Tartalomból: ELBALLAGTAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomból: ELBALLAGTAK"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3-4. oldal: Ovi hírek *** 4-9. oldal: Suli hírek*** 10. oldal: Nyugdíjas kirándulás*** 11. oldal: Református hírek*** 12. oldal: Életmód*** 13. oldal: Jeles napok augusztusban *** 14. oldal: Horoszkóp *** 15. oldal: Sport hírek *** 16. oldal: Hirdetések ELBALLAGTAK június 18-án elballagtak a nyolcadik osztályos tanulóink. Lezárták életüknek egy id szakát, de a régi iskolájuk kapuja mindig nyitva lesz el ttük, ide bármikor hazajöhetnek, bárhol is éljenek a világban, bárhová sodorja ket az élet számos vihara. (B vebben a 7. oldalon) Bronzérmes lett a Kék SE feln tt labdarúgó csapata a megyei II. osztályban! Az ifi együttes a szintén el kel negyedik helyen végzett, míg a serdül csapataink a középmez nyben végeztek. (Részletek a 15. oldalon) július 3-án konfirmálást tartottak a felújított református templomban. 14 gyereket emléklappal ajándékoztak meg. (B vebben a 10. oldalon) május 18-án Ostorosra és térségébe látogatott a Kék Madár Nyugdíjas Egyesület. Az élménydús beszámolóról részleteket a 10. oldalon olvashatnak.

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Kék Község Képvisel -testületének május 12-én megtartott ülésének napirendi pontjai: 1. Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulás évi beszámolója 2. Beszámoló a évben végzett gyámhatósági munkáról 3. A Szociális Alapszolgáltatási Központtal kötend megállapodás megtárgyalása, elfogadása 4. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 5. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulás alapító okiratának módosítása, egységes szerkezet alapító okirat elfogadása 6. A köztemet üzemeltetési szerz désének meghosszabbítása iránti kérelem megtárgyalása 7. A Képvisel -testület Szervezeti és M ködési Szabályzatának megtárgyalása, elfogadása 8. A Képvisel -testület évi gazdasági programjának megtárgyalása, elfogadása 9. Segélykérelmek elbírálása Az els két napirendi pontot egyszerre tárgyalta a Képvisel -testület, mivel a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság munkája szorosan összekapcsolódik. A beszámolóból kiderült, hogy a gyermekek esetében a magatartási problémák a korábbi évekhez viszonyítva csökkentek. Nagy örömünkre szolgált, hogy a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést egyre több személy veszi igénybe. Jelenleg házi segítségnyújtásban 31 f, szociális étkeztetésben 108 f részesül. Mindkét beszámolót a Képvisel -testület elfogadta, és megköszönte a dolgozók e területen végzett munkáját. A harmadik, a negyedik és az ötödik napirendi pontok esetében a jogszabályok változása tette szükségessé a módosításokat. A napirendi pontokat a Képvisel -testület megtárgyalta, és a javaslatokat elfogadta. A 6. napirendben a köztemet üzemeltet je kérte a szerz désének meghosszabbítását. Az elmúlt évek lakossági visszajelzéseib l azt a következtetést vonta le a Képvisel -testület, hogy a temet üzemeltet jének tevékenységével kapcsolatban nem merült fel probléma, a meghosszabbításához elviekben hozzájárult, de a szerz dés egyéb feltételeinek meghatározását a következ ülésre halasztotta. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A helyi önkormányzati választásokat követ en a Képvisel -testületnek át kell tekintenie a szervezeti és m ködési szabályzatot. Azt vagy módosítja, vagy egy teljesen újat alkot. Mivel id közben az önkormányzati törvény megváltozott, a mi esetünkben egy teljesen új rendelet került elfogadásra. A Képvisel -testületnek a m ködése során 4 évre szóló gazdasági programot kell elfogadnia. Ez a gazdasági program jelent sen befolyásolja a Képvisel -testület négyéves m ködését. Napirend után: Poór Sándor polgármester két sikeres pályázatról számolt be; Az egyiken az integrációs oktatásra Ft, támogatást nyert az önkormányzat. A másik pályázaton a Kéki Rosszcsontokért Alapítvány közrem ködésével Ft támogatást nyert a község a faluközpont kialakítására. Döntött a Képvisel -testület a ravatalozó új részébe beépítend nyílászárókkal kapcsolatban. A bekért árajánlatok közül a Hársfalvi Kft. ajánlata volt a legkedvez bb, ezzel a céggel kötött az önkormányzat szerz dést. Nyári étkeztetésre vonatkozó pályázat beadásának jóváhagyása mellett döntött a testület. A segélykérelmek megtárgyalása zárt ülésen történt. Tóth Tibor alpolgármester Felhívás! Kérem a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, hogy amennyiben számlaszámuk megváltozott, augusztus 15-ig az új számlaszámot leadni szíveskedjenek, hogy az egyszeri 5800 Ft utalása jó számlaszámra történjen. Hegedüs Lászlóné Könyvtári nyitva tartás Hétf 13: 00 17: 00 Szerda 13: 00 17: 00 Teleház júliusi nyitva tartása Hétf t l péntekig 08: 00-11: 00 14: 00 16: 00

3 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Ovi hírek Évértékelés Újra eltelt egy esztend. A gyerekek nagyobb része - még azok is, akik a kezdetekkor megillet dve, félénken, netalán sírva érkeztek az óvodába - testileg meger södve, ismeretekkel gazdagodva zárták a tanévet. El ször a kiscsoportos gyerekek köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat, és mutatták be, mit tanultak egész évben az anyák napi m sor keretében. Majd a középs csoportos gyerekek örvendeztették meg a szüleiket évzáró m sorukkal, és búcsúztak el szeretett Edit óvónénijükt l. A következ hét már lazábban, de izgalmasabban kezd dött számukra, ugyanis kirándultak a Nyíregyházi Állatparkba, ahol nagyon jól érezték magukat, és sok-sok élménnyel érkeztek haza. A következ id szak is eseménydúsan telt. A nagycsoportosok elbúcsúztak kedves óvodájuktól nagyon szépen sikerült évzáró m sor keretében. Az év folyamán már bebizonyították, hogy ügyes kis gyerekek, hiszen többször szerepeltek szívet melenget en községi rendezvényeinken is. Szeptemberben már komoly kötelesség vár rájuk az iskolában, de addig még el ttük a nyár, és kipihenhetik az egész éves fáradalmakat. A nagycsoport is kirándult, szintén a Vadasparkba. Annak ellenére, hogy már másodszor voltak itt, tartogatott számukra meglepetést ez a hely. Köszönjük Polgármester úrnak, hogy mindkét csoport gyermekeinek ingyen rendelkezésre bocsátotta a községi buszt a kiránduláshoz. Pedagógusnapon nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük Edit óvó nénit. A hosszú munkában töltött évek után ezúton is kívánunk Neki egészségben, boldogságban töltött nyugdíjas éveket! Szabó Lászlóné és az óvoda dolgozói Búcsúzom Az ember a múltba ezerszer visszanéz, könny nek látszik a búcsúzás, de a búcsú mindig nehéz. A hosszú szolgálatnak nyugalom a vége, most, hogy elértem, felnézek az égre. Hála Istennek, most már pihenhetek, nem parancsol senki, a magam ura leszek. Ezekkel, a sorokkal kezdtem búcsúbeszédemet június hatodikán. Nyugdíjba vonulásom alkalmából megható, felemel és számomra mindig emlékezetesek maradnak azok a szavak, amivel vezet im méltattak. Köszönöm nekik,hogy engedtek dolgozni, hogy az épít munkát soha nem gátolták,mindig mindenben segítettek. Külön köszönöm Polgármester úr szép szavait, azt, hogy hagyott szárnyalni, a feltétlen bizalmat, amivel soha nem éltem vissza. Ajándék volt minden perc és óra, és úgy illik, hogy megköszönjem én. Hálás szívvel emlékezem az els vezet mre, Erika nénire, aki megmutatta, milyen szép az óvón i pálya. Mert álmodtam egy álmot, és valóra vált. Kincskeres kedvem kincseket talált. - Hisz az óvodás gyerek mosolyánál, ölelésénél nincs nagyobb kincs. Itt szeretném nektek, kedves gyerekek és szül k megköszönni, hogy széppé és emlékezetessé tettétek az óvodás éveimet. Ajándék volt minden perc és óra, az ajándék az egész életem, melyben a családomnak és nektek kedves kollegan im nagy szerepe volt. Az, hogy helyben dolgozhattam, és nem kellett bejárni, egy megfizethetetlen kincs. Tudom, milyen bejárónak lenni, ázni-fázni, pedig akkor még nagyon fiatal voltam. Mindenkinek legalább annyi jót és szépet kívánok, mint amennyit én kaptam. Azt, hogy ilyen szép, új, tágas és világos óvodából mehettem nyugdíjba, külön köszönöm. Polgármester úr jóvoltából mi is részt vehettünk a tervezést l a berendezésig mindenben. Ami máshol, másnak szintén nem adatik meg. Csomagoljunk, legyünk útra készen, miel tt minden eltörik egészen. Hisz oly kevés, mit vinni kell, egy megérte egy hinni kell. N E K E M M E G É R T E! EDIT ÓVÓ NÉNI

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július OVI - SULI HÍREK Újra a vadasparkban Május 31-én buszos kirándulásra indultunk a középs csoportosokkal. Nagy kár, hogy egy buszban nem fértünk el, mert az egy külön élmény a csoportnak. A botanikus kertben kezdtük a napot, ahol a gyerekek csodálattal nézték az egzotikus növényeket, a tavirózsát és nem utolsósorban a term banánfát. Megnéztük az elkészült installációkat is, amiket a nyíregyházi m vészeti szakközépiskola diákjai készítettek. A vadasparkban az állatok látványa mindig nagy élmény a gyerekeknek, nem felejtették el, hogy itt már jártunk, ezt már láttuk, pedig tavaly még csak három évesek voltak. A f attrakció mégis az evés-ivás, a jégkrém elfogyasztása. Nagyon türelmetlenek még, sietnek mindig el rébb, hogy ott vajon mit fognak látni. Este otthon azt mesélték, rengeteget járkáltunk, pedig k fárasztottak le bennünket. Mindig úgy ér véget a kirándulásunk, hogy mikor megyünk újra. A botanikus kert dolgozói nevetve jegyezték meg: - Megjöttek a kékiek pirosban. ISKOLAI TANÉVZÁRÓ Edit óvó néni Nyár végén, sz elején olyan távolinak t nt ez a mai nap, hogy el sem tudtuk képzelni. Új tervekkel, nagy lelkesedéssel, tenni akarásban b velkedve vágtunk bele a tanévbe. Mostanra a gyermek, a pedagógus egyaránt megfáradt. A tanévzáró ünnepély egyik feladata az év rövid értékelése, legfontosabb eredményeinek összefoglalása. Az egyéni értékeléseket tartalmazó bizonyítványokat mindenki kézhez kapja, az osztályok munkájáról, eredményeir l az osztályf nökök röviden beszámolnak, most tehát általában az iskolai összeredményekr l szeretnék képet adni. Színes programokban, változatos rendezvényekben és színvonalas versenyekben gazdag tanévet zárunk. Büszkeség és elégedettség tölt el, ha ezekre az eseményekre, programokra, a közösen elért eredményekre gondolok. Ezúton is köszönjük a befektetett munkát mindazoknak, akik iskolánk hírnevét er sítették, illetve részt vállaltak a programok lebonyolításában. A teljesség igénye nélkül szeretném feleleveníteni eseményeinket, eredményeinket. Sikeres programjaink, rendezvényeink voltak: az adventi készül dés, a közös mézeskalácssütés a szül kkel, a karácsonyi m sor, Mikulás, egészségnap, Pet fi-hét, jótékonysági est, családi nap, és még sorolhatnám. Mindezek a gyerekek fej dését szolgálták. Tanulóinkat arra neveljük, hogy az iskola szellemiségének megfelel en és a Házirendben megfogalmazott kötelez és elvárható normák szerint viselkedjenek iskolán belül és kívül is. Sajnos, ez nem mindig sikerült. Az iskola életének szabályai vannak. A tanórai fegyelmezetlenségek, a társak és az óramenet zavarása, az óraközi szünetekben történ viselkedés, a feln ttekkel szembeni tiszteletlen magatartás a helytelen viselkedés azon példái, amelyeken a jöv ben sok tanulónak változtatnia kell. Ezt bizonyítják a számtalan osztályf nöki és igazgatói figyelmeztetések. Eredményt elérni csak fegyelemmel, szorgalommal, kitartással lehet.

5 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 5. oldal Nagyon fontos feladatnak tekintjük a közösségi érzés er sítését. A múlt évben közös sálunk, nyakkend nk lett, az idei tanévben pedig elkészült az iskolai egyen pólónk, sapkánk, kend nk. SULI HÍREK A 8. osztály számára matematika és magyar felvételi el készít t tartottunk, ezzel is segítve a továbbtanulási esélyeiket. Nagyon örülünk neki, hogy sokan sikeres felvételit írtak, és a megye rangos középiskoláiban folytatják tovább tanulmányaikat. 26 nyolcadik osztályos tanulhat tovább ott, ahol szeretne. Versenyek. Sok tanulónk megismerte a felkészülés nehézségét, megtapasztalta a versengés izgalmát, és azt, hogy a jó eredményhez a kitartó munka mellett nagy tudás és gyakran szerencse kell. A versenyek eredményei: Most csak a RISZ els három helyezettjeit ismertetném, természetesen többen vettek részt a versenyeken, akik szintén szépen szerepeltek. A kirándulások, versenyek, papírgy jtés, virágültetés folyamán a gyerekek megtanulják környezetünk tiszteletben tartását, a természet szeretetét, az összetartozás örömét, jelent ségét. Sikeres munkánkat évr l évre jól megalapozza az óvoda el készít tevékenysége, a gyermekek egészségét szolgálják a véd n i és iskolaorvosi sz r vizsgálatok, a helyben folyó gyógytestnevelési és logopédiai foglalkozások. Színesebbé tették mindennapjainkat a m vészeti iskolások, a néptáncosok, furulyások, képz m vészetisek, akik állandó szerepl i voltak rendezvényeinknek. Dombrádon, a m vészeti versenyen néptáncosaink ragyogóan szerepeltek, bronz fokozatot kaptak a zs rit l. Rádi Mihály 3. osztályos tanulónk pedig a rajzverseny különdíjasa lett. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészít tanáraiknak. Tanulóinkat már vendégül láttuk szüleikkel együtt, és jutalmaztuk ket a szép eredményükért. név osztály verseny helyezés felkészít 1. Lovass Annamária 2. rajz 2. Hajnal Em ke 2. Rádi Mihály 3. rajz 1. Sz ll si Valéria 3. Simon Mónika 3. szavaló 2. Sz ll si Valéria 4. Torma Szabolcs 4. rajz 2. Soós Lászlóné 5. Blaner Mónika 5. helyesírás 2. Bozsó Gizella 6. Gemzsi Szabina 5. szavaló 2. Bozsó Gizella 7. Szabó Judit 7. helyesírás 3. Bozsó Gizella 8. Szokolán Cintia 8. Kazinczy 2. Hegyes Szilvia SPORT 1. Nyerges Bálint 6.b kislabda Hritz Rozália 7. kislabda Simon Sándor 8. súlylökés Czubók Arnold 8. súlylökés kislabda úszás , Kántor Péter 8. úszás 1. Sebestyén Attila

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július SULI HÍREK Számtalan nyertes pályázatunk volt ebben a tanévben. Ez tette lehet vé, hogy kirándulni vigyük a halmozottan hátrányos helyzet gyerekeket, fejleszt eszközöket, padokat vásároljunk, rendezvényeinkhez biztosítsuk a szükséges eszközöket. Köszönet illeti az Önkormányzatot. Az év folyamán folyamatosan támogatott bennünket, hogy tanulóink eljuthassanak a versenyekre, ingyen biztosította az osztálykirándulásokra a sárga buszt, biztosította rendezvényeink színhelyeit, sikeres informatikai pályázatuknak köszönhet en pedig több mint 10 milliós értékben számítógépekkel, interaktív táblákkal, projektorokkal és laptopokkal gazdagodott intézményünk. Köszönjük támogatásukat! Az Önkormányzat megfontolt döntésekkel törekszik az iskolai környezet szebbé, komfortosabbá tételére, a biztonságosabb jöv kép kialakítására. A Pet fi-hét programjain nem tudtunk volna olyan b ségesen jutalmazni, ha a Kéki Gyermekekért Alapítvány nem biztosította volna a pénzügyi feltételeket. A gyerekek nevében is köszönjük! Kedves Szül k! A nevel testület és tanulóink nevében szeretném megköszönni Önöknek segít készségüket. Kérem, hogy ezután is legyenek partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében! Ezúton is szeretném tolmácsolni az iskola valamennyi dolgozója, tanulója nevében köszönetünket az iskolai SZMK azon tagjainak, akik akár osztály, akár iskolai rendezvényr l volt szó, mellettünk álltak. Köszönöm a szül knek azt is, hogy a jótékonysági est bevételével hozzájárultak az iskolafelújítási tervünkhöz. Köszönöm, hogy aktívan részt vettek a programjainkon. Kérem, ezt a jöv ben is tegyék meg! Kollégáim nevében is ígérem, továbbra is azon leszünk, azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekb l a bennük rejl értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Törekedjünk arra, hogy az oktatásban-nevelésben résztvev hármas, a tanító, a szül és a tanuló, az utóbbi érdekében, keressünk minden lehet séget, ami segíti a gyermek minél magasabb szint fejl dését. Keressük és találjuk meg egymást minden nap! A tanítási id szak 183 napja rendelkezésünkre áll! Éljünk vele! Sokunkra ránk fér a pihenés. Mindenki nagyon várta már ezt a pillanatot, ezt a napot. Volt, aki a pihenésért várta, volt, aki a terveinek a megvalósítása érdekében. Ki kell használni tehát az id t, mert azok a diákok, tanulók, akik ma befejezték ezt a tanévet, vágynak a tartalmas nyári tevékenységre. Vágynak rá, mert a kisebbek megtanulták az írást, olvasást, számolást. Mások elsajátítottak egy újabb hatalmas nagy tanulási anyagot, hogy lassan továbblépkedve eljussanak fejl désük egy újabb állomására. Megtanulták a matematika, természettudományok, nyelvek leckéit. Továbblépkedtek, és befejezték azt a tanulási szakaszt, ahol a tanítón szinte egyedül tanít meg minden tantárgyat. Eljutottak a IV.-es lépcs ig, és most egy nagyot kell lépjenek. Lépést tartva sok tanárral, aki mind többet és többet tanít meg mindenkinek, aki erre hajlandó. Az alsó tagozat eredménye: - Kit n : 22 tanuló, az alsó tagozat 20%-a - jeles: 18 tanuló, az alsó tagozat 17 %-a - eredménytelen volt 3 f, az alsó tagozat 3 %-a Tovább lépkedve, a fels tagozaton látjuk, hogy tanulóink egyre szélesebb tudás birtokába juthatnak, vagy éppen besz kül ez az igény. Az eredményekb l úgy t nik, nálunk besz kül. - Kit n : 7 f, a fels tagozat 6%-a - Jeles: 5 f, a fels tagozat 4%-a - Eredménytelen: 9 f, a fels tagozat 8 %-a pótvizsgázik augusztusban. Kérem ket és szüleiket, hogy tegyenek meg mindent a felkészülés érdekében nyáron, ha már év közben nem sikerült. Vajon mi ennek az oka? Miért nem mozgat egyeseket a tanulni vágyás? Azt mondjuk, régen bezzeg volt tanulás, féltünk, hogy nehogy rosszjegyet kapjunk, és ha mégis megtörtént, otthon volt ám hadd-el hadd. És ha ügyesek voltunk, és jó eredményeket értünk el, kaphattunk jutalomból kirándulást, egy karórát, vagy csak dicséretet, és elmondhattuk, hogy ügyesebbek voltunk, mint a testvérünk. Manapság otthon van haddel-hadd? Félünk otthon, hogyha rosszul teljesítettünk az iskolában? Van jutalom megvonás? Az iskolában mindenkinek ugyanaz a tanár segít, és tanít. A jól tanulónak is, a rossznak is. Napjainkban el bb jön a jutalom, a sok drága érték, és utána meg a tanulás. Mi hajtson egyeseket? És ezt sokan nagyon jól tudják, és élnek is vele. Vajon ezek lennének az eredmények hátterében? Bizonyítványát mindenki érdeme szerint kapja. Azt, amiért küzdött. A többség jól dolgozott. S t, jelent s azon tanulók száma, akik kiválóan tanultak, f leg az alsó tagozaton. Olyan is van, aki arcpirulva, talán szégyenkezve veszi ma át bizonyítványát, mert nem úgy teljesített, ahogy azt t le elvárták, illetve elvárta magától. Senki ne keseredjen el, az élet nem áll meg, a bizonyítás lehet sége mindenki számára adott. Bizonyítsunk! Nem lehetetlen a jó bizonyítvány elérése, a jó vagy kiváló teljesítmény! Ami nekik sikerült, sikerülhet másoknak is. A tanév végén köszönetemet fejezem ki a fenntartónak, a szül knek, a Kéki Gyermekekért Alapítványnak, a Szül i Munkaközösségnek és mindazoknak, akik pozitív hozzáállásukkal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az oktató-nevel munkát. Köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, kitartását, türelmét.

7 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 7. oldal SULI HÍREK Kedves Gyerekek! Kérlek benneteket, hogy a nyári szünetben vigyázzatok magatokra! Ne keveredjetek bele semmilyen veszélyes kalandba. Miel tt bármit tesztek, használjátok a fejeteket! Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak: jó pihenést, izgalmas kirándulásokat, sok játékot, sok olvasást, és tartalmas felkészülést a következ tanévre. Ezen gondolatokkal a es tanév szorgalmi idejét bezárom. Hegyes Szilvia intézményvezet Ma búcsúzunk és elmegyünk. Az ember életében el re meghatározott, olykor már megszokott id ben és módon érkeznek el olyan kiemelked események, amelyek életének jelent s és felejthetetlen állomásai. Egy ilyen ünnep részesei voltak a 8. osztályos tanulóink június 18-án. k is, mint a kéki Pet fi Sándor Általános, AMI és Óvoda most végz s diákjai, lezárták életüknek egy id szakát. A bezáruló ajtótól azonban nem szabad megijedni, tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a lehet ségeket. hogy mindenkinek sikerül megérkeznie oda, ahova álmai vezérlik. Fohsz Gyöngyvér 8. osztályos osztályf nök A 2010/2011-es tanév ballagóinak névsora: Berki Ella, Bori Zoltán Czubók Arnold, Czubók Tibor Csikós Mónika, Daku Enik Dankó Rita, Farkas Anett Harcsa Boglárka, Jónás Jennifer Kántor Péter, László Delinke László Dóra, Maklári Gabriella Nagy Ferenc, Nyirkos László Rácz Ferenc Bence, Rózsa Erzsébet Simon Sándor, Szokolán Cintia Oláh Péter, Ónodi Evelin Torma István, Tóth Krisztián Tóth Réka, Varga Brigitta Varga Klaudia, Zupkó Barbara Ballagó diákjaink elhagyták az iskolát, de annak kapuja mindig nyitva lesz el ttük. k ide tartoznak, ide bármikor hazajöhetnek, bárhol is éljenek a világban, bárhová sodorja ket az élet számos vihara. Osztályf nökként kívánom, hogy az itt eltöltött évek, az élmények sokasága, a diákkori barátságok elegend er t adjanak diákjaimnak a mindennapok helytállásához. szintén remélem,

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Papírgy jtés Áprilisban a diákönkormányzat papírgy jtést szervezett. A gyerekek hetekig járták a falut, és lelkesen gy jtögették az újrahasznosítható hulladékot. Április 15- én, péntek délután biciklivel, furikkal, talicskával közleked diákokkal lehetett találkozni az utcákon, akik lelkesen hordták a kijelölt helyre a sok-sok papírt. Szorgalmasan dolgoztak a tanulók, volt, aki a szül t, nagymamát is bevonta. A munkát Szabó Miklósné, a diákönkormányzatot segít pedagógus irányította, a mérlegelésnél Sebestyén Attila tanár úr segített. 4 óra alatt 41q papírt sikerült összegy jteni. A papírt az Önkormányzat segítségével szállítottuk Nyíregyházára. A támogatást ezúton is köszönjük. SULI HÍREK osztály kijelölt helyen szorgoskodott. A környezetvéd és szépít kis-és nagy diákok lelkesedése remélhet leg nemcsak erre a napra szólt. A kés bbiekben is nekik kell/kellene gondoskodniuk a területükr l. A jó hangulatú munka szép eredménnyel zárult. Remélem, így a gyerekek jobban sajátjuknak érzik az intézményt, hiszen tehettek, tettek érte. A pénzb l jutott még a családi napra is. Minden tanuló jégkrémet és üdít t kapott május 21-én az egész napos rendezvényen. Gratulálok a szorgalmasan gy jtöget gyermekeinknek, nagyon ügyesek voltak. A papírgy jtést szeptemberben ismét megszervezzük. Hegyes Szilvia intézményvezet Csontbrigád projekt Természetesen a jutalmazás sem maradt el. A 4. és a 6.a osztály I. helyezett lett, így egy-egy finom csoki tortát kaptak. Egyéni versenyt is hirdettünk. Minden osztályból a legtöbbet gy jt gyerek ajándékcsomagot kapott. A papírgy jtésnek azonban nemcsak anyagi haszna van. Összefogásra, környezettudatos életvitelre, s t kapcsolatok teremtésére, ápolására neveli a gyerekeket. A pénzb l virágokat vettünk, és iskolaszépítési programot szerveztünk. Diákok és az 1. osztályosok szülei szorgoskodtak április 30-án az iskolánk területén. A tanulók kapával, gereblyével, ásóval és locsolókkal érkeztek az intézménybe szombat reggel. Feladatuk virágültetés és szemétszedés volt. Minden április 15-ét l a nyíregyházi Szakszervezetek Székházában egyedülálló kiállítás nyílt Csontbrigád projekt címmel. A Free Dance, a Bíborka és a kéki Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda képz s csoportjainak bemutatója elnyerte a közönség tetszését. A kiállítást Petrusák János f iskolai m vész tanár, a Pegazus TV igazgatója nyitotta meg, aki elmondta, hogy a képek mondanivalóját a lecsupaszított koponya mögött az emberi jellemhez lehetne hasonlítani. A koponyák ugyan egyformák, de az emberek mégis különböz ek. A koponya mögött megláthatjuk a m vészetet, ami mögött el bukkan egy jobb dolog. Nem felejthetjük el, hogy egy dologból, csírából mit lehet csinálni, vagyis mit tehetünk meg. Megdicsérte az alkotókat és elmondta, hogy nagyon tetszenek neki a gyerekek munkái, mert a képek nagyon szépek, kreatívak. Petrusák János záróbeszédét egy Emile Zola idézettel zárta: Nem az a lényeg, hogy mivel foglalkozol. Nem az a lényeg, hogy honnan jöttél és mikor csinálod. Hanem az, hogy szeretettel csináld és akard csinálni. A kiállításon megjelent T key Péter fest m vész is, aki méltatta a fiatal m vészpalánták munkáit. A megnyitót állófogadás követte, ahol a vendégek és a m vészpalánták eszmét cserélhettek. Mindezek megkoronázásaként a Tini Show együttes adott felejthetetlen nyitóm sort a vendégek és a kiállítás tiszteletére. A tárlat 3 hétig volt megtekinthet, majd több helyszínen, mint vándorkiállítás lesz nyomon követhet a városban és a megyénkben egyaránt. Nagy Zoltán képz m vészeti csoport vezet je

9 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 9. oldal SULI HÍREK A M vészetek Palotájában A Budapesti Vándor Kórus 2010 decemberében rajzpályázatot hirdetett Ajkadon fakadjon ének! címmel. Iskolánkból, a Nagy Zoltán vezette képz m vészeti csoportból 13 diák 15 pályamunkája lett beküldve. A 822 beküldött alkotásból az Aranytíz Kultúrházban 110 pályamunkát állítottak ki a szervez k. A mi gyerekeinkt l érkezett munkák közül a zs ri ötöt válogatott be a kiállítandó rajzok közé: Beri Gábor, Gyüre Bianka, Nyirkos Klaudia 7. és Varga Brigitta 8. osztályos tanuló munkáját. A 3 zs ritagnak az a határozata született, hogy mivel kiemelked en magas színvonalú alkotásokat küldtek be tanulóink, ezért mind a 13 pályázó diákot a legjobb csoportnak járó különdíjjal jutalmazza: egy orgonabemutatóval, amelyet Fassang László Liszt- és Primadíjas orgonam vész tart május 9-én a M vészetek Palotájában. Tóth Anna zenetörténész felhívott bennünket, hogy elfogadjuk-e a meghívást, és lehet vé tudjuk-e tenni, hogy a gyerekek részt vegyenek a bemutatón. Az Önkormányzat segítségével sikerült eljutnunk Budapestre, és egy felejthetetlen élményt szerezni a gyerekeknek. A buszt ingyen kaptuk meg, melyet ezúton is köszönünk. Így élhettünk a nem mindennapi lehet séggel, és május 9-én délel tt elindultunk a f városba. Az el adás el tt sikerült megtekintenünk az Országházat, egy fotókiállítást, a Széchenyi István építette Lánchidat, a H sök terét és végig sétáltunk a Duna-parton. Délután 4 órakor kezd dött az el adás a M vészetek Palotájában. Azt hiszem, nem volt olyan közöttünk, akit ne ny gözött volna le a Palota. Impozáns, magasra nyúló el csarnokából az üvegfalak révén kilátás nyílik a szomszédos Nemzeti Színházra. Az el csarnokban már vártak ránk, és kiderült, hogy két diákunk, Varga Brigitta és Beri Gábor II. helyezést ért el, és egy kis ajándékkal, oklevéllel jutalmazták ket. /Gratulálok minden gyereknek a szép eredményhez./ Ezután a hangversenyteremben megnézhettük a 92 regiszteres monumentális orgonát. Fassang László orgonam vész bemutatta a 7000 sípból álló hangszert, beszélt az orgona építésének történetér l, m ködésér l, és megismerkedhettünk fenséges hangzásával. Az egy órás bemutató után felmentünk a közeli zikkurát (toronytemplom) tetejére, majd megtekintettük kívülr l a Nemzeti Színházat. A színházat parkosított terek ölelik körül, és az egész egy hajó képzetét kelti, amely a Dunán ringatózik. Természetesen nem jöhettünk úgy haza, hogy egy bevásárlóközpontot ne látogassunk meg. A Lurdy Házban vacsoráztak, vásárolgattak a gyerekek, majd este 8 órakor útnak indultunk. Éjfélre mindenki ágyba került, fáradtan, de élményekben gazdagon hajthatták a gyerekek álomra a fejüket. Szabolcs-Tokaj-Sárospatak Június 3-án 79 halmozottan hátrányos helyzet gyerek három történelmében gazdag településre látogatott el. Szép napos id ben indultunk kirándulni. El ször egy kis községben álltunk meg. Szabolcs a magyarság egyik legrégebbi települése a Tisza mellett. Itt található a Kárpát-medence egyik legjobb állapotában fennmaradt földvára, amely a 10. században épülhetett. Megreggeliztünk, majd körbe jártuk a földvárat, és megtekintettük a 18. században épült Mudrány-kúria helytörténeti kiállítását. Utunk tovább folytatódott a híres történelmi borvidékre. Tokaj ma már a világörökség része. El ször a belvárosban sétáltunk, majd a Bodrogpartján ebédeltünk. A finom pizza elfogyasztása után jutott id egy kis játékra is. A Kopaszt nem sikerült megmásznunk, de a kilátóból is gyönyör kilátás nyílt a tájra. A gyaloglástól elfáradt gyerekek szívesen fogadták és nyalták a fagyit a nagy melegben. Sétáltunk még egyet a folyóparton, majd indultunk Sárospatakra. Útközben a napot felh k takarták el. A vihar szele utolért bennünket, így nem volt alkalmunk megnézni a történelmi játszóteret. A sárospataki várban két kiállítást tekintettünk meg. A Rákócziak dics kora a magyar történelemben jelent s szerepet játszó Rákóczi-családról adott áttekintést. A vár híres Vörös-torony részét már tárlatvezet vel néztük meg. Dörgés, villámlás közepette jártuk végig a 16. században épült lakótornyot. A várhoz tartozó kertet az es miatt nem tudtuk bejárni, ezért elindultunk Kékre. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza az esti órákban. Hegyes Szilvia intézményvezet

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július A vér nem válik vízzé A sors kifürkészhetetlen, de bárhová is vesse az élet az embert, a szül helye mélyen,de mindig ott él a szívében. Szeretettel gondol vissza az ott eltöltött évekre, az ott él rokonokra, barátokra, jó szomszédokra, volt iskolatársakra, régi tanárokra. Keresi az alkalmat, hogy ez a láthatatlan kötelék soha ne szakadjon el, hanem er södjön. Ilyen indíttatással szervezett nyugdíjas klubunk kirándulást Ostorosra és Egerbe. Itt él hosszú évek óta Szekszárdi Lajos és felesége, Minya Ella, testvére Minya Éva és a szomszéd faluban Minya Betti, falunk szülöttei. Milyen érdekes a sors keze, szintén Ostorosra ment férjhez Simon Rozália is. Ella az ostorosi nyugdíjas klub vezet je. hívta meg a kéki nyugdíjasokat egy baráti látogatásra. Május 18-án került sor a találkozásra. Izgalommal készültünk az útra, sokan találgatták, megismerjük-e egymást? Ez a találkozás azért is izgalmas volt, mert Évának és Bettinek Nagy László tanár bácsi osztályf nöke volt, Ella nekem osztálytársam, Márkusné Giza néni pedig Lajos pesztrája, és jelen volt több egykori utcabeli is. Még álmunkban se gondoltuk, hogy ilyen meleg fogadtatásban lesz részünk. Megérkezésünkkor a kedves falubelieken kívül a nyugdíjasok teljes létszámmal jelen voltak. Roskadozó, terített asztallal, minden földi jóval, baráti öleléssel köszöntöttek bennünket. Pillanatok alatt olyan élénk és zavartalan beszélgetés kezd dött, mintha ezer éve mindenki mindenkit ismert volna. Kölcsönös megajándékozás után megtekintettük a tájházukat, majd ellátogattunk a katolikus templomba. Délben közösen ebédeltünk a helyi iskola napközi otthonában. A finom ebédet a nyugdíjasok készítette süteménnyel koronáztuk meg. Ebéd után az Ostorosi Bor Rt. pincéjébe látogattunk. Csodálkoztunk a 800m hosszú pincén és a benne látható és még ett l is több literes hordókon. Ezután megkóstoltuk az itt termelt 6 féle bort, a Rozétól a Merlottig. Mind nagyon finom volt. Vidáman folytattuk a beszélgetést a kés bb megérkez polgármester úrral, aki beszélt a faluról. Utunk innen a Szekszárdi Vendégházba vezetett. Elláék saját vendégházat vezetnek, egyszerre 20 vendéget tudnak elszállásolni. Szemünk-szánk fennakadt a csodálkozástól és a vitalitásuktól. Ezután Évike is megmutatta otthonát. Az unokáinak készített favonaton - mint a gyerekek - vidáman helyet foglaltunk. Vendéglátóink Egerbe is elkísértek bennünket. Megnéztük az egri dómot és a f teret. Vendéglátóinkat egy fagyira meginvitáltuk az egyik cukrászdába, majd az irányt a csodás Szépasszonyok völgyébe vettük. Ebben a csodás és szép környezetben érzékeny búcsút vettünk újdonsült barátainktól. Kölcsönösen ígéretet tettünk a kapcsolat ápolására. Élménnyel tele, boros üvegekkel felszerelve vidáman indultunk haza. Mindenki megelégedésére végig nótáztuk a hazafelé vezet utat. Még egyszer köszönjük, hogy lehet ségünk volt egy ilyen felejthetetlen találkozásra. A Szekszárdi Vendégház szeretettel vár minden pihenni vágyó kéki lakost. A miel bbi viszontlátás reményében bízva: Nagy Lászlóné klubvezet -helyettes Konfirmáció Az idén július 3-án tartottuk ünnepségünket a már szépen megújult református templomban, amit a szül k virágokkal díszítettek, Beri Istvánné egy szép csokorral az Úr asztalát díszítette. Köszönet érte minden szül nek! Isten kegyelméb l 5 lány és 9 fiú sikeres káté - vizsgát tett. A gyerekek szorgalmasan jártak az el készít foglalkozásokra. A versek tanulása, hangsúlyozása kemény próba volt a gyerek és tiszteletes bácsi számára egyaránt. Azért szombatra már egészen jól ment. Igaz, hogy az ünnepségen nézte a gyerekek egy része a szöveget, de ezt csak zavarukban tették. Tanú vagyok rá, hogy megtanulták. A próbák során örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek igazán összetartottak, és toleránsak voltak egymással szemben. Én az éneket tanítottam nekik, így nekem könnyebb dolgom volt, hiszen több jó hallású, hangú gyerek volt közöttük. Az egyik konfirmandus, Rózsa Béla tehetségét kihasználva, gitárkísérettel énekeltük a konfirmációt lezáró éneket. Nagyon szépen hangzott, úgy érzem, ez volt az ünnepség fénypontja. Sipos Józsefné

11 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 11. oldal Református hírek Egy érdekes történet, amely mindnyájunknak tanulság! Remény Egy kétbalkezes szakmunkástanulót, aki folyton kiejtette a kezéb l a szerszámokat, mestere egy nap egy épül felh karcoló tetejére vitt magával dolgozni. A fiatalembernek persze remegett a lába, reszket kezekkel kapaszkodott a vasrudakba, és valahányszor maga alá pillantott, a szédít mélység látványától a rosszullét kerülgette. Nekilátott ugyan a munkának, de alig haladt: minden szerszámát olyan görcsösen szorongatta, hogy egyszer en képtelen volt a feladatára koncentrálni. Folyton csak az járt a fejében, hogy ha most leejt valamit, azt örökre elveszíti. Többet nem dolgoztak a felh karcolón. A mester azonban így is elérte célját. Mert a tanuló a következ naptól kezdve soha többé nem ejtett el semmit. Nyugodt volt, mert szilárd talaj volt a lába alatt, és tudta, hogy ha leejtene bármit, az akkor sem veszne el. De éppen ez a tudat adott neki nyugalmat, békességet és képességet arra, hogy hiba nélkül végezze a feladatát. Ez a különbség a reménnyel és a remény nélkül él ember között. A reménytelen élet számára nincs szilárd kapaszkodó, minden veszteség végérvényes és örökre szóló, s még csak esély sem látszik arra, hogy ez megváltozzon. A reményteljes élet ezzel szemben abban a nyugalomban lehet teljes, hogy bármi nehézség, kudarc vagy veszteség érje is, semmi sem tart örökké. Szilárd talajon áll az ilyen élet: azon a reményen, hogy ha valamit leejt is, az nem vész el. Támasz és kapaszkodó ez, menedék és viszonyítási pont, amelyhez képest könnyen magára és a helyes útra talál az ember egyik sem vész el. A Krisztusban hív ember számára ezt a reményt nyújtja a megváltás és az örök élet ígérete. Bízhatunk abban, hogy nem valami végtelen, sötét semmibe zuhanunk, ha földi életünket elveszítjük, hanem ránk váró ölel karokba hullunk bele, az öröklét biztonságába és boldogságába. Ez azonban mégsem jogosít fel felel tlen és hebehurgya életre, mintha nyugodtan eldobálhatnánk a szerszámainkat, mondván: csak a talajig esnek. Törekednünk kell arra, hogy Krisztus követ i maradjunk, s így lehessen az a szilárd talaj a lábunk alatt, az a remény, amely békességgel ajándékoz meg bennünket, és messzire z minden félelmet az életünkb l. Kerüljünk bármilyen elkeserít helyzetbe, a felh karcoló tetején egyensúlyozó, retteg reménytelenség soha sem kell, hogy ismer s érzés legyen számunkra. Híreink A templom felújításával kapcsolatban Isten iránti hálával mondhatom el, a felújítás pályázatból támogatott része befejezésre került. Elkészült a parkoló, kerítés, megvilágítás, bels világítás, minden, ami még hátra volt. A pályázat elszámolása még folyamatban van, reméljük, hamarosan befejez dik, és nekiláthatunk a hálaadó ünnepség tervezéséhez, megszervezéséhez. Isten kegyelméb l július 3-án eljött a konfirmáció napja gyülekezetünkben, e csodaszép ünnepi alkalmat 9 fiú és 5 leány várta nem kis izgalommal. Hála Istennek, szépen mondták verseiket, imádságaikat, és tiszta szívvel tettek fogadalmat Isten el tt! Az igehirdetésben arról hallottunk, hogy bár csak k, a konfirmáló ifjak beszéltek, k tettek fogadalmat, de lényegében az egész gyülekezet nevében, hiszen senki sincs, akinek ne lenne szüksége konfirmációra, Krisztus által való meger sítésre. -Bizony, sokszor ellankadtunk és megfáradtunk abban a szolgálatban, melyre elküldött bennünket. -Sokszor kiáltottuk már mi is a virágvasárnapi hozsánna helyett a nagypénteki feszítsdmeget. -Sokszor meghidegült bennünk Krisztus szeretete, és naponta tanyát vert szívünkben a gy lölség. ---Sokszor er t vettek rajtunk a kétkedések, és sokszor tagadtuk meg gyáván és meghunyászkodva, félelmes szívvel és görcsösen Mesterünket. Éppen ezért nekünk is szükségünk van arra, hogy ma veletek együtt forduljunk Krisztus felé, és együtt valljuk meg Neki: Te vagy a Krisztus, az él Istennek Fia! Isten áldása kísérje az életüket, az Úr áldja meg szeretteiket, családtagjaikat és mindnyájunkat! Meghívás Gyülekezetünk szeretettel vár mindenkit egy olyan különleges alkalomra, ami abból áll, hogy megnézünk egy-egy nagyon mély mondanivalóval, kimondottan keresztyén tartalommal bíró filmet, és azután beszélgetünk annak üzenetér l, a mindennapi életr l. A következ ilyen alkalom: július 30-án, vasárnap délután 15 órakor lesz a gyülekezeti teremben. A film címe: Az utolsó b nev. Azt gondolom, a mai világban nagyon sok ember van, aki nem is igazán tudja, mit is jelent az a gyakorlatban, hogy Jézus Krisztus meghalt a b neinkért, ahogy olyan sokszor azt halljuk igehirdetéseken. A film azt mutatja be egy történeten keresztül, hogy milyen szörny az, amikor az ember szembesül b neinek súlyával, és nem tudja, hogyan szabadulhatna ett l a tehert l! A filmet szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe és szeretettel várunk minden kedves érdekl d t (természetesen felekezett l függetlenül) ezekre a szép, tartalmas vasárnap délutánokra! Petró Béla Szeretettel várjuk az általános iskolás korosztályt nyári foglalkozásra a gyülekezeti terembe augusztus 1-5-ig minden délután 14 órától! Ezeken az alkalmakon közös játékokat, vetélked ket foglalkozásokat tartunk, bibliai történeteket tanulunk lelkünk épülésére, hitünk er sítésére.

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Életmód A kiszáradás elkerülése, vitaminok Talán az egyik legfontosabb része a nyári h ség elleni védekezésnek a megfelel mennyiség folyadékpótlás. Nagy melegben a kiszáradás lehet sége mindig fennáll, f leg, ha a szabadban tartózkodunk. A kiszáradás a szervezet víztartalmának csökkenése, amely általában akkor lép fel, ha a folyadék vesztésének üteme meghaladja a bevitelét. Ennek els és legnyilvánvalóbb jele a szomjúság, de fokozódására utal a kiszáradt száj, a szokásosnál kisebb mérték izzadás, kevesebb vizelés. A súlyos kiszáradás károsíthatja az agy és más létfontosságú szervek m ködését, kómához vagy akár haláloz is vezethet. Az er teljes izzadás miatti kiszáradás a véráramban lév sók és elektrolitok csökkenéséhez vezethet, és ha ez a veszteség folyamatos, akkor a vérnyomás vészesen alacsony szintre eshet le. A cukorbetegeknek egyéb nehézségeket is le kell küzdeniük a megfelel folyadékszint biztosítása érdekében, mivel magas vércukorszint mellett a szervezetben megn a vizeletkiválasztódás, így még nagyobb lehet a folyadékvesztés. A megfelel diéta és a rendszeresen végzett testmozgás segít a megfelel vércukorszint fenntartásában, ezért ezt ne szüneteltessük a tikkasztó nyári melegben sem! A testmozgást a h vösebb reggeli vagy esti órákban végezzük, így kisebb megterhelést jelent szervezetünknek. A kiszáradás elkerülése a nyári hónapokban mindenki számára életbevágó, f leg, ha sok id t töltünk a szabadban. A szervezet megfelel folyadékszintjének biztosítása segít megel zni a vércukorszint ingadozását, vagy az olyan, a h séggel összefügg problémákat, mint a h guta vagy a h stressz. Ehhez többnyire elegend annyit tennünk, hogy rengeteg vizet iszunk, azonban ha hosszan tartó, vagy nagyon megterhel fizikai tevékenységet végzünk a szabadban, akkor ennek során a szervezetben lév ásványi sókból és más elektrolitokból jelent s mennyiséget veszthetünk, amelyeket pótolni kell. Erre alkalmasak lehetnek olyan sport italok, amelyek nem tartalmaznak cukrot, vagy a különböz ásványvizek. Tartózkodjunk azonban a helyi csapvíz fogyasztásától, különösen ha az utazási iroda, vagy az úticélunk ismertetését tartalmazó kiadvány is ezt ajánlja! Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a nagy melegben kerülend valamennyi koffeint és alkoholt tartalmazó ital, hiszen mindkett vízhajtó hatású, vagyis fokozzák a vizeletkiválasztást, ami növelheti a kiszáradás kockázatát. Mely tápanyagokra van szüksége a hajnak, b rnek, körmöknek? B-vitaminok B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B12-vitaminok amellett, hogy az idegrendszer m ködéséhez nélkülözhetetlenek és részt vesznek a szénhidrát, fehérje, zsír anyagcseréjében, hozzájárulnak a haj, a b r, és a körmök egészségéhez. Természetes forrásai: teljes ki rlés gabonák, olajos magvak, barna rizs, söréleszt. Béta-karotin Az A-vitamin el vitaminja, vagyis ebb l képz dik az A- vitamin (retinol). Nélkülözhetetlen a látáshoz, el segíti a szív- és érrendszer egészségét, továbbá szükséges a hajb r/b r egészségének meg rzéséhez. Kiváló antioxidáns, ezért véd a szabadgyökök ellen, segíti a b r védelmét a káros sugárzás ellen is. Természetes forrásai: sárgarépa, sárgabarack, süt tök, sárgadinnye, spenót, tojássárgája. C-vitamin A C-vitamin amellett, hogy nélkülözhetetlen az immunrendszer er sítésében, hozzájárul a haj, a b r, a körmök egészségének fenntartásához. Szerepet játszik a köt szövet megfelel m ködésében, szerkezetének kialakításában, az íny, a b r, a csontok, a porc egészségének meg rzésében. Természetes forrásai: csipkebogyó, citrusfélék, nyers petrezselyem, kelkáposzta, brokkoli, paradicsom, paprika. E-vitamin Az E-vitamin javítja a haj-, a b r egészségét. Antioxidáns tulajdonságánál fogva védi a b rt a káros küls hatásoktól, valamint hozzájárul a sejtek, az idegrendszer és a kognitív képességek normál m ködéséhez. Természetes forrásai: napraforgó, mandula, szójaolaj, dió, búzacsíra, brokkoli, kelbimbó, spenót, gabonafélék. Biotin A biotin részt vesz az aminosav anyagcserében. Mivel a hajszálak is nagy részben aminosavakból épülnek fel, a hajkorona szépségének meg rzése érdekében ez a tápanyag létfontosságú. Természetes forrásai: dió, söréleszt, barnarizs, mák, mogyoró, lencse, ribizke. Cink A cink hozzájárul a haj, b r, körmök egészségének meg rzéséhez. Cink hiányára utalhatnak a körmön lév fehér foltok. Természetes forrásai: búzakorpa, zabpehely, mandula, datolya, csalán. Kalcium Kalcium nemcsak az er s csontokhoz, de az er s hajszálakhoz, körmökhöz is szükséges. Természetes forrásai: búza, szezámmag, káposzta, narancs, mandarin, mák, hagyma, szójabab, dió, napraforgó, szárazbab. Esszenciális zsírok, Omega3 zsírsav Az esszenciális zsírokat a szervezet nem tudja el állítani, így mindenképpen a táplálkozással kell bejuttatni ket. Az Omega 3 zsírsavak el segítik a sejtek membránjainak, nedvességének megtartását. Ezáltal enyhülhetnek a száraz b r okozta panaszok. Természetes forrásai: lenmagolaj, olívaolaj, búzacsíraolaj, dióolaj. Enyedi Mária

13 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 13. oldal Augusztusi jeles napok Augusztus 1. - A forint születésnapja - Vasas Szent Péter napja Szent Péter ünnepe. E napon emlékeznek arra, amikor is egy angyal kiszabadította Heródes börtönéb l, ahol láncra verve rizték. Muravidéken dologtiltó nap a sz l termel knek, akik úgy vélik, ha dolgoznak, a sz l szemek lehullanának a fürtökr l. Augusztus 2. - A cigány holokauszt emléknapja - Szent István pápa István pápa sok pogányt megtérített szavával és példájával, és sok szent vértanút eltemetett. Valerianus és Gallienus az Úr 260. esztendejében a legnagyobb elszántsággal kerestette, hogy klerikusaival együtt áldozatbemutatásra kényszerítsék, vagy különféle kínzásokkal meggyötörjék. Rendeletet hoztak, hogy aki feladja ket, megkapja összes javaikat. Így fogták el tíz klerikusát, és kihallgatás nélkül lefejezték ket. Másnap magát István pápát is elfogják, és Mars isten templomába vezetik, hogy vagy áldozzék a bálványoknak, vagy fejét veszik. Amint belépett a templomba, imádkozott Istenhez, hogy döntse le azt, mire a templom nagy része nyomban leomlott, a tömeg pedig rémülten elmenekült. Szent István ekkor Szent Luca temet jébe ment. Meghallva ezt Valerianus, még több katonát küldetett érte. Éppen misét mondott, amikor rátaláltak. Félelem nélkül állt ott, és áhítattal végezte az elkezdett misét. Saját székében fejezték le. Augusztus 9. állatkertek napja Augusztus 12. fiatalok nemzetközi napja (1999-t l) Augusztus 13. balkezesek világnapja Augusztus Repül sök napja: Lorettói Boldogságos Sz z Mária a repül sök véd szentje - Nagyboldogasszony napja, legrégibb Máriaünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház Mária mennybemenetelét és egyben Magyarország oltalmazóját. Sokfelé búcsúnap. Az ünnep vigíliáját (el estéjét) általában virrasztással töltik a hívek, Mária-énekeket énekelve, imádkozva. Leghíresebb Mária-énekünk a körmeneteken is gyakran hallható Boldogasszony anyánk cím dal. Az asszonyok egy jelképes koporsóba Mária-szobrot helyeznek, mellé virágokat, füveket tesznek, virrasztanak, majd másnap körmenetben viszik a koporsót. Ezen a napon szokás volt virágot, gyógynövényt szedni, majd a templomban megszenteltetni, a betegeket aztán ezzel gyógyították, de jutott bel le a csecsem bölcs jébe vagy a halottak koporsójába is. Azt tartották, ha t zre dobják a füveket, az véd a vihar ellen. A téli holmikat ezen id szakban kitették a napra, szell ztették, hogy a moly bele ne menjen. Dologtiltó nap is volt, sütni például nem szabadott, azt tartották, a t z ilyenkor kicsap a kemencéb l. Ha szép, napsütéses volt az id, az jó sz l vagy szilvatermést jelentett. Néhol keresztet vágtak a gyümölcsfába, hogy b termés legyen. A szeptember 8-ig tartó id szakot két Boldogasszony közének nevezték (szeptember 8. Mária-nap), és bizonyos munkák szempontjából kiemelt jelent ség volt. Úgy vélték, ilyenkor kell ültetni a tyúkokat, hogy jól tojjanak. A búzát is ekkor szell ztették, hogy ne legyen dohos. Augusztus 16. hontalan állatok világnapja Augusztus 18. Európa-nap Magyarországon (1990) Augusztus 20. Államalapító Szent István királyunk ünnepe ben Mária Terézia nyilvánította országos ünneppé. Szent István jobbjának tiszteletére ezen a napon 1818 óta rendeznek körmeneteket. A paraszti életben az aratás lezárása f z dik ehhez az id szakhoz. Több helyütt a templomban hálát adtak az aratás sikeres befejezésekor. Az szi mez gazdasági munkák megkezdése el tt a faluból általában a városokba utaztak a gazdák, ahol a télire szükséges vásárlásaikat intézték. Egyes vidékeken a legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret sütöttek ezen a napon. A Tiszaháton azt tartják, Szent Istvánkor mennek el a gólyák. Augusztus 24. Bertalan napja, id járásjósló nap. Megfigyelések szerint szkezd nap, ekkor vége a kánikulának. A halak már nem n nek tovább, a sz l ben elszaporodnak a seregélyek. A Bertalan napi id járásból az szi id re következtetnek, az e napon köpült vajat betegségek gyógyítására használták. Augusztus 29. magyar fotográfia napja Augusztus 30. elt ntek világnapja Augusztus 31. nemzetközi szolidaritás napja Enyedi Mária

14 14. oldal KÉKI KÖRKÉP 2011.június július Augusztusi horoszkóp Kos (március április 20.) Elemében érzi magát, f leg ott, ahol nagy a nyüzsgés, jó a hangulat. A rögtönzés nagymestere. Így ha épp szélcsend volna a környezetében, percek alatt össze tud szervezni egy fergeteges bulit. A kedvese rossz néven veszi, hogy alig van lehet ség a meghitt édeskettesre. A Mars (emiatt is) sok vitát jelez augusztusra. Bika (április május 20.) Se a magánéletben, se a munkában ne döntsön hónap elején, mert a bolygóállások összedönthetik terveit. Mivel tud titkot tartani, így még azok sem sejtenek semmit a kapcsolatáról, akik pedig a baráti köréhez tartoznak. Ez a nyári kaland lehet, hogy nem lesz hosszú, de így is meghatározó er vel hat a jöv jére. Ikrek (május június 21.) Sokkal többet profitálhatna a mostani bolygóállásokból, ha nem akarna egyszerre ötfélét. A gyors pénzszerzés kedvéért ne mondjon le az eredeti céljairól. A bolygóállások túlzott sikerrel áltatják. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, és ne csak azt hallja meg, ami meger síti az ötleteit, hanem azokat is, amelyek bírálják. Rák (június július 22.) Nagyon sokat foglalkozik saját magával, pontosabban azzal, hogy elemezze: vajon milyen benyomást kelt az emberekben, ezért sokan önz nek tarják. Augusztusban sok lesz az összeütközés, a vita, mert megpróbálja ráer ltetni akaratát a környezetére, és nem is hallgatja meg, hogy mit gondol, mit akar a másik. Oroszlán (július augusztus 23.) Szakmai stílusának meghatározó eleme, hogy emberekkel találkozzon és kapcsolatokat építsen ki. Sok jó adottsága van, amelyeket els sorban az információ és a kommunikáció területén kellene hasznosítani. Sokat tud beszélni, könnyen kimagyarázza magát a kínos helyzetekb l is. Nyaralását a hónap közepére id zítse. Sz z (augusztus szeptember 23.) Elemz, aggályoskodó természet, ráadásul meglehet sen kritikus is. Gyakran vitatkozik, és nem tud élni. Egyszer en addig aggályoskodik, míg elszalasztja a lehet ségeket. Az a baj, hogy hinni sem meri, hogy kinyílhatnak ön el tt is az ajtók, vagy rajonghatnak önért is. Most sok a fölös energiája, de nem jól hasznosítja. Mérleg (szeptember október 23.) Bár nem akart reflektorfénybe kerülni, a következ hetekben ön lesz a f szerepl a munkahelyén, illetve a családon belül is. Olyan tárgyaláson kell részt vennie, ahol az ellenérdekeket közelítik. Meggy z ereje és diplomáciai érzéke révén ez többnyire sikerül. De 7-e környékén ön is támadások középpontjába kerül. Skorpió (október november 22.) Képtelen lazítani, örökké bizonyítani akar. Hol másoknak, hol önmagának. Pedig, ha megtanulna lazítani, és elfogadná önmagát, az eredményeit, akkor sokkal nyugodtabban élhetne. (Ne feledje: aki önmagát nem szereti, az hogyan tudja elvárni a világtól, hogy szeresse?) Nyilas (november december 21.) Els és legfontosabb dolog, hogy reálisan mérje fel a helyzetét, illetve a párjához f z d viszonyát. Ha megpróbálná küls szemlél ként figyelni önmagát, rájönne: a baj az, hogy az elvárásai nem találkoznak a valósággal. Bár a Jupiter megnöveli a népszer ségét, azért hallgassa meg azokat is, akik kritikával illetik. Bak (december január 20.) A munkán lesz a hangsúly ezekben a napokban. A feszült bolygóállások arra késztetik, hogy újra gondolja eddigi elképzeléseit és minél gyorsabban változtasson céljain, különben csalódás éri. Magánéletében is változás van kibontakozóban. Végleges döntést 15-e után hozzon. Vízönt (január február 20.) Mintha ólomlábakon járna az id : az elképzelései rendre elakadnak, a karrierje érthetetlen akadályokba ütközik, az otthonában is sok bosszúság éri. Ha valakivel társulni akar, jól nézze meg az anyagi hátterét, mert kiderülhet, hogy ön finanszírozza majd az illet boldogulását. Fogadja meg a kedvese tanácsait! Halak (február március 20.) Nagyon sokat és keményen munkálkodik azért, hogy be tudjon illeszkedni egy jól összeszokott közösségbe. Egyel re a háttérben maradva szorgalmasan dolgozik azon, hogy a dolgok jól m ködjenek. Ha ingatlan eladás vagy vétel, esetleg nagyobb beruházás van napirenden, augusztusban egy tapodtat sem jut el re. Enyedi Mária

15 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 15. oldal Labdarúgó Megyei II. osztály Selyembercsoportjának eredményei: SPORT HÍREK gratulálok a fiúknak. Köszönöm a támogatóinknak és szurkolóinknak az egész éves kitartást! 27. forduló, : Kék-Demecser 3-2 (0-0) Kék, 200 néz, v.: Fábián J., Kék: Himmer A., - Nagy S., (Soós L.) Sipos T., Kmetz I., Spisák Zs., Tóth G., (Mondok J.), Paulik I., Er ss P., Somogyi Cs., Együd L., Paulik Z., (Makkai Á.) Edz : Buzás Lajos Demecser: Gombköt T., Igyártó S., Kardos L., Varga E., Gombköt J., Kelemen G., Seres Zs., Hajnal A., K rizs M., Kocsis Z., Tóth A., (Bécsi R.) Játékos-edz : Seres Zsolt. Gól: Er s P., Somogyi Cs., Paulik I., illetve Hajnal A., Kocsis Z. Ifi: forduló, : Dombrád Kék 4 1 (2 0) Dombrád, 120 néz, v.: Káprály. Dombrád: Kovács T. (Nagy Gergely) Molnár M., Lévai Cs., Andrejcsik D., Nagy Gerg (Mudri B.), Révész J., Csillik Gy. (Kenéz L.), Nagy Gábor, Oncsó M., Terjék Z. (Rakóczi D.), Török M. (Sajtos R.). Edz : Bodnár Attila. Kék: Himmer Sipos T., Kmecz, Tóth G., Spisák, Együd, Er s P., Paulik I. (Sós L.), Somogyi Cs., Paulik Z. (Heged s L.), Szurcsik Z. (Makkai Á.). Edz : Buzás Lajos. Gól: Török M. 2, Oncsó M., Révész J., illetve Somogyi Cs. Ifi: 3 3. Buzás Lajos: Most látszik igazán, hogy mennyire hiányoznak a rutinos embereink. Sajnos nélkülük nem haladunk egyr l a kett re. Gratulálok a hazaiak megérdemelt gy zelméhez! 29. forduló, : Kék Újdombrád 4 2 (2 1) Kék, 150 néz, v.: Ésik L. Kék: Himmer Nagy S. (Poór B.), Kmecz, Sipos T., Tóth G., Együd, Er s P. (Mondok), Spisák, Somogyi Cs. (Háda), Paulik Z. (Sós L.), Szurcsik Z. (Makkai Á.). Edz : Buzás Lajos. Újdombrád: Sinka Gy. Batta J., Pál G., Fodor T., Kernács J. (Oláh A.), Sipos J. (Bagin T.), Fodor Cs., Tóth B. (Jónás T.), Geri K. (Szöll si A.), Sinka J. (Dócs K.), Csombók Cs. Edz : Fabók István. Gól: Szurcsik Z. 3, Paulik Z., illetve Geri K., Csombók Cs. Kiállítva: Csombók Cs. (85. perc). Ifi: 4 1. Buzás Lajos: A mai mérk zésen kizárólag a gy zelem volt a célunk, amit a csapat teljesített és ezzel a szerepléssel hálálta meg kitartó néz ink lelkes buzdítását. Még nincs vége a bajnokságnak! 30. forduló, : Pátroha Kék 5 1(2 0) Pátroha, 350 néz, v.: Bendik T. Pátroha: Pekk J. (Csáki) Bíró J., Molnár Cs., Borku T., Korbács B. (Csökmei), Tóth A. (Háda J.), Csuka Gy., Gazdag A., Horváth F. (Póti R.), Varga R., Juhász L. Játékos-edz : Gazdag Attila. Kék: Himmer Sipos T., Kmecz, Tóth G. (Mondok), Poór B. (Paulik I., Háda G.), Heged s L. (Sós L.), Er s P., Spisák, Somogyi Cs., Paulik Z. (Makkai), Szurcsik Z. Edz : Buzás Lajos. Gól: Bíró J. 3, Borku T. 2, illetve Szurcsik Z. Ifi: 3 2. Buzás Lajos: A mai mérk zésen a tétnek nem megfelel hozzáállást mutatott csapatom, aminek következménye a vereség. Az éves teljesítményhez A Selyember-csoport végeredménye: Feln tt 1. Záhony Pátroha Kék SE Dombrád Rohod Pap Fényeslitke Tiszamenti SE Újdombrád Demecser Vaja Petneháza Anarcs Nyírtass Ifjúsági 1. Vaja Záhony Demecser Kék SE Pap Dombrád Tiszamenti SE Pátroha Petneháza Rohod Fényeslitke Újdombrád Anarcs Nyírtass *** Serdül labdarúgócsapataink a megyei bajnokság középmez nyében végeztek. Az U13-as csapatunk a bajnokság negyedik helyén, míg az U16-osok az ötödiken végeztek. A két együttes az elvártaknak megfelel en szerepelt, elégedettek lehetünk a teljesítményükkel mondta Buzás Lajos edz. Szabó József

16 16. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július ELHUNYTAK Maklári Antal élt 81 évet Sz ll si József élt 64 évet Linzenbold Jánosné (volt kéki lakos) (szül.: Ignéczi Mária) élt 60 évet Papp Menyhértné (volt kéki lakos) (szül.: Kriston Ilona) élt 80 évet Köszönetnyilvánítás Ez úton szeretném megköszönni minden kedves rokonnak, ismer snek, akik szeretett testvérem Linzenbold Jánosné (szül. Ignéczi Mária) temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A család nevében Dományi Istvánné ÚJSZÜLÖTTEK Spitzmüller Szimonetta Anya neve: Lakatos Ágnes Apa neve: Spitzmüller Arnold *** Berki Patrik Anya neve: Rácz Anikó Apa neve: Berki Attila Csaba *** Minya Kinga Anya neve: Hajnal Andrea Apa neve: Minya Attila Szelektív hulladékgy jtés id pontjai 2011-ben Január 11. Július 12. Február 8. Augusz tus 9. Március 8. Szeptem ber 13. Április 12. Októb er 11. Hirdetések Május 10. Novembe r 15. Június 14. Decem ber 13. Eladó: 1 db Simson robogó 65e- Ft 1 db Permetez 20 l-es 2e-Ft 2 db Káma szivattyú 6-3e-Ft Érdekl dni: Lakatos Pál, Ady E. u. 90. *** Eladó 2db ágynem tartós hever. Érdekl dni: Ignácz Zoltán, Kék, Pet fi u. 60. tel: 20/ Kék Község Köztemet jének üzemeltet je a Takács- Plusz Ker Kft. (Kemecse, Sport út 8.) értesíti a lakosságot, hogy a temetésekkel kapcsolatos ügyintézést Riharenkó Viktor (gondnok) intézi, akit 0-24 óráig az alábbi telefonszámon lehet elérni: 20/ ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA Dr. Barabás Gyula egyéni ügyvéd ügyfélfogadása minden szerdán a Sárga Iskolában (Kék, Kölcsey u. 34. sz.) óra között történik - Milyen szobák vannak a pók lakásában? -??? - Csupa hálószoba. *** Hova ül a tehén a buszon? -??? - Legel re. *** -Elnézést, megmondaná, melyik a túloldal? -Az ott szemben. -Hát most már tényleg meg rülök! Onnan meg ideküldtek! *** -Mi az abszolút lehetetlen? -??? -Hogy két kopasz hajbakapjon. *** Két férfi beszélget. -Nem értem, hogy vehettél ilyen drága étkészletet a feleségednek! Drága volt, de megérte. A feleségem azóta a mosogató közelébe se enged. KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Gyermekjóléti szolgálat 70/ Nyírségvíz Zrt: 42/ Tigáz Zrt: 40/ E-ON Zrt: 40/ Háziorvosi ügyelet: 42/ Egészségház: 70/ Polgármesteri Hivatal: 42/ Általános Iskola: 42/ Demecseri Okmányiroda: 42/ Demecseri Rend r rs: 42/ Polgár rség 20/ KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának Lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u internet: Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Tóth Tibor, Daskó Andrea, Enyedi Mária, Szabó József Lapzárta: július 13.

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!! XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Ovi hírek 5. oldal: Közérdek hírek 6-7. oldal: Református hírek 8. oldal: Jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal:

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. DECEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3. oldal: Ovi hírek *** 4-5. oldal: Suli hírek*** 6. oldal: 50 éves osztálytalálkozó*** 7. oldal: Decemberi jeles napok***8.

Részletesebben

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS Tartalomból: Elköszöntünk háziorvosainktól (2-3. oldal) *** Jótékonysági est az általános iskoláért (4-5. oldal) *** Olvasói levelek (6. oldal) *** Egy el nem mondott

Részletesebben

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR BOLDOG N NAPOT! XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR A N NAP TÖRTÉNETE Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

Részletesebben

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2011. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református

Részletesebben

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER Tartalomból: 2-3. oldal: Önkormányzati hírek ***4-7. oldal: Suli hírek *** 7. oldal: Ovi hírek *** 8-9. oldal: Táncest *** 10-11. oldal:mesél

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 7. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Három évtizeddel ezel tt, azt gondolom, senki sem hitte, hogy megéli a rendezvény ezt a szép kerek évfordulót. De itt vagyunk, és örömmel jelenthetem,

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.)

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.) VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam 1. szám 2011. január Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12.) Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 11. szám 2008. november November 11-én a naptár Márton napját mutatja, mely a Pannoniában (Savariában, a mai Szombathely területén)

Részletesebben

Mesék és táncok napja áprilisban

Mesék és táncok napja áprilisban 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Mesék és táncok napja áprilisban Amint ígértük, megtartottuk áprilisban is rendezvényünket a Légy része a történetnek

Részletesebben

Rimóci fiatalok Cipruson. ,,Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást. (Danielle Steel) Ára: 150,-Ft

Rimóci fiatalok Cipruson. ,,Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást. (Danielle Steel) Ára: 150,-Ft 16 Megyei I. osztály Öt forduló után még veretlen felnõtt csapatunk! 3. forduló: Bercel - Rimóc 2-3 (1-0) Bercel, 150 néz õ, vezette: Kovács T. (Babcsán Á., Boda V.) Bercel: Egervári - Kovács P. (Kupecz),

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet) Lellei ú ság XXI. évfolyam, 1 szám. 2012. január Új év Ilyenkor az a szokás, hogy pár bíztató szóval köszöntjük a nyájas olvasót, egy boldogabb, új esztend eljövetelének reményében. Egy éve arra bíztattam

Részletesebben

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén XXI. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2011. január A szeretet ünnepén A karácsonyi ünnepek előtt az emberek már 2-3 héttel nézegetik a fenyőfákat. Én is megvettem a miénket, pedig

Részletesebben

A DOROGI DÓZSA GYÖRGY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TÖRTÉNETE

A DOROGI DÓZSA GYÖRGY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TÖRTÉNETE RÉGEN ÉS MOST A DOROGI DÓZSA GYÖRGY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TÖRTÉNETE Az óvoda el djének adatai 1926-tól vannak jegyezve. Dorogi Bányász óvodának, majd Dorogi II. sz. Állami Kisdedóvó Intézetnek hívták,

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Levél a szülőknek. Magyari Magdi Marika, IV. osztály

Levél a szülőknek. Magyari Magdi Marika, IV. osztály Kolozsvár, 2013 decembere Levél a szülőknek Magyari Magdi Marika, IV. osztály Lassan, de biztosan er södik karácsonyvárásunk. A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába járó gyermekek szüleinek

Részletesebben