Integritas et calliditas. KONZORCIUMI BESZÁMOLÓ A MONTABIO PROJEKT KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL 3. munkaszakasz:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integritas et calliditas. KONZORCIUMI BESZÁMOLÓ A MONTABIO PROJEKT KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL 3. munkaszakasz: 2010. 01. 01-2010. 12. 15."

Átírás

1 M E G A T E R R A Környezetvédelmi Mérnöki Environmental Engineering Iroda KFT Office LTD Integritas et calliditas Iroda: 1022 Budapest, Herman O. u. 15. (bejárat a Zilah utca felől) Tel.: , , Fax: E- mail: Honlap: KONZORCIUMI BESZÁMOLÓ A MONTABIO PROJEKT KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL 3. munkaszakasz: Megbízó: Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Szerződés száma: OM-00026/2008, OM-00027/2008, OM-00028/2008, OM-00029/2008 Beszámolási időszak: január december 15. A kutatási téma címe: Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezők analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért (MONTABIO) Támogatott szervezetek: Megaterra Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.(konzorciumvezető szervezet) Fair Trade Agro Bio Export-Import Kft. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet MTA Növényvédelmi Kutatóintézet Projektvezető: Dr. Anton Attila Projekt honlapjának címe: Anton Attila projektvezető 1 Dr. Szabó Péter Megaterra Kft.

2 I. Az 1. beszámolási időszak részfeladatainak listája és státuszuk Sorszám Feladat Felelős: Készültség: Megaterra Kft.: 1 MTA TAKI: 2 MTA NKI: Térinformatikai adatbázis 1 elkészült készítése/bővítése 2.1. Talajmintavétel 1, 2 elkészült 2.2. Talajvíz- és felszínivíz-mintavétel 1, 2 elkészült 2.3. Talajmintavétel-fejlesztés 1, 2 elkészült 3.1. In situ szenzoros mérések (gázdetektor) 1, 2 elkészült fejlesztése 3.2. In situ szenzoros mérések (gázdetektor) 1, 2 elkészült kivitelezése 4.1. Növényvédőszer-maradékok műszeres 3 elkészült analitikai meghatározása 4.2. Szénhidrogén típusú szennyezők 3 elkészült műszeres analitikai meghatározása 4.3. Műtrágya-eredetű nehézfémszennyezők 2 elkészült műszeres analitikai meghatározása 5.1. Daphnia-biotesztek kivitelezése 3 elkészült 5.2. Ames-féle mutagenitási tesztek 3 elkészült kivitelezése 5.3. Drosophila-SMART tesztek kivitelezése 3 elkészült 5.4. Talajmikroorganizmusok összmikrobás katabolikus aktivitásának meghatározása 5.5. Talajlakó állatokon végzett biotesztek kivitelezése 6.1. Tanulmányterv a szennyezett területek kockázatbecslésével kapcsolatban 6.2. Tanulmányterv a talajszennyezésekkel kapcsolatosan felmerülő hatósági és közpolitikai lépésekkel kapcsolatban 3 elkészült 2 elkészült 2 elkészült 2,3 elkészült 6.3. Oktatás 3 elkészült 6.4. Konferencia 1,2,3 elkészült 2

3 II. Az 1. beszámolási időszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása 1. feladat 2. részfeladat: Térinformatikai adatbázis készítése/bővítése (MTA TAKI) 2010-ben tovább üzemeltettük a MONTABIO projekt honlapját (http://ilzer.rissac.hu/montabio/index.html). A belső használatú munkaanyagok jelszavas bejelentkezés után válnak hozzáférhetővé a résztvevők számára. A projekt éves jelentését a honlapon elérhetővé tettük. Ugyancsak elérhetővé tettük a projekt szakmai produktumait, így a 2009-ben megjelent két kiadványt, illetve a 2010-ben megjelenő további két kiadványt is. 2. feladat 1. részfeladat: Talajmintavétel (Megaterra Kft., MTA TAKI) A évi mintavételi és vizsgálati pontokat a konzorciumi partnerekkel történő szakmai egyeztetés után, azokon a teszt-területeken jelöltük ki, ahol a 2009-es talaj- és talajvíz, felszíni víz minták laboratóriumi vizsgálatai, valamint a helyszíni talajlevegő mérések eredményei pozitívak voltak. A talaj mintavételi mélység, és a mintaszám ennek megfelelően teszt-területenként változott A mintavételi fúrásokat a korábban már bemutatott RPF kvadrát alapján, területenként 5-5 helyen gépi fúrással mélyítettük. A mintavételi terveknek megfelelő darabszámban megvett talajmintákat a különböző laboratóriumi vizsgálatok során dolgoztuk fel. A konzorcium 2010 évben talajminta vételezésre az alábbi teszt-területeket jelölte ki: 1. Agrárterületek Köröstarcsa bio tábla Csorvás intenzív tábla Battonya intenzív tábla 2. Szennyezett ipari területek és mezőgazdasági jellegű szennyező anyaggal, de nem mezőgazdasági tevékenység nyomán szennyezett területek Gyomaendrőd Nagylapos Orosháza II. Orosháza III. A Megaterra Kft ben a kijelölt Békés-megyei teszt-területeken összesen 162 talajmintát vettünk meg az alábbi bontásban: Mintázott terület jellege Talajminta db Intenzív mezőgazdasági termelés alá vont termőterület 40 Ökológiai mezőgazdasági termelés alá vont termőterület 20 Pontszerű szennyezés mezőgazdasági jellegű szennyező anyaggal (nem mezőgazdasági tevékenység nyomán) 30 Pontszerű szennyezés ipari eredetű szennyező anyaggal 72 Összesen 162 A mintavételezésről további adatokat a 2.1. Melléklet tartalmaz. Emellett a Műtrágya-eredetű nehézfém-szennyezők műszeres analitikai meghatározása (MTA TAKI) című kísérletben (lásd 4. feladat 3. részfeladat) összesen 154 talajmintát analizáltunk, talajkémiai paraméterek mellett a talajminták nehézfém-tartamát vizsgáltuk meg. 3

4 2. feladat 2. részfeladat: Talajvíz- és felszínivíz-mintavétel (Megaterra Kft., MTA TAKI) A talajvizet egyes talajfúrások, illetve a kijelölt teszt-területeken és környezetükben található figyelőkút, ásott kút, lecsövezett mintavételi fúrás esetében mintáztuk Felszíni víz mintákat a kijelölt teszt-területeken, illetve azok közelében található öntözőcsatornákból és patakokból vettünk. A mintavételi terveknek megfelelő darabszámban megvett vízmintákat a különböző laboratóriumi vizsgálatok során dolgoztuk fel. A konzorcium által 2010 évben kijelölt talajvíz, illetve felszíni víz mintavételi tesztterületek: 1. Agrárterületek Köröstarcsa bio tábla Medgyesegyháza bio tábla Csorvás intenzív és bio tábla Battonya bio és intenzív tábla, ősgyep 2. Szennyezett ipari területek és mezőgazdasági jellegű szennyező anyaggal, de nem mezőgazdasági tevékenység nyomán szennyezett területek Gyomaendrőd Nagylapos Békéscsaba Orosháza I. Orosháza II. Orosháza III. A Megaterra Kft ben összesen 193 vízmintát vett meg, ezeket a következő táblázatban mutatjuk be: Mintázott terület jellege Felszíni és talajvízminta db/év Intenzív mezőgazdasági termelés alá vont termőterület 10 Ökológiai mezőgazdasági termelés alá vont termőterület 10 Mezőgazdasági termeléssel felhagyott terület, legelő 4 Pontszerű szennyezés mezőgazdasági jellegű szennyező anyaggal (nem mezőgazdasági 22 tevékenység nyomán) Pontszerű szennyezés ipari eredetű szennyező anyaggal 147 Összesen 193 A mintavételről további részletek a 2.2. Mellékletben találhatóak. 2. feladat 3. részfeladat: Talajmintavétel-fejlesztés (MTA TAKI, Megaterra Kft.) A MONTABIO projektben célul kitűzött komplex monitorozás során a különböző vizsgálatokhoz különböző mintavételi módszereket kell alkalmazni. E részfeladatban az a célunk, hogy e vizsgálati módszereket harmonizáljuk. A 2009 évi mintavételezések alapján megvizsgáljuk, hogy a térben összerendezetten megvett minták mennyire reprezentatívak és mennyire pontosak az adott talajparaméterre nézve. A pontossági és megbízhatósági elemzések számára két mintahelyen végeztünk vizsgálatokat évben ezeket az adatokat elemeztük, mely eredményeket a 4.3, 5.4 és 5.5 részfeladatoknál mutatjuk be. 4

5 3. feladat 1. részfeladat: In situ szenzoros mérések (gázdetektor) fejlesztése (Megaterra Kft., MTA TAKI) A Megaterra Kft. a MONTABIO kutatás-fejlesztési projekt keretén belül kiemelten foglalkozott a talajlevegő vizsgálati módszer- és eszközfejlesztéssel. A mintavétel és vizsgálatok általános szempontjait, valamint az alkalmazott műszerek, berendezések részletes ismertetését a évi jelentésben ismertettük. A projektet lezáró harmadik évben az alkalmazott ECOPROBE 5 talajlevegő mérő műszer, illetve a helyszíni talajlevegő mérések és vizsgálatok módszerének továbbfejlesztésére, a mért eredmények közti esetleges korreláció felfedezésére fókuszáltunk. Az Ecoprobe 5 talajlevegő-mérő készülék fejlesztése érdekében a kalibráló gázokat újra hitelesíttettük, az anyagáram még pontosabb megfigyelése céljából a rotaméterek mellé egy talajlevegő mérő gázórát is beszereztünk. A Megaterra Kft. a tavaly megszerzett talajlevegő/depóniagáz/biogáz mintavételi akkreditáció mellé, 2010-ben megszerezte a talajlevegő helyszíni vizsgálati akkreditált státuszt is. A további részleteket a 3.1. Mellékletben közöljük. A Megaterra Kft december 6.-án a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által tanúsítva lett a MSZ EN ISO 14001:2005 tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerben (KIR/175), környezetvédelmi szakértés, tervezés, műszaki beavatkozás (kármentesítés), valamint környezeti mintavétel és vizsgálat területeken. 3. feladat 2. részfeladat: In situ szenzoros mérések (gázdetektor) kivitelezése (Megaterra Kft., MTA TAKI) Az Ecoprobe 5 talajlevegő-mérő készülékkel nagyszámú mérést, illetve mintavételt végeztünk, többféle metodika szerint mezőgazdasági és ipari területeken egyaránt. Laboratóriumi összemérések keretében vizsgáltuk a készülék által mért eredményeket. A mérések kivitelezéséről a 3.2. Mellékletben számolunk be. 4. feladat 1. részfeladat: Növényvédőszer-maradékok műszeres analitikai meghatározása (MTA NKI) A 4.1-es részfeladat eredményei részletesen a 4.1-es mellékletben olvashatók. A pályázat harmadik éve során 84 felszínivíz- és 120 talajminta elemzését végeztük el. A szerződés értelmében e részfeladatok teljesítését írásos részjelentéssel (analitikai mérési eredmények) dokumentáljuk. A vizsgálati célvegyületek között 33 növényvédőszer-hatóanyag, - bomlástermék és lágyítószer (DBP) jelenlétét vizsgáltuk. A ténylegesen detektált vegyületek körét és egyes analitikai és fiziko-kémiai paramétereit az N.I. Függelék I. táblázata tartalmazza. A kapott 84 vízminta mérése és kiértékelése megtörtént. A kiértékelt vízmintákban talált növényvédő szeres szennyezések mértékét az N.I. Függelék II. táblázata ismerteti. A növényvédőszeres szennyezettségi vizsgálatra kapott 84 vízmintából 61 mintában volt kimutatható mennyiségű növényvédő szer. A kapott 120 talajminta mindegyikének kiértékelése megtörtént. A kiértékelt talajmintákban talált növényvédő szeres szennyezések mértékét a N.I Függelék III. táblázata ismerteti. A 2010-ben vett felszínivíz-mintákat az ELISA rendszerben immunanalitikai vizsgálatnak alávetve vizsgáltuk a víz- és talajmintákból gázkromatográfiás analitikai módszerrel csak igen munkaigényes és magas kimutatási határral detektálható glyphosate hatóanyag szermaradékát. 5

6 4. feladat 2. részfeladat: Szénhidrogén típusú szennyezők műszeres analitikai meghatározása (MTA NKI) A 4.2-es részfeladat eredményei részletesen a 4.2-es mellékletben olvashatók. A es években a konzorciumi megállapodás szerint csak növényvédő-szermaradék meghatározásokat végeztünk. A laboratóriumba beérkező minták egy részénél azonban különösen az orosházi közútkezelő vállalat területéről származó vízminták esetében nagyfokú szerves szennyezettséget tapasztaltunk, ahol is az olajos szennyező a víztől jól elkülönült fázist alkotott. A projekt harmadik évében ezért, a korábbiakon túlmenően, e szennyezők analízisét is megvalósítottuk. Lehetőségünk nyílt egy poliaromás szénhidrogénekre (PAH) érzékenyített ELISA módszer tesztelésére, ami mellé megerősítésként elvégeztük a minták GC-MS analízisét is a szokásos gázkromatográfiás mérési módszerünkkel. 4. feladat 3. részfeladat: Műtrágya-eredetű nehézfém-szennyezők műszeres analitikai meghatározása (MTA TAKI) 2010-ben folytattuk a 2009-es eredmények értékelését, melyről posztert mutattunk be a Talajtani Vándorgyűlésen(T.I. Függelék), és cikket küldtünk a konferenciához kapcsolódó Talajvédelem című lektorált szaklapba, melyet közlésre elfogadtak ( Melléklet). Tenyészedényes kísérletben vizsgáltuk különböző foszfor-műtrágyákból kioldódó mikroelemek koncentrációját, szekvens monokromátorral rendelkező, nagy teljesítményű ICP-OES műszeren (részletesen lásd: es Melléklet). A műszerrel az As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, és Zn mérését végeztük el. A kísérlet egy savanyú agyagos vályog és egy savanyú homoktalajon, nyolc műtrágyával, négy dózisszinten, négyféle kioldással került beállításra, vöröshere növénnyel. A műtrágyák a következők voltak: hatféle nyersfoszfát (származási hely szerint Algéria, Észak-Florida, Észak-Karolina, Szenegál, Marokkó, valamint Hyperfoszfát), szuperfoszfát és szuperfoszfát és mész kombinációja. A kontroll talajok mellet 3 dózisban adtuk ki a műtrágyákat: 100, 400 és 1600 mg/kg P2O 5 szinten; nitrogént és káliumot minden talaj egyforma adagban kapott. A műtrágyákból kioldódó nehézfémek vizsgálatához királyvizes összes, Lakanen-Erviö oldható, desztillált vizes és acetát pufferes kivonatokat használtunk. Kísérleti hiba okán néhány eredményt nem tudtunk értékelni, így összesen 154 talajmintát elemeztünk. A királyvizes kivonatból történt vizsgálatban a B szennyezettségi határértéket (6/2009 KvVM-EÜM-FVM rendelet szerint) az arzén és a bárium lépte túl, a savanyú agyagos vályog talajon, amelyen ezt a túllépést a kontroll talaj esetében is kimutattuk. A többi elem minden esetben, mindhárom másik kivonatban e határérték alatt maradt. Kísérletünkben tehát a szennyezettséget tekintve a talaj fizikai félesége és kiinduláskori elemtartalma jobban befolyásolta az eredményeket, mint a kijuttatott műtrágyák típusa és dózisa. A magyarországi talajok foszfor-feltöltésére jellemzően a többinél alacsonyabb nehézfém-tartalmú, de savanyító hatású szuperfoszfátot használták, amelyről elmondható, hogy egyik elem esetében sem növelte szignifikánsan azok koncentrációját, még az 1600 mg/kg-os, igen provokatív dózisszinten sem. Az adatokat a T.I.Függelék-ben közöltük. 5. feladat 1. részfeladat: Daphnia-biotesztek kivitelezése (MTA NKI) Az 5.1-es részfeladat eredményei részletesen az 5.1-es mellékletben olvashatók évben az ELISA eljárással azonosított, PAH vegyületeket tartalmazó vízminták vizsgálatából megállapítottuk, hogy azok nem okoznak jelentős mobilitásgátlást az ISO szabvány D. magna akut toxicitási tesztben, amennyiben jelentős növényvédő szer mennyiség nem társul a szennyezéshez. A V891 és V892 számú, 10 ng/ml mennyiséget meghaladó PAH vegyületet tartalmazó minták is csak %-os mobilitásgátlást okoztak. A további minták gyakorlatilag hatástalanok voltak. Eredményeink szerint a vizekben megtalálható acetochlor (max. 544 ng/liter) nem befolyásolta a 6

7 mobilitásgátlás kialakulását, vagyis az adott dózisokban a szennyezők kölcsönhatása nem érvényesül. 5. feladat 2. részfeladat: Ames-féle mutagenitási tesztek kivitelezése (MTA NKI) Az 5.2-es részfeladat eredményei részletesen az 5.2-es mellékletben olvashatók ben végzett munkánk során néhány talajvízminta vizsgálatát végeztük el, melyek az előzetes Daphnia magna toxicitási tesztben magas LD 50 értékeket mutattak. A V676, V677 és V679 minták ipari szennyezés után elvileg megtisztított kutakból származnak, azonban méréseink szerint a területek továbbra is nagy mennyiségben tartalmaznak növényvédőszer-maradványokat (acetochlor, atrazine, metolachlor, terbutryn, trifluralin). Az előzetes biológiai tesztek pozitív eredményével szemben azonban mutagén hatást a mintákon nem sikerült detektálnunk az Ames teszt alkalmazásával. Elvégeztük ezen kívül a 891 és 892-es számú, magas PAH tartalmú vízminták vizsgálatát is, de ezek sem mutattak mutációs hatást 5. feladat 3. részfeladat: Drosophila SMART teszt kivitelezése (MTA NKI) Az 5.3-as részfeladat eredményei részletesen az 5.3-as mellékletben olvashatók ben olyan környezeti minták elemzését végeztük a SMART teszt segítségével, melyek előzetesen toxikusnak bizonyultak Daphnia magna toxicitási tesztben. Elemzésre került a V702-es talajvíz minta, mely magas bórtartalmával és Daphnia tesztben mért 40%-os mortalitási értékével hívta fel magára a figyelmet. Emellett vizsgáltunk két talajmintát is melyekben a növényvédőszermaradékok mellett mikroelemek is megtalálhatóak voltak: a T379-ben az arzéntartalom volt kiemelkedően magas (15 mg/kg), a T460-ban pedig nikkel volt magas koncentrációban (40 mg/l) mérhető. Vizsgálataink azonban kimutatták, hogy a magas növényvédőszer-maradék, és esetenként a szintén magas mikroelem tartalom ellenére ezek a környezeti minták SMART tesztben nem mutagének, tehát kromoszómatöréses mutációt nem okoznak. 5. feladat 4. részfeladat: Talajmikroorganizmusok össz-mikrobás katabolikus aktivitásának meghatározása (MTA TAKI) 2010-ben az előző két évben végzett FDA mintavétel-optimalizációs vizsgálatok eredményeit értékeltük ki többféle statisztikai módszert bevetve. Eredményként megállapítottuk, hogy melyik mintavételi elrendezés optimális talaj-mikrobiológiai vizsgálatok számára, mind költséghatékonyság, mint természettudományos értelemben vett pontosság és reprezentativitás szempontjából. Az eredményeket a 4.3-as részfeladat eredményeivel közösen bemutattuk a Talajtani Vándorgyűlésen (ld. T.I.-es Függelék), valamint közlésre fogadták el a Talajvédelem című folyóirat lektorált, ISSN számmal rendelkező 2011-ben megjelenő különszámában (ld es Melléklet). Az eredményeket a projekt keretében készülő kiadványban is külön fejezetben foglaljuk össze (5.4.1-es Melléklet), valamint előkészítettük a nemzetközi publikációra alkalmas angol nyelvű változatot is (5.4.2-es Melléklet). 5. feladat 5. részfeladat: Talajlakó állatokon végzett biotesztek kivitelezése (MTA TAKI ) 2010-ben az ugróvillások vizsgálatára vett minták vételének és feldolgozásának további optimalizálását végeztük el. A mintafeldolgozáshoz szükséges futtatószekrényt ismert számú élő állat felhasználásával teszteltük, és az eredmények alapján kisebb átépítést végeztünk rajta, valamint megváltoztattuk a futtatott minták mennyiségén, a mintatartókon, és a futtatás módján. A 7

8 módosított módszertan alapján egy teljes próba-vizsgálatot végeztünk el, a tervezéstől a minták vételén át a feldolgozásig. (5.5.1 Melléklet). A projekt ezen részfeladatának eredményeit a kiadvány egy külön fejezetében fogjuk népszerűsíteni (5.5.2 Melléklet). 6. feladat 1. részfeladat: Tanulmányterv a szennyezett területek kockázatbecslésére (Megaterra Kft.) Egy felszín alatti, vagy felszíni szennyezettség esetében a területre vonatkozó előzetes információgyűjtést követően elsőként a szennyezettség fúrásos, felderítő jellegű feltárása történik meg, amely magában foglalja a szennyezettség térbeli lehatárolását is (tényfeltárás). A projekt során kiválasztott szennyezett ipari területeken és mezőgazdasági jellegű szennyező anyaggal, de nem mezőgazdasági tevékenység nyomán szennyezett területeken korábban történt környezeti tényfeltárás, illetve ehhez kapcsolódóan humán környezet-egészségügyi kockázat elemzés is. A kockázatbecslés metodikájáról, típusairól részletesen a 6.1. Melléklet ad információt. 6. feladat 2. részfeladat: Tanulmányterv a talajszennyezésekkel kapcsolatosan felmerülő hatósági és közpolitikai lépésekkel kapcsolatban (MTA TAKI, MTA NKI ) A 6.2-es részfeladathoz kapcsolódóan elkészült tanulmányterv a 6.2-es mellékletben olvasható. A tanulmányterv összehasonlítja az intenzív és az ökológiai növénytermesztési gyakorlatot a fenti szempontok alapján. 6. feladat 3. részfeladat: Oktatás (MTA NKI) PhD képzés keretében a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában folytatta munkáját Szécsy Orsolya másodéves PhD-hallgató, Heltai György professzor és Dr. Anton Attila témavezetésével, Intenzív és ökológiai gazdálkodás nehézfém-terhelése és hatása magyarországi talajok mikrobiológiai aktivitására témában, melynek során a 2010-es évben a MONTABIO mintaterületek nehézfémtartalmát vizsgálta, az eredményeket konferencián, poszteren közölte. A Szent István Egyetem Állatorvostudományi Doktori Iskolájában Vályi Kriszta, másodéves hallgató folytatott munkát, Dr. Hornung Erzsébet és Dr. Dombos Miklós témavezetésével A mezőgazdasági használat hatása ugróvillás (Collembola) közösségekre témában. Ennek során részt vett az ugróvillások mintavételezésének és vizsgálati módszerének optimalizálásában. A projektet és egyes eredményeit gyakorlat keretében bemutattuk a Károly Róbert főiskola környezetgazdálkodási agrármérnök és a Szent István Egyetem biológia szakos hallgatóinak. Uzinger Nikoletta, a Pannon Egyetem Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatója október 21-én sikeresen megvédte Nehézfém immobilizációs modellkísérletek lignittel című doktori értekezését. A Ph.D. dolgozat céljai közé tartozott annak vizsgálata, hogy a nehézfémek milyen változásokat idéznek elő a talajmikrobióta működésében, szerkezetében, valamint hogy egyes biokémiai, mikrobiológiai vizsgálati módszerek mennyiben alkalmas eljárások a biomonitoring során. A projekt eredményeit beépítettük az MTA NKI Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztályának munkatársai által végzett felsőoktatási tevékenység anyagába. A 2009/2010 tanév 2. szemeszterében Dr. Székács András Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának oktatási programjában az analitikai eredményeket ismertette a Növényvédő szerek környezetanalitikája c. tárgy keretében. A PhD-képzés keretében a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában folytatta munkáját Bokán Kata másodéves PhD-hallgató (témavezető: Prof. Darvas Béla), és megkezdte munkáját Takács Eszter elsőéves PhD-hallgató (témavezető: Dr. Székács András). Emellett a Pannon Egyetem Georgikon Karának Interdiszciplináris Doktori Iskolájában felvételt nyert a biotesztek témakörében Fejes Ágnes elsőéves PhD-hallgató (témavezető: Dr. Fekete Gábor). A két újonnan felvett PhD-munkáját szeptember elsején megkezdte az MTA NKI Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztályán. 8

9 6. feladat 4. részfeladat: A évi eredmények disszeminációja (konferencia) (Megaterra Kft., MTA TAKI, MTA NKI) 2010-ben a következő rendezvényeken ismertettük a projekt eredményeit (részletesebb ismertetéshez lásd: 6.4. Melléklet) MONTABIO konferencia, Budapest november 26 Poszteres előadás Az Élhető Vidékért szeptember között Siófokon tartott konferencián Poszteres előadások a ConSoil 2010 szeptember között, Salzburgban tartott nemzetközi konferencián Megaterra előadás a Talajtani Vándorgyűlésen, Szeged, szeptember 3-4. (részletesen: 6.4-es melléklet) Dombos Miklós, Szécsy Orsolya, Vályi Kriszta, László Péter, Anton Attila, Székács András: Komplex talajmonitorozás mintavétel-optimalizációja. Poszteres előadás a Talajtani Vándorgyűlésen, szeptember 3-4 között, Szegeden. Mörtl, M., Maloschik, E., Juracsek, J., Székács, A. (2010) Pesticide contamination in Hungary. Lecture at the 9th Alps-Adria Scientific Workshop (12-17 April 2010, Spicak, Czech Republic). Bokán, K., Fejes, Á., Fekete, G. (2010) Mutagenicity test and an aquatic toxicity biotests for pesticide effect monitoring. Lecture at the 9th Alps-Adria Scientific Workshop (12-17 April 2010, Spicak, Czech Republic). Székács, A., Fejes, Á., Fekete, G., Takács, E., Nádasy, M., Darvas, B., Anton, A. (2010) Aquatic arthropod biotests for environmental surveys.. Poster at the IXth European Congres of Entomology (22-27 August 2010, Budapest). III. Publikációk listája Rékási M., Filep T Resilience of 4-6 leaf stage maize for microelement contamination on a calcareous chernozem soil. Növénytermelés. 59. Rékási M., Filep T Relations between soil properties and the 1 mol NH4NO3 soluble mobile element fraction. Agrokémia és Talajtan Imre Kádár, Márk Rékási, Tibor Filep, Zdenko Loncaric, Péter Ragályi, Vlado Kovacevic The fate of molybdenum contamination in the food chain. Proceedings. 5th International Symposium on Agriculture. February 15-19, Opatia, Croatia Márk Rékási, Imre Kádár, Tibor Filep, Zdenko Loncaric, Péter Ragályi, Vlado Kovacevic Effect of sewage sludge treatment on mobility and soil-plant transfer of Cu, Mn, Ni and Zn. Proceedings. 5th International Symposium on Agriculture. February 15-19, Opatia, Croatia Biró I., Pokovai K., Füzy A., Anton A. Inoculum potential measured by MPN method on three different substrates. Efficient Plant - AMF interaction. Improving Plant Breeding Initiatives and AMF-Application by Hypothesis-driven Discussions across Disciplines. Abstracts. COST 870 Meeting in Evora. 5th - 7th July, Évora, Alentejo, Portugal. Simon L, Barna S, Koncz J, Anton A. Stabilization of toxic element contaminated soil with water treatment sludge. Fresenius Environmental Bulletin 2010;19: Barna S, Simon L, Anton A. The possibility of reducing the environmental risk with water treatment sludge in heavy metal contaminated soil. 7th International symposium on trace 9

10 elements in human: new perspectives: October , Athens. Abstarcts 2009; Barna S. Simon L. Tóth Cs, Koncz J, Anton A. Nehézfémmel szennyezett talaj víztisztítási vas-mangán csapadékkal történő stabilizációjának vizsgálata. Talajtani Vándorgyűlés: szeptember 3-4., Szeged. Anton A. A szennyvíziszap hasznosítással kapcsolatos újabb aggályok: tényleges kockázatok vagy téveszmék? A szennyvíziszapok és biogáz fermentlevek hasznosítása: március 30., Budapest. Székács A, Fejes Á, fekete G, takács E, Nádassy M, Darvas B, Anton A. Aquatic arthropod biotest for environmental surveys. 9th European Congress of Entomology: August , Budapest. Vályi Kriszta, Szécsy Orsolya, Dombos Miklós, Anton Attila: Komplex talajmonitorozás mintavétel-optimalizációja. Talajvédelem (publikálásra elfogadva) Maloschik, E., Mörtl, M., Székács, A. (2010) Novel derivatisation technique for the determination of chlorophenoxy acid type herbicides by gas chromatography-mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 397: Bokán, K., Fejes, Á., Fekete, G. (2010) Application of the SMART mutagenicity test and an aquatic toxicity biotest on pesticides as environmental stressors. Növényterm., 59 (Suppl 3): Mörtl, M., Maloschik, E., Juracsek, J., Székács, A. (2010) Pesticide contamination in surface water and soil in Hungary. Növényterm., 59 (Suppl 3): Darvas B., Székács A. (2010): Növényvédelem és fenntarthatóság. I. Kémiai növényvédelem. Biokultúra, 21 (2): Darvas B., Székács A. (2010): Növényvédelem és fenntarthatóság. II. Géntechnológiai a növényvédelemben. Biokultúra, 21 (3): IV. A munkaszakasz tervezett és tényleges költségei lásd: pénzügyi jelentés V. Pénzügyi elszámolás lásd: pénzügyi jelentés VI. Monitoring adatszolgáltatás (9. sz. melléklet) lásd: pénzügyi jelentés VII. Tájékoztatási beszámoló november 26. MONTABIO konferenciát rendeztünk Budapesten, az MTA TAKI konferenciatermében A konferencia progjamját és az elhangzott előadások összefoglalóit részletesen lásd a T.II. Függelékben. VIII. A kutatás-fejlesztésben részt vevő személyek MTA TAKI: Bíró Ibolya Dombos Miklós Draskovits Eszter 10

11 Laborczi Annamária Rékási Márk Szécsy Orsolya Malov Xénia Uzinger Nikolett MTA NKI: Vezető kutatók: Dr. Székács András Prof. Darvas Béla Posztdoktorok: Dr. Fekete Gábor Dr. Mörtl Mária Fiatal kutató: Maloschik Erik Pályakezdő PhD-hallgató: Bokán Katalin Fejes Ágnes (új alkalmazás) Takács Eszter (új alkalmazás) 3 laboratóriumi asszisztens Megaterra Kft.: dr. Szabó Péter Bernáth Balázs Nagy Zoltán Pintér Miklós Tatai Gábor Szabó Dániel Péter Geibl Szilvia Kurkó Réka Mónika Függelékek (CD-n) 11

M E G A T E R R A. K ö r n y e z e t v é d e l m i M é r n ö k i E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g. Integritas et calliditas

M E G A T E R R A. K ö r n y e z e t v é d e l m i M é r n ö k i E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g. Integritas et calliditas M E G A T E R R A K ö r n y e z e t v é d e l m i M é r n ö k i E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g I r o d a K F T O f f i c e L T D Integritas et calliditas I r o d a : 1 0 2 2 B u d a p

Részletesebben

MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK... 1 2.1. Melléklet: Talajmintavétel... 2 2.2. Melléklet: Talajvíz- és felszínivíz-mintavétel... 3 3.1. Melléklet: In situ szenzoros mérések (gázdetektor) fejlesztése (Megaterra

Részletesebben

Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval. Feigl Viktória

Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval. Feigl Viktória Budapesti Mőszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Mezıgazdas gazdasági gi Kémiai K Technológia Tanszék Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval Atkári Ágota (BME) Uzinger

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

A növény által felvehető talajoldat nehézfém-szennyezettsége. Murányi Attila. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest Herman Ottó 15.

A növény által felvehető talajoldat nehézfém-szennyezettsége. Murányi Attila. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest Herman Ottó 15. A növény által felvehető talajoldat nehézfém-szennyezettsége Murányi Attila MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest Herman Ottó 15. A környezeti kockázatbecslés a kockázat mennyiségi meghatározására

Részletesebben

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Dr. Márton László PhD 1022 BUDAPEST, HERMAN O. U. 15. Tel.: 06/30/3418702, E-MAIL: marton@rissac.huc A levegőből

Részletesebben

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus Bevezetés a talaj hazánk egyik legfontosabb erőforrása

Részletesebben

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása KTIA_AIK_12-1-2013-0015 projekt Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása Szabó Anita Kamuti Mariann Mazsu Nikolett Sáringer-Kenyeres Dóra Ragályi Péter Rékási Márk

Részletesebben

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31.

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. 68665 számú OTKA pályázat zárójelentés File: OTKAzáró2011 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. A kutatás munkatervének megfelelően a könnyen oldható elemtartalmak szerepét vizsgáltuk a tápláléklánc szennyeződése

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk Készítette: Varga Dániel környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens Analitikai Kémiai Tanszék

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri

Részletesebben

2003. ÉVI ADATOK 2009. ÉVI ADATOK 6/2009. h

2003. ÉVI ADATOK 2009. ÉVI ADATOK 6/2009. h Tiszanána " Minta beazonositó száma Minta beazonositó száma 2003 ÉV ADATOK 2009 ÉV ADATOK 6/2009 h Jelen táblázat mellékletét képezi a (v 14 )rendelet L sz, minta felszín 2 sz minta felszín Határérték

Részletesebben

Perzisztens növényvédı szerek hatástartam és lebomlásvizsgálatai

Perzisztens növényvédı szerek hatástartam és lebomlásvizsgálatai Prof. Bakonyi Gábor DSc egyetemi tanár Szent István Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattani és Állatökológiai Tanszék Gödöllı Páter Károly u. 1 2103 Hivatkozással professzor Úr 2015.

Részletesebben

Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezők analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért

Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezők analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezők analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért Complex monitoring system for analytical detection and biological

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

PERZISZTENS NÖVÉNYVÉDİ SZEREK HATÁSTARTAM-ÉS LEBOMLÁSVIZSGÁLATAI

PERZISZTENS NÖVÉNYVÉDİ SZEREK HATÁSTARTAM-ÉS LEBOMLÁSVIZSGÁLATAI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ISKOLAVEZETİ DR. HABIL. ANDA ANGÉLA DSC EGYETEMI TANÁR TÉMAVEZETİK DR. FEKETE GÁBOR PHD FEJLESZTÉSI

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai

Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Konzulens: Dr. Taller János Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben

Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben Ujaczki Éva PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai

A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának jogi szabályozása és hatósági tapasztalatai Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján Bagi Márta Taba Gabriella - Zöldi Irma VITUKI Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék Probléma felvetés aktualitása Korábbi konferenciákon felvetett kútvizsgálati eredmények

Részletesebben

Térbeli talajgeokémiai heterogenitás vizsgálata finomréteg mintázással

Térbeli talajgeokémiai heterogenitás vizsgálata finomréteg mintázással Jávor A. 1, Földeáki D. 1, Könczöl A. 1, Bata G. 1, Kovács J. 2, Csányi V. 3 1 REPÉT Környezetvédelmi Kft., 1118 Budapest, Brassó út 169-179. G. ép. repet@t-online.hu 2 ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Kockázatalapú Környezetmenedzsment : igényfelmérés

Kockázatalapú Környezetmenedzsment : igényfelmérés Kockázatalapú Környezetmenedzsment : igényfelmérés Czibók Ágnes Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége www.kszgysz.hu E-mail: kszgysz@t-online.hu Felmérések 2006-2007 2007 Különböz* felmérések

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez

5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez 5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez Ellenőrző vizsgálatokat tartalmazó talajvédelmi tervek részletes tartalmi és szakmai követelményei típusonként az 1. (1) bekezdés g h j valamint az 1.

Részletesebben

Növényvédő szer maradékok vizekben kutatás

Növényvédő szer maradékok vizekben kutatás övényvédő szer maradékok vizekben kutatás MÖRTL MÁRIA MTA övényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai sztály Torkig vagyunk a permetszerekkel 2010. december. 9. p,p-dde p,p-ddt

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2014 című szakmai konferenciára

MEGHÍVÓ A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2014 című szakmai konferenciára Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara MEGHÍVÓ A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2014 című szakmai konferenciára Időpont: 2014.

Részletesebben

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízbiztonsági Osztály A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése Sebestyén Ágnes, Borsányi Mátyás A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

Felszíni vizek üledékének és altalajának zavartalan mintavétele vízkizárással; a minták különböző Hg-formáinak vizsgálata

Felszíni vizek üledékének és altalajának zavartalan mintavétele vízkizárással; a minták különböző Hg-formáinak vizsgálata Felszíni vizek üledékének és altalajának zavartalan mintavétele vízkizárással; a minták különböző Hg-formáinak vizsgálata Palotai Zoltán KSzGySz Konferencia, 2012. május 22. Felismerés a 60-as évek végén,

Részletesebben

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. Toxikológia és Ökotoxikológia X. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. B) Fémes és nem fémes elemek Fémes elemek:

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft Felszín n alatti vizeink minősége Deák k JózsefJ GWIS Kft Vízminőség g alatt a vízv kémiai fizikai biológiai tulajdonságait értjük Egyszerűbb értelmezés: Jó a v a vízminőség, ha valamennyi (mért) komponens

Részletesebben

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható foszfor bázisú talajjavító granulátum termék és technológia fejlesztése, piaci sikerének megalapozása (AGROCARBON) Projekt azonosító: 2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR 1 (INNOCSEKK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Nyelv Olvasás Beszéd Írás angol 4 4 3 német 1 1 1

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Nyelv Olvasás Beszéd Írás angol 4 4 3 német 1 1 1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Vezetéknév: Simoncsics 2. Keresztnév: Gábor 3. Születési dátum: 1977. 12. 19. 4. Állampolgárság: magyar 5. Családi állapot: kapcsolatban 6. Gyermekek: egy fiú, 2,5 éves 7. Lakhely:

Részletesebben

Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége. Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI

Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége. Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI Ellentmondás a felszín alatti vizek nitrát szennyezettségének meghatározásában: a Nitrát Irányelv

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 - Beszámoló a WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kht. 2006. évi tevékenységéről - 2006. 1 WIREC 2006. évi közhasznúsági jelentés TARTALOMJEGYZÉK Működési feltételeink

Részletesebben

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Dr. Kiss Jenő 1, Dr. Simon Miklós 2, Dr. Kádár Imre 3 Dr. Kriszt Balázs 4, Morvai Balázs 3, Horváth Zoltán 1 1 ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató

Részletesebben

A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben. Összefoglalás. Summary.

A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben. Összefoglalás. Summary. A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben D. Tóth Márta 1 L. Halász Judit 1 Kotroczó Zsolt 1 Vincze György 1 Simon László 2 Balázsy Sándor

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Belső konzulens: Dr. Bodnár Ildikó Külső konzulens: Dr. Molnár Mihály Társkonzulens: Janovics Róbert Tanszékvezető: Dr. Bodnár Ildikó

Részletesebben

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft felszín alatti vizeink nitrát-szennyezettségi állapota, vízkémiai

Részletesebben

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál? Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? című konferencia BUDAPEST, 2013. május 30. Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági

Részletesebben

Radon a felszín alatti vizekben

Radon a felszín alatti vizekben Radon a felszín alatti vizekben A bátaapáti kutatás adatai alapján Horváth I., Tóth Gy. (MÁFI) Horváth Á. (ELTE TTK Atomfizikai T.) 2006 Előhang: nem foglalkozunk a radon egészségügyi hatásával; nem foglalkozunk

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.) akkreditált területe

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése A T C Szennyezett területek hiperspektrális felmérése Nagy Attila Tamás János Bevezetés A bányászati tevékenységek során világszerte jelents lokális környezeti hatást képviselnek a bányák, a bányameddk,

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából PAPÍRHULLADÉKOK 4.2 Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából Tárgyszavak: hulladékfeldolgozás; mezőgazdaság; nehézfém; papír; újrafeldolgozás; újság.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-18 Nagykunság 4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz 2) Észlelési

Részletesebben

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON Buzás István 1, Hoyk Edit 1, Hüvely Attila 1, Borsné Petı Judit 1 1 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Környezettudományi Intézet ABSTRACT Most frequent

Részletesebben

VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN

VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN Ujaczki Éva, Simo Zsófia, Dr. Feigl Viktória, Dr. Molnár Mónika, Dr. Gruiz Katalin Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013

Részletesebben

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból S O I L U T I L : T A L A J J A V Í T Á S H U L L A D É K O K K A L Klebercz Orsolya, Magos Zoltán, Böröndi Tamás, Nagy Tamás,

Részletesebben

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4. Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0004 Jeszenői Gábor témavezető ELGOSCAR-2000 Kft. Szolnok, MH

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Ikt.sz.: 02.5/10351-2//2010 Tárgy HUMINIT NPK-DUDARIT NPK

Részletesebben

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról VITUKI Nonprofit Kft. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenő út. 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, m. Fax: 06-1-215-6046 E-mail: mecs@vituki.hu. Web: www.vituki.hu/mecs. Cjsz.:

Részletesebben

Gabriella Kazinczi, DSc - Ferenc Dér, CSc:

Gabriella Kazinczi, DSc - Ferenc Dér, CSc: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Gabriella Kazinczi, DSc - Ferenc Dér, CSc: Research, development and innovation work of the Department

Részletesebben

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2015. III. forduló

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2015. III. forduló SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató 2015. III. forduló 1. Általános elvek 1. A mintavétel célja olyan laboratóriumi minták készítése, amelyekből szervetlen szennyezők koncentrációi lesznek

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Ikt.sz.: Tárgy: BIOMASS Mikroelem Granulátum szervestrágya

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban Készítette: Kovács Tamás Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó adjunktus

Részletesebben

környezetvédelmi felülvizsgálatának tapasztalatai

környezetvédelmi felülvizsgálatának tapasztalatai Fúrási iszaptárolók környezetvédelmi felülvizsgálatának tapasztalatai Dr Szabó Imre tanszékvezető egy. docens Közreműködők: Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Szent István Egyetem,

Részletesebben

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1.

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. KEVITERV PLUSZ KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI kft. 3527 Miskolc, Katalin u. 1. Telefon/Fax: (46) 412-646 Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. T I S Z A N Á N A Talajmechanikai, talajfeltárási szakvélemény Miskolc,

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Név Dr. Princz Péter KPI GKI Beosztás Ügyvezető igazgató Dátum 2006. 12. 08. Aláírás Irányító Hatóság 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI Projekt azonosítója: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0

Részletesebben

BÁNYAREM GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY. (Rövidített verzió)

BÁNYAREM GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY. (Rövidített verzió) BÁNYAREM Bányászati tevékenységbıl származó diffúz szennyezıforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY (Rövidített

Részletesebben