SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14."

Átírás

1 SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. Készítette: Mohácsi Rita és Harangi Rita Gödöllő, november

2 Alapadatok A családi napközi neve: SZIL-HÁZ Családi Napközi A családi napközi címe: 2100 Gödöllő, Szilhát utca 14. Nyitva tartás: Ellátási terület: hétfőtől péntekig, 7.30 órától óráig Gödöllői Kistérség Férőhelyszám: 7 Fenntartó neve: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Fenntartó székhelye: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Családi napközi vezető: Helyettes és segítő: Mohácsi Rita (tanúsítványos) Varga Ildikó (tanúsítványos) Szakmai vezető és ügyintéző: Harangi Rita Telefon: Adószám:

3 MI A CSALÁDI NAPKÖZI? A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A évi. XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról így fogalmaz: Családi napközi 43. (1) A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. (2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. (3) A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Az ellátás a munkát vállaló szülők számára ad lehetőséget kisgyermekeik ellenőrzött körülmények között történő napközbeni elhelyezésére, illetve az alapellátáson túl szolgáltatásokat is nyújthat a kisgyermekes családok számára. A családi napköziben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez (természetesen a gyermekek érdekeinek és az adott korosztály ellátására vonatkozó szakmai elveknek megfelelően). A családi napközi a bölcsőde, az óvoda és az iskolai napközi mellett a gyermekek napközbeni ellátásának egy olyan formája, amely az intézményes ellátási formák szakmai/intézményi kompetenciához kötött funkcióit nem vállalja fel. 3

4 A GAK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. CÉLJAI Cégünk 2006 óta nagyszabású képzési és foglalkoztatási programokat hajt végre, melyek célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzése és visszasegítése a munka világába. Kiemelt helyen szerepel programjainkban a kisgyermekes szülők visszasegítése a munkaerő-piacra. Az eltelt évek tapasztalatai szerint ennek a csoportnak a legnagyobb nehézsége a részmunkaidős és rugalmas munkaidős állások és az ehhez megfelelő rugalmas gyermekfelügyeleti szolgáltatások hiánya. Jelenleg futó TAMOP /1-2F Munka-Család Egyensúly Programunkban kiemelt fontosságú egy komplex gyermekfelügyeleti szolgáltatás megteremtése, melynek része egy családi napközi létrehozása. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT ÉS AZ ELLÁTANDÓ TERÜLET JELLEMZŐI Családi napközinkbe a Gödöllői Kistérség településeiről veszünk fel gyermekeket. A Gödöllői Kistérséget 12 település alkotja, melyek közül három város: Gödöllő, Kistarcsa, Pécel. A kistérség városain kívüli 9 település: Csömör, Dány, Kerepes, Nagytarcsa, Isaszeg, Szada, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok. A kistérség népessége 1990 óta 17 ezer fővel növekedett, amely 23%-os növekedést jelent a korábbi lakosságszámhoz képest. A népesség száma az országos tendenciáktól eltérően dinamikusan növekszik, eléri a 107 ezer főt. Ez a növekedés körülbelül egyezik a megye átlagos növekedésével. A települések nagy része a növekvő népességszám következtében funkcióhiányos, a növekvő lakosság igényeivel nem tud lépést tartani a szolgáltatások rendszerének kiépítése. A kistérségben a regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi években emelkedést mutat. A munkanélküliek munkaképes korú lakosság létszámához viszonyított aránya folyamatosan emelkedik. Kedvezőtlen tendencia, hogy a regisztrált munkanélküliek csoportján belül a tartós munkanélküliek aránya szintén folyamatosan nő. Az agglomeráció által erősebben érintett települések Gödöllő, Szada - nem tudnak lépést tartani a megnövekedett betelepülői munkaerő-piaci igényekkel. Jelentős hiányok tapasztalhatóak a bölcsődei és óvodai intézményi ellátottságban, valamint a napközbeni gyermek- és időellátás lehetőségeiben (pl. napközi, családi napközi). Emiatt a kisgyermekes nők munkába visszajutása nagyon nehéz. Helyben alig van munkalehetőség, az ellátási kötelezettségek miatt az ingázás, távolabbi munkahely választása nem jelent megoldást. A gyermekgondozási segélyben, díjban részesülő szülőkre gyakran jellemző, hogy a munkaerő-piactól távol töltött idő alatt elavul szaktudásuk, csökkennek szakmai kompetenciáik, ezzel párhuzamosan gyakran jellemző a társadalmi kapcsolatok beszűkülése és a negatív önértékelés. A munkaadói oldalon negatív előítéletek tapasztalhatóak, sokszor fordul elő diszkrimináció. A kisgyermekesek és az őket foglalkoztató munkaadók számára egyaránt problémát jelent a megfelelő gyermekellátó rendszer hiánya. Családi napközink éves korú gyermekek napközbeni ellátására vállalkozik, 7 férőhelyen. 4

5 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA, ALAPELVEI Célunk A családi napközi küldetése Családi napközink küldetése, hogy a munka világába visszatérő kisgyermekes szülők gyermekei részére életkoruknak megfelelő, biztonságos, szeretetteli, inger gazdag környezetet biztosítsunk, amíg szüleik dolgoznak. A nevelés célja, hogy segítséget nyújtson a családoknak, hogy a gyermek a fejlődési útján egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy képes legyen kiválasztani a személyiségének megfelelőt. Szeretnénk hozzásegíteni a családokat, hogy a gyermek lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré válhasson, képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetet ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. Ennek érdekében a lehető legjátékosabb és legszabadabb, a világot a lehető legalaposabban megtapasztaló kisgyermekkort biztosító, ugyanakkor az egyéni képességeket leginkább kibontakoztató, azokra a legjobb időben odafigyelő nevelési módszereket igyekszünk összegyűjteni. Gyermek centrikus családi napközink az anya-gyermek meghitt kapcsolatát a lehető legbensőségesebben igyekszik pótolni. Napközink nem egyszerűen gyermekmegőrző, hanem kötött és kötetlen készségfejlesztő foglalkozások, játékok, napi négyszeri, a gyermekek életkorának megfelelő táplálkozás mellett biztosítja az apróságok békés, nyugodt légkörben, szerető gondoskodás mellett történő cseperedését. 5

6 Feladataink Családi napközi szolgáltatásunk céljait a vonatkozó jogszabályoknak, a szakmai-módszertani előírásoknak megfelelően, tudásunkat folyamatosan fejlesztve az alábbi feladatok ellátásával kívánjuk megvalósítani: 1. Életkoruknak és önállóságuknak megfelelően végzett gondozási tevékenység, a személyi higiéné biztosítására szolgáló helyes szokásrendszer kialakítása 2. Az egészséges étrend biztosítása és a helyes táplálkozási szokások kialakítása 3. Megfelelő idő és lehetőség biztosítása a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez 4. A szabad levegőn való tartózkodás biztosítása 5. A pihenéshez, alváshoz elegendő és rugalmas lehetőségek, megfelelő, nyugodt légkör biztosítása 6. Az elmélyült játéktevékenység gyakorlásához szükséges légkör és feltételek biztosítása 7. A gyermek énképének erősítése, meleg, elfogadó, gyermekközpontú légkör, a gyermekközösségben a pozitív érzelmek, segítőkészség, egymásra figyelés mintáinak átadása, az együttes élmény megélése, értékek közvetítése 8. Inger gazdag környezet biztosítása, a kultúra és művészet ismereteinek átadása, a gyermekek tudásvágyának kielégítésén, aktív cselekvésének segítésén keresztül 9. A családi napközi balesetmentes berendezéseinek karbantartása 10. A személyi higiéné és egészségvédelmi előírások betartása és betartatása 11. Támogató háttér biztosítása a családnak, a szülők kompetenciájának tiszteletben tartása mellett 12. Személyes kapcsolat ápolása a szülőkkel, véleményeik megkérdezésével és figyelembe vételével 13. A gyermekvédelmi törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok adatkezelésre, nyilvántartásra és érdekvédelemre, valamint tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásai betartása 14. Kapcsolatok építése, folyamatos fejlesztése a helyi és tágabb körben működő szakmai partnerekkel, hatóságokkal, a gyermekjóléti jelzőrendszerrel, a társadalom egyéb szereplőivel 15. Tevékenységünk folyamatos értékelése és fejlesztése, a minőség megőrzése 6

7 Alapelveink 1. A szülőkkel való szoros, jó kapcsolat A szülőkkel való kapcsolatunkban elismerjük a szülők elsődleges szerepét a gyermek nevelésében. Ahhoz, hogy a kisgyermekek harmonikusan fejlődjenek elengedhetetlen a szülőkkel való kölcsönös, őszinte, hiteles közös nevelés, gondozás összehangolása. Tiszteletben tartjuk a család és a szülők kompetenciáit, lehetőség szerint támogatjuk őket, szülői szerepükben. 2. A gondozás és nevelés egysége A két tevékenység elválaszthatatlan egymástól. Amikor gondozzuk a gyermekeket, egyben neveljük is. A gondozási műveletek során etetés, öltöztetés, tisztába tevés a gyermekre figyelünk. Folyamatosan kommunikáljuk, hogy mi történik a gondozás során, megnevezzük a tevékenységeket, együttműködését kérjük, törekszünk arra, hogy a gondozás örömteli élmény legyen számára. A gyermekek nevelése a teljes nap során megvalósul a gondozási helyzetek mellett a napirendbe tervezett tevékenységek során a feltételek biztosításával, az önálló tevékenységük figyelemmel kísérésével, és aktív együttjátszással, ösztönzéssel, motiválással a szituációnak megfelelően énekelve, verselve, mondókázva, beszélgetve, szolgálva a gyermekek testi lelki szükségleteinek kielégítését, társas készségeik fejlődését. 3. Az egyéni bánásmód A családi napközibe iratkozó gyermek megismerését nagyon fontosnak tartjuk. Tiszteletben tartjuk személyiségét, egyéni fejlődési ütemét, fejlettségéhez igazodunk. Szerető légkör biztosításával éreztetjük elfogadásunkat, segítjük pozitív énképének kialakulását, figyelembe vesszük a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát. Ennek megfelelően bánunk vele, tudjuk, hogy minden gyermek más fejlődési ritmusban érik. 7

8 4. Állandóság és rendszeresség Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a tárgyi környezetben, a gondozó személyében és a napi tevékenységekben megéljék az állandóságot, a napi tevékenységek a megszokott sorrendben történjenek. Ez nagyban segíti érzelmi biztonságérzetüket, a szokások kialakítását. A napi ritmus igazodik az évszakok változásaihoz, az éves tevékenység során gondosan felkészülve az ünnepeket is az életük részévé válik. 5. A más nemzethez/etnikumhoz tartozás tiszteletben tartása A családi napköziben a világ felfedezéséhez a saját és más kultúrák hagyományai megismerésére is gondot fordítunk, ezzel segítjük saját kultúrájának elsajátításában és a másság elfogadásában. 6. Az aktivitás és önállóság támogatása A gyermekek megnyilvánulásait örömmel fogadjuk, meggyőződésünk, hogy a feléjük irányuló szeretet, elfogadás, empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A környezet kialakítása és a játékok kínálata segíti a gyermekek változatos és elmélyült tevékenységének folytatását, törekszünk rá, hogy a szabad játéktevékenységhez mind a tárgyi feltételek, mind a légkör is megfelelő legyen. Kinti és benti területeken elegendő helyet biztosítunk, hogy a mozgásigényét is ki tudja elégíteni. A biztonság és balesetvédelem rendkívül fontos feltétele az önállóság támogatásának, erre nagy gondot fordítunk. Elegendő idő biztosítunk, hiszen az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. Sikeres próbálkozásait megerősítjük, dicsérjük. 7. A gyermek elfogadása és személyiségének megbecsülése Feladatunk a gyermek megismerése és tudásának, képességeinek elismerése úgy, hogy a gyermek érezze a felé irányuló törődésben az érdeklődést, az elfogadást, a gondozó iránti bizalom ki tudjon benne alakulni. Mintát nyújtunk a nehézségek megoldásához, az együttélés szabályainak elfogadásában számítunk belátási képességükre, együttműködésére. Csak erőszakmentes nevelési eszközöket használunk, ha a gyermek viselkedése gondot okoz, akkor a beavatkozások, utasítások a helyzet rendezését szolgálják olyan módon, hogy a gyermek tudja viselkedése milyen gondot okozott gondot, de nincs szó egész személyisége elutasításáról. A fegyelmezés főként indirekt módon történik, a gyermek kompetenciáját figyelembe véve, a helyes viselkedés elsajátítására ösztönző mintával, napirenddel, a testi, 8

9 lelki szükségletei kielégítési lehetőségek biztosításával. Természetesen a gyermeket veszélyeztető helyzetekben a viselkedés módosítása érdekében azonnal beavatkozunk, illetve élünk az utasítás, a közvetlen irányítás eszközeivel. 8. A pozitívumokra támaszkodás Gondozási és nevelési tevékenységünk alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. 9. Az egységes nevelő hatások elve Mind a szülőkkel mind a gyermekekkel foglalkozó gondozókkal helyettessel, állandó segítővel egyeztetjük gondozási nevelési gyakorlatunkat. Az egyéni különbségek tiszteletben tartása mellett elvárás a gyermekkel foglalkozókkal szemben, hogy a gyermekneveléssel kapcsolatos elveik és nézeteik egységesen a gyermek elfogadásán alapuljanak, egymással együttműködjenek. 10. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása Segíti az alkalmazkodást, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását, megóvja a váratlan túlterhelődés veszélyétől. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja Az általunk működtetett családi napközi dolgozóiként nevelési tevékenységünket összehangoljuk, optimális munkamegosztást alakítunk ki a minőségi munkavégzés érdekében, tapasztalatainkat rendszeresen megbeszéljük. Tartjuk a kapcsolatot a módszertani segítséget nyújtó szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel, a települési gyermekintézményekkel, a védőnői és a gyermekjóléti szolgálattal. A működési engedélyt kiadó szakhatóságok ellenőrzési szempontjait figyelemmel kísérjük, bejelentési kötelezettségünket teljesítjük. Mindennapi tevékenységünk során a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása mellett a megfelelő szakmai minőség megtartásához és növeléséhez a szükséges fejlesztéseket elvégezzük. 9

10 Kapcsolattartás a szülőkkel: Napi kapcsolat: A szülők napi kapcsolatban vannak a családi napközi dolgozóival, reggel érkezéskor és délután távozáskor lehetőség van információ cserére. Szülői megbeszélés: Félévente egyszer szülői megbeszélést tartunk, melyen tájékoztatjuk a szülőket a gyermek aktuális fejlettségéről, programokról, aktuális kérdésekben kikérjük a véleményüket. A szülők maximális diszkrécióra számíthatnak a családi napközi dolgozóitól és bizalommal fordulhatnak felénk. Mivel pedagógiai szemléletünk gyermek és családközpontú, így a szülőknek segítséget nyújtunk a gyermeknevelésben előforduló nehézségek felismerésében és lehetséges megoldásában is. Ezért azoknak a szülőknek, akik ezt igénylik, kérdéseikre válaszolunk, kompetenciánk figyelembevételével segítséget nyújtunk. Tapasztalatok szerint, ha egy gyermekkel nevelési probléma adódik, ez gyakran valójában a szülők nehézsége egy adott területen. Az egyik legfontosabb emberi feladat szülővé válni, és ez az a terület, amelyhez kevés helyen kapunk segítséget, s amelyet nem oktatnak. Támogatjuk a szülőket önmaguk és gyermekük közös fejlődésében. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE, VALAMINT A GONDOZÁSI, NEVELÉSI, FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGE, TARTALMA, MÓDJA A családi napközi bemutatása, tárgyi és személyi feltételei Családi napközink képzett szakemberekkel (két személy, akik dajkaképzést végeztek és családi napközi tanúsítvánnyal rendelkeznek) várja az olyan év közötti gyermekek jelentkezését, akik szívesen töltenék hétköznapjuk nagyobb részét egy városi zajtól mentes, csendes, nyugodt helyen fekvő családi napköziben, ahol a gyermekek életkorának megfelelő berendezés, játékkészlet, játszótér, szerető, biztonságot nyújtó, családias légkör biztosítja a gyermekek nyugodt fejlődését. Az iskoláskorúakat természetesen tanítás után várjuk. A családi napközi épülete Gödöllőn, a Szilhát utcában, központi helyen, de élhető kertvárosi környezetben található. A napközi minden igényt kielégítő csoportszobával, jól felszerelt konyhával, gyermek vécével, előszobával, személyzeti vécével, játszó terasszal és kerttel rendelkezik. A csoportszoba berendezésénél különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a bútorzat és az egyéb berendezési tárgyak biztonságosak és esztétikusak legyenek. 10

11 Feladatellátás a családi napköziben Feladatunk a ránk bízott gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi, érzelmi fejlődésének segítése családias környezetben. Derűs, otthonos légkör, inger gazdag környezet biztosítása mellett végezzük az elfogadó, szeretetteljes nevelést- gondozás. Nevelési elveinket, programunkat a gyermekek életkorához, személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek természetes igénye a fizikai és érzelmi biztonság megteremtése. A tanulás színtere a játék, a felnőttel való együttműködés, a szokások kialakítása, a tapasztalatok feldolgozása, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvét, az egyéni képességek fejlesztését, kibontakoztatását. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából nyert tagolatlan benyomásait játékába vetíti ki, s ott újra szemügyre véve tagolja. A gyermek játéka mindig szabad kell, hogy legyen. Ezért a családi napközi munkatársai elsősorban figyelik a gyermek saját játékát, s az ő igényeihez igazodva csatlakoznak hozzá. A fejlődés folyamán változó játékformák megfelelő játékeszközöket igényelnek. A gyermekben természetesen megjelenő erőket teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos tanulás, fantáziadús játék úgy kell segíteni, hogy a gyerek szabadon tudja azokat felhasználni s ezzel fejleszteni. Mindezekhez biztosítjuk a megfelelő környezetet, teret és időt. Figyelembe vesszük, hogy o 0 2 ½ éves korban a gyermek mindent öntudatlanul tesz. Nem gondolja meg, hogy mit tanul éppen, hanem elsősorban testi ügyességét gyakorolja teljes odaadással, fáradhatatlanul. Utánzással mindent úgy vesz át, ahogy az a környezetében él. o 3 éves kor körül az öntudata felébredt, felfedezi a saját lénye és az őt körülvevő világ közötti különbséget. Még úgy gondolkodik, ahogy a környezete. A játékban még nem együttműködő, mindent szeretne birtokába venni és kipróbálni. Érzelmeiben a környezetétől függ, mindent átvesz és mindenre reagál. o a 3 5 éves gyermekben két új képesség jelenik meg: a gyermek fantáziája (belső képteremtő képessége) és az emlékezet gyermekkori formája. A totális utánzás gyengül és a fantázia segítségével változtatni tud azon, amit megél. A saját élményeit már bele tudja vinni a dolgokba. Bizonyos távolságtartás lép be a környezete és ő közé, kialakul a függetlenség elemi formája. A külső dolgok és tárgyak adják a játékötleteit. Céltól független tevékenységeket is végez vagy nagyon gyorsan terv nélkül változtatja célját. 3-4 évesen kezdi felfedezni a másik embert, de még mindig saját magára figyel, kezd adni-venni, elosztani 5 évesen. o 5 7 életév között a gyermek végtagjai egyre ügyesebbé válnak. A külső dolgok közvetlen indítása helyett fokozatosan mutatkoznak meg a jelei annak, hogy maga 11

12 o tervezi a játékát. A belső képben kidolgozott előzetes elképzelés szerint keresi ki a megfelelő anyagot és tárgyat a játékához, amely még mindig szoros kapcsolatban áll élményeivel és tapasztalataival. Érzéket fejleszt ki a többiek szükségletei iránt, másokért, másoknak is csinál dolgokat. Az iskolaérett testi arányai megváltoznak. Aprólékos, finom mozgásra is képes. Játéka céltudatos, tervezett. Be tud kapcsolódni ajánlott tevékenységbe. Alkotó tevékenységében tudatosság mutatkozik, kidolgozza a részleteket. Bizalmas kapcsolatra vágyik felnőttekkel, akikben követhető tekintélyt láthat. Kialakul az ok-okozati gondolkodás. Általános feladatok o A gondozó a gyermek megnyilatkozásaiból tudja meg, hogy mire van szüksége a gyermeknek. o A cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődéséhez figyelmes, tapintatos vezetéssel segíti a gyermeket a gondozó. o Óvni kívánjuk a gyermek fejlődő belső világát. o Ott ajánlunk segítséget, ahol a gyermek éppen tart és megvárjuk nem siettetjük, hogy a gyermek önállóan találja meg a következő lépését. o Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújtunk. o A gyermek életkorának megfelelő határokat szabunk és a gyermeket szeretetteli módon ösztönözzük azok betartására. o A gondozó kivárja azt az időpontot, amikor a gyermek maga kezd cselekedni. o Mindennapi munkák bemutatása : ételosztás, mosogatás, rendrakás, takarítás o Mesélés, zenehallgatás, ének, vers o Együttműködés a szülőkkel A testi, lelki és szellemi erő sokoldalú fejlődésében, fejlesztésében minden elhamarkodottság nélkül akarjuk a gyermeket vezetni. Az idő előtti absztrakt, verbális és intellektuális tanítás elvonja a személyiség önfejlesztő erőit azoktól az adott életkorban legfontosabb feladatoktól, melyek a testi-lelki egészségét szolgálják. A családi napköziben nagyon fontosnak tartjuk a ritmus kialakítását. Elsősorban azért, mert a napi / heti / évszakköri ritmus követése érzelmi biztonságot ad a gyerekeknek: ez megkönnyíti a beilleszkedést, az otthonitól különböző élet elfogadását. Másodsorban azért, mert sokkal egyszerűbb dolga van így a gyerekkel foglalkozó felnőttnek is: a gyerekek már szavak nélkül is tudják, mi következik. A szoktatás egyik legeredményesebb eszköze a gondozó, illetve a szülő példamutatása. A tekintéllyel bíró felnőtt szuggesztív erővel hat a gyermekre: önkéntelenül utánozza a hangját, mozdulatait, szokásait. A gyermeki életforma szokásrendszerét hamarább magáévá teszi, ha a környezetében élő felnőtteknek is megvannak a maguk rendszeres, pontos szokásaik, megbízható időbeosztásuk. A napi ritmust a nevelők elképzelési alapján a gyerekekkel és a szülőkkel együtt (mindannyiunk igényeihez rugalmasan alkalmazkodva ott, ahol lehet) alakítjuk ki. 12

13 Tevékenységek A játék a megismerés, önkifejezés eszköze, a gyermeki fejlődés alapvető tevékenysége, egyúttal a gyermeki öröm forrása. Hozzájárul a világ megismeréséhez, segíti a testi, értelmi és szociális fejlődést. Az alkotótevékenység révén, mint a rajzolás, festés, építőjátékok, konstrukciós játékok, fejlesztjük az észlelést, tapintást, a szem és a kéz koordinációját, az önkifejezést, az alkotókedvet. A verbális fejlesztés az érzelmi, értelmi, szociális fejlődést szolgálja, az ismeretszerzés, a tapasztalatszerzés eszköze. Nagy jelentősége van a verseknek, meséknek, a bábozásnak a szókincsbővítésben, tanulásban. A környezeti nevelés a szűkebb és tágabb környezet, a család, a természet, az évszakok megismerését szolgálja. Játékos foglalkozásokat szervezünk a szobában, a kertben egyaránt. Példamutatással tanítjuk a gyermekeknek a szelektív hulladékgyűjtést, felhívjuk a figyelmüket a veszélyes hulladékokra és a vizek védelmére. A mozgás a kisgyermek tanulásának egyik alapvető formája, hiszen egész személyiségével szívja magába a környezetét, az onnan jövő információkat. Fizikai teste ennek egyik elsődleges eszköze. Szabad és irányított mozgásos játékok során a gyermekek izommemóriájába is beépülnek a szerzett tapasztalatok. A mozgás másik fontos funkciója a gyermekben zajló érzelmi folyamatok kifelé csatornázása, az őt ért benyomások feldolgozása. A mozgás koordináltságának fejlődésével a gyermek későbbi tanulási képességei is nagymértékben növekednek. Szobatisztaságra nevelés: Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, WC használat a gyermek fejlettségének megfelelően történjen. A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen tervezzük meg, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra. Mosakodás: Pelenkázás, WC és bili használat után minden alkalommal kezet mosatunk a gyermekekkel. Ehhez biztosítjuk számukra a szappant, folyékony szappant, a folyó meleg vizet, minden gyermek számára külön jelével ellátott törölközőt. Öltözködés: Az öltözködésre mindig biztosítunk megfelelő helyet és időt a gyermekek számára. A kisebbeket - a gyermek közreműködését kérve és elfogadva mi öltöztetjük fel. A nagyobbakat - akik már önállósodni próbálnak - kis székre, padra vagy földre tett matracra ültetjük, ahol kényelmesen próbálkozhatnak az egyes ruhadarabok felvételével. Semmiképpen nem sürgetjük őket, hiszen a begyakorláshoz sok idő kell, de gyakori dicsérettel ösztönözzük őket a sikerre. 13

14 Étkezés: A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. A napirendünk lehetővé teszi, hogy minden gyermek nyugodt körülmények között étkezhessen. A gyermekek együtt ülhetnek az asztalhoz, ha már egyedül le tudnak ülni, illetve fel tudnak állni, és az ételadagjuk nagy részét önállóan el tudják fogyasztani. Új ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak kis mennyiséggel kínáljuk a gyermeket és csak akkor adunk neki többet, ha szívesen fogadja. Az ételből minden gyermek egyéni étvágyának megfelelő mennyiséget kap. Fokozza a gyermekek étvágyát, ha nem sürgetjük őket, és az étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermek tudását gyarapítják. Az étrendet legalább egy hétre előre tervezzük meg, megmutatjuk a szülőknek, hogy figyelembe tudják venni az otthoni ételek tervezésénél. Napi négyszeri élelmezést biztosítunk, melyen belül a reggeliről, a tízórairól, és az uzsonnáról magunk gondoskodunk helyben, a napközi konyhájában. Az ebédet külső cégtől rendeljük. Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és betartjuk. 14

15 Heti rend A heti rend tulajdonképpen a hét azonos napjainak egyformaságát jelenti. Vagyis minden hétfőn ugyanaz történik, ettől lesz összetéveszthetetlenül hétfő, és fog különbözni megfelelő mértékben a keddtől és a péntektől. Ez fontos támpont a gyerekeknek a tájékozódásban, hiszen a gyerekeknek nincsen kialakult időérzéke. Hétfő: ének, mondókázás Ez a foglalkozás a gyermekek ritmusérzékét fejleszti. Már a legkisebbek is szeretik a ritmusos, ritmikus mondókákat. Szívesen utánoznak, fejlődik a szókincsük. Kedd: kézműves foglalkozás (gyurmázás, gyapjúkép készítés) Itt a gyerekek kézügyessége fejlődik. Elősegíti a fantázia, kreativitás és akár az érzelmek megjelenését. Szerda: vizuális foglalkozás (rajzolás, festés) A rajzolásnál, festésnél a gyerekek térbeli, időbeli tájékozódását fejlesztjük. Nagyon fontos az érzelmek kifejezése festéssel, rajzolással. Csütörtök: mozgásos tevékenység Bár nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek minden nap eleget mozogjanak, és ehhez minden lehetőséget meg is adunk nekik, hetente egyszer kicsit irányítottan is végezzük ezt a tevékenységet, azért, hogy új mozgásformákkal és mozgásos közös játékokkal is megismerkedjenek Péntek: egyéb fejlesztő foglalkozások Ezen a napon egyéni szükségletek szerint fejlesztő szakemberek foglalkoznak egyenként a gyerekekkel (logopédus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus ). A többiekkel szabad játék zajlik. 15

16 Napirend A napirend minden nap ugyanolyan (az ünnepnapokat kivéve), és ezzel a heti rendhez hasonlóan segíti a gyermeket az idő tagolásában. A napirend azonban nem pontos, perchez kötött időhatárokat jelent, hanem a dolgok egymásutániságát. A rendszeresség rendkívül fontos, mert az állandóan ismétlődő dolgok a kicsi gyerekek biztonságérzetét növelik. Napirendünk a következő, amely természetesen az évszakoknak és az időjárásnak megfelelően rugalmasan változik: óráig: Folyamatosan érkeznek a gyerekek a csoportba. A gondozók tájékozódnak a szülőtől a gyermek aktuális állapotáról, segítik a szülőtől való elszakadást, vigasztalnak, ölbe vesznek, simogatnak, beszélgetnek a gyermekekkel, játékot kínálnak, játszanak a gyermekekkel, biztosítják az önfeledt játék lehetőségét óráig A gondozók elvégzik a szükséges gondozási műveleteket: pelenkát cserélnek, közreműködnek a nagyobbak kézmosásánál, segítik a helyes szokások kialakulását a tisztálkodással kapcsolatosan. A gyermekek reggeliztetése közben a gondozók jelenléte biztosítja a családias, oldott légkörben történő étkezést, elősegíti a gyermekek önállósodási törekvéseit. Szükség szerint a pihenés biztosított a gyermekeknek óráig A délelőtt folyamán a gyermekek számára biztosított a szabad játékválasztás lehetősége a csoportban és az udvaron egyaránt, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően. A gondozók a szabad játék mellett kínálják azokat a fejlesztő hatású programokat, egyedi lehetőségeket, szolgáltatásokat, melyek elősegítik a kisgyermekek értelmi érzelmi, mozgás, zenei, szociális fejlődését (mesélés, verselés, játékos torna, alkotó játékok, énekes játékok, ünnepekre való ráhangolódás, készülődés). A gyermekek számára önkéntes, egyéni érdeklődésétől függ a részvétel a különböző tevékenységekben. Tízórai folyadék vagy gyümölcs biztosított a gyermekeknek mely játékhelyzet közben van felkínálva. A gondozók segítik a társkapcsolatok alakulását a csoporton belül óráig Készülődés az ebédhez: a gondozók a gyermekek egyéni gondozását végzik, az önállósodási törekvéseket segítve óráig A gyermekek ebédelnek a koruknak megfelelő étrend biztosításával. A gondozók segítik az önállósodást a terítésnél, merítésnél stb. A gondozók szükség szerint segítik, családias légkört teremtenek, biztatják a gyermekeket a kulturált étkezés elsajátítására, ételfajták megismerésére. 16

17 óráig A gondozók alváshoz szükséges nyugalmat teremtenek (halk zene, mese, az otthonról hozott saját játék, cumi, kendő biztosítása) óráig Ébredés után uzsonnáznak a gyermekek - életkoruknak megfelelő étrend biztosításával, a megfelelő étkezési hangulat megteremtésével, önálló étkezés kialakulását segítik a gondozók óráig A gyermekek számára a szabad játékválasztás és tevékenységek biztosítása, a csoportban és a szabadban egyaránt. Folyamatosan mennek haza a gyermekek. A gondozók a partneri együttműködő kapcsolatban részletesen informálják a szülőket a gyermek napközbeni tevékenységéről. A családi napköziben szeretnénk a hagyományos ünnepköröket (Advent, Farsang, Húsvét) valamint Anyák napja, Gyermeknap megtartani. Ezen kívül minden gyerek születésnapját is megünnepeljük. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK: Nyitvatartási időn túl és hétvégén a szülők igényeihez igazodva alternatív szolgáltatásokat nyújtunk. Időszakos gyermekfelügyelet, játszóház: A szülők néhány órás elfoglaltsága idejére (bevásárlás, ügyintézés) eseti, vagy rendszeres megőrzési lehetőséget játszóházi lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára. Gyerekzsúr (pl. szülinapi) Napközinkben lehetőséget tudunk biztosítani gyermekzsúrok szervezésére és lebonyolítására változatos, sokszínű programokkal. Angol nyelv oktatás: Napközinkben lehetőséget tudunk biztosítani az angol nyelv oktatásra felkészült gyermekszerető tanárokkal, akár szülőkkel közösen is. 17

18 AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA A beiratkozás menete: telefonos bejelentkezés / felvételi kérelem megküldése személyes találkozó a gyermekkel együtt 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás, kötelező oltások orvosi igazolása 1 havi ellátási díj befizetése napirend és házirend, árjegyzék, megállapodás elfogadása és aláírása Gyermekekről vezetett dokumentáció és a szülőkkel kötött megállapodás és mellékletei: - felvételi kérelem - megállapodás /szerződés szülőkkel - napirend - házirend - árak melléklet - üzenő füzet - fejlődési napló - jelenléti ív 18

19 CSALÁDI NAPKÖZI HÁZIRENDJE Érkezés-távozás A SZIL-HÁZ Családi Napközi naponta reggel 7:30-tól fogadja az érkező gyermekeket, igény esetén külön díj ellenében korábban is van lehetőség érkezésre. Kérjük, hogy a 9 óra után érkezők otthon gondoskodjanak a reggeliről. A családi napközi egész napos ellátásnál 17:30-ig fogadja a gyermekeket, fél napos ellátásnál 12:30-ig. Ezen időpontok után igény szerint időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk minden megkezdett óra 1000 Ft díjért. A Családi napköziből a gyermeket csak a szülők, vagy az általa az üzenő füzetben írásban megbízott személy viheti el, 14 éves kor alatti kiskorú a feladattal nem bízható meg. Személyi igazolvány bemutatását kérheti a családi napközi. Ruházat, Játék A Családi napköziben minden gyermeknek külön rekesze van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a rekeszben, mert a napköziben hagyott, illetve a gyermeken levő vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. Évszaknak megfelelő (nyáron: kis sapka, kendő, szellős ruha, télen: kezes-lábas sapka, sál, kesztyű) váltó ruházatról és cipőről a szülő gondoskodik. Szükség esetén a szülő gondoskodik a pelenkáról, törlőkendőről és popsi krémről. A tisztasági felszerelésről (fogkefe, fogkrém) a szülő gondoskodik. Törölközőt, ágyneműt a napközi biztosít és ezek tisztántartásáról is gondoskodunk. Puha alvójáték, kistakaró behozatala megengedett. Hiányzás, szünet és egészségügyi rendelkezések A kötelező felújító, tisztító munkálatok szakszerű elvégzése miatt családi napközi a nyári időszakban 1 hétre bezár. A nyári szünet pontos idejéről idejekorán adunk tájékoztatást. Kérjük, a családi napközi vezetőjének előzetesen jelezzék a tervezett hiányzásokat. A gyermek, illetve csoporttársai egészsége érdekében lázas (37,5 o C, és ennél magasabb testhőmérséklet), hurutos, fertőzésre gyanús, antibiotikummal kezelt gyermek a családi napközit nem látogathatja. Ha a gyermek megbetegedése miatt nem látogathatja a családi napközit, kérjük, hogy még aznap 8 óráig jelentsék a hiányzást a vezetőnek. Abban az esetben, ha a gyermeken nap közben bármilyen megbetegedés tüneteit észleljük, haladéktalanul tájékoztatjuk a szülőt, hogy mielőbb gondoskodhasson gyermeke hazaviteléről, nyugalmáról és orvosi ellátásáról. 19

20 A betegség lezajlását követően a gyermek orvosi igazolással látogathatja újra a családi napközit. Táplálék-kiegészítők, vitaminkészítmények adagolása a szülők írásbeli kérésére történik. A szülőknek írásban (az üzenő füzetben) kell nyilatkozniuk a gyógyszerszedéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben, állandó gyógyszerkezelés esetén, NEM AKUT BETEGSÉG okából. Kapcsolattartás A család és a családi napközi együttműködésének formái között jelentős szerepet játszik a beszoktatást megelőző családlátogatás, a szülői közreműködéssel történő, fokozatos beszoktatás, a napközi nyitottsága, a napi találkozások rutinja, az üzenő füzet és a szülői megbeszélések. A kapcsolattartás, tájékoztatás egyéb formái: hirdetőtábla, írásos tájékoztatás, napló, nyílt napok, időpont egyeztetés utáni beszélgetések, tervezett programok, vezetői fogadóóra. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza a napközibe, a távolmaradás tényét 12 órán belül közölje a családi napközi vezetőjének. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen és örömmel fogadjuk, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be! Fizetési vagy egyéb gondjaik esetén forduljanak bizalommal a Családi napközi vezetőjéhez, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. További tájékoztatás A gyermekekről a jogszabályok által előírt és beiratkozáskor- megadott adatokat nyilvántartjuk és kezeljük. Szülő jogszabályi lejelentés kötelezettség miatt köteles jelezni a szolgáltató felé, amennyiben a gyermek nevén táppénzt vesz igénybe. A panaszjog gyermekjog gyakorlására kijelölt szerv elérhetőségét a családi napközi a faliújságra helyezi ki. Külön árjegyzék tartalmazza a gondozási díjakat. A szolgáltató évi egy alkalommal élhet az árváltozás jogával. Kelt: 20

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény. Családi napközi. Házirendje

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény. Családi napközi. Házirendje Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Házirendje Gyönk, 2012-07-05. Készítette: Biró Kornélia igazgató A szolgáltatás neve: Családi Napközi A szolgáltató neve: HEGYHÁT Integrált Szociális

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

PALÁNTA CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA. Gödöllő, Szilhát utca 14.

PALÁNTA CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA. Gödöllő, Szilhát utca 14. PALÁNTA CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Készítette: Mohácsi Rita és Harangi Rita Gödöllő, 2012. november Módosította: Csapó Beatrix és Murguly-Volentér Anett Gödöllő, 2014. május Alapadatok

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez. A szakmai program kötelező tartalmi elemeit NM rendelet 4/A. (1) tartalmazza:

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez. A szakmai program kötelező tartalmi elemeit NM rendelet 4/A. (1) tartalmazza: Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez A szakértői vélemény az alábbi jogszabályokat, valamint a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramját veszi figyelembe. a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 1 Az ellátott gyermekek köre 1/1, A Maszoret Avot Családi Napközi 0-14 éves, a Bölcsőde 20 hetes -3 éves korú, családban élő gyermeket fogad be a szülővel,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2015. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

H Á Z I R E N D KUCKÓ BÖLCSŐDE FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: délelőtt: ig délután: ig tart.

H Á Z I R E N D KUCKÓ BÖLCSŐDE FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: délelőtt: ig délután: ig tart. H Á Z I R E N D BÖLCSŐDE NEVE: SMJV. EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KUCKÓ BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE CÍME: 9400 SOPRON, DEÁK TÉR 25. TELEFONSZÁMA: 99/311-385 BÖLCSŐDEVEZETŐ NEVE: GYULAINÉ KARSAI KATALIN MOBILTELEFON: 06-20-4344007

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03.

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. LAMENDA KFT. tevékenysége számviteli, pénzügyi, könyvelési szolgáltatás civil szervezetek

Részletesebben

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 2. Tel: 83/ HÁZIREND

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 2. Tel: 83/ HÁZIREND Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 2. Tel: 83/310-557 HÁZIREND GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA BÖLCSŐDE TAGINTÉZMÉNYE KÉSZÍTETTE: Világos Csabáné Intézményvezető

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. A bölcsőde címe: Kerekegyháza, Erdő u. 31/a. Telefonszáma: 76/ A bölcsődevezető neve: CSORBÁNÉ TAKÁCS ERIKA

H Á Z I R E N D. A bölcsőde címe: Kerekegyháza, Erdő u. 31/a. Telefonszáma: 76/ A bölcsődevezető neve: CSORBÁNÉ TAKÁCS ERIKA K E R E K E G Y E R D Ő H Á Z I R E N D B Ö L C S Ő D E A bölcsőde címe: Kerekegyháza, Erdő u. 31/a. Telefonszáma: 76/361-067 A bölcsődevezető neve: CSORBÁNÉ TAKÁCS ERIKA Bölcsődénk a beíratott gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM 2015. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 Játszóházunk neve: Csanoda Játszóház Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon:

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Bölcsődei házirend. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye. Lakitelek, Petőfi S.u.2.

Bölcsődei házirend. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye. Lakitelek, Petőfi S.u.2. Bölcsődei házirend Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye Lakitelek, Petőfi S.u.2. Kedves Szülők! Bölcsődénk egész napos nevelést, sokoldalú fejlesztést biztosít, 12 hónapos kortól 4 éves

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon:

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: 06-32-312-299 Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben