Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)"

Átírás

1 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1

2 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre építve - egy jövőben állapot megjelenítésével segíti fejlesztési céljait meghatározásában. A város jövőképe hosszú távra jelöl ki egy kívánatos célállapotot, melyhez való konvergencia, mint a fejlődés távlati célja, részben spontán folyamat, részben a város szereplői tudatos tevékenységének eredménye. A jelenlegi helyzet elemzése, illetve a lehetséges fejlődési irányok számbavétele alapján Szentgotthárd számára a koncepció időhorizontján az alábbi jövőkép körvonalazható: Jövőkép, Szentgotthárd 2030: Az országhatáron belül és azon túl is ismert és jól csengő nevű, gyorsforgalmi úton és vasúton is könnyen megközelíthető Szentgotthárd a hazai járműipar egyik fellegvára, a dinamikusan fejlődő regionális növekedési zóna meghatározó innovációs centruma, melynek gazdasági karakterét a mind magasabb hozzáadott-értékű tevékenységeket végző Opel gyár és számos beszállítója határozza meg, miközben a gazdasági miliő egyéb ágazatok prosperitását is elősegíti. Az ipar mellett a sokéves tudatos fejlesztés nyomán fokozatosan felvirágzó idegenforgalom is jelentős foglalkoztató ágazatává vált a városképében látványosan megújult településnek, ahol a nemzetközileg is versenyképes szolgáltatásokat nyújtó, sok hazai és külföldi vendéget vonzó egészségés sportturizmus, illetve a gazdasághoz kötődő üzleti turizmus mellett az örökség- és szelíd turizmus különböző területei is népszerűek. A stabil gazdasági háttér, az átlag feletti jövedelemszint és a számában is gyarapodó lakosság bázisán kibővült oktatási és kulturális szolgáltatáskínálat a magas helyi igényeknek megfelelés mellett komoly szellemi kisugárzást mutat a város egyre inkább szervesülő és bővülő határok feletti vonzáskörzetére is. A jövőkép megvalósulásához négy átfogó területen több egymással összefüggő cél rögzítése és követése szükséges: A HELYI GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG FOKOZÁSA, A VÁROS VONZEREJÉNEK ERŐSÍTÉSE A LAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ELLÁTOTTSÁGÁNAK ÉS TÁRSADALMI KÖZÉRZETÉNEK JAVÍTÁSA A VÁROS TÉRSÉGI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE ezek érdekében: a stabil gazdasági bázis megőrzése, bővülésének további egyre magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, tudásközpontúság irányába - ösztönzése, a fizikai és humán erőforrás háttér biztosítása; a diverzifikáció és a helyi erőforrások hasznosítása érdekében egy második gazdasági pillér, a turizmus erőteljes fejlesztése, elsődlegesen a helyi egészségturisztikai adottságok, valamint a város és városkörnyék épített és természeti környezeti értékeinek védelme, turisztikai hasznosításának tudatos felépítése; 2

3 a városi környezet védelme, célzott, településkép fókuszált beavatkozások általi megújítása, vonzerejének növelése; a település ismertségének fokozása, pozitív arculatának erősítése, jelenlét a meghatározó fórumokon és kommunikációs színtereken; a kulturális és civil aktivitás szintjének fenntartása, a tevékenységek folyamatos gazdagítása, a egyfelől a polgárosodás, másfelől a térségi szellemi kisugárzás erősítése; az intézmények feltételek és lakossági szolgáltatások folyamatos fejlesztése; mindezek révén a település központi funkcióinak, térszervező potenciáljának erősítése, illetve, végeredményben a gyarapodó létszámú lakosság jövedelmi mutatókkal igazolható emelkedő életminősége és érzékelhetően javuló elégedettsége. A fenti célok megvalósítása érdekében, az azok által meghatározott beavatkozási irányok mentén megteendő lépések vezetnek a pozitív jövőkép felé e célok tekinthetők a városfejlesztés hangsúlyos területeinek, prioritásainak. E prioritások elvi szintű érvényre juttatása, s a szűkös saját és esetlegesen külső forrásból bevonható - erőforrásoknak az ezek alapján rögzíthető konkrét fejlesztési aktivitásokra (indítandó programok, generálandó projektek) koncentrálása jelentheti a következő bő évtized városfejlesztési vezérfonalát. E vázolt célok amellett, hogy hangsúlyosan utalnak azokra a jelenségekre, melyek a város jövőképének legfontosabb elemei, összhangban állnak a regionális szintű törekvésekkel és az EU-s és országos elvekkel is. Ezen összhang garanciát jelenthet arra, hogy a magasabb szintű döntéseknek nagyban kitett - város szervesen integrálódjon a regionális struktúrákba, egyúttal azonban határozottan megvalósíthassa saját törekvéseit A fő célok és beavatkozási területek A tervezett jövőkép és a hosszú távú stratégiai célok teljesülését segítik a fejlesztés fő prioritásai. A négy fő prioritás a város helyzetelemzésének eredményeiből fakad, a lehetőségeket vázolja föl, elsősorban az erősségekre támaszkodik, illetve a gyengeségeket és a veszélyeket küszöböli ki. A megjelölt prioritások figyelembe veszik az EU és Magyarország terület- és településfejlesztési alapelveit és pilléreit, valamint illeszkednek Vas megye elfogadott területfejlesztési dokumentumainak fejlesztési céljaihoz és prioritásaihoz. A fentiek alapján Szentgotthárd város hosszú távú településfejlesztési koncepciójának javasolt stratégiai prioritásai a megfogalmazott általános céloknak (4) megfelelően: I. Gazdaságfejlesztés - Versenyképes város II. A város vonzerejének erősítése III. Humán erőforrások fejlesztése - Élményt adó város - Szolgáltató város IV. A település városi, térségi szerepkörének megerősítése (horizontális prioritás) - Kisugárzó város A prioritásokhoz, mint alapvető beavatkozási irányokhoz illesztendők azok a program és intézkedések, melyek révén az egyes részcélok előmozdítása megtörténhet, s ezen irányok 3

4 Jövőkép Intézkedések Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója határozhatják meg az egyes szereplők kívánatos várospolitikai támogatást élvező aktivitásának (fejlesztéseinek, pályázati erőfeszítéseinek) koordinátarendszerét is. A koncepció kifejezetten a városfejlesztési politika céljait, kereteit, irányait, illetve a megvalósítás elveit kívánja megragadni a megvalósítás azonban nagymértékben kitett a terület- és településfejlesztés hazai kereteinek, illetve az EU kohéziós politikájának, így azok figyelembe vétele szükségszerű. A program megvalósításának kulcskérdése természetesen a finanszírozás, ami a tervezés során két eltérő szempontot vetett fel: egyfelől a koncepció másfél évtizedes időhorizontján a finanszírozási feltételek változása nem zárható ki, így a forrásigényes fejlesztési szükségletek rögzítése is indokolt, másfelől viszont az intézkedések többségénél a megfogalmazott akciók egy része nem igényel igazán nagy pénzügyi befektetést, a közösségi aktivitás és összefogás önmagában komoly energiákat szabadíthat fel Településfejlesztési stratégia Középtávú célok, és azok összefüggései ALAPCÉLOK SPECIFIKUS CÉLOK KÖZÉPTÁVÚ/TEMATIKUS CÉLOK PRIORITÁSOK Gyarapodó létszámú lakosság Emelkedő életminőség A helyi gazdasági versenyképesség fokozása A város vonzerejének erősítése A lakosság életkörülményeinek, szolgáltatásokkal ellátottságának és társadalmi közérzetének javítása A város térségi szerepének erősítése A stabil gazdasági bázis megőrzése, bővítése I. A gazdaság fizikai és humán erőforrás háttérének biztosítása Gazdasági diverzifikáció, a helyi egészségturizmus fejlesztése A helyi értékek védelme, turisztikai hasznosítása A városi környezet védelme A településkép megújítása, vonzerejének növelése A település ismertségének fokozása, pozitív arculatának erősítése A polgárosodás erősítése A lakossági szolgáltatások folyamatos fejlesztése; Az intézmények feltételek javítása A térségi szellemi kisugárzás erősítése; A település térszervező potenciáljának erősítése Gazdaságfejlesztés ( Versenyképes város ) II. A város vonzerejének erősítése ( Élményt adó város ) III. Humán erőforrások fejlesztése ( Szolgáltató város ) IV. A település városi, térségi szerepkörének erősítése (horizontális prioritás) ( Kisugárzó város ) 4

5 A megvalósítást szolgáló beavatkozások - fejlesztési prioritások és programok I. Gazdaságfejlesztés VERSENYKÉPES VÁROS Telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése 1. Ipari Park elérhetőségét javító közúti infrastruktúra fejlesztése 2. Új telephelyek kialakítása, és kínálatként megjelenítése az ipari parkban 3. Az ipari park megközelíthetőségének javítása A gazdasági bázis erősítése különös tekintettel a beszállítói iparra, ill. a kisés középvállalkozásokra II. A város vonzerejének erősítése ÉLMÉNYT ADÓ VÁROS Új vonzó és használóbarát városi terek kialakítása 1. Kaszagyári terület rehabilitáció 2. Barokk műemlék kolostorépület felújítása 3. Barokk díszkert továbbfejlesztése 4. Színház és környékének felújítása 5. Brenner emlékhely felújítása 6. Zöldterületek és rekreációs terek 7. Magas színvonalú építési kultúra érvényre juttatása a fejlesztésekben Városi turisztikai kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek kialakítása, piacra vitele 1. Helyi beszállítói kezdeményezések 1. Turisztikai infrastruktúra kapcsolatmenedzsment és fejlesztés kommunikáció 2. A termálpark fejlesztése 2. Kis és középvállalkozások 3. Vallási turizmus értékeinek működési feltételeinek javítása termékké formálása a ciszter pl. Inkubátorház létrehozása hagyományok bázisán 3. Ipari parki szolgáltatások magas 4. A sport és egészségturizmus szintű biztosítása (közterületfenntartás, zöld területek 5. Egyedi és kreatív kínálati komplex fejlesztése kezelése) elemek és csomagok nyújtása A helyi munkaerőpiac fejlesztése - a képzett és kreatív munkaerőbázis erősítése 1. Telekalakítási és lakásépítési program, ingatlanpiaci információs szolgáltatások 2. A foglalkoztatási célú közlekedés fejlesztése 3. Foglalkoztatási együttműködések 4. Kezdeményezések a város tudáspotenciáljának erősítésére és teljes körű kihasználására A városkommunikáció erősítése 1. Városmárka-építés 2. Intenzív és strukturált városkommunikáció 3. Az e-önkormányzati funkciók továbbfejlesztése (részeként: városi térinformatikai rendszer kialakítása) III. Humán erőforrások fejlesztése SZOLGÁLTATÓ VÁROS Oktatási és kulturális funkciók erősítése 1. Kulturális örökség gondozása - élő ipari múzeum létrehozása, az ipari hagyományok és a ciszter hagyaték őrzése, gondozása. 2. A szakképzés, továbbképzés és a művészeti oktatás fejlesztése. 3. A mozi szerepkörének bővítése, összművészeti térré formálása Lakhatási program 1. A meglévő bérlakások felújítása 2. Új, szociális bérlakások építése a kethelyi laktanyában 3. Ifjúházasok otthonának kialakítása 4. Idősek otthonának kialakítása a kethelyi laktanyában Intézményfejlesztés 1. A Művelődési Ház felújítása 2. Alsó tagozatos iskolai tornaterem építés, energetikai korszerűsítés 3. Energiaváros program továbbvitele - energetikai projektek kezdeményezése/ ösztönzése a köz- és magánszférában IV. A település városi, térségi szerepkörének erősítése (horizontális jellegű prioritás) KISUGÁRZÓ VÁROS (Gazdasági központ) (Turisztikai központ) (Kulturális-intézményi központ) 5

6 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés - versenyképes város A prioritás szükségessége, indokoltsága Szentgotthárd legfontosabb erőssége, megkülönböztető jellemzője, elsődleges arculatformálója az Opel köré szerveződő erős helyi gazdaság és a legfontosabb szereplők telephelyi környezetet kínáló nemzetközi ipari park. E téren lehet a városnak olyan versenyelőnye, mely hosszabb távon biztosíthatja a fejlődés alapját, s egyéb szférák működésének hátterét, a település erősödő térségi pozícióját. Nem lényegtelen körülmény, hogy a tervezhető fejlesztések számára a as uniós költségvetési ciklus időszakában kedvező fejlesztéspolitikai környezet körvonalazódik (azaz adottak egy offenzív stratégia külső-belső feltételei). Habár ezen erősség stabil alapokon nyugszik (szereplők, infrastruktúra stb.), számos olyan probléma és kihívás jelentkezhet már rövid távon is, melyek kezelése tudatos beavatkozásokat igényel ellenkező esetben felerősödhetnek bizonyos településfejlesztési kockázatok. Egyfelől a telephelyi feltételek tekintetében folyamatosan meg kell felelni a befektetői igényeknek, a szolgáltatáskínálat (elérhetőség, telephelykínálat, infrastruktúra, szolgáltatások, gazdasági miliő) folyamatos fejlesztése szükséges ahhoz, hogy Szentgotthárd kellően vonzó maradhasson a működőtőkéért folyó egyre erősebb nemzetközi versenyben. Másfelől, a gazdaság szövetének megerősítése érdekében is erőfeszítések szükségesek a domináns vállalkozás(ok) és tevékenységek köré szerveződő bolygóvállalkozások hálózatának további erősítése különösen a figyelem fókuszába kerülhet, de hasonlóképpen fontos a helyi gyökerű/tulajdoni hátterű kis- és középvállalkozások körének akár beszállító, akár más ágazathoz tartózók legyenek is támogatása, fejlődésük előmozdítása a helyi gazdaság harmonikus növekedése érdekében. Harmadrészt, már a közeljövőben komoly keresleti nyomás nehezedhet a városi-térségi munkaerőpiacra, melynek nem lesz könnyű mennyiségi és minőségi értelemben megfelelni, de e munkaerő-kereslet jelentheti a város demográfiai folyamatai kedvező alakulásának nagy esélyét is. A prioritás általános céljai A város és iparterületei közúti elérhetőségének radikális javulása Az ipari telephelykínálat jelentős bővülése Jelentős további tőkebefektetések megvalósulása A kis- és középvállalkozások számának számottevő emelkedése A városban foglalkoztatottak számának jelentős növekedése A helyben élő képzett és dinamikus munkaerő jelentős bővülése, a lakosságszám tartós emelkedése 6

7 A prioritás tartalma 1. Telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése 2. A gazdasági bázis erősítése különös tekintettel a beszállítói iparra, ill. a kis- és középvállalkozásokra 3. A helyi munkaerőpiac fejlesztése - a képzett és kreatív munkaerőbázis erősítése Kapcsolódó országos prioritások (OFTK): Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé Kapcsolódó megyei prioritások Pohl Emil Vállalkozás-fejlesztési Prioritás Tervezett indikátorok A város közúti elérhetősége (perc) Befektetet működőtőke (Ft/Eur) Vállalkozások száma (db) Foglalkoztatottak száma (fő) Betelepülők száma (fő) Tervezett források GINOP 1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése GINOP 5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése IKOP 1 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Önkormányzati források Vállalkozói források Tervezett közreműködők Helyi önkormányzat és intézményei Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Helyi vállalkozások Hatások, kockázatok A prioritás számos alapvető, rövid- és hosszú távú gazdasági (foglalkoztatás, jövedelem) és társadalmi (népességszám gyarapodás, dinamikus társadalom) hatás elérése érdekében 7

8 fogalmazódott meg; kockázatot elsősorban a fejlesztések elmaradása vagy nem megfelelő tartalmú megvalósulás jelenthez (elmaradt haszonként). Tervezett intézkedések és beavatkozások 1/1. Intézkedés: Telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése Indoklása A megfelelő telephelykínálat a városi gazdasági növekedés alapja, a befektetések vonzásának alapfeltétele. A befektetőknek kínálható területek bővítésének a feltételei hamarosan megteremtődhetnek a város tulajdonába kerülő Allison Transmission Kft.-vel szemben fekvő - 26 ha rendelkezésre állása nyomán, de a mennyiségi bővülést minőségi változásoknak is kísérni kell. Kulcselem az elérhetőség és megközelíthetőség kérdése, amiben a 8-as út és a belső úthálózat fejlesztése megkerülhetetlen, de az igényeknek megfelelő szolgáltatások (ipari park menedzsment) biztosítása, magasabb szintre emelése is komoly hozzáadott értéket jelenthet a telephelyi vonzerő tekintetében. Célkitűzései: Telephelykínálat bővülése Telephelyek elérhetőségének javulása Telephelyi és üzleti környezet javulása, telephelyi és agglomerációs előnyök bővülése Az intézkedés leírása: A telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztésének változatos eszközeinek alkalmazása, új módjainak keresése indokolt, de kiemelt jelentőségűként és már rövid távon indítandóként kezelendők az alábbiak: A). Az Ipari Park elérhetőségének javítása közúti közlekedési fejlesztések révén. A 8-as főút 2X2 sávos gyorsforgalmi úttá alakításának előmozdítása kiemelt jelentőségű, mielőbbi megvalósításának és optimális nyomvonalának elérése érdekében a helyi köz- és magánszféra szereplőinek aktív szerepet kell vállalniuk. A csatlakozó feltáró és városi utak kialakítása ugyancsak fontos feladat (különösen az pari park hátsó feltáró út, illetve a két gyorsforgalmira rávezető út, egyik az őrségi, ill. 8-asról jövő teherforgalom számára, másik a belváros irányába). B). Önkormányzati tulajdonszerzés az ipari parkban, új telephelyek kialakítása és hatékony, helyi gazdaságfejlesztési stratégiába illesztett hasznosítása C). Az ipari parki területek belső megközelíthetőségének javítása - ipari parknál buszforduló kialakítása, továbbá egyesített kerékpárút és járda a (rábafüzesi) kerékpárúttól - az ipari park északi oldalán végighaladva - egészen az ipari park végéig, illetve a munkahelyek zömét adó várost és a városrészeket összekötő kerékpárutak teljes rendszere. Szereplők: kormányzat helyi önkormányzat 8

9 helyi vállalkozások NIF Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt Források: IKOP 1 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére TOP 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területek Önkormányzati források 1/2. Intézkedés: A gazdasági bázis erősítése különös tekintettel a beszállítói iparra, ill. a kis- és középvállalkozásokra Indoklás: A város gazdaságának meghatározó szereplői domináns szerepet játszanak a helyi gazdaságban, de a fejlődés kiegyensúlyozottsága, a rugalmasság biztosítása, a lokális gazdasági miliő formálása, s nem utolsó sorban a helyi/térségi tulajdonosi hátterű vállalkozások térnyerése érdekében a kis- és középvállalkozások kiterjedt szférájának kialakulása, folyamatos bővülése kívánatos fejlesztéspolitikai cél. A sok szereplő közti intenzív kommunikáció, sokoldalú kapcsolatrendszer, valódi tartalommal bíró klaszerizálódás az üzleti környezet minőségét, ezzel a lokalitás versenyképességét nagyban befolyásolja. Célkitűzés: Vállalkozások számának emelkedése Üzleti kapcsolatok/tranzakciók számának gyarapodása A kkv-szférában foglalkoztatottak számának emelkedése Az intézkedés leírása: A). Helyi beszállítói kezdeményezések kapcsolatmenedzsment és kommunikáció a nagyvállatok helyi beszállítói háttere bővülésének ösztönzése, előmozdítása B). Kis és középvállalkozások működési feltételeinek javítása pl. Inkubátorház létrehozása, inkubációs és tanácsadási tevékenységek nyújtása C). Ipari parki szolgáltatások magas szintű biztosítása - alapszolgáltatások (közterületfenntartás, zöld területek kezelése) és speciális üzleti szolgáltatások a szereplők igényeinek megfelelően. Szereplők: Helyi önkormányzat és érintett régi/új intézményei vagy társaságai Vállalkozások és szervezeteik Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 9

10 vállalkozói és befektetés-ösztönzési szervezetek, Kamara, Nemzeti Befektetési Ügynökséget (HIPA) Források: TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Önkormányzati források Vállalkozói források 1/3.Intézkedés: A helyi munkaerőpiac fejlesztése - a képzett és kreatív munkaerőbázis erősítése Indoklás: A lokális munkaerőpiac egyfelől a helyi gazdasági fejlődés alapvető fontosságú körülménye, másfelől a város társadalmi és demográfiai folyamataira nagymértékben ható rendszer, mindkét oldalról kiemelt jelentőségű városfejlődési faktor. A megfelelő létszámban rendelkezésre álló képzett munkaerő rövid távon a meghatározó vállalkozások folyamatban levő nagyléptékű fejlesztései megvalósulásának alapfeltételét jelentik, hosszabb távon a cégek versenyképességének kulcstényezőjét a nagy és növekvő munkaerő-kereslet rövid távon olyan kihívásokat jelent a város (és a térség) számára, amelyek azonnali lépéseket igényelnek (lakhatás, oktatás), hosszú távon azonban demográfiai hatásaikkal jelentősen és kedvezően befolyásolhatják a városfejlődési perspektívákat. Célkitűzés: A lakás- és telekkínálat bővülése (önkormányzati és magántulajdonú) Népességszám növekedése szakképzett munkavállalók letelepedése által Helyben folyó és/vagy a városi gazdasághoz kapcsolódó képzések számának és hallgatónak száma Az intézkedés leírása: A). Telekalakítási és lakásépítési program, ingatlanpiaci információs szolgáltatások új telkek kialakítása a városon belül (a kethelyi mező után, az akasztódombi területen), illetve a lakásépítések ösztönzése, valamint a városi bérlakás-gazdálkodási rendszer megfelelő átalakítása/működtetése a letelepedések elősegítése érdekében; B). A foglalkoztatási célú közlekedés fejlesztése szervezés, közvetlen szolgáltatás (önkormányzati busz), kerékpárutak, illetve a helyi közlekedésszervezés átformálása a buszpályaudvar vasútállomás mellé helyezésével, egy intermodális csomópont kialakításával; C.) Foglalkoztatási együttműködések (akár foglalkoztatási paktumként) D). Kezdeményezések a város tudás-potenciáljának erősítésére és teljes körű kihasználására oktatási rendszer fejlesztése, a szakképzés és továbbképzés erősítése, felsőoktatási kapcsolatok építése 10

11 Szereplők: Helyi önkormányzat Ingatlanfejlesztési piac szereplői Képző intézmények Vállalkozások Források: EFOP 3. Gyarapodó tudástőke TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére TOP 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatásösztönzés GINOP 6.: Versenyképes munkaerő Helyi, önkormányzati forrás Vállalkozói forrás 2. prioritás: A város vonzerejének erősítése - élményt adó város A prioritás szükségessége, indokoltsága Szentgotthárd történelmi, kulturális, turisztikaii értékekben kifejezetten gazdag város, ezen értékek ismertsége és hasznosulása azonban a közelmúlt jelentős erőfeszítései ellenére is - messze elmarad a lehetőségektől. Az értékek optimális hasznosítása településmenedzsment magától értetődő feladata, az ezekbe történő befektetések különösen indokoltak, ha a feltételek kedvezőek. Az erős gazdaság, nemzetközi súlyú szereplők jelenléte forrásoldalról kedvező hátteret biztosít, ugyanakkor igény oldalról határozott elvárásokat is táplál egy minőségi települési környezet létrehozásához, fenntartásához, fejlesztéséhez. A városi értékekbe, vonzerőkbe történő befektetés egy viszonylag kedvező trendeket mutató turisztikai piacon önmagában is követendő stratégiát jelenthet, Szentgotthárd esetében e stratégia megalapozottságát erősítő szempont a több lábon állás által kínált diverzifikációs előny. A város vonzerejének erősítése különböző célcsoport irányba vet fel teendőket. A helyi lakosság elégedettségének, életminőségének emelése ugyanolyan fontos szempont, mint turisták vonzása és kiszolgálása vagy külföldről jött vállalati vezetők, döntéshozók komfortérzetének, városhoz kötődésének fokozása mindegyik a település stratégiai céljait szolgálja, s egyik a másiktól tartósan el nem választható. A prioritás általános céljai A város vonzerejének a növekedése, értékei ismertségének javulása Megújult városi terek létrejötte Turisztikai termékek létrejötte 11

12 Az idegenforgalmi bevételek emelkedése A lakossági elégedettség általános szintjének emelkedése A prioritás tartalma 1. Új vonzó és használó-barát városi terek kialakítása 2. Városi turisztikai kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek kialakítása, piacra vitele 3. A városkommunikáció erősítése Kapcsolódó országos prioritások (OFTK): Területi integráció az erős helyi gazdaság bázisán Kapcsolódó megyei prioritások Saághy István Egészséges Környezet Prioritás Tervezett indikátorok Vendégéjszakák száma (éj) Megújult közterületek nagysága (m 2 ) Egyes városi attrakciók ismertsége (%) Tervezett források TOP 2. Vállalkozás barát, népességmegtartó településfejlesztés TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére GINOP 7 Turizmus Önkormányzati források Vállalkozói források Tervezett közreműködők Helyi önkormányzat Partner önkormányzatok Helyi vállalkozások, különösen a turizmusban érdekeltek Civil szervezetek, különösen a kulturális és desztináció-menedzsment feladatokat ellátók Hatások, kockázatok A prioritás várt outputjai elsősorban a megnövekvő idegenforgalomban és változó városi térhasználatban eredményezhetnek hatásokat, mely hatások esetében sokkal inkább a pozitívumok dominálnak, mint az esetleges negatív externáliák. A fejlesztések léptéke és irány miatt nem kell számolni tömeges turizmushoz kötődő kedvezőtlen jelenségekkel. 12

13 A turisztikai beruházások esetén pénzügyi/megtérülési kockázatok természetesen léteznek, azok üzleti menedzsment módszerekkel kezelendők. A több lábon állás megalapozása ugyanakkor éppen kockázatcsökkentő hatású, amennyiben mérsékli a város gazdasága egyes javarészt külföldi döntéshozóknak való kitettségét. Tervezett intézkedések és beavatkozások 2/1. Intézkedés: Új vonzó és használóbarát városi terek kialakítása Indoklása A város területen több olyan közterület és objektum is található, mely vagy megújításra szorul fizikai állapota és/vagy változó funkciója miatt, vagy jelenleg alulhasznosított és olyan potenciált rejt, ami a célcsoportok számára komoly értékek forrása lehet. E helyszínek tudatos és tervszerű (át)alakítása a város fizikai arculatát és kínálati kompetenciáit jelentősen javíthatják, mely változások a helyi életminőséggel és turisztikai jövőképpel kapcsolatos perspektívákat megalapozhatják. Célkitűzései: Közterületek megújulása Reprezentatív épületek/objektumok fizikai megújulása, funkciókban gazdagodása Magas minőségű, a város szövetébe funkcionálisan illeszkedő zöldterületek területének bővülése Város általános fizikai arculatának magasabb szintre emelkedése Az intézkedés leírása: A). Kaszagyári terület rehabilitáció: a volt kaszagyári terület körüli összefüggő tömbből egy két folyó által körülhatárolt, rendezett városi alközpont kialakítása középpontban a felhagyott, használaton kívüli ipartelep többfunkciós hasznosításával, és körülvéve azt egy kereskedelmi, szolgáltató, rekreációs és magas minőségű lakófunkciót betöltő új városrésszel B). Barokk műemlék kolostorépület felújítása a Kreatív Kolostor koncepció megvalósítása: állagmegóvás, akadálymentesítés, belső lift és templom felé átjárhatóság, funkcionális megerősítés és bővítés, a közfeladatok mellé új, látogatóbarát turisztikai és kulturáliscélú attrakciók (tetőtéri galéria, pince helyiségekben bemutatóterem, refektóriumi koncertterem) telepítésével C). Barokk díszkert továbbfejlesztése: a kert teljes körű rekonstrukciója és beillesztése egy unikális belvárosi kulturális-sport és rekreációs központ összehangolt koncepciójába D). Színház és környékének felújítása: a színháznak, mint a város multifunkcionális közösségi és kulturális központjának fizikai fejlesztése (energiahatékonyságának javítással) és funkcionális megerősítése E). Brenner emlékhely felújítása, búcsújáróhely kialakítása: a Brenner János kápolna felújítására és zarándokház kialakítására vallási útvonalak állomásaként (szálláslehetőséggel) 13

14 F). Zöldterületek és rekreációs terek fejlesztése: a város hagyományosan erős zöld arculatának általános erősítése, markáns egyedi és fenntartható zöldterületi fejlesztésekkel (kaszagyár környéke, Alpokalja Motel környezete, sétányok, Rábapart, töltések, Hársas tó, közösségi kert program, régi strand területének célirányos hasznosítása, stb.) G). Magas színvonalú építési kultúra érvényre juttatása a fejlesztésekben különösen a központi területeken Szereplők: Helyi önkormányzat Civil szervezetek Források: TOP 2. Vállalkozás barát, népességmegtartó településfejlesztés TOP 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken TOP 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Önkormányzati források 2/2. Intézkedés: Városi turisztikai kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek kialakítása, piacra vitele Indoklás: A turizmus a helyi gazdaságfejlesztés második pilléreként markáns és stabil alapja lehet a város fenntartható fejlődésének. A kedvező adottságok, jelentős értékek és az ágazatban megvalósult eddigi erőfeszítések ellenére a lehetőségeket különböző külső és belső okok miatt - még csak töredékesen sikerült kihasználni. Az eddig elért eredmények és meglévő attrakciók bázisán, a tervezhető jövő finanszírozási lehetőségei nyújtotta esélyek megragadásával, s az ágazat szereplő által is ismert hiányosságok tudatában a következő években intenzív lépések szükségesek egy összehangolt, intenzív turisztikai termékfejlesztési folyamat előmozdítása érdekében. A munkában kiemelt figyelmet érdemelnek a térségi együttműködések (az egyebek mellett a városi turizmusa szempontjából fontos kerékpárúthálózat bővítést is megfogalmazó térségi fejlesztési program alapján). Célkitűzés: A meglévő attrakciók vendégszámának emelkedése Új komplex és piacképes turisztikai termékek létrejötte Vendégéjszakák számának emelkedése Az intézkedés leírása: 14

15 A). Turisztikai infrastruktúra fejlesztés (szálláshelyek, információs rendszer, kártyarendszer stb.), kiemelten az Alpokalja Ifjúsági, Turisztikai és Szabadidőközpont kialakítása egy többfunkciós szabadidőközpont (ökoturizmus, kerékpáros- és vízi turizmus, az aktív turizmus és rekreáció egyéb formái, ifjúsági park, interaktív bemutatóhely, szálláshely) kialakítása a jelenlegi Alpokalja Hotel és Kemping környezetének felújításával B). A termálpark fejlesztése - a termálfürdő és a hozzá szorosan kapcsolódó kínálati elemek fejlesztése, egy európai szinten versenyképes egészségturisztikai kínálat létrehozása és piaci hasznosítása, ennek részeként a fürdő alapinfrastruktúrájának továbbfejlesztése, energetikai korszerűsítése, a szálloda újranyitása és magas színvonalú működtetése, illetve a fürdő és szálloda mögötti 3 ha terület hasznosítása (pl. szálloda, üdülőfalu, 4 csillagos kemping és további intenzív turisztikai attrakciók) C). Vallási turizmus értékeinek termékké formálása a ciszter hagyományok bázisán - a város jelentős ciszter emlékeinek és a környék vallási emlékhelyeinek együttes fejlesztése, piacképes termékké formálása D). A sport és egészségturizmus komplex fejlesztése a sport és rekreáció egyedülálló és minőségi adottságainak szinergikus kihasználása, a rendelkezésre álló és létrehozandó sportlétesítmények (multifunkcionális sportcsarnok, műfüves pálya, atlétika pálya, egyéb sportpályák), a fürdő és szálláslehetőségek közelsége, valamint a magas szintű szakorvosi tudás jelenléte (jóhírű rehabilitációs kórház) által együttesen alkotott kínálat piaci hasznosítása (sportesemények, edzőtáborok, sport-rehabilitációs szolgáltatáskínálat) E). Egyedi és kreatív kínálati elemek és csomagok nyújtása olyan (önmagában akár kis súlyú és/vagy intenzitású) markáns, kreatív elemek beemelése a helyi kínálatba, melyek egyedi jelleget adnak, különleges élményt nyújtanak, jól kommunikálhatók, s emellett jól kiegészítik a legjelentősebb helyi attrakciók köré épülő helyi turizmust (Archimédeszcsigás vízierőmű, hármashatár-pont, fantáziagazdag köztéri műalkotások, zenélő kút, lakatfal, turistamágnesek, célcsoport-specifikus csomagok). Szereplők: Helyi önkormányzat és intézményei Gotthárd-Therm Kft. Turisztikai és kulturális civil szervezetek egyházi szervezetek sportegyesületek és egészségügyi intézmények Források: TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Vállalkozói források Önkormányzati források 2/3.Intézkedés: A városkommunikáció erősítése Indoklás: 15

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 SZENTGOTTHÁRD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 SZENTGOTTHÁRD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések 2014 20-as fejlesztéspolitika koncepcionális szintjein Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat a pólus stratégia

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben