1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről"

Átírás

1 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai komplex fejlesztése I./1. Kooperációs Kutató Központ Leírás: A Széchenyi István Egyetem (konzorciumban a következő szervezetekkel: Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Ajkai Elektronikai Kft., Állami Autópályakezelő Rt, AUDI Hungária Motor Kft., Bakony Művek Rt., BKV Rt, EMAB Kft., Folyami Hídalapozó Kft., Győr Megyei Jogú Város, HBM Kft., Hídépítő Rt, Hydro-Alumínium, H-TPA Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Magyar Suzuki Rt., Minor Rendszerház, Opel Magyarország Autóipari Kft., Philips Kft. Components Győr, Sapu Bt., Siemens Rt., Swietelsky Rt, Szintézis Rt, Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, VIADOM Rt.) a régió és a a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosító Iroda pályázatán már támogatást nyert a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Központ létesítése a Széchenyi István Egyetemen című program megvalósításához. Cél: A Kooperációs Kutató Központ célja, a régió egyetemein és kutatóhelyein folyó kutatásoknak és a régióban működő, elsősorban nagyvállalatok által folytatott fejlesztési, képzési tevékenységek összehangolása, annak érdekében, hogy egyfelől az egyetemi kutatások minél jobban illeszkedjenek a gazdaság igényeihez, és a kutatási eredmények hatékonyan hasznosuljanak a reálszférában. Előzmények: Egyetemi és gazdasági szféra meglévő együttműködései Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1

2 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése I./2. Mechatronikai Kompetencia Központ Leírás: 2004-ben a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kezdeményezésére létrejött Pannon Autóipari Klaszter, az INNONET, a Győri Ipari Park és az Egyetem közreműködésével elkészült egy kompetencia központ megvalósíthatósági tanulmánya. Cél: Az innovációs központ továbbfejlesztésével létrehozandó kompetencia központ célja, hogy elsősorban a régió kis- és középvállalkozásainak számára nyújtandó széleskörű szolgáltatásaival a regionális gazdaságfejlesztés az intenzív fejlesztés és képzés meghatározó eszközévé váljék. A Kompetencia Központ szoros együttműködési hálózatot alkot a megvalósuló Kooperációs kutató Központtal, a Beszállítói Parkkal, valamint ezen szervezeteket létrehozó intézményekkel (Egyetem, Ipari Park, Autóipari Klaszter). Előzmények: INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Technonet Technológiai Kompetencia Központ megvalósíthatósági tanulmánya. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása I./3. Információs Transzferközpont Felépítése Leírás: Az Széchenyi István Egyetem gondozásában elkészült a Könyvtár épületének teljes tervdokumentációja. Az egyetem szakmai munkája miatt nélkülözhetetlen egy modern, funkcióiban sokoldalú szolgáltatást végző információs transzferközpont felépítése. A projekt szervesen kapcsolódik a Kooperációs Kutatóközpont és a Technológiai Park fejlesztéséhez. 2

3 Cél: A régió egyetemi oktatóinak és hallgatóinak információs igényén túlmenően az elért eredmények cseréje (know-how transzfer) a gazdasági szféra és a nemzetközi tudományos élet között. Előzmények: Széchenyi István Egyetemi Könyvtár és Igazgatási Épület tervpályázata lefolytatásra került Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./1. Intézkedés: A felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése I./4. Győri Regionális Technológiai és Tudományos Park Leírás: A Nyugat-dunántúli régióban alacsony a K+F tevékenység mértéke. Szükséges a régióban működő felsőoktatási intézmények és a gazdaság szereplői között együttműködés keretében egy nagymértékű K+F tevékenység beindítása. Cél: Regionális Technológiai és Tudományos Park kialakítása a Széchenyi István Egyetem környékén, a szükséges közlekedési infrastruktúrával annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozásokat, amelyek döntően a tudásalapú termelést és szolgáltatást végzik kapcsolódjanak a regionális egyetemi tudományos potenciálhoz. Előzmény: A megvalósítani kívánt Kooperációs Kutató Központ. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 3

4 1.3.5 I./5. Rekreációs park és tudományos lakópark Leírás: A Nyugat-dunántúli régió beindította a Hazatérés programját annak érdekében, hogy növekedjen a helyi K+F kapacitáshoz szükséges humán erőforrás. A régióba hazatérő humán erőforrás mellett azonban fontos a más régióból érkező hallgatók itt tartása, valamint külföldről érkező oktatók-kutatók letelepítése. Cél: Egy széles körű rekreációs park és bérlakás-program beindítását annak érdekében, hogy a képzett humánerőforrást a város képes legyen letelepíteni. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása. III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése Nyugat-dunántúli Régió Hazatérés programja 1.4 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai regionális gazdasági-társadalmi kapcsolatának kialakítása I./6. Regionális Integrált Felnőtt és Szakképző Központ Leírás: A felnőtt-, és szakképzés jelenleg nincs eléggé szoros kapcsolatban a régió gazdaságának igényeivel, így a képzésbe is csak néhány kivételes esetben kapcsolódnak be a gazdálkodó szervezetek. Cél: A felnőtt és szakképző központ szoros együttműködésben a régió vállalataival, a munkaügyi intézményekkel valósítaná meg tevékenységét. A Központ továbbá megteremtheti egy modern szak és felnőttképzési központ és szakképzési előrejelző rendszer kialakulásának technikai és infrastrukturális feltételeit, alapjait. Előzmények: Az Audi vállalat Győrben már bekapcsolódott a szakképzésbe (autószerelés, mechatronika). A felnőtt-, és szakképző központ megvalósítására a város korábban pályázatot nyújtott be, amelyre nem kapott támogatást. 4

5 Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.2. Intézkedés: Esély - a munkaerőpiac fejlesztéséért I./7 Regionális Média Intézet: Leírás: A régióban egyre nagyobb igény jelentkezik a média szakemberek képzése iránt. A Győrben működő lokális és regionális elektronikus média elhelyezése nem megoldott, körülményeik méltatlanok egyre bővülő funkcióikhoz. A fejlesztés kapcsolódhat az egyetem képzési körének tervezett bővítéséhez. Kiemelt szempont a Szlovákiában élő csallóközi magyarság elérése, rendszeres tájékoztatása. Cél: Egy olyan intézet felépítése, ahol a tanulók és a média szakmát művelők közösen valósíthatják meg céljaikat a gyakorlat orientált képzésen keresztül. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./2./1. Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Program megvalósítása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1.5 II. Gazdaságfejlesztési, gazdasági térszervező funkciók 1.6 Kiemelt (régió és pólus fejlesztési adottságokhoz igazodó) gazdasági ágazatokhoz kapcsolódó fejlesztések II./1. Autóipari Beszállítói Park Leírás: A régióban országosan elsőként létrehozott Pannon Autóipari Klaszter laza együttműködési lehetőséget biztosít a gépjárműgyártásban érdekelt KKV-k részére. A Győri Ipari Park, mint zöldmezős fejlesztési terület már több, mint 90 %-osan foglalt. A régióban egyre intenzívebben jelennek meg járműiparhoz és a gépiparhoz kapcsolódó beszállító vállalkozások, valamint az ipari parkban telephelyet kereső vállalkozások között egyre több a helyi, korábbi telephelyi viszonyait kinövő vállalkozás. Az INNONET fejlesztési 5

6 potenciáljának kihasználásával az inkubációból kikerülő innovatív vállalkozások is bővítik a telephelyi igényeket. Cél: A régió többi településén működő autóiparhoz kapcsolódó vállalkozással úgy kellene együttműködni, hogy az autóipari klaszteren keresztül a régió valamennyi érdekeltje beszállítóvá válhasson, és aki igényli a Győri Ipari parkban telephelyhez juthasson. Előzmények: PANAC eddigi tevékenysége. Ipari park eddigi fejlesztései. Az Ipari Park által kidolgozott bővítési projekt. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása II./2. Multimodális Regionális Logisztikai Központ Leírás: Az elképzelés a város területén húzódó európai közlekedési folyosók adottságára épít. A Győr-Gönyű kikötő a régió egyetlen vízi közlekedési komplexuma. Cél: A Multimodális Logisztikai Központ elképzelés három fő elemből áll: Új rendező pályaudvar kialakítása RO-LA terminállal: A rendező pályaudvar Belvároshoz közeli telephelyének a városon kívülre történő helyezése több évtizede létező terv. Az új rendező pályaudvart RO-LA terminállal együtt lehetne kiépíteni, amely tehermentesíti a soproni-szombathelyi közlekedési irányok leterheltségét. Így ez a terület lehetne a közútvasút-kikötő-repülőtér komplex logisztikai rendszer középpontja. Győr-Gönyű kikötő fejlesztése: A város, a megye és Gönyű együttműködésével Phare CBC támogatással megvalósult kikötő eddigi működése során évente megduplázta a forgalmát. A további fejlődést részben a kapacitások bővítésével, részben pedig az elérhetőség javításával lehet biztosítani, melynek része a megvalósítás alatt álló vasúti kapcsolat és a tervezés alatt álló gyorsforgalmi kapcsolat. Győr-Pér repülőtér fejlesztés 2. üteme: A repülőtér Phare CBC és az AUDI támogatásával jött létre. A repülőtér eddigi fejlesztései a gépjármű fejlesztés és gyártás eddigi igényeihez kapcsolódtak. A következő fejlesztések segítségével a repülőtér alkalmas lenne a regionális 6

7 gazdasági központ további szállítási igényeinek kielégítésére, a mellé települő feldolgozó, szállító és fejlesztő tevékenységekhez szükséges létesítménnyel. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése: Győr-Pér szárnyvasút; Ipari Park-Hecsepuszta-Likócs (autópálya bevezető szakasz) út fejlesztése. Előzmények: Győr-Gönyű kikötő fejlesztése I. ütem, Győr-Gönyű szárnyvasút, Győr-Pér repülőtér fejlesztés I. ütem Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 1.7 Elérhetőség II./3. Regionális elérhetőség a TEN -T hálózatról Leírás: A régió egyik legnagyobb problémája a közlekedési infrastruktúra kapacitáshiánya. Győr térségében találkoznak a IV-es, a VIII-as nemzetközi folyosók, illetve az Észak- Dunántúl közúti és vasúti elemei. A gazdasági fejlődés egyik gátja a meglévő közlekedési, infrastrukturális rendszerek szűk kapacitása és hiányzó elemei. Ehhez szükséges mind a kívülről érkező forgalom megfelelő átvezetése a városon, mind a regionális multimodális logisztikai központ, az Észak-Déli Tengely és a csallóközi közlekedési kapcsolatok biztosítása. Győr város erősen érdekelt az M9, továbbá a 85, 86-os főútvonalak megépítésében illetve fejlesztésében. Cél: Az európai közlekedési hálózathoz történő regionális kapcsolatok fejlesztése érdekében a következő projektek megvalósítása: Győr észak-keleti elkerülő út (M81) I. ütem: Vámosszabadi határ Likócs (Mosoni-Duna Híd); (állami feladat) alternatíva az állami beruházás elmaradása esetén annak kiváltására: Belső észak-keleti tehermentesítő közlekedési gyűrű kiépítése a 81-es út és 14-es út között, mely tartalmaz egy új közúti híd építését a Mosoni-Dunán, Ladik utcai és Bácsai úti kikötéssel; 7

8 85-ös és 1-es számú út közös győri bevezető szakaszának fejlesztése, amelyhez olyan állami feladatkör kapcsolódik, mint a 85-ös út Győr -Csorna, Csorna elkerülő, Csorna Sopron és M9, M86 közúti, gyorsforgalmi fejlesztése. A 82-es út győri szakaszának új nyomvonalra történő fejlesztése, a hozzá kapcsolódó 821-es út 2x2 sávossá való fejlesztésével. A fent felsorolt fejlesztések jelentős része állami feladat, azonban jelentős terhet ró a városra a kapcsolódó infrastruktúrák biztosítása. Előzmények: Országos Területrendezési Terv (81. sz. út, Vámosszabadi híd (alternatíva)); 81. sz. út I. ütem - II. ütem (Ipar, Szigeti Fehérvári Út csomópont) Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 1.8 III. Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók 1.9 A regionális növekedési-fejlesztési pólus szerephez szükséges infrastrukturális fejlesztések III./1. Térségi Közösségi Közlekedési Centrum Leírás: A város regionális megközelíthetőségének egyik kulcseleme egy olyan közlekedési csomópont biztosítása, ahol az egyéni és a közösségi közlekedés találkozik, amely parkolási és átszállási lehetőségeket biztosít a bejáró munkaerő számára. Cél: Szükséges a közlekedési centrum korszerű kialakítása és új közösségi funkciókkal történő ellátása, úgymint: szolgáltató létesítmények, illetve ügyfélszolgálati helyiségek. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása Kötöttpályás tömegközlekedés kiépítése 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 8

9 1.10 A regionális szintű közszolgáltatási szerepkör erősítése III./2 Digitális város: Leírás: Győr Megyei Jogú Város 2001 novemberében készítette el az Intelligens Város stratégiáját. A stratégiai programban foglaltak megvalósítása érdekében jelenleg folyik az egységes infokommunikációs hálózat továbbfejlesztése. A fejlesztési projekt során ki kell használni a már kiépült szélessávú vezetékes gerinchálózat adta lehetőségeket, valamint tovább kell lépni a legfejlettebb vezeték nélküli technológiák irányába. Cél: Egy városi gerinchálózat kialakítása, amire felfűzhető a közlekedésirányítási és felügyeleti, tájékoztatási rendszer, közszolgáltató adatok rendszere, közbiztonság rendszere, és a lakossági kapcsolat biztosítása. A projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Intelligens Régió elképzeléshez, és mintaprojektként adoptálható lesz a többi régiós és Eu-régiós város esetében. Előzmények: Intelligens Város Program (2001), Köztéri vezeték nélküli INTERNET hozzáférés kialakítása a város 12 frekventált pontján. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./2./1. Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Program megvalósítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program Nyugat-dunántúli Intelligens Régió Programja 1.11 A nagyvárosok közötti, határon átnyúló együttműködéseket ösztönző fejlesztések III./3. Vásárváros és konferencia központ: Leírás: A város regionális szerepkörei, illetve az egyre sokoldalúbb gazdaságszervező funkció, lehetővé teszik, hogy megújítsuk a vásár, termék bemutatás infrastrukturális kereteit. Mindez kapcsolódna a nagytömegű fesztiválokhoz, valamint a konferenciaközponthoz. Cél: Egy olyan komplexum létrehozása, amely ember befogadó rendezvénycsarnokot, szállodát és egy a modern kor igényeinek megfelelő konferenciaközpontot tartalmaz. Előzmények: Győr 2010 Kulturális Főváros Projekt 9

10 Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./3. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása 3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: Kézfogás - a régióhatáron átnyúló együttműködésért 1.12 IV. Városfejlesztési funkciók a vonzóbb befektetési környezet kialakítása érdekében 1.13 A vonzóbb életminőség és befektetési környezet kialakítása IV./1. Környezeti terhelés ártalmainak csökkentése Leírás: A városi életminőséget jelenleg károsan befolyásolják a környezeti terhelés ártalmai. Cél: Zaj, levegő, égető szennyvízkezelési problémák, a nagyszámú barnamezős területek rehabilitálása, természeti károk következményeinek felszámolása, kiemelkedően kedvezőtlen közegészségügyi helyzet javítása érdekében zöldfelületi rendszer fejlesztése, ipari telephelyek rendezése), települési környezet rehabilitációja Előzmények: Regionális hulladékgazdálkodási rendszer Győr gesztorságával, Sopron és Magyarország körzetével együtt, OköbusinessPlan Bécs-Győr együttműködéssel a hulladék kibocsátás csökkentésére, 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program IV./2. Az európai oktatási átjárhatóságot biztosító idegen nyelvű oktatási központ Leírás: A győri térségben működő legnagyobb gazdasági vállalatok fő szolgáltatási területe és a külföldi munkatársak nagy része idegen nyelvű. 10

11 Cél: Az ide érkező kutatók, fejlesztő mérnökök családjainak megfelelő életkörülményeket biztosítson a város. Ennek egyik legfontosabb eleme lenne egy idegen tannyelvű és tanrendű általános és középiskola beindítása, mely a németországi követelményeknek megfelelően működne. Előzmények: Szabadhegyi Közoktatási Központ pilot projektje Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért IV./3. Integrált Tömegközlekedési Rendszer Leírás: A város úthálózata már nem tudja a megnövekedett autóforgalmat levezetni, a belső közlekedés jelenlegi helyzete a gazdasági fejlődés gátjává válik. Cél: A város vonzerejének megnövelése a belső forgalmi rend és feltételek javítását igényli. Fontos a külső, nagy lakószámú lakótelepek és a belváros tömegközlekedéssel történő, korszerű összekötése. A városi kötöttpályás tömegközlekedési rendszer két fő elemre épülne: a belső városrészek összeköttetését szolgáló keskeny nyomtávú villamos révén, valamint a távolabbi városrészek összeköttetésének megvalósítása helyi érdekű elővárosi vasúttal, mely nagymértékben hasznosítaná a város területén jelenleg is működő vasúti hálózatot. A többféle tömegközlekedési rendszerek összehangolására, irányítására és az utasok tájékoztatására egy automatizált tömegközlekedési irányítási rendszert kell bevezetni. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1./1. Települések és településrészek kapcsolatát biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kiépítése 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program 11

12 IV./4. Parkolórendszer Leírás: A város regionális és agglomerációs szolgáltatási funkciói igénylik a belvárost tehermentesítő parkoló gyűrű (P+R rendszer) kialakítását. Ennek első elemét jelenti a már elkészült és üzembe helyezett parkolóház, azonban több létesítmény kialakítása szükséges. Cél: A Belváros közlekedésének csökkentése belső utak áteresztőképességének növelése a parkolórendszer kiépítésével. Előzmények: Jókai út Parkolóház Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért IV./5. Városrész rehabilitációs programok: Leírás: A város számos jellegzetes, koherens egészet alkotó városrészből tevődik össze. Ezek közül számos elöregedett városrész felújításra várat, mert a rehabilitáció egy közösségi épület felújításához kötődik. A felújítások jelentős inputot jelentenének a turizmushoz kötődő gazdasághoz. Cél: Kossuth utca és térségének komplex rehabilitációja; Belvárosi terek megújítása, műemlék-tömbrehabilitáció; Gyárvárosi tömbrehabilitáció. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: IV. prioritás: A környezet védelme, IV./4. Intézkedés: Épített környezet védelme 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért 12

13 1.14 A pólus adottságokra épülő kiemelt kulturális és idegenforgalmi fejlesztések IV./6. Új kulturális infrastruktúra Leírás: A megfelelő befektetési környezet fontos eleme a város kulturális élete. A megfelelő innovációs miliő biztosítja az üzleti élet komfortérzetét. Cél: a következő projektek megvalósítása Nemzeti Színház rekonstrukció Napóleon ház - Művészeti központ és Európa követség Taverna és Bécsi kapu tér rekonstrukció: Zsinagóga koncertterem és kiállítótér Generációk háza - Fekete István Iskola ÁMK, Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./5. Intézkedés: A város kulturális arcának kialakítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért VI./7. Egészségügyi prevenciós szolgáltatások és a gyógyturizmus fejlesztése Leírás: A fejlett gazdasági élet feltétele a humán erőforrások rekreálódásának biztosítását. A nyugat-dunántúli régió Termál - klaszteréhez kapcsolódóan szükséges a megkezdett fejlesztések folytatása. Cél: A meglévő termálfürdő kibővítésével egy komplex egészség megőrzési és szállodai szolgáltatást nyújtó épületegyüttes létrehozása, szabadidős programok infrastruktúrájának megteremtése. A beruházás a rekreációs, wellness és egészségügyi turizmus, valamint a régió lakossági igényeinek kielégítését szolgálná. A fejlesztések magában foglalnák a közeli Bercsényi ligetben található bezárt gyárak rehabilitációját, illetve a közeli Püspökerdőben rekreációs park létesítését. Előzmények: Termálfürdő megépítése (2003) Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./3./2. Turisztikai infrastrukturális fejlesztések, IV. prioritás: A környezet védelme, IV./3. Intézkedés: Zöldterületek és közösségi terek fejlesztése 13

14 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.2. Intézkedés: Háló - egészségügyi és szociális program 14

15 3. számú melléklet: PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) Győr Megyei Jogú Város és partnerei között a versenyképességi pólus tervezésére és megvalósítására Előzmények A versenyképességi pólusok kialakításának feladata a november 13-i informális kormányülés nyomán fogalmazódott meg. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) végén kérte fel a Győrt, hogy a Győr Megyei Jogú Város Stratégiai Programja alapján dolgozza ki azokat a fontosabb projekteket, amelyeket a közötti tervezési időszakban (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) Győr és a régió fejlesztése szempontjából kiemelten fontosnak tart. Az előzetes koncepció elkészült a Széchenyi István Egyetemmel és az MTA RKK NYUTI-val közösen, amely januárjában egyeztetésre került a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal irodavezetőivel és a szolgáltató vállalatok vezetőivel, majd elküldésre került az NFH részére. Győr az NFH-tól kapott módszertani útmutató alapján július közepére elkészítette és az NFH által szervezett műhelymegbeszélés keretében a Kormány, valamint a többi érintett város képviselőjével ismertette elképzeléseit. A lehetséges partnerek szélesebb körével Győr szeptember 26-án vitatta meg a Győr az Észak- Dunántúl Versenyképességi Pólusa című tervezetet, valamint a Kormány által szervezett egyeztetési folyamat során beérkezett véleményeket. Ezen a megbeszélésen született elhatározás alapján kerül sor jelen partnerségi megállapodás megkötésére. Átfogó cél A programozási időszakban a versenyképességi pólusok fejlesztése kiemelt célként jelenik meg. Ez új lehetőséget, esélyt jelent a fordulatra a tervezésben és döntéshozatalban. A Győr belső erőforrásaiból kiindulva, szükséges az egyes szervezetek által 15

16 külön-külön megfogalmazott projektek összehangolása oly módon, hogy azok Győr és térségében egymást erősítsék, a szinergiahatás a lehető legnagyobb legyen. Ennek során kiemelten tekintettel kell lenni a Bécs-Pozsony- Győr térség és a szomszédos térségek fejlesztéseire, fejlesztési prioritásaira, illetve a gazdasági környezetre. Győr, mint versenyképességi pólus kiválasztását az NFH részéről a következő 4 kritérium teljesíthetősége tette lehetővé: - A pólus stratégiai fejlesztése (a régió tervével való összhang, vállalatok közötti együttműködés szintje ) - Nemzetközi láthatóság (milyen mértékben a nemzetközi piacokon határozódik meg a pólus stratégiája) - Irányítás, koordinálás minősége - Ipari gazdasági tervek A versenyképességi pólus adott, földrajzilag jól körülhatárolható területen található, egymással összekapcsolódó képzési, kutatási és ipari egységek kombinációját jelenti a tudásipar, a gépjárműgyártás fejlesztése és a logisztika területén. Fejlesztések következtében várható hatások A Győr megnöveli kutatási-fejlesztési és oktatási potenciálját. A humán infrastruktúra integrálódik a már most is prosperáló gazdasági szervezetekhez, amely jelentősen megnöveli a hozzáadott értéket képviselő ágazatok jelenlétét. Az együttműködés következtében jelentősen megnövekszik a Győrből kibocsátott szabadalmak száma. A közlekedési infrastruktúra következtében a gazdasági teljesítmény jelenlegi ereje szintén megsokszorozódik. Az innovációs környezet fejlesztése elősegíti újabb húzó ágazatot képviselő cégek letelepedését, emellett megnöveli a Győr turisztikai és kulturális vonzerejét. A modern, minimális szennyező anyagokat kibocsátó cégek javítják a Győr környezeti állapotát, illetve a Duna és a hozzá kapcsolódó folyók rehabilitációja az árvizek kezelését is biztosítják. Mindezek hatása szinergiájaként a Győr és agglomerációja valódi versenyképességi pólussá válik az őt körülvevő nemzetközi regionális környezetben. A Partnerség célja A tervezésben és megvalósításban történő együttműködés Győr versenyképességi pólussá fejlesztése érdekében. 16

17 Kapcsolódó jogszabályi háttér: évi XXI. tv. - Az Országos Területfejlesztési Koncepció készülő módosítása - A készülő Kormányhatározat a Versenyképességi Pólusokról Megállapodást kötő felek: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gesztor) Cím: 9021 Győr, Városház tér 1. Balogh József polgármester Telefon: Telefax: Továbbiakban, mint a Partnerség vezetője és gesztora, valamint a többi Partner: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Cím: 9400 Sopron, Új u. 12. Dr. Szakács Imre elnök Telefon: 99/ Telefax: 99- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Walter Dezső polgármester Telefon: 99/ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9700Szombathely, Kossuth L. u. 1-3 dr. Ipkovich György polgármester Telefon: 94/ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca

18 Gyimesi Endre polgármester Telefon: 92/ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér Litter Nándor polgármester Telefon: 93/ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 9021 Győr, Városház tér 1. Gergó András elnök Telefon: Telefax: valamint Széchenyi István Egyetem Cím: 9021 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás rektor Telefon: Telefax: valamint Széchenyi István Egyetem Tudásközpont Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. prof. Czinege Imre igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/

19 valamint Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Cím: 9022 Győr, Liszt F. u 10. prof. Rechnitzer János intézetigazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Magyar Közút Kht. Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatósága Cím: 9022 Győr, Batthyány tér 8. Szirányi Ákos igazgató Telefon: 96/ Telefax: valamint Kisalföld Volán Rt. Cím: 9027 Győr, Ipar u. 99. Pócza Mihály vezérigazgató Telefon: (96) Telefax: valamint INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Cím: 9027 Győr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4. Budavári László igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/

20 valamint Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Cím: 9027 Győr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4. Balogh László igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Cím: 9021 Győr, Árpád út Janák Emil igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Nyugat-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda Cím: 9022 Győr, Vörösmarty u. 10. Keresztes Sándor területi főépítész Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Győr-Gönyű Kikötő Rt. Cím: 9181 Győr-Károlyháza, Kikötő I. Pintér Ákos igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Cím: Győr-Pér Repülőtér Kft Pér, Repülőtér 20

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 3., péntek Tartalomjegyzék 1/2014. (I. 3.) VM rendelet A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció DISSZEMINÁCIÓS FÜZET Készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció végleges változata alapján a II. Területfejlesztők

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben