DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER I ÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER I ÜLÉS 6. számú napirendi pont Tájékoztató a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő-piaci integrációját elősegítő kísérleti program végrehajtásáról Előterjesztő: Szellő János osztályvezető

2 Tájékoztató A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkaerő-piaci integrációját elősegítő kísérleti program végrehajtásáról A program időtartama: február november 30. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, mint Támogatott szervezet konzorciumi partnereivel (Kék Madár Alapítvány Szekszárd, Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Kaposvár, Fogd a Kezem Alapítvány Pécs) s partnerszervezetével (SzocioNet Dél-dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ) működtette, és valósította meg a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány által támogatott kísérleti programot. A program kódszáma: 4863/1. Sikeres pályázat eredményeként összesen Ft támogatásban részesült a három konzorciumi tag, és a munkaügyi központ, mint Támogatott szervezet. A DDRMK támogatási összege: Ft, melyből a Támogatási Szerződés aláírását követően (2010. február 22- én) 70% átutalása megtörtént a szervezet részére ( ,- Ft). Az első szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően, a Támogatási Szerződés értelmében további - a támogatási összegre tekintettel - 20 % került a DDRMK részére átutalásra szeptember 21-én ( ,- Ft), a második beszámolónkat elfogadták, az utolsó, 10% utalása folyamatban. A program célja célcsoportja: A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők életminőségének javítása, munkaerő-piaci esélyeik javításával, foglalkoztatásuk elősegítésével, kísérleti jellegű munkaerő-piaci program kidolgozása és kipróbálása, különös tekintettel a tartós munkanélkülivé válás megelőzésére. A megvalósításban együttműködő munkaügyi, szociális intézmények és alternatív szolgáltatók integrált szolgáltatási rendszerének kialakítása. Célcsoportja az önálló életvitelre nem képes, súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek ápolását, gondozását otthonukba végző, álláskeresőként regisztrált aktív korú személyek. A program tevékenysége, módszere: A projekt végrehajtása három fő egymással logikailag összefüggő, egymást kiegészítő szakaszból állt, amelyet megelőzött egy szükségletfelmérés. A szükségletfelmérés során vizsgáltuk a társadalmi, gazdasági környezetet, a súlyosan halmozottan fogyatékos személyeket nevelők helyzetét, az intézményi hálózatot, a szükségleteket. Alkalmazott módszerek: dokumentumelemzések, faktoranalízis, kauzális (oksági) kutatások. 1. Előkészítő szakasz tevékenysége volt: A partneri együttműködés formáink további kimunkálása, a munkakapcsolatok pontosítása, a hatáskörök és feladatok tisztázása: Konzorciumi megállapodás megkötése a vezető konzorciumi tag és a további három, megyei konzorciumi tag között. A projektben dolgozók munkaköri leírásának elkészítése. 2

3 Tevékenységterv újbóli áttekintése és elfogadása. A közvetett partnerek számbavétele. Az alapintegráció elkészítése. A folyamatos szupervízió megtervezése. 2. Bevonási és menedzselési szakasz az alábbi elemeket tartalmazta: Célcsoport elérése, tájékoztatása, bevonása, regisztrációja, igényfelmérés, szükségletek meghatározása: Az ügyfelek felkutatása a konzorciumi tagok által (szülősegítő szolgálatok, bizottságok megkeresése, saját adatbázisok használata alapján). Legalább 40 család megszólítása. Az ÁFSZ kirendeltségi regisztráció megszervezése. Diagnózis készítése. Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítése, az Együttműködési megállapodás megkötése. Első interjú, diagnózis készítése: A diagnózis készítése az ügymenetben az a folyamat, amely megalapozza az Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítését, valamint megvalósítását, amelynek során képet kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési folyamat, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálatok eredményeit, a diagnózist készítők és maga az érintett személy összevetik, és megállapítják, hogy jelen állapotában alkalmas-e a munkavállalásra. Ha igen, annak megállapítása is lehetséges, milyen típusú munkakörök ellátására képes (általánosságban), vagy milyen tényezők és szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy hosszabb (és milyen hosszú) távon alkalmassá váljon a munkavállalásra, valamint, hogy mely tényezők akadályozzák, gátolják elhelyezkedését, vagy éppen segíthetik azt. A diagnózis területei: Fizikai és egészségi alkalmasság Munkaerő-piaci előélet, pályafutás Tudások, ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák Szociális helyzet Motiváció Egyéni fejlesztési terv elkészítése, konszenzusos megállapodás a fejlesztés irányáról, lépéseiről, az ügyfél tevékenységéről, a biztosított szolgáltatásokról. A fejlesztési terv a programba bevont szülőkkel, nevelőkkel megkötött Együttműködési megállapodás mellékletét képezi. A programban az ügyfelek mellé esetmenedzser volt rendelve. Mivel általában széleskörűek az ügyfelek szükségletei, fontos, hogy a különféle szolgáltatásokat nyújtó szereplők egyike esetmenedzserként működjön. Feladata, hogy az egymás utáni szolgáltatásokat megtervezze és összehangolja. Emellett az esetmenedzser feladatköre felöleli az eset kapcsán érintett szervezetek közti munkakapcsolat megszervezését annak érdekében, hogy meghatározzák az egyéb szükséges szolgáltatások körét, és elkerüljék a párhuzamos szolgáltatásnyújtást. A bevont partnerszervezetek által a célcsoport helyzetét figyelembe véve munkahelyek, munkalehetőségek feltárása, munkaadói hálózat feltárása, a munkaadók érzékenyítése. Információs és közvetítői rendszer biztosítása. Munkáltatók tájékoztatása a támogatott foglalkoztatási lehetőségekről, pályázatokról és minden olyan információról, amely hozzájárulhat a célcsoport foglalkoztatásához. Munkaadói motivációs technikák (munkamotiváció, szegmentálás) Meggyőzés eszközei, támogatások 3

4 Munkavállalói motiváció erősítése, felkészítés a munkavállalásra. Esetünkben az ügyfél motiválásának iránya kettős: egyrészt kizökkenteni állapotából, másrészt megtalálni azokat a külső és belső ösztönzőket, hogy ő is igényelje foglalkoztatásának elősegítését. Az alapmotívum a létfenntartási szükséglet, ami a szociális biztonság kategóriáját képezi. A szociális biztonság alapja a munka, a foglalkoztatás és az ezt elősegítő tevékenységek. Mindebből következik, hogy a motivációs tevékenysége sokrétű tudást igényel, amelyben megjelennek a különböző szakemberek (pszichológus, szociológus, munkavállalási tanácsadó, stb.) és nagyobb hangsúlyt kap a team munka. Munkaerő-piaci és szociális információnyújtás, tanácsadás, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, képzés, foglalkoztatás támogatása. Munkaügyi Központ szolgáltatási rendszerének hozzárendelése. Szociális ellátórendszerek, Alternatív civil hálózatok, szolgáltató szervezetek. Az ellátási kapacitások naprakész követése, és az ellátó állami, civil és magánszervezetek támogatása érdekében ki kell építeni a megfelelő szervezetközi kapcsolati hálókat is. A közvetítés hatékonysága mellett fontos cél, hogy a különféle szereplők, intézmények hathatósan kivegyék részüket az ügyfelek ellátásának általános felelősségéből. Nyílt munkaerő-piacra történő elhelyezés, nyomonkövetés. A munkaerőpiac folyamatos vizsgálata, elemzése. Beilleszkedés segítése. Monitoring a tevékenység jellegéből adódóan három területről beszélhetünk: - az irányítás végrehajtására vonatkozó adatok, - a segítő tevékenység adatai, az eredményindikátorok összevetésével, - a külső környezet adatai. Szakmai támogató, segítő szolgáltatások nyújtása (pl. szupervízió, szülőklubok, illetve segítő szolgálatok) valósult meg a projekt keretében. A szülőklubok segítséget nyújtottak egyrészt a célcsoport elérésében, másrészt az otthoni felügyelet megszervezésében. A szupervízió eseteken keresztül tárta fel az ügyfélkapcsolatok erősségeit és gyengeségeit. A csoportot az esetmenedzserek és a szakmai munkatársak alkották és esetükben a szupervíziós folyamat a konkrét munkatevékenységre, a munkához való viszonyra, az ügyfelekkel való kapcsolatra, az egymás közötti, illetve a szolgálatot vezető közötti viszonyra és a szolgálat helyzetére stb. egyaránt irányult. A szupervíziós tanulási folyamat 10 alkalmat jelentett, alkalmanként 3 óra időtartamban. 3. Záró-szakasz: A folyamatba épített monitoring és az értékelés alapján az integrált szolgáltatási rendszer ügymenetmodelljének és protokolljának a véglegesítése, leírása. Záró-jelenés elkészítése, részvétel a program országos záró-konferenciáján. A támogatás lejárta utáni 6 hónapos monitoring és visszajelzés biztosított a programban. A program indikátorszámai az alábbiak voltak: - legalább 15 fő programba vonása (regisztrált álláskeresőként), - legalább 8 fő esetében a munkavállalási esélyeket tekintve pozitív kimenet elérése (befejezett betanító képzés, szakképzésbe, munkaerő-piaci képzésbe vonás, vállalkozói felkészítés), 4

5 - legalább 5 fő munkába helyezése (támogatással vagy támogatás nélkül a nyílt munkaerő-piacon). A program-megvalósítás ideje alatt feladat a modellprogram eljárásrendjének, tárgyi és szakmai követelményeinek kidolgozásában való részvétel. A program eredményei számokban: 66 adatlap felvétele súlyosan-halmozottan sérülteket nevelő szülővel. 34 súlyosan-halmozottan sérülteket nevelő szülővel diagnózis elkészítése. 27 súlyosan-halmozottan sérülteket nevelő szülővel fejlesztési terv elkészítése. 27 súlyosan-halmozottan sérülteket nevelő szülővel együttműködési megállapodás megkötése (programba vonás). 16 fő vesz/vett részt képzésben - 3 súlyosan-halmozottan sérült gyermeket nevelő szülő végezte el a munkaügyi központ által szervezett személyiségfejlesztő és motivációs tréning + álláskeresési technikákat. Egy fő nehézgépkezelő képzést fejezte be, 4 fő ECDL-Start, 3 fő ruházati eladó, 2 fő számítógépes adatrögzítő képzést fejezte be, 1 fő szakács, vesz részt, 1 fő családpedagógiai mentorképzésen vesz részt, 1 fő december 6-tól kezdi el az élelmiszer-vegyiárú eladói tanfolyamot. 8 fő elhelyezése a nyílt munkaerő-piacon (3 fő elhelyezése június 30-ig és további 2 fő elhelyezése júliusában, 1 fő elhelyezése szeptemberében, 2 fő elhelyezése októberben, (1 fő elhelyezése folyamatban). gyermekfelügyelet biztosítása (15 gyermek-felügyeleti szerződést kötöttünk a programidőszak alatt). A fenti számokból látható, már a programidőszak felénél sikerült teljesítenünk, illetve túlteljesítenünk az előírt minimumot, a kötelező indikátor számokat. Ennek ellenére a folyamatos munkavégzést a programidőszak alatt fenntartottuk. A program zárásához közeledve, filmet készítettünk, melynek célja volt, hogy - mint kísérleti program - bemutassuk a projekt menetét, célokat, feladatokat, továbbá az elért eredményeket bizonyítva a filmben megszólalnak a képzésben résztvevő, elhelyezkedett szülők, illetve a munkáltatók is megosztják véleményüket, gondolataikat, tapasztalataikat a program kapcsán. A program számszerű eredményein túl megállapítható, hogy a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalását elősegítő integrált szolgáltatási rendszer kidolgozása, működtetése segíti a nyílt munkaerő-piacra történő visszakerülést. Javul a szülők motiváltsága, munkaerő-piaci helyzete, munkához jutásuk esélye és általa szociális biztonságuk. A felkutatott munkáltatók érzékenyítése megtörtént. Rendelkezés áll egy jól képzett, egymás munkáját jól ismerő munkaügyi, szociális és alternatív szolgáltató szervezet szakember gárda, amely biztosítéka a program jövőbeni működésének. A kialakult módszertan megfelelő alapot biztosít egy minőségi integrált szolgáltatási rendszer kiterjesztésére, működtetésére. Kaposvár, november 26. 5

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL 1 BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL A projekt címe: Dolgozzunk újra együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében! A

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról

Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) és a Hajléktalanokért

Részletesebben

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK A REHABILITÁCIÓBAN 2008 Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája Szerkesztő: Lechnerné Vadász Judit Szerzők: Szauer Csilla Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely

Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely (EQUAL-2.2.1.-2005-10-0013/1.0 E/032, ECDB: HU-19) E/032, ECDB: HU-19 FOGLALKOZÁSI

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalásának elősegítése 4863 kódszámú program keretében megvalósított, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról

Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról 145 Kerékgyártó László Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról A célcsoport, akik rászorulnak a felzárkóztatásra Becslések szerint

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása Kísérleti program PHARE HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03 AZ ESZA KHT. RÖVID BEMUTATÁSA Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre

Részletesebben

Munkahelyi támogatási modell

Munkahelyi támogatási modell Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje (TÁMOP 1.4.3.-10/1-2F-2011-0013 Megváltozott világ?! pályázati projekt) Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Budapest 2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület (főpályázó) (konzorciumi tagok: Autisták Országos Szövetsége, Nemzetközi Cseperedő

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben