Kanizsa. DÉL-ZALAI HETILAP Boncasztalon a Kórház. 20 éves a Patkó banda. XX. évfolyam 16. szám április 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kanizsa. DÉL-ZALAI HETILAP Boncasztalon a Kórház. 20 éves a Patkó banda. XX. évfolyam 16. szám 2008. április 24."

Átírás

1 Kanizsa XX. évfolyam 16. szám április 24. DÉL-ZALAI HETILAP Boncasztalon a Kórház Mint ismeretes, Dr. Kovács József ellen szinte minden illetékeshez feljelentés érkezett. A bejelentések nyomán el is indult a nyomozás. 20 éves a Patkó banda Feljelentésre feljelentés lett a válasz. A napokban újabb beadvány érkezett a helyi rendõrkapitányságra. Egy magánszemély a volt kórházvezetés, Dr. Szabó Csaba és Dr. Papp Péter idején történteket vette górcsõ alá. A bejelentéséhez hat szerzõdést mellékelt, amelyeknek egy ugyanazon cég a kedvezményezettje december 31-ig, évi harmincnyolcmillió forint értékben. Vélelme szerint ezeket a szerzõdéseket a közbeszerzés megkerülésével kötötték. A gyanút fokozza, hogy aláírásuk dátuma is egy napra esik. Mint megtudtuk, az ügyben nyomozást rendeltek el. A kórházi szerzõdés mizériát jól jellemzi, hogy Dr. Szabó Csaba egy másik eset kapcsán azt mondta, hogy a Kodac-gép beszerzése olyan rég volt, hogy arra a közbeszerzési eljárás nem is vonatkozott. Ezzel szemben, mint megtudtuk, a gép nem Kodac, hanem Agfa volt, huszonötmilliós értékben. Az olyan rég pedig a 2006-os évet takarja. A szerzõdés aláírása oly sebtiben történt, hogy azt lepecsételni, és az irattárba tenni is elfelejtették. Létérõl csak akkor szerzett tudomást a kórház, amikor azt a fizetési felszólítás mellé csatolta az Agfa cég. D.J. Húsz éves jubileumát ünnepelte a hét végén a Patkó Banda a Medgyaszay Házban. A vendégfellépõk sorában Kátay Zoltán énekmondót és ifj. Horváth Károlyt, a népmûvészet ifjú mesterét köszöntötte Cseke József és Német Ferenc a színpadon. A sommásdalok, csárdások és ugrósok között a Patkó Banda korábbi fellépéseit megörökítõ fotókat kivetített képeken láthatta a közönség. Fotó: Bakonyi Erzsébet

2 2 Kanizsa Segítõ kezek április 24. Korszerû kriosztát berendezést adományokozott a Gyermekrák Alapítvány a Kanizsai Dorottya Kórháznak. A négy és félmillió forint értékû orvosi mûszert Balogh István, az alapítvány elnöke adta át ünnepélyes keretek között Dr. Kovács József fõigazgatónak a szakrendelõ aulájában. A magányos, rászoruló idõs emberek testi segítésére és lelki gondozására alakult meg a közelmúltban a Sarlós Boldogaszszony Katolikus Karitász tájékoztatta lapunkat Dr. Joós Lászlóné, a csoport vezetõje, a városrész volt gyermek háziorvosa. A püspök atya és Erdõs Géza kiskanizsai plébános ösztönzésére alakult meg a városrészben a Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász, amely elsõsorban az egyedül élõ, magányos idõs emberek segítését, testi-lelki istápolását tûzte ki célul. Szervezetünk csaknem negyven fõvel alakult meg a napokban mondta érdeklõdésünkre Dr. Joós Lászlóné, a szervezõdés vezetõje. Célunk, hogy a rászoruló idõseket fizikailag és lelkileg is segítsük, gondolok itt például az egészségi állapot ellenõrzésére, esetleg bevásárlásra, gyógyszeríratásra, vagy éppen a lelki gondozásra, amit Császár Antalné hitoktató vállalt fel. Terveink szerint minden egyes utcában lesz aktivistánk, aki figyelemmel kíséri az ott élõ idõsek igényeit, sorsát, s ha Fotó: Bakonyi Erzsébet A súlyponti kórházban korábban a betegek ellátásához használt kriosztát a folyamatos karbantartás és javítás ellenére használhatatlanná vált, és új berendezés vásárlását a kórház gazdasági helyzete nem engedte meg. Az egészségügyi intézmény fõigazgatója a Gyermekrák Alapítványhoz fordult, hogy a nélkülözhetetlen mûszer beszerzésében legyen a kórház segítségére. A kérést követõ pár napon belül az alapítvány levélben értesítette a fõigazgatót, hogy kérését elbírálta és soron kívül megvásárolja a kért berendezést. A korszerû mûszer, melybõl néhány mûködik az országban, lehetõvé teszi a nagyobb mûtétek nélkül, kímélõ módon vett szövetminták gyors vizsgálatát. Hagyományos módon a kórszövettani metszetek elkészítése átlagosan két napot vett igénybe, a kriosztátos feldolgozás során a rögzítés kíméletes, folyékony nitrogénes gyorsfagyasztásból áll, a jégkristálymentes szövet mínusz húsz fokon szinte azonnal metszhetõvé-festhetõvé válik. Az eljárás különösen nagy jelentõségû a daganatos betegeknél, mivel a rákdiagnosztika alapját a kórszövettani cytológiai vizsgálatok képzik. A kriosztát segítségével mûtét közben lehetõség nyílik a diagnosztikára: az operatõr mindössze tizenöt perces várakozás után, a korrekt szövettani diagnózis alapján tud dönteni a mûtét folytatásáról: jóindulatú elváltozás esetén annak befejezésérõl, rosszindulatú tumornál pedig a mûtét szükség szerinti kiterjesztésérõl. A szövettani vizsgálat során az eljárás segítséget nyújt a daganat klinikai stádiumának megállapításában is. A XXI. század igényeinek mindenben megfelelõ mûszert a Gyermekrák Alapítvány a személyi jövedelemadó egy százalékából befolyt támogatásból tudta megvásárolni. A kiemelkedõen közhasznú szervezet jelenleg nyolcszázhuszonhárom rákbeteg gyermeknek biztosít térítésmentesen gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítõ készítményeket, és a családjuknak rendszeres anyagi támogatást. Az onkológiai kezelésben részesülõ kis betegek szakszerû életmód, illetve életvezetési tanácsadást is kapnak az alapítványnál dolgozó orvostól. A szervezet gondoskodik a daganatos vagy vérképzõszervi megbetegedésben szenvedõ gyermekek megbízható szállításáról is. Az alapítvány az elmúlt három évben 627 millió 375 ezer forint Mûszerátadás és együttmûködési megállapodás Sarlós Boldogasszony katolikus karitász Testi és lelki segítség a rászorulóknak Kiskanzsán KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP értékben vásárolt mûszereket. A beteg gyermekeknek és hozzátartozóiknak 338 millió 696 ezer forintért adott készpénztámogatást, gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítõket. Balogh István felhívta a megjelentek figyelmét, a továbbiakban nyugodtan forduljanak a Gyermekrák Alapítványhoz, s ha anyagi helyzetük úgy kívánja, bátran kérjenek tõlük. Megígérte, a továbbiakban mindenben nagyon gyorsan a kórház rendelkezésére állnak. Ezt követõen Marton István polgármesterrel aláírtak egy megállapodást, amelyben a Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet vállalja, hogy a Zala Megyében és Nagykanizsán megbetegedett valamennyi rákos gyermek szociális és egészségügyi támogatását az önkormányzat helyett átvállalja, és annak teljes költségét rendezi. A megyében negyvenhét rákos gyermeket támogatnak, plusz kilencet Nagykanizsáról. Reméli, ezt a számot sikerül megállítaniuk. Marton István polgármester megköszönte az alapítvány gyors segítségét, végül Baranyai Ferenc, a patológiai osztály osztályvezetõ fõorvosa felvázolta, mire fogják használni a mûszert. Bakonyi Erzsébet úgy látja, hogy igény mutatkozik rá, akkor felajánlja a szolgálatainkat. Dr. Joós Lászlóné azt tervezi, hogy elsõ körben mindenkit, aki a látókörükbe kerül, õ keres fel, s felméri a jelentkezõk igényeit, kinek, mire van szüksége. A késõbbiekben pedig Császár Antalnéval elõreláthatóan havi egy alkalommal fogadóórákat is tartanak, melyeken utóbbi lelki, hitéleti kérdésekben nyújt majd segítséget a rászorulóknak, s ezen alkalmak során, célzottan kerül sor majd az adományok kiosztására is. Dr. Joós Lászlóné azt mondja, vállalják bútorok, vagy nagyobb használati tárgyak kiközvetítését is, ugyanis egy-egy haláleset alkalmával sok minden válik feleslegessé, amit a háziak szívesen odaadnának másnak, mert általában csak a helyet foglalja. Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/ Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/ Web: Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztõ: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/ Felelõs vezetõ: Fehér Tamás, tel.: 20/ Megjelenik: példányban. ISSN

3 Kanizsa Múltba nézõ április Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotókiállítás, elõadás, emléktábla avatás Eleink ételei A mûemlékvédelem nemzetközi világnapját hazánkban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és intézményei is rangos eseményekkel ünnepelték meg. A nap fókuszában a mûemlékvédelem területén mûködõ civil szervezetek és a mûemlékvédõk, intézmények közötti együttmûködési lehetõségek és formák fejlesztése állt. Sor került a hagyományoknak megfelelõen miniszteri elismerések átadására is, illetve az újonnan védett épületeken a Mûemlék táblák elhelyezésére. A Thúry György Múzeum fotókiállítást és népi építészeti témájú elõadást rendezett a Mûemléki Világnapon. Az intézmény Fõ úti épületében Száraz Csilla igazgató köszöntõ szavai után Lehota M. János esztéta, egyetemi tanársegéd megnyitotta Kotnyek István Harangszó a dombok között (Haranglábak, harang- tornyok Zalában) címû fotókiállítását. Beszédében kiemelte, hogy Kotnyek István fotói mûvészeti értékük mellett egyben történeti dokumentumok, tükrözik a Mûemléki Világnap szellemiségét. Mint említette, a Zalában épített haranglábak száma egykor elérte a háromszázat, ezekbõl azonban már csak százat tudott lefotózni a mûvész. Stamler Lajos tanár, a dél-zalai, dél-dunántúli népi építészetrõl tartott vetítettképes elõadást. Elmondta, hogyan vezethetõ vissza a motívumok eredete az egyetemes kultúrából. A Mûemléki Világnap helyi eseményeként emléktáblát helyezett el az ICOMOS a Zsinagóga falán. A tábla a Zsinagóga építésének történetét ismerteti. A mûemléket 1807ben Wojta Ferenc uradalmi építõ tervei alapján kezdték építeni. Avatására 1821-ben került sor. Orgonája elsõ az országban, alsó karzata 1844-ben készült tudtuk meg Tarnóczky Attila helytörténésztõl. B.E. Megtartotta elsõ összejövetelét a Rozgonyi Polgári Egylet által létrehozott Fakanál Klub az egylet csoportjainak helyet adó Medgyaszay Házban. Céljuk ismeretszerzés és tapasztalatgyûjtés eleink ételeitõl napjaink reformkonyhájáig mondta Udvardi Gézáné klubvezetõ. A foglalkozásokon lesz receptcsere, befõzés nagyi receptje szerint, zöldséges-, tojásos ételek, jellegzetes egytálételek készítése. Régi és új ízek, többfogásos menük összeállítása, elfelejtett fûszerek használata, gasztronómiai kalandozások Magyarországon és Európában. A szépen terített asztal, a konyhamûvészet és kultúra titkaiba is bepillantást nyerhetnek az érdeklõdõk. Ezen kívül termékbemutató, ételmûvészet, s még a megfelelõ borok kiválasztása is szerepel a Fakanál klub menüjében. B.E.

4 4 Kanizsa Városháza április 24. Pályázat munkahelyteremtés támogatására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alapján évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására. 1. A pályázat célja: új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint. 3. A pályázók köre: a pályázaton részt vehetnek azok a mûködõ nagykanizsai székhelyû vagy telephelyû egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai telephely létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt. A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az a szervezet: amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelõzõ két évben 500 Eftot elérõ munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelõzõ féléves idõszakban létszámcsökkentést hajtott végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg nem fizetett köztartozása van; az az újonnan alakult, átalakult gazdasági társaság, amelynek tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõ 3 éven belül megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott és így munkahelyet létesített. 4. Pályázati feltételek: pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó: vállalja, hogy legalább egy új napi 8 órás munkahelyet teremt; vállalja, hogy nagykanizsai telephelyén a támogatási igény benyújtása elõtti hat hónapra számított korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ elbírálását követõ kettõ hónapon belül megvalósítja, és azt legalább kettõ évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését telephelyén helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze; vállalja, hogy a szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén, a nem teljesítés arányának megfelelõen az igénybevett támogatás arányos részét a Ptk (1) bekezdése szerinti kamattal egyösszegben visszafizeti a kötelezettségvállalás lejárati határnapjától számított 30 napon belül; vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (volt telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy szerzõdéskötés esetén a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenõrizhetõ; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik arról, hogy az elmúlt három évben részesült-e csekély összegû (de minimis) állami támogatásban. A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez. 5. Pénzügyi feltételek: a pályázható támogatás (vissza nem térítendõ) összege, a vállalkozás által létrehozott új munkahelyenként Ft. Bármely hároméves idõszakban, bármely vállalkozás részére folyósított csekély összegû (de minimis) támogatás nem haladhatja meg a eurónak megfelelõ forint összeget. A támogatás egy naptári éven belül a 8 millió forintot nem érheti el, kivéve olyan munkahely-támogatási igényt, ahol az egy évben létrehozott munkahelyek száma a 40 fõt meghaladja. Ez esetben egyedi döntés alapján egy évre vonatkozóan magasabb támogatás is megítélhetõ a eurónak megfelelõ forint összeghatáron belül. Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) állami támogatásnak minõsül, amelyre az uniós 69/2001/EK bizottsági rendelet, valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet 12.. elõírásai az irányadók. A támogatás kifizetésének feltétele: a foglalkoztatott létszám növelésének igazolása. 6. A pályázat benyújtása és elbírálása: a pályázatot 2 példányban a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázat elbírálását max. 30 nap határidõn belül a Pénzügyi Bizottság végzi. A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva, végsõ határidõ november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõnél vehetõk át. 7. Szerzõdéskötés: a Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt adatain túlmenõen tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenõrzési és szankcionálási részleteket is. Nagykanizsa MJV. Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága Bagolai zártketi ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Bagolai hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz megnevezés nagyság(m 2 ): 20800/3 szõlõ, gyümölcsös, szántó gyep szántó /1 szántó, erdõ, út erdõ és út Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, tel.: 93/ ) lehet. Pályázat Egyesített Bölcsõde intézményvezetõi állására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a nagykanizsai Egyesített Bölcsõde (Nagykanizsa, Rózsa u. 7. ) INTÉZMÉNYZVEZETÕI álláshelyének betöltésére. Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. ((IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2/A pontjában meghatározott képesítés, legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés, büntetlen elõélet, szociális szakvizsga, Elõnyt jelent: szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben szerzett szakmai illetõleg vezetõi gyakorlat Munkáltató megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 10/2005. (III.7.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/A. (7) bekezdése értelmében a közgyûlés gyakorolja az intézményvezetõvel kapcsolatos alapvetõ munkáltatói jogokat ( kinevezés, felmentés, vezetõi megbízás és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása ), illetve az 5/B. (3) bekezdése értelmében a polgármester az intézmény vezetõje tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. A pályázatnak tartalmaznia illetve ahhoz csatolni kell: a pályázó szakmai életrajzát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A munkakörrel járó ellátandó lényeges feladatok: Az Egyesített Bölcsõde Intézménye ( Nagykanizsa, Rózsa u. 7. ) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, mûködtetése. Az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, ennek érdekében az Egyesített Bölcsõde telephelyeire vonatkozóan is a feladatok meghatározása, a mûködés összehangolása, ellenõrzése. Az intézményi mûködés törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakör magasabb vezetõi megbízásnak minõsül. A megbízás idõtartama: 5 év. A megbízás kezdõ idõpontja: augusztus 16. napja. A megbízás megszûnésének idõpontja: augusztus 15. napja. Illetmény: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított év XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pályázat beérkezésének határideje: április 30. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere részére kell benyújtani. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésének határidejétõl számított 60 napon belül, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított év XXXIII. törvény és a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, eljárási rendjének figyelembe vételével. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a 93/ vagy es telefonszámokon, illetve az intézményvezetõnél történõ elõzetes bejelentkezés alapján az intézmény megtekinthetõ.

5 2008. április 24. Kanizsa Városháza 5 Munkarend május 1-je körül Ezúton tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatalában a évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: április 26. (szombat) munkanap (pénteki munkarend) ügyfélfogadás: óráig május 2. (péntek) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Képviselõi fogadóórák Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/ , Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai kirendeltség épületében. Nyilvános versenytárgyalás Nagykanizsa Megyei Jogú Város alábbi ingatlanaira Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait: Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai Május Június Idõpont 961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar és és :30 131/2 Magyar u. 18. beépítetlen terület és és : Alkotmány u kastély és és : /A/3 Csányi u iroda és és : Csengery u telephely és és :00 A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/ Pályázat gazdálkodási osztály osztályvezetõ munkakörre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ munkakörének betöltésére Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati gazdálkodás koordinációja és könyvelési feladatainak ellátása a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - büntetlen elõélet, - az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú szakképesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsga; - legalább 2 év szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közgazgatási szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. és 21. -ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hivatalos igazolását. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: április 30. A pályázat elbírálásának határideje: május 15. A munkakör június 1. naptól tölthetõ be. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/ vagy es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy Pályázat gazdálkodási osztály osztályvezetõ-helyettes munkakörre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ-helyettesi munkakörének betöltésére. Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ-helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok és az ügyrend keretei között a jegyzõ és az osztályvezetõ utasításai szerint. Az osztály pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó dolgozóinak munkaszervezése és ellenõrzése. Szabályzatok karbantartása, zárási munkák koordinálása. Költségvetés és beszámolók készítésében való közremûködés. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - büntetlen elõélet, - az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú szakképesítés. - jogi vagy közigazgatási szakvizsga; - legalább 2 év szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: költségvetési gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatási szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. és 21. -ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hivatalos igazolását. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a hivatali Szervezeti és Mûködési Szabályzat valamint Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: április 30. A pályázat elbírálásának határideje: május 15. Az állás június 1. naptól tölthetõ be. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/ vagy es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy

6 6 Kanizsa Városháza április 24. Cserfõi zártkerti ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Cserfõi hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz Megnevezés Nagyság (m 2 ) Gyep Gyep - erdõ /1 Szántó - gyümölcsös /1 Szántó Gyep Gyep Kert - szõlõ - erdõ /3 Szántó Gyümölcsös Gyümölcsös Kert- gyümölcsös- kert Gyümölcs, gyep, kert, erdõ Gyep /1 Gyep /1 Gyep Gyep /3 Gyep /2 Gyep /2 Gyep Gyep Gyep /2 Gyep Szántó /3 Gyep - erdõ Gyep - erdõ szõlõ, gyümölcsös, út /2 Gyümölcs - erdõ Gyep /1 Szõlõ - gyümölcsös Gyep - erdõ /1 Szántó - erdõ /3 Szántó 2988 Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, tel.: 93/ ) lehet. Förhénci zártkerti ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Förhénci hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz Megnevezés Nagyság (m 2 ) Gyep Erdõ Erdõ Szõlõ, szántó, gyümölcs /14 Szántó, erdõ /2 Szántó, erdõ Szõlõ, gyep Szõlõ-gyep Gyep /2 Kert, gyümölcs, gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyümölcsös /2 Gyümölcsös 76 Érdeklõdni Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján lehet. Mórichelyi zártkerti ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Förhénci hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz Megnevezés Nagyság (m 2 ) Gyep, erdõ Szántó, gyep Szõlõ, gyep Gyep, út Gyep, út, erdõ Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Szõlõ Kert Gyümölcsös, rét, kert Szõlõ Szõlõ, szántó, gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep 1306 Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, tel.: 93/ ) lehet. Szentgyörgyvári hegyi ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Förhénci hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz Megnevezés Nagyság (m 2 ) Gyep Gyep Gyep Kert Gyep Gyep Gyep Gyep /1 Gyep Gyep Szántó Kert 384 Érdeklõdni Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, tel.: 93/ ) lehet. Kattints rá! Kattints rá! Kattins rá! Ami az újságban van, és még több... Naponta friss hírek, tudósítások, képek! Új, képeslapküldõ szolgáltatás! Fórum!

7 (szombat) Szamba és Capoeira show Szikszai Daniellát (24) Németországban, egy nemzetközi szambafesztiválon a tánc királynõjévé avatták. Daniella õstehetségnek számít, akinek elõadásában egy capoeira és egy szamba show-t láthatunk szombat délután ig a Nagyszínpadon (szombat) homoludens.hu A régi Internet Játékház építõköveit felhasználva nemrég újult meg a homoludens.hu. Sok új funkciót találhatunk benne, melyek által olyan információs forrássá válik, amely a játékkultúra minden területére kiterjed. Gyerekek, felnõttek, szakértõk is hasznos adatokat, érdekességet találnak benne. Kedves Látogatók! Idén is megrendezésre kerül Nagykanizsán a Város Napja, amelyet 2008-ban a neo anno jegyében álmodtunk meg. Éppen ezért április 26-án, szombaton modern hangvétellel várjuk Önöket. Célunk, hogy újat, hasznosat mutassunk a gyerekeknek és a fiataloknak egyaránt, a homoludens.hu játszóházon át a Csodák Palotája utazó kiállításáig. Ezek mellett a nagyszínpadon láthatnak tánc show-kat, színházi elõadásokat és könynyûzenei koncerteket (vasárnap) Forgatag tánccsoport A Forgatag tánccsoport elõadásában egy fergeteges hangulat részesei lehetünk. Egyfajta idõutazáson vehetünk részt a középkori hangulattól a modern jelenetekig, mindeközben minõségi jazz zenét hallgatva. A vasárnapi programok már a hagyomány jegyében telnek, hogy rámutassunk a maradandó értékekre, kultúránk alapjaira. Ezért tûztünk mûsorunkra néptáncot, középkori bemutatót, gólyalábas viadalt. Várunk Mindenkit sok szeretettel, hogy a HAGYOMÁNY A MODERNITÁSBAN is fennmaradjon! Jó szórakozást kívánunk minden Kedves Látogatónak!

8 KANIZSA PLAZA Napközben Vidámpark a parkolóban 17.00: Apostol együttes PANNON EGYETEM Nagykanizsai Telephely, B épület ERZSÉBET TÉR NAGYSZÍNPAD: : SzanDia Fitness reggeli tornája 10.00: Ünnepélyes megnyitó Marton István polgármesterrel Sisere Fesztivál: 12 óvoda néptánc variációi Térszínház bemutatja: a "Képmutogatók" (mese elõadás) : Premier Táncklub show-tánc : Nagykanizsai Kangoo Csoport elõadása : Térszínház bemutatja: "Pástétom és a torta" (színdarab) : Bemutatkozik az Eraklin Táncklub : Bluegrass Band (amerikai country zenekar) : Szamba és Capoeira show : Mark koncert : Bon Bon élõkoncert MÛSORVÁLTOZÁS! : Tûzijáték : Utcabál: Konga show és DJ ERZSÉBET TÉR KÖRNYÉKÉN ZAJLÓ PROGRAMOK: : homoludens.hu interaktív számítógépes játszóház a Csodák Palotája utazó kiállítása: fizikai kísérleteken alapuló játékokkal Kisvonatozás Régi idõk játszótere hangulatképekkel: bohócokkal és sétáló úrhölgyekkel. Az Erzsébet téri parkolóban: quad-pálya mászófal ügyességi versenyek Saubermacher Stand és Játéktér Magyar Vöröskereszt Vérvételi Kamionja : Egészségügyi Alapellátás Sátor ingyenes szûrésekkel (vércukor-, testzsír- és koleszterin szint mérés) táblás sakk szimultán (játszanak: Marton István polgármester és az Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub NB I-es játékosai a nagykanizsai polgárokkal) : Kanizsa Rádió élõ kívánságmûsora 28 órás foci a Batthyány Lajos Gimnáziumban Egész nap kézmûves vásár Katlan Tóni konyhája 14.30: Útra fel! - Turisztikai ajánló és kiállítás a Pannon Egyetem Nagykanizsai Telephelye, a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, a Neckermann Utazási Iroda, a Sponzor Tours és a Horvát Idegenforgalmi Közösség szervezésében Csodák Palotája utazó kiállítás A szombati napon reggel órától látogatható a Csodák Palotája utazó kiállítása, ami sok érdekességgel várja a gyerekeket. A program neve Öveges Józseftõl, a fizika ismert népszerûsítõjétõl ered. Az interaktív programok között szerepel mágneses kukac, társas labirintus és a biztos kéz. A kiállítás célja, hogy a tudományokat a gyermekek számára is közérthetõ és szórakoztató módon szemléltesse. A program fõ célcsoportja ezért elsõsorban az általános iskolás korosztály Mark koncert Mark 1989-ben Németországban született, 2004-ben költözött Magyarországra. Elsõ szereplése, ahonnan ismerhetjük, a TV2 Megasztár címû mûsora, majd kis szünet után Sas Tamás legújabb vígjátékában, az S.O.S. Szerelem! címû filmben tûnik fel, melynek fõcimdalát énekli. A fiatalabb korosztály kedvelt elõadója, de kisfiús bája elbûvöli az idõsebbeket is. HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT: 18.00: Testvérvárosaink képzõmûvészete kiállítás megnyitó a Kendlimajori Testvérvárosi Mûvésztelep anyagából 19.00: Díszközgyûlés (belépés meghívóval) MEDGYASZAY-HÁZ MOZIMÁNIA: : Menõ manó (minden epizód) : Frakk, a macskák réme: De jó sport a foci Vegyünk neki labdát Mûvelt eb Egér pongyolában Egy tollseprû tündöklése Hajrá vadkacsák : Vili, a veréb : Macskafogó : S.O.S. szerelem Utcabál: Konga show-val Solymosi Attila üzenete: Szigetváron születtem, miután családomban szinte mindenki foglalkozik zenével, így én is egész kisgyerekként kezdtem hangszereken játszani. Immár tizennégy éve foglalkozom ütõs hangszerekkel. Az utóbbi öt évben specializálódtam a kongára, Timbales-re és egyéb latin-amerikai hangszerekre. Korábban Gyõrben éltem, és több neves szórakozóhelynek lehettem a rezidens kongása, emellett Magyarországon, illetve külföldön sok szórakozóhelyre és egyéb rendezvényre is eljuthattam.

9 MEDGYASZAY-HÁZ - MOZIMÁNIA: ERZSÉBET TÉR NAGYSZÍNPAD: 9.30-tól: VÁSÁRNYITOGATÓ a Kiskanizsai Általános Iskola közremûködésével : Lippentõs Táncegyüttes néptánc bemutatója : Nagykanizsa Város Vegyeskara: Thury- kantáta õsbemutató Saloi Ifjúsági Harmonia Quintett 11.00: Ünnepi felvonulás indul a Deák térre - közremûködnek: Köztársasági Õrezred a Kanizsai Lovasklub a Fõnix Lovagrend a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvós Zenekar a Lippentõs Táncegyüttes Gólyalábas Csoport, és még sokan mások : Sub Rosa régizene együttes koncertje egy középkori divatbemutató felvezetésében : Középkori Vitézi Párbaj : Reneszánsz tánc és tánctanítás : Mesés Kelet a hastánc tükrében - Zhafíra : Gólyalábas egyéni bajvívás a színpad elõtt : Forgatag tánc-show : Cimbaliband koncert : Budapest Ragtime Band : OldMix Kartell koncert : Tesz-vesz Város: A beszélõ kenyér Kuszkusz az észak-afrikai detektív A három horgász A legjobb születésnapi ajándék Patric malac beszélni tanul A goromba Gronkler úr : A legkisebb Ugrifüles: Ugrifüles ugrócsoport Világot akarok látni Földalatti lakosztály Kiszabadítják a sárgarigót A tüsszentõ trafikosbódé Koncert a fûtõtesten : Vuk : Egy bolond százat csinál tól: MUSICAL-EST: Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Kanizsa Big Band szólistái KANIZSA PLAZA Napközben Vidámpark a parkolóban A mûsor megtalálható a napja2008, oldalakon. DEÁK TÉR Kb : Ünnepélyes Zászlófelvonás a Deák téren Kb : Lovagi Fogadalomtétel a Deák téren, közremûködnek: A Fõnix Lovagrendje (Nagykanizsa) Fekete Hollók Rendje (Kaposvár) Fekete Sereg Lovagrend (Kaposvár) Mathias Rex Történelmi Hagyományõrzõ Egyesület (Budapest) Szent László Király Lovagrend (Iharos) Kb : Gólyalábas-verseny a Vasember ház elõtt Cimbaliband koncert ERZSÉBET TÉR KÖRNYÉKÉN ZAJLÓ PROGRAMOK: : Levendula játszóház és kézmûves foglalkozás természetes alapanyagú eszközökkel Megelevenedett történelem: lovagi tábor, középkori életképek, táncoktatás Néder Norbi Csodakörhintája Kisvonatozás Régi idõk játszótere gólyalábas ügyességi programok. Az Erzsébet téri parkolóban: quad-pálya mászófal ügyességi versenyek Saubermacher Stand és Játéktér Magyar Vöröskereszt Vérvételi Kamionja : Egészségügyi Alapellátás Sátor ingyenes szûrésekkel (vércukor-, testzsír- és koleszterin szint mérés, stb.) 10.00: III. Nagykanizsa - Zalakaros Országúti Futóverseny rajt 17.00: 28 órás foci eredményhirdetése (BLG) : Kanizsa Rádió élõ kívánságmûsora Egész nap kézmûves vásár Katlan Tóni konyhája HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT: 15.00: Experidens: Revans ELMARAD! (bõvebb információ a 16. oldalon) 19.00: Experidens: Revans (belépõjeggyel) Budapest Ragtime Band A Budapest Ragtime Band 1980-ban alakult fõiskolát végzett jazz- és klasszikus muzsikusokból, akik a hagyományos ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újszerû hangszereléssel ültették át egyedülálló zenei hangzássá. Késõbb mûsorukba jazzés dixiland-örökzöldek, a világon egyedülálló zenei paródiák, ismert slágerek és operák humoros feldolgozásai is kerültek óta hét cd-jük jelent meg, s rendszeresen turnéznak Európa országaiban, Amerikában és a Kanári-szigeteken. Céljuk a közönség magas színvonalú szórakoztatása.

10 (vasárnap) Levendula Játszóház és Alkotómûhely A csoport tagjai pedagógusok, akik a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva, velük együtt játszva keltik életre a népi kultúrát szájról-szájra, kézrõl-kézre, játékokkal, népmesékkel, népdalokkal, s ezekhez kapcsolódva kézmûves tevékenységgel. Foglalkozásaikon csak természetes anyagokat használnak fel. A fesztiválon a kicsik és nagyok börbõl készíthetnek különbözõ tárgyakat, de ezen kívül a zsákbaba, szélcsengõ, vagy éppen a szélforgó készítésének módját is elsajátíthatják. Öt különbözõ játékállomáson ügyességi népi játékokat próbálhatnak ki a kisebbek. Forgalmi rend változás PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN A Polgármesteri Hivatal elõtti parkolóban, április 25-én 7.00 április 27-én ig Az Erzsébet téri nagy parkolóban április 25-én tól április 28-án 5.00-ig. Az Erzsébet tér keleti útszakaszán a vásár és a rendezvény miatt teljes útlezárás és parkolási tilalom lesz érvényben április 26-án szombaton 5.00-tól április 28-án, mely hétfõn reggel 5.00-ig fennáll. Erre a szakaszra csak külön behajtási engedéllyel és csak áruszállítás céljából lehet behajtani. Április 27-én a Deák téri parkolóban IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ: Április 27-én, vasárnap órától a Nagykanizsa Zalakaros futóverseny startja miatt félpályás forgalomkorlátozás várható Erzsébet tér Fõ út Petõfi út útvonalon Április 27-én vasárnap tól ig a zászlófelvonás idejére a Fõ úton a Deák tér és a Fõ út Zárda utca keresztezõdése között április 27-én vasárnap ig útlezárás a forgalom elõl a Széchényi téren. BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA: A forgalomkorlátozások miatt a Zala Volán helyi járatai módosított útvonalon és megállóhelyekkel közlekednek az érintett idõpontokban az alábbiak szerint: Április 27-én között lezárásra kerül az Erzsébet tér Csengery út Dél- Zalai Áruház közötti szakasza. A Dél-Zala autóbuszmegálló mindkét irányba ezen idõ alatt kimarad. Keleti irányból a Rozgonyi u.1. elnevezésû megállót, Ny-i irányból pedig a Zrínyi úti parkolónál lévõ ideiglenes megállót szíveskedjenek igénybe venni.

11 2008. április 24. Kanizsa Hirdetés 11

12 12 Kanizsa Hirdetés április 24.

13 2008. április 24. Kanizsa Ez + Az 13 Állás Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ szerszámkészítõ szakirányú Ft fröccsöntõ gépkezelõ szakirányú Ft anyagbeszerzõ szakirányú Ft mechanikai mûszerész szakirányú Ft CNC gépkezelõ szakirányú Ft esztergályos szakirányú Ft autószerelõ szakirányú Ft varrómunkás szakirányú Ft kárpitos szakirányú Ft bútorasztalos szakirányú Ft kõmûves szakirányú Ft szobafestõ szakirányú Ft pultos szakirányú Ft könyvkötõ szakirányú Ft gyártásvezetõ fõiskola Ft folyamat mérnök fõiskola Ft BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: Nagykanizsa, Fõ út 24., vagy Ügyfélfogadási idõ: hétfõ kedd csütörtök: és óra között, péntek: óra Élõ, helyszíni KÍVÁNSÁGMÛSOROK a Város Napján! Kérjen szombaton az ÚJ, vasárnap a RÉGI kedvencek közül Keresse a Kanizsa Rádiót a NeoAnno Fesztiválon is! Horoszkóp III.21. IV.19. Kos A heti csillagállásoknak köszönhetõen csökken az aktivitása. Visszafogottan teszi a dolgát, de örök optimizmusa nem hagyja el. A kihívásokat továbbra is nagy élvezettel fogadja. IV.20. V.20. Bika Szerencsés napok elé néz, bátran valósítsa meg a terveit. Minden sikerül, amibe belefog, legyen akár munkáról vagy tanulásról szó. Idõnként ön is kérjen a partnerétõl, ne csak adjon. V.21. VI.21. Ikrek Érdemes megfontolnia a lépéseit. Ne fogadja el elsõ szóra a kedvezõnek tûnõ ajánlatokat, legyen szó akár munkalehetõségrõl, vagy befektetésrõl. Ha magányos, ismerkedés alkalmával legyen óvatos. VI.22. VII.22. Rák A csillagok állása szerint sikerre számíthat ezen a héten. Pozitív irányba fordíthatja az életét, akár hosszú távra is befektetheti az évekig spórolt pénzét. Érzelmi életében szép napokra számíthat. VII.23. VIII.22. Oroszlán Tele lesz munkakedvvel, energiával. Keressen olyan új hobbit, idõtöltést, amelybe bevonhatja társát is. Hagyja, hogy újra elragadja a szenvedély, mely nem csak lélekben, hanem testben is fiatalít. VIII.23. IX.22. Szûz Amikor az otthoni teendõkre gondol, rögtön érzi a tavaszi fáradtság jeleit. Ha így van, vegyen egy kiadós napkúrát, s máris új erõre kap. Ne feledje, találkozás lehetõségét ígérik a csillagok a Város Napján. IX.23. X.22. Mérleg A bolygók kedvezõ állásának köszönhetõen újabbnál újabb ötletek jutnak eszébe. Ha akarja, jó döntésekkel visszatalálhat régi önmagához. Az új útra keressen magának megértõ útitársat. X.23. XI.22. Skorpió Mielõtt belevág valamibe, gondoljon arra is, mi lesz a következménye. Ha magányos és még keresi a párját, járjon gyakrabban rendezvényekre és készüljön fel lélekben egy szép találkozás lehetõségére is. XI.23. XII.21. Nyilas Ápolja többet emberi kapcsolatait. Használja ki a kellemes tavaszi napokat, mozduljon ki és beszélgessen ismerõseivel. AHold is nagy hatással lesz érzelmeire, s ha úgy akarja a szerelem is megjelenik valamelyik holdfényes este. XII.22. I.20. Bak Ha továbbra is úgy érzi, nem tud kiszabadulni az anyagi gondok szorításából, akkor nem jár messze az igazságtól. Energikusan dolgozzon tovább, s egyszer csak vége lesz mindennek. I.21. II.19. Vízöntõ Szinte megállíthatatlan ezekben a napokban. Munka, hobbi, mindenféle újdonság érdekli. A bõség zavarával küzd, azt sem tudja, mihez fogjon. Mielõtt választana, kérdezze meg a társa véleményét is. II.20. III.20. Halak Fogékony az új dolgokra, sikeresen kiélheti a kreativitását. Még a családja sem veszi el a kedvét az eget rengetõ ötleteitõl, amit már szinte gyanúsnak tart, és azon morfondírozik, vajon mit szeretnek rajta ennyire?

14 14 Kanizsa Hirdetés április 24. INGATLAN Nk-án a Turulmadárnál 100 m 2 -es, I. emeleti lakás extrákkal eladó. Érd.: 30/ (6177K) Kaán Károly utcai garázssoron nagyméretû aknás garázs eladó. Irányár: Ft Érd.: 30/ (6152K) Nk-án a Fõ úton 77 m 2 -es polgári lakás jó állapotban eladó. Érd.: 93/ (6200K) Városközponttól 10 km-re családi ház eladó. Érd.: 30/ (6214K) Nk-án a Látóhegyen tégla-pince, szõlõbirtok, 300 négyszögölön eladó Ft-ért. Tel.: 30/ (6225K) Nk-án 1,5 szobás, gázas, 44 m 2 -es, földszinti, önkormányzati lakásomat, egy szobás, gázas, belvárosi, önkormányzati lakásra cserélném. Érd.: 30/ (6226K) Nk-án a Liszt Ferenc utcában II. emeleti, két szobás, központi fûtéses, felújított lakás eladó. Irányár: 6,4 millió Ft. Érd.: 30/ (6227K) Nk-án a Kazanlak krt-on kétszobás lakás olcsón, sürgõsen eladó. Érd.: 20/ (6228K) VEGYES Költözés miatt eladó: 72 cm-es LG 100 Hz (extra) televízió és új fürdõszobaberendezés (még dobozban, fa + bambusz kombináció). Érd.: 20/ (6144K) Etüd típusú Pianino eladó. Érd.: 30/ (6146K) Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló eladó. Érd.: 30/ (6150K) Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.: 20/ (6083K) Jó állapotú Olimpia Midi 20-as gyermekkerékpár eladó. Irányár: Ft. Érd.: 30/ (6202K) Eladó kovácsolt vasból készült asztal, csillár, állólámpa, valamint egy zöldre pácolt fa üveges szekrény. Érd.: 30/ (6213K) SZOLGÁLTATÁS Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.: 20/ (6211K) Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 20/ (6221K) Fürdõkád, zuhanytálca felújító zománcozás helyben, beépített állapotban, fehérben, színesben. Érd.: 20/ , 82/ (6142K) Nk belvárosában precíz német, angol és orosz nyelvtanítást, korrepetállást, érettségire, felvételire és nyelvvizsgára felkészítést vállal nemzetközi gyakorlattal rendelkezõ nyelvtanár. Tel.: 30/ (6238K) TV, videó, DVD távirányító javítása. Mûholdvevõk, távirányítók értékesítése. Nagykanizsa Kórház u / (6239K) A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 25-én, pénteken a szokott idõben, kor tartja klubfoglalkozását, ahol Dr. Sebestyén Miklós fõorvos tart elõadást, Magas vérnyomás a diabetes címmel. JÁRMÛ 99-es Fiat Bravo kitûnõ állapotban, rendszeresen karbantartva, km-rel eladó Ft-ért. Érd.: 70/ (6224K) KIADÓ Nagykanizsa belvárosában, a Kinizsi utcában 33 m 2 -es helyiség kiadó. Érdeklõdni a 20/ telefonszámon lehet ig vagy a készlet erejéig!

15 2008. április 24. Kanizsa Sport 15 Szinte falat bontottak Nagyon egyszerûen le lehet mérni a férfi kosárlabda NB I B-s bajnokságban, hogy miért is jó a Kanizsa KK DKG East együttese számára, hogy eredményei alapján a keresztbejátszás helyéért zajló sorozatba nyert bebocsátást. Egyszerûen a sportértéke jelentõsebb a felsõbb ház küzdelmeinek, melynek keretében legutóbb az Óbudai Kaszások csapatát fogadták Kovács Nándor tanítványai. Ugyan az elõzõ három kör idegenbeli mérkõzésein (Tiszaújváros, Debrecen, Baja) zakót szabtak a kanizsaiaknak, ennek ellenére az óbudaiak ellen azt konstatálhattuk, hogy fogalmazzunk ASI Vasas CWG Kanizsa VSE (3-2, 3-4, 1-2, 3-3). Budapest, Komjádi-uszoda. CWG Kanizsa: Kiss Cs. Tóth Z. 3, Wiesner Zs., Kiss Á. 1, Szabó G., Kéri 4, Fábry 3. Csere: Virth, Karácsony, Ujházi, Cserdi 1, Oláh, Szili, Golecz. Játékos-edzõ: Szabó Gábor. A férfi vízilabdázók OB I B-s alapszakaszának utolsó fordulójában ráfért a sikerélmény a kanizsai pólósokra, akik ki is tettek magukért, mivel a harmadik helyezett Vasas otthonból hozták el A Kanizsa Sörgyár SE nõi extras egyben szuperligás csapata az osztrák TTC Villach elleni kettõs gyõzelemmel a kilencedik helyen végzett a közép-európai Szuperligában. Az idegenbeli 6:2-es eredmény után itthon is hasonló arányban gyõzedelmeskedtek Jakabfi Imre tanítványai, amivel lezárult az idei idényben ebben a mezõnyben való szereplésük. Mariana Stoian így jó vérû gyerekek a dél-zalai egyesület kosarasai. Nagy hévvel vetették küzdelembe magukat Szabó Balázsék, csak az volt a gond, hogy ez túlpörgetettségbe csapott, s a második negyedet például 30:8-ra nyerte az ellenfél. A harmadik játékrészben aztán azt láthattuk, hogy a hazai tréner megindul a lelátó felé, de nem magas hõfokát büntették a játékvezetõk, csupán a világítást ment felkapcsolni a mint kiderült, gondnoknak sem utolsó szakember A küzdelem már-már akkora volt, hogy néha ijesztõnek tûnõ dolgok történtek az alap- és oldalvonalak mellett, hiszen a csarnok falai A végén jól kozmetikáztak Kilencedikként zártak ismét hozta magát, vezéregyénisége volt csapatának az osztrák de szinte csak szlovákokat felvonultató egység ellen. A hazai Extraligában már nem volt ennyi sikerélményben része Kacsándi Ritáéknak, mivel idegenben a budaörsiektõl kaptak ki 6:2-re, amivel biztosan elszállt a negyedik hely lehetõsége. Ráadásul az ötödik pozíció is necces, mivel a Szekszárd ellen Nem csupán bronzosok szinte rögtön ott tornyosultak a kisodródó és repülõ játékosok elõtt. (Néhány hete a horvát Zadar stadionjában történt ebbõl tragédia, amikor a mozgását már koordinálni képtelen labdarúgó esett neki a lelátó betonfalának fejjel ) A történeti hûség kedvéért nem árt megjegyezni, hogy a harmadik és negyedik tíz percet nyerték ugyan a hazaiak, végül azonban a Ránky Mátyás vezette Óbuda nyert 98:91-re. A kanizsai gárda további menetrendje alapján legközelebb egy jászberényi összecsapás következik, májusban aztán három alkalommal is itthon láthatja közönsége Zsámár Krisztiánékat soros bajnokijukon. P.L. a nagyon fontos két pontot. Ha nem is kezdõdött jól a találkozó a vendégek számára, a második negyedtõl már felszabadultabbak lettek Szabó Gáborék, amit a hazaiak néhány esetben durvasággal próbáltak viszonozni. Ennek eredménye lett egy orrcsont-törés, s ezzel a sérüléssel Wiesner Zsolt dõlt ki a sorból egyelõre még nem tudni pontosan, mennyi idõre. A lényeg azonban, hogy gyõzelmével a kanizsai gárda visszakapaszkodott a dobogóra, s harmadikként jutott tovább a Zöld csoportból a rájátszásba. A következõ körbe hét pontot vihetnek magukkal Fábryék, hiszen négyet szereztek a Vasastól, kettõt a Kaposvártól és egyet a Tatabányától. A lebonyolítás a továbbiakat illetõen sem ördöngõs, vagyis a Piros csoport elsõ négy helyezettje csatlakozik a nyugatiakhoz, s a velük vívott oda-vissza alapú csatározások döntenek a végsõ sorrendrõl. Egyelõre mélyebben ne menjünk bele a dolgokba, mindenesetre a CWG Kanizsa VSE csapatának lehet keresnivalója a továbbiakban is P.L. gyõzni kellene, majd a BSE ellen idegenben legalább pontot szerezni. Eközben mind több kérõ áll sorban a román légiós Mariana Stoianért, s nagy tett lenne õt megtartani a következõ szezonra is. Talán nem véletlen, hogy az egyesület ügyeit is kézben tartó Jakabfi biztos információk szerint Szlovákia felé (is) tekintget játékos-kérdés terén, vagyis még itt is várhatók izgalmas történések a csapat életében P.L. Az NTE 1866 dzsúdósai számára elérkezett a magyar bajnokságok igencsak sûrû idõszaka. Mihovics Szabina 57 kg-ban a juniorok hazai seregszemléjén bronzérmet szerzett, Lukovits Balázs pedig a diák A-csoport Magyar Köztársaság Kupáján lett harmadik +66 kg-ban. Az ifjúsági korcsoport országos diákolimpiai döntõjén Mihovicsnak négy gyõzelemmel elsõ hely lett a jutalma. A serdülõk köztársaság kupáján 45 kg-ban Csonka Richárd érdemelt bronzot. A Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Országos Bajnokságának mezõnyében Kisjós Dávid 66 kg-ban szintén bronznak örülhetett, majd következett a legfiatalabbak számára a Dél-dunántúli Regionális Bajnokság második fordulója Mohácson. Itt Huszár Máté (26 kg) és Lukovits Balázs (66 kg) aranyat, Huszár Martin (38 kg), Csöndör Olivér (40 kg), és Tóth Dávid (40 kg) ezüstöt, míg Sólyomvári Dávid (24 kg), Vugrinecz Alex (24 kg), valamint Herczeg Péter (60 kg) bronzot nyert. P.L. Jeges szerelem Még hogy nincsenek csodák, legalábbis a sportban! A magyar jégkorong válogatott A-csoportba jutásával maximálisan bizonyította, hogy semmi sem lehetetlen, pedig a sportág hazai feltételeinek ismeretében erre épeszû ember aligha számíthatott. Tulajdonképpen az egész ott kezdõdött, hogy az õs még a 90-es évek kezdetén odaadta belépõjegy gyûjteményét, melyben volt néhány kisstadionbeli biléta is a 70- es évek elsõ felébõl. Az egyiken az alábbi felirat: FTC Besztercebánya 6:2, vagyis egy csehszlovák csapat elleni gyõzelem díszelgett. Majd már az egyetemi évek alatt a BS-ben, illetve a Székesfehérvárott rendezett rendre telt házas bajnoki döntõk jöttek, no és a tíz esztendõvel ezelõtti pesti C-csoportos világbajnokság melynek sörmeccsei alatt a sportcsarnok legfelsõ soraiban simán fel lehetett készülni egy pszichológia szemináriumra is. Ez persze nem fordulhatott elõ a mindent eldöntõ magyar-román meccsen, mely elõtt és után több mint 8500 ember zengte a Himnuszt, s kell-e mondani, a magyar gyõzelem feljutást ért a B-be. Aztán a pozsonyi Téli Stadionban a Slovan mecscsei, köztük az európai óriás orosz Metallurg Magnyitogorszk elleni, majd tízezres, táblás házas Európai Jégkorong Liga összecsapással. Mind-mind egy olyan sportág emlékképei, melyben a dinamika, erõ, (néha kellõ agresszivitás), látványosság és gyorsaság dominál. Egyszóval a XXI. század ismérvei, igaz a jégkorongban ez örök jelzõ, hiszen ezt már a 80-as évek CCCR feliratú mezében virító válogatott elõadásaira is elõszeretettel rásütötték S ami a legmeglepõbb, alkalomadtán itt Kanizsán is elõkerültek a botok és korongok, ha az évszaknak megfelelõen a Csó-tó vize befagyott. Arról már nem is beszélve, hogy vannak a városban olyanok, kik a világháló segítségével kóstolnak bele az észak-amerikai NHL küzdelmeibe, légkörébe. Hogy miként? Hajnali fél háromkor csörög a vekker, irány a gép, hiszen a világot körbejáró viadalon következik például a New York Rangers Pittsburgh Penguins meccs szimulátor-játékon Polgár László

16 16 Kanizsa Hirdetés április Nagykanizsa, Magyar u Telefon: 70/ , 93/ Április óra ROCK KLUB Fellépõk: INNOCENTS, PERFORÁLT VAKBÉLGYULLADÁS, MÉLYPONT, ALARM Belépõdíj: 400 Ft A rendezvényt az OKM a PANKKK program keretében támogatja Április 26. Testvérvárosaink képzõmûvészete kiállítás a Kendlimajori testvérvárosi mûvésztelepek anyagából a Város Napján Megtekinthetõ május 17-ig, hétköznap óráig Május óra HOFIMÁNIA - a Cotton Club Singers együttes mûsora Belépõdíj: I. hely 2300 Ft, II. hely 1900 Ft Április óra "REVANS" - A Ludas Matyi táncban elmesélve. EXPERIDANCE produkció. Belépõdíj: I. hely 4500 Ft, II. hely 4000 Ft A délutáni elõadás technikai okok miatt elmarad, jegyek átválthatók az esti elõadásra, vagy visszaválthatók a pénztárban! A Város Napja NeoAnno Fesztivál részletes programját és ajánlóit lapunk oldalán olvashatják.

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63.998/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÉS A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester TELEFON: +36 42524-5 0 Ügyiratszám: KULT- 76-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána, dr. Augusztinyi Krisztina Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. AUGUSZTUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben