karbantartását a javítási kézikönyvben előírt utasítás szerint szakszerűen végrehajtani, - a jármű elektromos hálózatát átvizsgálni, fényszórót beállítani, - a kerekeket kiegyensúlyozni, - elvégezni a lengéscsillapító, a kormányszerkezetek és a futóművek vizsgálatát, - a vonatkozó munkavédelmi előírásokat ismerni és alkalmazni. A mesterjelölt képes legyen a járművek teljes vizsgálatának elvégzésére; tudja (tudjon) - a mérőműszereket alkalmazni, felszerelni, beállítani, méréseket elvégezni; - a mért eredményeket helyszínen kiértékelni; - a mérések során kapott eredmények alapján a szükséges beállításokat elvégezni; - vázgeometriát értékelni, beállítani; - a helyhez kötött stabil kiegyensúlyozó készülék kezelését; - a mért eredmények alapján táblázat segítségével kerékkiegyensúlyozást elvégezni; - a készülékek gyakorlati alkalmazását; - a mért eredmények kiértékelését, mérési eredmények és fékdiagramok alapján; - a kiértékelés után a hiba megnevezését, kijavítását;

9 - a fékekre vonatkozó hatósági műszaki előírásokat; - a vizsgáló berendezéseket alkalmazni; - a kapott eredményeket értékelni; - az értékelés után a hiba elhárítását végrehajtani; - hibakód-kiolvasókat és rendszertesztereket (OBD ki-olvasókat) használni; - a műszeregységeket a motorra csatlakoztatni; - a nyomás- és depressziómérést elvégezni és a fordulatszámon elemezni; - az elemzés során a mérést kiértékelni, táblázat segítségével a henger állapotát megítélni; - üresjárati hengerteljesítmény mérést és AHC-mérést elvégezni és a mérést kiértékelni; - a mérőműszerek hitelesítését, csatlakoztatását elvégezni; - a zárás szög mérését elvégezni; - a kondenzátor, megszakító érintkezők ellenőrzését ellátni; - az előgyújtás és az előgyújtás-szabályozás ellenőrzését ellátni; - a gyújtógyertyák vizsgálatát ellátni; - a műszeregységet a motorra kapcsolni; - a műszer hitelesítését, a gyújtásellenőrzését, és a kiértékelését elvégezni a szükség szerinti gyújtásállítást végrehajtani; - ellenőrizni az előgyújtást szabályzók működését; - az oszcilloszkópnak a motorra kapcsolását, üzembe helyezését, különböző képképzéseket (sorozat, egymásra vetített raszter) elvégezni; - a normál oszcillogram alapján felismerni a jellemzőbb hiba okokat, azok kiküszöbölését, beszabályozását elvégezni; - a tüzelőanyag szállítási rendszer bemérését elvégezni; - a tüzelőanyag szivattyú vizsgálatát, működését, ellenőrzését ellátni; - szemrevételezéssel ellenőrizni a teljes tüzelőanyag ellátó rendszer tömítettségét, állapotát; - a stroboszkópos, oszcilloszkópos vizsgálatokat elvégezni; - a porlasztó vizsgálatát elvégezni;

10 - oszcilloszkópos vizsgálatnál oszcillogramok értékelését elvégezni; - a mérőkészülékek üzembe helyezését, valamint hitelesített mérés menetét elvégezni; - a gázelemzés, füstölés mérés gyakorlati végrehajtását elvégezni; - a kapott eredmények alapján a szükséges beállítások elvégzését ellátni; - a környezetvédelmi utasításokat ismerni és azok betartását ellenőrizni; - a fényszóró vizsgálók gyakorlati alkalmazását, használatát ismerni; - a mérőernyő képének értékelését elvégezni; - a fényszóró beállítását elvégezni; - a fényerősség mérését elvégezni. A mesterjelölt - ismerje a motorkerékpár rugózását végző és szintszabályozó szerkezetek hiba-megállapításait, tudja azok javítását, cseréjét, - rendelkezzen az üzemeltetés feltételrendszerének ismeretével (karbantartás, javítás, felújítás), - ismerje a motorkerékpárok hatósági műszaki vizsgára való felkészítési technológiáját és a műszaki vizsgára bocsátás feltételeit, - tudja elhárítani a gépjárműjavítás és vizsgálat során előforduló tűz- és baleseti veszélyeket. IV. A szakmai minősítés és vizsgáztatás rendje A mesterjelöltnek a mestervizsga bizottság előtt kell számot adnia elméleti felkészültségéről, gyakorlati tudásáról. A mestervizsga célja annak megállapítása, hogy a mesterjelölt - elsajátította-e a motorkerékpár-szerelő és -javító tevékenység mesterszinten történő gyakorlásához szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, valamint a vállalkozása vezetéséhez szükséges vállalkozási, illetve a tanulóképzéshez szükséges pedagógiai ismereteket, - rendelkezik-e a szakmai követelmények által támasztott tudáselemekkel, gyakorlati készségekkel, valamint - mindezek birtokában képes-e munkáját mester színvonalon önállóan végezni. A mestervizsga részei: - vállalkozási ismeretek (általános gazdasági, alapvető jogi, munkaügyi stb. ismeretek) vizsga,

11 - pedagógiai (munkapedagógiai) ismeretek vizsga, - szakmai gyakorlati vizsga, - szakmai elméleti (írásbeli, szóbeli) vizsga. A mestervizsgát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata alapján kell megszervezni és lebonyolítani. Megjegyzés: A vállalkozási ismeretek és a pedagógiai ismeretek vizsgarész követelményrendszerét e melléklet a 7. látszerész mestervizsga szint és szakmai követelményeket követően tartalmazza. A szakmai vizsgarészek sorrendje: - szakmai elméleti írásbeli, - szakmai elméleti szóbeli, - szakmai gyakorlati. 1. Szakmai elméleti vizsga és értékelése a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - szakismeret (szakmai ismeret, szakrajz, diagnosztika, anyagismeret), - munka- és balesetvédelem, környezetvédelem, informatika, Az írásbeli vizsga időtartama legfeljebb 240 perc. Az írásbeli vizsga tartalma: A szakmai ismeretek tantárgy vizsgája az alábbi témakörök egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza: - szakmai ismeretek (pl. valamilyen ismert motor, fék vagy futómű rajza, működése, megnevezett hiba kijavítása, beállítása), - szakrajz (szabadkézi műhelyrajz, vázlat), - diagnosztika (pl. motordiagnosztikai műszer rákötése a motor nevezetes pontjaira, mérések elvégzésének felsorolása), - anyag- és gyártásismeret (pl. roncsolásos anyagvizsgálati eljárások), - baleset-elhárítás (pl. "Sorolja fel mire ügyel balesetvédelmi szempontból egy X pld. javítása során?"), - munkavédelem, környezetvédelem, informatika, - speciális vállalkozási ismeret (pl. "Számlázzon ki árjegyzékből egy X pld.-t!").

12 Az elérhető maximum: 100 pont. "Megfelelt" minősítést kap az a mesterjelölt, aki az elérhető pontszámok legalább 60%-át elérte. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - szakmai ismeretek, - munkavédelem, környezetvédelem. A szóbeli vizsga tartalma: A szóbeli vizsga során a mesterjelöltnek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolnia: - szakmai ismeret (anyagismeret, gépjárműszerkezetek, gépjármű-villamossági ismeretek, gépjárműdiagnosztika), - munka- és balesetvédelem, környezetvédelem, A vizsgázónak a tételek kihúzása után perc felkészülési időt kell biztosítani. A feleletekre témánként megfelelő időt kell biztosítani. Az értékelés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata alapján történik. A szóbeli vizsgán a mesterjelölt önállóan számol be felkészültségéről. A vizsgabizottság tagjai csak akkor tesznek fel kérdéseket, ha a mesterjelölt elakad feleletében, illetve, ha az orientálás feltétlenül szükséges. Amint a mesterjelölt feleletét befejezte, a vizsgabizottságnak joga van a tételanyagon felül, de a szakma tevékenység-, illetve tárgykörébe tartozó további kiegészítő kérdéseket is feltenni, az objektívebb értékelés és minősítés érdekében. A kapott válaszokat a vizsgabizottság tagjai önállóan értékelik, majd értékeléseiket egyeztetik. 2. Szakmai gyakorlati vizsga és értékelése A gyakorlati vizsga keretében a mesterjelöltnek a szakmunkásvizsgánál magasabb szintű szakmai tudást igénylő komplex feladatot kell végrehajtania. A gyakorlati vizsga időtartama legfeljebb 480 perc. A gyakorlati vizsga tartalma: A komplex vizsgafeladat során a mesterjelöltnek alapvetően a motorkerékpárok motorjával, erőátviteli rendszereivel, futóművével, fékrendszerével, villamos berendezéseivel, hálózatával összefüggő szerelési, mérési (diagnosztikai), javítási és beállítási műveleteket kell elvégeznie. A komplex feladat legalább öt különálló részfeladatból áll. A komplex vizsgafeladat során a mesterjelöltnek alapvetően a gépjárművek villamos berendezéseivel és hálózatával, elektromos és elektronikus berendezéseivel összefüggő szerelési, mérési, javítási és beállítási műveleteket kell elvégeznie.

13 A mestervizsga bizottság elnöke a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a helyszínt, a tárgyi feltételeket, a kifogástalan minőségű anyagokat, eszközöket és gépi berendezéseket, valamint az előírás szerinti munka-, egészségügyi és higiéniai feltételeket. A munkák megkezdése előtt minden esetben a résztvevőket balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. A gyakorlati vizsga értékelése a mestervizsga bizottság által előre elkészített pontozólap alapján történik. Annak a mesterjelöltnek a minősítése "nem megfelelő", aki a gyakorlati vizsgán nem éri el a maximálisan adható pontszám 75%-át. A gyakorlati vizsgát rendező műhely vagy képző intézmény felszereltségével kapcsolatos elvárások a következők: 1. Kézi szerszámok, 2. Műszerek - gépek, 3. Javítóállások biztosítása megfelelő szinten. 4. Szétszerelt vagy szerelhető - motorkerékpár elemek, - fődarabok, esetleg - működő motorok, - üzemképes vagy javításra hozott motorkerékpárok, amelyeken a vizsgázók javításokat, beállításokat, teszteket végezhetnek. 1. Kézi szerszámok Legalább három fő egyidejű vizsgáztatásához elegendő komplett szerszámnak, felszerelésnek (szerszámos kocsi) kell rendelkezésre állnia. A szakmában használatos célszerszámoknak, gyűrűfogóknak, spirálrugó összenyomó készüléknek, lehúzóknak, hézagmérőknek, speciális kulcsoknak megtalálhatónak kell lennie. 2. Műszerek - gépek A különböző vizsgálatokhoz, tesztekhez, valamint a különféle javítások során szükségessé váló műszereknek, kisgépeknek, vizsgáló eszközöknek kell rendelkezésre állnia üzemképes, balesetmentes formában. Ezek a következők: motorkerékpár emelők (állvány), fúrógép, köszörűgép, eszterga, A-mérő, V-mérő, Ohm-mérő, univerzális motordiagnosztikai műszer, négygáz-elemző, fényszóró állító, akkuteszter, gumiszerelő centrírozó, légveszteség-mérő, vákuummérő, kompressziómérő, optikai futómű beállító, nyomásmérő felszerelés. 3. Javítóállások

14 Sima padozatú állás emelőpaddal vagy szerelőállvánnyal. 4. A szétszerelt vagy szerelhető gépjárműelemek Hengerfej, motorblokk, forgattyústengely, sebességváltó, Otto-motorhoz karburátor, generátor, indítómotor, benzinfecskendező rendszer elemei, féknyereg, főfékhenger, kuplungszerkezet és -tárcsa, működő tesztmotor stb., és a vizsgára előkészített motorhibás, fékhibás, kuplunghibás, gyújtáshibás, villamosság hibás (nehezen induló) és egyéb hibákkal behozott motorkerékpár, amelyeken a hibák keresése és a javítás, beállítás elvégzése a vizsgázókra vár. A gyakorlati vizsga lebonyolítását úgy célszerű elvégezni, hogy a vizsgázó a húzott tétel alapján az előkészített szerszámok, műszerek, adatok (pl. Motordata és a munkadarab, pl. egy motorkerékpár futóműve, fékje, motorja) birtokában elkezdi, vagy elvégzi a meghatározott vizsgálatot, hibakeresést, javítást, beállítást a megadott időn belül, amelynek elvégzését a vizsgabizottság pontozza. A pontozás szempontjai: a feladat elvégzéséhez használt idő, a kivitel módja, minősége. Figyelembe veendő továbbá az ügyesség, gyors helyzetfelismerés, találékonyság, rutin is. 3. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei - A szakmai szóbeli vizsgarész alól felmenthető a szakirányú felsőfokú (járműgépész, autógépész főiskolai, illetve egyetemi), illetve a szakirányú akkreditált felsőfokú végzettségű mesterjelölt. - Felmenthető a vállalkozási és pedagógiai ismeretek vizsgarész alól az a mesterjelölt, aki más, jelen rendeletben felsorolt szakmában sikeres mestervizsgát tett, ott e témakörökből is vizsgázott, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja. - A gyakorlati vizsgarész alól felmentés nem adható.

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ikt.sz: 13403-1/2007-SZMM Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezete

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI DÖNTÉSI JAVASLAT

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI DÖNTÉSI JAVASLAT I. Tartalmi összefoglaló DÖNTÉSI JAVASLAT A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Agrárkamara kidolgozta a Kutyakozmetikus szakképesítésre szervezhető

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ 4. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ 4. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ 3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5552501 AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni

Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni 1. Hogyan tekintenek a fogyasztók a mesterre A mester kifejezést a hétköznapi szóhasználatban is elterjedten használják a fogyasztók, ha

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára 2014 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről hatályos: 2014.11.14 - A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIRÁGKÖTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelethez Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 525 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet

18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl Megjegyzés: 19/2000 (VII.26.) OM rendelet alpján módosítva, hatályos 2000. VIII. 3-tól BÁNYÁSZAT

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez 2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet 2. melléklete a következő

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az ortopédiai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az ortopédiai

Részletesebben

66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról

66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról 66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben