Monolisa Anti-HBs PLUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monolisa Anti-HBs PLUS"

Átírás

1 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 teszt KÉSZLET A HEPATITIS B FELÜLETI ANTIGÉNJE ELLENI ELLENANYAG (ANTI HBs) KIMUTATÁSÁRA ÉS TITERÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, HUMÁN SZÉRUMBAN VAGY PLAZMÁBAN ENZIM-IMMUNOASSAY (EIA) SEGÍTSÉGÉVEL /09 Gyártói minőségellenőrzés Valamennyi gyártott és kereskedelmi forgalomba hozott reagens teljes körű minőségi ellenőrzésnek van alávetve, a nyersanyagok átvételétől a termék kereskedelmi forgalomba hozataláig.. Minden gyártási tétel minőségellenőrzésen megy át, és csak akkor kerül forgalomba, ha az teljes mértékben megfelel a minőségi követelményeknek. Minden gyártási tétel gyártási és minőségellenőrzési jegyzőkönyve vállalatunknál megtalálható.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A FELHASZNÁLÁS CÉLJA 2. A TESZT ISMERTETÉSE 3. AZ ELJÁRÁS ALAPELVE 4. A KÉSZLET ÖSSZETÉTELE 5. ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK 6. EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 7. A TESZTHEZ SZÜKSÉGES, DE A KÉSZLETTEL NEM SZÁLLÍTOTT ANYAGOK 8. A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 9. TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁG 10. MINTÁK 11. A VIZSGÁLAT KIVITELEZÉSE 12. A KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV MÓDSZEREK EREDMÉNYÉNEK VALIDÁLÁSA 13. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE 14. A MINTÁK ÉS REAGENSEK PIPETTÁZÁSÁNAK SPEKTROFOTOMETRIÁS ELLENŐRZÉSE 15. A VIZSGÁLAT KORLÁTAI 16. A TESZT TELJESÍTMÉNYE 17. HIVATKOZÁSOK

3 1. FELHASZNÁLÁS CÉLJA A Monolisa Anti-HBs PLUS enzim-immunoassay vizsgálat, amely a Hepatitisz B felületi antigén elleni ellenanyagok (Anti-HBs) összességének kvalitatív és kvantitatív kimutatására szolgál, humán szérumban vagy plazmában. 2. A TESZT ISMERTETÉSE A Hepatitisz B felületi antigén hatására keletkezett antitestek jelenlétének kimutatása fontos tényező a Hepatitis B vírus (HBV) okozta fertőzések diagnózisában és prognózisában. Akut Hepatitis B fertőzött betegek esetében a Hepatitis B felületi antigén (HBs Ag) megjelenése után az anti-hbs 1-3 hónap múlva a páciensek 80%-ban megtalálható. Az anti HBs járványtani megfigyelések során is szerepet játszik. Segítségével ki lehet mutatni a régebbi fertőzéseket, ellenőrizni lehet a Hepatitis B vakcinálás eredményességét, továbbá lehetőséget nyújt a magas antitest titerű plazmák kiválasztására, speciális immunglobulinok kinyerése céljából. A Monolisa Anti-HBs PLUS egy közvetlen, szendvics típusú enzim-immunoassay, mely szilárd fázisként természetes HbsAg-val (ad és ay altípusok) bevont polisztirol tesztlyukakat, konjugátumként pedig torma-peroxidázzal jelölt HbsAg-t, (humán ad és ay altípusok) használ. Az Anti-HBs szintek meghatározása a WHO Anti-HBs standard referencia preparátumához viszonyítva történik és mili-nemzetközi Egység per milliliterben (miu/ml) fejezzük ki. Általában a 10 miu/ml-el egyenlő, vagy ennél magasabb szintet általában tekintik a vakcináció után a HBV ellen kialakult védettség standard mutatójának. A legalább 10 miu/ml jelenlétének, azaz a küszöbtiternek a kimutatása kulcsfontosságú olyan vakcinált személyek vizsgálata esetén, akik később HBs-Ag-pozitiv mintákkal és oldatokkal érintkezhettek. 3. AZ ELJÁRÁS ALAPELVE A vizsgálati eljárás során a betegektől vett mintákat és a kontrollokat az antigénnel bevont tesztlyukakban inkubáljuk. Ha a mintában vagy a kontrollban anti-hbs antitestek találhatók, ezek az antigénhez kapcsolódnak. A felesleges mintát egy mosási művelettel távolítjuk el. Ezután a tesztlyukakba konjugátumot adagolunk. A konjugátum a tesztlyukban található antigén-antitest komplexekhez kötődik. A felesleges konjugátumot egy újabb mosási lépéssel távolítjuk el, majd a tesztlyukakba kromogén/szubsztrát oldatot mérünk és a mintát inkubáljuk. Ha a minta anti-hbs-t tartalmaz, akkor a megkötött enzim (HRP) a kromogén oldatban található tetrametil-benzidin (TMB) színváltozását idézi elő, és az oldat megkékül. A leállító oldat hozzáadása után a kék szín sárgára változik. Ha minta nem tartalmaz Anti-HBs-t, akkor a tesztlyukban található kromogén/szubsztrát oldat az inkubáció során, valamint a megszakító oldat hozzáadása után színtelen marad. A spektrofotométerrel mért színintenzitás arányos a mintában található anti-hbs mennyiségével. A betegektől vett minták abszorbancia értékeit egy 10mIU/ml-es kalibrátor abszorbancia értékével, mint küszöbértékkel hasonlítjuk össze.

4 4. A KÉSZLET ÖSSZETÉTELE Valamennyi reagens kizárólag in vitro diagnosztikai célra használatható. CÍMKE A REAGENS ÖSSZETÉTELE KISZERELÉS R1 R2 C0 C1 C2 C3 C4 R6 R7a R7b MIKROLEMEZ: 12 csík, egyenként 8 tesztlyukkal, humán Hepatitis B felületi antigén keverékkel bevonva (ad és ay altípusok) KONCENTRÁLT MOSÓFOLYADÉK (20x) Tris Na Cl puffer, ph: 7,4 Konzerválószer: ProClin TM 300 (0,04%) ANTI-HBS NEGATÍV KONTROLL: Embrionális borjúszérum és protein stabilizátorok Konzerválószer: ProClin TM 300 (0,5%) 10 miu/ml KALIBRÁTOR*: Humán eredetű Anti-HBs, embrionális borjúszérum, protein stabilizátorok és mintaindikátor festék tartalmú puffer Konzerválószer: ProClin TM 300 (0,5%) 100 miu/ml KALIBRÁTOR - POZITÍV KONTROLL: Humán eredetű Anti-HBs antitestek, embrionális borjúszérum, protein stabilizátorok és mintaindikátor festék tartalmú puffer Konzerválószer: ProClin TM 300 (0,5%) 400 miu/ml KALIBRÁTOR: Humán eredetű anti-hbs antitestek, embrionális borjúszérum, protein stabilizátorok és mintaindikátor festék tartalmú puffer Konzerválószer: ProClin TM 300 (0,5%) 1000 miu/ml KALIBRÁTOR: Humán eredetű Anti-HBs antitestek, embrionális borjúszérum, protein stabilizátorok és mintaindikátor festék tartalmú puffer Konzerválószer: ProClin TM 300 (0,5%) MINTAHÍGÍTÓ FOLYADÉK Embrionális borjúszérumot, protein stabilizátorokat és mintaindikátor festéket tartalmazó oldat KONCENTRÁLT KONJUGÁTUM (11x): Peroxidázzal jelölt HBs-Ag (ad és ay humán altípusok) protein stabilizátorokkal, pufferoldatban Konzerválószer: ProClin TM 300 (0,5%) KONJUGÁTUM-HÍGÍTÓ: Borjúszérum és protein stabilizátorokat tartalmazó pufferoldat Konzerválószer: ProClin TM 300 (0,5%) 2 mikrolemez (235 ml) (2,2 ml) (3 ml) (2,2 ml) (2,2 ml) (2,2 ml) (27 ml) (2,5 ml) (25 ml) R8 SZUBSZTRÁT PUFFER. Citromsav és nátriumacetát oldat, ph: 4,0 H 2 O 2 -t (0,015 %) és DMSO-t (4 %) tartalmaz (60 ml) R9 R10 KROMOGÉN: Tetrametil benzidint (TMB) tartalmazó oldat: MEGSZAKÍTÓ OLDAT: 1 N kénsavoldat (5 ml) (28 mi) *A kontrollokat egy 1 st IRP WHO 1977 referenciára kalibrált belső referenciára kalibráltuk.

5 A készletet 2-8 Cº-on tároljuk. Használat előtt hagyjuk valamennyi reagenst szobahőmérsékletre (18-30 C ) melegedni, kivéve a konjugátum koncentrátumot. Használat után a reagenseket azonnal hűtsük le újra 2-8 Cº-ra. Valamennyi használatlan csíkot és lemezt azonnal helyezzük vissza a tasakba és zárjuk le. Ne távolítsuk el a nedvszívó betétet. A csíkokat és a lemezeket tároljuk 2-8 Cº-on. 5. ELŐVIGYÁZATOSSÁGI RENDSZABÁLYOK Az eredmény minősége nagyban a helyes laboratóriumi gyakorlat betartásától függ: A teszt neve és a teszt speciális azonosító száma minden mikrolemez szélén fel van tüntetve. A speciális azonosítószám a csíkokon is megtalálható. A Monolisa Anti-HBs PLUS speciális azonosítószáma= 63. Ellenőrizzük a speciális azonosítószámot minden használat előtt. Ha az azonosítószám hiányzik, vagy eltér a tesztkészlet azonosító számától, a csíkot ne használjuk fel. Ne használjunk lejárt szavatosságú reagenseket. Egy adott tesztsorozaton belül ne használjunk különböző készletekből származó reagenseket, MEGJEGYZÉS: A mosófolyadék (R2, címkeazonosító: 20 x, zöld színű), a peroxidáz szubsztrát puffer, (R8, címkeazonosító: TMB buf, kék színű), a kromogén (R9, címkeazonosító: TMB 11 x, bíbor színű, a leállító oldat (R10, címke azonosító: 1 N, vörös színű) használható más gyártási számú készletek azonos reagensei helyett is, ha a teszt során végig ugyanaz a gyártási szám kerül használatra. Ezek a reagensek vállalatunk néhány más termékével is használhatók. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba vállalatunk technikai szolgálatával. Felhasználás előtt várjunk 30 percet, hogy a reagensek szobahőmérsékleten stabilizálódjanak. Gondosan készítsük el a reagenseket, hogy elkerüljük az esetleges szennyeződést. Ne végezzük a tesztet a levegőben szálló por és kémiailag aktív gőzök jelenlétében, (savak, lúgok, aldehid gőzök), mert ezek megváltoztathatják a konjugátum enzimaktivitását. A használt üvegedényeket mossuk el alaposan és öblítsük le ionmentes vízzel, vagy lehetőleg használjunk eldobható edényeket. Ne engedjük kiszáradni a mikrolemezt a mosás és a reagens felvitele között. Az enzimreakció igen érzékeny fémekre és fém-ionokra. Ebből következően semmilyen fém nem érintkezhet a különböző, konjugátumokat, vagy szubsztrátokat tartalmazó oldatokkal. Az előhívó oldatnak (szubsztrát puffer és kromogén) rózsaszínűnek kell lennie. Ha elkészítés után néhány perccel ez a rózsaszín megváltozik, akkor az indikátor nem használható és ki kell cserélni, Az előhívó oldatot tiszta eldobható edényekben, vagy olyan üvegedényben készítsük el, amelyet először 1 N HCl-el elmostunk, majd desztillált vízzel alaposan elöblítettünk és megszárítottunk. A reagenst sötétben kell tárolni. Minden szérumhoz új pipettahegyet használjunk. Az alapos mosás az eljárás kritikus része: tartsuk be a mosási ciklusok ajánlott számát. Ügyeljünk arra, hogy valamennyi mélyedés teljesen megteljen, és utána teljesen kiürüljön. A nem megfelelő mosás pontatlan eredményekre vezethet. Soha ne használjuk ugyanazt az edényt a konjugátum és az előhívó oldat bemérésére.

6 6. EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK Néhány reagens konzerválószerként ProClin TM 300-t tartalmaz (0,1% vagy 0,5%). R43: Bőrrel kapcsolatba kerülve irritációt okozhat. S28-37:A bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le bőrünkről sok szappan és víz segítségével. Viseljünk megfelelő védőöltözetet. A Monolisa Anti-HBs PLUS olyan humán vérből kinyert komponenseket tartalmaz, amelyeket teszteltek és amelyekről megállapították, hogy nem reaktívak a Hepatitis B vírus felületi antigén (HbsAg), a Hepatitis C vírus ellenanyag (HCV), és a humán immunhiányos tünetegyüttes (HIV 1 és HIV 2) vírusa elleni ellenanyag tekintetében. Mivel azonban egyetlen ismert teszt sem garantálhat teljes biztonságot fertőző ágensek távollétének bizonyítására, ezért kezeljük a reagenseket és a betegektől vett mintákat úgy, mint ha fertőző ágenseket tartalmaznának. Tekintsünk fertőző anyagnak minden olyan eszközt és anyagot, amely kapcsolatba kerülhetett humán eredetű mintákkal és a reagensekkel, de természetesen a mosófolyadékot is. Kerüljük a vizsgálandó minták és a mintákat tartalmazó oldatok kicseppenését A minták és a reagensek kezelése során viseljünk eldobható kesztyűt, és a velük végzett munka után alaposan mossuk meg a kezünket. Soha ne pipettázzunk szájjal. Humán eredetű mintákat és reagenseket, továbbá a fertőzött egyéb anyagokat és termékeket eltávolításuk előtt fertőtleníteni kell, az alábbi módon: vagy merítsük az eszközöket 30 percre 5% végkoncentrációjú nátrium hipokloritba (1 térfogatnyi hipoklorit 10 térfogat fertőzött folyadékhoz vagy vízhez) vagy helyezzük autoklávba, minimum 2 órára, 121 Cº fokon. Az autoklávozás 121 C -on, legalább egy órán keresztül, a legbiztosabb módja a HIV és a HBV vírusok inaktiválásának. NE HELYEZZÜNK NÁTRIUM HIPOKLORITOT TARTALMAZÓ OLDATOT AZ AUTOKLÁVBA! A kifröccsent oldatok vagy minták cseppjeit 10%-osra hígított nátrium hipoklorittal kell leöblíteni. Ha a szennyező folyadék sav, akkor a kifreccsent anyagot először semlegesíteni kell nátriumbikarbonáttal és fel kell szárítani itatóspapírral. A tisztításhoz használt anyagokat a fertőzött hulladékot tartalmazó konténerbe kell tenni. Ne felejtsük el semlegesíteni vagy/és autoklávozni az oldatokat, a mosóvizet, illetőleg az összes olyan oldatot, amely biológiai mintákat tartalmaz, mielőtt a lefolyóba öntjük őket. A Biztonsági Adatlap kérésre rendelkezésükre áll 7. A VIZSGÁLATHOZ SZÜKSÉGES, DE NEM SZÁLLÍTOTT ANYAGOK Desztillált vagy ionmentes víz Nátrium hipoklorit és nátrium-bikarbonát Kézi vagy félautomata, beállítható vagy rögzített beállítású pipetták, amelyek alkalmasak a következő mennyiségek bemérésére: 10 μl-200 μl, 1 ml, 5 ml és 10ml. Osztással ellátott mérőhengerek: 25ml, 100 ml és 1000 ml térfogatú. Szeméttartók veszélyes biológiai hulladék részére Termosztáttal ellátott vízfürdő 37 C º±1 C º-ra beállítva, vagy ennek megfelelő melegítő berendezéssel ellátott inkubátor Kézi, félautomata vagy automata mosóberendezés a mikrolemezekhez Mikrolemez leolvasó ( 490, 450 és 620 nm es szűrőkkel ellátva) Itatós papír (szűrőpapír) Egyszer használatos kesztyűk Tiszta polipropilén tartóedények a TMB preparátumok részére

7 8. A REAGENSEK ELKÉSZÍTÉSE Mielőtt használatba vennénk a Monolisa Anti-HBs PLUS tesztkészlet reagenseit, hagyjuk szobahőmérsékleten stabilizálódni őket (30 perc). 1) Használatra kész reagensek Mikrolemezek (R1) Mielőtt felbontjuk a csomagot, engedjük a lemezt a tasakban szobahőmérsékletre melegedni és ezen a hőmérsékleten stabilizálódni. Ez megakadályozza a kondenzvíz képződését a mélyedésekben. Nyissuk ki a csomagot, majd tegyük vissza azonnal a használni nem kívánt, használatlan csíkokat a tasakba. Zárjuk be gondosan a tasakot öntapadó ragasztószalaggal. Előzetesen alaposan szorítsuk ki a levegőt a csomagból. Tároljuk a tasakot +2-8 C º-on. Mintahígító (R6) Anti-HBs Negatív kontroll (C0) 10 miu/ml Kalibrátor (C1) 100 miu/ml Kalibrátor -Pozitív kontroll (C2) 400 miu/ml Kalibrátor (C3) 1000 miu/ml Kalibrátor (C4) Használat előtt homogenizáljuk a reagenseket mágneses keverővel, vagy óvatos rázással. 2) Elkészítendő reagensek Koncentrált mosófolyadék (R2) Hígítsuk fel az R2 oldatot desztillált vízzel 1:10 arányban. Homogenizáljuk. Konjugátum munkaoldat (R7a és R7b) Engedjük a konjugátum-hígítót (R7b) szobahőmérsékletre melegedni. Használat előtt óvatosan fordítsuk fel és vissza az oldatokat, hogy keveredjenek. A konjugátum hígító (R7b) színtelen vagy halvány szalmasárga, a konjugátum-koncentrátum, (R7a), zöld. Készítsünk minden teszt csík számára 1:11 arányú hígított oldatot (pl.: minden 1 ml konjugátum-hígító oldathoz (R7b) adjunk 100 μl konjugátum-koncentrátum oldatot (R7a), egy tiszta polipropilén kémcsőben.) Segítségül használjuk az alábbi táblázatot. Az összetevőket keverjük össze óvatosan, de alaposan. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen habképződés. A konjugátum munkaoldatnak zöldnek kell lennie. Az oldat szobahőmérsékleten 8 óra hosszat marad stabil. Az oldat +2-8 C on tárolva 24 órán át áll el. A konjugátum-oldatot úgy is elkészíthetjük, hogy a konjugátum-koncentrátumot tartalmazó fiola (R7a) teljes tartalmát a konjugátum-hígítót (R7b) tartalmazó edénybe pipettázzuk. Közvetlenül a használat előtt mindig fordítsuk fel és vissza a munkaoldatot, azért, hogy az alkotók jól összekeveredjenek. A felhasználatlan konjugátum-koncentrátumot (R7a) azonnal tegyük vissza a hűtőszekrénybe. Annak érdekében, hogy elkerüljük a konjugátum szennyeződését, viseljünk tiszta kesztyűt, és ne érintsük meg soha a pipetták hegyét. A konjugátum munkaoldat elkészítése a csíkok számának függvényében A használt csíkok szám * 24** A koncentrált Konjugátum mennyisége R7a (μl) A konjugátum-hígító mennyisége R7b (ml) * 1 komplett lemez ** 2 komplett lemez

8 Hígított szubsztrát munkaoldat (R8 és R9) Melegítsük fel a kromogént (R9) és a szubsztrát puffert (R8) szobahőmérsékletre. Használat előtt óvatosan rázzuk fel a kromogént és a szubsztrát puffert. Hígítsuk a kromogént (R9) 1:11arányban szubsztrát pufferrel (R8) minden teszt csíkhoz (pl.: adjunk 1 ml R9 reagenst 10 ml R8-as reagenshez). 10 ml szükséges és elegendő 1-12 csíkhoz. Homogenizáljuk. Felhasználás előtt keverjük össze óvatosan a hígított szubsztrát munkaoldatot. Használat előtt várjunk 5 percet. A hígított szubsztrát munkaoldatot az elkészítés után 8 órán belül fel kell használni, és szobahőmérsékleten, sötétben kell tartani. A kromogénnek (R9) rózsaszínűnek kell lennie. Ha színe ettől eltér, az szennyezésre utal. Ebben az esetben az a kromogén oldat már nem használható fel. Csak annyi reagenst készítsünk el, amennyit 6 órán belül felhasználunk, az elkészített hígított oldat mennyiségének azonban elegendőnek kell lenni a teljes tesztsorozat elvégzéséhez. Használjuk segítségül az alábbi táblázatot: A hígított szubsztrát munkaoldat elkészítése a csíkok számának függvényében: A használt csíkok száma * 24** A kromogén mennyisége R9 (µl) A szubsztrát puffer mennyisége R8 (ml) * 1 komplett lemez ** 2 komplett lemez 9. TÁROLÁS ÉS LEJÁRAT Használat előtt tároljuk a készletet +2-8 Cº-on. R1 :.Miután kinyitottuk a tasakot, a +2-8 C on tárolt csíkok, amelyeket gondosan visszahelyeztünk a tasakba és gondosan lezártunk, egy hónapig elállnak. R2 :: Elkészítés után a hígított mosófolyadék +2-8 C on 2 hétig stabil marad. R7a + R7b : A konjugátum munkaoldat szobahőmérsékleten ( C ) 15 óra hosszat marad stabil, hűtve (+2-8 C on) 24 órán át áll el. R8 + R9 : Elkészítés után a hígított szubsztrát munkaoldat szobahőmérsékleten ( C ), sötétben, 6 óra hosszat marad stabil. Valamennyi többi reagens a dobozon feltüntetett lejárati időig stabil marad, ha +2-8 C -on tároljuk. 10. A VIZSGÁLATI MINTÁK Vegyük le a vérmintákat az általános gyakorlatnak megfelelően. A tesztet szérummal, vagy plazmával kell végezni. Csak a következő mintafajtákat vizsgáltuk: standard kémcsőben, vagy elválasztó gélt tartalmazó kémcsőben gyűjtött szérum, EDTA-val, vagy heparinnal gyűjtött plazma. Citráttal vagy ACD-vel levett plazma használata esetén a szérummal kapott értékeknél mintegy 20 %-al alacsonyabb eredményeket kapunk. Aggregátumokat tartalmazó mintákat vizsgálat előtt centrifugálással meg kell tisztítani. A lebegő fibrincsomók vagy részecskék hamis eredményekre vezethetnek. Ha a szűrést 7 napon belül elvégezzük, akkor a vizsgálati mintákat hűtve, +2-8 C -on, egyébként mélyhűtve, 20 C -on kell tárolni. Kerüljük az ismételt felolvasztást és az újra lefagyasztást. Azokat a vizsgálati mintákat, amelyeket háromnál többször olvasztottak fel és fagyasztottak le, már nem lehet felhasználni. Ha mintákat szállítani kell, akkor azokat a fertőző anyagok szállítására vonatkozó előírások szerint csomagoljuk, lehetőleg mélyhűtve.

9 MEGJEGYZÉS: A mintákban található albumin (max. 90 g/l), és bilirubin (max. 100 mg/l), a lipémiás mintákban található maximum 36 g/l triglicerid egyenérték és a hemolizált mintákban található maximum 2,55 g/l hemoglobin jelenléte nem befolyásolja a mérési eredményeket. Ne használjunk fel 56 C on 30 percig hőkezelt vizsgálati mintákat. 11. A VIZSGÁLAT KIVITELEZÉSE Szigorúan kövessük az előírásokat. Használjunk negatív és pozitív kontroll szérumot minden vizsgálat során, a teszt minőségének validálása érdekében. Alkalmazzuk a helyes laboratóriumi gyakorlatot. Módszerek 1. Gondosan határozzuk meg a vizsgálati minták elosztását és azonosítását 2. A teszt megkezdése előtt hozzuk szobahőmérsékletre valamennyi reagenst. 3. Készítsük el a konjugátum munkaoldatot (R7a és R7b), a hígított szubsztrát munkaoldatot (R8 és R9) és a hígított mosóoldatot (hígított R2) 4. Vegyük ki a mikrolemez keretet és a csíkokat (R1), a védőtasakból. Tegyük el azokat a csíkokat, amelyek nem szükségesek a teszthez és szükség szerint helyettesítsük felcímkézett üres csíkokkal. 5. Hígítsuk a mintákat, a kalibrátorokat és a kontrollt 3:4 arányban az R6 mintahígítóval. Kövessük az alábbi két eljárás valamelyikét: a. A mintát, a kalibrátort és a kontrollt a mélyedésben is felhígíthatjuk. (Adjunk először 25 μl-t az R6 mintahígító oldatból valamennyi mélyedésbe, amelyhez azután adjunk 15 percen belül 75 μl mintát, vagy kontrollt. Óvatosan keverjük össze, hogy a felhabzást elkerüljük. b. A mintát, a kalibrátorokat és a kontrollt 3:4 arányban előre felhígíthatjuk az R6 mintahígítóval, mielőtt bevisszük az oldatokat a mélyedésbe (például: hígítsunk fel 150 μl mintát 50 μl minta-hígítóval (R6), keverjük össze óvatosan, hogy a habképződést elkerüljük, azután vigyünk át 100 μl-t az oldatelegyből a mélyedésbe) MEGJEGYZÉS: Miután hozzáadtuk a vizsgálati mintát, a hígító színe bíborból kék színre vált. A minták jelenlétéről spektrofotometrikus méréssel győződhetünk meg, 620 nm-es hullámhosszon. (Bővebben lásd: 14 Fejezet: A MINTA ÉS A REAGENS PIPETTÁZÁSÁNAK SPEKTROFOTOMETRIÁS ELLENŐRZÉSE). 6. Vigyük be közvetlenül az oldatokat a megjelölt mélyedésekbe, a lemez mosása nélkül, a választott módszernek megfelelően: Kvalitatív meghatározás: - Anti-HBs Negatív kontroll (C0) kerül az A1 mélyedésbe - 10 miu/ml kalibrátor (C1) kerül a B1, C1 és D1 mélyedésekbe miu/mi kalibrátor pozitív kontroll (C2) kerül az E1 mélyedésbe - A vizsgálati minták az F1, G1 stb. mélyedésekbe kerülnek Kvantitatív meghatározás - Anti-HBs negatív kontroll (C0) kerül az A1 mélyedésbe - A 10 miu/ml kalibrátor (C1) kerül a B1 és C1 mélyedésekbe - A 100 miu/kalibrátor pozitív kontroll (C2) kerül a D1 mélyedésbe - A 400 miu/ml kalibrátor (C3) kerül az E1 mélyedésbe - Az 1000 miu/ml kalibrátor (C4) kerül az F1 mélyedésbe - A vizsgálati minták a G1, H1 stb. mélyedésekbe kerülnek 7. Ha lehetséges, fedjük le a mélyedéseket öntapadó filmmel, a teljes felületen. Simítsuk le alaposan, hogy jól zárjon. 8. Inkubáljuk a lemezt 37±2 C on 60±5 percre.

10 9. Távolítsuk el az öntapadó filmet. Szívjuk le az egyes mélyedések tartalmát a folyékony veszélyes biológiai anyagokat tartalmazó konténerbe, és vigyünk be azonnal minimum 0,375 ml mosóoldatot minden mélyedésbe. Áztassuk a mélyedéseket az oldattal másodpercig a mosási ciklusok között. Szívjuk le újra az oldatot. Ismételjük meg az egész eljárást négyszer (Minimum 5 mosás). A maradék térfogat nem lehet több, mint 10 μl. (Ha szükséges, itassuk le a lemezt szűrőpapírral úgy, hogy lefordítva nedvszívó papírra helyezzük). 10. Az eljárás automata mosóberendezés használata esetén is ugyanaz. 11. Adjunk gyorsan 100 μl konjugátum munkaoldatot (R7a és R7b) minden mélyedésbe. Ha lehetséges, fedjük le egy új öntapadó filmmel a mélyedéseket és inkubáljuk az egészet 60±5 percig 37 ±1 Cº-on. MEGJEGYZÉS: A konjugátum zöld színű. A konjugátum jelenlétéről a mélyedésekben spektrofotométeres módszerrel lehet meggyőződni, 620nm-es hullámhosszon történő méréssel. (Bővebben lásd: 14 Fejezet: A MINTA ÉS A REAGENS PIPETTÁZÁSÁNAK SPEKTROFOTOMETRIÁS ELLENŐRZÉSE) 12. Távolítsuk el az öntapadó filmet. Szívjuk le az egyes mélyedések tartalmát a folyékony veszélyes biológiai anyagokat tartalmazó konténerbe, és vigyünk be azonnal minden mélyedésbe minimum 0,375 ml mosóoldatot. Áztassuk a mélyedéseket az oldattal másodpercig a mosási ciklusok között. Szívjuk le újra az oldatot. Ismételjük meg az egész eljárást négyszer (minimum 5 mosás). A maradék térfogat nem lehet több, mint 10 μl. (Ha szükséges, itassuk le a lemezt szűrőpapírral úgy, hogy lefordítva nedvszívó papírra helyezzük). 13. Ugyanaz az eljárás automata mosóberendezés használata esetén is. 14. Tegyünk gyorsan 100 μl hígított szubsztrát munkaoldatot (R8 és R9) minden mélyedésbe. Hagyjuk a reakciót kialakulni sötétben, 30 ± 5 percig szobahőmérsékleten (18-30 Cº). Ennél a lépésnél ne használjunk öntapadó filmet az inkubáció alatt. MEGJEGYZÉS: A hígított szubsztrát munkaoldat rózsaszínű. A konjugátum jelenlétéről a mélyedésekben spektrofotometriai módszerrel lehet meggyőződni, 490 nm-es hullámhosszon történő méréssel. (Bővebben lásd: 14 Fejezet: A MINTA ÉS A REAGENS PIPETTÁZÁSÁNAK SPEKTROFOTOMETRIÁS ELLENŐRZÉSE) 15. Ugyanolyan sorrendben és elrendezésben, mint ahogyan a hígított szubsztrát munkaoldatot vittük be, adjunk hozzá 100 μl megszakító oldatot (R10). Homogenizáljuk a reakciókeveréket. 16. Gondosan töröljük meg a lemez alját. Legalább 4 perccel a megszakító oldat hozzáadása után és a reakció megszakításától számított 30 percen belül mérjük meg a lemez leolvasóval az elegy optikai denzitását, a 450/ nm-es és a 405/ nm-es hullámhosszon. Mielőtt rögzítenénk az eredményeket, ellenőrizzük, hogy a vizsgálati minták leolvasott értékeinek beazonosítása megfelel-e a lemez elrendezésnek és az azonosító rendszernek. 12. A KVALITATIV ÉS A KVANTITATÍV MÓDSZER EREDMÉNYEINEK VALIDÁLÁSA A teszt cut-off értéke a 10 miu/ml kalibrátor (C1) átlagos abszorpciója. Az Anti-HBs Negatív Kontroll (C0)-ra: A mért abszorpciónak nagyobbnak kell lennie, mint 0,000 és, egyenlőnek vagy kisebbnek mint 0,070 (0,000<OD C0 0,070). A pozitív kontroll (C2)-ra: A mért abszorbancia értéknek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie, mint 0,400 (OD C2 0,400) Amennyiben a fenti kritériumoknak a negatív kontroll (C0) vagy a pozitív kontroll (C2) oldatok közül valamelyik nem felel meg, a teszt eredménytelen és meg kell ismételni.

11 A 10 miu/ml kalibrátor (C1)-ra: A mért abszorbancia értéknek egyenlőnek, vagy nagyobbnak kell lennie, mint: 0,050 kisebbnek vagy egyenlőnek, mint 0,150 (0,050 OD C1 0,150) A mért abszorbancia értéknek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a negatív kontroll (C0) optikai denzitása másfélszeresének: OD C1 (1,5 x OD C0 ). - A kvalitatív módszer esetén: Ha a 10 miu/ml kalibrátor mért értékei közül csak az egyik érték van az elfogadható határértéken kívül (a mért abszorbancia értéknek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie, mint 0,050 és kisebbnek, vagy egyenlőnek mint 0,150), akkor az átlagos abszorpciót a megmaradó két érték alapján számíthatjuk ki. A teszt értékelhető. Ha több OD C1 érték van az elfogadható tartományon kívül, a teszt eredménytelen és meg kell ismételni. - A kvantitatív módszer esetében: Ha a két mért OD C1 érték közül valamelyik az elfogadható értéken kívül található, (a mért abszorbancia értéknek egyenlőnek, vagy nagyobbnak kell lennie, mint: 0,050 és kisebbnek vagy egyenlőnek, mint 0,150) a teszt nem értékelhető és meg kell ismételni. 13. AZ EREDMÉNYEK SZÁMÍTÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Valamennyi minta esetében a mért abszorbancia értékek összehasonlítása a számított küszöbértékekkel teszi lehetővé az anti-hbs antitestek jelenlétének vagy hiányának kimutatását. 1. A kvalitatív módszer Számítsuk ki a 10 miu/ml kalibrátor (C1) mért abszorbancia értékeinek átlagát az alábbi módon: Például: 10 miu/ml Kalibrátor (C1) B1 0,078 C1 0,079 D1 0,089 Összesen = 0,246 Az átlag OD C1 = 0,246 / 3 = 0,082 Ha valamelyik abszorbancia érték kívül van az elfogadható határértéken, (a mért abszorbancia értéknek egyenlőnek, vagy nagyobbnak kell lennie, mint: 0,050 és egyenlőnek vagy kisebbnek, mint 0,150), akkor az átlagos abszorbancia értéket a megmaradt két abszorbancia érték segítségével kell kiszámítani. A Cut-Off (CO) küszöbérték kiszámítása A teszt számára a küszöbérték a 10 miu/ml kalibrátor (C1) abszorbancia értékeinek az átlaga: CO= OD C1 átlaga Az eredmények értékelése Az eredmények értékelése során pozitívnak tekintjük azokat a mintákat, amelyek abszorbancia értéke egyenlő a küszöbértékkel, vagy annál nagyobb. Az eredmények értékelése során negatívnak tekintjük azokat a mintákat, amelyek abszorbancia értéke kisebb a küszöbértéknél. Azokat a mintákat, amelyek értékei nagyobbak, mint a leolvasó felső lineáris határa, pozitívnak kell minősíteni. MEGJEGYZÉS: Az egyes tesztekben használt antitestek és antigének eltérései miatt az egyes tesztek eredményei is eltérhetnek. Vakcinációs stratégia: eltérő ajánlások javasoltak a különböző régiók és országok esetében.

12 Amennyiben a vakcinációt követő ellenőrzés során az analitikai módszeren változtatunk, az anti- HBs antitest koncentrációt az átmeneti időszakban mindkét módszerrel meg kell határozni. 2. A kvantitatív módszer A szérum és plazma minták anti-hbs antitestek koncentrációjának meghatározásához a következő anti-hbs kalibrátorokat kell használni: C0 (0 miu/ml), C1 (10 miu/ml), C2 (100 miu/ml), C3 (400mIU/ml) és C4 (1000 miu/ml), A kalibrátorokat közvetlenül visszük be az egyes mélyedésekbe, a lemez előzetes öblítése nélkül, olyan sorrendben, ahogy azt a teszteljárás előírja (Bővebbet lásd 11. fejezet: A VIZSGÁLAT KIVITELEZÉSE) Olvassuk le az optikai denzitást lemezleolvasóval 450/ nm-es hullámhosszon (A 450 ). Az olyan minták esetében, amelyek abszorbancia értéke (A 450 ) egyenlő, vagy nagyobb, mint a C3 mért abszorbancia értéke (A 450 OD C3 ), azok optikai denzitását a 405/ nm-es sávban olvassuk le. A négy kalibrátor. A C0, a C1, a C2, és a C3 értékeit az A 450 sávban grafikusan ábrázoljuk a koncentráció függvényében, polinomikus négyzetes regressziót használva. Utalunk arra, hogy az 1000 miu/ml (C4) abszorpciója (A 450), nem ábrázolható ezen a grafikonon, mert az abszorbancia értékei kívül esnek a spektrofotométer mérési tartományán, ezért szükséges egy második grafikon is. Az olyan vizsgálati mintákat, amelyek mért abszorbancia értékei kisebbek, mint OD C3, a négy kalibrátor A 450 értékei alapján készített grafikon segítségével értelmezzük. A C3 (400 miu/ml) és a C4 (1000 miu/ml) kalibrátorok A 405 értékei megadott koncentrációjuk alapján kerülnek ábrázolásra, pontról pontra. Egy egyenest húzunk a pontokon át. Az anti-hbs koncentrátum (miu/ml) valamennyi minta esetében leolvasható a megfelelő abszorbancia értékek metszéspontjában. Az A 405 görbét olyan szérum vagy plazma koncentrátumok meghatározására használjuk, amelyek koncentrációja magasabb, mint 400mIU/ml és egyenlő, vagy kisebb, mint 1000 miu/ml. Az olyan mintákat, amelyek Anti-HBs koncentrációja nagyobb, mint 1000 miu/ml, hígíthatjuk a hígított mosófolyadék (hígított R2) segítségével és újra tesztelhetjük. 14. A MINTÁK ÉS REAGENSEK PIPETTÁZÁSÁNAK SPEKTROFOTOMETRIÁS ELLENŐRZÉSE A MINTAHÍGÍTÓ (R6) ÉS A PIPETTÁZOTT MINTA JELENLÉTÉNEK KIMUTATÁSA A minta hozzáadása után a minta-hígító (R6) színe bíborról kék színre vált. A vizsgálati minta és a minta-hígító (R6) jelenlétét a mélyedésben 620 nm-en végzett spektrofotométeres méréssel tudjuk kimutatni. Az OD értéknek minden olyan mélyedésben, amely tesztmintát vagy minta-hígítóval hígított mintát tartalmaz, egyenlőnek, vagy nagyobbnak kell lennie, mint 0,150 (ennél kisebb érték a vizsgálati minta vagy a kontroll elégtelen mennyiségét jelzi). A PIPETTÁZOTT KONJUGÁTUM MUNKAOLDAT (R7A ÉS R7B) JELENLÉTÉNEK KIMUTATÁSA A konjugátum munkaoldat (R7a és R7b) színe zöld. A konjugátum munkaoldat jelenlétét a mélyedésben 620 nm-en végzett spektrofotométeres méréssel mutathatjuk ki: Az OD értéknek minden mélyedésben egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie, mint 0,070 (ennél alacsonyabb érték a konjugátum munkaoldat nem megfelelő mennyiségét jelzi). A PIPETTÁZOTT HÍGÍTOTT SZUBSZTRÁT MUNKAOLDAT (R8 ÉS R9) JELENLÉTÉNEK KIMUTATÁSA A hígított szubsztrát munkaoldat (R8 és R9) színe rózsaszín. A rózsaszínű előhívó oldat jelenlétét a mélyedésben kimutathatjuk 490 nm-en végzett automatikus leolvasással. Előhívó oldatot tartalmazó mélyedés optikai denzitásának nagyobbnak kell lennie mint 0,100 (alacsonyabb OD az előhívó oldat nem megfelelő mennyiségét jelzi). A hígított szubsztrát munkaoldat hozzáadása után jellegzetes színváltozás lép fel, az üres mélyedés színe színtelenről rózsaszínűre vált.

13 15. A TESZT KORLÁTAI 1. A szérum és plazma vizsgálati minták HBs antitestekre való tesztelésénél követni kell az eljárási szabályokat és a teszteredmények értelmezésének módszerét. A készlet használójának azt javasoljuk, hogy gondosan olvassa el a csomagban található útmutatót, mielőtt a készletet használatba veszi, és megkezdi a vizsgálatot. Különösen fontos, hogy ügyeljünk a teszteljárás szabályainak betartására úgy a vizsgálati minták, mint a reagensek pipettázása során, valamint a lemez mosásánál és az inkubációs lépések pontos időzítésénél. 2. Ha nem az előírásoknak megfelelően adjuk hozzá a mintát vagy a reagenst, az hamis negatív eredményekre vezethet. Tanácsos a tesztet megismételni, ha eljárási hiba gyanúja merül fel. 3. Az eredményt negatív irányba befolyásoló tényezők közé tartozik, ha nem mérünk mintát a mélyedésbe, ha nem kielégítő a mikrolemez mosása, ha nem tartjuk be az inkubációs időket és hőmérsékleteket, nem megfelelő a reagensek bevitele a mélyedésekbe, fémek jelenléte, vagy ha hipoklorit cseppen a mélyedésbe. 4. Mivel az egyes páciensek immunológiai reakciói eltérőek lehetnek, amely az egyének közti eltérésen túl köszönhető lehet többek között HBV fertőzésnek, egyéb vakcinációnak, vagy gyógyászati célból beadott immunglobulin injekciónak, ezért alacsony értékeket mutató vizsgálati mintákat óvatosan kell értékelni. 16. A TESZT TELJESÍTMÉNYE Az alábbi analitikai eredményeket a Monolisa Anti-HBs PLUS teszteljárás értékelése során kapták. A laboratóriumban kapott eredmények ezektől eltérhetnek. 1. Teszten belüli reprodukálhatóság: öt pozitív és egy negatív tesztmintát teszteltek, 10-szer 3 párhuzamos sorozatban. Vizsgálati minta Átlagos OD/CO SD CV% Anti-HBs negatív 0,023 0,003 13,6 Anti-HBs pozitív ~ 20 miu/ml 0,143 0,005 3,4 Anti-HBs pozitív ~ 50 miu/ml 0,358 0,012 3,3 Anti-HBs pozitív ~ 100 miu/ml 0,715 0,019 2,6 Anti-HBs pozitív ~ 150 miu/ml 1,231 0,037 3,0 Anti-HBs pozitív ~ 300 miu/ml 1,982 0,048 2,4 2. Tesztek közötti reprodukálhatóság: 3 pozitív és 1 negatív vizsgálati mintát teszteltek naponta kétszer két párhuzamos sorozatban 20 napon át az EP5 NCCLS (Nemzeti Klinikai Laboratóriumi Szabványbizottság) eljárási előírásai alapján. Vizsgálati minta Középarányos SD CV% Anti-HBs negatív 0,023 0,004 15,5 Anti-HBs pozitív ~ 20 miu/ml 0,146 0,008 5,5 Anti-HBs pozitív ~ 150 miu/ml 1,284 0,060 4,9 Anti-HBs pozitív ~ 300 miu/ml 2,015 0,067 3,6

14 3. Pontosság: A kvantitatív eredményeket miu/ml-ben adjuk meg és egy belső referenciához viszonyítva kalibráljuk, mely utóbbi 1st IRP WHO Reference Standard 1977 alapján került kalibrálásra. Egy összehasonlító tanulmány során a WHO nemzetközi szabvány szerint készült 10, 100, 400 és az 1000 miu/ml koncentrációjú oldatokat hasonlítottak össze az egyes tesztkészletek kalibrátor oldataival. A korrelációs koefficiens és a korrelációs görbe meredeksége: R2= 0,99 és a = 0, Az NCCLS eljárás szerint az analitikai érzékenység alacsonyabb volt, mint 2 miu/ml. MEGJEGYZÉS Az analitikai érzékenység az alsó kimutathatósági határt jelenti, amely megfelel a legkisebb mérhető, a 0 és a 10 miu/ml pontban az átlag és a standard szórás alapján kalkulált, zérótól különböző analit koncentrációnak. 5. A módszer linearitása: 5 magas koncentrációjú anti-hbs Ab pozitív mintát (924 miu/ml, 330 miu/ml, 326 miu/ml, 544 miu/ml, és 857 miu/ml) kétszer hígítottak, 1/32-re illetőleg 1/64-re. A megfelelő arányok 92% és 116% közé esnek. 6. Mérési tartomány A mérési tartomány 2 és 1000 miu / ml, ez által határolt alsó kimutatási határ és a maximális érték a referencia görbe. Ha a titerek a kimutatási határ alatt vannak, a következőképpen fejezhetjük ki: <2,00 miu / ml, és ha a titer magasabb, mint a mérési tartomány a következőképpen fejezhető ki:> 1000 miu / ml volt. 7. A horog effektus: 4, magas Anti-HBs antitest koncentrációt tartalmazó ( miu/ml, miu/ml, miu/ml és miu/ml) hígítatlan oldatot teszteltek az alábbi eredményekkel: Koncentráció miu/ml miu/ml miu/ml MIU/ml OD 450 leolvasva 405 nm-en leolvasva 405 nm-en leolvasva 405 nm-en leolvasva 405 nm-en OD 405 1,342 1,596 1,629 1,310 Eredmény > 1000 miu/ml > 1000 miu/ml > 1000 miu/ml > 1000 MIU/ml A horogeffektus megjelent az eredmények értékelésénél. 8. Specificitás a) 179 különböző betegséget (hepatitis A, hepatitis C, HIV1, HIV2, HTLV, HSV, EBV, Rubella, Toxoplazmózis, mielóma (lgg, IgM), RF, ANA, HAMA, cirrózis és multitranszfúzió) mutató betegen végezték el a Monolisa Anti-HBs PLUS tesztet. 21 minta bizonyult pozitívnak a Monolisa Anti-HBs teszttel és 2 további minta egy másik, CE jelzéssel rendelkező, Anti-HBs-t kimutató tesztkészlettel. 1 ANA pozitív minta csak a Monolisa Anti-HBs PLUS tesztnél bizonyult pozitívnak. 2 másik minta (1 HIV1 és 1 HIV2) bizonyult pozitívnak Anti-HBs antitestre a Monolisa Anti-HBs PLUS teszt és a két másik konkurens teszteljárás során. b) A Monolisa Anti-HBs PLUS teszt specificitását véradók által szolgáltatott és találomra kiválasztott klinikai páciensektől nyert vizsgálati mintákkal végzett tesztek alapján határozták meg. 1. helyszín Donorok és klinikai ápoltak 2. helyszín Donorok 3. helyszín Klinikai ápoltak ÖSSZESEN Vérminták Pozitív vérminták %-os Specificitás 99,4% 100% 98,7% 99,4% A specificitás 99,4% (96,8% és 99,8% között, 95%-os megbízhatósági mutatóval). 9. Érzékenység

15 Vakcinált vagy természetes úton fertőződött, különböző népességhez tartozó 654 pácienstől kapott minta került megvizsgálásra Monolisa Anti-HBs PLUS-szal és egy másik teszteljárással. (Teszteljárás 1.). Eltérő eredmények esetén a vizsgálatot újra elvégezték egy harmadik, CE jelzéssel ellátott tesztkészlettel is (Teszteljárás 2.) Monolisa egyezés Páciens profil Mennyiség Teszt 1. CE jelzés Teszt 2. CE jelzés* Vakcinált ,8% 99,1% Hepatitis B 71 95,8% 100% Krónikus Hepatitis B % Nem vizsgált Klinikai ápoltak ,6% Nem vizsgált Összesen ,5% 99,5% A tesztelt 654 páciens közül 617-et találtak anti-hbs pozitívnak, 37-et negatívnak, (krónikus hepatitiszben szenvedő páciensek), az 1. számú teszteljárással. Ennek a 617 páciensnek az esetében az egyezés 98,4% volt, (97%-tól 99%-ig, 95%-os megbízhatósági mutatóval). *A Monolisa Anti-HBs PLUS érzékenysége, az eltérő eredményt mutató mintáknak a 2. számú teszteljárással történő vizsgálata alapján 99,2% volt (98.1%-tól 99,7%-ig, a megbízhatósági mutató 95%). 17. REFERENCIÁK 1. Lai CL, Ratziu V, Yuen M-F, Poynard T: Viral hepatitis B. Lancet 362 : , Maddrey WC: Hepatitis B : an important public health issue. J Med Virol 61: , Delmonico FL, Snydman DR: Organ donor screening for infectious diseases. Transplantation 65 : , Centers for Disease Control : Recommendations for preventing transmission of infections among chronic hemodialysis patients. MMWR 50 (No. RR-5): 1-43, Tiollais P, Pourcel C, Dejean A : The hepatitis B virus. Nature 317: , Lee WM: Hepatitis B infection. New Engl J Med 337 : , Mushahwar IK, Dienstag JL, Polesky HF, McGrath LC, Decker RH, Overby LR Interpretation of various serological profiles of hepatitis B virus infection. Am J Clin Pathol 76: , McMahon BJ, Alward WLM, Hall DB, et al.: Acute hepatitis B infection: relation of age to the clinical expression of disease and subsequent development of the carrier state. J Infect Dis 151: , Hoofnagle JH, Di Bisceglie AM: Serologic diagnosis of acute and chronic viral hepatitis. Semin Liver Dis 11: 73-83, Centers for Disease Control: Hepatitis B vaccination United States, MMWR 51(No. 25): , Yu AS, Cheung RC, and Keefe EB : Hepatitis B vaccines. Clin Liver Dis 8: , Bos ES, van der Doelen AA, van Rooy N, Schuurs AHWM : 3,3',5,5' - tetramethylbenzidine as an ames test negative chromogen for horseradish peroxidase in enzyme immunoassay. J Immunoassay 2 : , Garner RC, Walpole AL, Rose FL : Testing of some benzidine analogues for microsomal activation to bacterial mutagens. Cancer Letters 1 : 39-42, Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Ebert JW : Inactivation of hepatitis B virus by intermediatetohigh-level disinfectant chemicals. J Clin Microbiol 18: , U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste : EPA Guide for Infectious Waste Management, Washington D.C., (USG PO 530-SW ). 16. Sehulster LM, Hollinger FB, Dreesman GR, Melnick JL : Immunological and biophysical alteration of hepatitis B virus antigens by sodium hypochlorite disinfection. Appl and Envi Microbiol 42 : , 1981.

16 CE marking (European directive 98/79/CE on in vitro diagnostic medical devices) Marquage CE (Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) Marcodo CE (Directiva europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro) EG Markierung (Europäische Richtlinie 98/79/EG über In vitro-diagnostika) Marchiatura CE (Direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) Marcação CE (Directiva europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnósticoin vitro) CE-märkning (Europa direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter lör in vitro-diagnostik) CE jelölés (A 98//79/CE európai irányelvek az in vitro diagnosztikumokról) For in vitro diagnostic use Pour diagnostic in vitro Para diagnóstico in vitro In vitro-diagnostikum Per uso diagnostico in vitro Para uso em diagnóstico in vitro In vitro diagnostik In vitro használat céljára Manufacturer Fabricant Fabricante Hersteller Produttore Fabricante Tillverkad av Gyártó Batch code Code du lot Código de lote Chargen-Bezeichnung Codice del lotto C6digo do Iote Batch nr. Gyártási szám Storage temperature limitation Limites de températures de stockage Temperatura limite Lagerungstemperatur Limiti di temperatura di conservazione Limites de temperatura de armazenamento Temperaturbegränsning Tárolási hőmérsékleti határok Catalogue number Référence catalogue Número de catálogo Bestellnummer Numero di catalogo Número de catálogo Katalognummer Cikkszám Authorised Representative Représentant agréé Representante autorizado Bevollmächtigter Distributore autorizzato Representante Autorizado Auktoriserad representant Meghatalmazott képviselő Expiry date YYYY/MM/DD Date de péremption AAAA/MM/JJ Estable hasta AAAA/MM/DD Vervvendbar bis JJJJ/MM/TT Da utilizzare prima del AAAA/MM/GG Data de expiração AAAA/MM/DD Utgångsdatum År/Månad/Dag Felhasználható : ÉÉÉÉHHNN Consult Instruction for use Consulter Ie mode d'emploi Consulte Ia instrucción para el uso Siehe Gebruchsanweisung Consultare Ie istruzioni per uso Consulte o folheto Informativo Se instruktionsanvisning vid användning Lásd a használati utasítást Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) /2009 Fax : +33 (0)

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM H. pylori IgA készlet egy enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat (ELISA)

Részletesebben

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Sm egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az Sm antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM MPO egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a myeloperoxidáz (MPO) ellenes

Részletesebben

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM SLA (szolubilis májantigén) egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens vizsgálat (ELISA),

Részletesebben

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) kit egy

Részletesebben

PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT

PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT VARICELLA ZOSTER ELLENI IgM ANTITESTEK MINİSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS ELLENANYAG-BEFOGÁSOS (CAPTURE) MÓDSZERREL Ref. 91079/BRD Hungarian - 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HE4 EIA. Prod. Nr. 404-10. 2008-09 96 meghatározáshoz

HE4 EIA. Prod. Nr. 404-10. 2008-09 96 meghatározáshoz HE4 EIA Prod. Nr. 404-10 Használati utasítás Enzim immunmetrikus vizsgálati készlet 2008-09 96 meghatározáshoz CÉLSZERŰ HASZNÁLAT A HE4 EIA a humán szérumban található HE4 mennyiségi meghatározására szolgáló

Részletesebben

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies 2008 július EZ1 DSP Virus Kit Használati utasítás 48 2. verzió Az EZ1 DSP Virus Kit a QIAGEN BioRobot EZ1 DSP-vel vagy az EZ1 Advanced DSPvel együtt egy olyan rendszer, amely mágneses gyöngy technológiát

Részletesebben

NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Termékkód: 708150, 708155 508150.30, 508155.10 Javasolt alkalmazás NOVA Lite ANA Plus egy indirekt

Részletesebben

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8 Egy második mosás után a pettét fotoreagens-keverékkel töltjük meg, amely az enzimmel megjelölt anti-ige antitesttel kémiailag reakcióba lép és ennek során fényt bocsát ki (kemilumineszcencia). Az egyes

Részletesebben

Chlamydia pneumoniae-igg-selisa medac. Magyar 430-TMB-VPU/010708

Chlamydia pneumoniae-igg-selisa medac. Magyar 430-TMB-VPU/010708 Chlamydia pneumoniaeiggselisa medac Magyar 0123 430TMBVPU/010708 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische

Részletesebben

2.2.34. TERMOANALÍZIS

2.2.34. TERMOANALÍZIS 2.2.34. Termoanalízis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 2.2.34. TERMOANALÍZIS 01/2005:20234 javított 6.1 A termoanalízis körébe azon módszerek tartoznak, amelyekkel egy anyag valamely fizikai tulajdonságának változását

Részletesebben

Keverés után 1 ml 2 ml 4 ml 10 ml 1. komponens: ragasztófehérje oldat. 45,5 mg. 91 mg 1500 KIE 3000 KIE 250 NE 500 NE. 20 mikromol

Keverés után 1 ml 2 ml 4 ml 10 ml 1. komponens: ragasztófehérje oldat. 45,5 mg. 91 mg 1500 KIE 3000 KIE 250 NE 500 NE. 20 mikromol 1. A GYÓGYSZER NEVE TISSEEL Lyo por és oldószer szövetragasztóhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. komponens: ragasztófehérje-oldat Liofilizált ragasztófehérje-koncentrátum (Tisseel por), aprotinin-oldattal

Részletesebben

Nem-konjugált Ösztriol

Nem-konjugált Ösztriol RK-3CTMCE150102 Nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet (REF: RK-3CT) A nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet humán szérum nem konjugált ösztriol tartalmának in vitro direkt meghatározására szolgál,

Részletesebben

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33 Tartalom 1 A készülék ismertetése...4 A készülék ismertetése...4 1.1 Szállítási terjedelem, utólagos vásárlás és tartozékok...5 1.2 A készülék funkciói...6 1.3 Jelmagyarázat...7 2 Figyelmeztető megjegyzések

Részletesebben

DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék. Használati útmutató. Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék. Használati útmutató. Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék Használati útmutató Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Tartalomjegyzék Fontos biztonsági figyelmeztetések... 5 A mérés

Részletesebben

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató egyéni vércukormérő készülék Dcont Ideál Használati útmutató 1 Használati útmutató Mielőtt megkezdené a készülék használatát Alaposan olvassa el Dcont Ideál, az Ideál Teszt tesztcsík és az ujjszúró használati

Részletesebben

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER CE 0123 Gyári szám: Értékesítés dátuma: Aláírás / PH. 1 GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI JEGYZÉK Erre a készülékre az érvényesített jótállási jegy és rendeltetésszerű használat esetén

Részletesebben

VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET. Kezelési útmutató. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió. Vércukor ellenőrző készlet

VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET. Kezelési útmutató. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió. Vércukor ellenőrző készlet VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET Vércukor ellenőrző készlet KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió Kezelési útmutató Kedves tulajdonos! Ez a kézikönyv olyan fontos információkat tartalmaz, melye ket tudnia kell

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben

Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára

Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Várnagy Katalin Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára Oktatási segédanyag A munkafüzet Kiss Tamás,

Részletesebben

Medisana GlucoDock vércukormérő készülék használati útmutató. A rendszer leírása

Medisana GlucoDock vércukormérő készülék használati útmutató. A rendszer leírása Medisana GlucoDock vércukormérő készülék használati útmutató A rendszer leírása 1 1. Apple készülék csatlakozó egysége 2. GlucoDock eszköz csatlakozó egysége 3. GlucoDock vércukormérő egysége 4. Tesztcsík

Részletesebben

10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A BETEGELLÁTÁS SORÁN

Részletesebben

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306 GlucoDock Vércukormérő modul Használati útmutató Kérjük, figyelmesen olvassa el! Art. 79306 GlucoDock részei Működési információk Apple készülék csatlakozó hely GluckoDock eszköz csatlakozófej GluckoDock

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TESZTCSÍK 9 VÉRMINTA 12 KÓDBEÁLLÍTÁS 14 Kód beállítása

Részletesebben

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical. Használati utasítás GL40 mmol/l H VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre IVD Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.de 0344 2 Beurer GL40 mmol/l Tartalom 1 Ismertető...4

Részletesebben

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban. Doktori értekezés. Temesváry Kriszta

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban. Doktori értekezés. Temesváry Kriszta A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban Doktori értekezés Temesváry Kriszta GÖDÖLLŐ 2003 A doktori program Címe: Az állattenyésztés biológiai alapjai Tudományága: Mezőgazdaság-tudomány

Részletesebben

MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV VÉRCUKORSZINTMÉRŐ. MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu. Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl

MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV VÉRCUKORSZINTMÉRŐ. MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu. Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI VÉRCUKORSZINTMÉRŐ HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu FONTOS INFORMÁCIÓ A MyGlucoHealth készülék gyors és egyszerű módszert

Részletesebben

XIOS XG USB modul és szenzorok

XIOS XG USB modul és szenzorok XIOS XG USB modul és szenzorok Kezelési és telepítési útmutató Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános információk...4 1.1 Kedves Vásárlónk!...4 1.2 Elérhetőségek...4 1.3 Általános információk

Részletesebben