Tartalomból: ELBALLAGTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomból: ELBALLAGTAK"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3-4. oldal: Ovi hírek *** 4-9. oldal: Suli hírek*** 10. oldal: Nyugdíjas kirándulás*** 11. oldal: Református hírek*** 12. oldal: Életmód*** 13. oldal: Jeles napok augusztusban *** 14. oldal: Horoszkóp *** 15. oldal: Sport hírek *** 16. oldal: Hirdetések ELBALLAGTAK június 18-án elballagtak a nyolcadik osztályos tanulóink. Lezárták életüknek egy id szakát, de a régi iskolájuk kapuja mindig nyitva lesz el ttük, ide bármikor hazajöhetnek, bárhol is éljenek a világban, bárhová sodorja ket az élet számos vihara. (B vebben a 7. oldalon) Bronzérmes lett a Kék SE feln tt labdarúgó csapata a megyei II. osztályban! Az ifi együttes a szintén el kel negyedik helyen végzett, míg a serdül csapataink a középmez nyben végeztek. (Részletek a 15. oldalon) július 3-án konfirmálást tartottak a felújított református templomban. 14 gyereket emléklappal ajándékoztak meg. (B vebben a 10. oldalon) május 18-án Ostorosra és térségébe látogatott a Kék Madár Nyugdíjas Egyesület. Az élménydús beszámolóról részleteket a 10. oldalon olvashatnak.

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Kék Község Képvisel -testületének május 12-én megtartott ülésének napirendi pontjai: 1. Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulás évi beszámolója 2. Beszámoló a évben végzett gyámhatósági munkáról 3. A Szociális Alapszolgáltatási Központtal kötend megállapodás megtárgyalása, elfogadása 4. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 5. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulás alapító okiratának módosítása, egységes szerkezet alapító okirat elfogadása 6. A köztemet üzemeltetési szerz désének meghosszabbítása iránti kérelem megtárgyalása 7. A Képvisel -testület Szervezeti és M ködési Szabályzatának megtárgyalása, elfogadása 8. A Képvisel -testület évi gazdasági programjának megtárgyalása, elfogadása 9. Segélykérelmek elbírálása Az els két napirendi pontot egyszerre tárgyalta a Képvisel -testület, mivel a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság munkája szorosan összekapcsolódik. A beszámolóból kiderült, hogy a gyermekek esetében a magatartási problémák a korábbi évekhez viszonyítva csökkentek. Nagy örömünkre szolgált, hogy a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést egyre több személy veszi igénybe. Jelenleg házi segítségnyújtásban 31 f, szociális étkeztetésben 108 f részesül. Mindkét beszámolót a Képvisel -testület elfogadta, és megköszönte a dolgozók e területen végzett munkáját. A harmadik, a negyedik és az ötödik napirendi pontok esetében a jogszabályok változása tette szükségessé a módosításokat. A napirendi pontokat a Képvisel -testület megtárgyalta, és a javaslatokat elfogadta. A 6. napirendben a köztemet üzemeltet je kérte a szerz désének meghosszabbítását. Az elmúlt évek lakossági visszajelzéseib l azt a következtetést vonta le a Képvisel -testület, hogy a temet üzemeltet jének tevékenységével kapcsolatban nem merült fel probléma, a meghosszabbításához elviekben hozzájárult, de a szerz dés egyéb feltételeinek meghatározását a következ ülésre halasztotta. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A helyi önkormányzati választásokat követ en a Képvisel -testületnek át kell tekintenie a szervezeti és m ködési szabályzatot. Azt vagy módosítja, vagy egy teljesen újat alkot. Mivel id közben az önkormányzati törvény megváltozott, a mi esetünkben egy teljesen új rendelet került elfogadásra. A Képvisel -testületnek a m ködése során 4 évre szóló gazdasági programot kell elfogadnia. Ez a gazdasági program jelent sen befolyásolja a Képvisel -testület négyéves m ködését. Napirend után: Poór Sándor polgármester két sikeres pályázatról számolt be; Az egyiken az integrációs oktatásra Ft, támogatást nyert az önkormányzat. A másik pályázaton a Kéki Rosszcsontokért Alapítvány közrem ködésével Ft támogatást nyert a község a faluközpont kialakítására. Döntött a Képvisel -testület a ravatalozó új részébe beépítend nyílászárókkal kapcsolatban. A bekért árajánlatok közül a Hársfalvi Kft. ajánlata volt a legkedvez bb, ezzel a céggel kötött az önkormányzat szerz dést. Nyári étkeztetésre vonatkozó pályázat beadásának jóváhagyása mellett döntött a testület. A segélykérelmek megtárgyalása zárt ülésen történt. Tóth Tibor alpolgármester Felhívás! Kérem a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, hogy amennyiben számlaszámuk megváltozott, augusztus 15-ig az új számlaszámot leadni szíveskedjenek, hogy az egyszeri 5800 Ft utalása jó számlaszámra történjen. Hegedüs Lászlóné Könyvtári nyitva tartás Hétf 13: 00 17: 00 Szerda 13: 00 17: 00 Teleház júliusi nyitva tartása Hétf t l péntekig 08: 00-11: 00 14: 00 16: 00

3 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Ovi hírek Évértékelés Újra eltelt egy esztend. A gyerekek nagyobb része - még azok is, akik a kezdetekkor megillet dve, félénken, netalán sírva érkeztek az óvodába - testileg meger södve, ismeretekkel gazdagodva zárták a tanévet. El ször a kiscsoportos gyerekek köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat, és mutatták be, mit tanultak egész évben az anyák napi m sor keretében. Majd a középs csoportos gyerekek örvendeztették meg a szüleiket évzáró m sorukkal, és búcsúztak el szeretett Edit óvónénijükt l. A következ hét már lazábban, de izgalmasabban kezd dött számukra, ugyanis kirándultak a Nyíregyházi Állatparkba, ahol nagyon jól érezték magukat, és sok-sok élménnyel érkeztek haza. A következ id szak is eseménydúsan telt. A nagycsoportosok elbúcsúztak kedves óvodájuktól nagyon szépen sikerült évzáró m sor keretében. Az év folyamán már bebizonyították, hogy ügyes kis gyerekek, hiszen többször szerepeltek szívet melenget en községi rendezvényeinken is. Szeptemberben már komoly kötelesség vár rájuk az iskolában, de addig még el ttük a nyár, és kipihenhetik az egész éves fáradalmakat. A nagycsoport is kirándult, szintén a Vadasparkba. Annak ellenére, hogy már másodszor voltak itt, tartogatott számukra meglepetést ez a hely. Köszönjük Polgármester úrnak, hogy mindkét csoport gyermekeinek ingyen rendelkezésre bocsátotta a községi buszt a kiránduláshoz. Pedagógusnapon nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük Edit óvó nénit. A hosszú munkában töltött évek után ezúton is kívánunk Neki egészségben, boldogságban töltött nyugdíjas éveket! Szabó Lászlóné és az óvoda dolgozói Búcsúzom Az ember a múltba ezerszer visszanéz, könny nek látszik a búcsúzás, de a búcsú mindig nehéz. A hosszú szolgálatnak nyugalom a vége, most, hogy elértem, felnézek az égre. Hála Istennek, most már pihenhetek, nem parancsol senki, a magam ura leszek. Ezekkel, a sorokkal kezdtem búcsúbeszédemet június hatodikán. Nyugdíjba vonulásom alkalmából megható, felemel és számomra mindig emlékezetesek maradnak azok a szavak, amivel vezet im méltattak. Köszönöm nekik,hogy engedtek dolgozni, hogy az épít munkát soha nem gátolták,mindig mindenben segítettek. Külön köszönöm Polgármester úr szép szavait, azt, hogy hagyott szárnyalni, a feltétlen bizalmat, amivel soha nem éltem vissza. Ajándék volt minden perc és óra, és úgy illik, hogy megköszönjem én. Hálás szívvel emlékezem az els vezet mre, Erika nénire, aki megmutatta, milyen szép az óvón i pálya. Mert álmodtam egy álmot, és valóra vált. Kincskeres kedvem kincseket talált. - Hisz az óvodás gyerek mosolyánál, ölelésénél nincs nagyobb kincs. Itt szeretném nektek, kedves gyerekek és szül k megköszönni, hogy széppé és emlékezetessé tettétek az óvodás éveimet. Ajándék volt minden perc és óra, az ajándék az egész életem, melyben a családomnak és nektek kedves kollegan im nagy szerepe volt. Az, hogy helyben dolgozhattam, és nem kellett bejárni, egy megfizethetetlen kincs. Tudom, milyen bejárónak lenni, ázni-fázni, pedig akkor még nagyon fiatal voltam. Mindenkinek legalább annyi jót és szépet kívánok, mint amennyit én kaptam. Azt, hogy ilyen szép, új, tágas és világos óvodából mehettem nyugdíjba, külön köszönöm. Polgármester úr jóvoltából mi is részt vehettünk a tervezést l a berendezésig mindenben. Ami máshol, másnak szintén nem adatik meg. Csomagoljunk, legyünk útra készen, miel tt minden eltörik egészen. Hisz oly kevés, mit vinni kell, egy megérte egy hinni kell. N E K E M M E G É R T E! EDIT ÓVÓ NÉNI

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július OVI - SULI HÍREK Újra a vadasparkban Május 31-én buszos kirándulásra indultunk a középs csoportosokkal. Nagy kár, hogy egy buszban nem fértünk el, mert az egy külön élmény a csoportnak. A botanikus kertben kezdtük a napot, ahol a gyerekek csodálattal nézték az egzotikus növényeket, a tavirózsát és nem utolsósorban a term banánfát. Megnéztük az elkészült installációkat is, amiket a nyíregyházi m vészeti szakközépiskola diákjai készítettek. A vadasparkban az állatok látványa mindig nagy élmény a gyerekeknek, nem felejtették el, hogy itt már jártunk, ezt már láttuk, pedig tavaly még csak három évesek voltak. A f attrakció mégis az evés-ivás, a jégkrém elfogyasztása. Nagyon türelmetlenek még, sietnek mindig el rébb, hogy ott vajon mit fognak látni. Este otthon azt mesélték, rengeteget járkáltunk, pedig k fárasztottak le bennünket. Mindig úgy ér véget a kirándulásunk, hogy mikor megyünk újra. A botanikus kert dolgozói nevetve jegyezték meg: - Megjöttek a kékiek pirosban. ISKOLAI TANÉVZÁRÓ Edit óvó néni Nyár végén, sz elején olyan távolinak t nt ez a mai nap, hogy el sem tudtuk képzelni. Új tervekkel, nagy lelkesedéssel, tenni akarásban b velkedve vágtunk bele a tanévbe. Mostanra a gyermek, a pedagógus egyaránt megfáradt. A tanévzáró ünnepély egyik feladata az év rövid értékelése, legfontosabb eredményeinek összefoglalása. Az egyéni értékeléseket tartalmazó bizonyítványokat mindenki kézhez kapja, az osztályok munkájáról, eredményeir l az osztályf nökök röviden beszámolnak, most tehát általában az iskolai összeredményekr l szeretnék képet adni. Színes programokban, változatos rendezvényekben és színvonalas versenyekben gazdag tanévet zárunk. Büszkeség és elégedettség tölt el, ha ezekre az eseményekre, programokra, a közösen elért eredményekre gondolok. Ezúton is köszönjük a befektetett munkát mindazoknak, akik iskolánk hírnevét er sítették, illetve részt vállaltak a programok lebonyolításában. A teljesség igénye nélkül szeretném feleleveníteni eseményeinket, eredményeinket. Sikeres programjaink, rendezvényeink voltak: az adventi készül dés, a közös mézeskalácssütés a szül kkel, a karácsonyi m sor, Mikulás, egészségnap, Pet fi-hét, jótékonysági est, családi nap, és még sorolhatnám. Mindezek a gyerekek fej dését szolgálták. Tanulóinkat arra neveljük, hogy az iskola szellemiségének megfelel en és a Házirendben megfogalmazott kötelez és elvárható normák szerint viselkedjenek iskolán belül és kívül is. Sajnos, ez nem mindig sikerült. Az iskola életének szabályai vannak. A tanórai fegyelmezetlenségek, a társak és az óramenet zavarása, az óraközi szünetekben történ viselkedés, a feln ttekkel szembeni tiszteletlen magatartás a helytelen viselkedés azon példái, amelyeken a jöv ben sok tanulónak változtatnia kell. Ezt bizonyítják a számtalan osztályf nöki és igazgatói figyelmeztetések. Eredményt elérni csak fegyelemmel, szorgalommal, kitartással lehet.

5 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 5. oldal Nagyon fontos feladatnak tekintjük a közösségi érzés er sítését. A múlt évben közös sálunk, nyakkend nk lett, az idei tanévben pedig elkészült az iskolai egyen pólónk, sapkánk, kend nk. SULI HÍREK A 8. osztály számára matematika és magyar felvételi el készít t tartottunk, ezzel is segítve a továbbtanulási esélyeiket. Nagyon örülünk neki, hogy sokan sikeres felvételit írtak, és a megye rangos középiskoláiban folytatják tovább tanulmányaikat. 26 nyolcadik osztályos tanulhat tovább ott, ahol szeretne. Versenyek. Sok tanulónk megismerte a felkészülés nehézségét, megtapasztalta a versengés izgalmát, és azt, hogy a jó eredményhez a kitartó munka mellett nagy tudás és gyakran szerencse kell. A versenyek eredményei: Most csak a RISZ els három helyezettjeit ismertetném, természetesen többen vettek részt a versenyeken, akik szintén szépen szerepeltek. A kirándulások, versenyek, papírgy jtés, virágültetés folyamán a gyerekek megtanulják környezetünk tiszteletben tartását, a természet szeretetét, az összetartozás örömét, jelent ségét. Sikeres munkánkat évr l évre jól megalapozza az óvoda el készít tevékenysége, a gyermekek egészségét szolgálják a véd n i és iskolaorvosi sz r vizsgálatok, a helyben folyó gyógytestnevelési és logopédiai foglalkozások. Színesebbé tették mindennapjainkat a m vészeti iskolások, a néptáncosok, furulyások, képz m vészetisek, akik állandó szerepl i voltak rendezvényeinknek. Dombrádon, a m vészeti versenyen néptáncosaink ragyogóan szerepeltek, bronz fokozatot kaptak a zs rit l. Rádi Mihály 3. osztályos tanulónk pedig a rajzverseny különdíjasa lett. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészít tanáraiknak. Tanulóinkat már vendégül láttuk szüleikkel együtt, és jutalmaztuk ket a szép eredményükért. név osztály verseny helyezés felkészít 1. Lovass Annamária 2. rajz 2. Hajnal Em ke 2. Rádi Mihály 3. rajz 1. Sz ll si Valéria 3. Simon Mónika 3. szavaló 2. Sz ll si Valéria 4. Torma Szabolcs 4. rajz 2. Soós Lászlóné 5. Blaner Mónika 5. helyesírás 2. Bozsó Gizella 6. Gemzsi Szabina 5. szavaló 2. Bozsó Gizella 7. Szabó Judit 7. helyesírás 3. Bozsó Gizella 8. Szokolán Cintia 8. Kazinczy 2. Hegyes Szilvia SPORT 1. Nyerges Bálint 6.b kislabda Hritz Rozália 7. kislabda Simon Sándor 8. súlylökés Czubók Arnold 8. súlylökés kislabda úszás , Kántor Péter 8. úszás 1. Sebestyén Attila

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július SULI HÍREK Számtalan nyertes pályázatunk volt ebben a tanévben. Ez tette lehet vé, hogy kirándulni vigyük a halmozottan hátrányos helyzet gyerekeket, fejleszt eszközöket, padokat vásároljunk, rendezvényeinkhez biztosítsuk a szükséges eszközöket. Köszönet illeti az Önkormányzatot. Az év folyamán folyamatosan támogatott bennünket, hogy tanulóink eljuthassanak a versenyekre, ingyen biztosította az osztálykirándulásokra a sárga buszt, biztosította rendezvényeink színhelyeit, sikeres informatikai pályázatuknak köszönhet en pedig több mint 10 milliós értékben számítógépekkel, interaktív táblákkal, projektorokkal és laptopokkal gazdagodott intézményünk. Köszönjük támogatásukat! Az Önkormányzat megfontolt döntésekkel törekszik az iskolai környezet szebbé, komfortosabbá tételére, a biztonságosabb jöv kép kialakítására. A Pet fi-hét programjain nem tudtunk volna olyan b ségesen jutalmazni, ha a Kéki Gyermekekért Alapítvány nem biztosította volna a pénzügyi feltételeket. A gyerekek nevében is köszönjük! Kedves Szül k! A nevel testület és tanulóink nevében szeretném megköszönni Önöknek segít készségüket. Kérem, hogy ezután is legyenek partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében! Ezúton is szeretném tolmácsolni az iskola valamennyi dolgozója, tanulója nevében köszönetünket az iskolai SZMK azon tagjainak, akik akár osztály, akár iskolai rendezvényr l volt szó, mellettünk álltak. Köszönöm a szül knek azt is, hogy a jótékonysági est bevételével hozzájárultak az iskolafelújítási tervünkhöz. Köszönöm, hogy aktívan részt vettek a programjainkon. Kérem, ezt a jöv ben is tegyék meg! Kollégáim nevében is ígérem, továbbra is azon leszünk, azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekb l a bennük rejl értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Törekedjünk arra, hogy az oktatásban-nevelésben résztvev hármas, a tanító, a szül és a tanuló, az utóbbi érdekében, keressünk minden lehet séget, ami segíti a gyermek minél magasabb szint fejl dését. Keressük és találjuk meg egymást minden nap! A tanítási id szak 183 napja rendelkezésünkre áll! Éljünk vele! Sokunkra ránk fér a pihenés. Mindenki nagyon várta már ezt a pillanatot, ezt a napot. Volt, aki a pihenésért várta, volt, aki a terveinek a megvalósítása érdekében. Ki kell használni tehát az id t, mert azok a diákok, tanulók, akik ma befejezték ezt a tanévet, vágynak a tartalmas nyári tevékenységre. Vágynak rá, mert a kisebbek megtanulták az írást, olvasást, számolást. Mások elsajátítottak egy újabb hatalmas nagy tanulási anyagot, hogy lassan továbblépkedve eljussanak fejl désük egy újabb állomására. Megtanulták a matematika, természettudományok, nyelvek leckéit. Továbblépkedtek, és befejezték azt a tanulási szakaszt, ahol a tanítón szinte egyedül tanít meg minden tantárgyat. Eljutottak a IV.-es lépcs ig, és most egy nagyot kell lépjenek. Lépést tartva sok tanárral, aki mind többet és többet tanít meg mindenkinek, aki erre hajlandó. Az alsó tagozat eredménye: - Kit n : 22 tanuló, az alsó tagozat 20%-a - jeles: 18 tanuló, az alsó tagozat 17 %-a - eredménytelen volt 3 f, az alsó tagozat 3 %-a Tovább lépkedve, a fels tagozaton látjuk, hogy tanulóink egyre szélesebb tudás birtokába juthatnak, vagy éppen besz kül ez az igény. Az eredményekb l úgy t nik, nálunk besz kül. - Kit n : 7 f, a fels tagozat 6%-a - Jeles: 5 f, a fels tagozat 4%-a - Eredménytelen: 9 f, a fels tagozat 8 %-a pótvizsgázik augusztusban. Kérem ket és szüleiket, hogy tegyenek meg mindent a felkészülés érdekében nyáron, ha már év közben nem sikerült. Vajon mi ennek az oka? Miért nem mozgat egyeseket a tanulni vágyás? Azt mondjuk, régen bezzeg volt tanulás, féltünk, hogy nehogy rosszjegyet kapjunk, és ha mégis megtörtént, otthon volt ám hadd-el hadd. És ha ügyesek voltunk, és jó eredményeket értünk el, kaphattunk jutalomból kirándulást, egy karórát, vagy csak dicséretet, és elmondhattuk, hogy ügyesebbek voltunk, mint a testvérünk. Manapság otthon van haddel-hadd? Félünk otthon, hogyha rosszul teljesítettünk az iskolában? Van jutalom megvonás? Az iskolában mindenkinek ugyanaz a tanár segít, és tanít. A jól tanulónak is, a rossznak is. Napjainkban el bb jön a jutalom, a sok drága érték, és utána meg a tanulás. Mi hajtson egyeseket? És ezt sokan nagyon jól tudják, és élnek is vele. Vajon ezek lennének az eredmények hátterében? Bizonyítványát mindenki érdeme szerint kapja. Azt, amiért küzdött. A többség jól dolgozott. S t, jelent s azon tanulók száma, akik kiválóan tanultak, f leg az alsó tagozaton. Olyan is van, aki arcpirulva, talán szégyenkezve veszi ma át bizonyítványát, mert nem úgy teljesített, ahogy azt t le elvárták, illetve elvárta magától. Senki ne keseredjen el, az élet nem áll meg, a bizonyítás lehet sége mindenki számára adott. Bizonyítsunk! Nem lehetetlen a jó bizonyítvány elérése, a jó vagy kiváló teljesítmény! Ami nekik sikerült, sikerülhet másoknak is. A tanév végén köszönetemet fejezem ki a fenntartónak, a szül knek, a Kéki Gyermekekért Alapítványnak, a Szül i Munkaközösségnek és mindazoknak, akik pozitív hozzáállásukkal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az oktató-nevel munkát. Köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, kitartását, türelmét.

7 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 7. oldal SULI HÍREK Kedves Gyerekek! Kérlek benneteket, hogy a nyári szünetben vigyázzatok magatokra! Ne keveredjetek bele semmilyen veszélyes kalandba. Miel tt bármit tesztek, használjátok a fejeteket! Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak: jó pihenést, izgalmas kirándulásokat, sok játékot, sok olvasást, és tartalmas felkészülést a következ tanévre. Ezen gondolatokkal a es tanév szorgalmi idejét bezárom. Hegyes Szilvia intézményvezet Ma búcsúzunk és elmegyünk. Az ember életében el re meghatározott, olykor már megszokott id ben és módon érkeznek el olyan kiemelked események, amelyek életének jelent s és felejthetetlen állomásai. Egy ilyen ünnep részesei voltak a 8. osztályos tanulóink június 18-án. k is, mint a kéki Pet fi Sándor Általános, AMI és Óvoda most végz s diákjai, lezárták életüknek egy id szakát. A bezáruló ajtótól azonban nem szabad megijedni, tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a lehet ségeket. hogy mindenkinek sikerül megérkeznie oda, ahova álmai vezérlik. Fohsz Gyöngyvér 8. osztályos osztályf nök A 2010/2011-es tanév ballagóinak névsora: Berki Ella, Bori Zoltán Czubók Arnold, Czubók Tibor Csikós Mónika, Daku Enik Dankó Rita, Farkas Anett Harcsa Boglárka, Jónás Jennifer Kántor Péter, László Delinke László Dóra, Maklári Gabriella Nagy Ferenc, Nyirkos László Rácz Ferenc Bence, Rózsa Erzsébet Simon Sándor, Szokolán Cintia Oláh Péter, Ónodi Evelin Torma István, Tóth Krisztián Tóth Réka, Varga Brigitta Varga Klaudia, Zupkó Barbara Ballagó diákjaink elhagyták az iskolát, de annak kapuja mindig nyitva lesz el ttük. k ide tartoznak, ide bármikor hazajöhetnek, bárhol is éljenek a világban, bárhová sodorja ket az élet számos vihara. Osztályf nökként kívánom, hogy az itt eltöltött évek, az élmények sokasága, a diákkori barátságok elegend er t adjanak diákjaimnak a mindennapok helytállásához. szintén remélem,

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Papírgy jtés Áprilisban a diákönkormányzat papírgy jtést szervezett. A gyerekek hetekig járták a falut, és lelkesen gy jtögették az újrahasznosítható hulladékot. Április 15- én, péntek délután biciklivel, furikkal, talicskával közleked diákokkal lehetett találkozni az utcákon, akik lelkesen hordták a kijelölt helyre a sok-sok papírt. Szorgalmasan dolgoztak a tanulók, volt, aki a szül t, nagymamát is bevonta. A munkát Szabó Miklósné, a diákönkormányzatot segít pedagógus irányította, a mérlegelésnél Sebestyén Attila tanár úr segített. 4 óra alatt 41q papírt sikerült összegy jteni. A papírt az Önkormányzat segítségével szállítottuk Nyíregyházára. A támogatást ezúton is köszönjük. SULI HÍREK osztály kijelölt helyen szorgoskodott. A környezetvéd és szépít kis-és nagy diákok lelkesedése remélhet leg nemcsak erre a napra szólt. A kés bbiekben is nekik kell/kellene gondoskodniuk a területükr l. A jó hangulatú munka szép eredménnyel zárult. Remélem, így a gyerekek jobban sajátjuknak érzik az intézményt, hiszen tehettek, tettek érte. A pénzb l jutott még a családi napra is. Minden tanuló jégkrémet és üdít t kapott május 21-én az egész napos rendezvényen. Gratulálok a szorgalmasan gy jtöget gyermekeinknek, nagyon ügyesek voltak. A papírgy jtést szeptemberben ismét megszervezzük. Hegyes Szilvia intézményvezet Csontbrigád projekt Természetesen a jutalmazás sem maradt el. A 4. és a 6.a osztály I. helyezett lett, így egy-egy finom csoki tortát kaptak. Egyéni versenyt is hirdettünk. Minden osztályból a legtöbbet gy jt gyerek ajándékcsomagot kapott. A papírgy jtésnek azonban nemcsak anyagi haszna van. Összefogásra, környezettudatos életvitelre, s t kapcsolatok teremtésére, ápolására neveli a gyerekeket. A pénzb l virágokat vettünk, és iskolaszépítési programot szerveztünk. Diákok és az 1. osztályosok szülei szorgoskodtak április 30-án az iskolánk területén. A tanulók kapával, gereblyével, ásóval és locsolókkal érkeztek az intézménybe szombat reggel. Feladatuk virágültetés és szemétszedés volt. Minden április 15-ét l a nyíregyházi Szakszervezetek Székházában egyedülálló kiállítás nyílt Csontbrigád projekt címmel. A Free Dance, a Bíborka és a kéki Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda képz s csoportjainak bemutatója elnyerte a közönség tetszését. A kiállítást Petrusák János f iskolai m vész tanár, a Pegazus TV igazgatója nyitotta meg, aki elmondta, hogy a képek mondanivalóját a lecsupaszított koponya mögött az emberi jellemhez lehetne hasonlítani. A koponyák ugyan egyformák, de az emberek mégis különböz ek. A koponya mögött megláthatjuk a m vészetet, ami mögött el bukkan egy jobb dolog. Nem felejthetjük el, hogy egy dologból, csírából mit lehet csinálni, vagyis mit tehetünk meg. Megdicsérte az alkotókat és elmondta, hogy nagyon tetszenek neki a gyerekek munkái, mert a képek nagyon szépek, kreatívak. Petrusák János záróbeszédét egy Emile Zola idézettel zárta: Nem az a lényeg, hogy mivel foglalkozol. Nem az a lényeg, hogy honnan jöttél és mikor csinálod. Hanem az, hogy szeretettel csináld és akard csinálni. A kiállításon megjelent T key Péter fest m vész is, aki méltatta a fiatal m vészpalánták munkáit. A megnyitót állófogadás követte, ahol a vendégek és a m vészpalánták eszmét cserélhettek. Mindezek megkoronázásaként a Tini Show együttes adott felejthetetlen nyitóm sort a vendégek és a kiállítás tiszteletére. A tárlat 3 hétig volt megtekinthet, majd több helyszínen, mint vándorkiállítás lesz nyomon követhet a városban és a megyénkben egyaránt. Nagy Zoltán képz m vészeti csoport vezet je

9 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 9. oldal SULI HÍREK A M vészetek Palotájában A Budapesti Vándor Kórus 2010 decemberében rajzpályázatot hirdetett Ajkadon fakadjon ének! címmel. Iskolánkból, a Nagy Zoltán vezette képz m vészeti csoportból 13 diák 15 pályamunkája lett beküldve. A 822 beküldött alkotásból az Aranytíz Kultúrházban 110 pályamunkát állítottak ki a szervez k. A mi gyerekeinkt l érkezett munkák közül a zs ri ötöt válogatott be a kiállítandó rajzok közé: Beri Gábor, Gyüre Bianka, Nyirkos Klaudia 7. és Varga Brigitta 8. osztályos tanuló munkáját. A 3 zs ritagnak az a határozata született, hogy mivel kiemelked en magas színvonalú alkotásokat küldtek be tanulóink, ezért mind a 13 pályázó diákot a legjobb csoportnak járó különdíjjal jutalmazza: egy orgonabemutatóval, amelyet Fassang László Liszt- és Primadíjas orgonam vész tart május 9-én a M vészetek Palotájában. Tóth Anna zenetörténész felhívott bennünket, hogy elfogadjuk-e a meghívást, és lehet vé tudjuk-e tenni, hogy a gyerekek részt vegyenek a bemutatón. Az Önkormányzat segítségével sikerült eljutnunk Budapestre, és egy felejthetetlen élményt szerezni a gyerekeknek. A buszt ingyen kaptuk meg, melyet ezúton is köszönünk. Így élhettünk a nem mindennapi lehet séggel, és május 9-én délel tt elindultunk a f városba. Az el adás el tt sikerült megtekintenünk az Országházat, egy fotókiállítást, a Széchenyi István építette Lánchidat, a H sök terét és végig sétáltunk a Duna-parton. Délután 4 órakor kezd dött az el adás a M vészetek Palotájában. Azt hiszem, nem volt olyan közöttünk, akit ne ny gözött volna le a Palota. Impozáns, magasra nyúló el csarnokából az üvegfalak révén kilátás nyílik a szomszédos Nemzeti Színházra. Az el csarnokban már vártak ránk, és kiderült, hogy két diákunk, Varga Brigitta és Beri Gábor II. helyezést ért el, és egy kis ajándékkal, oklevéllel jutalmazták ket. /Gratulálok minden gyereknek a szép eredményhez./ Ezután a hangversenyteremben megnézhettük a 92 regiszteres monumentális orgonát. Fassang László orgonam vész bemutatta a 7000 sípból álló hangszert, beszélt az orgona építésének történetér l, m ködésér l, és megismerkedhettünk fenséges hangzásával. Az egy órás bemutató után felmentünk a közeli zikkurát (toronytemplom) tetejére, majd megtekintettük kívülr l a Nemzeti Színházat. A színházat parkosított terek ölelik körül, és az egész egy hajó képzetét kelti, amely a Dunán ringatózik. Természetesen nem jöhettünk úgy haza, hogy egy bevásárlóközpontot ne látogassunk meg. A Lurdy Házban vacsoráztak, vásárolgattak a gyerekek, majd este 8 órakor útnak indultunk. Éjfélre mindenki ágyba került, fáradtan, de élményekben gazdagon hajthatták a gyerekek álomra a fejüket. Szabolcs-Tokaj-Sárospatak Június 3-án 79 halmozottan hátrányos helyzet gyerek három történelmében gazdag településre látogatott el. Szép napos id ben indultunk kirándulni. El ször egy kis községben álltunk meg. Szabolcs a magyarság egyik legrégebbi települése a Tisza mellett. Itt található a Kárpát-medence egyik legjobb állapotában fennmaradt földvára, amely a 10. században épülhetett. Megreggeliztünk, majd körbe jártuk a földvárat, és megtekintettük a 18. században épült Mudrány-kúria helytörténeti kiállítását. Utunk tovább folytatódott a híres történelmi borvidékre. Tokaj ma már a világörökség része. El ször a belvárosban sétáltunk, majd a Bodrogpartján ebédeltünk. A finom pizza elfogyasztása után jutott id egy kis játékra is. A Kopaszt nem sikerült megmásznunk, de a kilátóból is gyönyör kilátás nyílt a tájra. A gyaloglástól elfáradt gyerekek szívesen fogadták és nyalták a fagyit a nagy melegben. Sétáltunk még egyet a folyóparton, majd indultunk Sárospatakra. Útközben a napot felh k takarták el. A vihar szele utolért bennünket, így nem volt alkalmunk megnézni a történelmi játszóteret. A sárospataki várban két kiállítást tekintettünk meg. A Rákócziak dics kora a magyar történelemben jelent s szerepet játszó Rákóczi-családról adott áttekintést. A vár híres Vörös-torony részét már tárlatvezet vel néztük meg. Dörgés, villámlás közepette jártuk végig a 16. században épült lakótornyot. A várhoz tartozó kertet az es miatt nem tudtuk bejárni, ezért elindultunk Kékre. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza az esti órákban. Hegyes Szilvia intézményvezet

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július A vér nem válik vízzé A sors kifürkészhetetlen, de bárhová is vesse az élet az embert, a szül helye mélyen,de mindig ott él a szívében. Szeretettel gondol vissza az ott eltöltött évekre, az ott él rokonokra, barátokra, jó szomszédokra, volt iskolatársakra, régi tanárokra. Keresi az alkalmat, hogy ez a láthatatlan kötelék soha ne szakadjon el, hanem er södjön. Ilyen indíttatással szervezett nyugdíjas klubunk kirándulást Ostorosra és Egerbe. Itt él hosszú évek óta Szekszárdi Lajos és felesége, Minya Ella, testvére Minya Éva és a szomszéd faluban Minya Betti, falunk szülöttei. Milyen érdekes a sors keze, szintén Ostorosra ment férjhez Simon Rozália is. Ella az ostorosi nyugdíjas klub vezet je. hívta meg a kéki nyugdíjasokat egy baráti látogatásra. Május 18-án került sor a találkozásra. Izgalommal készültünk az útra, sokan találgatták, megismerjük-e egymást? Ez a találkozás azért is izgalmas volt, mert Évának és Bettinek Nagy László tanár bácsi osztályf nöke volt, Ella nekem osztálytársam, Márkusné Giza néni pedig Lajos pesztrája, és jelen volt több egykori utcabeli is. Még álmunkban se gondoltuk, hogy ilyen meleg fogadtatásban lesz részünk. Megérkezésünkkor a kedves falubelieken kívül a nyugdíjasok teljes létszámmal jelen voltak. Roskadozó, terített asztallal, minden földi jóval, baráti öleléssel köszöntöttek bennünket. Pillanatok alatt olyan élénk és zavartalan beszélgetés kezd dött, mintha ezer éve mindenki mindenkit ismert volna. Kölcsönös megajándékozás után megtekintettük a tájházukat, majd ellátogattunk a katolikus templomba. Délben közösen ebédeltünk a helyi iskola napközi otthonában. A finom ebédet a nyugdíjasok készítette süteménnyel koronáztuk meg. Ebéd után az Ostorosi Bor Rt. pincéjébe látogattunk. Csodálkoztunk a 800m hosszú pincén és a benne látható és még ett l is több literes hordókon. Ezután megkóstoltuk az itt termelt 6 féle bort, a Rozétól a Merlottig. Mind nagyon finom volt. Vidáman folytattuk a beszélgetést a kés bb megérkez polgármester úrral, aki beszélt a faluról. Utunk innen a Szekszárdi Vendégházba vezetett. Elláék saját vendégházat vezetnek, egyszerre 20 vendéget tudnak elszállásolni. Szemünk-szánk fennakadt a csodálkozástól és a vitalitásuktól. Ezután Évike is megmutatta otthonát. Az unokáinak készített favonaton - mint a gyerekek - vidáman helyet foglaltunk. Vendéglátóink Egerbe is elkísértek bennünket. Megnéztük az egri dómot és a f teret. Vendéglátóinkat egy fagyira meginvitáltuk az egyik cukrászdába, majd az irányt a csodás Szépasszonyok völgyébe vettük. Ebben a csodás és szép környezetben érzékeny búcsút vettünk újdonsült barátainktól. Kölcsönösen ígéretet tettünk a kapcsolat ápolására. Élménnyel tele, boros üvegekkel felszerelve vidáman indultunk haza. Mindenki megelégedésére végig nótáztuk a hazafelé vezet utat. Még egyszer köszönjük, hogy lehet ségünk volt egy ilyen felejthetetlen találkozásra. A Szekszárdi Vendégház szeretettel vár minden pihenni vágyó kéki lakost. A miel bbi viszontlátás reményében bízva: Nagy Lászlóné klubvezet -helyettes Konfirmáció Az idén július 3-án tartottuk ünnepségünket a már szépen megújult református templomban, amit a szül k virágokkal díszítettek, Beri Istvánné egy szép csokorral az Úr asztalát díszítette. Köszönet érte minden szül nek! Isten kegyelméb l 5 lány és 9 fiú sikeres káté - vizsgát tett. A gyerekek szorgalmasan jártak az el készít foglalkozásokra. A versek tanulása, hangsúlyozása kemény próba volt a gyerek és tiszteletes bácsi számára egyaránt. Azért szombatra már egészen jól ment. Igaz, hogy az ünnepségen nézte a gyerekek egy része a szöveget, de ezt csak zavarukban tették. Tanú vagyok rá, hogy megtanulták. A próbák során örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek igazán összetartottak, és toleránsak voltak egymással szemben. Én az éneket tanítottam nekik, így nekem könnyebb dolgom volt, hiszen több jó hallású, hangú gyerek volt közöttük. Az egyik konfirmandus, Rózsa Béla tehetségét kihasználva, gitárkísérettel énekeltük a konfirmációt lezáró éneket. Nagyon szépen hangzott, úgy érzem, ez volt az ünnepség fénypontja. Sipos Józsefné

11 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 11. oldal Református hírek Egy érdekes történet, amely mindnyájunknak tanulság! Remény Egy kétbalkezes szakmunkástanulót, aki folyton kiejtette a kezéb l a szerszámokat, mestere egy nap egy épül felh karcoló tetejére vitt magával dolgozni. A fiatalembernek persze remegett a lába, reszket kezekkel kapaszkodott a vasrudakba, és valahányszor maga alá pillantott, a szédít mélység látványától a rosszullét kerülgette. Nekilátott ugyan a munkának, de alig haladt: minden szerszámát olyan görcsösen szorongatta, hogy egyszer en képtelen volt a feladatára koncentrálni. Folyton csak az járt a fejében, hogy ha most leejt valamit, azt örökre elveszíti. Többet nem dolgoztak a felh karcolón. A mester azonban így is elérte célját. Mert a tanuló a következ naptól kezdve soha többé nem ejtett el semmit. Nyugodt volt, mert szilárd talaj volt a lába alatt, és tudta, hogy ha leejtene bármit, az akkor sem veszne el. De éppen ez a tudat adott neki nyugalmat, békességet és képességet arra, hogy hiba nélkül végezze a feladatát. Ez a különbség a reménnyel és a remény nélkül él ember között. A reménytelen élet számára nincs szilárd kapaszkodó, minden veszteség végérvényes és örökre szóló, s még csak esély sem látszik arra, hogy ez megváltozzon. A reményteljes élet ezzel szemben abban a nyugalomban lehet teljes, hogy bármi nehézség, kudarc vagy veszteség érje is, semmi sem tart örökké. Szilárd talajon áll az ilyen élet: azon a reményen, hogy ha valamit leejt is, az nem vész el. Támasz és kapaszkodó ez, menedék és viszonyítási pont, amelyhez képest könnyen magára és a helyes útra talál az ember egyik sem vész el. A Krisztusban hív ember számára ezt a reményt nyújtja a megváltás és az örök élet ígérete. Bízhatunk abban, hogy nem valami végtelen, sötét semmibe zuhanunk, ha földi életünket elveszítjük, hanem ránk váró ölel karokba hullunk bele, az öröklét biztonságába és boldogságába. Ez azonban mégsem jogosít fel felel tlen és hebehurgya életre, mintha nyugodtan eldobálhatnánk a szerszámainkat, mondván: csak a talajig esnek. Törekednünk kell arra, hogy Krisztus követ i maradjunk, s így lehessen az a szilárd talaj a lábunk alatt, az a remény, amely békességgel ajándékoz meg bennünket, és messzire z minden félelmet az életünkb l. Kerüljünk bármilyen elkeserít helyzetbe, a felh karcoló tetején egyensúlyozó, retteg reménytelenség soha sem kell, hogy ismer s érzés legyen számunkra. Híreink A templom felújításával kapcsolatban Isten iránti hálával mondhatom el, a felújítás pályázatból támogatott része befejezésre került. Elkészült a parkoló, kerítés, megvilágítás, bels világítás, minden, ami még hátra volt. A pályázat elszámolása még folyamatban van, reméljük, hamarosan befejez dik, és nekiláthatunk a hálaadó ünnepség tervezéséhez, megszervezéséhez. Isten kegyelméb l július 3-án eljött a konfirmáció napja gyülekezetünkben, e csodaszép ünnepi alkalmat 9 fiú és 5 leány várta nem kis izgalommal. Hála Istennek, szépen mondták verseiket, imádságaikat, és tiszta szívvel tettek fogadalmat Isten el tt! Az igehirdetésben arról hallottunk, hogy bár csak k, a konfirmáló ifjak beszéltek, k tettek fogadalmat, de lényegében az egész gyülekezet nevében, hiszen senki sincs, akinek ne lenne szüksége konfirmációra, Krisztus által való meger sítésre. -Bizony, sokszor ellankadtunk és megfáradtunk abban a szolgálatban, melyre elküldött bennünket. -Sokszor kiáltottuk már mi is a virágvasárnapi hozsánna helyett a nagypénteki feszítsdmeget. -Sokszor meghidegült bennünk Krisztus szeretete, és naponta tanyát vert szívünkben a gy lölség. ---Sokszor er t vettek rajtunk a kétkedések, és sokszor tagadtuk meg gyáván és meghunyászkodva, félelmes szívvel és görcsösen Mesterünket. Éppen ezért nekünk is szükségünk van arra, hogy ma veletek együtt forduljunk Krisztus felé, és együtt valljuk meg Neki: Te vagy a Krisztus, az él Istennek Fia! Isten áldása kísérje az életüket, az Úr áldja meg szeretteiket, családtagjaikat és mindnyájunkat! Meghívás Gyülekezetünk szeretettel vár mindenkit egy olyan különleges alkalomra, ami abból áll, hogy megnézünk egy-egy nagyon mély mondanivalóval, kimondottan keresztyén tartalommal bíró filmet, és azután beszélgetünk annak üzenetér l, a mindennapi életr l. A következ ilyen alkalom: július 30-án, vasárnap délután 15 órakor lesz a gyülekezeti teremben. A film címe: Az utolsó b nev. Azt gondolom, a mai világban nagyon sok ember van, aki nem is igazán tudja, mit is jelent az a gyakorlatban, hogy Jézus Krisztus meghalt a b neinkért, ahogy olyan sokszor azt halljuk igehirdetéseken. A film azt mutatja be egy történeten keresztül, hogy milyen szörny az, amikor az ember szembesül b neinek súlyával, és nem tudja, hogyan szabadulhatna ett l a tehert l! A filmet szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe és szeretettel várunk minden kedves érdekl d t (természetesen felekezett l függetlenül) ezekre a szép, tartalmas vasárnap délutánokra! Petró Béla Szeretettel várjuk az általános iskolás korosztályt nyári foglalkozásra a gyülekezeti terembe augusztus 1-5-ig minden délután 14 órától! Ezeken az alkalmakon közös játékokat, vetélked ket foglalkozásokat tartunk, bibliai történeteket tanulunk lelkünk épülésére, hitünk er sítésére.

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július Életmód A kiszáradás elkerülése, vitaminok Talán az egyik legfontosabb része a nyári h ség elleni védekezésnek a megfelel mennyiség folyadékpótlás. Nagy melegben a kiszáradás lehet sége mindig fennáll, f leg, ha a szabadban tartózkodunk. A kiszáradás a szervezet víztartalmának csökkenése, amely általában akkor lép fel, ha a folyadék vesztésének üteme meghaladja a bevitelét. Ennek els és legnyilvánvalóbb jele a szomjúság, de fokozódására utal a kiszáradt száj, a szokásosnál kisebb mérték izzadás, kevesebb vizelés. A súlyos kiszáradás károsíthatja az agy és más létfontosságú szervek m ködését, kómához vagy akár haláloz is vezethet. Az er teljes izzadás miatti kiszáradás a véráramban lév sók és elektrolitok csökkenéséhez vezethet, és ha ez a veszteség folyamatos, akkor a vérnyomás vészesen alacsony szintre eshet le. A cukorbetegeknek egyéb nehézségeket is le kell küzdeniük a megfelel folyadékszint biztosítása érdekében, mivel magas vércukorszint mellett a szervezetben megn a vizeletkiválasztódás, így még nagyobb lehet a folyadékvesztés. A megfelel diéta és a rendszeresen végzett testmozgás segít a megfelel vércukorszint fenntartásában, ezért ezt ne szüneteltessük a tikkasztó nyári melegben sem! A testmozgást a h vösebb reggeli vagy esti órákban végezzük, így kisebb megterhelést jelent szervezetünknek. A kiszáradás elkerülése a nyári hónapokban mindenki számára életbevágó, f leg, ha sok id t töltünk a szabadban. A szervezet megfelel folyadékszintjének biztosítása segít megel zni a vércukorszint ingadozását, vagy az olyan, a h séggel összefügg problémákat, mint a h guta vagy a h stressz. Ehhez többnyire elegend annyit tennünk, hogy rengeteg vizet iszunk, azonban ha hosszan tartó, vagy nagyon megterhel fizikai tevékenységet végzünk a szabadban, akkor ennek során a szervezetben lév ásványi sókból és más elektrolitokból jelent s mennyiséget veszthetünk, amelyeket pótolni kell. Erre alkalmasak lehetnek olyan sport italok, amelyek nem tartalmaznak cukrot, vagy a különböz ásványvizek. Tartózkodjunk azonban a helyi csapvíz fogyasztásától, különösen ha az utazási iroda, vagy az úticélunk ismertetését tartalmazó kiadvány is ezt ajánlja! Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a nagy melegben kerülend valamennyi koffeint és alkoholt tartalmazó ital, hiszen mindkett vízhajtó hatású, vagyis fokozzák a vizeletkiválasztást, ami növelheti a kiszáradás kockázatát. Mely tápanyagokra van szüksége a hajnak, b rnek, körmöknek? B-vitaminok B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B12-vitaminok amellett, hogy az idegrendszer m ködéséhez nélkülözhetetlenek és részt vesznek a szénhidrát, fehérje, zsír anyagcseréjében, hozzájárulnak a haj, a b r, és a körmök egészségéhez. Természetes forrásai: teljes ki rlés gabonák, olajos magvak, barna rizs, söréleszt. Béta-karotin Az A-vitamin el vitaminja, vagyis ebb l képz dik az A- vitamin (retinol). Nélkülözhetetlen a látáshoz, el segíti a szív- és érrendszer egészségét, továbbá szükséges a hajb r/b r egészségének meg rzéséhez. Kiváló antioxidáns, ezért véd a szabadgyökök ellen, segíti a b r védelmét a káros sugárzás ellen is. Természetes forrásai: sárgarépa, sárgabarack, süt tök, sárgadinnye, spenót, tojássárgája. C-vitamin A C-vitamin amellett, hogy nélkülözhetetlen az immunrendszer er sítésében, hozzájárul a haj, a b r, a körmök egészségének fenntartásához. Szerepet játszik a köt szövet megfelel m ködésében, szerkezetének kialakításában, az íny, a b r, a csontok, a porc egészségének meg rzésében. Természetes forrásai: csipkebogyó, citrusfélék, nyers petrezselyem, kelkáposzta, brokkoli, paradicsom, paprika. E-vitamin Az E-vitamin javítja a haj-, a b r egészségét. Antioxidáns tulajdonságánál fogva védi a b rt a káros küls hatásoktól, valamint hozzájárul a sejtek, az idegrendszer és a kognitív képességek normál m ködéséhez. Természetes forrásai: napraforgó, mandula, szójaolaj, dió, búzacsíra, brokkoli, kelbimbó, spenót, gabonafélék. Biotin A biotin részt vesz az aminosav anyagcserében. Mivel a hajszálak is nagy részben aminosavakból épülnek fel, a hajkorona szépségének meg rzése érdekében ez a tápanyag létfontosságú. Természetes forrásai: dió, söréleszt, barnarizs, mák, mogyoró, lencse, ribizke. Cink A cink hozzájárul a haj, b r, körmök egészségének meg rzéséhez. Cink hiányára utalhatnak a körmön lév fehér foltok. Természetes forrásai: búzakorpa, zabpehely, mandula, datolya, csalán. Kalcium Kalcium nemcsak az er s csontokhoz, de az er s hajszálakhoz, körmökhöz is szükséges. Természetes forrásai: búza, szezámmag, káposzta, narancs, mandarin, mák, hagyma, szójabab, dió, napraforgó, szárazbab. Esszenciális zsírok, Omega3 zsírsav Az esszenciális zsírokat a szervezet nem tudja el állítani, így mindenképpen a táplálkozással kell bejuttatni ket. Az Omega 3 zsírsavak el segítik a sejtek membránjainak, nedvességének megtartását. Ezáltal enyhülhetnek a száraz b r okozta panaszok. Természetes forrásai: lenmagolaj, olívaolaj, búzacsíraolaj, dióolaj. Enyedi Mária

13 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 13. oldal Augusztusi jeles napok Augusztus 1. - A forint születésnapja - Vasas Szent Péter napja Szent Péter ünnepe. E napon emlékeznek arra, amikor is egy angyal kiszabadította Heródes börtönéb l, ahol láncra verve rizték. Muravidéken dologtiltó nap a sz l termel knek, akik úgy vélik, ha dolgoznak, a sz l szemek lehullanának a fürtökr l. Augusztus 2. - A cigány holokauszt emléknapja - Szent István pápa István pápa sok pogányt megtérített szavával és példájával, és sok szent vértanút eltemetett. Valerianus és Gallienus az Úr 260. esztendejében a legnagyobb elszántsággal kerestette, hogy klerikusaival együtt áldozatbemutatásra kényszerítsék, vagy különféle kínzásokkal meggyötörjék. Rendeletet hoztak, hogy aki feladja ket, megkapja összes javaikat. Így fogták el tíz klerikusát, és kihallgatás nélkül lefejezték ket. Másnap magát István pápát is elfogják, és Mars isten templomába vezetik, hogy vagy áldozzék a bálványoknak, vagy fejét veszik. Amint belépett a templomba, imádkozott Istenhez, hogy döntse le azt, mire a templom nagy része nyomban leomlott, a tömeg pedig rémülten elmenekült. Szent István ekkor Szent Luca temet jébe ment. Meghallva ezt Valerianus, még több katonát küldetett érte. Éppen misét mondott, amikor rátaláltak. Félelem nélkül állt ott, és áhítattal végezte az elkezdett misét. Saját székében fejezték le. Augusztus 9. állatkertek napja Augusztus 12. fiatalok nemzetközi napja (1999-t l) Augusztus 13. balkezesek világnapja Augusztus Repül sök napja: Lorettói Boldogságos Sz z Mária a repül sök véd szentje - Nagyboldogasszony napja, legrégibb Máriaünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház Mária mennybemenetelét és egyben Magyarország oltalmazóját. Sokfelé búcsúnap. Az ünnep vigíliáját (el estéjét) általában virrasztással töltik a hívek, Mária-énekeket énekelve, imádkozva. Leghíresebb Mária-énekünk a körmeneteken is gyakran hallható Boldogasszony anyánk cím dal. Az asszonyok egy jelképes koporsóba Mária-szobrot helyeznek, mellé virágokat, füveket tesznek, virrasztanak, majd másnap körmenetben viszik a koporsót. Ezen a napon szokás volt virágot, gyógynövényt szedni, majd a templomban megszenteltetni, a betegeket aztán ezzel gyógyították, de jutott bel le a csecsem bölcs jébe vagy a halottak koporsójába is. Azt tartották, ha t zre dobják a füveket, az véd a vihar ellen. A téli holmikat ezen id szakban kitették a napra, szell ztették, hogy a moly bele ne menjen. Dologtiltó nap is volt, sütni például nem szabadott, azt tartották, a t z ilyenkor kicsap a kemencéb l. Ha szép, napsütéses volt az id, az jó sz l vagy szilvatermést jelentett. Néhol keresztet vágtak a gyümölcsfába, hogy b termés legyen. A szeptember 8-ig tartó id szakot két Boldogasszony közének nevezték (szeptember 8. Mária-nap), és bizonyos munkák szempontjából kiemelt jelent ség volt. Úgy vélték, ilyenkor kell ültetni a tyúkokat, hogy jól tojjanak. A búzát is ekkor szell ztették, hogy ne legyen dohos. Augusztus 16. hontalan állatok világnapja Augusztus 18. Európa-nap Magyarországon (1990) Augusztus 20. Államalapító Szent István királyunk ünnepe ben Mária Terézia nyilvánította országos ünneppé. Szent István jobbjának tiszteletére ezen a napon 1818 óta rendeznek körmeneteket. A paraszti életben az aratás lezárása f z dik ehhez az id szakhoz. Több helyütt a templomban hálát adtak az aratás sikeres befejezésekor. Az szi mez gazdasági munkák megkezdése el tt a faluból általában a városokba utaztak a gazdák, ahol a télire szükséges vásárlásaikat intézték. Egyes vidékeken a legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret sütöttek ezen a napon. A Tiszaháton azt tartják, Szent Istvánkor mennek el a gólyák. Augusztus 24. Bertalan napja, id járásjósló nap. Megfigyelések szerint szkezd nap, ekkor vége a kánikulának. A halak már nem n nek tovább, a sz l ben elszaporodnak a seregélyek. A Bertalan napi id járásból az szi id re következtetnek, az e napon köpült vajat betegségek gyógyítására használták. Augusztus 29. magyar fotográfia napja Augusztus 30. elt ntek világnapja Augusztus 31. nemzetközi szolidaritás napja Enyedi Mária

14 14. oldal KÉKI KÖRKÉP 2011.június július Augusztusi horoszkóp Kos (március április 20.) Elemében érzi magát, f leg ott, ahol nagy a nyüzsgés, jó a hangulat. A rögtönzés nagymestere. Így ha épp szélcsend volna a környezetében, percek alatt össze tud szervezni egy fergeteges bulit. A kedvese rossz néven veszi, hogy alig van lehet ség a meghitt édeskettesre. A Mars (emiatt is) sok vitát jelez augusztusra. Bika (április május 20.) Se a magánéletben, se a munkában ne döntsön hónap elején, mert a bolygóállások összedönthetik terveit. Mivel tud titkot tartani, így még azok sem sejtenek semmit a kapcsolatáról, akik pedig a baráti köréhez tartoznak. Ez a nyári kaland lehet, hogy nem lesz hosszú, de így is meghatározó er vel hat a jöv jére. Ikrek (május június 21.) Sokkal többet profitálhatna a mostani bolygóállásokból, ha nem akarna egyszerre ötfélét. A gyors pénzszerzés kedvéért ne mondjon le az eredeti céljairól. A bolygóállások túlzott sikerrel áltatják. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, és ne csak azt hallja meg, ami meger síti az ötleteit, hanem azokat is, amelyek bírálják. Rák (június július 22.) Nagyon sokat foglalkozik saját magával, pontosabban azzal, hogy elemezze: vajon milyen benyomást kelt az emberekben, ezért sokan önz nek tarják. Augusztusban sok lesz az összeütközés, a vita, mert megpróbálja ráer ltetni akaratát a környezetére, és nem is hallgatja meg, hogy mit gondol, mit akar a másik. Oroszlán (július augusztus 23.) Szakmai stílusának meghatározó eleme, hogy emberekkel találkozzon és kapcsolatokat építsen ki. Sok jó adottsága van, amelyeket els sorban az információ és a kommunikáció területén kellene hasznosítani. Sokat tud beszélni, könnyen kimagyarázza magát a kínos helyzetekb l is. Nyaralását a hónap közepére id zítse. Sz z (augusztus szeptember 23.) Elemz, aggályoskodó természet, ráadásul meglehet sen kritikus is. Gyakran vitatkozik, és nem tud élni. Egyszer en addig aggályoskodik, míg elszalasztja a lehet ségeket. Az a baj, hogy hinni sem meri, hogy kinyílhatnak ön el tt is az ajtók, vagy rajonghatnak önért is. Most sok a fölös energiája, de nem jól hasznosítja. Mérleg (szeptember október 23.) Bár nem akart reflektorfénybe kerülni, a következ hetekben ön lesz a f szerepl a munkahelyén, illetve a családon belül is. Olyan tárgyaláson kell részt vennie, ahol az ellenérdekeket közelítik. Meggy z ereje és diplomáciai érzéke révén ez többnyire sikerül. De 7-e környékén ön is támadások középpontjába kerül. Skorpió (október november 22.) Képtelen lazítani, örökké bizonyítani akar. Hol másoknak, hol önmagának. Pedig, ha megtanulna lazítani, és elfogadná önmagát, az eredményeit, akkor sokkal nyugodtabban élhetne. (Ne feledje: aki önmagát nem szereti, az hogyan tudja elvárni a világtól, hogy szeresse?) Nyilas (november december 21.) Els és legfontosabb dolog, hogy reálisan mérje fel a helyzetét, illetve a párjához f z d viszonyát. Ha megpróbálná küls szemlél ként figyelni önmagát, rájönne: a baj az, hogy az elvárásai nem találkoznak a valósággal. Bár a Jupiter megnöveli a népszer ségét, azért hallgassa meg azokat is, akik kritikával illetik. Bak (december január 20.) A munkán lesz a hangsúly ezekben a napokban. A feszült bolygóállások arra késztetik, hogy újra gondolja eddigi elképzeléseit és minél gyorsabban változtasson céljain, különben csalódás éri. Magánéletében is változás van kibontakozóban. Végleges döntést 15-e után hozzon. Vízönt (január február 20.) Mintha ólomlábakon járna az id : az elképzelései rendre elakadnak, a karrierje érthetetlen akadályokba ütközik, az otthonában is sok bosszúság éri. Ha valakivel társulni akar, jól nézze meg az anyagi hátterét, mert kiderülhet, hogy ön finanszírozza majd az illet boldogulását. Fogadja meg a kedvese tanácsait! Halak (február március 20.) Nagyon sokat és keményen munkálkodik azért, hogy be tudjon illeszkedni egy jól összeszokott közösségbe. Egyel re a háttérben maradva szorgalmasan dolgozik azon, hogy a dolgok jól m ködjenek. Ha ingatlan eladás vagy vétel, esetleg nagyobb beruházás van napirenden, augusztusban egy tapodtat sem jut el re. Enyedi Mária

15 2011. június - július KÉKI KÖRKÉP 15. oldal Labdarúgó Megyei II. osztály Selyembercsoportjának eredményei: SPORT HÍREK gratulálok a fiúknak. Köszönöm a támogatóinknak és szurkolóinknak az egész éves kitartást! 27. forduló, : Kék-Demecser 3-2 (0-0) Kék, 200 néz, v.: Fábián J., Kék: Himmer A., - Nagy S., (Soós L.) Sipos T., Kmetz I., Spisák Zs., Tóth G., (Mondok J.), Paulik I., Er ss P., Somogyi Cs., Együd L., Paulik Z., (Makkai Á.) Edz : Buzás Lajos Demecser: Gombköt T., Igyártó S., Kardos L., Varga E., Gombköt J., Kelemen G., Seres Zs., Hajnal A., K rizs M., Kocsis Z., Tóth A., (Bécsi R.) Játékos-edz : Seres Zsolt. Gól: Er s P., Somogyi Cs., Paulik I., illetve Hajnal A., Kocsis Z. Ifi: forduló, : Dombrád Kék 4 1 (2 0) Dombrád, 120 néz, v.: Káprály. Dombrád: Kovács T. (Nagy Gergely) Molnár M., Lévai Cs., Andrejcsik D., Nagy Gerg (Mudri B.), Révész J., Csillik Gy. (Kenéz L.), Nagy Gábor, Oncsó M., Terjék Z. (Rakóczi D.), Török M. (Sajtos R.). Edz : Bodnár Attila. Kék: Himmer Sipos T., Kmecz, Tóth G., Spisák, Együd, Er s P., Paulik I. (Sós L.), Somogyi Cs., Paulik Z. (Heged s L.), Szurcsik Z. (Makkai Á.). Edz : Buzás Lajos. Gól: Török M. 2, Oncsó M., Révész J., illetve Somogyi Cs. Ifi: 3 3. Buzás Lajos: Most látszik igazán, hogy mennyire hiányoznak a rutinos embereink. Sajnos nélkülük nem haladunk egyr l a kett re. Gratulálok a hazaiak megérdemelt gy zelméhez! 29. forduló, : Kék Újdombrád 4 2 (2 1) Kék, 150 néz, v.: Ésik L. Kék: Himmer Nagy S. (Poór B.), Kmecz, Sipos T., Tóth G., Együd, Er s P. (Mondok), Spisák, Somogyi Cs. (Háda), Paulik Z. (Sós L.), Szurcsik Z. (Makkai Á.). Edz : Buzás Lajos. Újdombrád: Sinka Gy. Batta J., Pál G., Fodor T., Kernács J. (Oláh A.), Sipos J. (Bagin T.), Fodor Cs., Tóth B. (Jónás T.), Geri K. (Szöll si A.), Sinka J. (Dócs K.), Csombók Cs. Edz : Fabók István. Gól: Szurcsik Z. 3, Paulik Z., illetve Geri K., Csombók Cs. Kiállítva: Csombók Cs. (85. perc). Ifi: 4 1. Buzás Lajos: A mai mérk zésen kizárólag a gy zelem volt a célunk, amit a csapat teljesített és ezzel a szerepléssel hálálta meg kitartó néz ink lelkes buzdítását. Még nincs vége a bajnokságnak! 30. forduló, : Pátroha Kék 5 1(2 0) Pátroha, 350 néz, v.: Bendik T. Pátroha: Pekk J. (Csáki) Bíró J., Molnár Cs., Borku T., Korbács B. (Csökmei), Tóth A. (Háda J.), Csuka Gy., Gazdag A., Horváth F. (Póti R.), Varga R., Juhász L. Játékos-edz : Gazdag Attila. Kék: Himmer Sipos T., Kmecz, Tóth G. (Mondok), Poór B. (Paulik I., Háda G.), Heged s L. (Sós L.), Er s P., Spisák, Somogyi Cs., Paulik Z. (Makkai), Szurcsik Z. Edz : Buzás Lajos. Gól: Bíró J. 3, Borku T. 2, illetve Szurcsik Z. Ifi: 3 2. Buzás Lajos: A mai mérk zésen a tétnek nem megfelel hozzáállást mutatott csapatom, aminek következménye a vereség. Az éves teljesítményhez A Selyember-csoport végeredménye: Feln tt 1. Záhony Pátroha Kék SE Dombrád Rohod Pap Fényeslitke Tiszamenti SE Újdombrád Demecser Vaja Petneháza Anarcs Nyírtass Ifjúsági 1. Vaja Záhony Demecser Kék SE Pap Dombrád Tiszamenti SE Pátroha Petneháza Rohod Fényeslitke Újdombrád Anarcs Nyírtass *** Serdül labdarúgócsapataink a megyei bajnokság középmez nyében végeztek. Az U13-as csapatunk a bajnokság negyedik helyén, míg az U16-osok az ötödiken végeztek. A két együttes az elvártaknak megfelel en szerepelt, elégedettek lehetünk a teljesítményükkel mondta Buzás Lajos edz. Szabó József

16 16. oldal KÉKI KÖRKÉP június - július ELHUNYTAK Maklári Antal élt 81 évet Sz ll si József élt 64 évet Linzenbold Jánosné (volt kéki lakos) (szül.: Ignéczi Mária) élt 60 évet Papp Menyhértné (volt kéki lakos) (szül.: Kriston Ilona) élt 80 évet Köszönetnyilvánítás Ez úton szeretném megköszönni minden kedves rokonnak, ismer snek, akik szeretett testvérem Linzenbold Jánosné (szül. Ignéczi Mária) temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A család nevében Dományi Istvánné ÚJSZÜLÖTTEK Spitzmüller Szimonetta Anya neve: Lakatos Ágnes Apa neve: Spitzmüller Arnold *** Berki Patrik Anya neve: Rácz Anikó Apa neve: Berki Attila Csaba *** Minya Kinga Anya neve: Hajnal Andrea Apa neve: Minya Attila Szelektív hulladékgy jtés id pontjai 2011-ben Január 11. Július 12. Február 8. Augusz tus 9. Március 8. Szeptem ber 13. Április 12. Októb er 11. Hirdetések Május 10. Novembe r 15. Június 14. Decem ber 13. Eladó: 1 db Simson robogó 65e- Ft 1 db Permetez 20 l-es 2e-Ft 2 db Káma szivattyú 6-3e-Ft Érdekl dni: Lakatos Pál, Ady E. u. 90. *** Eladó 2db ágynem tartós hever. Érdekl dni: Ignácz Zoltán, Kék, Pet fi u. 60. tel: 20/ Kék Község Köztemet jének üzemeltet je a Takács- Plusz Ker Kft. (Kemecse, Sport út 8.) értesíti a lakosságot, hogy a temetésekkel kapcsolatos ügyintézést Riharenkó Viktor (gondnok) intézi, akit 0-24 óráig az alábbi telefonszámon lehet elérni: 20/ ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA Dr. Barabás Gyula egyéni ügyvéd ügyfélfogadása minden szerdán a Sárga Iskolában (Kék, Kölcsey u. 34. sz.) óra között történik - Milyen szobák vannak a pók lakásában? -??? - Csupa hálószoba. *** Hova ül a tehén a buszon? -??? - Legel re. *** -Elnézést, megmondaná, melyik a túloldal? -Az ott szemben. -Hát most már tényleg meg rülök! Onnan meg ideküldtek! *** -Mi az abszolút lehetetlen? -??? -Hogy két kopasz hajbakapjon. *** Két férfi beszélget. -Nem értem, hogy vehettél ilyen drága étkészletet a feleségednek! Drága volt, de megérte. A feleségem azóta a mosogató közelébe se enged. KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Gyermekjóléti szolgálat 70/ Nyírségvíz Zrt: 42/ Tigáz Zrt: 40/ E-ON Zrt: 40/ Háziorvosi ügyelet: 42/ Egészségház: 70/ Polgármesteri Hivatal: 42/ Általános Iskola: 42/ Demecseri Okmányiroda: 42/ Demecseri Rend r rs: 42/ Polgár rség 20/ KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának Lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u internet: Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Tóth Tibor, Daskó Andrea, Enyedi Mária, Szabó József Lapzárta: július 13.

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2015. június 1-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Mihályi Zoltán Bugyiné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el 2013. március-április II. évfolyam 7-8. szám Tartalom Szellemi Diákolimpia versbe szedve ECDL vizsga Március 15. Sport az iskolában Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el Természetismereti vetélked

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Iskolagyümölcs - program Oktatási segédanyag 2013/2014. tanév 1. félév/2. A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Az egészség megőrzésben nagy fontossággal bírnak

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA Április 1. Czina Sándor Tagintézmény MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS Magyarbánhegyesi HAVILAP III. évfolyam 1. szám - 2015.január MOTTÓ: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. - ELEANOR ROOSEVELT - Minden kedves magyarbánhegyesi lakosnak egészségben,

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Testületi Krónika. 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: 2008. március 13-án megtartott testületi ülésen:

Testületi Krónika. 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: 2008. március 13-án megtartott testületi ülésen: Testületi Krónika 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: A képviselõtestület határozatot hozott: Pályázat benyújtásáról, buszöblök, illetve buszforduló kialakítására az ÉAOP-2007-3.1.4.

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016. április XV. ÉVFOLYAM

A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016. április XV. ÉVFOLYAM A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2016. április XV. ÉVFOLYAM TARTALOM Ovicsalogató szülőknek 1. o. Lomtalanítás 2. o. Önkormányzati határozatok 3-4. o. Iskolai beíratás 5. o. Óvodai beíratás

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16.

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. 1 I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. A VERSFARAGÁS kategóriában kétféle módszerrel lehetett verset alkotni. Szabályos, kötött formában vagy rímek nélkül, szabadon. Magyar Emma 4.b Emma két

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában!

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában! HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere: A Házirendet az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el. A 2011 évi CXC. törvény a köznevelésről.20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet. 229/2012. /VIII.28/

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft.

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. KEMECSEI POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. VIII. évfolyam, 2. szám 2005. április Hírek Édesanyák, Nevelõanyák, Nagymamák, Pótmamák, Keresztanyák! Május elsõ vasárnapján virág és illatözön

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Minden eddiginél több díj és elismerés a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2015. december 11-én megtartott ünnepi díjátadóján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Minden eddiginél több díj és elismerés a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2015. december 11-én megtartott ünnepi díjátadóján SAJTÓKÖZLEMÉNY Minden eddiginél több díj és elismerés a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2015. december 11-én megtartott ünnepi díjátadóján Köztestületünk - a számos közfeladat ellátása mellett-

Részletesebben

Polgármesteri Hírek 2010. május 14.

Polgármesteri Hírek 2010. május 14. Polgármesteri Hírek 2010. május 14. Önkormányzati hírek - Pályázatok Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér A falu közösségi életében jelentős minőségi változást hoz majd, ha 2011. december végére elkészül

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Beszámoló - a Képviselő- testületnek Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára).

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). Április 27-ikén volt 50 esztendeje, hogy Ralph Waldo Emerson, Amerika legkiválóbb gondolkodója 79 éves korában örökre lehunyta szemeit.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók . Si Rö la da Világ ajno ság N m mu a ozha a si Óvodás O szágos lnö ségi lés... 32 6 Si Világna ja 4 14 Mi ll udni a ha ili áci s á yá l? Ella ici u ya, d iási s g ség 10 15 Baja Vá osi Sz v z év s 20

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben