A sorrend effektus és énünk másokra való kivetítése egy cél-személy kiértékelése során

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sorrend effektus és énünk másokra való kivetítése egy cél-személy kiértékelése során"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK PSZICHOLÓGIA SZAK A sorrend effektus és énünk másokra való kivetítése egy cél-személy kiértékelése során Irányító tanárok: Drd. János Réka Maior Edit Kotta Ibolya Hallgató: Berki Antónia Kolozsvár 2009

2 A sorrend effektus és énünk másokra való kivetítése egy cél-személy kiértékelése során A kutatás kiindulópontját két elmélet képezi. Az informácó elsőbbsége elméletnek megfelelően, akkor amikor két egymásnak ellentmondó információ ér bennünket, annak hiszünk, amelyik előszőr került feldolgozásra (Forgas, 1983, 83 o.). Mások szerint az első benyomás kialakításakor, akkor amikor a cél-személyről semmilyen előzetes információ nem adott, és amikor két olyan jelző közül kell egyet választani, mely egyazon skála két végletét képezi, a megfigyelő a cél-személyt annak függvényében ítéli meg, hogy saját magát a jelzők melyikével definiálja. Kutatásunk során, apró módosításokat kivéve, Abraham Luchins egyik kísérletét úgy ismételtük meg, hogy azt egy általunk összeállított második szöveggel bővítettük ki. Az eredmények statisztikai feldolgozását követően ellenőriztük, hogy a két szövegre nézve a résztvevők válaszait melyik elmélet magyarázza leginkább. A kutatás elméleti megalapozása 1. Az információ elsőbbsége a. Abraham Luchins kísérlete A kiindulópontunkat képező kutatása során, Luchin a résztvevőknek egy olyan szöveget adott, mely két részből állt (2. melléklet, 3. melléklet). Az egyik részt extrovertált résznek nevezte, mivel leírja, hogy a történet főszereplője, egy fiú, hogyan megy társaival iskolába, és hogyan vesz részt más, szociális tevékenységekben. A másik részben, melyet Luchins introvertált résznek nevez, a fiú az iskolából hazafelé vezető útját úgy teszi meg, hogy közben az előbb is leírt személyekkel találkozik, de ezúttal inkább az egyedüllétet keresi és bármilyen szociális interakciót a minimálisra csökkenti (Luchins, 1985). A Luchins történetben megjelenített fiú leírása homályos, kétértelmű. Hasonló például Tom és Jerry rajzfilmben a Jerry egér, akinek a másokkal szemben tanusított viselkedése egyszerre könyvelhető el barátságosként és ellenségesként. Mindkét esetben közös, hogy több 1

3 konstruktum is alkalmas a cél-tárgy leírására (Skowronski, 1989). Hétköznapjainkban nem egyszer fordul elő, hogy ugyan az az ember különböző alkalmakkor igen különböző módon viselkedik. A kutatása során kapott eredményekből Luchins érdekes összefüggésekre vílágított rá. Kimutatta, hogy a résztvevőknek azon csoportja, amelyik esetében az extrovertált részt követte az introvertált rész, szignifikáns mértékben vélte extrovertáltnak a történetben megjelenített fiút. A résztevők másik vele, akik esetében felcserélte a sorrendet, tehát az extrovertált részt megelőzte az introvertált rész, a fiút szignifikáns mértékben introvertáltnak vélték. Luchins a sorrend effektus igazolódását vélte ebben felfedezni, mely szerint, ha két egymásnak ellentmondó információ bombázza az egyént, ő annak fog hinni, amelyik előszőr került feldolgozásra. Ennek a kutatásának egyik gyengéje, hogy a fiút megjelenítő történetek fiktívek, a valós életben pedig ritkábban vagyunk kitéve ennyire kétértelmű írott információnak. b. Az extroverzió dimenziói Mit is jelentenek az extrovertált és introvertált fogalmak? Az extrovertált (E típusú, "kifelé forduló") emberek főleg a külső világal létesítenek kapcsolatot, míg az introvertáltak (I típusú, "befelé forduló") inkább saját gondolatviláguk foglalkoztatják. Ennek eredményeképpen, az E típusú személyek szociábilisak, beszédesebbek, akkor érzik magukat elemükben ha társasagban vannak, kedvelik a társas interakciókat, és a külső világ felé orientáltak. A befelé forduló egyének ellentétben energiáikat egy olyan belső világból szerzik, amelyen gyakran szeretnek refklektálni; inkább az energia megtartására, elraktározására törekszenek, mint annak a felhasználására, elköltésére; emberi kapcsolatainak száma habár korlátozott, azok sokkal intenzívebbek (Janowsky és mtsai, 1999, 100 o.). A pozitív és a negatív tulajdonságoknak az előfordulása az első benyomás kialakításakor azért meghatározó mert befolyásolja azt, hogy több információ közül melyik fog előtérbe kerülni (Kammrath, 2007, 451. o., Decoster, 2004, 5.o.). Nyugati társadalmak köznapi tudatában az a hiedelem él, hogy extrovertáltnak lenni kedvezőbb, mint introvertáltnak lenni. Néhány pszichológus szerint sikerült bebizonyítani, hogy az E típusú emberek sikeresebbek, és könnyebben szereznek állást, és hogy ez az előny már az iskolai teljesítményben is megmutatkozik (Fabio, 2007, p.2096). A torzításmentes eredmények elkerülése érdekében, kérdőíveinkbe az introvertált és extrovertált fogalmak objektív leírását is beiktattuk. 2

4 2. Te olyan vagy mint én, én olyan vagyok mint te Az előbbi elmélettel szeretnénk szembeállítani azokat, melyek többre tartják az első benyomás kialakulását, mint hogy azt csupán az idegrendszereinket bombázó bejövő és kimenő ingerek függvényében magyarázzák, és úgy vélik, hogy ebben a folyamatban a fekete doboz - nak, vagyis magának az egyénenk a szerepét, nem lehet elhanyagolni. A személyészlelésre vonatkozó kutatások múltja majdnem egy teljes évszázadra nyúlik vissza. E kutatások olyan kérdésekre keresték a választ, mint: milyen tényezők határozzák meg azt hogy egy személy hogyan alkot képet embertársáról? milyen hatással bír ránk egy általuk megfigyelt cél-személy mosolya, kézfogása; ezeket a bizonyítékoknak vélt megfigyeléseket hogyan csoportosítjuk általánosított előítéletekb; és nem utolsó sorban mennyire határozza meg a másokról kialakított képet, az hogy mi magunk milyenek vagyunk; valós e kép, vagy inkább csak egy szubjektív szemüvegén keresztül szemléljük a világot? Habár még mindig nem sikerült közös nevezőre jutniuk a pszichológus kutatóknak arra vonatkozólag, hogy hogyan és milyen eredményességgel észlelik az emberek a többieket, de egy biztos: a személyiségre vonatkozó ítéletek különös gyorsasággal alakulnak ki (Ames, 2008). Warren Norman és Lewis Goldberg pszichológusok a Michigan Egyetem első éves hallgatóit arra kérték, hogy a még ismeretlen csoporttársaikat értékeljék. A kutatás során kiderült, hogy mások értékelése egy nagyon szubjektív folyamat. Azt, hogy az egyetemisták milyennek látták a többieket, nagymértékben meghatározta az, ahogy saját magukat értékelték. Az együttjárás főleg a szociabiliás és a megbízhatóság jellemvonások esetében volt nagyon szoros (Winerman, 2005). Azok az egyetemisták, akik saját magukat úgy írták le mint szociábilis és megbízható személyek, ismeretlen csoporttársaikat is hajlamosabbak voltak szociábilisként és megbízhatóként megitélni. Vajon mi lehet ennek a logikaileg meg nem alapozott észlelésnek a magyarázata, hiszen ismeretleneket kellett kiértékelniük? Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy az emberek preferenciálisan olyan emocionális stimulusokat észlelnek, dolgoznak fel és hívnak elő amelyek összhangban állnak a maradandó személyiség vonásokkal, vagy akár a pillanatnyi állapotukkal (Rusting, 1998). Ross, Green és House szerint (Feldman, 1985, 63. o.) az a gondolat, hogy Te olyan vagy mint én, én olyan vagyok mint te megkönnyíti az emberek hétköznapjait. Az illuzórikus hasonlóságnak köszönhetően az emberek könnyebben megfeledkezhetnek az őket 3

5 megkülönböztető tulajdonságokról, leredukálva ezáltal a belőlük fakadó lehetséges konfliktusok számát. A motiváció célja tehát a koerencia fenntartása (Jonas, 987 o.). Festinger disszonancia elméletének megfelelően, ezt az illuzórikus hasonlóságot az elkötelezettség erősíti meg. E szerint az elmélet szerint, ha egy személy egy adott választás mellet dönt, és választását egy minimális fokú elkötelezettség jellemzi, főleg olyan jellegű információkat fog előnyben részesíteni, amelyek választását alátámasztják, azokat pedig amelyek a felvállalt poziciót fenyegethetik, vagy nincsenek összhangban döntésével figyelmen kívül hagyja (Jonas, 2005). Az előbbi kutatás vizsgálati alanyai is sajátos módon szűrték le az információt. A szociális és magabiztos egyetemista például, a cél-személy mosolyában, hangjában, tonalitásában, testtartásában, és mimikájában olyan tulajdonságokra lehetett figyelmes, amelyek hipotézisének megerősítését szolgálják, és elhanyagolja azokat amelyek megcáfolhatnák azt. 3. Intuitív folyamat Habár számos kutatás mutatott ki összefüggést az információ feldolgozása és a személyiségvonások között, az eredmények mégsem egyértelműek (Safer, 2002, 1496 o). Némely pszichológus szerint, az első benyomás nem függ sem a beérkezett információk sorrendjétől, sem pedig attól, hogy az egyének milyennek definiálják saját magukat, hanem inkább egy másodpercek alatt végbemenő intuitív folyamat, mely nem feltételez különösebb erőfeszítést (Willis, 2005, p.597). A céltárgyról kialakított benyomás relatív kevés adaton alapszik, és a legelsőnek kialakított kép nem csak hogy időben nagy stabilitást mutat, de módosításuk igen nagy erőfeszítést feltételez (Kammrath, 2007, p.455). 4. Az extrovertáltság felismerésének pontossága De egyáltalán mennyire vagyunk képesek egy ismeretlen cél-személy extrovertáltságraintrovertáltságra utaló vonásait felismerni? Gosling Személy-észlelés a Facebook profilok alapján című nemzetközi előadásán kifejtette, hogy az öt személyiség faktor közül (barátságosság, neuroticizmus, extroverzió, nyitottság a tapasztalatokra, lelkiismeretesség) az extroverziót tartja a legkönnyebben és legpontosabban felismerhető dimenziónak. Kutatása azt igazolta, hogy Facebook profilokon szereplő képek megtekintését követően, a résztvevők szignifikáns mértékben pontosabban ismerték fel a cél-személyek esetében az extrovertáltság dimenziót, mint a barátságosság dimenziót. Szerinte, ebben az esetben, az észlelő figyelme a cél- 4

6 személy azon vonásaira fog terelődni, amelyek potenciális kapcsolatukat illetően a leglényegesebbeknek tekint. Ebben az esetben, a vizsgálati személyek olyan vonásokkal hozhattták összefüggésbe a barátságosság és az extrovertáltság dimenzióit, mint a melegség/bensőségesség illetve a dominancia/közbenjárás (Ames, 2008, 1734 o.). A kutatás eredményeinek bemutatása és értelmezése 1. A kutatás célja A jelenlegi kutatás célja a sorrend effektus elméletnek a megcáfolása, valamint annak a megválaszolása, hogy az extrovertált és az introvertált emberek milyen mértékben vetítik bele saját személyüket egy olyan fiú személyébe, akiről egymásnak ellentmondó információt tartalmazó történetet olvasnak el. 2. Hipotézisek Hipotéziseink a következők voltak: H. 1. Írásban kapott, egymásnak ellentmondó információ esetén, az első benyomás kialakítása nem függ az információ sorrendjétől. H. 2. Írásban kapott, egymásnak ellentmondó információ esetén, az első benyomás kialakítása összefügg azzal, hogy a személy személyiségstruktúrája milyen. Az első hipotézisünknek megfelelően, arra számítottunk, hogy a várható eredmények megcáfolják Luchins információ elsőbbségének elméletét, miszerint az elsőként feldolgozott információ határozza meg a céltárgyról kialakított képet. Feltételezésünk az volt, hogy azok a személyek, akik előszőr az extrovertált szöveget olvassák ( A-E és B-E ) nem fogják szignifikáns mértékben extrovertáltnak vélni a fiút, és azok akik az introvertált részt olvassák előszőr ( A-I és B-I ), nem fogják szignifikáns mértékben introvertáltnak vélni őt (H1). A résztvevők válaszait úgy gondoltuk, az fogja meghatározni, hogy maguk a résztvevők milyenek. Azt tételeztük fel, hogy az egyetemisták belevetítik majd saját magukat a történetben leírt fiú szerepébe, tehát az Eysenck Személyiség Kérdőív extroverzió skálájának megfelelően, 5

7 azok akik inkább kifelé fordulók, a szövegrészletben szereplő fiút is kifelé fordulónak fogják tartani, azok pedig akik a teszt alapján befelé fordulók, introvertáltnak fogják őt vélni (H2). 3. A vizsgálati személyek A kutatás alanyait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem első éves pszichológia hallgatói alkották. A nembeli eloszlás 7 fiú (8,2 %) és 78 lány (91,8 %). Az alanyok pszichológia órán, tanári engedéllyel töltötték ki a két kérdőíveket. 4. Vizsgálati eszközök A vizsgálati személyek mindegyike két kérdőívet töltött ki. Az alkalmazott kérdőívek: AI-BI kérdőív illetve az AE-BE kérdőív, és az EPQ kérdőív (Eysenck Személyiség Kérdőív). a. AE-BE kérdőív Az AE-BE kérdőív két szövegből állt, úgy, hogy mindkét szöveg esetében az extrovertált részeket követték az introvertált részek. Az A szöveget mi magunk állítottuk össze, mégpedig úgy, hogy az egyik rész leírja hogy a fiú hogy megy el egy barátjának a születésnapjára, hogyan lép velük kapcsolatba, illetve hogyan viselkedik az új ismerősökkel (nevezzük ezt az A szöveg extrovertált részének). A másik rész arról szól, hogy ugyan ezen a bulin a fiú inkább a magányt keresi, mint mások társaságát és leírja a haza felé vezető útját (ez az A szöveg introvertált része). A B szöveg, Luchins által összeállított szöveg fordítása volt, apró módosításokat kivéve. Az extrovertált rész leírja, hogy a fiú, iskolába vezető utját megtéve, hogyan vesz részt különböző szociális tevékenységekben (a B szöveg extrovertált része). Az introvertált részben a fiú hazafelé bendukolva ugyan azokkal a személyekkel találkozik, de ezúttal bármilyen szociális interakciót a minimálisra csökkent (a B szöveg introvertált része). Habár az egy történetet képező szövegrészeket egyetlen sorköz választja el, a megnevezésből és majd a kutatásban résztvevők számára feltett kérdésből kifolyólag ( Szerinted milyen a fiú? ), ahol a lehetséges válaszok: introvertált és extrovertált, nyilvánvalóvá válik, hogy az A és a B történeten belül a fiú egy és ugyan az a személy, még akkor is, ha első látszatra úgy tűnik, hogy ez nem így van és hogy két különböző fiúról van szó. 6

8 Úgy az A, mint a B szöveget a következő kérdés követte: Szerinted milyen a fiú?. A viszgalati személyek az introvertált és extrovertált válaszok közül jelölhettek meg egyet. A kérdőívben az introvertált és extrovertált fogalmaknak egy olyan leírása is szerepelt, mely úgy volt megfogalmazva, hogy egyik típusú személyiséget se helyezze a másik fölé. A definiciókban kerültük az olyan jelzők használatát, mint: agresszív, szégyellős, aktív, passzív, magányos, vagy hallgatag, melyek egyik vagy másik személyiségtípust részesíthették előnyben. Célunk az volt, hogy az eredményekben mutatkozó eltéréseket minél kisebb mértékben lehessen ezen jelzőkkel asszociált sztereótípiáknak tulajdonítani. Az általunk használt definíciók : Extrovertált személy az idejét jobban szereti másokkal tölteni, mint egyedül, beszédes (Carver, 2006, p.77, Grumm, 2007, p.2215). Introvertált személy hajlamosak arra, hogy sokat legyenek egyedül, szívesebben folytatnak magányos tevékenységeket, nyugodtak (Carver, 2006, p.77, Grumm, 2007, p.2216). Különböző kutatások kimutatták, hogy a név gyakran befolyásolja az emberek döntéseit. Ezért, ugyancsak a torzítások elkerülése végett, jobbnak láttuk bármilyen név mellőzését, és így egyszerűen a fiú névvel utaltunk a történet főszereplőjére. b. AI-BI kérdőív Az AI-BI kérdőív tartalma ugyan az volt, mint az AE-BE kérdőívé, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a befele forduló részeket követték a kifele forduló részek. c. EPQ kérdőív Az Eysenck Személyiség Kérdőív egy két fokú (1 = igen, 2 = nem ) 90 itemből álló kédőív, melyet Hans Jürgen Eysenck dolgozott ki, az öt személyiség dimenzió kiértékelésének céljából: barátságosság, neuroticizmus, extroverzió, nyitottság a tapasztalatokra, lelkiismeretesség (Mérei, 1998; Ames, 2008). Az extroverzió faktor 9 itemből áll, és az igen-nem kérdésekre válaszolva 0, és a 20 pont között értéket lehet elérni. Az a személy aki 0 pontot ér el, maximálisan introvertált, aki 20 pontot, az maximálisan extrovertáltnak számít. A Magyarországon élő nők és férfiak átlagban megközelítőleg 10,5 pont körüli értéket érnek el (a magyar nők 9,8-at, a magyar férfiak 11,28-at) (Mérei, 1998). Nagyon ritkán fordul elő hogy valaki a két szélsősége érték (0 vagy a 20) egyikét 7

9 érje el, és teljes mértékben extrovertált, vagy introvertált lehessen. Általában mindkét vonás jelen van bennünk csak különböző mértékben. Kutatásunk szempontjából nem lett volna szükség az öt dimenziót mérő EPQ kérdőív alkalmazása, és elég lett volna ha a résztvevők csupán az extroverzió faktorára vonatkozó itemeket válaszolják meg. Viszont úgy gondoltuk, hogy csökkentjük az esélyét annak, hogy az AE-BE, illetve az AI-BI kérdőívek az egyetemisták EPQ-ra adott válaszaira befolyással bírjanak, ha a 9 extroverzió dimenziót érintő kérdés eredeti formájában jelenik meg 5. A kutatás menete A résztvevők egyik felénél az extrovertált részeket az introvertált részek (AE-BE kérdőív), a másik felénél az introvertált részeket az extrovertált részek követték (AI-BI kérdőív). Miután a vizsgálati személyek megválaszolták a feltett kérdést ( Szerinted milyen a fiú? ), az Eysenck Személyiség Kérdőívet osztottuk ki nekik. 6. Az eredmények feldolgozása a. Extrovertáltság dimenziója A kapott eredmények feldolgozása az SPSS programban történt, a Yule valószínűségi mutató számításait alkamazva. 30 Histogram Frequency 0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Std. Dev = 4,08 Mean = 13,6 N = 85,00 Az Eysenck kerdoiven elert pontszam 1. Ábra. A résztvevők eloszlása az Eysenck Személyiség Kérdőíven elért pontszámok alapján 8

10 Amint a hisztogram is mutatja, az első éves pszichológia hallgatók inkább kifelé fordulók, átlagos extroverzió szintjük 13,6. Tekintetbe véve, hogy a Magyarországon élő nők és férfiak átlagát, mely megközelítőleg 10,5 pont, e standardizált átlaghoz képest azok, akik 10-nél kevesebb pontot gyűjtenek az introvertáltak kategóriába esnének, a 10 pontot meghaladó személyek az extrovertáltakéba (Mérei, 1998). Mivel a bináris logika, mely csupán extrovertált introvertált fogalmakban gondolkodik, nem megfelelő ahhoz, hogy jelentős következtetéseket vonjunk le, több alkategória bevezetését láttuk indokoltnak. Ideális esetben, öt kategóriát hozhattunk volna létre: 1. teljes mértékben extrovertáltak; 2. enyhén extrovertáltak; 3. átlagosan extrovertáltak és introvertáltak is egyben; 4. enyhén introvertáltak; 5. teljes mértékben introvertáltak. Azonban a kutatásban résztvett személyek csekély számából kifolyólag, három kategóriát alakítottunk ki: introvertáltak, extrovertáltak, és nagyjából ugyan olyan mértékben introvertáltak mint extrovertáltak. Így kaptunk három hetes kategóriát: azok a személyek akik 1 és 7 közötti pontszámot értek el, a nagy mértékben introvertáltak kategóriájába tartoztak; akik 8 és 13 közötti értékeket szereztek, a középső sávba kerültek; azokatat akik 13 és 20 pont közötti értékeket értek el, a nagy mértékben kifelé fordulók intervallumába soroltuk. Mivel kutatásunk második részében, kimondottan az introvertált és extrovertált személyek válaszát tűztük ki célul, elemzéseink során azoknak a válaszait akik a középső intervallumba tartoztak, és az átlagértéket közelítették meg, figyelmen kívül hagytuk. Így szükült le a 85 diák száma 55-re: 5 fiúra (9,1%), és 50 lányra (90,9%) (1. Tábla). A vizsgálati személyeknek az Eysenck Személyiség Kérdőív extravertáltsági dimenziójára vonatkozó kérdésekre adott válaszaik alapján, elmondható, hogy az 55 diák közül 46 magasan extrovertált, 9 pedig nagy mértékben introvertált (1. Tábla). Fiú Lány Összesen A kimondottan extrovertáltak nembeli eloszlása A kimondottan introvertáltak nembeli eloszlása Összesen Tábla. Az extroverziós skálán elért eredmények függvényében kialakított kategóriák nembeli eloszlása 9

11 b. Sorrend effektus A kérdőívek milyenségét tekintve, mely a fiúról szóló történeteket tartalmazták, 27 résztvevő A-E, B-E jellegű kérdőívet töltött ki, vagyis az ő esetükben az extrovertált rész megelőzte az introvertált részt, 28 egyetemistának pedig A-I, B-I jellegű kérdőív jutott, tehát az introvertált részek előzték meg az extrovertált részeket (2. Tábla). Extrovertált Introvertált Összesen személyek személyek A-E, B-E: Extrovertált kérdőív: a bulizós és az iskolás szöveg is az extrovertált résszel kezdődik A-I, B-I: Introvertált kérdőív: a bulizós és az iskolás szöveg is az introvertált résszel kezdődött 2. Tábla. Kérdőív típusa és a kísérleti személy extrovertáltsága Az A szövegre nézve, hipotézisünk, mely úgy szólt, hogy egymásnak ellentmondó információ esetén, az első benyomás kialakítása nem függ az információ sorrendjétől, nem igazolódott be. A Yule valószínűségi mutató számításai alapján, 33%-os kapcsolatot kapunk. Ez az érték egy gyenge kapcsolat meglétére utal, és jelentése, hogy 33%-al állíthatjuk azt, hogy a között, hogy a fiúról szóló szöveg extrovertált vagy introvertált résszel kezdődik-e és a között, hogy a résztvevők milyennek fogják látni a fiút valamilyen összefüggés van. A fiút hányan tartották extrovertáltnak A fiút hányan tartották introvertáltnak Az extrovertált résszel kezdődött az A szöveg (A-E) Az introvertált résszel 8 20 kezdődött az A szöveg (A-I) Összesen Tábla. Az A szöveg első szövegrész típusától függően, milyennek látták a fiút a résztvevők A B szöveg esetében mely, nagyon apró módosításokat kivéve azonos volt azzal a szöveggel amit maga Luchins állított össze, a kapcsolat a között, hogy melyik szövegrész került feldolgozára, és hogy milyennek vélték az egyetemisták a fiút, még az előbbinél is gyengébbnek bizonyult, azonban itt is találtunk egy 25%-os együttjárást. Ez a gyenge összefüggés ez esetben 10

12 annak tudható be, hogy sok esetben annak ellenére, hogy a B szöveg az extrovertált résszel kezdődött a fiút mégis többen (15 résztvevő) introvertáltnak látták mint extrovertáltnak. Ha az introvertált résszel kezdődött a B szöveg, legtöbbjüknek inkább kifelé fordulónak tűnt (16 résztvevő) a fiú. A fiút extrovertáltnak tartották A fiút introvertáltnak tartották Az extrovertált résszel kezdődött a B szöveg (B-E) Az introvertált résszel kezdődött a B szöveg (B-I) Összesen Tábla. A B szöveg első szövegrész típusától függően, milyennek látták a fiút a résztvevők Következésképpen elmondható, hogy úgy az A, mint a B szöveg esetében az elsőnek feldolgozásra került információ gyenge mértékben, azonban mégis valamilyen befolyással bírt az egyetemisták első benyomásának kialakítására. Érdekes megfigyelés, hogy a Luchins által is összeállított szöveg esetében a Yule féle mutató az általunk megalkotott szöveg Yule mutatójánál is gyengébb (25%-Luchins szövege, illetve 33%-általunk megalkotott szöveg). Yule mutató Az A szöveg esetében 0,33 A B szöveg esetében 0,25 4. Tábla. Az A és a B szövegek esetén a szövegsorrned és a fiúról kialakított benyomás együttjárása Erre az lehet a magyarázat, hogy összességében sokkal többen látták a fiút introvertáltnak (35 résztvevő) mint extrovertáltnak (20 résztvevő) (2. Tábla), míg a B táblázat esetében az eloszlások általában egyenletesek voltak, és nagyjából ugyan olyan mértékban vélték a fiút kifelé fordulónak (28 résztvevő) mint befelé fordulónak (27 résztvevő) (3. Tábla). A mindennapi életben a bulikon tanusított csendes, és visszahúzódó viselkedés kevésbé tűnhet odaillőnek, és valószínű, hogy a résztvevők válaszait ez a sztereotípia is meghatározta. meg,, kevésbé elfogadható az a nézet, hogy valaki egy társas helyzetben úgy is szórakozhat, hogy nem tűzi ki kimondott céljaként a szociális interakciók táplálását. 11

13 3. Te olyan vagy mint én, én olyan vagyok mint te Az A szöveg esetében, 46 nagy mértékben extrovertált egyetemista közül 29-en a fiút mégis introvertáltnak látták. Az 9 befelé forduló egyetemista közül 6-an tekintették a fiút introvertáltnak. Az a hipotézisünk, hogy írásban kapott, egymásnak ellentmondó információk esetén, az első benyomás kialakítása során az egyének belevetítik a történetbe személyiségük extrovertáltsági dimenzióját, nem igazolódott. A Yule valószínűségi mutató 0,08-as értékének a jelentése, hogy az Eysenck személiységteszt extrovertáltsági skáláján elért érték nem járt együtt a fiúról alkotott benyomással. A fiút hányan tartották extrovertáltnak A fiút hányan tartották introvertáltnak A résztvevő nagy mértékben extrovertált A résztvevő nagy mértékben 3 6 introvertált 5. Tábla. Extrovertáltsági szintjüktől függően, milyennek látták a fiút a kutatás résztvevői az A szöveg esetén A B szöveg esetében habár az előbbi Yule értéknél valamivel erősebb együttjárást kaptunk (11%-os) ez meg mindig nagyon alacsony ahhoz, hogy második hipotézisünket igazolja. Nagyjából ugyan olyan mértékben tartották a történet főszereplőjét extrovertáltnak és introvertáltnak attól függetlenül, hogy az Eysenck Személyiség Kérdőív extrovertáltság skáláján hány pontot értek el. A fiút hányan tartották extrovertáltnak A fiút hányan tartották introvertáltnak A résztvevő nagy mértékben extrovertált A résztvevő nagy mértékben 5 4 introvertált 6. Tábla. Extrovertáltsági szintjüktől függően, milyennek látták a fiút a kutatás résztvevői a B szöveg esetén 12

14 Úgy az A, mint a B szöveg esetében tehát vagy nagyon csekély mértékű (0,08%) vagy nagyon alacsony (0,11%-os) együttjárást találtunk a között, hogy milyen értéket értek el az EPQ kérdőíven és hogy milyennek látták a történet főszereplőjét. Yule mutató Az A szöveg esetében 0,08 A B szöveg esetében 0,11 7. Tábla. Az A és a B szövegek esetén az EPQ kérdőíven elért mérték és fiúról kialakított benyomás együttjárása 7. Következtetés Kutatásunkban, melyben Luchins egyik kísérletéből indultunk ki, azt tételeztük fel, hogy egy fiktív történet elolvasását követően, melyben egymásnak ellentmondó információkat olvasunk egy személyről, nem a sorrend effektus fogja a vizsgálati alanyok válaszait meghatározni, hanem az, hogy ki milyennek véli magát es mennyire vetíti bele saját személyiségének képét a fiktív személy szerepébe. Hipotéziseink, nem, vagy csak részben igazolódtak. Ami első hipotézisünket illeti, az nem igazolódott. Úgy az A mint a B szöveg esetében, habár gyenge, de mégis csak valamilyen összefüggést találtunk a sorrend és a fiúról kialakított első benyomás között. A második hipotézisünk egyáltalán nem igazolódott be, ugyanis itt csak egy 1, és 10%-os együttjárást találtunk a résztvevők extrovertáltsági szintje és a fiúról kialakított kép között. Tehát akkor amikor két ellentétes információ bombáz minket, habár igen alacsony mértékben de sokkal hajlamosabbak leszünk arra, hogy annak higyjünk amelyik előszőr került feldolgozásra, mint annak amelyik ránk is jellemző. 8. A kutatás korlátai A kutatás hiányosságát képezheti az introvertált személyek viszonylag csekély száma. Habár 85 egyetemista vett részt a kutatásban, miután kiszűrtük azokat akik az EPQ kérdőiv középső sávába tartoztak, csupán 9 magasan introvertált diák eredményével dolgozhattunk tovább. Ha több nagy mértékben befelé forduló diák válasza juthat feldolgozásra, különösen a Te olyan vagy mint én, én olyan vagyok mint te típusú elméletekről szerezhetünk megbízhatóbb eredményeket. 13

15 Feltevődött az a kérdés is, hogy mi történik akkor, ha a résztvevők B szövegre adott válaszát, az A szövegben leírt fiú viselkedésének minősítése befolyásolta? Jobbnak látjuk, hogy amikor több vizsgálati alannyal töltjük ki a kérdőíveket, egyazon személy csak egyetlen szöveget kapjon: AE-t, AI-t, BE-t, vagy BI-t. Az általunk összeállított szöveget ha Luchins B szövegével hasonlítjuk össze, azt láttuk, hogy lényegesen nagyobb volt azoknak a száma, akik a fiút befelé fordulónak vélték. A jövőben feltétlenül szükségesnek érezzük ezen szöveg módosítását, úgy, hogy egy még kétértelműbb történet kapjunk, és így a szociális norma hatását a minimálisra csökkentsük. Újabb témájú szövegek összeállítása sincs kizárva. 9. Továbbfejlesztési lehetőségek A kutatásunk továbbfejlesztési lehetőségei szerintünk a melyik és a milyen kérdésekben rejlenek. A jövőben rá lehet kérdezni, hogy a vizsgálati személyek melyik fiúval szeretnének több időt tölteni, melyiket szeretnék megismerni, melyik szimpatikusabb nekik. Így nyílvánvalóvá válhat, hogy a résztvevők melyik típusú személyiséget preferálják, és hogy ez a preferáltság milyen hatással van döntéseikre. Továbbá érdekes lenne megtudni, hogy a személyek miért látták éppen extrovertáltnak vagy introvertáltnak a történetben szereplő fiút, és a kérdés megválaszolását követően felkérhetjük őket, hogy indokolják meg választásukat. Számunkra megdöbbentő volt az, hogy a pszichológus hallgatók közül, ilyen nagy százalékban extrovertáltak. Ez az eredmény egy újabb kérdést vetett fel: a pszichológiát valóban inkább extrovertált emberek választják? Feltételezésünk szerint, ez nincs kizárva, hiszen az introvertált emberek inkább hajlanak arra, hogy problémáikat egyedül oldják meg, míg egy extrovertált számára megoldást jelenthetnek a pszichológián tanultak abban, hogy önmagáról több mindent tudjon meg. Egy másik megfigyelésünk az volt, hogy az introvertált résztvevők mindegyike, óra alatt a leghátulsó padokban ült. Utána szeretnénk nézni, hogy a kifelé forduló emberek valóban inkább az első padokban szeretnek ülni, és az introvertáltak a legtávolibb sorokat kedvelik-e. 10. Alkalmazhatóság A kutatás által nyújtott eredmények egyaránt hasznosíthatók az impresszió menedzsment és a humán erőforrasok területén. Az impresszió menedzsment alatt egy személy azon 14

16 erőfeszítéseit értjük, melyek a mások által kialakított kép védelmezését, megváltoztatását vagy akár egy új kép létrehozását célozzák (Bolino, 2008). Az impresszió menedzsment taktikái bevethetők úgy egyéni, mint szervezeti szinten. Az egyén szintjén megfigyelhető, hogy egy interjú során hogyan hat a személy viselkedése az őt kiértékelő személyre. Nem mindegy, hogy az a pszichológus, aki a munkakereső Curriculm Vitae-jét olvassa, mennyire objektíven észleli a potenciális alkalmazott tulajdonságait, és milyen mértékben ismeri fel saját magában a sorrend effektust. Talán nem véletlen, hogy miért vált a CV írás egyik alapszabályává, hogy a hiányosságokat, hibákat a levél legvégére kell hagyni. A szervezeti szinten azt lehet követni, hogy a szervezet imidzsén történő változtatás mennyire pozitív hatással van a közönségre (Bolino, 2008). A mindennapjainkban is láthatjuk azokat a reklámlapokat amelyekben a termék hátrányait apró, majdnem láthatalan betükkel tüntetik fel a termék leírásának legvégén, vagy amikor a televiziós és rádiós csatornákon hihetetlen sebességgel mely már-már érthetelenné teszik a beszédet darálják el a termék igénybevételével járó negatív következményeket (pl. gyógyszerreklámok). 15

17 KÖNYVÉSZET Ames, D. R. & Bianchi, E. C. (2008). The Agreeableness Asymmetry in First Impression: Perceivers Impulse to (Mis)judge Agreeableness and How It Is Moderated by Power. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, Bolino, M. C., Kacmar, K. M., Turnley, W. H. & Gilstrap, J. B. (2008). A Multi-Level Review of Impression Management Motives and Behaviors. Journal of Management, 34, Carver, C. S.; Scheier, M. F. (2006). Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest. Decoster, J. & Claypool, H. M. (2004). A Meta-Analysis of Priming Effects on Impression Formation Supportin a General Model of Infromational Biases. Personality and Social Psychology, 8, Fabio, A. & Busoni, L. (2007). Fluid Intelligence, Personality Traits and Scholastic Success: Empirical Evidence in a Sample of Italian High school Students. Personal and IndividualDifferences, 43, Feldman, R. S. (1985). Social Psychology. Theories, Research, and Applications. McGraw- Hill, United States of America. Forgas, P.J. (1983). A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó: Budapest. Grumm, M., Collani, G. (2007). Measuring Big-Five personality dimensions with the implicit association test Implicit personality traits or self-estém? Personality and Individual Differences, 43, o. Janowsky, D. S., Morter, S., Hong, L., Howe, L. (1999). Myers Briggs Type Indicator and Tridimensional Personality Questionnaire differences between bipolar patients and unipolar depressed patients. Bipolar Disorders, 2, 100 o. Jonas, E., Schulz-Hardt S. & Frey, D. (2005). Giving Advice or Making Decision in Someone Else s Place: The influence of Impression, Defense, and Accuracy Motivation on the Search for New Information. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, Kammrath, L. K. A. & Scholer, A. A. (2007). Keeping up Impressions: Inferential Rules for Impression Change Across the Big Five. Journal of Experimental Social Psychology, 43, Levine, J. M. (1999). Solomon Asch Legacy for Group Research. Personality and Social Psychology Review, 3, Luchins, A. (1985). Influences of Memorizing Information on Impressions of a Person. The Journal of Psychology, 199(4), Mérei F.; Szakács F. (1998). Pszichodiagnosztikai vademecum. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, o. Rusting, C. L. (1998). Personality, Mood, and Cognitive Processing of Emotional Information: Three Conceptual Frameworks. Psychological Bulletin, 124, Safer, M. A., Levine, L. J. & Drapalski, A. L. (2002). Distortion in Memory for Emotions: The Contributions of Personality and Post-Event Knowledge. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, Skowronski, J. J. & Carlston, D. E. (1989). Negativity and Extremity Biases in Impression Formation: A Review of Explanations. Psychological Bulletin, 105, 1. szám, Willis, J; Todorov, A. (2005). First Impression. Making Up Your Mind After a 100-Ms Exposure to a Face. Psychological Science, vol.17, nr.7, p Winerman, L. (2005). Thin slices of life. Monitor on Psychology, American Psychological Association, vol. 36, nr. 3., p.54. On-line: 2007, Noiembrie, 12.: hţp://www.apa.org/monitor/mar05/slices.html 16

18 MELLÉKLETEK 1. Melléklet A-E, B-E Kérdőív Kedves résztvevő Olvassa el a szövegeket és válaszoljon a kérdésekre! Válaszait szigorúan bizalmasan kezeljük, csakis kutatási célokra használjuk fel, és teljes névtelenségben maradnak. A válaszadásra, a legjobb stratégia, ha sok gondolkodás nélkül és gyorsan válaszol a kérdésekre. A kérdőívek kitöltéséhez szükséges átlagos idő 30 perc. Név (kezdőbetűi) AZONOSITÓ Életkor Nem: Nő Férfi (tegyen x- t) Élőhely: Falu Város Végzettség: Elemi iskola Középiskola Felsőfokú képzés (tegyen x- t) Születési hely Megye Iskola neve A. Aznap délután a fiú elindult a buszmegálló felé. Itt röviden elbeszélgetett egyik ismerősével. A buszon végig egy lány mellett ült. Miután leszállt, elindult osztálytársa lakása felé. Felköszöntötte az ünnepeltet, odaadta neki a születésnapi ajándékát, majd beült csevegő osztálytársai közé, hogy a legfrissebb eseményeket megtárgyalják. A meghívottak között ott volt az a kedves lány is. Elbeszélgetett vele egy darabig, majd amikor egyik kedvenc számát tette fel a DJ, együtt táncolt a többiekkel. A fiú egy félrehúzott helyet keresett magának, és onnan figyelte társait, miközben a zenét élvezte. Sem társaival sem a kedves lánnyal nem beszélgetett. Amikor már nagyon későre járt, csak az ünnepelttől búcsuzott el röviden, majd elindult a buszmegálló felé. Itt egy-két ismerős arccal találkozott. Az autóbusz beért az állomásba, a fiú pedig egy egyszemélyes helyre ült, úgy, hogy az ablakon kibámulhasson. Miután leszállt a buszról, hazament. Szerinted milyen a fiú? 1. Extrovertált; 2. Introvertált. Segítségként megadjuk a két fogalom jelentését Extrovertált személy beszédes, az idejét jobban szereti másokkal tölteni, mint egyedül. Introvertált személy hajlamosak arra, hogy sokat legyenek egyedül, szívesebben folytatnak magányos tevékenységeket, nyugodtak. B. A fiú elhagyta a házat, hogy vásároljon néhány füzetet. Két barátjával együtt lépett ki az utcára, melyet teljesen betöltött a ragyogó napsütés, járás közben pedig sütkérezett. A fiú bement a 17

19 papírárus boltjába, mely tömve volt emberekkel. Itt, miközben az elárusító pillantását próbálta elkapni, egyik ismerősével beszélgetett. Útközben kifelé, megállt, hogy egy iskolatársával csevegjen, aki pont akkor lépett be a boltba. A boltból kilépve, az iskolába indult. Útközben találkozott azzal a csinos lánnyal, akit a múlt héten ismert meg. Beszéltek egy rövid ideig, majd a fiú bement az iskolába. Órák után a fiú egyedül hagyta el az iskolát. A hazavezető hosszú útnak egyedül vágott neki. Az utcát teljesen betöltötte a ragyogó napsütés. A fiú az árnyékos oldalon ment. Ahogy az utcán jött le talalkozott azzal a csinos lánnyal, akit a múlt héten ismert meg. A fiú átment az úton és belépett egy édességboltba. A bolt tömve volt tanulókkal és felismert néhány ismerős arcot. A fiú türelmesen várt, amig elkapta az elárusító pillantását, aztán megadt rendelését. Amint megkapta az italát, leült egy szélső asztalhoz. Miután megitta italát, hazament. Szerinted milyen a fiú? 1. Extrovertált; 2. Introvertált. 18

20 2. Melléklet A-I, B-I Kérdőív Kedves résztvevő Olvassa el a szövegeket és válaszoljon a kérdésekre! Válaszait szigorúan bizalmasan kezeljük, csakis kutatási célokra használjuk fel, és teljes névtelenségben maradnak. A válaszadásra, a legjobb stratégia, ha sok gondolkodás nélkül és gyorsan válaszol a kérdésekre. A kérdőívek kitöltéséhez szükséges átlagos idő 30 perc. Név (kezdőbetűi) AZONOSITÓ Életkor Nem: Nő Férfi (tegyen x- t) Élőhely: Falu Város Végzettség: Elemi iskola Középiskola Felsőfokú képzés (tegyen x- t) Születési hely Megye Iskola neve A. A fiú egy félrehúzott helyet keresett magának, és onnan figyelte társait, miközben a zenét élvezte. Sem társaival sem a kedves lánnyal nem beszélgetett. Amikor már nagyon későre járt, csak az ünnepelttől búcsuzott el röviden, majd elindult a buszmegálló felé. Itt egy-két ismerős arccal találkozott. Az autóbusz beért az állomásba, a fiú pedig egy egyszemélyes helyre ült, úgy, hogy az ablakon kibámulhasson. Miután leszállt a buszról, hazament. Aznap délután a fiú elindult a buszmegálló felé. Itt röviden elbeszélgetett egyik ismerősével. A buszon végig egy lány mellett ült. Miután leszállt, elindult osztálytársa lakása felé. Felköszöntötte az ünnepeltet, odaadta neki a születésnapi ajándékát, majd beült csevegő osztálytársai közé, hogy a legfrissebb eseményeket megtárgyalják. A meghívottak között ott volt az a kedves lány is. Elbeszélgetett vele egy darabig, majd amikor egyik kedvenc számát tette fel a DJ, együtt táncolt a többiekkel. Szerinted milyen a fiú? 1. Extrovertált; 2. Introvertált. Segítségként megadjuk a két fogalom jelentését Extrovertált személy beszédes, az idejét jobban szereti másokkal tölteni, mint egyedül. Introvertált személy hajlamosak arra, hogy sokat legyenek egyedül, szívesebben folytatnak magányos tevékenységeket, nyugodtak. B. Órák után a fiú egyedül hagyta el az iskolát. A hazavezető hosszú útnak egyedül vágott neki. Az utcát teljesen betöltötte a ragyogó napsütés. A fiú az árnyékos oldalon ment. Ahogy az utcán jött le talalkozott azzal a csinos lánnyal, akit a múlt héten ismert meg. A fiú átment az úton és belépett egy édességboltba. A bolt tömve volt tanulókkal és felismert néhány ismerős arcot. A fiú 19

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul)

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) SZEMÉLYÉSZLELÉS 1. Fizikai észlelés 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) A személyészlelés pontossága - 1 Arckifejezés értékelése érzelemkeltő helyzetekben exponált fényképek alapján: alapérzelmeket

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária 2006

Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária 2006 A Network-Elemzés - és felhasználása általános iskolai osztályok társas szerkezetének és a szerveződésért felelős személyes tulajdonságok feltárására Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év Forrás: Bernáth László, N. Kollár Katalin, Németh Lilla: A tanulási stílus mérése ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2015. 1. melléklet A végsõ kérdõív Tanulási stílusok kérdőív Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:,

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Az új Tanulási stílus kérdőív A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Miről lesz szó? Az új tanulási stílus kérdőív kialakítása A kérdőív és az alskálák bemutatása A kérdőív használata

Részletesebben

Kiválasztás. A változó szerint. Rangok. Nem-paraméteres eljárások. Rang: Egy valamilyen szabály szerint felállított sorban elfoglalt hely.

Kiválasztás. A változó szerint. Rangok. Nem-paraméteres eljárások. Rang: Egy valamilyen szabály szerint felállított sorban elfoglalt hely. Kiválasztás A változó szerint Egymintás t-próba Mann-Whitney U-test paraméteres nem-paraméteres Varianciaanalízis De melyiket válasszam? Kétmintás t-próba Fontos, hogy mindig a kérdésnek és a változónak

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész)

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész) ( A rész) 1. lépés 2. lépés 3. lépés Tanuló neve / osztály: Dátum: Interjú készítője: Válaszadó(k): Tanuló profilja: Nevezzen meg legalább három erősséget és pozitív jellemvonást a tanulóval kapcsolatban.

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Z Generáció - MeGeneráció

Z Generáció - MeGeneráció Z Generáció - MeGeneráció Kökönyei Gyöngyi 1, Urbán Róbert 1, Örkényi Ágota 2,3, Költő András 2,3, Zsiros Emese 2, Kertész Krisztián 2, Németh Ágnes 2, Demetrovics Zsolt 1 1 ELTE Pszichológiai Intézet

Részletesebben

Internethasználat pszichés hatása

Internethasználat pszichés hatása Elméleti háttér Internethasználat pszichés hatása (1) Negatív hatás: depresszió, magány, stressz, alacsonyabb elégedettségi szint (2) Pozitív hatás:pl. online közösségbe való bevonódás alacsonyabb stressz-szint

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Iskolánkban a 10 évfolyamban mérik a szövegértés és a matematikai logika kompetenciákat. Minden évben azonos korosztályt

Részletesebben

Szociometria. Dr. Nyéki Lajos 2016

Szociometria. Dr. Nyéki Lajos 2016 Szociometria Dr. Nyéki Lajos 2016 A szociometriai felmérés A szociometriai felmérés a csoporton belüli társas kapcsolatok vizsgálatára szolgál. Moreno (1934) dolgozta ki a vizsgálati módszert. Eredetileg

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

TestLine - Liza tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - Liza tesztje-01 Minta feladatsor személyiségegyüttható (1 helyes válasz) 1. 1:50 Normál értéke széles sávban változhat a viselkedéses variancia 90%-át magyarázza a relatív konzisztencia alacsony fokára utal magas értéke alátámasztja a

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Mintavétel A statisztikában a cél, hogy az érdeklõdés tárgyát képezõ populáció bizonyos paramétereit a populációból

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A pénz (nem) boldogít?

A pénz (nem) boldogít? A pénz (nem) boldogít? A boldogság és anyagi jóllét kapcsolata a tudományos kutatások tükrében Szondy Máté ELTE PPK Személyiség - és Egészségpszichológia Tanszék Gondolkodók a boldogságról és a pénzrıl

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI Ponthatárok: (5) (4) (3) (2) (1) Pontszám. I. rész - A rendelkezésre álló idő: 45 perc

MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI Ponthatárok: (5) (4) (3) (2) (1) Pontszám. I. rész - A rendelkezésre álló idő: 45 perc MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI 2015. Ponthatárok: (5) 83-100 (4) 65-82 (3) 47-64 (2) 30-46 (1) 0-29 Név, osztály Pontszám I. rész - A rendelkezésre álló idő: 45 perc I. rész 30 pont Érdemjegy II. rész 70 pont

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

Extrák az öntérképedhez

Extrák az öntérképedhez Extrák az öntérképedhez Nektár a Nagyoktól Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a pszichológia alapjait sem, Tudományos alapokkal bíró felosztásról van itt szó, ha még nem ismernéd, feltétlen találkozz Vele,

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A SIOK Beszédes József Általános Iskola 2011. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A jelentésben szereplő tanulók száma 2011. évi méréskor 6. a osztály: 24 fő 6. b osztály: 32 fő

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA A VALÓSZÍNŰSÉGI SZEMLÉLET ALAPOZÁSA 1-6. OSZTÁLY A biztos, a lehetetlen és a lehet, de nem biztos események megkülünböztetése Valószínűségi játékok, kísérletek események

Részletesebben

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA Ennek a kérdőívnek a segítségével a romániai magyar szociális munka szakmában lévő első éves hallgatók pályaválasztás előtti motivációs kükönbségeit

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Sportoló nők és az agresszió Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Agyunk evolúciós programozottsága Nemi szerepek Állatvilág: pl. főemlősök domináns

Részletesebben

SZKB_210_05. Büszkeség és balítélet

SZKB_210_05. Büszkeség és balítélet SZKB_210_05 Büszkeség és balítélet Önmagam és a másik megismerése tanulói Büszkeség és balítélet 10. ÉVFOLYAM 31 D1 Mit tegyünk Judittal? A történet elolvasása után válaszolj a kérdésekre! Judit aranyos

Részletesebben

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Üzleti szimulációkról dióhéjban

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében

Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében TASKÓ TÜNDE ANNA, HATVANI ANDREA, DORNER LÁSZLÓ Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék A kutatásról TÁMOP-4.2.2.C-11/1 pályázat

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében

A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében MPT Nyíregyháza 2008 A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében A szociális önértékelés specifikus szerepe hátrányos helyzetű csoportokban Örkényi Ágota, Zakariás Ildikó, Kökönyei Gyöngyi, Várnai

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők

A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők ilinszki ttila pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.hu MSZT konferencia, 2013. október 27. Társadalmi csereelmélet (Lewis-Spanier, 1979) a kapcsolat

Részletesebben