A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:"

Átírás

1 A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Társulásban működtetett intézmények előirányzatainak elfogadása dr. Kovács Tibor polgármester 2., Társulásban működtetett intézmények Alapító Okiratainak módosítása dr. Kovács Tibor polgármester 3., Társulásban működtetett intézmények Társulási Megállapodásának módosítása dr. Kovács Tibor polgármester 4., Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati kiírás elfogadása dr. Kovács Tibor polgármester 2/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2o1o. évi költségvetésről szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett oktatási intézmények költségvetési előirányzatát a., Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógia Szakszolgálati Társulás évi költségvetési előirányzatát e. Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e. Ft. b., Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás évi költségvetési előirányzatát e Ft. bevételi és kiadási főösszeggel, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e. Ft Határidő: folyamatos dr. Kovács Tibor polgármester 3/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2o1o. évi költségvetésről szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti intézmény költségvetési előirányzatát e. Ft összegben elfogadja, melyből Áporka társult intézmény bevételi és kiadási főösszege e. Ft. Határidő: folyamatos dr. Kovács Tibor polgármester

2 4/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az Alapító Okirat címe a következőkre módosul: Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Alapító Okirata II. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 1. A költségvetési szerv Neve: Kiskunlacháza - Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 59/c., dr. Kovács Tibor polgármester 5/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: I. A Megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 1. A társulás neve: Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás A társulás székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 59/c. A társulás működési területe: Kiskunlacháza Nagyközség és Áporka Község közigazgatási területe II. A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. A társulás költségeinek viselése: A társulás költségeit a társult önkormányzatok közösen viselik a következők szerint: - a normatív állami hozzájárulást és a kistérségi hozzájárulást Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzata igényli meg és számolja el, - a feladat ellátáshoz szükséges finanszírozás az önkormányzati gazdálkodás keretében történik, a költségvetésben elfogadott ütemtervnek megfelelően, - az épületek állagmegóvását, felújítását és értéknövelő beruházást a társult önkormányzatok a tulajdonjog alapján, önállóan, saját lehetőségeik szerint végzik, - az intézmény fenntartásának közös költségét az önkormányzatok saját intézményeik vonatkozásában, a tényleges működési költség, a saját bevételek és támogatások közötti különbözetet saját forrásból biztosítják, - Áporka Község Önkormányzata vállalja, hogy az intézmények működtetéséhez szükséges saját pénzeszközét a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára minden hónap 5. napjáig átutalja,

3 - Áporka Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a hozzájárulást nem téríti meg a Megállapodásban foglaltak szerint, a székhely önkormányzat inkasszót nyújthat be a számlavezető banknál. III. A Megállapodás 5. pontja az alábbi 5/5. ponttal egészül ki: 5/5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. IV. A Megállapodás 8. pontjában a Társulás által létrehozott intézmény szöveg helyébe a Társulás által fenntartott intézmény szöveg lép. V. A Megállapodás 10/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 10/1. A Társulás megszűnik - a Megállapodás felmondásával, - bíróság jogerős megszüntető döntésével. VI. A Megállapodás 10/4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 10/4. Amennyiben a társult önkormányzatok bármelyike a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra, határidőben nem tesz eleget, a tárulásból kizárható., dr. Kovács Tibor polgármester 6/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4.3. A Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, jelenleg és december 31. napjáig érvényes TEÁOR és szakfeladat rend szerint: TEÁOR szerint Alapfokú oktatás Óvodai nevelés Szakfeladat szerint Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy

4 kóros alvászavar) Munkahelyi étkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés II. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4.4. A Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott január 01. napjától érvényes TEÁOR és szakfeladat rend szerint: TEÁOR szerint Szakfeladat szerint Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Egyéb vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés III. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 8. Az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám: Búzavirág Óvoda: 240 fő Peregi Óvoda 150 fő Áporkai Óvoda 60 fő Összesen: 450 fő Az intézményben a csoportok száma: Búzavirág Óvoda 8 óvodai csoport Peregi Óvoda 5 óvodai csoport Áporka Óvoda 2 óvodai csoport Az egyes csoportokba maximálisan felvehető gyermeklétszám: 30 fő., dr. Kovács Tibor polgármester

5 7/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4.3. A Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, jelenleg és december 31. napjáig érvényes TEÁOR és szakfeladat rend szerint: TEÁOR szerint Szakfeladat szerint Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi közétkeztetés Alapfokú oktatás Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Pedagógiai szakszolgálat Oktatási célú egyéb feladatok Sportlétesítmények működtetése Diáksport II. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4.4. A Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott január 01. napjától érvényes TEÁOR és szakfeladat rend szerint: TEÁOR szerint Szakfeladat szerint 5629 Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

6 mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9312 Sporttevékenység támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

7 , dr. Kovács Tibor polgármester 8/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: I. A Megállapodás (1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1.) A társulás neve és székhelye: Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1. II. A Megállapodás (4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (4.) Intézmények a) Székhely: Kiskunlacháza, Munkácsy tér 1. b) Tagintézmények: Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 12. Kiskunlacháza, Gárdonyi u. 2. Áporka, Petőfi S. u. 78. c) Tagozata: Kiskunlacháza, Szent Imre u. 58. III. A Megállapodás (5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (5.) A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott neve és székhelye: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. IV. A Megállapodás (7.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (7.) A társulás feladata: A működési területen belül - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése alapján gondoskodik az általános iskolai oktatásról és nevelésről, - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 34. és 35. -ában meghatározottak szerint pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát el a következők szerint: logopédiai ellátás, pszichológiai ellátás, gyógytestnevelés, fejlesztő felkészítés, konduktív nevelés. V. A Megállapodás (9.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (9.) A társulás költségeinek viselése: A társulás költségeit a társult önkormányzatok közösen viselik a következők szerint: - a normatív állami hozzájárulást és a kistérségi hozzájárulást Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzata igényli meg és számolja el,

8 - a feladat ellátáshoz szükséges finanszírozás az önkormányzati gazdálkodás keretében történik, a költségvetésben elfogadott ütemtervnek megfelelően, - az épületek állagmegóvását, felújítását és értéknövelő beruházást a társult önkormányzatok a tulajdonjog alapján, önállóan, saját lehetőségeik szerint végzik, - az intézmény fenntartásának közös költségét az önkormányzatok saját intézményeik vonatkozásában, a tényleges működési költség, a saját bevételek és támogatások közötti különbözetet saját forrásból biztosítják, - Áporka Község Önkormányzata vállalja, hogy az intézmények működtetéséhez szükséges saját pénzeszközét a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára minden hónap 5. napjáig átutalja, - Áporka Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a hozzájárulást nem téríti meg a Megállapodásban foglaltak szerint, a székhely önkormányzat inkasszót nyújthat be a számlavezető banknál. VI. A Megállapodás (10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (10.) Az intézményvezető megbízása: A társult felek megállapodnak abban, hogy Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Áporka Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével nevezi ki pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő igazgatót., dr. Kovács Tibor polgármester 9/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki a Kiskunlacháza Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás igazgatói álláshelyének betöltésére. Határidő: március 31., dr. Kovács Tibor polgármester

9 A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 58/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat a következő módosításokkal fogadja el: 5. és 6. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja, valamint a 13. napirendi pont után a 14. napirendi pontba felveszi a Képviselő-testület SzMSz módosításának tárgyalását. I. Napirendek előtt: Gál Róza tájékoztatója a megjelent helytörténeti kiadvánnyal kapcsolatosan. Napirendi pontok: 1., Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 2., Beszámolók Pénzes Andrásné pénzügyi vezető dr. Sződi Károly osztályvezető 3., Rövid lejáratú hitel visszafizetési határidejének átütemezése Fábián József Pénzügyi Bizottság elnöke 4., évi költségvetéssel kapcsolatosan a., végrehajtáshoz kapcsolódó döntések meghozatala b., rendelet megvitatása, elfogadása. Fábián József Pénzügyi Bizottság elnöke 5., Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok elbírálása Nemes Nagy Anita Okt. és Műv. Bizottság elnöke 6., Központi Konyha vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása dr. Földváry Zsuzsanna Jogi és Ügyrendi Biz. elnöke 7., Alapító Okiratok módosítása a., Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény b., Polgármesteri Hivatal dr. Földváry Zsuzsanna Jogi és Ügyrendi Biz. elnöke 8., Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola igazgatói álláshelyére pályázat kiírásának elfogadása. dr. Földváry Zsuzsanna Jogi és Ügyrendi Biz. elnöke Nemes Nagy Anita Okt. és Művelődési Bizottság elnöke 9., A Képviselő-testület 2o1o. évi munkatervének elfogadása Bizottságok elnökei 10., Badacsonytördemic községgel kötendő partnertelepülési megállapodás elfogadása

10 11., Kunépszolg Kft-vel kapcsolatosan a., belső szabályzat elfogadása b., Felügyelő Bizottsági tagok megbízási határidejének meghatározása dr. Földváry Zsuzsanna Jogi és Ügyrendi Biz. elnöke 12., Teljesítményértékelési szempontrendszer elfogadása Előadó: 13., Képzési Terv elfogadása Előadó: 14., Bizottsági beszámolók: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Oktatási és Művelődési Bizottság Egészségügyi és Szociális Ifjúsági és Sportbizottság Előadó: bizottságok elnökei 15. Egyebek 59/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 60/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő fontosabb eseményeiről. 61/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető február hónapról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. 62/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Soós Zsoltné jegyzőt, hogy - a belső nyilvántartásokat rendszeresen vizsgálja át, a normatív állami támogatások igénybevételéhez, - a belső ellenőrzés tapasztalataival kapcsolatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket az intézmények felé, - vizsgálja felül a Hivatalon belüli belső ellenőrzés feltételeinek lehetőségét, - javaslatait terjessze a Pénzügyi Bizottság elé. Határidő: április 3o.

11 Soós Zsolnté jegyző 63/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné jegyző írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő eseményeiről. 64/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÖB számú március 16-i keltű, Ft összegű hitelszerződés visszafizetési határidejét kéri átütemezni december 31-i határidőre (tíz évre). A hitelszerződés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert, ellenjegyzésére pedig a jegyzőt. Határidő: március /2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 329/2009. (VIII. 27.) számú határozattal létrehozott önkormányzati szennyvízprojekt szervezetben: - a műszaki menedzseri státuszt április 1. napjával megszünteti, - az adminisztrátor megbízási díját bruttó havi Ft-ra módosítja. Határidő: március /2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Derényi István projektvezető 383/2009. (IX. 28.) számú határozattal elfogadott megbízási szerződésének 3. pontjában a díjazás összegét április 1. napjától bruttó havi Ft-ra módosítja. Határidő: március /2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szervek egy, önállóan működő költségvetési szervvé történő átalakításához szükséges eljárást folytassa le, készítse elő a döntésekhez szükséges dokumentumokat a jogelőd és jogutód intézmények tekintetében. Az átalakítás formája a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 11. (3) bekezdése szerinti összeolvadás. Határidő: május 15.

12 68/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a többször módosított, a mezei őrszolgálat létesítéséről és a mezőőri járulék mértékéről és fizetésének módjáról szóló 16/2004. ( ) számú rendelet módosításáról az alábbi szempontok vizsgálata után: - a 2 ha alatti helyett 1 ha alatti ingatlanok részesüljenek mentességben, - a mezőőrök tevékenysége az erdőkre is terjedjen ki, - díjak emelése. 69/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 83/2008. (III.11.) számú határozattal módosított 18/2005. ( számú határozatát. 70/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2o1o. évi költségvetés elfogadásakor a sporttámogatásra Ft összeget biztosít, majd a 2o1o. július 1-től további Ft-tal emeli meg ezt a keretet. 71/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2010. (III. 16.) számú határozatát a következők szerint módosítja: Az átalakítás folyamán évi CV. Törvény 11. (2) bekezdése szerinti beolvadás, mely során a Volly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beolvad a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár intézményébe. 72/2010. (III. 16.) számú határozat 1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával május 18. napjától május 17. napjáig dr. Kun Lászlónét bízza meg. 2. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás József polgármestert, hogy a soron következő ülésre tegyen javaslatot az igazgató illetményére, valamint a saját tulajdonú gépkocsi használat költségtérítésére. 3. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás József polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: április 30.

13 73/2010. (III. 16.) számú határozat 1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Konyha intézményvezetői feladatainak ellátásával május 1. napjától április 3o. napjáig Kovács Jánosnét bízza meg. 2. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás József polgármestert, hogy a soron következő ülésre tegyen javaslatot az intézményvezető illetményére, valamint a saját tulajdonú gépkocsi használat költségtérítésére. 3. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Répás József polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: április /2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a következők szeriont módosítja: Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4.3. A Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, jelenleg és december 31. napjáig érvényes TEÁOR és szakfeladat rend szerint: TEÁOR szerint Szakfeladat szerint Alapfokú oktatás Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágban, - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Oktatási célú egyéb feladatok 75/2010. (III. 16.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a következők szeriont módosítja: I. Az Alapító Okirat 4.3. pontjának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4.3. A Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, jelenleg és december 31. napjáig érvényes TEÁOR és szakfeladat rend szerint: TEÁOR szerint Szakfeladat szerint Mezőgazdasági szolgáltatás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Időszaki kiadvány kiadása Lapkiadás

14 45.4 Befejező építés Épületfenntartás és korszerűsítés Egyéb szálláshely szolgáltatás Üdültetés Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Belvízi szállítás Révközlekedés Egyéb szárazföldi szállítást Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, segítő tevékenység fenntartása 70.1 Saját tulajdonú ingatlannal Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása kapcsolatos ügylet 72.6 Egyéb számítástechnikai Egyéb számítástechnikai tevékenység tevékenység Általános közigazgatás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nem államigazgatási célú szolgáltatások, tevékenységek Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Települési vízellátás és vízminőség védelem Közvilágítási feladatok Pénzellátási előirányzatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Alapfokú oktatás Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dygraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

15 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dygraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágban, - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Általános középfokú oktatás Nappali rendszerű, szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás Szakiskolai oktatás, szakképzés Nappali rendszerű, szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés M.n.s. felnőtt és egyéb oktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Pedagógiai szakszolgálat Oktatási célú egyéb feladatok Járóbeteg-ellátás Kiegészítő alapellátási szolgáltatások Védőnői szolgálat Egyéb humán egészségügyi ellátás Anya-, gyermek és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladati (ügyelet) Állat- egészségügyi ellátás Állategészségügyi tevékenység Szociális ellátás elhelyezés nélkül Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli ellátások

16 90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szennyvízelvezetés. És kezelés Közösségi-művelődési tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Könyvtári tevékenység Közművelődési, könyvtári tevékenység M.n.s. egyéb szolgáltatás Fürdő- és strandszolgáltatás II. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4.4. A Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott január 01. napjától érvényes TEÁOR és szakfeladat rend szerint TEÁOR szerint Szakfeladat szerint Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység tevékenység Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakó- és nem lakóépület építése Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Belvízi személyszállítás Komp- és révközlekedés Szárazföldi szállítást kiegészítő Közutak, hidak, alagutak szolgáltatás üzemeltetése, fenntartása Üdülési, egyéb átmeneti Üdülői szálláshely- szolgáltatás szálláshely szolgáltatás Éttermi mozgó vendéglátás Éttermi mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kiadói tevékenység Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Filmvetítés Film- video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubbokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyen 63.1 Információs szolgáltatás Világhálóportál- szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Általános közigazgatás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó

17 84.14 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai tevékenységek Országos- és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti Ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Közterület rendjének fenntartása Közbiztonság, közrend államhatár rendjének védelme Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Alapfokú oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar)

18 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros alvászavar) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Általános középfokú oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam) Szakközép-iskolai felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőttszakképzés Felsőfokú szakképzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI. Erős Róbert polgármester. Vass Józsefné alpolgármester. Ivády Gyula Zoltánná.

1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI. Erős Róbert polgármester. Vass Józsefné alpolgármester. Ivády Gyula Zoltánná. Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Általános

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-43/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 79. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben