jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest"

Átírás

1 jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest K^ZC ^ : C-.ll F 5 h o Szolgálati találmány ELJÁRÁS ÉS BEEIEUDEZÉS RADIOAKTÍV ÉS/VAGY MÁS VESZÉLYES AÜYAGOK SZÁLLITAS/RAÉS/VAŰY TÁROLÁSÁRA Erőmű- ée Hálózattervező Vállalat, Budapest Feltalálóks : LTPTÁK Lálzló oki. hőfizikue mérnök, Budapest, 55 LÓRÁUD Ferenc oki. hfífizikua mérnök, Budapest, 15 PÁJER Imre oki. villamosmérnök, Budapest ( 15.%f TAKÁXS Ferenc : oki.' hófieikus mdriiök, Budapest / 15 % A bejelentés napjai * l641/0a

2 We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report m^y not be up to the proper legibility standards,even^tffough the best possible copy was \sed for preparing the master fiche.

3 - 2 - A találmány tárgya eljárás és berendezés radioaktiv és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és tárolására, melynek soréin a /radioaktiv/ tárgy szemcsés anyaggal töltött tartályban nyer elhelyezést. A szemcsés anyag hivatott arra, hogy biztosítsa a /radioaktív/ tárgy/ak/ fizikai- és sugárvédelmét. 'A radioaktiv anyagok szállítására és tárolására számos eljárás és berendezés ismeretes. A szállításra és a tárolásra használatos berendezések általában különböznek egymástól. A. radioaktiv anyagok szállítására és a szállítandó anyag védelmére általában vastagfalú, jól zárhaté fémedényeket /konténereket/ használnak. Ebben helyezik el a radioaktiv anyagot tartalmazó hermetikusan zárt edényt /biztonsági tartályt/. A radioaktiv anyagok, de különösen a nagyaktivitásu anyagok szállítási módjával szemben számos követelményt támasztanak. A követelmények lényegé, hogy a szállíté tartálynak/konténernek/ megfelelő fizikai /mechanikai, termikus^ stb./ és sugárvédelmet kell biztosítania a radioaktiv anyagot tartalmazé biztonsági tartály számára mind normál körülmények, mind a;szállítás kap- 'csán előforduló különböző balesetek során.

4 - 3 - A bzállitókociténért különböző, előirt tartalmú próbáknak kell alávetni, amelyek a balesetek sórán létrejövő hatásokat imitálják. A próbákat sikeresen kiállt konténertipust - mint a szállítási szabályzatoknak eleget tevőt - minősitik. A fontosabb próbák a következők: - ejtéspróba betonfelületre 9 m magasból és tüskére 1,20 m magasból, - tűzállósági próba 800 C-on 1/2 óráig, - vizállósági próba, melynek során a vízbe meritett szállítmányt 15 m-es vízmélységnek megfelelő nyomásnakteszik ki. A próbák alatt ég utánuk a környezetbe csak jelentéktelen mennyiségű radioaktív anyag kerülhet, továbbá alrendszernek meg kell őriznie sugárvédelmi képességét. A sokféle követelmény kielégítése á konténer kialakítását igen nehézzé 'teszi. A hagyományos műszaki megoldás - a vastagfalu konténer - szemszögéből nézve ezek a követelmények részben ellentmondásosak. Ténylegesen, minél nagyobb aktivitás szállítására méreteződik a konténer, annál nagyobb lesz a sugárvédelmi igények miatt a falvastagsága ób a súlya is. Ebben az esetben viszont romlik a dinamikus hatásokkal /ejtéspróbák/ szembeni ellenállása, s.úgyszintén romlik, a hőhatással szembeni ellenállása is. Minél nagyobb a berendezés falvastagsága, annál nagyobb feszültségek ébrednek benne dinamikus erőhatás és hőhatás esetén. A jelzett probléma kiküszöbölése érdekében a nehéz konténereket többrétegű kialakításban gyártják.

5 - 4 - A ház külbő éb belső acélrétege között egy p.uhább fémréteg - pl. ólom - van, ami által a dinamikus feszültségek csökkennek. Ennek ellenére a rétegelt falu konténerek is számos hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek: a./ a konténer általában célberendezésnek tekinthető, benne meghatározott méretű és maximált aktivitású tárgy szállítható; b./ mivel a szállitandó tárgy /biztonsági tartály/ a konténerben légréssel helyezkedik el, ha a szállítmánynak nagy az aktivitása - s ebből adódóan a belső hőfejlődése - nehézkes a hő elvezetése és az aktiv anyag felmelegszik; c./ a tűzállósági próba nagy külső hőterhelése esetén a fémkonténer a hót átvezeti a biztonsági tartály felé, kis hókapacitása miatt a. konténer nem ad elég termikus védelmet, s a biztonsági tartályban levő aktiv anyag erősen felmelegszik; d./ dinamikus hatások /ütközések/ során a biztonsági tartály súlyából adódó tehetetlenségi erőket csak bonyolultan és tökéletlenül lehet átvinni a.konténerre, - vagyis a biztonsági tartály kinetikus energiáját gyakorlatilag maga a tartály emészti fel deformációja'révén - 8 igy fennáll sérülésének lehetősége.;

6 - 5 - e./ a többrétegű nehéz konténerek - amelyek különösen nagytérfogatu és nagy fajlagos aktivitású anyag szállítására méretezettek - gyártása bonyolult, magas gépgyártási felkészülést igényel, és ennek megfelelően a konténerek rendkivül drágák. A felsorolt hátrányokai bizonyos mértékig - elsősorban a magas árat - csökkentik azok a megoldások, amelyeknél a konténer sugárvédelmének egy részét nem a konténer fémteste, hanem a fémtestre felszerelt rekeszekben elhelyezett anorganikus szemcsés anyag biztosítja. Ilyen megoldást ismertet a NAÜ "Radioaktiv anyagok szállitási csomagolása és prébái" szemináriuma /Bécs, febr / anyagaiban megjelent egyik előadás /IA3A-SU-147/ 4-ez./. Ennek szerzője Y/.R.Taylor, cime: "Alacsonyaktivitásu üzemanyagkötegek csomagolásának tervezése és fejlesztése". Az ismertetett megoldás szerint a szállitékonténer belső oldalán rekeszekre osztott lemezboritás van, s a rekeszekben vermiculite töltet van. Ezt a megoldást azonban igen kis aktivitású, friss üzemanyagra ajánlják. A belső töltőanyag rekeszekben történő' rögzitett elhelyezése lényegesen nem csökkenti az a-d pontokban felsorolt műszaki hátrányokat. Nagyaktivitásu anyagok - pl. kiégett üzemanyag - tárolásának legáltalánosabb módja az aktiv a'nyagnak vizzel töltött medencében történő tárolása.

7 A vizalatti tárolásnál a viz biztosítja az aktiv anyag sugárvédelmét éa hűtését. Egyúttal lehetővé teszi az aktiv anyag viszonylag egyszerű manipulálását /berakását, kiemelését/, mivel a művelet időtartama alatt is biztosítja a viz a hűtést és a sugárvédelmet. A vizalatti tárolás kétségkívül meglevő előnyei mellett számos problémával jár, melyek különösen kedvezőtlenek a kiégett üzemanyag tárolása során: a./ A vizben tárolt anyag - pl. a kiégett üzemanyag - burkolata korróziónak van kitéve. Korróziós sérülés esetén a burkolat alatti oldható radioaktív anyagok kijutnak a vizbe, a gáznemüek a vízből a tároló légterébe távoznak.- /Pl. a kiégett "fűtőelemek burkolata alatti gázrésben levő hasadványok./ b./ A radioaktív szennyeződés miatt a viz folyamatos tisztítást igényel, a tároló légterét szellőztetni kell. Szükséges az elszívott levegő tisztítása, a viz hűtését pedig kényszerkeringtetéssel kell megoldani. c./ A viz az intenzív gamma-sugárzás-miatt radiolitikus bomlást szenved, s á keletkező durranó gázt ellenőrizni kell és el kell vezetni. d./ A tárolás költségeit növeli, hogy a tárolónál drága szerkezeti anyagokat - alapvetően rozsda mentes acélt -kell alkalmazni, továbbá - a bi tonság érdekében - a kettős viztömör tartály

8 - 7 - elvét kell alkalmazni, /A tényleges tároldirtályt egy második, szigetelt betontartálj ;cszi körül./ e./ A vizalatti tároló a külső hatásokra érzékeny, sérülékeny. Ha a viz - akár a berendezés meghibásodása, akár valamely katasztrófális természeti csapás miatt - elfolyik, a nagyaktivitásu radioaktiv anyag sugárvédelem és hűtés nélkül marad. Ez a környezetben jelentős sugárveszélyt okoz. A találmány szerinti eljárás és az azt megvalósító berendezés alapja az a felismerés, hogy a fluidizálha.tó, száraz szemcsés anyaggal töltött tartályban elhelyezett radioaktiv és/vagy más veszéjlyes anyagok szállitása és tárolása az eddig ismert megoldásoknál biztonságosabb és olcsóbb. Célunk a találmánnyal az eddigi megoldások hiányosságainak kiküszöbölése. Jelen találmány megvalósításával az eddigi szállítóberendezések következő hátrányait lehet kiküszöbölni: - a konténer nagy hőkapacitáea következtében és a "benne levő szemcsés töltet hőszigetelő hatása miatt lényegesen könnyebben viseli el a szállitf mány a tüzpróbát, a belső rész felmelegedése kicsi; - dinamikus hatások /ütközés/ esetén a biztonsági tartály kinetikus energiájának döntő részét nem önmaga veszi fel, hanem a szemcsés töltet, igy kevésbé sérülékeny a belső tartály;

9 gyártása egyszerűbb és olcsóbb, mint e többrétegű, nehéz konténereké. Á találmány szerinti eljárást alkalmezé nagyaktivitásu radioaktiv anyagokat táróié berendezés az' alábbi hátrányokat küszöböli ki: - a burkolat korrózióját és következményeit; - a sugárzást elnyelő közeg tisztításának szükségességét ; - a aurranógázfejlődést; - csökken a sérülékenység, és ezzel annak a veszélye, hogy a tárolt anyag sugárvédelem nélkül marad ; - nincs szükség kettős vízzáró tartályra. A radioaktiv anyagok találmány szerinti szállításánál és tárolásánál a sugárzó anyag sugárvédelmét -és fizikai védelmét ugy oldjuk meg, hogy száraz szemcsés anyagot tartalmazó tartályban /konténerben/ helyezzük el. A sugárzó anyag egyszerű, távirányitható betöltését illetve kiemelését az teszi lehetővé, hogy a müvelet idejére a tartály aljába gázt /pl. levegőt/ fuvatunk, mely átszivárog a légelosztó rendszer fölé beépített sürü szitán /amely pl. vastag filcből vagy szinterbronzból készülhet/, és fluid állapotba hozza á felette levő szemcsés töltetet. /A szemcsés anyagot az ismertetés során a továbbiakban homoknak nevezzük, nem korlátozva a homok szó értelmét a közismert kvarchomokra, hanem kiterjesztve tetszés szerinti száraz,

10 - 9 - gömbölyded szemcséjű ömlesztett anyagra, amelynek szemcseiiárete célszerűen kb. 0,1-1 mm,/ Ka szemcsés anyagon - azaz a honokon - egyenletesen elosztott gázt /pl. levegőt/ fújnak keresztül a fluidizációs határsebességet meghaladd, de a pneumatikus szállítási sebességnél kisebb sebességgel, akkor a szemcsék közti súrlódás olyan kis értékűre csökken, hogy a szemesehalmaz fluid állapotúvá válik,, azaz folyadékhoz hasonlóan viselkedik. Ilyenkor a homok térfogatsúlyánál nagyobb fajsúlyú tárgyak akadálytalanul, - saját súlyuknál fogva, - elmerülnek benne. A légáram megszüntetése után a fluid állapot is megszűnik, s a homokba süllyesztett tárgyat a homok - nagy bélsó súrlódásánál fogva - rögzíti. A tárgy kiemelése ugyancsak a homok légbefuvásos fluidizálásával történik. A fluidizált homokból a bemeritett tárgy akadálytalanul kiemelhető. A ezállitott és/vagy tárolt tárgyalt szükség szerinti hűtését a tartály megfelelő kiképzésével és elhelyezésével biztosítjuk ugy, hogy a fejlődő hőt gáz /pl. levegő/ természetes vagy mesterséges cirkulációjával vezetjük el. A találmány szerinti eljárást megvalósító, a fluidizált szemcsés védelem elvén alapuló, radioaktiv anya gok szállítására illetve tárolására szolgáló berende zés célszerű kiviteli alakjai több szempontból külön böznek egymástól, ezért ezt a két kiviteli alakot külön-külön ismertetjük.

11 A rajzokon az 1* ábra a találmány szerinti berendezés szállításra szolgáló kiviteli alakja éa a 2. ábra a találmány szerinti berendezés tárolásra szolgáié kiviteli alakja* A fluidizálható szemcsés védelmü szállítókonténer egyik lehetséges kiviteli alakjának függőleges metszetét az 1. ábra szemlélteti. A konténer fő részei az 1 konténertartály és a 2 fedél* Az 1 konténertartály domborított fenekű, hengeres acéladény. Jellemző átmérője 1-3 m, magassága 1*5-4 m, a szállítmány méretétől és a sugárvédelmi igényektől függően* Az 1 konténer tartály jellemző falvastagsága mm. Az 1 konténertartály felül tömített, peremes csavárós kötéssel rögzített sik - esetleg domborított - 2 fedéllel van lezárva. Az 1 konténertartály és a 2 fedelet I 1 i -»' >.. '. kívül á 3 Ütközésvéa5 bordák borítják 150 mm-nél nem nagyobb észtássál* A 3 titközésvédő bordák céljai Ütközés esetén az Ütközési energia egy részének felfogása, tüskére ejtés esetén pedig a koncentrált erőhatás elosztása nagyobb felületre, Ős ezzel az 1 konténerteirtály deformálódásának csökkentése. Hagyaktlvltásur éfős hőfej lődésü szállítmánynál a 3 ütközésvédő bordák javítják & konténer külső, természetes léghűtés ét le. Az 1 kant éner tartály aljában a 4 tartóperemre tömitetten és bonthatóan van beépítve az 5 szűrő e amelynek anyaga lehet vastag filc vagy más nagy légellenállású hajlékony szürőanyag. A kívánatos légellenállás 0,5-1 kpa, 3 om/s légsebebbógnél. Az 5 szűrőt alul és felül az acélszerkezetű, könnyű 6 ráos támasztja. Ennek szerepe nem teherviselés,

12 11 hanem as 5 azürő deformáló dásának (felpuposodásának) megakadályoaása lágbefuváskor. Az 5 szttrő etatlkailag az 1 konténertartály aljában lévő 7 darabos anyagú ágyra (pl. kavicságyra) támaszkodik. A 7 darai boa anyagú ágyon a fluidizáló levegő átszivárog, miközben a 7 darabos anyagú ágy maga Is segíti az egyenletes légeloszlást. Minőezen kívül a védendő 8 tárgyat körülvevő 9 szemcsés anyaghoz (homokhoz) hasonlóan sugárvédelmi ős fizikai védelmi szej repet is játszik. Szemcsemérete a homok szemcaeméretőnél jóval iqgyobb kell, hogy 11 egyen, mert igy a légbefuvásnál nem jön mozgásba, és nem tömíti el a 10 gázelosztón lévő 11 befuvőfejeket. A 7 darabos anyagú ágy jellemző szemcsemérete 3-5 mm. A konténerben lévő j szállítandó 8 tárgyat a homok fluidlzáoiója megszüntetésé Után a homok rögzíti, azonban szállítás közben a rázkódás hatására a homok belső súrlódása csökkenhet, ezért á tárgy elmozdulhat benne. Ennék megakadályozására a tárgyat a 12 rácsszerkezetű kosárba kell helyezni, és a 12 rácsszerkezetű kosarat az ugyancsak ráosszerketü 13 kosárfedéllel le kell zárni* A 12 rácsszerkezetű kosarat a homok szabadon átjárhatja. A 12 rácsszerkezetű kosarat az 1 konténertartály 14 belső merevítő vázához rugalmasan rögeitik a gumiharanggal védett 15 tartórugékkal. Erős dinamikus erőhatásoknál (ütközés) á 12 rácsszerkezetű kosár rugalmas rögzítése lehetővé teszi a védett 8 tárgy elmozdulását ' a homokban, s ezáltal annakkinetikus energiáját a homok veszi fel, nem pedig a 12 rácsszerkezetű kosár vagy ' í ; áe 1 konténer tartály, i^jbrrnál szállítási körülmények között

13 12 a 12 ráo00eerke2etu kosár a 8 tárgyat rögzíti, továbbá a 8 tárgy behehelyésénél megkönnyíti annak centrális elhelyezését, pozícionálja a 8 tárgyat* A centrális elhelyezés azért Bzükaéges, hogy a védelem minden irányban egyenértékű legyen. A konténer egy vagy több, különböző méretű 8 tárgy szállítására is alkalmas - feltételezve, hogy azok a 12 rácsszerkezetű kosárban elférnek. A B tárgyak eltérő mérete miatt betöltés után esetenként különböző homokszint állhat be* Ennek megakadályozására szolgál az 1 konténer tartály felső részén körbefutó 16 szintszabályozó vályú, ahová a felesleges homok át csoroghat a 16 szintszabályozó vályú peremén. A 8 tárgy eltávolítása után a 16 szintszabályozó vályúban lévő homok szelepeken keresztül visszaereszthető az 1 konténertartályba. Az 1 konténertártályt betöltése után a 2 fedéllel zárjuk le, ez.felülről rögzíti a homokot. A konténert a földön vagy a szállító járművön a 17 talpra állítjuk, amely a 18 szótanával csatlakozik az 1 konténertartályhoz. A konténer emelésére a talphoz csatlakozó ós az 1 konténertartály mellett végigfutó három darab 19 tartóoszlop szolgál, amelyeknek a végén a 20 emelőfül van* A konténert a 20 emelőfülekbe beakasztandó kereszttatóval lehet emelni* A konténer töltésének műveletsorát leemeljtika 2 fedelet :: - - kihuezuk a 21 porvédő huzat otjr amely harmonika szerűen kinyúlik, ezáltal az 1 konténertartály meghosszabbodik (A 21 porvédő húzat > egakadályozza á homok kiszóródását 1 ; i». ' -,... - '. j /, : és a tartályfedél i-ulebztéai aik behomokozódábát.)

14 13 - a homokot légbefuvásaal fluid állapotba hozzuk, s ennek érdekében a légeloszté szerkezet végén lévő tömlőt egy külső kompresszorhoz csatlakoztatjuk) a szükséges légmenynyiság az 1 knnténertartály keresztmetszetére vetítve kb* a p 120 m./h*m t a rendszer ellenállása egyenlő a homokréteg hidrosztatikus nyomásával plusz az elosztószerkezet ellenállásával ) (Általában a szokásos szállítási méreteknél kpa tttlnyomáe elégséges*) - kinyitjuk a 12 rácsszerkezetű kosár 13 kosárfedelét) - leeresztjük a szállítandó 8 tárgyat) - lezárjuk a 12 rácsszerkezetű kosár 13 kosárfedelét egy kulcsos zárszerkezet segítségével; - megszüntetjük a légáramot) - hajazükséges, kéziszerszámmal elsimítjuk a homok felszínét) - aszállitandó 8 tárgy tartókötelének végét beakasztjuk a 16 szint szabályozó vályún lévő fülbe ; - a légtömlő kinyúló részét eligazítjuk és rögzítjük) - a 21 p^védő huzatot vissza tó Íjuk) - a 2 födelet a helyére tesszük és az 1 konténer tartályt lezárjuk* A szállított 8 tárgy kiemelése hasonlóan tör-fedk. A találmány szerinti berendezés tárolására szolgáló egyik lehetf^ges kiviteli alakját a 2* ábra álapján ismertetjük, ahol példaképpen a nagyaktivitásu anyagok (például kiégett üzemanyag) tárolására szolgáló, fluidizálható szemcsés védelmü tárolókonténert ábrázoltmik függőleges metszetben. A tárolókonténer jellegében negegyézik a szállításra szolgáló kivi-

15 -14 - teli alakkal (szállítókonténer), azonban a szállítás ós * a tárolás eltérő követelményei miatt a szerkezeti elemek egy része.különböző* A fontosabb különbségek! - a tárolókonténért nem érik dinamikus arőhatásolc, ezért a 6 tárgy rögzítésére, pozicionálására és a konténer rögzítésére szolgáló szerkezeti elemek egyszerűsödnek} - a tárolókonténer viszonylag nagyaktivitásu 8 tárgyak tá-.rolására szolgál, amelyeknél a radioaktív bomlás miatti hő elvezetése intenzív hűtést igényel, amit a konténer elhelyezésénél kéli figyolembevenrii; - a tárolókonténert általában nem egyenként használjuk, hanem agy tárolóépületben modulrendszerű betonaknában (sejtekben) többet helyezünk el belőlük, s Ilyenkor a tároló- * aknák betonszerkezete is kiegészíti a tárolókonténer sugár- védelmét;... ^ ' ; ' " " - ' : A tárolókonténer fő részei az 1 konténer tartály és a 2 fedélé. Az 1 konténertartály lapos fenekű hengeres acéledény, amely égy kisebb átmérőjű alsó és egy nagyobb átmérőjű, felső hengerből van öszszeállitva. Az alsó hengeres rész jellemző átmérője 0,5-1*5 m, a felső rész átmérője 0,2-0*5 m-rel nagyobb A konténertartály jellemző hossza 4-7 m. A méretek a tárolandó radioaktív tárgy (tárgyak) méretétől éa aktlvitásától függően választandók meg. Az 1 knfctónertartély felülről a tömített, peremes csavaros köfcésu 2 fedéllel van lezárva. A 2 fedélen két darab 27 csonk van elhelyezve, a 2 fedél alatti lógta? aktivitásellenőrzés céljából történő Időszakos átfuvására. A tárolókonténer kisebb átmérőjű hengeres részében nyernek elhelyezést a tárolandó 8 tárgyak. Emiatt a konténernek ez az érzékeny része,; Így csak Fde kerülnek a hosszanti

16 -15-3 ütközéavédő bordák, amelyeknek osztása nam nagyobb 150 mm-nél. A tárolókonténerben elhelyezett nagyakt,lvitásu tárgyak viszonylag intene Ír hőfejlődése miatt a 3 ütközésvédő bordák fokozott szerepet játszanak a külső hűtés megoldásánál is. tartó Az 1 konténertartály aljában lévő 4 ^erem rbgziti tömitetten, de bontható kötéssel az 5 szűrőt, anély hajlékony, nagy légellenállású anyagból (például vastag filcből) van. Ennek ellenállása célszerűen 0,5-1 kpa, 3 cm/s légsebességnél. Az 5 szűrő behajtását illetve fel^r^osodását az alsó és felső, könynyü acélsha?kezetü 6 rács gátolja meg. Az 5 szűrő statikailag nem az alsó rácson nyugszik, hanem az 1 konténertartály alját ós a 6 rács közeit kitöltő 7 darabos anyagú ágyon. Ezen a 7 darabos anyagú ágyon keresztüláramolva a fluidizáló levegő eloszlása egyenletesebb lesz. Mindezen tul a 7 darabos anyagú ágynak - a tárolandó 8 tárgyakat körülvevő 9 szemcsés anyaghoz hasonlóan - van sugárvédelmi és fizikai védelmi funkciója is. A 7 darabos anyagú ágy jellemző szemcsemérete 3-5 mm kell,, hogy legyen, mert igy nem jöhet mozgásba, továbbá nem tömi el a 10 gázelosztón lévő 11 befuvófejeket. ;A tárolandó 6 tárgyat (tárgyakat) a fluldizáció megszüntetése után a homok rögzíti, de nem közömbös, hogy hol. Az intenzív hőfejlődés és gamma-sugárzás miatt a 8 tárgyaknak az 1 konténer tartály falától és egymástól mért távolságát szabályozni kell. Erre ezolgól(nak) a tárolandó tárgy (tárgyak) formájáhois, alkalmazkodó 12 rácsszerkezetű kosár (kosarak), amelyet (aibelyttcet) a homok szabadon átjár. A 8 tárgyak elhelyezkedésének szabályozását és pozicionálásukat a 12 ráos-

17 szerkezetű kosarak a tárgyak behelyezésekor történő megvezet és ével biztosítják, A tárolókontéher alját a 17 talp képezi, amely elég szilárd ahhoz, hogy nlrd emeléskor, mind pedig ráállitva a teli konténert, elviselje a súlyból eredő terhelést* A tárolókonténer' emelése a 20 emelőfülekbe akasztott kereszttartóval történik, amelyek a három darab függőleges 19 tartóoszlop végére vannak felszerelve* A tárolókonténerek a 26 tárolóaknába vannak beállítva* Az egymás mellé helyezett tárolókonténerek egybeépített 26 tárolóaknái sejtszerkezetet képeznek, amelynek rendkívül nagy a szilárdsága vízszintes Irányban* Az 1 konténertartály és a benne lévő anyag hűtését a 26 tároló akna és az 1 konténertartály közötti résben áramló levegő biztosítja* A levegő a 26 tárolóakna fenekén kiképzett 23 gázbevezető csatornákon jut a 26 tárolóakna és az 1 konténertartály közötti résbe* A 26 tárblóaknák alatti födémben kiképzett 22 gázelosztóban áramoltatják a levegőt a 23 gázbevezető csatornákhoz* A hűtőlevegő elvezesse nem a résből történik, felvei az felül le van zárvaa 28 tömítéssel, hanem a 26 tárolóakna falában kiképzett törtvonalú 24 gázkivezető csatornákon* Ezek a 25 gázgyüjfcő-killektorokba vannak bekötve* A 24 gázkivezető bsatorna megtört vonalvezetése megakadályozza a gamma-sugárzás kiszóródását* A 21 porvédő húzat kihúzásával megnő a tárolókoniéner magassága, s igy a homok fluidizált állapotban sem szóródhat kl belőle*

18 17 JLnéárolandő,8;tárgyak behelyezése a knnténerbe ós onnan történé kiemelésük a szállltókonténernél végzeit azonos müvelétekkel egyezően történik.

19 Szabadalmi igénypontok 1. Eljárás radioaktiv és/vagy más veszélyes enyag(ok) szállítására és/vagy tárölására azzal jel- *. «* ' * 1 e m e z v e, ahogy a (radioaktiv) tárgyat (tárgyakat) 9 4 M (8) szemcsés anyaggal (9) töltött konténertartályban (1) helyezzük el, amelynél a (radioaktiv) tárgy (tárgyak) (8) 4 konténertartályba (1) való helyezését vagy kiemelését m m a szemcsés anyag (9) fluid állapotba hozásával segítjük j elő. 2. Berendezés az 1# igénypont szerinti eljárás foganatosításéra, azzal jellemezve, hogy fedéllel (2) lezárható, ütközésvédó bordákkal (3) ellátott konténertartály (1) aljában tartóperemen (4) nyugvó, rácsok (6) közé szorított szűré (5) van elhelyezve, amely alatt ' V, J. gázelosztó (10) és befúvó fejek (11) helyezkednek el. j ( - ' 3* A 2. igénypont szerinti berendezés ttriteli alakja, azzal : j e l 1 e m e z v e, hogy a konténertartály (1) aljában a gázelosztó (10), & befúvó fejek (11) és az.. ' «- - alsó rács (6) közötti teret kitöltő, a szűrőt (5) alátámasztó *... '. darabos anyagú ágy (7) van. :. * 4* A 2. vagy 3. igénypont szerinti berendezés kiviteli a?vakje, azzal jellemezve, hogy a konténertartályba (1) a (radioaktiv) tárgyat (tárgyakat) (8) pozicionáló rácsszerkezetű kosár (kosrak) (12) j van (vannak). beépítve.. 5. A 2-4 igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jeli eme z v e, hogy

20 a konténertartály (1) palástja mentén végigfutó tartó- * oszlopokkal (19) ób ezek felnő régén emelőtulekkel (20), valamint a konténértartály (1) aljára erősített/ szák- * nyával (18) és azon kiképzett talpakkal (17) van ellátva*. 0 * 6. A 2-5* igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja* azzal j el lemez ve, hogy a konténertargrtály (1) és a fedél (2) illesztési alkja alatt, belül kihúzható porvédő huzata (21) van* 7* A 4-6* igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja^ azzal j ellem ezve, hogy a rácsszerkezetű kosárnak (12) zárható, ráesszer- _ j kezetü kosárfedéle (13) van* 8* A 4-7* igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakjá, azzal j e 11 eme z v e, hogy a rácsszerkezetű kosár (12) a kontéaertartály (1) belső merevítő vázához (14) gumiharanggál védett tartórugókkal (15) van rögzítve* 9* A 2-8*'igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal j ellenezve, hogy a konténertártály felső részébe szintszabályozó vályú (16) van beépítve* 10* A 2-6* igénypontok bármelyike szerinti be- rendezés kiviteli alakja, azzal j e 1 1 e m e z v e, hogy a fedélen (2) aktivitásellenőrző csonkok (27) vannak, ás á konténertartály (1) tárolóaknában (26) van j *. elhelyezve* 11. A 10* igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja/azzal jell e m e «v e, hogy a kon-

21 20 - ténertartály (1) és a tárolőakna (26) között rés van ki- képezve A 11. igénypont azérinti berendezés kiviteli alakja, azzal j ellenezve, hogy a tárolóaknában (26) gázelosztó,(22), gázbavezeto csatorna (23), gázkivezetó csatorna (24), felette gásgyiijtó kollektor (25) van kiképezve.» 9 \j

22 ERŐMŰ ES HÁLÓZATTERVEZŐ VÁLLALAT 2/l 7. ábra

23 ERŐMŰ. ÉS HÁLÓZATTERVEZŐ VÁLLALAT 2/2 27 "P\ ábra

SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. Eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és/vagy tárolására

SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. Eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és/vagy tárolására SZABADALMI MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS 179174 A ifp^lll Bejelentés napja: SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 1979. IX. 14. (EO-361) Nemzetkor! osztályozás: G 21 F 5/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja:

Részletesebben

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY pu-o-jt ( u. i ^ 'lo.g^ MA-3214 Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ELOÁRÁS SZILÁRD ANYAGOK BÓRTARTALMÁNAK ÉS ELOSZLÁ- SÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA NEUTRONAKTI VÁCI ÓS ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL MTA KÖZPONTI FIZIKAI

Részletesebben

YXpvlMlG., ^ ' '' Í. Í \ o i» P / r/ J i J K /, /, J V C S S f c / ^

YXpvlMlG., ^ ' '' Í. Í \ o i» P / r/ J i J K /, /, J V C S S f c / ^ YXpvlMlG., ^ ' '' Í DAJttJBXA SKABADAlil.il XKODA B u d a p e e t fhd 4 Í \ o i» * \ I U - f * ^ P / r/ J i J K /, /, J V C S S f c / ^.Nü

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

APC SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY

APC SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY TARTOZÉKOK 69/73 old. KEREKEK KIHÚZHATÓ POLC LÁBAZAT ITATARTÓ APC SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY ellátott, ahol a tartozékok rögzítése céljából az elülső M5-ös és M6-os tartók elhelyezhetők. ő

Részletesebben

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL 070702-X-1/5 ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL (Az alábbi adatok a képen bemutatott berendezésre érvényesek) TECHNOLÓGIAI MŰVELETEK Öntvények sorjázása, köszörülése. 070702-X-2/5 MÉRETEK Munkadarab: legnagyobb

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) !HU000003148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005441 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

Árvízvédelmi mobil gátrendszer

Árvízvédelmi mobil gátrendszer ADATLAP WATER RAILS LEÍRÁS A egy sokoldalú és rugalmasan használható mobil gátrendszer. Használata 30 cm - 2 méterig előforduló vízszintnél lehetséges (0.98 láb-tól- 2.19 yard -ig) korlátlan távolságon.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-308/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Használtolaj-gyűjtő

Részletesebben

MAC 550 Profile. Felhasználói kézikönyv

MAC 550 Profile. Felhasználói kézikönyv MAC 550 Profile Felhasználói kézikönyv Lámpa A kisülő lámpáról A MAC 550 Profile-t az OSRAM HTI 400-as fényforrással való alkalmazáshoz tervezték. Ez az igen gazdaságos rövidívű forrás 7500 K színhőmérsékletű

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

8. oldaltól folytatni

8. oldaltól folytatni TARTÁLY ÉS TORONY JELLEGŰ KÉSZÜLÉKEK KIVÁLASZTÁSA, MEGHIBÁSODÁSA, KARBANTARTÁSA 8. oldaltól folytatni 2015.09.15. Németh János Tartály jellegű készülékek csoportosítása A készülékekben uralkodó maximális

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII.1 Acéltartó burkolat.................................... 194 VIII.2 Acélpillér burkolat.................................... 195 VIII.3 Kábelcsatorna

Részletesebben

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs.

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs. Homlokzati állvány rendszerelemek Normál bilincs Forgó bilincs Fix 90, SW 22 48,3 mm-es átmérőjű csőhöz Acél és alumínium csőhöz egyaránt használható (DIN EN 74) SW 22 48,3 mm-es átmérőjű csőhöz Acél és

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

POR-- ÉS PÁLYAVÉDELEM

POR-- ÉS PÁLYAVÉDELEM 2008as kiadás HENNLICH IPARTECHNIKA KFT. GÉPELEM ÉS TÖMÍTÉSTECHNIKA ÜZLETÁG H6000 KecskemétKadafalva Heliport Reptér Tel.: 0676/470309 Fax: 0676/470308 Email: gepelem@hennlich.hu www.hennlich.hu POR ÉS

Részletesebben

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok 06-20-476-0-478 Fax: 06-29-325-113 E-mail: KG csövek és idomok: Szennyvíz, csapadékvíz elvezetéséhez megfelelő gravitációs csatornarendszer kialakítására alkalmas

Részletesebben

4/26/2016. Légcsatorna hálózatok. Csillapítás. Hangterjedés, hangelnyelés légcsatorna hálózatokban

4/26/2016. Légcsatorna hálózatok. Csillapítás. Hangterjedés, hangelnyelés légcsatorna hálózatokban Légcsatorna hálózatok Csillapítás Evidenciák Hol helyezzük el a felszálló és ejtő vezetékeket? Falban Falhoz rögzítve szabadon Aknában A bilincs és a cső között van-e hanglágy anyag? Szeleptányér rezgése,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

3. Mérőeszközök és segédberendezések

3. Mérőeszközök és segédberendezések 3. Mérőeszközök és segédberendezések A leggyakrabban használt mérőeszközöket és használatukat is ismertetjük. Az ipari műszerek helyi, vagy távmérésre szolgálnak; lehetnek jelző és/vagy regisztráló műszerek;

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZT ARS A8AG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 176436 Bejelentés napja: 1977. IV. 27. (VI 1124) G 21 C 9/00, G 21 C 15/18 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1980. VIII. 28. Megjelent:

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

Mobil. Gazdaságos. Nagy teljesítményű.

Mobil. Gazdaságos. Nagy teljesítményű. GOND NÉLKÜLI HULLADÉKELTÁVOLÍTÁS j^analarbeiten FEUERWE CSATORNATECHNIKA Kompakt, hatékony lezárás- és tömítettség-vizsgáló rendszerek Mobil. Gazdaságos. Nagy teljesítményű. Célkitűzésünk...hozzájárulni

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton

Részletesebben

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD SHD-U "EURO" garatszárítók a fentről

Részletesebben

TETŐVÉDŐK. LANZONI s.r.l. A védők teljes katalógusa DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90. Acél

TETŐVÉDŐK. LANZONI s.r.l. A védők teljes katalógusa DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90. Acél TETŐVÉDŐK A védők teljes katalógusa Acél DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90 Acél Stiff DS.STIFF40SPS DS.STIFF40SPR DS.STIFF60SP DS.STIFF60SPV DS.STIFF80SP Réz DS.MT1T.RA.S

Részletesebben

Csőbe integrált rács KG-RR

Csőbe integrált rács KG-RR Csőbe integrált rács KG-RR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA. Készítette: Pócsik Attila 2008.

A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA. Készítette: Pócsik Attila 2008. A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA Készítette: Pócsik Attila 2008. III/1. fejezet FÖLD ALATTI TARTÁLYOK A kifejezetten műszaki tartalmú előírások törlése Szerkezeti anyagoknál

Részletesebben

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást.

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást. ELoNYÖK Mozgó korona: a lámpatestek karbantartása a talajszinten elvégezhető, nagy magasságú, speciális emelőkocsit a munkálatok nem igényelnek. A fényforrások cseréje a forgalom jeletősebb zavarása nélkül

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Dr. Nyitrai János Dr. Nyolcas Mihály TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2012 TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT "A" típusú feladat: Pneumatikus

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról OptiJus Opten Kft. I. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A 2012.11.13. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések, éghető

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás

Részletesebben

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tervezés katalógusokkal kisfeladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes tervezés, méretezés és gyártás (BME KOJHM401) Tervezés katalógusokkal kisfeladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:.........................................

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Az üzemeltető számára Rendszerleírás és kezelési utasítás aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 2.350 P 3.350 P HU Az üzemeltető számára Rendszerleírás aurostep

Részletesebben

FEHU-H kompakt álló légkezelők

FEHU-H kompakt álló légkezelők A FEHU-H egy kompakt levegő betápláló és elszívó készülék, keresztáramú lemezes hővisszanyerővel, meleg vizes fűtéssel és opcioként kérhető beépített hűtött vizes hűtő hőcserélővel. A készülék extrudált

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000221552B1_! (11) Lajstromszám: 221 552 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14. (51) Int. Cl. 7 F 23 G 7/00 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Kompakt szűrős rács KG-F

Kompakt szűrős rács KG-F Kompakt szűrős rács KG-F Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon 0 74 63-980 - 0 Telefax 0 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás... 3 Kivitel...

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

EDESA AIM TÍPUSÚ JÉGGÉPHEZ

EDESA AIM TÍPUSÚ JÉGGÉPHEZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS EDESA AIM TÍPUSÚ JÉGGÉPHEZ Figyelmeztetés: A csomagolás elemei (műanyag zacskók, karton dobozok, raklapok) gyermekek elől elzárva tartandók, mivel azok balesetveszélyesek lehetnek számukra!

Részletesebben

Egy könnyed mozdulat...

Egy könnyed mozdulat... Egy könnyed mozdulat... ÚJ MŰANYAG/GUMI CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK LEGRAND ELOSZTÓSOROK ÚJ MŰANYAG CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK KIEMELŐKAROS CSATLAKOZÓDUGÓ Húzza ki a csatlakozódugót egy egyszerű mozdulattal,

Részletesebben

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

CSUKLÓS KAROK - TL TJ TS SOROZAT

CSUKLÓS KAROK - TL TJ TS SOROZAT A hegesztés nélküli szerelés egyszerűsége lehetővé teszi a megrendelő számára a szerelési időtartam és az átadási határidő csökkentését. CSUKLÓS KAROK - TL TJ TS SOROZAT őjű, AISI 304 rozsdamentes acélcsőből

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000220903B1_! (11) Lajstromszám: 220 903 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07.

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra !HU000003160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 450081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) 1. ábra !HU000004393T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 393 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 016054 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1034/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Kft. Vizsgálólaboratórium (1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.) akkreditált területe

Részletesebben

Tubpla Airtight légtechnikai elemek

Tubpla Airtight légtechnikai elemek ÚJ Tubpla Airtight légtechnikai elemek Rendkívül egyszerű és gyors összeszerelhetőség; A kis helyigényű elemek segítségével lehetővé válik a szűk helyeken történő megfelelő keresztmetszetű légtechnikai

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Tűzoltó készülékek Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Porraloltó 50 kg.-os készülék Porraloltó GLÓRAI készülék Habbaloltó IFEX készülékek Halonnal oltó készülék Széndioxiddal oltó készülék Japán gyártmányú

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE.

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE. VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE I) AZ ÁRAJÁNLAT TARTALMA : Cellák száma : 1 Modell :VAP LEM 46.43.30 A cella méretei: 1,2 Méretek : L (m) P (m) H (m) Belső 4,6 4,3 3,0 Külső

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Függőleges keret (alumínium) Függőleges keret (acél) Függőleges keret (alumínium) Függőleges keret.

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Függőleges keret (alumínium) Függőleges keret (acél) Függőleges keret (alumínium) Függőleges keret. STABILO ø 48,3 x 3,25 mm tűzihorganyzott STABILO ø 48,3 x 4,0 mm Súly kg 6,0 14,0 19,0 Cikksz. 700193 700186 700179 Vario ø 48,3 x 3,25 mm tűzihorganyzott Kivehető járólapleszorítóval Súly kg 3,5 6,0 8,0

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

Örvényes - SDRF sorozat 1/9.1/U/1

Örvényes - SDRF sorozat 1/9.1/U/1 1/9.1/U/1 Örvényes - lépcsõbefúvó SDRF sorozat TROX Austria GmbH Telefon 212-1211; 212-9121 Magyarországi Fióktelep Telefax 212-0735 1016 Budapest http://www.troxaustria.at Krisztina krt. 99. e-mail trox@trox.hu

Részletesebben

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER Innovatív megoldások az SW-től KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett kidolgozását,

Részletesebben

FEHU-A kompakt álló légkezelők

FEHU-A kompakt álló légkezelők A FEHU-A készülékek olyan helyiségek szellőztetésére lettek tervezve, ahol a levegőminőség biztosítása érdekében mesterséges szellőztetésre van szükség. Fő alkalmazási területük azok a 100 1000 m 2 alapterületű

Részletesebben

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII. fejezet VIII.1 Acéltartó burkolat.................................... 194 VIII.2 Acélpillér burkolat................................... 195 VIII.3 Kábelcsatorna külsô tûz elleni védelme............

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04C 2/04 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04C 2/04 (2006.01) 1. ábra !HU000005407T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 015305 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 01 897 02/2001 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Szállítási terjedelem..........................................

Részletesebben

FU Béléscsövek F+L Rögzített és szabad karimás szerkezetek GPD-F Előkarimák

FU Béléscsövek F+L Rögzített és szabad karimás szerkezetek GPD-F Előkarimák Épülettechnikai rendszerek www.uga.eu FU Béléscsövek F+L Rögzített és szabad karimás szerkezetek GPD-F Előkarimák 24 órás szállítási szolgáltatás igény esetén Minőségi garancia az összes termékre Világméretű

Részletesebben

Fekete szinű felületvédelem a mechanikai sérülések ellen.

Fekete szinű felületvédelem a mechanikai sérülések ellen. A Kaiflex Protect F-BLACK felületvédelmi rendszer üvegszálból gyártott szövet, fekete színű bevonattal az egyik oldalán, mely felületvédelmet biztosít a szigetelőanyagnak, UV sugárzás, időjárási viszontagságok,

Részletesebben

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Koncentrikus Ø 60/00 műanyag Koncentrikus Ø 80/5 műanyag HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban Francsics Péter Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Agrárműszaki Tanszék Ismeretes,

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MQ1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük

Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük 2009. június Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük Bellus Zoltán, Komka Gyula FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő A tárolókapacitások jelenlegi helyzete Mezőgazdaságunk átlagos

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Termék ismertető. PLASTEPUR házi szennyvíztisztító berendezések. Működési leírás, Típus ismertető, Engedélyek, Biológiai anyagok, Adatlapok

Termék ismertető. PLASTEPUR házi szennyvíztisztító berendezések. Működési leírás, Típus ismertető, Engedélyek, Biológiai anyagok, Adatlapok Működési leírás, Típus ismertető, Engedélyek, Biológiai anyagok, PLASTEPUR házi szennyvíztisztító berendezések. Adatlapok ISO minősítés Termék ismertető 8041 Csór Felsőtabán u. 4/c. Tel./Fax.: 22/599-518

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben