A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE"

Átírás

1 A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE JÚLIUS JÚNIUS 30. A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE JÚLIUS JÚNIUS 30.

2 A Debreceni Egyetem Évkönyve július június 30. 1

3 A Debreceni Egyetem Évkönyve július június

4 Tartalom Rektori bevezető... 6 Rövidítések jegyzéke... 9 Az egyetem vezetői Rektori vezetés Centrum- és kari vezetés A rektorközvetlen egységek vezetői Az egyetem vezető testületei A Gazdasági Tanács tagjai A Szenátus tagjai A Szenátus Bizottságainak tagjai A Közalkalmazotti Tanács tagjai A Debreceni Egyetem a statisztikák tükrében Beszámoló a Szenátus munkájáról Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről Ünnepi beszédek Tudományos fokozatszerzések, habilitációk Felelős kiadó: Dr. Fábián István rektor Szerkesztette: Dr. Rőfi Mónika egyetemi főtitkár Rózsa Judit PR referens Nyomdai munkálatok: Printart-Press Kft. ISSN: Köztársasági ösztöndíjas hallgatók Kitüntetésben részesült egyetemi alkalmazottak A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói Az elmúlt tanév főbb eseményei a Debreceni Egyetemen képekben

5 Rektori bevezető A 2010/2011-es akadémiai év összefoglalója részletes, minden lényeges eseményre, területre kiterjedő áttekintést ad a Debreceni Egyetem elmúlt tanévben végzett tevékenységéről. Intézményünk hazánk legszélesebb képzési választékát nyújtó, közel 1500 oktatót foglalkoztató kutatóegyeteme, melynek minden egysége - a 15 kar, azok intézetei és tanszékei, a centrumok és a TEK, valamint a központi egységek az elmúlt időszakban számos területen fejlődött, az egyetem jövője szempontjából figyelemre méltó eredményeket ért el. A Debreceni Egyetem a 2010/2011-es tanévben tovább növelte az aktív hallgatói létszámát. Az átalakult finanszírozási rendszer miatt minimális mértékben, de csökkent az államilag támogatott hallgatók köre, míg a költségtérítésesek száma fokozatosan nőtt. Dinamikus emelkedést tapasztaltunk az angol nyelvű képzésben résztvevők számában. A tanév végéig az akkreditált alapszakok száma elérte a 64- et, melyből 62-t hirdettünk meg a nyári felvételi eljárásban. A mesterképzés iránt érdeklődők 69 meghirdetett szakból választhattak. A tanév során megtörtént az Egyetemi Képzési Program frissítése, korszerűsítése és kidolgozásra került az elektronikus leckekönyv bevezetésének és használatának módja. Az egyetem szeptembertől először az új hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára, felmenő rendszerben vezeti be a Neptun elektronikus nyilvántartó rendszerből nyomtatott leckekönyvet. Megtörtént az egyetemen működő 25 doktori iskola törzstagjainak éves felülvizsgálata, az új törzstagok akkreditációja. Egy TÁMOP pályázat keretén belül a következő két évre 889 millió forint támogatást nyertünk el a diákkörök, szakkollégiumok, doktori iskolák támogatására. A Tudományos és Kutatóegyetemi Tanács új stratégiai alapelveket fogalmazott meg az egyetem kutatás-fejlesztési-innovációs stratégiájának megújítására, melyek a következő időszakban meghatározzák az egyetem cselekvési programját ezen a területen. Az elmúlt tanévben újabb 6 oktatónk szerezte meg Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet, mely tovább erősíti egyetemünk tudományos rangját, presztízsét. Pályázati tevékenységünk eredményeként a 2010/2011-es tanévben összesen 127 db projekt került benyújtásra megközelítőleg 5,8 milliárd Ft igényelt támogatási összeggel. A különböző pályázati formákon a 2010/2011-es tanévben közel 30 Mrd Ft támogatást nyert el az egyetem. A Debreceni Egyetem július 1-jén megkezdte a kutatóegyetemi program megvalósítását a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/ KONV jelű pályázat keretében. A projekt keretében nyújtott támogatás Ft. A változó gazdasági környezet ellenére a Debreceni Egyetem megőrizte gazdasági stabilitását. Intézményünk a költségvetés végrehajtását a tervezettnek megfelelően Rektori bevezető végezte, megteremtve ezzel a színvonalas oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység alapvető feltételeit. Kiemelt cél volt a pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítása mellett az egyszerűbb, átláthatóbb szerkezet kialakítása, a felsővezetés részére rendszeres információ biztosítása. Beruházásaink a tervezett ütemben haladtak, és elkészült a főépület Aula díszes üvegablakainak rekonstrukciója is, melynek ünnepélyes avatására a centenáriumi évben kerül sor. Az egyetem továbbra is fontosnak tartotta, hogy ápolja kapcsolatait, illetve új együttműködéseket építsen ki külföldi egyetemekkel, oktatási intézményekkel. A Szenátus a tanévben új kétoldalú, egyetemi szintű együttműködési megállapodás megkötését hagyta jóvá a J.J. Strossmayer Eszéki Egyetemmel, a jyväskyläi Alkalmazott Tudományok Egyetemével (JAMK), a kínai Wuhan Egyetemmel, a spanyol Cádiz Egyetemmel, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel, a kínai Csongking Műszaki Egyetemmel és az indiai Guru Gobind Singh Indraprashtha Egyetemmel. A Debreceni Egyetem kommunikációs tevékenységében fontos szervezeti és tartalmi változások történtek. A Rektori Hivatalban Kommunikációs Csoport jött létre, amelynek feladata az egyetem belső és külső kommunikációjának szervezése. Megalakult az egyetem pályázati kommunikációját ellátó saját cég, az Universitas Kommunikáció Kft., melynek profilja az egyetem pályázatainál megjelenő pr-, kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok elvégzése. Elindult a Debreceni Egyetem hivatalos facebook profilja, amely az indulást követő hónapokban rendkívül dinamikusan növekedett. Nagy sikerrel zárult az immár hagyománnyá vált Debreceni Egyetem Napja, melynek programjai oktatóink és kutatóink közreműködésével a nagyközönség számára is érthető és befogadható formában közvetítették az élelmiszertudományokhoz legtágabb értelemben kapcsolódó tudományos eredményeket. Kiemelt érdeklődés övezte a város lakossága részéről is a Mindennapi betevőnk - Élelmiszer/tudomány címet viselő rendezvénysorozatot, ahol számos tudományterület képviseltette magát. Ugyanezen rendezvénysorozat ismét kiváló lehetőséget biztosított a határon túli magyar nyelvű oktatási intézmények közötti tapasztalatcserére, a kapcsolatok erősítésére. A Debreceni Egyetem számára fontos a hagyományok ápolása, a sikereket elérő hallgatók, oktatók és dolgozók kitüntetése, megbecsülése. Ebben az évben is számos oktatónk részesült különböző állami kitüntetésben, megyei és városi elismerésben. A évi Virágkarneválon az egyetem virágkocsija, mely a tudás tengerén úszó zászlós hajót ábrázolta, 3. helyezést ért el. A sikerek mellett azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a közeljövőben működésünk feltételei jelentősen megváltoznak. A készülő új felsőoktatási törvény minden bizonnyal új keretet szab a magyar felsőoktatási intézményrendszer működésének. Az állami támogatások várhatóan jelentősen átalakuló rendszere az 6 7

6 eddiginél is hatékonyabb működést követel meg egyetemünktől. Jelentős mértékben erősítenünk kell kapcsolatainkat külső partnereinkkel, a gazdasági szféra szereplőivel, az önkormányzatokkal és a társadalmi szféra meghatározó képviselőivel. Építve intézményünk hagyományaira, átgondolt stratégiai döntések szükségesek a nehézségek áthidalásához. Eddigi eredményeink alapján bizakodva tekinthetünk a jövőbe, készen állva arra, hogy megfeleljünk az új elvárásoknak tovább öregbítve a Debreceni Egyetem hírnevét. Debrecen, július 1. Dr. Fábián István rektor AGTC AJGYÁI ÁJK ÁOK AOKDSZ BA/BSc BTK DE KLGYG DE DEENK DEHÖK DMJV DOTESZ EHIK EK FDSZ FOK FSZ GI GVK GYFK GYTK HKI HÖK HSZK Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Arany János Gyakorló Általános Iskola Állam- és Jogtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete Alapképzés Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Debrecen Megyei Jogú Város Debreceni Orvostudományi Egyetem Szakszervezete Egyetemi Hallgatói Információs Központ Egészségügyi Kar Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Fogorvostudományi Kar Felsőfokú Szakképzés Gazdasági Igazgatóság Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága Hallgatói Önkormányzat Hallgatói Szolgáltató Központ 8 9

7 Az egyetem vezetői IK KIT KKI KLGYÁI KTK MA/MSc MAB MÉK MK MTA NK NOK OEC RFT RH TEK TTI TTK ZK Informatikai Kar Kutatóintézetek és tangazdaság Külső Kapcsolatok Igazgatósága Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Mesterképzés Magyar Akkreditációs Bizottság Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Műszaki Kar Magyar Tudományos Akadémia Népegészségügyi Kar Nemzetközi Oktatási Központ Orvos- és Egészségtudományi Centrum Regionális Fejlesztési Tanács Rektori Hivatal Tudományegyetemi Karok Tudás- és Technológia Transzfer Iroda Természettudományi és Technológiai Kar Zeneművészeti Kar Rektori vezetés Rektor Dr. Fábián István egyetemi tanár Az egyetem vezetői Prorektor Dr. Fésüs László akadémikus, egyetemi tanár Rektorhelyettesek Funkcionális feladatokat ellátó rektorhelyettesek Oktatási rektorhelyettes Dr. Jávor András egyetemi tanár Tudományos rektorhelyettes Dr. Páles Zsolt egyetemi tanár Stratégiai rektorhelyettes Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár Területi feladatokat ellátó rektorhelyettesek Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Dr. Nagy János egyetemi tanár, centrumelnök Orvos- és Egészségtudományi Centrum Dr. Paragh György egyetemi tanár, centrumelnök Tudományegyetemi Karok Dr. Gaál István egyetemi tanár, TEK elnök Gazdasági főigazgató Mag Zoltán (2010. szeptember 30-ig) Fülöp Lajos (feladatellátással megbízva október 1-jétől) Egyetemi főtitkár Dr. Rőfi Mónika Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke Körösparti Péter 10 11

8 Centrum- és kari vezetés AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA Elnök Dr. Nagy János egyetemi tanár Tudományos elnökhelyettes Dr. Pepó Péter egyetemi tanár Stratégiai elnökhelyettes Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Centrum gazdasági igazgató Harsányiné Séllyei Ágnes Centrumelnöki Hivatal vezetője Tóthné Kiss Erzsébet Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Dékán Dr. Nábrádi András egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Pető Károly egyetemi docens Tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes Dr. Popp József egyetemi docens Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Dékán Dr. Kátai János egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Komlósi István egyetemi docens Tudományos dékánhelyettes Dr. Tamás János egyetemi tanár Kutatóintézetek és Tangazdaság Főigazgató Dr. Blaskó Lajos egyetemi tanár (Karcagi Kutatóintézet) Termelési igazgató Koncz Tibor (Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet) ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Elnök Dr. Paragh György egyetemi tanár Általános elnökhelyettes Dr. Csernoch László egyetemi tanár Klinikai elnökhelyettes Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár Szak- és továbbképzési elnökhelyettes Dr. Ádány Róza egyetemi tanár Tudományos elnökhelyettes Dr. Szöllősi János egyetemi tanár Klinikai Kutatóközpont igazgatója Dr. Muszbek László akadémikus, egyetemi tanár Centrum gazdasági igazgató Kecskés Gábor Stratégiai igazgató Dr. Bíró Klára Általános Orvostudományi Kar Dékán Dr. Csernoch László egyetemi tanár Általános dékánhelyettes Dr. Kiss Csongor egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Tudományos dékánhelyettes Dr. Tőzsér József egyetemi tanár Fogorvostudományi Kar Dékán Dr. Hegedűs Csaba egyetemi docens Általános dékánhelyettes Dr. Redl Pál egyetemi docens Oktatási dékánhelyettes Dr. Matesz Klára egyetemi tanár Az egyetem vezetői 12 13

9 Az egyetem vezetői Gyógyszerésztudományi Kar Dékán Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens Dékánhelyettes Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár Népegészségügyi Kar Dékán Dr. Ádány Róza egyetemi tanár Dékánhelyettes Dr. Balázs Margit egyetemi tanár Egészségügyi Kar Dékán Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár Általános és fejlesztési dékánhelyettes Dr. Kósa Zsigmond főiskolai docens Oktatási dékánhelyettes Dr. Sárváry Attila főiskolai docens Tudományos dékánhelyettes Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Elnök Dr. Gaál István egyetemi tanár Oktatási és tanárképzési elnökhelyettes Dr. Csorba Péter egyetemi tanár Stratégiai és külkapcsolati elnökhelyettes Dr. Szabó Béla egyetemi tanár Tudományos elnökhelyettes Dr. Bartha Elek egyetemi tanár TEK gazdasági igazgató Pozsonyi Zoltán A TEK Elnöki Hivatal vezetője Nagy Attila Állam- és Jogtudományi Kar Dékán Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár Tudományos és fejlesztési dékánhelyettes Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Gazdasági, pályázati és külügyi dékánhelyettes Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens Oktatási dékánhelyettes Dr. Szikora Veronika egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar Dékán Dr. Papp Klára egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Keményfi Róbert egyetemi docens Tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettes Dr. Csűry István egyetemi docens Gazdasági és pályázati dékánhelyettes Dr. Csoba Judit egyetemi docens Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Dékán Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva főiskolai tanár Általános dékánhelyettes Kissné dr. Korbuly Katalin főiskolai docens Oktatási dékánhelyettes Hovánszki Jánosné főiskolai docens Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Dékán Dr. Kormos János egyetemi tanár Külkapcsolati és pályázati dékánhelyettes Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens Oktatási dékánhelyettes Dr. Erdey László egyetemi docens Műszaki Kar Dékán Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár 14 15

10 Oktatási dékánhelyettes Dr. Husi Géza főiskolai docens Tudományos dékánhelyettes Dr. Kalmár Ferenc főiskolai docens Informatikai Kar Dékán Dr. Terdik György egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Nagy Benedek egyetemi docens Gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes Dr. Hajdu András egyetemi docens Tudományos és pályázati dékánhelyettes Dr. Fazekas István egyetemi tanár Természettudományi és Technológiai Kar Dékán Dr. Sailer Kornél egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár Gazdasági dékánhelyettes Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens Zeneművészeti Kar Dékán Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár Dékánhelyettes Király Márta főiskolai docens A rektorközvetlen egységek vezetői Rektori Hivatal Egyetemi főtitkár Dr. Rőfi Mónika Oktatási Igazgatóság Dr. Agócsné Ádám Vilma igazgató Tudományos Igazgatóság Dr. Varga Zsolt igazgató Külső Kapcsolatok Igazgatósága Turi Gábor igazgató Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága Pilishegyi Péter igazgató Egyetemi Hallgatói Információs Központ Tőzsérné Gáll Ibolya igazgatóhelyettes Mentálhigiénés Központ Berényi András Kommunikációs Csoport Szöőr Ádám Pályázati Iroda Dr. Debreczeni Ferenc A rektorközvetlen egységek vezetői Gazdasági Főigazgatóság Mag Zoltán főigazgató (2010. szeptember 30-ig) Fülöp Lajos főigazgató (feladatellátással megbízva október 1-jétől) Pozsonyi Zoltán főigazgató-helyettes Kollár József főigazgató-helyettes Kecskés Gábor főigazgató-helyettes Harsányiné Séllyei Ágnes főigazgató-helyettes Jacsmenikné Bokor Beatrix főigazgató-helyettes (2010. december 31-ig) Minőségbiztosítási rektori biztos Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár Energetikai rektori biztos Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár Információbiztonságért felelős rektori biztos Dr. Sztrik János egyetemi tanár 16 17

11 Innovációs rektori biztos Dr. Mátyus László (2011. április 1-jétől) Sportügyi rektori biztos Lenténé Puskás Andrea (2011. április 1-jétől) Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Dr. Virágos Márta főigazgató Karácsony Gyöngyi főigazgató-helyettes Dr. Koltay Klára főigazgató-helyettes Nádas Zsuzsánna főigazgató-helyettes Sportigazgatóság Nagy Ágoston igazgató (2011. március 31-ig) DExam Vizsgaközpont Dr. Vad Kálmánné igazgató Belső Ellenőrzési Önálló Osztály Minya Péterné igazgató Informatikai Szolgáltató Központ Dr. Fazekas Attila vezető Tudás- és Technológia Transzfer Iroda Balogh Judit igazgató Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság Siposné Dr. Bíró Noémi igazgató Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetése Körösparti Péter elnök Csiszár Imre elnökhelyettes Zsuppányi Noémi AGTC alelnök Fürjes Gergely OEC alelnök Szabó Gergely István TEK alelnök Az egyetem vezető testületei - A Gazdasági Tanács tagjai - A Szenátus tagjai A Gazdasági Tanács tagjai A Gazdasági Tanács elnöke Búvár Géza Az egyetem vezető testületei szeptember december 14. Az egyetem vezetése részéről: Dr. Fábián István rektor Mag Zoltán gazdasági főigazgató szeptember 30-ig Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató október 1-jétől Az egyetem részéről delegáltak: Dr. Vincze Szilvia AGTC gazdasági igazgató-helyettes Kecskés Gábor gazdasági főigazgató-helyettes, OEC gazdasági igazgató Pozsonyi Zoltán gazdasági főigazgató-helyettes, TEK gazdasági igazgató Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltja: Jandácsik Gábor ügyvezető igazgató, CIB Bank Zrt. A Gazdasági Tanácsnak tagja az oktatási miniszter javaslatára: Ábrahám László ügyvezető igazgató, National Instruments Hungary Kft. Búvár Géza vezérigazgató, KITE Zrt. Mester János vezérigazgató, Cívis Credit Zrt. A Magyar Államkincstár tanácskozási jogú megbízottja: Vas János A Debreceni Egyetem szakszervezeteinek tanácskozási jogú képviselője: Farkas Miklós Az egyetem részéről állandó meghívott tagok a centrumelnökök és a TEK-elnök: Dr. Nagy János egyetemi tanár, az AGTC elnöke Dr. Paragh György egyetemi tanár, az OEC elnöke Dr. Gaál István egyetemi tanár, a TEK elnöke 18 19

12 A Gazdasági Tanács elnöke Ábrahám László december január 31. Az egyetem vezetése részéről: Dr. Fábián István rektor Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató október 1-jétől Az egyetem részéről delegáltak: Dr. Vincze Szilvia AGTC gazdasági igazgató-helyettes Kecskés Gábor gazdasági főigazgató-helyettes, OEC gazdasági igazgató Pozsonyi Zoltán gazdasági főigazgató-helyettes, TEK gazdasági igazgató Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltja: Jandácsik Gábor ügyvezető igazgató, CIB Bank Zrt. A Gazdasági Tanácsnak tagja az oktatási miniszter javaslatára: Ábrahám László ügyvezető igazgató, National Instruments Hungary Kft. A Magyar Államkincstár tanácskozási jogú megbízottja: Vas János A Debreceni Egyetem szakszervezeteinek tanácskozási jogú képviselője: Farkas Miklós Az egyetem részéről állandó meghívott tagok a centrumelnökök és a TEK-elnök: Dr. Nagy János egyetemi tanár, az AGTC elnöke Dr. Paragh György egyetemi tanár, az OEC elnöke Dr. Gaál István egyetemi tanár, a TEK elnöke Az egyetem részéről delegáltak: Ilosvai Péter ügyvezető igazgató, IT Service Kft. Dr. Szabó László vezérigazgató, TEVA Magyarország Zrt. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltja: Vas János igazgató-helyettes, Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság A Gazdasági Tanácsnak tagja a miniszterek javaslatára: Dr. Mészáros József elnök, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) Schőberl Márton felsőoktatási vagyonfelügyeleti osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) Dr. Nagy Róza közigazgatási államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) Dóka Tibor Gyula gazdasági-pénzügyi igazgató, a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) A Magyar Államkincstár tanácskozási jogú megbízottja: Szatmáriné Szabó Enikő felsőoktatási kincstári megbízott A Gazdasági Tanács tagjai A Debreceni Egyetem szakszervezeteinek tanácskozási jogú képviselője: Dr. Balogh László Levente Az egyetem részéről állandó meghívott tagok a centrumelnökök és a TEK-elnök: Dr. Nagy János egyetemi tanár, az AGTC elnöke Dr. Paragh György egyetemi tanár, az OEC elnöke Dr. Gaál István egyetemi tanár, a TEK elnöke április 15. A Gazdasági Tanács elnöke Ilosvai Péter Az egyetem vezetése részéről: Dr. Fábián István rektor Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató október 1-jétől 20 21

13 A Szenátus tagjai Név Beosztás Szervezet Dr. Fábián István rektor DE Dr. Nagy János centrumelnök AGTC Dr. Paragh György centrumelnök OEC Dr. Gaál István TEK elnök TEK Dr. Szabadfalvi József dékán ÁJK Dr. Szabó Béla egyetemi tanár ÁJK Dr. Csernoch László dékán ÁOK Dr. Édes István egyetemi tanár, intézetigazgató ÁOK Dr. Csiba László egyetemi tanár, klinikaigazgató ÁOK Dr. Szilasi Mária egyetemi tanár, klinikaigazgató ÁOK Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető ÁOK Dr. Kappelmayer János egyetemi tanár, dékánhelyettes ÁOK Dr. Sántha Orsolya rezidens ÁOK Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens BTK Dr. Maticsák Sándor egyetemi docens BTK Dr. Debreczeni Attila egyetemi tanár, intézetigazgató BTK Dr. Papp Klára dékán BTK Dr. Fábián Gergely dékán EK Dr. Kalapos István főiskolai tanár EK Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár, tanszékvezető FOK Dr. Hegedűs Csaba dékán FOK Dr. Berde Csaba egyetemi tanár, intézetigazgató GVK Dr. Nábrádi András dékán GVK Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár, tanszékvezető GYTK Dr. Vecsernyés Miklós dékán GYTK Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva dékán GYFK Hovánszki Jánosné főiskolai docens, intézetigazgató, dékánhelyettes GYFK Dr. Terdik György dékán IK Dr. Pethő Attila egyetemi tanár, tanszékvezető IK Dr. Kormos János dékán KTK A Szenátus tagjai Dr. Erdey László egyetemi docens, dékánhelyettes KTK Dr. Kovács Imre főiskolai tanár, tanszékvezető MK Dr. Szűcs Edit dékán MK Dr. Jávor András oktatási rektorhelyettes MÉK Dr. Kátai János dékán MÉK Dr. Komlósi István egyetemi docens, dékánhelyettes MÉK Dr. Ádány Róza dékán NK Dr. Bugán Antal egyetemi docens, intézetigazgató NK Dr. Csorba Péter egyetemi tanár, tanszékvezető TTK Dr. Trócsányi Zoltán egyetemi tanár TTK Dr. Sailer Kornél dékán TTK Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár, dékánhelyettes TTK Dr. Duffek Mihály dékán ZK Dr. Szabó János főiskolai tanár ZK Dr. Blaskó Lajos egyetemi tanár, főigazgató KIT Dr. Zsigrai György tudományos főmunkatárs KIT Kovács István igazgató DE KLGYG Harsányiné Séllyei Ágnes gazdasági igazgató, gazdasági főigazgató-helyettes AGTC Domjánné dr. Lengyel Irén klinikai főnővér OEC Kissné Sziráki Valéria vezető analitikus OEC Kálmán Mariann hivatalvezető TEK IK Dr. Rőfi Mónika egyetemi főtitkár RH Körösparti Péter elnök DEHÖK Csiszár Imre elnökhelyettes DEHÖK Eliran Dahan FMSA elnök ÁOK HÖK Gócza Ágnes / Dr. Kőmíves Péter Miklós kari HÖK elnök ÁJK Arday Anna kari HÖK elnök ÁOK Szatai Attila kari HÖK elnök BTK Varga András PhD képviselő BTK Bíró Péter / Kiss Péter kari HÖK elnök EK Rácz Nóra kari HÖK elnök FOK Szilágyi Petra kari HÖK elnök GVK 22 23

14 A Szenátus tagjai Priksz Dániel kari HÖK elnök GYTK Makszim Csilla kari HÖK elnök GYFK Pankotai Zsolt kari HÖK elnök IK Moskovits Péter / Csige Eszter kari HÖK elnök KTK Molnár József kari HÖK elnök MK Zsuppányi Noémi kari HÖK elnök MÉK Konyári Erika kari HÖK elnök NK Bognár István Ádám kari HÖK elnök TTK Orbán Ádám kari HÖK elnök ZK Dr. Sárvári Mihály titkár AOKDSZ Dr. Francia István titkár DOTESZ Dr. Tóth Imre titkár FDSZ Meghívottak Dr. Fésüs László prorektor DE Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes TTK Dr. Szilvássy Zoltán stratégiai rektorhelyettes Pályázati Igazgatóság Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató Gazdasági Főigazgatóság Siposné Dr. Bíró Noémi jogi igazgató Jogi- és Humánpolitikai Igazgatóság Dr. Agócsné Ádám Vilma igazgató Oktatási Igazgatóság Dr. Varga Zsolt igazgató Tudományos Igazgatóság Turi Gábor igazgató Külső Kapcsolatok Igazgatósága Nagy Ágoston ( ig) igazgató Sportigazgatóság Dr. Fazekas Attila informatikai vezető Informatikai Szolgáltató Központ Pilishegyi Péter igazgató Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága Kecskés Gábor gazdasági igazgató OEC GI Pozsonyi Zoltán gazdasági igazgató TEK GI Dr. Virágos Márta főigazgató DEENK Dr. Vad Kálmánné igazgató DExam Minya Péterné igazgató Belső Ellenőrzés Dr. Mikita János elnök Közalkalmazotti Tanács Tóthné Kiss Erzsébet hivatalvezető AGTC Nagy Attila hivatalvezető TEK Dr. Bíró Klára stratégiai igazgató OEC Pajna Zoltán Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke RFT Rácz Róbert elnök Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kósa Lajos polgármester DMJV Dr. Bitskey István elnök DAB Dr. Závodszky Péter akadémikus, elnök Társadalmi Tanács Balogh Judit igazgató Tudás- és Technológia Transzfer Iroda Berényi András központvezető Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Dr. Jenei Attila igazgató Nemzetközi Oktatási Központ Kollár József fejlesztési igazgató Fejlesztési Igazgatóság Dr. Pálinkás József elnök MTA Dr. Bazsa György elnök MAB Dr. Völgyesi Zoltán rektor Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Dr. Fazakas Sándor rektor Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dr. Fülöp Zsolt igazgató MTA Atommagkutató Intézet Szöőr Ádám kommunikációs vezető Rektori Hivatal Dr. Debreczeni Ferenc pályázati irodavezető Rektori Hivatal 24 25

15 A Szenátus Bizottságainak tagjai A Szenátus Bizottságainak tagjai A Doktori és Habilitációs Tanács tagjai Elnök Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes Titkár Dr. Varga Zsolt tudományos igazgató Tagok: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, Agrártudományi Doktori Tanács Dr. S. Varga Pál egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Doktori Tanács, BTK HB Dr. Gergely Pál egyetemi tanár, Orvostudományi Doktori Tanács Dr. Várnay Ernő egyetemi tanár, Társadalomtudományi Doktori Tanács Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár, Természettudományi Doktori Tanács Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, ÁJK HB Dr. Muszbek László egyetemi tanár, ÁOK HB Dr. Nagy János egyetemi tanár, GVK/MÉK HB Dr. Fazekas István egyetemi tanár, IK HB Dr. Losonczi László egyetemi tanár, KTK HB Dr. Antus Sándor egyetemi tanár, TTK HB Külső tagok: Dr. Buday László, Semmelweis Egyetem Dr. Dimény Judit, Szent István Egyetem Dr. Hermecz István, Chinoin Zrt. Tanácskozási joggal vesz részt: Csiszár Imre, EHÖK Az Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság tagjai Elnök Dr. Jávor András oktatási rektorhelyettes Titkár Dr. Agócsné Ádám Vilma oktatási igazgató Szavazati joggal rendelkező tagok: Dr. Balázs Margit oktatási dékánhelyettes, NK Dr. Csorba Péter elnökhelyettes, TEK Dr. Erdey László oktatási dékánhelyettes, KTK Dr. Farkas Etelka oktatási dékánhelyettes, TTK Dr. Forisek Péter egyetemi docens, BTK Dr. Halmos Gábor oktatási dékánhelyettes, GYTK Dr. Husi Géza oktatási dékánhelyettes, MK Dr. Keményfi Róbert oktatási dékánhelyettes, BTK Dr. Komlósi István oktatási dékánhelyettes, MÉK Dr. Matesz Klára oktatási dékánhelyettes, FOK Dr. Nagy Benedek oktatási dékánhelyettes, IK Dr. Papp Zoltán oktatási dékánhelyettes, ÁOK Dr. Pető Károly oktatási dékánhelyettes, GVK Dr. Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes, EK Dr. Szikora Veronika oktatási dékánhelyettes, ÁJK Király Márta oktatási dékánhelyettes, ZK Kissné dr. Korbuly Katalin dékánhelyettes, GYFK Pilishegyi Péter igazgató, HKI Szatai Attila hallgató, BTK HÖK Döncző Boglárka hallgató, TTK HÖK Gócza Ágnes hallgató, ÁJK HÖK Juhász Péter hallgató, ÁOK HÖK Konyári Erika hallgató, NK HÖK Körösparti Péter elnök, EHÖK Svantner Ádám hallgató, MK HÖK Szunai János hallgató, IK HÖK Zsuppányi Noémi hallgató, MÉK HÖK Állandó meghívottak: Tőzsérné Gáll Ibolya igazgatóhelyettes, EHIK Kiss Péter hallgató, EK HÖK Dr. Kőmíves Péter Miklós hallgató, ÁJK HÖK Makszim Csilla hallgató, GYFK HÖK Moskovits Péter hallgató, KTK HÖK Orbán Ádám hallgató, ZK HÖK 26 27

16 A Szenátus Bizottságainak tagjai Priksz Dániel hallgató, GYTK HÖK Szilágyi Petra hallgató, GVK HÖK Záhonyi Zsanett hallgató, FOK HÖK Csiszár Imre hallgató, BTK HÖK Az Informatikai Bizottság tagjai Elnök Dr. Mátyus László egyetemi tanár Titkár Dr. Fazekas Attila informatikai vezető Tagok Dr. Szöllősi János egyetemi tanár, OEC Dr. Mihálydeák Tamás egyetemi tanár, TEK Dr. Vincze Szilvia gazdasági igazgatóhelyettes, AGTC Pozsonyi Zoltán gazdasági igazgató, TEK Dr. Virágos Márta főigazgató, DEENK Szabó Gergely egyetemi hallgató, IK A Könyvtári és Kiadói Bizottság tagjai Elnök Dr. Szöllősi János egyetemi tanár Titkár Dr. Virágos Márta főigazgató Tagok Dr. Fodor László egyetemi tanár, ÁJK Dr. Oláh László egyetemi docens, ÁOK Dr. Tóth Valéria egyetemi docens, BTK Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs, EK Dr. Kelentey Barna egyetemi docens, FOK Dr. Kárpáti László egyetemi docens, GVK Hovánszki Jánosné főiskolai docens, GYFK Dr. Kovácsné dr. Bácskai Ildikó egyetemi adjunktus, GYTK Dr. Boda István egyetemi docens, IK Dr. Láng Eszter egyetemi docens, KTK Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár, MK Dr. Tamás János egyetemi tanár, MÉK Dr. Kósa Karolina egyetemi docens, NK Dr. Buglyó Péter egyetemi docens, TTK Török Ágnes főiskolai docens, ZK Vargáné Matolcsi Mária könyvtáros, TTK Karácsony Gyöngyi főigazgató-helyettes, DEENK Dr. Koltay Klára főigazgató-helyettes, DEENK Nádas Zsuzsanna főigazgató-helyettes, DEENK Szabó Barbara hallgató, BTK Hajdú Csilla hallgató, BTK A Stratégiai Fejlesztési Bizottság tagjai Elnök Dr. Szilvássy Zoltán stratégiai rektorhelyettes Tagok: Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság Dr. Gaál István elnök, TEK Dr. Bács Zoltán centrumelnök-helyettes, AGTC Kollár József fejlesztési igazgató, TEK GI Balogh Judit igazgató, TTI Dr. Szántó Zsuzsanna igazgató, TEK Dr. Bíró Klára igazgató, OEC Turi Gábor igazgató, Külső Kapcsolatok Igazgatósága Dr. Varga Zsolt igazgató, Tudományos Igazgatóság A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagjai Elnök Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár Titkár Turi Gábor igazgató 28 29

17 Tagok Dr. Fuxreiter Margit stratégiai igazgatóhelyettes, OEC Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, ÁOK Dr. Jenei Attila egyetemi docens, FOK, NOK igazgató Dr. Tósaki Árpád egyetemi tanár, GYTK Dr. Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes, EK Dr. Kósa Karolina egyetemi docens, NK Dr. Fürjné Rádi Katalin központvezető, AGTC Dr. Holbné Gargya Katalin ügyvivő szakértő, AGTC Dr. Kárpáti László egyetemi docens, GVK Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár, MK Dr. Komlósi István oktatási dékánhelyettes, MÉK Dr. Zsembeli József tudományos főmunkatárs, KKI Dr. Szabó Béla stratégiai és külügyi elnökhelyettes, TEK Blanár Denissza külügyi központvezető, TEK Dr. Babják Ildikó egyetemi docens, ÁJK Dr. Csűry István tudományos és külügyi dékánhelyettes, BTK Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens, KTK Dr. Bérces Attila dékáni tanácsadó, TTK Dr. Hajdú András gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes, IK Vargáné Nagy Anikó tanársegéd, GYFK Váradi Judit főiskolai docens, ZK Lánczi Levente PhD hallgató, OEC Juhász Marcell hallgató, GVK Haraszti István hallgató, TTK A Promóciós Bizottság tagjai Elnök Dr. Antus Sándor akadémikus, egyetemi tanár Társelnök: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, intézetigazgató, AGTC Dr. Gergely Pál akadémikus, egyetemi tanár, OEC Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, tanszékvezető, TEK Titkár Tivadar Lajosné főtanácsos, Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság Tagok Dr. Balla György akadémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató, Általános Orvostudományi Kar Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár, tanszékvezető, Gyógyszerésztudományi Kar Dr. Tornai István egyetemi docens, tanszékvezető, Fogorvostudományi Kar Dr. Balázs Margit egyetemi tanár, dékánhelyettes, Népegészségügyi Kar Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár, dékán, tanszékvezető, Egészségügyi Kar Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, dékán, intézetigazgató, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Dr. Kátai János egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Dr. Blaskó Lajos egyetemi tanár, főigazgató, AGTC Kutatóintézetek és Tangazdaság Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, TEK elnökhelyettes, Állam- és Jogtudományi Kar Novákné Dr. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Kar Dr. Terdik György egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető, Informatikai Kar Dr. Kormos János egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva főiskolai tanár, dékán, intézetigazgató, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár, dékán, tanszékvezető, Műszaki Kar Dr. Karasszon Dezső főiskolai tanár, Zeneművészeti Kar Fürjes Gergely hallgató, ÁOK Hallgatói Önkormányzata Csiszár Imre hallgató, BTK Hallgatói Önkormányzata Szilágyi Petra hallgató, GVK Hallgatói Önkormányzata A Művészeti és Közművelődési Bizottság tagjai Elnök Dr. Duffek Mihály dékán, főiskolai tanár Tagok Dr. Fürjné Rádi Katalin központvezető, AGTC Halmágyi Csaba ügyintéző, AGTC Dr. Krénné Cserép Zsuzsa közművelődési irodavezető, OEC Dr. Oláh Éva egyetemi tanár, ÁOK Nagy Józsefné főiskolai tanársegéd, EK Dr. Gyürky Katalin főiskolai adjunktus, GYFK Dr. Láng Eszter egyetemi docens, KTK A Szenátus Bizottságainak tagjai 30 31

18 Kovács Péter főiskolai adjunktus, MK Dr. Posta József egyetemi tanár, TTK Dr. Gyöngy Péter ügyvivő-szakértő, ZK Dr. Váradi Judit főiskolai docens, ZK Turi Gábor igazgató, KKI Szatai Attila HÖK elnök, BTK Tóth Máté hallgató, GYTK Müller Enikő hallgató, MÉK Az Igazgatási Bizottság tagjai Elnök Dr. Rőfi Mónika egyetemi főtitkár Tagok Tóthné Kiss Erzsébet centrumelnöki hivatalvezető, AGTC Kele Ildikó elnöki hivatalvezető, OEC Dr. Nádházy Zsolt központvezető, OEC Nagy Attila hivatalvezető, TEK Siposné Dr. Bíró Noémi igazgató, Humánpolitika és Jogi Igazgatóság Juhász Katalin dékáni hivatalvezető, ÁOK Pálné dr. Juhász Edit dékáni hivatalvezető, ÁJK Dr. Nemes Zoltánné dékáni hivatalvezető, BTK Mikóné Márton Julianna ügyvivő-szakértő, EK Böszörményi Éva tanügyigazgatási munkatárs, FOK Fróna Judit dékáni hivatalvezető, GVK Dr. Nagy Éva dékáni hivatalvezető, GYFK Lieliné Fejes Andrea irodavezető, GYTK Kálmán Mariann ügyvivő-szakértő, IK Sziki Ágnes igazgatási osztályvezető, KTK Mocsáriné Fricz Julianna dékáni hivatalvezető, MÉK Csomós György hivatalvezető, MK Veres Krisztina dékáni hivatalvezető, NK Csománé Tóth Katalin dékáni hivatalvezető, TTK Izbéki Gabriella titkárságvezető, ZK A Sportbizottság tagjai Elnök Dr. Csernoch László egyetemi tanár, dékán Tagok Nagy Ágoston igazgató, Sportigazgatóság Dr. Bács Zoltán egyetemi docens, AGTC Dr. Borbély Attila egyetemi tanár, AGTC, a MOB tagja Dr. Pál Dénes egyetemi docens, OEC Dr. Gáspár Levente egyetemi docens, OEC Dr. Muzsnay Zoltán egyetemi docens, TEK Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens, ÁJK Pataki Péter hallgató, GVK Dr. Kőmíves Péter Miklós hallgató, ÁJK Priksz Dániel hallgató, GYTK Állandó meghívott: Dr. Kóté Károly ügyvezető, DEAC Sport NP Kh Kft. A Minőségfejlesztési Bizottság tagjai Elnök: Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár Tagok Dr. Balatoni Ildikó stratégiai igazgatóhelyettes, OEC Dr. Csernoch László egyetemi tanár, ÁOK Dr. Csorba Péter elnökhelyettes, TEK Dr. Fónai Mihály egyetemi docens, ÁJK Dr. Husi Géza főiskolai docens, MK Bunya-Szabados Anikó hivatalvezető, AGTC Dr. Pető Károly egyetemi docens, GVK Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens, KTK Dr. Végső János HSZK vezető, TEK Molnár József hallgató, MK Záhonyi Zsanett hallgató, FOK Zsuppányi Noémi hallgató, MÉK A Szenátus Bizottságainak tagjai 32 33

19 Az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai Elnök Dr. Balatoni Ildikó stratégiai igazgatóhelyettes Tagok Berényi András programkoordinátor, Mentálhigienés Iroda Dr. Francia István titkár, DOTESZ Dr. Lévai László egyetemi docens, AGTC MÉK Bozsváriné Vetési Ágnes vegyésztechnikus, TTK Siposné Dr. Bíró Noémi igazgató, Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság Kiss Ferencné főosztályvezető, Bér- és Munkaügyi Főosztály Andrássy Géza egyetemi tanársegéd, AGTC Zsámboki Judit intézetvezető főnővér, OEC Dr. Szabó Edit egyetemi docens, TEK Állandó meghívott: Dr. Jávor András oktatási rektorhelyettes A Tehetségtanács tagjai Elnök Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes Tagok Dr. Fónai Mihály egyetemi docens, ÁJK Dr. Kisvárday Zoltán egyetemi docens, ÁOK Dr. Pete László egyetemi adjunktus, BTK Dr. Kiss János főiskolai docens, EK Dr. Nagy László fogszakorvos, FOK Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi adjunktus, GVK Dr. Gunda Tamás egyetemi tanár, GYTK Balogh Éva adjunktus, GYFK Dr. Végh János egyetemi tanár, IK Dr. Földvári Péter egyetemi docens, KTK Dr. Ráthy Istvánné főiskolai docens, MK Dr. Juhász Lajos egyetemi docens, MÉK Dr. Szűcs Sándor egyetemi docens, NK Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens, TTK Regős Imre főiskolai adjunktus, ZK Dr. Münnich Ákos egyetemi tanár, DE Regionális Tehetségpont Dr. Karasszon Dezső főiskolai tanár, Gulyás György Szakkollégium Dr. Bujalos István egyetemi docens, Hatvani István Szakkollégium Dr. Juhász Csaba egyetemi docens, Kerpely Kálmán Szakkollégium Demeter József kollégiumvezető, Márton Áron Szakkollégium Dr. Balkányi Magdolna egyetemi docens, Pálffy István Szakkollégium Dr. Muszbek László egyetemi tanár, Sántha Kálmán Szakkollégium Dr. Felföldi János egyetemi docens, Tormay Béla Szakkollégium Szilágyi Petra HÖK elnök, GVK Fürjes Gergely DEHÖK alelnök, OEC Csiszár Imre elnökhelyettes, DEHÖK Dr. Balogh László egyetemi docens, DETEP Almási Orsolya referens, Tudományos Igazgatóság Az Etikai Bizottság tagjai Elnök Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár Tagok Dr. Matesz Klára egyetemi tanár, OEC Dr. Kiss Csongor egyetemi tanár, OEC Dr. Hoffmann István egyetemi tanár, TEK Dr. Juhász Lajos egyetemi docens, AGTC Dr. Darabos Éva egyetemi docens, AGTC Körösparti Péter elnök, DEHÖK Dr. Kőmíves Péter Miklós elnöki megbízott, DEHÖK Borbély Ágnes hallgató, OEC HÖK A Szenátus Bizottságainak tagjai 34 35

20 A Közalkalmazotti Tanács tagjai február 28-ig Elnök Dr. Mikita János egyetemi docens, OEC Belgyógyászati Intézet II. Belgyógyászati Klinika Tagok Bozsváriné Vetési Ágnes vegyésztechnikus, TEK Fizikai Kémiai Tanszék Dániel Ernő osztályvezető ápoló, OEC Belgyógyászati Intézet I. Belgyógyászati Klinika Dudics Pál tanár, TEK Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Élesné Tóth Katalin asszisztens, OEC Immunológiai Intézet Haramura Gizella vezető analitikus, OEC Klinikai Kutató Központ Kissné Mona Erika intézetvezető főnővér, OEC Tüdőgyógyászati Klinika Pető Istvánné klinikavezető ápoló, OEC Gyermekgyógyászati Klinika Petrányi Miklósné vezető műtős szakasszisztens, OEC Urológiai Klinika Dr. Rapcsák Mariann főiskolai docens, OEC Egészségügyi Főiskola Dr. Szabó Edit egyetemi adjunktus, TEK Ókortörténeti Tanszék Szegény Jánosné intézetvezető főnővér, OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ Zsámboki Judit klinikavezető ápoló, OEC Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika A Közalkalmazotti Tanács tagjai Haramura Gizella vezető analitikus, OEC Klinikai Kutató Központ Juhász Éva osztályvezető, OEC Gazdasági Igazgatóság Kálmán Mariann ügyvivő-szakértő, TEK IK Dékáni Hivatal Kissné Mona Erika intézetvezető főnővér, OEC Tüdőgyógyászati Klinika Kovács Csilla asszisztens, OEC Bőrgyógyászati Klinika Orosz-Tóth Katalin asszisztens, OEC Immunológiai Intézet Pető Istvánné klinikavezető ápoló, OEC Gyermekgyógyászati Klinika Dr. Rapcsák Mariann főiskolai docens, OEC Népegészségügyi Kar Szegény Jánosné intézetvezető főnővér, OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ Zsámboki Judit klinikavezető ápoló, OEC Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika Állandó meghívott Andrássy Géza nyelvtanár, AGTC Agrár Szaknyelvi és Kommunikációs Tanulmányok Tanszék Állandó meghívott Andrássy Géza nyelvtanár, AGTC Agrár Szaknyelvi és Kommunikációs Tanulmányok Tanszék március 1-jétől Elnök Dr. Mikita János egyetemi docens, OEC, Belgyógyászati Intézet II. Belgyógyászati Klinika Tagok Dr. Bohdaneczky Lászlóné vezető tanár, TEK Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Dániel Ernő osztályvezető ápoló, OEC Belgyógyászati Intézet I. Belgyógyászati Klinika 36 37

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE GYÓGYSZERÉSZ SZAK 1 1. FEJEZET 1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE A Debreceni Egyetem történeti háttere Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve NymE-PRESS a Nyugat-magyarországi Egyetem kiadója 2012. Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN,

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, 2014. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...3 A ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Emberi Erõforrások Minisztériuma

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata

A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata A Szenátus RH/61-1/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzata módosításának elfogadásáról 2014. január 21. A Szenátus megismerte és 2014. január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) 316-012 Telefax: (52) 533-677 1912 1949 DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Gyakorlati lehetőségek joghallgatóknak ---------------------------------------------------------------4 Összefogott a DEOEC és a Kenézy Kórház ------------------------------------------------------------4

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG A DEBRECENI EGYETEM 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE. Debrecen, 2007. április 20.

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG A DEBRECENI EGYETEM 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE. Debrecen, 2007. április 20. GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG A DEBRECENI EGYETEM 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Debrecen, 2007. április 20. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 Elfogadta a Debreceni Egyetem Szenátusa 2012. június 27-i ülésén. Készült az IFUA Horváth & Partners közreműködésével. A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER 2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER Született negyvenöt éve 11 Magyar Rektori Konferencia az egyetemen 25 Nemzetek gazdasága 29 Labdarúgó Egyetemi Kupa 12 Felújítások egyetemszerte 23 Sástó 2006 Nem, ez a

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

Pedagógusnap a BMF-en

Pedagógusnap a BMF-en 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 1. oldal Pedagógusnap a BMF-en A június hónap rendezvényeinek hosszú sorából minden évben kiemelkedik a Pedagógusnap. Ezen az ünnepen a fõiskola

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

2011. szeptember HÍREK

2011. szeptember HÍREK Tanutazási iroda nyílt a BGF-en Különleges utazási iroda nyílt a BGF Markó utcai épületének pincehelyiségében a Főiskola és a NUR Neckermann Kft. együttműködésének eredményeként. A BGF Students World Travel

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS

2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS 2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS HÍREK Egyenlő esélyekért ------------------------------------------------------------------------------------ 4 Erasmus pályázat -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 4377 4432. OLDAL 2012. április 6. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben