Vasárnap választunk. Norvég támogatás érkezhet. A vállalkozókat köszöntötték

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasárnap választunk. Norvég támogatás érkezhet. A vállalkozókat köszöntötték"

Átírás

1

2

3 Vasárnap választunk Városunkban hat szavazókörben élhetnek állam polgári jogaikkal a választók. Dr. Viszkók Zol tán jegyző tájékoztatója szerint Molnár Tibor a választási bizottság tagja a családsegítő kisbuszá val a 4. szavazókörből Selymesből és a 2. szava zókörből Felső Csáborról beszállítja azokat a szavazó polgárokat, akik nem tudnak másképp bejönni. Selymesben a Kisördög Büfétől indul a busz délelőtt 8.00 és órakor, délután és órakor. A selymesiek a Családsegítő Szolgálatnál lévő szavazóhelyiségben voksolhat nak a Hősök tere 1. sz. alatt. A busz vissza is szál lítja a lakosokat a művelődési ház elől indulva délelőtt 9.30 és órakor, délután pedig és órakor. A Felső Csáboriak a Sportpálya melletti aszta litenisz teremben szavazhatnak. Őket a Frankó Vegyesbolt előtt várja a busz 9.00 és óra kor, délután és órakor, vissza és kor, délután és órakor in dul az alkalmi busz a művelődési ház elől. A 6. sz. választókerület képviselőjelöltjei: Font Sándor Fidesz-KDNP Kudron Nándor Csaba SZDSZ-A Magyar Liberális Párt Kunhegyesi Ferenc MCF Roma Összefogás Párt Molnár László Sándor Független Kisgazda Nemzeti Egység Pártja Orgoványi Zsolt István MDF Dr. Péterveri Zoltán MSZP Szkrenyo Csaba Miép Jobbik Dolgozni csak pontosan... A beszámolók időszaka volt a márciusi testüle ti ülés, ahol a város különböző intézményei, egyesületei az elmúlt egy év munkáját értékel ték. Látványos és tartalmas előadást tartott ifj. Káposzta Lajos a művelődési ház tevékenysé géről, mely érzékelhetően nagy fellendülést eredményezett a város kulturális életében. A sportegyesület és a focisuli is részletes be számolót nyújtott be, szép eredményekről, si kerekről számot adva. Értékes és magas szak mai színvonalú volt Babák Péter őrnagy rend őrségi beszámolója, melyről részletesen követ kező lapszámunkban adunk tájékoztatást. Így arról a személyi változásról is, ami májustól lép életbe a vadkerti őrsön mivel Babák őrnagy helyére Kiss István kerül, akit később szintén bemutatunk az olvasóknak. A képviselő testü let elismerését fejezte ki a beszámoló szerveze teknek és gratulált a hatékony munkához, a vá ros jó hírét öregbítő tevékenységhez. Vadkerti Újság Soltvadkert első harminc adófizető vállalko zását látta vendégül Berkecz László polgár mester az Anna Vendéglőben tartott fogadá son. A város hagyományai közé tartozik a gesztusértékű találkozó, ahol a település elöljárói megköszönik a vállalkozók munká ját. Elismerésre érdemes adat, hogy a lélek számhoz viszonyítva a lakosság több, mint tíz százaléka adóalany. A 883 regisztrált vállal kozásból 356 kft t és 527 magánszemélyt tar tanak nyilván. Idén 113 millió forint adóbefizetésre számít a város. Az érintettek többsége egyébként hoz zájárul a nyilvánossághoz, többen vélik úgy, hogy az elért eredményekre büszkének kell lenni. Berkecz László köszönő szavaiban elmondta, hogy a város lendületes fejlődésében elévül hetetlen érdemei vannak a helyi adófizetők nek, hiszen az általuk befizetett összegeket HÍREK A VÁROSHÁZÁRÓL Norvég támogatás érkezhet HASZNOSÍTHATÓ LEHET A SZENNYVÍZISZAP Nagy lehetőség előtt áll a város, ha sikerül nyerni azon a pályázaton, ami a szennyvíziszap ártalmatlanítását, szárítását, ezzel hasznosítá sát célozza meg. Erről a témában illetékes meghívott szakember tartott szemléletes elő adást a képviselőknek. A programnak már ta pasztalattal rendelkező úttörői vannak külföld ön, így Ausztriában is ahol egy négy tagú vad kerti csoport is járt tanulmányi úton. A techno lógia kialakításához szükséges tervek, építési engedélyek, költségszámítások már rendelke zésre állnak. Megvalósulása esetén a szenny víziszapból fűtőanyag, mezőgazdaságban hasznosítható, trágyázásra alkalmas termék nyerhető. Teljesen szagtalan, könnyen kezelhe tő, tárolható, szállítható anyaggá válik. Ha min den jól megy jövőre már realizálódhat a terv, ami annál is inkább fontos, mert 2007 től a vá ros területén keletkezett szennyvíziszap kezelé se nem megoldható a szeméttelepen. A norvég alapú támogatáshoz 15 % önrészt kell vállalni az önkormányzatnak, a teljes program bekerü lési költsége 416 ezer euró. A helyileg Kocsis Ernő által koordinált program óriási mérföld kőnek számítana és az országban egyedülálló kezdeményezés. sé A vállalkozókat köszöntötték SEGÍTIK A VÁROS DINAMIKUS FEJLÕDÉSÉT tudja vagyongyarapításra fordítani a város. Örömmel állapította meg, hogy a meghívot tak között a régi, jól ismert arcok mellett úja kat is üdvözölhet, ami arra engedi következ tetni, hogy van vállalkozási kedv, van pers pektívája az új kezdeményezéseknek, tehát van jövője Soltvadkertnek. séva december 31-ig a legtöbb helyi- és gépjármûadót befizetõ vállalkozások 1. Soltvadkert és Vidéke Tak.szöv Ft 2. Autócent Kft Ft 3. Variens Kft Ft 4. Fóliafeldolgozó Bt Ft 5. DÉMÁSZ Nyrt. Szeged Ft Erfolg Trade Kft Ft Szupi Táp Kft. 10. Material Plastik Kft Ft 11. Jóreménység Mg. Szakszöv Ft 12. Bács-megyei Állatforg. Kft Ft Trimük Kft Ft 15. OTP Bank Rt. 16. Kajári és Fia Bt Ft 17. Dominis Pille-Fólia Kft. 18. Extra-Plast Kft. 19. Király Pék és Társa Bt Ft 20. Sándor Pince Kft április 3.

4

5 Épül a hulladékkezelő Március 23 án letették a Kiskunhalasi Hulladék kezelő Központ alapkövét. A mintegy 5,6 millió eurós, azaz 1,4 milliárd forintos beruházás ered ményeként Soltvadkertről is rendezett helyre ke rül majd a szemét. A rendezvényen részt vett a programban érintett 82 település polgármeste re, illetve képviselője is. Az unio 75 százalékos és a magyar állam 15 százalékos támogatásával, valamint a települések összefogásával Bács Kiskun, Baranya, Csongrád megye területén megszűnnek az eddigi hulladéklerakók és meg teremtődnek a korszerű hulladékgyűjtés és gaz dálkodás alapjai. 13 hulladékudvar épül meg majd, így Soltvadkerten is, 4 komposztáló telep, 3 hulladékválogató és 1 hulladékátrakó létesül, és ebben a projektben épül meg a kiskunhalasi telep is. Kialakítanak egy 740 köbméternyi, nem hasznosítható szemét lerakására alkalmas terüle tet, amelynek maximális függőleges nagysága 13,5 méter, vagyis egy körülbelül négy emeletes ház magassága lehet. Építenek egy évente 15 ezer tonna, körülbelül ezer kamion tömegének megfelelő szelektíven gyűjtött hulladék befoga dására alkalmas válogató csarnokot, a hozzá tar tozó gépsorral, valamint egy évente tonna szerves anyagot kezelő komposztáló üzemet. A halasi központ ünnepélyes átadása a tervek szerint 2007 október 23 án lesz. Boda Zsuzsa Bátor tolvajok, milliós károk Több, mint kétmillió forintos kárt okozott egy ismeretlen tolvaj, aki március 11 és 15 közötti időszakban betört egy soltvadkerti házba és annak melléképületéből 11 különböző méretű Stihl fűrészt tulajdonított el. *** Bemászott egy rabló a kerítésen egy bócsai tanyába is és ellopta onnan a tulajdonos 65 ezer forintot érő Pedrolló gyártmányú szivattyúját. *** Március 9 én délután 15 és 18 óra közötti időben a Szarvaskút dűlő alatti erdőrészből vágott ki ismeretlen elkövető 8 köbméter akácfát. A bűncselekménnyel 80 ezer forint értékű kár keletkezett. *** Egy kóla automatát loptak el egy parkoló személyautóhoz tartozó utánfutóról a hónap elején. A nyolcvanezer forintot érő automatát a Sportcsarnok előtti parkolóból lovasították meg ismeretlen elkövetők. Vadkerti Újság KÖZÉLET A betegség nem pártelkötelezett VÁROSUNKBAN JÁRT A MINISZTERELNÖK FELESÉGE Dobrev Klára, a miniszterelnök felesége volt a város vendége, aki dr. Pétervári Zoltán kí séretében érkezett a művelődési házba, hogy a szép számú hallgatósággal beszélgessen a daganatos betegségekről. A mellrák ellenes összefogás fővédnöke, az Egészséges Telepü lésekért Alapítvány elnöke nyíltan beszélt ar ról a kórról, amit sokan halálos ítéletként fog nak fel, pedig a ha időben felismerik, akkor megelőzhető és gyógyítható. A problémának látja, hogy nem merünk beszélni sem róla, pe dig szinte minden magyar család érintett köz vetve, vagy közvetlenül a betegséggel. Sze mélyes élményein keresztül érzékeltette, hogy mennyire fontos a közösség segítő ereje. Öt éve kezdődött a mellrák ellenes kampány és az első helyen álló emlőrákos megbetege dés azóta a harmadik helyre esett vissza. Azért mert igyekszünk nagy nyilvánosságot találni ennek a problémának, sokat beszélünk róla, így időben elmennek a nők szűrővizsgá latra mondta Dobrev Klára. Hangsúlyozta azt is, hogy nem csak a hölgyek, de a férfiak Idén a városi sportcsarnok adott helyet az 1848 as forradalomra emlékező ünnepség nek. A rossz idő ellenére mintegy 800 ember volt kíváncsi az iskolás gyerekek műsorára. Ez alkalommal a forradalom nemzetközi jel legét emelték ki a program összeállítói. A he tedikesek által előadott színvonalast műsor Ocskóné Csabai Eszter koordinálása mellett a felkészítő tanárok Darányiné Haris Gabri ella, Daróczi Csaba, Eilerné Hollós Ildikó és Nagy Zsolt munkáját dicsérik. Az ünnepi beszédet Berkecz László polgár mester mondta el, melyben a forradalommal kapcsolatos soltvadkerti utcaneveket elemez te. Megemlékezésében kitért arra is, hogy is veszélyeztetettek, számukra legalább annyira fontos a folyamatos ellenőrzés. Le szögezte, hogy a betegség nem pártelkötele zett, nincs jobb oldali és baloldali beteg, csak beteg ember van. A közvetlen beszélgetéssé alakult találkozón szó esett magánéletükről, a család új örömgombócnak titulált pulijáról, Putyin elnökről, akinek három labradorja van. A találkozó végén Pétervári doktor a Frittmann Kft zászlós borával és a kiskőrösi Trepák János Petőfi pálinkájával köszönte meg a látogatást. sé Még soha nem voltak ennyien 1848-AS ÜNNEPSÉG VADKERTEN mely tábornokhoz Kiss Ernő, Damjanich János, stb. hogyan kötődhettek az akkor vadkertről bevonult katonák, és melyik had színtéren mennyien harcolhattak. Ezt követő en az intézmények, pártok és szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait a Kossuth szobornál. Innen a művelődési házba mentek az ünneplők, ahol a Sajtó Nap ja alkalmából Supka Éva újságíró szólt erről a különleges ünnepről. Azzal, hogy Petőfiék március 15 én cenzúra nélkül nyomtat tak, mérföldkő volt a honi újságírás életében. Vajon ma mekkora a sajtószabadság Magya rországon? tette fel a kérdést. Az Axel Springer (a Petőfi Népe kiadója) kiállított sajtófotói kapcsán felhívta hallgatóság fi gyelmét az újságokban látható fényképek né melykor nehéz és fáradságos elkészítési kö rülményeire. Ezt követően nyitotta meg a ki állításokat, hiszen a fotók mellett helyet kap tak Légrády Andor a forradalomhoz kapcso lódó bélyegei, Haskó Mihály nemzeti jelké peket, eseményeket ábrázoló érméi, valamint a Simonyi Zoltánné vezetésével az ádventi játszóházon gyerekek által készített sajtófo tó montázsok. K. L április 5.

6

7

8 Vadkerti Újság BALOLDALI Dr. Pétervári Zoltán az MSZP jelöltje ÖSSZEFOGÁST SÜRGETEK A SIKERES TÉRSÉGÉRT! 8. Mindenek előtt köszönöm a sok bíztatást, jó kívánságot és bizal mat, amivel elhalmoznak en gem és a Magyar Szocialista Pártot. A térségben leadott ajánló szelvényekkel a baloldal képes volt megmutatni bátor ságát, óriási támogatottságát. Rengeteg erőt merít belőle munkacsoportunk, és igen jól esik az a sok szeretet, amellyel megtisztelnek bennünket. Az elmúlt időszakban rávilágí tottunk térségünkben arra az értékteremtésre, amelyet szerénytelenség nélkül nevezhetünk történelmi mértékűnek. Ennek alapját egy soha nem látott mértékű uniós, kormányzati, megyei és helyi erő biztosította. A baloldali kormányzás alatt régiónk jelentős értékekkel gazdagodott. Minden település érezhetően gyarapodott! Országgyűlési képviselőként azon leszek, hogy munkámat az összefogás jellemezze, a térségi érdekképviseletet ne a széthúzás és a megosztottság uralja. Fontos, hogy megvaló suljon az önkormányzatok, helyi kis és kö zépvállalkozások, civil szervezetek és pártok közötti összefogás. Számomra a helyi, régiós gondok képviselete az elkövetkező időszak fő feladata. Örömömre szolgált az, hogy településeink pol gármesterei vállalták az elmúlt időszak értékelé sét, fejlődését. Megfogalmazták elvárásaikat az elkövetkező időszak MSZP s országgyűlési képviselőjének. A térségben élő emberek nyugalomra, békesség re, rendre és biztonságra vágynak, ezt kínálja az MSZP, és ezt képviselem én is. A ribillió, a megfélemlítés az ellenzéki maga tartás velejárója lehet, de ebből nem lehet épít kezni. A térségfejlesztéshez tudatos, az Új Magyaror szág programjával összecsengő elképzelésekre van szükség. Modern ipar kialakítása még sok segítséget igé nyel, de már vannak bíztató jelek (pl. sport és fitness szerek, gépjármű elektromossági alkatré szek gyártása, műanyag ipar, Pintér művek stb.) A mezőgazdaság csak a minőségi terméket ké pes értékesíteni, konkrét piaccal, szervezett formában. A megújuló energiahordozók előállítása terén kiemelt szerepet képviselhetünk. Üzleti szolgáltatások, logisztika területén is már megmutatta oroszlán körmeit a térség.(pl. gép jármű és alkatrész kereskedelem, szállítmányo zási vállalkozások) Az alapok már megvannak, április ezt kell tovább bővíteni, kiszéle síteni. A turizmus, idegenforgalom területén is egy jól működő ágazat vár további fejleszté sekre. Az ország idegenforgal ma az idei évben csúcsokat döntött. A térség számára a bor, a tanya, a lovas, a kerék páros, a termál egészség turiz mus hozhat új munkahelyeket, jobb megélhetést. Ezek alapját a TUDÁS adhatja meg. A kistelepüléseken meg kell őrizni leg alább az alsó tagozatokat, az iskolákban korsze rűsíteni kell az oktatási eszközöket is. Segíteni kell a szakmunkás, technikusi képzést, hiszen egyre inkább gátjává válik a további térségi fej lődésnek a jó szakember hiánya. A Nemzeti Útkorszerűsítési Program keretében a két számjegyű utjainkat (53, 54 es) kívánjuk fejleszteni, a térséget körül ölelő autópályákat a lehető legrövidebb időn belül elérhetővé tesszük. A települések közötti, tanyai összekötő utakat tovább kell építeni, korszerűsíteni. Az országban, az elkövetkező időszakban óriási mértékű fejlesztések valósulnak meg. Ezt a ha zai kis és középvállalkozások ki fogják hasz nálni és ebből térségünknek sem szabad kima radnia. Az idegenforgalom, a Közmunka prog ram is új munkahelyeket teremt a régiónkban. Az egészségügy területén cél az, hogy egy jól működő háziorvosi ellátást lehetőleg helyben, gyorsan lehessen megkapni. Ezt a régió köz pontban egy új, a huszonegyedik századnak megfelelő egészségügyi centrum segítse. A Dél alföldi ivóvízminőség javító program keretében az uniós szabványnak megfelelő tiszta, egészséges ivóvíz folyjon a csapokból. A szennyvízelvezetés dolgában igen jól ál lunk, de ahol ez még hiányzik ott el kell kez deni, illetve folytatni kell az ilyen jellegű be ruházásokat. Egy jól működő gazdaság adja meg a lehetősé get, az alapot a társadalmi szolidaritás, igazsá gosság számára, így nyílik lehetőség a bérek emelésére, az adók csökkentésére, a Nyugdíj emelési Programra, a gyermek és családtámo gatások emelésére. Úgy gondolom, hogy nincs jobb, vagy baloldali érdek, csak egységes térségi érdekek vannak. Széchenyi Istvánt idézve Egynek minden nehéz, soknak semmi sem le hetetlen elvet kell követnünk. Konkrét programot teszek le Önök elé. A térség nek szüksége van egy nyugodt, ésszerű, meg egyezésre törekvő, kormány oldali képviseletre. Amint látják, felkészültem, készen állok! Már csak az Önök bizalmára van szükségem. Dr. Pétervári Zoltán A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselő jelöltje SPA TISZTÍTÓ ÉS MÉREGTELENÍTÕ RENDSZERREL bõvült szépségszalonunk szolgáltatása, mely az elektrolízis elve alapján mûködik. A vendég langyos fürdõbe teszi a lábát, és a gép bekapcsolásával egy bioenergetikus mezõt hoz létre a vízben, ezt a rezonanciát végigvezeti a testben, amely átmossa a szervezetet. Mindössze egy kis lábáztatás kell azoknak, akik a következõ panaszok miatt szenvednek: ÖDÉMA, GYULLADÁS, KÖSZVÉNY, IZÜLETI FÁJDALMAK, RÁK, TÚLSÚLY. A fogyókúra hatását magas szinten emeli. A legtöbb vendég szinte azonnal tapasztalja a jótékony hatását. Már egy alkalommal is sok méreg anyag távozik, és a víz színének erõsségébõl és a szennyezõ anyagok koncentrációjából meghatározható, hogy mely testrészbõl vonta ki a mérgek és salakanyagok nagy részét. Mindenkinek hasznára válik évente 1-2 kúra. A gépet gyerekek is használhatják. A félórás kezelés közben igény szerint vendégeink váll és nyakmasszázst kérhetnek. Várunk minden érdeklõdõt: Hirsch Csilla szépségszalonjában Soltvadkert, Bocskai u. 77. Tel.: 78/ Fizetett politikai hirdetés.

9 Vadkerti Újság HIRDETÉSEK Anyakönyvi hírek Apróhirdetések Gyászjelentések Születések: (március) Kerekes József és Kerekes Bence an. Kerekes Mária Bódi Tamás an. Loboda Krisztina Beretka Péter an. Dr. Vercz Éva Bódi Sándor an. Ferenczi Tünde Házasságkötések: (március) Horváth Anita és Martin Gábor Pánczél Ágnes és Bartek István Elhaláloztak: (február március) Nagy Csaba, Csipak Antalné Vágó Terézia, Rohoska Jánosné Halász Anna Erzsébet, Gusztos Istvánné Hopász Anna, Kővári Nándorné Jernei Ilona, Király Richárd, Pintér Ferenc, Sréter Ferenc, Windecker Mihályné Krcs Erzsébet Helyesbítés: Lengyel Imréné Patócs Julianna Hőstop Építõ- és Szigetelõanyag Telep Soltvadkert, Kiskõrösi út 6. Hõszigetelõ anyagok kedvezményes áron Utólagos hõszigetelésre 30 % állami támogatás Nyitva: h - p 8-15-ig. Tel.: / Pályázatok írását is vállaljuk. CRONOS TÁRSKERESŐ IRODA SOLTVADKERT 06 30/ Soltvadkerten Ifjúság útján betongarázs kiadó! Tel.: 70/ , 70/ Vadkert központjában családi ház kiadó! T.: 30/ Mátyás Király u. 50. sz. alatti telek eladó. Érd.: 06 22/ Kőműves ács brigáddal vállalja lakások, házak, tanyák külső, belső átalakítását, felújítását díszítő munkával. Továbbá kerítések, tetők, kémények felújítását, újraépítését garanciával / Kiskőrösön, Liget utcai téglaépületben első emeleti, 2 szobás, 54 m 2 es, gázfűtéses, erkélyes lakás eladó Ft ért. Érd.: 06 70/ Állatorvosi Rendelõ és Állatpatika védõoltások, betegkezelések, mûtétek DR. JUDÁK RÓBERT szakállatorvos 6235 Bócsa, Boróka u. 41. Tel.: 78/ Mobil: 70/ Rendelési idõ: 7-9, Soltvadkert, Szentháromság u. 30. Rendelési idõ hétköznaponként Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Kõvári Nándorné szül. Jernei Ilona temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Példab.: Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Nagy Csaba temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Lengyel Imréné Patócs Julianna temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család IMMOBILIEN PROKAI Német-magyar INGATLANIRODA KERES külföldi érdeklõdõi számára tanyákat, házakat, kastélyokat. Az ingatlanfelvétel ingyenes! Tel.:76/ Mobil: 30/ ÁLLATORVOSI MAGÁNPRAXIS Dr. Rohonczy Gyula szakállatorvos Soltvadkert, Bocskai u. 29. Tel.: 78/ Mobil: 06-20/ Haszon- és társállatok védõoltása, gyógykezelése, ivartalanítása. Sertések, szarvasmarhák füljelzõvel történõ tartós jelölése. Kutya, cica vadászgörény részére mikrochip beültetése, útlevél kiállítása, veszettség elleni védõoltás. Rendelési idõ hétköznap: óra között óra között óra között április

10

11

12 12. MESEBELI április Vadkerti Újság A Mesék nélkül szegényebbek lennénk Hétköznapi rohanásunkat meg megállítják az ünnepek, a családi és társadalmi események. Ezek az alkalmak sokfélék. Az egyik örömöt ad, a másik a múlt előtti tisztelgésünknek nyit teret, hagyományaink ápolásáról szól. A mai alkalom arról szól, hogy méltóan emlé kezhessünk. Emlékezhessünk a nagy meseírók ra, s azokra is, akik gondoskodtak arról, hogy szájhagyomány útján fennmaradjanak a nagy népek meséi. Így ünnepelünk ma, a legkisebbek segítségével, akik felidézik az elmúlt évszázadok sikeres al kotásait. Elsődleges szempontként az anyanyelv tiszteletét jelöltük meg. Másodsorban ajánljuk meseszerető, mesét kedvelő olvasóknak, hallga A gyerekek tátott száj jal hallgatták a Róka meg a libák érdekes tör ténetét és hatalmasakat kacarásztak a szamár meg az ökör csalafinta ságain. Megismerked hettek a ravasz egérké vel, sőt a bugyuta em ber sem maradt ismeretlen. Örökzöld mese marad a selypes lányok hoppon maradása is, de Kolontos Palkó legalább olyan népszerű. A mesék csodálatos birodalmába kalauzolták az alsó tagozatosok a szép számú hallgatósá got, akik éberen tartották a legkisebbek, no és a zsűri figyelmét. Az iskolai mesemondó versenyen a fentieken kívül számos érdekes, tanulságos és persze furcsa mese is előadásra került igen magas színvonalon. Éppen ezért tóknak, szívük lelkük meg érintésére. Lakatosné Hachbold Éva vezető óvó nő köszöntő gondolatai mot tóul szolgálhatnak minden mesemondó verseny elé. Az evangélikus oviban rende zett mesés találkozóra közel negyven apróságot neveztek a helyi és a környékbeli tele pülések óvodáiból. Fárasztó, de hálás feladata volt a zsűrinek, akik vállalták a végső rangsor kialakítását. A soltvadkerti ovisok reme keltek, hiszen az evangélikus oviból a nagycso portosok között első lett Daróczi Dóra, ötödik Galambos Márk, hatodik Kis Molnár Sára, hetedik Péczka Zsanett (Felkészítők: Takács Ágnes Köhlerné Schiszler Ágnes). A középsősök közül első Font Edina, ötödik Kléh Emma, hatodik Takács Bálint és kü löndíjat kapott Hajdú Beatrix. (Felkészítők Lakatosné Hachbold Éva, Fejesné Szarka Rita). A helyi forduló után Kalocsán is letették névjegyüket az evangélikus ovisok, ugyanis Daróczi Dóra a területi versenyen is első helyezést érdemelt, míg Font Edina a harmadik helyen végzett. sé Tarka barka történetek a kisiskolások előadásában csak első helyezetteket és különdíjasokat hir dettek. Az első osztályból Krizsán Alex, a másodikból Palotai Luca, a harmadikból Ri deg Regina, míg a negyedikből Vass Vanda érdemelték ki a legjobbaknak járó elismerést még a különdíjakat ketten kaptak. Az első osztályos Takács Balázs és a negyedikes Aj tai Alexandra. é Pillanatképek az Arany oviból Farsang után legtöbbször már a közelgő kikelet ről beszélgetünk, óvodánkat tavaszi díszbe öltöz tetjük. Sajnos, most nehezen tudtunk ráhangolód ni a tavaszi témákra a márciusi zord napokban. Akik azonban ott voltak március 10 én a Talál kozás Házában a mesemondó délelőttön, egy fél napra biztosan megfeledkeztek a télies idő járásról. Nem csak a tavaszi díszítés, hanem a szívet melengető előadások miatt. Nagyon büszkék vagyunk arra a kilenc gyermek re, akiket óvodánkból vittünk e komoly megmé rettetésre. Külön öröm volt számunkra, hogy öt gyermek szereplését a zsűri a legjobbak között értékelte. A képen az első sorban: negyedik lett Mihók Petra, Révész Dorka a második helyen végzett, Mayer Melinda és Tóth Veronika. A második sorban: Farkas Veronika, és a har madik helyezettek: Kincses Noémi, Lavati Nelli, Angebrandt Máté, Simon Márk. A Nyílt napon bemutatót tartottak Március közepén a szülőket vártuk az óvodá ba, hogy mint minden évben idén is bepil lanthassanak a mindennapjainkba. Egyik nap a középső és nagycsoportokban gyermekük vi selkedését, aktivitását, fejlődését figyelhették, másnap a nagyobbaknál játékos német és zene ovi foglalkozáson vehettek részt. Reméljük, hogy a bemutatók segítséget nyújtot tak az iskolába induló gyermekek szüleinek a döntésben, hogy melyik osztályba írassák gyer meküket és meggyőződhettek arról, hogy érde mes folytatni az itt megkezdett zenei képzést. Az idei évben is gondoltak az óvodásokra a Filmhét szervezői. A Pöttöm Panna című mese vetítését a gyerekek nagy lelkesedéssel fogad ták. Köszönjük a Soltvadkerti Önkormányzati Óvodás Gyermekekért Alapítvány támogatását. Schmélné Szőrfi Gyöngyi Arany János utcai óvoda

13 Ki emlékszik még a diákotthonra? Vadkerti Újság OKTATÁS Aranykezű diákok A VÁROS DICSÕSÉGÉRE ALKOTNAK Igazi filmklub hangulat várta azokat, akik megnézték Lakatos Vince Virrasztók című filmjét a márciusi filmhéten. A tanyasi iskolák utolsó óráit és a 70 es évek diákotthonainak felépülését feldolgozó hetvenperces filmet 1975 körül vették fel a Kiskunság több telepü lésén, köztük Soltvadkerten is. Az akkori nyi latkozók közül Kárász András volt diákott hon igazgató fogadta el a meghívást, akihez Udvarhelyi István keceli címzetes igazgató társult a filmet követő pódiumbeszélgetésen. Ő volt tanyasi tanítóként is sokat tudott mesél ni arról a világról, ugyanakkor lényeges, hogy a 80 as években írt tudományos munkája ép pen ezt a folyamatot dolgozta fel. A 60 as évektől a 70 es évek végéig központi utasításra csaknem minden tanyasi, illetve osz tatlan iskolát megszüntettek a megyében, ezzel lehetővé téve a diákok egyöntetű, szakszerű képzését. A film az akkori eszközökkel és le hetőségekkel igyekezett több oldalról bemutat ni ezt a világot. A pódiumbeszélgetés során har minc év távlatából néztünk vissza arra a kor szakra, azokra a gyerekekre és nevelőkre. néhány gyerek csak hétközi otthonban kapott rendes ellátást, mivel a szülők alkoholizáltak és nem törődtek a családdal; a diákotthonban biztosították a megfelelő ta nulási körülményeket, a belterületi iskolában pedig a modern, szakos oktatást; egyes tanyasi iskolákhoz már nem is lehetett tanítót találni, mivel rosszak voltak a körül mények; ha a gyerek okos volt, a tanyasi iskolából ki kerülve is megállta a helyét hangoztak a vé lemények. Ahogy az országúttól távoli tanyák megszűntek, illetve megjelent az iskolabusz, a diákotthonok feleslegessé váltak. Így a soltvadkerti, 18 év működés után, 1990 ben megszűnt. Helyette is kola lett abból az épületből is ahogy a filmben maga Ignácz István igazgató is megjósolta. A film a művelődési házban megrendelhető. ifj. Káposzta Lajos Bizonyára feltűnik az olva sóknak, hogy nem múlhat el úgy egyetlen hónap sem, hogy ne adjunk hírt az iskola tanulóinak és pedagógusai nak sikereiről, határainkon innen és túl szerzett dicsősé géről. Már már természetesek a jó eredmények legyen szó tudás alapú tanulmányi ver senyről, vagy tehetségeket felfedező és kreativitást igénylő műfajokig a színját szástól a zenén át a kerámiá ig. Egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk azonban arról a körülményről, hogy gyermekeink bárhol szerepelnek Soltvadkert neve mindig elhangzik és öregbítik a város jó hírnevét. Legutóbb a kerámiások sikeré től volt visszhangos Rimaszombat, ahol nemzet közi festészeti pályázaton lett első a hetedi osztá lyos Lehoczki Mónika, Pozsgai Kitti végzős di ák pedig harmadik helyezést ért el. Kitti tájkép kategóriában, míg Mónika portré festészetben je leskedett. Sikeresen szerepeltek portréikkal Karabencsó Gabriella, Jáksó Katalin, Miskei Viktória és a már gimnazista Schmél Nóra is. Egy a soproni utazási iroda által hirdetett orszá gos rajzpályázatra Nyugat Magyarországon Élenjárók TANULMÁNYI SIKEREK Tanulmányi versenyekben is gazdag és sikeres hónapot tudhat maga mögött az iskola. A Sikló son megrendezett országos szavaló versenyről a harmadikos Balogh Lajos arany minősítés sel tért haza, felkészítő tanára Dobszai Sándorné és persze az iskola örömére. Gillich Béláné tanítványa szintén harmadikos Bogáromi Dávid, a Zrinyi Ilona matematika versenyen első helyezést ért el. A hetedikes Gillich Boglárka, a Simonyi Zsigmond he lyesírási verseny megyei fordulóján lett a leg jobb, felkészítő tanára Nyúlné Forgó Mária. Jáksóné Dehény Mária tanítványai közül pe dig Orosz Judit Vivien a területi szavalóver senyen lett harmadik, míg Sasvári Péter a megyei történelem verseny ezüstjét hozta el. Eredményesen szerepeltek Dudásné Kovács Erika növendékei a Curie környezetismereti emlékversenyen. Nevezetesen Schmél Gyula, Karabencsó Gabriella, Fölföldi Jenő és Halmai Dzsenifer. s.é. nyaraltam címmel készültek soltvadkerti alko tások, ahol a fődíjat vadkerti lányok hozták el. Vass Vanda (4.b) és Lehoczki Rea (5.a) egy Sopronban eltöltött hetet tudhatnak magukénak. A történelmi városba a nyáron utaznak a lányok. A többi helyi művészpalánta is díjazásban ré szesült, így Krebsné Tuska Zsuzsa tanárnő méltán lehet elégedett és büszke tanítványaira. Az országos versenyre még Jáksó Katalin, Schütz Anett, Miskei Viktória, Kovács Lau ra, Karabencsó Gabriella, Morvai Lajos, Mayer Tamara, Kalapos Dorina, Eiler Bri gitta és Szekeres Zsolt készítettek díjazásra ér demes rajzokat. séva Tizennyolcmilliót nyert az iskola Tizennyolcmillió forintot nyert a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra címmel meghirdetett uniós pályáza ton. Ebben egyrészt tárgyi eszközök interaktív táblák, projektorok, számítógépek vásárlásá ra nyílik lehetőség, másrészt továbbképzések, tanfolyamok, szakmai konzultációk kiadását fedezik. A mérföldkőnek számító program ru galmasan alkalmazkodik a modern oktatási módszerekhez és használható tudást eredményez a tanulók körében. Ez annyit jelent, hogy a válto zó világ, a szűkebb társadalom elvárásaihoz, a munkaerőpiac kínálatához igazodva könnyeb ben és stabilabban tudnak váltani szükség esetén azok, akik az úgynevezett kompetencia alapú oktatásban részesülnek. A pedagógusok számára a szakmai program egyelőre még nem ismert, de amint azt Udvarhelyi Attila igazgatótól meg tudtuk hét vadkerti tanár vesz részt hamarosan induló továbbképzésben. é április 13.

14

15 Vadkerti Újság HIRDETÉSEK Anyakönyvi hírek Apróhirdetések Gyászjelentések Születések: (március) Kerekes József és Kerekes Bence an. Kerekes Mária Bódi Tamás an. Loboda Krisztina Beretka Péter an. Dr. Vercz Éva Bódi Sándor an. Ferenczi Tünde Házasságkötések: (március) Horváth Anita és Martin Gábor Pánczél Ágnes és Bartek István Elhaláloztak: (február március) Nagy Csaba, Csipak Antalné Vágó Terézia, Rohoska Jánosné Halász Anna Erzsébet, Gusztos Istvánné Hopász Anna, Kővári Nándorné Jernei Ilona, Király Richárd, Pintér Ferenc, Sréter Ferenc, Windecker Mihályné Krcs Erzsébet Helyesbítés: Lengyel Imréné Patócs Julianna Hőstop Építõ- és Szigetelõanyag Telep Soltvadkert, Kiskõrösi út 6. Hõszigetelõ anyagok kedvezményes áron Utólagos hõszigetelésre 30 % állami támogatás Nyitva: h - p 8-15-ig. Tel.: / Pályázatok írását is vállaljuk. CRONOS TÁRSKERESŐ IRODA SOLTVADKERT 06 30/ Soltvadkerten Ifjúság útján betongarázs kiadó! Tel.: 70/ , 70/ Vadkert központjában családi ház kiadó! T.: 30/ Mátyás Király u. 50. sz. alatti telek eladó. Érd.: 06 22/ Kőműves ács brigáddal vállalja lakások, házak, tanyák külső, belső átalakítását, felújítását díszítő munkával. Továbbá kerítések, tetők, kémények felújítását, újraépítését garanciával / Kiskőrösön, Liget utcai téglaépületben első emeleti, 2 szobás, 54 m 2 es, gázfűtéses, erkélyes lakás eladó Ft ért. Érd.: 06 70/ Állatorvosi Rendelõ és Állatpatika védõoltások, betegkezelések, mûtétek DR. JUDÁK RÓBERT szakállatorvos 6235 Bócsa, Boróka u. 41. Tel.: 78/ Mobil: 70/ Rendelési idõ: 7-9, Soltvadkert, Szentháromság u. 30. Rendelési idõ hétköznaponként Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Kõvári Nándorné szül. Jernei Ilona temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Példab.: Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Nagy Csaba temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Lengyel Imréné Patócs Julianna temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család IMMOBILIEN PROKAI Német-magyar INGATLANIRODA KERES külföldi érdeklõdõi számára tanyákat, házakat, kastélyokat. Az ingatlanfelvétel ingyenes! Tel.:76/ Mobil: 30/ ÁLLATORVOSI MAGÁNPRAXIS Dr. Rohonczy Gyula szakállatorvos Soltvadkert, Bocskai u. 29. Tel.: 78/ Mobil: 06-20/ Haszon- és társállatok védõoltása, gyógykezelése, ivartalanítása. Sertések, szarvasmarhák füljelzõvel történõ tartós jelölése. Kutya, cica vadászgörény részére mikrochip beültetése, útlevél kiállítása, veszettség elleni védõoltás. Rendelési idõ hétköznap: óra között óra között óra között április

16 A színek mestere A PUSZTAI MAGÁNYBÓL JÖTT Radvánszky Tibor keceli származású festõmûvész kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk a mûvelõdési ház dísztermében. A március elején városunkban bemutatkozó mûvésztanár Szankon él családjával. Mint elmondta, a szegedi fõiskola után akár számûzetésként is felfoghatta volna a pusztai magányt, de ez annál inkább inspirálta az alkotásra. A megnyitót Udvarhelyi Istvánné keceli nyugdíjas tanárnõ tartotta, aki többek között a színek és fények mesteri alkalmazását emelte ki a festmények méltatásakor. A fiatal mûvész különleges szín és ábrázolás világa idõnként sejtelmesen, máskor egyértelmûen ragyognak vissza a vászonról. A csendéletek tarkaságával, a portrék elmosódott kontúrjaival, az arányok és formák játékos variációjával megérinti a szemlélõdõt. Külön köszönet illeti a mûvész szüleit, akik lelkes kiállításrendezõként és kultúr-menedzserként álltak helyt a kiállítás megszervezésekor. K. L. Áprilisi moziműsor VÁLTOZÁS! Az előadások kezdési időpontja áprilistól óra, vasárnap és óra! 7. és Kútfejek A köd Hölgyek levendulában Közkívánatra: Operaház fantomja Azt beszélik Rokonok és Rokonok Vadkerti Újság Vándorkiállítás megnyitó Április 10. hétfőn 17 órakor Az örök Biblia címmel kiállítás megnyitóra kerül sor a műve lődési házban, a nagyhét kezdete alkalmából. A folyamatosan bővülő vándorkiállítás hat éve járja az országot, s azóta mintegy száz települé sen mutatták be. A művek az elmúlt év ben születtek, első darabja Borsos Miklós 1980 ban készült Zsoltárokhoz c. tusrajza. Az ábrázolások között megtaláljuk a teremtést, az özönvizet, vagy éppen a nagy találkozáso kat, mint például: Dávid és Bethsabé, Ámos és Amáziás, Jézus és Nikodémus, stb. A megnyitót dr. Reisinger János irodalomtörté nész tartja, 18 órakor pedig előadására kerül sor a nagyteremben Bibliai próféciák korunkban címmel. Ezt követően beszélgetéssel folytató dik az este a kávézóban. Sportprogramok Április 1. (szombat) 9 óra Vadkert fiú kupa (férfi kézilabda) NB II es női bajnoki mérkőzések: Soltvadkert Orosháza Április 2. (vasárnap) 11 óra felnőtt ifi 9. (vasárnap) Soltvadkert Domaszék 11 óra felnőtt, ifi 30. (vasárnap) Soltvadkert Sarkad 14 óra felnőtt, ifi Megye III. férfi kézilabda mérkőzések: Április 15. (szombat) 17 óra Soltvadkert Dunaföldvár 23. (vasárnap) 17 óra Soltvadkert Rácalmás Április 23. (vasárnap) 11 óra Asztalitenisz extra liga mérkőzés Soltvadkert Budaörs Föld napja Világok arca: Baraka 21. és Gagyi mami Nanny McPhee A varázsdada Nanny McPhee A varázsdada Világok arca: Baraka Hétköznapi mennyország 28. és Első a szerelem Bambi Bambi Ponyvaregény (felújított) PROGRAMAJÁNLÓ Programok áprilisban 8. szombat Húsvéti gyerek játszóház kézművességgel és filmvetítéssel 8. szombat Városi Családi Egészségnap Szervező: Tóth Kata (20/ ). A belépés ingyenes. 8. szombat Húsvéti zenés áhítat a baptista imaházban 9. vasárnap Országgyűlési választások 1. forduló 10. hétfő Kiállítás és Reisinger János előadása nagyhét alkalmából a művelődési házban 22. szombat Evangélikus óvodabál a sportcsarnokban 23. vasárnap Országgyűlési választások 2. forduló 24. hétfő Diebétesz klub ifj. Szávay László Messiás Szakadék c. verses könyvének bemutatója szombat vasárnap Evangélikus konfirmáció 30. vasárnap Device rock koncert a művelődési házban ifjúsági klub A programokról bővebb információ kérhető a művelődési házban, 78/ telefonon vagy PAPRIKA IMMOBILIEN holland - német - svájci érdeklõdõk, befektetõk részére eladó tanyákat, házakat, egyéb ingatlanokat keresek. Mobil: Tel./fax: április 17.

17

18

19 20. Ambrus Krisztina asztaliteniszező (Variens Soltvadkerti TE) a Budaörsön megrendezett orszá gos ranglista versenyen a serdülők mezőnyében két ezüstéremmel tért haza. Egyéniben legyőzte az or szágos ranglista vezetőjét, párosban pedig Mada rász Dórával (Kecskemét) végzett a második he lyen. A fiúknál Bibók Balázs három győzelmet be gyűjtve a 33. helyen végzett. Az újoncoknál Mátyus András a 11 éves korosztályban egy győ zelmet szerzett. Szintén Budaörsön került megren dezésre az országos serdülő TOP12 bajnokság, amelyen Ambrus Krisztina maga mögé utasította az egész mezőnyt. Bravúros módon összesen 10 győzelmet aratott, tőle idősebb és magasabban jegyzett játékosok ellen. A serdülő fiúknál Palatinusz Martin az elért ötö dik helyével is pozitív meglepetést szerzett, mert április Vadkerti Újság SPORT Ambrus Krisztina bravúros győzelmei LEGYÕZTE AZ ORSZÁGOS RANGLISTAVEZETÕT IS három nagyon erős konkurens ellenféllel szemben győzött. Az extra ligában szereplő női csapat újabb három mérkőzést játszott le. A 3. fordulóban: Akker Plus Soltvadkerti TE Szekszárd 1 10 (Dragoljevics Sladjana). A 4. fordulóban: Akker Plus Soltvadkerti TE Budapesti Statisztika II (Ambrus Beáta, Ambrus Beáta Dragoljevics Sladjana páros). Az 5. fordulóban: Eger Akker Plus Soltvadkerti TE 9 9 (Dragoljevics Sladjana 3, Ambrus Tímea 2, Ambrus Krisztina 2, Ambrus Be áta 1, Ambrus Beáta Dragoljevics Sladjana páros). A megyei I. osztályban szereplő férfi csapat is ját szott egy mérkőzést a 3. tavaszi fordulóban: Matécsa Soltvadkerti TE II Akker Plus Soltvadkerti TE I A megyei II. osztályban szereplő gárda a következő eredményeket érte el: Soltvadkerti TE IV Baja III. 12 6, Hardt Speednet Soltvadkerti TE III Soltvadkerti TE IV. 10 8, Soltvadkerti TE IV Csengőd KÖVETKEZÕ NÕI KÉZIMECCSEK április 09. vasárnap: felnőtt/ ifi Soltvadkerti TE Domaszék április 15. szombat: / Medgyesegyháza Soltvadkerti TE április 23. vasárnap: / Kistelek Soltvadkerti TE április 30. vasárnap: / Soltvadkerti TE Sarkadkeresztúr május 13. szombat: / Újkígyós Soltvadkerti TE május 21. vasárnap: / Soltvadkerti TE Kecskemét A legjobb támadó csapat Kiskőrösön lépett pályára a Soltvadkerti Focisuli 1997 es korosztálya. Az István Borház Kupa teremlabdarúgó tornán a Kecskeméti SC Hírösép, a Kalocsai Méhecskék, a Soltvadkert, az Akasztó és a Kiskőrösi Focisuli csapatai mérkőztek. Eredmények: Akasztó Kalocsai Méhecskék 2 3 Akasztó Soltvadkert Focisuli 1 2 Akasztó Kecskeméti SC Hírösép 0 4 Akasztó Kiskőrösi Focisuli 0 10 Kalocsai Méhecskék Svadkert Focisuli 1 3 Kalocsai Méhecskék Kméti SC Hírösép 0 1 Kalocsai Méhecskék Kkőrösi Focisuli 0 3 Svadkert Focisuli Kméti SC Hírösép 3 1 Soltvadkert Focisuli Kiskőrösi Focisuli 0 3 Kméti SC Hírösép Kiskőrösi Focisuli 0 1 Végeredmény: 1. Kiskőrösi Focisuli 12 p 2. Soltvadkert Focisuli 9 p 3. Kecskeméti SC Hírösép 6 p A legjobban támadó csapatnak járó díjat a Soltvadkert, a legjobban védekezőét a Kiskőrös és a legsportszerűbbét a Kecskeméti SC Hírösép együttese vehette Filus T. A Soltvadkerti TE megyei I. osztályos labdarúgó csapatának mérkõzései: április 16. vasárnap Soltvadkerti TE-Nemesnádudvar. április 23. vasárnap Dusnok- Soltvadkerti TE. április Soltvadkerti TE-Kunszállás. május Izsák- Soltvadkerti TE. május 14. vasárnap: Soltvadkerti TE-Harta. május 20. szombat: Kerekegyháza- Soltvadkerti TE. Tizedik helyen a női kézicsapat Rosszul indult a tavaszi bajnoki szezon az NB. II ben szereplő Soltvadkerti TE női kézilabda csapata számára. A lányok a 12. fordulóban szabadnaposak voltak. A 13. fordulóban a Martfű gárdáját fogadták, akiktől (12 14) arányban kikaptak. Az együttesből Kiss Eszter (10) és Sörös Olga (6) játékát lehetett kiemelni. Az ifjúságiak (15 14) arányban győztek. Az együttesből Windecker (10), Darányi (5) és Eifert Tímea (5) nyújtott jó teljesítményt. A 14. fordulóban Szeghalomra látogattak, ahol ra (17 13) kaptak ki. Az ifjúságiak (16 18) arányú vereséget szenvedtek. Az együttesből Darányi (9) és Sörös Olga (6) nyújtott jó teljesítményt. A 15. fordulóban hazai környezetben fogadták Csorvás gárdáját, akiktől re (10 13) kikaptak. Újra játszott Korsós, aki mellett Kiss Eszter, Pál, Egédi 4 4 gólja, valamint Eifert Tímea 3 találata még a pontszerzéshez is kevés volt. Az ifjúságiak ra (15 15) győztek. Végig szoros mérkőzésen, nagy küzdelemben múlták felül ellenfelüket a vadkerti fiatalok, akik közül Windeckert (10), Eifert Tímeát (4), Szarkát (4), valamint Tasnádit (4) lehetett kiemelni. Ezzel az eredménnyel a felnőttek jelenleg a tabella 10. helyén állnak, az ifjúságiak pedig az 5. helyről várhatják a folytatást. F.T. Asztalitenisz fakupa Tíz csapat, harminc játékosa vett részt a Soltvadkerti Téli Fakupa asztalitenisz csa patversenyen. A küzdelemsorozatban, melyet Ambrus Ferenc szervezett, első lett a Rákóczi utca csapata (Fejes Zs., Ürmösi Z., Nyerges K.), második az Akker Plus Variens (Szabadi I., Dobszai Z., Pethő A.), harmadik a Klíma (Béleczki A., Farkas Z., Rózsa A.) csapata lett. A legidősebb és legsportszerűbb gárda a Borászok (Kévés I., Ledniczki V., Kévés B.), leghíresebb csapatnak pedig a Havanna (Font Sándor, dr. Kerényi János, Font József) együttese bizonyult. A bajnokság döntőjét a sportcsarnokban játszották le, majd záróvacsorával fejeződött be a küzdelemsorozat, amit Ledniczki Vilmos főzött. Filus T.

20 Vadkerti Újság LABDARÚGÁS A televíziósok csapata elvitte a Vadkert Kupát A Vadkert FC szervezésében hatodik alkalom mal rendezték meg a Vadkert Kupa kispályás teremtornát, ahol idén hét csapat mérte össze erejét. Az A csoportban Csengőd, Kecel Senior és a Vadkert FC II., a B ben pedig Kaskantyú, Jászszentlászló, az MTV Sportosz tály valamint a Vadkert FC I. együttese küzdött meg egymással. A B csoportban negyedik helyen végzett Kaskantyú, így a torna 7. he lyén végzett, míg az azonos helyen végzett to vábbi gárdák a helyosztó találkozókon döntöt ték el a végső sorrendet. Az 5 6. helyért: Vad kert FC I Csengőd 2 1. A 3 4. helyért: Jászszentlászló Vadkert FC II Az 1 2. he lyért: MTV Sportosztály Kecel Senior 2 1. A torna végén a különdíjak átadása során a házi gazdák labdarúgói közül Tasnádi Miklós (Vad kert FC II.) vehette át a legjobb kapusnak járót. F.T. Győzelemmel kezdett a Vadkert FC Az őszi szerepléshez képest a jobb tavaszi folytatásban bízik a megyei III. osztályban sze replő Vadkert FC labdarúgó csapata. A játékoskeretben történt néhány változás. Az újonnan igazoltak hamar beilleszkedtek és gólokkal hálálták meg a bizalmat. A bajnoki rajt előtti barátságos találkozók eredményei: Kiskunhalasi Spartacus Vadkert FC 1 1 (gól szerző: Tyukász), Vadkert FC (Bócsán) Csen gőd 6 3 (Nagy Balázs 3, Juhász László, Tyukász, Szabó András), Vadkert FC (Bócsán) Tázlár 3 3 (Tyukász, Zsikla, Juhász László), Vadkert FC (Bócsán) Soltvadkerti TE 2 5 (Tyukász 2), Jászszentlászló Vadkert FC 4 4 (Tóth István, Juhász László, Szabó And rás, Tyukász). Az edzőmérkőzéseken mutatott gólerős játék folytatódott az első bajnoki mér kőzésen is, ekkor a gárda hazai környezetben győzte le 5 3 ra (4 1) Fülöpjakab csapatát. A Vadkert FC góljait Nagy Balázs 3, Juhász László és Tyukász szerezték. A találkozó je lentős részében fölényben játszottak a hazaiak és csak a megnyugtató előny birtokában a má sodik félidőben engedtek ki, amikor védelmi hibákból kaptak gólokat. A csapatból Nagy Balázs, Juhász László, Vágó és Szabó And rás teljesítményét lehet kiemelni. Amennyiben a gárda a későbbiekben jobban odafigyel a vé dekezésre, szép eredményeket érhet el ta vasszal és így felzárkózhatnak a bajnokság él mezőnyéhez. ft A gyõztes csapatban hazai vendégjátékosok is játszottak Gólzáporral rajtoltak a focisták A Soltvadkerti TE megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapata jól indított, hiszen négy mér kőzésen, két győzelem mellett egy idegenbeli vereség és döntetlen a mérlegük. A két hazai ta lálkozóján nyert az együttes és szoros csatában kapott ki idegenben a bajnokesélyes Kiskunfél egyházától, valamint döntetlent játszottak a jó erőkből álló Solttal. A bajnoki nyitányon, a 16. fordulóban Bácsalmást látták vendégül, akik el len 6 1 re (1 0) győztek. Nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a pálya alkalmas legyen a mérkőzés lejátszására, hiszen szakadó hóesésben fociztak az együttesek. A kapuban Lehoczki kezdett, mi vel Hatvanyi kézsérülése még nem gyógyult meg és Eperjesi is sérüléssel bajlódott. A csapat nagyszerű játékot nyújtott és gólzáporos győzel met aratott Korsós, Holczimmer Tamás, Schmidt, Eiler, valamint Bada 2 találataival a hózáporban. Az együttesből ki lehet emelni Lehoczki, Marton, Papp és Schmidt játékát. A 17. fordulóban a Kiskunfélegyházi TK ottho nába látogattak, ahol 1 0 ás (0 0) vereséget szenvedtek. Fegyelmezett, taktikus, érett játékot nyújtott a csapat. A mérkőzés végén egy balsze rencsés góllal kaptak ki a vadkertiek. A döntet len igazságosabb lett volna, nem érdemeltek ve reséget. Az együttesből Szarka, Korsós, Mar ton, valamint Eperjesi játékát emelkedett ki. A 18. fordulóban a Tiszakécske gárdáját látták vendégül, akik ellen 1 0 ra (0 0) győztek. Az el ső félidei mezőnyfölényt a hazaiak nem tudták gólra váltani, így a szünet után Holczimmer Zoltán remek gólja után a vadkertiek nagyon megizzadtak a győzelemért. A csapatból Eperjesi, Szarka, Marton és Holczimmer Zol tán játéka emelkedett ki. A 19. fordulóban a Solt otthonában lépett pályá ra az együttes, ezen a mérkőzésen 1 1 es (0 0) döntetlent harcoltak ki a fiúk. Ezen a találkozón Marton István játékára sárga lapok miatt, Schmidt Zsoltra pedig betegség miatt nem szá míthatott Hímer István edző. Igen nagy csatát vívott egymással a két csapat és igazságos ered mény született a mérkőzésen. Az eddig nagysze rűen szereplő Solt otthonában egyre jobb telje sítményt produkált a csapat. Az egy pontot érő találatot Molnár szerezte, aki mellett Hatvanyi, Eperjesi, Szarka, Holczimmer Zoltán, vala mint Gusztos játékát lehetett kiemelni. Ezzel az eredménnyel a gárda a bajnoki tabella 7. helyén áll 8 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereség gel, es gólaránnyal, 27 ponttal. Filus T április 21.

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése 2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése Gúta város önkormányzatának sportbizottsága a 2006 os év januári ülésén határozatot hozott a 2005 - ös év legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékeléséről.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Kereskedelmi nyilvántartás Adószám Cégjegyzéksz. Nyilvántart. sz

Kereskedelmi nyilvántartás Adószám Cégjegyzéksz. Nyilvántart. sz ási 4/2009 Supka Jánosné Akasztó, Szent I. u. 37/a 8/2009 Ujvári Gyula Akasztó, Csengődi u. 77. 10/2009 Judák Akasztó, Fő u. Lászlóné 142/a. 11/2009 Szaniter Akasztó, Madách sor 26. 13/2009 Ujvári Gyula

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Versenyeredmények

Versenyeredmények Az április 26-ai iskolagyűlés alapján Versenyeredmények 2012-2013 Nemzetközi verseny április Sipos László 2.b Judó bajnokság 1. hely Judó bajnokság Sipos Dorina Judó bajnokság Szentkirályi Kupa Ritmuscsapatok

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2017. 01. 12. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Káposzta Bence 7.b I. 7-8. évfolyam Bütösi Lili 7.b II. 7-8. évfolyam Kocsis Ildikó

Részletesebben

Szentgyörgyi-napok 2012.

Szentgyörgyi-napok 2012. Szentgyörgyi-napok 2012. Sikeresen lezajlott a 2012. évi Szentgyörgyi-napok rendezvénysorozat. A versenyeken Bercel, Diósjenő, Érsekvadkert, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Patak, Rétság, Romhány,

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

COMENIUS KUPA Sárospatak,

COMENIUS KUPA Sárospatak, COMENIUS KUPA Sárospatak, 2016.12.03. 2016. december 3-án a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában került megrendezésre a Comenius Kupa sakkverseny 2016/17 évad tavaszi fordulója, mely az általános

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16

Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16 Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16 E-mail: titkarsag@pannonhalmaiskola.hu ÉVZÁRÓ LEVÉL 2013/2014.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Budapest XXI. kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö Felnött Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö Férfiak Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö

Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö Felnött Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö Férfiak Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö XII. Fenyves Crossfutás 2012. április 14. Végeredmény 5 KM Gyerek 1. Török Norbert 2001 85 28:24 2. Dózsa Zétény 2004 84 30:38 Felnött 1. Bartha Imre 1970 835 21:01 2. Kovács Zsolt 1984 836 23:28 3. FÖLDVÁRI

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben

A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben Az osztályban sokan és sokat versenyeznek, a legkülönbféle területeken, kategóriákban. Vannak olyan versenyek, amik szinte egész évben tartanak, - felkészülés,

Részletesebben