A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE"

Átírás

1 A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE JÚLIUS JÚNIUS 30. A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE JÚLIUS JÚNIUS 30.

2 A Debreceni Egyetem Évkönyve július június 30. 1

3 A Debreceni Egyetem Évkönyve július június

4 Tartalom Rektori bevezető... 6 Rövidítések jegyzéke... 9 Az egyetem vezetői Rektori vezetés Centrum- és kari vezetés A rektorközvetlen egységek vezetői Az egyetem vezető testületei A Gazdasági Tanács tagjai A Szenátus tagjai A Szenátus Bizottságainak tagjai A Közalkalmazotti Tanács tagjai A Debreceni Egyetem a statisztikák tükrében Beszámoló a Szenátus munkájáról Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről Ünnepi beszédek Tudományos fokozatszerzések, habilitációk Felelős kiadó: Dr. Fábián István rektor Szerkesztette: Dr. Rőfi Mónika egyetemi főtitkár Rózsa Judit PR referens Nyomdai munkálatok: Printart-Press Kft. ISSN: Köztársasági ösztöndíjas hallgatók Kitüntetésben részesült egyetemi alkalmazottak A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói Az elmúlt tanév főbb eseményei a Debreceni Egyetemen képekben

5 Rektori bevezető A 2010/2011-es akadémiai év összefoglalója részletes, minden lényeges eseményre, területre kiterjedő áttekintést ad a Debreceni Egyetem elmúlt tanévben végzett tevékenységéről. Intézményünk hazánk legszélesebb képzési választékát nyújtó, közel 1500 oktatót foglalkoztató kutatóegyeteme, melynek minden egysége - a 15 kar, azok intézetei és tanszékei, a centrumok és a TEK, valamint a központi egységek az elmúlt időszakban számos területen fejlődött, az egyetem jövője szempontjából figyelemre méltó eredményeket ért el. A Debreceni Egyetem a 2010/2011-es tanévben tovább növelte az aktív hallgatói létszámát. Az átalakult finanszírozási rendszer miatt minimális mértékben, de csökkent az államilag támogatott hallgatók köre, míg a költségtérítésesek száma fokozatosan nőtt. Dinamikus emelkedést tapasztaltunk az angol nyelvű képzésben résztvevők számában. A tanév végéig az akkreditált alapszakok száma elérte a 64- et, melyből 62-t hirdettünk meg a nyári felvételi eljárásban. A mesterképzés iránt érdeklődők 69 meghirdetett szakból választhattak. A tanév során megtörtént az Egyetemi Képzési Program frissítése, korszerűsítése és kidolgozásra került az elektronikus leckekönyv bevezetésének és használatának módja. Az egyetem szeptembertől először az új hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára, felmenő rendszerben vezeti be a Neptun elektronikus nyilvántartó rendszerből nyomtatott leckekönyvet. Megtörtént az egyetemen működő 25 doktori iskola törzstagjainak éves felülvizsgálata, az új törzstagok akkreditációja. Egy TÁMOP pályázat keretén belül a következő két évre 889 millió forint támogatást nyertünk el a diákkörök, szakkollégiumok, doktori iskolák támogatására. A Tudományos és Kutatóegyetemi Tanács új stratégiai alapelveket fogalmazott meg az egyetem kutatás-fejlesztési-innovációs stratégiájának megújítására, melyek a következő időszakban meghatározzák az egyetem cselekvési programját ezen a területen. Az elmúlt tanévben újabb 6 oktatónk szerezte meg Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet, mely tovább erősíti egyetemünk tudományos rangját, presztízsét. Pályázati tevékenységünk eredményeként a 2010/2011-es tanévben összesen 127 db projekt került benyújtásra megközelítőleg 5,8 milliárd Ft igényelt támogatási összeggel. A különböző pályázati formákon a 2010/2011-es tanévben közel 30 Mrd Ft támogatást nyert el az egyetem. A Debreceni Egyetem július 1-jén megkezdte a kutatóegyetemi program megvalósítását a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/ KONV jelű pályázat keretében. A projekt keretében nyújtott támogatás Ft. A változó gazdasági környezet ellenére a Debreceni Egyetem megőrizte gazdasági stabilitását. Intézményünk a költségvetés végrehajtását a tervezettnek megfelelően Rektori bevezető végezte, megteremtve ezzel a színvonalas oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység alapvető feltételeit. Kiemelt cél volt a pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítása mellett az egyszerűbb, átláthatóbb szerkezet kialakítása, a felsővezetés részére rendszeres információ biztosítása. Beruházásaink a tervezett ütemben haladtak, és elkészült a főépület Aula díszes üvegablakainak rekonstrukciója is, melynek ünnepélyes avatására a centenáriumi évben kerül sor. Az egyetem továbbra is fontosnak tartotta, hogy ápolja kapcsolatait, illetve új együttműködéseket építsen ki külföldi egyetemekkel, oktatási intézményekkel. A Szenátus a tanévben új kétoldalú, egyetemi szintű együttműködési megállapodás megkötését hagyta jóvá a J.J. Strossmayer Eszéki Egyetemmel, a jyväskyläi Alkalmazott Tudományok Egyetemével (JAMK), a kínai Wuhan Egyetemmel, a spanyol Cádiz Egyetemmel, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel, a kínai Csongking Műszaki Egyetemmel és az indiai Guru Gobind Singh Indraprashtha Egyetemmel. A Debreceni Egyetem kommunikációs tevékenységében fontos szervezeti és tartalmi változások történtek. A Rektori Hivatalban Kommunikációs Csoport jött létre, amelynek feladata az egyetem belső és külső kommunikációjának szervezése. Megalakult az egyetem pályázati kommunikációját ellátó saját cég, az Universitas Kommunikáció Kft., melynek profilja az egyetem pályázatainál megjelenő pr-, kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok elvégzése. Elindult a Debreceni Egyetem hivatalos facebook profilja, amely az indulást követő hónapokban rendkívül dinamikusan növekedett. Nagy sikerrel zárult az immár hagyománnyá vált Debreceni Egyetem Napja, melynek programjai oktatóink és kutatóink közreműködésével a nagyközönség számára is érthető és befogadható formában közvetítették az élelmiszertudományokhoz legtágabb értelemben kapcsolódó tudományos eredményeket. Kiemelt érdeklődés övezte a város lakossága részéről is a Mindennapi betevőnk - Élelmiszer/tudomány címet viselő rendezvénysorozatot, ahol számos tudományterület képviseltette magát. Ugyanezen rendezvénysorozat ismét kiváló lehetőséget biztosított a határon túli magyar nyelvű oktatási intézmények közötti tapasztalatcserére, a kapcsolatok erősítésére. A Debreceni Egyetem számára fontos a hagyományok ápolása, a sikereket elérő hallgatók, oktatók és dolgozók kitüntetése, megbecsülése. Ebben az évben is számos oktatónk részesült különböző állami kitüntetésben, megyei és városi elismerésben. A évi Virágkarneválon az egyetem virágkocsija, mely a tudás tengerén úszó zászlós hajót ábrázolta, 3. helyezést ért el. A sikerek mellett azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a közeljövőben működésünk feltételei jelentősen megváltoznak. A készülő új felsőoktatási törvény minden bizonnyal új keretet szab a magyar felsőoktatási intézményrendszer működésének. Az állami támogatások várhatóan jelentősen átalakuló rendszere az 6 7

6 eddiginél is hatékonyabb működést követel meg egyetemünktől. Jelentős mértékben erősítenünk kell kapcsolatainkat külső partnereinkkel, a gazdasági szféra szereplőivel, az önkormányzatokkal és a társadalmi szféra meghatározó képviselőivel. Építve intézményünk hagyományaira, átgondolt stratégiai döntések szükségesek a nehézségek áthidalásához. Eddigi eredményeink alapján bizakodva tekinthetünk a jövőbe, készen állva arra, hogy megfeleljünk az új elvárásoknak tovább öregbítve a Debreceni Egyetem hírnevét. Debrecen, július 1. Dr. Fábián István rektor AGTC AJGYÁI ÁJK ÁOK AOKDSZ BA/BSc BTK DE KLGYG DE DEENK DEHÖK DMJV DOTESZ EHIK EK FDSZ FOK FSZ GI GVK GYFK GYTK HKI HÖK HSZK Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Arany János Gyakorló Általános Iskola Állam- és Jogtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete Alapképzés Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Debrecen Megyei Jogú Város Debreceni Orvostudományi Egyetem Szakszervezete Egyetemi Hallgatói Információs Központ Egészségügyi Kar Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Fogorvostudományi Kar Felsőfokú Szakképzés Gazdasági Igazgatóság Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága Hallgatói Önkormányzat Hallgatói Szolgáltató Központ 8 9

7 Az egyetem vezetői IK KIT KKI KLGYÁI KTK MA/MSc MAB MÉK MK MTA NK NOK OEC RFT RH TEK TTI TTK ZK Informatikai Kar Kutatóintézetek és tangazdaság Külső Kapcsolatok Igazgatósága Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Mesterképzés Magyar Akkreditációs Bizottság Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Műszaki Kar Magyar Tudományos Akadémia Népegészségügyi Kar Nemzetközi Oktatási Központ Orvos- és Egészségtudományi Centrum Regionális Fejlesztési Tanács Rektori Hivatal Tudományegyetemi Karok Tudás- és Technológia Transzfer Iroda Természettudományi és Technológiai Kar Zeneművészeti Kar Rektori vezetés Rektor Dr. Fábián István egyetemi tanár Az egyetem vezetői Prorektor Dr. Fésüs László akadémikus, egyetemi tanár Rektorhelyettesek Funkcionális feladatokat ellátó rektorhelyettesek Oktatási rektorhelyettes Dr. Jávor András egyetemi tanár Tudományos rektorhelyettes Dr. Páles Zsolt egyetemi tanár Stratégiai rektorhelyettes Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár Területi feladatokat ellátó rektorhelyettesek Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Dr. Nagy János egyetemi tanár, centrumelnök Orvos- és Egészségtudományi Centrum Dr. Paragh György egyetemi tanár, centrumelnök Tudományegyetemi Karok Dr. Gaál István egyetemi tanár, TEK elnök Gazdasági főigazgató Mag Zoltán (2010. szeptember 30-ig) Fülöp Lajos (feladatellátással megbízva október 1-jétől) Egyetemi főtitkár Dr. Rőfi Mónika Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke Körösparti Péter 10 11

8 Centrum- és kari vezetés AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA Elnök Dr. Nagy János egyetemi tanár Tudományos elnökhelyettes Dr. Pepó Péter egyetemi tanár Stratégiai elnökhelyettes Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Centrum gazdasági igazgató Harsányiné Séllyei Ágnes Centrumelnöki Hivatal vezetője Tóthné Kiss Erzsébet Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Dékán Dr. Nábrádi András egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Pető Károly egyetemi docens Tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes Dr. Popp József egyetemi docens Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Dékán Dr. Kátai János egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Komlósi István egyetemi docens Tudományos dékánhelyettes Dr. Tamás János egyetemi tanár Kutatóintézetek és Tangazdaság Főigazgató Dr. Blaskó Lajos egyetemi tanár (Karcagi Kutatóintézet) Termelési igazgató Koncz Tibor (Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet) ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Elnök Dr. Paragh György egyetemi tanár Általános elnökhelyettes Dr. Csernoch László egyetemi tanár Klinikai elnökhelyettes Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár Szak- és továbbképzési elnökhelyettes Dr. Ádány Róza egyetemi tanár Tudományos elnökhelyettes Dr. Szöllősi János egyetemi tanár Klinikai Kutatóközpont igazgatója Dr. Muszbek László akadémikus, egyetemi tanár Centrum gazdasági igazgató Kecskés Gábor Stratégiai igazgató Dr. Bíró Klára Általános Orvostudományi Kar Dékán Dr. Csernoch László egyetemi tanár Általános dékánhelyettes Dr. Kiss Csongor egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Tudományos dékánhelyettes Dr. Tőzsér József egyetemi tanár Fogorvostudományi Kar Dékán Dr. Hegedűs Csaba egyetemi docens Általános dékánhelyettes Dr. Redl Pál egyetemi docens Oktatási dékánhelyettes Dr. Matesz Klára egyetemi tanár Az egyetem vezetői 12 13

9 Az egyetem vezetői Gyógyszerésztudományi Kar Dékán Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens Dékánhelyettes Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár Népegészségügyi Kar Dékán Dr. Ádány Róza egyetemi tanár Dékánhelyettes Dr. Balázs Margit egyetemi tanár Egészségügyi Kar Dékán Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár Általános és fejlesztési dékánhelyettes Dr. Kósa Zsigmond főiskolai docens Oktatási dékánhelyettes Dr. Sárváry Attila főiskolai docens Tudományos dékánhelyettes Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Elnök Dr. Gaál István egyetemi tanár Oktatási és tanárképzési elnökhelyettes Dr. Csorba Péter egyetemi tanár Stratégiai és külkapcsolati elnökhelyettes Dr. Szabó Béla egyetemi tanár Tudományos elnökhelyettes Dr. Bartha Elek egyetemi tanár TEK gazdasági igazgató Pozsonyi Zoltán A TEK Elnöki Hivatal vezetője Nagy Attila Állam- és Jogtudományi Kar Dékán Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár Tudományos és fejlesztési dékánhelyettes Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Gazdasági, pályázati és külügyi dékánhelyettes Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens Oktatási dékánhelyettes Dr. Szikora Veronika egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar Dékán Dr. Papp Klára egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Keményfi Róbert egyetemi docens Tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettes Dr. Csűry István egyetemi docens Gazdasági és pályázati dékánhelyettes Dr. Csoba Judit egyetemi docens Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Dékán Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva főiskolai tanár Általános dékánhelyettes Kissné dr. Korbuly Katalin főiskolai docens Oktatási dékánhelyettes Hovánszki Jánosné főiskolai docens Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Dékán Dr. Kormos János egyetemi tanár Külkapcsolati és pályázati dékánhelyettes Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens Oktatási dékánhelyettes Dr. Erdey László egyetemi docens Műszaki Kar Dékán Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár 14 15

10 Oktatási dékánhelyettes Dr. Husi Géza főiskolai docens Tudományos dékánhelyettes Dr. Kalmár Ferenc főiskolai docens Informatikai Kar Dékán Dr. Terdik György egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Nagy Benedek egyetemi docens Gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes Dr. Hajdu András egyetemi docens Tudományos és pályázati dékánhelyettes Dr. Fazekas István egyetemi tanár Természettudományi és Technológiai Kar Dékán Dr. Sailer Kornél egyetemi tanár Oktatási dékánhelyettes Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár Gazdasági dékánhelyettes Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens Zeneművészeti Kar Dékán Dr. Duffek Mihály főiskolai tanár Dékánhelyettes Király Márta főiskolai docens A rektorközvetlen egységek vezetői Rektori Hivatal Egyetemi főtitkár Dr. Rőfi Mónika Oktatási Igazgatóság Dr. Agócsné Ádám Vilma igazgató Tudományos Igazgatóság Dr. Varga Zsolt igazgató Külső Kapcsolatok Igazgatósága Turi Gábor igazgató Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága Pilishegyi Péter igazgató Egyetemi Hallgatói Információs Központ Tőzsérné Gáll Ibolya igazgatóhelyettes Mentálhigiénés Központ Berényi András Kommunikációs Csoport Szöőr Ádám Pályázati Iroda Dr. Debreczeni Ferenc A rektorközvetlen egységek vezetői Gazdasági Főigazgatóság Mag Zoltán főigazgató (2010. szeptember 30-ig) Fülöp Lajos főigazgató (feladatellátással megbízva október 1-jétől) Pozsonyi Zoltán főigazgató-helyettes Kollár József főigazgató-helyettes Kecskés Gábor főigazgató-helyettes Harsányiné Séllyei Ágnes főigazgató-helyettes Jacsmenikné Bokor Beatrix főigazgató-helyettes (2010. december 31-ig) Minőségbiztosítási rektori biztos Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár Energetikai rektori biztos Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár Információbiztonságért felelős rektori biztos Dr. Sztrik János egyetemi tanár 16 17

11 Innovációs rektori biztos Dr. Mátyus László (2011. április 1-jétől) Sportügyi rektori biztos Lenténé Puskás Andrea (2011. április 1-jétől) Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Dr. Virágos Márta főigazgató Karácsony Gyöngyi főigazgató-helyettes Dr. Koltay Klára főigazgató-helyettes Nádas Zsuzsánna főigazgató-helyettes Sportigazgatóság Nagy Ágoston igazgató (2011. március 31-ig) DExam Vizsgaközpont Dr. Vad Kálmánné igazgató Belső Ellenőrzési Önálló Osztály Minya Péterné igazgató Informatikai Szolgáltató Központ Dr. Fazekas Attila vezető Tudás- és Technológia Transzfer Iroda Balogh Judit igazgató Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság Siposné Dr. Bíró Noémi igazgató Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetése Körösparti Péter elnök Csiszár Imre elnökhelyettes Zsuppányi Noémi AGTC alelnök Fürjes Gergely OEC alelnök Szabó Gergely István TEK alelnök Az egyetem vezető testületei - A Gazdasági Tanács tagjai - A Szenátus tagjai A Gazdasági Tanács tagjai A Gazdasági Tanács elnöke Búvár Géza Az egyetem vezető testületei szeptember december 14. Az egyetem vezetése részéről: Dr. Fábián István rektor Mag Zoltán gazdasági főigazgató szeptember 30-ig Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató október 1-jétől Az egyetem részéről delegáltak: Dr. Vincze Szilvia AGTC gazdasági igazgató-helyettes Kecskés Gábor gazdasági főigazgató-helyettes, OEC gazdasági igazgató Pozsonyi Zoltán gazdasági főigazgató-helyettes, TEK gazdasági igazgató Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltja: Jandácsik Gábor ügyvezető igazgató, CIB Bank Zrt. A Gazdasági Tanácsnak tagja az oktatási miniszter javaslatára: Ábrahám László ügyvezető igazgató, National Instruments Hungary Kft. Búvár Géza vezérigazgató, KITE Zrt. Mester János vezérigazgató, Cívis Credit Zrt. A Magyar Államkincstár tanácskozási jogú megbízottja: Vas János A Debreceni Egyetem szakszervezeteinek tanácskozási jogú képviselője: Farkas Miklós Az egyetem részéről állandó meghívott tagok a centrumelnökök és a TEK-elnök: Dr. Nagy János egyetemi tanár, az AGTC elnöke Dr. Paragh György egyetemi tanár, az OEC elnöke Dr. Gaál István egyetemi tanár, a TEK elnöke 18 19

12 A Gazdasági Tanács elnöke Ábrahám László december január 31. Az egyetem vezetése részéről: Dr. Fábián István rektor Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató október 1-jétől Az egyetem részéről delegáltak: Dr. Vincze Szilvia AGTC gazdasági igazgató-helyettes Kecskés Gábor gazdasági főigazgató-helyettes, OEC gazdasági igazgató Pozsonyi Zoltán gazdasági főigazgató-helyettes, TEK gazdasági igazgató Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltja: Jandácsik Gábor ügyvezető igazgató, CIB Bank Zrt. A Gazdasági Tanácsnak tagja az oktatási miniszter javaslatára: Ábrahám László ügyvezető igazgató, National Instruments Hungary Kft. A Magyar Államkincstár tanácskozási jogú megbízottja: Vas János A Debreceni Egyetem szakszervezeteinek tanácskozási jogú képviselője: Farkas Miklós Az egyetem részéről állandó meghívott tagok a centrumelnökök és a TEK-elnök: Dr. Nagy János egyetemi tanár, az AGTC elnöke Dr. Paragh György egyetemi tanár, az OEC elnöke Dr. Gaál István egyetemi tanár, a TEK elnöke Az egyetem részéről delegáltak: Ilosvai Péter ügyvezető igazgató, IT Service Kft. Dr. Szabó László vezérigazgató, TEVA Magyarország Zrt. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltja: Vas János igazgató-helyettes, Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság A Gazdasági Tanácsnak tagja a miniszterek javaslatára: Dr. Mészáros József elnök, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) Schőberl Márton felsőoktatási vagyonfelügyeleti osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) Dr. Nagy Róza közigazgatási államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) Dóka Tibor Gyula gazdasági-pénzügyi igazgató, a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) A Magyar Államkincstár tanácskozási jogú megbízottja: Szatmáriné Szabó Enikő felsőoktatási kincstári megbízott A Gazdasági Tanács tagjai A Debreceni Egyetem szakszervezeteinek tanácskozási jogú képviselője: Dr. Balogh László Levente Az egyetem részéről állandó meghívott tagok a centrumelnökök és a TEK-elnök: Dr. Nagy János egyetemi tanár, az AGTC elnöke Dr. Paragh György egyetemi tanár, az OEC elnöke Dr. Gaál István egyetemi tanár, a TEK elnöke április 15. A Gazdasági Tanács elnöke Ilosvai Péter Az egyetem vezetése részéről: Dr. Fábián István rektor Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató október 1-jétől 20 21

13 A Szenátus tagjai Név Beosztás Szervezet Dr. Fábián István rektor DE Dr. Nagy János centrumelnök AGTC Dr. Paragh György centrumelnök OEC Dr. Gaál István TEK elnök TEK Dr. Szabadfalvi József dékán ÁJK Dr. Szabó Béla egyetemi tanár ÁJK Dr. Csernoch László dékán ÁOK Dr. Édes István egyetemi tanár, intézetigazgató ÁOK Dr. Csiba László egyetemi tanár, klinikaigazgató ÁOK Dr. Szilasi Mária egyetemi tanár, klinikaigazgató ÁOK Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezető ÁOK Dr. Kappelmayer János egyetemi tanár, dékánhelyettes ÁOK Dr. Sántha Orsolya rezidens ÁOK Dr. Laczkó Tibor egyetemi docens BTK Dr. Maticsák Sándor egyetemi docens BTK Dr. Debreczeni Attila egyetemi tanár, intézetigazgató BTK Dr. Papp Klára dékán BTK Dr. Fábián Gergely dékán EK Dr. Kalapos István főiskolai tanár EK Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár, tanszékvezető FOK Dr. Hegedűs Csaba dékán FOK Dr. Berde Csaba egyetemi tanár, intézetigazgató GVK Dr. Nábrádi András dékán GVK Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár, tanszékvezető GYTK Dr. Vecsernyés Miklós dékán GYTK Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva dékán GYFK Hovánszki Jánosné főiskolai docens, intézetigazgató, dékánhelyettes GYFK Dr. Terdik György dékán IK Dr. Pethő Attila egyetemi tanár, tanszékvezető IK Dr. Kormos János dékán KTK A Szenátus tagjai Dr. Erdey László egyetemi docens, dékánhelyettes KTK Dr. Kovács Imre főiskolai tanár, tanszékvezető MK Dr. Szűcs Edit dékán MK Dr. Jávor András oktatási rektorhelyettes MÉK Dr. Kátai János dékán MÉK Dr. Komlósi István egyetemi docens, dékánhelyettes MÉK Dr. Ádány Róza dékán NK Dr. Bugán Antal egyetemi docens, intézetigazgató NK Dr. Csorba Péter egyetemi tanár, tanszékvezető TTK Dr. Trócsányi Zoltán egyetemi tanár TTK Dr. Sailer Kornél dékán TTK Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár, dékánhelyettes TTK Dr. Duffek Mihály dékán ZK Dr. Szabó János főiskolai tanár ZK Dr. Blaskó Lajos egyetemi tanár, főigazgató KIT Dr. Zsigrai György tudományos főmunkatárs KIT Kovács István igazgató DE KLGYG Harsányiné Séllyei Ágnes gazdasági igazgató, gazdasági főigazgató-helyettes AGTC Domjánné dr. Lengyel Irén klinikai főnővér OEC Kissné Sziráki Valéria vezető analitikus OEC Kálmán Mariann hivatalvezető TEK IK Dr. Rőfi Mónika egyetemi főtitkár RH Körösparti Péter elnök DEHÖK Csiszár Imre elnökhelyettes DEHÖK Eliran Dahan FMSA elnök ÁOK HÖK Gócza Ágnes / Dr. Kőmíves Péter Miklós kari HÖK elnök ÁJK Arday Anna kari HÖK elnök ÁOK Szatai Attila kari HÖK elnök BTK Varga András PhD képviselő BTK Bíró Péter / Kiss Péter kari HÖK elnök EK Rácz Nóra kari HÖK elnök FOK Szilágyi Petra kari HÖK elnök GVK 22 23

14 A Szenátus tagjai Priksz Dániel kari HÖK elnök GYTK Makszim Csilla kari HÖK elnök GYFK Pankotai Zsolt kari HÖK elnök IK Moskovits Péter / Csige Eszter kari HÖK elnök KTK Molnár József kari HÖK elnök MK Zsuppányi Noémi kari HÖK elnök MÉK Konyári Erika kari HÖK elnök NK Bognár István Ádám kari HÖK elnök TTK Orbán Ádám kari HÖK elnök ZK Dr. Sárvári Mihály titkár AOKDSZ Dr. Francia István titkár DOTESZ Dr. Tóth Imre titkár FDSZ Meghívottak Dr. Fésüs László prorektor DE Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes TTK Dr. Szilvássy Zoltán stratégiai rektorhelyettes Pályázati Igazgatóság Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató Gazdasági Főigazgatóság Siposné Dr. Bíró Noémi jogi igazgató Jogi- és Humánpolitikai Igazgatóság Dr. Agócsné Ádám Vilma igazgató Oktatási Igazgatóság Dr. Varga Zsolt igazgató Tudományos Igazgatóság Turi Gábor igazgató Külső Kapcsolatok Igazgatósága Nagy Ágoston ( ig) igazgató Sportigazgatóság Dr. Fazekas Attila informatikai vezető Informatikai Szolgáltató Központ Pilishegyi Péter igazgató Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága Kecskés Gábor gazdasági igazgató OEC GI Pozsonyi Zoltán gazdasági igazgató TEK GI Dr. Virágos Márta főigazgató DEENK Dr. Vad Kálmánné igazgató DExam Minya Péterné igazgató Belső Ellenőrzés Dr. Mikita János elnök Közalkalmazotti Tanács Tóthné Kiss Erzsébet hivatalvezető AGTC Nagy Attila hivatalvezető TEK Dr. Bíró Klára stratégiai igazgató OEC Pajna Zoltán Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke RFT Rácz Róbert elnök Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kósa Lajos polgármester DMJV Dr. Bitskey István elnök DAB Dr. Závodszky Péter akadémikus, elnök Társadalmi Tanács Balogh Judit igazgató Tudás- és Technológia Transzfer Iroda Berényi András központvezető Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Dr. Jenei Attila igazgató Nemzetközi Oktatási Központ Kollár József fejlesztési igazgató Fejlesztési Igazgatóság Dr. Pálinkás József elnök MTA Dr. Bazsa György elnök MAB Dr. Völgyesi Zoltán rektor Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Dr. Fazakas Sándor rektor Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dr. Fülöp Zsolt igazgató MTA Atommagkutató Intézet Szöőr Ádám kommunikációs vezető Rektori Hivatal Dr. Debreczeni Ferenc pályázati irodavezető Rektori Hivatal 24 25

15 A Szenátus Bizottságainak tagjai A Szenátus Bizottságainak tagjai A Doktori és Habilitációs Tanács tagjai Elnök Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes Titkár Dr. Varga Zsolt tudományos igazgató Tagok: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, Agrártudományi Doktori Tanács Dr. S. Varga Pál egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Doktori Tanács, BTK HB Dr. Gergely Pál egyetemi tanár, Orvostudományi Doktori Tanács Dr. Várnay Ernő egyetemi tanár, Társadalomtudományi Doktori Tanács Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár, Természettudományi Doktori Tanács Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, ÁJK HB Dr. Muszbek László egyetemi tanár, ÁOK HB Dr. Nagy János egyetemi tanár, GVK/MÉK HB Dr. Fazekas István egyetemi tanár, IK HB Dr. Losonczi László egyetemi tanár, KTK HB Dr. Antus Sándor egyetemi tanár, TTK HB Külső tagok: Dr. Buday László, Semmelweis Egyetem Dr. Dimény Judit, Szent István Egyetem Dr. Hermecz István, Chinoin Zrt. Tanácskozási joggal vesz részt: Csiszár Imre, EHÖK Az Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság tagjai Elnök Dr. Jávor András oktatási rektorhelyettes Titkár Dr. Agócsné Ádám Vilma oktatási igazgató Szavazati joggal rendelkező tagok: Dr. Balázs Margit oktatási dékánhelyettes, NK Dr. Csorba Péter elnökhelyettes, TEK Dr. Erdey László oktatási dékánhelyettes, KTK Dr. Farkas Etelka oktatási dékánhelyettes, TTK Dr. Forisek Péter egyetemi docens, BTK Dr. Halmos Gábor oktatási dékánhelyettes, GYTK Dr. Husi Géza oktatási dékánhelyettes, MK Dr. Keményfi Róbert oktatási dékánhelyettes, BTK Dr. Komlósi István oktatási dékánhelyettes, MÉK Dr. Matesz Klára oktatási dékánhelyettes, FOK Dr. Nagy Benedek oktatási dékánhelyettes, IK Dr. Papp Zoltán oktatási dékánhelyettes, ÁOK Dr. Pető Károly oktatási dékánhelyettes, GVK Dr. Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes, EK Dr. Szikora Veronika oktatási dékánhelyettes, ÁJK Király Márta oktatási dékánhelyettes, ZK Kissné dr. Korbuly Katalin dékánhelyettes, GYFK Pilishegyi Péter igazgató, HKI Szatai Attila hallgató, BTK HÖK Döncző Boglárka hallgató, TTK HÖK Gócza Ágnes hallgató, ÁJK HÖK Juhász Péter hallgató, ÁOK HÖK Konyári Erika hallgató, NK HÖK Körösparti Péter elnök, EHÖK Svantner Ádám hallgató, MK HÖK Szunai János hallgató, IK HÖK Zsuppányi Noémi hallgató, MÉK HÖK Állandó meghívottak: Tőzsérné Gáll Ibolya igazgatóhelyettes, EHIK Kiss Péter hallgató, EK HÖK Dr. Kőmíves Péter Miklós hallgató, ÁJK HÖK Makszim Csilla hallgató, GYFK HÖK Moskovits Péter hallgató, KTK HÖK Orbán Ádám hallgató, ZK HÖK 26 27

16 A Szenátus Bizottságainak tagjai Priksz Dániel hallgató, GYTK HÖK Szilágyi Petra hallgató, GVK HÖK Záhonyi Zsanett hallgató, FOK HÖK Csiszár Imre hallgató, BTK HÖK Az Informatikai Bizottság tagjai Elnök Dr. Mátyus László egyetemi tanár Titkár Dr. Fazekas Attila informatikai vezető Tagok Dr. Szöllősi János egyetemi tanár, OEC Dr. Mihálydeák Tamás egyetemi tanár, TEK Dr. Vincze Szilvia gazdasági igazgatóhelyettes, AGTC Pozsonyi Zoltán gazdasági igazgató, TEK Dr. Virágos Márta főigazgató, DEENK Szabó Gergely egyetemi hallgató, IK A Könyvtári és Kiadói Bizottság tagjai Elnök Dr. Szöllősi János egyetemi tanár Titkár Dr. Virágos Márta főigazgató Tagok Dr. Fodor László egyetemi tanár, ÁJK Dr. Oláh László egyetemi docens, ÁOK Dr. Tóth Valéria egyetemi docens, BTK Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs, EK Dr. Kelentey Barna egyetemi docens, FOK Dr. Kárpáti László egyetemi docens, GVK Hovánszki Jánosné főiskolai docens, GYFK Dr. Kovácsné dr. Bácskai Ildikó egyetemi adjunktus, GYTK Dr. Boda István egyetemi docens, IK Dr. Láng Eszter egyetemi docens, KTK Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár, MK Dr. Tamás János egyetemi tanár, MÉK Dr. Kósa Karolina egyetemi docens, NK Dr. Buglyó Péter egyetemi docens, TTK Török Ágnes főiskolai docens, ZK Vargáné Matolcsi Mária könyvtáros, TTK Karácsony Gyöngyi főigazgató-helyettes, DEENK Dr. Koltay Klára főigazgató-helyettes, DEENK Nádas Zsuzsanna főigazgató-helyettes, DEENK Szabó Barbara hallgató, BTK Hajdú Csilla hallgató, BTK A Stratégiai Fejlesztési Bizottság tagjai Elnök Dr. Szilvássy Zoltán stratégiai rektorhelyettes Tagok: Fülöp Lajos mb. gazdasági főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság Dr. Gaál István elnök, TEK Dr. Bács Zoltán centrumelnök-helyettes, AGTC Kollár József fejlesztési igazgató, TEK GI Balogh Judit igazgató, TTI Dr. Szántó Zsuzsanna igazgató, TEK Dr. Bíró Klára igazgató, OEC Turi Gábor igazgató, Külső Kapcsolatok Igazgatósága Dr. Varga Zsolt igazgató, Tudományos Igazgatóság A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagjai Elnök Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár Titkár Turi Gábor igazgató 28 29

17 Tagok Dr. Fuxreiter Margit stratégiai igazgatóhelyettes, OEC Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, ÁOK Dr. Jenei Attila egyetemi docens, FOK, NOK igazgató Dr. Tósaki Árpád egyetemi tanár, GYTK Dr. Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes, EK Dr. Kósa Karolina egyetemi docens, NK Dr. Fürjné Rádi Katalin központvezető, AGTC Dr. Holbné Gargya Katalin ügyvivő szakértő, AGTC Dr. Kárpáti László egyetemi docens, GVK Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár, MK Dr. Komlósi István oktatási dékánhelyettes, MÉK Dr. Zsembeli József tudományos főmunkatárs, KKI Dr. Szabó Béla stratégiai és külügyi elnökhelyettes, TEK Blanár Denissza külügyi központvezető, TEK Dr. Babják Ildikó egyetemi docens, ÁJK Dr. Csűry István tudományos és külügyi dékánhelyettes, BTK Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens, KTK Dr. Bérces Attila dékáni tanácsadó, TTK Dr. Hajdú András gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes, IK Vargáné Nagy Anikó tanársegéd, GYFK Váradi Judit főiskolai docens, ZK Lánczi Levente PhD hallgató, OEC Juhász Marcell hallgató, GVK Haraszti István hallgató, TTK A Promóciós Bizottság tagjai Elnök Dr. Antus Sándor akadémikus, egyetemi tanár Társelnök: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, intézetigazgató, AGTC Dr. Gergely Pál akadémikus, egyetemi tanár, OEC Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, tanszékvezető, TEK Titkár Tivadar Lajosné főtanácsos, Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság Tagok Dr. Balla György akadémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató, Általános Orvostudományi Kar Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár, tanszékvezető, Gyógyszerésztudományi Kar Dr. Tornai István egyetemi docens, tanszékvezető, Fogorvostudományi Kar Dr. Balázs Margit egyetemi tanár, dékánhelyettes, Népegészségügyi Kar Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár, dékán, tanszékvezető, Egészségügyi Kar Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, dékán, intézetigazgató, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Dr. Kátai János egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Dr. Blaskó Lajos egyetemi tanár, főigazgató, AGTC Kutatóintézetek és Tangazdaság Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, TEK elnökhelyettes, Állam- és Jogtudományi Kar Novákné Dr. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Kar Dr. Terdik György egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető, Informatikai Kar Dr. Kormos János egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva főiskolai tanár, dékán, intézetigazgató, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár, dékán, tanszékvezető, Műszaki Kar Dr. Karasszon Dezső főiskolai tanár, Zeneművészeti Kar Fürjes Gergely hallgató, ÁOK Hallgatói Önkormányzata Csiszár Imre hallgató, BTK Hallgatói Önkormányzata Szilágyi Petra hallgató, GVK Hallgatói Önkormányzata A Művészeti és Közművelődési Bizottság tagjai Elnök Dr. Duffek Mihály dékán, főiskolai tanár Tagok Dr. Fürjné Rádi Katalin központvezető, AGTC Halmágyi Csaba ügyintéző, AGTC Dr. Krénné Cserép Zsuzsa közművelődési irodavezető, OEC Dr. Oláh Éva egyetemi tanár, ÁOK Nagy Józsefné főiskolai tanársegéd, EK Dr. Gyürky Katalin főiskolai adjunktus, GYFK Dr. Láng Eszter egyetemi docens, KTK A Szenátus Bizottságainak tagjai 30 31

18 Kovács Péter főiskolai adjunktus, MK Dr. Posta József egyetemi tanár, TTK Dr. Gyöngy Péter ügyvivő-szakértő, ZK Dr. Váradi Judit főiskolai docens, ZK Turi Gábor igazgató, KKI Szatai Attila HÖK elnök, BTK Tóth Máté hallgató, GYTK Müller Enikő hallgató, MÉK Az Igazgatási Bizottság tagjai Elnök Dr. Rőfi Mónika egyetemi főtitkár Tagok Tóthné Kiss Erzsébet centrumelnöki hivatalvezető, AGTC Kele Ildikó elnöki hivatalvezető, OEC Dr. Nádházy Zsolt központvezető, OEC Nagy Attila hivatalvezető, TEK Siposné Dr. Bíró Noémi igazgató, Humánpolitika és Jogi Igazgatóság Juhász Katalin dékáni hivatalvezető, ÁOK Pálné dr. Juhász Edit dékáni hivatalvezető, ÁJK Dr. Nemes Zoltánné dékáni hivatalvezető, BTK Mikóné Márton Julianna ügyvivő-szakértő, EK Böszörményi Éva tanügyigazgatási munkatárs, FOK Fróna Judit dékáni hivatalvezető, GVK Dr. Nagy Éva dékáni hivatalvezető, GYFK Lieliné Fejes Andrea irodavezető, GYTK Kálmán Mariann ügyvivő-szakértő, IK Sziki Ágnes igazgatási osztályvezető, KTK Mocsáriné Fricz Julianna dékáni hivatalvezető, MÉK Csomós György hivatalvezető, MK Veres Krisztina dékáni hivatalvezető, NK Csománé Tóth Katalin dékáni hivatalvezető, TTK Izbéki Gabriella titkárságvezető, ZK A Sportbizottság tagjai Elnök Dr. Csernoch László egyetemi tanár, dékán Tagok Nagy Ágoston igazgató, Sportigazgatóság Dr. Bács Zoltán egyetemi docens, AGTC Dr. Borbély Attila egyetemi tanár, AGTC, a MOB tagja Dr. Pál Dénes egyetemi docens, OEC Dr. Gáspár Levente egyetemi docens, OEC Dr. Muzsnay Zoltán egyetemi docens, TEK Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens, ÁJK Pataki Péter hallgató, GVK Dr. Kőmíves Péter Miklós hallgató, ÁJK Priksz Dániel hallgató, GYTK Állandó meghívott: Dr. Kóté Károly ügyvezető, DEAC Sport NP Kh Kft. A Minőségfejlesztési Bizottság tagjai Elnök: Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár Tagok Dr. Balatoni Ildikó stratégiai igazgatóhelyettes, OEC Dr. Csernoch László egyetemi tanár, ÁOK Dr. Csorba Péter elnökhelyettes, TEK Dr. Fónai Mihály egyetemi docens, ÁJK Dr. Husi Géza főiskolai docens, MK Bunya-Szabados Anikó hivatalvezető, AGTC Dr. Pető Károly egyetemi docens, GVK Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens, KTK Dr. Végső János HSZK vezető, TEK Molnár József hallgató, MK Záhonyi Zsanett hallgató, FOK Zsuppányi Noémi hallgató, MÉK A Szenátus Bizottságainak tagjai 32 33

19 Az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai Elnök Dr. Balatoni Ildikó stratégiai igazgatóhelyettes Tagok Berényi András programkoordinátor, Mentálhigienés Iroda Dr. Francia István titkár, DOTESZ Dr. Lévai László egyetemi docens, AGTC MÉK Bozsváriné Vetési Ágnes vegyésztechnikus, TTK Siposné Dr. Bíró Noémi igazgató, Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság Kiss Ferencné főosztályvezető, Bér- és Munkaügyi Főosztály Andrássy Géza egyetemi tanársegéd, AGTC Zsámboki Judit intézetvezető főnővér, OEC Dr. Szabó Edit egyetemi docens, TEK Állandó meghívott: Dr. Jávor András oktatási rektorhelyettes A Tehetségtanács tagjai Elnök Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes Tagok Dr. Fónai Mihály egyetemi docens, ÁJK Dr. Kisvárday Zoltán egyetemi docens, ÁOK Dr. Pete László egyetemi adjunktus, BTK Dr. Kiss János főiskolai docens, EK Dr. Nagy László fogszakorvos, FOK Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi adjunktus, GVK Dr. Gunda Tamás egyetemi tanár, GYTK Balogh Éva adjunktus, GYFK Dr. Végh János egyetemi tanár, IK Dr. Földvári Péter egyetemi docens, KTK Dr. Ráthy Istvánné főiskolai docens, MK Dr. Juhász Lajos egyetemi docens, MÉK Dr. Szűcs Sándor egyetemi docens, NK Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens, TTK Regős Imre főiskolai adjunktus, ZK Dr. Münnich Ákos egyetemi tanár, DE Regionális Tehetségpont Dr. Karasszon Dezső főiskolai tanár, Gulyás György Szakkollégium Dr. Bujalos István egyetemi docens, Hatvani István Szakkollégium Dr. Juhász Csaba egyetemi docens, Kerpely Kálmán Szakkollégium Demeter József kollégiumvezető, Márton Áron Szakkollégium Dr. Balkányi Magdolna egyetemi docens, Pálffy István Szakkollégium Dr. Muszbek László egyetemi tanár, Sántha Kálmán Szakkollégium Dr. Felföldi János egyetemi docens, Tormay Béla Szakkollégium Szilágyi Petra HÖK elnök, GVK Fürjes Gergely DEHÖK alelnök, OEC Csiszár Imre elnökhelyettes, DEHÖK Dr. Balogh László egyetemi docens, DETEP Almási Orsolya referens, Tudományos Igazgatóság Az Etikai Bizottság tagjai Elnök Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár Tagok Dr. Matesz Klára egyetemi tanár, OEC Dr. Kiss Csongor egyetemi tanár, OEC Dr. Hoffmann István egyetemi tanár, TEK Dr. Juhász Lajos egyetemi docens, AGTC Dr. Darabos Éva egyetemi docens, AGTC Körösparti Péter elnök, DEHÖK Dr. Kőmíves Péter Miklós elnöki megbízott, DEHÖK Borbély Ágnes hallgató, OEC HÖK A Szenátus Bizottságainak tagjai 34 35

20 A Közalkalmazotti Tanács tagjai február 28-ig Elnök Dr. Mikita János egyetemi docens, OEC Belgyógyászati Intézet II. Belgyógyászati Klinika Tagok Bozsváriné Vetési Ágnes vegyésztechnikus, TEK Fizikai Kémiai Tanszék Dániel Ernő osztályvezető ápoló, OEC Belgyógyászati Intézet I. Belgyógyászati Klinika Dudics Pál tanár, TEK Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Élesné Tóth Katalin asszisztens, OEC Immunológiai Intézet Haramura Gizella vezető analitikus, OEC Klinikai Kutató Központ Kissné Mona Erika intézetvezető főnővér, OEC Tüdőgyógyászati Klinika Pető Istvánné klinikavezető ápoló, OEC Gyermekgyógyászati Klinika Petrányi Miklósné vezető műtős szakasszisztens, OEC Urológiai Klinika Dr. Rapcsák Mariann főiskolai docens, OEC Egészségügyi Főiskola Dr. Szabó Edit egyetemi adjunktus, TEK Ókortörténeti Tanszék Szegény Jánosné intézetvezető főnővér, OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ Zsámboki Judit klinikavezető ápoló, OEC Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika A Közalkalmazotti Tanács tagjai Haramura Gizella vezető analitikus, OEC Klinikai Kutató Központ Juhász Éva osztályvezető, OEC Gazdasági Igazgatóság Kálmán Mariann ügyvivő-szakértő, TEK IK Dékáni Hivatal Kissné Mona Erika intézetvezető főnővér, OEC Tüdőgyógyászati Klinika Kovács Csilla asszisztens, OEC Bőrgyógyászati Klinika Orosz-Tóth Katalin asszisztens, OEC Immunológiai Intézet Pető Istvánné klinikavezető ápoló, OEC Gyermekgyógyászati Klinika Dr. Rapcsák Mariann főiskolai docens, OEC Népegészségügyi Kar Szegény Jánosné intézetvezető főnővér, OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ Zsámboki Judit klinikavezető ápoló, OEC Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika Állandó meghívott Andrássy Géza nyelvtanár, AGTC Agrár Szaknyelvi és Kommunikációs Tanulmányok Tanszék Állandó meghívott Andrássy Géza nyelvtanár, AGTC Agrár Szaknyelvi és Kommunikációs Tanulmányok Tanszék március 1-jétől Elnök Dr. Mikita János egyetemi docens, OEC, Belgyógyászati Intézet II. Belgyógyászati Klinika Tagok Dr. Bohdaneczky Lászlóné vezető tanár, TEK Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Dániel Ernő osztályvezető ápoló, OEC Belgyógyászati Intézet I. Belgyógyászati Klinika 36 37

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről 1. Tájékoztatás a Látogató Bizottság érkezéséről és a 2012. évi intézmény akkreditációs eljárásról Előterjesztő: Dr. Mikáczó Andrea

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel

A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel A Debreceni Egyetem akkreditált mesterképzési szakjai szakfelelősökkel Ssz. 1. Agrármérnöki Dr. Pepó Péter egyetemi tanár 2. Alkalmazott matematikus -diszkrét matematika -pénzügyi matematika -számítástudomány

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai elnökének és közalkalmazott tagjainak megbízása visszavonásig, de legkésőbb 2015. szeptember

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Név Kar Intézet / Klinika Tanszék 1 Dr. Abádi Nagy Zoltán DE BTK. Angol-Amerikai Intézet

Név Kar Intézet / Klinika Tanszék 1 Dr. Abádi Nagy Zoltán DE BTK. Angol-Amerikai Intézet Név Kar / 1 Dr. Abádi Nagy Zoltán DE BTK Angol-Amerikai Észak-Amerikai 2 Dr. Ádány Róza DE NK Megelőző Orvostani 3 Dr. Agyagási Klára DE BTK Szlavisztikai Orosz Nyelv és Irodalom 4 Dr. A. Molnár Ferenc

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Kapcsolat Napja a DEOEC-ben 2011. február 19.

Kapcsolat Napja a DEOEC-ben 2011. február 19. Kapcsolat Napja a DEOEC-ben 2011. február 19. Rendezvény Rendező Idő Helyszín KÖZPONTI PROGRAMOK Partnerség a Jövőért Centrumelnöki Fogadás Gazdasági igazgatói partnertalálkozó A debreceni titok A Magyar

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként 2009-2010. tanév 2. félév: Oktató neve tantárgyfelelős (5 hét) Sugárvédelem és dozimetria (TFBE2503, T_F2418-K3)

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK BESZÁMOLÓ A 2014. ÁPRILIS 29-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÓL A konferencia a Nemzeti Tehetség Program Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben