Csatorna a láthatáron?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csatorna a láthatáron?"

Átírás

1 I. évfolyam 2. szám március 14. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Csatorna a láthatáron? Az aszódi térségi szennyvíztisztító telep ide kerülne községeink szennyvize Miközben Magyarország vezetékes ivóvízhálózatának kiépítettsége mára elérte a 98 százalékos szintet, a szennyvízcsatorna ellátottság mindössze 60 százalékos. Bár ez önmagában is szomorú adat, az IIT kistelepüléseinek csatorna-ellátottsága ezt is mélyen alulmúlja: 0%. Áttételesen az Európai Uniónak köszönhetõen azonban derengeni kezdett a fény az alagút végén. Jelenleg a kérdés az, hogy fel tudnak-e lépni együttesen a térség polgármesterei? Szerencsés esetben legkésõbb 2010-ig ki kell építeni a csatornahálózatot, erre Magyarországot az EU-kötelezi. Ha az érintett kistelepülések elügyetlenkednék, 2015-ig bizonyosan nem számíthatnának állami segítségre. Minderrõl Ritecz György, a Galgamenti Víziközmû Kft. ügyvezetõje informálta lapunkat. A szennyvízhálózat, és a szükséges tisztítói kapacitás kiépítése lényegesen nagyobb költség, mint a vízvezeték-építés. Részben ez magyarázza a közmûolló szélesre nyílását. Bár az állam a 90-es évek elején az önkormányzatok kezébe adta a víz- és csatornamûvek üzemeltetését és az ármegállapítás jogát, a bõvítésekhez nem rendelt forrásokat. Emiatt a csatorna- és szennyvíztelep építés változatlanul kizárólag állami pályázati forrásból képzelhetõ el. Másfél évtized elteltével mostanra jutottunk el oda, hogy az állam rendezze a csatornaépítések rendjét, és határidõket is szabjon. A Magyar Közlöny február 17-i számában közli az ide vágó jogszabályváltoztatásokat, amelyek térségünk települései számára kedvezõ fejleményt jelentenek. folytatás a 12. oldalon

2 2 HÉTközlap Izotóp Információs Társulás március 14. A kezdetektõl napjainkig 1. rész A kezdetek A gyógyászatban, az iparban, a mezõgazdaságban, a kutatásban, az oktatásban és a honvédelemben számos természetes és mesterséges radioaktív anyagot használnak, melyek jelentõs hasznot nyújtanak a társadalomnak. Az alkalmazások során radioaktív hulladékok is keletkeznek. Ezeket a hulladékokat biztonságosan kell és lehet kezelni, tárolni és elhelyezni. A jelenleg az országban egyetlen radioaktív hulladéktároló mûködik Püspökszilágy és Kisnémedi határában, mely 25 év óta az egész országra kiterjedõen nyújtja szolgáltatásait. A most induló sorozatunkban az elmúlt évtizedek legfontosabb történéseit idézzük fel. Az elsõ röntgenfelvétel 1895-bõl: Mrs. Wilhelm Roentgen keze A radioaktív anyagoknak orvosi célokra történõ hazai felhasználásáról az elsõ dokumentum az Orvosi Hetilapban ben jelent meg. A cikk 18 betegen végzett nõgyógyászati rádiumkezelés során szerzett tapasztalatokról számolt be. Nagy elõrelépést jelentett az 1936-os esztendõ: megnyílt a Székesfõvárosi Kórházak Báró Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézete, amely a legkorszerûbb röntgendiagnosztikai és -terápiás készülékeken kívül 5 gramm rádiummal rendelkezett. 3 gramm rádium egy ún. rádiumágyúba volt beöltve, míg 2 gramm gyógyító sugárzó anyag sok száz darab, különféle rádiumelemet tartalmazó tû és tubus, valamint lap formájában került felhasználásra. Ekkor még hulladék-képzõdéssel nem kellett számolni, hiszen ezek a rádiumos gyógyeszközök zárt formában kerültek alkalmazásra. A legnagyobb veszélyt inkább eltûnésük (elvesztés vagy eltulajdonítás) jelentette ben a Népjóléti Minisztérium megbízta az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézetet, melyet még ebben az évben országos Onkológiai Intézetté szerveztek át, hogy vegye át a nagy számú tût és tubust. Késõbb az intézetben a több száz rádiumkészítményt több mint 40 éven át balesetmentesen használták, eltûnés, törés nem fordult elõ. Az Egészségügyi Miniszter utasítása alapján az ország valamennyi, rádiumot felhasználó orvosi intézményében a rendszeres rádiumellenõrzést az Országos Onkológiai Intézet Sugárfizikai Osztálya végezte. Korszerû fogröntgen (Dr. Kovács Boglárka, lásd 9. oldal) Magyarországon a radioaktív izotópkészítmények és sugárforrások nagyobb léptékû alkalmazása az 1950-es évek második felében kezdõdött. Ekkortól kezdve keletkeztek olyan további hasznosításra már nem alkalmas anyagok, melyek radioaktív anyaggal oly mértékben szennyezõdtek, hogy azokat nem lehetett közönséges hulladékként kezelni. Ezek a ma is érvényes meghatározás szerint a radioaktív hulladékok. A radioaktív hulladékok begyûjtését 1960-ban kezdték meg, de az ez irányú tevékenység jogszabályi hátterét csak késõbb, 1964-ben megjelent Kormányrendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott EÜM rendelet teremtette meg. A feladat végrehajtására a Fõvárosi Köjált jelölték ki. Dr. Ormai Péter RHK Kht., fõmérnök A többségnek tetszik Az Izitóp Információs Társulás polgármesterei és az RHK Kht. képviselõje a váchartyáni polgármesteri hivatal tanácstermében tartották soron következõ taggyûlésüket. Az ülés egyik napirendi pontja a HÉTközlap elsõ megjelent számának értékelése volt. A hét polgármester közül hat elégedettségének adott hangot. Megfelelõnek tartották a lapot tartalmi, szerkezeti és formai szempontból egyaránt, és pozitív visszhangról számoltak be. Dr. Sajó Gyula, Váckisújfalu polgármestere ugyanakkor a lap belsõ szerkezetének megváltoztatására tett javaslatot. Kisebb vita után végül 6:1 arányban megszavazták, hogy a lap belsõ struktúrája ne változzék. Kutatások Bátaapátiban Az RHK Kht évi feladatai között a legjelentõsebbek a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének földtani kutatási munkái, az Országgyûlés határozata alapján a beruházás elõkészítõ feladatai, továbbá a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának építési munkái. A bátaapáti földtani kutatásokat a téli szünet után január 4-én megkezdték.

3 2006. március 14. HÉTközlap 3 Tartalom Riport Csatorna a láthatáron? 1 A háziorvosokat büntetik? 13 Tavaszi meglepetés 13 Izotóp Információs Társulás A kezdetektõl napjainkig 1. rész 2 Galgamácsa Koldustól a botot vagy a kalapot kérjük? 4 Folydogáló szennyvíz 4 Kisnémedi Az élet napos oldala 5 Õrbottyán Mi lesz veled, pálos fogadó? 6 Püspökszilágy Merjünk nagyot álmodni! 7 Vácegres Növekvõ költségek, csökkenõ bevételek 8 Akik szeretik falujukat 8 Váchartyán Óvni való óvoda 9 Fogtündér 9 Váckisújfalu Területfejlesztés 10 Zajos télbúcsúztatás 10 Megye Tanfolyamdömping a Szent István Egyetemen 11 Bûnüldözõ Csendes február 14 Közérdekû információk Az õrbottyáni Kvassay Jenõ Általános Iskola hírei 15 Váckisújfalu 2006-os rendezvényei 15 Impresszum Szerkesztõk: Bertók László, Császár Attila Tipográfus: Valkóczi József Nyomda: T-MART Press Kft., Budapest Felelõs vezetõ: Körösvölgyi Tamás Szerkesztõség: 2100 Gödöllõ, Fácán sor Hirdetésfelvétel: (06 30) , (06 70) , Kiadó: Izotóp Információs Társulás (I.I.T.) Vigyázat, propagandisták! Élvezettel lapátoltam a ropogó havat, amit a hókotró tolt a bejárat elé. A déli napsugarak kristályszikrái olyanná tették a szélsimította szûzhavat az árokparton, mintha gyémántport szórtak volna rajta szét. Sajnáltam is ezt a szépséget feláldozni, de hát ki kell tudni valahogy állni a kocsival! Azon tûnõdtem, hogy igazán szépen búcsúzik a február, mintha próbálná egy impozáns fináléval feledtetni mindazt a sok zöldséget, amivel magyar etette a magyart az elmúlt év során. Gyalázkodjunk együtt! Ekkor mellém került egy rozsdás kerékpárt toló ötvenes ismeretlen. Ez már nem a fõutca, ugyi! szólított meg, és én naivul arra gondoltam, hogy talán eltévedt, igaz, a mi csendes kis utcánk egyáltalán nem hasonlít a fõútra. Emberem csodálkozásomat látva így folytatta: Mert a polgármesternek csak a fõutcáig terjed a figyelme! Itt bezzeg nem takaríttatja az utat! Hangja végül sziszegõsre vált, miközben arcán átsuhant a gyûlölet fellege. Gondolom, abban bízott, hogy én, mint a hólapátolási kényszer miatt szükségszerûen morgolódó lakó, csatlakozom a polgármesterszidáshoz. Csakhogy eszem ágában sem volt gyalázkodni. Egyrészt, mert a hókotró teljes megelégedésemre itt járt. Másrészt, mert a polgármesternek kb. annyi köze van a hókotráshoz, hogy õ nevezte ki a képviselõtestület jóváhagyásával az önkormányzati városüzemeltetési KHT vezetõjét, aki saját hatáskörben rendelkezik a hóeltakarításról. Harmadrészt, felbosszantott a tájékozatlanságról árulkodó efféle blõd és rosszindulatú érvelés. Ilyesmivel rendre választási évben közelednek az emberhez, amikor a pártalapszervezetek ráküldik a szavazópolgárokra az agitátorokat. Szerintem emberem is egy volt közülük. A suttogó propagandisták általában a kocsmapolitizálás szintjén mondanak akkora közgazdasági nonszenszeket, hogy ezek nevetséges volta még a magamfajta bölcsésznek is szemet szúr. Amikor anno a fõvárosban laktam, az aktivisták a liftben lökték a politikai dumát. Még itt cseng a fülemben a háromhatvanas kenyér, meg az ugyemilyenjóvoltakádáralatt szöveg. Eleinte próbáltam ellenérveket felhozni, de aztán beláttam, hülyeség egy agitátorral leállni vitatkozni. Amikor már az irodalom se szent Késõbb, amikor már óriásplakáton is megjelentek hasonló színvonalú szlogenek, hogy például Több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak, vagy a Jólétet mindenkinek! beláttam, nincs az a szellemi mélység pártvonalon, amit ne lehetne alulmúlni. Az se semmi, amikor a tévében hétrõl hétre, öncsiklandó kabaré látszatát keltve fejti ki átlátszó agitációját néhány ékesszóló elõadómûvész, de ezzel már megtanultunk együtt élni. Ám a sunnyogó propaganda csúcsa számomra az volt, amikor a napokban a Vígszínházban, Gogol: A revizor címû darabja végén az általam egyébként kitûnõ színésznek tartott Kern András elkezdett monologizálni, burkolt propagandát fejtve ki a liberálisok mellett. Pedig Gogol nem írt bele semmi pártpropagandát, tessék ellenõrizni! Szegény Nyikolaj Vasziljevics, mibe kevertek már megint bele! Elegem lett! Gyönyörû árnyékokat vetett a lapos napsugár a hóra. Odaböktem az utcai megmondóembernek, hogy szerintem nem a polgármester hibás a hóért, hanem a miniszterelnök, pontosabban XVI. Benedek pápa, amiért nem jön ide havat lapátolni, sõt talán inkább Álmos és Árpád fejedelmek, amiért egyáltalán a Kárpát-medencébe vezettek minket és nem délebbre, mert akkor kevesebb gondunk lenne a hóval és kisebb lenne a gázszámla is! A bringás nem értette az iróniát, egyszerû félnótásnak nézett, vagy meg se hallotta, amit mondtam, csak folytatta rendületlenül: a polgármester utcája bezzeg biztos, hogy hómentes! Bertók László

4 4 HÉTközlap március 14. Galgamácsa Koldustól a botot vagy a kalapot kérjük? Veszteség járja át Galgamácsát is Galgamácsa már biztosan mûködési forráshiányos település lesz 2006-ban mondta a HÉTközlapnak dr. Pesti Klára polgármester. A fõbb számok ismeretében ugyanis az látszik, dr. Pesti Klára hogy a bevételek nem fedezik a település kiadásait. A 293 millió forintot kitevõ éves költségvetésben a hiány eléri majd a 33,47 milliót. Hasonló helyzetben lesz Váckisújfalu és Vácegres is. Az elõbbi település 11,7, míg az utóbbi 35 milliós hiánnyal néz szembe. Ez az állapot gyengíti a közintézmények mûködésére fordítható keretösszeget is tette hozzá Kovács Miklósné, körjegyzõ. Folydogáló szennyvíz Révbe érhet a csatorna-ügy Kedvezõ helyzet alakult ki a Magyar Közlönyben nemrégiben megjelent kormányrendelet kapcsán, ami az eddigi 2015 helyett, öt évvel elõbbre hozta a régiót is érintõ csatornázottság céldátumát. dr. Pesti Klára polgármester a döntést úgy kommentálta, hogy az érintett települések kicsit szorosabb összefogásával talán már elõbbre tartana a beruházás megvalósítása ben ugyanis a Pro Régiótól kapott 18 millió forintos pályázati pénzbõl, már elkészültek a mûszaki tervdokumentáció részletei. Azóta, részben törvényi háttér hiányában, késõbb forráshiány miatt, másrészt pedig a korábbi Víziközmû-Társulat sikertelen tevékenysége okán hánykolódott Kisnémedi, Vácegres, Váckisújfalu, Püspökszilágy és Galgamácsa régi álma. A lassan folydogáló évek alatt többször kellett aktualizálni a vízjogi engedélyt is, ami csak vitte a pénzt. A mostani változás nagyot lendített a helyzeten, hiszen Galgamácsára földrajzi elhelyezkedési miatt már egy hatalmas Az okok részben az állami támogatások csökkenésével, részben a település elöregedõ lakosságával magyarázhatók. Sajnos az elmúlt idõszakban az aktív keresõk száma csökkent, míg az eltartottaké folyamatosan emelkedett. Kérdés: koldustól a botot vagy a kalapot kérjék-e adó formájában? Nyilván egyiket sem, hiszen a szociális segélyek kifizetése érdekében is minden létezõ megoldást megragadnak az arra illetékesek. Az iskolai normatíva például ebben az esztendõben 9,1 millió forinttal lett kevesebb Galgamácsán, miközben tizenkét fõvel esett vissza a gyermeklétszám. A nadrágszíjhúzás másik oka, hogy törvény rendelkezik a kötelezõ béremelésrõl, ugyanakkor az állam, bizonytalanságban hagyva az önkormányzatokat, arra kényszeríti a képviselõtestületeket, hogy maguk gazdálkodják ki a fizetések többletforrásait. Ez az eljárás, szinte a mûködésképtelenség határára sodorta a kétezer lélekszám alatti településeket. Egyetlen kiút maradt, igaz, ez csak a tûzoltásra ad reményt: pályázni és pályázni kell. Galgamácsa ennek ellenére bõvülni és fejlõdni akar. A nehézségek ellenére az Újtelep és az Ófalu közti, és a köztemetõ melletti utakat az idõjárás jobbra fordultával rendbe teszik. A tervek készen állnak és a kivitelezõ is meg van a feladatra. Az önkormányzat képviselõ-testülete a falu sportöltözõjéhez két hete készített el egy másik költségvetést, hogy annak belsõ átalakítását és felújítását megoldja. A 7,2 millió összértékû munkálatokhoz Galgamácsa 2,2 millió forinttal tud hozzájárulni. -at- szennyvízmezõ nehezedik, amin egyedül csak a káros anyagnak a Galga folyóba történõ levezetése segíthet. Természetesen a környezetvédelmi hatóságnak még vizsgálnia kell, hogy az aszódi agglomerációhoz tartozó szennyvíztelep befogadóképessége, megfelel-e az uniós elvárásoknak. Az öt társult település ugyanis akkora kapacitást igényelne, ami a mostani közmûrendszer bõvítését teszi szükségessé. Az esélyek tehát megnövekedtek, így már nem lehet gátja a csatornahálózat létrejöttének a kétezres lélekszámot megkövetelõ jogszabályi elvárás. (Lásd még riportunkat.) Galgamácsa község adatai február 15-ei határidõvel a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács CÉ- DE 100%-ban támogatandó pályázatot írt ki a felszíni vízelvezetõ rendszerek kiépítésére, felújítására, belvízrendezésre azon önkormányzatok számára, amelyek az elmúlt két évben ( ) vis maior vagy más állami forrásból támogatásban részesültek. Galgamácsa Önkormányzata megfelel ezeknek a pályázati feltételeknek, mert a felhõszakadások miatti károk enyhítésére csak 2005-ben három vis maior támogatási kérelmüket bírálták el pozitívan, összesen 13,5 millió forint értékben ben pedig a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást a település a Vankóné Dudás Juli Emlékház részleges helyreállítására. A mostani CÉDE pályázatra Galgamácsa Község Önkormányzata ,- Ft értékû vízjogi engedély nélküli támogatási kérelmet nyújtott be a kiírásban megadott határidõre. Terület: 4331 hektár Lakosság: 1948 fõ Lakások száma: 734 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2183, Petõfi u Polgármester: dr. Pesti Klára Jegyzõ: Kovács Miklósné Önkormányzat címe: Önkormányzat weboldala:

5 2006. március 14. HÉTközlap 5 Kisnémedi Az élet napos oldala Kisnémedi óvodásainak minden sikerül Kisnémedi óvodáját 1993-ban adták át. Az ötven férõhelyes közintézményben ebben a tanévben 26 kisgyermek kapott elhelyezést. A fiúk (17 fõ) aránya majdnem kétszerese a lányokénak (9 fõ). Öten távolabbról érkeznek minden reggel, hárman Váchartyánból, ketten pedig Püspökszilágyról. A dajkák már hat órától várják a feltörekvõ nemzedéket az oviba. Az óvónõk fél nyolcra érkeznek és délután négyig, fél ötig foglalkoznak a picikkel. Az óvodai nevelés tevékenység központú. Természetesen a fõ mozgatórugó minden esetben a játék, ezen keresztül történik a testi nevelés, az ábrázolás, a matematika, az irodalom, a környezet és az ének-zene tudományának megismertetése. Érdekesnek mondható, hogy a gyermekek kedvelik a számok világát, de olykor-olykor fel kell bennük kelteni az érdeklõdést mondják az óvónõk Misnyovszkiné Tóth Angéla és Ullmann Mária. A szereplések nagy örömet nyújtanak számukra teszik hozzá -, szívesen készülnek a Mikulásra, a Farsangra, az Anyák Napjára, de az évzáró és a ballagás is nagy esemény. Persze vannak helyzetek, amikor megfordul a világ, és a felnõttek örvendeztetik meg õket, például a falukarácsony alkalmával. A felsõ csoportba járók, lassan iskolaérettségi vizsgálaton esnek át, ámde elõtte még vár rájuk a nyílt nap, amikor meglátogatják a leendõ tantermeiket, megismerhetik tanítóikat. A szokásjog alapján ilyenkor azért csurrancseppen valami kis kedvesség a nagyoktól, hogy még több elszántsággal indulhasson majd szeptemberben a tanítás az új kisdiákokkal. A követelmény adott, az óvónõk mégis mindig egyeztetnek a tantestülettel a felkészítésrõl. Így nem fordulhat elõ, hogy más és más igényszint mellett kelljen az elsõsöket beiskolázi. Sokat segít a felkészülésben a gyerekeknek és az óvodapedagógusoknak a közelmúltban elkészült tornaszoba, ami már megmozgatta a Kisnémediek fantáziáját. Március elsõ hetében ugyanis beindult a focioktatás. Hetente háromszor lehet rúgni a labdát, ebbõl egyszer szakedzõ jelenlétében. A nagyobb korosztály pedig kipróbálhatja az aerobikot is. De térjünk vissza még az oviba. A fenntartó önkormányzat kisbuszokkal segíti a picik mozgatását. Kirándulásokhoz és a veresegyházi úszásoktatáshoz használják, ez utóbbi esetében heti egy alkalommal. Ebben az évben volt már látogatás a Fõvárosi Nagycirkuszban és még hátra van egy reptéri nézelõdés a Ferihegyen. Az ilyen alkalmakkor nagyobb létszám esetén besegít az RKH Kht. is egy másik kisbusszal, illetve az önkormányzat hozzájárul az útiköltséghez. A szakmai anyagellátást is a fenntartó biztosítja, sõt évente egyszer komoly játékvásárlásra is sor kerül. A szorgos munka eredménye, hogy a gyerkõcök jól érzik magukat az óvodában, amit természetesen a szülõk tettrekészsége is megalapozott. Éveken keresztül szerveztek bálokat a dolgozókkal karöltve, hogy a bevételekbõl megvehessék az intézmény bútorzatának egy részét. De tekintsünk ki az udvarra is. Õsszel kezdõdött és már csak a tavaszi kerítésépítés várat magára, hogy befejezõdjön az Eu-komfortos játszótér. Madaras Levente a logopédusnál, Czora Évánál Végtére is jön a tavasz. Majd a nyár és a szünidõ, amikor a játékot újabb játék követi, hogy aztán a nagyobbaknak megkezdõdhessen az igazi munka, az iskola, az élet egyik legszebb, de igen komoly kihívása. -a- Emlékezzünk 1848 hõseire! Megemlékezés és ünnepi felvonulás március 15-e tiszteletére Kisnémediben. Ideje: március 14-én, 15 órakor az emlékmûnél. Mindenkit szeretettel várunk! Kisnémedi község adatai Terület: 1384 hektár Lakosság: 691 fõ Lakások száma: 294 Irányítószám: 2165 Kistérség: Váci Önkormányzat címe: 2165 Kisnémedi, Fõ u. 5. Telefon: (06 27) Fax: (06 27) cím: Polgármester: Edelman György Jegyzõ: Hegyi Ágnes

6 6 HÉTközlap március 14. Õrbottyán Mi lesz veled, pálos fogadó? A Mûemlékvédelmi Hivatal évek óta rendszeresen küldi felszólításait Õrbottyán önkormányzatának, hogy kezdje meg a jelenleg Mûvelõdési Háznak használt egykori pálos fogadó felújítását. A mûemléképületet a XVIII. század derekán építették a pálos szerzetesek. A pálos fogadó és kertje is komplett mûemléki felújításra szorul, amelynek becsült költsége mintegy 160 millió forint. Ez meghaladja a község erejét, csak állami támogatással valósulhat meg. A hivatal eddig azonban csak felszólításokat küldött, pénzt nem. Csakhogy a tetõ állaga mára annyira leromlott, hogy nem lehetett tovább odázni a legszükségesebb beavatkozást. A Mûemlékvédelmi Hivatal szakemberei megkezdték a falak feltárását, amire a felújítási tervek elkészítéséhez van A költségvetés elfogadva! szükség. Az önkormányzat elkészíttette a terveket, készen áll a felújításra, erre azonban állami forrás szükséges. A szakemberek belül találtak egy freskómaradványt, amelynek restaurálása további tízmilliókkal növelheti a költségeket. A képviselõ-testület február 27-én minõsített többséggel elfogadta Õrbottyán 2006-ra szóló 877 millió forintos költségvetését. A polgármester lapunknak elmondta, hogy sajnos a tervezethez képest mintegy 100 millió forintot le kellett faragniuk a kiadási oldalról, hogy a nagyközség biztonsággal megõrizhesse pénzügyi egyensúlyát. A testületben többek között arról folyt a vita, hogy szabad-e a költségvetésben számolni olyan, tervezett ingatlanok eladásából származó bevételekkel, amelyekre ma még nincsen biztos vevõ. A kényszerû lefaragás néhány beruházás elmaradását és a közszférában dolgozók bérének 10%-os önkormányzati kiegészítésének elmaradását jelenti. Idén csak a kötelezõ béremelésüket tudja fedezni az önkormányzat. Ebben közrejátszik az is, hogy az intézményi mûködési kiadások továbbra is magasabbak, mint a mûködési bevételek. A kettõ közti különbség csaknem 74 millió forint. Ezt az Önkormányzatnak más bevételeibõl kell fedeznie ebben az évben. Az önkormányzat eddig 700 tonna követ szórt ki a felázott, burkolat nélküli utak járhatóvá tételére. Õrbottyán új testvértelepülése egy felvidéki magyar község, a Nyitra melletti Kalász lesz. Az errõl szóló együttmûködési megállapodást március 12-én, ünnepi testületi ülés keretében a kalászi polgármesteri hivatalban írják alá. A kulturális, sport, és gazdasági tartalmú megállapodás elõkészítését, az Ügyrendi, Ellenõrzési és Integrációs Bizottság, Dr. Balogh András Levente vezetésével készítette elõ. Õrbottyán fáklyás felvonuláson emlékezik meg az 1848-as forradalomról. A 15-ei ünnepségeken leplezik le azt a 3 méter magas fejfákból álló csoportot is, amelyet Sebestyén Zoltán mogyoródi fafaragó mester készített. A Hõsök terén felállított négy kopjafa 1848 mellett az I. világháború, a II. világháború és 1956 magyar mártírjainak állít emléket. Az önkormányzat megvásárolta a szükséges tetõcserepet, és az idei költségvetésben elkülönítették a pályázati önrészt is, tehát most már végképp csak azon múlik a dolog, hogy az állam az idén vajon kiíre pályázatot mûemlék-felújításra, és hogy Õrbottyán nyer-e azon. Ha egyedül, támogatás nélkül marad a mûemlékkel, akkor egyelõre csak a tetõ, illetve a külsõ homlokzat rendbehozatalát tudja vállalni az állagmegóvás érdekében. Támogatás elnyerése esetén terv szerint sor kerülhetne a koszorú, a tetõ és a falak rendbehozatalára, vizesblokkok, fûtési és világítási rendszer korszerûsítésére, és a kert parkosítására. Az épület mûvelõdési házi funkciója természetesen ebben az esetben is változatlan maradna. Õrbottyán nagyközség adatai Terület: 2737 hektár Lakosság: 6000 fõ Lakások száma: 2462 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2162 Õrbottyán, Fõ u. 63. Telefon/fax: (06 28) , (06 28) cím: Weboldal: Polgármester: Kereskényi János Jegyzõ: Babinszki Edit

7 2006. március 14. HÉTközlap 7 Püspökszilágy Merjünk nagyot álmodni! Megalakult a Magyar Tölgy Egyesület Új, a politikától teljesen mentes civil kezdeményezés indult Püspökszilágyon, melynek fõ célkitûzése a környezet- és természetvédelem, a hagyományõrzés. A kezdeményezésbe szeretnénk bevonni elõször Kisnémedi és Váchartyán lakóit, késõbb, pedig az I.I.T. többi négy településének lokálpatriótáit is. A környezet- és természetvédelem szempontjából központi szerepet szánunk a jövõben megvalósítandó püspökszilágyi erdei iskolának, amely a településen meglévõ évszázados erdõgazdálkodási múltra támaszkodna. A háború elõtt ugyanis Püspökszilágyról irányították a váci püspök holdas erdõbirtokát, valamint a váci polgárok 1000 holdas erdejét. De a háború után is, egészen a 70-es évek végéig innen mûködtették a mai Váci Erdészetet. A település területén ma is több mint 2500 hold igen értékes és szép tölgyerdõ található. A szilágyi emberek zsigereikben hordják az erdõ és a természet szeretetét, ez látszik az tájon is. A környezõ falvak polgáraival együtt ültették a csemetéket, vagy a makkot, amit sokszor az iskolás gyerekek gyûjtöttek össze. A környezeten természetesen a belterületeink és a tágabb határ is értendõ. A Magyar Tölgy Egyesület a hagyományok megõrzését is fontos céljának tekinti. Nem eltûnt népszokások felújításáról van szó, hiszen térségünkben máig nagy hagyományokkal rendelkezik a horgászat, a vadászat, a madarászat, valamint a gombászat is. Az öregektõl újra meg kell tanulnunk a természet õsi szeretetét, a Lent, hol a völgyet õrzik a tölgyek megtermelt javak, kincsek bölcs hasznosítását, azt a harmóniát, amit a mai ember lassanként elfelejt. Minden a környéken élõ ember ínyében ott kellene, hogy legyen a rókagombás szarvasborjútokány íze, hiszen az élet ilyen apró szépségeitõl válunk lakóhelyünk, természeti környezetünk szerelmesévé, és tágabb értelemben hazafivá. A közös tetteink, az élmények és örömök kovácsolják összetartó közösséggé a falvak lakóit. Az egyesület mindenkit szeretettel vár, aki egyet ért és elfogadja céljait, szabályait, és részt kíván venni a munkánkban, rendezvényeinken. Összefogásunk fontos célja az is, hogy legyen a térségben egy olyan civil szervezet, amely alkalmas a pályázati források maradéktalan kiaknázására a közös cél, környezetünk, az élõhelyek megóvása érdekében. Össze kell szednünk az ötleteket, elõ kell teremtenünk az önerõt. Konkrét feladatként áll elõttünk például a tervezés alatt álló két horgásztó kialakítása. (Püspökszilágyon a Tisza vízgyûjtõjén egy 3 hektáras, a Duna vízgyûjtõjén egy 15 hektáras horgász tó kialakítását szeretnénk megvalósítani. Az egyik tó zsilipjéhez egy vízimalom is tartozna, amely villamos energiát termelne. A sportpálya, valamint közvilágítási célon túl egy focipálya alatt építendõ téli mini korcsolyapálya jegéhez szolgáltatna áramot. A vízimalomban kapna helyet a helytörténeti kiállítás is.) Vélhetõen a többi IIT településen is vannak hasonló célok, tervek, amely közös fellépéssel könynyebben megvalósíthatók. Az egyesület a márciusi indulás emlékére, valamint e méltó megemlékezés keretében 56 db. õshonos magyar fát fog ültetni Püspökszilágyon. Kérjük, tegyék ezt más településeken is! Talán vannak kishitûek, akik úgy gondolják, hogy túlságosan nagy fába vágtuk a fejszénket. Tévednek. Tudomásul kell vennünk, hogy aki nem mer nagyot álmodni, vállalni, az nem fog soha nagyot teljesíteni. Az éledõ Magyar Tölgy Egyesület nevében: Tordai Sándor polgármester Lehetõség nyílik a csatornázás miatt kötött LTP-szerzõdések rendezésére márcus 31-én, óráig a püspökszilágyi Mûvelõdési Házban. A polgármester 16 órától ismerteti a csatornázás helyzetét. Március 15-i önkormányzati ünnepség Püspökszilágyon a Mûvelõdési ház elõtt indul, kor, egy fél órás gyermekmûsorral. Utána az ünneplõk fáklyával a kézben átvonulnak a templomhoz, ahol Tordai Sándor polgármester ünnepi beszéde hangzik el, majd koszorúzás lesz. A képviselõtestület elfogadta Püspökszilágy 2006-os költségvetését. A költségvetésbe beépítették azoknak az összértékben 78 millió forintos pályázatoknak az önrészét is, amelyek március közepén dõlnek el. Az önkormányzat két pályázatot adott be útfelújításra (önrész 50%) és egyet felszíni csapadékvíz-elvezetésre (önrész 40%). A HÉTközlap kérdésére a polgármester elmondta, hogy még nem biztos, hogy mindhárom pályázaton nyer a község, de mint fogalmazott annyit jártam a nyakukra, hogy már egyértelmûen az idegeikre mentem Ha másért nem, már csak azért is megítélik a támogatást, hogy szálljak le róluk. Márciusban megnyílik az Internetkávéház a Mûvelõdési Házban. Püspökszilágy község adatai Terület: 2530 hektár Lakosság: 747 fõ Lakások száma: 283 Önkormányzat címe: 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9. Telefon/fax: (06 27) Polgármester: Tordai Sándor Jegyzõ: dr. Bunna Gyuláné

8 8 HÉTközlap március 14. Vácegres Növekvõ költségek, csökkenõ bevételek Akik szeretik a falujukat Vácegres elfogadott költségvetése majdnem kerek 100 millió forint. Az elmúlt évben 12 millió forintos hiányt terveztek be a költségvetésbe, de az évet a sikeres gazdálkodásnak köszönhetõen mégis kifizetetlen számla nélkül tudták zárni. Miután az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került településeknek szóló állami pályázati forrás nagysága a tavalyihoz képest mindössze 2 százakkal nõtt, ezzel szemben a gáz- és villany árak, és szinte valamennyi más mûködési költségelem nagysága ennél nagyobb mértékben emelkedett, az idei tervezett költségvetési hiány 35 millió 264 ezer forintra nõtt. Szántovszki Kálmán polgármester érdeklõdésünkre mindezt azzal indokolta, hogy például az óvodás gyerekek száma, vele együtt a normatív támogatás csökkent, ugyanakkor a kiadások az említett okból jelentõsen nõttek. Mindez például csupán az óvodát illetõen 9 milliós többletkiadást jelent az önkormányzatnak, a közvilágítás költsége, pedig havi 98 ezer forintra emelkedett. Az állam mint közismert elõírta a közalkalmazottak kötelezõ béremelését, de annak csak részét (még a felét sem) finanszírozta, a többi kigazdálkodását az amúgy is alulfinanszírozott önkormányzatokra hárította. Míg az állam arra akarja rákényszeríteni az önkormányzatokat, hogy a bevételeiket adókivetéssel és vagyonértékesítéssel növeljék, addig ezt az utat Vácegres képviselõtestülete elvetette, mint ahogy hitelbõl sem óhajtja kipótolni az állami támogatás arányának csökkenésébõl származó hiányokat szögezte le a polgármester. Miután Vácegres nem saját hibájából került hátrányos pénzügyi helyzetbe, pályázni fog a megfelelõ állami kiegészítõ támogatásokért. Szántovszki Kálmán elmondta, hogy fejlesztésre csupán az IIT-tõl származó 3 millió forintos támogatásból jut. Az egyéb tervezett fejlesztések különbözõ pályázatokból lesznek finanszírozva, amelyekhez Három éve alakult meg Vácegres Jövõképéért Egyesület. Egyik idei tervük, hogy a farsangi bál bevételébõl megszépítik a evangélikus templom elõtti szobrot és környékét mondotta Mendveczki Józsefné, az egyesület egyik alapítója, dada. A lokálpatrióta szellemiségû társaság helyre fogja állítani a két kidöntött falutáblát is a község határában, amelyek már elkészültek, csak azt várják, hogy kitavaszodjon. Az egyesület évrõl évre megismétli a szemétszedést a falu egyik határától a másikig. Mihelyst elolvad a hó, és elõbukkan mindaz a rengeteg szemét, amelyet civilizálatlan emberek a tél folyamán dobáltak szét a falu határában, elõ fogják venni a gumikesztyût, a nejlonzsákokat, és helyreállítják a község elcsúfított képét. Ehhez a munkához minden jóérzésû vácegresit barátsággal elvárnak az egyesület tagjai. Kérdésünkre, hogy vajon kik szennyezik be a határt, a közterületeket, Medveczki Józsefné elmondta: az árulkodó nyomokból pontosan meg lehet állapítani, kik az elkövetõk. Ha volna szégyentábla, nem lennének restek kiírni rá, igaz ennélkül sem marad semmi titokban egy faluban Van a szemetelõk közt veresi fodrász, de néhány helybéli kultúrember is. elkülönítették az önrészt. Ezekkel kapcsolatban némi keserûséggel a hangjában megjegyezte a beruházásokról majd akkor beszéljünk, amikor már itt lesz a pénz. Ember tervez Talán ellentmondásos ebben a nehéz pénzügyi helyzetben, amikor önhibáján kívüli okokból hátrányos helyzetûvé vált Vácegres, hogy mégis ki kell dolgoznia a II. Nemzet Fejlesztési Tervben szereplõ fejlesztési elképzeléseit. Ennek ellenére már tervezni kell a között megvalósítandó beruházási célokat, ami elõfeltétele a majdani pályázatokon való részvételnek. A település vezetése 8 fõ beruházást tart elsõdlegesen fontosnak: a csatornahálózat kiépítését, a laktanya hasznosítását, a laktanya felé vezetõ elkerülõ út megépítését, a településközpont rehabilitációját, az összekötõ út építését Dány felé, a felszíni vízelvezetés problémáinak megoldását, a belsõ úthálózat felújítását és az intézmények felújítását. Az egyesület nem csak munkára, de vidámkodásra is hívni fogja a falut szeretõ polgárokat. Május 1-jén gyermeknappal egybekötött majális lesz. A falunapon egyéb attrakciók mellett fellép a férfi- és asszonykórus is. De idén sem marad el a nyugdíjasok teadélutánja és ha sikerül rá pénzt szerezni egészségügyi szûrõkocsi is ellátogat majd Vácegresre. Vácegres község adatai: Terület: 1367 hektár Lakosság: 879 fõ Lakosság összetétele: 75-78% magyar és szlovák, fele-fele arányban, 22-25% cigány Helyi egyházak: Római Katolikus, Evangélikus és Babtista Lakások száma: 290 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2184 Vácegres, Szabadság u cím: Weboldal:

9 2006. március 14. HÉTközlap 9 Váchartyán Óvni való óvoda A Váchartyáni Napközi Otthonos Óvoda épületének tetõszerkezete azonnali felújításért kiált, amire az önkormányzatnak idén 10 millió forintot kell költenie. Ennek az összegnek az elõteremtése az önhibáján kívül, az állami finanszírozás elégtelensége miatt keletkezõ, mintegy 30 milliós költségvetési hiánynyal küszködõ önkormányzat számára súlyos terhet jelent. Kiss Istvánné óvodavezetõtõl megtudtuk, hogy az 1914-ben, a Gosztonyi család által építtetett kúria tetõzetével nem csak az a baj, hogy olyan, akár a szita, és az épület rengeteg helyen beázik, de már a fa tetõszerkezetet is megtámadta a gomba. A mûemléképületben járva jól megfigyelhetõ az is, hogy nem csak a tetõvel vannak súlyos gondok. Az ázások miatt számos helyen potyog a mennyezetrõl a vakolat, kilátszik a stukatúr nád. Sok helyütt a falak alulról is nedvesednek, ezért a lábazatot is szigetelni kellene, ami igen költséges eljárás, a nyílászárók egy része, pedig azonnali cserére szorul. A rossz állagú helyiségek, sorában üdítõ kivételt jelentenek az elmúlt idõszakban rendbe hozott gyermekmosdók. Az óvodavezetõ elmondta, hogy ugyan pályáznak különféle támogatásokra, de ezek néhány tíz-, esetleg százezer forintos összege elenyészik a komplett, mûemléki színvonalú felújítás költsége mel- Kiss Istvánné lett. Az önkormányzat erõforrásai pedig csak arra elegendõk, hogy évrõl-évre egy-egy részletet renováljanak, miként idén a teljes tetõszerkezetet. * * * A hat óvónõt foglalkoztató intézménybe jelenleg 3 csoportban, 58 óvodás jár. Az óvoda konyhája más intézményeket is ellát, ezért ott adagot fõznek naponta. Az óvodát érintõ beruházások az elmúlt években a tetõzet utolsó javításának éve: 1988 elektromos hálózat korszerûsítése: 1995 központi fûtés kialakítása: 1997 ereszcsatorna és hófogók javítása: 2000 gyermekmosdók újjáépítése: 2004, 2005 Aki támogatni kívánja adója 1%-ával a váchartyáni óvodát, az alábbiak szerint töltse ki SZJA/bevallásában a rendelkezõ nyilatkozatot: A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Váchartyáni Óvodás Gyermekekért Alapítvány Fogtündér Dr. Kovács Boglárka személyében Váchartyán és a környékbeli települések (Kisnémedi, Vácduka, Püspökszilágy) lakói új fogorvosnak örvendhetnek. Bár bizonyára sokan lesznek, akik a kedves, megnyerõ személyiségû, fiatal doktornõ kedvéért fogják látogatni a rendelõt, azért az sem közömbös szempont, hogy a korábbinál korszerûbb eszközökkel, a nyár közepétõl pedig szebb rendelõben várja pácienseit az új fogorvos és asszisztense. Dr. Kovács Boglárka Debrecenben született, szülõföldjén járt egyetemre, ott szerzett szájsebészeti gyakorlatot és ott is szakvizsgázott, 2002-ben. Ezt követõen 4 évig Gyõrben, egy magánklinikán dolgozott, míg nemrégiben férjével aki szintén fogorvos egy környékbeli településre nem költöztek. A doktornõ úgy érzi, ebben a szép fekvésû régióban megtalálták azt a helyet, ahol végleg letelepedhetnek, és kialakíthatják pacientúrájukat. Mint mondja, ragaszkodik hozzá, hogy a szakma legmodernebb elvei szerint végezze munkáját, tehát kezdetektõl a legkorszerûbb (kizárólag esztétikus, fogszínû anyagokkal), eszközökkel, és módszerek szerint dolgozik. Hosszú távú tervei megvalósítása érdekében mindenekelõtt hitelbõl megvásárolta a kapható egyik legkorszerûbb, 5 millió forintos fogorvosi széket, amelyhez gyors fordulatú vízhûtéses fúró, nyálszívó, ultrahangos fogkõeltávolító is tartozik, és vásárolt mellé egy fogröntgent is, hogy a gyökérkezeléseket is megfelelõ színvonalon tudja végezni. A nyár folyamán a rendelõ várójának felújíttatását tervezi, hogy a betegek a várakozás közben is európai színvonalú fogorvosi rendelõben érezhessék magukat. Elsõ tapasztalataival kapcsolatban elmondta, hogy a környék lakosságának állapota fogászati szempontból elszomorító. Célja, hogy ezen változtasson. A fogászati kezelésre minden esetben elõre kell idõpontot egyeztetni a (06 27) as telefonszámon. Rendelési idõ: hétfõ 15 19, kedd 8 12, szerda 15 19, csütörtök BL. Váchartyán község adatai Külterület: 1018,1 ha Belterület: 191,7 ha Népessége: 1817 fõ Önkormányzat címe: 2164 Váchartyán, Fõ u. 55. Telefon/fax: (06 27) , (06 27) , (06 27) Polgármester: Juhász István Jegyzõ: Balázsné Szilvási Zsuzsanna

10 10 HÉTközlap március 14. Váckisújfalu Területfejlesztés A február 28. napján tartott ülésén Váckisújfalu Község Önkormányzatának képviselõ-testülete dr. Sajó Gyula polgármester elõterjesztése szerint megvitatta és elfogadta a évi fejlesztéseket. A fejlesztési terv szerint vagylagosan a négy nagyberuházás közül egy, illetve hét közepes és kis volumenû projekt valósul meg az idei évben. Az alternatív tervezésre a pályáztatási rendszer anomáliái kényszerítik az önkormányzatot. Nagyberuházások: A községi járdahálózat kiépítése. A belterületi felszíni csapadékvíz elvezetõ hálózat megépítése. A településközpont kiépítése. A belsõ utak szilárd burkolattal való ellátása. A közepes és kisberuházások: Belterület felszíni csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiviteli terveinek elkészítése. A körforgó átépítése. Gyalogos-átkelõ kiépítése. A polgármesteri hivatal bejáratának akadálymentesítése, parkosítás, az óvoda területének kerítéssel való lezárása, parkoló kialakítása. Az óvoda udvarának átépítése, EU kompatibilis játszótér kialakítása. Zajos télbúcsúztatás Igen zajos csapat gyülekezett a Polgármesteri Hivatal udvarán február 11. napján Váckisújfalun. Zajos és jelmezes csapat, zenekarral súlyosbítva. A gyülekezet tagjai nem titkoltan csendháborításra és illegális tûzgyújtásra szövetkeztek. Enyhítõ körülményként szolgált, hogy céljuk a régi néphagyomány felelevenítése: a téltemetés, a kisze báb elégetése volt. A vidám felvonulók láncon egy emberes méretû akácrönköt is húztak magukkal. A rönk a tél jelképe, melyet az emberek elhúznak végre a vidékükrõl. A falu nótás körbejárása után tüzet fogott a kisze báb, hirdetve a tél végét. A vidám résztvevõk addig táncolták körbe a bábot, amíg az lassan el nem égett. A néphit szerint, ha a kisze gyorsan elég, közel már a tél vége, míg a hosszú égés azt A polgármesteri hivatal zárt szennyvíztárolójának megépítése. Tizenegy asztal, huszonkét pad beszerzése községi rendezvényekre. Képviselõi javaslatra a nyolcadikként elõterjesztett Az újtelepi 056 hrsz. önkormányzati földút pormentes úttá történõ kiépítése helyett az újtelepi betonút mintegy 60 méteres alsó szakaszának aszfaltozását kell megvizsgálni. Amennyiben pályázat keretében van mód a felújításra, úgy ezt kell megvalósítani. Az NFT II. ütemének ( ) fejlesztési céljai Szennyvíz-csatornahálózat kiépítése Belterületi csapadékvíz-elvezetõ csatorna hálózat kiépítése Járdahálózat kiépítése Közösségi szolgáltatóház felépítése Rekreációs övezet kialakítása Településközpont kiépítése Erdõkertesi összekötõ út megépítése A polgármesteri hivatal felújítása Tájház kialakítása A belsõ úthálózat szilárd burkolattal való ellátása Fesztiválközséggé válás Kerékpárút építése (a kistérségi kerékpárút-hálózat részeként) mutatja, messze még a tavasz. A néphit sajnos beigazolódni látszik, a tél bizony vonakodva búcsúzik tõlünk. A napot a Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány által rendezett farsangi bál koronázta meg, ahol a mulatós kedvûek hajnalig rophatták. Dr. S. Gy. Közösségi Klub március Állandó ajánlat: Hétfõ Internet, számítástechnika, filmklub Kedd Internet, számítástechnika, játék Kedd Zenés torna a tornateremben. Tartja: Klenovszki Éva Szerda Internet, számítástechnika, játék Csütörtök Internet, számítástechnika, énekkari próba Péntek Internet, számítástechnika Rendezvények: Március Fáklyás felvonulás az emlékmûhöz, a községi zászló felszentelése Március Koszorúzás, Ünnepi mûsor a Mûvelõdési Házban Felhívás! Gyermek néptánccsoport indul! Jelentkezõket várunk a környezõ településekrõl is! Jelentkezés a Klubban vagy telefonon: (06 30) Váckisújfalu község adatai Terület: 1070 hektár Lakosság: 478 fõ Lakások száma: 148 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2185 Váckisújfalu, Petõfi Sándor u. 13. Weboldal: cím: és Polgármester: Dr. Sajó Gyula Jegyzõ: Kovács Miklósné

11 2006. március 14. HÉTközlap Megye 11 Tanfolyamdömping a Szent István Egyetemen Nem kell feltétlenül egyetemre beiratkozni ahhoz, hogy valaki egyetemi színvonalú oktatóktól szerezze be érdeklõdésének megfelelõ szaktudását. Az elkövetkezõ idõszakban több száz tanfolyamot indít a Szent István Egyetem Felnõttképzési Központja jelentette be az intézmény sajtótájékoztatóján Dr. Szabó István igazgató. Az akkreditált tanfolyamok szellemi hátterét az egyetem hat karának oktatói gárdája alkotja, ami egyben garantálja a képzés színvonalát is. A tanfolyamok a legkülönbözõbb szakterületeket érintenek, kezdve a mezõgazdasági, mûszaki, számítástechnikai, pedagógiai, gazdasági, nyelvi, egészségügyi, állategészségügyi és EU-s tematikájú tanfolyamoktól a hobbitanfolyamokig. Az esti és levelezõ képzések idõtartama témától függõen a 15 órásoktól a órás szakmai átképzéseken keresztül az órás, OKJ-s szakképzettséget adó tanfolyamokig terjed. Az igazgató kiemelte, hogy a képzések helyszíne és idõpontjai tekintetében nagyfokú rugalmasságra törekszenek. Ebbõl következõen a tanfolyamok helyszíne nem csak Gödöllõ, vagy a karok székhelyei, Jászberény és Budapest lehetnek, hanem akár községi mûvelõdési házak, iskolák is amennyiben összejön helyben az adott tanfolyam indításához szükséges fõs hallgatói létszám. A SZIE Felnõttképzési Központja nem profitorientált tevékenységet végez, ami a tanfolyamok árában is tükrözõdik. A programakkreditáció miatti áfakedvezményen felül a tanfolyamok részvételi díjának 30%-a (max. 60 ezer forint) a felnõttképzési törvény értelmében a személyi jövedelemadóból leírható. Az egyes munkahelymegtartó képzéseken való részvételt, pedig a Munkaügyi Központok is támogatni fogják ígéri az igazgató. Az Egyetem szeretné felnõttképzési kínálatával az egész tágabb régiót elérni, és Közép-Magyarország legjelentõsebb felnõttképzõ intézményévé válni. Váckisújfalu a Magyar Televízóban Hála a községet és a községi rendezvényeket az interneten folyamatosan szerepeltetõ munkának, az M1 munkatársai is felfigyeltek a váckisújfalusi télbúcsúztatóra és megkeresték a falut, hogy mutassák be az ország nyilvánossága elõtt, hogyan is zajlik egy ilyen rendezvény. Sok gondolkodási idõt nem hagytak a tévés szerkesztõk, mert már február 15. napján reggel adásban is voltak helyi asszonyok, lányok és legények Dr. Sajó Gyula polgármester társaságában. A Napi Mozaikban elõadott mûsor és az azt követõ beszélgetés nagyszerûen sikerült; egyformán tetszett a mûsorvezetõknek, a stábnak, nemkevésbé a tvt odahaza árgus szemekkel figyelõ rokonoknak, helyieknek. A mûsor tizenöt perce alatt százezernyi ember szerzett tudomást Váckisújfaluról, kapott kedvezõ benyomást a faluról. Vanóné Terike klubvezetõ és dr. Sajó Gyula polgármester még a helyszínen egyeztettek a szerkesztõkkel az együttmûködés folytatásáról, illetve egyéb területeken történõ kapcsolat felvételrõl. A település jó hírnevének öregbítéséért végzett munkájukért Váckisújfalu Község Önkormányzat köszönetét nyilvánítja Bellai Gyõzõné, Braun József, Halász Balázs, Halász Bence, Halászné Komora Eszter, Király Kitti, Klenk Gábor, Klenk Gergõ, Marsai Vendelné, Máté Szabina, Pál-Szabó Zoltánné, Péli Lászlóné, Petrovics Jánosné, Podlaviczki Zsolt, Rell Dávid és Vanóné Raffai Terézia polgároknak. Dr. Sajó Gyula Rákszûrés 3000 nõ kap értesítést a napokban méhnyakrák-szûrésrõl Pest megyében. A leveleket fõleg a Vác és Gödöllõ környékén élõ éves nõknek küldik. Magyarországon a nõk alig egyharmada jár rendszeresen a szûrésre, pedig a rákos megbetegedések tizede nõgyógyászati eredetû óta nél is több férfi és nõ halt meg rákban Pest Megyében. A 64 évesnél fiatalabb nõk közül mintegy ren emlõrákban, több mint 300-an pedig méhnyakrákban hunytak el. E két betegség egyébként az országos átlagnál 18 százalékkal nagyobb arányban fordul elõ a régióban. Pest Megyében összesen 26 szakrendelésen végeznek méhnyakrák-szûrést, de a tapasztalatok szerint a nõk jelentõs része inkább saját nõgyógyászánál végezteti el a vizsgálatot évente. Legalábbis az, aki elmegy, mert a statisztikák azt mutatják, a nõknek mindössze 30 százaléka jár rendszeresen szakorvoshoz.

12 12 HÉTközlap Riport március 14. folytatás az 1. oldalról De ne szaladjunk elõre, nézzük mi volt eddig a helyzet. Az már régóta tudott dolog, hogy Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágy és Galgamácsa földrajzilag egyaránt Aszód agglomerációjába tartozik. Aszódon mûködik egy szennyvíztelep, amelynek kapacitása 3000 m 3 /nap. Aszódén kívül itt tisztítják Domony, Bag, Iklad és Hévizgyörk szennyvízét is. Ritecz György szerint mûszakilag az egyetlen ésszerû megoldás az, ha ide vezetjük az említett IIT falvak szennyvizét is. Ehhez azonban nem elég a falvak csatornahálózatát és az Aszódra tartó gyûjtõvezetéket kiépíteni, de 500 m 3 /napos teljesítményre kell bõvíteni az aszódi szennyvíztelepet is. Az elmúlt években több felbuzdulás is volt a csatornázással kapcsolatban, a vízjogi engedélyek is rendelkezésre állnak, de a települések közti egyetértés hiányában megfeneklett az ügy. Felbukkantak különféle vállalkozók is, akik ismert, vagy kevésbé ismert alternatív mûszaki megoldásokat ajánlgattak a polgármestereknek, ám ezekbõl sem lett semmi. Most azonban itt az új kormányrendelet A kormányrendelet-módosítás egyértelmûen kijelöli a fejlesztések lehetséges irányát és módját. A rendelkezés megváltoztatására az EU-csatlakozási megállapodás kényszerítette a kormányt. A Magyar Közlöny február 8-i, és február 17-i számaiból csak a számunkra fontos elemeket idézzük: A 2000 fõ alatti állandó népességû települések önkormányzatai csak társulással igényelhetnek támogatást (szennyvíztisztító telep építésére, a szerk.), ha a társult önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fõ feletti. Ez magyarul azt jelenti, hogy az 5 IIT település a maga együttesen 4726 lakosával meghaladja a 2000 fõt, tehát pályázhat. A szennyvízcsatorna-hálózat építésérõl egy másik pont rendelkezik. E szerint: Támogatást igényelhet minden települési önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal még nem rendelkezõ területek ellátásához. ( ) Az igényhez csatolni kell az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az érintett területre vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére nézve az Ritecz György vízmûigazgató A bagi vízmû vastalanító tartályai ingatlantulajdonosok 80%-a ( ) vállalta, hogy legkésõbb az üzembe helyezést követõ 1 éven belül rácsatlakozik a szennyvízcsatornahálózatra. A támogatási arány 75%. Csak egy út van Eddig az volt a helyzet, hogy a 2000 fõ alatti települések eleve nem pályázhattak, és az állam a többieknek is csak 50% támogatást ígért. Ehhez képest mostantól társulva már pályázhatnak a kistelepülések, és a támogatás is 75%-ra nõtt. Felmerül, hogy vajon lehete más konfigurációja is az öszszefogásnak, és szóba jöhet-e az aszódin kívül más szennyvíztelep is? A Magyar Közlöny ezt a vitát is lezárja, amikor táblázatban közli azon térségek összetételét településekre lebontva, amelyek egyazon agglomerációba tartoznak. E szerint az aszódi agglomeráció települései az említett Domony, Bag, Iklad, és Hévízgyörk mellett Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágy és Galgamácsa, ami megegyezik a korábbi elképzelésekkel. Fontos, hogy a közlöny a kiépítési határidõt is megszabja: december 31. Ritecz György szerint mindenbõl az következik, hogy amennyiben az érintett önkormányzatok együtt nyújtanak be pályázatot a csatornahálózat kiépítésére és a szennyvíztelep bõvítésére, akkor az állam kötelezettségvállalása miatt garantált, hogy legkésõbb végéig állami támogatással elkészül a rendszer. Más alternatíva nincs. Amennyiben nem ez történik, hanem egyenkénti szennyvíztelepekben, esetleg más térségi rendszerekben gondolkodnak a községek, akkor az állam csak 2015 után fog támogatást adni. A Galgamenti Víziközmû Kft. ügyvezetõje becslése szerint sikeres pályázat esetén a 25%-os önrész háztartásonkét ezer forintos hozzájárulást fog jelenteni, amit 30%-al csökkenthet egy bizonyos lakástakarékpénztári konstrukció. Remélhetõleg ennek ellenére összejön a 80%-os rákötési szándék, mert ha nem, az áthúzhat minden számítást. Jó lenne azzal fejezni be ezt a cikket, hogy mostantól minden a települések összefogásán múlik. Mivel azonban itt egy 1 milliárd forint feletti címzett támogatásról van szó, a végsõ szót a Parlamentnek kell kimondania. Ehhez azonban valóban az kell, hogy legyen mirõl szavazniuk. Tehát mielõbb be kell nyújtani a közös pályázatot és persze nem ártana az ügynek, ha országgyûlési képviselõink is lobbiznának falvaink érdekében. Bertók László Március 10-én az érintett polgármesterek megegyeztek abban, hogy az 5 önkormányzat március 20-ig meghozza együttes határozatát a csatornaügyi együttmûködésrõl. Minden jel arra mutat, hogy van készség az együttes pályázatra tájékoztatta lapunkat Dr. Pesti Klára, Galgamácsa polgármestere.

13 2006. március 14. HÉTközlap Riport 13 A háziorvosokat büntetik, ha egészséges a páciens? A háziorvosoknak havi jelentést kell majd készíteniük, hogy a praxisba tartozó páciensek közül kik és milyen gyakorisággal veszik igénybe a szolgáltatást. Törlik a listáról azokat, akik egyáltalán nem járnak a rendelõbe, így nekik újra be kell majd jelentkezniük valamelyik háziorvoshoz. A háziorvosoknak március elseje után minden betegük ellátásáról részletes napi kimutatást kell készíteniük. A biztosító szempontjából ezek az adatok azért fontosak, mert a háziorvos akkor is megkapja a betege után járó kártyapénzt, ha évekig nem is találkozik vele, márpedig sokan vannak ilyenek. Tavaszi meglepetés Bár szemlátomást késik a tavasz, a hóolvadáskor sokakat érhet meglepetésként az, hogy ömlik a víz a vízóraaknából, mert a mínuszok közepette szétfagyott a vízórája. Ez a probléma elsõsorban a télen nem használt üdülõket érinti, ahol nem víztelenítették a rendszert kellõ gondossággal. A Galgamenti Víziközmû Kft.-nél az a tapasztalat, hogy évrõl-évre a vízórák 1-2%-a, azaz a fogyasztó közül mintegy 200 vízórája fagy szét. Bár a vízmûvesek járõröznek is, általában bejelentés alapján kell a helyszínre sietniük az ügyeleteseknek. A szerelõk ilyenkor a tulajdonos távollétében is elzárják az óra elõtti fõcsapot. Legtöbbször ehhez be kell ugraniuk a kerítésen, hogy hozzáférjenek az aknához, majd az akció után értesítik az ingatlantulajdonost. Ha a rendszer a vízóra után károsodott, tehát az elfolyó vizet az óra mérte, akkor Egyes háziorvosok állítják: az újabb adatszolgáltatási igény további terheket rak a vállukra. Mint mondják, már eddig is naponta több órát töltöttek adminisztrálással, olykor a rendelés után, sõt hétvégeken is. Egy-egy beteg ellátásának ideje körülbelül harminc százalékkal lesz több, mint eddig volt, ami még nagyobb zsúfoltságot és hosszabb várokozási idõt jelent a rendelõben. Az orvosok szerint az alulfinanszírozásnak, a folytonos ellenõrzéseknek és az adminisztratív terhek növelésének az lesz a következménye, hogy néhány éven belül orvos nélkül marad a praxisok jelentõs része. egyértelmû, hogy a tulajnak kell kifizetnie annak árát, az óra szerint. Amennyiben az óra nem tudott mérni, mert pl. szétfagyott, akkor a vízmû kénytelen állni a veszteséget. A károsodott vízórák cseréjét a vízmû térítés ellenében végzi el. Ennek összköltsége Ft hétköznap, hétvégi szerelés esetén Ft. Amennyiben a rendszer kimelegítésre szorul, azt a vízmû szakemberei ingyenesen végzik el gõzfejlesztõvel. Ritecz György ügyvezetõ a jövõre nézve azt tanácsolja, hogy a vízóra-aknákat õsszel okvetlenül fedje mindenki le hõszigetelõ anyaggal. Vegyék figyelembe, hogy bár a fagyhatár 80 cm, de pl. az idei télen is elérte a 120 cm-es mélységet is. A vasfedéllel fedett aknában lévõ vezetékszakasz fokozottan van kitéve a hidegnek, ezért szükséges a szigetelés, de mindenekelõtt a teljes víztelenítés a nyaralóknál. -bl- Nem kellenek a vidéki rendelõk Eddig mindössze egy, régóta üresen álló háziorvosi rendelõbe tudtak doktort találni a szakminisztérium új programjával, melynek keretében azoknak, akik vállalják a hátrányos helyzetû praxisokat, nem kell háziorvosi szakvizsgával rendelkezniük. A tárca ezzel is enyhíteni próbál a súlyos háziorvos hiányon: az üres praxisokra pályázó, nem szakirányon végzett orvosoknak az átlagosnál magasabb bért és gyorsított szakképesítést ígérnek olyan körzet van az országban, amelybe hosszabb-rövidebb ideje nem lehet doktort találni. Hivatalos adatok szerint csak 70 háziorvos hiányzik a rendszerbõl, azonban a több mint 6800 szakember közül 270-en elmúltak hetven évesek, hatszázan pedig hatvan év felett vannak.

14 14 HÉTközlap Bûnüldözõ március 14. Csendes február Az õrbottyáni rendõrõrs számára az elmúlt hónap szokatlanul csendes volt. Vécsei László rendõr zászlós, az õrs helyettes parancsnoka úgy véli, hogy ez annak köszönhetõ, hogy a váci rendõrkapitánysághoz tartozó rendõri szervek az elmúlt idõben igen jól teljesítettek, rengeteg körözött személyt sikerült elfogni a térségben. Az ismert helybéli bûnözõk többsége jelenleg a váci fegyházban tartózkodik. Körözötteket fogtak Az õrbottyáni rendõrök 3 körözött személyt tartóztattak le februárban. Közülük kettõt lopásért köröztek, egyikük ellen már két éve ki volt adva az elfogató parancs. A harmadik személy nem volt igazi bûnözõ, õt tartásdíj-fizetés elmulasztása miatt kellett elõállítani. Mindhárom esetre jellemzõ, hogy az érintettek bujkáltak, tartózkodási helyük nem volt bejelentve, élettársaik, közvetlen szomszédjaik, pedig tagadták, hogy egyáltalán ismerik õket. Az adatgyûjtés során azonban fény derült a hollétükre, hiszen egy faluban semmi sem marad titokban, nem lehet az egész utcát rávenni a falazásra Kettõs tragédia A hónap legtragikusabb eseménye a térségben egy halálos kimenetelû autóbaleset volt, Szödön. Február 16-a reggelén, ködös, nyirkos idõben egy 19 és egy 24 éves helybéli testvérpár munkába menet a település belterületén ismeretlen okból megcsúszott, majd éves autójuk oldalával nekivágódott a szembõl érkezõ mikrobusznak. A fivérek a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autóban lelték halálukat, míg a kisbusz vezetõje könnyebben sérült. A kiérkezõ rendõrök megállapították, hogy az öreg autón nyári gumi volt, és a fiatalok nem használták a biztonsági övet sem. Egy éjszaka alatt három kábítószer fogyasztó személyt állítottak elõ a Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársai. A három eset egymástól függetlenül zajlott, közel azonos idõben, február 22-én. Elõször egy gödöllõi édesanya kért rendõri segítséget 16 éves fiához, aki a lakásukban összetörte a bútorokat. Az agresszív fiatalembert csak a rendõrök tudták megfékezni. Kihallgatásakor elmondta, hogy kábítószer fogyasztó, feltehetõen ettõl viselkedett furcsán. Ezt az õt megvizsgáló orvos is alátámasztotta, aki intézkedett az azonnali kórházi kezelésrõl. Ezen az estén az egyik csömöri bevásárlóközpontból is segítséget kértek. Áruházi lopáson tetten értek egy kamasz fiút, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. A 15 éves kerepesi fiú beismerte, hogy a nála talált anyag marihuána, valamint azt is, hogy hosszabb ideje fogyaszt kábítószert. A késõ éjszakai órákban egy gödöllõi szórakozó helyen tûnt fel az ott dolgozóknak egy gyanúsan viselkedõ vendég. A 20 éves budapesti férfinél a ruházatátvizsgálás során a rendõrök kábítószer gyanús anyagot, valamint digitális mérleget találtak. A kihallgatására nem kerülhetett sor ezen az éjszakán, mivel a gyanúsított bódult állapota ezt nem tette lehetõvé. Ékszerben utaztak A Váci Rendõrkapitányság illetékességi területén több besurranásos lopás történt az elmúlt idõszakban. A nyomozás során látókörbe került a csörögi férfi, akinek lakásán több tárgyi bizonyíték került lefoglalásra, ennek ellenére gyanúsítottkénti kihallgatásán a bûncselekmények elkövetését tagadta. A házkutatás során megközelítõleg egy millió forint értékû arany ékszert találtak a nyomozók, amelyeket már vissza is adtak a sértetteknek. A több irányban folytatott nyomozás során, egy zálogházban leadott, lopott ékszer kapcsán sikerült elfogni a másik gyanúsítottat, aki a részletes beismerõ vallomást tett. Mindkét gyanúsítottat elõzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Veszélyes autók, kamu rendszámok Az elmúlt hónapban térségünkben ketten is lebuktak, amikor érvényes mûszaki vizsga és rendszámtábla hiányában egy másik autó rendszámtáblájával próbáltak alkalmatlan jármûveikkel közlekedni. Igen nagy önbecsapás ez, állítják a rendõrök, akik mint mondják ha közúti ellenõrzést tartanak, a láthatóan rossz állapotú autókat elkerülhetetlenül leállítják, és akkor fény derül az igazságra. Ráadásul, míg az érvénytelen forgalmi engedéllyel való közlekedés csak szabálysértési eljárást von maga után, addig a rendszámcsere a BTK. szerint kimeríti az Egyéni azonosítójel meghamisításának bûntette kategóriát, ami akár 3 évig terjedõ szabadságvesztést is vonhat maga után. Gödöllõi bódulat

15 2006. március 14. HÉTközlap Közérdekû információk 15 Az õrbottyáni Kvassay Jenõ Általános Iskola hírei Hagyományos téli rendezvényeink (népek karácsonya, télapó estek, karácsonyi vásár, jótékonysági est, kreatív karácsony) után az iskolában már készülünk a tavaszi eseményekre. Elõször a Kvassay matematika, olvasási és helyesírási versenyt rendezzük meg. Várhatóan gyermek méri össze tudását matematikából, olvasás-szövegértési és helyesírási készségébõl. A versenyt lassan két évtizede minden év márciusában megrendezzük, ebben az évben a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatán nyert összegbõl finanszírozzuk. A községi ünnepély mûsorát hagyományosan iskolánk tanulói adják, idén az alsós színjátszósok. Szülõk akadémiája rendezvénysorozatot indítottunk február végén az iskolában. Ezt szeretnénk folytatni áprilisban, az idõpontról és a találkozó témájáról minden szülõt értesítünk. A tavaszi szünet után egészségvédõ, környezetvédõ hét keretében a Misszió egészségvédõ programjára, mentálhigiénés foglalkozásokra és a környezetünk védelmével kapcsolatos projektekre kerül sor alsóban, felsõben egyaránt. Balázsné Gyenes Ildikó Közérdekû információk: Március 13-án területi matematika, olvasás-szövegértési és helyesírásversenyt rendezünk az iskolában. Március 14-én nevelési értekezletet tartunk, ezen a két napon nem lesz tanítás. Leendõ elsõseink szüleinek tájékoztató szülõi értekezlet szervezünk március 31-én 17 órakor. Az elsõsök beiratkozása április 13-án és 14-én lesz az iskola titkárságán; Szülõk akadémiája rendezvényünk újabb alkalmára kerül sor április végén. Várható programjaink március-áprilisban: Március 13. Kvassay verseny; Március óra Nemzeti ünnep; Március Nyílt napok az alsó tagozaton; Március 31. Szülõi értekezlet leendõ elsõseink szüleinek; Április 7. és 11. helyi szavalóversenyek a költészet napja alkalmából; Április tavaszi szünet; Április egészségvédõ, környezetvédõ hét az iskolában. Váckisújfalu évi fõbb rendezvényei Húsvéti tojásfestés, Mûvelõdési ház Juniális és gyereknap, Sportpálya Lekvár és méz fesztivál, Sportpálya Új kenyér ünnepe, Közösségi Klub Szüreti mulatság, Mûvelõdési ház Idõsek napja, Mûvelõdési ház Megemlékezés az évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról, Központi Park Márton-nap, Mûvelõdési ház Mikulás ünnep, Mûvelõdési ház Karácsonyi hangverseny, Evangélikus templom

16 HIRDETMÉNY A Turai Takarékszövetkezet értesíti a Tisztelt Tagjait arról, hogy a Turai Takarékszövetkezet Küldöttgyûlése 4/2005. (03.18.) számú határozatával módosította a Turai Takarékszövetkezet alapszabályát. A Turai Takarékszövetkezet Küldöttgyûlése a fenti határozatával a szövetkezeti részjegy összegét 1000 Ft-ról Ft-ra emelte. A határozat értelmében a Turai Takarékszövetkezet felhívja a Tisztelt Tagjait arra, hogy az általuk jegyzett részjegyek összegét egészítsék ki, ezáltal teljesítve a Turai Takarékszövetkezet Alapszabálya [III. rész. 1/a. pontja] illetõleg a szövetkezetekrõl szóló évi I. törvény továbbiakban Sztv. 46. a) bekezdése által elõírt vagyoni hozzájárulásra vonatkozó tagi kötelezettségüket. A részjegyek kiegészítésre nyitva álló határidõ július 31. napja. Amennyiben Tisztelt Tagunk az itt leírt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az a Turai Takarékszövetkezetbõl való kizárását vonhatja maga után. Kérjük minden Tisztelt Tagunkat arra, hogy a korábban jegyzett részjegyét illetõleg személyi igazolványát az ügyintézéshez hozza magával. A részjegyek összegének kiegészítése illetõleg bõvebb információ érdekében, kérjük keresse fel a Turai Takarékszövetkezet Kirendeltségeit, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Amennyiben a Tisztelt Tagtársunk az általa jegyzett részjegy összegét kiegészíteni nem kívánja, akkor lehetõsége van arra, hogy a Turai Takarékszövetkezetbõl kilépjen, az Alapszabály III. rész 3. pontja illetõleg az Sztv. 48. (1) bekezdése értelmében. A kilépési szándékát a Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága részére címzett írásos nyilatkozattal, illetõleg a Turai Takarékszövetkezet Kirendeltségeiben található nyomtatvány kitöltésével jelentheti be. Amennyiben Tisztelt Tagtársunk korábban elhunyt, akkor kérjük az örökösöket, hogy az ügyintézéshez az elhunyt tag halotti anyakönyvi kivonatát és lehetõség szerint a hagyatékátadó végzést vagy az öröklési bizonyítványt hozzák magukkal. Tura, március 7. Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bag Kisfaludy utca építése 13/366 02804 K 2005. június 2010. június Batthyányi utca 13/494 02303 K 2005. június 2010. június Kodály Zoltán út építése 130009205 K 2007. január 2012. január

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040 Médium: Gödöllő regionális Hírportál Megjelenés ideje: 2008.07.23. Web: http://www.hedvig.hu/cikk/20080723/nyertes-csatorna-palyazat-keop- %E2%80%93120-1f-2008-0040 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 21-i ülésére 2. Tárgy: Hozzájárulás adása a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati kiírás vonatkozásában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. január 09-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. január 09-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. január 09-én megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 09-én

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens 1. Az óvodapedagógusok száma Az óvodapedagógusok száma: 8 fő 2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége Sorsz. Pedag.azonosító Végzettsége Szakképzettsége száma 1. 76420290612 Óvónőképző főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM!

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM! A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember B E S Z Á M O L Ó Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i első szabad önkormányzati

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben