ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE"

Átírás

1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE Ercsi Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről szóló 14/1999. (V.26) Kt. számú rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. valamint Ercsi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) rendelkezései alapján Ercsi Város Önkormányzat képviselőtestülete az Ercsi Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről szóló 14/1999. (V.26) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet Nagyközség elnevezései Város elnevezésre módosulnak. 2. A rendelet Településgazdálkodási Iroda megnevezései Városgazdálkodási Iroda megnevezésre módosulnak. 3. A rendelet Hatósági Iroda megnevezései Igazgatási Iroda megnevezésre módosulnak. 4. A rendelet 4. (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul: Bankszámlaszám (költségvetési elszámolási számla): A rendelet 4. (1) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosul: Számlaszámok (Postabank): gépjármű adó: építményadó: iparűzési adó:

2 bírság: késedelmi pótlék: bérlakás értékesítés: letéti számla: termőföld bérbeadás: idegen bevételek: céltámogatás: lakásépítési alap számla: A rendelet 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) Szervezési Iroda Igazgatási Iroda Pénzügyi Iroda Adó és Vagyongazdálkodási Csoport Városgazdálkodási Iroda Lakossági Kapcsolatok Irodája Polgármesteri Titkárság 7. A rendelet 1. számú mellékletének d) pontja az alábbiak szerint módosul: A Városi Gyámhivatal az alábbi körbélyegzőt használja: da.) VÁROSI GYÁMHIVATAL ERCSI

3 Magyar Köztársaság címerével 8. A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 9. A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 10. Ezen rendelet április 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Hodula Gyuláné mb. jegyző Bátki József polgármester

4 Ercsi Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítése és feladattérképe Polgármester 1 fő Polgármesteri Titkárság 1 fő Városi Gyámhivatal 2 Aljegyző 1 fő Jegyző 1 fő vezető 1 fő előadó 1 fő Szervezési Iroda Igazgatási Iroda Pénzügyi Iroda Városgazdálkodási Adó és Vagyongazd. 8 fő 5 fő 10 fő Iroda 5 fő Csoport 3 fő

5 Irodavezető 1fő Irodavezető 1fő Irodavezető 1fő Irodavezető 1fő Csoportvezető 1fő jogi biz. referens munkavédelem pü-i kapcs Pü-Gb. Referens közter. Haszn. Engedély kisebbségi ref. tűzvédelem külső szervekkel Ép. Hat ea. 1fő vagyongazdálkodás panaszügyek Szoc/gyám ea. 3fő Kiskincstár 6fő építéshat. Ügyek Pü-Gb referens jogi ügyek szoc.ügyek intézm. kapcs. Műszaki ea. 1fő Adóügyi ea. 2fő szám tech. Szerv jegyzői gyámügyek gépi könyv. körny. Védelem adóügyek test. ülések elők. Igazgatási ea. 1fő tb. Vagyonkataszter vízügy végrehajtás belső ellenőrzés műk. eng. tárgyi nyilv. kommunális ell. Munkaügyi ea. 1fő telephely eng. Számlázó Műszaki ea. 1fő irodavezető helyettes állat eü. Ügykezelő ök ingatlanok személy és munkaügy növényvéd Pénzügy 3fő ellenőrzése Munkaügyi ea. 1fő pénztár közműtérkép közhasznú munkások banki kapcs. Közterület felügyelő 1fő Intézményi ea. 1fő ök költségvetés helyszíni szemlék közter haszn. Ell. Ált. előadó 1fő helyszíni bírságolás iktatás helypénz beszedése irattár kezelése egyéb ig. fel. Ált előadó 1fő testületi ügyek Ügykezelő 1fő test. Ügyek

6 adminisztratív int. Ált. előadó 1fő szabálysértés birtokháborítás 2. számú melléklet a 14/1999.(V.26.) Kt. számú, Ercsi Város Polgármesteri Hivatalának ügyrendjéről szóló rendelethez Polg. Hiv. belső szervezeti egységek feladat- és hatásköri jegyzéke, valamint a szervezeti egységek közötti munkamegosztása I. Igazgatási Iroda 1. Hatósági engedélyekkel kapcsolatos feladatok: a) telephely engedélyezési eljárás b) működési engedélyekkel kapcsolatos feladatok c) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb üzletek nyitva tartásával kapcsolatos feladatok

7 d) szerencsejátékokkal kapcsolatos feladatok e) állattartással, állatok nyilvántartásával, állategészségüggyel kapcsolatos feladatok f) növényvédelemmel, szőlőtermesztéssel és borgazdálkodással kapcsolatos feladatok g) ebekkel és veszélyes állatok tartásával kapcsolatos feladatok h) állatpanzió, állatmenhely létesítésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok i) marhalevelekkel kapcsolatos ügyintézés 2. Szociális és jegyzői gyámügyi feladatok 3. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok a) kapcsolattartás az Egészségügyi Központ egyes szolgálataival, egyes feladatok meghatározása, koordinálása a nevelési-oktatási intézményekkel b) házi gyermekorvosi szolgálattal kapcsolatos feladatok c) ifjúsági orvosi szolgálattal kapcsolatos feladatok d) védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatok 4. Polgári védelemmel, honvédelemmel kapcsolatos feladatok 5. Rehabilitációs feladatok 6. Szakfordítói és tolmács igazolvánnyal kapcsolatos feladatok 7. Ipari. Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok

8 8. Munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok 9. Vámigazgatással, jövedéki eljárással kapcsolatos feladatok 10. Szociális vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok 11. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 12. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezése 13. Hagyaték teljes körű ügyintézése 14. Közoktatással kapcsolatos feladatok: a) az óvodai, valamint az alap- és középfokú iskolai ellátás működési feltételeinek biztosításával összefüggő képviselőtestületi hatáskörbe tartozó döntések előkészítése b) városi közoktatási tevékenység koordinálása c) közoktatási intézmények, intézményvezetők tevékenységének szakmai véleményezése d) tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos szervezési és hatósági feladatok e) nem önkormányzati fenntartású intézmények működési engedélyéhez köthető eljárás lefolytatása f) alapító okiratok karbantartásával kapcsolatos eljárás g) intézményi Szmsz-ek áttekintése, javaslattétel az elfogadásra h) gyermekek szakértői vizsgálatának elrendelésére vonatkozó hatósági eljárás i) közreműködés a Képviselőtestület által kiírt közoktatási pályázatok lebonyolításában j) intézményvezetői pályázatok kiírásával, pályázati eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatok k) ágazatra vonatkozó intézményi statisztika és adatszolgáltatás teljesítése

9 15. Közművelődéssel kapcsolatos feladatok: a) városi közművelődési tevékenység, kulturális rendezvények koordinálása b) közművelődési intézményvezetői pályázatok kiírásával, a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok c) közreműködés a Képviselőtestület által kiírt pályázatok lebonyolításában d) közművelődési intézmények, intézményvezetők tevékenységének szakmai véleményezése e) egyesületek, társadalmi szervezetek, művészek, művészeti csoportok tevékenységének figyelemmel kísérése, munkájuk segítése f) helytörténeti tevékenység koordinálása g) ágazatra vonatkozó intézményi statisztika és adatszolgáltatás teljesítése II. Szervezési Iroda 1.) a helyi önkormányzat működésével, kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok a) a Képviselőtestület üléseinek előkészítése, előterjesztések elkészítésének megszervezése b) önkormányzati rendelet-tervezetek, előterjesztések készítése, jogi véleményezése c) deregulációs feladatok d) A Képviselőtestület működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok e) Az önkormányzati rendeletek, határozatok kihirdetése, végrehajtásuk megszervezése f) A Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvek elkészítése g) Helyi kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése h) A közigazgatási munka korszerűsítésével kapcsolatos feladatok i) A Polgármester, Jegyző önkormányzati munkájának segítése 2.) helyi önkormányzat társulásaival kapcsolatos feladatok

10 3.) választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok 4.) információs rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok a) a Hivatalban alkalmazott szoftverek beszerzésének megtervezése, koordinálása, átvétele, bevezetése b) helyi hálózat és gépek, valamint azok operációs rendszerének összehangolása, illetve karbantartásának megszervezése c) a rendszer adatainak rendszeres archiválása d) a Hivatal által beszerzendő valamennyi rendszerüzemeltetési feltétel biztosítása, azok véleményezése, fejlesztési tervek kidolgozása e) hivatalon belüli alaprendszerek oktatása f) hardver, szoftver üzemeltetésével kapcsolatos napi, operatív feladatok 5.) földrajzi névvel, elhelyezéssel kapcsolatos feladat 6.) szabálysértés és birtokháborítási ügyintézés 7.) személyzeti-, képzési- és munkaügyi feladatok a) a hivatal dolgozói és az intézményvezetők személyi anyagának kezelése b) kinevezések, a közszolgálati jogviszony megszüntetésének, vezetői és egyéb megbízások előkészítése c) munkaköri leírások naprakészségének biztosítása d) jubileumi jutalomra jogosultak nyilvántartása, és a jubileumi jutalom kifizetéséről történő intézkedés

11 e) nyugdíjazással kapcsolatos munkáltatói feladatok előkészítése f) szakmai képzés, továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga szervezése g) polgári szolgálatosok felvétele, elszámolással kapcsolatos feladatok h) munkáltatói jövedelemigazolások kiállítása i) Közigtad adatszolgáltatás j) Változásjelentések elkészítése. Leadása a TÁH felé k) Szabadság-nyilvántartás vezetése 8.) fegyelmi és kártérítési felelősséggel kapcsolatos feladatok 9.) panaszügyek vizsgálatával kapcsolatos feladatok 10.) foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliek ellátásával kapcsolatos feladatok 11.) közhasznú munkások felvételével kapcsolatos feladatok 12.) Iktató és Irattári feladatok: a) ügyiratok iktatása, szerelése, csatolása, irattározása b) központi irattár kezelése c) ügyiratforgalmi statisztika elkészítése d) iratok selejtezése, levéltári átadása

12 III. Pénzügyi Iroda 1.) adósságrendezéssel kapcsolatos feladatok 2.) költségvetéssel kapcsolatos feladatok 3.) társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos feladatok 4.) kiskincstár működtetése 5.) Vagyonkataszter nyilvántartása IV. Adó és Vagyongazdálkodási Csoport 1.) adóhatósági tevékenységgel, végrehajtással kapcsolatos feladatok kapcsolatos feladatok a) központi és helyi adókkal kapcsolatos adóhatósági feladatok b) adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, könyvelése, elszámolása, behajtása c) adó- és értékbizonyítványok kiállítása d) költségmentesség, nemleges adóigazolás kiállítása e) vagyoni bizonyítvány kiadása f) végrehajtási intézkedések foganatosítása 2.) vagyongazdálkodás a) önkormányzati vagyonnal, önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével

13 összefüggő feladatok b) önkormányzati ingatlanok bérbeadása, bérleti szerződések elkészítése c) önkormányzati tulajdonviszonyok rendezésével kapcsolatos feladatok d) ingatlanvásárlás előkészítése, ingatlanok értékbecslésének elkészíttetése, kitűzések megrendelése e) nyilvántartás vezetése az önkormányzati tulajdonú ingatlanokról és azok bérlőiről f) önkormányzati ingatlanok bérbeadásának intézése V. Városgazdálkodási Iroda 1.) közterület felügyelettel kapcsolatos feladatok 2.) gyepmesteri, mezőőri feladatok irányítása 3.) építésügyi igazgatással, műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatok 4.) földdel, vízügyi, közlekedési, hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok 5.) kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: a) közterület-használat engedélyezése, közterület-használat díjának megállapítása b) önkormányzati beruházások terveztetése, kiviteleztetése c) lakossági kommunális beruházások bonyolítása d) városfejlesztési célú támogatás elnyeréséhez szükséges anyagok összeállítása

14 e) az önkormányzat részére pályázat útján elnyerhető anyagi támogatási lehetőségek felderítése, az ehhez szükséges pályázatok elkészítése f) intézményi felújítások terveztetése, kivitelezése, műszaki ellenőrzése g) közművek nyilvántartásba vételének kezdeményezése h) energiagazdálkodással és engedélyezéssel kapcsolatos feladatok 6.) közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 7.) környezet-, természetvédelemmel és környezetgazdálkodással kapcsolatos feladatok: 8.) építéshatósági feladatok: a) építési, bontási, elvi építési és használatbavételi engedélyezési eljárás b) építési munkák hatósági engedélyezése c) engedélytől eltérő építkezések esetén a szükséges eljárás lefolytatása d) ingatlanrendezéssel és telekalakítással kapcsolatos feladatok e) rendezési tervek készítésében, felülvizsgálatában és módosításában való közreműködés f) közterületi építési és bontási engedélyek kiadása g) műszaki tervtár kezelése, alaptérképek karbantartása h) építmények, építményrészek használati módjának megváltoztatására irányuló engedélyek kiadása i) közmű és vonalas létesítmény engedélyezéséhez kapcsolódó szakhatósági feladatok j) házszámozás hatósági engedélyezése k) hatósági nyilvántartások és statisztikai kimutatások vezetése

15 VI. Lakossági Kapcsolatok Irodája 1.) Okmányirodai feladatok: a) lakcímigazolvány kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok b) személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok c) vállalkozói igazolványok kiadásával, kezelésével kapcsolatos feladatok d) okmányirodai, adatbiztonsággal kapcsolatos nyilvántartások vezetése e) az okmányiroda értesítési, adattovábbítási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok 2.) Népesség-nyilvántartási feladatok a) a polgárok személyazonosító és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás vezetése, és ebből a törvény által meghatározott feltételekkel történő adatszolgáltatás teljesítése, igazolványok kiállítása b) hatósági bizonyítvány kiadása a személyazonosító jelről c) adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése d) lakcímrendezés e) adatszolgáltatás letiltására vonatkozó nyilatkozatok nyilvántartása, OSZH-ba történő továbbítása f) a választók névjegyzékének összeállítása és kezelése 3.) Anyakönyvi feladatok a) születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése és az ezzel összefüggő hatósági feladatok b) anyakönyvi kivonatok kiállítása és kapcsolódó nyilvántartások vezetése c) névváltoztatási kérelmek elbírálása d) családi eseményekkel összefüggő ünnepségek - pl. házasságkötés, névadó

16 szervezése, lebonyolítása e) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratainak továbbítása az okmányirodának 4.) Ügyfélszolgálati, lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok a) lakosság részletes tájékoztatása, általános információk adása b) lakossági kérelmek átvétele, továbbítása c) talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés d) hirdetmények közzététele, záradékolása, visszaküldése e) nyomtatványok, kiadása, átvétele f) telefonközpont működésének megszervezése g) portai szolgálat szervezése h) hivatali bélyegzők megrendelése, nyilvántartása VII. Városi Gyámhivatal 1.) Gyámügyi feladatok: a) ellenőrzi a személyes gondoskodást nyújtó ellátást, b) ellenőrzi a gyámügyi igazgatási feladatok ellátását, c) véleményezi az ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslatokat, d) közreműködik a képzési, továbbképzési feladatok ellátásában, e) elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított ügyekben, f) felettes szervként jár el a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított gyámügyi

17 igazgatási hatósági ügyekben, g) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb közigazgatási feladatokat. h) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél, - ha erre nincs mód - gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben, i) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, j) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és megváltoztatásáról, k) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, l) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, m) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, n) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, o) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről, p) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, q) dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, r) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét. 2.) Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról, b) a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 3.) A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét,

18 c) hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel. 4.) Örökbefogadással kapcsolatban a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, b) dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról, c) elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, d) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. 5.) Pert indíthat, illetve kezdeményezhet a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, d) a gyermek örökbefogadásának felbontása, e) a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 6.) Feljelentést tesz a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása,

19 b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 7.) A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban a) dönt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról, b) intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, d) dönt a szülői felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, e) hozzájárul a gyermek családba-fogadásához, f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, g) engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, h) dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben. 8.) A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, e) külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, zárgondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.

20 9.) A vagyonkezeléssel kapcsolatban a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, e) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával kapcsolatos ügyekben, f) közreműködik a hagyatéki eljárásban. VIII. Polgármesteri Titkárság 1) A Polgármester fogadóóráinak bonyolítása 2) A Polgármester programjának szervezése 3) A Polgármesteri Hivatal beérkező ügyiratainak átvétele, majd szétosztása az egyes irodák között 4) Titkársági telefonközpont kezelése 5) A Polgármester ügyiratainak átvétele, ügyintézése

21

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80 Tel.: (06) 47-334-092; Fax: (06) 47-334-096 E-mail: cigandph@t-online.hu Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala 2010. november 1 Adóhatósági jogszabályok 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-18082-2/2012. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2011. évi hatósági

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája 1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája ALPOLGÁRMESTER ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ ALPOLGÁRMESTER JEGYZŐ ALJEGYZŐ JEGYZŐI IRODA PÉNZÜGYI IRODA (ADÓCSOPORT) ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA MŰVÁK IRODA Adat megnevezése Megjegyzés

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA PÉNZÜGYI CSOPORT Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Titkársági Osztály: - Jogi és Önkormányzati Iroda - Támogató Iroda Ügyfélszolgálati Osztály: - Adóigazgatási Iroda - Általános Igazgatási

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben