A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:"

Átírás

1 Mi a teendő súlys ipari baleset esetén? TISZAVASVÁRI VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyeses anyagkkal fglalkzó üzemekről, vagy a küszöb érték alatti üzemekről - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlys balesetekről, - a bekövetkezett súlys baleset elleni védekezés szabályairól. Készítette: A Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség a Tiszavasvári Várs Plgármesteri Hivatal közreműködésével a BM Országs Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából 1

2 TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! A VESZÉLYEK A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagk tárlása, feldlgzása, felhasználása magában hrdja a súlys ipari balesetek kialakulásának kckázatát. Szerencsére ilyen súlys ipari balesetek ritkán frdulnak elő. MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG Az uniós nrmákat (Seves II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagkkal kapcslats súlys ipari balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlys ipari balesetek megelőzését és a balesetek kárs következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlys ipari balesetek elleni védekezéshez kapcslódó állami feladatk irányítását és azk ellátásának biztsítását. A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagkkal kapcslats kckázatk felmérését, a reálisan feltételezhető súlys ipari balesetek bekövetkeztekr jelentkező hatásk meghatárzását,a laksság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen infrmációt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztnsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi plgármesteri hivatalban mindenki számára hzzáférhető. FONTOS KÖVETELMÉNY, hgy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlys ipari balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére. Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település plgármestere - a hivatáss katasztrófavédelem területi szervével együttműködve KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatárzza a laksság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcslats feladatkat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket. Közös érdekünk, hgy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyfrráskat, a mentőerőkkel együtt tudjn működni saját és környezete biztnsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település plgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉ-KOZTATÓ KIADVÁNY kiadását. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Veszélyes anyagkkal kapcslats baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a laksságt. Amikr a jelzést meghallja: munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen; ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb útn menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vnatkzóan hangsbemndón keresztül, vagy más módn ellentétes utasítást nem kap. 2

3 MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK? Ha tthnában tartózkdik a következők szerint cselekedjen! A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékztatja. Keressen védelmet tthnában vagy más megfelelő helyen! Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes ldaln lévő helyiségbe! Kapcslja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket! Csukja be az ajtókat és az ablakkat! Kapcslja ki a szellőző és klímarendszert! Ne dhányzzn, kapcslja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket! Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilváníttta! A SZIRÉNAJELEK RIASZTÁS 120 másdperces flyamats emelkedő és mélyülő szirénahang Jelentése: VESZÉLY! 120 másdpercig tartó, váltakzó hangmagasságú, flyamats szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Ekkr el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni. VESZÉLY ELMÚLT 2 x 30 másdperces flyamats állandó hang, közte 30 másdperces szünettel Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másdpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másdperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát. A fenti sziréna jelek nem tájékztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vnatkzó részletes infrmációkról, ezért kiegészítő utasításkat, a rádióból és a televízióból kaphat. Tvábbi felvilágsítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem hnlapjáról szerezhető be. 3

4 TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL A VESZÉLYES ÜZEM(EK) ADATAI A cég neve és címe: ECOMISSIO Kft. székhelye; 3581 Tiszaújvárs, TVK Ipartelep telephely címe; 4440 Tiszavasvári, Kabay Jáns u. 29. A külső tájékztatásért felelős személy: Képes Tibr stratégiai ügyvezető igazgató Telefnszáma: 49/ Az Ecmissi Kft. a 4440 Tiszavasvári, Kabay Jáns u. 29. sz. alatti telephelyű, mint veszélyes hulladékk égetéssel történő ártalmatlanítással fglalkzó létesítmény (hulladékégető) a katasztrófavédelemről és a hzzá kapcslódó egyes törvények módsításáról szóló évi CXXVIII. törvény IV. Fejezetének hatálya alá tartzó, valamint a veszélyes anyagkkal kapcslats súlys balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Krm. rendelet alapján alsó küszöbértékékű besrlású veszélyes üzemnek minősül. 4

5 A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK A veszélyes anyagkkal fglalkzó üzem rendeltetése, fő tevékenysége Az Ecmissi Kft. különösen az iparban, az ipari és egyéb szlgáltatást végző vállalatknál, intézményeknél keletkező, elsősrban veszélyes és tvább újra nem hasznsítható hulladékk környezetbarát jgszabályi előírásknak megfelelő - ártalmatlanítását (égetését) végzi. Az üzemben flyó veszélyes tevékenység: A veszélyes üzem környezetében lévő veszélyeztetést a tűz és mérgező gáz keletkezése jelenti. Üzemen belül előfrduló veszélyes anyag: Az anyag neve Halgéntartal mú szerves ldószerek, msóflyadé kk és anyalúgk Vizes msóflyadé kk és anyalúgk (cianids) Vizes és egyéb msóflyadé kk és anyalúgk Knténerekb en tárlt veszélyes hulladékk Szennyezett csmaglóes zköz (darált szilárd hulladék knténerben) Egyéb kevert csmaglási hulladék (szilárd égetési vegyes raklapn) Hulladék EWC kódja * Veszély jel H3A H5 H14 R mndat Veszélyességi sztály Mennyiség (t) Alsó küszöb (t) Felső küszöb (t) R23/24/ R11 7.b R51/53 9(II) H6 R * * * * * * * H3B H5 H6 H3A H5 H14 R23/24/ R R R R51/53 9(II) R51/53 9(II) R51/53 9(II) Pernye R51 9(II) Salak R51 9(II) A veszélyes anyagk elhelyezkedése, mennyisége: A flyékny halmazállaptú hulladékk zárt műanyag 1 m 3 -es knténerben (IBC) vagy hrdóban és egyéb kiflyásmentes (környezetszennyezést kizáró) göngyölegben (pl.: kanna) kerülnek beszállításra. A flyékny hulladékkat bevizsgálás után a tartályparki tárlótartálykba fejtik át vagy erre a célra kialakíttt tárló helyeken letárlásra kerülnek. A szilárd hulladékkat darálás és hmgenizálás után adaglják az égetőbe. 5

6 AZ ESETLEGES SÚLYOS IPARI BALESETEK SORÁN KIALAKULÓ EGÉSZSÉG-, ESETLEG KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ HATÁSOK Az üzem területén súlys baleseti eseménysrk az alábbi helyszíneken és frmában következhetnek be: 1. Hulladékk beszállítása srán (tartálykcsi sérülése): Beszállító tartálykcsi sérülése miatt tartalma a térbetnra, nnan a zsmpba flyik. Éghető flyadékt szállító tartálykcsik esetén, ha a környezetben gyújtófrrás frdulhat elő, tűz következhet be. 2. Flyékny hulladékkezelő rendszer meghibásdása, tárlótartályk sérülése (T10 tartály meghibásdása): A tárló tartály sérülése miatt, a közeg kikerülése a kármentőbe, tűz következhet be. A következményelemzésben a legnagybb térfgatú T10 tartály meghibásdása került feltételezésre. 3. Azids/cianids tartályba savas vizes hulladék befejtése miatt mérgező gáz keletkezhet. (Egymással reakcióképes anyagk keveredése miatt (cianids szennyvíz savasítása)). Az 1. valamint 2. számú súlys baleseti eseménysrk (1. tartálykcsi sérülése, 2. T10 tartály meghibásdása) hatása a telephelyen belül marad. A 3. súlys baleseti eseménysr (mérgező gázk keletkezése) következtében kijutó mérgező gáz pl. a HCN (hidrgén-cianid), mint keletkező mérgező kmpnens jelenthet veszélyeztetettséget a laksságra. Az üzem jellegéből következően a tárlási körülményektől függően más mérgező anyag is keletkezhet. A veszélyes ipari üzem (telephely) térképi megjelenítése Eecmissi Kft. Égető üzem Ecmissi Kft. elhelyezkedése az Alkalida Vegyészeti Gyár Zrt. telephelyén A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA 6

7 Az Ecmissi Kft. veszélyeztető hatása Az Ecmissi Kft. üzemében kémiai reakciók következtében mérgező anyagk légköri terjedése következhet be. Az üzem területén bekövetkezett rendkívüli esemény Tiszavasvári várs laksságát az alábbi veszélyességi övezetekben érinti: Hatás megnevez Kimenekítési zóna Tájékztatási zóna ése Hőhatás 12,5 kw/m2-4 kw/m2 - Túlnymás 100 mbar - 20 mbar - 1%-s halálzás 1-%-s halálzás Mérgezés indr esetben utdr esetben 542 m (épületben belül (szabadban 602 m tartózkdókra) tartózkdókra) Mérgezés 1%-s halálzás indr esetben (épületben belül tartózkdókra) Kimenekítési zóna 542 m A kimenekítési zóna (542 m) nem terjed az Alkalida Vegyészeti Gyár Zrt. telephelyének területén kívülre, csak a telephely területén tartózkdókra érvényes. 7

8 Mérgezés 1-%-s halálzás utdr esetben (szabadban tartózkdókra) Tájékztatási zóna 602 m Az üzemben bekövetkező veszélyes esemény következtében kijutó mérgező gáz (pl. hidrgéncianid) veszélyt kzó hatásának legnagybb távlsága a kibcsátófrrástól 602 m az aktuális szélirányban. A legnagybb, csak rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények közt várható txikus hatósugár éppen eléri a laktt területeket, ennek hatása más üzemeltetőket veszélyeztethet az Alkalida Vegyészeti Gyár Zrt. telephelyén és a déli irányban a mezőgazdasági területeken, valamint igen ritkán előfrduló szélirányk esetén- érinthetnek a lakóterület szélén 6 lakóházat és annak lakóit. A VESZÉLYES ÜZEM VESZÉLYHELYZETI TEVÉKENYSÉGE Az Ecmissi Kft. célja, hgy megelőzze és elkerülje mindazkat a nem tervezett és nem kívánats eseményeket, amelyek személyek sérülését, a környezet kársítását, vagy pusztán anyagi kárkat kzhatnak. Különös gnddal ügyel a súlys balesetek megelőzésére és az ellenük való védekezésre. Ennek érdekében betartja és betartatja mindazkat a törvényi, hatósági és saját belső előíráskat, amik a biztnság növelését, illetve a kckázatk csökkentését célzzák. Az üzemben esetlegesen bekövetkező veszélyek felderítéséhez, a krai észleléshez az Ecmissi Kft. ipari kamerarendszert működtet, a veszélyes esemény kezelése érdekében többszintű riasztási rendszer került kialakításra. A veszélyes esemény következményeinek várható súlyssága, hatósugarának kiterjedése alapján I., II., illetve III. riasztás kerül kiadásra. (A hatósugár ebben a srrendben növekszik.) Riasztáskr a mentésvezető utasítására történik a műszakban levő munkavállalók által elvégzendő feladat meghatárzása. 8

9 A hatékny, gyrs és szakszerű mentés megvalósítása érdekében a mentésvezető döntése szerint - a riasztás fkzatától függően - szükséges lehet tvábbi személyek és szervezetek értesítésére és bevnására a védekezésbe. A hatóságkat és külső szerveket a kialakult helyzet ismeretében, szükség szerint kell riasztani, értesíteni. TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A plgármester a Szablcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve, az üzem által kidlgztt Biztnsági Elemzés és Belső Védelmi Terv alapján, Külső Védelmi Tervet dlgztt ki. A Külső Védelmi Terv a katasztrófavédelemről és a hzzá kapcslódó egyes törvények módsításáról szóló évi CXXVIII. törvény IV. Fejezetének hatálya alá tartzó, valamint a veszélyes anyagkkal kapcslats súlys balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Krm. rendeletben fglaltak alapján készült. A Külső Védelmi Terv a település laksságának mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező kárk enyhítése érdekében végrehajtandó rendszabályk bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszlgáltatásra vnatkzó intézkedéseket tartalmazza. A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI Védekezési feladatk: - A laksság riasztása, tájékztatása a kialakult helyzetről. - A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése. - Intézkedés kiadása a laksság védelmére. - Kárelhárítási feladatk végzése (területzárás, sérültek mentése, közművek helyreállítása) - Utómunkálatk elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, rmeltakarítás, stb..) - Helyreállítás, újjáépítés. Az Ecmissi Kft. területén bekövetkezett balesetnél elsődlegesen az elzárkóztatást alkalmazzuk. A laksság elzárkóztatását lakásnként a környezettel legkevésbé érintkező helyiségben kell megvalósítani. Riasztás esetén a lakóingatlant a laksk előzetesen részükre eljuttattt tájékztatók alapján használják. Az elzárkóztatás ideje alatt a tájékztatás az érintettek számára, az rszágs helyi média útján történik. A bekövetkezett események srán megsérültek ellátására egészségügyi pnt felállítására kerül sr. Veszélyhelyzet bekövetkezésekr: 1.) A laksság riasztása mtrs szirénával, tájékztatása hangsbeszélőkön, illetve elektrnikus lakssági riasztó-tájékztató eszközökön keresztül, a plgármester utasítására történik. Mtrs sziréna telepítési helyei: Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. Amennyiben elektrms eszköz a riasztásra nem használható, gépjárművekre szerelt hangszóró segítségével fgják a laksság figyelmét felkelteni. 9

10 A riasztást követő magatartási szabályk: - Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztnságsan állítsa le úgy, hgy az ne képezzen frgalmi akadályt! - Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcslják ki! - Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg! - A lakáskat áramtalanítsák! - Rbbanás bekövetkezésekr védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkk ellen! Amennyiben detnáció hangjának gyanúja merül fel, húzódjanak el az ablakktól, illetve az üvegfelületek közeléből! - Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben! - Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét! - Figyeljék a plgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit! - Szükség esetén az rszágs és helyi médiák közreműködésével is tájékztatjuk a kialakult helyzetről a laksságt! - Készüljenek fel a lakásaik elhagyására! - A munkahelyen dlgzók illetve intézményekben tartózkdók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek! - Lehetőség szerint kísérjék figyelemmel, hgy a szmszédjaik és a közelükben tartózkdók a közleményeket, felhíváskat meghalltták-e! A plgármester az üzemtől kaptt tájékztatás alapján dönt arról, hgy a laksság védelme érdekében milyen laksságvédelmi intézkedéseket rendel el. Sérültek mentése: A sérültek ellátását, a beavatkzásban résztvevő egységek egészségügyi biztsítását az Országs Mentőszlgálat tiszalöki mentőállmás dlgzói látják el. A sérültek elsősegélyben részesítése srán a munkahelyi elsősegélynyújtók segítséget nyújtanak. A mzgatható és járóképes sérültekkel az egészségügyi gyűjtőpntra vnulnak. A beteg, gndzásra szruló személyeket az Országs Mentőszlgálat dlgzói a rendszeresített gépjárművekkel szállítják el a kijelölt gndzási intézményekbe és befgadási helyekre. Elzárkóztatás: Magatartási szabályk elzárkóztatás elrendelése esetén: - Az utcán tartózkdók a legrövidebb útn menjenek haza (vagy valamelyik közeli közintézménybe). - Az tthntartózkdók a nyílászárókat csukják be, a szellőző részeket ruhával tömjék be. Légkndicináló, egyéb szellőző berendezéseiket kapcslják ki. - Mindig lyan helyiségben tartózkdjn, ami a földszinttől feljebb van, miután a nehéz gázk az alsóbb helyiségekben gyűlnek össze. - Ha a mérgező anyag mellett gyúlékny gázk szabadulnak ki, maradjn távl az ablakktól, mivel a rbbanás helyszínét körülvevő területen az ablakk betörhetnek, és veszélyt jelenthetnek a repülő törmelékek és üvegszilánkk - Ne engedjen be kívülről levegőt. - Azkat a járókelőket, akiknek nincs hvá menniük, átmenetileg fgadják be. - Hallgassa a rádiót, a hangsbemndó közleményét és nézze a TV-t (helyi adókat). - Amíg arra engedélyt nem kapnak, tthnaikat a saját érdekükben ne hagyják el. A hermetizált helyiség kialakításának fntsabb szempntjai: - a helyiség lehetőleg az épület védettebb ldalán legyen, - minél kevesebb és kisebb nyílászáró legyen benne, ha megldható természetes fényt is kapjn, - az ablakk réseit vastagabb fólia vagy széles ragasztószalag segítségével le kell ragasztani, a légkndicináló berendezés szellőzőnyilasaival együtt, - az ajtó belső ldalára szintén fóliafüggönyt kell ragasztani, az ajtó alatti rést nedves 10

11 ruhákkal el kell tömíteni, - a helyiségben a bent tartózkdók számára legyen elegendő élelmiszer, ivóvíz, megfelelő ruházat, nélkülözhetetlen gyógyszerek, zseblámpa, - teleppel működő rádiókészülék esetleg televízió. Egyéni megelőző intézkedések a mérgező felhő terjedését követően: - Várjn mindaddig, amíg a TV, a rádió vagy a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nem nyilvánítja - Szellőztessen ezt követően - Kövesse a hatóságk instrukcióit (rádió, TV, nymtattt média, Internet, hangsbemndó közleménye) - Engedje ki az állatkat a karámkból, de ne legeltesse őket a helyi friss takarmánnyal, amíg mindent nem mentesítettek - A mérgező felhő elvnulását követően, amelyből szennyezett anyag kerülhetett ki a talajra és más helyre, ami szükséges, mentesítse: Vegye le a cipőjét, mielőtt belép a lakásba. Mssa le a lépcsőket, fűtőtesteket, lámpákat, stb. nedves ruhával. Mssa le az ablakkat és az ablakpárkányt; mssa és prszívózza át a szőnyegeket. Lehetőleg lyan prszívót használjn, ami mikrfilteres. Zuhanyzzn minden nap, mssa a kezét, haját, szakállát. Lcslóval mssa le a házat és a környezetét (bejárati utakat, balknkat, teraszkat, stb.) Ne kavarja fel a szemetet, mialatt takarít. Ne egyen saját termesztésű gyümölcsöt és zöldséget. Csak vákuumcsmaglású élelmiszert fgyasszn; mssa meg vagy dbja ki az lyan ételt, ami szennyezett lehet. - Biznysdjn meg arról, hgy a kisgyerekek nem vehetnek szennyezet dlgkat a szájukba (különösen kint). Kimenekítés: A kimenekítésre akkr kerülhet sr, amikr az elzárkóztatást az arra illetékes vezető döntése nem tartja biztnságsnak. Az Ecmissi Kft. üzemében bekövetkező veszélyes esemény elemzése srán nem tárt fel lyan eseményt, amely a laksság kitelepítését indklná és a veszélyeztetés legfeljebb néhány órás időtartamban áll fenn. Az elzárkóztt laksság esetleges kimenekítése csak egyéni védelem alkalmazása mellett kerülhet végrehajtásra. Amennyiben az tthnaik elhagyása szükségessé válik mi az, amit feltétlenül vigyenek magukkal. Személyi túlélő csmag tartalma: - személyi kmányk, készpénz, bankkártya napra elegendő élelem, legalább 1 liter ivóvíz - az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű, - tisztálkdási eszközök - rendszeresen használt gyógyszerek - takaró (hálózsák) - hrdzható rádió A túlélő csmag tömege lehetőleg ne haladja meg a 20 kg-t! A lakásból való távzáskr kapcslják ki, illetve zárják el a villany, víz és gázvezetékeket és ltsák el a kályhában, kazánban a tüzet. A mzgásképtelen beteg családtagt (amennyiben nem tudják elvinni) a gyülekezési helyen be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag felügyelete mellett meg kell várni, amíg elszállításukról a hatóság intézkedik. 11

12 Vészhelyzet esetére az üzem területén 2 db belső gyülekezési pnt, illetve 1 db üzem területén kívüli ún. külső gyülekezési pnt került kijelölésre. Vészhelyzeti riasztás esetén a kijelölt belső gyülekezési pntkra, majd a vészhelyzeti irányító törzs utasítására a külső gyülekezési pntra kell vnulni. A terület elhagyása elsődlegesen gyalgsan, illetve saját gépjárművel történik. A külső gyülekezési pntra való vnulásnak mindig a széliránnyal ellentétesen, vagy merőlegesen, a lehető legrövidebb idő alatt kell megtörténnie az I. és II. sz. prtákn keresztül. A gyülekezési pnt, illetve az egészségügyi pnt elhagyása a Vészhelyzet irányítási törzs utasítására történhet. Esetleges kimenekítés elrendelése esetén a hatóság az alábbi gyülekezési/elhelyezési helyet jelölte ki: Gyülekezési/elhelyezési hely a laksság részére: Tiszavasvári Középiskla, Szakiskla és Kllégium (Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz.) Elhelyezés (kimenekítés, kitelepítés esetén): A település kitelepítési-befgadási terve alapján történik. Legyenek nyugdtak! A hátrahagytt értékek őrzéséről a hatóságk gndskdnak. Helyreállítás: A külső védelmi tervben feltételezett esemény srán laktt területen rmsdás nem várható. A helyreállítás, újjáépítés a hatásterületen az esetlegesen szükséges takarításban merül ki. Védekezésben résztvevő szervezetek: A laksság védelme érdekében hztt intézkedésekért a plgármester a felelős. A plgármester irányítja a plgári védelmi feladatk ellátását. A védekezés irányítására irányító törzset hz létre. A tervezett mentőerők a rendszeresített eszközeikkel kerülnek bevetésre. A plgári védelmi szervezetek csak abban az esetben tervezhetők a kárelhárításra, ha tagjai az üzem dlgzói. A pv. szervezetek tvábbi esetben csak a kárterületen kívüli feladatk végzéséhez tervezhetők. A rendelkezésre álló erők, eszközök a jelentkező feladatk végrehajtására megfelelőek. Védekezésben résztvevő szervezetek: - Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság : 42/ : Helyi Védelmi Bizttság : 42/ Nyíregyháza Katasztrófavédelemi Kirendeltség : 42/ Nyíregyháza Hivatáss Tűzltóparancsnkság : 42/ Tiszavasvári Vársi Rendőrkapitányság : 42/ : Országs Mentőszlgálat : 104 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK BM OKF elektrnikus tájékztató rendszere: SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112 RENDŐRSÉG: 107 TŰZOLTÓSÁG: 105 MENTŐK:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SIROK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, - a veszélyes

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Budafok Tétény Budapest, XXII. KERÜLET IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? TISZAÚJVÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! Tisztelt Lőrinci lakosok! A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő

Részletesebben

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR CHEM-SAFE KFT. 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 40. Tel: 413 18 33 Fax: 413 18 34 centrum@chem-safe.hu www.chem-safe.hu ECOMISSIO KFT. TISZAVASVÁRI BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM

Részletesebben

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 7

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére

SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére SZENTES VÁROS SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Melléklet Szentes város Veszély-elhárítási tervéhez Nyt. szám: Jóváhagyom! Szentes, 2013. december -n dr. Tóth Flórián helyi védelmi bizottság elnöke

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

LIBBENT A SZOKNYA...

LIBBENT A SZOKNYA... Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIII. ÉV FO LYAM 16. SZÁM (547) 2011. OKTÓBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Dobogós a szülészet

Részletesebben

A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI

A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI A katasztrófa görög eredetű szó, fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak, természeti értékek pusztulása. A "Katasztrófavédelmi

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látgató! E dkumentum archivált tartalm, amely elavult, nem hatálys infrmációkat is tartalmazhat. Kérjük, hgy a dkumentumra való hivatkzást megelőzően az ÁNTSZ közpnti (www.antsz.hu), valamint

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT Strbbel József A szénmnxid mérgezések elleni védekezés krszerű lehetőségei Jelige: Ha már egy emberen segítettem, nem dlgztam hiába. 2014 BEVEZETÉS... 2 1. Szén-mnxid mérgezés

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

Amit érdemes megtenni, azt érdemes jól megtenni, egy kicsit több bajlódás sok utólagos bajnak veheti elejét Ú T M U T A T Ó

Amit érdemes megtenni, azt érdemes jól megtenni, egy kicsit több bajlódás sok utólagos bajnak veheti elejét Ú T M U T A T Ó Amit érdemes megtenni, azt érdemes jól megtenni, egy kicsit több bajlódás sok utólagos bajnak veheti elejét Max Müller Ú T M U T A T Ó az önkormányzati fenntartású intézmények Prevenciós Programja kidolgozásához

Részletesebben

1/2003. (I. 9.) BM rendelet. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól

1/2003. (I. 9.) BM rendelet. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez AJÁNLÁS T E M A T I K A É S M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Készítette: Országos

Részletesebben