Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi"

Átírás

1 II. évfolyam, 1. szám szeptember Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi tervvel. (8. old.) Ein Schritt vorwärts. Auf dem Workshop EXPAK hat sich unter anderem herausgestellt, dass die bisher aufgesuchten Firmen über keinen Plan zur Chancengleichheit verfügt haben.(s.9.) Garabonci eredmények. Tizennyolcan sajátították el a kőműves szakmát, akik az elmúlt években több roma család házát is felújították. (10. old.) Ergebnisse in Garabonc. Achtzehn Personen haben den Maurerberuf erlernt und in den vergangenen Jahren Häuser mehrerer Roma-Familien renoviert. (S.11.) Az adott szó kötelez. Ezt vallja Horváth János, aki betanított munkásból lett vállalkozó, amolyan régi vágású üzletember. (12. old.) Das gegebene Wort ist bindend. Dazu bekennt sich János Horváth, der aus angelerntem Arbeiter zum Unternehmer wurde und der eine Art altmodischer Geschäftsmann ist. (S.13.) Igazán sikeres volt a cigány kisebbségi önkormányzat által szervezett hétvégi kollégium az előző tanévben (is). A nebulók, akik ide jártak szombatonként, több jegyet javítottak a korábbi eredményükhöz képest. A segítő pedagógusok mindazt türelemmel magyarázták nekik, amit a feszes iskolai tanórán nem sikerült elsajátítaniuk. A ckö uzsonnát és ebédet is biztosított számukra, hiszen ahogyan Teleki László elnök hangsúlyozta: üres hassal nem lehet tanulni. Délutánonként pedig egy kis játék is belefért a programba. Sehr erfolgreich war das durch die Minderheitenselbstverwaltung der Roma organisierte Kolleg (auch) im vorigen Schuljahr. Die Kids, die samstags daran teilgenommen haben, haben sich im Vergleich ihrer vorherigen Schulleistungen um mehrere Noten verbessert. Die Pädagogen erklärten mit Geduld alles, was im Rahmen der festen Unterrichtsstunden nicht angeeignet werden konnte. Die Minderheitenselbstverwaltung hat ihnen auch Pausenbrot und Mittagessen gesichert, da man wie Vorsitzender László Teleki betonte mit knurrendem Magen nicht lernen kann. Nachmittags passte noch ein kleines Spiel ins Programm hinein.

2 Fókuszban 2 Esélyegyenlőséget a cégkultúrákba Szakmai workshopon találkoztak a partnerek Zala a régión belül a legszegényebb megye, a 257 település közül 115 községben az önkormányzat a legnagyobb munkáltató. A vállalkozások többsége tőkehiányos, így esélyük sincs arra, hogy beszállítóvá váljanak s fejlődjenek. Mindezt Szakajda Szilvia, az EXPAK AT-HU úgynevezett Pilot-projektjének mentora mondta azon a szakmai workshopon, amelyen az e- gyüttműködő partnerek képviselői vettek részt. Az is kiderült, hogy az eddig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi tervvel, vagyis a cégkultúrába még nem épült be az antidiszkrimináció. A Pilot-projekt pont ebben kíván segíteni. Elkészült egy általános leírás, amit a vállalkozások saját képükre szabva használhatnak fel, eleget téve így törvényi kötelezettségüknek. S ha ezt alkalmazzák is, akkor hosszú távon a Kanizsakörnyéki romák helyet kaphatnak az elsődleges munkaerő-piacon. A Saubermacher-Pannónia Hulladékszállító Kft. az elsők között csatlakozott, ott már készül az esélyegyenlőségi terv. Az őket felkereső mentor nyitott kapukat döngetett, hiszen ahogyan Kereskai Péter divízióvezetőtől megtudtuk, a társaság most is nagy számban alkalmaz romákat. Az úttisztítóknál 90, a rakodók között több mint ötven, a sofőröknél pedig 5 százalék azoknak az aránya, akik magukat cigánynak vallják. S e munkaterületek átjárhatók, a belső képzés eredményeként a dolgozók előreléphetnek. Öt évvel előregondolva várhatóan nő a szolgáltatási területünk és a palettánk, így munkavállalóink száma is. A cigány kisebbségi önkormányzattal való együttműködésünknek köszönhetően pedig ezeket az arányokat a jövőben is tartani tudjuk. A kanizsai ckö most azt szeretné elérni, hogy létrejöjjön egy munkacsoport, amelyben minden olyan cég, önkormányzat, civil és munkaerő-piaci szervezet részt venne, amely a térség infrastrukturális beruházásait felügyeli. Így össze lehetne kötni a párhuzamosan futó programokat s kapcsolatot építeni a kivitelező vállalkozások és azok között, akik foglalkoztatási, képzési projekteken dolgoznak, s ők akár közösen is mendzselhetnének egyes területeket. Mindez a helyi, szociálisan hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedési esélyeit növelné. Kámán László, a kanizsai vagyongazdálkodási társaság vezérigazgatója két olyan nagyprojektről számolt be, amelyek a következő években meghatározzák a város mindennapjait, s munkahelyeket teremtenek. A szennyvízberuházás és a városrehabilitációs program is milliárdos nagyságrendű, ám pont emiatt közbeszerzési eljárást kellett kiírni, így nincs arra garancia, hogy kanizsai vállalkozások nyerik el a munkát, mint ahogyan arra sem, hogy a kivitelezők helyi (folytatás a 4. oldalon)

3 3 Im Fokus Chancengleichheit in die Firmenkulturen! Auf einem Workshop trafen Partner zusammen Das alles sagte Szilvia Szakajda, Mentorin des sog. Pilotprojektes von EXPAK AT.HU Workshop, an dem Vertreter von zusammenarbeitenden Partnern teilgenommen haben. Es stellte sich auch heraus, dass die bisher aufgesuchten Firmen über keinen Plan zur Chancengleichheit verfügten, d.h. in die Firmenkultur ist die Antidiskrimination noch nicht eingebaut worden. Das Pilotprojekt will gerade dabei helfen. Es wurde eine allgemeine Beschreibung erstellt, die die Firmen individuell verwenden können, wobei sie auf diese Weise auch ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. Und wenn das verwendet wird, können die Roma in der Nähe von Nagykanizsa auf dem primären Arbeitsmarkt erscheinen. Die Firma Saubermacher-Pannónia Hulladékszállító Kft. hat sich unter den Ersten angeschlossen, dort ist der Chancengleichheitsplan fast fertig gestellt. Die Mentorin, die die Firma aufsuchte, rannte offene Türen ein, da wie wir es von Divisionsleiter Péter Kereskai erfahren haben, Roma bereits jetzt in großer Zahl beschäftigt werden. Der Anteil derjenigen, die sich als Zigeuner bekennen, ist bei den Straßenkehrern 90, bei den Ladearbeitern mehr als 50, bei den Fahrern 5 Prozent. Diese Arbeitsbereiche sind interoperabel, infolge der Bildung können die Arbeitnehmer aufsteigen. Wenn wir auf 5 Jahre vorausdenken, werden unser Dienstleistungsgebiet und unsere Palette und daher auch die Zahl unserer Arbeitnehmer voraussichtlich wachsen. Dank der Zusammenarbeit mit der Minderheitenselbstverwaltung der Roma können wir diese Anteile auch in der Zukunft bewahren. Die Minderheitenselbstverwaltung der Roma von Nagykanizsa will jetzt erreichen, dass eine Arbeitsgruppe gegründet wird, an der alle Firmen, Selbstverwaltungen, Zivilund Arbeitsmarktorganisationen teilnehmen, die die Infrastrukturinvestitionen der Region überwachen. So könnten die parallel laufenden Programme verbunden und Kontakte zwischen den Ausführungsunternehmen und den an einem Beschäftigungs-, bzw. Bildungsprojekt tätigen Organisationen ausgebaut werden. Und sie könnten die einzelnen Gebiete Zala ist der ärmste Landesbezirk innerhalb der Region, in 115 unter den 257 Ortschaften ist die Selbstverwaltung der größte Arbeitgeber. Die Mehrheit der Unternehmen hat Finanzierungsschwierigkeiten, so haben sie keine Chance, zum Lieferanten zu werden und sich zu entwickeln. nun gemeinsam managen. Das alles würde die Beschäftigungschancen der örtlichen, sozial benachteiligten Menschen erhöhen. László Kámán, Generaldirektor der Gesellschaft für Vermögensmanagement in Nagykanizsa berichtete über zwei Großprojekte, die in den nächsten Jahren die Alltage der Stadt prägen und Arbeitsplätze schaffen. Die Abwasserinvestition und auch das Stadtrehabilitationsprogramm sind Milliarden-Investitionen, und gerade deshalb muss ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschrieben werden, so gibt es keine Garantie dafür, dass der Auftrag an Unternehmen von Nagykanizsa verteilt wird, wie auch dafür, dass die Ausführungsfirmen örtliche Arbeitskräfte beschäftigen werden. Dazu müssten die Regeln des Vergabeverfahrens geändert werden. Auf dem Workshop stellte sich heraus, dass in Nagykanizsa die 35- bis 55-Jährigen die schlechtesten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, im Gegensatz zu Österreich, wo vor allem die Jugendlichen, die... (Forts. 5. Seite)

4 Fókuszban 4 (folytatás a 2. oldalról) munkaerőt foglalkoztatnak majd. Ehhez a közbeszerzés szabályait kellene megváltoztatni. A workshopon kiderült: Kanizsán a év közöttiek munkaerő-piaci esélyei a legrosszabbak, szemben Ausztriával, a- hol elsősorban a fiatalok, a pályakezdők küzdenek elhelyezkedési gondokkal. A Magyarországon idén bevezetett közfoglalkoztatási programhoz hasonló évekkel ezelőtt már futott Ausztriában, s az ottani tapasztalatok kedvezőek, összegzett Barbara Willsberg, a bécsi L&R Társadalomkutató Intézet képviselője. A dél-zalai helyzetről szólva Maronicsné dr. Borka Beáta elárulta: tavaly 384 tartósan állás nélküli ember kapott kilenc hónapos munkalehetőséget a város cégeinél, intézményeinél, közülük 85-nek meghosszabbították a szerződését, mert elégedettek voltak a teljesítményükkel. Pölöskei János, a munkaügyi központ kanizsai kirendeltségének vezetője hozzátette: ez úgynevezett tranzitfoglalkoztatási forma, a- mely tulajdonképpen egy szocializációs folyamat, amelyből kilépve az embereknek a tényleges munkaerő-piacon is helyt kellene állniuk. A modell legalábbis ezt célozza de közbejött a válság. Az EXPAK AT-HU Osztrák Magyar Szakértői Akadémia is azért jött létre, hogy segítse a határ két oldalán a munkaerő-piac fejlődését. Ezt nyolc, egymásra épülő vagy párhuzamosan futó munkacsomag szolgálja, amelyekről Barbara Willsberg adott tájékoztatást. Elárulta például, hogy a válság kapcsán vállalkozást kérdeztek meg a határ két oldalán, s közülük az osztrákok 75 százaléka jónak vagy nagyon jónak ítélte meg a helyzetét, míg a magyar oldalon ez az arány csupán 39 százalék. Az együttműködés keretében amelynek éppúgy része az évenkénti nagykonferencia, a munkaerő-piaci szervezetek közötti rendszeres párbeszéd, mint az információs szemináriumok megtartása a két ország munkaügyi minisztere is találkozott, hogy a Burgenland és Nyugat-Magyarország között épülő szakmai kapcsolat ne csak határ menti projekt legyen, hanem mindkét országra kiterjedő eredményeket is hozzon. Konkrét programok is készülnek az EXPAK-ban. Az egyik ilyen a 18 és 25 év közötti fiatalokat célozza, azokat, akik már nem tanulnak, de még nem helyezkedtek el. A kiválasztottak egy fitnessz-welnessz gyakorlaton vehetnek részt, amelyben a sportmodulok legalább annyira hangsúlyosak, mint a nyelvi képzés. S van még egy lényeges munkacsomag, az esélyegyenlőségi, amelynek gazdája a kanizsai cigány kisebbségi önkormányzat. Ahogyan Szakajda Szilvia fogalmazott: a közösségi házban folyó képzések tapasztalatait, eredményeit megpróbálják felhasználni a foglalkoztatás elősegítésére, s ennek érdekében egy mintaprojektet is kidolgoznak. Most a cégek úgynevezett érzékenyítését végzik, minél több vállalkozásnál próbálják bevezetni és érvényesíttetni az esélyenlőségi tervet. Teleki László országgyűlési képviselő, a ckö elnöke történelmi jelentőségű lépésnek nevezte, hogy 2010-ben, szigorú kiválasztásai folyamat végén, 200 roma diplomás kapott helyet a közigazgatásban. Az Egyesült Államokon kívül sehol nem volt hasonló program, de itt nem szabad hátradőlni. Tovább kell érzékenyíteni a kormányt, a munkaadókat, hogy majd a rendőrségnél, a tűzoltóságnál is megjelenhessenek az arra alkalmas emberek, s végül a cégek, a vállalkozások is a tudás, a felkészültség, és ne a származás alapján válasszák ki munkavállalóikat. A cigány kisebbségi önkormányzat ennek érdekében vállalta, hogy egymásra épülő oktatási lehetőséget biztosít a Nagykanizsán és környékén élőknek. A hétvégi kollégium, az érettségit adó középiskola, többfajta OKJ-s képzési lehetőség és végül a főiskolai diploma megszerzésének lehetősége mind ezt a célt szolgálja. A képzés fontosságát a statisztikák tükrében Pölöskei János, a munkaügyi központ kanizsai i- gazgatója is alátámasztotta, hiszen a városban és vonzáskörzetében a regisztrált álláskeresők mintegy fele csak nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

5 5 Im Fokus (Forts. von 4. Seite)... neu in den Arbeitsmarkt eintretenden Menschen mit Beschäftigungsproblemen kämpfen. Ein in Ungarn dieses Jahr eingeführtes Programm für öffentliche Beschäftigung lief in Österreich bereits vor Jahren, und die dort gesammelten Erfahrungen sind günstig, fasste Barbara Willsberg, Vertreterin der Wiener L&R Sozialforschung zusammen. Über die Lage in Südzala verriet dr. Beáta Borka Maronicsné: Letztes Jahr bekamen 384 Langzeitarbeitslose Arbeitsmöglichkeit für acht Monate bei den Firmen, bzw. Instituten der Stadt. Für 85 Personen wurde der Vertrag verlängert, weil man mit ihrer Leistung zufrieden war. János Pölöskei, Leiter der Außenstelle des Arbeitsamtes in Nagykanizsa fügte hinzu: Es ist eine Form der Transitbeschäftigung, die eigentlich ein Sozialisationsprozess ist, wovon austretend man auch im tatsächlichen Arbeitsmarkt bestehen muss. Das wird zumindest durch das Modell erzielt aber die Krise kam dazwischen. EXPAK AT.HU, die Österreichisch-Ungarische ExpertInnenakademie kam mit der Zielsetzung zustande, die Entwicklung am Arbeitsmarkt auf beiden Seiten der Grenze zu unterstützen. Dazu dienen acht aufeinander folgende oder parallel laufende Arbeitspakete, über die Barbara Willsberg Informationen bietet. Sie sagte zum Beispiel, dass im Zusammenhang mit der Krise je 100 Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze befragt wurden. 75 Prozent der Österreicher beurteilten ihre Lage für gut oder sehr gut, während dieser Anteil auf der ungarischen Seite lediglich 39 Prozent beträgt. Im Rahmen der Zusammenarbeit zu der die jährliche Großkonferenz, ein regelmäßiger Dialog zwischen den Organisationen des Arbeitsmarktes ebenso gehört wie die Haltung von Informationsseminaren trafen die Arbeitsminister der beiden Länder zusammen, damit die aufzubauenden beruflichen Beziehungen zwischen Burgenland und Westungarn nicht nur ein Projekt in der Grenzregion bleiben, sondern auch Ergebnisse für die beiden Länder mitbringen. Im Rahmen der EXPAK werden auch konkrete Programme erstellt. Das eine erzielt Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren, diejenigen, die nicht mehr lernen, aber noch keinen Arbeitsplatz gefunden haben. Die Ausgewählten können an einer Fitness-Wellness- Übung teilnehmen, in der die Sportmodule genauso große Beachtung finden wie die sprachliche Bildung. Ferner gibt es noch ein wichtiges Arbeitspaket, das für Chancengleichheit, für das die Minderheitenselbstverwaltung der Roma von Nagykanizsa verantwortlich ist. Wie Szilvia Szakajda äußerte: Sie versuchen, die Erfahrungen, Ergebnisse der Ausbildungen im Gemeinschaftshaus für die Förderung der Beschäftigung zu verwenden, und dafür wurde auch ein Musterprojekt erarbeitet. Zurzeit wird die sog. Sensibilisierung der Firmen durchgeführt, es wird versucht, den Chancengleichheitsplan bei möglichst vielen Firmen einzuführen und durchzusetzen. László Teleki, Parlamentsabgeordneter und Vorsitzender der Minderheitenselbstverwaltung der Roma nannte einen Schritt von historischer Bedeutung, dass im Jahre 2010 nach einem strengen Auswahlprozess 200 Hochschulabsolventen einen Arbeitsplatz in der Verwaltung bekamen. Außer den Vereinigten Staaten gab es kein ähnliches Programm, aber es ist noch kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Die Regierung, die ArbeitgeberInnen müssen weiter sensibilisiert werden, damit später auch bei der Polizei und der Feuerwehr die geeigneten Menschen erscheinen, schließlich sollten die Firmen und Unternehmen ihre ArbeitnehmerInnen auf Grund der Kenntnisse, der Vorbereitung und nicht der Abstammung auswählen. Zu diesem Zweck verpflichtete sich die Minderheitenselbstverwaltung der Roma, den Einwohnern von Nagykanizsa und Umgebung aufeinander folgende Bildungsmöglichkeiten zu sichern. Das Wochenendkolleg, die mit einer Matura abschließende Mittelschule, mehrere Berufsausbildungen im Rahmen des Nationalen Bildungsprogramms OKJ und schließlich die Möglichkeit zum Erwerb eines Hochschuldiploms dienen diesem Zweck. Die Wichtigkeit der Bildung hat im Spiegel der Statistik auch János Pölöskei, Direktor des Arbeitsamtes von Nagykanizsa bekräftigt, da fast die Hälfte der registrierten Arbeitssuchenden in der Stadt und auf dem Ballungsgebiet der Stadt nur über einen Grundschulabschluss verfügt.

6 Oktatás Élnek a tanulás lehetőségével A gyerekek két-három jegyet is javítanak az iskolában 6 Kiosztották már a bizonyítványokat, de e- lőtte a kanizsai cigány kisebbségi önkormányzat által működtetett hétvégi kollégiumban egyre intenzívebb tanulás folyt. Egy májusi szombaton belestünk a Teleki utcai közösségi ház tantermeibe, hogy közelebbről is megismerkedjünk a tanárokkal és a diákokkal. Az első, nagyobbik tanteremben az általános iskolások korrepetálása folyt, az alsó tagozatosok éppen a hétvégére kapott házi feladatokat oldották meg tanári segítséggel. Kicsit odébb az egyéni foglalkozás keretében Benedek Miklós, a hétvégi kollégium szakmai vezetője az I. világháborúról beszélt ifjú tanítványának. NEM A PÉNZÉRT... Hogy miért csinálom? kérdezett vissza. Nem a pénzért, az biztos. Ezt a munkát ugyanis csak azok a pedagógusok tudják végezni, akiknek van türelmük foglalkozni a gyerekekkel. Mi nem a tananyagot adjuk le, a mi feladatunk az, hogy a srácok megértsék az összefüggéseket, alkalmazni tudják a képleteket, tehát maradandó, használható tudással vértezzük fel őket. Ezek a fiatalok sokszor azért nem tudnak teljesíteni az iskolában, mert odahaza senki sem támogatja, segíti őket. Éppen ezért tartom nagy eredménynek, hogy szombatonként önmaguktól jönnek el ide, s élnek a tanulás lehetőségével. A hétvégi kollégium eredményei önmagukért beszélnek, a rendszeresen ide járó fiatalok zöme 2-3 jegyet is javít az iskolában. A 16 éves Bódis Barbara például már elsős általános iskolás korától tagja a hétvégi kollégium közösségének. Számomra egyáltalán nem furcsa, hogy hétvégén is itt vagyok, az elmúlt tíz évben hozzászoktam ahhoz, hogy szombatonként is tanulok mondta Barbara, aki amúgy a Dr. Mező Ferenc Gimnázium tanulója. Általában a matematikával van gondom, de az itteni gyakorlásnak köszönhetően e- lég jó átlagot tudok elérni. Igazán a humán tárgyak állnak hozzám közelebb, lehetőség szerint ezen a vonalon szeretnék majd továbbtanulni. MEGÁLLJÁK A HELYÜKET Szeretnék rendőr lenni, mint a bátyám vette át a szót Vörös Richárd, aki szintén évek óta hétvégi kollégista. Itt könynyebben megy a tanulás, a tanárok egyénileg is foglalkoznak velünk, s ha elakadunk, bármikor kérhetünk segítséget. A másik teremben éppen egy matekpélda megoldásával bíbelődtek a fiatalok, akiknek Tamás János tanár segített. A pedagógus lassan már tíz éve okítja a hétvégi kollégiumba járó gyerekeket, így bőven van tapasztalata. Mint mondta: a fiatalok többségével bensőséges, baráti viszonyban van, így gyakran azt is tudja, hogy milyen napi problémák nehezítik a fiatalok életét, s befolyásolják tanulmányi eredményeiket. Éppen ezért büszke arra, hogy tanítványai hol roszszabbul, hol jobban, de megállják helyüket az iskolában, s remélhetőleg később az életben is.

7 7 Unterricht Sie nutzen die Möglichkeit des Lernens Kinder verbessern sich um zwei bis drei Noten in der Schule Die Zeugnisse wurden bereits verteilt, aber davor wurde in dem von der Minderheitenselbstverwaltung der Roma von Nagykanizsa organisierten Wochenendkolleg intensiv gelernt. An einem Samstag im Mai spähten wir in die Klassenzimmer des Gemeinschaftshauses in der Teleki Straße, um die Lehrer und Schüler kennenzulernen. Im ersten größeren Klassenzimmer wurden den Grundschülern Nachhilfe gegeben, die Kleineren haben mit Hilfe des Lehrers gerade die für das Wochenende aufgegebenen Hausaufgaben gemacht. Ein bisschen ferner hat Miklós Benedek, Fachleiter des Wochenendkollegs, seinem jungen Schüler im Rahmen von Einzelunterricht über den Ersten Weltkrieg erzählt. NICHT FÜR GELD... Warum ich es mache?, fragte er zurück. Eins steht fest, nicht für Geld. Diese Arbeit können nämlich nur die PädagogInnen verrichten, die Geduld haben, sich mit Kindern zu beschäftigen. Wir vermitteln nicht den Lehrstoff, unsere Aufgabe besteht darin, dass die Kinder die Zusammenhänge verstehen, die Formeln anwenden können, also dass sie mit bleibendem anwendbarem Wissen gewappnet werden. Diese Jugendlichen können in der Schule keine Leistung erbringen, weil sie zu Hause von niemand unterstützt werden. Gerade deshalb halte ich es für ein großes Ergebnis, dass sie samstags freiwillig hierher kommen und die Möglichkeit des Lernens nutzen. Die Ergebnisse des Wochenendkollegs sprechen für sich, die Mehrheit der regelmäßig daran teilnehmenden Jugendlichen verbessert sich sogar um 2 bis 3 Noten in der Schule. Die 16-jährige Barbara Bódis ist z.b. seit der ersten Grundschulklasse Mitglied der Gemeinschaft des Wochenendkollegs. Für mich ist es gar nicht merkwürdig, dass ich auch am Wochenende hier bin, in den letzten zehn Jahren habe ich mich daran gewöhnt, samstags zu lernen, sagte Barbara, die ansonsten Schülerin des Dr. Ferenc Mező Gymnasiums ist. Meistens habe ich Probleme mit Mathematik, aber dank der Übung hier kann ich einen relativ guten Durchschnitt erreichen. Die geisteswissenschaftlichen Fächer stehen mir in Wirklichkeit nähern, wenn es geht, möchte ich auf diesem Gebiet weiterlernen. SIE BEWÄREN SICH Ich möchte Polizist werden wie mein Bruder, setzte Richárd Vörös fort, der auch seit Jahren Mitglied des Wochenendkollegs ist. Hier geht das Lernen einfacher, die Lehrer beschäf- tigen sich mit uns auch individuell, und bei Schwierigkeiten können wir jederzeit um Hilfe bitten. Im anderen Raum tüftelten die Jugendlichen an der Lösung einer Matheaufgabe, der Lehrer János Tamás half ihnen. Der Pädagoge unterrichtet bereits seit 10 Jahren die Kinder, die das Wochenendkolleg besuchen, so hat er eine Menge Erfahrung. Wie er sagte: er hat mit den meisten Jugendlichen ein inniges, freundschaftliches Verhältnis, so weiß er oft auch, welche alltäglichen Probleme das Leben der Jugendlichen erschweren und ihre Schulergebnisse beeinflussen. Gerade deshalb ist er stolz darauf, dass sich seine Schüler bald bes- ser, bald schlechter in der Schule und später hoffentlich auch im Leben bewähren.

8 Egészségügy 8 Több mint 150 millió forint értékű, csúcskategóriás diagnosztikus és gyógyító berendezésekkel segítette az elmúlt két évben Zala megye e- gészségügyi intézményeit a Gyermekrák Alapítvány. Idén a Kanizsai Dorottya Kórház antisztatikus, lélegző ágybetéteket, a megyei intézmény pedig egy komplett ultrahang- és videoendoszkópos rendszert kapott. Az alapítvány 53 fővárosi és vidéki önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, s így átvállalta a helyhatóságoktól a térség rákbeteg gyermekeinek rendszeres támogatását. Jelenleg e- zerötszáz daganatos fiatalnak biztosít térítésmentesen gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítő készítményeket a civil szervezet, emellett családjuknak rendszeres anyagi támogatást nyújt. A kis betegek szakszerű életmód-, illetve életvezetési tanácsadást is kapnak az alapítványnál dolgozó orvostól. A kiemelten közhasznú szervezet az 1 százalékos adó-felajánlásokból gazdálkodik, s ezekből nyújt támogatást. Ahogyan Balogh István elnök mondja: aki nekik adja az szja egy százalékát, pontosan tudja, hogy forintjai a lehető legjobb helyre kerülnek. A támogatási lista élén Zala megye két kórházának az elmúlt két évben összesen százötvenhárom millió forint értékű műszereket, eszközöket adott alapítványunk. Meggyőződésem, hogy nincs Európában még egy olyan civil szervezet, amely milliárdos nagyságrendben segíti a kórházakat és a beteg gyermeket ápoló családokat. A kérésekre nem tudunk nemet mondani, hiszen azt szeretnénk, ha Magyarország lekerülne a világranglista éléről a daganatos megbetegedéseket és halálozásokat tekintve. Ezért támogatjuk a hazai rákkutatást is. Azt szeretnénk, ha Magyarország lekerülne a világranglista éléről Balogh István pontosan tudja, mit jelent egy gyermek és egy család életében e szörnyű kór: 1996 tavaszán akkor három éves fia szervezetét megtámadta a rák. Ő és felesége heroikus küzdelmet folytatott Roland életéért. A fiú ma már boldog kamasz. Meggyógyult. A rákkal vívott harc során megtapasztalták az orvosok és az ápolók áldozatkészségét is, miközben tanúi voltak sok gyermek halálának. A kórházban töltött kilenc hónap alatt, illetve az azt követő folyamatos kontrollvizsgálatok alkalmával mind elfogadhatatlanabbá vált a gyermekek halála, s még inkább az, hogy ezt nagyrészt az anyagi erőforrások szűkössége, a szervezetlenség és a bürokratikus beidegződések együttesen okozzák. Ezért született 13 évvel ezelőtt a Gyermekrák Alapítvány, amely minden hozzá fordulónak segítséget nyújt. Jelenleg a nyugat-magyarországi régióban 150 fiatallal és családjával együtt harcol a civil szervezet a rák ellen: Zalában 55, Vasban 34, Győr-Moson- Sopronban 61 beteg gyermeket támogat közvetlenül.

9 Gesundheitswesen 9 An der Spitze der Spendenliste Unser Wunsch ist, dass Ungarn von der Spitze der Weltrangliste verdrängt wird Hochmoderne diagnostische und medizinische Geräte im Wert von mehr als 150 Millionen Forint spendete die Stiftung Kinderkrebs in den letzten zwei Jahren für die Gesundheitsinstitute im Landesbezirk Zala. Dieses Jahr wurde dem Krankenhaus Dorottya Kanizsai antistatische, luftdurchlässige Matratzen, dem Medizinische Institut des Landesbezirks ein komplettes Ultraschall- und Videoendoskop- System zukommen lassen. Die Stiftung hat mit 53 Selbstverwaltungen in der Hauptstadt und auf dem Lande eine Vereinbarung abgeschlossen und daher die regelmäßige Unterstützung der krebskranken Kinder der Region von den Kommunalverwaltungen übernommen. Derzeit wird von der Zivilorganisation tumorkranken Jugendlichen Medikamente, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel gesichert und außerdem ihren Familien regelmäßige finanzielle Unterstützung gewährt. Von dem bei der Stiftung tätigen Arzt erhalten die kleinen Kranken auch fachgemäße Beratung zur Lebensweise und Lebensführung. Die besonders gemeinnützige Organisation wirtschaftet mit den Steuerspenden von 1 % und gewährt daraus Förderungen. Wie Vorsitzender István Balogh sagt: Wer 1 Prozent seiner Einkommensteuer ihrer Stiftung zukommen lässt, weiß genau, dass seine Forints auf den bestmöglichen Platz kommen. Unsere Stiftung spendete in den vergangenen zwei Jahren für zwei Krankenhäuser im Landesbezirk Zala Instrumente und Geräte in Höhe von insgesamt 153 Millionen Forint. Ich bin der Überzeugung, dass es keine andere Zivilorganisation in Europa gibt, die Krankenhäuser und Familien, die kranke Kinder pflegen, in Milliardenhöhe unterstützt. Auf Bitten können wir kein Nein sagen, da unser Wunsch ist, dass Ungarn von der Spitze der Weltrangliste bezüglich der Tumorkrankheiten und Todesfälle verdrängt wird. Deshalb fördern wir auch die heimische Krebsforschung. István Balogh weiß genau, was diese furchtbare Krankheit im Leben eines Kindes und einer Familie bedeutet: im Frühling 1996 wurde sein damals 3-jähriger Sohn vom Krebs ergriffen. Er und seine Frau kämpften einen heroischen Kampf fürs Rolands Leben. Der Junge ist heute ein glücklicher Teenager. Er wurde gesund. Während des Kampfes gegen den Krebs haben sie die Opferbereitschaft der Ärzte und Krankenschwestern gespürt und dabei den Tod vieler Kinder miterlebt. Während der im Krankenhaus verbrachten 9 Monate, bzw. bei den darauffolgenden ständigen Kontrolluntersuchungen wurde für mich der Tod der Kinder immer unannehmbarer, und besonders die Tatsache, dass der Grund dafür in den knappen finanziellen Mitteln, der Unorganisiert - heit und den bürokratischen Angewohnheiten liegt. Daher wurde vor 13 Jahren die Stiftung Kinderkrebs ins Leben gerufen, die allen hilft, die sich an sie wenden. Derzeit kämpft die Zivilorganisation in der westungarischen Region gemeinsam mit 150 Jugendlichen und deren Familien gegen den Krebs: 55 kranke Kinder in Zala, 34 in Vas und 61 in Győr-Moson- Sopron werden von der Stiftung direkt gefördert.

10 Társadalom 10 Másfél évtized eredményei Garaboncon nincs ellentét romák és nem romák között A Zalakaroshoz közeli kistelepülésen, Garaboncon immár 15 éve működik a cigány kisebbségi önkormányzat. Az agilis és elszánt vezetőség ez idő alatt számos kulturális, oktatási és foglalkoztatási projektet szervezett, amelyeknek köszönhetően a helyi roma közösség élete is sokat változott. Garabonc azon települések közé tartozik, ahol nincs ellentét romák és nem romák között. A helyi cigányság nem csak bekapcsolódik, részt vesz a község közösségi életében, de mint azt az elmúlt másfél évtized is bizonyítja, gyakran segítséget is nyújt a fejlesztésekhez. Persze nem volt könnyű eljutni idáig, az elmúlt 15 év sikereiről a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, Fenyvesi Tibor mesélt. A garabonci ckö, a megyében az elsők közt, 1995-ben alakult kezdte az elnök. Az első időszak cseppet sem volt könnyű, hiszen azt sem tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák az önkormányzatiságot, ugyanakkor abban biztosak voltunk, hogy fontos a szerepünk, hiszen végre nem nélkülünk és nem a fejünk fölött döntenek a romákat érintő kérdésekben. Az ig terjedő időszakot a lendület éveinek nevezte Fenyvesi Tibor, aki akkortájt nem csak a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke volt, hanem az Országos Cigány Önkormányzat képviselője is. Ebben az időszakban sok értékes programot bonyolítottunk le, a hagyományőrzés, a képzés és a foglalkoztatás terén is folytatta az elnök. A kisebbségi önkormányzatnak többek közt saját színjátszó klubja volt, rendszeresen hívtunk roma költőket, festőket az általunk szervezett nyári táborokba. Az első foglalkoztatási projektet is ekkor indítottuk, amelynek keretében 12 fő végezte el a fakitermelői tanfolyamot, majd közel másfél éven keresztül dolgozott is. Emellett a település önkormányzatával is szoros együttműködést sikerült kialakítani, sok fejlesztéshez útépítés, ravatalozó és buszmegálló-felújítás nyújtottunk anyagi segítséget a pályázatainknak köszönhetően. A következő nagy lépés a telepfelszámolási programban való részvétel volt, amelyben hat családot sikerült normális körülmények közé költöztetni, s a programhoz kapcsolódó képzési és foglalkoztatási modulnak köszönhetően, tizennyolcan sajátították el a kőműves szakmát, akik az elmúlt években több roma család házát is felújították. A jövőre nézve is vannak terveink, szeretnénk összefogni a megye roma szervezeteivel, hogy a közmunkaprogramban minél több cigány embernek tudjunk megélhetést biztosítani. Felelős kiadó: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14. Tel/fax: (93) Szerkesztő: Péter Árpád A lap megjelenése az EXPAK AT-HU Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia program keretében történik.

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften?

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften? VI. évfolyam, 2014. 3. szám Tűzifa. Karácsony előtt mintegy 260 mázsa tűzifát adományozott a kiskundorozsmai Árpa utca és Búza utca által határolt városrészben élő nehéz sorsú roma családoknak a Szeged-Csanádi

Részletesebben

Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik

Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik Einsichten junger deutschsprachiger Journalisten in Ungarn Dokumentation 2006 Eine Initiative der Bálint György Journalisten Akademie in Budapest gefördert von

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima magazin Német-Magyar Gazdaság Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rieund Han dels kam mer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

Részletesebben

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos » 11 Oldal» Seite» Nyílt nap Jánossomorján» Tag der offenen Tür in Jánossomorja A Leier cégcsoport 2005. évben megvásárolta a Frigyes laktanyát, hogy a mûemlék épületegyüttesbõl 25 milliárd» Vízióból valóság

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Mehr Mehrwert muss her Interview mit Wirtschaftsstaatssekretär

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 1

a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 1 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 1 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 2 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 3 Living Classics a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 4 a könyv 6/6/05 1:30 PM Page 5 Living Classics Gyôri Városi Mûvészeti

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest 2 / 2013 Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

Mediatandem Ungarn. Dokumentation. Einsichten junger deutschsprachiger Journalisten in Ungarn

Mediatandem Ungarn. Dokumentation. Einsichten junger deutschsprachiger Journalisten in Ungarn Mediatandem Ungarn Dokumentation 2008 Einsichten junger deutschsprachiger Journalisten in Ungarn Eine Initiative der Bálint György Journalisten Akademie in Budapest gefördert von der Robert Bosch Stiftung

Részletesebben

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Nekem a Balaton Az indulás július 12-én reggel 6:27-kor elég korainak tûnt. Mindenki kábán és résnyire nyílt szemekkel foglalta el a helyét a vonaton. Az ötórás

Részletesebben

Die vier globalen Player unter sich

Die vier globalen Player unter sich Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Bewegung auf dem Flughafen-Markt: Viele Airports in Ostmittel- und Südosteuropa stehen auf der Einkaufsliste der großen Betreiber. 1 Februar

Részletesebben

Magyar Egyesület Berlin e.v.

Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 13. szám, ára: 2 DM 2001. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Jövő évi terveinkből Összejöveteleink helyéről, pontos dátumáról, valamint az esetleg bekövetkező változásokról

Részletesebben

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi Schwabenpost Nr. 7. IV. Jahrgang Juli 2010 Die Wurzeln nicht vergessen! Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen Kirchweih-und Erntedankfest in

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter press VI. évfolyam 1. szám 2008. szeptember EUROPAN 2008 díj Europaforum Burgenland Preis Europan 2008 folytatás a 3. oldalon

Részletesebben

Minden magyar ünnepe

Minden magyar ünnepe XV.. évfoly olyam 29. szám 2009. ősz/tél ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Dr. Sólyom László köztársasági elnök október 23-ról: Minden magyar ünnepe 1.

Részletesebben

Tartalmazott szócikkek Erfasste Fachausdrücke:

Tartalmazott szócikkek Erfasste Fachausdrücke: Kétnyelvű szakmai szószedet magyar-német Tartalmazott szócikkek Zweisprachiges Lexikon der Fachausdrücke Deutsch-Ungarisch Erfasste Fachausdrücke: 1. attribúció Attribution 2. autizmus Autismus 3. BTM-

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Barnóczki Anita Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospatak Bartha Ákos Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen Busch, Eberhard Georg-August-Universität

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés WOMIT MAN HEUT NOCH GELD VERDIENT A MAGYARORSZÁGI MICE-PIAC JELLEMZŐI

Részletesebben

Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010

Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010 Művészet vendégségben 2010 Kunst im Haus 2010 A budapesti Goethe Intézet 2010-ben újra meginvitál művészeket, hogy a Ráday utca 58. szám alatt állítsák ki munkáikat. Míg a 2008-as Művészet vendégségben

Részletesebben