1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről"

Átírás

1 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai komplex fejlesztése I./1. Kooperációs Kutató Központ Leírás: A Széchenyi István Egyetem (konzorciumban a következő szervezetekkel: Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Ajkai Elektronikai Kft., Állami Autópályakezelő Rt, AUDI Hungária Motor Kft., Bakony Művek Rt., BKV Rt, EMAB Kft., Folyami Hídalapozó Kft., Győr Megyei Jogú Város, HBM Kft., Hídépítő Rt, Hydro-Alumínium, H-TPA Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Magyar Suzuki Rt., Minor Rendszerház, Opel Magyarország Autóipari Kft., Philips Kft. Components Győr, Sapu Bt., Siemens Rt., Swietelsky Rt, Szintézis Rt, Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, VIADOM Rt.) a régió és a a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosító Iroda pályázatán már támogatást nyert a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Központ létesítése a Széchenyi István Egyetemen című program megvalósításához. Cél: A Kooperációs Kutató Központ célja, a régió egyetemein és kutatóhelyein folyó kutatásoknak és a régióban működő, elsősorban nagyvállalatok által folytatott fejlesztési, képzési tevékenységek összehangolása, annak érdekében, hogy egyfelől az egyetemi kutatások minél jobban illeszkedjenek a gazdaság igényeihez, és a kutatási eredmények hatékonyan hasznosuljanak a reálszférában. Előzmények: Egyetemi és gazdasági szféra meglévő együttműködései Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1

2 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése I./2. Mechatronikai Kompetencia Központ Leírás: 2004-ben a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kezdeményezésére létrejött Pannon Autóipari Klaszter, az INNONET, a Győri Ipari Park és az Egyetem közreműködésével elkészült egy kompetencia központ megvalósíthatósági tanulmánya. Cél: Az innovációs központ továbbfejlesztésével létrehozandó kompetencia központ célja, hogy elsősorban a régió kis- és középvállalkozásainak számára nyújtandó széleskörű szolgáltatásaival a regionális gazdaságfejlesztés az intenzív fejlesztés és képzés meghatározó eszközévé váljék. A Kompetencia Központ szoros együttműködési hálózatot alkot a megvalósuló Kooperációs kutató Központtal, a Beszállítói Parkkal, valamint ezen szervezeteket létrehozó intézményekkel (Egyetem, Ipari Park, Autóipari Klaszter). Előzmények: INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Technonet Technológiai Kompetencia Központ megvalósíthatósági tanulmánya. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása I./3. Információs Transzferközpont Felépítése Leírás: Az Széchenyi István Egyetem gondozásában elkészült a Könyvtár épületének teljes tervdokumentációja. Az egyetem szakmai munkája miatt nélkülözhetetlen egy modern, funkcióiban sokoldalú szolgáltatást végző információs transzferközpont felépítése. A projekt szervesen kapcsolódik a Kooperációs Kutatóközpont és a Technológiai Park fejlesztéséhez. 2

3 Cél: A régió egyetemi oktatóinak és hallgatóinak információs igényén túlmenően az elért eredmények cseréje (know-how transzfer) a gazdasági szféra és a nemzetközi tudományos élet között. Előzmények: Széchenyi István Egyetemi Könyvtár és Igazgatási Épület tervpályázata lefolytatásra került Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./1. Intézkedés: A felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése I./4. Győri Regionális Technológiai és Tudományos Park Leírás: A Nyugat-dunántúli régióban alacsony a K+F tevékenység mértéke. Szükséges a régióban működő felsőoktatási intézmények és a gazdaság szereplői között együttműködés keretében egy nagymértékű K+F tevékenység beindítása. Cél: Regionális Technológiai és Tudományos Park kialakítása a Széchenyi István Egyetem környékén, a szükséges közlekedési infrastruktúrával annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozásokat, amelyek döntően a tudásalapú termelést és szolgáltatást végzik kapcsolódjanak a regionális egyetemi tudományos potenciálhoz. Előzmény: A megvalósítani kívánt Kooperációs Kutató Központ. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése 3

4 1.3.5 I./5. Rekreációs park és tudományos lakópark Leírás: A Nyugat-dunántúli régió beindította a Hazatérés programját annak érdekében, hogy növekedjen a helyi K+F kapacitáshoz szükséges humán erőforrás. A régióba hazatérő humán erőforrás mellett azonban fontos a más régióból érkező hallgatók itt tartása, valamint külföldről érkező oktatók-kutatók letelepítése. Cél: Egy széles körű rekreációs park és bérlakás-program beindítását annak érdekében, hogy a képzett humánerőforrást a város képes legyen letelepíteni. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság II./1. Intézkedés: A Győr központú technológiai régió létrehozása. III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.3. Intézkedés: Szikra - a kutatás-fejlesztési és a felsőoktatási kapacitás növelése Nyugat-dunántúli Régió Hazatérés programja 1.4 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai regionális gazdasági-társadalmi kapcsolatának kialakítása I./6. Regionális Integrált Felnőtt és Szakképző Központ Leírás: A felnőtt-, és szakképzés jelenleg nincs eléggé szoros kapcsolatban a régió gazdaságának igényeivel, így a képzésbe is csak néhány kivételes esetben kapcsolódnak be a gazdálkodó szervezetek. Cél: A felnőtt és szakképző központ szoros együttműködésben a régió vállalataival, a munkaügyi intézményekkel valósítaná meg tevékenységét. A Központ továbbá megteremtheti egy modern szak és felnőttképzési központ és szakképzési előrejelző rendszer kialakulásának technikai és infrastrukturális feltételeit, alapjait. Előzmények: Az Audi vállalat Győrben már bekapcsolódott a szakképzésbe (autószerelés, mechatronika). A felnőtt-, és szakképző központ megvalósítására a város korábban pályázatot nyújtott be, amelyre nem kapott támogatást. 4

5 Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.2. Intézkedés: Esély - a munkaerőpiac fejlesztéséért I./7 Regionális Média Intézet: Leírás: A régióban egyre nagyobb igény jelentkezik a média szakemberek képzése iránt. A Győrben működő lokális és regionális elektronikus média elhelyezése nem megoldott, körülményeik méltatlanok egyre bővülő funkcióikhoz. A fejlesztés kapcsolódhat az egyetem képzési körének tervezett bővítéséhez. Kiemelt szempont a Szlovákiában élő csallóközi magyarság elérése, rendszeres tájékoztatása. Cél: Egy olyan intézet felépítése, ahol a tanulók és a média szakmát művelők közösen valósíthatják meg céljaikat a gyakorlat orientált képzésen keresztül. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./2./1. Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Program megvalósítása 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért 1.5 II. Gazdaságfejlesztési, gazdasági térszervező funkciók 1.6 Kiemelt (régió és pólus fejlesztési adottságokhoz igazodó) gazdasági ágazatokhoz kapcsolódó fejlesztések II./1. Autóipari Beszállítói Park Leírás: A régióban országosan elsőként létrehozott Pannon Autóipari Klaszter laza együttműködési lehetőséget biztosít a gépjárműgyártásban érdekelt KKV-k részére. A Győri Ipari Park, mint zöldmezős fejlesztési terület már több, mint 90 %-osan foglalt. A régióban egyre intenzívebben jelennek meg járműiparhoz és a gépiparhoz kapcsolódó beszállító vállalkozások, valamint az ipari parkban telephelyet kereső vállalkozások között egyre több a helyi, korábbi telephelyi viszonyait kinövő vállalkozás. Az INNONET fejlesztési 5

6 potenciáljának kihasználásával az inkubációból kikerülő innovatív vállalkozások is bővítik a telephelyi igényeket. Cél: A régió többi településén működő autóiparhoz kapcsolódó vállalkozással úgy kellene együttműködni, hogy az autóipari klaszteren keresztül a régió valamennyi érdekeltje beszállítóvá válhasson, és aki igényli a Győri Ipari parkban telephelyhez juthasson. Előzmények: PANAC eddigi tevékenysége. Ipari park eddigi fejlesztései. Az Ipari Park által kidolgozott bővítési projekt. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./3. Intézkedés: A fejlődést segítő területhasználat 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása II./2. Multimodális Regionális Logisztikai Központ Leírás: Az elképzelés a város területén húzódó európai közlekedési folyosók adottságára épít. A Győr-Gönyű kikötő a régió egyetlen vízi közlekedési komplexuma. Cél: A Multimodális Logisztikai Központ elképzelés három fő elemből áll: Új rendező pályaudvar kialakítása RO-LA terminállal: A rendező pályaudvar Belvároshoz közeli telephelyének a városon kívülre történő helyezése több évtizede létező terv. Az új rendező pályaudvart RO-LA terminállal együtt lehetne kiépíteni, amely tehermentesíti a soproni-szombathelyi közlekedési irányok leterheltségét. Így ez a terület lehetne a közútvasút-kikötő-repülőtér komplex logisztikai rendszer középpontja. Győr-Gönyű kikötő fejlesztése: A város, a megye és Gönyű együttműködésével Phare CBC támogatással megvalósult kikötő eddigi működése során évente megduplázta a forgalmát. A további fejlődést részben a kapacitások bővítésével, részben pedig az elérhetőség javításával lehet biztosítani, melynek része a megvalósítás alatt álló vasúti kapcsolat és a tervezés alatt álló gyorsforgalmi kapcsolat. Győr-Pér repülőtér fejlesztés 2. üteme: A repülőtér Phare CBC és az AUDI támogatásával jött létre. A repülőtér eddigi fejlesztései a gépjármű fejlesztés és gyártás eddigi igényeihez kapcsolódtak. A következő fejlesztések segítségével a repülőtér alkalmas lenne a regionális 6

7 gazdasági központ további szállítási igényeinek kielégítésére, a mellé települő feldolgozó, szállító és fejlesztő tevékenységekhez szükséges létesítménnyel. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése: Győr-Pér szárnyvasút; Ipari Park-Hecsepuszta-Likócs (autópálya bevezető szakasz) út fejlesztése. Előzmények: Győr-Gönyű kikötő fejlesztése I. ütem, Győr-Gönyű szárnyvasút, Győr-Pér repülőtér fejlesztés I. ütem Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 1.7 Elérhetőség II./3. Regionális elérhetőség a TEN -T hálózatról Leírás: A régió egyik legnagyobb problémája a közlekedési infrastruktúra kapacitáshiánya. Győr térségében találkoznak a IV-es, a VIII-as nemzetközi folyosók, illetve az Észak- Dunántúl közúti és vasúti elemei. A gazdasági fejlődés egyik gátja a meglévő közlekedési, infrastrukturális rendszerek szűk kapacitása és hiányzó elemei. Ehhez szükséges mind a kívülről érkező forgalom megfelelő átvezetése a városon, mind a regionális multimodális logisztikai központ, az Észak-Déli Tengely és a csallóközi közlekedési kapcsolatok biztosítása. Győr város erősen érdekelt az M9, továbbá a 85, 86-os főútvonalak megépítésében illetve fejlesztésében. Cél: Az európai közlekedési hálózathoz történő regionális kapcsolatok fejlesztése érdekében a következő projektek megvalósítása: Győr észak-keleti elkerülő út (M81) I. ütem: Vámosszabadi határ Likócs (Mosoni-Duna Híd); (állami feladat) alternatíva az állami beruházás elmaradása esetén annak kiváltására: Belső észak-keleti tehermentesítő közlekedési gyűrű kiépítése a 81-es út és 14-es út között, mely tartalmaz egy új közúti híd építését a Mosoni-Dunán, Ladik utcai és Bácsai úti kikötéssel; 7

8 85-ös és 1-es számú út közös győri bevezető szakaszának fejlesztése, amelyhez olyan állami feladatkör kapcsolódik, mint a 85-ös út Győr -Csorna, Csorna elkerülő, Csorna Sopron és M9, M86 közúti, gyorsforgalmi fejlesztése. A 82-es út győri szakaszának új nyomvonalra történő fejlesztése, a hozzá kapcsolódó 821-es út 2x2 sávossá való fejlesztésével. A fent felsorolt fejlesztések jelentős része állami feladat, azonban jelentős terhet ró a városra a kapcsolódó infrastruktúrák biztosítása. Előzmények: Országos Területrendezési Terv (81. sz. út, Vámosszabadi híd (alternatíva)); 81. sz. út I. ütem - II. ütem (Ipar, Szigeti Fehérvári Út csomópont) Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./4. Intézkedés: Közlekedés és logisztika 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 1.8 III. Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók 1.9 A regionális növekedési-fejlesztési pólus szerephez szükséges infrastrukturális fejlesztések III./1. Térségi Közösségi Közlekedési Centrum Leírás: A város regionális megközelíthetőségének egyik kulcseleme egy olyan közlekedési csomópont biztosítása, ahol az egyéni és a közösségi közlekedés találkozik, amely parkolási és átszállási lehetőségeket biztosít a bejáró munkaerő számára. Cél: Szükséges a közlekedési centrum korszerű kialakítása és új közösségi funkciókkal történő ellátása, úgymint: szolgáltató létesítmények, illetve ügyfélszolgálati helyiségek. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása Kötöttpályás tömegközlekedés kiépítése 3. prioritás: Régióépítés: 3.1. Intézkedés: Elérhetőség - a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért 8

9 1.10 A regionális szintű közszolgáltatási szerepkör erősítése III./2 Digitális város: Leírás: Győr Megyei Jogú Város 2001 novemberében készítette el az Intelligens Város stratégiáját. A stratégiai programban foglaltak megvalósítása érdekében jelenleg folyik az egységes infokommunikációs hálózat továbbfejlesztése. A fejlesztési projekt során ki kell használni a már kiépült szélessávú vezetékes gerinchálózat adta lehetőségeket, valamint tovább kell lépni a legfejlettebb vezeték nélküli technológiák irányába. Cél: Egy városi gerinchálózat kialakítása, amire felfűzhető a közlekedésirányítási és felügyeleti, tájékoztatási rendszer, közszolgáltató adatok rendszere, közbiztonság rendszere, és a lakossági kapcsolat biztosítása. A projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Intelligens Régió elképzeléshez, és mintaprojektként adoptálható lesz a többi régiós és Eu-régiós város esetében. Előzmények: Intelligens Város Program (2001), Köztéri vezeték nélküli INTERNET hozzáférés kialakítása a város 12 frekventált pontján. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./2./1. Az Intelligens Győr Város Stratégiai és Operatív Program megvalósítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program Nyugat-dunántúli Intelligens Régió Programja 1.11 A nagyvárosok közötti, határon átnyúló együttműködéseket ösztönző fejlesztések III./3. Vásárváros és konferencia központ: Leírás: A város regionális szerepkörei, illetve az egyre sokoldalúbb gazdaságszervező funkció, lehetővé teszik, hogy megújítsuk a vásár, termék bemutatás infrastrukturális kereteit. Mindez kapcsolódna a nagytömegű fesztiválokhoz, valamint a konferenciaközponthoz. Cél: Egy olyan komplexum létrehozása, amely ember befogadó rendezvénycsarnokot, szállodát és egy a modern kor igényeinek megfelelő konferenciaközpontot tartalmaz. Előzmények: Győr 2010 Kulturális Főváros Projekt 9

10 Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./3. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések 2. prioritás: Vállalkozás és technológiai innováció: 2.3. Intézkedés: Vállalkozási infrastruktúra - a vállalkozásokat és a technológiai innovációt támogató létesítmények támogatása 3. prioritás: Régióépítés: 3.4. Intézkedés: Kézfogás - a régióhatáron átnyúló együttműködésért 1.12 IV. Városfejlesztési funkciók a vonzóbb befektetési környezet kialakítása érdekében 1.13 A vonzóbb életminőség és befektetési környezet kialakítása IV./1. Környezeti terhelés ártalmainak csökkentése Leírás: A városi életminőséget jelenleg károsan befolyásolják a környezeti terhelés ártalmai. Cél: Zaj, levegő, égető szennyvízkezelési problémák, a nagyszámú barnamezős területek rehabilitálása, természeti károk következményeinek felszámolása, kiemelkedően kedvezőtlen közegészségügyi helyzet javítása érdekében zöldfelületi rendszer fejlesztése, ipari telephelyek rendezése), települési környezet rehabilitációja Előzmények: Regionális hulladékgazdálkodási rendszer Győr gesztorságával, Sopron és Magyarország körzetével együtt, OköbusinessPlan Bécs-Győr együttműködéssel a hulladék kibocsátás csökkentésére, 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program IV./2. Az európai oktatási átjárhatóságot biztosító idegen nyelvű oktatási központ Leírás: A győri térségben működő legnagyobb gazdasági vállalatok fő szolgáltatási területe és a külföldi munkatársak nagy része idegen nyelvű. 10

11 Cél: Az ide érkező kutatók, fejlesztő mérnökök családjainak megfelelő életkörülményeket biztosítson a város. Ennek egyik legfontosabb eleme lenne egy idegen tannyelvű és tanrendű általános és középiskola beindítása, mely a németországi követelményeknek megfelelően működne. Előzmények: Szabadhegyi Közoktatási Központ pilot projektje Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./2. Intézkedés: Korszerű szak- és felnőttképzés 1. prioritás: Humánerőforrás fejlesztés: 1.1. Intézkedés: Kútfő - az innovatív közösségi kezdeményezésekért IV./3. Integrált Tömegközlekedési Rendszer Leírás: A város úthálózata már nem tudja a megnövekedett autóforgalmat levezetni, a belső közlekedés jelenlegi helyzete a gazdasági fejlődés gátjává válik. Cél: A város vonzerejének megnövelése a belső forgalmi rend és feltételek javítását igényli. Fontos a külső, nagy lakószámú lakótelepek és a belváros tömegközlekedéssel történő, korszerű összekötése. A városi kötöttpályás tömegközlekedési rendszer két fő elemre épülne: a belső városrészek összeköttetését szolgáló keskeny nyomtávú villamos révén, valamint a távolabbi városrészek összeköttetésének megvalósítása helyi érdekű elővárosi vasúttal, mely nagymértékben hasznosítaná a város területén jelenleg is működő vasúti hálózatot. A többféle tömegközlekedési rendszerek összehangolására, irányítására és az utasok tájékoztatására egy automatizált tömegközlekedési irányítási rendszert kell bevezetni. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1./1. Települések és településrészek kapcsolatát biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kiépítése 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program 11

12 IV./4. Parkolórendszer Leírás: A város regionális és agglomerációs szolgáltatási funkciói igénylik a belvárost tehermentesítő parkoló gyűrű (P+R rendszer) kialakítását. Ennek első elemét jelenti a már elkészült és üzembe helyezett parkolóház, azonban több létesítmény kialakítása szükséges. Cél: A Belváros közlekedésének csökkentése belső utak áteresztőképességének növelése a parkolórendszer kiépítésével. Előzmények: Jókai út Parkolóház Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: III. prioritás: Városi szolgáltatások fejlesztése, III./1. Intézkedés: Közlekedési helyzet javítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.1. Intézkedés: Életterünk - környezetgazdálkodási program 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért IV./5. Városrész rehabilitációs programok: Leírás: A város számos jellegzetes, koherens egészet alkotó városrészből tevődik össze. Ezek közül számos elöregedett városrész felújításra várat, mert a rehabilitáció egy közösségi épület felújításához kötődik. A felújítások jelentős inputot jelentenének a turizmushoz kötődő gazdasághoz. Cél: Kossuth utca és térségének komplex rehabilitációja; Belvárosi terek megújítása, műemlék-tömbrehabilitáció; Gyárvárosi tömbrehabilitáció. Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: IV. prioritás: A környezet védelme, IV./4. Intézkedés: Épített környezet védelme 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért 12

13 1.14 A pólus adottságokra épülő kiemelt kulturális és idegenforgalmi fejlesztések IV./6. Új kulturális infrastruktúra Leírás: A megfelelő befektetési környezet fontos eleme a város kulturális élete. A megfelelő innovációs miliő biztosítja az üzleti élet komfortérzetét. Cél: a következő projektek megvalósítása Nemzeti Színház rekonstrukció Napóleon ház - Művészeti központ és Európa követség Taverna és Bécsi kapu tér rekonstrukció: Zsinagóga koncertterem és kiállítótér Generációk háza - Fekete István Iskola ÁMK, Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: I. prioritás: A humán erőforrás fejlesztése, I./5. Intézkedés: A város kulturális arcának kialakítása 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.3. Intézkedés: Örökségünk - a kulturális örökség és az épített környezet védelméért VI./7. Egészségügyi prevenciós szolgáltatások és a gyógyturizmus fejlesztése Leírás: A fejlett gazdasági élet feltétele a humán erőforrások rekreálódásának biztosítását. A nyugat-dunántúli régió Termál - klaszteréhez kapcsolódóan szükséges a megkezdett fejlesztések folytatása. Cél: A meglévő termálfürdő kibővítésével egy komplex egészség megőrzési és szállodai szolgáltatást nyújtó épületegyüttes létrehozása, szabadidős programok infrastruktúrájának megteremtése. A beruházás a rekreációs, wellness és egészségügyi turizmus, valamint a régió lakossági igényeinek kielégítését szolgálná. A fejlesztések magában foglalnák a közeli Bercsényi ligetben található bezárt gyárak rehabilitációját, illetve a közeli Püspökerdőben rekreációs park létesítését. Előzmények: Termálfürdő megépítése (2003) Kapcsolódás a Város Stratégiai Tervéhez: II. prioritás: Működő és fejlődő gazdaság, II./3./2. Turisztikai infrastrukturális fejlesztések, IV. prioritás: A környezet védelme, IV./3. Intézkedés: Zöldterületek és közösségi terek fejlesztése 13

14 4. prioritás: Életminőség javítása: 4.2. Intézkedés: Háló - egészségügyi és szociális program 14

15 3. számú melléklet: PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) Győr Megyei Jogú Város és partnerei között a versenyképességi pólus tervezésére és megvalósítására Előzmények A versenyképességi pólusok kialakításának feladata a november 13-i informális kormányülés nyomán fogalmazódott meg. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) végén kérte fel a Győrt, hogy a Győr Megyei Jogú Város Stratégiai Programja alapján dolgozza ki azokat a fontosabb projekteket, amelyeket a közötti tervezési időszakban (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) Győr és a régió fejlesztése szempontjából kiemelten fontosnak tart. Az előzetes koncepció elkészült a Széchenyi István Egyetemmel és az MTA RKK NYUTI-val közösen, amely januárjában egyeztetésre került a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal irodavezetőivel és a szolgáltató vállalatok vezetőivel, majd elküldésre került az NFH részére. Győr az NFH-tól kapott módszertani útmutató alapján július közepére elkészítette és az NFH által szervezett műhelymegbeszélés keretében a Kormány, valamint a többi érintett város képviselőjével ismertette elképzeléseit. A lehetséges partnerek szélesebb körével Győr szeptember 26-án vitatta meg a Győr az Észak- Dunántúl Versenyképességi Pólusa című tervezetet, valamint a Kormány által szervezett egyeztetési folyamat során beérkezett véleményeket. Ezen a megbeszélésen született elhatározás alapján kerül sor jelen partnerségi megállapodás megkötésére. Átfogó cél A programozási időszakban a versenyképességi pólusok fejlesztése kiemelt célként jelenik meg. Ez új lehetőséget, esélyt jelent a fordulatra a tervezésben és döntéshozatalban. A Győr belső erőforrásaiból kiindulva, szükséges az egyes szervezetek által 15

16 külön-külön megfogalmazott projektek összehangolása oly módon, hogy azok Győr és térségében egymást erősítsék, a szinergiahatás a lehető legnagyobb legyen. Ennek során kiemelten tekintettel kell lenni a Bécs-Pozsony- Győr térség és a szomszédos térségek fejlesztéseire, fejlesztési prioritásaira, illetve a gazdasági környezetre. Győr, mint versenyképességi pólus kiválasztását az NFH részéről a következő 4 kritérium teljesíthetősége tette lehetővé: - A pólus stratégiai fejlesztése (a régió tervével való összhang, vállalatok közötti együttműködés szintje ) - Nemzetközi láthatóság (milyen mértékben a nemzetközi piacokon határozódik meg a pólus stratégiája) - Irányítás, koordinálás minősége - Ipari gazdasági tervek A versenyképességi pólus adott, földrajzilag jól körülhatárolható területen található, egymással összekapcsolódó képzési, kutatási és ipari egységek kombinációját jelenti a tudásipar, a gépjárműgyártás fejlesztése és a logisztika területén. Fejlesztések következtében várható hatások A Győr megnöveli kutatási-fejlesztési és oktatási potenciálját. A humán infrastruktúra integrálódik a már most is prosperáló gazdasági szervezetekhez, amely jelentősen megnöveli a hozzáadott értéket képviselő ágazatok jelenlétét. Az együttműködés következtében jelentősen megnövekszik a Győrből kibocsátott szabadalmak száma. A közlekedési infrastruktúra következtében a gazdasági teljesítmény jelenlegi ereje szintén megsokszorozódik. Az innovációs környezet fejlesztése elősegíti újabb húzó ágazatot képviselő cégek letelepedését, emellett megnöveli a Győr turisztikai és kulturális vonzerejét. A modern, minimális szennyező anyagokat kibocsátó cégek javítják a Győr környezeti állapotát, illetve a Duna és a hozzá kapcsolódó folyók rehabilitációja az árvizek kezelését is biztosítják. Mindezek hatása szinergiájaként a Győr és agglomerációja valódi versenyképességi pólussá válik az őt körülvevő nemzetközi regionális környezetben. A Partnerség célja A tervezésben és megvalósításban történő együttműködés Győr versenyképességi pólussá fejlesztése érdekében. 16

17 Kapcsolódó jogszabályi háttér: évi XXI. tv. - Az Országos Területfejlesztési Koncepció készülő módosítása - A készülő Kormányhatározat a Versenyképességi Pólusokról Megállapodást kötő felek: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gesztor) Cím: 9021 Győr, Városház tér 1. Balogh József polgármester Telefon: Telefax: Továbbiakban, mint a Partnerség vezetője és gesztora, valamint a többi Partner: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Cím: 9400 Sopron, Új u. 12. Dr. Szakács Imre elnök Telefon: 99/ Telefax: 99- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Walter Dezső polgármester Telefon: 99/ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9700Szombathely, Kossuth L. u. 1-3 dr. Ipkovich György polgármester Telefon: 94/ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca

18 Gyimesi Endre polgármester Telefon: 92/ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér Litter Nándor polgármester Telefon: 93/ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 9021 Győr, Városház tér 1. Gergó András elnök Telefon: Telefax: valamint Széchenyi István Egyetem Cím: 9021 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás rektor Telefon: Telefax: valamint Széchenyi István Egyetem Tudásközpont Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. prof. Czinege Imre igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/

19 valamint Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Cím: 9022 Győr, Liszt F. u 10. prof. Rechnitzer János intézetigazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Magyar Közút Kht. Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatósága Cím: 9022 Győr, Batthyány tér 8. Szirányi Ákos igazgató Telefon: 96/ Telefax: valamint Kisalföld Volán Rt. Cím: 9027 Győr, Ipar u. 99. Pócza Mihály vezérigazgató Telefon: (96) Telefax: valamint INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Cím: 9027 Győr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4. Budavári László igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/

20 valamint Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Cím: 9027 Győr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4. Balogh László igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Cím: 9021 Győr, Árpád út Janák Emil igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Nyugat-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda Cím: 9022 Győr, Vörösmarty u. 10. Keresztes Sándor területi főépítész Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Győr-Gönyű Kikötő Rt. Cím: 9181 Győr-Károlyháza, Kikötő I. Pintér Ákos igazgató Telefon: 96/ Telefax: 96/ valamint Cím: Győr-Pér Repülőtér Kft Pér, Repülőtér 20

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE ... napirendi pont EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE T á j é k o z t a t ó a Győr, a Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusa tervezésének eddigi menetéről és a további lépésekről. ről a 166/2005. (V.

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság, Ipari és Vállalkozási Szakosztálya Budapest, 2006. december 13. tudományos munkatárs

Magyar Közgazdasági Társaság, Ipari és Vállalkozási Szakosztálya Budapest, 2006. december 13. tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Magyar Közgazdasági Társaság, Ipari és Vállalkozási Szakosztálya Budapest, 2006. december 13. Lehet-e gazdasági fejlődés kisvállalatok és klaszterek nélkül

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 3764/014 Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Az egyetemi innovációs és tudásközpontok határon átnyúló szerepe a tudástranszfer közvetítésében,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben