J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Jelen vannak: Sörédi Györgyné Bókkon Tamás képviselő Fürdősné Dr. Endrődi Éva képviselő Kelemen Zoltánné képviselő Kocsis Jenő képviselő Kurucz Henrietta képviselő Kürthy Lajos képviselő Lengyel János képviselő Németh Ferencné képviselő Vatics Erzsébet képviselő (10 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző Pozsonyi Monika TSZSZI vezető Szabó Károlyné iskolaigazgató Thury Attiláné óvodavezető Kelemen Zoltán Falugondnokság vezető Kiss Tamásné Pénzügyi Bizottság kültag Varga Zsuzsa Pénzügyi Bizottság kültag Kiss Tamás Részönkormányzati kültag Kékesi Ferenc Részönkormányzati kültag (9 fő) Jelen van továbbá: Horváth József Alsóréti Egyesület Polgár Tibor 2008 BLC Szabó Károly FKGP Vig András Kreatív Kenese Egyesület Kropf Andrea Kreatív Kenese Egyesület Kerti Teréz Egyed Bernadett Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján KHT Pintér Sándorné Szivárvány Népdalkör Gondán Sándorné Nyugdíjasklub Sellei Abigél P.J. Általános Iskola Zongorné Mátray Piroska Berecki Gábor B.akarattya Tájvédő Egylet (13 fő) 1

2 I. N A P I R E N D E L Ő T T : Sörédi Györgyné köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 fő képviselő-testületi tag közül 10 fő jelen van, így az ülés határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ezt követően javasolja a március 26-i nyílt és zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére kijelölni Kelemen Zoltánné és Bókkon Tamás képviselőket. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 106/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 26. napján megtartott nyílt és zárt Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kelemen Zoltánné képviselőt és Bókkon Tamás képviselőt jelöli ki. A Képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné Ezt követően a tájékoztatást ad a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 107/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t, hogy az érintetteket tájékoztassa. Határidő: azonnal 2

3 Sörédi Györgyné ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására /meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva/. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 108/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete március 26. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről Előadó: civil szervezetek 2. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása Előadó: Sörédi Györgyné 3. Egészségügyi helyzetről beszámoló Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos 4. Vegyes ügyek. Előadó: Sörédi Györgyné A Képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről. Előadó: civil szervezetek Hozzászólások: Fürdősné Dr. Endrődi Éva képviselő: Elmondja, hogy a kulturális bizottság megtárgyalta a napirendet, köszöni a részletes és tájékoztató jellegű beszámolókat, örültek a benne foglaltaknak. Örül, hogy a település jó hírnevét öregbítik és az önkormányzattal együttműködve szép eredményeket érettek el az évek során. Számba veszi azokban megfogalmazott igényeket, és igyekeznek megvalósítani 3

4 azokat. Szívesen veszik a személyes hozzászólásokat is. Jövőre nézve reméli a gyümölcsöző együttműködést a szervezetek és a település számára is. Elfogadásra javasolta a bizottság a beszámolókat. Vatics Erzsébet képviselő: Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság és a részönkormányzat együttes ülésén megtárgyalta és a döntés az volt, hogy a szakbizottságnak átadta tárgyalásra és azok döntését alapul véve javasolja a Képviselő-testületnek a továbbtárgyalását. Vigh András Kreatív Kenese Egyesület: A strandfejlesztéssel kapcsolatban hívja fel a Képviselő-testület figyelmét, hogy olyan egyedi dolgokat kellene szolgáltatni, ami máshol nincsen, a múltkori ülésen említetteket ismétli. Vatics Erzsébet képviselő: Szívesen veszi a kérést, de egy nagyprojekt kezdetén vagyunk, amiben rengeteg olyan strandelem van, ami a szolgáltatásokat bővíti, ha ez benyújtásra kerül, mindenki megelégedésére szolgáló fejlesztések fognak létrejönni. Bereczky Gábor Balatonakarattya Tájvédő Egylet: Elmondja, hogy tavaly tartottak a helyszínen egy tárgyalást, akkor abban állapodtak meg, hogy bizonyos elmaradások pótlásra kerülnek. pl. a közút (hol?) megszűntetése, a vízparti terület tájvédelmi körzetté nyilvánítása, a harmadik javaslata lenn a fejlesztésekre hivatkozva pályázati pénzek elnyerése kapcsán, hogy a Balatonakarattya CBA üzlet Napfény parkoló területén a butikosokkal vegyék fel a kapcsolatot, mivel azon a helyen programokat lehetne megvalósítani, erre pályázatot kiírni, a vállalkozónak kiadni díjmentesen a területet és ezzel pezsgést lehetnek hozni Balatonakarattya életébe. A stranddal kapcsolatban: ha a Bercsényi strand felújításra kerül, támogatni tudnánk, hogy egy olyan korszerű felújítási programra kerüljön sor, - a kormánytól 50%-os vissza nem térítendő támogatás lehetne igényelni - hogy a gumirádli strandon területet fel lehetne ajánlani a régi hagyományokkal rendelkező oktató tábor hasznosítására. Valaminek történnie kellene, mert nem látja, hogy érdemben történne valami a körforgalmon kívül. Ebben az ügyben pl. iparművészeket is meg lehetne keresni véleménye szerint. Lényeg, hogy a turizmus fellendítése felé tudjunk haladni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a körforgalommal kapcsolatosan a Képviselő-testület még nem döntött, a kulturális bizottság dolgozik az anyagon. Elmondja, hogy a Gumirádli strandon történt a vitorlásoktatás, amit értékesítettek. Az 50%-os támogatásokkal kapcsolatban: örül, ha a 85%-os támogatási arány elég sok mindenre ad lehetőséget a pályázat megnyerése esetén, pl. Bercsényi strand, a Napfény ABC területe is, a parkoló és a lejáró is. Ha nyáron még nem történik ott semmi, akkor a Napfény ABC környékének kihasználása nem rossz gondolat. Voltak már régebben is próbálkozások, volt, aki örült neki, de volt, aki nem. Meg lehetne gondolni annak a hasznosításának a lehetőségét. Felkéri erre a kulturális bizottságot és a turisztikai egyesületet, hogy Berecki úrral, és akik ehhez ötletekkel szolgálhatnak, a következő Képviselő-testületi ülésen már lehetne közös koncepciót felállítani, a művészeti vásár sem rossz gondolat. A tájvédelmi körzetté nyilvánítással kapcsolatban elmondja, hogy a területrendezési terv módosítása folyamatban van, már többször elkezdtük ezt a folyamatot, ennek is vannak drukkerei és ellendrukkerei is. A 4

5 nem létező közút az továbbra is nem létező sajnos, azért, mert vannak területi problémák, nem ott halad az út, ahol kellene, ahol pedig halad, van sok olyan telek, amelyen áthalad. A szakma nem tudja elképzelni, hogy azon a nyomvonalon tudjon haladni, a területrendezési tervünk nem tudja orvosolni. Bereczky Gábor Balatonakarattya Tájvédő Egylet: Az úttal kapcsolatban elmondja, hogy létező útként van feltüntetve, de nincs, és az a kérés, hogy törölve legyen. A rendezési terv szerint olyan közút nincs, aminek mindkét vége zsákutca. Továbbra is kérik a megszűntetését. Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület: Örül, hogy a Képviselő-testület foglalkozik a civilekkel is, megtiszteltetésnek veszik. Az viszont nem tetszik, hogy röpke, pár mondattal értékelik a munkánkat. Mi sok időt fordítunk arra, hogy leírjuk a munkánkat. Rossz érzés az is, hogy nem kapunk visszajelzést írásban akár a javaslatainkra. Az alsóréti utakra is gondol itt, valahol el kellene indulni. Együttműködési megállapodást is leírta, jó ez, ha működik, de ha nem működik, akkor minek? Javaslatként írta le még, hogy kéri, hogy legyen egy képviselő, akihez a problémánkkal fordulhatunk és ő hozza be e Képviselő-testület elé és ha nem is vagyunk itt, a visszajelzést megkaphatnánk. A Képviselő-testületnek is jól jönne, ha egy-egy ember ismerné azt a bizonyos területet. Ha pl. az alsóréti egyesület felvet egy dolgot, lehet, hogy páran ismerik, de lehet, hogy nem mindenki. Nem lenne baj, ha a Képviselő-testületből annak a területeknek meglenne a saját embere. A szemeteléssel kapcsolatban is leírta, hogy ebben már lépni kellene. Valahol el kell kezdeni a büntető szankcionálást, mert a közös pénzünket néhány személy az ablakon dobálja ki. Ahogy mi megoldjuk a zsákos hulladékelszállítást, akkor nagyobb volumenbe is meg lehet oldani az egész településre kiterjesztve. Egy komposztáló létrehozását is többször javasolták már. A Vak Bottyán úti Tücsök ABC üzlet is katasztrofális, jó lenne eldönteni. Röviden ennyi. A Tücsök ABC-vel kapcsolatos felvetésre válaszolva elmondja, hogy a szerződést aláírták, áprilisban kezdik a felújítást. Megjegyzi, hogy sok probléma volt a területtel kapcsolatban. A szemetelés büntetés témaköre nagyon sokszor és mindenhol előre kerül időről időre, köszönet mindenkinek, aki segített ebben. Nagyobb intenzitással kell ezzel törődnünk, a hétvégék borzasztóak, azzal foglalkozni kell, hogy olyan segítséget kérünk pl. a polgárőrségtől is, hogy egy-egy területnek legyen gazdája, akitől visszajelzést tudunk kapni. A lomtalanítással kapcsolatban elmondja, van egy olyan határozat, hogy lehetőség szerint a II. félévben kerüljön megrendezésre, el kell dönteni, hogy maradjunk ennél, vagy tegyük át tavaszra. A Zöldfok Zrt-vel történt egyeztetések során kiderült, hogy a tavaszi időszakban május 4-től május 7-ig lenne szabad kapacitásuk a lomtalanítás megszervezésére. Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület: Látja, hogy kiteszik a dolgokat, a zöldhulladékokat, az biztos, hogy előbb-utóbb el kellene vinni, jó lenne, ha tavasszal lenne a lomtalanítás. Kelemen Zoltán Falugondnokság vezetője: A Képviselőt-testület döntése az időpont meghatározása, a Falugondnokságnak a szervezésben van feladata, itt jegyzi meg, hogy a zöldhulladék-elszállítás mindenképpen 5

6 pénzbe kerül. A lomtalanítás keretében ki fogják számlázni, ha mi szedjük össze, akkor a saját költségünk. A lomtalanítás nem a zöldhulladék-elszállításra vonatkozik, azt pluszban számlázza a Zöldfok. Vatics Erzsébet képviselő: Nem mindegy, hogy lombtalanítás vagy lomtalanítás. A lomb egészen más, a Horváth úr komposztálási felvetése nagyon jó ötlet, a Falugondnokságnak erre van kapacitása, úgy gondolja, már ezt csinálni kellene. Az is igaz, hogy tovább kellene gondolni, mert ha van komposztálónk, akkor abból bevételre is szert tudnánk tenni. Kelemen Zoltán Falugondnokság vezetője: Elmondja, hogy a norvég alap pályázaton már elindultak, kb. 10 millió forintba kerülne, a komposztáló létesítése, valamint gépeket is kellene beszerezni. Wolf Viktória jegyző: Elmondja, hogy komposztáló létrehozása engedélyköteles. Folytattak már előzetese egyeztetéseket a közszolgáltatóval és a környezetvédelmi hatósággal is, nagyon kemény előírásoknak kell megfelelni. Anyagaik vannak, viszont a továbblépéshez nem csak forrás szükséges, de nem tartja kizártnak a létrehozását. Az utak felújításának vonatkozásában kaptunk egy jó ötletet, tört aszfalt felújításra, javításra, úgy gondolja, hogy ezzel a módszerrel látványosabb eredményeket lehetne elérni. Az összes pályázati forrás gyűjtő utak fejlesztésére lesz kiírva, belterületi utakra semmilyen pályázati lehetőség nem lesz a 2013-ig terjedő időszakban. Városok tudnak a gyűjtő utak fejlesztésére pályázni, akik gyűjtő utakkal rendelkeznek és a rendezési tervben is akként szerepel. A lakossági összefogás felvetését köszöni arra vonatkozóan, hogy közösen nagyobb eséllyel tudják az utak fejlesztését megvalósítani. Bereczky Gábor Balatonakarattya Tájvédő Egylet: Véleménye szerint a komposztálás nem egyszerű dolog, Budapesten már elindítottak egy ilyen programot, célszerű lenne a fahulladékot elkülöníteni, amiből pelletet lehetne csinálni, vagy fűtésre hasznosítani. Ez a 2/3-a a zöldhulladéknak. Budapestet említi példának, ahol a kerttel rendelkező lakosság házi komposztálót vehettek néhány ezer forintért, a lakótelepieknek maradt a zsákos megoldás. Balatonkenese Balatonakarattya kertvárosias terület, itt kellene a lakossági összefogás. Kérése, ha lehetne olyan lehetőség, hogy az önkormányzat honlapján az egyesületek tevékenységéről szóló dokumentumokat is feltölthetnék, a javaslatokat, jegyzőkönyveket és követni lehetne működésüket. Kiss Tamásné pénzügyi bizottság kültag: Berecki úrnak válaszolja, hogy Képviselő-testületi és bizottsági üléseken sokszor beszélnek a hulladékelszállítási dolgokról, ha egy évben egyszer jön ide, akkor újdonságként hat, de sokszor tárgyalják az év folyamán ezt a témát. Kelemen Zoltán Falugondnokság vezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy sok mindent összeszed a Falugondnokság a lomtalanításkor, amiért nem kell fizetnie az önkormányzatnak. 6

7 Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület: Megjegyzésként kívánja megemlíteni, hogy Alsóréti strand a neve, nem Alsóréti szabadstrand. Polgár Tibor 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club: Elmondja, hogy 2008-ban megalakult a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club, szeretné, ha az önkormányzat komolyabb pénzzel támogatná, a vállalkozók azt mondtuk, hogy tudnak segíteni, de ott is beütött a krach, nem tudnak segíteni. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy annak érdekében, hogy a kenesei fiatalok hasznosan eltölthessék az idejüket, és sportolással tegyék ezt, anyagi támogatást nyújtani szíveskedjenek részükre. Elmondja, hogy a harmadosztályban a negyedik helyen állnak. Példaként megemlíti, hogy beneveztek ősszel egy bajnokságba, ahol egy megye egyes csapattól kaptak ki csupán. Pénzügyi dolgok nagyon visszafogottak és a bírók kifizetése is gondot jelent, saját zsebből finanszírozza a vezetőség. Kérdése, hogy a Képviselő-testületnek mi a terve a mostani pályával, megmarad-e vagy az új elkezd-e épülni a lakótelep felett? Ha esetleg eladó lesz a lenti pálya és felkerül a lakótelep fölé, nem kellene a gyerekeknek a 71-es úton átjönni, ha itt maradunk, akkor lehetne pályázni a felújításra, van egy pályázati kiírás, de csak akkor érdemes, ha megmarad a jelenlegi pálya. Ha legközelebb lesz ilyen, akkor hiába pályázunk. Megköszöni a felvetéseket. Utána nézünk a rendezési tervünkben szerepel a lakótelep folytatásában a sportpálya, elmondja, hogy nem csak a jelenlegi Képviselő-testülettől függ, hanem a következőtől is, az biztos, hogy ősszel még nem kezdődik el az építése. Ha szponzort találunk, abban az esetben elképzelhetőbb lenne, hogy rövidebb idő alatt megvalósul. Nagyobb összegeket nem érdemes belefektetni a jelenlegi pályába véleménye szerint, csak olyan szintre hozni, hogy kiszolgálja a tevékenységet. A sportkeret is nagyon szűkös, ilyen kis összeggel nem jut sok mindenre egy ekkora klub. Javasolja, hogy a kulturális bizottsággal történjen egyeztetés, hisz most kezdték el a működést és szép eredményeket értek el. A kiírt pályázatot meg kell nézni közösen, hogy mit takar és mit kell vállalni, ha értelmes és ésszerű, biztos, hogy érdemes lehet megpályázni. Kürthy Lajos képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta, az volt a vélemény, hogy ha a fiatalok részéről ilyen nagy az igény, külön kell kezelni ezt a szervezetet. A társadalmi hatása szinte a település egészét érinti, akkor kezeljük külön. Úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata alapján a költségvetésben szerepeltetni kell a támogatási összeget, egy félmillió forintos kerettel még mai ülésen is elő lehet készíteni. A vállalkozók helyzete sem javul, az önkormányzaté sem, meg kell határozni, hogy milyen keretet javasolunk és minek a terhére. A fiatalok szenvedélye nem csak magánérdek, hanem közérdek, ezért tudja javasolni, és még a mai napon a pénzügyi bizottság javaslatot terjesszen a Képviselő-testület elé. Megköszöni a civil szervezetek véleményét, arra emlékszik, hogy amikor még csak néhány szervezet volt, volt úgy, hogy egyenként vagy intézményesen nem jól esett a kritika, de ezek odáig vezettek el, hogy elég sok lépést megtettünk közösen. Az érdekek különbözőek, nehéz harmonizálni a különböző érdekeket, úgy gondolja, a segítségükre voltak a munkájuk során, 7

8 örülhetünk, hogy ennyi civil segítője van a Képviselő-testületnek. Van a környéken több település, ahol nincs ennyi javaslat, ennyi érdeklődés a civilek részéről. Csak így tudunk továbbra is működni, az biztos. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 109/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatókat a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. z érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné 2. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása. Előadó: Sörédi Györgyné Hozzászólások: Elmondja, hogy a támogatási javaslatokat a kulturális bizottság teszi meg a Képviselőtestület felé. Felkéri a bizottság elnökét, ismertesse, hogy az igények tükrében milyen támogatási összegek merültek fel javaslatként. Fürdősné Dr. Endrődi Éva képviselő: Elmondja, hogy a rendező elv, ami alapján a kulturális bizottság megfogalmazta a javaslatát: feltétlenül úgy láttuk jónak, hogy közérdekű és kiemelt célok mentén elsősorban a kultúra és a sport területén, illetőleg az ifjúság és a nyugdíjasok életének támogatása, mint célt tartsuk szem előtt, a kiemelt célok és területek ezek voltak, amik köré csoportosult civil szervezetekre javaslatokat tettünk. Elmondja a javasolt összegeket. (táblázat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Javasolja a bizottság, hogy a labdarúgó klub és a polgárőrség támogatását kiemelten tárgyalja a Képviselő-testület. Cukorzacskó gyűjtő társaságnak és a Magyar Nordic Walking Akadémiának nem tudnak javasolni támogatást, jó munkát kívánnak. Reméljük, hogy az elkövetkezőkben sor kerülhet. A rendelkezésre álló keret 720 E Ft, illetve a sportkeret 500 E Ft. 8

9 Kürthy Lajos képviselő: Javasolja, hogy bár a táblázatban szerepel a Mundus Kiadó támogatási kérelme - ne a civil szervezetek keretéből javasoljanak támogatást részükre, a vegyes ügyek keretében a 4.9 pontban tárgyalják meg. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 110/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek pályázatai keretében feltüntetett MUNDUS Kiadó támogatási kérelmét a vegyes ügyek támogatási kérelmek megtárgyalása 4.9. pontjában kívánja megtárgyalni. A Képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné Kocsis Jenő képviselő: Javasolja, hogy aki úgy gondolja, hogy támogatni kívánja a kiadót, ajánlja fel a fel a tiszteletdíjából. Elmondja, hogy a bányász röplabda egyletről még nem is hallott, csak amikor támogatásra pályáz, akkor lehet róla tudomást szerezni. Nem javasol számukra támogatást megállapítani, mert az volt a cél, hogy azokat a civil szervezeteket támogatják, amelyek Balatonkeneséért tesznek. Véleménye szerint egy baráti kör szórakozását nem illik támogatnia a Képviselő-testületnek. Elmondja még, hogy van olyan civil szervezet, akiről nem is lehet hallani, hogy Balatonkeneséért bármit tett volna, pl. az állatvédők egyesülete. Számukra sem javasol támogatást megállapítani. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 111/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános Iskola Diákönkormányzat részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 9

10 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 112/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános Iskola Irodalmi Színpad részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 113/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tipegő Klub részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 114/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Nőszövetség részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 10

11 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 115/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karitász Balatonkenesei Csoportja részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 116/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kreatív Kenese Egyesület részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 117/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub Balatonakarattya részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 11

12 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 118/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rády Diáksport Egyesület részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 119/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nők a Balatonért Egyesület részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 120/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Népdalkör részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 12

13 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 121/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátorján Nyugdíjasklub részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 122/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állatvédő Egyesület részére a benyújtott pályázat alapján évben nem nyújt támogatást. pályázót tájékoztassa. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 123/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluvédő Klub részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 13

14 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 124/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Csoportja részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 125/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetsége részére a benyújtott pályázat alapján évben Ft támogatást biztosít. pályázót tájékoztassa, és egyben felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 126/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunniai Cukorzacskó-gyűjtők Társasága, Magyar Nordic Walking Akadémia, és a Balatonkenese Bányász Röplabda Egylet részére a benyújtott pályázatok alapján évben nem nyújt támogatást. pályázókat tájékoztassa. 14

15 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 127/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Labdarúgó Klub és a Polgárőrség által benyújtott pályázatokat más alkalommal tárgyalja, a részükre nyújtott támogatást nem a civil szervezetek számára elkülönített keretből állapítja meg. pályázókat tájékoztassa. Sörédi Györgyné szünetet rendel el 15,18 órától. A Képviselő-testület a szünetet követően 15,48 órától folytatja munkáját. Mielőtt rátérnének a következő napirendi pontra, megköszöni Kurucz Henrietta képviselőnek, hogy a településen megszervezték az ingyenes szűrések lebonyolítását, - melyeket szórólapokon közzé tettek. Nagy dolognak tartja ezt, mert onnan indultak, hogy összeget kell elkülöníteni ezekre és most ez nulla forintjába kerül az önkormányzatnak. Kurucz Henrietta képviselő: Elmondja, hogy egy gyógyszercég közreműködésével és szponzorációjával, valamint orvosok közreműködésével sikerült megvalósítani az ingyenes szűréseket. Az orvosi rendelőben lesz lebonyolítva, reméli, elég lesz az alkalom, ha nem, akkor fognak több alkalmat szervezni. A szűrővizsgálaton szakorvossal lehet egyeztetni a prosztata rákszűrésen, ami ezzel párhuzamos a bőrgyógyászati vizsgálat, elsősorban a bőrdaganat szűrés, ezzel egyben koleszterin és vércukormérés is történik. Az urológiai vizsgálatra kérnek bejelentkezést, mert a szükséges eszközöket meg kell rendelni. 3. Egészségügyi helyzetről beszámoló Előadók: Dr. Németi Sándor háziorvos Dr. Détár Bianka háziorvos Dr. Horváth Mária gyermekorvos Dr. Thury Vivien fogorvos BOMEDIC 99 Bt. 15

16 Hozzászólások: Kurucz Henrietta képviselő: Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, nem kíván szavazni az ügyben. Bókkon Tamás képviselő: Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, nem kíván szavazni az ügyben. Németh Ferencné képviselő: Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán, nem kíván szavazni az ügyben. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 128/2009. (III. 26.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Kurucz Henrietta, Bókkon Tamás és Németh Ferencné képviselők érintettségének bejelentését az egészségügyi helyzetről szóló beszámoló napirendre vonatkozóan és egyetért azzal, hogy érintettségükre tekintettel nem kívánnak szavazni a beszámolókról. A Képviselő-testület utasítja Sörédi Györgyné t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal Sörédi Györgyné Elmondja, hogy a két háziorvosi szolgálat, a gyermekorvos, a fogorvos, illetve az otthoni szakápolást végző Bomedic 99 Bt. által érkezett beszámoló tevékenységükről. Németi doktor úr jelzi, hogy az elmúlt évekhez képest 10%-os emelkedést mutat a praxisban ellátott betegek száma. Talán mindenki érzékeli, hogy intenzívebb szűrővizsgálati rendszer kellene működtetni az egészségügynek ahhoz, hogy kiszűrje a betegségeket. Sajnos egyre több az olyan beteg, aki olyan stádiumba kerül, hogy a betegség rendes kezelése nem lehetséges. Azért is terveztük, hogy a település területén megpróbáljuk megoldani az említett szűrővizsgálatokat. Jelzésértékű még, hogy a mi vidékünkön országos szinten nagyon magas a szív- és érrendszeri betegségek száma. Érdemes lenne kutatni a gyógyításban tenni tudóknak, mert valami oka kell, hogy legyen. Nagyon sok a rákos betegségek száma is, jó esetben nem az önkormányzatnak kellene ezt finanszírozni, hanem az állami kasszának - ez a saját véleménye. Dr. Détár Bianka doktornő a II. számú körzet háziorvosa, egy összegező megállapítása, hogy nagy ingadozást mutat az egészségi állapot. A régi probléma az alkoholproblémás emberek, valamint a pszichiátriai kezelésre szoruló betegek száma. Az ilyen intézmények száma nagyon elenyésző a rászorultak számához képest. A halálozások tekintetében a daganatos betegségek vezetnek, évi daganatos betegséget diagnosztizál. Megköszöni a doktornő az önkormányzatnak a vérszállításban vállalt feladatot is. A 16

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 29/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 2003. május 12-én megtartott rendes ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2012. május 24-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-i üléséről, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2008. október 29-én 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti

Részletesebben