J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Jelen vannak: Sörédi Györgyné Bókkon Tamás képviselő Fürdősné Dr. Endrődi Éva képviselő Kelemen Zoltánné képviselő Kocsis Jenő képviselő Kurucz Henrietta képviselő Kürthy Lajos képviselő Lengyel János képviselő Németh Ferencné képviselő Vatics Erzsébet képviselő (10 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző Pozsonyi Monika TSZSZI vezető Szabó Károlyné iskolaigazgató Thury Attiláné óvodavezető Kelemen Zoltán Falugondnokság vezető Kiss Tamásné Pénzügyi Bizottság kültag Varga Zsuzsa Pénzügyi Bizottság kültag Kiss Tamás Részönkormányzati kültag Kékesi Ferenc Részönkormányzati kültag (9 fő) Jelen van továbbá: Horváth József Alsóréti Egyesület Polgár Tibor 2008 BLC Szabó Károly FKGP Vig András Kreatív Kenese Egyesület Kropf Andrea Kreatív Kenese Egyesület Kerti Teréz Egyed Bernadett Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján KHT Pintér Sándorné Szivárvány Népdalkör Gondán Sándorné Nyugdíjasklub Sellei Abigél P.J. Általános Iskola Zongorné Mátray Piroska Berecki Gábor B.akarattya Tájvédő Egylet (13 fő) 1

2 I. N A P I R E N D E L Ő T T : Sörédi Györgyné köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 fő képviselő-testületi tag közül 10 fő jelen van, így az ülés határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ezt követően javasolja a március 26-i nyílt és zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére kijelölni Kelemen Zoltánné és Bókkon Tamás képviselőket. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 106/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 26. napján megtartott nyílt és zárt Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kelemen Zoltánné képviselőt és Bókkon Tamás képviselőt jelöli ki. A Képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné Ezt követően a tájékoztatást ad a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 107/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t, hogy az érintetteket tájékoztassa. Határidő: azonnal 2

3 Sörédi Györgyné ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására /meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva/. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 108/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete március 26. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről Előadó: civil szervezetek 2. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása Előadó: Sörédi Györgyné 3. Egészségügyi helyzetről beszámoló Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos 4. Vegyes ügyek. Előadó: Sörédi Györgyné A Képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről. Előadó: civil szervezetek Hozzászólások: Fürdősné Dr. Endrődi Éva képviselő: Elmondja, hogy a kulturális bizottság megtárgyalta a napirendet, köszöni a részletes és tájékoztató jellegű beszámolókat, örültek a benne foglaltaknak. Örül, hogy a település jó hírnevét öregbítik és az önkormányzattal együttműködve szép eredményeket érettek el az évek során. Számba veszi azokban megfogalmazott igényeket, és igyekeznek megvalósítani 3

4 azokat. Szívesen veszik a személyes hozzászólásokat is. Jövőre nézve reméli a gyümölcsöző együttműködést a szervezetek és a település számára is. Elfogadásra javasolta a bizottság a beszámolókat. Vatics Erzsébet képviselő: Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság és a részönkormányzat együttes ülésén megtárgyalta és a döntés az volt, hogy a szakbizottságnak átadta tárgyalásra és azok döntését alapul véve javasolja a Képviselő-testületnek a továbbtárgyalását. Vigh András Kreatív Kenese Egyesület: A strandfejlesztéssel kapcsolatban hívja fel a Képviselő-testület figyelmét, hogy olyan egyedi dolgokat kellene szolgáltatni, ami máshol nincsen, a múltkori ülésen említetteket ismétli. Vatics Erzsébet képviselő: Szívesen veszi a kérést, de egy nagyprojekt kezdetén vagyunk, amiben rengeteg olyan strandelem van, ami a szolgáltatásokat bővíti, ha ez benyújtásra kerül, mindenki megelégedésére szolgáló fejlesztések fognak létrejönni. Bereczky Gábor Balatonakarattya Tájvédő Egylet: Elmondja, hogy tavaly tartottak a helyszínen egy tárgyalást, akkor abban állapodtak meg, hogy bizonyos elmaradások pótlásra kerülnek. pl. a közút (hol?) megszűntetése, a vízparti terület tájvédelmi körzetté nyilvánítása, a harmadik javaslata lenn a fejlesztésekre hivatkozva pályázati pénzek elnyerése kapcsán, hogy a Balatonakarattya CBA üzlet Napfény parkoló területén a butikosokkal vegyék fel a kapcsolatot, mivel azon a helyen programokat lehetne megvalósítani, erre pályázatot kiírni, a vállalkozónak kiadni díjmentesen a területet és ezzel pezsgést lehetnek hozni Balatonakarattya életébe. A stranddal kapcsolatban: ha a Bercsényi strand felújításra kerül, támogatni tudnánk, hogy egy olyan korszerű felújítási programra kerüljön sor, - a kormánytól 50%-os vissza nem térítendő támogatás lehetne igényelni - hogy a gumirádli strandon területet fel lehetne ajánlani a régi hagyományokkal rendelkező oktató tábor hasznosítására. Valaminek történnie kellene, mert nem látja, hogy érdemben történne valami a körforgalmon kívül. Ebben az ügyben pl. iparművészeket is meg lehetne keresni véleménye szerint. Lényeg, hogy a turizmus fellendítése felé tudjunk haladni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a körforgalommal kapcsolatosan a Képviselő-testület még nem döntött, a kulturális bizottság dolgozik az anyagon. Elmondja, hogy a Gumirádli strandon történt a vitorlásoktatás, amit értékesítettek. Az 50%-os támogatásokkal kapcsolatban: örül, ha a 85%-os támogatási arány elég sok mindenre ad lehetőséget a pályázat megnyerése esetén, pl. Bercsényi strand, a Napfény ABC területe is, a parkoló és a lejáró is. Ha nyáron még nem történik ott semmi, akkor a Napfény ABC környékének kihasználása nem rossz gondolat. Voltak már régebben is próbálkozások, volt, aki örült neki, de volt, aki nem. Meg lehetne gondolni annak a hasznosításának a lehetőségét. Felkéri erre a kulturális bizottságot és a turisztikai egyesületet, hogy Berecki úrral, és akik ehhez ötletekkel szolgálhatnak, a következő Képviselő-testületi ülésen már lehetne közös koncepciót felállítani, a művészeti vásár sem rossz gondolat. A tájvédelmi körzetté nyilvánítással kapcsolatban elmondja, hogy a területrendezési terv módosítása folyamatban van, már többször elkezdtük ezt a folyamatot, ennek is vannak drukkerei és ellendrukkerei is. A 4

5 nem létező közút az továbbra is nem létező sajnos, azért, mert vannak területi problémák, nem ott halad az út, ahol kellene, ahol pedig halad, van sok olyan telek, amelyen áthalad. A szakma nem tudja elképzelni, hogy azon a nyomvonalon tudjon haladni, a területrendezési tervünk nem tudja orvosolni. Bereczky Gábor Balatonakarattya Tájvédő Egylet: Az úttal kapcsolatban elmondja, hogy létező útként van feltüntetve, de nincs, és az a kérés, hogy törölve legyen. A rendezési terv szerint olyan közút nincs, aminek mindkét vége zsákutca. Továbbra is kérik a megszűntetését. Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület: Örül, hogy a Képviselő-testület foglalkozik a civilekkel is, megtiszteltetésnek veszik. Az viszont nem tetszik, hogy röpke, pár mondattal értékelik a munkánkat. Mi sok időt fordítunk arra, hogy leírjuk a munkánkat. Rossz érzés az is, hogy nem kapunk visszajelzést írásban akár a javaslatainkra. Az alsóréti utakra is gondol itt, valahol el kellene indulni. Együttműködési megállapodást is leírta, jó ez, ha működik, de ha nem működik, akkor minek? Javaslatként írta le még, hogy kéri, hogy legyen egy képviselő, akihez a problémánkkal fordulhatunk és ő hozza be e Képviselő-testület elé és ha nem is vagyunk itt, a visszajelzést megkaphatnánk. A Képviselő-testületnek is jól jönne, ha egy-egy ember ismerné azt a bizonyos területet. Ha pl. az alsóréti egyesület felvet egy dolgot, lehet, hogy páran ismerik, de lehet, hogy nem mindenki. Nem lenne baj, ha a Képviselő-testületből annak a területeknek meglenne a saját embere. A szemeteléssel kapcsolatban is leírta, hogy ebben már lépni kellene. Valahol el kell kezdeni a büntető szankcionálást, mert a közös pénzünket néhány személy az ablakon dobálja ki. Ahogy mi megoldjuk a zsákos hulladékelszállítást, akkor nagyobb volumenbe is meg lehet oldani az egész településre kiterjesztve. Egy komposztáló létrehozását is többször javasolták már. A Vak Bottyán úti Tücsök ABC üzlet is katasztrofális, jó lenne eldönteni. Röviden ennyi. A Tücsök ABC-vel kapcsolatos felvetésre válaszolva elmondja, hogy a szerződést aláírták, áprilisban kezdik a felújítást. Megjegyzi, hogy sok probléma volt a területtel kapcsolatban. A szemetelés büntetés témaköre nagyon sokszor és mindenhol előre kerül időről időre, köszönet mindenkinek, aki segített ebben. Nagyobb intenzitással kell ezzel törődnünk, a hétvégék borzasztóak, azzal foglalkozni kell, hogy olyan segítséget kérünk pl. a polgárőrségtől is, hogy egy-egy területnek legyen gazdája, akitől visszajelzést tudunk kapni. A lomtalanítással kapcsolatban elmondja, van egy olyan határozat, hogy lehetőség szerint a II. félévben kerüljön megrendezésre, el kell dönteni, hogy maradjunk ennél, vagy tegyük át tavaszra. A Zöldfok Zrt-vel történt egyeztetések során kiderült, hogy a tavaszi időszakban május 4-től május 7-ig lenne szabad kapacitásuk a lomtalanítás megszervezésére. Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület: Látja, hogy kiteszik a dolgokat, a zöldhulladékokat, az biztos, hogy előbb-utóbb el kellene vinni, jó lenne, ha tavasszal lenne a lomtalanítás. Kelemen Zoltán Falugondnokság vezetője: A Képviselőt-testület döntése az időpont meghatározása, a Falugondnokságnak a szervezésben van feladata, itt jegyzi meg, hogy a zöldhulladék-elszállítás mindenképpen 5

6 pénzbe kerül. A lomtalanítás keretében ki fogják számlázni, ha mi szedjük össze, akkor a saját költségünk. A lomtalanítás nem a zöldhulladék-elszállításra vonatkozik, azt pluszban számlázza a Zöldfok. Vatics Erzsébet képviselő: Nem mindegy, hogy lombtalanítás vagy lomtalanítás. A lomb egészen más, a Horváth úr komposztálási felvetése nagyon jó ötlet, a Falugondnokságnak erre van kapacitása, úgy gondolja, már ezt csinálni kellene. Az is igaz, hogy tovább kellene gondolni, mert ha van komposztálónk, akkor abból bevételre is szert tudnánk tenni. Kelemen Zoltán Falugondnokság vezetője: Elmondja, hogy a norvég alap pályázaton már elindultak, kb. 10 millió forintba kerülne, a komposztáló létesítése, valamint gépeket is kellene beszerezni. Wolf Viktória jegyző: Elmondja, hogy komposztáló létrehozása engedélyköteles. Folytattak már előzetese egyeztetéseket a közszolgáltatóval és a környezetvédelmi hatósággal is, nagyon kemény előírásoknak kell megfelelni. Anyagaik vannak, viszont a továbblépéshez nem csak forrás szükséges, de nem tartja kizártnak a létrehozását. Az utak felújításának vonatkozásában kaptunk egy jó ötletet, tört aszfalt felújításra, javításra, úgy gondolja, hogy ezzel a módszerrel látványosabb eredményeket lehetne elérni. Az összes pályázati forrás gyűjtő utak fejlesztésére lesz kiírva, belterületi utakra semmilyen pályázati lehetőség nem lesz a 2013-ig terjedő időszakban. Városok tudnak a gyűjtő utak fejlesztésére pályázni, akik gyűjtő utakkal rendelkeznek és a rendezési tervben is akként szerepel. A lakossági összefogás felvetését köszöni arra vonatkozóan, hogy közösen nagyobb eséllyel tudják az utak fejlesztését megvalósítani. Bereczky Gábor Balatonakarattya Tájvédő Egylet: Véleménye szerint a komposztálás nem egyszerű dolog, Budapesten már elindítottak egy ilyen programot, célszerű lenne a fahulladékot elkülöníteni, amiből pelletet lehetne csinálni, vagy fűtésre hasznosítani. Ez a 2/3-a a zöldhulladéknak. Budapestet említi példának, ahol a kerttel rendelkező lakosság házi komposztálót vehettek néhány ezer forintért, a lakótelepieknek maradt a zsákos megoldás. Balatonkenese Balatonakarattya kertvárosias terület, itt kellene a lakossági összefogás. Kérése, ha lehetne olyan lehetőség, hogy az önkormányzat honlapján az egyesületek tevékenységéről szóló dokumentumokat is feltölthetnék, a javaslatokat, jegyzőkönyveket és követni lehetne működésüket. Kiss Tamásné pénzügyi bizottság kültag: Berecki úrnak válaszolja, hogy Képviselő-testületi és bizottsági üléseken sokszor beszélnek a hulladékelszállítási dolgokról, ha egy évben egyszer jön ide, akkor újdonságként hat, de sokszor tárgyalják az év folyamán ezt a témát. Kelemen Zoltán Falugondnokság vezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy sok mindent összeszed a Falugondnokság a lomtalanításkor, amiért nem kell fizetnie az önkormányzatnak. 6

7 Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület: Megjegyzésként kívánja megemlíteni, hogy Alsóréti strand a neve, nem Alsóréti szabadstrand. Polgár Tibor 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club: Elmondja, hogy 2008-ban megalakult a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club, szeretné, ha az önkormányzat komolyabb pénzzel támogatná, a vállalkozók azt mondtuk, hogy tudnak segíteni, de ott is beütött a krach, nem tudnak segíteni. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy annak érdekében, hogy a kenesei fiatalok hasznosan eltölthessék az idejüket, és sportolással tegyék ezt, anyagi támogatást nyújtani szíveskedjenek részükre. Elmondja, hogy a harmadosztályban a negyedik helyen állnak. Példaként megemlíti, hogy beneveztek ősszel egy bajnokságba, ahol egy megye egyes csapattól kaptak ki csupán. Pénzügyi dolgok nagyon visszafogottak és a bírók kifizetése is gondot jelent, saját zsebből finanszírozza a vezetőség. Kérdése, hogy a Képviselő-testületnek mi a terve a mostani pályával, megmarad-e vagy az új elkezd-e épülni a lakótelep felett? Ha esetleg eladó lesz a lenti pálya és felkerül a lakótelep fölé, nem kellene a gyerekeknek a 71-es úton átjönni, ha itt maradunk, akkor lehetne pályázni a felújításra, van egy pályázati kiírás, de csak akkor érdemes, ha megmarad a jelenlegi pálya. Ha legközelebb lesz ilyen, akkor hiába pályázunk. Megköszöni a felvetéseket. Utána nézünk a rendezési tervünkben szerepel a lakótelep folytatásában a sportpálya, elmondja, hogy nem csak a jelenlegi Képviselő-testülettől függ, hanem a következőtől is, az biztos, hogy ősszel még nem kezdődik el az építése. Ha szponzort találunk, abban az esetben elképzelhetőbb lenne, hogy rövidebb idő alatt megvalósul. Nagyobb összegeket nem érdemes belefektetni a jelenlegi pályába véleménye szerint, csak olyan szintre hozni, hogy kiszolgálja a tevékenységet. A sportkeret is nagyon szűkös, ilyen kis összeggel nem jut sok mindenre egy ekkora klub. Javasolja, hogy a kulturális bizottsággal történjen egyeztetés, hisz most kezdték el a működést és szép eredményeket értek el. A kiírt pályázatot meg kell nézni közösen, hogy mit takar és mit kell vállalni, ha értelmes és ésszerű, biztos, hogy érdemes lehet megpályázni. Kürthy Lajos képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta, az volt a vélemény, hogy ha a fiatalok részéről ilyen nagy az igény, külön kell kezelni ezt a szervezetet. A társadalmi hatása szinte a település egészét érinti, akkor kezeljük külön. Úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata alapján a költségvetésben szerepeltetni kell a támogatási összeget, egy félmillió forintos kerettel még mai ülésen is elő lehet készíteni. A vállalkozók helyzete sem javul, az önkormányzaté sem, meg kell határozni, hogy milyen keretet javasolunk és minek a terhére. A fiatalok szenvedélye nem csak magánérdek, hanem közérdek, ezért tudja javasolni, és még a mai napon a pénzügyi bizottság javaslatot terjesszen a Képviselő-testület elé. Megköszöni a civil szervezetek véleményét, arra emlékszik, hogy amikor még csak néhány szervezet volt, volt úgy, hogy egyenként vagy intézményesen nem jól esett a kritika, de ezek odáig vezettek el, hogy elég sok lépést megtettünk közösen. Az érdekek különbözőek, nehéz harmonizálni a különböző érdekeket, úgy gondolja, a segítségükre voltak a munkájuk során, 7

8 örülhetünk, hogy ennyi civil segítője van a Képviselő-testületnek. Van a környéken több település, ahol nincs ennyi javaslat, ennyi érdeklődés a civilek részéről. Csak így tudunk továbbra is működni, az biztos. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 109/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatókat a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. z érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné 2. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása. Előadó: Sörédi Györgyné Hozzászólások: Elmondja, hogy a támogatási javaslatokat a kulturális bizottság teszi meg a Képviselőtestület felé. Felkéri a bizottság elnökét, ismertesse, hogy az igények tükrében milyen támogatási összegek merültek fel javaslatként. Fürdősné Dr. Endrődi Éva képviselő: Elmondja, hogy a rendező elv, ami alapján a kulturális bizottság megfogalmazta a javaslatát: feltétlenül úgy láttuk jónak, hogy közérdekű és kiemelt célok mentén elsősorban a kultúra és a sport területén, illetőleg az ifjúság és a nyugdíjasok életének támogatása, mint célt tartsuk szem előtt, a kiemelt célok és területek ezek voltak, amik köré csoportosult civil szervezetekre javaslatokat tettünk. Elmondja a javasolt összegeket. (táblázat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a bizottság, hogy a labdarúgó klub és a polgárőrség támogatását kiemelten tárgyalja a Képviselő-testület. Cukorzacskó gyűjtő társaságnak és a Magyar Nordic Walking Akadémiának nem tudnak javasolni támogatást, jó munkát kívánnak. Reméljük, hogy az elkövetkezőkben sor kerülhet. A rendelkezésre álló keret 720 E Ft, illetve a sportkeret 500 E Ft. 8

9 Kürthy Lajos képviselő: Javasolja, hogy bár a táblázatban szerepel a Mundus Kiadó támogatási kérelme - ne a civil szervezetek keretéből javasoljanak támogatást részükre, a vegyes ügyek keretében a 4.9 pontban tárgyalják meg. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 110/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek pályázatai keretében feltüntetett MUNDUS Kiadó támogatási kérelmét a vegyes ügyek támogatási kérelmek megtárgyalása 4.9. pontjában kívánja megtárgyalni. A Képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné Kocsis Jenő képviselő: Javasolja, hogy aki úgy gondolja, hogy támogatni kívánja a kiadót, ajánlja fel a fel a tiszteletdíjából. Elmondja, hogy a bányász röplabda egyletről még nem is hallott, csak amikor támogatásra pályáz, akkor lehet róla tudomást szerezni. Nem javasol számukra támogatást megállapítani, mert az volt a cél, hogy azokat a civil szervezeteket támogatják, amelyek Balatonkeneséért tesznek. Véleménye szerint egy baráti kör szórakozását nem illik támogatnia a Képviselő-testületnek. Elmondja még, hogy van olyan civil szervezet, akiről nem is lehet hallani, hogy Balatonkeneséért bármit tett volna, pl. az állatvédők egyesülete. Számukra sem javasol támogatást megállapítani. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 111/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános Iskola Diákönkormányzat részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 9

10 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 112/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános Iskola Irodalmi Színpad részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 113/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tipegő Klub részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 114/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Nőszövetség részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 10

11 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 115/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karitász Balatonkenesei Csoportja részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 116/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kreatív Kenese Egyesület részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 117/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub Balatonakarattya részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 11

12 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 118/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rády Diáksport Egyesület részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 119/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők a Balatonért Egyesület részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 120/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Népdalkör részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 12

13 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 121/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátorján Nyugdíjasklub részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 122/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állatvédő Egyesület részére a benyújtott pályázat alapján évben nem nyújt támogatást. pályázót tájékoztassa. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 123/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluvédő Klub részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 13

14 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 124/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Csoportja részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 125/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetsége részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 126/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunniai Cukorzacskó-gyűjtők Társasága, Magyar Nordic Walking Akadémia, és a Balatonkenese Bányász Röplabda Egylet részére a benyújtott pályázatok alapján évben nem nyújt támogatást. pályázókat tájékoztassa. 14

15 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 127/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Labdarúgó Klub és a Polgárőrség által benyújtott pályázatokat más alkalommal tárgyalja, a részükre nyújtott támogatást nem a civil szervezetek számára elkülönített keretből állapítja meg. pályázókat tájékoztassa. Sörédi Györgyné szünetet rendel el 15,18 órától. A Képviselő-testület a szünetet követően 15,48 órától folytatja munkáját. Mielőtt rátérnének a következő napirendi pontra, megköszöni Kurucz Henrietta képviselőnek, hogy a településen megszervezték az ingyenes szűrések lebonyolítását, - melyeket szórólapokon közzé tettek. Nagy dolognak tartja ezt, mert onnan indultak, hogy összeget kell elkülöníteni ezekre és most ez nulla forintjába kerül az önkormányzatnak. Kurucz Henrietta képviselő: Elmondja, hogy egy gyógyszercég közreműködésével és szponzorációjával, valamint orvosok közreműködésével sikerült megvalósítani az ingyenes szűréseket. Az orvosi rendelőben lesz lebonyolítva, reméli, elég lesz az alkalom, ha nem, akkor fognak több alkalmat szervezni. A szűrővizsgálaton szakorvossal lehet egyeztetni a prosztata rákszűrésen, ami ezzel párhuzamos a bőrgyógyászati vizsgálat, elsősorban a bőrdaganat szűrés, ezzel egyben koleszterin és vércukormérés is történik. Az urológiai vizsgálatra kérnek bejelentkezést, mert a szükséges eszközöket meg kell rendelni. 3. Egészségügyi helyzetről beszámoló Előadók: Dr. Németi Sándor háziorvos Dr. Détár Bianka háziorvos Dr. Horváth Mária gyermekorvos Dr. Thury Vivien fogorvos BOMEDIC 99 Bt. 15

16 Hozzászólások: Kurucz Henrietta képviselő: Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, nem kíván szavazni az ügyben. Bókkon Tamás képviselő: Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, nem kíván szavazni az ügyben. Németh Ferencné képviselő: Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, nem kíván szavazni az ügyben. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 128/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Kurucz Henrietta, Bókkon Tamás és Németh Ferencné képviselők érintettségének bejelentését az egészségügyi helyzetről szóló beszámoló napirendre vonatkozóan és egyetért azzal, hogy érintettségükre tekintettel nem kívánnak szavazni a beszámolókról. A Képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné Elmondja, hogy a két háziorvosi szolgálat, a gyermekorvos, a fogorvos, illetve az otthoni szakápolást végző Bomedic 99 Bt. által érkezett beszámoló tevékenységükről. Németi doktor úr jelzi, hogy az elmúlt évekhez képest 10%-os emelkedést mutat a praxisban ellátott betegek száma. Talán mindenki érzékeli, hogy intenzívebb szűrővizsgálati rendszer kellene működtetni az egészségügynek ahhoz, hogy kiszűrje a betegségeket. Sajnos egyre több az olyan beteg, aki olyan stádiumba kerül, hogy a betegség rendes kezelése nem lehetséges. Azért is terveztük, hogy a település területén megpróbáljuk megoldani az említett szűrővizsgálatokat. Jelzésértékű még, hogy a mi vidékünkön országos szinten nagyon magas a szív- és érrendszeri betegségek száma. Érdemes lenne kutatni a gyógyításban tenni tudóknak, mert valami oka kell, hogy legyen. Nagyon sok a rákos betegségek száma is, jó esetben nem az önkormányzatnak kellene ezt finanszírozni, hanem az állami kasszának - ez a saját véleménye. Dr. Détár Bianka doktornő a II. számú körzet háziorvosa, egy összegező megállapítása, hogy nagy ingadozást mutat az egészségi állapot. A régi probléma az alkoholproblémás emberek, valamint a pszichiátriai kezelésre szoruló betegek száma. Az ilyen intézmények száma nagyon elenyésző a rászorultak számához képest. A halálozások tekintetében a daganatos betegségek vezetnek, évi daganatos betegséget diagnosztizál. Megköszöni a doktornő az önkormányzatnak a vérszállításban vállalt feladatot is. A 16

17 gyermekorvosi beszámolót ma kaptuk kézhez, gyermekvizsgálat 2510 esetben történt, a praxislétszám az elmúlt évben 640 fő volt. Az iskolai ellátást kiválónak minősítették az iskola részéről. Kórházi ápolásra 16 esetben került sor tavalyi évben. Kéri az együttműködésünket, amennyiben tudunk segíteni. A fogászati praxis működéséről nagyon sok jó dolgot hallunk, amióta dr. Thury Vivien fogorvos elkezdte működését, megszaporodott a fogászati kezelések száma. ¾ év alatt 1330 esetben keresték fel a rendelőt. Sokféle eset van, nagy a túljelentkezés, előjegyzésre tudnak csak dolgozni. Kritikai észrevétel is volt, amit a doktornőnek jelzünk majd, a sürgős esetek soron kívüli kezelését illetően. Otthonápolási szakszolgáltatás a Bomedic 99 Bt végez, 10 település vonatkozásában. Kéri a jelen lévő Bókkon Tamás képviselőt, aki a szakápolási szolgálat ügyvezetője, amennyiben kívánja, szóban egészítse ki beszámolójukat. Bókkon Tamás képviselő: Örül, hogy leírhatta, mivel foglalkoznak. A 12 év óta amióta működnek, minden évben jelen voltak az otthonápolási tanácskozásokon, Balatonkenese neve nagyon jól cseng ezeken a fórumokon. Tb finanszírozás által működik, a háziorvos írja fel a kezeléseket, amik kórházi ápolásokat váltanak ki. Legnagyobb részét a kezeléseknek műtéti, vagy krónikus sebek ellátásra, infúziós terápia, mozgásszervi betegek ellátása, fizioterápia és gyógytorna teszi ki, meg van határozva, hogy lakosságarányosan melyik településen mennyi vizitet hajthatunk végre. Az önkormányzattól kapott támogatás arra lesz jó, hogy balatonkeneseieket nem kell visszautasítani. A hospice ellátás keretében a már gyógyíthatatlan betegeket otthon ellátjuk, akiknek már gyógyító terápiát nem lehet nyújtani, csak fájdalomcsillapítót, hogy békességben mehessen el. Gratulál a tevékenységhez, reméli, nagyjából meg vannak a lehetőségek az anyagiak megteremtéséhez. Thury Attiláné óvodavezető: Meg szeretné köszönni Dr. Horváth Mária gyermekorvosnak, hogy 2004 óta a bölcsődét havonta ingyenesen ellátja, úgy gondolja, ez nagyon dicséretes, köszöni szépen doktornőnek. Megköszöni a kiegészítéseket. Javasolja a háziorvosok, a gyermekorvos, a fogorvos, valamint az otthoni szakápolást végző szolgálat egészségügyi helyzetről szóló beszámolóinak elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 129/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos és a Bomedic 99 Bt. által készített egészségügyi helyzetről szóló beszámolókat a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 17

18 z érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné Javasolja, hogy a háziorvosok, a fogorvos, valamint a Bomedic 99 Bt számára a közműköltségek biztosításához anyagi hozzájárulásként egyenként Ft összegű támogatást nyújtsanak. Megjegyzi, hogy a gyermekorvos számára is felajánlották ezt a lehetőséget, de Dr. Horváth Mária lemondott a támogatásról. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 130/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, valamint a fogorvos számára a közműköltségekre évben az alábbi támogatási összegeket biztosítja: Dr. Németi Sándor háziorvos Ft Dr. Détár Bianka háziorvos Ft Dr. Thury Vivien fogorvos Ft Bomedic 99 Bt. (Balatonkenese) Ft A Képviselő-testület megbízza Sörédi Györgyné t, hogy az érintetteket értesítse és felhatalmazza a támogatási szerződések aláírására. Határidő: április 20. Kürthy Lajos képviselő: Indítványozza, hogy - mivel a gyermekorvos a közműköltséghez való hozzájárulásról lemondott - a gyermekorvosi rendelő tárgyi feltételeinek javításához biztosítson támogatást a Képviselő-testület Ft összegben. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 131/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kürthy Lajos képviselő indítványára Dr. Horváth Mária gyermekorvos számára tekintve, hogy a gyermekorvos a Képviselő-testület által felajánlott közműköltségekre nyújtott 18

19 támogatási összegről lemondott a gyermekorvosi rendelő tárgyi feltételeinek javításához s gyermekorvossal történő előzetes egyeztetést követően - szükség esetén Ft összegű támogatást nyújt. z érintettet tájékoztassa és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására. 4. Vegyes ügyek Lomtalanítás időpontjának meghatározása Előadó: Sörédi Györgyné Hozzászólások: Javasolja, gondolják át a lomtalanítási akció dátumának meghatározását. Már több helyről elhangzott, hogy a tavaszi megszervezést támogatnák. A szabad kapacitása tájékoztatása szerint - a Zöldfok Zrt-nek a tavaszi időszakban május 4-től 7-ig lenne. Ezen belül Akarattyán 4-5-én, illetve Kenesén 6-7-én tudnák megszervezni a lomtalanítási akciót. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 132/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balatonkenese és Balatonakarattya területén év tavaszán kívánja megszervezni a lomtalanítási akciót az alábbi időpontokban: Balatonakarattya május 4-5-én Balatonkenese május 6-7-én. A lomtalanítási akció lebonyolításával megbízza a Zöldfok Zrt.-t. A lomtalanítás keretében összegyűjtött hulladékok elszállításának díját az előző évi, Ft/m 3 + Áfa áron fogadja el. A lomtalanítás költségét évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Sörédi Györgyné t a Zöldfok Zrt-vel történő megállapodás aláírására. 19

20 Kelemen Zoltán Falugondnokság vezetője Pilinszky János Általános Iskola felújítása Előadó: Sörédi Györgyné Hozzászólások: Vatics Erzsébet képviselő: Kérdése, hogy az önrész 5 milliós összegét miből tudják biztosítani? Egészen biztos benne, hogy az önkormányzat nem kapja meg a maximum támogatást, csak töredékét, ennek kapcsán az önrész is a töredéke lesz csak. Kürthy Lajos képviselő: Javasolja, nevezzék meg az önrész forrását. Wolf Viktória jegyző: Véleménye szerint az általános tartalék terhére tudják megjelölni. Az iskola költségvetésében van az összegnek egy töredéke, a rendelkezésre álló összeg alacsony az ország intézményeinek számához mérten. Kürthy Lajos képviselő: Javasolja elfogadásra a pályázat benyújtását 20%-os önrésszel. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 133/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II. 26.) rendelete alapján pályázatot nyújt be a Pilinszky János Általános Iskola (8174 Balatonkenese, Bajcsy Zs. u. 10.) elemi infrastruktúrafejlesztésére, korszerűsítésére, valamint eszközbeszerzésre Ft összköltséggel. 20

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Szám: 8/2010. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z O K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 27/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 292/2013. (VI. 27.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján megtartott rendkívüli ülése könyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-én 20,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-én 20,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 15/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-én 20,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről.

készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Farkas Zsuzsa, Kovács Antal, Kóbor Tamás, Mayer Endre Gyuláné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 13/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 13. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 13. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a Pénzügyi Bizottság elnöke, Héri Viktor, Rudolf Károlyné a Pénzügyi Bizottság tagjai, Farkas Ernő

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 8/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat 9/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat a Szivárvány

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben