Ára: 100 Ft Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám Újra tanulhatnak úszni gyermekeink Március 11-én délelőtt az iváncsai tanuszodában rendezett sajtótájékoztatót dr. Galambos Dénes kormánymegbízott abból az alkalomból, hogy végleg elhárult a tanuszoda további működtetése elől minden akadály, így nyolc település gyermekei újra igénybe vehetik az intézményt. A sajtótájékoztatón részt vevő Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, az uszodát építtető kistérség nyolc településének polgármester, Tamás Tóth Géza, a Dunaújvárosi Tankerület vezetője jelenlétében Galambos Dénes örömmel jelentette be, hogy március 10-ei nappal újra rendeltetésszerűen működhet az uszoda. Emlékezetes, hogy hosszabb szünet után kerülhetett erre sor, miután az uszodát üzemeltető vállalkozás az elmaradt befizetések miatt bezárta a létesítményt. Ezt követően bíróságon és bíróságon kívül is számtalan próbálkozása után sem sikerült az uszoda elmaradt adósságának, illetve a további működtetés forrásainak megnyugtató rendezése. Ebben sikerült végül egy hosszú folyamat után a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőinek jószolgálati közreműködése révén eredményre jutni. Ennek értelmében a KLIK vállalta az úszásoktatásban részt vett gyermekek után viseli a működtetés költségeit évre visszamenőlegesen is. Ez egy kormányhatározat részeként rendezi egyebek mellett azt is, hogy az uszoda szükséges személyi és infrastrukturális feltételei biztosításra kerüljenek. Kormánybiztosi szinten biztosítja, hogy tegyenek meg mindent az uszoda jogi helyzetének rendezése, valamint az újbóli megnyitás érdekében, továbbá a tanuszodát a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adja. A sajtótájékoztatót követően Szabó Ferenc, Iváncsa polgármestere elmondta még, hogy Szabadegyháza diákjainak fogadására is van lehetőség, erre most, az órarendek összeállításakor is gondolnak. Akadálya nincs, a két járási hivatal (Gárdony és Dunaújváros) is egyeztetett már egymással, a nyolc település mellett pedig még további 30%-nyi szabad kapacitása van az intézetnek, ami lehetővé teszi, hogy az egyébként Szabadegyházáról sokkal könnyebben megközelíthető lehetőséget használják ki. A polgármester elmondta még, hogy az uszoda szakalkalmazottait (pénztáros, takarító, uszodamester, gépész) a Nemzeti Sportközpontok alkalmazottai, az úszásoktatók viszont a KLIK alkalmazottjai. Ez valószínűleg úgy kerül leszervezésre, hogy állandó úszásoktatókat nevez ki az intézethez a KLIK, nem pedig a különböző iskolákból érkeznek majd az oktatók. Az önkormányzatoknak a továbbiakban már csak az esetleges kérdésekben történő koordináló feladat marad, további terhet az uszoda már nem rak a vállukra. Az óvodások esetében viszont tekintettel arra, hogy ez nem köztelezően ellátandó feladat -, ahol erre igény van, ott téríteni kell az árát. Az utaztatást szintén a KLIK szervezi és fizeti. Naponta 16 óra után, amikor már beléphet a lakossági fizetős szolgáltatás, szintén a Nemzeti Sportközpontok koordinálása és kezelése alatt zajlik. Percsi ITT A TAVASZ!

2 Önkormányzati hírek Március 27-én, a képviselő-testületi ülés első napirendjében tárgyalta és fogadta el a testület az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót, majd szintén írásos beszámolóból ismerte meg az Egészségügyi Központ előző évi működését, amit szintén jóváhagyott. A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatásával, illetve a temető üzemeltetéséről szóló pályázat szövegének elfogadásával folytatódott az ülés. Mint az a napirend tárgyalása során elhangzott, részben a központi jogszabályok változása, részben a helyi rendelet egységessé tétele vezérelte az anyagot összeállító jegyző asszonyt, amikor egy új rendelet tervezetét bocsátotta vitára, amivel egyidejűleg az üzemeltetői pályázat lejárta miatt új üzemeltetői pályázat megfogalmazását is beterjesztette. A képviselők a rendelettervezetet, és az üzemeltetői pályázat meghirdetését a benyújtottak alapján elfogadták. A végső döntéseket - a rendelet elfogadását, és az üzemeltető kiválasztását - a következő ülésén hozza meg a testület. A szociális térítési díjak felülvizsgálata kötelező feladat, ezért tűzte napirendre a felülvizsgálatot a testület. Miután a társult települések között az adonyi központtal felállított új feladatellátó önkormányzatoktól egyéb jelzés nem érkezett, a képviselők azzal az adonyi vonatkozású díjmódosítással fogadták el a rendeletet, miszerint a feladatellátás részét képező személyes gondoskodást biztosító házi gondozás óradíját 365 Ft + Áfa óradíjról 200 Ft +Áfa óradíjra csökkentették. Az önkormányzat a különbözet átvállalásával a szolgáltatást igénylőkön kíván segíteni. Az Egészségügyi Központban dolgozók béremeléséhez is hozzájárultak a képviselők, amihez a fedezetet központi keretből biztosítják. A civil szervezetek részére kiírt pályázat értékelésekor, illetve az összegek megítélésekor a polgármester jelezte, hogy ez némileg meghaladja az eddig elfogadott keretet, viszont javaslatára a testület hozzájárult a keret megemeléséhez, mert a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a település kulturális és szabadidős tevékenységének kiteljesítésében. (A civil szervezetek által nyert összegeket külön táblázatban ismertetjük e lapszámunkban.) A Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. részvény vásárlására kérte az önkormányzatot, a felajánlott Ft névértékű részvény vásárlásához a képviselők hozzájárulásukat adták. Az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása során elhangzott, hogy ez igen szerény keretek között került meghatározásra, de amennyiben a település költségvetése ezt lehetővé teszi, időközben bármikor módosítható. A képviselők a tervet elfogadták. A közvilágítás bővítése iránti igény többször is megfogalmazódott az utóbbi időben, erről most a képviselők az alábbiak szerint döntöttek: A szőlőhegyi Kápolna soron további 2 db, a Hunyadi utcánál 1 db, illetve a Dózsa Gy. u. Széchenyi utcai kereszteződésekben szintén 1 db nagyobb teljesítményű lámpatestet helyeznek el. A Vetus Salinán a közvilágítás bővítése is folyamatban van, de az itt húzódó magasfeszültség miatt itt külön terveztetni kell, ezért a lakosság türelmét kérik. Nem támogatták a képviselők a Kossuth Lajos u. 26. sz. ingatlan előtti járda javítására benyújtott támogatási kérelmet, miután a bekért adatok alapján e cím alatt vállalkozás és nem magánszemély került bejegyzésre. A kialakult gyakorlat alapján az önkormányzat magánszemélyek ingatlana előtt húzódó járda építéséhez nyújt támogatást. Egyetértett a testület a Dózsa Gy. u. 41. sz. alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslattal, mely a továbbiakban olyan egyedülálló idős emberek számára nyújthat lakhatási lehetőséget, akiknek a házuk összedőlt vagy egyéb okból lakhatatlanná vált. A Dózsa Gy. u. 44. sz. (a nemrég leégett tetejű épületrész) alatti ingatlan meghirdetését követően egyetlen árajánlat érkezett, a testület hozzájárult az ingatlan értékesítéséhez. Megtárgyalta a testület a Vetus Salina utcai vízelvezető árok rendbetételével kapcsolatos munkálatokat, melyek terveztetéséhez hozzájárultak. Az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározását, a búcsús vállalkozóval kötendő közterület-használati kérelem jóváhagyását, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának áttekintését követően az iskolai közösségi szolgálat helybeni lehetőségének biztosításáról döntöttek a képviselők. Ez alapján az önkormányzat és intézményei, valamint a VSK is jogosult diákok iskolai közösségi szolgálatának fogadására. Egyebek napirenddel zárult az ülés. Ennek keretében dr. Glashütter Csaba kért és kapott felvilágosítást a Tüzép-udvaron lévő egyik ingatlan szennyvízelvezetésével kapcsolatos problémákról, majd 500 e Ft-ot ajánlott fel a Fejér Megyei Püspökség, 20 e Ft-t a helyi katolikus Karitász, valamint 20 e Ft-t a Vetus Salina Kulturális Egyesület javára. Ronyecz Péter polgármester szintén 500 e Ft-t ajánlott fel a Fejér Megyei Püspökség részére, valamint 250 e Ft-t az Adony és Környéke Horgász Egyesület részére haltelepítésre. Orthné Horváth Marianna 30 e Ft-tal, a többi képviselő e Ft-tal járult hozzá a rászoruló gyermekek nyári táboroztatásához. Iskolai kötelező közösségi szolgálat Tisztelt középiskolás tanulók, és szülők! A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (2) bekezdése kimondja, hogy január 1-je után csak olyan tanuló bocsátható érettségi vizsgára, aki teljesítette a jogszabályban előírt közösségi szolgálatot. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 133. (1) bekezdése szerint az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. A közösségi szolgálat keretei között az egészségügyi, a szociális és jótékonysági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezetvédelmi- és természetvédelmi, a katasztrófavédelmi és az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. A középiskolák a évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg vagy biztosítanak időkeretet a legalább 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére. A tanulókat fogadó szervezet lehet civil szervezet, alapítvány, önkormányzat, egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti intézmény, egészségügyi szolgáltató, közoktatási, felsőoktatási intézmény, múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény. Az ötven óra szolgálat letöltéséhez a fogadó szervezetnek szükséges a tanuló oktatási intézményével együttműködési megállapodást kötni. Egy diák egy szervezetnél maximum 15 órát tölthet el. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki, a letöltött óraszámok az év végi bizonyítványban kerülnek 2

3 dr. Mák Attila, rendőr-alezredes, parancsnok Kezdődik a kerékpáros időszak, ezért fontosnak tartottuk összegyűjteni mindazt, amit a kerékpár szabályszerű felszereléséről, a kerékpáros közlekedés szabályairól tudni kell. Ebben dr. Mák Attila, rendőr-alezredes, az Adonyi Rendőrőrs parancsnoka volt segítségünkre, aki egyebek között elmondta, hogy egy szabályszerűen felszerelt kerékpárnak a következő tartozékokkal kell rendelkeznie: - elől fehér vagy kadmiumsárga, hátul piros fényt kibocsátó világítótest - egymástól függetlenül működtethető első, valamint hátsó kerékre ható fékberendezés - csengő - minimum az első kerékre felszerelt 2 db borostyán sárga színű küllő prizma - kötelező a kerékpár elejére fehér, a hátsó részére piros színű fényvisszaverő - a lakott területen belül sem árt, de lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény viselése - nem kötelező, de adott esetben életmentő funkciója is lehet a fejvédő sisak használata - a gyermekszállítás csak az állítható magasságú gyermekülésben engedélyezett, melynek kötelező eleme a gyermek kibújását megakadályozó technikai berendezés (öv), valamint a rögzítésre. Fontos, hogy az önkéntes - bár fizetséget nem kap elvégzett munkájáért - egyenrangú a fizetett munkaerővel, értéket közvetít. Mivel egyre több szülő érdeklődik az önkormányzatnál, illetve intézményeinél, hogy van-e lehetőség az önkéntes szolgálat letöltésére ezért a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, és az önkormányzat intézményeinek vezetőit, hogy az adonyi lakóhellyel rendelkező tanulók oktatási intézményeivel együttműködési megállapodást kössenek a kötelező közösségi szolgálat letöltéséről. Kérjük a Tisztelt Szülőket, Tanulókat, hogy ezzel a témával kapcsolatban bátran keressék az önkormányzatot, illetve az intézményeket is. FöIdi Ilona jegyző Tavasszal sokan nyeregbe pattannak lábtartó és lábpánt. - a kerékpárhoz vontatványt nem lehet hozzákapcsolni, kivéve a kerékpár-utánfutót, mely 70 cm-nél szélesebb nem lehet, ezt is el kell látni a kerékpárnál előírt világító berendezésekkel. Egyebekben elmondta még a parancsnok, hogy az iskolakezdéskor, a tanítást befejezően polgárőrök vagy rendőrök ügyelnek az érkező vagy távozó kerékpáros gyermekekre. A kerékpáros közlekedés szabályait egyébként oktatják az iskolában, ehhez időnként az iskola-rendőr (aki egyben kapcsolattartó) is bekapcsolódik felkérés esetén. A parancsnok jelezte, hogy a tavasz a kerékpárosok számának növekedését hozza, ezért a rendőrök ilyenkor gyakrabban ellenőrzik a kerékpárosokat a balesetek elkerülése érdekében. Teszik ezt elsősorban nem a büntetés, hanem inkább a figyelmeztetés szándékával. A visszatérő szabálysértőkkel szemben viszont következetesen alkalmazzák a szabálysértési eljárást, csakúgy, mint az alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározókkal szemben. A tájékoztatást követően az utcán szólítottuk meg Orosziné Neichl Renátát, aki kisfiával, Milánnal kerékpározott. Az anyuka elmondta, hogy szívesen kerékpároznak, most is éppen az oviból tartanak hazafelé. Mivel rendszeresen kerékpárral járnak a településen, ezért ügyelnek arra, hogy kerékpárjaik megfeleljenek az előírásoknak. Kisfia egyedül még nem közlekedhet, de már most is oktatja a fontosabb szabályokat, igyekszik vele éreztetni, hogy az úton kerékpározni nem játék. De a nála jóval nagyobb gyermekek is szívesen használják ezt a járművet, ahogyan erről az iskola udvarán volt alkalmunk meggyőződni, ahol egész bringahegyeket láttunk. Percsi A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Illés Krisztina építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Kovácsné Holecz Gyöngyi 20/ Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Adony, Rákóczi F. u. 21. Tel.: 25/ , 25/ Időpont kérés: 14. sz. melléken Szemtanúkat keresünk Március 22-én 19 óra tájban három személy megrongálta a teniszpálya vaskapuját. Kérjük, hogy aki látta az esetet, vagy egyéb, az elkövetőkhöz kapcsolódó információval rendelkezik, az jelezze az fre címen. Köszönjük! 3

4 1848-ra emlékeztek Új megvilágításba helyezte az 1848-as forradalom lényegét Ronyecz Péter, Adony polgármestere, amikor ünnepi beszédében nem a március 15-ei eseményekre fókuszált, hanem az áprilisi törvények megalkotását helyezte az események középpontjába. Felszámoltuk a jobbágyságot, megteremtettük a népképviseleti alapon választott, Pesten székelő parlamentet és az annak felelős, független magyar kormányt, bevezettük a közteherviselést, eltöröltük az ősiséget, a papi tizedet, megvalósítottuk a vallásszabadságot, kimondtuk az uniót Erdéllyel, megalkottuk a sajtótörvényt. Utóbb, az általa is elismert polgári Magyarország létét, alapjait tagadta meg a császár, amikor hazánkra küldte a cári seregekkel megerősített katonáit. Tulajdonképpen ezért előremutató, ezért maradandó és több 1848 egy általános felkelésnél, és ezért nem von le értékéből semmit, hogy a létszámbeli fölény akkor felőrölte az elért eredményeket. A polgármester beszédét a Gyöngyvirág Női Kar, valamint a helyi általános iskola igen színvonalas fellépése követte, majd az Adony Táncegyüttes férfitagjai adtak elő egy gyertyás verbunkost, végül a település as emlékhelyeit koszorúzása zárta az ünnepi eseményeket. pe 4 BORVERSENY Április 26-án 10 órai kezdettel rendezzük meg a XXI. Kistérségi Borversenyünket Iváncsán, a Faluházban. A szokásos négy kategóriában (fehér-vörösrozé- idegen termőhelyről származó) borok nevezését várjuk. A minősítéshez fajtánként 2-2 palack parafadugóval lezárt bort kell leadni. A díjkiosztásra május 24-én, a Szent Orbán napi ünnepség keretében kerül sor az adonyi Szőlőhegyen. A további fontosabb tudnivalókról szórólapokon, plakátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket. Várjuk a borosgazdák jelentkezését! Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony Adójuk 1%-os felajánlását várják Adonyért Alapítvány Adószám: (A Városi Sportkör Adony csak 2015-től lesz alkalmas az 1%-os felajánlás fogadására, ezért kérjük, hogy a részükre szánt felajánlást az Adonyért Alapítvány javára tegyék meg!) Adonyi Gyermekekért Közalapítvány Adószám: Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület Adószám: Duna Menti Szent Orbán Borrend Adony Adószám: Adony és Környéke Horgász Egyesület Adószám: Adonyi Polgárőr Egyesület Adószám: Vetus Salina Kulturális Egyesület Adószám: Civil szervezetek támogatása Szervezet Támogatás Adonyiak Baráti Köre Egyesület működési költségek Adonyi Nyugdíjas Klub Mezőkövesdi kirándulás Kerékpáros Zarándoklat szervezői Őrségi túra Bandy Band Kistérségi Fúvószenekar működési költségek Vetus Salina Kulturális Egyesület Faluház Márton napi vacsora sz. Gellért püspök Cserkészcsapat Nyári táborozás Adonyi Ifjúsági Klub Adventi vásár Méhész Klub Mézes Nap Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony Működési költségek Rendezvények szervezése Emlékhely építése Adony és Környéke Horgász Egyesület működési költségek, versenyszervezés Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület működési költségek, Duna-túra D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE civil szerv. támogatás Ananda Jóga Csoport Jóga tábor Lélekmentők Kamarakórus Működési költségek, vendégszereplés Hóvirág Foltvarró Csoport működési költségek Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sport Egyesület Verseny és működési támogatás Fűsi Gyöngyi Táncfilm forgatása Adonyban Nap-Tánc-Közi (napközis tábor) Színházi improvizációs műhely Valamennyi civil szervezet nevében ezúton mondunk köszönetet a kapott támogatásért! Mellrákszűrést végeztek Dr. Szabó Gyuláné a Life Egészség Centrum képviseletében szűrte az adonyi hölgyeket a művelődési ház mögötti térre beállt buszban. A doktornő elmondta, hogy március 14-től egy héten keresztül végzik azt az időszakos szűrési vizsgálatot, amin azok a hölgyek vehettek részt, akik 45 és 65 év között vannak, és két éve nem vettek részt ilyen vizsgálaton. Természetesen azok, a hölgyek sincsenek elzárva a vizsgálat elől, akik nem e korosztályhoz tartoznak, ők orvosi beutalóval vehetnek részt az ingyenes vizsgálaton. Annyit még megtudtunk a doktornőtől, hogy a pozitív esetek száma Adonyban az országos helyzethez hasonlóan 2% körül alakul. Ez a rosszindulatú esetek előfordulása, a jóindulatú esteke száma 30%-körül alakul, ezeket viszont karban lehet tartani. -ti-

5 Iskolai hírek Érlelődik egy remek siker A havi megjelenés miatt még alkalmunk sem volt számot adni a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség utánpótlás bajnokságán az adonyi U11-12 korosztályos kézilabda csapat által elnyert első helyezésről, ahol Pusztaszabolcs és Rácalmás elől hoztuk el a trófeát, amikor kaptuk a másik hírt: az adonyi Szent István Általános Iskola fiú IV. korcsoportos kézisei a Fejér Megyei Diákolimpia székesfehérvári döntőjében szintén az I. helyen végeztek Sárbogárdot, a székesfehérvári Tó városi Általános Iskolát, Mórt és Bakonycsernyét maguk mögé utasítva. Ezzel a győzelemmel a csapat bejutott az országos elődöntőbe! Ennek kapcsán kértünk helyzetértékelést a kézis diákokat felkészítő Szabó Kristóf tornatanártól. Szabó Kristóf: Valóban friss hír, hogy a évesek, illetve a évesek a Fejér Megyei gyermek kézilabda bajnokságot veretlenül megnyerték. Ezzel a sikerrel indítottuk az idei esztendőt, illetve zártuk azt a bajnokságot, aminek szeptemberben nekiindultunk. Ezt követően folytattuk a diákolimpián elért sikerekkel, melyek keretében a éves korosztály nyerte meg a Fejér Megyei döntőt Székesfehérváron, március 25-én. Itt öt csapat szerepelt, sajnos több nagyobb iskola nem indított csapatot. Ez talán segítette a mi gyermekeink esélyeit, de a sikerben benne van az is, hogy most kezd beérni az a munka, amit én 2010-ben, ideérkezésemkor megkezdtem, és folytatok azóta is heti három edzés keretében. A közel háromszáz fős iskolából az alsó, illetve a felső tagozatban körülbelül gyermek (fiúk és lányok) közül tudok válogatni. A lányokról elmondható, hogy lassabban barátkoznak meg a labdajátékokkal, míg a fiúk kitartóbbak és gyorsabban fejlődnek. Azt mindenesetre a szülők megnyugtatásáért is fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a tanulás a sporttal összeegyeztethető, sőt a sport jól egészíti ki és szükséges is a szellemi kapacitás növeléséhez. Az országos versenyre áttérve a megyei szintű diákolimpia után négy megye győztesét fogják egymás mellé sorsolni, ebből alakul ki az országos elődöntő kerete, ami egy 24-es csoportot jelent számunkra. Ezek után a hat csoport győzteséből áll össze az országos döntő végső kerete. Nem lesz egyszerű eddig is eljutni, hiszen olyan utánpótlás bázisokkal sport iskolai képzettségű osztályokkal kell majd fölvennünk a versenyt, akik már elsős koruk óta szivacskézilabdával, majd a korosztályos kézilabdával is megismerkedtek. Megpróbálunk tehát helytállni és a csapatban látok most egy olyan lelkierőt az elért siker eredményeként, mely mindenképpen kellő motivációs hátteret ad a gyerekeknek. Az ellenfeleket tehát még nem tudjuk, az időpont viszont hagyományosan a május végi időszakra esik. Még visszatekintve annyit, hogy amikor én 2010-ben ideérkeztem, annak a tanévnek a végén sikerült az 3, 5-6-os fiúkkal Győrbe, az országos elődöntőbe bejutnunk. Ott kikaptunk a két ellenfelünktől, de talán akkor kezdődött meg a kézilabdának az a fajta szeretete, mely most hozza be az eredményét. Bízom abban, hogy most sikerül magasabb szintig eljutnunk. Ezen dolgozunk Auer Gábor kollégámmal együtt. Végezetül a fiúk sikere mellett szeretném jelezni, hogy a lányoknak is sikerült felkelteniük a Dunaújvárosi Női Kézilabda Akadémia figyelmét, így a lány utánpótlásunkat ők támogatják június végéig, majd ha szeptembertől is folytatható lesz, akkor a továbbiakban is. Ez anyagilag is, versenyeken való részvételekben is nagy segítség, hiszen a Kohász kupán már kétszer részt vettünk, teljesen költségmentesen. -tip- A Fejér megyei Gyermekbajnokság U11-12 korosztályának győztesei:(a képen balról.) Állnak:Szabó Kristóf (testnevelő), Smohai Kristóf, Juhász András, Virág Norbert, Sátor Zsombor, Simon Attila, Müller Barna, Paizs Miron Ülnek: Szarka Dénes, Kovács Benjámin, Szűcs Simon, Fülöp László, Fábián Martin, Elek Balázs, Kárász Erik A Fejér megyei gyermek bajnokság U13-14 korosztályának győztesei: Szabó Kristóf (testnevelő)- Práschl István, Bajgár Zoltán, Magyar Boldizsár, Bíró Gábor, Áldott Krisztián, Kenesei Bálint, Papp Soma, Áldott István, Molnár Máté, Kárász Patrik, Szilágyi Zoltán 5

6 Születésnapi köszöntő A 2013/14-s tanév kézilabda Diákolimpia Fejér megyei IV. korcsoportos bajnokai: Állnak: Szabó Kristóf(testnevelő), Bíró Gábor, Szilágyi Zoltán, Kenesei Bálint, Sátor Zsombor, Bere Dávid, Molnár Máté, Kárász Patrik, Ülnek: Áldott Krisztián, Fábián Martin, Áldott István, Elek Balázs Fekvők: Bajgár Zoltán, Szűcs Simon Köszöntjük Adony ifjú polgárait! Eltelt ez a 80 év, mint egy röpke pillanat, férjhez mentél és három fiút felneveltél. Egymás után megnősültek a gyerekek és sorban megérkeztek a kis Köllerek: Tomi, Gabi, Móni, Judit, Olgi, Bea, Fecó és végül Attila. Ők is lassan mind elkelnek és lám, dédunokáid már ott ülnek az ölükben: Zsófi, Dávid, Bálint, Lilla és a kis Milánka. Adony és a környező falvak Terike nénije lettél, mert az elmúlt 47 év alatt sok ifjú pár lakodalmára sütöttél, főztél. Sok tyúk megfordult az üstödben és több ezer kiló liszt a kezedben. Gyúrtad a sok linzert és kosárkát, és Papával díszítettétek a sok tortát. Szombatonként mentél lagzit főzni, a Papára meg várt a sok krémes tepsi. Így éltetek 50 évig békességben, megértésben. Boldog születésnapot kívánunk! A család Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Február 06. Tóth Bendegúz, Rév, 275/5 08. Török Izabella, Szőlőhegy, 29/ Eisenberger Rebeka, Vörösmarty u. 18/ Minda Emili, Kinizsi u. 26. Március 08. Dragony Anna Édua, Duna sor 4/ Leicht Ferenc, Damjanich u. 37/ Elek Loretta és Elek Levente, Petőfi S. u. 16. Minden hűtő és fagyasztószekrény javítása 2 év garanciával, ajtógumi és műanyag részek pótlását is vállalom. Serák György hűtőgépszerelő 06-20/

7 Katonatemetők a Kárpátokban Kutatótársaimmal, Pintér Tamással és Stencinger Norberttel 2014 márciusában nyolc I. világháborús katonai temetőt kerestünk fel Szlovákiában, a Beszkidek Kárpátokban. Ezek a katonatemetők az elmúlt évtizedekben gondozatlanul, sűrű bozóttal borítva süllyedtek a feledésbe. Rendbetételük, felújításuk annak a homonnai központú szlovák civil csoportnak köszönhető, akik szabadidejüket nem kímélve, kemény fizikai munkával, anyagi ráfordítással újra méltó állapotba hozzák a temetők területét. A BESKYDY Hadtörténeti Klub tagjairól van szó. Ők azok, akik nemzetközi összefogást is vezetve szerveznek felújító táborokat, munkás hétvégéket. Magyarországról Németh István ezredes úr vezetésével a székesfehérvári központú Krajczáros Alapítvány vesz részt tevékenyen a közös munkában. A felújítást végzőket azzal segítsük munkájukban, hogy az adott területen harcoló egykori ezredek halotti anyakönyveiből kigyűjtjük a hősi halottak neveit is adataikat, ezáltal újra nevesítve vannak a hősi temetők. Az I. világháborúban, amelyet akkor még Nagy Háborúként emlegettek, a harcok kezdete után az orosz csapatok kétszer is betörtek a magyar királyság területére. Jelentős sikereket értek el 1914 novemberében, amikor a Beszkidek Kárpátokon átkelve még Homonnát is elfoglalták. A cél az volt, hogy a támadást tovább folytatva elérjék Budapestet. Az osztrák-magyar csapatoknak csak nagy nehézségek árán, súlyos harcok után sikerült kiűzniük őket az ország területéről. Az újabb orosz támadás nem váratott sokáig magára, és január végén egy újabb sikeres offenzíva során ismét a magyar királyság területén voltak a cári csapatok. Súlyos, nagyon sok áldozatot követelő harcok kezdődtek. A Kárpátok erdőkkel borított magaslatain, völgyeiben frontvonalak húzódtak egymással szemben, és az állásháborúban mindkét félnek óriásiak voltak a veszteségeik. Nem csak a harcok követeltek áldozatokat, hanem a tífusz, kolera és vérhas járványok. Csak a gorlicei áttörés után, 1915 májusában sikerült a orosz csapatokat kiűzni az ország területéről. A kárpáti harcokban igen nagy számban vettek részt Adonyból bevonult katonák is. Két székesfehérvári gyalogezred katonájaként azokban az állásokban, amelyek az orosz áttörési irányokban voltak kiépítve. Ott, ahol a legsúlyosabb harcok dúltak. A 17. honvéd gyalogezred Jobbos (ma: Repejov) és Hegyzávod (ma: Závada) községek környékén, az Olyka folyó völgyében, a császári és királyi 69-es közösök pedig Világ (ma: Svetlice) és Nagypolány (ma: Velka Polana) községek környékén. A harcok során óriásiak voltak a veszteségek, ezért nagyon sok katonatemető létesült. Ha lehetőség volt, akkor a közeli település temploma melletti polgári temetőbe temettek, ott alakítottak ki egy katonai részt. Ha nagyok voltak a veszteségek, és a körülmények sem engedték meg a halottak elszállítását, valamint gyorsan kellett temetni, akkor az állások közelében temettek. A harcok után már 1916-ban rendeletet adtak ki, hogy a lakosság gondozza a településükön található katonatemetőket. Kerítse körbe, őrizze meg a fejfákat. A trianoni döntés után, az 1920-as és 30-as években a területileg illetékes Csehszlovák csendőrség feladata volt, hogy felügyelje a katonai temetők állapotát. Ezekben az években sok kisebb temetőt felszámoltak, a maradványokat központi, gyűjtőtemetőkbe szállították át. (Hasonlóan, mint az olasz karszt fennsíkon, a Doberdón.) A felszámolás során sok hibát követtek el azáltal, hogy hibásan, vagy egyáltalán nem jegyezték fel a még olvasható fejfákról a neveket. Ezért nagyon sok hősi halott adata véglegesen eltűnt a nyilvántartásból. A hozzátartozóknak, utódoknak nincsen lehetőségük arra, hogy pontosan tudják egykori ősük nyughelyét. A kutatások során olyan eredményeket értem el, hogy több adonyi katona végső nyughelye biztosan tudható már. A következőkben kettőjükre emlékeznék. Battyányi József gyalogos 1893-ban született Adonyban. A székesfehérvári cs. és kir. 69. közös gyalogezred katonájaként harcolt a Beszkidek Kárpátokban, Világ község közelében május 1-én halt hősi halált, és a templom közelében kialakított katonai temetőben temették el. Világ község házai, hasonlóan, mint a többi kis kárpáti faluban, a hegyek által övezve, lent a völgyben folyó hegyi patak két oldalán találhatóak. Apró, csendes település. A gyönyörűen felújított görög katolikus templom mellett van a polgári temető, és kicsit távolabb a katonai temető. Néhány hete még sűrű, szinte átjárhatatlan bozótos borította. A szlovák csoport gyönyörűen kitisztította a területet, ezért a felszínt tanulmányozva még ma is kivehetőek a sírok domborulatai. Jelenlegi ismereteink szerint 134 katona van itt eltemetve, ebből mostanáig közel 100 főt sikerült nevesíteni. A temető egykori központi keresztjét lerombolták, már csak a csonkja látható, de ez is felújításra kerül. A munkák végeztével, a felszentelés után ismét látogatható lesz, és a kegyelet virágait el lehet helyezni a hősökre emlékezve. Tájékoztató tábla is felállításra kerül az ott eltemetettek névsorával. Takcsány (ma: Stakcin) városában a Nagy Háború éveiben több katonai temetőt létesítettek. Ugyanis a városban több kórház is működött. Volt, amelyik a sebesülteket látta el, de a legnagyobb (ideiglenes) kórház a város szélén, egy gőzfűrésztelepen létesült. Itt nem csak sebesülteket, hanem kolerában megbetegedett katonákat is kezeltek. Sajnos nem nagy sikerrel. Az Adonyban 1883-ban született Pletser István honvéd, mint a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred katonája az első orosz betörés idején november 29-én súlyosan megsebesült, és mire a kórházba szállították, meghalt. Ott temették el a gőzfűrész teleptől északra emelkedő hegyen, az ott kialakított temetőben. Hatalmas volt az egykori katonatemető: 960 hősi halott nyughelye. Több százra tehető azoknak a száma, akik kolerában haltak meg. A temető mellett a második világégés után polgári temetőt alakítottak ki. Az idő múlásával a hadisírok keresztjei lassan eltűntek, és már az is szóba került, hogy véglegesen felszámolják, és az egykori katonatemető területére is kiterjeszkedik a polgári temetkezés. A homonnai Hadtörténeti Klubnak köszönhető, hogy nem így lett. Levéltári kutatást végeztek a temető egykori méretének és az ott eltemetettek nevének megismerésére. Az ismeretek birtokában beazonosíthatóak lettek a sírok, amelyekhez újra keresztek kerültek elhelyezésre. A ma még ismeretlen katonák után mi is kutatunk a halotti anyakönyvekben. Az egykori katonatemető mai állapotát a mellékelt felvétel mutatja. Nagy a valószínűsége annak, hogy Pletser István honvéden kívül még több adonyi katona van ott eltemetve. A Kárpátok erdőrengetege még nagyon sok katonatemetőt rejt. Elfeledve, a természet által birtokba véve. 100 évvel vagyunk a harci események után. Mégis fontos, még akkor is, ha már egyre kevesebben emlékeznek arra az egykori katonákra, hogy tisztelegjünk emlékük előtt. Azok előtt, akik a legdrágábbat adták a harcokban: az életüket. Rózsafi János 7

8 KÖZÖSSÉGI- KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLÓ Könyvtári játék Áprilisi feladványunk Megoldásaitokat minden hónap 25-ig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban. 1. Összekeveredett Móra Ferenc négy regényének a címe. Melyik négy műről van szó: ÉNEK EMBER KIRÁLYFI KÖDMÖN BÚZA DIÓBÉL FIAI KINCS A ME- ZŐKRŐL KERESŐ RAB KIS 2. Ha a megjelölt helyről elindulsz, s jó felé haladsz, egy XX. századi költő nevét olvashatod össze a betűkből. Jó munkát kívánunk! Kati néni, Piroska néni Márciusban helyes megfejtést küldtek be: Safárik Fanni, Kovács Benjámin, Kovács Amália, Szakács Zsófi A művelődési házban március 15-én megnyílt kiállítás egyik alkotója, Baranyai Imre magáról elmondta, hogy édesanyjától örökölte művészi ambícióit, az alapokat is tőle kapta, majd az adonyi általános iskolában Zsuppán tanár úr vette szárnyai alá. Aztán az élet egy kicsit messzebb sodorta, Budapesten tanulta ki a szobafestő szakmát, majd ezután dekoratőr szakon szerzett képesítést. Igazából itt tanulta meg a különféle technikákat, így az aranyozáson keresztül a különböző freskó-, secco-festésig, az olajképek készítését. Ezután sokáig nem festett, de a 90-es években Pantali Sándor rajztanár és festőművész Adonyba érkezésekor ismét elkezdett a festészettel foglalkozni ban került Hartára, ahol megnősült, majd itt kezdett komolyabban képeket festeni, Elismerésben részesültek Kinőttek szárnyaink gyakorlatilag innen számítja magát festőnek. Hartán kezdett abba a kísérletbe is, aminek eredményét már e kiállítás keretében láthatjuk; nevezetesen ott sikerült begyűjtenie régi bútorokat, ládákat, amit aztán megfestett, mindegyik tárgyhoz a hozzá illő témát megválasztva. Eddig Hartán, Császártöltésen, Bicskén, Kalocsán, Solton, Kapolcson volt kiállítása, Kecskeméten pedig néhány képét is lezsűriztette. Adonyban nem ez az első bemutatkozása, hiszen innen származott el, és ide visszavissza tért. A jelen kiállításon viszont nemcsak saját műveit, hanem két tanítványának, Morva Ildikónak és Vaskóné Gálfi Erzsébetnek is láthatjuk hangulatos, ízléses, szép festményeit. ti. Porcelánbabák Borbély István pocelánbaba gyűjteményéből összeállított kiállítás nyílt meg az Adonyi Szociális Központban (ÖNO) március 17-én. A kiállítás megtekinthető április 30-ig munkanapokon, 7 és 16 óra között. A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése Wekerle Sándor díjjal ismerte el az adonyi Rozmarin Német Nemzetiségi Táncegyüttes hagyományőrzésben felmutatott teljesítményét. 8

9 Városi Sportkör Adony Mérkőzéseink Adony - Pusztaszabolcs március 9. Jó hangulatban kezdett Adony hazai pályán az igazi szomszéd-vár rangadón, miután az IFI 2:0 ra legyőzte a Pusztaszabolcs csapatát. Sajnos a futball íratlan törvénye büntette az adonyiakat, hiszen részükről a hajrában kihagyott két helyzetre érkezett az utolsó percben a második vendéggól. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, ennek ellenére futballünnep volt sok nézővel. A mérkőzés után közös vacsorán engedték ki a gőzt a csapatok. Nagylók Adony március 16. 4:0 Mire felvettük a játék ritmusát, eldőlt a mérkőzés. A játék képe alapján túlzottnak tartom a gólkülönbséget. Adony Szabadegyháza II. március 23. A jobb erőkből álló hazai csapat magabiztos győzelmet aratott a lelkesen és sportszerűen küzdő vendégek ellen. A végeredmény 5:0 ás hazai győzelem. Aba-Sárvíz - Adony március 30. 3:2A döntetlen itt is igazságosabb eredmény lett volna. Míg a vendégek 11-est hibáztak, a hazaiak a 93. percben lőtték a győztes gólt. Csorba Hegedűs Krisztián kapus 29 éves, adonyi születésű. Általános iskolás kora óta focizik a VSK-ban, bár egy rövid időre eligazolt, egyszer Baracsra és egyszer a székesfehérvári Ikaruszhoz. Amikor nem focizik, akkor a Volánbusz százhalombattai telepén dolgozik autóbuszsofőrként. Szeretné, ha a jelenleginél jobb eredményeket érnének el, és nagyon fontosnak tartja, hogy a csapaton belül is jó hangulatú, egymásért harcolni kész összetartás erősödjön. Szabó Balázs védő 33 éves, nőtlen. Általános iskolás korában kezdett focizni. Nyolc éve Győrben dolgozik az Audi Hungaria karosszéria üzem vizsgálati csoportjának vezetőjeként. A szüleit hétvégén látogatja, így gyakorlatilag minden pénteken érkezik, és a meccs után megy vissza. Így fér bele az idejébe a pénteki edzés, illetve az akár hazai, akár idegenben játszott mérkőzések. Kedves Szurkolók! A VSK, a csapat népszerűsítése érdekében megkezdjük azt az arcképsorozatunkat, melylyel a felnőtt, majd az ifi csapat tagjait fogjuk bemutatni kettesével itt, valamint az adonyi foci-vsk internetes felületen. Reméljük, hogy ezzel sikerül őket jobban motiválni a sikeres játékra, és bízunk abban is, hogy a szurkolókhoz is közelebb kerülnek e rövid, személyes bemutatással. Fogadják őket szeretettel! Ugyancsak jó szívvel ajánljuk figyelmükbe az Adonyi foci - VSK címmel a Facebookon elérhető felületet, ahol még több aktualitást, hírt olvashatnak és kedvenceikre lájkolhatnak. Nebucz Márk jobbszélső, csatár 20 éves, nőtlen, adonyi születésű. Adonyban játszott, aztán eligazolt Százhalombattára és két és fél év után most, ebben a szezonban tért vissza a VSK-hoz. Egyetemre készül. Marczinka Máté védő 26 éves, adonyi születésű, jelenleg is itt él, nőtlen. Gyermekkora óta Adonyban focizik, a felnőtt csapat tagja. Elsődleges célja, hogy a csapat előrébb lépjen a tabellán. Jelenleg egy budapesti székhelyű cégnél áll alkalmazásban mint tanácsadó, Dunaújvárosban dolgozik. 9

10 V Köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik Szűcs Jánost utolsó utjára elkísérték, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. A gyászoló család V Köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szerették és tisztelték drága édesanyámat, Horváth Lászlónét, hogy utolsó útjára elkísérték, fájdalmamban osztoztak. Horváth Kata ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden szerdán 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat Iskolai közösségi szolgálat Jogszabályi háttér 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet ( a NAT kiadásáról, bevezetéséről és

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Mellékletek Alapelvek Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Alapelvek A kölcsönösség elve azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálat jellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

Részletesebben

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére Közösségi szolgálat Tájékoztató a szülők részére A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény A segédlet célja Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ)

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Kinek szól? A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-6/2016. Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve Mell.: munkaterv

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. 1 2013/2014. TANÉVI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A tájékozódási

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 14. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. november 15. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Összeállította: Marosánné dr. Gáti Gabriella, Kiss Zoltánné igazgató, koordinátor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közös kiadványa alapján.

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám December 6-án az indiai nővérek az általuk üzemeltetett Gondozóházban erősítették meg fogadalmukat, mellyel ismét

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Civil szervezetek a Sorszám: IV/8. Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Véleményező Tárgyalás módja: bizottság: Valamennyi bizottság Nyilvános ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről.

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Csomainé Csókási Mónika Héninger László Részönk. Testület

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálatról Április 17.

Az iskolai közösségi szolgálatról Április 17. Az iskolai közösségi szolgálatról 2013. Április 17. Vonatkozó jogszabályok 2011. Évi CXC. Törvény 4., 6., 97. 110/ 2012. (VI. 04.) Kormányrendelet (NAT bev.) 20/2012. EMMI rendelet 133. 2005. LXXXVIII

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése január 21-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre meghívom

M E G H Í V Ó. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése január 21-én (csütörtök) 9,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre meghívom DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Dunaújváros, Városháza tér 1. (06-25) 544-312 E-mail: csernagabor@pmh.dunanet.hu M E G H Í V Ó Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 21-én (csütörtök)

Részletesebben