Kanizsa. DÉL-ZALAI HETILAP Boncasztalon a Kórház. 20 éves a Patkó banda. XX. évfolyam 16. szám április 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kanizsa. DÉL-ZALAI HETILAP Boncasztalon a Kórház. 20 éves a Patkó banda. XX. évfolyam 16. szám 2008. április 24."

Átírás

1 Kanizsa XX. évfolyam 16. szám április 24. DÉL-ZALAI HETILAP Boncasztalon a Kórház Mint ismeretes, Dr. Kovács József ellen szinte minden illetékeshez feljelentés érkezett. A bejelentések nyomán el is indult a nyomozás. 20 éves a Patkó banda Feljelentésre feljelentés lett a válasz. A napokban újabb beadvány érkezett a helyi rendõrkapitányságra. Egy magánszemély a volt kórházvezetés, Dr. Szabó Csaba és Dr. Papp Péter idején történteket vette górcsõ alá. A bejelentéséhez hat szerzõdést mellékelt, amelyeknek egy ugyanazon cég a kedvezményezettje december 31-ig, évi harmincnyolcmillió forint értékben. Vélelme szerint ezeket a szerzõdéseket a közbeszerzés megkerülésével kötötték. A gyanút fokozza, hogy aláírásuk dátuma is egy napra esik. Mint megtudtuk, az ügyben nyomozást rendeltek el. A kórházi szerzõdés mizériát jól jellemzi, hogy Dr. Szabó Csaba egy másik eset kapcsán azt mondta, hogy a Kodac-gép beszerzése olyan rég volt, hogy arra a közbeszerzési eljárás nem is vonatkozott. Ezzel szemben, mint megtudtuk, a gép nem Kodac, hanem Agfa volt, huszonötmilliós értékben. Az olyan rég pedig a 2006-os évet takarja. A szerzõdés aláírása oly sebtiben történt, hogy azt lepecsételni, és az irattárba tenni is elfelejtették. Létérõl csak akkor szerzett tudomást a kórház, amikor azt a fizetési felszólítás mellé csatolta az Agfa cég. D.J. Húsz éves jubileumát ünnepelte a hét végén a Patkó Banda a Medgyaszay Házban. A vendégfellépõk sorában Kátay Zoltán énekmondót és ifj. Horváth Károlyt, a népmûvészet ifjú mesterét köszöntötte Cseke József és Német Ferenc a színpadon. A sommásdalok, csárdások és ugrósok között a Patkó Banda korábbi fellépéseit megörökítõ fotókat kivetített képeken láthatta a közönség. Fotó: Bakonyi Erzsébet

2 2 Kanizsa Segítõ kezek április 24. Korszerû kriosztát berendezést adományokozott a Gyermekrák Alapítvány a Kanizsai Dorottya Kórháznak. A négy és félmillió forint értékû orvosi mûszert Balogh István, az alapítvány elnöke adta át ünnepélyes keretek között Dr. Kovács József fõigazgatónak a szakrendelõ aulájában. A magányos, rászoruló idõs emberek testi segítésére és lelki gondozására alakult meg a közelmúltban a Sarlós Boldogaszszony Katolikus Karitász tájékoztatta lapunkat Dr. Joós Lászlóné, a csoport vezetõje, a városrész volt gyermek háziorvosa. A püspök atya és Erdõs Géza kiskanizsai plébános ösztönzésére alakult meg a városrészben a Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász, amely elsõsorban az egyedül élõ, magányos idõs emberek segítését, testi-lelki istápolását tûzte ki célul. Szervezetünk csaknem negyven fõvel alakult meg a napokban mondta érdeklõdésünkre Dr. Joós Lászlóné, a szervezõdés vezetõje. Célunk, hogy a rászoruló idõseket fizikailag és lelkileg is segítsük, gondolok itt például az egészségi állapot ellenõrzésére, esetleg bevásárlásra, gyógyszeríratásra, vagy éppen a lelki gondozásra, amit Császár Antalné hitoktató vállalt fel. Terveink szerint minden egyes utcában lesz aktivistánk, aki figyelemmel kíséri az ott élõ idõsek igényeit, sorsát, s ha Fotó: Bakonyi Erzsébet A súlyponti kórházban korábban a betegek ellátásához használt kriosztát a folyamatos karbantartás és javítás ellenére használhatatlanná vált, és új berendezés vásárlását a kórház gazdasági helyzete nem engedte meg. Az egészségügyi intézmény fõigazgatója a Gyermekrák Alapítványhoz fordult, hogy a nélkülözhetetlen mûszer beszerzésében legyen a kórház segítségére. A kérést követõ pár napon belül az alapítvány levélben értesítette a fõigazgatót, hogy kérését elbírálta és soron kívül megvásárolja a kért berendezést. A korszerû mûszer, melybõl néhány mûködik az országban, lehetõvé teszi a nagyobb mûtétek nélkül, kímélõ módon vett szövetminták gyors vizsgálatát. Hagyományos módon a kórszövettani metszetek elkészítése átlagosan két napot vett igénybe, a kriosztátos feldolgozás során a rögzítés kíméletes, folyékony nitrogénes gyorsfagyasztásból áll, a jégkristálymentes szövet mínusz húsz fokon szinte azonnal metszhetõvé-festhetõvé válik. Az eljárás különösen nagy jelentõségû a daganatos betegeknél, mivel a rákdiagnosztika alapját a kórszövettani cytológiai vizsgálatok képzik. A kriosztát segítségével mûtét közben lehetõség nyílik a diagnosztikára: az operatõr mindössze tizenöt perces várakozás után, a korrekt szövettani diagnózis alapján tud dönteni a mûtét folytatásáról: jóindulatú elváltozás esetén annak befejezésérõl, rosszindulatú tumornál pedig a mûtét szükség szerinti kiterjesztésérõl. A szövettani vizsgálat során az eljárás segítséget nyújt a daganat klinikai stádiumának megállapításában is. A XXI. század igényeinek mindenben megfelelõ mûszert a Gyermekrák Alapítvány a személyi jövedelemadó egy százalékából befolyt támogatásból tudta megvásárolni. A kiemelkedõen közhasznú szervezet jelenleg nyolcszázhuszonhárom rákbeteg gyermeknek biztosít térítésmentesen gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítõ készítményeket, és a családjuknak rendszeres anyagi támogatást. Az onkológiai kezelésben részesülõ kis betegek szakszerû életmód, illetve életvezetési tanácsadást is kapnak az alapítványnál dolgozó orvostól. A szervezet gondoskodik a daganatos vagy vérképzõszervi megbetegedésben szenvedõ gyermekek megbízható szállításáról is. Az alapítvány az elmúlt három évben 627 millió 375 ezer forint Mûszerátadás és együttmûködési megállapodás Sarlós Boldogasszony katolikus karitász Testi és lelki segítség a rászorulóknak Kiskanzsán KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP értékben vásárolt mûszereket. A beteg gyermekeknek és hozzátartozóiknak 338 millió 696 ezer forintért adott készpénztámogatást, gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítõket. Balogh István felhívta a megjelentek figyelmét, a továbbiakban nyugodtan forduljanak a Gyermekrák Alapítványhoz, s ha anyagi helyzetük úgy kívánja, bátran kérjenek tõlük. Megígérte, a továbbiakban mindenben nagyon gyorsan a kórház rendelkezésére állnak. Ezt követõen Marton István polgármesterrel aláírtak egy megállapodást, amelyben a Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet vállalja, hogy a Zala Megyében és Nagykanizsán megbetegedett valamennyi rákos gyermek szociális és egészségügyi támogatását az önkormányzat helyett átvállalja, és annak teljes költségét rendezi. A megyében negyvenhét rákos gyermeket támogatnak, plusz kilencet Nagykanizsáról. Reméli, ezt a számot sikerül megállítaniuk. Marton István polgármester megköszönte az alapítvány gyors segítségét, végül Baranyai Ferenc, a patológiai osztály osztályvezetõ fõorvosa felvázolta, mire fogják használni a mûszert. Bakonyi Erzsébet úgy látja, hogy igény mutatkozik rá, akkor felajánlja a szolgálatainkat. Dr. Joós Lászlóné azt tervezi, hogy elsõ körben mindenkit, aki a látókörükbe kerül, õ keres fel, s felméri a jelentkezõk igényeit, kinek, mire van szüksége. A késõbbiekben pedig Császár Antalnéval elõreláthatóan havi egy alkalommal fogadóórákat is tartanak, melyeken utóbbi lelki, hitéleti kérdésekben nyújt majd segítséget a rászorulóknak, s ezen alkalmak során, célzottan kerül sor majd az adományok kiosztására is. Dr. Joós Lászlóné azt mondja, vállalják bútorok, vagy nagyobb használati tárgyak kiközvetítését is, ugyanis egy-egy haláleset alkalmával sok minden válik feleslegessé, amit a háziak szívesen odaadnának másnak, mert általában csak a helyet foglalja. Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/ Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/ Web: Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztõ: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/ Felelõs vezetõ: Fehér Tamás, tel.: 20/ Megjelenik: példányban. ISSN

3 Kanizsa Múltba nézõ április Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotókiállítás, elõadás, emléktábla avatás Eleink ételei A mûemlékvédelem nemzetközi világnapját hazánkban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és intézményei is rangos eseményekkel ünnepelték meg. A nap fókuszában a mûemlékvédelem területén mûködõ civil szervezetek és a mûemlékvédõk, intézmények közötti együttmûködési lehetõségek és formák fejlesztése állt. Sor került a hagyományoknak megfelelõen miniszteri elismerések átadására is, illetve az újonnan védett épületeken a Mûemlék táblák elhelyezésére. A Thúry György Múzeum fotókiállítást és népi építészeti témájú elõadást rendezett a Mûemléki Világnapon. Az intézmény Fõ úti épületében Száraz Csilla igazgató köszöntõ szavai után Lehota M. János esztéta, egyetemi tanársegéd megnyitotta Kotnyek István Harangszó a dombok között (Haranglábak, harang- tornyok Zalában) címû fotókiállítását. Beszédében kiemelte, hogy Kotnyek István fotói mûvészeti értékük mellett egyben történeti dokumentumok, tükrözik a Mûemléki Világnap szellemiségét. Mint említette, a Zalában épített haranglábak száma egykor elérte a háromszázat, ezekbõl azonban már csak százat tudott lefotózni a mûvész. Stamler Lajos tanár, a dél-zalai, dél-dunántúli népi építészetrõl tartott vetítettképes elõadást. Elmondta, hogyan vezethetõ vissza a motívumok eredete az egyetemes kultúrából. A Mûemléki Világnap helyi eseményeként emléktáblát helyezett el az ICOMOS a Zsinagóga falán. A tábla a Zsinagóga építésének történetét ismerteti. A mûemléket 1807ben Wojta Ferenc uradalmi építõ tervei alapján kezdték építeni. Avatására 1821-ben került sor. Orgonája elsõ az országban, alsó karzata 1844-ben készült tudtuk meg Tarnóczky Attila helytörténésztõl. B.E. Megtartotta elsõ összejövetelét a Rozgonyi Polgári Egylet által létrehozott Fakanál Klub az egylet csoportjainak helyet adó Medgyaszay Házban. Céljuk ismeretszerzés és tapasztalatgyûjtés eleink ételeitõl napjaink reformkonyhájáig mondta Udvardi Gézáné klubvezetõ. A foglalkozásokon lesz receptcsere, befõzés nagyi receptje szerint, zöldséges-, tojásos ételek, jellegzetes egytálételek készítése. Régi és új ízek, többfogásos menük összeállítása, elfelejtett fûszerek használata, gasztronómiai kalandozások Magyarországon és Európában. A szépen terített asztal, a konyhamûvészet és kultúra titkaiba is bepillantást nyerhetnek az érdeklõdõk. Ezen kívül termékbemutató, ételmûvészet, s még a megfelelõ borok kiválasztása is szerepel a Fakanál klub menüjében. B.E.

4 4 Kanizsa Városháza április 24. Pályázat munkahelyteremtés támogatására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága a vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alapján évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására. 1. A pályázat célja: új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint. 3. A pályázók köre: a pályázaton részt vehetnek azok a mûködõ nagykanizsai székhelyû vagy telephelyû egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai telephely létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt. A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az a szervezet: amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelõzõ két évben 500 Eftot elérõ munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelõzõ féléves idõszakban létszámcsökkentést hajtott végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg nem fizetett köztartozása van; az az újonnan alakult, átalakult gazdasági társaság, amelynek tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõ 3 éven belül megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott és így munkahelyet létesített. 4. Pályázati feltételek: pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó: vállalja, hogy legalább egy új napi 8 órás munkahelyet teremt; vállalja, hogy nagykanizsai telephelyén a támogatási igény benyújtása elõtti hat hónapra számított korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ elbírálását követõ kettõ hónapon belül megvalósítja, és azt legalább kettõ évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését telephelyén helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze; vállalja, hogy a szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén, a nem teljesítés arányának megfelelõen az igénybevett támogatás arányos részét a Ptk (1) bekezdése szerinti kamattal egyösszegben visszafizeti a kötelezettségvállalás lejárati határnapjától számított 30 napon belül; vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (volt telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy szerzõdéskötés esetén a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenõrizhetõ; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik arról, hogy az elmúlt három évben részesült-e csekély összegû (de minimis) állami támogatásban. A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez. 5. Pénzügyi feltételek: a pályázható támogatás (vissza nem térítendõ) összege, a vállalkozás által létrehozott új munkahelyenként Ft. Bármely hároméves idõszakban, bármely vállalkozás részére folyósított csekély összegû (de minimis) támogatás nem haladhatja meg a eurónak megfelelõ forint összeget. A támogatás egy naptári éven belül a 8 millió forintot nem érheti el, kivéve olyan munkahely-támogatási igényt, ahol az egy évben létrehozott munkahelyek száma a 40 fõt meghaladja. Ez esetben egyedi döntés alapján egy évre vonatkozóan magasabb támogatás is megítélhetõ a eurónak megfelelõ forint összeghatáron belül. Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) állami támogatásnak minõsül, amelyre az uniós 69/2001/EK bizottsági rendelet, valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet 12.. elõírásai az irányadók. A támogatás kifizetésének feltétele: a foglalkoztatott létszám növelésének igazolása. 6. A pályázat benyújtása és elbírálása: a pályázatot 2 példányban a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázat elbírálását max. 30 nap határidõn belül a Pénzügyi Bizottság végzi. A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva, végsõ határidõ november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõnél vehetõk át. 7. Szerzõdéskötés: a Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt adatain túlmenõen tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenõrzési és szankcionálási részleteket is. Nagykanizsa MJV. Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága Bagolai zártketi ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Bagolai hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz megnevezés nagyság(m 2 ): 20800/3 szõlõ, gyümölcsös, szántó gyep szántó /1 szántó, erdõ, út erdõ és út Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, tel.: 93/ ) lehet. Pályázat Egyesített Bölcsõde intézményvezetõi állására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a nagykanizsai Egyesített Bölcsõde (Nagykanizsa, Rózsa u. 7. ) INTÉZMÉNYZVEZETÕI álláshelyének betöltésére. Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. ((IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2/A pontjában meghatározott képesítés, legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés, büntetlen elõélet, szociális szakvizsga, Elõnyt jelent: szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben szerzett szakmai illetõleg vezetõi gyakorlat Munkáltató megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 10/2005. (III.7.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/A. (7) bekezdése értelmében a közgyûlés gyakorolja az intézményvezetõvel kapcsolatos alapvetõ munkáltatói jogokat ( kinevezés, felmentés, vezetõi megbízás és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása ), illetve az 5/B. (3) bekezdése értelmében a polgármester az intézmény vezetõje tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. A pályázatnak tartalmaznia illetve ahhoz csatolni kell: a pályázó szakmai életrajzát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A munkakörrel járó ellátandó lényeges feladatok: Az Egyesített Bölcsõde Intézménye ( Nagykanizsa, Rózsa u. 7. ) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, mûködtetése. Az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, ennek érdekében az Egyesített Bölcsõde telephelyeire vonatkozóan is a feladatok meghatározása, a mûködés összehangolása, ellenõrzése. Az intézményi mûködés törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakör magasabb vezetõi megbízásnak minõsül. A megbízás idõtartama: 5 év. A megbízás kezdõ idõpontja: augusztus 16. napja. A megbízás megszûnésének idõpontja: augusztus 15. napja. Illetmény: Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított év XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pályázat beérkezésének határideje: április 30. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere részére kell benyújtani. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésének határidejétõl számított 60 napon belül, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított év XXXIII. törvény és a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, eljárási rendjének figyelembe vételével. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a 93/ vagy es telefonszámokon, illetve az intézményvezetõnél történõ elõzetes bejelentkezés alapján az intézmény megtekinthetõ.

5 2008. április 24. Kanizsa Városháza 5 Munkarend május 1-je körül Ezúton tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatalában a évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: április 26. (szombat) munkanap (pénteki munkarend) ügyfélfogadás: óráig május 2. (péntek) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Képviselõi fogadóórák Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/ , Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai kirendeltség épületében. Nyilvános versenytárgyalás Nagykanizsa Megyei Jogú Város alábbi ingatlanaira Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait: Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai Május Június Idõpont 961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar és és :30 131/2 Magyar u. 18. beépítetlen terület és és : Alkotmány u kastély és és : /A/3 Csányi u iroda és és : Csengery u telephely és és :00 A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/ Pályázat gazdálkodási osztály osztályvezetõ munkakörre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ munkakörének betöltésére Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati gazdálkodás koordinációja és könyvelési feladatainak ellátása a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - büntetlen elõélet, - az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú szakképesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsga; - legalább 2 év szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közgazgatási szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. és 21. -ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hivatalos igazolását. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: április 30. A pályázat elbírálásának határideje: május 15. A munkakör június 1. naptól tölthetõ be. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/ vagy es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy Pályázat gazdálkodási osztály osztályvezetõ-helyettes munkakörre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ-helyettesi munkakörének betöltésére. Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ-helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok és az ügyrend keretei között a jegyzõ és az osztályvezetõ utasításai szerint. Az osztály pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó dolgozóinak munkaszervezése és ellenõrzése. Szabályzatok karbantartása, zárási munkák koordinálása. Költségvetés és beszámolók készítésében való közremûködés. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - büntetlen elõélet, - az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú szakképesítés. - jogi vagy közigazgatási szakvizsga; - legalább 2 év szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: költségvetési gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatási szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. és 21. -ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hivatalos igazolását. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a hivatali Szervezeti és Mûködési Szabályzat valamint Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: április 30. A pályázat elbírálásának határideje: május 15. Az állás június 1. naptól tölthetõ be. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/ vagy es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy

6 6 Kanizsa Városháza április 24. Cserfõi zártkerti ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Cserfõi hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz Megnevezés Nagyság (m 2 ) Gyep Gyep - erdõ /1 Szántó - gyümölcsös /1 Szántó Gyep Gyep Kert - szõlõ - erdõ /3 Szántó Gyümölcsös Gyümölcsös Kert- gyümölcsös- kert Gyümölcs, gyep, kert, erdõ Gyep /1 Gyep /1 Gyep Gyep /3 Gyep /2 Gyep /2 Gyep Gyep Gyep /2 Gyep Szántó /3 Gyep - erdõ Gyep - erdõ szõlõ, gyümölcsös, út /2 Gyümölcs - erdõ Gyep /1 Szõlõ - gyümölcsös Gyep - erdõ /1 Szántó - erdõ /3 Szántó 2988 Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, tel.: 93/ ) lehet. Förhénci zártkerti ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Förhénci hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz Megnevezés Nagyság (m 2 ) Gyep Erdõ Erdõ Szõlõ, szántó, gyümölcs /14 Szántó, erdõ /2 Szántó, erdõ Szõlõ, gyep Szõlõ-gyep Gyep /2 Kert, gyümölcs, gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyümölcsös /2 Gyümölcsös 76 Érdeklõdni Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján lehet. Mórichelyi zártkerti ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Förhénci hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz Megnevezés Nagyság (m 2 ) Gyep, erdõ Szántó, gyep Szõlõ, gyep Gyep, út Gyep, út, erdõ Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Szõlõ Kert Gyümölcsös, rét, kert Szõlõ Szõlõ, szántó, gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep Gyep 1306 Érdeklõdni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, tel.: 93/ ) lehet. Szentgyörgyvári hegyi ingatlanok bérbeadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíti illetve bérbe adja az alábbi, Förhénci hegyen lévõ zártkerti ingatlanait: Hrsz Megnevezés Nagyság (m 2 ) Gyep Gyep Gyep Kert Gyep Gyep Gyep Gyep /1 Gyep Gyep Szántó Kert 384 Érdeklõdni Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, tel.: 93/ ) lehet. Kattints rá! Kattints rá! Kattins rá! Ami az újságban van, és még több... Naponta friss hírek, tudósítások, képek! Új, képeslapküldõ szolgáltatás! Fórum!

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448 Tanfolyam indul: 2011.04.11. 16 óra hétközi 2011.04.15. 16 óra hétvégi elõadásokkal személyautó, motor, és segédmotor

Részletesebben

Kanizsa. DÉL-ZALAI HETILAP Meghalt Fejtõ Ferenc. Nagykanizsa 1909. augusztus 31. Párizs, 2008. június. 2. XX. évfolyam 22. szám 2008. június 5.

Kanizsa. DÉL-ZALAI HETILAP Meghalt Fejtõ Ferenc. Nagykanizsa 1909. augusztus 31. Párizs, 2008. június. 2. XX. évfolyam 22. szám 2008. június 5. 22.qxd 2008.06.04. 11:30 Page 1 Kanizsa XX. évfolyam 22. szám 2008. június 5. DÉL-ZALAI HETILAP Meghalt Fejtõ Ferenc Nagykanizsa 1909. augusztus 31. Párizs, 2008. június. 2. Hétfõn Párizsban elhunyt Nagykanizsa

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19.

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Nagykanizsa város érdemesei Mint minden évben, idén is kitüntetéseket vehettek át a város kiválóságai a város napi Ünnepi Közgyûlésen.

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9.

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. 14.qxd 2009.04.15. 13:21 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. A magyar jazz kanizsai ünnepe A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében a Magyar Jazz Ünnepét

Részletesebben

2007. október 18. megrendezett sportnapon tíz csapat, összesen kétszázkilencvenöt

2007. október 18. megrendezett sportnapon tíz csapat, összesen kétszázkilencvenöt 16 Page 1 Kanizsa Szépkorúak ünnepe A programok összeállításánál minden alkalommal fontos szempont volt és idén sem történt ez másként, hogy lehetõség szerint mindenki találjon érdeklõdésének, igényeinek

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

2007. február 8. Immár a tizedik, jubileumi Tavaszi Mûvészeti Fesztiválra várja. a szervezõ HSMK az érdeklõdõket március 14-e és április 11-e

2007. február 8. Immár a tizedik, jubileumi Tavaszi Mûvészeti Fesztiválra várja. a szervezõ HSMK az érdeklõdõket március 14-e és április 11-e 2007.02.07. 16 13:35 Page 1 Kanizsa Színes fordítását is közöljük, hiszen a párbeszéd tesztelésként szolgált, Enikõ azonban mint látjuk, állta a próbát: Kezét csókolom, kedves mûvésznõ! Jó estét kívánok!

Részletesebben

DÉL-ZALAI HETILAP Nagykanizsa régvolt vára hogy vigyázott a hazára

DÉL-ZALAI HETILAP Nagykanizsa régvolt vára hogy vigyázott a hazára Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP Nagykanizsa régvolt vára hogy vigyázott a hazára Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára: Dr. Márkus Ferenc. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere: Bence Lajos és Varga Ladislav.

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 11. szám 2005. március 24. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

BÚTORÁRUHÁZ. ANGOL, NÉMET, OLASZ nyelvbõl államilag KATEDRA. Oktatás és vizsgáztatás helyben! MINDENKI ISKOLÁJA! Téli tavaszi tanfolyamok

BÚTORÁRUHÁZ. ANGOL, NÉMET, OLASZ nyelvbõl államilag KATEDRA. Oktatás és vizsgáztatás helyben! MINDENKI ISKOLÁJA! Téli tavaszi tanfolyamok 4.qxd 2007.01.24. 9:15 Kanizsa Page 1 A modern kor vívmánya A régészeti feltárást követõen hamarosan megkezdõdhet az Erzsébet téri, egyenként száznyolc autó tárolására alkalmas két mélygarázs kivitelezése.

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 15. szám 2009. április 16.

Kanizsa. XXI. évfolyam 15. szám 2009. április 16. 15.qxd 2009.04.30. 10:08 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 15. szám 2009. április 16. Városunk vegyeskara Erdélyben Testvérvárosunkban, Kovásznán járt Nagykanizsa Város Vegyeskara a kanizsai

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 12. szám 2013. március 28.

Kanizsa. XXV. évfolyam 12. szám 2013. március 28. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 12. szám 2013. március 28. Böjte Csaba Nagykanizsán Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója tusnádfürdõi

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 16. szám 2013. április 25.

Kanizsa. XXV. évfolyam 16. szám 2013. április 25. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 16. szám 2013. április 25. Rendhagyó faültetéssel emlékezett a ZALAERDÕ Zrt. a Föld Napjára, melyet 1990 óta ünnepelünk Magyarországon. E jeles napon a Csónakázó-tónál,

Részletesebben

Kanizsa. Jó hír a kanizsaiaknak:

Kanizsa. Jó hír a kanizsaiaknak: Kanizsa XXIV. évfolyam 43. szám 2012. december 13. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Jó hír a kanizsaiaknak: Stratégiai együttmûködési megállapodást kötött a kormány és a GE Stratégiai együttmûködési megállapodást

Részletesebben

GÉPKEZELÕ tanfolyam indul OKJ-s Targoncavezetõi, OKJ-s Emelõgép kezelõi, OKJ-s Földmunkagép kezelõi KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas! 2015.04.08. (szerda) 17:00-kor NKH-S GÉPKEZELÕI JOGOSÍTVÁNY megszerzéséhez

Részletesebben

2007. június 21. új könyvtártermet. A könyvtár jelentõségérõl Polai György, a Nagykanizsai Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetének vezetõje

2007. június 21. új könyvtártermet. A könyvtár jelentõségérõl Polai György, a Nagykanizsai Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetének vezetõje 16 Page 1 Kanizsa Kistérség Azt a központi akaratot, hogy a kistérségek együttmûködjenek bizonyos ellátásokban, többféleképpen ítéli meg a magyar társadalom, de a kistérségi könyvtári ellátásra szánt összeg

Részletesebben

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet Page 1 Az évszakok színei Évszakok színei Z. Soós István festészetében címmel nyílt új kamara-kiállítás a Kiskastélyban, amelyet a látogatók március végéig tekinthetnek meg. A kiállított tájképek túlnyomó

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 20. szám 2015. május 28. Pasi Tuominen finn nagykövetet fogadta Dénes Sándor polgármester. A találkozón részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Kanizsa. Kórházdózer. Kanizsa Hirdetés. 2007. február 15.

Kanizsa. Kórházdózer. Kanizsa Hirdetés. 2007. február 15. 7.qxd 2007.02.14. 16 12:55 Page 1 Kanizsa Hirdetés Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 7. szám Kórházdózer Ha Molnár Lajos egészségügyi miniszter által a kanizsai kórháznak felajánlott ágyszámok

Részletesebben

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8.

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? 2012. január 1-tõl már használt lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá

Részletesebben

XVIII. évfolyam 24. szám 2006. július 6. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVIII. évfolyam 24. szám 2006. július 6. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVIII. évfolyam 24. szám 2006. július 6. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 Krónika ÜNNEPÉLYES BIZONYÍTVÁNY ÁTADÁS A hagyományoknak megfelelõen, ünnepélyes keretek között vették

Részletesebben

Kanizsa Kultúra. 2007. április 5.

Kanizsa Kultúra. 2007. április 5. Kanizsa Kultúra Lélektõl lélekig 2007. április 5. Virág Benedek-sszavalóverseny Fotók: Bakonyi Erzsébet Önálló elõadói esttel mutatkozott be a Képzõmûvészetek Házában Tulman Géza. Lehet-e szebb pillanata

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 18. szám 2011. május 12. és az új informatikai rendszer huszonötször nagyobb tárolási kapacitással,

Kanizsa. XXIII. évfolyam 18. szám 2011. május 12. és az új informatikai rendszer huszonötször nagyobb tárolási kapacitással, A Délzalai Víz-és Csatornamû Zrt. ünnepélyes keretek között nyitotta meg új ügyfélszolgálati irodáját és számítógépközpontját a Kisfaludy utcában. Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató köszöntötte a vendégeket

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

XX. évfolyam 1. szám 2008. január 10. pességeikkel kezdeni is akarnak valamit a város fejlesztése érdekében. A partnerek elhatározták a

XX. évfolyam 1. szám 2008. január 10. pességeikkel kezdeni is akarnak valamit a város fejlesztése érdekében. A partnerek elhatározták a 2008.01.22. 15:20 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 1. szám 2008. január 10. Fotó: Bakonyi Erzsébet 1.qxd Szeretem Kanizsát! Cseke Zoltán, a Kreatív Klub elnöke mutatta be a Szeretem Kanizsát

Részletesebben