Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)"

Átírás

1 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1

2 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre építve - egy jövőben állapot megjelenítésével segíti fejlesztési céljait meghatározásában. A város jövőképe hosszú távra jelöl ki egy kívánatos célállapotot, melyhez való konvergencia, mint a fejlődés távlati célja, részben spontán folyamat, részben a város szereplői tudatos tevékenységének eredménye. A jelenlegi helyzet elemzése, illetve a lehetséges fejlődési irányok számbavétele alapján Szentgotthárd számára a koncepció időhorizontján az alábbi jövőkép körvonalazható: Jövőkép, Szentgotthárd 2030: Az országhatáron belül és azon túl is ismert és jól csengő nevű, gyorsforgalmi úton és vasúton is könnyen megközelíthető Szentgotthárd a hazai járműipar egyik fellegvára, a dinamikusan fejlődő regionális növekedési zóna meghatározó innovációs centruma, melynek gazdasági karakterét a mind magasabb hozzáadott-értékű tevékenységeket végző Opel gyár és számos beszállítója határozza meg, miközben a gazdasági miliő egyéb ágazatok prosperitását is elősegíti. Az ipar mellett a sokéves tudatos fejlesztés nyomán fokozatosan felvirágzó idegenforgalom is jelentős foglalkoztató ágazatává vált a városképében látványosan megújult településnek, ahol a nemzetközileg is versenyképes szolgáltatásokat nyújtó, sok hazai és külföldi vendéget vonzó egészségés sportturizmus, illetve a gazdasághoz kötődő üzleti turizmus mellett az örökség- és szelíd turizmus különböző területei is népszerűek. A stabil gazdasági háttér, az átlag feletti jövedelemszint és a számában is gyarapodó lakosság bázisán kibővült oktatási és kulturális szolgáltatáskínálat a magas helyi igényeknek megfelelés mellett komoly szellemi kisugárzást mutat a város egyre inkább szervesülő és bővülő határok feletti vonzáskörzetére is. A jövőkép megvalósulásához négy átfogó területen több egymással összefüggő cél rögzítése és követése szükséges: A HELYI GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG FOKOZÁSA, A VÁROS VONZEREJÉNEK ERŐSÍTÉSE A LAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ELLÁTOTTSÁGÁNAK ÉS TÁRSADALMI KÖZÉRZETÉNEK JAVÍTÁSA A VÁROS TÉRSÉGI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE ezek érdekében: a stabil gazdasági bázis megőrzése, bővülésének további egyre magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, tudásközpontúság irányába - ösztönzése, a fizikai és humán erőforrás háttér biztosítása; a diverzifikáció és a helyi erőforrások hasznosítása érdekében egy második gazdasági pillér, a turizmus erőteljes fejlesztése, elsődlegesen a helyi egészségturisztikai adottságok, valamint a város és városkörnyék épített és természeti környezeti értékeinek védelme, turisztikai hasznosításának tudatos felépítése; 2

3 a városi környezet védelme, célzott, településkép fókuszált beavatkozások általi megújítása, vonzerejének növelése; a település ismertségének fokozása, pozitív arculatának erősítése, jelenlét a meghatározó fórumokon és kommunikációs színtereken; a kulturális és civil aktivitás szintjének fenntartása, a tevékenységek folyamatos gazdagítása, a egyfelől a polgárosodás, másfelől a térségi szellemi kisugárzás erősítése; az intézmények feltételek és lakossági szolgáltatások folyamatos fejlesztése; mindezek révén a település központi funkcióinak, térszervező potenciáljának erősítése, illetve, végeredményben a gyarapodó létszámú lakosság jövedelmi mutatókkal igazolható emelkedő életminősége és érzékelhetően javuló elégedettsége. A fenti célok megvalósítása érdekében, az azok által meghatározott beavatkozási irányok mentén megteendő lépések vezetnek a pozitív jövőkép felé e célok tekinthetők a városfejlesztés hangsúlyos területeinek, prioritásainak. E prioritások elvi szintű érvényre juttatása, s a szűkös saját és esetlegesen külső forrásból bevonható - erőforrásoknak az ezek alapján rögzíthető konkrét fejlesztési aktivitásokra (indítandó programok, generálandó projektek) koncentrálása jelentheti a következő bő évtized városfejlesztési vezérfonalát. E vázolt célok amellett, hogy hangsúlyosan utalnak azokra a jelenségekre, melyek a város jövőképének legfontosabb elemei, összhangban állnak a regionális szintű törekvésekkel és az EU-s és országos elvekkel is. Ezen összhang garanciát jelenthet arra, hogy a magasabb szintű döntéseknek nagyban kitett - város szervesen integrálódjon a regionális struktúrákba, egyúttal azonban határozottan megvalósíthassa saját törekvéseit A fő célok és beavatkozási területek A tervezett jövőkép és a hosszú távú stratégiai célok teljesülését segítik a fejlesztés fő prioritásai. A négy fő prioritás a város helyzetelemzésének eredményeiből fakad, a lehetőségeket vázolja föl, elsősorban az erősségekre támaszkodik, illetve a gyengeségeket és a veszélyeket küszöböli ki. A megjelölt prioritások figyelembe veszik az EU és Magyarország terület- és településfejlesztési alapelveit és pilléreit, valamint illeszkednek Vas megye elfogadott területfejlesztési dokumentumainak fejlesztési céljaihoz és prioritásaihoz. A fentiek alapján Szentgotthárd város hosszú távú településfejlesztési koncepciójának javasolt stratégiai prioritásai a megfogalmazott általános céloknak (4) megfelelően: I. Gazdaságfejlesztés - Versenyképes város II. A város vonzerejének erősítése III. Humán erőforrások fejlesztése - Élményt adó város - Szolgáltató város IV. A település városi, térségi szerepkörének megerősítése (horizontális prioritás) - Kisugárzó város A prioritásokhoz, mint alapvető beavatkozási irányokhoz illesztendők azok a program és intézkedések, melyek révén az egyes részcélok előmozdítása megtörténhet, s ezen irányok 3

4 Jövőkép Intézkedések Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója határozhatják meg az egyes szereplők kívánatos várospolitikai támogatást élvező aktivitásának (fejlesztéseinek, pályázati erőfeszítéseinek) koordinátarendszerét is. A koncepció kifejezetten a városfejlesztési politika céljait, kereteit, irányait, illetve a megvalósítás elveit kívánja megragadni a megvalósítás azonban nagymértékben kitett a terület- és településfejlesztés hazai kereteinek, illetve az EU kohéziós politikájának, így azok figyelembe vétele szükségszerű. A program megvalósításának kulcskérdése természetesen a finanszírozás, ami a tervezés során két eltérő szempontot vetett fel: egyfelől a koncepció másfél évtizedes időhorizontján a finanszírozási feltételek változása nem zárható ki, így a forrásigényes fejlesztési szükségletek rögzítése is indokolt, másfelől viszont az intézkedések többségénél a megfogalmazott akciók egy része nem igényel igazán nagy pénzügyi befektetést, a közösségi aktivitás és összefogás önmagában komoly energiákat szabadíthat fel Településfejlesztési stratégia Középtávú célok, és azok összefüggései ALAPCÉLOK SPECIFIKUS CÉLOK KÖZÉPTÁVÚ/TEMATIKUS CÉLOK PRIORITÁSOK Gyarapodó létszámú lakosság Emelkedő életminőség A helyi gazdasági versenyképesség fokozása A város vonzerejének erősítése A lakosság életkörülményeinek, szolgáltatásokkal ellátottságának és társadalmi közérzetének javítása A város térségi szerepének erősítése A stabil gazdasági bázis megőrzése, bővítése I. A gazdaság fizikai és humán erőforrás háttérének biztosítása Gazdasági diverzifikáció, a helyi egészségturizmus fejlesztése A helyi értékek védelme, turisztikai hasznosítása A városi környezet védelme A településkép megújítása, vonzerejének növelése A település ismertségének fokozása, pozitív arculatának erősítése A polgárosodás erősítése A lakossági szolgáltatások folyamatos fejlesztése; Az intézmények feltételek javítása A térségi szellemi kisugárzás erősítése; A település térszervező potenciáljának erősítése Gazdaságfejlesztés ( Versenyképes város ) II. A város vonzerejének erősítése ( Élményt adó város ) III. Humán erőforrások fejlesztése ( Szolgáltató város ) IV. A település városi, térségi szerepkörének erősítése (horizontális prioritás) ( Kisugárzó város ) 4

5 A megvalósítást szolgáló beavatkozások - fejlesztési prioritások és programok I. Gazdaságfejlesztés VERSENYKÉPES VÁROS Telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése 1. Ipari Park elérhetőségét javító közúti infrastruktúra fejlesztése 2. Új telephelyek kialakítása, és kínálatként megjelenítése az ipari parkban 3. Az ipari park megközelíthetőségének javítása A gazdasági bázis erősítése különös tekintettel a beszállítói iparra, ill. a kisés középvállalkozásokra II. A város vonzerejének erősítése ÉLMÉNYT ADÓ VÁROS Új vonzó és használóbarát városi terek kialakítása 1. Kaszagyári terület rehabilitáció 2. Barokk műemlék kolostorépület felújítása 3. Barokk díszkert továbbfejlesztése 4. Színház és környékének felújítása 5. Brenner emlékhely felújítása 6. Zöldterületek és rekreációs terek 7. Magas színvonalú építési kultúra érvényre juttatása a fejlesztésekben Városi turisztikai kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek kialakítása, piacra vitele 1. Helyi beszállítói kezdeményezések 1. Turisztikai infrastruktúra kapcsolatmenedzsment és fejlesztés kommunikáció 2. A termálpark fejlesztése 2. Kis és középvállalkozások 3. Vallási turizmus értékeinek működési feltételeinek javítása termékké formálása a ciszter pl. Inkubátorház létrehozása hagyományok bázisán 3. Ipari parki szolgáltatások magas 4. A sport és egészségturizmus szintű biztosítása (közterületfenntartás, zöld területek 5. Egyedi és kreatív kínálati komplex fejlesztése kezelése) elemek és csomagok nyújtása A helyi munkaerőpiac fejlesztése - a képzett és kreatív munkaerőbázis erősítése 1. Telekalakítási és lakásépítési program, ingatlanpiaci információs szolgáltatások 2. A foglalkoztatási célú közlekedés fejlesztése 3. Foglalkoztatási együttműködések 4. Kezdeményezések a város tudáspotenciáljának erősítésére és teljes körű kihasználására A városkommunikáció erősítése 1. Városmárka-építés 2. Intenzív és strukturált városkommunikáció 3. Az e-önkormányzati funkciók továbbfejlesztése (részeként: városi térinformatikai rendszer kialakítása) III. Humán erőforrások fejlesztése SZOLGÁLTATÓ VÁROS Oktatási és kulturális funkciók erősítése 1. Kulturális örökség gondozása - élő ipari múzeum létrehozása, az ipari hagyományok és a ciszter hagyaték őrzése, gondozása. 2. A szakképzés, továbbképzés és a művészeti oktatás fejlesztése. 3. A mozi szerepkörének bővítése, összművészeti térré formálása Lakhatási program 1. A meglévő bérlakások felújítása 2. Új, szociális bérlakások építése a kethelyi laktanyában 3. Ifjúházasok otthonának kialakítása 4. Idősek otthonának kialakítása a kethelyi laktanyában Intézményfejlesztés 1. A Művelődési Ház felújítása 2. Alsó tagozatos iskolai tornaterem építés, energetikai korszerűsítés 3. Energiaváros program továbbvitele - energetikai projektek kezdeményezése/ ösztönzése a köz- és magánszférában IV. A település városi, térségi szerepkörének erősítése (horizontális jellegű prioritás) KISUGÁRZÓ VÁROS (Gazdasági központ) (Turisztikai központ) (Kulturális-intézményi központ) 5

6 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés - versenyképes város A prioritás szükségessége, indokoltsága Szentgotthárd legfontosabb erőssége, megkülönböztető jellemzője, elsődleges arculatformálója az Opel köré szerveződő erős helyi gazdaság és a legfontosabb szereplők telephelyi környezetet kínáló nemzetközi ipari park. E téren lehet a városnak olyan versenyelőnye, mely hosszabb távon biztosíthatja a fejlődés alapját, s egyéb szférák működésének hátterét, a település erősödő térségi pozícióját. Nem lényegtelen körülmény, hogy a tervezhető fejlesztések számára a as uniós költségvetési ciklus időszakában kedvező fejlesztéspolitikai környezet körvonalazódik (azaz adottak egy offenzív stratégia külső-belső feltételei). Habár ezen erősség stabil alapokon nyugszik (szereplők, infrastruktúra stb.), számos olyan probléma és kihívás jelentkezhet már rövid távon is, melyek kezelése tudatos beavatkozásokat igényel ellenkező esetben felerősödhetnek bizonyos településfejlesztési kockázatok. Egyfelől a telephelyi feltételek tekintetében folyamatosan meg kell felelni a befektetői igényeknek, a szolgáltatáskínálat (elérhetőség, telephelykínálat, infrastruktúra, szolgáltatások, gazdasági miliő) folyamatos fejlesztése szükséges ahhoz, hogy Szentgotthárd kellően vonzó maradhasson a működőtőkéért folyó egyre erősebb nemzetközi versenyben. Másfelől, a gazdaság szövetének megerősítése érdekében is erőfeszítések szükségesek a domináns vállalkozás(ok) és tevékenységek köré szerveződő bolygóvállalkozások hálózatának további erősítése különösen a figyelem fókuszába kerülhet, de hasonlóképpen fontos a helyi gyökerű/tulajdoni hátterű kis- és középvállalkozások körének akár beszállító, akár más ágazathoz tartózók legyenek is támogatása, fejlődésük előmozdítása a helyi gazdaság harmonikus növekedése érdekében. Harmadrészt, már a közeljövőben komoly keresleti nyomás nehezedhet a városi-térségi munkaerőpiacra, melynek nem lesz könnyű mennyiségi és minőségi értelemben megfelelni, de e munkaerő-kereslet jelentheti a város demográfiai folyamatai kedvező alakulásának nagy esélyét is. A prioritás általános céljai A város és iparterületei közúti elérhetőségének radikális javulása Az ipari telephelykínálat jelentős bővülése Jelentős további tőkebefektetések megvalósulása A kis- és középvállalkozások számának számottevő emelkedése A városban foglalkoztatottak számának jelentős növekedése A helyben élő képzett és dinamikus munkaerő jelentős bővülése, a lakosságszám tartós emelkedése 6

7 A prioritás tartalma 1. Telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése 2. A gazdasági bázis erősítése különös tekintettel a beszállítói iparra, ill. a kis- és középvállalkozásokra 3. A helyi munkaerőpiac fejlesztése - a képzett és kreatív munkaerőbázis erősítése Kapcsolódó országos prioritások (OFTK): Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé Kapcsolódó megyei prioritások Pohl Emil Vállalkozás-fejlesztési Prioritás Tervezett indikátorok A város közúti elérhetősége (perc) Befektetet működőtőke (Ft/Eur) Vállalkozások száma (db) Foglalkoztatottak száma (fő) Betelepülők száma (fő) Tervezett források GINOP 1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése GINOP 5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése IKOP 1 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Önkormányzati források Vállalkozói források Tervezett közreműködők Helyi önkormányzat és intézményei Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Helyi vállalkozások Hatások, kockázatok A prioritás számos alapvető, rövid- és hosszú távú gazdasági (foglalkoztatás, jövedelem) és társadalmi (népességszám gyarapodás, dinamikus társadalom) hatás elérése érdekében 7

8 fogalmazódott meg; kockázatot elsősorban a fejlesztések elmaradása vagy nem megfelelő tartalmú megvalósulás jelenthez (elmaradt haszonként). Tervezett intézkedések és beavatkozások 1/1. Intézkedés: Telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése Indoklása A megfelelő telephelykínálat a városi gazdasági növekedés alapja, a befektetések vonzásának alapfeltétele. A befektetőknek kínálható területek bővítésének a feltételei hamarosan megteremtődhetnek a város tulajdonába kerülő Allison Transmission Kft.-vel szemben fekvő - 26 ha rendelkezésre állása nyomán, de a mennyiségi bővülést minőségi változásoknak is kísérni kell. Kulcselem az elérhetőség és megközelíthetőség kérdése, amiben a 8-as út és a belső úthálózat fejlesztése megkerülhetetlen, de az igényeknek megfelelő szolgáltatások (ipari park menedzsment) biztosítása, magasabb szintre emelése is komoly hozzáadott értéket jelenthet a telephelyi vonzerő tekintetében. Célkitűzései: Telephelykínálat bővülése Telephelyek elérhetőségének javulása Telephelyi és üzleti környezet javulása, telephelyi és agglomerációs előnyök bővülése Az intézkedés leírása: A telephely-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztésének változatos eszközeinek alkalmazása, új módjainak keresése indokolt, de kiemelt jelentőségűként és már rövid távon indítandóként kezelendők az alábbiak: A). Az Ipari Park elérhetőségének javítása közúti közlekedési fejlesztések révén. A 8-as főút 2X2 sávos gyorsforgalmi úttá alakításának előmozdítása kiemelt jelentőségű, mielőbbi megvalósításának és optimális nyomvonalának elérése érdekében a helyi köz- és magánszféra szereplőinek aktív szerepet kell vállalniuk. A csatlakozó feltáró és városi utak kialakítása ugyancsak fontos feladat (különösen az pari park hátsó feltáró út, illetve a két gyorsforgalmira rávezető út, egyik az őrségi, ill. 8-asról jövő teherforgalom számára, másik a belváros irányába). B). Önkormányzati tulajdonszerzés az ipari parkban, új telephelyek kialakítása és hatékony, helyi gazdaságfejlesztési stratégiába illesztett hasznosítása C). Az ipari parki területek belső megközelíthetőségének javítása - ipari parknál buszforduló kialakítása, továbbá egyesített kerékpárút és járda a (rábafüzesi) kerékpárúttól - az ipari park északi oldalán végighaladva - egészen az ipari park végéig, illetve a munkahelyek zömét adó várost és a városrészeket összekötő kerékpárutak teljes rendszere. Szereplők: kormányzat helyi önkormányzat 8

9 helyi vállalkozások NIF Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt Források: IKOP 1 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére TOP 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területek Önkormányzati források 1/2. Intézkedés: A gazdasági bázis erősítése különös tekintettel a beszállítói iparra, ill. a kis- és középvállalkozásokra Indoklás: A város gazdaságának meghatározó szereplői domináns szerepet játszanak a helyi gazdaságban, de a fejlődés kiegyensúlyozottsága, a rugalmasság biztosítása, a lokális gazdasági miliő formálása, s nem utolsó sorban a helyi/térségi tulajdonosi hátterű vállalkozások térnyerése érdekében a kis- és középvállalkozások kiterjedt szférájának kialakulása, folyamatos bővülése kívánatos fejlesztéspolitikai cél. A sok szereplő közti intenzív kommunikáció, sokoldalú kapcsolatrendszer, valódi tartalommal bíró klaszerizálódás az üzleti környezet minőségét, ezzel a lokalitás versenyképességét nagyban befolyásolja. Célkitűzés: Vállalkozások számának emelkedése Üzleti kapcsolatok/tranzakciók számának gyarapodása A kkv-szférában foglalkoztatottak számának emelkedése Az intézkedés leírása: A). Helyi beszállítói kezdeményezések kapcsolatmenedzsment és kommunikáció a nagyvállatok helyi beszállítói háttere bővülésének ösztönzése, előmozdítása B). Kis és középvállalkozások működési feltételeinek javítása pl. Inkubátorház létrehozása, inkubációs és tanácsadási tevékenységek nyújtása C). Ipari parki szolgáltatások magas szintű biztosítása - alapszolgáltatások (közterületfenntartás, zöld területek kezelése) és speciális üzleti szolgáltatások a szereplők igényeinek megfelelően. Szereplők: Helyi önkormányzat és érintett régi/új intézményei vagy társaságai Vállalkozások és szervezeteik Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 9

10 vállalkozói és befektetés-ösztönzési szervezetek, Kamara, Nemzeti Befektetési Ügynökséget (HIPA) Források: TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Önkormányzati források Vállalkozói források 1/3.Intézkedés: A helyi munkaerőpiac fejlesztése - a képzett és kreatív munkaerőbázis erősítése Indoklás: A lokális munkaerőpiac egyfelől a helyi gazdasági fejlődés alapvető fontosságú körülménye, másfelől a város társadalmi és demográfiai folyamataira nagymértékben ható rendszer, mindkét oldalról kiemelt jelentőségű városfejlődési faktor. A megfelelő létszámban rendelkezésre álló képzett munkaerő rövid távon a meghatározó vállalkozások folyamatban levő nagyléptékű fejlesztései megvalósulásának alapfeltételét jelentik, hosszabb távon a cégek versenyképességének kulcstényezőjét a nagy és növekvő munkaerő-kereslet rövid távon olyan kihívásokat jelent a város (és a térség) számára, amelyek azonnali lépéseket igényelnek (lakhatás, oktatás), hosszú távon azonban demográfiai hatásaikkal jelentősen és kedvezően befolyásolhatják a városfejlődési perspektívákat. Célkitűzés: A lakás- és telekkínálat bővülése (önkormányzati és magántulajdonú) Népességszám növekedése szakképzett munkavállalók letelepedése által Helyben folyó és/vagy a városi gazdasághoz kapcsolódó képzések számának és hallgatónak száma Az intézkedés leírása: A). Telekalakítási és lakásépítési program, ingatlanpiaci információs szolgáltatások új telkek kialakítása a városon belül (a kethelyi mező után, az akasztódombi területen), illetve a lakásépítések ösztönzése, valamint a városi bérlakás-gazdálkodási rendszer megfelelő átalakítása/működtetése a letelepedések elősegítése érdekében; B). A foglalkoztatási célú közlekedés fejlesztése szervezés, közvetlen szolgáltatás (önkormányzati busz), kerékpárutak, illetve a helyi közlekedésszervezés átformálása a buszpályaudvar vasútállomás mellé helyezésével, egy intermodális csomópont kialakításával; C.) Foglalkoztatási együttműködések (akár foglalkoztatási paktumként) D). Kezdeményezések a város tudás-potenciáljának erősítésére és teljes körű kihasználására oktatási rendszer fejlesztése, a szakképzés és továbbképzés erősítése, felsőoktatási kapcsolatok építése 10

11 Szereplők: Helyi önkormányzat Ingatlanfejlesztési piac szereplői Képző intézmények Vállalkozások Források: EFOP 3. Gyarapodó tudástőke TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére TOP 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatásösztönzés GINOP 6.: Versenyképes munkaerő Helyi, önkormányzati forrás Vállalkozói forrás 2. prioritás: A város vonzerejének erősítése - élményt adó város A prioritás szükségessége, indokoltsága Szentgotthárd történelmi, kulturális, turisztikaii értékekben kifejezetten gazdag város, ezen értékek ismertsége és hasznosulása azonban a közelmúlt jelentős erőfeszítései ellenére is - messze elmarad a lehetőségektől. Az értékek optimális hasznosítása településmenedzsment magától értetődő feladata, az ezekbe történő befektetések különösen indokoltak, ha a feltételek kedvezőek. Az erős gazdaság, nemzetközi súlyú szereplők jelenléte forrásoldalról kedvező hátteret biztosít, ugyanakkor igény oldalról határozott elvárásokat is táplál egy minőségi települési környezet létrehozásához, fenntartásához, fejlesztéséhez. A városi értékekbe, vonzerőkbe történő befektetés egy viszonylag kedvező trendeket mutató turisztikai piacon önmagában is követendő stratégiát jelenthet, Szentgotthárd esetében e stratégia megalapozottságát erősítő szempont a több lábon állás által kínált diverzifikációs előny. A város vonzerejének erősítése különböző célcsoport irányba vet fel teendőket. A helyi lakosság elégedettségének, életminőségének emelése ugyanolyan fontos szempont, mint turisták vonzása és kiszolgálása vagy külföldről jött vállalati vezetők, döntéshozók komfortérzetének, városhoz kötődésének fokozása mindegyik a település stratégiai céljait szolgálja, s egyik a másiktól tartósan el nem választható. A prioritás általános céljai A város vonzerejének a növekedése, értékei ismertségének javulása Megújult városi terek létrejötte Turisztikai termékek létrejötte 11

12 Az idegenforgalmi bevételek emelkedése A lakossági elégedettség általános szintjének emelkedése A prioritás tartalma 1. Új vonzó és használó-barát városi terek kialakítása 2. Városi turisztikai kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek kialakítása, piacra vitele 3. A városkommunikáció erősítése Kapcsolódó országos prioritások (OFTK): Területi integráció az erős helyi gazdaság bázisán Kapcsolódó megyei prioritások Saághy István Egészséges Környezet Prioritás Tervezett indikátorok Vendégéjszakák száma (éj) Megújult közterületek nagysága (m 2 ) Egyes városi attrakciók ismertsége (%) Tervezett források TOP 2. Vállalkozás barát, népességmegtartó településfejlesztés TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére GINOP 7 Turizmus Önkormányzati források Vállalkozói források Tervezett közreműködők Helyi önkormányzat Partner önkormányzatok Helyi vállalkozások, különösen a turizmusban érdekeltek Civil szervezetek, különösen a kulturális és desztináció-menedzsment feladatokat ellátók Hatások, kockázatok A prioritás várt outputjai elsősorban a megnövekvő idegenforgalomban és változó városi térhasználatban eredményezhetnek hatásokat, mely hatások esetében sokkal inkább a pozitívumok dominálnak, mint az esetleges negatív externáliák. A fejlesztések léptéke és irány miatt nem kell számolni tömeges turizmushoz kötődő kedvezőtlen jelenségekkel. 12

13 A turisztikai beruházások esetén pénzügyi/megtérülési kockázatok természetesen léteznek, azok üzleti menedzsment módszerekkel kezelendők. A több lábon állás megalapozása ugyanakkor éppen kockázatcsökkentő hatású, amennyiben mérsékli a város gazdasága egyes javarészt külföldi döntéshozóknak való kitettségét. Tervezett intézkedések és beavatkozások 2/1. Intézkedés: Új vonzó és használóbarát városi terek kialakítása Indoklása A város területen több olyan közterület és objektum is található, mely vagy megújításra szorul fizikai állapota és/vagy változó funkciója miatt, vagy jelenleg alulhasznosított és olyan potenciált rejt, ami a célcsoportok számára komoly értékek forrása lehet. E helyszínek tudatos és tervszerű (át)alakítása a város fizikai arculatát és kínálati kompetenciáit jelentősen javíthatják, mely változások a helyi életminőséggel és turisztikai jövőképpel kapcsolatos perspektívákat megalapozhatják. Célkitűzései: Közterületek megújulása Reprezentatív épületek/objektumok fizikai megújulása, funkciókban gazdagodása Magas minőségű, a város szövetébe funkcionálisan illeszkedő zöldterületek területének bővülése Város általános fizikai arculatának magasabb szintre emelkedése Az intézkedés leírása: A). Kaszagyári terület rehabilitáció: a volt kaszagyári terület körüli összefüggő tömbből egy két folyó által körülhatárolt, rendezett városi alközpont kialakítása középpontban a felhagyott, használaton kívüli ipartelep többfunkciós hasznosításával, és körülvéve azt egy kereskedelmi, szolgáltató, rekreációs és magas minőségű lakófunkciót betöltő új városrésszel B). Barokk műemlék kolostorépület felújítása a Kreatív Kolostor koncepció megvalósítása: állagmegóvás, akadálymentesítés, belső lift és templom felé átjárhatóság, funkcionális megerősítés és bővítés, a közfeladatok mellé új, látogatóbarát turisztikai és kulturáliscélú attrakciók (tetőtéri galéria, pince helyiségekben bemutatóterem, refektóriumi koncertterem) telepítésével C). Barokk díszkert továbbfejlesztése: a kert teljes körű rekonstrukciója és beillesztése egy unikális belvárosi kulturális-sport és rekreációs központ összehangolt koncepciójába D). Színház és környékének felújítása: a színháznak, mint a város multifunkcionális közösségi és kulturális központjának fizikai fejlesztése (energiahatékonyságának javítással) és funkcionális megerősítése E). Brenner emlékhely felújítása, búcsújáróhely kialakítása: a Brenner János kápolna felújítására és zarándokház kialakítására vallási útvonalak állomásaként (szálláslehetőséggel) 13

14 F). Zöldterületek és rekreációs terek fejlesztése: a város hagyományosan erős zöld arculatának általános erősítése, markáns egyedi és fenntartható zöldterületi fejlesztésekkel (kaszagyár környéke, Alpokalja Motel környezete, sétányok, Rábapart, töltések, Hársas tó, közösségi kert program, régi strand területének célirányos hasznosítása, stb.) G). Magas színvonalú építési kultúra érvényre juttatása a fejlesztésekben különösen a központi területeken Szereplők: Helyi önkormányzat Civil szervezetek Források: TOP 2. Vállalkozás barát, népességmegtartó településfejlesztés TOP 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken TOP 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Önkormányzati források 2/2. Intézkedés: Városi turisztikai kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek kialakítása, piacra vitele Indoklás: A turizmus a helyi gazdaságfejlesztés második pilléreként markáns és stabil alapja lehet a város fenntartható fejlődésének. A kedvező adottságok, jelentős értékek és az ágazatban megvalósult eddigi erőfeszítések ellenére a lehetőségeket különböző külső és belső okok miatt - még csak töredékesen sikerült kihasználni. Az eddig elért eredmények és meglévő attrakciók bázisán, a tervezhető jövő finanszírozási lehetőségei nyújtotta esélyek megragadásával, s az ágazat szereplő által is ismert hiányosságok tudatában a következő években intenzív lépések szükségesek egy összehangolt, intenzív turisztikai termékfejlesztési folyamat előmozdítása érdekében. A munkában kiemelt figyelmet érdemelnek a térségi együttműködések (az egyebek mellett a városi turizmusa szempontjából fontos kerékpárúthálózat bővítést is megfogalmazó térségi fejlesztési program alapján). Célkitűzés: A meglévő attrakciók vendégszámának emelkedése Új komplex és piacképes turisztikai termékek létrejötte Vendégéjszakák számának emelkedése Az intézkedés leírása: 14

15 A). Turisztikai infrastruktúra fejlesztés (szálláshelyek, információs rendszer, kártyarendszer stb.), kiemelten az Alpokalja Ifjúsági, Turisztikai és Szabadidőközpont kialakítása egy többfunkciós szabadidőközpont (ökoturizmus, kerékpáros- és vízi turizmus, az aktív turizmus és rekreáció egyéb formái, ifjúsági park, interaktív bemutatóhely, szálláshely) kialakítása a jelenlegi Alpokalja Hotel és Kemping környezetének felújításával B). A termálpark fejlesztése - a termálfürdő és a hozzá szorosan kapcsolódó kínálati elemek fejlesztése, egy európai szinten versenyképes egészségturisztikai kínálat létrehozása és piaci hasznosítása, ennek részeként a fürdő alapinfrastruktúrájának továbbfejlesztése, energetikai korszerűsítése, a szálloda újranyitása és magas színvonalú működtetése, illetve a fürdő és szálloda mögötti 3 ha terület hasznosítása (pl. szálloda, üdülőfalu, 4 csillagos kemping és további intenzív turisztikai attrakciók) C). Vallási turizmus értékeinek termékké formálása a ciszter hagyományok bázisán - a város jelentős ciszter emlékeinek és a környék vallási emlékhelyeinek együttes fejlesztése, piacképes termékké formálása D). A sport és egészségturizmus komplex fejlesztése a sport és rekreáció egyedülálló és minőségi adottságainak szinergikus kihasználása, a rendelkezésre álló és létrehozandó sportlétesítmények (multifunkcionális sportcsarnok, műfüves pálya, atlétika pálya, egyéb sportpályák), a fürdő és szálláslehetőségek közelsége, valamint a magas szintű szakorvosi tudás jelenléte (jóhírű rehabilitációs kórház) által együttesen alkotott kínálat piaci hasznosítása (sportesemények, edzőtáborok, sport-rehabilitációs szolgáltatáskínálat) E). Egyedi és kreatív kínálati elemek és csomagok nyújtása olyan (önmagában akár kis súlyú és/vagy intenzitású) markáns, kreatív elemek beemelése a helyi kínálatba, melyek egyedi jelleget adnak, különleges élményt nyújtanak, jól kommunikálhatók, s emellett jól kiegészítik a legjelentősebb helyi attrakciók köré épülő helyi turizmust (Archimédeszcsigás vízierőmű, hármashatár-pont, fantáziagazdag köztéri műalkotások, zenélő kút, lakatfal, turistamágnesek, célcsoport-specifikus csomagok). Szereplők: Helyi önkormányzat és intézményei Gotthárd-Therm Kft. Turisztikai és kulturális civil szervezetek egyházi szervezetek sportegyesületek és egészségügyi intézmények Források: TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Vállalkozói források Önkormányzati források 2/3.Intézkedés: A városkommunikáció erősítése Indoklás: 15

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 SZENTGOTTHÁRD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei Előadó: Hégely Péter Elycon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. www.elycon.hu EcoFact Kft. Monor, Strázsahegy - Kult Pince, 2014. 09. 26. Projekttervezés a gyakorlatban

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések 2014 20-as fejlesztéspolitika koncepcionális szintjein Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17.

SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17. SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17. ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁROSOKBAN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA PROJEKT

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL Fleischer Tamás Magyar Közlekedési Klub http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu Zöld és civil fejlesztések

Részletesebben

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020 ZUGLÓ I VS 2009-2020 Mit jelent a városfejlesztés? A városfejlesztés: Városi folyamatok irányának, sebességének tudatos, tervezett befolyásolása A működés, a működtetés hatékonyságának, eredményességének

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló

Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló ZALAEGERSZEG 2020 - INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALKOTÁSA projekt NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001 Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló 2012.11.26. 09:00 10:30 Helyszín: Zalaegerszeg

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A Strukturális Alapok és egyéb források működésének rendszere 2000-2020. Topa Zoltán SZIE GTK RGVI

A Strukturális Alapok és egyéb források működésének rendszere 2000-2020. Topa Zoltán SZIE GTK RGVI A Strukturális Alapok és egyéb források működésének rendszere 2000-2020 Topa Zoltán SZIE GTK RGVI Az előadás főbb pontjai - A kohéziós politika céljai - A kohéziós politika eszközei - A strukturális alapok

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben