jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest"

Átírás

1 jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest K^ZC ^ : C-.ll F 5 h o Szolgálati találmány ELJÁRÁS ÉS BEEIEUDEZÉS RADIOAKTÍV ÉS/VAGY MÁS VESZÉLYES AÜYAGOK SZÁLLITAS/RAÉS/VAŰY TÁROLÁSÁRA Erőmű- ée Hálózattervező Vállalat, Budapest Feltalálóks : LTPTÁK Lálzló oki. hőfizikue mérnök, Budapest, 55 LÓRÁUD Ferenc oki. hfífizikua mérnök, Budapest, 15 PÁJER Imre oki. villamosmérnök, Budapest ( 15.%f TAKÁXS Ferenc : oki.' hófieikus mdriiök, Budapest / 15 % A bejelentés napjai * l641/0a

2 We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report m^y not be up to the proper legibility standards,even^tffough the best possible copy was \sed for preparing the master fiche.

3 - 2 - A találmány tárgya eljárás és berendezés radioaktiv és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és tárolására, melynek soréin a /radioaktiv/ tárgy szemcsés anyaggal töltött tartályban nyer elhelyezést. A szemcsés anyag hivatott arra, hogy biztosítsa a /radioaktív/ tárgy/ak/ fizikai- és sugárvédelmét. 'A radioaktiv anyagok szállítására és tárolására számos eljárás és berendezés ismeretes. A szállításra és a tárolásra használatos berendezések általában különböznek egymástól. A. radioaktiv anyagok szállítására és a szállítandó anyag védelmére általában vastagfalú, jól zárhaté fémedényeket /konténereket/ használnak. Ebben helyezik el a radioaktiv anyagot tartalmazó hermetikusan zárt edényt /biztonsági tartályt/. A radioaktiv anyagok, de különösen a nagyaktivitásu anyagok szállítási módjával szemben számos követelményt támasztanak. A követelmények lényegé, hogy a szállíté tartálynak/konténernek/ megfelelő fizikai /mechanikai, termikus^ stb./ és sugárvédelmet kell biztosítania a radioaktiv anyagot tartalmazé biztonsági tartály számára mind normál körülmények, mind a;szállítás kap- 'csán előforduló különböző balesetek során.

4 - 3 - A bzállitókociténért különböző, előirt tartalmú próbáknak kell alávetni, amelyek a balesetek sórán létrejövő hatásokat imitálják. A próbákat sikeresen kiállt konténertipust - mint a szállítási szabályzatoknak eleget tevőt - minősitik. A fontosabb próbák a következők: - ejtéspróba betonfelületre 9 m magasból és tüskére 1,20 m magasból, - tűzállósági próba 800 C-on 1/2 óráig, - vizállósági próba, melynek során a vízbe meritett szállítmányt 15 m-es vízmélységnek megfelelő nyomásnakteszik ki. A próbák alatt ég utánuk a környezetbe csak jelentéktelen mennyiségű radioaktív anyag kerülhet, továbbá alrendszernek meg kell őriznie sugárvédelmi képességét. A sokféle követelmény kielégítése á konténer kialakítását igen nehézzé 'teszi. A hagyományos műszaki megoldás - a vastagfalu konténer - szemszögéből nézve ezek a követelmények részben ellentmondásosak. Ténylegesen, minél nagyobb aktivitás szállítására méreteződik a konténer, annál nagyobb lesz a sugárvédelmi igények miatt a falvastagsága ób a súlya is. Ebben az esetben viszont romlik a dinamikus hatásokkal /ejtéspróbák/ szembeni ellenállása, s.úgyszintén romlik, a hőhatással szembeni ellenállása is. Minél nagyobb a berendezés falvastagsága, annál nagyobb feszültségek ébrednek benne dinamikus erőhatás és hőhatás esetén. A jelzett probléma kiküszöbölése érdekében a nehéz konténereket többrétegű kialakításban gyártják.

5 - 4 - A ház külbő éb belső acélrétege között egy p.uhább fémréteg - pl. ólom - van, ami által a dinamikus feszültségek csökkennek. Ennek ellenére a rétegelt falu konténerek is számos hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek: a./ a konténer általában célberendezésnek tekinthető, benne meghatározott méretű és maximált aktivitású tárgy szállítható; b./ mivel a szállitandó tárgy /biztonsági tartály/ a konténerben légréssel helyezkedik el, ha a szállítmánynak nagy az aktivitása - s ebből adódóan a belső hőfejlődése - nehézkes a hő elvezetése és az aktiv anyag felmelegszik; c./ a tűzállósági próba nagy külső hőterhelése esetén a fémkonténer a hót átvezeti a biztonsági tartály felé, kis hókapacitása miatt a. konténer nem ad elég termikus védelmet, s a biztonsági tartályban levő aktiv anyag erősen felmelegszik; d./ dinamikus hatások /ütközések/ során a biztonsági tartály súlyából adódó tehetetlenségi erőket csak bonyolultan és tökéletlenül lehet átvinni a.konténerre, - vagyis a biztonsági tartály kinetikus energiáját gyakorlatilag maga a tartály emészti fel deformációja'révén - 8 igy fennáll sérülésének lehetősége.;

6 - 5 - e./ a többrétegű nehéz konténerek - amelyek különösen nagytérfogatu és nagy fajlagos aktivitású anyag szállítására méretezettek - gyártása bonyolult, magas gépgyártási felkészülést igényel, és ennek megfelelően a konténerek rendkivül drágák. A felsorolt hátrányokai bizonyos mértékig - elsősorban a magas árat - csökkentik azok a megoldások, amelyeknél a konténer sugárvédelmének egy részét nem a konténer fémteste, hanem a fémtestre felszerelt rekeszekben elhelyezett anorganikus szemcsés anyag biztosítja. Ilyen megoldást ismertet a NAÜ "Radioaktiv anyagok szállitási csomagolása és prébái" szemináriuma /Bécs, febr / anyagaiban megjelent egyik előadás /IA3A-SU-147/ 4-ez./. Ennek szerzője Y/.R.Taylor, cime: "Alacsonyaktivitásu üzemanyagkötegek csomagolásának tervezése és fejlesztése". Az ismertetett megoldás szerint a szállitékonténer belső oldalán rekeszekre osztott lemezboritás van, s a rekeszekben vermiculite töltet van. Ezt a megoldást azonban igen kis aktivitású, friss üzemanyagra ajánlják. A belső töltőanyag rekeszekben történő' rögzitett elhelyezése lényegesen nem csökkenti az a-d pontokban felsorolt műszaki hátrányokat. Nagyaktivitásu anyagok - pl. kiégett üzemanyag - tárolásának legáltalánosabb módja az aktiv a'nyagnak vizzel töltött medencében történő tárolása.

7 A vizalatti tárolásnál a viz biztosítja az aktiv anyag sugárvédelmét éa hűtését. Egyúttal lehetővé teszi az aktiv anyag viszonylag egyszerű manipulálását /berakását, kiemelését/, mivel a művelet időtartama alatt is biztosítja a viz a hűtést és a sugárvédelmet. A vizalatti tárolás kétségkívül meglevő előnyei mellett számos problémával jár, melyek különösen kedvezőtlenek a kiégett üzemanyag tárolása során: a./ A vizben tárolt anyag - pl. a kiégett üzemanyag - burkolata korróziónak van kitéve. Korróziós sérülés esetén a burkolat alatti oldható radioaktív anyagok kijutnak a vizbe, a gáznemüek a vízből a tároló légterébe távoznak.- /Pl. a kiégett "fűtőelemek burkolata alatti gázrésben levő hasadványok./ b./ A radioaktív szennyeződés miatt a viz folyamatos tisztítást igényel, a tároló légterét szellőztetni kell. Szükséges az elszívott levegő tisztítása, a viz hűtését pedig kényszerkeringtetéssel kell megoldani. c./ A viz az intenzív gamma-sugárzás-miatt radiolitikus bomlást szenved, s á keletkező durranó gázt ellenőrizni kell és el kell vezetni. d./ A tárolás költségeit növeli, hogy a tárolónál drága szerkezeti anyagokat - alapvetően rozsda mentes acélt -kell alkalmazni, továbbá - a bi tonság érdekében - a kettős viztömör tartály

8 - 7 - elvét kell alkalmazni, /A tényleges tároldirtályt egy második, szigetelt betontartálj ;cszi körül./ e./ A vizalatti tároló a külső hatásokra érzékeny, sérülékeny. Ha a viz - akár a berendezés meghibásodása, akár valamely katasztrófális természeti csapás miatt - elfolyik, a nagyaktivitásu radioaktiv anyag sugárvédelem és hűtés nélkül marad. Ez a környezetben jelentős sugárveszélyt okoz. A találmány szerinti eljárás és az azt megvalósító berendezés alapja az a felismerés, hogy a fluidizálha.tó, száraz szemcsés anyaggal töltött tartályban elhelyezett radioaktiv és/vagy más veszéjlyes anyagok szállitása és tárolása az eddig ismert megoldásoknál biztonságosabb és olcsóbb. Célunk a találmánnyal az eddigi megoldások hiányosságainak kiküszöbölése. Jelen találmány megvalósításával az eddigi szállítóberendezések következő hátrányait lehet kiküszöbölni: - a konténer nagy hőkapacitáea következtében és a "benne levő szemcsés töltet hőszigetelő hatása miatt lényegesen könnyebben viseli el a szállitf mány a tüzpróbát, a belső rész felmelegedése kicsi; - dinamikus hatások /ütközés/ esetén a biztonsági tartály kinetikus energiájának döntő részét nem önmaga veszi fel, hanem a szemcsés töltet, igy kevésbé sérülékeny a belső tartály;

9 gyártása egyszerűbb és olcsóbb, mint e többrétegű, nehéz konténereké. Á találmány szerinti eljárást alkalmezé nagyaktivitásu radioaktiv anyagokat táróié berendezés az' alábbi hátrányokat küszöböli ki: - a burkolat korrózióját és következményeit; - a sugárzást elnyelő közeg tisztításának szükségességét ; - a aurranógázfejlődést; - csökken a sérülékenység, és ezzel annak a veszélye, hogy a tárolt anyag sugárvédelem nélkül marad ; - nincs szükség kettős vízzáró tartályra. A radioaktiv anyagok találmány szerinti szállításánál és tárolásánál a sugárzó anyag sugárvédelmét -és fizikai védelmét ugy oldjuk meg, hogy száraz szemcsés anyagot tartalmazó tartályban /konténerben/ helyezzük el. A sugárzó anyag egyszerű, távirányitható betöltését illetve kiemelését az teszi lehetővé, hogy a müvelet idejére a tartály aljába gázt /pl. levegőt/ fuvatunk, mely átszivárog a légelosztó rendszer fölé beépített sürü szitán /amely pl. vastag filcből vagy szinterbronzból készülhet/, és fluid állapotba hozza á felette levő szemcsés töltetet. /A szemcsés anyagot az ismertetés során a továbbiakban homoknak nevezzük, nem korlátozva a homok szó értelmét a közismert kvarchomokra, hanem kiterjesztve tetszés szerinti száraz,

10 - 9 - gömbölyded szemcséjű ömlesztett anyagra, amelynek szemcseiiárete célszerűen kb. 0,1-1 mm,/ Ka szemcsés anyagon - azaz a honokon - egyenletesen elosztott gázt /pl. levegőt/ fújnak keresztül a fluidizációs határsebességet meghaladd, de a pneumatikus szállítási sebességnél kisebb sebességgel, akkor a szemcsék közti súrlódás olyan kis értékűre csökken, hogy a szemesehalmaz fluid állapotúvá válik,, azaz folyadékhoz hasonlóan viselkedik. Ilyenkor a homok térfogatsúlyánál nagyobb fajsúlyú tárgyak akadálytalanul, - saját súlyuknál fogva, - elmerülnek benne. A légáram megszüntetése után a fluid állapot is megszűnik, s a homokba süllyesztett tárgyat a homok - nagy bélsó súrlódásánál fogva - rögzíti. A tárgy kiemelése ugyancsak a homok légbefuvásos fluidizálásával történik. A fluidizált homokból a bemeritett tárgy akadálytalanul kiemelhető. A ezállitott és/vagy tárolt tárgyalt szükség szerinti hűtését a tartály megfelelő kiképzésével és elhelyezésével biztosítjuk ugy, hogy a fejlődő hőt gáz /pl. levegő/ természetes vagy mesterséges cirkulációjával vezetjük el. A találmány szerinti eljárást megvalósító, a fluidizált szemcsés védelem elvén alapuló, radioaktiv anya gok szállítására illetve tárolására szolgáló berende zés célszerű kiviteli alakjai több szempontból külön böznek egymástól, ezért ezt a két kiviteli alakot külön-külön ismertetjük.

11 A rajzokon az 1* ábra a találmány szerinti berendezés szállításra szolgáló kiviteli alakja éa a 2. ábra a találmány szerinti berendezés tárolásra szolgáié kiviteli alakja* A fluidizálható szemcsés védelmü szállítókonténer egyik lehetséges kiviteli alakjának függőleges metszetét az 1. ábra szemlélteti. A konténer fő részei az 1 konténertartály és a 2 fedél* Az 1 konténertartály domborított fenekű, hengeres acéladény. Jellemző átmérője 1-3 m, magassága 1*5-4 m, a szállítmány méretétől és a sugárvédelmi igényektől függően* Az 1 konténer tartály jellemző falvastagsága mm. Az 1 konténertartály felül tömített, peremes csavárós kötéssel rögzített sik - esetleg domborított - 2 fedéllel van lezárva. Az 1 konténertartály és a 2 fedelet I 1 i -»' >.. '. kívül á 3 Ütközésvéa5 bordák borítják 150 mm-nél nem nagyobb észtássál* A 3 titközésvédő bordák céljai Ütközés esetén az Ütközési energia egy részének felfogása, tüskére ejtés esetén pedig a koncentrált erőhatás elosztása nagyobb felületre, Ős ezzel az 1 konténerteirtály deformálódásának csökkentése. Hagyaktlvltásur éfős hőfej lődésü szállítmánynál a 3 ütközésvédő bordák javítják & konténer külső, természetes léghűtés ét le. Az 1 kant éner tartály aljában a 4 tartóperemre tömitetten és bonthatóan van beépítve az 5 szűrő e amelynek anyaga lehet vastag filc vagy más nagy légellenállású hajlékony szürőanyag. A kívánatos légellenállás 0,5-1 kpa, 3 om/s légsebebbógnél. Az 5 szűrőt alul és felül az acélszerkezetű, könnyű 6 ráos támasztja. Ennek szerepe nem teherviselés,

12 11 hanem as 5 azürő deformáló dásának (felpuposodásának) megakadályoaása lágbefuváskor. Az 5 szttrő etatlkailag az 1 konténertartály aljában lévő 7 darabos anyagú ágyra (pl. kavicságyra) támaszkodik. A 7 darai boa anyagú ágyon a fluidizáló levegő átszivárog, miközben a 7 darabos anyagú ágy maga Is segíti az egyenletes légeloszlást. Minőezen kívül a védendő 8 tárgyat körülvevő 9 szemcsés anyaghoz (homokhoz) hasonlóan sugárvédelmi ős fizikai védelmi szej repet is játszik. Szemcsemérete a homok szemcaeméretőnél jóval iqgyobb kell, hogy 11 egyen, mert igy a légbefuvásnál nem jön mozgásba, és nem tömíti el a 10 gázelosztón lévő 11 befuvőfejeket. A 7 darabos anyagú ágy jellemző szemcsemérete 3-5 mm. A konténerben lévő j szállítandó 8 tárgyat a homok fluidlzáoiója megszüntetésé Után a homok rögzíti, azonban szállítás közben a rázkódás hatására a homok belső súrlódása csökkenhet, ezért á tárgy elmozdulhat benne. Ennék megakadályozására a tárgyat a 12 rácsszerkezetű kosárba kell helyezni, és a 12 rácsszerkezetű kosarat az ugyancsak ráosszerketü 13 kosárfedéllel le kell zárni* A 12 rácsszerkezetű kosarat a homok szabadon átjárhatja. A 12 rácsszerkezetű kosarat az 1 konténertartály 14 belső merevítő vázához rugalmasan rögeitik a gumiharanggal védett 15 tartórugékkal. Erős dinamikus erőhatásoknál (ütközés) á 12 rácsszerkezetű kosár rugalmas rögzítése lehetővé teszi a védett 8 tárgy elmozdulását ' a homokban, s ezáltal annakkinetikus energiáját a homok veszi fel, nem pedig a 12 rácsszerkezetű kosár vagy ' í ; áe 1 konténer tartály, i^jbrrnál szállítási körülmények között

13 12 a 12 ráo00eerke2etu kosár a 8 tárgyat rögzíti, továbbá a 8 tárgy behehelyésénél megkönnyíti annak centrális elhelyezését, pozícionálja a 8 tárgyat* A centrális elhelyezés azért Bzükaéges, hogy a védelem minden irányban egyenértékű legyen. A konténer egy vagy több, különböző méretű 8 tárgy szállítására is alkalmas - feltételezve, hogy azok a 12 rácsszerkezetű kosárban elférnek. A B tárgyak eltérő mérete miatt betöltés után esetenként különböző homokszint állhat be* Ennek megakadályozására szolgál az 1 konténer tartály felső részén körbefutó 16 szintszabályozó vályú, ahová a felesleges homok át csoroghat a 16 szintszabályozó vályú peremén. A 8 tárgy eltávolítása után a 16 szintszabályozó vályúban lévő homok szelepeken keresztül visszaereszthető az 1 konténertartályba. Az 1 konténertártályt betöltése után a 2 fedéllel zárjuk le, ez.felülről rögzíti a homokot. A konténert a földön vagy a szállító járművön a 17 talpra állítjuk, amely a 18 szótanával csatlakozik az 1 konténertartályhoz. A konténer emelésére a talphoz csatlakozó ós az 1 konténertartály mellett végigfutó három darab 19 tartóoszlop szolgál, amelyeknek a végén a 20 emelőfül van* A konténert a 20 emelőfülekbe beakasztandó kereszttatóval lehet emelni* A konténer töltésének műveletsorát leemeljtika 2 fedelet :: - - kihuezuk a 21 porvédő huzat otjr amely harmonika szerűen kinyúlik, ezáltal az 1 konténertartály meghosszabbodik (A 21 porvédő húzat > egakadályozza á homok kiszóródását 1 ; i». ' -,... - '. j /, : és a tartályfedél i-ulebztéai aik behomokozódábát.)

14 13 - a homokot légbefuvásaal fluid állapotba hozzuk, s ennek érdekében a légeloszté szerkezet végén lévő tömlőt egy külső kompresszorhoz csatlakoztatjuk) a szükséges légmenynyiság az 1 knnténertartály keresztmetszetére vetítve kb* a p 120 m./h*m t a rendszer ellenállása egyenlő a homokréteg hidrosztatikus nyomásával plusz az elosztószerkezet ellenállásával ) (Általában a szokásos szállítási méreteknél kpa tttlnyomáe elégséges*) - kinyitjuk a 12 rácsszerkezetű kosár 13 kosárfedelét) - leeresztjük a szállítandó 8 tárgyat) - lezárjuk a 12 rácsszerkezetű kosár 13 kosárfedelét egy kulcsos zárszerkezet segítségével; - megszüntetjük a légáramot) - hajazükséges, kéziszerszámmal elsimítjuk a homok felszínét) - aszállitandó 8 tárgy tartókötelének végét beakasztjuk a 16 szint szabályozó vályún lévő fülbe ; - a légtömlő kinyúló részét eligazítjuk és rögzítjük) - a 21 p^védő huzatot vissza tó Íjuk) - a 2 födelet a helyére tesszük és az 1 konténer tartályt lezárjuk* A szállított 8 tárgy kiemelése hasonlóan tör-fedk. A találmány szerinti berendezés tárolására szolgáló egyik lehetf^ges kiviteli alakját a 2* ábra álapján ismertetjük, ahol példaképpen a nagyaktivitásu anyagok (például kiégett üzemanyag) tárolására szolgáló, fluidizálható szemcsés védelmü tárolókonténert ábrázoltmik függőleges metszetben. A tárolókonténer jellegében negegyézik a szállításra szolgáló kivi-

15 -14 - teli alakkal (szállítókonténer), azonban a szállítás ós * a tárolás eltérő követelményei miatt a szerkezeti elemek egy része.különböző* A fontosabb különbségek! - a tárolókonténért nem érik dinamikus arőhatásolc, ezért a 6 tárgy rögzítésére, pozicionálására és a konténer rögzítésére szolgáló szerkezeti elemek egyszerűsödnek} - a tárolókonténer viszonylag nagyaktivitásu 8 tárgyak tá-.rolására szolgál, amelyeknél a radioaktív bomlás miatti hő elvezetése intenzív hűtést igényel, amit a konténer elhelyezésénél kéli figyolembevenrii; - a tárolókonténert általában nem egyenként használjuk, hanem agy tárolóépületben modulrendszerű betonaknában (sejtekben) többet helyezünk el belőlük, s Ilyenkor a tároló- * aknák betonszerkezete is kiegészíti a tárolókonténer sugár- védelmét;... ^ ' ; ' " " - ' : A tárolókonténer fő részei az 1 konténer tartály és a 2 fedélé. Az 1 konténertartály lapos fenekű hengeres acéledény, amely égy kisebb átmérőjű alsó és egy nagyobb átmérőjű, felső hengerből van öszszeállitva. Az alsó hengeres rész jellemző átmérője 0,5-1*5 m, a felső rész átmérője 0,2-0*5 m-rel nagyobb A konténertartály jellemző hossza 4-7 m. A méretek a tárolandó radioaktív tárgy (tárgyak) méretétől éa aktlvitásától függően választandók meg. Az 1 knfctónertartély felülről a tömített, peremes csavaros köfcésu 2 fedéllel van lezárva. A 2 fedélen két darab 27 csonk van elhelyezve, a 2 fedél alatti lógta? aktivitásellenőrzés céljából történő Időszakos átfuvására. A tárolókonténer kisebb átmérőjű hengeres részében nyernek elhelyezést a tárolandó 8 tárgyak. Emiatt a konténernek ez az érzékeny része,; Így csak Fde kerülnek a hosszanti

16 -15-3 ütközéavédő bordák, amelyeknek osztása nam nagyobb 150 mm-nél. A tárolókonténerben elhelyezett nagyakt,lvitásu tárgyak viszonylag intene Ír hőfejlődése miatt a 3 ütközésvédő bordák fokozott szerepet játszanak a külső hűtés megoldásánál is. tartó Az 1 konténertartály aljában lévő 4 ^erem rbgziti tömitetten, de bontható kötéssel az 5 szűrőt, anély hajlékony, nagy légellenállású anyagból (például vastag filcből) van. Ennek ellenállása célszerűen 0,5-1 kpa, 3 cm/s légsebességnél. Az 5 szűrő behajtását illetve fel^r^osodását az alsó és felső, könynyü acélsha?kezetü 6 rács gátolja meg. Az 5 szűrő statikailag nem az alsó rácson nyugszik, hanem az 1 konténertartály alját ós a 6 rács közeit kitöltő 7 darabos anyagú ágyon. Ezen a 7 darabos anyagú ágyon keresztüláramolva a fluidizáló levegő eloszlása egyenletesebb lesz. Mindezen tul a 7 darabos anyagú ágynak - a tárolandó 8 tárgyakat körülvevő 9 szemcsés anyaghoz hasonlóan - van sugárvédelmi és fizikai védelmi funkciója is. A 7 darabos anyagú ágy jellemző szemcsemérete 3-5 mm kell,, hogy legyen, mert igy nem jöhet mozgásba, továbbá nem tömi el a 10 gázelosztón lévő 11 befuvófejeket. ;A tárolandó 6 tárgyat (tárgyakat) a fluldizáció megszüntetése után a homok rögzíti, de nem közömbös, hogy hol. Az intenzív hőfejlődés és gamma-sugárzás miatt a 8 tárgyaknak az 1 konténer tartály falától és egymástól mért távolságát szabályozni kell. Erre ezolgól(nak) a tárolandó tárgy (tárgyak) formájáhois, alkalmazkodó 12 rácsszerkezetű kosár (kosarak), amelyet (aibelyttcet) a homok szabadon átjár. A 8 tárgyak elhelyezkedésének szabályozását és pozicionálásukat a 12 ráos-

17 szerkezetű kosarak a tárgyak behelyezésekor történő megvezet és ével biztosítják, A tárolókontéher alját a 17 talp képezi, amely elég szilárd ahhoz, hogy nlrd emeléskor, mind pedig ráállitva a teli konténert, elviselje a súlyból eredő terhelést* A tárolókonténer' emelése a 20 emelőfülekbe akasztott kereszttartóval történik, amelyek a három darab függőleges 19 tartóoszlop végére vannak felszerelve* A tárolókonténerek a 26 tárolóaknába vannak beállítva* Az egymás mellé helyezett tárolókonténerek egybeépített 26 tárolóaknái sejtszerkezetet képeznek, amelynek rendkívül nagy a szilárdsága vízszintes Irányban* Az 1 konténertartály és a benne lévő anyag hűtését a 26 tároló akna és az 1 konténertartály közötti résben áramló levegő biztosítja* A levegő a 26 tárolóakna fenekén kiképzett 23 gázbevezető csatornákon jut a 26 tárolóakna és az 1 konténertartály közötti résbe* A 26 tárblóaknák alatti födémben kiképzett 22 gázelosztóban áramoltatják a levegőt a 23 gázbevezető csatornákhoz* A hűtőlevegő elvezesse nem a résből történik, felvei az felül le van zárvaa 28 tömítéssel, hanem a 26 tárolóakna falában kiképzett törtvonalú 24 gázkivezető csatornákon* Ezek a 25 gázgyüjfcő-killektorokba vannak bekötve* A 24 gázkivezető bsatorna megtört vonalvezetése megakadályozza a gamma-sugárzás kiszóródását* A 21 porvédő húzat kihúzásával megnő a tárolókoniéner magassága, s igy a homok fluidizált állapotban sem szóródhat kl belőle*

18 17 JLnéárolandő,8;tárgyak behelyezése a knnténerbe ós onnan történé kiemelésük a szállltókonténernél végzeit azonos müvelétekkel egyezően történik.

19 Szabadalmi igénypontok 1. Eljárás radioaktiv és/vagy más veszélyes enyag(ok) szállítására és/vagy tárölására azzal jel- *. «* ' * 1 e m e z v e, ahogy a (radioaktiv) tárgyat (tárgyakat) 9 4 M (8) szemcsés anyaggal (9) töltött konténertartályban (1) helyezzük el, amelynél a (radioaktiv) tárgy (tárgyak) (8) 4 konténertartályba (1) való helyezését vagy kiemelését m m a szemcsés anyag (9) fluid állapotba hozásával segítjük j elő. 2. Berendezés az 1# igénypont szerinti eljárás foganatosításéra, azzal jellemezve, hogy fedéllel (2) lezárható, ütközésvédó bordákkal (3) ellátott konténertartály (1) aljában tartóperemen (4) nyugvó, rácsok (6) közé szorított szűré (5) van elhelyezve, amely alatt ' V, J. gázelosztó (10) és befúvó fejek (11) helyezkednek el. j ( - ' 3* A 2. igénypont szerinti berendezés ttriteli alakja, azzal : j e l 1 e m e z v e, hogy a konténertartály (1) aljában a gázelosztó (10), & befúvó fejek (11) és az.. ' «- - alsó rács (6) közötti teret kitöltő, a szűrőt (5) alátámasztó *... '. darabos anyagú ágy (7) van. :. * 4* A 2. vagy 3. igénypont szerinti berendezés kiviteli a?vakje, azzal jellemezve, hogy a konténertartályba (1) a (radioaktiv) tárgyat (tárgyakat) (8) pozicionáló rácsszerkezetű kosár (kosrak) (12) j van (vannak). beépítve.. 5. A 2-4 igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jeli eme z v e, hogy

20 a konténertartály (1) palástja mentén végigfutó tartó- * oszlopokkal (19) ób ezek felnő régén emelőtulekkel (20), valamint a konténértartály (1) aljára erősített/ szák- * nyával (18) és azon kiképzett talpakkal (17) van ellátva*. 0 * 6. A 2-5* igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja* azzal j el lemez ve, hogy a konténertargrtály (1) és a fedél (2) illesztési alkja alatt, belül kihúzható porvédő huzata (21) van* 7* A 4-6* igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja^ azzal j ellem ezve, hogy a rácsszerkezetű kosárnak (12) zárható, ráesszer- _ j kezetü kosárfedéle (13) van* 8* A 4-7* igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakjá, azzal j e 11 eme z v e, hogy a rácsszerkezetű kosár (12) a kontéaertartály (1) belső merevítő vázához (14) gumiharanggál védett tartórugókkal (15) van rögzítve* 9* A 2-8*'igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal j ellenezve, hogy a konténertártály felső részébe szintszabályozó vályú (16) van beépítve* 10* A 2-6* igénypontok bármelyike szerinti be- rendezés kiviteli alakja, azzal j e 1 1 e m e z v e, hogy a fedélen (2) aktivitásellenőrző csonkok (27) vannak, ás á konténertartály (1) tárolóaknában (26) van j *. elhelyezve* 11. A 10* igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja/azzal jell e m e «v e, hogy a kon-

21 20 - ténertartály (1) és a tárolőakna (26) között rés van ki- képezve A 11. igénypont azérinti berendezés kiviteli alakja, azzal j ellenezve, hogy a tárolóaknában (26) gázelosztó,(22), gázbavezeto csatorna (23), gázkivezetó csatorna (24), felette gásgyiijtó kollektor (25) van kiképezve.» 9 \j

22 ERŐMŰ ES HÁLÓZATTERVEZŐ VÁLLALAT 2/l 7. ábra

23 ERŐMŰ. ÉS HÁLÓZATTERVEZŐ VÁLLALAT 2/2 27 "P\ ábra

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II.

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. Vegyipari technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola nappali

Részletesebben

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Table of Contents. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Table of Contents. Created by XMLmind XSL-FO Converter. Table of Contents ÜVEGTETŐK... 1 1. AZ ÜVEG, MINT ÉPÍTŐANYAG, ÉS SAJÁTOS TULAJDONSÁGAI... 2 1.1. Az üveg anyagszerkezete és szilárdsága... 2 1.2. Az üveg szilárdságát befolyásoló tényezők... 3 1.3. A hőkezelt

Részletesebben

09. Lövészfegyverek fő részei.doc

09. Lövészfegyverek fő részei.doc IX. LÖVÉSZFEGYVEREK FŐ RÉSZEI Az aktív és reaktív rendszerű lőfegyverek rendszerbe sorolása után vizsgáljuk meg a fegyverek általános felépítését, a szerkezeti elemek funkcióit. Egyes szerkezeti elemek

Részletesebben

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

Villámvédelem. #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és életveszély

Villámvédelem. #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és életveszély Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása 9. E fejezet alkalmazásában: 1. Karbantartás: műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek

Részletesebben

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás A kedvező benapozás megteremtésének célkitűzése különösen indokolt, mert a civilizált országok lakossága napi életének 80-90 százalékát napfénytől elzárt

Részletesebben

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt.

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt. ÉPÜLETFIZIKA 1 A hõvezetési tényezõ fogalma A hõáram a hõmérsékletkülönbséggel, a hõáram irányára merõleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezõvel arányos. Ez utóbbi a hõvezetési tényezõ,

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph.

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph. Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA Doktori (Ph.D) értekezés Fazekas Lajos Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki

Részletesebben

MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK

MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK Dr. Balogh András Dr. Schäffer József Dr. Tisza Miklós Szerkesztette: Dr. Tisza Miklós Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar KÉSZÜLT A HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0

Részletesebben

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai U g - hőátbocsátási tényező Megmutatja, hogy 1 m 2 felületen egységnyi idő alatt 1 K hőmérsékletkülönbség hatására mekkora hőenergia-mennyiség

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2005/2 Soulaby-dob rögzítése merevkerettel

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE

A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE A lőttbeton fogalma A lőttbeton olyan betonbedolgozási technológiával készített beton, amelyet: az MSZ 4720 szerinti betontömlőn, ill. csővezetéken kb. 6 atmoszféra nyomás

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1 1994. február A hatálybalépés időpontja: 1994. április 1. MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1 Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kv-tól 40/69 kv-ig terjedő névleges feszültségre. A kábelek fektetése Az MSZ 13207-1:1981,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01) !HU00000409T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 006221 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Energiaellátás Plávics Annamária órai jegyzete

Energiaellátás Plávics Annamária órai jegyzete Energiaellátás Plávics Annamária órai jegyzete Tanulmány: szabadon választott település vagy település rész energia ellátásáról. Energia szolgáltatóktól adatkérés. 7. héten leadás (5. héten már jó lenne,

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek)

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben