Vasárnap választunk. Norvég támogatás érkezhet. A vállalkozókat köszöntötték

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasárnap választunk. Norvég támogatás érkezhet. A vállalkozókat köszöntötték"

Átírás

1

2

3 Vasárnap választunk Városunkban hat szavazókörben élhetnek állam polgári jogaikkal a választók. Dr. Viszkók Zol tán jegyző tájékoztatója szerint Molnár Tibor a választási bizottság tagja a családsegítő kisbuszá val a 4. szavazókörből Selymesből és a 2. szava zókörből Felső Csáborról beszállítja azokat a szavazó polgárokat, akik nem tudnak másképp bejönni. Selymesben a Kisördög Büfétől indul a busz délelőtt 8.00 és órakor, délután és órakor. A selymesiek a Családsegítő Szolgálatnál lévő szavazóhelyiségben voksolhat nak a Hősök tere 1. sz. alatt. A busz vissza is szál lítja a lakosokat a művelődési ház elől indulva délelőtt 9.30 és órakor, délután pedig és órakor. A Felső Csáboriak a Sportpálya melletti aszta litenisz teremben szavazhatnak. Őket a Frankó Vegyesbolt előtt várja a busz 9.00 és óra kor, délután és órakor, vissza és kor, délután és órakor in dul az alkalmi busz a művelődési ház elől. A 6. sz. választókerület képviselőjelöltjei: Font Sándor Fidesz-KDNP Kudron Nándor Csaba SZDSZ-A Magyar Liberális Párt Kunhegyesi Ferenc MCF Roma Összefogás Párt Molnár László Sándor Független Kisgazda Nemzeti Egység Pártja Orgoványi Zsolt István MDF Dr. Péterveri Zoltán MSZP Szkrenyo Csaba Miép Jobbik Dolgozni csak pontosan... A beszámolók időszaka volt a márciusi testüle ti ülés, ahol a város különböző intézményei, egyesületei az elmúlt egy év munkáját értékel ték. Látványos és tartalmas előadást tartott ifj. Káposzta Lajos a művelődési ház tevékenysé géről, mely érzékelhetően nagy fellendülést eredményezett a város kulturális életében. A sportegyesület és a focisuli is részletes be számolót nyújtott be, szép eredményekről, si kerekről számot adva. Értékes és magas szak mai színvonalú volt Babák Péter őrnagy rend őrségi beszámolója, melyről részletesen követ kező lapszámunkban adunk tájékoztatást. Így arról a személyi változásról is, ami májustól lép életbe a vadkerti őrsön mivel Babák őrnagy helyére Kiss István kerül, akit később szintén bemutatunk az olvasóknak. A képviselő testü let elismerését fejezte ki a beszámoló szerveze teknek és gratulált a hatékony munkához, a vá ros jó hírét öregbítő tevékenységhez. Vadkerti Újság Soltvadkert első harminc adófizető vállalko zását látta vendégül Berkecz László polgár mester az Anna Vendéglőben tartott fogadá son. A város hagyományai közé tartozik a gesztusértékű találkozó, ahol a település elöljárói megköszönik a vállalkozók munká ját. Elismerésre érdemes adat, hogy a lélek számhoz viszonyítva a lakosság több, mint tíz százaléka adóalany. A 883 regisztrált vállal kozásból 356 kft t és 527 magánszemélyt tar tanak nyilván. Idén 113 millió forint adóbefizetésre számít a város. Az érintettek többsége egyébként hoz zájárul a nyilvánossághoz, többen vélik úgy, hogy az elért eredményekre büszkének kell lenni. Berkecz László köszönő szavaiban elmondta, hogy a város lendületes fejlődésében elévül hetetlen érdemei vannak a helyi adófizetők nek, hiszen az általuk befizetett összegeket HÍREK A VÁROSHÁZÁRÓL Norvég támogatás érkezhet HASZNOSÍTHATÓ LEHET A SZENNYVÍZISZAP Nagy lehetőség előtt áll a város, ha sikerül nyerni azon a pályázaton, ami a szennyvíziszap ártalmatlanítását, szárítását, ezzel hasznosítá sát célozza meg. Erről a témában illetékes meghívott szakember tartott szemléletes elő adást a képviselőknek. A programnak már ta pasztalattal rendelkező úttörői vannak külföld ön, így Ausztriában is ahol egy négy tagú vad kerti csoport is járt tanulmányi úton. A techno lógia kialakításához szükséges tervek, építési engedélyek, költségszámítások már rendelke zésre állnak. Megvalósulása esetén a szenny víziszapból fűtőanyag, mezőgazdaságban hasznosítható, trágyázásra alkalmas termék nyerhető. Teljesen szagtalan, könnyen kezelhe tő, tárolható, szállítható anyaggá válik. Ha min den jól megy jövőre már realizálódhat a terv, ami annál is inkább fontos, mert 2007 től a vá ros területén keletkezett szennyvíziszap kezelé se nem megoldható a szeméttelepen. A norvég alapú támogatáshoz 15 % önrészt kell vállalni az önkormányzatnak, a teljes program bekerü lési költsége 416 ezer euró. A helyileg Kocsis Ernő által koordinált program óriási mérföld kőnek számítana és az országban egyedülálló kezdeményezés. sé A vállalkozókat köszöntötték SEGÍTIK A VÁROS DINAMIKUS FEJLÕDÉSÉT tudja vagyongyarapításra fordítani a város. Örömmel állapította meg, hogy a meghívot tak között a régi, jól ismert arcok mellett úja kat is üdvözölhet, ami arra engedi következ tetni, hogy van vállalkozási kedv, van pers pektívája az új kezdeményezéseknek, tehát van jövője Soltvadkertnek. séva december 31-ig a legtöbb helyi- és gépjármûadót befizetõ vállalkozások 1. Soltvadkert és Vidéke Tak.szöv Ft 2. Autócent Kft Ft 3. Variens Kft Ft 4. Fóliafeldolgozó Bt Ft 5. DÉMÁSZ Nyrt. Szeged Ft Erfolg Trade Kft Ft Szupi Táp Kft. 10. Material Plastik Kft Ft 11. Jóreménység Mg. Szakszöv Ft 12. Bács-megyei Állatforg. Kft Ft Trimük Kft Ft 15. OTP Bank Rt. 16. Kajári és Fia Bt Ft 17. Dominis Pille-Fólia Kft. 18. Extra-Plast Kft. 19. Király Pék és Társa Bt Ft 20. Sándor Pince Kft április 3.

4

5 Épül a hulladékkezelő Március 23 án letették a Kiskunhalasi Hulladék kezelő Központ alapkövét. A mintegy 5,6 millió eurós, azaz 1,4 milliárd forintos beruházás ered ményeként Soltvadkertről is rendezett helyre ke rül majd a szemét. A rendezvényen részt vett a programban érintett 82 település polgármeste re, illetve képviselője is. Az unio 75 százalékos és a magyar állam 15 százalékos támogatásával, valamint a települések összefogásával Bács Kiskun, Baranya, Csongrád megye területén megszűnnek az eddigi hulladéklerakók és meg teremtődnek a korszerű hulladékgyűjtés és gaz dálkodás alapjai. 13 hulladékudvar épül meg majd, így Soltvadkerten is, 4 komposztáló telep, 3 hulladékválogató és 1 hulladékátrakó létesül, és ebben a projektben épül meg a kiskunhalasi telep is. Kialakítanak egy 740 köbméternyi, nem hasznosítható szemét lerakására alkalmas terüle tet, amelynek maximális függőleges nagysága 13,5 méter, vagyis egy körülbelül négy emeletes ház magassága lehet. Építenek egy évente 15 ezer tonna, körülbelül ezer kamion tömegének megfelelő szelektíven gyűjtött hulladék befoga dására alkalmas válogató csarnokot, a hozzá tar tozó gépsorral, valamint egy évente tonna szerves anyagot kezelő komposztáló üzemet. A halasi központ ünnepélyes átadása a tervek szerint 2007 október 23 án lesz. Boda Zsuzsa Bátor tolvajok, milliós károk Több, mint kétmillió forintos kárt okozott egy ismeretlen tolvaj, aki március 11 és 15 közötti időszakban betört egy soltvadkerti házba és annak melléképületéből 11 különböző méretű Stihl fűrészt tulajdonított el. *** Bemászott egy rabló a kerítésen egy bócsai tanyába is és ellopta onnan a tulajdonos 65 ezer forintot érő Pedrolló gyártmányú szivattyúját. *** Március 9 én délután 15 és 18 óra közötti időben a Szarvaskút dűlő alatti erdőrészből vágott ki ismeretlen elkövető 8 köbméter akácfát. A bűncselekménnyel 80 ezer forint értékű kár keletkezett. *** Egy kóla automatát loptak el egy parkoló személyautóhoz tartozó utánfutóról a hónap elején. A nyolcvanezer forintot érő automatát a Sportcsarnok előtti parkolóból lovasították meg ismeretlen elkövetők. Vadkerti Újság KÖZÉLET A betegség nem pártelkötelezett VÁROSUNKBAN JÁRT A MINISZTERELNÖK FELESÉGE Dobrev Klára, a miniszterelnök felesége volt a város vendége, aki dr. Pétervári Zoltán kí séretében érkezett a művelődési házba, hogy a szép számú hallgatósággal beszélgessen a daganatos betegségekről. A mellrák ellenes összefogás fővédnöke, az Egészséges Telepü lésekért Alapítvány elnöke nyíltan beszélt ar ról a kórról, amit sokan halálos ítéletként fog nak fel, pedig a ha időben felismerik, akkor megelőzhető és gyógyítható. A problémának látja, hogy nem merünk beszélni sem róla, pe dig szinte minden magyar család érintett köz vetve, vagy közvetlenül a betegséggel. Sze mélyes élményein keresztül érzékeltette, hogy mennyire fontos a közösség segítő ereje. Öt éve kezdődött a mellrák ellenes kampány és az első helyen álló emlőrákos megbetege dés azóta a harmadik helyre esett vissza. Azért mert igyekszünk nagy nyilvánosságot találni ennek a problémának, sokat beszélünk róla, így időben elmennek a nők szűrővizsgá latra mondta Dobrev Klára. Hangsúlyozta azt is, hogy nem csak a hölgyek, de a férfiak Idén a városi sportcsarnok adott helyet az 1848 as forradalomra emlékező ünnepség nek. A rossz idő ellenére mintegy 800 ember volt kíváncsi az iskolás gyerekek műsorára. Ez alkalommal a forradalom nemzetközi jel legét emelték ki a program összeállítói. A he tedikesek által előadott színvonalast műsor Ocskóné Csabai Eszter koordinálása mellett a felkészítő tanárok Darányiné Haris Gabri ella, Daróczi Csaba, Eilerné Hollós Ildikó és Nagy Zsolt munkáját dicsérik. Az ünnepi beszédet Berkecz László polgár mester mondta el, melyben a forradalommal kapcsolatos soltvadkerti utcaneveket elemez te. Megemlékezésében kitért arra is, hogy is veszélyeztetettek, számukra legalább annyira fontos a folyamatos ellenőrzés. Le szögezte, hogy a betegség nem pártelkötele zett, nincs jobb oldali és baloldali beteg, csak beteg ember van. A közvetlen beszélgetéssé alakult találkozón szó esett magánéletükről, a család új örömgombócnak titulált pulijáról, Putyin elnökről, akinek három labradorja van. A találkozó végén Pétervári doktor a Frittmann Kft zászlós borával és a kiskőrösi Trepák János Petőfi pálinkájával köszönte meg a látogatást. sé Még soha nem voltak ennyien 1848-AS ÜNNEPSÉG VADKERTEN mely tábornokhoz Kiss Ernő, Damjanich János, stb. hogyan kötődhettek az akkor vadkertről bevonult katonák, és melyik had színtéren mennyien harcolhattak. Ezt követő en az intézmények, pártok és szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait a Kossuth szobornál. Innen a művelődési házba mentek az ünneplők, ahol a Sajtó Nap ja alkalmából Supka Éva újságíró szólt erről a különleges ünnepről. Azzal, hogy Petőfiék március 15 én cenzúra nélkül nyomtat tak, mérföldkő volt a honi újságírás életében. Vajon ma mekkora a sajtószabadság Magya rországon? tette fel a kérdést. Az Axel Springer (a Petőfi Népe kiadója) kiállított sajtófotói kapcsán felhívta hallgatóság fi gyelmét az újságokban látható fényképek né melykor nehéz és fáradságos elkészítési kö rülményeire. Ezt követően nyitotta meg a ki állításokat, hiszen a fotók mellett helyet kap tak Légrády Andor a forradalomhoz kapcso lódó bélyegei, Haskó Mihály nemzeti jelké peket, eseményeket ábrázoló érméi, valamint a Simonyi Zoltánné vezetésével az ádventi játszóházon gyerekek által készített sajtófo tó montázsok. K. L április 5.

6

7

8 Vadkerti Újság BALOLDALI Dr. Pétervári Zoltán az MSZP jelöltje ÖSSZEFOGÁST SÜRGETEK A SIKERES TÉRSÉGÉRT! 8. Mindenek előtt köszönöm a sok bíztatást, jó kívánságot és bizal mat, amivel elhalmoznak en gem és a Magyar Szocialista Pártot. A térségben leadott ajánló szelvényekkel a baloldal képes volt megmutatni bátor ságát, óriási támogatottságát. Rengeteg erőt merít belőle munkacsoportunk, és igen jól esik az a sok szeretet, amellyel megtisztelnek bennünket. Az elmúlt időszakban rávilágí tottunk térségünkben arra az értékteremtésre, amelyet szerénytelenség nélkül nevezhetünk történelmi mértékűnek. Ennek alapját egy soha nem látott mértékű uniós, kormányzati, megyei és helyi erő biztosította. A baloldali kormányzás alatt régiónk jelentős értékekkel gazdagodott. Minden település érezhetően gyarapodott! Országgyűlési képviselőként azon leszek, hogy munkámat az összefogás jellemezze, a térségi érdekképviseletet ne a széthúzás és a megosztottság uralja. Fontos, hogy megvaló suljon az önkormányzatok, helyi kis és kö zépvállalkozások, civil szervezetek és pártok közötti összefogás. Számomra a helyi, régiós gondok képviselete az elkövetkező időszak fő feladata. Örömömre szolgált az, hogy településeink pol gármesterei vállalták az elmúlt időszak értékelé sét, fejlődését. Megfogalmazták elvárásaikat az elkövetkező időszak MSZP s országgyűlési képviselőjének. A térségben élő emberek nyugalomra, békesség re, rendre és biztonságra vágynak, ezt kínálja az MSZP, és ezt képviselem én is. A ribillió, a megfélemlítés az ellenzéki maga tartás velejárója lehet, de ebből nem lehet épít kezni. A térségfejlesztéshez tudatos, az Új Magyaror szág programjával összecsengő elképzelésekre van szükség. Modern ipar kialakítása még sok segítséget igé nyel, de már vannak bíztató jelek (pl. sport és fitness szerek, gépjármű elektromossági alkatré szek gyártása, műanyag ipar, Pintér művek stb.) A mezőgazdaság csak a minőségi terméket ké pes értékesíteni, konkrét piaccal, szervezett formában. A megújuló energiahordozók előállítása terén kiemelt szerepet képviselhetünk. Üzleti szolgáltatások, logisztika területén is már megmutatta oroszlán körmeit a térség.(pl. gép jármű és alkatrész kereskedelem, szállítmányo zási vállalkozások) Az alapok már megvannak, április ezt kell tovább bővíteni, kiszéle síteni. A turizmus, idegenforgalom területén is egy jól működő ágazat vár további fejleszté sekre. Az ország idegenforgal ma az idei évben csúcsokat döntött. A térség számára a bor, a tanya, a lovas, a kerék páros, a termál egészség turiz mus hozhat új munkahelyeket, jobb megélhetést. Ezek alapját a TUDÁS adhatja meg. A kistelepüléseken meg kell őrizni leg alább az alsó tagozatokat, az iskolákban korsze rűsíteni kell az oktatási eszközöket is. Segíteni kell a szakmunkás, technikusi képzést, hiszen egyre inkább gátjává válik a további térségi fej lődésnek a jó szakember hiánya. A Nemzeti Útkorszerűsítési Program keretében a két számjegyű utjainkat (53, 54 es) kívánjuk fejleszteni, a térséget körül ölelő autópályákat a lehető legrövidebb időn belül elérhetővé tesszük. A települések közötti, tanyai összekötő utakat tovább kell építeni, korszerűsíteni. Az országban, az elkövetkező időszakban óriási mértékű fejlesztések valósulnak meg. Ezt a ha zai kis és középvállalkozások ki fogják hasz nálni és ebből térségünknek sem szabad kima radnia. Az idegenforgalom, a Közmunka prog ram is új munkahelyeket teremt a régiónkban. Az egészségügy területén cél az, hogy egy jól működő háziorvosi ellátást lehetőleg helyben, gyorsan lehessen megkapni. Ezt a régió köz pontban egy új, a huszonegyedik századnak megfelelő egészségügyi centrum segítse. A Dél alföldi ivóvízminőség javító program keretében az uniós szabványnak megfelelő tiszta, egészséges ivóvíz folyjon a csapokból. A szennyvízelvezetés dolgában igen jól ál lunk, de ahol ez még hiányzik ott el kell kez deni, illetve folytatni kell az ilyen jellegű be ruházásokat. Egy jól működő gazdaság adja meg a lehetősé get, az alapot a társadalmi szolidaritás, igazsá gosság számára, így nyílik lehetőség a bérek emelésére, az adók csökkentésére, a Nyugdíj emelési Programra, a gyermek és családtámo gatások emelésére. Úgy gondolom, hogy nincs jobb, vagy baloldali érdek, csak egységes térségi érdekek vannak. Széchenyi Istvánt idézve Egynek minden nehéz, soknak semmi sem le hetetlen elvet kell követnünk. Konkrét programot teszek le Önök elé. A térség nek szüksége van egy nyugodt, ésszerű, meg egyezésre törekvő, kormány oldali képviseletre. Amint látják, felkészültem, készen állok! Már csak az Önök bizalmára van szükségem. Dr. Pétervári Zoltán A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselő jelöltje SPA TISZTÍTÓ ÉS MÉREGTELENÍTÕ RENDSZERREL bõvült szépségszalonunk szolgáltatása, mely az elektrolízis elve alapján mûködik. A vendég langyos fürdõbe teszi a lábát, és a gép bekapcsolásával egy bioenergetikus mezõt hoz létre a vízben, ezt a rezonanciát végigvezeti a testben, amely átmossa a szervezetet. Mindössze egy kis lábáztatás kell azoknak, akik a következõ panaszok miatt szenvednek: ÖDÉMA, GYULLADÁS, KÖSZVÉNY, IZÜLETI FÁJDALMAK, RÁK, TÚLSÚLY. A fogyókúra hatását magas szinten emeli. A legtöbb vendég szinte azonnal tapasztalja a jótékony hatását. Már egy alkalommal is sok méreg anyag távozik, és a víz színének erõsségébõl és a szennyezõ anyagok koncentrációjából meghatározható, hogy mely testrészbõl vonta ki a mérgek és salakanyagok nagy részét. Mindenkinek hasznára válik évente 1-2 kúra. A gépet gyerekek is használhatják. A félórás kezelés közben igény szerint vendégeink váll és nyakmasszázst kérhetnek. Várunk minden érdeklõdõt: Hirsch Csilla szépségszalonjában Soltvadkert, Bocskai u. 77. Tel.: 78/ Fizetett politikai hirdetés.

9 Vadkerti Újság HIRDETÉSEK Anyakönyvi hírek Apróhirdetések Gyászjelentések Születések: (március) Kerekes József és Kerekes Bence an. Kerekes Mária Bódi Tamás an. Loboda Krisztina Beretka Péter an. Dr. Vercz Éva Bódi Sándor an. Ferenczi Tünde Házasságkötések: (március) Horváth Anita és Martin Gábor Pánczél Ágnes és Bartek István Elhaláloztak: (február március) Nagy Csaba, Csipak Antalné Vágó Terézia, Rohoska Jánosné Halász Anna Erzsébet, Gusztos Istvánné Hopász Anna, Kővári Nándorné Jernei Ilona, Király Richárd, Pintér Ferenc, Sréter Ferenc, Windecker Mihályné Krcs Erzsébet Helyesbítés: Lengyel Imréné Patócs Julianna Hőstop Építõ- és Szigetelõanyag Telep Soltvadkert, Kiskõrösi út 6. Hõszigetelõ anyagok kedvezményes áron Utólagos hõszigetelésre 30 % állami támogatás Nyitva: h - p 8-15-ig. Tel.: / Pályázatok írását is vállaljuk. CRONOS TÁRSKERESŐ IRODA SOLTVADKERT 06 30/ Soltvadkerten Ifjúság útján betongarázs kiadó! Tel.: 70/ , 70/ Vadkert központjában családi ház kiadó! T.: 30/ Mátyás Király u. 50. sz. alatti telek eladó. Érd.: 06 22/ Kőműves ács brigáddal vállalja lakások, házak, tanyák külső, belső átalakítását, felújítását díszítő munkával. Továbbá kerítések, tetők, kémények felújítását, újraépítését garanciával / Kiskőrösön, Liget utcai téglaépületben első emeleti, 2 szobás, 54 m 2 es, gázfűtéses, erkélyes lakás eladó Ft ért. Érd.: 06 70/ Állatorvosi Rendelõ és Állatpatika védõoltások, betegkezelések, mûtétek DR. JUDÁK RÓBERT szakállatorvos 6235 Bócsa, Boróka u. 41. Tel.: 78/ Mobil: 70/ Rendelési idõ: 7-9, Soltvadkert, Szentháromság u. 30. Rendelési idõ hétköznaponként Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Kõvári Nándorné szül. Jernei Ilona temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Példab.: Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Nagy Csaba temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Lengyel Imréné Patócs Julianna temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család IMMOBILIEN PROKAI Német-magyar INGATLANIRODA KERES külföldi érdeklõdõi számára tanyákat, házakat, kastélyokat. Az ingatlanfelvétel ingyenes! Tel.:76/ Mobil: 30/ ÁLLATORVOSI MAGÁNPRAXIS Dr. Rohonczy Gyula szakállatorvos Soltvadkert, Bocskai u. 29. Tel.: 78/ Mobil: 06-20/ Haszon- és társállatok védõoltása, gyógykezelése, ivartalanítása. Sertések, szarvasmarhák füljelzõvel történõ tartós jelölése. Kutya, cica vadászgörény részére mikrochip beültetése, útlevél kiállítása, veszettség elleni védõoltás. Rendelési idõ hétköznap: óra között óra között óra között április

10

11

12 12. MESEBELI április Vadkerti Újság A Mesék nélkül szegényebbek lennénk Hétköznapi rohanásunkat meg megállítják az ünnepek, a családi és társadalmi események. Ezek az alkalmak sokfélék. Az egyik örömöt ad, a másik a múlt előtti tisztelgésünknek nyit teret, hagyományaink ápolásáról szól. A mai alkalom arról szól, hogy méltóan emlé kezhessünk. Emlékezhessünk a nagy meseírók ra, s azokra is, akik gondoskodtak arról, hogy szájhagyomány útján fennmaradjanak a nagy népek meséi. Így ünnepelünk ma, a legkisebbek segítségével, akik felidézik az elmúlt évszázadok sikeres al kotásait. Elsődleges szempontként az anyanyelv tiszteletét jelöltük meg. Másodsorban ajánljuk meseszerető, mesét kedvelő olvasóknak, hallga A gyerekek tátott száj jal hallgatták a Róka meg a libák érdekes tör ténetét és hatalmasakat kacarásztak a szamár meg az ökör csalafinta ságain. Megismerked hettek a ravasz egérké vel, sőt a bugyuta em ber sem maradt ismeretlen. Örökzöld mese marad a selypes lányok hoppon maradása is, de Kolontos Palkó legalább olyan népszerű. A mesék csodálatos birodalmába kalauzolták az alsó tagozatosok a szép számú hallgatósá got, akik éberen tartották a legkisebbek, no és a zsűri figyelmét. Az iskolai mesemondó versenyen a fentieken kívül számos érdekes, tanulságos és persze furcsa mese is előadásra került igen magas színvonalon. Éppen ezért tóknak, szívük lelkük meg érintésére. Lakatosné Hachbold Éva vezető óvó nő köszöntő gondolatai mot tóul szolgálhatnak minden mesemondó verseny elé. Az evangélikus oviban rende zett mesés találkozóra közel negyven apróságot neveztek a helyi és a környékbeli tele pülések óvodáiból. Fárasztó, de hálás feladata volt a zsűrinek, akik vállalták a végső rangsor kialakítását. A soltvadkerti ovisok reme keltek, hiszen az evangélikus oviból a nagycso portosok között első lett Daróczi Dóra, ötödik Galambos Márk, hatodik Kis Molnár Sára, hetedik Péczka Zsanett (Felkészítők: Takács Ágnes Köhlerné Schiszler Ágnes). A középsősök közül első Font Edina, ötödik Kléh Emma, hatodik Takács Bálint és kü löndíjat kapott Hajdú Beatrix. (Felkészítők Lakatosné Hachbold Éva, Fejesné Szarka Rita). A helyi forduló után Kalocsán is letették névjegyüket az evangélikus ovisok, ugyanis Daróczi Dóra a területi versenyen is első helyezést érdemelt, míg Font Edina a harmadik helyen végzett. sé Tarka barka történetek a kisiskolások előadásában csak első helyezetteket és különdíjasokat hir dettek. Az első osztályból Krizsán Alex, a másodikból Palotai Luca, a harmadikból Ri deg Regina, míg a negyedikből Vass Vanda érdemelték ki a legjobbaknak járó elismerést még a különdíjakat ketten kaptak. Az első osztályos Takács Balázs és a negyedikes Aj tai Alexandra. é Pillanatképek az Arany oviból Farsang után legtöbbször már a közelgő kikelet ről beszélgetünk, óvodánkat tavaszi díszbe öltöz tetjük. Sajnos, most nehezen tudtunk ráhangolód ni a tavaszi témákra a márciusi zord napokban. Akik azonban ott voltak március 10 én a Talál kozás Házában a mesemondó délelőttön, egy fél napra biztosan megfeledkeztek a télies idő járásról. Nem csak a tavaszi díszítés, hanem a szívet melengető előadások miatt. Nagyon büszkék vagyunk arra a kilenc gyermek re, akiket óvodánkból vittünk e komoly megmé rettetésre. Külön öröm volt számunkra, hogy öt gyermek szereplését a zsűri a legjobbak között értékelte. A képen az első sorban: negyedik lett Mihók Petra, Révész Dorka a második helyen végzett, Mayer Melinda és Tóth Veronika. A második sorban: Farkas Veronika, és a har madik helyezettek: Kincses Noémi, Lavati Nelli, Angebrandt Máté, Simon Márk. A Nyílt napon bemutatót tartottak Március közepén a szülőket vártuk az óvodá ba, hogy mint minden évben idén is bepil lanthassanak a mindennapjainkba. Egyik nap a középső és nagycsoportokban gyermekük vi selkedését, aktivitását, fejlődését figyelhették, másnap a nagyobbaknál játékos német és zene ovi foglalkozáson vehettek részt. Reméljük, hogy a bemutatók segítséget nyújtot tak az iskolába induló gyermekek szüleinek a döntésben, hogy melyik osztályba írassák gyer meküket és meggyőződhettek arról, hogy érde mes folytatni az itt megkezdett zenei képzést. Az idei évben is gondoltak az óvodásokra a Filmhét szervezői. A Pöttöm Panna című mese vetítését a gyerekek nagy lelkesedéssel fogad ták. Köszönjük a Soltvadkerti Önkormányzati Óvodás Gyermekekért Alapítvány támogatását. Schmélné Szőrfi Gyöngyi Arany János utcai óvoda

13 Ki emlékszik még a diákotthonra? Vadkerti Újság OKTATÁS Aranykezű diákok A VÁROS DICSÕSÉGÉRE ALKOTNAK Igazi filmklub hangulat várta azokat, akik megnézték Lakatos Vince Virrasztók című filmjét a márciusi filmhéten. A tanyasi iskolák utolsó óráit és a 70 es évek diákotthonainak felépülését feldolgozó hetvenperces filmet 1975 körül vették fel a Kiskunság több telepü lésén, köztük Soltvadkerten is. Az akkori nyi latkozók közül Kárász András volt diákott hon igazgató fogadta el a meghívást, akihez Udvarhelyi István keceli címzetes igazgató társult a filmet követő pódiumbeszélgetésen. Ő volt tanyasi tanítóként is sokat tudott mesél ni arról a világról, ugyanakkor lényeges, hogy a 80 as években írt tudományos munkája ép pen ezt a folyamatot dolgozta fel. A 60 as évektől a 70 es évek végéig központi utasításra csaknem minden tanyasi, illetve osz tatlan iskolát megszüntettek a megyében, ezzel lehetővé téve a diákok egyöntetű, szakszerű képzését. A film az akkori eszközökkel és le hetőségekkel igyekezett több oldalról bemutat ni ezt a világot. A pódiumbeszélgetés során har minc év távlatából néztünk vissza arra a kor szakra, azokra a gyerekekre és nevelőkre. néhány gyerek csak hétközi otthonban kapott rendes ellátást, mivel a szülők alkoholizáltak és nem törődtek a családdal; a diákotthonban biztosították a megfelelő ta nulási körülményeket, a belterületi iskolában pedig a modern, szakos oktatást; egyes tanyasi iskolákhoz már nem is lehetett tanítót találni, mivel rosszak voltak a körül mények; ha a gyerek okos volt, a tanyasi iskolából ki kerülve is megállta a helyét hangoztak a vé lemények. Ahogy az országúttól távoli tanyák megszűntek, illetve megjelent az iskolabusz, a diákotthonok feleslegessé váltak. Így a soltvadkerti, 18 év működés után, 1990 ben megszűnt. Helyette is kola lett abból az épületből is ahogy a filmben maga Ignácz István igazgató is megjósolta. A film a művelődési házban megrendelhető. ifj. Káposzta Lajos Bizonyára feltűnik az olva sóknak, hogy nem múlhat el úgy egyetlen hónap sem, hogy ne adjunk hírt az iskola tanulóinak és pedagógusai nak sikereiről, határainkon innen és túl szerzett dicsősé géről. Már már természetesek a jó eredmények legyen szó tudás alapú tanulmányi ver senyről, vagy tehetségeket felfedező és kreativitást igénylő műfajokig a színját szástól a zenén át a kerámiá ig. Egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk azonban arról a körülményről, hogy gyermekeink bárhol szerepelnek Soltvadkert neve mindig elhangzik és öregbítik a város jó hírnevét. Legutóbb a kerámiások sikeré től volt visszhangos Rimaszombat, ahol nemzet közi festészeti pályázaton lett első a hetedi osztá lyos Lehoczki Mónika, Pozsgai Kitti végzős di ák pedig harmadik helyezést ért el. Kitti tájkép kategóriában, míg Mónika portré festészetben je leskedett. Sikeresen szerepeltek portréikkal Karabencsó Gabriella, Jáksó Katalin, Miskei Viktória és a már gimnazista Schmél Nóra is. Egy a soproni utazási iroda által hirdetett orszá gos rajzpályázatra Nyugat Magyarországon Élenjárók TANULMÁNYI SIKEREK Tanulmányi versenyekben is gazdag és sikeres hónapot tudhat maga mögött az iskola. A Sikló son megrendezett országos szavaló versenyről a harmadikos Balogh Lajos arany minősítés sel tért haza, felkészítő tanára Dobszai Sándorné és persze az iskola örömére. Gillich Béláné tanítványa szintén harmadikos Bogáromi Dávid, a Zrinyi Ilona matematika versenyen első helyezést ért el. A hetedikes Gillich Boglárka, a Simonyi Zsigmond he lyesírási verseny megyei fordulóján lett a leg jobb, felkészítő tanára Nyúlné Forgó Mária. Jáksóné Dehény Mária tanítványai közül pe dig Orosz Judit Vivien a területi szavalóver senyen lett harmadik, míg Sasvári Péter a megyei történelem verseny ezüstjét hozta el. Eredményesen szerepeltek Dudásné Kovács Erika növendékei a Curie környezetismereti emlékversenyen. Nevezetesen Schmél Gyula, Karabencsó Gabriella, Fölföldi Jenő és Halmai Dzsenifer. s.é. nyaraltam címmel készültek soltvadkerti alko tások, ahol a fődíjat vadkerti lányok hozták el. Vass Vanda (4.b) és Lehoczki Rea (5.a) egy Sopronban eltöltött hetet tudhatnak magukénak. A történelmi városba a nyáron utaznak a lányok. A többi helyi művészpalánta is díjazásban ré szesült, így Krebsné Tuska Zsuzsa tanárnő méltán lehet elégedett és büszke tanítványaira. Az országos versenyre még Jáksó Katalin, Schütz Anett, Miskei Viktória, Kovács Lau ra, Karabencsó Gabriella, Morvai Lajos, Mayer Tamara, Kalapos Dorina, Eiler Bri gitta és Szekeres Zsolt készítettek díjazásra ér demes rajzokat. séva Tizennyolcmilliót nyert az iskola Tizennyolcmillió forintot nyert a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra címmel meghirdetett uniós pályáza ton. Ebben egyrészt tárgyi eszközök interaktív táblák, projektorok, számítógépek vásárlásá ra nyílik lehetőség, másrészt továbbképzések, tanfolyamok, szakmai konzultációk kiadását fedezik. A mérföldkőnek számító program ru galmasan alkalmazkodik a modern oktatási módszerekhez és használható tudást eredményez a tanulók körében. Ez annyit jelent, hogy a válto zó világ, a szűkebb társadalom elvárásaihoz, a munkaerőpiac kínálatához igazodva könnyeb ben és stabilabban tudnak váltani szükség esetén azok, akik az úgynevezett kompetencia alapú oktatásban részesülnek. A pedagógusok számára a szakmai program egyelőre még nem ismert, de amint azt Udvarhelyi Attila igazgatótól meg tudtuk hét vadkerti tanár vesz részt hamarosan induló továbbképzésben. é április 13.

14

15 Vadkerti Újság HIRDETÉSEK Anyakönyvi hírek Apróhirdetések Gyászjelentések Születések: (március) Kerekes József és Kerekes Bence an. Kerekes Mária Bódi Tamás an. Loboda Krisztina Beretka Péter an. Dr. Vercz Éva Bódi Sándor an. Ferenczi Tünde Házasságkötések: (március) Horváth Anita és Martin Gábor Pánczél Ágnes és Bartek István Elhaláloztak: (február március) Nagy Csaba, Csipak Antalné Vágó Terézia, Rohoska Jánosné Halász Anna Erzsébet, Gusztos Istvánné Hopász Anna, Kővári Nándorné Jernei Ilona, Király Richárd, Pintér Ferenc, Sréter Ferenc, Windecker Mihályné Krcs Erzsébet Helyesbítés: Lengyel Imréné Patócs Julianna Hőstop Építõ- és Szigetelõanyag Telep Soltvadkert, Kiskõrösi út 6. Hõszigetelõ anyagok kedvezményes áron Utólagos hõszigetelésre 30 % állami támogatás Nyitva: h - p 8-15-ig. Tel.: / Pályázatok írását is vállaljuk. CRONOS TÁRSKERESŐ IRODA SOLTVADKERT 06 30/ Soltvadkerten Ifjúság útján betongarázs kiadó! Tel.: 70/ , 70/ Vadkert központjában családi ház kiadó! T.: 30/ Mátyás Király u. 50. sz. alatti telek eladó. Érd.: 06 22/ Kőműves ács brigáddal vállalja lakások, házak, tanyák külső, belső átalakítását, felújítását díszítő munkával. Továbbá kerítések, tetők, kémények felújítását, újraépítését garanciával / Kiskőrösön, Liget utcai téglaépületben első emeleti, 2 szobás, 54 m 2 es, gázfűtéses, erkélyes lakás eladó Ft ért. Érd.: 06 70/ Állatorvosi Rendelõ és Állatpatika védõoltások, betegkezelések, mûtétek DR. JUDÁK RÓBERT szakállatorvos 6235 Bócsa, Boróka u. 41. Tel.: 78/ Mobil: 70/ Rendelési idõ: 7-9, Soltvadkert, Szentháromság u. 30. Rendelési idõ hétköznaponként Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Kõvári Nándorné szül. Jernei Ilona temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Példab.: Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Nagy Csaba temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Lengyel Imréné Patócs Julianna temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család IMMOBILIEN PROKAI Német-magyar INGATLANIRODA KERES külföldi érdeklõdõi számára tanyákat, házakat, kastélyokat. Az ingatlanfelvétel ingyenes! Tel.:76/ Mobil: 30/ ÁLLATORVOSI MAGÁNPRAXIS Dr. Rohonczy Gyula szakállatorvos Soltvadkert, Bocskai u. 29. Tel.: 78/ Mobil: 06-20/ Haszon- és társállatok védõoltása, gyógykezelése, ivartalanítása. Sertések, szarvasmarhák füljelzõvel történõ tartós jelölése. Kutya, cica vadászgörény részére mikrochip beültetése, útlevél kiállítása, veszettség elleni védõoltás. Rendelési idõ hétköznap: óra között óra között óra között április

16 A színek mestere A PUSZTAI MAGÁNYBÓL JÖTT Radvánszky Tibor keceli származású festõmûvész kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk a mûvelõdési ház dísztermében. A március elején városunkban bemutatkozó mûvésztanár Szankon él családjával. Mint elmondta, a szegedi fõiskola után akár számûzetésként is felfoghatta volna a pusztai magányt, de ez annál inkább inspirálta az alkotásra. A megnyitót Udvarhelyi Istvánné keceli nyugdíjas tanárnõ tartotta, aki többek között a színek és fények mesteri alkalmazását emelte ki a festmények méltatásakor. A fiatal mûvész különleges szín és ábrázolás világa idõnként sejtelmesen, máskor egyértelmûen ragyognak vissza a vászonról. A csendéletek tarkaságával, a portrék elmosódott kontúrjaival, az arányok és formák játékos variációjával megérinti a szemlélõdõt. Külön köszönet illeti a mûvész szüleit, akik lelkes kiállításrendezõként és kultúr-menedzserként álltak helyt a kiállítás megszervezésekor. K. L. Áprilisi moziműsor VÁLTOZÁS! Az előadások kezdési időpontja áprilistól óra, vasárnap és óra! 7. és Kútfejek A köd Hölgyek levendulában Közkívánatra: Operaház fantomja Azt beszélik Rokonok és Rokonok Vadkerti Újság Vándorkiállítás megnyitó Április 10. hétfőn 17 órakor Az örök Biblia címmel kiállítás megnyitóra kerül sor a műve lődési házban, a nagyhét kezdete alkalmából. A folyamatosan bővülő vándorkiállítás hat éve járja az országot, s azóta mintegy száz települé sen mutatták be. A művek az elmúlt év ben születtek, első darabja Borsos Miklós 1980 ban készült Zsoltárokhoz c. tusrajza. Az ábrázolások között megtaláljuk a teremtést, az özönvizet, vagy éppen a nagy találkozáso kat, mint például: Dávid és Bethsabé, Ámos és Amáziás, Jézus és Nikodémus, stb. A megnyitót dr. Reisinger János irodalomtörté nész tartja, 18 órakor pedig előadására kerül sor a nagyteremben Bibliai próféciák korunkban címmel. Ezt követően beszélgetéssel folytató dik az este a kávézóban. Sportprogramok Április 1. (szombat) 9 óra Vadkert fiú kupa (férfi kézilabda) NB II es női bajnoki mérkőzések: Soltvadkert Orosháza Április 2. (vasárnap) 11 óra felnőtt ifi 9. (vasárnap) Soltvadkert Domaszék 11 óra felnőtt, ifi 30. (vasárnap) Soltvadkert Sarkad 14 óra felnőtt, ifi Megye III. férfi kézilabda mérkőzések: Április 15. (szombat) 17 óra Soltvadkert Dunaföldvár 23. (vasárnap) 17 óra Soltvadkert Rácalmás Április 23. (vasárnap) 11 óra Asztalitenisz extra liga mérkőzés Soltvadkert Budaörs Föld napja Világok arca: Baraka 21. és Gagyi mami Nanny McPhee A varázsdada Nanny McPhee A varázsdada Világok arca: Baraka Hétköznapi mennyország 28. és Első a szerelem Bambi Bambi Ponyvaregény (felújított) PROGRAMAJÁNLÓ Programok áprilisban 8. szombat Húsvéti gyerek játszóház kézművességgel és filmvetítéssel 8. szombat Városi Családi Egészségnap Szervező: Tóth Kata (20/ ). A belépés ingyenes. 8. szombat Húsvéti zenés áhítat a baptista imaházban 9. vasárnap Országgyűlési választások 1. forduló 10. hétfő Kiállítás és Reisinger János előadása nagyhét alkalmából a művelődési házban 22. szombat Evangélikus óvodabál a sportcsarnokban 23. vasárnap Országgyűlési választások 2. forduló 24. hétfő Diebétesz klub ifj. Szávay László Messiás Szakadék c. verses könyvének bemutatója szombat vasárnap Evangélikus konfirmáció 30. vasárnap Device rock koncert a művelődési házban ifjúsági klub A programokról bővebb információ kérhető a művelődési házban, 78/ telefonon vagy PAPRIKA IMMOBILIEN holland - német - svájci érdeklõdõk, befektetõk részére eladó tanyákat, házakat, egyéb ingatlanokat keresek. Mobil: Tel./fax: április 17.

17

18

19 20. Ambrus Krisztina asztaliteniszező (Variens Soltvadkerti TE) a Budaörsön megrendezett orszá gos ranglista versenyen a serdülők mezőnyében két ezüstéremmel tért haza. Egyéniben legyőzte az or szágos ranglista vezetőjét, párosban pedig Mada rász Dórával (Kecskemét) végzett a második he lyen. A fiúknál Bibók Balázs három győzelmet be gyűjtve a 33. helyen végzett. Az újoncoknál Mátyus András a 11 éves korosztályban egy győ zelmet szerzett. Szintén Budaörsön került megren dezésre az országos serdülő TOP12 bajnokság, amelyen Ambrus Krisztina maga mögé utasította az egész mezőnyt. Bravúros módon összesen 10 győzelmet aratott, tőle idősebb és magasabban jegyzett játékosok ellen. A serdülő fiúknál Palatinusz Martin az elért ötö dik helyével is pozitív meglepetést szerzett, mert április Vadkerti Újság SPORT Ambrus Krisztina bravúros győzelmei LEGYÕZTE AZ ORSZÁGOS RANGLISTAVEZETÕT IS három nagyon erős konkurens ellenféllel szemben győzött. Az extra ligában szereplő női csapat újabb három mérkőzést játszott le. A 3. fordulóban: Akker Plus Soltvadkerti TE Szekszárd 1 10 (Dragoljevics Sladjana). A 4. fordulóban: Akker Plus Soltvadkerti TE Budapesti Statisztika II (Ambrus Beáta, Ambrus Beáta Dragoljevics Sladjana páros). Az 5. fordulóban: Eger Akker Plus Soltvadkerti TE 9 9 (Dragoljevics Sladjana 3, Ambrus Tímea 2, Ambrus Krisztina 2, Ambrus Be áta 1, Ambrus Beáta Dragoljevics Sladjana páros). A megyei I. osztályban szereplő férfi csapat is ját szott egy mérkőzést a 3. tavaszi fordulóban: Matécsa Soltvadkerti TE II Akker Plus Soltvadkerti TE I A megyei II. osztályban szereplő gárda a következő eredményeket érte el: Soltvadkerti TE IV Baja III. 12 6, Hardt Speednet Soltvadkerti TE III Soltvadkerti TE IV. 10 8, Soltvadkerti TE IV Csengőd KÖVETKEZÕ NÕI KÉZIMECCSEK április 09. vasárnap: felnőtt/ ifi Soltvadkerti TE Domaszék április 15. szombat: / Medgyesegyháza Soltvadkerti TE április 23. vasárnap: / Kistelek Soltvadkerti TE április 30. vasárnap: / Soltvadkerti TE Sarkadkeresztúr május 13. szombat: / Újkígyós Soltvadkerti TE május 21. vasárnap: / Soltvadkerti TE Kecskemét A legjobb támadó csapat Kiskőrösön lépett pályára a Soltvadkerti Focisuli 1997 es korosztálya. Az István Borház Kupa teremlabdarúgó tornán a Kecskeméti SC Hírösép, a Kalocsai Méhecskék, a Soltvadkert, az Akasztó és a Kiskőrösi Focisuli csapatai mérkőztek. Eredmények: Akasztó Kalocsai Méhecskék 2 3 Akasztó Soltvadkert Focisuli 1 2 Akasztó Kecskeméti SC Hírösép 0 4 Akasztó Kiskőrösi Focisuli 0 10 Kalocsai Méhecskék Svadkert Focisuli 1 3 Kalocsai Méhecskék Kméti SC Hírösép 0 1 Kalocsai Méhecskék Kkőrösi Focisuli 0 3 Svadkert Focisuli Kméti SC Hírösép 3 1 Soltvadkert Focisuli Kiskőrösi Focisuli 0 3 Kméti SC Hírösép Kiskőrösi Focisuli 0 1 Végeredmény: 1. Kiskőrösi Focisuli 12 p 2. Soltvadkert Focisuli 9 p 3. Kecskeméti SC Hírösép 6 p A legjobban támadó csapatnak járó díjat a Soltvadkert, a legjobban védekezőét a Kiskőrös és a legsportszerűbbét a Kecskeméti SC Hírösép együttese vehette Filus T. A Soltvadkerti TE megyei I. osztályos labdarúgó csapatának mérkõzései: április 16. vasárnap Soltvadkerti TE-Nemesnádudvar. április 23. vasárnap Dusnok- Soltvadkerti TE. április Soltvadkerti TE-Kunszállás. május Izsák- Soltvadkerti TE. május 14. vasárnap: Soltvadkerti TE-Harta. május 20. szombat: Kerekegyháza- Soltvadkerti TE. Tizedik helyen a női kézicsapat Rosszul indult a tavaszi bajnoki szezon az NB. II ben szereplő Soltvadkerti TE női kézilabda csapata számára. A lányok a 12. fordulóban szabadnaposak voltak. A 13. fordulóban a Martfű gárdáját fogadták, akiktől (12 14) arányban kikaptak. Az együttesből Kiss Eszter (10) és Sörös Olga (6) játékát lehetett kiemelni. Az ifjúságiak (15 14) arányban győztek. Az együttesből Windecker (10), Darányi (5) és Eifert Tímea (5) nyújtott jó teljesítményt. A 14. fordulóban Szeghalomra látogattak, ahol ra (17 13) kaptak ki. Az ifjúságiak (16 18) arányú vereséget szenvedtek. Az együttesből Darányi (9) és Sörös Olga (6) nyújtott jó teljesítményt. A 15. fordulóban hazai környezetben fogadták Csorvás gárdáját, akiktől re (10 13) kikaptak. Újra játszott Korsós, aki mellett Kiss Eszter, Pál, Egédi 4 4 gólja, valamint Eifert Tímea 3 találata még a pontszerzéshez is kevés volt. Az ifjúságiak ra (15 15) győztek. Végig szoros mérkőzésen, nagy küzdelemben múlták felül ellenfelüket a vadkerti fiatalok, akik közül Windeckert (10), Eifert Tímeát (4), Szarkát (4), valamint Tasnádit (4) lehetett kiemelni. Ezzel az eredménnyel a felnőttek jelenleg a tabella 10. helyén állnak, az ifjúságiak pedig az 5. helyről várhatják a folytatást. F.T. Asztalitenisz fakupa Tíz csapat, harminc játékosa vett részt a Soltvadkerti Téli Fakupa asztalitenisz csa patversenyen. A küzdelemsorozatban, melyet Ambrus Ferenc szervezett, első lett a Rákóczi utca csapata (Fejes Zs., Ürmösi Z., Nyerges K.), második az Akker Plus Variens (Szabadi I., Dobszai Z., Pethő A.), harmadik a Klíma (Béleczki A., Farkas Z., Rózsa A.) csapata lett. A legidősebb és legsportszerűbb gárda a Borászok (Kévés I., Ledniczki V., Kévés B.), leghíresebb csapatnak pedig a Havanna (Font Sándor, dr. Kerényi János, Font József) együttese bizonyult. A bajnokság döntőjét a sportcsarnokban játszották le, majd záróvacsorával fejeződött be a küzdelemsorozat, amit Ledniczki Vilmos főzött. Filus T.

20 Vadkerti Újság LABDARÚGÁS A televíziósok csapata elvitte a Vadkert Kupát A Vadkert FC szervezésében hatodik alkalom mal rendezték meg a Vadkert Kupa kispályás teremtornát, ahol idén hét csapat mérte össze erejét. Az A csoportban Csengőd, Kecel Senior és a Vadkert FC II., a B ben pedig Kaskantyú, Jászszentlászló, az MTV Sportosz tály valamint a Vadkert FC I. együttese küzdött meg egymással. A B csoportban negyedik helyen végzett Kaskantyú, így a torna 7. he lyén végzett, míg az azonos helyen végzett to vábbi gárdák a helyosztó találkozókon döntöt ték el a végső sorrendet. Az 5 6. helyért: Vad kert FC I Csengőd 2 1. A 3 4. helyért: Jászszentlászló Vadkert FC II Az 1 2. he lyért: MTV Sportosztály Kecel Senior 2 1. A torna végén a különdíjak átadása során a házi gazdák labdarúgói közül Tasnádi Miklós (Vad kert FC II.) vehette át a legjobb kapusnak járót. F.T. Győzelemmel kezdett a Vadkert FC Az őszi szerepléshez képest a jobb tavaszi folytatásban bízik a megyei III. osztályban sze replő Vadkert FC labdarúgó csapata. A játékoskeretben történt néhány változás. Az újonnan igazoltak hamar beilleszkedtek és gólokkal hálálták meg a bizalmat. A bajnoki rajt előtti barátságos találkozók eredményei: Kiskunhalasi Spartacus Vadkert FC 1 1 (gól szerző: Tyukász), Vadkert FC (Bócsán) Csen gőd 6 3 (Nagy Balázs 3, Juhász László, Tyukász, Szabó András), Vadkert FC (Bócsán) Tázlár 3 3 (Tyukász, Zsikla, Juhász László), Vadkert FC (Bócsán) Soltvadkerti TE 2 5 (Tyukász 2), Jászszentlászló Vadkert FC 4 4 (Tóth István, Juhász László, Szabó And rás, Tyukász). Az edzőmérkőzéseken mutatott gólerős játék folytatódott az első bajnoki mér kőzésen is, ekkor a gárda hazai környezetben győzte le 5 3 ra (4 1) Fülöpjakab csapatát. A Vadkert FC góljait Nagy Balázs 3, Juhász László és Tyukász szerezték. A találkozó je lentős részében fölényben játszottak a hazaiak és csak a megnyugtató előny birtokában a má sodik félidőben engedtek ki, amikor védelmi hibákból kaptak gólokat. A csapatból Nagy Balázs, Juhász László, Vágó és Szabó And rás teljesítményét lehet kiemelni. Amennyiben a gárda a későbbiekben jobban odafigyel a vé dekezésre, szép eredményeket érhet el ta vasszal és így felzárkózhatnak a bajnokság él mezőnyéhez. ft A gyõztes csapatban hazai vendégjátékosok is játszottak Gólzáporral rajtoltak a focisták A Soltvadkerti TE megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapata jól indított, hiszen négy mér kőzésen, két győzelem mellett egy idegenbeli vereség és döntetlen a mérlegük. A két hazai ta lálkozóján nyert az együttes és szoros csatában kapott ki idegenben a bajnokesélyes Kiskunfél egyházától, valamint döntetlent játszottak a jó erőkből álló Solttal. A bajnoki nyitányon, a 16. fordulóban Bácsalmást látták vendégül, akik el len 6 1 re (1 0) győztek. Nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a pálya alkalmas legyen a mérkőzés lejátszására, hiszen szakadó hóesésben fociztak az együttesek. A kapuban Lehoczki kezdett, mi vel Hatvanyi kézsérülése még nem gyógyult meg és Eperjesi is sérüléssel bajlódott. A csapat nagyszerű játékot nyújtott és gólzáporos győzel met aratott Korsós, Holczimmer Tamás, Schmidt, Eiler, valamint Bada 2 találataival a hózáporban. Az együttesből ki lehet emelni Lehoczki, Marton, Papp és Schmidt játékát. A 17. fordulóban a Kiskunfélegyházi TK ottho nába látogattak, ahol 1 0 ás (0 0) vereséget szenvedtek. Fegyelmezett, taktikus, érett játékot nyújtott a csapat. A mérkőzés végén egy balsze rencsés góllal kaptak ki a vadkertiek. A döntet len igazságosabb lett volna, nem érdemeltek ve reséget. Az együttesből Szarka, Korsós, Mar ton, valamint Eperjesi játékát emelkedett ki. A 18. fordulóban a Tiszakécske gárdáját látták vendégül, akik ellen 1 0 ra (0 0) győztek. Az el ső félidei mezőnyfölényt a hazaiak nem tudták gólra váltani, így a szünet után Holczimmer Zoltán remek gólja után a vadkertiek nagyon megizzadtak a győzelemért. A csapatból Eperjesi, Szarka, Marton és Holczimmer Zol tán játéka emelkedett ki. A 19. fordulóban a Solt otthonában lépett pályá ra az együttes, ezen a mérkőzésen 1 1 es (0 0) döntetlent harcoltak ki a fiúk. Ezen a találkozón Marton István játékára sárga lapok miatt, Schmidt Zsoltra pedig betegség miatt nem szá míthatott Hímer István edző. Igen nagy csatát vívott egymással a két csapat és igazságos ered mény született a mérkőzésen. Az eddig nagysze rűen szereplő Solt otthonában egyre jobb telje sítményt produkált a csapat. Az egy pontot érő találatot Molnár szerezte, aki mellett Hatvanyi, Eperjesi, Szarka, Holczimmer Zoltán, vala mint Gusztos játékát lehetett kiemelni. Ezzel az eredménnyel a gárda a bajnoki tabella 7. helyén áll 8 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereség gel, es gólaránnyal, 27 ponttal. Filus T április 21.

A türelem fürdőt terem

A türelem fürdőt terem A türelem fürdőt terem MÉG MINDIG NEM LETTÜNK SOKKAL TÁJÉKOZOTTABBAK A termálprogram érthetően lázban tartja a várost, és mozgásban minden érintettet, akik részt vesznek, vagy vehetnek a projekt megvalósításában.

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉN!

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉN! XXVI. évfolyam, 2014 3. március TARTALOM ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉN! Próbarepülést tartottak az evangélikusok 2.... Április 6-án országgyűlési képviselőt választunk 5.... Soltvadkerti tulajdonosok

Részletesebben

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit,

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit, Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. június XVII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Köszönjük, Nádudvar! Tudjuk, hogy manapság szinte mindenkinek meg kell néznie, hová teszi a pénzét, ezért is örömteli,

Részletesebben

és a gyerekek hónapja TARTALOM Választókerületi elnök lett Font Sándor A legnagyobb adófizetőket fogadták Evangélikus lett az iskola

és a gyerekek hónapja TARTALOM Választókerületi elnök lett Font Sándor A legnagyobb adófizetőket fogadták Evangélikus lett az iskola XXIV. évfolyam, 2012 5. május TARTALOM Választókerületi elnök lett Font Sándor A legnagyobb adófizetőket fogadták Evangélikus lett az iskola Jövések Könyve 2012-ben 3. 4. 5. 6. 2012 2011 2010 Pályakezdő

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007 Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. P A N O R Á M A ANNO 2007 Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz 3. oldal Új nyílászárót szeretne, vagy a régit cserélné le újra? Keresse fel telepünket!

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Kiemelt ipari projekt Karcagon

Kiemelt ipari projekt Karcagon XXVII. évf. 11. szám 2014. március 21. A Karcagi Ipari Park meglehetősen mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött. Az ősz folyamán befejeződött az infrastrukturális fejlesztés és a szolgáltatási környezet

Részletesebben

Vadkerti. Átadták az új bölcsődét Részletek a 2. oldalon. Újság A TARTALOMBÓL. December 8-án lesz a közmeghallgatás 3. Akikre büszkék vagyunk 5.

Vadkerti. Átadták az új bölcsődét Részletek a 2. oldalon. Újság A TARTALOMBÓL. December 8-án lesz a közmeghallgatás 3. Akikre büszkék vagyunk 5. 199 Ft 2011 11. XXIII évfolyam november Soltvadkert város közéleti kulturális folyóirata Vadkerti Újság A TARTALOMBÓL December 8-án lesz a közmeghallgatás 3. Akikre büszkék vagyunk 5. Segíthetjük a játszótér

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

januárban és februárban, bár konkrét számok még nem állnak rendelkezésre, de további

januárban és februárban, bár konkrét számok még nem állnak rendelkezésre, de további KARCAGI HÍRMONDÓ XXIII. évf. 8 szám 2010. február 26. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Sajtótájékoztató a Városházán Február 24-én délelőtt átfogó sajtótájékoztatót tartott dr. Fazekas Sándor polgármester.

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Évezredek tanúja, a Ság hegy. » Kovács Ferenc sajtótájékoztatója 5.» Új hulladékgyûjtési rendszer 6 7.» Versenyeredmények

Évezredek tanúja, a Ság hegy. » Kovács Ferenc sajtótájékoztatója 5.» Új hulladékgyûjtési rendszer 6 7.» Versenyeredmények Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXII. ÉVFOLYAM 09. SZÁM (516) 2010. ÁPRILIS 30. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Kovács Ferenc sajtótájékoztatója

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. P A N O R Á M A S P O R T - T O B O R Z Ó M E L L É K L E T T E L 1 7-3 3. O L D A L Tanévkezdés 2008-ban 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel,

Részletesebben

Közlöny. Részletek a 3. oldalon.

Közlöny. Részletek a 3. oldalon. Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2009. március 26. XVIII. évfolyam 12. szám Közlöny Hatvan éves az Ifjúsági

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Városunk lapja XXVI. évf. 21. szám 2014. október 23.

Városunk lapja XXVI. évf. 21. szám 2014. október 23. Városunk lapja XXVI. évf. 21. szám 2014. október 23. A tizedik Touron is túl városháza Új út a temetőben mozaik Hétvégén nyílik a fedett piaccsarnok Sportkalauz Két meccsből négy pont mezőkövesdi újság

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Anyakönyvi hírek... 2 Emlékezés a 48-as forradalom hőseire... 3 A Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetének beszámolója... 3 Folytatódik a Közösségi Közlekedés

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Vadkerti. Újság. Becsengettek! Ötvenhét első osztályos kezdte meg az iskolát (képünkön az 1.b osztály) A TARTALOMBÓL. Választások.

Vadkerti. Újság. Becsengettek! Ötvenhét első osztályos kezdte meg az iskolát (képünkön az 1.b osztály) A TARTALOMBÓL. Választások. 199 Ft 2010 09. XXII évfolyam szeptember Soltvadkert város közéleti és kulturális folyóirata Vadkerti Újság A TARTALOMBÓL Választások Október 3. Mindennapi kenyerünk... 4-7 old. 9.old. Cigánybűnözés, vagy

Részletesebben

EMLÉKEZÉS MÁRCIUS IDUSÁRA

EMLÉKEZÉS MÁRCIUS IDUSÁRA A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Tartalom >> Kokárda, Nemzeti Dal, Pilvax Kávéház, Petőfi Sándor, márciusi ifjak. Ezekről a fogalmakká vált szavakról minden magyar embernek ugyanaz jut

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Vadkerti. Újság. Sztárparádé Daróczi Dóra a Tháliában debütál (írásunk a 10.oldalon) A TARTALOMBÓL. Régi-új képviselő testület 3.

Vadkerti. Újság. Sztárparádé Daróczi Dóra a Tháliában debütál (írásunk a 10.oldalon) A TARTALOMBÓL. Régi-új képviselő testület 3. 199 Ft 2010 10. XXII évfolyam október Soltvadkert város közéleti és kulturális folyóirata Vadkerti Újság A TARTALOMBÓL Régi-új képviselő testület 3. A pálinkafőzés szabadsága 5. Font János és a vadászat

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Gondok vannak a vágóhidakkal. Drágul a fûtés és a melegvíz. Száz felé közeledve. Végéhez ért a felzárkóztató program

Közlöny. Félegyházi. Gondok vannak a vágóhidakkal. Drágul a fûtés és a melegvíz. Száz felé közeledve. Végéhez ért a felzárkóztató program Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik hetente ingyenesen Kiskunfélegyházán és környékén 2008. január 11. XVII. évfolyam 1. szám Közlöny Gondok vannak a vágóhidakkal Nagymennyiségû

Részletesebben