Csatorna a láthatáron?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csatorna a láthatáron?"

Átírás

1 I. évfolyam 2. szám március 14. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Csatorna a láthatáron? Az aszódi térségi szennyvíztisztító telep ide kerülne községeink szennyvize Miközben Magyarország vezetékes ivóvízhálózatának kiépítettsége mára elérte a 98 százalékos szintet, a szennyvízcsatorna ellátottság mindössze 60 százalékos. Bár ez önmagában is szomorú adat, az IIT kistelepüléseinek csatorna-ellátottsága ezt is mélyen alulmúlja: 0%. Áttételesen az Európai Uniónak köszönhetõen azonban derengeni kezdett a fény az alagút végén. Jelenleg a kérdés az, hogy fel tudnak-e lépni együttesen a térség polgármesterei? Szerencsés esetben legkésõbb 2010-ig ki kell építeni a csatornahálózatot, erre Magyarországot az EU-kötelezi. Ha az érintett kistelepülések elügyetlenkednék, 2015-ig bizonyosan nem számíthatnának állami segítségre. Minderrõl Ritecz György, a Galgamenti Víziközmû Kft. ügyvezetõje informálta lapunkat. A szennyvízhálózat, és a szükséges tisztítói kapacitás kiépítése lényegesen nagyobb költség, mint a vízvezeték-építés. Részben ez magyarázza a közmûolló szélesre nyílását. Bár az állam a 90-es évek elején az önkormányzatok kezébe adta a víz- és csatornamûvek üzemeltetését és az ármegállapítás jogát, a bõvítésekhez nem rendelt forrásokat. Emiatt a csatorna- és szennyvíztelep építés változatlanul kizárólag állami pályázati forrásból képzelhetõ el. Másfél évtized elteltével mostanra jutottunk el oda, hogy az állam rendezze a csatornaépítések rendjét, és határidõket is szabjon. A Magyar Közlöny február 17-i számában közli az ide vágó jogszabályváltoztatásokat, amelyek térségünk települései számára kedvezõ fejleményt jelentenek. folytatás a 12. oldalon

2 2 HÉTközlap Izotóp Információs Társulás március 14. A kezdetektõl napjainkig 1. rész A kezdetek A gyógyászatban, az iparban, a mezõgazdaságban, a kutatásban, az oktatásban és a honvédelemben számos természetes és mesterséges radioaktív anyagot használnak, melyek jelentõs hasznot nyújtanak a társadalomnak. Az alkalmazások során radioaktív hulladékok is keletkeznek. Ezeket a hulladékokat biztonságosan kell és lehet kezelni, tárolni és elhelyezni. A jelenleg az országban egyetlen radioaktív hulladéktároló mûködik Püspökszilágy és Kisnémedi határában, mely 25 év óta az egész országra kiterjedõen nyújtja szolgáltatásait. A most induló sorozatunkban az elmúlt évtizedek legfontosabb történéseit idézzük fel. Az elsõ röntgenfelvétel 1895-bõl: Mrs. Wilhelm Roentgen keze A radioaktív anyagoknak orvosi célokra történõ hazai felhasználásáról az elsõ dokumentum az Orvosi Hetilapban ben jelent meg. A cikk 18 betegen végzett nõgyógyászati rádiumkezelés során szerzett tapasztalatokról számolt be. Nagy elõrelépést jelentett az 1936-os esztendõ: megnyílt a Székesfõvárosi Kórházak Báró Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézete, amely a legkorszerûbb röntgendiagnosztikai és -terápiás készülékeken kívül 5 gramm rádiummal rendelkezett. 3 gramm rádium egy ún. rádiumágyúba volt beöltve, míg 2 gramm gyógyító sugárzó anyag sok száz darab, különféle rádiumelemet tartalmazó tû és tubus, valamint lap formájában került felhasználásra. Ekkor még hulladék-képzõdéssel nem kellett számolni, hiszen ezek a rádiumos gyógyeszközök zárt formában kerültek alkalmazásra. A legnagyobb veszélyt inkább eltûnésük (elvesztés vagy eltulajdonítás) jelentette ben a Népjóléti Minisztérium megbízta az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézetet, melyet még ebben az évben országos Onkológiai Intézetté szerveztek át, hogy vegye át a nagy számú tût és tubust. Késõbb az intézetben a több száz rádiumkészítményt több mint 40 éven át balesetmentesen használták, eltûnés, törés nem fordult elõ. Az Egészségügyi Miniszter utasítása alapján az ország valamennyi, rádiumot felhasználó orvosi intézményében a rendszeres rádiumellenõrzést az Országos Onkológiai Intézet Sugárfizikai Osztálya végezte. Korszerû fogröntgen (Dr. Kovács Boglárka, lásd 9. oldal) Magyarországon a radioaktív izotópkészítmények és sugárforrások nagyobb léptékû alkalmazása az 1950-es évek második felében kezdõdött. Ekkortól kezdve keletkeztek olyan további hasznosításra már nem alkalmas anyagok, melyek radioaktív anyaggal oly mértékben szennyezõdtek, hogy azokat nem lehetett közönséges hulladékként kezelni. Ezek a ma is érvényes meghatározás szerint a radioaktív hulladékok. A radioaktív hulladékok begyûjtését 1960-ban kezdték meg, de az ez irányú tevékenység jogszabályi hátterét csak késõbb, 1964-ben megjelent Kormányrendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott EÜM rendelet teremtette meg. A feladat végrehajtására a Fõvárosi Köjált jelölték ki. Dr. Ormai Péter RHK Kht., fõmérnök A többségnek tetszik Az Izitóp Információs Társulás polgármesterei és az RHK Kht. képviselõje a váchartyáni polgármesteri hivatal tanácstermében tartották soron következõ taggyûlésüket. Az ülés egyik napirendi pontja a HÉTközlap elsõ megjelent számának értékelése volt. A hét polgármester közül hat elégedettségének adott hangot. Megfelelõnek tartották a lapot tartalmi, szerkezeti és formai szempontból egyaránt, és pozitív visszhangról számoltak be. Dr. Sajó Gyula, Váckisújfalu polgármestere ugyanakkor a lap belsõ szerkezetének megváltoztatására tett javaslatot. Kisebb vita után végül 6:1 arányban megszavazták, hogy a lap belsõ struktúrája ne változzék. Kutatások Bátaapátiban Az RHK Kht évi feladatai között a legjelentõsebbek a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének földtani kutatási munkái, az Országgyûlés határozata alapján a beruházás elõkészítõ feladatai, továbbá a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának építési munkái. A bátaapáti földtani kutatásokat a téli szünet után január 4-én megkezdték.

3 2006. március 14. HÉTközlap 3 Tartalom Riport Csatorna a láthatáron? 1 A háziorvosokat büntetik? 13 Tavaszi meglepetés 13 Izotóp Információs Társulás A kezdetektõl napjainkig 1. rész 2 Galgamácsa Koldustól a botot vagy a kalapot kérjük? 4 Folydogáló szennyvíz 4 Kisnémedi Az élet napos oldala 5 Õrbottyán Mi lesz veled, pálos fogadó? 6 Püspökszilágy Merjünk nagyot álmodni! 7 Vácegres Növekvõ költségek, csökkenõ bevételek 8 Akik szeretik falujukat 8 Váchartyán Óvni való óvoda 9 Fogtündér 9 Váckisújfalu Területfejlesztés 10 Zajos télbúcsúztatás 10 Megye Tanfolyamdömping a Szent István Egyetemen 11 Bûnüldözõ Csendes február 14 Közérdekû információk Az õrbottyáni Kvassay Jenõ Általános Iskola hírei 15 Váckisújfalu 2006-os rendezvényei 15 Impresszum Szerkesztõk: Bertók László, Császár Attila Tipográfus: Valkóczi József Nyomda: T-MART Press Kft., Budapest Felelõs vezetõ: Körösvölgyi Tamás Szerkesztõség: 2100 Gödöllõ, Fácán sor Hirdetésfelvétel: (06 30) , (06 70) , Kiadó: Izotóp Információs Társulás (I.I.T.) Vigyázat, propagandisták! Élvezettel lapátoltam a ropogó havat, amit a hókotró tolt a bejárat elé. A déli napsugarak kristályszikrái olyanná tették a szélsimította szûzhavat az árokparton, mintha gyémántport szórtak volna rajta szét. Sajnáltam is ezt a szépséget feláldozni, de hát ki kell tudni valahogy állni a kocsival! Azon tûnõdtem, hogy igazán szépen búcsúzik a február, mintha próbálná egy impozáns fináléval feledtetni mindazt a sok zöldséget, amivel magyar etette a magyart az elmúlt év során. Gyalázkodjunk együtt! Ekkor mellém került egy rozsdás kerékpárt toló ötvenes ismeretlen. Ez már nem a fõutca, ugyi! szólított meg, és én naivul arra gondoltam, hogy talán eltévedt, igaz, a mi csendes kis utcánk egyáltalán nem hasonlít a fõútra. Emberem csodálkozásomat látva így folytatta: Mert a polgármesternek csak a fõutcáig terjed a figyelme! Itt bezzeg nem takaríttatja az utat! Hangja végül sziszegõsre vált, miközben arcán átsuhant a gyûlölet fellege. Gondolom, abban bízott, hogy én, mint a hólapátolási kényszer miatt szükségszerûen morgolódó lakó, csatlakozom a polgármesterszidáshoz. Csakhogy eszem ágában sem volt gyalázkodni. Egyrészt, mert a hókotró teljes megelégedésemre itt járt. Másrészt, mert a polgármesternek kb. annyi köze van a hókotráshoz, hogy õ nevezte ki a képviselõtestület jóváhagyásával az önkormányzati városüzemeltetési KHT vezetõjét, aki saját hatáskörben rendelkezik a hóeltakarításról. Harmadrészt, felbosszantott a tájékozatlanságról árulkodó efféle blõd és rosszindulatú érvelés. Ilyesmivel rendre választási évben közelednek az emberhez, amikor a pártalapszervezetek ráküldik a szavazópolgárokra az agitátorokat. Szerintem emberem is egy volt közülük. A suttogó propagandisták általában a kocsmapolitizálás szintjén mondanak akkora közgazdasági nonszenszeket, hogy ezek nevetséges volta még a magamfajta bölcsésznek is szemet szúr. Amikor anno a fõvárosban laktam, az aktivisták a liftben lökték a politikai dumát. Még itt cseng a fülemben a háromhatvanas kenyér, meg az ugyemilyenjóvoltakádáralatt szöveg. Eleinte próbáltam ellenérveket felhozni, de aztán beláttam, hülyeség egy agitátorral leállni vitatkozni. Amikor már az irodalom se szent Késõbb, amikor már óriásplakáton is megjelentek hasonló színvonalú szlogenek, hogy például Több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak, vagy a Jólétet mindenkinek! beláttam, nincs az a szellemi mélység pártvonalon, amit ne lehetne alulmúlni. Az se semmi, amikor a tévében hétrõl hétre, öncsiklandó kabaré látszatát keltve fejti ki átlátszó agitációját néhány ékesszóló elõadómûvész, de ezzel már megtanultunk együtt élni. Ám a sunnyogó propaganda csúcsa számomra az volt, amikor a napokban a Vígszínházban, Gogol: A revizor címû darabja végén az általam egyébként kitûnõ színésznek tartott Kern András elkezdett monologizálni, burkolt propagandát fejtve ki a liberálisok mellett. Pedig Gogol nem írt bele semmi pártpropagandát, tessék ellenõrizni! Szegény Nyikolaj Vasziljevics, mibe kevertek már megint bele! Elegem lett! Gyönyörû árnyékokat vetett a lapos napsugár a hóra. Odaböktem az utcai megmondóembernek, hogy szerintem nem a polgármester hibás a hóért, hanem a miniszterelnök, pontosabban XVI. Benedek pápa, amiért nem jön ide havat lapátolni, sõt talán inkább Álmos és Árpád fejedelmek, amiért egyáltalán a Kárpát-medencébe vezettek minket és nem délebbre, mert akkor kevesebb gondunk lenne a hóval és kisebb lenne a gázszámla is! A bringás nem értette az iróniát, egyszerû félnótásnak nézett, vagy meg se hallotta, amit mondtam, csak folytatta rendületlenül: a polgármester utcája bezzeg biztos, hogy hómentes! Bertók László

4 4 HÉTközlap március 14. Galgamácsa Koldustól a botot vagy a kalapot kérjük? Veszteség járja át Galgamácsát is Galgamácsa már biztosan mûködési forráshiányos település lesz 2006-ban mondta a HÉTközlapnak dr. Pesti Klára polgármester. A fõbb számok ismeretében ugyanis az látszik, dr. Pesti Klára hogy a bevételek nem fedezik a település kiadásait. A 293 millió forintot kitevõ éves költségvetésben a hiány eléri majd a 33,47 milliót. Hasonló helyzetben lesz Váckisújfalu és Vácegres is. Az elõbbi település 11,7, míg az utóbbi 35 milliós hiánnyal néz szembe. Ez az állapot gyengíti a közintézmények mûködésére fordítható keretösszeget is tette hozzá Kovács Miklósné, körjegyzõ. Folydogáló szennyvíz Révbe érhet a csatorna-ügy Kedvezõ helyzet alakult ki a Magyar Közlönyben nemrégiben megjelent kormányrendelet kapcsán, ami az eddigi 2015 helyett, öt évvel elõbbre hozta a régiót is érintõ csatornázottság céldátumát. dr. Pesti Klára polgármester a döntést úgy kommentálta, hogy az érintett települések kicsit szorosabb összefogásával talán már elõbbre tartana a beruházás megvalósítása ben ugyanis a Pro Régiótól kapott 18 millió forintos pályázati pénzbõl, már elkészültek a mûszaki tervdokumentáció részletei. Azóta, részben törvényi háttér hiányában, késõbb forráshiány miatt, másrészt pedig a korábbi Víziközmû-Társulat sikertelen tevékenysége okán hánykolódott Kisnémedi, Vácegres, Váckisújfalu, Püspökszilágy és Galgamácsa régi álma. A lassan folydogáló évek alatt többször kellett aktualizálni a vízjogi engedélyt is, ami csak vitte a pénzt. A mostani változás nagyot lendített a helyzeten, hiszen Galgamácsára földrajzi elhelyezkedési miatt már egy hatalmas Az okok részben az állami támogatások csökkenésével, részben a település elöregedõ lakosságával magyarázhatók. Sajnos az elmúlt idõszakban az aktív keresõk száma csökkent, míg az eltartottaké folyamatosan emelkedett. Kérdés: koldustól a botot vagy a kalapot kérjék-e adó formájában? Nyilván egyiket sem, hiszen a szociális segélyek kifizetése érdekében is minden létezõ megoldást megragadnak az arra illetékesek. Az iskolai normatíva például ebben az esztendõben 9,1 millió forinttal lett kevesebb Galgamácsán, miközben tizenkét fõvel esett vissza a gyermeklétszám. A nadrágszíjhúzás másik oka, hogy törvény rendelkezik a kötelezõ béremelésrõl, ugyanakkor az állam, bizonytalanságban hagyva az önkormányzatokat, arra kényszeríti a képviselõtestületeket, hogy maguk gazdálkodják ki a fizetések többletforrásait. Ez az eljárás, szinte a mûködésképtelenség határára sodorta a kétezer lélekszám alatti településeket. Egyetlen kiút maradt, igaz, ez csak a tûzoltásra ad reményt: pályázni és pályázni kell. Galgamácsa ennek ellenére bõvülni és fejlõdni akar. A nehézségek ellenére az Újtelep és az Ófalu közti, és a köztemetõ melletti utakat az idõjárás jobbra fordultával rendbe teszik. A tervek készen állnak és a kivitelezõ is meg van a feladatra. Az önkormányzat képviselõ-testülete a falu sportöltözõjéhez két hete készített el egy másik költségvetést, hogy annak belsõ átalakítását és felújítását megoldja. A 7,2 millió összértékû munkálatokhoz Galgamácsa 2,2 millió forinttal tud hozzájárulni. -at- szennyvízmezõ nehezedik, amin egyedül csak a káros anyagnak a Galga folyóba történõ levezetése segíthet. Természetesen a környezetvédelmi hatóságnak még vizsgálnia kell, hogy az aszódi agglomerációhoz tartozó szennyvíztelep befogadóképessége, megfelel-e az uniós elvárásoknak. Az öt társult település ugyanis akkora kapacitást igényelne, ami a mostani közmûrendszer bõvítését teszi szükségessé. Az esélyek tehát megnövekedtek, így már nem lehet gátja a csatornahálózat létrejöttének a kétezres lélekszámot megkövetelõ jogszabályi elvárás. (Lásd még riportunkat.) Galgamácsa község adatai február 15-ei határidõvel a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács CÉ- DE 100%-ban támogatandó pályázatot írt ki a felszíni vízelvezetõ rendszerek kiépítésére, felújítására, belvízrendezésre azon önkormányzatok számára, amelyek az elmúlt két évben ( ) vis maior vagy más állami forrásból támogatásban részesültek. Galgamácsa Önkormányzata megfelel ezeknek a pályázati feltételeknek, mert a felhõszakadások miatti károk enyhítésére csak 2005-ben három vis maior támogatási kérelmüket bírálták el pozitívan, összesen 13,5 millió forint értékben ben pedig a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást a település a Vankóné Dudás Juli Emlékház részleges helyreállítására. A mostani CÉDE pályázatra Galgamácsa Község Önkormányzata ,- Ft értékû vízjogi engedély nélküli támogatási kérelmet nyújtott be a kiírásban megadott határidõre. Terület: 4331 hektár Lakosság: 1948 fõ Lakások száma: 734 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2183, Petõfi u Polgármester: dr. Pesti Klára Jegyzõ: Kovács Miklósné Önkormányzat címe: Önkormányzat weboldala:

5 2006. március 14. HÉTközlap 5 Kisnémedi Az élet napos oldala Kisnémedi óvodásainak minden sikerül Kisnémedi óvodáját 1993-ban adták át. Az ötven férõhelyes közintézményben ebben a tanévben 26 kisgyermek kapott elhelyezést. A fiúk (17 fõ) aránya majdnem kétszerese a lányokénak (9 fõ). Öten távolabbról érkeznek minden reggel, hárman Váchartyánból, ketten pedig Püspökszilágyról. A dajkák már hat órától várják a feltörekvõ nemzedéket az oviba. Az óvónõk fél nyolcra érkeznek és délután négyig, fél ötig foglalkoznak a picikkel. Az óvodai nevelés tevékenység központú. Természetesen a fõ mozgatórugó minden esetben a játék, ezen keresztül történik a testi nevelés, az ábrázolás, a matematika, az irodalom, a környezet és az ének-zene tudományának megismertetése. Érdekesnek mondható, hogy a gyermekek kedvelik a számok világát, de olykor-olykor fel kell bennük kelteni az érdeklõdést mondják az óvónõk Misnyovszkiné Tóth Angéla és Ullmann Mária. A szereplések nagy örömet nyújtanak számukra teszik hozzá -, szívesen készülnek a Mikulásra, a Farsangra, az Anyák Napjára, de az évzáró és a ballagás is nagy esemény. Persze vannak helyzetek, amikor megfordul a világ, és a felnõttek örvendeztetik meg õket, például a falukarácsony alkalmával. A felsõ csoportba járók, lassan iskolaérettségi vizsgálaton esnek át, ámde elõtte még vár rájuk a nyílt nap, amikor meglátogatják a leendõ tantermeiket, megismerhetik tanítóikat. A szokásjog alapján ilyenkor azért csurrancseppen valami kis kedvesség a nagyoktól, hogy még több elszántsággal indulhasson majd szeptemberben a tanítás az új kisdiákokkal. A követelmény adott, az óvónõk mégis mindig egyeztetnek a tantestülettel a felkészítésrõl. Így nem fordulhat elõ, hogy más és más igényszint mellett kelljen az elsõsöket beiskolázi. Sokat segít a felkészülésben a gyerekeknek és az óvodapedagógusoknak a közelmúltban elkészült tornaszoba, ami már megmozgatta a Kisnémediek fantáziáját. Március elsõ hetében ugyanis beindult a focioktatás. Hetente háromszor lehet rúgni a labdát, ebbõl egyszer szakedzõ jelenlétében. A nagyobb korosztály pedig kipróbálhatja az aerobikot is. De térjünk vissza még az oviba. A fenntartó önkormányzat kisbuszokkal segíti a picik mozgatását. Kirándulásokhoz és a veresegyházi úszásoktatáshoz használják, ez utóbbi esetében heti egy alkalommal. Ebben az évben volt már látogatás a Fõvárosi Nagycirkuszban és még hátra van egy reptéri nézelõdés a Ferihegyen. Az ilyen alkalmakkor nagyobb létszám esetén besegít az RKH Kht. is egy másik kisbusszal, illetve az önkormányzat hozzájárul az útiköltséghez. A szakmai anyagellátást is a fenntartó biztosítja, sõt évente egyszer komoly játékvásárlásra is sor kerül. A szorgos munka eredménye, hogy a gyerkõcök jól érzik magukat az óvodában, amit természetesen a szülõk tettrekészsége is megalapozott. Éveken keresztül szerveztek bálokat a dolgozókkal karöltve, hogy a bevételekbõl megvehessék az intézmény bútorzatának egy részét. De tekintsünk ki az udvarra is. Õsszel kezdõdött és már csak a tavaszi kerítésépítés várat magára, hogy befejezõdjön az Eu-komfortos játszótér. Madaras Levente a logopédusnál, Czora Évánál Végtére is jön a tavasz. Majd a nyár és a szünidõ, amikor a játékot újabb játék követi, hogy aztán a nagyobbaknak megkezdõdhessen az igazi munka, az iskola, az élet egyik legszebb, de igen komoly kihívása. -a- Emlékezzünk 1848 hõseire! Megemlékezés és ünnepi felvonulás március 15-e tiszteletére Kisnémediben. Ideje: március 14-én, 15 órakor az emlékmûnél. Mindenkit szeretettel várunk! Kisnémedi község adatai Terület: 1384 hektár Lakosság: 691 fõ Lakások száma: 294 Irányítószám: 2165 Kistérség: Váci Önkormányzat címe: 2165 Kisnémedi, Fõ u. 5. Telefon: (06 27) Fax: (06 27) cím: Polgármester: Edelman György Jegyzõ: Hegyi Ágnes

6 6 HÉTközlap március 14. Õrbottyán Mi lesz veled, pálos fogadó? A Mûemlékvédelmi Hivatal évek óta rendszeresen küldi felszólításait Õrbottyán önkormányzatának, hogy kezdje meg a jelenleg Mûvelõdési Háznak használt egykori pálos fogadó felújítását. A mûemléképületet a XVIII. század derekán építették a pálos szerzetesek. A pálos fogadó és kertje is komplett mûemléki felújításra szorul, amelynek becsült költsége mintegy 160 millió forint. Ez meghaladja a község erejét, csak állami támogatással valósulhat meg. A hivatal eddig azonban csak felszólításokat küldött, pénzt nem. Csakhogy a tetõ állaga mára annyira leromlott, hogy nem lehetett tovább odázni a legszükségesebb beavatkozást. A Mûemlékvédelmi Hivatal szakemberei megkezdték a falak feltárását, amire a felújítási tervek elkészítéséhez van A költségvetés elfogadva! szükség. Az önkormányzat elkészíttette a terveket, készen áll a felújításra, erre azonban állami forrás szükséges. A szakemberek belül találtak egy freskómaradványt, amelynek restaurálása további tízmilliókkal növelheti a költségeket. A képviselõ-testület február 27-én minõsített többséggel elfogadta Õrbottyán 2006-ra szóló 877 millió forintos költségvetését. A polgármester lapunknak elmondta, hogy sajnos a tervezethez képest mintegy 100 millió forintot le kellett faragniuk a kiadási oldalról, hogy a nagyközség biztonsággal megõrizhesse pénzügyi egyensúlyát. A testületben többek között arról folyt a vita, hogy szabad-e a költségvetésben számolni olyan, tervezett ingatlanok eladásából származó bevételekkel, amelyekre ma még nincsen biztos vevõ. A kényszerû lefaragás néhány beruházás elmaradását és a közszférában dolgozók bérének 10%-os önkormányzati kiegészítésének elmaradását jelenti. Idén csak a kötelezõ béremelésüket tudja fedezni az önkormányzat. Ebben közrejátszik az is, hogy az intézményi mûködési kiadások továbbra is magasabbak, mint a mûködési bevételek. A kettõ közti különbség csaknem 74 millió forint. Ezt az Önkormányzatnak más bevételeibõl kell fedeznie ebben az évben. Az önkormányzat eddig 700 tonna követ szórt ki a felázott, burkolat nélküli utak járhatóvá tételére. Õrbottyán új testvértelepülése egy felvidéki magyar község, a Nyitra melletti Kalász lesz. Az errõl szóló együttmûködési megállapodást március 12-én, ünnepi testületi ülés keretében a kalászi polgármesteri hivatalban írják alá. A kulturális, sport, és gazdasági tartalmú megállapodás elõkészítését, az Ügyrendi, Ellenõrzési és Integrációs Bizottság, Dr. Balogh András Levente vezetésével készítette elõ. Õrbottyán fáklyás felvonuláson emlékezik meg az 1848-as forradalomról. A 15-ei ünnepségeken leplezik le azt a 3 méter magas fejfákból álló csoportot is, amelyet Sebestyén Zoltán mogyoródi fafaragó mester készített. A Hõsök terén felállított négy kopjafa 1848 mellett az I. világháború, a II. világháború és 1956 magyar mártírjainak állít emléket. Az önkormányzat megvásárolta a szükséges tetõcserepet, és az idei költségvetésben elkülönítették a pályázati önrészt is, tehát most már végképp csak azon múlik a dolog, hogy az állam az idén vajon kiíre pályázatot mûemlék-felújításra, és hogy Õrbottyán nyer-e azon. Ha egyedül, támogatás nélkül marad a mûemlékkel, akkor egyelõre csak a tetõ, illetve a külsõ homlokzat rendbehozatalát tudja vállalni az állagmegóvás érdekében. Támogatás elnyerése esetén terv szerint sor kerülhetne a koszorú, a tetõ és a falak rendbehozatalára, vizesblokkok, fûtési és világítási rendszer korszerûsítésére, és a kert parkosítására. Az épület mûvelõdési házi funkciója természetesen ebben az esetben is változatlan maradna. Õrbottyán nagyközség adatai Terület: 2737 hektár Lakosság: 6000 fõ Lakások száma: 2462 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2162 Õrbottyán, Fõ u. 63. Telefon/fax: (06 28) , (06 28) cím: Weboldal: Polgármester: Kereskényi János Jegyzõ: Babinszki Edit

7 2006. március 14. HÉTközlap 7 Püspökszilágy Merjünk nagyot álmodni! Megalakult a Magyar Tölgy Egyesület Új, a politikától teljesen mentes civil kezdeményezés indult Püspökszilágyon, melynek fõ célkitûzése a környezet- és természetvédelem, a hagyományõrzés. A kezdeményezésbe szeretnénk bevonni elõször Kisnémedi és Váchartyán lakóit, késõbb, pedig az I.I.T. többi négy településének lokálpatriótáit is. A környezet- és természetvédelem szempontjából központi szerepet szánunk a jövõben megvalósítandó püspökszilágyi erdei iskolának, amely a településen meglévõ évszázados erdõgazdálkodási múltra támaszkodna. A háború elõtt ugyanis Püspökszilágyról irányították a váci püspök holdas erdõbirtokát, valamint a váci polgárok 1000 holdas erdejét. De a háború után is, egészen a 70-es évek végéig innen mûködtették a mai Váci Erdészetet. A település területén ma is több mint 2500 hold igen értékes és szép tölgyerdõ található. A szilágyi emberek zsigereikben hordják az erdõ és a természet szeretetét, ez látszik az tájon is. A környezõ falvak polgáraival együtt ültették a csemetéket, vagy a makkot, amit sokszor az iskolás gyerekek gyûjtöttek össze. A környezeten természetesen a belterületeink és a tágabb határ is értendõ. A Magyar Tölgy Egyesület a hagyományok megõrzését is fontos céljának tekinti. Nem eltûnt népszokások felújításáról van szó, hiszen térségünkben máig nagy hagyományokkal rendelkezik a horgászat, a vadászat, a madarászat, valamint a gombászat is. Az öregektõl újra meg kell tanulnunk a természet õsi szeretetét, a Lent, hol a völgyet õrzik a tölgyek megtermelt javak, kincsek bölcs hasznosítását, azt a harmóniát, amit a mai ember lassanként elfelejt. Minden a környéken élõ ember ínyében ott kellene, hogy legyen a rókagombás szarvasborjútokány íze, hiszen az élet ilyen apró szépségeitõl válunk lakóhelyünk, természeti környezetünk szerelmesévé, és tágabb értelemben hazafivá. A közös tetteink, az élmények és örömök kovácsolják összetartó közösséggé a falvak lakóit. Az egyesület mindenkit szeretettel vár, aki egyet ért és elfogadja céljait, szabályait, és részt kíván venni a munkánkban, rendezvényeinken. Összefogásunk fontos célja az is, hogy legyen a térségben egy olyan civil szervezet, amely alkalmas a pályázati források maradéktalan kiaknázására a közös cél, környezetünk, az élõhelyek megóvása érdekében. Össze kell szednünk az ötleteket, elõ kell teremtenünk az önerõt. Konkrét feladatként áll elõttünk például a tervezés alatt álló két horgásztó kialakítása. (Püspökszilágyon a Tisza vízgyûjtõjén egy 3 hektáras, a Duna vízgyûjtõjén egy 15 hektáras horgász tó kialakítását szeretnénk megvalósítani. Az egyik tó zsilipjéhez egy vízimalom is tartozna, amely villamos energiát termelne. A sportpálya, valamint közvilágítási célon túl egy focipálya alatt építendõ téli mini korcsolyapálya jegéhez szolgáltatna áramot. A vízimalomban kapna helyet a helytörténeti kiállítás is.) Vélhetõen a többi IIT településen is vannak hasonló célok, tervek, amely közös fellépéssel könynyebben megvalósíthatók. Az egyesület a márciusi indulás emlékére, valamint e méltó megemlékezés keretében 56 db. õshonos magyar fát fog ültetni Püspökszilágyon. Kérjük, tegyék ezt más településeken is! Talán vannak kishitûek, akik úgy gondolják, hogy túlságosan nagy fába vágtuk a fejszénket. Tévednek. Tudomásul kell vennünk, hogy aki nem mer nagyot álmodni, vállalni, az nem fog soha nagyot teljesíteni. Az éledõ Magyar Tölgy Egyesület nevében: Tordai Sándor polgármester Lehetõség nyílik a csatornázás miatt kötött LTP-szerzõdések rendezésére márcus 31-én, óráig a püspökszilágyi Mûvelõdési Házban. A polgármester 16 órától ismerteti a csatornázás helyzetét. Március 15-i önkormányzati ünnepség Püspökszilágyon a Mûvelõdési ház elõtt indul, kor, egy fél órás gyermekmûsorral. Utána az ünneplõk fáklyával a kézben átvonulnak a templomhoz, ahol Tordai Sándor polgármester ünnepi beszéde hangzik el, majd koszorúzás lesz. A képviselõtestület elfogadta Püspökszilágy 2006-os költségvetését. A költségvetésbe beépítették azoknak az összértékben 78 millió forintos pályázatoknak az önrészét is, amelyek március közepén dõlnek el. Az önkormányzat két pályázatot adott be útfelújításra (önrész 50%) és egyet felszíni csapadékvíz-elvezetésre (önrész 40%). A HÉTközlap kérdésére a polgármester elmondta, hogy még nem biztos, hogy mindhárom pályázaton nyer a község, de mint fogalmazott annyit jártam a nyakukra, hogy már egyértelmûen az idegeikre mentem Ha másért nem, már csak azért is megítélik a támogatást, hogy szálljak le róluk. Márciusban megnyílik az Internetkávéház a Mûvelõdési Házban. Püspökszilágy község adatai Terület: 2530 hektár Lakosság: 747 fõ Lakások száma: 283 Önkormányzat címe: 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9. Telefon/fax: (06 27) Polgármester: Tordai Sándor Jegyzõ: dr. Bunna Gyuláné

8 8 HÉTközlap március 14. Vácegres Növekvõ költségek, csökkenõ bevételek Akik szeretik a falujukat Vácegres elfogadott költségvetése majdnem kerek 100 millió forint. Az elmúlt évben 12 millió forintos hiányt terveztek be a költségvetésbe, de az évet a sikeres gazdálkodásnak köszönhetõen mégis kifizetetlen számla nélkül tudták zárni. Miután az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került településeknek szóló állami pályázati forrás nagysága a tavalyihoz képest mindössze 2 százakkal nõtt, ezzel szemben a gáz- és villany árak, és szinte valamennyi más mûködési költségelem nagysága ennél nagyobb mértékben emelkedett, az idei tervezett költségvetési hiány 35 millió 264 ezer forintra nõtt. Szántovszki Kálmán polgármester érdeklõdésünkre mindezt azzal indokolta, hogy például az óvodás gyerekek száma, vele együtt a normatív támogatás csökkent, ugyanakkor a kiadások az említett okból jelentõsen nõttek. Mindez például csupán az óvodát illetõen 9 milliós többletkiadást jelent az önkormányzatnak, a közvilágítás költsége, pedig havi 98 ezer forintra emelkedett. Az állam mint közismert elõírta a közalkalmazottak kötelezõ béremelését, de annak csak részét (még a felét sem) finanszírozta, a többi kigazdálkodását az amúgy is alulfinanszírozott önkormányzatokra hárította. Míg az állam arra akarja rákényszeríteni az önkormányzatokat, hogy a bevételeiket adókivetéssel és vagyonértékesítéssel növeljék, addig ezt az utat Vácegres képviselõtestülete elvetette, mint ahogy hitelbõl sem óhajtja kipótolni az állami támogatás arányának csökkenésébõl származó hiányokat szögezte le a polgármester. Miután Vácegres nem saját hibájából került hátrányos pénzügyi helyzetbe, pályázni fog a megfelelõ állami kiegészítõ támogatásokért. Szántovszki Kálmán elmondta, hogy fejlesztésre csupán az IIT-tõl származó 3 millió forintos támogatásból jut. Az egyéb tervezett fejlesztések különbözõ pályázatokból lesznek finanszírozva, amelyekhez Három éve alakult meg Vácegres Jövõképéért Egyesület. Egyik idei tervük, hogy a farsangi bál bevételébõl megszépítik a evangélikus templom elõtti szobrot és környékét mondotta Mendveczki Józsefné, az egyesület egyik alapítója, dada. A lokálpatrióta szellemiségû társaság helyre fogja állítani a két kidöntött falutáblát is a község határában, amelyek már elkészültek, csak azt várják, hogy kitavaszodjon. Az egyesület évrõl évre megismétli a szemétszedést a falu egyik határától a másikig. Mihelyst elolvad a hó, és elõbukkan mindaz a rengeteg szemét, amelyet civilizálatlan emberek a tél folyamán dobáltak szét a falu határában, elõ fogják venni a gumikesztyût, a nejlonzsákokat, és helyreállítják a község elcsúfított képét. Ehhez a munkához minden jóérzésû vácegresit barátsággal elvárnak az egyesület tagjai. Kérdésünkre, hogy vajon kik szennyezik be a határt, a közterületeket, Medveczki Józsefné elmondta: az árulkodó nyomokból pontosan meg lehet állapítani, kik az elkövetõk. Ha volna szégyentábla, nem lennének restek kiírni rá, igaz ennélkül sem marad semmi titokban egy faluban Van a szemetelõk közt veresi fodrász, de néhány helybéli kultúrember is. elkülönítették az önrészt. Ezekkel kapcsolatban némi keserûséggel a hangjában megjegyezte a beruházásokról majd akkor beszéljünk, amikor már itt lesz a pénz. Ember tervez Talán ellentmondásos ebben a nehéz pénzügyi helyzetben, amikor önhibáján kívüli okokból hátrányos helyzetûvé vált Vácegres, hogy mégis ki kell dolgoznia a II. Nemzet Fejlesztési Tervben szereplõ fejlesztési elképzeléseit. Ennek ellenére már tervezni kell a között megvalósítandó beruházási célokat, ami elõfeltétele a majdani pályázatokon való részvételnek. A település vezetése 8 fõ beruházást tart elsõdlegesen fontosnak: a csatornahálózat kiépítését, a laktanya hasznosítását, a laktanya felé vezetõ elkerülõ út megépítését, a településközpont rehabilitációját, az összekötõ út építését Dány felé, a felszíni vízelvezetés problémáinak megoldását, a belsõ úthálózat felújítását és az intézmények felújítását. Az egyesület nem csak munkára, de vidámkodásra is hívni fogja a falut szeretõ polgárokat. Május 1-jén gyermeknappal egybekötött majális lesz. A falunapon egyéb attrakciók mellett fellép a férfi- és asszonykórus is. De idén sem marad el a nyugdíjasok teadélutánja és ha sikerül rá pénzt szerezni egészségügyi szûrõkocsi is ellátogat majd Vácegresre. Vácegres község adatai: Terület: 1367 hektár Lakosság: 879 fõ Lakosság összetétele: 75-78% magyar és szlovák, fele-fele arányban, 22-25% cigány Helyi egyházak: Római Katolikus, Evangélikus és Babtista Lakások száma: 290 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2184 Vácegres, Szabadság u cím: Weboldal:

9 2006. március 14. HÉTközlap 9 Váchartyán Óvni való óvoda A Váchartyáni Napközi Otthonos Óvoda épületének tetõszerkezete azonnali felújításért kiált, amire az önkormányzatnak idén 10 millió forintot kell költenie. Ennek az összegnek az elõteremtése az önhibáján kívül, az állami finanszírozás elégtelensége miatt keletkezõ, mintegy 30 milliós költségvetési hiánynyal küszködõ önkormányzat számára súlyos terhet jelent. Kiss Istvánné óvodavezetõtõl megtudtuk, hogy az 1914-ben, a Gosztonyi család által építtetett kúria tetõzetével nem csak az a baj, hogy olyan, akár a szita, és az épület rengeteg helyen beázik, de már a fa tetõszerkezetet is megtámadta a gomba. A mûemléképületben járva jól megfigyelhetõ az is, hogy nem csak a tetõvel vannak súlyos gondok. Az ázások miatt számos helyen potyog a mennyezetrõl a vakolat, kilátszik a stukatúr nád. Sok helyütt a falak alulról is nedvesednek, ezért a lábazatot is szigetelni kellene, ami igen költséges eljárás, a nyílászárók egy része, pedig azonnali cserére szorul. A rossz állagú helyiségek, sorában üdítõ kivételt jelentenek az elmúlt idõszakban rendbe hozott gyermekmosdók. Az óvodavezetõ elmondta, hogy ugyan pályáznak különféle támogatásokra, de ezek néhány tíz-, esetleg százezer forintos összege elenyészik a komplett, mûemléki színvonalú felújítás költsége mel- Kiss Istvánné lett. Az önkormányzat erõforrásai pedig csak arra elegendõk, hogy évrõl-évre egy-egy részletet renováljanak, miként idén a teljes tetõszerkezetet. * * * A hat óvónõt foglalkoztató intézménybe jelenleg 3 csoportban, 58 óvodás jár. Az óvoda konyhája más intézményeket is ellát, ezért ott adagot fõznek naponta. Az óvodát érintõ beruházások az elmúlt években a tetõzet utolsó javításának éve: 1988 elektromos hálózat korszerûsítése: 1995 központi fûtés kialakítása: 1997 ereszcsatorna és hófogók javítása: 2000 gyermekmosdók újjáépítése: 2004, 2005 Aki támogatni kívánja adója 1%-ával a váchartyáni óvodát, az alábbiak szerint töltse ki SZJA/bevallásában a rendelkezõ nyilatkozatot: A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Váchartyáni Óvodás Gyermekekért Alapítvány Fogtündér Dr. Kovács Boglárka személyében Váchartyán és a környékbeli települések (Kisnémedi, Vácduka, Püspökszilágy) lakói új fogorvosnak örvendhetnek. Bár bizonyára sokan lesznek, akik a kedves, megnyerõ személyiségû, fiatal doktornõ kedvéért fogják látogatni a rendelõt, azért az sem közömbös szempont, hogy a korábbinál korszerûbb eszközökkel, a nyár közepétõl pedig szebb rendelõben várja pácienseit az új fogorvos és asszisztense. Dr. Kovács Boglárka Debrecenben született, szülõföldjén járt egyetemre, ott szerzett szájsebészeti gyakorlatot és ott is szakvizsgázott, 2002-ben. Ezt követõen 4 évig Gyõrben, egy magánklinikán dolgozott, míg nemrégiben férjével aki szintén fogorvos egy környékbeli településre nem költöztek. A doktornõ úgy érzi, ebben a szép fekvésû régióban megtalálták azt a helyet, ahol végleg letelepedhetnek, és kialakíthatják pacientúrájukat. Mint mondja, ragaszkodik hozzá, hogy a szakma legmodernebb elvei szerint végezze munkáját, tehát kezdetektõl a legkorszerûbb (kizárólag esztétikus, fogszínû anyagokkal), eszközökkel, és módszerek szerint dolgozik. Hosszú távú tervei megvalósítása érdekében mindenekelõtt hitelbõl megvásárolta a kapható egyik legkorszerûbb, 5 millió forintos fogorvosi széket, amelyhez gyors fordulatú vízhûtéses fúró, nyálszívó, ultrahangos fogkõeltávolító is tartozik, és vásárolt mellé egy fogröntgent is, hogy a gyökérkezeléseket is megfelelõ színvonalon tudja végezni. A nyár folyamán a rendelõ várójának felújíttatását tervezi, hogy a betegek a várakozás közben is európai színvonalú fogorvosi rendelõben érezhessék magukat. Elsõ tapasztalataival kapcsolatban elmondta, hogy a környék lakosságának állapota fogászati szempontból elszomorító. Célja, hogy ezen változtasson. A fogászati kezelésre minden esetben elõre kell idõpontot egyeztetni a (06 27) as telefonszámon. Rendelési idõ: hétfõ 15 19, kedd 8 12, szerda 15 19, csütörtök BL. Váchartyán község adatai Külterület: 1018,1 ha Belterület: 191,7 ha Népessége: 1817 fõ Önkormányzat címe: 2164 Váchartyán, Fõ u. 55. Telefon/fax: (06 27) , (06 27) , (06 27) Polgármester: Juhász István Jegyzõ: Balázsné Szilvási Zsuzsanna

10 10 HÉTközlap március 14. Váckisújfalu Területfejlesztés A február 28. napján tartott ülésén Váckisújfalu Község Önkormányzatának képviselõ-testülete dr. Sajó Gyula polgármester elõterjesztése szerint megvitatta és elfogadta a évi fejlesztéseket. A fejlesztési terv szerint vagylagosan a négy nagyberuházás közül egy, illetve hét közepes és kis volumenû projekt valósul meg az idei évben. Az alternatív tervezésre a pályáztatási rendszer anomáliái kényszerítik az önkormányzatot. Nagyberuházások: A községi járdahálózat kiépítése. A belterületi felszíni csapadékvíz elvezetõ hálózat megépítése. A településközpont kiépítése. A belsõ utak szilárd burkolattal való ellátása. A közepes és kisberuházások: Belterület felszíni csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiviteli terveinek elkészítése. A körforgó átépítése. Gyalogos-átkelõ kiépítése. A polgármesteri hivatal bejáratának akadálymentesítése, parkosítás, az óvoda területének kerítéssel való lezárása, parkoló kialakítása. Az óvoda udvarának átépítése, EU kompatibilis játszótér kialakítása. Zajos télbúcsúztatás Igen zajos csapat gyülekezett a Polgármesteri Hivatal udvarán február 11. napján Váckisújfalun. Zajos és jelmezes csapat, zenekarral súlyosbítva. A gyülekezet tagjai nem titkoltan csendháborításra és illegális tûzgyújtásra szövetkeztek. Enyhítõ körülményként szolgált, hogy céljuk a régi néphagyomány felelevenítése: a téltemetés, a kisze báb elégetése volt. A vidám felvonulók láncon egy emberes méretû akácrönköt is húztak magukkal. A rönk a tél jelképe, melyet az emberek elhúznak végre a vidékükrõl. A falu nótás körbejárása után tüzet fogott a kisze báb, hirdetve a tél végét. A vidám résztvevõk addig táncolták körbe a bábot, amíg az lassan el nem égett. A néphit szerint, ha a kisze gyorsan elég, közel már a tél vége, míg a hosszú égés azt A polgármesteri hivatal zárt szennyvíztárolójának megépítése. Tizenegy asztal, huszonkét pad beszerzése községi rendezvényekre. Képviselõi javaslatra a nyolcadikként elõterjesztett Az újtelepi 056 hrsz. önkormányzati földút pormentes úttá történõ kiépítése helyett az újtelepi betonút mintegy 60 méteres alsó szakaszának aszfaltozását kell megvizsgálni. Amennyiben pályázat keretében van mód a felújításra, úgy ezt kell megvalósítani. Az NFT II. ütemének ( ) fejlesztési céljai Szennyvíz-csatornahálózat kiépítése Belterületi csapadékvíz-elvezetõ csatorna hálózat kiépítése Járdahálózat kiépítése Közösségi szolgáltatóház felépítése Rekreációs övezet kialakítása Településközpont kiépítése Erdõkertesi összekötõ út megépítése A polgármesteri hivatal felújítása Tájház kialakítása A belsõ úthálózat szilárd burkolattal való ellátása Fesztiválközséggé válás Kerékpárút építése (a kistérségi kerékpárút-hálózat részeként) mutatja, messze még a tavasz. A néphit sajnos beigazolódni látszik, a tél bizony vonakodva búcsúzik tõlünk. A napot a Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány által rendezett farsangi bál koronázta meg, ahol a mulatós kedvûek hajnalig rophatták. Dr. S. Gy. Közösségi Klub március Állandó ajánlat: Hétfõ Internet, számítástechnika, filmklub Kedd Internet, számítástechnika, játék Kedd Zenés torna a tornateremben. Tartja: Klenovszki Éva Szerda Internet, számítástechnika, játék Csütörtök Internet, számítástechnika, énekkari próba Péntek Internet, számítástechnika Rendezvények: Március Fáklyás felvonulás az emlékmûhöz, a községi zászló felszentelése Március Koszorúzás, Ünnepi mûsor a Mûvelõdési Házban Felhívás! Gyermek néptánccsoport indul! Jelentkezõket várunk a környezõ településekrõl is! Jelentkezés a Klubban vagy telefonon: (06 30) Váckisújfalu község adatai Terület: 1070 hektár Lakosság: 478 fõ Lakások száma: 148 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2185 Váckisújfalu, Petõfi Sándor u. 13. Weboldal: cím: és Polgármester: Dr. Sajó Gyula Jegyzõ: Kovács Miklósné

11 2006. március 14. HÉTközlap Megye 11 Tanfolyamdömping a Szent István Egyetemen Nem kell feltétlenül egyetemre beiratkozni ahhoz, hogy valaki egyetemi színvonalú oktatóktól szerezze be érdeklõdésének megfelelõ szaktudását. Az elkövetkezõ idõszakban több száz tanfolyamot indít a Szent István Egyetem Felnõttképzési Központja jelentette be az intézmény sajtótájékoztatóján Dr. Szabó István igazgató. Az akkreditált tanfolyamok szellemi hátterét az egyetem hat karának oktatói gárdája alkotja, ami egyben garantálja a képzés színvonalát is. A tanfolyamok a legkülönbözõbb szakterületeket érintenek, kezdve a mezõgazdasági, mûszaki, számítástechnikai, pedagógiai, gazdasági, nyelvi, egészségügyi, állategészségügyi és EU-s tematikájú tanfolyamoktól a hobbitanfolyamokig. Az esti és levelezõ képzések idõtartama témától függõen a 15 órásoktól a órás szakmai átképzéseken keresztül az órás, OKJ-s szakképzettséget adó tanfolyamokig terjed. Az igazgató kiemelte, hogy a képzések helyszíne és idõpontjai tekintetében nagyfokú rugalmasságra törekszenek. Ebbõl következõen a tanfolyamok helyszíne nem csak Gödöllõ, vagy a karok székhelyei, Jászberény és Budapest lehetnek, hanem akár községi mûvelõdési házak, iskolák is amennyiben összejön helyben az adott tanfolyam indításához szükséges fõs hallgatói létszám. A SZIE Felnõttképzési Központja nem profitorientált tevékenységet végez, ami a tanfolyamok árában is tükrözõdik. A programakkreditáció miatti áfakedvezményen felül a tanfolyamok részvételi díjának 30%-a (max. 60 ezer forint) a felnõttképzési törvény értelmében a személyi jövedelemadóból leírható. Az egyes munkahelymegtartó képzéseken való részvételt, pedig a Munkaügyi Központok is támogatni fogják ígéri az igazgató. Az Egyetem szeretné felnõttképzési kínálatával az egész tágabb régiót elérni, és Közép-Magyarország legjelentõsebb felnõttképzõ intézményévé válni. Váckisújfalu a Magyar Televízóban Hála a községet és a községi rendezvényeket az interneten folyamatosan szerepeltetõ munkának, az M1 munkatársai is felfigyeltek a váckisújfalusi télbúcsúztatóra és megkeresték a falut, hogy mutassák be az ország nyilvánossága elõtt, hogyan is zajlik egy ilyen rendezvény. Sok gondolkodási idõt nem hagytak a tévés szerkesztõk, mert már február 15. napján reggel adásban is voltak helyi asszonyok, lányok és legények Dr. Sajó Gyula polgármester társaságában. A Napi Mozaikban elõadott mûsor és az azt követõ beszélgetés nagyszerûen sikerült; egyformán tetszett a mûsorvezetõknek, a stábnak, nemkevésbé a tvt odahaza árgus szemekkel figyelõ rokonoknak, helyieknek. A mûsor tizenöt perce alatt százezernyi ember szerzett tudomást Váckisújfaluról, kapott kedvezõ benyomást a faluról. Vanóné Terike klubvezetõ és dr. Sajó Gyula polgármester még a helyszínen egyeztettek a szerkesztõkkel az együttmûködés folytatásáról, illetve egyéb területeken történõ kapcsolat felvételrõl. A település jó hírnevének öregbítéséért végzett munkájukért Váckisújfalu Község Önkormányzat köszönetét nyilvánítja Bellai Gyõzõné, Braun József, Halász Balázs, Halász Bence, Halászné Komora Eszter, Király Kitti, Klenk Gábor, Klenk Gergõ, Marsai Vendelné, Máté Szabina, Pál-Szabó Zoltánné, Péli Lászlóné, Petrovics Jánosné, Podlaviczki Zsolt, Rell Dávid és Vanóné Raffai Terézia polgároknak. Dr. Sajó Gyula Rákszûrés 3000 nõ kap értesítést a napokban méhnyakrák-szûrésrõl Pest megyében. A leveleket fõleg a Vác és Gödöllõ környékén élõ éves nõknek küldik. Magyarországon a nõk alig egyharmada jár rendszeresen a szûrésre, pedig a rákos megbetegedések tizede nõgyógyászati eredetû óta nél is több férfi és nõ halt meg rákban Pest Megyében. A 64 évesnél fiatalabb nõk közül mintegy ren emlõrákban, több mint 300-an pedig méhnyakrákban hunytak el. E két betegség egyébként az országos átlagnál 18 százalékkal nagyobb arányban fordul elõ a régióban. Pest Megyében összesen 26 szakrendelésen végeznek méhnyakrák-szûrést, de a tapasztalatok szerint a nõk jelentõs része inkább saját nõgyógyászánál végezteti el a vizsgálatot évente. Legalábbis az, aki elmegy, mert a statisztikák azt mutatják, a nõknek mindössze 30 százaléka jár rendszeresen szakorvoshoz.

12 12 HÉTközlap Riport március 14. folytatás az 1. oldalról De ne szaladjunk elõre, nézzük mi volt eddig a helyzet. Az már régóta tudott dolog, hogy Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágy és Galgamácsa földrajzilag egyaránt Aszód agglomerációjába tartozik. Aszódon mûködik egy szennyvíztelep, amelynek kapacitása 3000 m 3 /nap. Aszódén kívül itt tisztítják Domony, Bag, Iklad és Hévizgyörk szennyvízét is. Ritecz György szerint mûszakilag az egyetlen ésszerû megoldás az, ha ide vezetjük az említett IIT falvak szennyvizét is. Ehhez azonban nem elég a falvak csatornahálózatát és az Aszódra tartó gyûjtõvezetéket kiépíteni, de 500 m 3 /napos teljesítményre kell bõvíteni az aszódi szennyvíztelepet is. Az elmúlt években több felbuzdulás is volt a csatornázással kapcsolatban, a vízjogi engedélyek is rendelkezésre állnak, de a települések közti egyetértés hiányában megfeneklett az ügy. Felbukkantak különféle vállalkozók is, akik ismert, vagy kevésbé ismert alternatív mûszaki megoldásokat ajánlgattak a polgármestereknek, ám ezekbõl sem lett semmi. Most azonban itt az új kormányrendelet A kormányrendelet-módosítás egyértelmûen kijelöli a fejlesztések lehetséges irányát és módját. A rendelkezés megváltoztatására az EU-csatlakozási megállapodás kényszerítette a kormányt. A Magyar Közlöny február 8-i, és február 17-i számaiból csak a számunkra fontos elemeket idézzük: A 2000 fõ alatti állandó népességû települések önkormányzatai csak társulással igényelhetnek támogatást (szennyvíztisztító telep építésére, a szerk.), ha a társult önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fõ feletti. Ez magyarul azt jelenti, hogy az 5 IIT település a maga együttesen 4726 lakosával meghaladja a 2000 fõt, tehát pályázhat. A szennyvízcsatorna-hálózat építésérõl egy másik pont rendelkezik. E szerint: Támogatást igényelhet minden települési önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal még nem rendelkezõ területek ellátásához. ( ) Az igényhez csatolni kell az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az érintett területre vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére nézve az Ritecz György vízmûigazgató A bagi vízmû vastalanító tartályai ingatlantulajdonosok 80%-a ( ) vállalta, hogy legkésõbb az üzembe helyezést követõ 1 éven belül rácsatlakozik a szennyvízcsatornahálózatra. A támogatási arány 75%. Csak egy út van Eddig az volt a helyzet, hogy a 2000 fõ alatti települések eleve nem pályázhattak, és az állam a többieknek is csak 50% támogatást ígért. Ehhez képest mostantól társulva már pályázhatnak a kistelepülések, és a támogatás is 75%-ra nõtt. Felmerül, hogy vajon lehete más konfigurációja is az öszszefogásnak, és szóba jöhet-e az aszódin kívül más szennyvíztelep is? A Magyar Közlöny ezt a vitát is lezárja, amikor táblázatban közli azon térségek összetételét településekre lebontva, amelyek egyazon agglomerációba tartoznak. E szerint az aszódi agglomeráció települései az említett Domony, Bag, Iklad, és Hévízgyörk mellett Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágy és Galgamácsa, ami megegyezik a korábbi elképzelésekkel. Fontos, hogy a közlöny a kiépítési határidõt is megszabja: december 31. Ritecz György szerint mindenbõl az következik, hogy amennyiben az érintett önkormányzatok együtt nyújtanak be pályázatot a csatornahálózat kiépítésére és a szennyvíztelep bõvítésére, akkor az állam kötelezettségvállalása miatt garantált, hogy legkésõbb végéig állami támogatással elkészül a rendszer. Más alternatíva nincs. Amennyiben nem ez történik, hanem egyenkénti szennyvíztelepekben, esetleg más térségi rendszerekben gondolkodnak a községek, akkor az állam csak 2015 után fog támogatást adni. A Galgamenti Víziközmû Kft. ügyvezetõje becslése szerint sikeres pályázat esetén a 25%-os önrész háztartásonkét ezer forintos hozzájárulást fog jelenteni, amit 30%-al csökkenthet egy bizonyos lakástakarékpénztári konstrukció. Remélhetõleg ennek ellenére összejön a 80%-os rákötési szándék, mert ha nem, az áthúzhat minden számítást. Jó lenne azzal fejezni be ezt a cikket, hogy mostantól minden a települések összefogásán múlik. Mivel azonban itt egy 1 milliárd forint feletti címzett támogatásról van szó, a végsõ szót a Parlamentnek kell kimondania. Ehhez azonban valóban az kell, hogy legyen mirõl szavazniuk. Tehát mielõbb be kell nyújtani a közös pályázatot és persze nem ártana az ügynek, ha országgyûlési képviselõink is lobbiznának falvaink érdekében. Bertók László Március 10-én az érintett polgármesterek megegyeztek abban, hogy az 5 önkormányzat március 20-ig meghozza együttes határozatát a csatornaügyi együttmûködésrõl. Minden jel arra mutat, hogy van készség az együttes pályázatra tájékoztatta lapunkat Dr. Pesti Klára, Galgamácsa polgármestere.

13 2006. március 14. HÉTközlap Riport 13 A háziorvosokat büntetik, ha egészséges a páciens? A háziorvosoknak havi jelentést kell majd készíteniük, hogy a praxisba tartozó páciensek közül kik és milyen gyakorisággal veszik igénybe a szolgáltatást. Törlik a listáról azokat, akik egyáltalán nem járnak a rendelõbe, így nekik újra be kell majd jelentkezniük valamelyik háziorvoshoz. A háziorvosoknak március elseje után minden betegük ellátásáról részletes napi kimutatást kell készíteniük. A biztosító szempontjából ezek az adatok azért fontosak, mert a háziorvos akkor is megkapja a betege után járó kártyapénzt, ha évekig nem is találkozik vele, márpedig sokan vannak ilyenek. Tavaszi meglepetés Bár szemlátomást késik a tavasz, a hóolvadáskor sokakat érhet meglepetésként az, hogy ömlik a víz a vízóraaknából, mert a mínuszok közepette szétfagyott a vízórája. Ez a probléma elsõsorban a télen nem használt üdülõket érinti, ahol nem víztelenítették a rendszert kellõ gondossággal. A Galgamenti Víziközmû Kft.-nél az a tapasztalat, hogy évrõl-évre a vízórák 1-2%-a, azaz a fogyasztó közül mintegy 200 vízórája fagy szét. Bár a vízmûvesek járõröznek is, általában bejelentés alapján kell a helyszínre sietniük az ügyeleteseknek. A szerelõk ilyenkor a tulajdonos távollétében is elzárják az óra elõtti fõcsapot. Legtöbbször ehhez be kell ugraniuk a kerítésen, hogy hozzáférjenek az aknához, majd az akció után értesítik az ingatlantulajdonost. Ha a rendszer a vízóra után károsodott, tehát az elfolyó vizet az óra mérte, akkor Egyes háziorvosok állítják: az újabb adatszolgáltatási igény további terheket rak a vállukra. Mint mondják, már eddig is naponta több órát töltöttek adminisztrálással, olykor a rendelés után, sõt hétvégeken is. Egy-egy beteg ellátásának ideje körülbelül harminc százalékkal lesz több, mint eddig volt, ami még nagyobb zsúfoltságot és hosszabb várokozási idõt jelent a rendelõben. Az orvosok szerint az alulfinanszírozásnak, a folytonos ellenõrzéseknek és az adminisztratív terhek növelésének az lesz a következménye, hogy néhány éven belül orvos nélkül marad a praxisok jelentõs része. egyértelmû, hogy a tulajnak kell kifizetnie annak árát, az óra szerint. Amennyiben az óra nem tudott mérni, mert pl. szétfagyott, akkor a vízmû kénytelen állni a veszteséget. A károsodott vízórák cseréjét a vízmû térítés ellenében végzi el. Ennek összköltsége Ft hétköznap, hétvégi szerelés esetén Ft. Amennyiben a rendszer kimelegítésre szorul, azt a vízmû szakemberei ingyenesen végzik el gõzfejlesztõvel. Ritecz György ügyvezetõ a jövõre nézve azt tanácsolja, hogy a vízóra-aknákat õsszel okvetlenül fedje mindenki le hõszigetelõ anyaggal. Vegyék figyelembe, hogy bár a fagyhatár 80 cm, de pl. az idei télen is elérte a 120 cm-es mélységet is. A vasfedéllel fedett aknában lévõ vezetékszakasz fokozottan van kitéve a hidegnek, ezért szükséges a szigetelés, de mindenekelõtt a teljes víztelenítés a nyaralóknál. -bl- Nem kellenek a vidéki rendelõk Eddig mindössze egy, régóta üresen álló háziorvosi rendelõbe tudtak doktort találni a szakminisztérium új programjával, melynek keretében azoknak, akik vállalják a hátrányos helyzetû praxisokat, nem kell háziorvosi szakvizsgával rendelkezniük. A tárca ezzel is enyhíteni próbál a súlyos háziorvos hiányon: az üres praxisokra pályázó, nem szakirányon végzett orvosoknak az átlagosnál magasabb bért és gyorsított szakképesítést ígérnek olyan körzet van az országban, amelybe hosszabb-rövidebb ideje nem lehet doktort találni. Hivatalos adatok szerint csak 70 háziorvos hiányzik a rendszerbõl, azonban a több mint 6800 szakember közül 270-en elmúltak hetven évesek, hatszázan pedig hatvan év felett vannak.

14 14 HÉTközlap Bûnüldözõ március 14. Csendes február Az õrbottyáni rendõrõrs számára az elmúlt hónap szokatlanul csendes volt. Vécsei László rendõr zászlós, az õrs helyettes parancsnoka úgy véli, hogy ez annak köszönhetõ, hogy a váci rendõrkapitánysághoz tartozó rendõri szervek az elmúlt idõben igen jól teljesítettek, rengeteg körözött személyt sikerült elfogni a térségben. Az ismert helybéli bûnözõk többsége jelenleg a váci fegyházban tartózkodik. Körözötteket fogtak Az õrbottyáni rendõrök 3 körözött személyt tartóztattak le februárban. Közülük kettõt lopásért köröztek, egyikük ellen már két éve ki volt adva az elfogató parancs. A harmadik személy nem volt igazi bûnözõ, õt tartásdíj-fizetés elmulasztása miatt kellett elõállítani. Mindhárom esetre jellemzõ, hogy az érintettek bujkáltak, tartózkodási helyük nem volt bejelentve, élettársaik, közvetlen szomszédjaik, pedig tagadták, hogy egyáltalán ismerik õket. Az adatgyûjtés során azonban fény derült a hollétükre, hiszen egy faluban semmi sem marad titokban, nem lehet az egész utcát rávenni a falazásra Kettõs tragédia A hónap legtragikusabb eseménye a térségben egy halálos kimenetelû autóbaleset volt, Szödön. Február 16-a reggelén, ködös, nyirkos idõben egy 19 és egy 24 éves helybéli testvérpár munkába menet a település belterületén ismeretlen okból megcsúszott, majd éves autójuk oldalával nekivágódott a szembõl érkezõ mikrobusznak. A fivérek a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autóban lelték halálukat, míg a kisbusz vezetõje könnyebben sérült. A kiérkezõ rendõrök megállapították, hogy az öreg autón nyári gumi volt, és a fiatalok nem használták a biztonsági övet sem. Egy éjszaka alatt három kábítószer fogyasztó személyt állítottak elõ a Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársai. A három eset egymástól függetlenül zajlott, közel azonos idõben, február 22-én. Elõször egy gödöllõi édesanya kért rendõri segítséget 16 éves fiához, aki a lakásukban összetörte a bútorokat. Az agresszív fiatalembert csak a rendõrök tudták megfékezni. Kihallgatásakor elmondta, hogy kábítószer fogyasztó, feltehetõen ettõl viselkedett furcsán. Ezt az õt megvizsgáló orvos is alátámasztotta, aki intézkedett az azonnali kórházi kezelésrõl. Ezen az estén az egyik csömöri bevásárlóközpontból is segítséget kértek. Áruházi lopáson tetten értek egy kamasz fiút, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. A 15 éves kerepesi fiú beismerte, hogy a nála talált anyag marihuána, valamint azt is, hogy hosszabb ideje fogyaszt kábítószert. A késõ éjszakai órákban egy gödöllõi szórakozó helyen tûnt fel az ott dolgozóknak egy gyanúsan viselkedõ vendég. A 20 éves budapesti férfinél a ruházatátvizsgálás során a rendõrök kábítószer gyanús anyagot, valamint digitális mérleget találtak. A kihallgatására nem kerülhetett sor ezen az éjszakán, mivel a gyanúsított bódult állapota ezt nem tette lehetõvé. Ékszerben utaztak A Váci Rendõrkapitányság illetékességi területén több besurranásos lopás történt az elmúlt idõszakban. A nyomozás során látókörbe került a csörögi férfi, akinek lakásán több tárgyi bizonyíték került lefoglalásra, ennek ellenére gyanúsítottkénti kihallgatásán a bûncselekmények elkövetését tagadta. A házkutatás során megközelítõleg egy millió forint értékû arany ékszert találtak a nyomozók, amelyeket már vissza is adtak a sértetteknek. A több irányban folytatott nyomozás során, egy zálogházban leadott, lopott ékszer kapcsán sikerült elfogni a másik gyanúsítottat, aki a részletes beismerõ vallomást tett. Mindkét gyanúsítottat elõzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Veszélyes autók, kamu rendszámok Az elmúlt hónapban térségünkben ketten is lebuktak, amikor érvényes mûszaki vizsga és rendszámtábla hiányában egy másik autó rendszámtáblájával próbáltak alkalmatlan jármûveikkel közlekedni. Igen nagy önbecsapás ez, állítják a rendõrök, akik mint mondják ha közúti ellenõrzést tartanak, a láthatóan rossz állapotú autókat elkerülhetetlenül leállítják, és akkor fény derül az igazságra. Ráadásul, míg az érvénytelen forgalmi engedéllyel való közlekedés csak szabálysértési eljárást von maga után, addig a rendszámcsere a BTK. szerint kimeríti az Egyéni azonosítójel meghamisításának bûntette kategóriát, ami akár 3 évig terjedõ szabadságvesztést is vonhat maga után. Gödöllõi bódulat

15 2006. március 14. HÉTközlap Közérdekû információk 15 Az õrbottyáni Kvassay Jenõ Általános Iskola hírei Hagyományos téli rendezvényeink (népek karácsonya, télapó estek, karácsonyi vásár, jótékonysági est, kreatív karácsony) után az iskolában már készülünk a tavaszi eseményekre. Elõször a Kvassay matematika, olvasási és helyesírási versenyt rendezzük meg. Várhatóan gyermek méri össze tudását matematikából, olvasás-szövegértési és helyesírási készségébõl. A versenyt lassan két évtizede minden év márciusában megrendezzük, ebben az évben a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatán nyert összegbõl finanszírozzuk. A községi ünnepély mûsorát hagyományosan iskolánk tanulói adják, idén az alsós színjátszósok. Szülõk akadémiája rendezvénysorozatot indítottunk február végén az iskolában. Ezt szeretnénk folytatni áprilisban, az idõpontról és a találkozó témájáról minden szülõt értesítünk. A tavaszi szünet után egészségvédõ, környezetvédõ hét keretében a Misszió egészségvédõ programjára, mentálhigiénés foglalkozásokra és a környezetünk védelmével kapcsolatos projektekre kerül sor alsóban, felsõben egyaránt. Balázsné Gyenes Ildikó Közérdekû információk: Március 13-án területi matematika, olvasás-szövegértési és helyesírásversenyt rendezünk az iskolában. Március 14-én nevelési értekezletet tartunk, ezen a két napon nem lesz tanítás. Leendõ elsõseink szüleinek tájékoztató szülõi értekezlet szervezünk március 31-én 17 órakor. Az elsõsök beiratkozása április 13-án és 14-én lesz az iskola titkárságán; Szülõk akadémiája rendezvényünk újabb alkalmára kerül sor április végén. Várható programjaink március-áprilisban: Március 13. Kvassay verseny; Március óra Nemzeti ünnep; Március Nyílt napok az alsó tagozaton; Március 31. Szülõi értekezlet leendõ elsõseink szüleinek; Április 7. és 11. helyi szavalóversenyek a költészet napja alkalmából; Április tavaszi szünet; Április egészségvédõ, környezetvédõ hét az iskolában. Váckisújfalu évi fõbb rendezvényei Húsvéti tojásfestés, Mûvelõdési ház Juniális és gyereknap, Sportpálya Lekvár és méz fesztivál, Sportpálya Új kenyér ünnepe, Közösségi Klub Szüreti mulatság, Mûvelõdési ház Idõsek napja, Mûvelõdési ház Megemlékezés az évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról, Központi Park Márton-nap, Mûvelõdési ház Mikulás ünnep, Mûvelõdési ház Karácsonyi hangverseny, Evangélikus templom

16 HIRDETMÉNY A Turai Takarékszövetkezet értesíti a Tisztelt Tagjait arról, hogy a Turai Takarékszövetkezet Küldöttgyûlése 4/2005. (03.18.) számú határozatával módosította a Turai Takarékszövetkezet alapszabályát. A Turai Takarékszövetkezet Küldöttgyûlése a fenti határozatával a szövetkezeti részjegy összegét 1000 Ft-ról Ft-ra emelte. A határozat értelmében a Turai Takarékszövetkezet felhívja a Tisztelt Tagjait arra, hogy az általuk jegyzett részjegyek összegét egészítsék ki, ezáltal teljesítve a Turai Takarékszövetkezet Alapszabálya [III. rész. 1/a. pontja] illetõleg a szövetkezetekrõl szóló évi I. törvény továbbiakban Sztv. 46. a) bekezdése által elõírt vagyoni hozzájárulásra vonatkozó tagi kötelezettségüket. A részjegyek kiegészítésre nyitva álló határidõ július 31. napja. Amennyiben Tisztelt Tagunk az itt leírt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az a Turai Takarékszövetkezetbõl való kizárását vonhatja maga után. Kérjük minden Tisztelt Tagunkat arra, hogy a korábban jegyzett részjegyét illetõleg személyi igazolványát az ügyintézéshez hozza magával. A részjegyek összegének kiegészítése illetõleg bõvebb információ érdekében, kérjük keresse fel a Turai Takarékszövetkezet Kirendeltségeit, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Amennyiben a Tisztelt Tagtársunk az általa jegyzett részjegy összegét kiegészíteni nem kívánja, akkor lehetõsége van arra, hogy a Turai Takarékszövetkezetbõl kilépjen, az Alapszabály III. rész 3. pontja illetõleg az Sztv. 48. (1) bekezdése értelmében. A kilépési szándékát a Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága részére címzett írásos nyilatkozattal, illetõleg a Turai Takarékszövetkezet Kirendeltségeiben található nyomtatvány kitöltésével jelentheti be. Amennyiben Tisztelt Tagtársunk korábban elhunyt, akkor kérjük az örökösöket, hogy az ügyintézéshez az elhunyt tag halotti anyakönyvi kivonatát és lehetõség szerint a hagyatékátadó végzést vagy az öröklési bizonyítványt hozzák magukkal. Tura, március 7. Turai Takarékszövetkezet Igazgatósága

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Remények a reménytelenségben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Remények a reménytelenségben I. évfolyam 1. szám 2006. február 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információ Társulás kiadásában. Remények

Részletesebben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve DECEMBER JANUÁRI ÖSSZEVONT SZÁM II. évfolyam 1. szám 2007. január 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Mérleget von az egyéves központi ügyelet. Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez,

PAKSI HÍRNÖK. Mérleget von az egyéves központi ügyelet. Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 2. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. JANUÁR 26. Mérleget von az egyéves központi ügyelet Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz lakáshitelünket, akár az

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. Beindult a választási kampány A parlamenti választások időpontjának

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. Beindult a választási kampány A parlamenti választások időpontjának Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Szabadulás az italtól Az Anonim Alkoholisták a népbetegség ellen küzdenek

Szabadulás az italtól Az Anonim Alkoholisták a népbetegség ellen küzdenek Megyei Itthon, Tolnában Napló 2008. február TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA X. ÉVFOLYAM 2. szám Megjelenik havonta Tolna megye minden településén, 90 000 példányban Forintos búcsú Március 1-jével kivonja az

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon,-

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon,- XX. évfolyam 1. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Gyõzelemmel ünnepelt a turai. Bercsényi Klára, a turai óvoda megalapítója (14-15. oldal)

TURAI HIRLAP. Gyõzelemmel ünnepelt a turai. Bercsényi Klára, a turai óvoda megalapítója (14-15. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. JÚNIUS - JÚLIUS Pedagógusnapi ünnepség Rubindiploma a hét évtizedes "oltogatásért" megjárják a poklot. A polgármester ezután néhány versbõl idézett, majd

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL Az Önkormányzat lapja XIV. évfolyam 1. szám Ára: 125,- Ft A hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is három egymást követõ napon tartott közmeghallgatást a képviselõ-testület, január 31-én Kissolton,

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

B e m u t a t k o z i k Alsószeli

B e m u t a t k o z i k Alsószeli B e m u t a t k o z i k Alsószeli Az idei évben Pannonhalma és Alsószeli a futballkapcsolatok révén kialakult jóbaráti viszonyt testvérvárosi szerzõdés aláírásával kívánja megpecsételni. Ezzel az ünnepélyes

Részletesebben

2014. IX. évfolyam 1. szám

2014. IX. évfolyam 1. szám 2014. IX. évfolyam 1. szám Évértékelő, tervek 2013-2014 Püspökszilágy 4-5. oldal Karácsonyi koncert Váckisújfalu 6-7. oldal Falu karácsony és díszpolgár avatás Kisnémedi 8-9. oldal Elkészült utcák Váchartyán

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

SZENTENDRE 30. ÉS VIDÉKE DÍSZPOLGÁRUNK: SZAMOS LÁSZLÓ. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.

SZENTENDRE 30. ÉS VIDÉKE DÍSZPOLGÁRUNK: SZAMOS LÁSZLÓ. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2010. AUGUSZTUS

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása 2008. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja 2008. március 1-én (szombaton) 11 órára Csete Balázs születésének 115., halálának 50. évfordulója

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé A cannes-i vörös szõnyeg is hevert már a lába elõtt, de megmaradt Pakson, paksinak. Most jelenik meg legújabb lemeze a Heaven Street Sevennek, melynek alapító tagja Orbán Gyula. Írásunk a 19. oldalon Paksi

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben