MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE!"

Átírás

1 INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 5. szám 2013 JÚNIUS MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE! SZAKSZERŰEN ÉS DINAMIKUSAN HALADNAK A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Tura, Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszobával történő bővítése című, KMOP jelű pályázatát az Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A munkaterület átadása 2013 április 18-án megtörtént, a kivitelezési munkálatok a terveknek megfelelő ütemben haladnak. bővebben: 4. oldal Fotó: Szikura Tamás 3 Aratógép szemle Tűzvédelmi tájékoztató 6 Mint a Többi Ember Alapítvány 14 Programajánló: II. Turakenroll és Nyáresti Népzenei Koncertsorozat 4 Tájékozató a 2013-as évi tüdőszűrésről 10 A Szabin nők elrablása premierjén a Turai Komédások előadásában 16 Megnyílt a Határ úti CIVILPARK 5 Rendőrségi hírek 12 A TURAI FONÓ - a víg özvegyek 20 Irtani vagy szedni? Parlagfű és parlagfű

2 2013/05 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről Turai Hírlap A Képviselő-testület május 29-én 16 órakor tartott munkaterv szerinti ülést. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 101/2013. (V.29.) határozatával elfogadta a Központi Orvosi Ügyelet működéséről szóló tájékoztatót. 102/2013. (V.29.) határozatával a Testület a Központi Orvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról döntött. A Képviselő-testület 103/2013. (V.29.) határozattal a Társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására elnevezésű megállapodást módosítását fogadta el. 104/2013. (V.29.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását módosította. A Társulások alapokmányának számító társulási megállapodások felülvizsgálatára és a társulás szükséges átalakítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelezte azokat a társulásokat, amelyek nem rendelkeztek jogi személyiséggel. A Testület 12/2013. (V.30.) rendeletével az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011.(II.10.) rendeletét módosította. 105/2013. (V.29.) határozat szerint Tura Város Képviselő-testülete megismerte a Pest Megyei Kormányhivatal május 16-án kelt PEB/030/904-5/2013. számú törvényességi felhívását, az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011.(II.10.) rendeletével kapcsolatban. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás alapján az önkormányzat szociális rendeletének módosítására vagy új rendelet-tervezetre vonatkozó javaslatát a június havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. A Képviselő-testület kijelentette, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény alapján a helyi önkormányzat Képviselő-testülete által adható szociális ellátások rendelet-tervezeti szabályozása tekintetében elsődlegesnek tartja az önkormányzat költségvetési feltételeinek figyelembe vételét. 106/2013. (V.29.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóság évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést fogadta el. 107/2013. (V.29.) határozatával döntött a Testület a Kistérségi Gondozási Központ évi munkájáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról. 108/2013. (V.29.) határozat szerint: 1. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati közös tulajdonú Galgamenti Regionális Víziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében eljáró ellátásért felelős kijelöléséről szóló megállapodás-tervezetet fogadott el, mellyel a képviselet ellátását Tura Város Önkormányzatára bízta. 2. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati közös tulajdonú Tura-Galgahévíz szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszer ellátási felelősei képviseletében eljáró ellátásért felelős kijelöléséről szóló megállapodás tervezetet elfogadta, mellyel a képviselet ellátását Tura Város Önkormányzatára bízta. 3. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodások aláírására. Az ellátásért felelős tagönkormányzatok közös képviseletére a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnál a működési engedélyezési eljárás megindításához volt szükség. 109/2013. (V.29.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a Tura 4872, 4873, 4874 hrsz. alatti ingatlanok hasznosítására kiírt zártkörű (meghívásos) pályázatra, az ingatlanok együttes vagy ingatlanonkénti haszonbérbe adására az alábbi ajánlat került benyújtásra: Pálinkás Sándor András 2194 Tura Az ajánlat bontása a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, mint Értékelő Bizottság ülésén megtörtént. Pálinkás Sándor András ajánlattevő ajánlata az Értékelő Bizottság értékelése alapján megfelelt a bírálati szempontoknak. Az adott ajánlat haszonbérleti díjra: 2500,- Ft /AK/ év, haszonbérlet időtartamára: 10 év. A Bizottság értékelése alapján adott pontok száma: 2510 pont (számítás módja: ajánlott bérleti díj 1 Ft-onkénti 1 pont / AK + bérleti időtartam évenként 1 pont = (1Ft x 2500 Ft + 10 év = 2510 pont) Az értékelés figyelembevételével, az Értékelő Bizottság javaslatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tura 4872, 4873, 4874 hrsz. alatti ingatlanokat haszonbérbe adja részére az ajánlata alapján adott 2500,-Ft/AK/év értékben, 10 év haszonbérlet időtartamra, amennyiben a kötelező kifüggesztés / elektronikus közzététel (15 nap) tartama alatt más előhaszonbérleti joggal rendelkező ajánlattevő nem él előhaszonbérleti jogával. 110/2013. (V.29.) határozattal a Testület úgy döntött, hogy jelenleg is fennálló F/122/2000 sz. folyószámla hitelét működési hitellé kívánja átalakítani a évi CCIV. törvény a valamint a 2011.évi CXCIV. törvény 49.-a alapján. A hitel lejárata , a hitel összege maximum eft, kamata 1 havi bubor +4,20%. A hitel fedezeteként a felajánlott -958hrsz, 2529/2hrsz, és 1289 hrsz ingatlanok változatlanok. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a hitelszerződést kösse meg. A Képviselő-testület 111/2013. (V.29.) határozatával a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében előírt kötelezettségénél fogva kijelentette, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeinek biztosításáért, a majd általa jóváhagyandó éves munka- és pénzügyi terv alapján. A Képviselő-testület a Turai Értéktár Bizottság elnökének Kálna Tibor Gábor képviselőt, KOS bizottság elnökét választotta meg, és egyben felhatalmazta, hogy a Turai Értéktár Bizottság tagjaira tegyen javaslatot. 112/2013. (V.29.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Többsincs Óvoda és Bölcsőde alapító szerve a Többsincs Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosította, és egységes szerkezetben jóváhagyta. A módosítás oka, hogy a beiratkozott óvodások számának ismeretében a korábbi alapító okiratban meghatározott férőhelyszámot - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvodai maximális csoportlétszámot is figyelembe véve emelni kellett. Előterjesztések, képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és kivonatai alapján összeállította: Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző TISZTELT TURAI LAKOSOK! Közbiztonsággal kapcsolatos problémáikkal, bejelentéseikkel az alábbi telefonszámokat hívhatják: h Tura járőrszolgálat 0-24 : h Gödöllői Rendőrkapitányság ügyelete 0-24 : Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Gödöllő, Tura Körzeti Megbízott Alosztály

3 Turai Hírlap T Ű Z V É D E L E M AZ ARATÁS IDEJÉN IS A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza. A MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, ILLETVE AZ ARATÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet kell eloltaniuk a tűzoltóknak. A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni. Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat. Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket. A TARLÓ- ÉS A NÖVÉNYI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÓ A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az alábbi tájékoztatást adja aratási gépszemle megtartásáról: A PMKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén az aratási munkálatokban részt vevő magángazdálkodóknak, termelő szövetkezeteknek és gazdálkodó szervezeteknek a betakarítási munkák megkezdése előtt, a 28/2011. (IX.06.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 607. (1) bekezdése szerint aratási gépszemlét kell tartaniuk. A gépszemlét 8 nappal a tervezett időpont előtt írásban, az illetékességgel rendelkező PMKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltségre be kell jelenteni (2100 Gödöllő, Szabadság út 28.). A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni. gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható. Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani: a tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani. A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető. A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés. forrás: /04

4 2013/05 4 HÍREK, INFORMÁCIÓK TÜDŐSZŰRÉS Turai Hírlap MEGÚJUL A TÖBBSINCS ÓVODA és BÖLCSŐDE! SZAKSZERŰEN ÉS DINAMIKUSAN HALADNAK A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy TURA városban július augusztus 12-ig TÜDŐSZŰRÉST tartunk! A vizsgálat ideje naponta: Hétfőn, Szerdán: óráig Kedden, Csütörtökön, Pénteken: 8-14 óráig A tüdőszűrés helye: Tabán úti Általános Iskola épülete Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. A személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást mindenki hozza magával! Ma már kevesen tudják azt, hogy a tüdőszűrést a korábban népbetegségként pusztító tüdőtuberkulózis miatt a múlt század 60-as éveiben vezették be hazánkban. Az idősebbek pedig úgy tartják, hogy a tüdőszűrés ma is kötelező. Ez azonban ma már nem így van. Alapesetben ma a tüdőszűrés nem kötelező. Vannak ugyan olyan esetek, amikor egyes területeken TBC-fertőzéseket észlelnek és az adott területi tisztifőorvos elrendelhet kötelező tüdőszűrést, ám ez szerencsére ritka. Azonban van egy nagyon fontos szempont, ami miatt mindenkinek ajánlott a tüdőszűrés. Ezzel az eljárással ugyanis hatékonyan lehet felismerni a tüdőrákos megbetegedéseket is. A szűréssel a panaszmentes, korai stádiumbanfelfedezett betegeknek jobbak a túlélési esélyei, nagyobb arányban lehet operációval eltávolítani a rosszindulatú daganatot a tüdejükből, mint azoknál, akiknél valamilyen panasz miatt történtek az orvosi vizsgálatok és a betegség felfedezése. Különösen ajánlott a szűrés a dohányosok körében valamint a 30 év felettieknél - ők a betegség szempontjából rizikócsoportnak tekinthetők. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az ernyőfénykép szűrések segítségével továbbra is kiemelésre kerülhetnek egyéb betegségek is: természetesen a tüdőtuberkulózis, bizonyos nyirokúti megbetegedések, a szív alaki elváltozásaival járó kórképek, stb. A tüdőszűrés tehát mindenképpen fontos és hasznos megelőző vizsgálat, amire mindenkinek kell, hogy legyen ideje, ráadásul gyors és egyszerű. Évente egy alkalommal önkormányzatunk segítséget nyújt ahhoz, hogy a vizsgálatért lakóinak ne kelljen messzebbre utazniuk. Amíg a szűrés kötelező volt, nagyon kevesen voltak, akik nem vettek részt a vizsgálaton. Mára már jelentősen lazult az állampolgári fegyelem, a sietős, hajszolt világban sokan mondanak le egy ilyen lehetőségről, pedig ez nem helyes cselekedet. Településünk egészségügyi állapota mindannyiunk közös ügye, ezért azzal a kéréssel fordulok Önök felé, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a tüdőszűrésen, illetve jelezzék ezt a lehetőséget családtagjaiknak, ismerőseiknek is! KOMMENTÁR NÉLKÜL Régivásártér és a Temető út kereszteződése Fotó: Szikura Tamás

5 Turai Hírlap a Terrorelhárítási központ felvétele RENDŐRSÉGI HÍREK /05 Tisztelt Olvasóink! Az alábbi olvasói levél június elején érkezett szerkesztőségünk postaládájába. Személy- és adatvédelmi okokból apróbb változtatásokkal közöljük a levelet, szolgáljon tanulságként. Súlyozottan ismét megkérjük Önöket, hogy vegyék komolyan a felhívásokat saját és családjuk egészségi és anyagi biztonságának megőrzése érdekében! Figyeljünk oda egymásra! T.A. A Turai Önkormányzat adománya KÁBÍTÓSZER-GYANÚS ANYAGOKAT FOGLALTAK LE A GÖDÖLLŐI RENDŐRÖK Kábítószerrel visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya N. Sándor 36 éves turai lakos és társai ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a férfi és több társa Turán, valamint a környező településeken terjesztett kábítószert. Az eljárás keretében a gödöllői rendőrök június 7-én, azonos időben, több helyen is házkutatást tartottak. Mivel az adatgyűjtés során információ merült fel arra vonatkozóan, hogy a turai, illetve hévízgyörki helyszínen az ott tartózkodó férfiak fegyverrel rendelkeznek, a Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói a házkutatás és az elfogás végrehajtásához a megfelelő felkészültséggel rendelkező Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársainak közreműködését kérték. A házkutatásokat követően összesen hét személyt állítottak elő a Gödöllői Rendőrkapitányságra, a helyszíneken pedig többféle kábítószer gyanús anyagot is lefoglaltak, amiket az eljárás során igazságügyi toxikológus szakértő vizsgál majd. N. Sándort és egy 34 éves román állampolgárt gyanúsítottként hallatták ki a rendőrök, akik ezt követően intézkedtek a két férfi őrizetbe vételéről, és kezdeményezik előzetes letartóztatásuk elrendelését. TÁMOGATOTT RENDŐRKÉPZÉS CIGÁNY SZÁRMA- ZÁSÚ FIATALOKNAK Az Országos Rendőr-főkapitányság idén is pályázatot hirdet a középfokú oktatás intézmények első, második, vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére. A képzés a 2013/2014-es tanévre vonatkozik. Jelentkezni július 31-ig lehet, a pályázatot a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) vezetőjének kell megküldeni. A pályázat elbírálásának határideje augusztus 31. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a PMRFK Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési Alosztálytól a (06-1) / as telefonszámon kérhető. FIGYELJENEK A GYALOGOSOKRA ÉS A KERÉK- PÁROSOKRA! Sok a kerékpáros az utakon, így jobban kell figyelniük a járművezetőknek. Tartsanak kellő oldaltávolságot, ha kikerülik őket és lassítsanak, ha a közelükbe érnek. Körültekintő és szabálykövető közlekedés mellett a tragédiák elkerülhetőek. A motorosok, a kerékpárosok és a gyalogosok - mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevői - nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A járművezetőknek az átlagosnál is nagyobb óvatossággal kell figyelniük a gyalogosokra, bizonyos esetekben áthaladásukat segíteni kell. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázni kell az úttest mellett haladókra, valamint a sokszor figyelmetlenül az úttestre lépőkre. A kerékpáros fejvédő használata kerékpározás közben mindenképpen ajánlott gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A sisak védi viselője fejét, hiszen elnyeli az esetleges baleset, ill. ütközés során keletkező energia jelentős részét. A balesetek során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpáros tragédiák többsége azért következik be, mert elütés következtében a kerékpáros feje nagy erővel ütközik járműnek, vagy az úttestnek. Ez esetben a fejvédő hatásos védelmet nyújthat. Forrás: május 31. Ketten élünk Turán, feleségem 75 éves. 2. típusú cukorbetegség szövődménye folytán izomsorvadásban szenved. Kettő és fél éve az ágyban sem bír megfordulni, így azóta fekszik. Teljes ellátásra szorul. Ketten 16 féle gyógyszert szedünk. Én 28 éve depresszióban szenvedek. Nehezen járok. A fenti napon gyógyszertárba indultam kerékpárral. Kizártam a kaput és indultam volna, ha egy tagbaszakadt férfi meg nem állit. A csomagtartóból kettő piros színű zsákocskát emelt ki. Mire ki akartam jutni, már tolt visszafelé. Papa várjon már, ezt az Önkormányzat küldte! A hálókban kb. 8-8 kg hagyma volt. Mondtam neki bárki küldte, nekünk hagyma nem kell. De mint a tank nyomult befelé. Mondtam vigye vissza, mivel mi nem fogyasztunk hagymát, de azért lerakta. A nadrágzsebéből pénzt vett elő. 22 ezer Ft -ot. Ezt is maguknak küldik, tizenkétezer Ft., tízezrest adjon vissza. Mondtam, hogy az Önkormányzattól nekünk nem jár semmi. Adjon a pénzről számlát. Adok, csak a kocsiban maradt, míg visszajön, hozom a számlát. Ekkor az agyamban Z Á R L A T keletkezett! A depresszióm felerősödött, agyamba kúszott a Kékfényben látott kép, ahogy az idős házaspárt agyonverik. Nekem ez elég volt. Falhoz támasztottam a kerékpárt, és mint akit megbűvöltek, mentem vissza a pénzért. Se láttam, se hallottam, vittem a húszezrest, mivel nekem is csak az volt. Ő - a zsákos - a kapunál maradt. Mentem vissza, mintha minden rendben volna! A szatyromból kettő ötezrest vettem ki, mondtam ez 10 ezer Ft. A húszezres a bal kezemben maradt. Arra nem jutottam el, hogy miért nem jó neki a kettő ötezres. Papa ez nem jó, hiányzik belőle.. (Mikor elmentek, akkor jöttem rá, hogy ő tépte le az ötezres sarkát). Ezután elvette a kezemből a 20 ezrest. Majd a számlával hozok aprót. Felmarkolta a zsákokat és nyomult befelé. Nekem a zsákok kellenek, öntsük ki. A lépcsőnél letette, hogy kibontsa. Vagy 6 csomó volt zsákokként Papa segítsen kibontani. Gondolt egyet, felmarkolta a zsákokat és elindult hátra a kamra felé. Lassan ment és valamiről beszélt. Ez a menet elterelés volt, mivel a társát addig nem láttam. Ő is egy nagydarab, kopaszra nyírt, kigyúrt, év körüli ember volt. Lehetséges, hogy testvérek. A szobából jött ki. A kamra felé menet volt ideje beosonni. Azt nem láthatta, honnan vettem el a pénzt, mégis megtalálta a nyugdíjunkat és felmarkolta a pénzünket. Valamit mondott a lépcsőn előtte álló zsákosnak, majd elindultak a kapu felé. Egy szó, annyit sem mondtak. A zsákos berakta a csomagtartóba az önkormányzati küldeményt, és a 20 ezer Ft -ot. Beültek a kocsiba, megfordultak, majd elhajtottak az Elnök út felé. Én a kulcs csomómat kerestem, de sehol nem találtam. Bejöttem a szobába. Felvettem a telefont és a 107 -et hívtam. Elmondtam a történteket. 15 perc múlva egy rendőr jött. Elmondtam mi és hogyan történt. Feljegyezte a tényeket, végül ajánlotta, cseréltessem ki a zárbetéteket. Újra eszembe jutott, mit kereshetett a szobában. Tudta és el is vitte. A havi nyugdíjunk odalett. Cs.J. F E L H Í V Á S! Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, semmilyen körülmények között ne engedjenek be idegeneket az udvarukba, lakóingatlanukba! Szolgáltatóra hivatkozó személyek esetén mindig kérjék el annak igazolványát! Adományokkal kapcsolatosan a város önkormányzata minden esetben írásban előzetesen egyeztet az érintettekkel.

6 2013/05 6 CIVIL OLDALAK Turai Hírlap Mint a többi ember Alapítvány TÓTH-ZSIGA ISTVÁNNÉ-val, AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉVEL BESZÉLGETTÜNK Azt hittem, Cyrus úr - mentegetődzött - Legföljebb tizenöt lábnyira - felelte Harbert -, hogy a hátára fordított teknős- Harbert. béka, különösen az ilyen nagy fajta, nem - És ez apály idején történt? tud saját erejéből a lábára állni... - Igen, Cyrus úr. - Ez igaz is, fiam - felelte Cyrus Smith. - Nos, akkor egyszerű az eset - jelentette - Hát akkor ennek mégis hogyan sike- ki a mérnök. - Amit a teknősbéka nem rült...? tud megtenni szárazon, azt alighanem - Milyen távolságban feküdt a tengertől megteszi a vízben. Amikor a dagály eléraz a teknősbéka? - kérdezte a mérnök, te, nyilván megfordult, és szép nyugodmiután félbehagyta a munkát, és elgon- tan visszamászott a mély vízbe. dolkozott: (Jules Verne: A rejtelmes sziget) Kérjük adja nekünk adója 1%-át! A nyilatkozatra ezt kell írnia: Mint a Többi Ember Alapítvány Tura Adószám: Fotó: Tóth-Zs Istvánné Ilyen sorsfordító, jótékony közeg szeretne lenni ez az alapítvány pártfogoltjai részére, mint a hátára fordult teknősbékát kényszerű helyzetéből megszabadító tenger. Aki hozzánk kerül, érezze azt, hogy nehézségeit leküzdeni, hiányosságait pótolni állunk mellé. Mikor és milyen céllal jött létre az alapítvány? Az alapítvány november 28.-án jött létre. Fogyatékos fiatalok felkarolását tűzte ki céljául. Az iskola padjaiból kikerülve a fogyatékos fiatalok magukra maradnak jobb esetben szüleikkel. Megszűnik az iskola befogadó közössége, elmaradnak a társak. A szülők magukra maradnak terveikkel, gondjaikkal. Alapítványunk ezeket a hiányosságokat igyekszik bepótolni. Egy szerető, befogadó közösséget biztosít a fogyatékos fiatalok részére, ahol rátalálnak régi vagy újabb barátokra, a szülőkkel és a foglalkoztatókkal közösen érdekes és értelmes programokat valósítanak meg. Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak. Mindenkit szeretettel várunk közénk! Más emberek sorsát, gondjait magunkra vállalni nem kis feladat. Mik az előzményei, mi motiválta az alapítókat? Hosszú történet. A lényegre szorítkozva, egy barátunkon próbáltunk segíteni Ildivel. Edina helyzetére kerestünk megoldást. Érdeklődtünk, kérdezősködtünk, megnéztünk néhány hasonló intézményt. Beszélgettünk több családdal, a hasonló helyzetben lévő szülőkkel, akik pl. Hatvanba hordták át a gyermekeiket, majd megszerveztünk egy megbeszélést. Nagyon sokan eljöttek. Az építő jellegű beszélgetést követően összeállt a koncepció, a papírmunkákon és a jogi procedúrákon átküzdve magunkat pedig bejegyezték az alapítványt. Nem úgy indult, hogy mi most megváltjuk a világot, de mostanra kinőtte - kiforrta magát az alapítvány. Nyolc év telt el. Milyen eredményeket, sikereket tudhat magáénak az alapítvány? Az alapítvány szociális tevékenységet folytat, segítséget nyújt a Turán és környékén élő fogyatékos fiataloknak, lehetőség szerint próbáljuk őket önálló életre nevelni. Szüleiket támogatjuk gyermekeik életvezetésében, valamit igyekszünk segítséget nyújtani a fiatalok tanulási és munkavállalási lehetőségeinek felkutatásával. A napi foglalkoztatás a nevelést, oktatást, ismeretterjesztést, képességfejlesztést foglalja magába. Anyák napja alkalmából ünnepelünk Folyamatosan dolgozunk, a csapat összeszokott, a fiatalok és szüleik szívesen vannak együtt. Közös progamokon veszünk részt, segítjük egymást. Különféle munkalehetőségeket próbálunk ki, folyamatosan keressük ezeket, hogy anyagi segítséget is nyújthassunk. Egy időben sikerrel működtettük az emagyarország Pont-ot, de ezt rajtunk kívül álló okok miatt meg kellett szüntetni. A évben Ft támogatást nyertünk a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán, és Ft-ot a helyi önkormányzattól, így lehetővé vált, hogy értelmi fogyatékos fiataljaink számára elindíthassunk egy délelőtti foglalkoztatót, ahol a mindennapi élet, önmaguk ellátása, ügyintézés, írás - olvasás - számolás tanulása,ill. gyakorlása, személyi higiénia, társas élet, stb témákban fejlesztjük a fiatalokat, megkönnyítve ezzel a velük élő családok sorsát is. A nappali foglalkoztatás hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt folyik. Szombat délután tartják a teljes létszámú összejövetelt, ahol az iskolába és munkába járók is meg tudnak jelenni ban egy Püspökhatvani kirándulás beszámolója volt az első blogbejegyzésünk, akkor még én írtam, 2009-től Sanyival ketten készítettük, egy ideje pedig egyedül ő írja a blogot. A közelmúltban Gavra Gábor főszerkesztő, a Hírszerző szerkesztősége nevében örömét és büszkeségét fejezte ki azért, hogy az Alapítvány pártfogoltjai közül Lukácsot és Mátét rendszeres bloggereik soraiban tudhatják. Kosárfonás Csodálatos agyagedényeink Vidámságban sosincs hiány!

7 Turai Hírlap Keressen minket a web-en: mintatobbi.shp.hu Jelenleg hány fiatal fér el az alapítvány védőszárnyai alatt? Ez milyen nevelői, felügyeleti, szakmai hátteret igényel? Amennyi jön! Jelenleg fő között van a létszám. A nappali foglalkoztatóban 2 szakalkalmazott felügyel a fiatalokra, ha szükség van, ott marad egy-két szülő is, vásárok alkalmával pedig mindenki jön segíteni. A nyári szünet hoz valamilyen különleges foglalkozást, e- setleg tábort a fiataloknak? Tavaly kosárfonó tábort szervezünk, idén pedig a szövés lesz a tábor témája, vagyis a fonallal történő mindenféle munkálkodás a kicsitől egészen a nagy szövőkeret használatáig. Készítünk majd cserépedényeket is. Agyagunk, korongunk, sőt, égetőkemencénk is van. Mi okozza Önöknek a legnagyobb örömet a munkájuk során? A fiatalok felszabadult közössége, a látványos személyiségváltozások, a szülők kinyílása a társadalom felé. A nem vagyok egyedül a bajommal élmények a szülőknek is nagyon sokat adnak. Honnan kapnak segítséget a működés fenntartásához? Az adó 1%-át felajánlóknak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Más forrásból anyagi segítséget őszintén szólva sehonnan nem kapunk. Elviekben állami feladat az ilyen jellegű intézmények fenntartása, a gyakorlatban persze ez nem így működik. A kormánynak is változtatnia kellene a hozzáállásán, elfogadni, hogy ezek a gyerekek is a társadalom részét képezik, fokozott figyelmet, törődést igényelnek, de egy ilyen intézmény fenntartásához anyagilag is hozzá kellene járuljanak. Amikor meg tudjuk oldani a problémát önerőből, akkor megoldjuk. Amikor nem ment önerőből, de nagyon kellett például pár éve autóra mentünk érte, összekalapoltuk. A szülők egyébként nagyon sokat segítenek. Nem csak anyagilag lehet az alapítványnak segíteni, ugyanúgy sokat jelent nekünk a foglalkoztatásokon hasznosítható fonalnak való rongy, fonalmaradék, színes papír, de ezeken kívül is ötleteknek, illetve mindenféle tárgyadománynak nagyon örülünk. Mire lenne most leginkább szüksége az alapítványnak? Jelenleg arra, hogy jöjjenek el minél többen, ismerjék meg, fogadják el őket, hiszen ők is a társadalom részét képezik. A Tabán u. 44. ben mindig megtalálnak minket, interneten is lehet érdeklődni, Facebook-on ott vagyunk, illetve a saját honlapunkon is számos információt, fotót megtalálhatnak az érdeklődők. Mit tartogat még az idei év és mit hozhat a jövő? Mindenképp szeretnénk a következő tanévet is az ideihez hasonlóan végigvinni. Jelenleg hétköznap háromszor plusz a szombati napokon működik a foglalkoztató, későbbi terveink között szerepel, hogy a hét minden napján lehessen fogadni a gyerekeket, ez még nagyobb könnyebbség lenne a szülőknek is. S hogy mit hoz a távolabbi jövő? Reméljük, egy otthont, ahol a szülők teljes biztonságban tudhatják gyermekeiket. Nagyon köszönjük, amit eddig tettek értünk, reméljük, ezután is fognak. Szeretettel várunk minden érdeklődőt foglalkozásainkra, programjainkra. Az általános iskolai osztályokat, csoportokat is várjuk látogatásra. Legyenek az emberek befogadóbbak védenceinkkel, nagyobb toleranciával viseltessenek irányukba és ne csodabogarakként tekintsenek rájuk. T.A. Ifjúsági nap első része (gyereknap) Tegnap meg volt nagy ifjúsági nap RENDŐRSÉGI tartva, amit még HÍREK én szerveztem és állítottuk, össze 2pedagógus segítségével. ami nagyon jó sikerült,tegnap fél12 után, Elkezdtünk gyülekezni akkora jött Bagó Zoli ő mindig előbb érkezik minden hova, fél órával előbb, hiába mondjuk, neki másnak dolga otthon ő akkor előbb jön, be. Ki adtam feladatot hozza be virágokat mert pedagógus Marika néni itt járt előbb, mint mi berakott virágokat, majd elkel ültetni 1világháburus emlékhez, következő, Szerdán nappali foglakozás kertébe ezt virágot hordta be Zoli ellne hervadjon. Délbe meg érkezet,elnök asszony,kisültünk,ifjúsági napra ő hozta ajándékokat, Mert ő kitalálta tombola húzás legyen ifjúsági nap kertébe azokat, ajándékokat válogatta Szét ne lása senki, mint kap, akkor még csak 3voltunk, Zoli elnök asszony, én voltunk, Készülődtünk ünnepségre. közbe meg érkezet Erzsike is meg, férje is eljött Feri hozzánk, meg ünnepelni ifjúsági napot, velünk. Később pár perccel meg jött Lacika, Zsanett, fecó Kati, Piros, elkezdtünk készülődni ünnepségre, Kati, Piros, elkezdték ünnepi menü elkészítést bent konyhába Feri, Zoli, Lacika kint készülődtek, bogrács, dolgába fát, hordtak, bográcshoz, én adtam parancsokat, ki. 1óra fele pedagógus meg jött, elkezdtük, játék, készülődést túl oldalon. amíg piros Kati,elnök asszony készítették,el menüt, ami nem más, mint pince pörkölt volt. 1óra után meg jött Horváthné fiával Zolikával, Tomi,pár perc múlva meg érkezet,addig már padok is bent voltak másik terembe, mert kelet hely ünnepi meg nyitóhoz. délután 2órakor át jött közénk, egy kicsit atya, meg hallgatta hogy nyitódtam meg ifjúsági napot. pár perccel később be futott, kép viselő tag, pár szót váltottak elnök asszonnyal rohant tovább. Dolga van. Ifjúsági nap első része ez volt holnap lesz második része Anyák napi ünnepség Tegnap meg volt nagy ünnepség tartva, az anyák napja. amit már régóta,terveztem ezt, ünnepséget ez is legyen, alapítványba. de egy pár hónappal,fel kért Elnök asszony anyák napját is kéne tartani bent,alapítványba,de amikor ő szolt rég eldöntöttem már ez is lesz május első szombatján. Bent,Tegnap délután 12:45kor érkeztem meg kapuba várt Erzsike, rögtön neki vágtunk, munkálatoknak bent. rá 5perc múlva meg érkezet Bagó Zoli ki adtam dolgokat,bent. Erzsike gyorsan át rendezte hirdető táblát, ami rá volt írva Boldog Anyák Napját ezt feliratot én találtam ki nappali foglal kosok készítették el utolsó, előtti napokba.tegnap annyit tettek le vették régi dolgokat.most fel írat, volt meg virágok voltak fent. 1órra meg jött Piros, Laci, Zsanett, Horváth Zoli,2zoli, Laci neki kezdetek terem rendezésnek.zsanett,meg én elmentünk, Anyáknak meg lepetés virágáért, húsért, mert vadgulyás készítünk el, krumplit, Pedagógus Marika pucolta, zöldséget piros takarította meg, bográcsázásba segítették, El készüljön leves,horváth Zoli,Bagó Zoli,Laci vágták,fűrészel fát. Zsanett,Termet mosta fel.én bogrács állványt állítódtam fel, közbe meg érkezet pedagógus, Judit neki álltunk bögrés diós süteménynek. meg érkezet. Horváthné, Tomi, aki nagyon, Ritkán jön be anyukája beteg,volt de most már jól van. elnök asszony meg jött, Meg Kati, Fecó.pár perc múlva meg is jött, Ági,hozta Lencsit,Erzsike,anyukája, Elhozta ági, anyák napi ünnepségre, szülök, beszélgetek, pedagógusok, gyerekek, én, Mint szervező ennek ünnepségnek,én be álltam gyakorolni.verset. előre jelezem, Anyák napi ünnepség 2réssze,most hétfőn, lesz. ezzel idézettel,és versel, kívánok, Boldog anyák napját minden egyes édes anyának. A végtelenig és tovább! Tisztelt Bloggereink, kedves Lukács és Máté! Miután a mint a többi blog bejegyzéséből kiderült a számunkra, hogy a Lukács naplója című blogunk a Mint a többi ember közhasznú alapítvány pártfogoltjának műve, engedjék meg, hogy a Hírszerző szerkesztősége nevében örömömet és büszkeségemet fejezzem ki azért, hogy Önöket bloggereink között tudhatjuk. Valamennyi kollégám nevében szeretném megköszönni, hogy úgy döntöttek, nálunk vezetik blogjaikat. Büszkék vagyunk Önökre, és remélem, még sokáig velünk maradnak. Az alapítvány működéséhez sok sikert, Önöknek pedig sok boldogságot kívánok. Tisztelettel Gavra Gábor Főszerkesztő Hírszerző /04

8 2013/05 8 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Turai Hírlap IDÉN IS MEGNYERTÜK A KUPÁT! A turai Hevesy György Általános Iskola az aszódi kistérség élén! ORSZÁGOS ATLÉTIKAI VERSENY Pest megye 2. korcsoportjának atlétika bajnokával, Tóth Nikolettel a Puskás Ferenc Sportarénában Május 30-án az atlétika ünnepének első napján rendezték meg a korcsoportos országos döntőt. 150 lány, 150 fiú mérkőzött meg 3+1 próbában egyszerre ebben az impozáns sportlétesítményben. Hatalmas aréna, hatalmas gyermekáradat, az ország minden részéről, óriási nyomás és teljesítménykényszer, sportiskolások egész sora. Ezekkel kellet megbirkóznia ennek a tíz éves kislánynak. Niki becsületes helytállással teljesített. A nagyon tisztes 26. helyet sikerült megszereznie. Együtt lélegeztünk, izgultunk végig Nikolettel. A végén azonban csak Ő volt csalódott, mi nagyon büszkék voltunk, vagyunk rá. Ő az első Hevesy-s tanuló, aki ilyen szinten képviselte iskolánkat, és még eredményes is tudott lenni. Gratulálunk Niki! További sok szép sikert! (Hubert Zoltánné Éva néni) MOZAIK INTERNETES TANULMÁNYI VER- SENY - ORSZÁGOS DÖNTŐ Szeptemberben a Mozaik Kiadó országos szintű tanulmányi versenyt hirdetett az általános iskolások részére. A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklődésének felkeltése, illetve lehetőség biztosítása a kompetencia alapú tudás megszerzésére. Nevezni több kategóriában lehetett. Füstös Eszter tanítványom kedvet kapott, és beneveztünk a versenyre anyanyelv és irodalom tantárgyakból. Bónusz tantárgyként a matematikát jelöltük meg. A kérdéssorok egy - egy adott témakört új megközelítésben dolgoztak fel. A feladatok nehézsége a jó képességű tanulókhoz igazodó volt. Országos döntőre hívták a verseny 5 fordulója alapján legjobb eredményt elérő diákokat. A feladatsort az ország 11 városában lehetett megírni április 20 - án 14 órakor. Mi Hatvant választottuk, így nem kell messzire utaznunk. Eszter remekül teljesített mind a három tantárgyból. Döntőben elért eredmények: Tantárgy Versenyzők sz. Helyezés Anyanyelv Irodalom Matematika Gratulálunk teljesítményéhez! (Pászti Éva tanító néni) MATEMATIKA TANULMÁNYI VERSENY - ORSZÁGOS DÖNTŐ Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány Heted 7 Határon gyermeklap által hirdetett 7 fordulós MATEMATIKA levelezős tanulmányi verseny országos döntőjét május 7-én rendezték meg Budapesten. Iskolánkból MIKLÓS EDINA 2.c osztályos tanuló jutott be. A középmezőnyben végzett. Gratulálunk teljesítményéhez! (Pászti Éva felkészítő tanító néni) A MÁSODIK ÉVFOLYAM JÁSZBERÉNYBEN Jászberénybe kirándultunk május 17-én a másodikosokkal. Az sem szegte kedvünket, hogy kicsit hűvösebbre, esősre állt az idő. Első utunk a Jász Múzeumba vezetett, ahol nagy érdeklődéssel és fegyelmezetten szemlélődtek a kicsikék, sokuk most járt először múzeumban, most értette meg, mi is az. Nagy tetszést aratott a megszólaló Jász kürt hangja. Ezután az állatkertben nézelődtünk, öröm volt látni, hogyan tudnak lelkesedni a kisgyerekek az állatokért, rácsodálkozni azok egy-egy mozdulatára. A végén kicsit vásárolgattunk, játszottunk, majd fáradtan, de élményekkel gazdagodva időben érkeztünk haza Turára. (Szilágyiné Szente Valéria szervező tanító néni) MÉHEK VILÁGA Megnyertük a 2. a osztállyal A méhek világa c. filmre kiírt pályázatot! A Cinema City és a Mozinet pályázatot hirdetett iskolás gyerekek részére, amelyben egy illusztrált alkotást kellett készíteni a méhekről, pusztulásuk okairól, hogyan lehetne megvédeni őket. Az egész osztály, öt szülő és egy testvér is részt vett a nagy munkában, amelynek eredménye lett az 1. helyezés. Köszönet Szaszkó József méhésznek, aki szakmai, és anyagi támogatással is segítette pályázatunk megvalósulását! Méhecskés munkánk nagy sikert aratott, melyet hivatásos bioméhész és a Greenpeace szakértői bíráltak el, és a forgalmazó is bemutatta a természetfilm díszbemutatóján. Jutalmul június 1-én ellátogattunk a Cinema City Arénába, ahol átvehettük a győztesnek járó oklevelet. Egyik nyereményünk A méhek világa c film megtekintése volt, az osztályunknak szóló külön vetítés keretében, amely nagy tetszést aratott. (A film négy filmfesztiválon is a legjobb dokumentumfilm díját nyerte el.) Ezután rövid sétát tettünk a Lánchídon, majd igyekeztünk a Természettudományi Múzeumba, amely szintén a pályázat jutalma volt. Népes csapat kísért bennünket: egész családok, testvérek, barátok, így összesen 46-an töltöttük együtt a nagyon kellemesen sikerült napot. Igazán szép élmény volt ez mindannyiunk számára. Köszönjük a Turai Tanulókért Alapítványnak utazásunk támogatását! (Szilágyiné Szente Valéria o.f. 2.a) Túra - montage TURA TÚRA Május 21-én iskolánk minden évfolyama részt vett ezen az eseményen, hogy különböző útvonalakon barangolja be városunkat. A másodikosok beszámolója: az útvonal, amit bejártunk: Iskola út - Víztorony - Kónya tó - Kaszinó tér - Sport pálya - Iskola út. Nagyon jól esett a hosszú séta, sok kisgyerek soha nem látott utcákban járt, így tágul számukra a világ, így nyer értelmet a túrázás szűkebb környezetünkben. (Másodikos tanító nénik) Az általános iskolai beszámolót összeállította: Heine Éva Fotók és bővebben:

9 Turai Hírlap 9 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 2013/05 Tóth Nikolett Köles Bernadett BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉ- MIA - NYELVÉSZ ORSZÁGOS DÖNTŐ Köles Bernadett, a 4.c osztály tanulója, a megyei döntő megnyerése után május 18-án,Szegeden bizonyíthatott az országos döntőn. Ide már csak a legjobb 34 tanulót hívták meg. Berni ismét remekül hajrázott, s a 3. helyezést szerezte meg! Mekes Cintia (8.d) az országos döntőben szövegértésből a 7. és rátermettségből a 4. helyet szerezte meg. Magyar Donát (8.d) szövegértésből szintén a 7. helyen végzett. Gratulálunk a kiváló eredményekhez a diákoknak és felkészítő tanáraiknak: Lakatos Mártának és Jónás Sándornénak! A 2012/13-as tanév eredményei: Petrovics Anna (5.b) irodalom, szövegértés 8 pont BRONZ fokozat. Tóth Sebes Edina (5.b) történelem 33 pont ARANY fokozat, irodalom, szövegértés 18 pont ARANY fokozat, Magyar Donát (8.d) rátermettség 10 pont ARANY fokozat, Mekes Cintia (8.d) rátermettség 11 pont ARANY fokozat, irodalom, szövegértés 26 pont ARANY fokozat Felkészítő tanár: Jónás Sándorné NÉMET NYELVI VERSENY EREDMÉNYEI: Az iskolai versenyen 17 tanuló vett részt, 3 fordulón keresztül bizonyítva nyelvtudását: VI. évfolyam: Dóczi Dorina 52 pont II. hely, Sára Soma 54 pont I. hely, Szilágyi Norbert 33 pont, Meleg Anna 47 pont III. hely, Tóth Gábor 38 pont. V. évfolyam: Barabás Csaba 48 pont, Maldrik Bence 48 pont, Tóth Eszter 48 pont, Tóth Sebes Edina 41 pont, Mészáros Áron 40 pont, Szabó Petra 32 pont. IV. évfolyam: Köles Bernadett 68 pont, Tóth Tekla 68 pont, Petrovics Sára 66 pont, Pászti Anna 37 pont, Tóth Edina 37 pont, Edvi Anna 14 pont TERMÉSZETISMERET - 2. ÉVFOLYAM - ORSZÁGOS DÖNTŐ Barna Mátyás 2. a osztályos tanuló a másodikosok közül bejutott a Szivárvány c. újság országos levelező versenyének döntőjébe, amelyet május 14-én rendeztek meg. A döntőbe 1800 másodikos tanulóból 53-an jutottak be. Matyi a 25. helyen végzett! Gratulálunk! OLVASÁSI CSAPATVERSENY CSÖMÖRÖN A csömöri Mátyás Király Általános Iskola olvasási csapatversenyt hirdetett a megye iskoláinak. Csukás István: Vakáció a halott utcában című ifjúsági regénye került feldolgozásra egy érdekes vetélkedő formájában. Az izgalmas délutánon Csörgi Szilvia (7.c), Pusztai Klaudia (7.c) és Sima László (7.c) vettek részt, tisztességesen helytállva az igen erős mezőnyben. Felkészítőjük és kísérőjük Lakatos Gyula volt. SPORTÁGVÁLASZTÓ HATODIKOSOKNAK Minden évben, így idén is Budapestre látogatott a hatodik évfolyam, hogy megismerjen és kipróbáljon különböző sportolási lehetőségeket. Falmászás, küzdősportok, zumba, labdajátékok és még számos más mozgáslehetőség várta a gyerekeket. Akadt olyan tanuló is, aki annyira élvezte, hogy másnap a szüleivel tért vissza egy kis aktív kikapcsolódásra. A diákokat Csighyné Szota Katalin és az osztályfőnökök : Tóth Sebes Péter, Nagy-Varga Judit és Kis Anita kísérték. DROGELLENES FUTÁS Április 14-én indult el 42 napos útjára a Drogmentes Magyarországért Maraton. Magyarország legnagyobb drogellenes megmozdulásán a sportolók 300 települést érintenek és több, mint 2000 km lefutásával hívják fel a figyelmet a drogok által okozott társadalmi és egyéni veszélyekre. Turára május 22- én érkezett a delegáció, Kovács Tibor kíséretében a felső tagozatos évfolyamokból osztályonként 4 fő csatlakozott, hogy a Galgahévízi úti Tura tábláig futva támogassák a maratont. SIKER A KISTÉRSÉGI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYEN! A Galgahévízen rendezett kistérségi versenyen 6 tanuló képviselte iskolánkat: Deák Anna (5.a), Petrovics Anna (5.b), Bangó Enikő (4.c), Lajtos Adél (4.d), Benke Andrea (7.b), Lajkó Anna (1.c). Egy kötelező és egy szabadon választott népdalt kellett elénekelni, aranytorkú lányaink ezúttal is dicsőséget szereztek iskolánknak. 1. Bangó Enikő 4.c, 2. Lajkó Anna 1.c, Benke Andrea 7.b, 3.Lajtos Adél 4.d Felkészítőjük Kis Anita tanárnő volt. Gratulálunk! I.HELY AZ ORSZÁGOS TÖRTÉNELEMVERSENYEN! Tóth Petra 6.b, Sára Soma 6.a, Kóta Máté 6.a osztályos tanulók a TITOK országos levelező történelemversenyen 100%-os eredményt elérve I. helyezést szereztek! Gratulálunk nekik is, valamint Kis Anita tanárnőnek az eredményes felkészítésért. SZIVÁRVÁNYOS EREDMÉNYEK ELSŐBEN Remekeltek az első osztályosok: Czégény Erik az országos matematika döntőn 29. helyezett lett! A természetismeret helyi versenyén Kurucz Dorka és Tóth Máté Bernadett kiválóan szerepelt, Betti jutott tovább a május 14-én megrendezett országos döntőbe (Az országos döntőbe a 7 fordulón át tartó vetélkedő 50 legeredményesebb résztvevőjét hívták meg), ahol 8. helyezést ért el! Gratulálunk! NYELVÉSZ TANULMÁNYI VERSENY Április 12-én Budapesten került megrendezésre a XIV. NyelvÉsz Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulója, amelyre Köles Bernadett 4.d osztályos tanulónk jutott be a 4. évfolyamból. Nagyon szépen szerepelt, I. díjat szerzett Pest megyében. De ez még nem minden! A versenyen 2960 negyedikes kisdiák indult az országban, akik közül Bernadett május 18-án a szegedi országos fordulón III. díjat nyert a Hevesynek. Nagyon büszkék voltunk és vagyunk rá, mivel csak 2 ponttal maradt le az I. helyezésről. Ilyen népes és erős csapatban különösen nagy értéke van ennek a díjnak. Gratulálunk! Erre a versenyre idén közel kisdiák jelentkezett 1-8. évfolyamon. Bízunk benne, hogy 2014-ben, a XV. NyelvÉsz is ilyen sok érdeklődőt vonz majd, akik örömmel vállalják az anyanyelvi kultúra fejlesztését, és a nyelvi műveltség játékos gazdagítását célzó csavaros feladatok megoldását. (Lakatos Márta) GYEREKNAP A HEVESYBEN Métázás, sítalpon járás, kötélhúzás, kötélmászás, dekázás, biciklis akadálypálya, célbadobás, különféle logikai játékok, fém tárgyak detektoros keresése és még sorolhatnám, mennyi érdekes program várta a diákokat ezen a napon. Mindenki nagyon lelkes volt, élvezettel járták a tanulók az állomásokat az iskola udvarán, hogy minél több játékban vegyenek részt. Az élvezeten kívül a pontgyűjtés sem volt elhanyagolandó, hiszen a legtöbb pontot elért tanulók ajándéksorsoláson vettek részt. A díjazottak különféle sportos nyeremények közül választhattak. Köszönet Kovács Tibornak, a program fő szervezőjének. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Kis Anita tanárnő szervezésében emlékeztünk. Miután az iskolai kórus elénekelte a Himnuszt, szólóénekeket hallgattunk Kis Anita tanárnő és Lajtos Adél előadásában. Kátai Krisztina (6.c), Oláh Izabella (6.c) és Tóth Petra (6.b) tolmácsolásában versrészleteket hallgattunk. Egy rövid jelenet erejéig a szereplő diákok megjelenítették a régi Magyarországot, s annak részekre szakadását. A műsor néptánccal záródott, a szatmárit Farkas Ákos és Benke Andrea (7.b), cigányt Radics Martin és Szénási Stefánia (7.a), a galgamentit Barabás Csaba (5.b) és Dobroviczki Petra (5.b) mutatták be a közönségnek hatalmas sikert aratva. Köszönjük a fellépők és Kis Anita színvonalas munkáját!

10 2013/05 10 KÖZÖSSÉGI ÉLET Turai Hírlap A SZABIN NŐK ELRABLÁSA BEMUTATÓJÁN Diligens Károlyné KOMÉDIÁSAINK ISMÉT A DESZKÁKON Diligens Károlyné így köszöntötte a teltházas nézőközönséget: 1993 szeptemberében alakult a csoport, tehát 20 évesek lettünk. Nem hiszem, hogy túl sok amatőr színjátszó csoport mondhat magáénak ilyen hosszú időintervallumot. Az ember egyéni életében is fontos dátum ez, hiszen a felnőtt kor kezdete, és nem könnyű manapság húsz évesnek lenni. A társulat életében is felnőtt események, felnőtt problémák figyelmeztetnek, hogy öregszünk. Van, aki éppen most szül, vannak, akik babáznak otthon, van, akinek most kezdődött vállalkozása, s akik most vannak műszakban. Külföldi utak, multi cégek szólnak bele a próbákba, sőt a mai előadásba is. Hogyan sikerült kiválasztani éppen ezt a darabot? Őszintén megmondom, hogy a színdarab kiválasztásánál semmi ünnepélyes gondolat nem vezérelt. Csak arra gondoltam, hogy egy könnyű, humoros, hamisítatlan vígjáték legyen a következő. Így esett a választás A szabin nők elrablása-ra. Ne keressenek magvas gondolatokat, súlyos mondanivalót, mert nem fognak találni. Dőljenek hátra, lazítsanak, felejtsék el a gondjaikat. Honnan származik a darab? Egy osztrák testvérpáros írta, Kellér Dezső fordította le és írt belőle magyar szövegkönyvet. Ezt több pesti és vidéki színház is feldolgozta, sőt film is készült belőle. Az eredeti történet a két világháború között játszódik. Mi egy kicsit közelítettünk a mai korhoz. Kevés zenei anyagát Szenes Iván írta, mi ebből csak egyet tartottunk meg, a többit később írt nótákkal pótoltuk. Kik a Komédiások segítői? Szerencsére hűségesek hozzánk, így a díszletet most is Lukács Gábor készítette, a fényeket Pászti Vili, a hangosítást Kuti Balázs kezeli. A csoport megköszöni áldozatos munkájukat. Következzék tehát a szabin nők elrablása, melyet a színdarab egy mondatával vezetnék be, mellyel nem biztos, hogy mindenki egyetért: A békesség záloga mindig a nő. zárta be a köszöntőt a darab rendezője. A telt ház, a tapsviharok és a vidám hangulat azt tanúsítja, jó volt a választás. Ezt egyik nézőnk, Móré Lászlóné véleménye is bizonyítja. Június 8-án ismét búfelejtő csodában volt részünk a Turai Komédiások előadásán. Köszönet ezért minden szereplőnek, technikai munkatársnak, a koreográfusnak, s kiváltképp a rendezőnek. Ismét nagyot alakított Kis tanár úr, Bényi Rita, Diligens Regina, Gólya Ági, de felsorolhatnám mindegyik szereplőt. Reméljük, még sok ilyen csodában lesz részünk. További sok sikert kívánok a társulatnak, jó egészséget és türelmet, hasonló szép munkát a rendezőnek. Köszönet illeti a művelődési ház vezetését, hogy végre megoldották a székek számozását. A darab máris elindult - a korábbi szokásokhoz híven - világhódító útjára? A premiert követően Boldogon is előadtuk a színdarabot. A siker ott sem maradt el, a hatalmas színházterem csaknem megtelt. Színészeim már egy kis rutinnal adták elő a komikus jeleneteket. Boldogra mindig szívesen megyünk, mert nagy szeretettel várnak, a falu búcsúja a mi színdarabjainkkal zárul. Köszönjük a szervezőknek és a falu vezetőinek a bizalmat. Június 13-án ismét Turán lépünk fel, augusztus 9-re a demjéni polgármester hívott meg ugyanezzel a darabbal. Július 28-án, Kapolcson fogjuk bemutatni A Noszthy fiú esete Tóth Marival című munkánkat. Eseménydúsnak ígérkezik a nyár, nem fogunk unatkozni és közben törhetjük a fejünket, mi legyen a következő színdarab. Sok sikert a további szereplésekhez! Takács Pál Fotó: Takács Pál

11 Turai Hírlap Jutalom-barangolás Székelyföldön A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI /05 Fotó: Takács Pál MARINKA SÁNDORNÉ ÚTI BESZÁMOLÓJA Nyugdíjas Egyesületünk Őszirózsa dalköre a Sze- Parajdra, ahol a sóbányába 284 lépcsőn mentünk le, majd 185- geden megrendezett Népek tánca, népek zenéje vetél- ön fel. Lent különleges friss levegővel telt meg a tüdőnk, miközben kedőn ARANY minősítést ért el, s ezzel megnyerte azt a megnéztük a kalandparkot és a játszóteret, ahol rengekedőn lehetőséget, hogy kiutazhasson Erdélybe, e gyönyörű teg gyerek gyógyul. Innen a Gergelyi medencén át jutottunk el vidékre. Bucsin-tetőre, mely Gyergyószentmiklós felett 1200 méteren Igaz, akik vállalták az utat, azoknak be kellett nyúlniuk a van. Pongrác-tető, 1500 méteren áll egy oltárkő, rajta egy már pénztárcájukba, mert a kapott összeg nem volt elég. Utólag messziről látható hatalmas kereszt. A festői Békás-szoroson minden bizonnyal mindenki azt mondja, megérte, hiszen életre jutottunk el a Gyilkos-tóhoz, mely 1837-ben keletkezett egy köszóló élményben volt részünk. zeli hegyről lecsúszott törmelék következtében. A nép szép le- Pünkösd hétfő reggel indult velünk Tura főteréről az auhűségében gendát fűzött a helyhez, Fazekas Eszter történetét, aki szerelmi tóbusz, amelyen már ott ültek a kartali, hévízgyörki nyertes csopusztították a hegyekhez fohászkodott, akik megindultak, s el- portok tagjai. Innen Bujákra mentünk az ottani dalosokért, hogy az őt meggyalázni akaró zsiványt. Elköltöttük este majd Ártánynál átlépjük a határt. a búcsúvacsorát. (Megjegyzem, igen finomak és bőségesek Az első napon, mielőtt elértünk volna ernyeszegi szál- voltak az étkezések.) lásunkra, útközben gazdag látványban volt részünk. Meglátóktól A negyedik nap reggelén búcsút vettünk a vendég- álltunk Királyhágón, Bánffyhunyadon, Kalotaszegen, ahol volt és hazaindultunk. Farkaslakán megálltunk Tamási Áron idő körülnéznünk. A megcsodált látnivalókat hosszú lenne felsoután szülőházánál, ahol még elköltöttük a maradék lejünket. Bögöz rolni. Gyönyörű vidékeken, vadregényes hegyek és virágos hatalmas felhőszakadásba kerültünk, s a református temp- mezők között haladtunk. Este 9-re értünk a szállásra, ahol lomból kijövet a buszban szárítkoztunk. A vihar miatt nem tud- mézes pálinkával és kürtős kaláccsal fogadtak a vendéglátók. tunk kiszállni Segesden. Aradról indultunk a határra, s éjjel fél Másnap Marosvásárhely nevezetességivel ismerked- kettőkor értünk haza Turára. tünk, ahol az egyik ámulatból a másikba estünk. Innen indul- A csodálatos jutalomút turai résztvevői voltak: Móré tunk a Medve-tóhoz, amit körbesétáltunk. Hazafelé Szovátán Lászlóné, Bíró Jánosné, Tóth M Ferencné, Tóth Istvánné, Sára megálltunk a vásárosok során, s megcsodáltuk a kézműves nép- Józsefné, Mészáros Mihályné, Kuti Lászlóné, Gregus Lászlóné, művészeti árukat. Krácser Lőrincné, Szécsényi Ilona, Benke Istvánné, Könczöl A harmadik nap volt a legszebb út, amikor a hegyek között kanyargott velünk a busz, míg elértünk a Hargita megyei István, Marinka Sándorné. Takács Pál Kolozsváron a Mátyás király szobor előtt, háttérben a Szent Mihály templom A marosvásárhelyi Kultúrpalotában Tamási Áron síremlékénél Farkaslakán P R O G R A M A J Á N L Ó NYÁRESTI NÉPZENEI KONCERTSOROZAT Helyszín: Tura, Piac tér Zenepavilon Időpontok: július Tarsoly zenekar, augusztus 30. Galga zenekar 20 éves jubileumi koncert, szeptember 20. Fix-Stimm zenekar A rendezvények ingyenesek! TURAI ALKOTÓ MŰHELY (TAM) Ifjúsági és felnőtt rajzszakkör foglalkozásain várják az érdeklődőket! Basa Anikó és Katona Zoltán - műhelyvezetők szombatonként óráig. Kezdő felszerelés: rajzlapok, igény szerint ceruza, szén vagy kréta Részvételi díj: 500 Ft/fő/óra (2000 Ft/alkalom) NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE! Nyugdíjas olvasó- és színházbarát klub! Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: minden hónap utolsó keddjén 10 órától Klubvezető: Diligens Károlyné Takács Jutka Érdeklődni: Minden nyugdíjas érdeklődőt, nyugdíjas pedagógust szeretettel vár a klubvezető! A Turai Komédiások csoportja újra bemutatja: A SZABIN NŐK ELRABLÁSA című vígjátékát Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: július 13. szombat 18 óra Jótékonysági előadás a színjátszókör javára TURAI MOZGÓ VIDEOFILMKLUB Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: július 21. vasárnap, 15 óra Műsoron: Válogatás Benke István filmarchívumából: - Keresztszentelés a cigánytelepen Szent István ünnepén Szüreti felvonulás Belépődíj: ingyenes.

12 2013/05 12 FOLKLÓR Turai Hírlap A TURAI FONÓ - Víg özvegyek emlékei Mint egykor a fonósházban az eladósorban lévő lányok, most úgy gyülekeznek a - saját szóhasználatuk szerint -magukat viccesen víg özvegyek -nek valló 80. életévüket már betöltött asszonyok Dolányi Jánosné Rozika néni házában, aki személy szerint nem járt ugyan fonóba, mert varrodába került dolgozni, de édesanyja fonósházat tartott fenn. Gólya Panni nénit és Bungyi Bözsi nénit már a háziasszony és közeli szomszédja, Hobzse Bözsi néni várja. Az orsó még ma is úgy forog a kezükben, mint valamikor az 1940-es években. Ma se bikatökére valót készítenének a kenderkócból, hiszen egykor leányfejjel kitanulták annak csínját-bínját, miként kell olyan egyenletes fonalat készíteni, hogy se bordában, se nyüstben ne akadjon meg a szövés. Múzeumok majálisa 2013 Kezdjük magával a fogalommal. Mi is az a fonó? A fonó olyan vót, hogy egy idős néni kiadott egy szobát a fiatal lyányoknak, hogy tudjanak kézimunkázni meg összejárni. kezdi a szót Bungyi Bözsi néni. Volt olyan fonósház, ahol az özvegy abban a szobában is aludt - mondják, de volt, aki egy használaton kívüli szobát adott ki vágja rá mindjárt valaki. Előfordult, hogy a tisztaszobát ill. első szobát adták oda, volt amikor a hátsóházat, volt, hogy a nyárikonyhát. Az 1930-as években épült házakban már nem búboskemence, hanem falimasina volt, sokszor amellett melegedett a háziasszony, miközben a lányok dolgoztak. Maguk elég hasonló korúak (1929 és 35 között születtek). Hány évesen kezdtek fonóba járni? Volt aki 14, de volt aki csak 16 évesen. Addig vót az ivó, oda már gyakran 12 éves kortól mehettek a fiatalok. Aki már fonóba járt, az legtöbb már udvaroltatott is. Én is ott ismerkedtem meg az urammal folytatja Bungyi Bözsi néni. A fonó célja tulajdonképpen a fiatalok ismerkedése vót, hiszen minden alkalommal oda mentek a legények. Más szórakozási lehetőség nem is igen vót a faluba ragadja meg a lényeget Hobzse Bözsi néni. Lehet tudni, hogy ezekben a front körüli időkben hány fonósház volt Turán és milyen társadalmi helyzetű emberek nyitották meg kapuikat? Tizenöt-tizenhat fonó lehetett akkor Turán, egy kicsit mind más. A legtöbb helyen a háztulajdonosok özvegyek voltak (persze voltak házaspárok is), akik mind rászorultak arra a kis segítségre, amit a lányok a szobáért cserébe vittek. Mivel fizették ki a fonósházat? Kukorica, petróleum, mák, cukor, liszt, tüzelő, de előfordult pénzbeni fizetség is. Ezt egyszer, esetleg az első alkalommal kellett elvinni? Egy fonós időszakban úgy háromszor vittünk, de legtöbbet karácsonyra. Meg se kellett beszélni, nem mondta ki a gazdasszony, hogy mit akar, egymás között felosztottuk. Amikor este mentünk, leraktuk a házban és azt a gazdasszony elrendezte. Aki kiadta a szobát, valamilyen módon hirdette ezt a lehetőséget? Nem hirdette, de valahogy a fiatalokkal mindig létrejött a találkozás és az egyezség. Általában az utca sori lányai gyűltek össze tizenketten-tizennégyen. A háztulajdonosnak pedig engedélyt kellett kérni a rendőrségen, hogy fonósház lehessen. Az engedélykéréshez két lány is elkísérte, aki odajárt fonóba. Szigorúak voltak a szabályok. Délután 5-6 órakor érkeztünk, de 10 órakor már zárás volt. Az is meg volt szabva, hogy hány legény lehet benn, ha jól emlékszem 7 fő idézi fel Hobzse Bözsi néni. Ha bent ült a háziasszony, időnként megszólalt: Módjával gyerekek, mindent csak módjával! Mettől meddig tartott a fonó egy évben? Mindenszentek után mikor már nem volt a határban munka - farsang végéig mentünk minden hétköznap. Szombatra pedig be volt osztva, hogy kik mennek takarítani. Meddig nyúlik vissza az emlékezet? Mióta működtek fonósházak? Az én anyukám mondja Bungyi Bözsi néni 1912-ben született, s ő is járt már fonóba. Az enyém 1890-ben szól közbe Hobzse Bözsi néni és már ő is. Túl sokat sajnos nem meséltek róla, mert akkor szemérmesebbek voltak az emberek. Az ő idejükbe még azt sem vót szabad, hogy a legény a fonóban megfogja a lány kezét. A mi időnkben már előfordút, hogy leült a legény a lány mellé, és addig csicsergett neki, míg kiment vele a csillagokat számlányi. Említsünk meg néhány fonósgazdát név szerint, hiszen akik itt ülnek szinte mind más-más helyre jártak! Én a Kónyasorra jártam először Bánszki Ilonka szüleihez, majd rövid ideig Barát Marcsa nénihez, később Szanyi Piros nénihez a Temető sorra Subrik Ilonkával közösen kezdi Hobzse Bözsi néni. Én a Trincsre jártam Garamiékhoz, s néhány alkalommal Ficsi Ilon nénihez is a Jegyzősorra folytatja Bungyi Bözsi néni. Én pedig Jenei Istvánné Kurucz Mári néniékhez a Kónyasorra egy kiürített nyári konyhába: asztal, körbe lóca és egy masina; nővéreim és sógornőim az 1920-as években Hibajnéhoz a Kónyakertek végire, a mai Rózsa utcába. fejezi be a sort Panni néni. A gazdasszonyok vállaltak értünk felelősséget. Egyébként jellemző volt az előbb említett berendezés? Volt, ahol ágyak is voltak, mert abban a szobában aludtak a háziak. Egyes helyeken tulipánosláda volt a lócák és az asztal mellett, hogy a kendőket, kabátokat arra tehessük. Esetleg betettek egy kis sámlit, ha jött valami viccesebb gyerek, az arra ült. Volt még egy vízlóca, mert enni általában nem ettünk, de vizet lehetett közben inni. Milyen öltözetben mentek a lányok a fonóba? Egyáltalán csak lányok mehettek vagy asszonyok is? Asszonyok nem, az már nagy szégyen lett volna. Húszon fölül már azok a lányok sem jöttek, akik nem mentek addig férjhez. Belinerkendő volt a hátunkra, nyakunkra terítve, magasszárú- vagy félcipő, barna patentharisnya. A szoknya olyanfajta, amit hétköznapra mindenhova föl lehetett venni, ún. csavargatott szoknya karton anyagból, hozzá karton bujka (alatta flanel bujkaing) és piros pettyes karton fejkendő, de valakinek barna vagy sötétkék. Esetleg egy kötött mellény a bujkára. A legények milyen öltözetben, hogyan jelentek meg? A legények bekopogtak, beköszöntek. A szabadabb lyányok ráfeleltek: -Alig vártuk mán, hogy gyertek! emlékszik vissza Panni néni. Megvót annak a rendje nőknél és férfiaknál is, hogy mi a templomi öltözet, mi a csavargó, mi a báli veszi át a szót Hobzse Bözsi néni. A legények a fonóba derékkabátba jöttek, főként posztóból készítve. Kalapot vagy leventesapkát hordtak. Itt ritkább volt a fehér ing, legtöbbször kockás. Hétköznap mellényt nem vettek rá. Nadrágba és félcipőben voltak. A mi fonónkban vót olyan is, hogy a legény úgy jött be a tanyáról, amibe dógozott. viszi a szót Panni néni. Örűtünk, ha begyütt néhány fiatalember, nem azt néztük, hogy mibe vannak. Hozták a szájmuzsikát (szerk.: szájharmonika), a citerát vagy a tangóharmónikát, hogy táncóni tudjunk. Ha kevés volt a legény, lány lánnyal is fordult a táncban. Mik voltak a kedvelt nóták a fonóban? A fonóban szól a nóta, jaj, Istenem, de régóta hallgatom vagy Ha az Isten nem egymásnak teremtett kezdetű hallgatók. Minek van a csendőr a faluba - sorolják. Amikó valaki fáradt volt, akkó elkezdett dalolgatni és a többi bekapcsolódott. Fotó: Seres Márta

13 Turai Hírlap FOLKLÓR /05 Bungyi Bözsi néni és Lukácsné Panni néni fonás közben Dolányiné Rozika néni a tánccsoport lányait tanítja fonni De nemcsak danoltunk, hanem játszottunk is, de mán csak akkor, ha a legények megérkeztek idézi fel Bungyi Bözsi néni. Például kiült a lyány középre egy kisszékre, oszt az egyik leginy kérdezi: - No, babám! Fordulj bóha! Nem fordulok én. feleli a lyány. Meddig? Keddig. Mit vársz? Csókot. Kitül? Hát, majd szétnézek, hátha akad valaki. Rámutatott a lyány egyik legínyre, aki visszakérdezet: - Mármint engem kívánsz? Téged, hát. Aztán a leginy odament és megcsókóta. Amikor rám került a sor, én azt feleltem: - Attul a szégyellős leginytül Így ismertem meg az Uramot. Gyakori volt, hogy nem tudták a lányok a legények nevét, azaz ismeretlenek voltak számukra.? Sokszor előfordult. Ugye Tura nagy. Az egyes részek, szinte külön települések magyarázza Hobzse Bözsi néni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy legény csapat egy este több fonósházat is végigjárt? Igen, s ahol valakinek megtetszett egy lány, az ottmaradt, s megvárta akár kinn is. Például velem megtörtént meséli Panni néni, hogy egyik alkalommal bejött B. Józsi a tanyasi gyerekek közül és azt mondja: -Hódvilágos este van. Ki jön velem hóvirágot szedni? Senki nem szólt, csak valaki bekiált: - Válassz mán lyányt! Kisgólya gyűjjön kifele! Mikor kiértünk az ajtón, mingyán elkapta a derekam és lenyomott egy puszit, én meg visszakézbül pofánvágtam és bementem. Kérdezi Kurucz néne: - Háta a többi hun van? Számolja odakinn a csillagokat. feleltem. Azon az este be se gyütt a fonóba, fogta magát, elment. Idézzük fel a fonós játékokat! Már említették a Fordulj bóhát, de mi volt még? A játékoknak mind az volt a lényege, hogy csókat adjanak a legények a lányoknak. Ilyen volt a Megy a kosár. Ki ül benne? Rámutattunk olyankor a legényre. Vagy a Kútba estem, amire azt kérdezték: - Ki húzzon ki? Majd egy legény vagy lány nevét mondta az, aki kútba esett. Hány méterrül? kérdezte. Amekkora számot mondott, annyi csókot várt. Az Amerikából jöttem..-et úgy játszottuk meséli Panni néni, hogy egy papírra ráírta valaki, hogy mit kell válaszolnia majd annak, aki kimegy. Amikor bejött a legény vagy a lány azt mondta:- Amerikából jöttem. Megkérdezték tőle: - Mit hoztál? Mire ő felelte pl.: - Neked egy csókot. Vagy előfordult, hogy ténylegesen is hozott magával valamit a legény, pl. kis galárist. Ha valamelyik játékban a legény nem ment ki csókot adni veszi át a szót Bungyi Bözsi néni, akkor kikormoltuk a sparheltről levett karikával megcirógatva. De ez ritka volt, mert mindenki vigyázott arra, hogy rend legyen. Káromkodni nem volt szabad, sem hangoskodni, mert akkor a rendőr bekopogott, hogy csendesebben. Gyakori volt, hogy valaki a fonóban találta meg élete párját? Vót olyan fonós asszony, Szinó Rozi néne, aki minden fonós lyányát férjhö' adta meséli Panni néni. Az úgy összepárosította, hogy nem maradt öreglány senki. Amikó' bement a leginy, mán tudta, kit szemelt ki neki. És mind sikerűt. Ugyan említették, hogy az ismerkedés volt a lényeg, de igazából, hogy úgy mondjam termelés is folyt a fonóban Mivel foglalatoskodtak, és az ott töltött időből mennyit tett ki a munka? Nekem például volt 22 zsebkendőm, s azt amíg a fonó eltartott farsangig, ki kellett varrnom tudom meg Bungyi Bözsi nénitől. Elő volt írva, hogyha férjhö' megyek, akkor kinek milyet kell adnyi. Olyan mintákra volt varrva. Fonósházi hangulat elevenedik meg a néptánccsoport próbáján: az adatközlők tanítják a lányokat a guzsallyal és orsóval bánni Énnekem mindig a guzsaly vót a kezembe veszi át a szót Panni néni. Nekünk a nővéreimmel az vót a reszortunk, mert anyus a fél Kónyát kenderrel vette be. Nekünk azt meg kellett fonni. Ki volt adva, hogy az orsó tele legyen. Pergettünk. Mi falvédőket, ajándékos kendőket is varrtunk, nemcsak zsebkendőt csatlakozik Hobzse Bözsi néni. De olyan is vót idézi fel Panni néni -, hogy a gazdaszszony beadta a dolmányt, hogy foglalkozzunk vele a szőlőhöz kötnyi. Vót, aki nem font, nem varrt, mert nem tudott vagy nem vót mit, az dolmánybó kéziszatyrokot csinát. Közbe beszélgettünk, hogy te milyenre varrod a kendőt, vagy de jó vóna vasárnap ilyen meg olyan szoknyába menni a bálba. De ha már bejöttek a legények, akkor mán nem vót munka mondja Bungyi Bözsi néni. Titkos valamiket azért nem beszéltünk meg, mert féltünk, hogy visszamondja valaki jegyzi meg Hobzse Bözsi néni. A fonót aztán a népiegyüttesben is eljátszottuk Kovács Laci bácsival, bemutattuk a Csáki bíró balladáját nosztalgiázik Hobzse Bözsi néni. Ezt a balladajátékot ténylegesen játszották valamikor a turai fonóban? Nem, soha. Az igazság az, hogy az első Csáki bíró Mariska az Pelyvás Bözsi anyja vót, Panka néne. szögezi le Panni néni. - Anyu hozta ezt a játékot Hatvanbul. folytatja Panni néni. Ő tanította be Pelyvás Panka nénit, Maszat Bözsi nénit 1917-ben szórakozás szempontjábul. Egy-egy udvaron megálltak és ott eljátszották, mint valamikó a kislagzikot. Mikor Kovács Laci Doraékhoz udvarolt az 1930-as évek végén, akkoriban anyu oda hízlalt Doraéknak kacsákat, libákat és ott adta át Laci bácsinak nemcsak a Csáki bírót, hanem a Vadászlegényt, a Piros bugyellárist és a Katonaballadát. De Laci bácsi csak ezt az egyet vitte tovább. Hogyan búcsúztak a fonótól a szezon végeztével? Farsang három napján sütöttük a fánkot. Vittük a hozzávalót és megkínáltuk azokat a legényeket, akik odajártak. - mondja Hobzse Bözsi néni. Tarkababból és színes krepp papírból hajtott rózsákból koszorút fűztünk, ami úgy lógott lefelé a gerendához függesztve, mint az aratókoszorú részletezi Bungyi Bözsi néni. Már alig vártuk a következő évet, mert a fonó vót az életünk jelenti ki Panni néni. Seres Tünde Valóban önfeledt szórakozást jelenthetett egykor a fonó, mely 1956 körül a társadalmi-politkai helyzet, a munkakörülmények megváltozása miatt megszűnt. Életképszerű felvillanások, az adatközlők emlékeinek színpadi adaptációban való életre keltése valósult meg a turai ifjúsági-felnőtt néptánccsoport által, amely ezt a témát választotta 2012 novemberében a hagyományőrző együtteseknek kiírt minősítőn, majd a művelődési ház évzáró műsorán. Mindkét alkalommal osztatlan sikerrel. Ugyancsak a fonóhoz kapcsolódó tárgyi-szellemi emlékek köré rendeződött az idei Múzeumok Majálisán a turai Falumúzeum tematikus sátra a Nemzeti Múzeum kertjében május 11- én. Köszönet mindazoknak, akik emlékeik, tudásuk továbbörökítésével akár a színpadi produkció, akár a Turai Hírlapban közölt beszélgetés létrejöttéhez hozzájárultak: Dolányi Jánosné Jenei Rozália, Lukács Józsefné Gólya Anna, Tóth Zsiga Andrásné Szabó Erzsébet (Bungyi Bözsi), Pintér Gáborné Gólya Erzsébet (Hobzse Bözsi), Sára Józsefné Bata Ilona (Subrik Ilona), Tóth Istvánné Maczkó Mária. Seres Tünde Fotó: Seres Tünde

14 2013/05 14 KÖZÖSSÉGI ÉLET XXXVII. Bárdos Lajos Zenei Hetek XI. TURAI NÉPZENEI- ÉS KÓRUSTALÁLKOZÓJA Június 2.-án került megrendezésre a XXXVII. Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvénysorozat keretein belül a XI. Turai Népzenei- és Kórustalálkozó. A Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány két alapítója Kempelen Tünde és Miskolci Ottó, akik felkérése a Bartók Béla Művelődési Ház 2003-ban csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Ennek az országos jellegű és a határon túli magyarság felé is átívelő fesztiválnak a koncepcióját Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy, nagyhatású pedagógus és muzikológus fogalmazta meg, s ő maga is támogatta az egyes eseményeket személyes jelenlétével. A Bárdos Lajos Zenei Hetek nem verseny jellegű. Ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyek már magas szinten művelik a muzsikálást és azoké az embereké, akik ezt érdeklődéssel befogadják. A turai rendezvény évek óta színesíti a fesztivál palettáját a népzenei kórusok bemutatkozásával. Az idei fesztiválsorozat április 13-án kezdődött a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében, és június 16.-ig tart a következő helyszíneken: Dombóvár, Vácrátót, Bátaszék, Budakeszi, Vác és Budapest. A fellépő együttesek közül a Hevesy György Általános Iskola gyermekkórusa lépett először színpadra, akik ebben a formában 2011-ben alakultak Kis Anita vezetésével. A gyerekek már tavaly bemutatkoztak ezen a rendezvényen. A gyermekkórus után egy néptáncos fellépést láthattunk. Településünkön a néptáncoktatás a Jászberényi Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataként működik. Évek óta hagyomány, hogy a Bárdos népzenei- és kórustalálkozó alkalmával tartják vizsgaműsorukat, hogy közönség előtt adjanak számot egész éves tudásukról. A következőkben Tóth-Miklós Ágoston népdalénekest hallhattuk, aki az éneklést a galgahévízi Szent András-dombi Kisbetyárok trióban kezdte 3 évvel ezelőtt. A három kislegény részt vett többek között a kistérség Szomszédolás elnevezésű rendezvény sorozatában is más felkérések mellett. Szólóéneket fél éve tanul a hatvani zeneiskolában Köles Éva tanítványaként. A rendezvény folyamán a Galábos zenekart is láthattuk a színpadon. A zenekar két éve alakult az aszódi Podmaniczky Művészeti Iskola turai népzene tagozatának növendékeiből. Részt vettek már a Táncháztalálkozón a budapesti sportarénában, a Zeneiskolások Országos versenyén. Tanáraik Boda Gellért és Unger Balázs. Ezt követően színpadra léptek a Galgahévízről érkezett Hévízi Iglicék. Bakk Zsófia, Hajdú Eszter és Ladányi Regina alsó tagozatos koruk óta énekelnek együtt Köles Éva vezetésével. Legutóbbi sikerük május 11-én az Országos 'Tiszán innen - Dunán túl' népdalversenyének kiemelt arany minősítése. A fellépők között találkozhattunk a Zsámboki Nyugdíjas Klub népdalkörével. Egyik fő céljuk, hogy a falu idősebb lakói hasznos dologgal töltsék a szabadidejüket. A Nyugdíjas Klub a 70-es években alakult. A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület néptáncosai előadásában egy galgamenti koreográfiát láthattunk Szokolik Szabolcs vezetésével. A következőkben az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület Népdalkörét láthattuk, amely jelenleg az egyetlen népdalköri formáció a településen. Tavaly a Népek zenéje, népek tánca országos verseny szegedi döntőjében Arany Oklevelet szereztek. A Galgahévízről érkezett II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület Pávaköre is megmutatta magát a színpadon. Olyan községből érkeztek, ahol hozzánk hasonlóan soha nem felejtették el a hagyományok őrzését, a népdalok szeretetét. A Világi Női Kamarakórust is láthattuk szerepelni Kis Anita ének-zene tanár vezetésével. Repertoárjukban egyaránt szerepel régi zene, könnyűzene, valamint természetesen a legnagyobb magyar zeneszerzők - Bartók, Kodály, Bárdos - művei. A műsor végén a hatvani Szent Adalbert Kórust hallhattuk, akik Bárdos Lajos egyházi műveiből válogattak erre az alkalomra. Az énekkar 2002-ben alakult Molnár Tamás, kántor-karnagy vezetésével. A szünetben a vendégek megtekinthették Tóth Viktória turai grafikusművész nemrég megjelent könyvének képanyagából rendezett kiállítást. Sz. Judit Turai Hírlap

15 Turai Hírlap 15 Nyáresti Népzenei Koncertek a Zenepavilonban ÚJRA MEGTELT ÉLETTEL A FŐTÉR Turán idén első alkalommal rendezte meg a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár a Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesülettel karöltve a Nyáresti Népzenei Koncertek a Zenepavilonban című eseményt. A sorozat első fellépője a turai Zagyva Banda volt, akik vendéget is hoztak magukkal! Kubinyi Júlia - a Fölszállott a Páva televíziós népzenei tehetségkutató verseny döntőse - gyönyörű énekhangjával egészítette ki a Zagyva Banda érett, instrumentális hangzásvilágát. A közönség a nagykoncert előtt jászfényszarui és turai népzenészpalánták közös koncertjét csodálhatta meg. A több száz lelkes hallgató a koncert után közös táncházi mulatságban vehetett részt a Flamingó Kocsmában, ahol a turai nyitótánc után más tájegységek zenéjével és táncával is megismerkedhettek. A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület tagjai finom babgulyást főztek, melyet minden vendég megkóstolhatott a hajnalig tartó mulatságban. A koncertsorozat következő programjai: Július Tarsoly zenekar - Bencze Mátyás zenekara Augusztus éves a Galga zenekar - Jubileumi koncert Szeptember Unger Balázs és bandája - magyar népi cimbalommuzsika. Várunk Mindenkit sok szeretettel! Unger B. PROGRAMAJÁNLÓ 2013/04 NYÁRESTI NÉPZENEI KONCERTSOROZAT

16 2013/05 16 KÖZÖSSÉGI ÉLET Turai Hírlap A Határ úti CIVILPARK EGY FELEJTHETETLEN DÉLUTÁN Vidák Józseftől hallottam az lével. Az ünnepséget Baranyi Tünde köszöntője, alábbiakat: majd egy vidám vers, és bemelegítésként a gye- A Tura 2003 Civil Egyesület évek rekek össztánca nyitotta meg. Majd hét csapat óta szeretett volna létrehozni versengésével vette kezdetét egy - a Tavasz utegy közösségi találkozó helyet, cában kezdődő, Tárogató és Cinka Panna utcában mert mára megértük, hogy gyerekeink egy he- felállított - 10 akadályból álló különböző labdás lyen, de nem együtt nőlnek fel. A tér, ahová mi és és ügyességi akadályverseny, melyet egy leendő gyermekeink is ki tudunk menni mozogni, és ezt tanárnő, Farkas Zsaklin vezetett le. A házak előtt élményként tudjuk megélni. lakók által felállított és elkészített próbákban a Mi még gyerekként átélhettük ezt. Most gyerekek bizonyíthatták fizikai és szellemi felkéa közel két méteres nádassal és sással benőtt sze- szültségüket is. A verseny a téren zsákba futással méthegyek helyén, egy kis területet megtisztítva fejeződött be. Miközben a gyerekek önfeledten valósítottuk meg ezt. Itt a cigánytelepen, ebben gyűrték le az akadályokat, a felnőttek sakk- és az ingerszegény környezetben gyermekeink úgy pingpongcsatákat vívtak. A napot egy kutyás nőlnek fel, hogy szinte nem ismerik egymást, az ügyességi bemutató zárta, amelyben a gyerekek utca és kocsmán kívül csak a bezárkózás jelent nagy örömmel és közösen vettek részt. alternatívát, jó esetben is interneten keresztül Hogy érezték magukat a résztvevők? csetelve beszélnek egymással. Pedig ha jobban A gyerekeket szinte egész közösségünk figyelünk egymásra, élhetőbbé válik környe- látta vendégül és a több órán át folyamatosan kézetünk is. szülő lángos, palacsinta, vattacukor valamint Mi lesz ennek a helynek a funkciója? asszonyaink által felajánlott torták kókusz- Ez a tér - reméljük - az a hely lesz, ahová hegyek és egyéb édességek sora mind elfogyott. nem csak gyerekek járnak, hanem szülők, nagy- Ezt a rendezvényt szűk közösségünk igazán maés dédszülők is jönnek, az itt lévő játékok és ezen gáénak érezheti. Hiszen nem jöhetett volna létre, játszó gyerekek testileg és lelkileg is fejlődnek, vagy legalább is nem lett volna ennyire vidám és az őket elkísérő embereknek pedig kiváló helyet önfeledt az itt lakók mindenki számára ingyeneteremt a pihenésre, beszélgetésre. sen nyújtott, önkéntes és áldozatos munkája nél- Közösségünk részére nagy szükség van kül. Nagyon sok jó érzésű ember összefogásával egy helyben működő, identitást adó és formáló valósult meg. Hiszen hogyan is lehetne megköközösségi helyre. Ennek puszta léte is felerősít- szönni az egész nap dolgozó - lángost, palacsinheti bennünk az egymás iránt érzett felelősség- tát, vattacukrot, és süteményeket - készítőknek, vállalás érzését is. Egy terület, ahová minden a versenyt lebonyolító fiataloknak és időseknek, korosztály kijöhet mozogni: pingpongozni, fociz- az ajándékba kapott focikapu hálót adományoni, sakkozni vagy csak beszélgetni zónak. A Jóisten fizesse meg nekik áldozatos Mit nyújthat a sport a Civilparkban? munkájukat! A felnövő gyermekeink testi és lelki fej- Érezhettük a Jóisten gondviselő szerelődésének a legtöbbet a sport nyújthatja, hisz ez a tetét is, mert míg Boldogon tombolt az ítéletidő, legolcsóbb örömforrás. Segít elviselni a kudar- rendezvényünk ragyogó napsütésben zajlott le. cot, helyén kezelni a győzelmet, önuralomra és Parkunk fennállása óta miden a helyén önfegyelemre, egymás tiszteletére nevel, ez na- maradt, semmi nem tűnt el, biztonságáról az itt gyon fontos pont a fejlődő gyerekek szocializáló- élők szeretete gondoskodik. dásának, útján. A közösségben megélt pozitív Köszönöm ezt a felejthetetlen, csodálatos élmények kihatnak egész életükre és segítenek a délutánt a szervezőknek, és kívánom, hogy közösségi összetartozásunk megerősítésében. további sikereket érjen el a TURA 2003 Hogyan zajlott a park megnyitója? CIVIL EGYESÜLET! Június 8-án tartottuk a parkunk megnyitóját mintegy 200 gyermek és felnőtt részvéte- Cikk és fotók: Takács Pál

17 Turai Hírlap EGYHÁZI ÉLET /05 Amikor Szent Annát ünnepeljük, nemcsak a válságba került család, nemcsak a keresztény család kell, hogy eszünkbe jusson, hanem az édesanyák és még inkább a nagymamák, akiknek nincs és nem lehet szavuk a mai modern családban, mert maradiak, mert máshogy látják az életet! Kell, hogy eszünkbe jussanak az öreg, töpörödött asszonyok, akik életük javát sok szenvedés között leélték, akiket tisztelni kellene, akiknek a szavára néha oda kellene figyelni! Eszünkbe jutnak azok a nagyanyák, akiket elhanya- goltak, akik elhagyatottak, akik egy dolgos, tiszta életet adtak nekünk, késői unokáknak. Nem árt őket is köszönteni! Nem árt értük is imádkozni Szent Annához! Értük, akik nem értik a mai, modern fiatalokat, és akiket nem értenek a fiatalok, akik csendesen vagy zsörtölődve, de morzsolják a rózsafüzérüket, mert számukra egyetlen vigasz az imádság és az Isten. Imád- kozni értük, akik értünk imádkoznak! Gondoljunk rájuk, akik magányosan lesik a kilincset, hogy mikor toppan be valamelyik gyermekük vagy unokájuk! Rájuk, akik megtanultak csendben, egyedül szenvedni; akik megtanultak másokért élni; akik megtanultak mindent elfelejteni, megtanultak mindent megbocsátani, ha egy-egy kedves szót kaptak cserébe. Gondoljunk rájuk legalább ma! Kérjünk bocsánatot tőlük, mert nem értettük meg őket; mert félreértettük őket! Csókoljuk meg kenyérszegő, dolgos kezüket, simogas- suk meg gondtól barázdált arcukat! Kósza, megfáradt fejünket azzal az ártatlansággal hajtsuk a szívükre, amivel gyermekkorunkban meghúzódtunk anyánk ölén. Hagyjuk, hogy szeressenek bennünket! Legalább hagyjuk, hogy szeressenek! Csodáljuk meg és becsüljük meg nagyanyáinkban az anyaság misztériumát! Kérjük, akarjuk, tegyünk érte, hogy még sokáig éljenek, hogy legyen időnk valamicskét törleszteni abból, amit fogantatásunk pillanatától kezdve kaptunk tőlük: A SZERETETBŐL! A nagymamák megáldása a templomban július utolsó vasárnapján (28-án) lesz. Szeretettel várjuk őket gyermekeikkel, unokáikkal együtt! Boldog Kalkuttai Teréz Anya, akit Indiában a Hinduk is szentként tiszteltek, aki öszszeszedte az utcákról a hal- doklókat, hogy életük utolsó perceit emberhez méltó kör- nyezetben élhessék le, aki a kukákból szedte ki a csecsemőket és otthont épített nekik, aki a legnyomorultab- bakat karolta fel, mert Krisz- tus szeretetét cselekedete- ivel akarta hirdetni, ő mond- ta egyszer: Nincs olyan ország, amely fölött ne lenne ég. Nekünk pedig erre az égre kell tekintenünk, hiszen a szentek világa az. Ahol az a csillag ragyog, én is oda való vagyok mondja az egyik népdalunk. Életünk célja akár elfogadjuk, akár nem, akár hiszünk benne, akár nem megtalálni azt az országot, amelyikről a csillagok, a szentek beszélnek. Éle- tünk célja: megdicsőíteni Istent. Erre ad példát számunk- ra Szent Anna, Jézus Krisztus nagyanyja. Gondolkozzunk el egy kicsit azon, milyen rendkívülit cselekedett!? Semmi olyat, amit ne tehetne meg bárki! Ugyanis nem az a szent, aki valamilyen rendkívüli tettet hajt végre! Azt hősnek hívjuk. Szentek azok, akik a mindennapi életükben Isten parancsai, törvényei szerint élnek. Szent Anna is gyermekét, Máriát így nevelte. Boldog, Istennek és embernek tetsző családi élet volt az övék. Irigyeljük is. Nem csak Őt, hanem mindazokat a családokat, akik ma is ebben a rohanónak mondott világban is tudnak és akarnak példás életet élni. Vannak köztünk ilyenek, csak lenézzük őket, maradinak tartjuk őket, oda se figyelünk rájuk. És beszélünk a család válságáról! Ki idézte elő? Kié a család? Kik alkotják? Ne másokban keressük a hibát! Ez ugyanis sokkal könnyebb: bűnbakot keresni, akit felelőssé tehetünk a saját kudarcainkért. Ki a felelős a kábítószerező, alkoholba menekülő fiatalokért? Ne a társadalmat okold! TE IS a társadalom része vagy! Mennyire engedjük az időseket beleszólni a fiatalabbak életébe? Mennyire engedjük, hogy megtanítsák őket imádkozni, Istenben bízni, tisztelni az életet, a házasságot, a családot? SZENT ANNA és az IDŐSEK Boldog II. János Pál pápa a következőt üzeni nekünk: Palya János plébános JÁTSZÓTÉRI PÁRTOLÓJEGY ÉS ÖRÖKBEFOGADÁSI AKCIÓ Minimális örökbefogadási összeg: Virágláda: Ft Fa: Ft Pergola: Ft Ülőpad: Ft SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET! Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket: A reszkető kezű ősz apákat; a hajlott hátú, jó anyákat, A ráncos és eres kezeket; az elszürkült sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket; csókoljátok meg a ráncos kezeket, Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet! Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek! Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat, Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok! Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! 500 Ft-os pártolójegyek egész évben vásárolhatók a Szép Turáért Egyesület elnökénél, Jenei Csabánénál és a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Ha majd az Örök Szeretet elhívja őket közületek, Ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket!

18 2013/05 18 TESTI - LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS A RÁK 3. DAGNATTERÁPIA: GYÓGYULÁS Turai Hírlap Miután a rákból való maradéktalan gyógyulás Fontos! Sok pihenés, változatos, kisadagos, gyalépcsőfokait gondolatban végigjártam, megváltoz- kori táplálkozás és SZÉNSAVMENTES VÍZ, KALÓRIADÚS, tattam a sorrendiséget. ZÖLDSÉG és GYÜMÖLCSLEVEK, GYÓGYTEÁK FO- ISMÉTLÉS: IDŐBEN MEGELŐZNI, VAGY GYORSAN GYASZTÁSA! CSELEKEDNI! KEMOTERÁPIA: Nagyhírű professzor, kutatóorvos, patológus Dr. Lapsis Károly Ráksejtek szaporodását gátló, elpusztítását segítő, kémiai felvilágosító útmutatásai alapján fejezném be a cikksorozatot. gyógyszerek bejuttatása a véráramba. Használják a sebészi és Nem tudtam, hogy lehetetlen! sugárterápia kiegészítőjeként, azzal kombinálva, vagy Ezért megcsináltam! panaszenyhítésre. Itt is szakaszos a terápia, az egészséges Így már bármire képes vagyok! sejtek épülése miatt. Itt is lehet hajhullás de nem mindenkinél. Mert a képzelet az igazi varázsszőnyeg, A kezelés végén a haj 100%-ban visszanől, az eredetinél meg egy remek Orvos! (Norman Vincent Peale) vastagabb szálúan, göndörebben. Az állandó maradéktalanul ORVOS: őszinte kapcsolat kezelőorvosunkkal KÖTELEZŐ! Találnunk kell egy olyan specialista, gyógyító orvost, IMMUNTERÁPIA: aki a bajunk legfőbb ismerője. Aki csapatmunkában (sebész, A szervezet saját védekező rendszerének mozgósítása a rák radiológus, patológus stb.) a mindenkori legkorszerűbb ismerosszindulatú legyőzésére. (Egy barátunk életét 8 évvel meghosszabbította, a retekre alapozva, a technológia legújabb vívmányának bőrrák - melanóma leküzdésében.) ismeretében végzi gyógyító munkáját. Akiben bizalmunk KIEGÉSZTŐ TERÁPIÁK: töretlen és feltétel nélküli. Vezetésével, türelmesen végig kell ÓVAKODJUNK A PÉNZHAJHÁSZÓ SARLATÁNOKTÓL, AKIK KIcsinálni a Magyarországon alkalmazott rákgyógyító protokollt. HASZNÁLJÁK A BETEG BÁRMI ÁRON VALÓ GYÓGYULNI AKA- Kötelező kérdezni, aggodalmainkat, félelmeinket, RÁSÁT! szorongásainkat, őszintén megosztani orvosunkkal, a kezelés Csak hiteles ellenőrzött terápiákban higgyünk, és egész időtartama alatt. Tilos hirtelen, gyorsan, egyszerre, csak bevizsgált készítményeket fogyasszunk. Vannak remek minden fellelhető gyógyszert és terápiát összekapkodni. gyógyulást támogató szerek, kinek-kinek saját meggyőződése A kezelés végén, mindenki azzal támogatja meg az eredményes szerint. gyógyulását, amiben töretlenül hisz, amivel más hasonló Megavitamin terápia: nagydózisú C vitaminnal betegségekből kigyógyult betegek elmondásaiból azonosulni Gerson kúra: mindenáron való méregtelenítés az alapja. tud. (Egy barátnőm teljességgel meggyógyult a rosszindulatú FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS: bőrrákból ezen kúrát alkalmazva.) Ha szerencsénk van, a rák nem fáj. Mert elviselakaratával. Pszichológiai rákterápia: Pozitív önszuggeszció a gyógyulás hetetlen fájdalommal gyógyulni lehetetlen. Ilyen fájdalom mellett nincs támogató akaraterő, már az élni akarás is kétsé- Megszámlálhatatlan víz, csodaszer, készülék létezik ges. A fájdalom, védekező reakció, a szervezet részéről ÓVATOSAN, BÖLCSEN! És gyógyult betegekből erőt meríteni! Enyhítsétek bármi áron Ha Ő meggyógyult, én is képes vagyok rá! A BETEGNEK NEMCSAK JOGA, HANEM KÖTELESSÉGE IS Segítő csoportok, családtagok, barátok, ismerősök, HOGY A FÁJDALMAT KEZELŐORVOSÁVAL MEGOSSZA, AKI- látogatása, bajok, fájdalmak, kínok, győzelmek, kibeszélése, NEK ORVOSI KÖTELESSÉGE A FÁJDALOM ENYHÍTÉSE, MEG- támogató meghallgatása. Gyógyulásunk tapasztalatainak SZŰNTETÉSE A BETEG JOBB ÉLETMINŐSÉGE ÉRDEKÉBEN megosztása, amiből a most küzdők erőt merítenek! Ne Vezessünk fájdalomnaplót. Ez nagyban segíti az or- szégyelljük! Nem vettük. A ma nekem, holnap neked elv alapján, vost. Mikor kezdődött a fájdalom, milyen jellegű (tűrhetetlen, bárkivel megeshet. tompa, éles, görcsös, lüktető, égő, kisugárzó, hasító, nyilalló, ÉS SEGÍTSÜNK!! AMIVEL CSAK TUDUNK, MAJD viszkető stb.) Milyen mértékű? (0-10 skálán). Milyen gyakran HA NE ADJA JÓSORSUNK MI IS BELEKERÜLÜNK jelentkezik és mik a kísérő tünetei? (gyengeség, izzadás, RAJTUNK IS SEGÍTENEK, KIGYÓGYULTAK! székrekedés, hányás, depresszió stb.) Az őszinte beszéd már SOHA NE KERÜLJÖN RÁ SOR! SENKINEK! maga a fél fájdalomcsillapítás. Kérjük időben, ne várjunk addig, Lendvai Mártonné amikor már elviselhetetlen. Így a fájdalom jó kontroll alatt tartható! Amikor az ember egészséges, ezer dologra vágyik. Tabletták, kapszulák: Szájon át bő folyadékkal. Amikor nem, már csak egyre. (Goethe) Kúpok: hányásos melléktünetek esetén! Tapasz: bőrön át, egyre emelhető dózisban! Ópiátok: mákgubó származékok, szigorú orvosi FELHÍVÁS ÖSSZEFOGÁSRA előírások mentén! A Turai Takarékszövetkezetnél betétszámla került A fájdalomcsillapítást, csak orvosi vezetéssel, fokozatosan megnyitásra, melyre adakozni tudnak a segíteni tudók, szabad abbahagyni! szándékozók. SEBÉSZI KEZELÉS: A rákos szövetek és a környező ép szövetek eltávolítása. Számos A számla megnevezése: Sára Tamásné egyúttal a környék nyirokcsomóit is eltávolítják, mert ha netán a A számla száma: daganat megindul, először itt keletkeznek áttétek. Biztonságos A közlemény rovatba : Regina gyógyulásáért érzéstelenítés mellett, már a sebészi beavatkozás is elégséges terápia lehet. SUGÁRTERÁPIA: Sebészi beavatkozást megelőzően: a daganat kisebbítésére a jobb operálhatóságért alkalmazzák. Sebészi beavatkozás után a A számlára készpénz is befizethető. Tisztelt turai emberek, turai vállalkozók! Fogjunk össze Regina gyógyulásának segítésében. Sok kicsi sokra megy és sokat jelent a családnak! ráksejtek teljes elpusztítására. A sugárnyalábokat a célszövetre irányítják, figyelve arra, hogy az ép szöveteket ne érje Ezúton szeretném tolmácsolni Cserényi Regina nagyobb sugárterhelés. Besugárzási terv alapján dolgozik a családjának köszönetét mindazon magánszemélyek, sugárkezelést végző orvos, megszakításokkal, időt hagyva, az vállalkozások és intézmények felé, akik adományaikkal ezidáig hozzájárultak Regina gyógykezelésének költségeihez. egészséges szövetek újraépülésének. Elkerülhetetlen mellékhatásokról orvosunkat őszintén tájékoztassuk! Előfordulhat Horák Mária átmeneti hajvesztés.

19 Turai Hírlap Irtani, vagy szedni? az önálló mérlegelés az ember egyetlen igazi szabadsága PARLAGFŰ PRO ÉS KONTRA Ajánlom ezeket a gondolatokat szeretettel mindenkinek, aki fél a parlagfűtől, az allergiától, aki haragszik a parlagfűre, mert allergiás, és annak is, aki eddig ellenségként, gazként tekintett erre a növényre. Ajánlom szeretettel azon hatóságok jószándékú és tudatlan embereinek figyelmébe is, akik tovább mélyítették ezt az ellenségképet, és felvették a harcot a parlagfűvel, harcra kényszerítve az embereket, büntetve őket, ha elmulasztják az irtást. Ajánlom szeretettel mindenkiébe, aki tenni akar és tud azért, hogy ez a természetellenes helyzet megváltozzon. Ideje kibékülnünk a természettel. A legnagyobb lehetőséget mi emberek képviseljük. Ha megértjük, hogy feje tetejére állítottuk a világot, és szépen megfordulunk. Velünk együtt pedig a világunk is megfordul. Harcolunk növényekkel, állatokkal, emberekkel, mert félünk. Ha képesek vagyunk ezekre a "rettegett ellenfelekre" más szemmel ránézni, azonnal felismerjük hatalmas értékeiket, szépségeiket. Elpárolog a félelmünk, és soha többé nem leszünk képesek elvenni az életüket félelmünkben. Lajos Atya védelmébe vette és elmondta róla, hogy régi gyógynövény könyvek leírják több gyógyító tulajdonságát, de meg is lehet enni, mert nagyon sok vitamint tartalmaznak a levelei és a virága, meg a pollenje is. Ezért szeretik legelni az állatok is. Elmondta, hogy a múlt századelőn az előkelő szalonokban az ambrózia illat volt az úri, és az előkelő illat. Ez pedig a parlagfű, az ambrosia artemisifolia illata volt. Aroma olaját aroma mécsesekben hevítették, de lehetett kapni, a szárított, összesodrott leveleiből készített füstölőt is. A búzára, a búzából készült ételekre a lakosság 90 %-a, a szarvasmarha tejére és az ilyen tejjel készült tejtermékekre a lakosság 80 %-a allergiás és mégsem irtják ki sem a teheneket, sem a búzát a földeken. Ezt az érzékenységet nem allergiának hívják, hanem glutén- és laktóz érzékenységnek! Az a tény, hogy az orvostudomány gyógyítani nem tud, csak kezelni, régóta ismert. Medicus curat, natura sanat. Csak a beteg tudja saját magát meggyógyítani. Az orvos csak kezel (kúrál), a (saját) természet gyógyít. Hippokratész és Galénusz óta semmi sem változott. Az ipari élelmiszerekben levő különböző vegyszerek annyira feldúsulnak az ilyen táplálékokat fogyasztó emberekben, hogy a szervezetük immunrendszerét teljesen leköti az ezen anyagok elleni küzdelem, s ha ilyenkor virágzik egy parlagfű, egy fűzfa, egy ürömféle, akkor annak az egyébként hasznos pollenjei már teljesen megzavarják a szervezetet (autoimmun reakciók). Nem a természetet kell kiirtani, hanem nekünk kell visszaidomulnunk a természethez.... Az utóbbi 50 évben annyira eltávolodtunk a természettől, hogy ilyen gyorsan nem tud az emberi szervezet reagálni a változásokra, s diszharmónia alakul ki, megbetegszik. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, az embernek megvan a tudása, megvannak az eszközei, csak nem használja egyiket sem, vagy nem úgy használja, ahogy kellene. A természet körforgásában minden növénynek, állatnak megvan a szerepe.... helyes életmóddal, helyes táplálkozással kell erősíteni az immunrendszerünket, kerülni kell a káros geopatogén zónákat (vízér, Hartmann-háló), és akkor az sem árt meg, ha virágporfelhőben járunk. Lajos Atya óta tudom, hogy a parlagfű az emberek számára is ehető, s azóta rendszeresen fogyasztom, az év minden napján. Ilyenkor, amikor még zsenge, összevágom apróra egy kis petrezselyem-, vagy zellerzölddel, - önmagában sem rossz!- és rászórom a szendvicseimre, a kiszedett ételeimre (leves, kása, tészta, főzelék, barnarizs). Ebben a zsenge korban nagyon sokat leszedek és leszárítom, majd szárítva tárolom, s így egész évben tudom az ételeimbe, ételeimre tenni a szárított, megőrölt porát.... amit az indiánok közöltek a franciákkal, jelesül, hogy a parlagfű, mintegy csodaszer minden betegségnél visszafordítja és normalizálja a szervezetben zajló rendellenességeket, azaz a betegségeket ezt a szervezet őssejt-termelésének fokozásával éri el 19 A évi XLVI. törvény 17. (4). bek. értelmében a földhasználó KÖZÖSSÉGI ÉLET köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően folyamatosan irtani azt. A parlagfű irtását mindig a föld használójának, nem a tulajdonosnak kell adott esetben elvégeznie, és a hatósági kényszerirtás költségeit is őneki kell fizetnie, ha nem történik meg a telken a parlagfű irtás. A parlagfű irtás elmulasztásának ismételten is kiszabható bírságának összege jelentős: forinttól 5 millió forintig terjedhet. IRTANI KELL! DE NEM KÖNNYŰ Továbbra is irtani kell, nemcsak azért, mert a hatályos jogszabályok ezt előírják, hanem mert ez önvédelem. Aki naponta parlagfű közt jár-kel, annak sajnos naponta kell valamit tennie. Aki parlagfüvet lát, lépjen oda, húzza ki, szóljon rá arra, akinek a kertje tele van vele és lármázzon az illetékes helyeken, ahol tehetnek valamit. Nem lesz rövid csata: a növény magjai legalább 40 évig életképesek a talajban, nem lehet tehát arra számítani, hogy a probléma eltűnik. Nem fog, évtizedekre be kell kalkulálni a védekezés költségeit, de ez még mindig kevesebb, mint az allergiások, asztmások kezelési költsége és a kieső munkaidő ára. HASZNOS TANÁCSOK PARLAGFŰ- IRTÁSHOZ Mivel a növény stratégiája olyan, hogy elsősorban a talaj ismételt bolygatásával lehet számára kedvező csírázási-fejlődési körülményeket teremteni, ezért lehetőleg kerüljük a bolygatást és igyekezzünk zárt, összefüggő vegetációt kialakítani. Ahol a gyepesítés megoldható, hosszú távon mindenképpen olcsóbb, és megnyugtatóbb, mint az ismételt kaszálás. Ha ez nem lehetséges, ott a megfelelő agrotechnika alkalmazandó (pl. minimum kétszeri kaszálás, a második közvetlenül a virágzást megelőzően). Felkészületlenül nem javasolt a virágzáskori irtást, legfeljebb esős időben, amikor a pollent nem szórja. u.i.: ne kérdezzék, ki volt Lajos atya. Sok-sok éve már, hogy ezt az írást olvastam, meg- és átgondoltam, tapasztalatokat szereztem. Kórházban még egyetlen napot nem töltöttem (ezt most babonából azért lekopogtam), gyógyszert nem szedek, vitaminokat természetes úton veszek magamhoz (pl C vitamint paprika vagy olajos káposzta fogyasztásával). Ezzel az írással csak és kizárólag az érme másik oldalát szeretném megmutatni tisztelt olvasónknak, ezt is csak érintőleg tettem. Tény: ha a kecskét parlagfüves legelőn tartják, akkor a lelegelt parlagfű allergén anyagaira ellenanyag képződik a kecske vérében, ami a tejében is megjelenik. Számlálhatatlanul terem vidékünkön a parlagfű. Irtsuk, vagy szedjük? A törvénynek mindkét lehetőséggel eleget teszünk, bár szervezetünk csak az egyikből profitálhat. Forrás és bővebben: T.A. 2013/04

20 2013/05 20 SPORT - LABDARÚGÁS Turai Hírlap 1929 Tura VSK hírei U-7 U-7.és ovifoci - Folyamat torna Legkisebb korosztályunk 2012/13. bajnoki évadra vonatkozó utolsó megmérettetésére június 9-én Sülysápon került sor, a Folyamat torna rájátszásán. Összesítésben a 7. helyen végeztek a gyerekek. Csapattagok: Tóth Csaba, Bilisánszki Bence, Maczali Bence, Sukaj Dominik, Horváth Dániel, Sima Zénó, Tóth Bendegúz, Kátai Krisztián, Bogdán Márk, Horváth Marcell, Ludányi László, Vidák Szabolcs, Kurucz Vince, Farkas Áron, Babecz Botond, Kuti Hunor, Bucsu Richárd, Pálinkás Márton, Uray Mátyás, Kis Barnabás. Edző: Sukaj Zsolt CSALÁDI NAP Az U7-es és ovifoci korosztály szülői közössége június 8-án családi napot tartott. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek edzésbemutatója után a szülőkre került sor,hogy megmutassák mit is tudnak. Edzői vezénylettel elvégezték a gyerekek által napi szinten végzett edzésmunka gyakorlatait, majd labdarúgó mérkőzések következtek. A gyerekek a foci után lovagolhattak Nagy Tóth Zsolt jóvoltából, kívül-belül megismerkedhettek az aszódi mentőállomás mentőautójával Korsós Attila közreműködésével. A képviselőtestületből még Szendrei Ferenc, Kálna Tibor és Sára Tamás tisztelte meg rendezvényünket. A mozgás u- tán jól esett az anyukák segítségével és Kis Balázs főszakács irányítása alatt készített lecsó és paprikáskrumpli valamint az anyukák és nagymamák által sütött sok-sok sütemény. U7-es apróságaink A csapat legjobbjának járó oklevelet kapta: U9- Ancsa Botond, U8-Szilágyi Ákos. Kiemelkedően játszott még: Vágány Benedek, Sára Péter, Kis Kornél Folyamat Torna - 8. forduló Sülysáp Mérkőzéseink: Tura A- Sülysáp A 1 1 Gól: Újvári L. Tura A- Gyömrő B 3 0 Gólok: Kis K. 3 Tura A- Gyömrő A 1 1 Gól: Újvári L. Versenyen kívül: Tura A- Sülysáp B 2 1 Gólok: Kis K. 2 Tura B - Gyömrő B 0 5, Tura B - Gyömrő A 1 6 Gól: Sima L. Tura B - Sülysáp A 1 4 Gól: Sima L. Tura B - Sülysáp B 0 0 A Tornán részt vettek névsora: Vidák Péter, Szél Viktor, Sára Péter, Ancsa Botond, Kis Kornél, Vágány Benedek, Újvári Lajos, Szilágyi Ákos, Baranyi Richárd, Barsi Mihály, Barabás Máté, Deák Benjámin, Morvai Máté, Nagy Kristóf, Sima Levente (15 fő) Kiemelkedően játszott: Kis Kornél, Újvári Lajos, Sima Levente Rájátszás Sülysáp Az alapszakasz 4. helyén végeztünk (18 mérk. 11 gy, 4 d, 3 v), a rájátszásra ez alapján 2 pontok vittünk, de sajnos ehhez már nem sikerült többet gyűjteni, így összesítésben a 10 csapatos mezőny 5. helyét szereztük meg. Mérkőzéseink: 1. Tura - Tápiószentmárton 1 2 G: Újvári L. 2. Tura - Nagykáta Tura - Sülysáp 1 2 G: Sára P. 4. Tura - Gyömrő A 0 2 A Rájátszáson részt vevők névsora: Vidák Péter, Szél Viktor, Sára Péter, Ancsa Botond, Kis Kornél, Vágány Benedek, Újvári Lajos, Barabás Máté A as Folyamat Torna végső sorrendje: 1. Sülysáp, 2. Nagykáta, 3. Gyömrő A, 4. Tápiószentmárton, 5. Tura, 6. Monor, 7. Gyömrő B, 8. Tápiószecső 9. Úri, 10. Szentmártonkáta PURECO-LIVER Labdarúgó Torna Budaörs A 2012/13-as szezon zárásaként egy kicsit távolabbra mentünk, hogy ne csak mindig ugyanazon csapatokkal játsszunk. 10 csapat játszott két 5-ös csoportban, majd a csoportok azonos helyezettjei játszottak helyosztókat. Szoros eredményeket hozó csoportmérkőzésekből egyet nyertünk, egy döntetlen mellett kétszer kikaptunk. Csoport negyedikként a másik csoport 4. helyezettjével mérkőztünk a 7. helyért, amit biztosan nyertünk meg. A szoros eredményekben benne volt egy jobb helyezés lehetősége is. Mérkőzéseink: Tura Baráti Bőrlabda 1-1 Gól: Újvári L., Tura ASI Dinamo 4-1 Gólok: Újvári L. 2, Kis K., Vágány B. Tura Pilisvörösvár 0-1 Tura RKSK 0-2 Tura Mészöly FS 3-1 Gólok: Újvári L. 3, Csapatunk tagjai: Vidák Péter, Sára Péter, Szél Viktor, Kis Kornél, Vágány Benedek, Újvári Lajos, Ancsa Botond, Szilágyi Ákos, Barabás Máté A torna sorrendje: 1. Pilisvörösvár, 2. Liver FC, 3. Hegyvidék UFC, 4. B.Bőrlabda, 5. RKSK, 6. Nagymegyer VSK, 7. Tura, 8. Mészöly FS, 9. Heves, 10. ASI Dinamo U-9 Kapusedzés Nagy Gáborral Bozsik Torna - Tavasz 3. forduló Dány, Mérkőzéseink: Tura U9 - Dány U8 4 0 Gólok: Újvári L. 2, Ancsa B., Sima L. Tura U9 - Vácszentlászló 6 0 Gólok: Újvári L. 2, Szél V. 2, Sára P., Sima L. Tura U9 - Kóka 0 1, Tura U9 - Dány U9 7 0 Gólok: Újvári L. 3, Baranyi R. 2, Sára P., Vágány B. Tura U8 - Vácszentlászló 7 0 Gólok: Győri D.5, Kis K. 2 Tura U8 - Kóka 0 2, Tura U8 - Dány U9 3 0 Gólok: Kis K. 3, Tura U8 - Dány U8 0 2 Csapataink tagjai: U9 Szél Viktor, Sára Péter, Újvári Lajos, Ancsa Botond, Vágány Benedek, Nagy Kristóf, Baranyi Richárd, Sima Levente, U8 Vidák Péter, Szilágyi Ákos, Kis Kornél, Győri Dominik, Barsi Mihály, Barabás Máté, Deák Benjámin U9 - Bozsik Torna legjobbjai Szilágyi Ákos és Ancsa Botond U11 - Bozsik Torna legjobbjai Sima Dominik, Oszoli Dominik

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63 / 561-041 Fax: 36-63 / 561-049 e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu Szám: 063/488-2/2013/SZENTES

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok!

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének kérése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket: A nyári betakarítási

Részletesebben

..f~'iii~ll(1w~lj' Ügyintéző: Telefonszám:

..f~'iii~ll(1w~lj' Ügyintéző: Telefonszám: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség..f~'III~ll(1W~lj' Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság u. 28. Tel: 0628528700 Fax: 0628528701 E-maii: godollo.hatosag@katved.gov.hu

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1. Tel: (+36 44) 418-134 Fax:(+36 44) 500-560 e-mail: mateszalka.kir@katved.gov.hu

Részletesebben

TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ!

TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ! TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ! Az Önkormányzati Tűzoltóság Létavértes elsődleges műveleti körzetébe tartozó települések : Álmosd, Bagamér,Esztár,Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Létavértes, Monostorpályi,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem

Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem A nyári betakarítási munkák elvégzése nagy igénybevétel a mezőgazdaság területén dolgozóknak. A nehéz munka mellett e tevékenység igen tűzveszélyes,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén)

TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén) TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén) 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H- 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail cím: szeghalom.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető. BM OKF TűzvT

Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető. BM OKF TűzvT Az Országos TűzvT zvédelmi Szabályzat aratásra vonatkozó előírásai Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF TűzvT zvédelmi FőosztF osztály A szabadtéri tüzek t időszakai, okai Tavaszi időszak Február

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Bata Ádám tű. örgy. Rónai Róbert tű. örgy. Tel.:

Bata Ádám tű. örgy. Rónai Róbert tű. örgy. Tel.: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-3300 Eger, Vincellériskola u. 5. Tel: (36) 510-620 Fax: (36) 510-624 e-mail: eger.kvk@katved.gov.hu Ügyiratszám: 36010/348-18/2015 ált. Tárgy: Tájékoztató Üi.: Polgármester

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján.

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján. Sorszám: Ii I, Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: Döntés: Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása (első fordulós tárgyalás) Siklósi István polgármester Gulyásné

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Szülő! Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015. évi nyári napközis tábort ebben az évben is a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szervezzük meg. A tábor 8 héten keresztül négy turnusban kerül lebonyolításra.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10. Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555 e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat A Magyar történelmi, irodalmi emlékek nyomában Erdély szép tájain című HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat Készítette: Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola csapata

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 Email: muvhfold@tonline.hu Iktatószám:../2015. 16. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben