A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:"

Átírás

1 Mi a teendő súlys ipari baleset esetén? TISZAVASVÁRI VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyeses anyagkkal fglalkzó üzemekről, vagy a küszöb érték alatti üzemekről - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlys balesetekről, - a bekövetkezett súlys baleset elleni védekezés szabályairól. Készítette: A Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség a Tiszavasvári Várs Plgármesteri Hivatal közreműködésével a BM Országs Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából 1

2 TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! A VESZÉLYEK A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagk tárlása, feldlgzása, felhasználása magában hrdja a súlys ipari balesetek kialakulásának kckázatát. Szerencsére ilyen súlys ipari balesetek ritkán frdulnak elő. MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG Az uniós nrmákat (Seves II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagkkal kapcslats súlys ipari balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlys ipari balesetek megelőzését és a balesetek kárs következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlys ipari balesetek elleni védekezéshez kapcslódó állami feladatk irányítását és azk ellátásának biztsítását. A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagkkal kapcslats kckázatk felmérését, a reálisan feltételezhető súlys ipari balesetek bekövetkeztekr jelentkező hatásk meghatárzását,a laksság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen infrmációt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztnsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi plgármesteri hivatalban mindenki számára hzzáférhető. FONTOS KÖVETELMÉNY, hgy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlys ipari balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére. Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település plgármestere - a hivatáss katasztrófavédelem területi szervével együttműködve KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatárzza a laksság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcslats feladatkat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket. Közös érdekünk, hgy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyfrráskat, a mentőerőkkel együtt tudjn működni saját és környezete biztnsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település plgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉ-KOZTATÓ KIADVÁNY kiadását. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Veszélyes anyagkkal kapcslats baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a laksságt. Amikr a jelzést meghallja: munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen; ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb útn menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vnatkzóan hangsbemndón keresztül, vagy más módn ellentétes utasítást nem kap. 2

3 MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK? Ha tthnában tartózkdik a következők szerint cselekedjen! A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékztatja. Keressen védelmet tthnában vagy más megfelelő helyen! Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes ldaln lévő helyiségbe! Kapcslja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket! Csukja be az ajtókat és az ablakkat! Kapcslja ki a szellőző és klímarendszert! Ne dhányzzn, kapcslja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket! Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilváníttta! A SZIRÉNAJELEK RIASZTÁS 120 másdperces flyamats emelkedő és mélyülő szirénahang Jelentése: VESZÉLY! 120 másdpercig tartó, váltakzó hangmagasságú, flyamats szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Ekkr el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni. VESZÉLY ELMÚLT 2 x 30 másdperces flyamats állandó hang, közte 30 másdperces szünettel Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másdpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másdperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát. A fenti sziréna jelek nem tájékztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vnatkzó részletes infrmációkról, ezért kiegészítő utasításkat, a rádióból és a televízióból kaphat. Tvábbi felvilágsítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem hnlapjáról szerezhető be. 3

4 TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL A VESZÉLYES ÜZEM(EK) ADATAI A cég neve és címe: ECOMISSIO Kft. székhelye; 3581 Tiszaújvárs, TVK Ipartelep telephely címe; 4440 Tiszavasvári, Kabay Jáns u. 29. A külső tájékztatásért felelős személy: Képes Tibr stratégiai ügyvezető igazgató Telefnszáma: 49/ Az Ecmissi Kft. a 4440 Tiszavasvári, Kabay Jáns u. 29. sz. alatti telephelyű, mint veszélyes hulladékk égetéssel történő ártalmatlanítással fglalkzó létesítmény (hulladékégető) a katasztrófavédelemről és a hzzá kapcslódó egyes törvények módsításáról szóló évi CXXVIII. törvény IV. Fejezetének hatálya alá tartzó, valamint a veszélyes anyagkkal kapcslats súlys balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Krm. rendelet alapján alsó küszöbértékékű besrlású veszélyes üzemnek minősül. 4

5 A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK A veszélyes anyagkkal fglalkzó üzem rendeltetése, fő tevékenysége Az Ecmissi Kft. különösen az iparban, az ipari és egyéb szlgáltatást végző vállalatknál, intézményeknél keletkező, elsősrban veszélyes és tvább újra nem hasznsítható hulladékk környezetbarát jgszabályi előírásknak megfelelő - ártalmatlanítását (égetését) végzi. Az üzemben flyó veszélyes tevékenység: A veszélyes üzem környezetében lévő veszélyeztetést a tűz és mérgező gáz keletkezése jelenti. Üzemen belül előfrduló veszélyes anyag: Az anyag neve Halgéntartal mú szerves ldószerek, msóflyadé kk és anyalúgk Vizes msóflyadé kk és anyalúgk (cianids) Vizes és egyéb msóflyadé kk és anyalúgk Knténerekb en tárlt veszélyes hulladékk Szennyezett csmaglóes zköz (darált szilárd hulladék knténerben) Egyéb kevert csmaglási hulladék (szilárd égetési vegyes raklapn) Hulladék EWC kódja * Veszély jel H3A H5 H14 R mndat Veszélyességi sztály Mennyiség (t) Alsó küszöb (t) Felső küszöb (t) R23/24/ R11 7.b R51/53 9(II) H6 R * * * * * * * H3B H5 H6 H3A H5 H14 R23/24/ R R R R51/53 9(II) R51/53 9(II) R51/53 9(II) Pernye R51 9(II) Salak R51 9(II) A veszélyes anyagk elhelyezkedése, mennyisége: A flyékny halmazállaptú hulladékk zárt műanyag 1 m 3 -es knténerben (IBC) vagy hrdóban és egyéb kiflyásmentes (környezetszennyezést kizáró) göngyölegben (pl.: kanna) kerülnek beszállításra. A flyékny hulladékkat bevizsgálás után a tartályparki tárlótartálykba fejtik át vagy erre a célra kialakíttt tárló helyeken letárlásra kerülnek. A szilárd hulladékkat darálás és hmgenizálás után adaglják az égetőbe. 5

6 AZ ESETLEGES SÚLYOS IPARI BALESETEK SORÁN KIALAKULÓ EGÉSZSÉG-, ESETLEG KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ HATÁSOK Az üzem területén súlys baleseti eseménysrk az alábbi helyszíneken és frmában következhetnek be: 1. Hulladékk beszállítása srán (tartálykcsi sérülése): Beszállító tartálykcsi sérülése miatt tartalma a térbetnra, nnan a zsmpba flyik. Éghető flyadékt szállító tartálykcsik esetén, ha a környezetben gyújtófrrás frdulhat elő, tűz következhet be. 2. Flyékny hulladékkezelő rendszer meghibásdása, tárlótartályk sérülése (T10 tartály meghibásdása): A tárló tartály sérülése miatt, a közeg kikerülése a kármentőbe, tűz következhet be. A következményelemzésben a legnagybb térfgatú T10 tartály meghibásdása került feltételezésre. 3. Azids/cianids tartályba savas vizes hulladék befejtése miatt mérgező gáz keletkezhet. (Egymással reakcióképes anyagk keveredése miatt (cianids szennyvíz savasítása)). Az 1. valamint 2. számú súlys baleseti eseménysrk (1. tartálykcsi sérülése, 2. T10 tartály meghibásdása) hatása a telephelyen belül marad. A 3. súlys baleseti eseménysr (mérgező gázk keletkezése) következtében kijutó mérgező gáz pl. a HCN (hidrgén-cianid), mint keletkező mérgező kmpnens jelenthet veszélyeztetettséget a laksságra. Az üzem jellegéből következően a tárlási körülményektől függően más mérgező anyag is keletkezhet. A veszélyes ipari üzem (telephely) térképi megjelenítése Eecmissi Kft. Égető üzem Ecmissi Kft. elhelyezkedése az Alkalida Vegyészeti Gyár Zrt. telephelyén A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA 6

7 Az Ecmissi Kft. veszélyeztető hatása Az Ecmissi Kft. üzemében kémiai reakciók következtében mérgező anyagk légköri terjedése következhet be. Az üzem területén bekövetkezett rendkívüli esemény Tiszavasvári várs laksságát az alábbi veszélyességi övezetekben érinti: Hatás megnevez Kimenekítési zóna Tájékztatási zóna ése Hőhatás 12,5 kw/m2-4 kw/m2 - Túlnymás 100 mbar - 20 mbar - 1%-s halálzás 1-%-s halálzás Mérgezés indr esetben utdr esetben 542 m (épületben belül (szabadban 602 m tartózkdókra) tartózkdókra) Mérgezés 1%-s halálzás indr esetben (épületben belül tartózkdókra) Kimenekítési zóna 542 m A kimenekítési zóna (542 m) nem terjed az Alkalida Vegyészeti Gyár Zrt. telephelyének területén kívülre, csak a telephely területén tartózkdókra érvényes. 7

8 Mérgezés 1-%-s halálzás utdr esetben (szabadban tartózkdókra) Tájékztatási zóna 602 m Az üzemben bekövetkező veszélyes esemény következtében kijutó mérgező gáz (pl. hidrgéncianid) veszélyt kzó hatásának legnagybb távlsága a kibcsátófrrástól 602 m az aktuális szélirányban. A legnagybb, csak rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények közt várható txikus hatósugár éppen eléri a laktt területeket, ennek hatása más üzemeltetőket veszélyeztethet az Alkalida Vegyészeti Gyár Zrt. telephelyén és a déli irányban a mezőgazdasági területeken, valamint igen ritkán előfrduló szélirányk esetén- érinthetnek a lakóterület szélén 6 lakóházat és annak lakóit. A VESZÉLYES ÜZEM VESZÉLYHELYZETI TEVÉKENYSÉGE Az Ecmissi Kft. célja, hgy megelőzze és elkerülje mindazkat a nem tervezett és nem kívánats eseményeket, amelyek személyek sérülését, a környezet kársítását, vagy pusztán anyagi kárkat kzhatnak. Különös gnddal ügyel a súlys balesetek megelőzésére és az ellenük való védekezésre. Ennek érdekében betartja és betartatja mindazkat a törvényi, hatósági és saját belső előíráskat, amik a biztnság növelését, illetve a kckázatk csökkentését célzzák. Az üzemben esetlegesen bekövetkező veszélyek felderítéséhez, a krai észleléshez az Ecmissi Kft. ipari kamerarendszert működtet, a veszélyes esemény kezelése érdekében többszintű riasztási rendszer került kialakításra. A veszélyes esemény következményeinek várható súlyssága, hatósugarának kiterjedése alapján I., II., illetve III. riasztás kerül kiadásra. (A hatósugár ebben a srrendben növekszik.) Riasztáskr a mentésvezető utasítására történik a műszakban levő munkavállalók által elvégzendő feladat meghatárzása. 8

9 A hatékny, gyrs és szakszerű mentés megvalósítása érdekében a mentésvezető döntése szerint - a riasztás fkzatától függően - szükséges lehet tvábbi személyek és szervezetek értesítésére és bevnására a védekezésbe. A hatóságkat és külső szerveket a kialakult helyzet ismeretében, szükség szerint kell riasztani, értesíteni. TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A plgármester a Szablcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve, az üzem által kidlgztt Biztnsági Elemzés és Belső Védelmi Terv alapján, Külső Védelmi Tervet dlgztt ki. A Külső Védelmi Terv a katasztrófavédelemről és a hzzá kapcslódó egyes törvények módsításáról szóló évi CXXVIII. törvény IV. Fejezetének hatálya alá tartzó, valamint a veszélyes anyagkkal kapcslats súlys balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Krm. rendeletben fglaltak alapján készült. A Külső Védelmi Terv a település laksságának mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező kárk enyhítése érdekében végrehajtandó rendszabályk bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszlgáltatásra vnatkzó intézkedéseket tartalmazza. A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI Védekezési feladatk: - A laksság riasztása, tájékztatása a kialakult helyzetről. - A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése. - Intézkedés kiadása a laksság védelmére. - Kárelhárítási feladatk végzése (területzárás, sérültek mentése, közművek helyreállítása) - Utómunkálatk elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, rmeltakarítás, stb..) - Helyreállítás, újjáépítés. Az Ecmissi Kft. területén bekövetkezett balesetnél elsődlegesen az elzárkóztatást alkalmazzuk. A laksság elzárkóztatását lakásnként a környezettel legkevésbé érintkező helyiségben kell megvalósítani. Riasztás esetén a lakóingatlant a laksk előzetesen részükre eljuttattt tájékztatók alapján használják. Az elzárkóztatás ideje alatt a tájékztatás az érintettek számára, az rszágs helyi média útján történik. A bekövetkezett események srán megsérültek ellátására egészségügyi pnt felállítására kerül sr. Veszélyhelyzet bekövetkezésekr: 1.) A laksság riasztása mtrs szirénával, tájékztatása hangsbeszélőkön, illetve elektrnikus lakssági riasztó-tájékztató eszközökön keresztül, a plgármester utasítására történik. Mtrs sziréna telepítési helyei: Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. Amennyiben elektrms eszköz a riasztásra nem használható, gépjárművekre szerelt hangszóró segítségével fgják a laksság figyelmét felkelteni. 9

10 A riasztást követő magatartási szabályk: - Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztnságsan állítsa le úgy, hgy az ne képezzen frgalmi akadályt! - Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcslják ki! - Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg! - A lakáskat áramtalanítsák! - Rbbanás bekövetkezésekr védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkk ellen! Amennyiben detnáció hangjának gyanúja merül fel, húzódjanak el az ablakktól, illetve az üvegfelületek közeléből! - Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben! - Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét! - Figyeljék a plgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit! - Szükség esetén az rszágs és helyi médiák közreműködésével is tájékztatjuk a kialakult helyzetről a laksságt! - Készüljenek fel a lakásaik elhagyására! - A munkahelyen dlgzók illetve intézményekben tartózkdók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek! - Lehetőség szerint kísérjék figyelemmel, hgy a szmszédjaik és a közelükben tartózkdók a közleményeket, felhíváskat meghalltták-e! A plgármester az üzemtől kaptt tájékztatás alapján dönt arról, hgy a laksság védelme érdekében milyen laksságvédelmi intézkedéseket rendel el. Sérültek mentése: A sérültek ellátását, a beavatkzásban résztvevő egységek egészségügyi biztsítását az Országs Mentőszlgálat tiszalöki mentőállmás dlgzói látják el. A sérültek elsősegélyben részesítése srán a munkahelyi elsősegélynyújtók segítséget nyújtanak. A mzgatható és járóképes sérültekkel az egészségügyi gyűjtőpntra vnulnak. A beteg, gndzásra szruló személyeket az Országs Mentőszlgálat dlgzói a rendszeresített gépjárművekkel szállítják el a kijelölt gndzási intézményekbe és befgadási helyekre. Elzárkóztatás: Magatartási szabályk elzárkóztatás elrendelése esetén: - Az utcán tartózkdók a legrövidebb útn menjenek haza (vagy valamelyik közeli közintézménybe). - Az tthntartózkdók a nyílászárókat csukják be, a szellőző részeket ruhával tömjék be. Légkndicináló, egyéb szellőző berendezéseiket kapcslják ki. - Mindig lyan helyiségben tartózkdjn, ami a földszinttől feljebb van, miután a nehéz gázk az alsóbb helyiségekben gyűlnek össze. - Ha a mérgező anyag mellett gyúlékny gázk szabadulnak ki, maradjn távl az ablakktól, mivel a rbbanás helyszínét körülvevő területen az ablakk betörhetnek, és veszélyt jelenthetnek a repülő törmelékek és üvegszilánkk - Ne engedjen be kívülről levegőt. - Azkat a járókelőket, akiknek nincs hvá menniük, átmenetileg fgadják be. - Hallgassa a rádiót, a hangsbemndó közleményét és nézze a TV-t (helyi adókat). - Amíg arra engedélyt nem kapnak, tthnaikat a saját érdekükben ne hagyják el. A hermetizált helyiség kialakításának fntsabb szempntjai: - a helyiség lehetőleg az épület védettebb ldalán legyen, - minél kevesebb és kisebb nyílászáró legyen benne, ha megldható természetes fényt is kapjn, - az ablakk réseit vastagabb fólia vagy széles ragasztószalag segítségével le kell ragasztani, a légkndicináló berendezés szellőzőnyilasaival együtt, - az ajtó belső ldalára szintén fóliafüggönyt kell ragasztani, az ajtó alatti rést nedves 10

11 ruhákkal el kell tömíteni, - a helyiségben a bent tartózkdók számára legyen elegendő élelmiszer, ivóvíz, megfelelő ruházat, nélkülözhetetlen gyógyszerek, zseblámpa, - teleppel működő rádiókészülék esetleg televízió. Egyéni megelőző intézkedések a mérgező felhő terjedését követően: - Várjn mindaddig, amíg a TV, a rádió vagy a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nem nyilvánítja - Szellőztessen ezt követően - Kövesse a hatóságk instrukcióit (rádió, TV, nymtattt média, Internet, hangsbemndó közleménye) - Engedje ki az állatkat a karámkból, de ne legeltesse őket a helyi friss takarmánnyal, amíg mindent nem mentesítettek - A mérgező felhő elvnulását követően, amelyből szennyezett anyag kerülhetett ki a talajra és más helyre, ami szükséges, mentesítse: Vegye le a cipőjét, mielőtt belép a lakásba. Mssa le a lépcsőket, fűtőtesteket, lámpákat, stb. nedves ruhával. Mssa le az ablakkat és az ablakpárkányt; mssa és prszívózza át a szőnyegeket. Lehetőleg lyan prszívót használjn, ami mikrfilteres. Zuhanyzzn minden nap, mssa a kezét, haját, szakállát. Lcslóval mssa le a házat és a környezetét (bejárati utakat, balknkat, teraszkat, stb.) Ne kavarja fel a szemetet, mialatt takarít. Ne egyen saját termesztésű gyümölcsöt és zöldséget. Csak vákuumcsmaglású élelmiszert fgyasszn; mssa meg vagy dbja ki az lyan ételt, ami szennyezett lehet. - Biznysdjn meg arról, hgy a kisgyerekek nem vehetnek szennyezet dlgkat a szájukba (különösen kint). Kimenekítés: A kimenekítésre akkr kerülhet sr, amikr az elzárkóztatást az arra illetékes vezető döntése nem tartja biztnságsnak. Az Ecmissi Kft. üzemében bekövetkező veszélyes esemény elemzése srán nem tárt fel lyan eseményt, amely a laksság kitelepítését indklná és a veszélyeztetés legfeljebb néhány órás időtartamban áll fenn. Az elzárkóztt laksság esetleges kimenekítése csak egyéni védelem alkalmazása mellett kerülhet végrehajtásra. Amennyiben az tthnaik elhagyása szükségessé válik mi az, amit feltétlenül vigyenek magukkal. Személyi túlélő csmag tartalma: - személyi kmányk, készpénz, bankkártya napra elegendő élelem, legalább 1 liter ivóvíz - az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű, - tisztálkdási eszközök - rendszeresen használt gyógyszerek - takaró (hálózsák) - hrdzható rádió A túlélő csmag tömege lehetőleg ne haladja meg a 20 kg-t! A lakásból való távzáskr kapcslják ki, illetve zárják el a villany, víz és gázvezetékeket és ltsák el a kályhában, kazánban a tüzet. A mzgásképtelen beteg családtagt (amennyiben nem tudják elvinni) a gyülekezési helyen be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag felügyelete mellett meg kell várni, amíg elszállításukról a hatóság intézkedik. 11

12 Vészhelyzet esetére az üzem területén 2 db belső gyülekezési pnt, illetve 1 db üzem területén kívüli ún. külső gyülekezési pnt került kijelölésre. Vészhelyzeti riasztás esetén a kijelölt belső gyülekezési pntkra, majd a vészhelyzeti irányító törzs utasítására a külső gyülekezési pntra kell vnulni. A terület elhagyása elsődlegesen gyalgsan, illetve saját gépjárművel történik. A külső gyülekezési pntra való vnulásnak mindig a széliránnyal ellentétesen, vagy merőlegesen, a lehető legrövidebb idő alatt kell megtörténnie az I. és II. sz. prtákn keresztül. A gyülekezési pnt, illetve az egészségügyi pnt elhagyása a Vészhelyzet irányítási törzs utasítására történhet. Esetleges kimenekítés elrendelése esetén a hatóság az alábbi gyülekezési/elhelyezési helyet jelölte ki: Gyülekezési/elhelyezési hely a laksság részére: Tiszavasvári Középiskla, Szakiskla és Kllégium (Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz.) Elhelyezés (kimenekítés, kitelepítés esetén): A település kitelepítési-befgadási terve alapján történik. Legyenek nyugdtak! A hátrahagytt értékek őrzéséről a hatóságk gndskdnak. Helyreállítás: A külső védelmi tervben feltételezett esemény srán laktt területen rmsdás nem várható. A helyreállítás, újjáépítés a hatásterületen az esetlegesen szükséges takarításban merül ki. Védekezésben résztvevő szervezetek: A laksság védelme érdekében hztt intézkedésekért a plgármester a felelős. A plgármester irányítja a plgári védelmi feladatk ellátását. A védekezés irányítására irányító törzset hz létre. A tervezett mentőerők a rendszeresített eszközeikkel kerülnek bevetésre. A plgári védelmi szervezetek csak abban az esetben tervezhetők a kárelhárításra, ha tagjai az üzem dlgzói. A pv. szervezetek tvábbi esetben csak a kárterületen kívüli feladatk végzéséhez tervezhetők. A rendelkezésre álló erők, eszközök a jelentkező feladatk végrehajtására megfelelőek. Védekezésben résztvevő szervezetek: - Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság : 42/ : Helyi Védelmi Bizttság : 42/ Nyíregyháza Katasztrófavédelemi Kirendeltség : 42/ Nyíregyháza Hivatáss Tűzltóparancsnkság : 42/ Tiszavasvári Vársi Rendőrkapitányság : 42/ : Országs Mentőszlgálat : 104 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK BM OKF elektrnikus tájékztató rendszere: SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112 RENDŐRSÉG: 107 TŰZOLTÓSÁG: 105 MENTŐK:

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! RÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRI VÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! MIT KELL TENNI VESZÉLYES ANYAGOK SZABADBA JUTÁSA ESETÉN? A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SOLT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NYERGESÚJFALU LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? 1. Lakossági tájékoztatás Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Vinyl Kft. Külső Védelmi Tervének LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SIROK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, - a veszélyes

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? BALATONFŰZFŐ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYRÉDE KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! Szank Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Lakossági tájékoztató kiadvány Készült Szank Községi Önkormányzat és a MOL Nyrt. együttműködésével 2 TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

Részletesebben

Információk ipari vészhelyzetre! Halimba község LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

Információk ipari vészhelyzetre! Halimba község LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA Információk ipari vészhelyzetre! Halimba község LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - A veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SZÉKESFEHÉRVÁR LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? DUNAÚJVÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? OSZLÁR LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? ALGYŐ NAGYKÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

üzemekről, vagy a küszöb érték alatti üzemekről

üzemekről, vagy a küszöb érték alatti üzemekről Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYKÁLLÓ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyeses anyagokkal foglalkozó üzemekről,

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? XXI. KERÜLET LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? GÖNYÜ KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Budafok Tétény Budapest, XXII. KERÜLET IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes

Részletesebben

Tervem vészhelyzet esetére

Tervem vészhelyzet esetére Hungarian Wrking fr ur future tday Tervem vészhelyzet esetére 3 egyszerűen követhető lépés vészhelyzet esetére Legyen készenlétben Egyszerű, mint az egyszer egy 3 egyszerűen követhető lépés vészhelyzet

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Z Á H O N Y V Á R O S LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: 2 - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Szentes Város LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? BERHIDA LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? RÁCALMÁS VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - környezetében működő felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA 1 Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA KÉSZÍTETTE: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? ŐSI LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR CHEM-SAFE KFT. 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 40. Tel: 413 18 33 Fax: 413 18 34 centrum@chem-safe.hu www.chem-safe.hu ECOMISSIO KFT. TISZAVASVÁRI BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? BERHIDA LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-SZIKÁNCS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-SZIKÁNCS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-SZIKÁNCS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA KÉSZÍTETTE: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SAJÓBÁBONY VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SAJÓBÁBONY VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYHEGYES KÖZSÉG IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a

Részletesebben

A veszélyes ipari balesetek megelőzésével kapcsolatos felkészülésre

A veszélyes ipari balesetek megelőzésével kapcsolatos felkészülésre Pécs Megyei Jogú Város LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A veszélyes ipari balesetek megelőzésével kapcsolatos felkészülésre Készítette: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, és a Baranya Megyei

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Budapest XIX. kerület Kispest IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről,

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? RÁCALMÁS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? JÁSZBERÉNY VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, -

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? BERENTE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyeses anyagokkal foglalkozó üzemekről, vagy a

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Budapest X. kerület Kőbánya IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? TISZAÚJVÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SZAJOL KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS 2. KIADÁS 2012. SZEPTEMBER

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS 2. KIADÁS 2012. SZEPTEMBER Tel: 413 18 33 Fax: 413 18 34 centrum@chem-safe.hu www.chem-safe.hu ECOMISSIO KFT. TISZAÚJVÁROS BIZTONSÁGI JELENTÉS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2. KIADÁS 2012. SZEPTEMBER FOGL ERIKA ÜGYVEZETŐ Ez a dokumentáció

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA III/3. LAKOSSÁGVÉDELMI ISMERETEK Egyéni és kollektív védelem elemei, lehetőségei. Helyi-és távolságvédelem módjai. A kitelepítés és befogadás helyi sajátosságai. Veszélyhelyzetben foganatosítható rendkívüli

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SZAJOL KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? TISZAÚJVÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? PÜSPÖKLADÁNY VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 66/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Tárgy: Beszámló Ferencvárs tűzvédelmi helyzetéről Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Mi a teendı súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendı súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendı súlyos ipari baleset esetén? KOMÁROM VÁROS MOL LAKÓTELEP LAKOSSÁGI KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében mőködı veszélyes ipari üzemekrıl, - a veszélyes tevékenységekrıl

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

Vészhelyzeti utasítás

Vészhelyzeti utasítás Vészhelyzeti utasítás V.1. sz. verzió A kiadás dátuma: 2012. július 4. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Kari KIR munkacsoport A dokumentum a TÁMOP-411/A-10/1/KONV-2010-0009 projekt támogatásával készült.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Gyermekjátékk (játék babák, játék babakcsik, lövedékes játékk, fnószálak és tapadókrngs játékk) kémiai, illetve mechanikai biztnságsságának vizsgálatáról Budapest, 2014. július NEMZETI

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Kibocsátás csökkentési Jelentés

Kibocsátás csökkentési Jelentés június8. 09 Kibcsátás csökkentésijelentés APálhalmaiAgrspeciálKft.BigázÜzemEgyüttes VégrehajtásPrjektjének2008.éviteljesítményéről A323/2007.(XII.11.)Krmányrendelet4.sz.mellékleténekkövetelményeialapján

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 100.211 V1/1009 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére PTE Munkavédelmi Szabályzat 13. számú melléklete Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben