SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14."

Átírás

1 SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. Készítette: Mohácsi Rita és Harangi Rita Gödöllő, november

2 Alapadatok A családi napközi neve: SZIL-HÁZ Családi Napközi A családi napközi címe: 2100 Gödöllő, Szilhát utca 14. Nyitva tartás: Ellátási terület: hétfőtől péntekig, 7.30 órától óráig Gödöllői Kistérség Férőhelyszám: 7 Fenntartó neve: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Fenntartó székhelye: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Családi napközi vezető: Helyettes és segítő: Mohácsi Rita (tanúsítványos) Varga Ildikó (tanúsítványos) Szakmai vezető és ügyintéző: Harangi Rita Telefon: Adószám:

3 MI A CSALÁDI NAPKÖZI? A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A évi. XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról így fogalmaz: Családi napközi 43. (1) A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. (2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. (3) A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Az ellátás a munkát vállaló szülők számára ad lehetőséget kisgyermekeik ellenőrzött körülmények között történő napközbeni elhelyezésére, illetve az alapellátáson túl szolgáltatásokat is nyújthat a kisgyermekes családok számára. A családi napköziben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez (természetesen a gyermekek érdekeinek és az adott korosztály ellátására vonatkozó szakmai elveknek megfelelően). A családi napközi a bölcsőde, az óvoda és az iskolai napközi mellett a gyermekek napközbeni ellátásának egy olyan formája, amely az intézményes ellátási formák szakmai/intézményi kompetenciához kötött funkcióit nem vállalja fel. 3

4 A GAK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. CÉLJAI Cégünk 2006 óta nagyszabású képzési és foglalkoztatási programokat hajt végre, melyek célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzése és visszasegítése a munka világába. Kiemelt helyen szerepel programjainkban a kisgyermekes szülők visszasegítése a munkaerő-piacra. Az eltelt évek tapasztalatai szerint ennek a csoportnak a legnagyobb nehézsége a részmunkaidős és rugalmas munkaidős állások és az ehhez megfelelő rugalmas gyermekfelügyeleti szolgáltatások hiánya. Jelenleg futó TAMOP /1-2F Munka-Család Egyensúly Programunkban kiemelt fontosságú egy komplex gyermekfelügyeleti szolgáltatás megteremtése, melynek része egy családi napközi létrehozása. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT ÉS AZ ELLÁTANDÓ TERÜLET JELLEMZŐI Családi napközinkbe a Gödöllői Kistérség településeiről veszünk fel gyermekeket. A Gödöllői Kistérséget 12 település alkotja, melyek közül három város: Gödöllő, Kistarcsa, Pécel. A kistérség városain kívüli 9 település: Csömör, Dány, Kerepes, Nagytarcsa, Isaszeg, Szada, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok. A kistérség népessége 1990 óta 17 ezer fővel növekedett, amely 23%-os növekedést jelent a korábbi lakosságszámhoz képest. A népesség száma az országos tendenciáktól eltérően dinamikusan növekszik, eléri a 107 ezer főt. Ez a növekedés körülbelül egyezik a megye átlagos növekedésével. A települések nagy része a növekvő népességszám következtében funkcióhiányos, a növekvő lakosság igényeivel nem tud lépést tartani a szolgáltatások rendszerének kiépítése. A kistérségben a regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi években emelkedést mutat. A munkanélküliek munkaképes korú lakosság létszámához viszonyított aránya folyamatosan emelkedik. Kedvezőtlen tendencia, hogy a regisztrált munkanélküliek csoportján belül a tartós munkanélküliek aránya szintén folyamatosan nő. Az agglomeráció által erősebben érintett települések Gödöllő, Szada - nem tudnak lépést tartani a megnövekedett betelepülői munkaerő-piaci igényekkel. Jelentős hiányok tapasztalhatóak a bölcsődei és óvodai intézményi ellátottságban, valamint a napközbeni gyermek- és időellátás lehetőségeiben (pl. napközi, családi napközi). Emiatt a kisgyermekes nők munkába visszajutása nagyon nehéz. Helyben alig van munkalehetőség, az ellátási kötelezettségek miatt az ingázás, távolabbi munkahely választása nem jelent megoldást. A gyermekgondozási segélyben, díjban részesülő szülőkre gyakran jellemző, hogy a munkaerő-piactól távol töltött idő alatt elavul szaktudásuk, csökkennek szakmai kompetenciáik, ezzel párhuzamosan gyakran jellemző a társadalmi kapcsolatok beszűkülése és a negatív önértékelés. A munkaadói oldalon negatív előítéletek tapasztalhatóak, sokszor fordul elő diszkrimináció. A kisgyermekesek és az őket foglalkoztató munkaadók számára egyaránt problémát jelent a megfelelő gyermekellátó rendszer hiánya. Családi napközink éves korú gyermekek napközbeni ellátására vállalkozik, 7 férőhelyen. 4

5 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA, ALAPELVEI Célunk A családi napközi küldetése Családi napközink küldetése, hogy a munka világába visszatérő kisgyermekes szülők gyermekei részére életkoruknak megfelelő, biztonságos, szeretetteli, inger gazdag környezetet biztosítsunk, amíg szüleik dolgoznak. A nevelés célja, hogy segítséget nyújtson a családoknak, hogy a gyermek a fejlődési útján egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy képes legyen kiválasztani a személyiségének megfelelőt. Szeretnénk hozzásegíteni a családokat, hogy a gyermek lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré válhasson, képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetet ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. Ennek érdekében a lehető legjátékosabb és legszabadabb, a világot a lehető legalaposabban megtapasztaló kisgyermekkort biztosító, ugyanakkor az egyéni képességeket leginkább kibontakoztató, azokra a legjobb időben odafigyelő nevelési módszereket igyekszünk összegyűjteni. Gyermek centrikus családi napközink az anya-gyermek meghitt kapcsolatát a lehető legbensőségesebben igyekszik pótolni. Napközink nem egyszerűen gyermekmegőrző, hanem kötött és kötetlen készségfejlesztő foglalkozások, játékok, napi négyszeri, a gyermekek életkorának megfelelő táplálkozás mellett biztosítja az apróságok békés, nyugodt légkörben, szerető gondoskodás mellett történő cseperedését. 5

6 Feladataink Családi napközi szolgáltatásunk céljait a vonatkozó jogszabályoknak, a szakmai-módszertani előírásoknak megfelelően, tudásunkat folyamatosan fejlesztve az alábbi feladatok ellátásával kívánjuk megvalósítani: 1. Életkoruknak és önállóságuknak megfelelően végzett gondozási tevékenység, a személyi higiéné biztosítására szolgáló helyes szokásrendszer kialakítása 2. Az egészséges étrend biztosítása és a helyes táplálkozási szokások kialakítása 3. Megfelelő idő és lehetőség biztosítása a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez 4. A szabad levegőn való tartózkodás biztosítása 5. A pihenéshez, alváshoz elegendő és rugalmas lehetőségek, megfelelő, nyugodt légkör biztosítása 6. Az elmélyült játéktevékenység gyakorlásához szükséges légkör és feltételek biztosítása 7. A gyermek énképének erősítése, meleg, elfogadó, gyermekközpontú légkör, a gyermekközösségben a pozitív érzelmek, segítőkészség, egymásra figyelés mintáinak átadása, az együttes élmény megélése, értékek közvetítése 8. Inger gazdag környezet biztosítása, a kultúra és művészet ismereteinek átadása, a gyermekek tudásvágyának kielégítésén, aktív cselekvésének segítésén keresztül 9. A családi napközi balesetmentes berendezéseinek karbantartása 10. A személyi higiéné és egészségvédelmi előírások betartása és betartatása 11. Támogató háttér biztosítása a családnak, a szülők kompetenciájának tiszteletben tartása mellett 12. Személyes kapcsolat ápolása a szülőkkel, véleményeik megkérdezésével és figyelembe vételével 13. A gyermekvédelmi törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok adatkezelésre, nyilvántartásra és érdekvédelemre, valamint tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásai betartása 14. Kapcsolatok építése, folyamatos fejlesztése a helyi és tágabb körben működő szakmai partnerekkel, hatóságokkal, a gyermekjóléti jelzőrendszerrel, a társadalom egyéb szereplőivel 15. Tevékenységünk folyamatos értékelése és fejlesztése, a minőség megőrzése 6

7 Alapelveink 1. A szülőkkel való szoros, jó kapcsolat A szülőkkel való kapcsolatunkban elismerjük a szülők elsődleges szerepét a gyermek nevelésében. Ahhoz, hogy a kisgyermekek harmonikusan fejlődjenek elengedhetetlen a szülőkkel való kölcsönös, őszinte, hiteles közös nevelés, gondozás összehangolása. Tiszteletben tartjuk a család és a szülők kompetenciáit, lehetőség szerint támogatjuk őket, szülői szerepükben. 2. A gondozás és nevelés egysége A két tevékenység elválaszthatatlan egymástól. Amikor gondozzuk a gyermekeket, egyben neveljük is. A gondozási műveletek során etetés, öltöztetés, tisztába tevés a gyermekre figyelünk. Folyamatosan kommunikáljuk, hogy mi történik a gondozás során, megnevezzük a tevékenységeket, együttműködését kérjük, törekszünk arra, hogy a gondozás örömteli élmény legyen számára. A gyermekek nevelése a teljes nap során megvalósul a gondozási helyzetek mellett a napirendbe tervezett tevékenységek során a feltételek biztosításával, az önálló tevékenységük figyelemmel kísérésével, és aktív együttjátszással, ösztönzéssel, motiválással a szituációnak megfelelően énekelve, verselve, mondókázva, beszélgetve, szolgálva a gyermekek testi lelki szükségleteinek kielégítését, társas készségeik fejlődését. 3. Az egyéni bánásmód A családi napközibe iratkozó gyermek megismerését nagyon fontosnak tartjuk. Tiszteletben tartjuk személyiségét, egyéni fejlődési ütemét, fejlettségéhez igazodunk. Szerető légkör biztosításával éreztetjük elfogadásunkat, segítjük pozitív énképének kialakulását, figyelembe vesszük a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát. Ennek megfelelően bánunk vele, tudjuk, hogy minden gyermek más fejlődési ritmusban érik. 7

8 4. Állandóság és rendszeresség Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a tárgyi környezetben, a gondozó személyében és a napi tevékenységekben megéljék az állandóságot, a napi tevékenységek a megszokott sorrendben történjenek. Ez nagyban segíti érzelmi biztonságérzetüket, a szokások kialakítását. A napi ritmus igazodik az évszakok változásaihoz, az éves tevékenység során gondosan felkészülve az ünnepeket is az életük részévé válik. 5. A más nemzethez/etnikumhoz tartozás tiszteletben tartása A családi napköziben a világ felfedezéséhez a saját és más kultúrák hagyományai megismerésére is gondot fordítunk, ezzel segítjük saját kultúrájának elsajátításában és a másság elfogadásában. 6. Az aktivitás és önállóság támogatása A gyermekek megnyilvánulásait örömmel fogadjuk, meggyőződésünk, hogy a feléjük irányuló szeretet, elfogadás, empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A környezet kialakítása és a játékok kínálata segíti a gyermekek változatos és elmélyült tevékenységének folytatását, törekszünk rá, hogy a szabad játéktevékenységhez mind a tárgyi feltételek, mind a légkör is megfelelő legyen. Kinti és benti területeken elegendő helyet biztosítunk, hogy a mozgásigényét is ki tudja elégíteni. A biztonság és balesetvédelem rendkívül fontos feltétele az önállóság támogatásának, erre nagy gondot fordítunk. Elegendő idő biztosítunk, hiszen az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. Sikeres próbálkozásait megerősítjük, dicsérjük. 7. A gyermek elfogadása és személyiségének megbecsülése Feladatunk a gyermek megismerése és tudásának, képességeinek elismerése úgy, hogy a gyermek érezze a felé irányuló törődésben az érdeklődést, az elfogadást, a gondozó iránti bizalom ki tudjon benne alakulni. Mintát nyújtunk a nehézségek megoldásához, az együttélés szabályainak elfogadásában számítunk belátási képességükre, együttműködésére. Csak erőszakmentes nevelési eszközöket használunk, ha a gyermek viselkedése gondot okoz, akkor a beavatkozások, utasítások a helyzet rendezését szolgálják olyan módon, hogy a gyermek tudja viselkedése milyen gondot okozott gondot, de nincs szó egész személyisége elutasításáról. A fegyelmezés főként indirekt módon történik, a gyermek kompetenciáját figyelembe véve, a helyes viselkedés elsajátítására ösztönző mintával, napirenddel, a testi, 8

9 lelki szükségletei kielégítési lehetőségek biztosításával. Természetesen a gyermeket veszélyeztető helyzetekben a viselkedés módosítása érdekében azonnal beavatkozunk, illetve élünk az utasítás, a közvetlen irányítás eszközeivel. 8. A pozitívumokra támaszkodás Gondozási és nevelési tevékenységünk alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. 9. Az egységes nevelő hatások elve Mind a szülőkkel mind a gyermekekkel foglalkozó gondozókkal helyettessel, állandó segítővel egyeztetjük gondozási nevelési gyakorlatunkat. Az egyéni különbségek tiszteletben tartása mellett elvárás a gyermekkel foglalkozókkal szemben, hogy a gyermekneveléssel kapcsolatos elveik és nézeteik egységesen a gyermek elfogadásán alapuljanak, egymással együttműködjenek. 10. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása Segíti az alkalmazkodást, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását, megóvja a váratlan túlterhelődés veszélyétől. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja Az általunk működtetett családi napközi dolgozóiként nevelési tevékenységünket összehangoljuk, optimális munkamegosztást alakítunk ki a minőségi munkavégzés érdekében, tapasztalatainkat rendszeresen megbeszéljük. Tartjuk a kapcsolatot a módszertani segítséget nyújtó szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel, a települési gyermekintézményekkel, a védőnői és a gyermekjóléti szolgálattal. A működési engedélyt kiadó szakhatóságok ellenőrzési szempontjait figyelemmel kísérjük, bejelentési kötelezettségünket teljesítjük. Mindennapi tevékenységünk során a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása mellett a megfelelő szakmai minőség megtartásához és növeléséhez a szükséges fejlesztéseket elvégezzük. 9

10 Kapcsolattartás a szülőkkel: Napi kapcsolat: A szülők napi kapcsolatban vannak a családi napközi dolgozóival, reggel érkezéskor és délután távozáskor lehetőség van információ cserére. Szülői megbeszélés: Félévente egyszer szülői megbeszélést tartunk, melyen tájékoztatjuk a szülőket a gyermek aktuális fejlettségéről, programokról, aktuális kérdésekben kikérjük a véleményüket. A szülők maximális diszkrécióra számíthatnak a családi napközi dolgozóitól és bizalommal fordulhatnak felénk. Mivel pedagógiai szemléletünk gyermek és családközpontú, így a szülőknek segítséget nyújtunk a gyermeknevelésben előforduló nehézségek felismerésében és lehetséges megoldásában is. Ezért azoknak a szülőknek, akik ezt igénylik, kérdéseikre válaszolunk, kompetenciánk figyelembevételével segítséget nyújtunk. Tapasztalatok szerint, ha egy gyermekkel nevelési probléma adódik, ez gyakran valójában a szülők nehézsége egy adott területen. Az egyik legfontosabb emberi feladat szülővé válni, és ez az a terület, amelyhez kevés helyen kapunk segítséget, s amelyet nem oktatnak. Támogatjuk a szülőket önmaguk és gyermekük közös fejlődésében. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE, VALAMINT A GONDOZÁSI, NEVELÉSI, FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGE, TARTALMA, MÓDJA A családi napközi bemutatása, tárgyi és személyi feltételei Családi napközink képzett szakemberekkel (két személy, akik dajkaképzést végeztek és családi napközi tanúsítvánnyal rendelkeznek) várja az olyan év közötti gyermekek jelentkezését, akik szívesen töltenék hétköznapjuk nagyobb részét egy városi zajtól mentes, csendes, nyugodt helyen fekvő családi napköziben, ahol a gyermekek életkorának megfelelő berendezés, játékkészlet, játszótér, szerető, biztonságot nyújtó, családias légkör biztosítja a gyermekek nyugodt fejlődését. Az iskoláskorúakat természetesen tanítás után várjuk. A családi napközi épülete Gödöllőn, a Szilhát utcában, központi helyen, de élhető kertvárosi környezetben található. A napközi minden igényt kielégítő csoportszobával, jól felszerelt konyhával, gyermek vécével, előszobával, személyzeti vécével, játszó terasszal és kerttel rendelkezik. A csoportszoba berendezésénél különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a bútorzat és az egyéb berendezési tárgyak biztonságosak és esztétikusak legyenek. 10

11 Feladatellátás a családi napköziben Feladatunk a ránk bízott gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi, érzelmi fejlődésének segítése családias környezetben. Derűs, otthonos légkör, inger gazdag környezet biztosítása mellett végezzük az elfogadó, szeretetteljes nevelést- gondozás. Nevelési elveinket, programunkat a gyermekek életkorához, személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek természetes igénye a fizikai és érzelmi biztonság megteremtése. A tanulás színtere a játék, a felnőttel való együttműködés, a szokások kialakítása, a tapasztalatok feldolgozása, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvét, az egyéni képességek fejlesztését, kibontakoztatását. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából nyert tagolatlan benyomásait játékába vetíti ki, s ott újra szemügyre véve tagolja. A gyermek játéka mindig szabad kell, hogy legyen. Ezért a családi napközi munkatársai elsősorban figyelik a gyermek saját játékát, s az ő igényeihez igazodva csatlakoznak hozzá. A fejlődés folyamán változó játékformák megfelelő játékeszközöket igényelnek. A gyermekben természetesen megjelenő erőket teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos tanulás, fantáziadús játék úgy kell segíteni, hogy a gyerek szabadon tudja azokat felhasználni s ezzel fejleszteni. Mindezekhez biztosítjuk a megfelelő környezetet, teret és időt. Figyelembe vesszük, hogy o 0 2 ½ éves korban a gyermek mindent öntudatlanul tesz. Nem gondolja meg, hogy mit tanul éppen, hanem elsősorban testi ügyességét gyakorolja teljes odaadással, fáradhatatlanul. Utánzással mindent úgy vesz át, ahogy az a környezetében él. o 3 éves kor körül az öntudata felébredt, felfedezi a saját lénye és az őt körülvevő világ közötti különbséget. Még úgy gondolkodik, ahogy a környezete. A játékban még nem együttműködő, mindent szeretne birtokába venni és kipróbálni. Érzelmeiben a környezetétől függ, mindent átvesz és mindenre reagál. o a 3 5 éves gyermekben két új képesség jelenik meg: a gyermek fantáziája (belső képteremtő képessége) és az emlékezet gyermekkori formája. A totális utánzás gyengül és a fantázia segítségével változtatni tud azon, amit megél. A saját élményeit már bele tudja vinni a dolgokba. Bizonyos távolságtartás lép be a környezete és ő közé, kialakul a függetlenség elemi formája. A külső dolgok és tárgyak adják a játékötleteit. Céltól független tevékenységeket is végez vagy nagyon gyorsan terv nélkül változtatja célját. 3-4 évesen kezdi felfedezni a másik embert, de még mindig saját magára figyel, kezd adni-venni, elosztani 5 évesen. o 5 7 életév között a gyermek végtagjai egyre ügyesebbé válnak. A külső dolgok közvetlen indítása helyett fokozatosan mutatkoznak meg a jelei annak, hogy maga 11

12 o tervezi a játékát. A belső képben kidolgozott előzetes elképzelés szerint keresi ki a megfelelő anyagot és tárgyat a játékához, amely még mindig szoros kapcsolatban áll élményeivel és tapasztalataival. Érzéket fejleszt ki a többiek szükségletei iránt, másokért, másoknak is csinál dolgokat. Az iskolaérett testi arányai megváltoznak. Aprólékos, finom mozgásra is képes. Játéka céltudatos, tervezett. Be tud kapcsolódni ajánlott tevékenységbe. Alkotó tevékenységében tudatosság mutatkozik, kidolgozza a részleteket. Bizalmas kapcsolatra vágyik felnőttekkel, akikben követhető tekintélyt láthat. Kialakul az ok-okozati gondolkodás. Általános feladatok o A gondozó a gyermek megnyilatkozásaiból tudja meg, hogy mire van szüksége a gyermeknek. o A cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődéséhez figyelmes, tapintatos vezetéssel segíti a gyermeket a gondozó. o Óvni kívánjuk a gyermek fejlődő belső világát. o Ott ajánlunk segítséget, ahol a gyermek éppen tart és megvárjuk nem siettetjük, hogy a gyermek önállóan találja meg a következő lépését. o Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújtunk. o A gyermek életkorának megfelelő határokat szabunk és a gyermeket szeretetteli módon ösztönözzük azok betartására. o A gondozó kivárja azt az időpontot, amikor a gyermek maga kezd cselekedni. o Mindennapi munkák bemutatása : ételosztás, mosogatás, rendrakás, takarítás o Mesélés, zenehallgatás, ének, vers o Együttműködés a szülőkkel A testi, lelki és szellemi erő sokoldalú fejlődésében, fejlesztésében minden elhamarkodottság nélkül akarjuk a gyermeket vezetni. Az idő előtti absztrakt, verbális és intellektuális tanítás elvonja a személyiség önfejlesztő erőit azoktól az adott életkorban legfontosabb feladatoktól, melyek a testi-lelki egészségét szolgálják. A családi napköziben nagyon fontosnak tartjuk a ritmus kialakítását. Elsősorban azért, mert a napi / heti / évszakköri ritmus követése érzelmi biztonságot ad a gyerekeknek: ez megkönnyíti a beilleszkedést, az otthonitól különböző élet elfogadását. Másodsorban azért, mert sokkal egyszerűbb dolga van így a gyerekkel foglalkozó felnőttnek is: a gyerekek már szavak nélkül is tudják, mi következik. A szoktatás egyik legeredményesebb eszköze a gondozó, illetve a szülő példamutatása. A tekintéllyel bíró felnőtt szuggesztív erővel hat a gyermekre: önkéntelenül utánozza a hangját, mozdulatait, szokásait. A gyermeki életforma szokásrendszerét hamarább magáévá teszi, ha a környezetében élő felnőtteknek is megvannak a maguk rendszeres, pontos szokásaik, megbízható időbeosztásuk. A napi ritmust a nevelők elképzelési alapján a gyerekekkel és a szülőkkel együtt (mindannyiunk igényeihez rugalmasan alkalmazkodva ott, ahol lehet) alakítjuk ki. 12

13 Tevékenységek A játék a megismerés, önkifejezés eszköze, a gyermeki fejlődés alapvető tevékenysége, egyúttal a gyermeki öröm forrása. Hozzájárul a világ megismeréséhez, segíti a testi, értelmi és szociális fejlődést. Az alkotótevékenység révén, mint a rajzolás, festés, építőjátékok, konstrukciós játékok, fejlesztjük az észlelést, tapintást, a szem és a kéz koordinációját, az önkifejezést, az alkotókedvet. A verbális fejlesztés az érzelmi, értelmi, szociális fejlődést szolgálja, az ismeretszerzés, a tapasztalatszerzés eszköze. Nagy jelentősége van a verseknek, meséknek, a bábozásnak a szókincsbővítésben, tanulásban. A környezeti nevelés a szűkebb és tágabb környezet, a család, a természet, az évszakok megismerését szolgálja. Játékos foglalkozásokat szervezünk a szobában, a kertben egyaránt. Példamutatással tanítjuk a gyermekeknek a szelektív hulladékgyűjtést, felhívjuk a figyelmüket a veszélyes hulladékokra és a vizek védelmére. A mozgás a kisgyermek tanulásának egyik alapvető formája, hiszen egész személyiségével szívja magába a környezetét, az onnan jövő információkat. Fizikai teste ennek egyik elsődleges eszköze. Szabad és irányított mozgásos játékok során a gyermekek izommemóriájába is beépülnek a szerzett tapasztalatok. A mozgás másik fontos funkciója a gyermekben zajló érzelmi folyamatok kifelé csatornázása, az őt ért benyomások feldolgozása. A mozgás koordináltságának fejlődésével a gyermek későbbi tanulási képességei is nagymértékben növekednek. Szobatisztaságra nevelés: Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, WC használat a gyermek fejlettségének megfelelően történjen. A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen tervezzük meg, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra. Mosakodás: Pelenkázás, WC és bili használat után minden alkalommal kezet mosatunk a gyermekekkel. Ehhez biztosítjuk számukra a szappant, folyékony szappant, a folyó meleg vizet, minden gyermek számára külön jelével ellátott törölközőt. Öltözködés: Az öltözködésre mindig biztosítunk megfelelő helyet és időt a gyermekek számára. A kisebbeket - a gyermek közreműködését kérve és elfogadva mi öltöztetjük fel. A nagyobbakat - akik már önállósodni próbálnak - kis székre, padra vagy földre tett matracra ültetjük, ahol kényelmesen próbálkozhatnak az egyes ruhadarabok felvételével. Semmiképpen nem sürgetjük őket, hiszen a begyakorláshoz sok idő kell, de gyakori dicsérettel ösztönözzük őket a sikerre. 13

14 Étkezés: A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. A napirendünk lehetővé teszi, hogy minden gyermek nyugodt körülmények között étkezhessen. A gyermekek együtt ülhetnek az asztalhoz, ha már egyedül le tudnak ülni, illetve fel tudnak állni, és az ételadagjuk nagy részét önállóan el tudják fogyasztani. Új ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak kis mennyiséggel kínáljuk a gyermeket és csak akkor adunk neki többet, ha szívesen fogadja. Az ételből minden gyermek egyéni étvágyának megfelelő mennyiséget kap. Fokozza a gyermekek étvágyát, ha nem sürgetjük őket, és az étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermek tudását gyarapítják. Az étrendet legalább egy hétre előre tervezzük meg, megmutatjuk a szülőknek, hogy figyelembe tudják venni az otthoni ételek tervezésénél. Napi négyszeri élelmezést biztosítunk, melyen belül a reggeliről, a tízórairól, és az uzsonnáról magunk gondoskodunk helyben, a napközi konyhájában. Az ebédet külső cégtől rendeljük. Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és betartjuk. 14

15 Heti rend A heti rend tulajdonképpen a hét azonos napjainak egyformaságát jelenti. Vagyis minden hétfőn ugyanaz történik, ettől lesz összetéveszthetetlenül hétfő, és fog különbözni megfelelő mértékben a keddtől és a péntektől. Ez fontos támpont a gyerekeknek a tájékozódásban, hiszen a gyerekeknek nincsen kialakult időérzéke. Hétfő: ének, mondókázás Ez a foglalkozás a gyermekek ritmusérzékét fejleszti. Már a legkisebbek is szeretik a ritmusos, ritmikus mondókákat. Szívesen utánoznak, fejlődik a szókincsük. Kedd: kézműves foglalkozás (gyurmázás, gyapjúkép készítés) Itt a gyerekek kézügyessége fejlődik. Elősegíti a fantázia, kreativitás és akár az érzelmek megjelenését. Szerda: vizuális foglalkozás (rajzolás, festés) A rajzolásnál, festésnél a gyerekek térbeli, időbeli tájékozódását fejlesztjük. Nagyon fontos az érzelmek kifejezése festéssel, rajzolással. Csütörtök: mozgásos tevékenység Bár nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek minden nap eleget mozogjanak, és ehhez minden lehetőséget meg is adunk nekik, hetente egyszer kicsit irányítottan is végezzük ezt a tevékenységet, azért, hogy új mozgásformákkal és mozgásos közös játékokkal is megismerkedjenek Péntek: egyéb fejlesztő foglalkozások Ezen a napon egyéni szükségletek szerint fejlesztő szakemberek foglalkoznak egyenként a gyerekekkel (logopédus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus ). A többiekkel szabad játék zajlik. 15

16 Napirend A napirend minden nap ugyanolyan (az ünnepnapokat kivéve), és ezzel a heti rendhez hasonlóan segíti a gyermeket az idő tagolásában. A napirend azonban nem pontos, perchez kötött időhatárokat jelent, hanem a dolgok egymásutániságát. A rendszeresség rendkívül fontos, mert az állandóan ismétlődő dolgok a kicsi gyerekek biztonságérzetét növelik. Napirendünk a következő, amely természetesen az évszakoknak és az időjárásnak megfelelően rugalmasan változik: óráig: Folyamatosan érkeznek a gyerekek a csoportba. A gondozók tájékozódnak a szülőtől a gyermek aktuális állapotáról, segítik a szülőtől való elszakadást, vigasztalnak, ölbe vesznek, simogatnak, beszélgetnek a gyermekekkel, játékot kínálnak, játszanak a gyermekekkel, biztosítják az önfeledt játék lehetőségét óráig A gondozók elvégzik a szükséges gondozási műveleteket: pelenkát cserélnek, közreműködnek a nagyobbak kézmosásánál, segítik a helyes szokások kialakulását a tisztálkodással kapcsolatosan. A gyermekek reggeliztetése közben a gondozók jelenléte biztosítja a családias, oldott légkörben történő étkezést, elősegíti a gyermekek önállósodási törekvéseit. Szükség szerint a pihenés biztosított a gyermekeknek óráig A délelőtt folyamán a gyermekek számára biztosított a szabad játékválasztás lehetősége a csoportban és az udvaron egyaránt, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően. A gondozók a szabad játék mellett kínálják azokat a fejlesztő hatású programokat, egyedi lehetőségeket, szolgáltatásokat, melyek elősegítik a kisgyermekek értelmi érzelmi, mozgás, zenei, szociális fejlődését (mesélés, verselés, játékos torna, alkotó játékok, énekes játékok, ünnepekre való ráhangolódás, készülődés). A gyermekek számára önkéntes, egyéni érdeklődésétől függ a részvétel a különböző tevékenységekben. Tízórai folyadék vagy gyümölcs biztosított a gyermekeknek mely játékhelyzet közben van felkínálva. A gondozók segítik a társkapcsolatok alakulását a csoporton belül óráig Készülődés az ebédhez: a gondozók a gyermekek egyéni gondozását végzik, az önállósodási törekvéseket segítve óráig A gyermekek ebédelnek a koruknak megfelelő étrend biztosításával. A gondozók segítik az önállósodást a terítésnél, merítésnél stb. A gondozók szükség szerint segítik, családias légkört teremtenek, biztatják a gyermekeket a kulturált étkezés elsajátítására, ételfajták megismerésére. 16

17 óráig A gondozók alváshoz szükséges nyugalmat teremtenek (halk zene, mese, az otthonról hozott saját játék, cumi, kendő biztosítása) óráig Ébredés után uzsonnáznak a gyermekek - életkoruknak megfelelő étrend biztosításával, a megfelelő étkezési hangulat megteremtésével, önálló étkezés kialakulását segítik a gondozók óráig A gyermekek számára a szabad játékválasztás és tevékenységek biztosítása, a csoportban és a szabadban egyaránt. Folyamatosan mennek haza a gyermekek. A gondozók a partneri együttműködő kapcsolatban részletesen informálják a szülőket a gyermek napközbeni tevékenységéről. A családi napköziben szeretnénk a hagyományos ünnepköröket (Advent, Farsang, Húsvét) valamint Anyák napja, Gyermeknap megtartani. Ezen kívül minden gyerek születésnapját is megünnepeljük. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK: Nyitvatartási időn túl és hétvégén a szülők igényeihez igazodva alternatív szolgáltatásokat nyújtunk. Időszakos gyermekfelügyelet, játszóház: A szülők néhány órás elfoglaltsága idejére (bevásárlás, ügyintézés) eseti, vagy rendszeres megőrzési lehetőséget játszóházi lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára. Gyerekzsúr (pl. szülinapi) Napközinkben lehetőséget tudunk biztosítani gyermekzsúrok szervezésére és lebonyolítására változatos, sokszínű programokkal. Angol nyelv oktatás: Napközinkben lehetőséget tudunk biztosítani az angol nyelv oktatásra felkészült gyermekszerető tanárokkal, akár szülőkkel közösen is. 17

18 AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA A beiratkozás menete: telefonos bejelentkezés / felvételi kérelem megküldése személyes találkozó a gyermekkel együtt 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás, kötelező oltások orvosi igazolása 1 havi ellátási díj befizetése napirend és házirend, árjegyzék, megállapodás elfogadása és aláírása Gyermekekről vezetett dokumentáció és a szülőkkel kötött megállapodás és mellékletei: - felvételi kérelem - megállapodás /szerződés szülőkkel - napirend - házirend - árak melléklet - üzenő füzet - fejlődési napló - jelenléti ív 18

19 CSALÁDI NAPKÖZI HÁZIRENDJE Érkezés-távozás A SZIL-HÁZ Családi Napközi naponta reggel 7:30-tól fogadja az érkező gyermekeket, igény esetén külön díj ellenében korábban is van lehetőség érkezésre. Kérjük, hogy a 9 óra után érkezők otthon gondoskodjanak a reggeliről. A családi napközi egész napos ellátásnál 17:30-ig fogadja a gyermekeket, fél napos ellátásnál 12:30-ig. Ezen időpontok után igény szerint időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk minden megkezdett óra 1000 Ft díjért. A Családi napköziből a gyermeket csak a szülők, vagy az általa az üzenő füzetben írásban megbízott személy viheti el, 14 éves kor alatti kiskorú a feladattal nem bízható meg. Személyi igazolvány bemutatását kérheti a családi napközi. Ruházat, Játék A Családi napköziben minden gyermeknek külön rekesze van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a rekeszben, mert a napköziben hagyott, illetve a gyermeken levő vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. Évszaknak megfelelő (nyáron: kis sapka, kendő, szellős ruha, télen: kezes-lábas sapka, sál, kesztyű) váltó ruházatról és cipőről a szülő gondoskodik. Szükség esetén a szülő gondoskodik a pelenkáról, törlőkendőről és popsi krémről. A tisztasági felszerelésről (fogkefe, fogkrém) a szülő gondoskodik. Törölközőt, ágyneműt a napközi biztosít és ezek tisztántartásáról is gondoskodunk. Puha alvójáték, kistakaró behozatala megengedett. Hiányzás, szünet és egészségügyi rendelkezések A kötelező felújító, tisztító munkálatok szakszerű elvégzése miatt családi napközi a nyári időszakban 1 hétre bezár. A nyári szünet pontos idejéről idejekorán adunk tájékoztatást. Kérjük, a családi napközi vezetőjének előzetesen jelezzék a tervezett hiányzásokat. A gyermek, illetve csoporttársai egészsége érdekében lázas (37,5 o C, és ennél magasabb testhőmérséklet), hurutos, fertőzésre gyanús, antibiotikummal kezelt gyermek a családi napközit nem látogathatja. Ha a gyermek megbetegedése miatt nem látogathatja a családi napközit, kérjük, hogy még aznap 8 óráig jelentsék a hiányzást a vezetőnek. Abban az esetben, ha a gyermeken nap közben bármilyen megbetegedés tüneteit észleljük, haladéktalanul tájékoztatjuk a szülőt, hogy mielőbb gondoskodhasson gyermeke hazaviteléről, nyugalmáról és orvosi ellátásáról. 19

20 A betegség lezajlását követően a gyermek orvosi igazolással látogathatja újra a családi napközit. Táplálék-kiegészítők, vitaminkészítmények adagolása a szülők írásbeli kérésére történik. A szülőknek írásban (az üzenő füzetben) kell nyilatkozniuk a gyógyszerszedéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben, állandó gyógyszerkezelés esetén, NEM AKUT BETEGSÉG okából. Kapcsolattartás A család és a családi napközi együttműködésének formái között jelentős szerepet játszik a beszoktatást megelőző családlátogatás, a szülői közreműködéssel történő, fokozatos beszoktatás, a napközi nyitottsága, a napi találkozások rutinja, az üzenő füzet és a szülői megbeszélések. A kapcsolattartás, tájékoztatás egyéb formái: hirdetőtábla, írásos tájékoztatás, napló, nyílt napok, időpont egyeztetés utáni beszélgetések, tervezett programok, vezetői fogadóóra. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza a napközibe, a távolmaradás tényét 12 órán belül közölje a családi napközi vezetőjének. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen és örömmel fogadjuk, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be! Fizetési vagy egyéb gondjaik esetén forduljanak bizalommal a Családi napközi vezetőjéhez, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. További tájékoztatás A gyermekekről a jogszabályok által előírt és beiratkozáskor- megadott adatokat nyilvántartjuk és kezeljük. Szülő jogszabályi lejelentés kötelezettség miatt köteles jelezni a szolgáltató felé, amennyiben a gyermek nevén táppénzt vesz igénybe. A panaszjog gyermekjog gyakorlására kijelölt szerv elérhetőségét a családi napközi a faliújságra helyezi ki. Külön árjegyzék tartalmazza a gondozási díjakat. A szolgáltató évi egy alkalommal élhet az árváltozás jogával. Kelt: 20

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM 2014 Családi napközi neve: DUFiókák 1. sz. Családi napközi Címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 37. fszt. 6. Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 7:00-16:00

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07.

Készült: Szentkirályszabadja, 2014. augusztus 07. NAPRAFORGÓ HÁZ RÜGYMOZDÍTÓ CSALÁDI NAPKÖZI 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM 2009 Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint, hogy felneveljük a következő

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM 1 Név: Csillaghegyi Családi Napközi Cím: Budapest 1031. Ásó u. Tel.: +36-30-630-558 e-mail: hegyikati@kapocs.eu Családi napközi vezető: Hegyi Józsefné

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Berhida Város Önkormányzat Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 2010 1 Intézményünk bemutatása Már évek óta igény merült fel településünkön

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

ÁLDÁS REFORMÁTUS ÓVODA OM azonosító: 202923 4642 Tornyospálca Kossuth u. 94. Helyi Nevelési Programja ~ 1 ~

ÁLDÁS REFORMÁTUS ÓVODA OM azonosító: 202923 4642 Tornyospálca Kossuth u. 94. Helyi Nevelési Programja ~ 1 ~ ÁLDÁS REFORMÁTUS ÓVODA OM azonosító: 202923 4642 Tornyospálca Kossuth u. 94. Helyi Nevelési Programja 2014 ~ 1 ~ Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. (Zsolt 127.3) I. Bevezető

Részletesebben

Szakmai Programja 2011.

Szakmai Programja 2011. Szakmai Programja 2011. Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás Király u. 23. Telefon:70/ 310-0186 Weblap: www.mokavarnet.hu Programért felelős: Rigó Berta 1 Minőségpolitikánk és céljaink: A Családi Napközink minőségpolitikájának

Részletesebben