1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről"

Átírás

1 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai komplex fejlesztése I./1. Kooperációs Kutató Központ Leírás: A Széchenyi István Egyetem (konzorciumban a következő szervezetekkel: Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Ajkai Elektronikai Kft., Állami Autópályakezelő Rt, AUDI Hungária Motor Kft., Bakony Művek Rt., BKV Rt, EMAB Kft., Folyami Hídalapozó Kft., Győr Megyei Jogú Város, HBM Kft., Hídépítő Rt, Hydro-Alumínium, H-TPA Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Magyar Suzuki Rt., Minor Rendszerház, Opel Magyarország Autóipari Kft., Philips Kft. Components Győr, Sapu Bt., Siemens Rt., Swietelsky Rt, Szintézis Rt, Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, VIADOM Rt.) a régió és a a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosító Iroda pályázatán már támogatást nyert a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Központ létesítése a Széchenyi István Egyetemen című program megvalósításához. Cél: A Kooperációs Kutató Központ célja, a régió egyetemein és kutatóhelyein folyó kutatásoknak és a régióban működő, elsősorban nagyvállalatok által folytatott fejlesztési, képzési tevékenységek összehangolása, annak érdekében, hogy egyfelől az egyetemi kutatások minél jobban illeszkedjenek a gazdaság igényeihez, és a kutatási eredmények hatékonyan hasznosuljanak a reálszférában. Előzmények: Egyetemi és gazdasági szféra meglévő együttműködései Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1

2 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése I./2. Mechatronikai Kompetencia Központ Leírás: 2004-ben a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kezdeményezésére létrejött Pannon Autóipari Klaszter, az INNONET, a Győri Ipari Park és az Egyetem közreműködésével elkészült egy kompetencia központ megvalósíthatósági tanulmánya. Cél: Az innovációs központ továbbfejlesztésével létrehozandó kompetencia központ célja, hogy elsősorban a régió kis- és középvállalkozásainak számára nyújtandó széleskörű szolgáltatásaival a regionális gazdaságfejlesztés az intenzív fejlesztés és képzés meghatározó eszközévé váljék. A Kompetencia Központ szoros együttműködési hálózatot alkot a megvalósuló Kooperációs kutató Központtal, a Beszállítói Parkkal, valamint ezen szervezeteket létrehozó intézményekkel (Egyetem, Ipari Park, Autóipari Klaszter). Előzmények: INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Technonet Technológiai Kompetencia Központ megvalósíthatósági tanulmánya. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása I./3. Információs Transzferközpont Felépítése Leírás: Az Széchenyi István Egyetem gondozásában elkészült a Könyvtár épületének teljes tervdokumentációja. Az egyetem szakmai munkája miatt nélkülözhetetlen egy modern, funkcióiban sokoldalú szolgáltatást végző információs transzferközpont felépítése. A projekt szervesen kapcsolódik a Kooperációs Kutatóközpont és a Technológiai Park fejlesztéséhez. 2

3 Cél: A régió egyetemi oktatóinak és hallgatóinak információs igényén túlmenően az elért eredmények cseréje (know-how transzfer) a gazdasági szféra és a nemzetközi tudományos élet között. Előzmények: Széchenyi István Egyetemi Könyvtár és Igazgatási Épület tervpályázata lefolytatásra került Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./1. Intézkedés: A felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése I./4. Győri Regionális Technológiai és Tudományos Park Leírás: A Nyugat-dunántúli régióban alacsony a K+F tevékenység mértéke. Szükséges a régióban működő felsőoktatási intézmények és a gazdaság szereplői között együttműködés keretében egy nagymértékű K+F tevékenység beindítása. Cél: Regionális Technológiai és Tudományos Park kialakítása a Széchenyi István Egyetem környékén, a szükséges közlekedési infrastruktúrával annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozásokat, amelyek döntően a tudásalapú termelést és szolgáltatást végzik kapcsolódjanak a regionális egyetemi tudományos potenciálhoz. Előzmény: A megvalósítani kívánt Kooperációs Kutató Központ. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 3

4 1.3.5 I./5. Rekreációs park és tudományos lakópark Leírás: A Nyugat-dunántúli régió beindította a Hazatérés programját annak érdekében, hogy növekedjen a helyi K+F kapacitáshoz szükséges humán erőforrás. A régióba hazatérő humán erőforrás mellett azonban fontos a más régióból érkező hallgatók itt tartása, valamint külföldről érkező oktatók-kutatók letelepítése. Cél: Egy széles körű rekreációs park és bérlakás-program beindítását annak érdekében, hogy a képzett humánerőforrást a város képes legyen letelepíteni. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása. III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése Nyugat-dunántúli Régió Hazatérés programja 1.4 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai regionális gazdasági-társadalmi kapcsolatának kialakítása I./6. Regionális Integrált Felnőtt és Szakképző Központ Leírás: A felnőtt-, és szakképzés jelenleg nincs eléggé szoros kapcsolatban a régió gazdaságának igényeivel, így a képzésbe is csak néhány kivételes esetben kapcsolódnak be a gazdálkodó szervezetek. Cél: A felnőtt és szakképző központ szoros együttműködésben a régió vállalataival, a munkaügyi intézményekkel valósítaná meg tevékenységét. A Központ továbbá megteremtheti egy modern szak és felnőttképzési központ és szakképzési előrejelző rendszer kialakulásának technikai és infrastrukturális feltételeit, alapjait. Előzmények: Az Audi vállalat Győrben már bekapcsolódott a szakképzésbe (autószerelés, mechatronika). A felnőtt-, és szakképző központ megvalósítására a város korábban pályázatot nyújtott be, amelyre nem kapott támogatást. 4

5 Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.2. Intézkedés: Esély - a munkaerőpiac fejlesztéséért I./7 Regionális Média Intézet: Leírás: A régióban egyre nagyobb igény jelentkezik a média szakemberek képzése iránt. A Győrben működő lokális és regionális elektronikus média elhelyezése nem megoldott, körülményeik méltatlanok egyre bővülő funkcióikhoz. A fejlesztés kapcsolódhat az egyetem képzési körének tervezett bővítéséhez. Kiemelt szempont a Szlovákiában élő csallóközi magyarság elérése, rendszeres tájékoztatása. Cél: Egy olyan intézet felépítése, ahol a tanulók és a média szakmát művelők közösen valósíthatják meg céljaikat a gyakorlat orientált képzésen keresztül. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./2./1. Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Program megvalósítása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1.5 II. Gazdaságfejlesztési, gazdasági térszervező funkciók 1.6 Kiemelt (régió és pólus fejlesztési adottságokhoz igazodó) gazdasági ágazatokhoz kapcsolódó fejlesztések II./1. Autóipari Beszállítói Park Leírás: A régióban országosan elsőként létrehozott Pannon Autóipari Klaszter laza együttműködési lehetőséget biztosít a gépjárműgyártásban érdekelt KKV-k részére. A Győri Ipari Park, mint zöldmezős fejlesztési terület már több, mint 90 %-osan foglalt. A régióban egyre intenzívebben jelennek meg járműiparhoz és a gépiparhoz kapcsolódó beszállító vállalkozások, valamint az ipari parkban telephelyet kereső vállalkozások között egyre több a helyi, korábbi telephelyi viszonyait kinövő vállalkozás. Az INNONET fejlesztési 5

6 potenciáljának kihasználásával az inkubációból kikerülő innovatív vállalkozások is bővítik a telephelyi igényeket. Cél: A régió többi településén működő autóiparhoz kapcsolódó vállalkozással úgy kellene együttműködni, hogy az autóipari klaszteren keresztül a régió valamennyi érdekeltje beszállítóvá válhasson, és aki igényli a Győri Ipari parkban telephelyhez juthasson. Előzmények: PANAC eddigi tevékenysége. Ipari park eddigi fejlesztései. Az Ipari Park által kidolgozott bővítési projekt. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása II./2. Multimodális Regionális Logisztikai Központ Leírás: Az elképzelés a város területén húzódó európai közlekedési folyosók adottságára épít. A Győr-Gönyű kikötő a régió egyetlen vízi közlekedési komplexuma. Cél: A Multimodális Logisztikai Központ elképzelés három fő elemből áll: Új rendező pályaudvar kialakítása RO-LA terminállal: A rendező pályaudvar Belvároshoz közeli telephelyének a városon kívülre történő helyezése több évtizede létező terv. Az új rendező pályaudvart RO-LA terminállal együtt lehetne kiépíteni, amely tehermentesíti a soproni-szombathelyi közlekedési irányok leterheltségét. Így ez a terület lehetne a közútvasút-kikötő-repülőtér komplex logisztikai rendszer középpontja. Győr-Gönyű kikötő fejlesztése: A város, a megye és Gönyű együttműködésével Phare CBC támogatással megvalósult kikötő eddigi működése során évente megduplázta a forgalmát. A további fejlődést részben a kapacitások bővítésével, részben pedig az elérhetőség javításával lehet biztosítani, melynek része a megvalósítás alatt álló vasúti kapcsolat és a tervezés alatt álló gyorsforgalmi kapcsolat. Győr-Pér repülőtér fejlesztés 2. üteme: A repülőtér Phare CBC és az AUDI támogatásával jött létre. A repülőtér eddigi fejlesztései a gépjármű fejlesztés és gyártás eddigi igényeihez kapcsolódtak. A következő fejlesztések segítségével a repülőtér alkalmas lenne a regionális 6

7 gazdasági központ további szállítási igényeinek kielégítésére, a mellé települő feldolgozó, szállító és fejlesztő tevékenységekhez szükséges létesítménnyel. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése: Győr-Pér szárnyvasút; Ipari Park-Hecsepuszta-Likócs (autópálya bevezető szakasz) út fejlesztése. Előzmények: Győr-Gönyű kikötő fejlesztése I. ütem, Győr-Gönyű szárnyvasút, Győr-Pér repülőtér fejlesztés I. ütem Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 1.7 Elérhetőség II./3. Regionális elérhetőség a TEN -T hálózatról Leírás: A régió egyik legnagyobb problémája a közlekedési infrastruktúra kapacitáshiánya. Győr térségében találkoznak a IV-es, a VIII-as nemzetközi folyosók, illetve az Észak- Dunántúl közúti és vasúti elemei. A gazdasági fejlődés egyik gátja a meglévő közlekedési, infrastrukturális rendszerek szűk kapacitása és hiányzó elemei. Ehhez szükséges mind a kívülről érkező forgalom megfelelő átvezetése a városon, mind a regionális multimodális logisztikai központ, az Észak-Déli Tengely és a csallóközi közlekedési kapcsolatok biztosítása. Győr város erősen érdekelt az M9, továbbá a 85, 86-os főútvonalak megépítésében illetve fejlesztésében. Cél: Az európai közlekedési hálózathoz történő regionális kapcsolatok fejlesztése érdekében a következő projektek megvalósítása: Győr észak-keleti elkerülő út (M81) I. ütem: Vámosszabadi határ Likócs (Mosoni-Duna Híd); (állami feladat) alternatíva az állami beruházás elmaradása esetén annak kiváltására: Belső észak-keleti tehermentesítő közlekedési gyűrű kiépítése a 81-es út és 14-es út között, mely tartalmaz egy új közúti híd építését a Mosoni-Dunán, Ladik utcai és Bácsai úti kikötéssel; 7

8 85-ös és 1-es számú út közös győri bevezető szakaszának fejlesztése, amelyhez olyan állami feladatkör kapcsolódik, mint a 85-ös út Győr -Csorna, Csorna elkerülő, Csorna Sopron és M9, M86 közúti, gyorsforgalmi fejlesztése. A 82-es út győri szakaszának új nyomvonalra történő fejlesztése, a hozzá kapcsolódó 821-es út 2x2 sávossá való fejlesztésével. A fent felsorolt fejlesztések jelentős része állami feladat, azonban jelentős terhet ró a városra a kapcsolódó infrastruktúrák biztosítása. Előzmények: Országos Területrendezési Terv (81. sz. út, Vámosszabadi híd (alternatíva)); 81. sz. út I. ütem - II. ütem (Ipar, Szigeti Fehérvári Út csomópont) Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 1.8 III. Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók 1.9 A regionális növekedési-fejlesztési pólus szerephez szükséges infrastrukturális fejlesztések III./1. Térségi Közösségi Közlekedési Centrum Leírás: A város regionális megközelíthetőségének egyik kulcseleme egy olyan közlekedési csomópont biztosítása, ahol az egyéni és a közösségi közlekedés találkozik, amely parkolási és átszállási lehetőségeket biztosít a bejáró munkaerő számára. Cél: Szükséges a közlekedési centrum korszerű kialakítása és új közösségi funkciókkal történő ellátása, úgymint: szolgáltató létesítmények, illetve ügyfélszolgálati helyiségek. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása Kötöttpályás tömegközlekedés kiépítése 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 8

9 1.10 A regionális szintű közszolgáltatási szerepkör erősítése III./2 Digitális város: Leírás: Győr Megyei Jogú Város 2001 novemberében készítette el az Intelligens Város stratégiáját. A stratégiai programban foglaltak megvalósítása érdekében jelenleg folyik az egységes infokommunikációs hálózat továbbfejlesztése. A fejlesztési projekt során ki kell használni a már kiépült szélessávú vezetékes gerinchálózat adta lehetőségeket, valamint tovább kell lépni a legfejlettebb vezeték nélküli technológiák irányába. Cél: Egy városi gerinchálózat kialakítása, amire felfűzhető a közlekedésirányítási és felügyeleti, tájékoztatási rendszer, közszolgáltató adatok rendszere, közbiztonság rendszere, és a lakossági kapcsolat biztosítása. A projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Intelligens Régió elképzeléshez, és mintaprojektként adoptálható lesz a többi régiós és Eu-régiós város esetében. Előzmények: Intelligens Város Program (2001), Köztéri vezeték nélküli INTERNET hozzáférés kialakítása a város 12 frekventált pontján. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./2./1. Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Program megvalósítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program Nyugat-dunántúli Intelligens Régió Programja 1.11 A nagyvárosok közötti, határon átnyúló együttműködéseket ösztönző fejlesztések III./3. Vásárváros és konferencia központ: Leírás: A város regionális szerepkörei, illetve az egyre sokoldalúbb gazdaságszervező funkció, lehetővé teszik, hogy megújítsuk a vásár, termék bemutatás infrastrukturális kereteit. Mindez kapcsolódna a nagytömegű fesztiválokhoz, valamint a konferenciaközponthoz. Cél: Egy olyan komplexum létrehozása, amely ember befogadó rendezvénycsarnokot, szállodát és egy a modern kor igényeinek megfelelő konferenciaközpontot tartalmaz. Előzmények: Győr 2010 Kulturális Főváros Projekt 9

10 Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./3. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása 3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: Kézfogás - a régióhatáron átnyúló együttműködésért 1.12 IV. Városfejlesztési funkciók a vonzóbb befektetési környezet kialakítása érdekében 1.13 A vonzóbb életminőség és befektetési környezet kialakítása IV./1. Környezeti terhelés ártalmainak csökkentése Leírás: A városi életminőséget jelenleg károsan befolyásolják a környezeti terhelés ártalmai. Cél: Zaj, levegő, égető szennyvízkezelési problémák, a nagyszámú barnamezős területek rehabilitálása, természeti károk következményeinek felszámolása, kiemelkedően kedvezőtlen közegészségügyi helyzet javítása érdekében zöldfelületi rendszer fejlesztése, ipari telephelyek rendezése), települési környezet rehabilitációja Előzmények: Regionális hulladékgazdálkodási rendszer Győr gesztorságával, Sopron és Magyarország körzetével együtt, OköbusinessPlan Bécs-Győr együttműködéssel a hulladék kibocsátás csökkentésére, 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program IV./2. Az európai oktatási átjárhatóságot biztosító idegen nyelvű oktatási központ Leírás: A győri térségben működő legnagyobb gazdasági vállalatok fő szolgáltatási területe és a külföldi munkatársak nagy része idegen nyelvű. 10

11 Cél: Az ide érkező kutatók, fejlesztő mérnökök családjainak megfelelő életkörülményeket biztosítson a város. Ennek egyik legfontosabb eleme lenne egy idegen tannyelvű és tanrendű általános és középiskola beindítása, mely a németországi követelményeknek megfelelően működne. Előzmények: Szabadhegyi Közoktatási Központ pilot projektje Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért IV./3. Integrált Tömegközlekedési Rendszer Leírás: A város úthálózata már nem tudja a megnövekedett autóforgalmat levezetni, a belső közlekedés jelenlegi helyzete a gazdasági fejlődés gátjává válik. Cél: A város vonzerejének megnövelése a belső forgalmi rend és feltételek javítását igényli. Fontos a külső, nagy lakószámú lakótelepek és a belváros tömegközlekedéssel történő, korszerű összekötése. A városi kötöttpályás tömegközlekedési rendszer két fő elemre épülne: a belső városrészek összeköttetését szolgáló keskeny nyomtávú villamos révén, valamint a távolabbi városrészek összeköttetésének megvalósítása helyi érdekű elővárosi vasúttal, mely nagymértékben hasznosítaná a város területén jelenleg is működő vasúti hálózatot. A többféle tömegközlekedési rendszerek összehangolására, irányítására és az utasok tájékoztatására egy automatizált tömegközlekedési irányítási rendszert kell bevezetni. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1./1. Települések és településrészek kapcsolatát biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kiépítése 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program 11

12 IV./4. Parkolórendszer Leírás: A város regionális és agglomerációs szolgáltatási funkciói igénylik a belvárost tehermentesítő parkoló gyűrű (P+R rendszer) kialakítását. Ennek első elemét jelenti a már elkészült és üzembe helyezett parkolóház, azonban több létesítmény kialakítása szükséges. Cél: A Belváros közlekedésének csökkentése belső utak áteresztőképességének növelése a parkolórendszer kiépítésével. Előzmények: Jókai út Parkolóház Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért IV./5. Városrész rehabilitációs programok: Leírás: A város számos jellegzetes, koherens egészet alkotó városrészből tevődik össze. Ezek közül számos elöregedett városrész felújításra várat, mert a rehabilitáció egy közösségi épület felújításához kötődik. A felújítások jelentős inputot jelentenének a turizmushoz kötődő gazdasághoz. Cél: Kossuth utca és térségének komplex rehabilitációja; Belvárosi terek megújítása, műemlék-tömbrehabilitáció; Gyárvárosi tömbrehabilitáció. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: IV. prioritás: A környezet védelme, IV./4. Intézkedés: Épített környezet védelme 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért 12

13 1.14 A pólus adottságokra épülő kiemelt kulturális és idegenforgalmi fejlesztések IV./6. Új kulturális infrastruktúra Leírás: A megfelelő befektetési környezet fontos eleme a város kulturális élete. A megfelelő innovációs miliő biztosítja az üzleti élet komfortérzetét. Cél: a következő projektek megvalósítása Nemzeti Színház rekonstrukció Napóleon ház - Művészeti központ és Európa követség Taverna és Bécsi kapu tér rekonstrukció: Zsinagóga koncertterem és kiállítótér Generációk háza - Fekete István Iskola ÁMK, Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./5. Intézkedés: A város kulturális arcának kialakítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért VI./7. Egészségügyi prevenciós szolgáltatások és a gyógyturizmus fejlesztése Leírás: A fejlett gazdasági élet feltétele a humán erőforrások rekreálódásának biztosítását. A nyugat-dunántúli régió Termál - klaszteréhez kapcsolódóan szükséges a megkezdett fejlesztések folytatása. Cél: A meglévő termálfürdő kibővítésével egy komplex egészség megőrzési és szállodai szolgáltatást nyújtó épületegyüttes létrehozása, szabadidős programok infrastruktúrájának megteremtése. A beruházás a rekreációs, wellness és egészségügyi turizmus, valamint a régió lakossági igényeinek kielégítését szolgálná. A fejlesztések magában foglalnák a közeli Bercsényi ligetben található bezárt gyárak rehabilitációját, illetve a közeli Püspökerdőben rekreációs park létesítését. Előzmények: Termálfürdő megépítése (2003) Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./3./2. Turisztikai infrastrukturális fejlesztések, IV. prioritás: A környezet védelme, IV./3. Intézkedés: Zöldterületek és közösségi terek fejlesztése 13

14 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.2. Intézkedés: Háló - egészségügyi és szociális program 14

15 3. számú melléklet: PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) Győr Megyei Jogú Város és partnerei között a versenyképességi pólus tervezésére és megvalósítására Előzmények A versenyképességi pólusok kialakításának feladata a november 13-i informális kormányülés nyomán fogalmazódott meg. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) végén kérte fel a Győrt, hogy a Győr Megyei Jogú Város Stratégiai Programja alapján dolgozza ki azokat a fontosabb projekteket, amelyeket a közötti tervezési időszakban (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) Győr és a régió fejlesztése szempontjából kiemelten fontosnak tart. Az előzetes koncepció elkészült a Széchenyi István Egyetemmel és az MTA RKK NYUTI-val közösen, amely januárjában egyeztetésre került a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal irodavezetőivel és a szolgáltató vállalatok vezetőivel, majd elküldésre került az NFH részére. Győr az NFH-tól kapott módszertani útmutató alapján július közepére elkészítette és az NFH által szervezett műhelymegbeszélés keretében a Kormány, valamint a többi érintett város képviselőjével ismertette elképzeléseit. A lehetséges partnerek szélesebb körével Győr szeptember 26-án vitatta meg a Győr az Észak- Dunántúl Versenyképességi Pólusa című tervezetet, valamint a Kormány által szervezett egyeztetési folyamat során beérkezett véleményeket. Ezen a megbeszélésen született elhatározás alapján kerül sor jelen partnerségi megállapodás megkötésére. Átfogó cél A programozási időszakban a versenyképességi pólusok fejlesztése kiemelt célként jelenik meg. Ez új lehetőséget, esélyt jelent a fordulatra a tervezésben és döntéshozatalban. A Győr belső erőforrásaiból kiindulva, szükséges az egyes szervezetek által 15

16 külön-külön megfogalmazott projektek összehangolása oly módon, hogy azok Győr és térségében egymást erősítsék, a szinergiahatás a lehető legnagyobb legyen. Ennek során kiemelten tekintettel kell lenni a Bécs-Pozsony- Győr térség és a szomszédos térségek fejlesztéseire, fejlesztési prioritásaira, illetve a gazdasági környezetre. Győr, mint versenyképességi pólus kiválasztását az NFH részéről a következő 4 kritérium teljesíthetősége tette lehetővé: - A pólus stratégiai fejlesztése (a régió tervével való összhang, vállalatok közötti együttműködés szintje ) - Nemzetközi láthatóság (milyen mértékben a nemzetközi piacokon határozódik meg a pólus stratégiája) - Irányítás, koordinálás minősége - Ipari gazdasági tervek A versenyképességi pólus adott, földrajzilag jól körülhatárolható területen található, egymással összekapcsolódó képzési, kutatási és ipari egységek kombinációját jelenti a tudásipar, a gépjárműgyártás fejlesztése és a logisztika területén. Fejlesztések következtében várható hatások A Győr megnöveli kutatási-fejlesztési és oktatási potenciálját. A humán infrastruktúra integrálódik a már most is prosperáló gazdasági szervezetekhez, amely jelentősen megnöveli a hozzáadott értéket képviselő ágazatok jelenlétét. Az együttműködés következtében jelentősen megnövekszik a Győrből kibocsátott szabadalmak száma. A közlekedési infrastruktúra következtében a gazdasági teljesítmény jelenlegi ereje szintén megsokszorozódik. Az innovációs környezet fejlesztése elősegíti újabb húzó ágazatot képviselő cégek letelepedését, emellett megnöveli a Győr turisztikai és kulturális vonzerejét. A modern, minimális szennyező anyagokat kibocsátó cégek javítják a Győr környezeti állapotát, illetve a Duna és a hozzá kapcsolódó folyók rehabilitációja az árvizek kezelését is biztosítják. Mindezek hatása szinergiájaként a Győr és agglomerációja valódi versenyképességi pólussá válik az őt körülvevő nemzetközi regionális környezetben. A Partnerség célja A tervezésben és megvalósításban történő együttműködés Győr versenyképességi pólussá fejlesztése érdekében. 16

17 Kapcsolódó jogszabályi háttér: évi XXI. tv. - Az Országos Területfejlesztési Koncepció készülő módosítása - A készülő Kormányhatározat a Versenyképességi Pólusokról Megállapodást kötő felek: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gesztor) Cím: 9021 Győr, Városház tér 1. Balogh József polgármester Telefon: Telefax: Továbbiakban, mint a Partnerség vezetője és gesztora, valamint a többi Partner: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Cím: 9400 Sopron, Új u. 12. Dr. Szakács Imre elnök Telefon: 99/ Telefax: 99- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Walter Dezső polgármester Telefon: 99/ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9700Szombathely, Kossuth L. u. 1-3 dr. Ipkovich György polgármester Telefon: 94/ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca

18 Gyimesi Endre polgármester Telefon: 92/ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér Litter Nándor polgármester Telefon: 93/ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 9021 Győr, Városház tér 1. Gergó András elnök Telefon: Telefax: valamint Széchenyi István Egyetem Cím: 9021 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás rektor Telefon: Telefax: valamint Széchenyi István Egyetem Tudásközpont Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. prof. Czinege Imre igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/

19 valamint Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Cím: 9022 Győr, Liszt F. u 10. prof. Rechnitzer János intézetigazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Magyar Közút Kht. Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatósága Cím: 9022 Győr, Batthyány tér 8. Szirányi Ákos igazgató Telefon: 96/ Telefax: valamint Kisalföld Volán Rt. Cím: 9027 Győr, Ipar u. 99. Pócza Mihály vezérigazgató Telefon: (96) Telefax: valamint INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Cím: 9027 Győr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4. Budavári László igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/

20 valamint Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Cím: 9027 Győr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4. Balogh László igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Cím: 9021 Győr, Árpád út Janák Emil igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Nyugat-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda Cím: 9022 Győr, Vörösmarty u. 10. Keresztes Sándor területi főépítész Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Győr-Gönyű Kikötő Rt. Cím: 9181 Győr-Károlyháza, Kikötő I. Pintér Ákos igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Cím: Győr-Pér Repülőtér Kft Pér, Repülőtér 20

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. április 4. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Klaszter tagjai a két klaszter fuzionálása révén, a mai napon létrehozzák a Bakony-Balaton

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök

Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Pfliegler Péter - Miskolc MJV alpolgármestere

Pfliegler Péter - Miskolc MJV alpolgármestere Miskolc város és a Miskolci Egyetem együttműködése a régió kutatási-fejlesztési feladatinak megvalósításában, különös tekintettel a járműipari fejlesztésekre 2014. november 27. Pfliegler Péter - Miskolc

Részletesebben

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása,

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 1 m Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter tagok PANFA Alapító tagok (15) PANFA tagok (117) Eger Sopron Győr Budapest Debrecen Veszprém Kecskemét Szombathely Békéscsaba Zalaegerszeg

Részletesebben

Súlypontváltás a városfejlesztés világában

Súlypontváltás a városfejlesztés világában Súlypontváltás a városfejlesztés világában dr. Szaló Péter helyettes államtitkár 2014. május. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között Lipcsei

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

ÉMI Szentendre. Ipari Park innovációs vállalkozói központ bérlői ismertetője. Budapest Szentendre 2009. február

ÉMI Szentendre. Ipari Park innovációs vállalkozói központ bérlői ismertetője. Budapest Szentendre 2009. február ÉMI Szentendre Ipari Park innovációs vállalkozói központ bérlői ismertetője Budapest Szentendre 2009. február Az ÉMI Szentendre Ipari Park innovációs parki, innovációs klaszter fejlesztési projektje Az

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük városunkban!

Szeretettel köszöntjük városunkban! Szeretettel köszöntjük városunkban! Európa szívében vagyunk Három ország vonzáskörzetében (melyek 1,5 órán belül elérhetőek) Az M3-as autópálya révén az európai autópálya hálózat része InterCity vonatok

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 3764/014 Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések Tartalom 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások 1. Benchmarking 2. Adatbázis 3. Megtakarítási Klub 4. Honlap 5. Marketing 5. Együttműködések Készítette: Kabács Zoltán 1. lap 2007.01.18. 2.1 Tréningek

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Innovációs Folyamatok Problémái és Megoldásai Prof. Dr. Hajtó János Dunaharaszti 2011 Március 31.

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Innovációs Folyamatok Problémái és Megoldásai Prof. Dr. Hajtó János Dunaharaszti 2011 Március 31. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Innovációs Folyamatok Problémái és Megoldásai Prof. Dr. Hajtó János Dunaharaszti 2011 Március 31. MÜTF a tudásmenedzsment regionális központja A Modern Üzleti Tudományok

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATI MENTETREND 2015

SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATI MENTETREND 2015 SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATI MENTETREND 2015 FEJLESZTÉS POLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZERE EU EU 202 stratégia 11 tematikus cél >> 7zászlóshajó stratégia EU KOH. POL Kohéziós politika rendeletei (2014-2020) Szabályok

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

PANnon Autóipari Cluster

PANnon Autóipari Cluster PANnon Autóipari Cluster Klaszter szolgáltatások a versenyképesség erősítéséért Készítette: Kabács Zoltán Rendezvény: Lean WS - Budapest, 2007.október 24. 1.1 PANAC tagság PANAC statisztika (2005): Alkalmazottak

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Az egyetemi innovációs és tudásközpontok határon átnyúló szerepe a tudástranszfer közvetítésében,

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Festett műanyag alkatrészek vizsgálata

Festett műanyag alkatrészek vizsgálata Festett műanyag alkatrészek vizsgálata, Anyagvizsgálat a Gyakorlatban 2006. június 1-2. Tartalomjegyzék A bemutatása A Széchenyi István Egyetem A vizsgálati módszerek A vizsgált műanyag alkatrészek hibái

Részletesebben

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Mely létrejött Széchenyi István Egyetem cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás adószám: 15308902-2-08 statisztikai

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás

A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás A 2014-ES GYŐRI ELITKUTATÁS - 2008-as elitkutatás eredményei - lakossági-vállalati kutatás Czakó Katalin, Poreisz Veronika Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2014. 09. 25. ELMÉLETI HÁTTÉR

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben