BIZTONSAGI ELEMZES RUKKFT. LISZT FERENC NEMZETKÖZI REpÜLŐTÉR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSAGI ELEMZES RUKKFT. LISZT FERENC NEMZETKÖZI REpÜLŐTÉR"

Átírás

1 ,, BIZTONSAGI ELEMZES RUKKFT. LISZT FERENC NEMZETKÖZI REpÜLŐTÉR készült a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII.törvény és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) kormányrendelet értelmében. Készítette: Gyimi Gyimóthy Számítástechnikai, Mérnöki és Szolgáltató Bt. Gyimóthy Antal, szakértő VÉDENDŐ ADATOT NEM TARTALMAZ! Budapest, február

2 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok Megelőzéssel kapcsolatos fő célkitűzések és elvek Szervezet és személyzet Súlyos baleseti veszélyek azonosítása Üzemvezetés Változtatások kezelése Védelmi tervezés Belső audit és vezetőségi átvizsgálás Az üzem környezetének bemutatása Az elemzés lehatárolása Az üzem környezetének területrendezési elemei A természeti környezet súlyos balesetből adódó veszélyeztetettsége Az üzem bemutatása Általános információk Az üzem elrendezése, a létesítmények elhelyezkedése Veszélyes anyagok leltára Veszélyazonosítást megalapozó információk Telephelyen belüli szállítás Veszélytelenítő és mentesítő anyagok Infrastruktúra Súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelése Veszélyforrás elemzés Létesítmények kiválasztása A legsúlyosabb következmények meghatározása A kockázat mértékének számítása A kockázatok összevetése az engedélyezési kritériumokkal Súlyos balesetek elleni védekezés Vészhelyzeti vezetési létesítmények Vezetőállomány vészhelyzeti értesítésének eszközrendszere Üzemi dolgozók Vészhelyzeti riasztásának eszközrendszere Vészhelyzeti híradás eszközei és rendszerei Távérzékelő rendszerek A helyzet értékelését és a döntést segítő informatikai rendszerek Végrehajtó szervezetek egyéni védő- és szaktechnikai eszközei A védekezésbe bevonható belső és külső erők, eszközök Irodalomjegyzék GYIMI BT. 2 / 19

3 Bevezetés A jelen biztonsági elemzés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren üzemelő Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft. (továbbiakban ) telephelyére készült. A a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként lett azonosítva. Az üzemeltető ennek megfelelően végeztette el a szükséges biztonsági elemzést és annak számításait. A Rendelet 8. -ának értelmében, a biztonsági elemzés tartalmi és formai követelményeiként a rendelet 4. mellékletében megadottakat tekintettük irányadónak. GYIMI BT. 3 / 19

4 1. ÁLTALÁNOS ADATOK A társaság neve: RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidítve: A társaság székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér A társaság telephelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Cégjegyzékszám: KSH számjele: MEGELŐZÉSSEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK ÉS ELVEK A az általa végzett tevékenységek biztonságát, a súlyos balesetek megelőzését és a hatásaik elleni védelmet az eredményes működése egyik alapfeltételének tekinti. A Társaságnak érdeke és célja, hogy tevékenységeinek biztonságát, a környezet és a munkavállalói védelmét legalább a jogszabályok követelményei szerint biztosítsa, azt folyamatosan fejlessze, eredményességét javítsa. Ennek érdekében a betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokat, a tulajdonosok belső előírásait, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb szabályokat, és ezek közül minden esetben a szigorúbb előírásokat alkalmazza. A rendszeres munkavédelmi és egyéb oktatások, továbbképzések alkalmával, képzik munkatársakat, melyeknek szerves részét képezik a balesetek elleni védekezés és a biztonságos munkavégzés. 2.1 SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A vezetők kiemelt feladatává teszi a biztonsági feltételek figyelemmel követését, a szükséges intézkedések meghozatalát, a célkitűzések eléréséhez indokolt erőforrások biztosítását. A meglévő veszélyforrásokat folyamatosan feltárja, azok kockázatát elemzi, értékeli és figyelembe veszi a megelőző és módosító tevékenységek meghatározásánál, tervezésénél és végrehajtásánál. A fejlesztések és módosítások során a veszélyforrások csökkentésére, a biztonsági- és a technikai színvonal növelésére, valamint a technikai fejlődés legújabb eredményeinek a biztonsági és védelmi rendszerekbe történő beépítésére törekszik. A biztonsági célok és programok meghatározásánál tekintetbe veszi a munkavállalók igényeit, észrevételeit, tapasztalatait és hasznosítja a biztonságérzetüket növelő javaslatokat. A Társaság vezetése valamennyi munkavállalójától a saját érdekében is elvárja, hogy a Társaság szervezeti struktúrájában betöltött helye és érintettsége szerinti feladatok végrehajtásával, az előírások és elvárások betartásával aktívan működjön közre a biztonsági célok és érdekek érvényesítésében. GYIMI BT. 4 / 19

5 2.2 SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA A súlyos baleseti veszélyek azonosításánál figyelembe vettük a által üzemeltetett telephely, a Vasúti Lefejtő és parkoló vágányok területén lévő veszélyeket. A részletes elemzés és teljes körű értékelés a 6. fejezetben található, de röviden összefoglalva elmondható, hogy a reálisan bekövetkező legsúlyosabb balesetek az üzem területén található kerozintároló föld feletti tartályok, illetve a repülőgép kiszolgálásához használt tartálykocsik, valamint a vasúti vagonok sérülése során jöhetnek létre. 2.3 ÜZEMVEZETÉS A szervezeti felépítését és ezen belül az üzemvezetés részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 2.4 VÁLTOZTATÁSOK KEZELÉSE A változtatások és egyéb megvalósított intézkedések, fejlesztések esetén a rendszer felülvizsgálatra kerül a jogszabályi, illetve a IATA szervezet JIG előírásainak megfelelően. A felülvizsgálat a módosítás, illetve új technológia bevezetése előtt és jelentős kockázat azonosításakor, az egészség és biztonság folyamatos javítása érdekében időben elvégzik. A biztonsági elemzést soron kívül felülvizsgálatra kerül, amennyiben: a módosítás a technológiát olyan mértékben befolyásolja, hogy súlyos baleset kockázatát növeli vagy a védelmi rendszerre jelentős hatása van, illetve a jogszabályi előírások alapján módosítási engedélyhez kötött a technológiát érintő beruházás, fejlesztés történik a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésre; a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre okot adnak a Belső Védelmi Terv gyakoroltatásának eredményeként a védelmi-, irányítási rendszert változtatni szükséges Technológiai változások esetén azonosítani kell a változás EHS vonzatát, meg kell határozni a berendezés/technológia EHS szempontból elfogadható működési kritériumait, ki kell térni az kockázatok vizsgálatára, eljárásokra és a kockázatok elfogadható szinten történő tartását szolgáló intézkedésekre. Jogszabályok, szabványok, hatósági előírások változásának kezelése: alapvetően az EHS szervezet koordinációjában és szervezésében történő feladat. Irányelvek, szabályozások előkészítését, bevezetését kell elvégezni a szükséges belső felügyelettel. GYIMI BT. 5 / 19

6 2.5 VÉDELMI TERVEZÉS A feltárt veszélyek következményeinek elhárítására az üzemeletető a 219/2011.(X.20.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerinti Belső Védelmi Tervet dolgozott ki, amely a Biztonsági Elemzés mellékletét képezi (17. számú melléklet). Ebben a védekezéssel kapcsolatos feladatokat feltárta, megjelölte a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, erőket és eszközöket. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat elsősorban a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság látja el. Az üzemeltető a védekezésbe bevont erők felkészültségét a Budapest Airport-tal közösen, rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében évente gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos üzemzavar vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Belső Védelmi Tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja. A Belső Védelmi Tervet háromévente felülvizsgálja, illetve a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi. 2.6 BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A tulajdonos - Budapest Airport Zrt. - rendszeresen ellenőrzi, az egészség- és munkavédelmi, valamint a biztonsági rendszer elemeit. A felülvizsgálatok eredményei értékelésre, a nem megfelelősségek azonosításra kerülnek. A szervezeti és irányítási rendszer felülvizsgálatát a Budapest Airport Zrt. belső auditora, valamint tulajdonosi csoportja a Hochtief végzi. Ezen felülvizsgálatok keretében ellenőrzésre kerül az irányítási rendszer megfelelése, a Társaság céljainak, előirányzatainak és programjainak teljesülése. 3. AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA 3.1 AZ ELEMZÉS LEHATÁROLÁSA A jelen biztonsági elemzés kiterjed a által üzemeltetett területekre (kékkel jelölt területek), az ott található berendezésekre, épületekre, tevékenységekre és ezen a területen belül esetlegesen bekövetkező súlyos ipari balesetek hatásainak számítására, az érintett területek kockázati vizsgálatára. A részletes átnézeti térképeket, üzemeltetési határokat és helyszínrajzokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A környezet elemzése során a legsúlyosabb következményeket és hatásterületeket tartottuk szem előtt. Az elemzés tartalmazza továbbá a távvezeték fogadó és a RÜK telephelye közötti csőszakaszt, a létesített vasúti üzemanyag lefejtőt, parkoló vágányokat és környezetét. Elvégeztük a szükséges számításokat, vizsgálatokat melynek adataival az elemzés kiegészítésre, újraszámolásra került. GYIMI BT. 6 / 19

7 3.2 AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A a Budapest Airport Zrt. területén önálló Kft-ként működik, földrajzilag Budapest és Vecsés határán. Megközelítése a 4-es főútról a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér D, illetve J portáján keresztül lehetséges. Az üzem a repülőtéren belüli szigorított védelemmel ellátott (SRA) területen helyezkedik el. Az újonnan kialakított vasúti lefejtő területe a RÜK telephelyétől elkülönítetten, az őt elválasztó belterületi út másik oldalán helyezkedik el A LAKOTT TERÜLETEK JELLEMZÉSE A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, a Pesti-síkságon, a Duna és a Gödöllői dombvidék között, Budapest közigazgatási határának közelében, a város DK-i peremén helyezkedik el. A repülőtér területe a 4-es főközlekedési út (túloldalán a Budapest Szeged vasútvonallal), valamint Ecser, Vecsés, a XVII. és XVIII. kerület által határolt területeken fekszik. Lakóépületek a lehetséges kárhelyhez legközelebb Ny-i irányban kb. 970 m-re (Pestszentlőrinc, Mednyánszky u.), D-i irányban 680 m-re valamint DK-i irányban, kb. 750 m-re találhatók. A D-i irányban és a DK-i irányban lévő házak már Vecsés kisvárosi lakóházai (Előd u. ill. Álmos u. és Kellner Dr. u.) KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK Mivel a telephelye a Budapest Airport területén van, elsősorban a repülőtér intézményei veszik körül KÜLÖNLEGES TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, MŰEMLÉKEK, TURISZTIKAI NEVEZETESSÉGEK A telephely a Liszt Ferenc Repülőtér területén belül helyezkedik el, így jelentős zöldfelülettel rendelkező természetvédelmi területek, illetve műemléki intézmények a környezetében nem találhatók A SÚLYOS IPARI BALESET ÁLTAL POTENCIÁLISAN ÉRINTETT KÖZMŰVEK a. Vízellátás A RÜK Kft környezetében található intézmények vízellátását a repülőtér saját vezetékes rendszer biztosítja. Egy esetleges súlyos baleset a vízhálózatot nem érinti. b. Szennyvízkezelés GYIMI BT. 7 / 19

8 A kommunális, és ipari szennyvizeket ártalmatlanító szennyvíztisztító az üzemtől nyugatra kb méterre található. c. Villamos energia hálózat A RÜK Kft villamos energia ellátását a Budapest Airport - a RÜK telephelyén kívül elhelyezkedő 10/0,4 kv-os transzformátorról - szolgáltatja. A Budapest Airport energiaellátása redundáns. d. Földgázellátás A földgázellátó rendszer legközelebbi fogadóállomása a kazánház (083) mellett található (kb 450 m). A területén vezetékes gázellátás nincs AZ ÜZEMEN KÍVÜL MÁS ÜZEMELTETŐK ÁLTAL FOLYTATOTT VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK Az elemzés során a környezetében lévő egyéb veszélyes tevékenységet folytató üzemek azonosításra kerültek, és ezekben a létesítményekben esetlegesen előforduló hatások a telephelyére hatással nincsenek TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ FONTOSABB INFORMÁCIÓK a. A terület meteorológiai jellemzői A terület meteorológiai jellemzőire vonatkozó adatokat az 2. számú mellékletben közöljük. Itt található a kockázati számításokhoz feldolgozott táblázat is. b. A biztonságos tevékenységre hatást gyakorló fontosabb geológiai és hidrológiai jellemzői A terület geológiai és hidrológiai jellemzését a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.3 A TERMÉSZETI KÖRNYEZET SÚLYOS BALESETBŐL ADÓDÓ VESZÉLYEZTETETTSÉGE Az üzem tevékenységéből származó, levegőben vagy levegő által terjedő veszélyeztető hatások a természeti környezeti elemek számára várhatóan a lokális méretű légszennyezéstől eltekintve nem jelentenek veszélyforrást. A folyékony halmazállapotú anyagok súlyos balesetet előidéző kiszabadulása esetén a talaj és a felszín alatti vizek szennyezése, károsodása a veszélyes anyagokat tároló tartályok körül kialakított kármentőknek köszönhetően kizárható ban történt meg a tartály rendszer duplafalusítása, folyamatos szivárgás ellenőrzéssel. A kármentők a felújítás során 20 cm vastag vasbeton béléssel lettek ellátva, melyet PLASTIMOL bevonati rendszerrel szigeteltek. GYIMI BT. 8 / 19

9 4. AZ ÜZEM BEMUTATÁSA 4.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Cégnév: Cím: Tulajdonos: Telephelye: Telefon: RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft Budapest BUD Nemzetközi Repülőtér Budapest Airport Zrt Budapest BUD Nemzetközi Repülőtér (1) , (1) (fax) AZ ÜZEM RENDELTETÉSE A elsődleges rendeltetése, hogy az üzemeltetésében lévő üzemanyagtelep és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló rendszer berendezéseivel biztosítsa a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló repülőgépek üzemanyaggal történő kiszolgálását, illetve az ehhez szükséges mennyiségű JET A-1 típusú kerozin tárolását AZ ÜZEM FŐBB TEVÉKENYSÉGE A, tevékenysége során terméket nem gyárt, feldolgozást nem végez. A Társaság fő tevékenysége a repülőgépek üzemanyaggal történő ellátása. Az egyetlen, nagymennyiségben tárolt és kezelt anyag a JET A-1 típusú, repülőgép üzemanyag-petróleum, hétköznapi nevén kerozin A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA, MUNKAIDŐ, MŰSZAKSZÁM AZ ÜZEMRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK Az üzemben folytatott tevékenységek a megfelelő engedélyek birtokában folynak, az ellenőrzések során súlyos kifogás még nem merült fel. Társaság filozófiája, hogy az alkalmazott biztonságtechnikai előírások a kötelező előírásokon túlmenően a nagyobb biztonság irányába hassanak. Az 6. fejezetben ismertetett kockázatértékelés megállapítja, hogy a reálisan bekövetkező legsúlyosabb balesetek a nagyobb anyagmennyiségek miatt a tartályok körüli meghibásodások során jöhetnek létre. A tartályok katasztrofális sérülése és így a teljes anyagmennyiség szabadba kerülésének a valószínűsége rendkívül kicsi, így annak kockázati tényezője is kicsi. A kockázatértékelés alapján az anyag kiszabadulása esetén tűz- és robbanásveszéllyel számoltunk. Az anyag fizikai, kémiai tulajdonságainak, hatásainak leírását ld. a 3. számú mellékletként csatolt biztonságtechnikai adatlapban. GYIMI BT. 9 / 19

10 4.2 AZ ÜZEM ELRENDEZÉSE, A LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZKEDÉSE A a Budapest Airport Zrt. területén működik, földrajzilag Budapest és Vecsés határán. A részletes átnézeti térképeket és helyszínrajzokat a 4. számú melléklet, a helyszínrajzhoz kapcsolódó tartályjegyzéket a 6. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú melléklet tartalmazza az egyes tárolótartályokat és az azokban tárolható veszélyes anyagok maximális mennyiségét. A 7. számú melléklet tartalmazza a tűzoltáshoz szükséges víznyerő helyek, tűzcsapok elhelyezkedését, valamint létesítményekből kivezető kimenekítésre alkalmas útvonalakat. Az üzem adminisztratív épülete a 122- es épület. A 4. számú mellékletben található Üzemeltetési határok.pdf elnevezésű rajzon kékkel jelölve láthatók a által üzemeltetett részek. Az elemzés erre a területre korlátozódik. 4.3 VESZÉLYES ANYAGOK LELTÁRA Az üzem területén a veszélyes anyagok egyidejűleg maximálisan jelen levő mennyiségeit tartalmazza az alábbi táblázat. 4.3 táblázat Az üzem területén jelen levő számottevő veszélyes anyagok mennyiségei A nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 1. táblázat alapján) 1. Repülőgép üzemanyag petróleum Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi CAS szám kereskedelmi megnevezés A/1 adatlap: ÜZEMADATOK VESZÉLYES ANYAGOK R mondatok, ADR szerinti osztályozás Jelen lévő maximális mennyisége (tonna) A besorolásnál figyelembe vett küszöbmennyiség (tonna) JET A-1 R10, R38, R51/53, R65; 3/F Az egy időben maximálisan jelenlévő 8763 tonna repülőgép üzemanyag az 5. számú mellékletben elérhető elosztásban, lehet jelen. A veszélyes anyag fizikai, kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságait a 3. számú mellékletben található biztonságtechnikai adatlap tartalmazza. A által a vasúti lefejtőn lévő, illetőleg a Depo I. és Depo II iparvágányon parkoló egyidejűleg jelen lévő anyag tervezett mennyisége a tárolókban lévő szabad kapacitás mértékéig terjedhet. A 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. táblázata alapján az üzem alsó küszöbértékű. GYIMI BT. 10 / 19

11 4.4 VESZÉLYAZONOSÍTÁST MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK 4.5 TELEPHELYEN BELÜLI SZÁLLÍTÁS 4.6 VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAGOK Az üzem területén a 81-es számú épület 1-es számú habanyag tároló helységében elkülönítetten felitató anyag és biológiai mentesítő áll rendelkezésre. 5. INFRASTRUKTÚRA 6. SÚLYOS BALESET ÁLTAL VALÓ VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE 6.1 VESZÉLYFORRÁS ELEMZÉS A reálisan feltételezhető súlyos balesetek meghatározásához megvizsgáltuk a telephelyen előforduló anyagokat és technológiákat, majd a CPR18 ( Bíbor könyv ) 2. fejezetének megfelelően a vizsgálatba bevonandó létesítmények kiválasztását végeztük el. 6.2 LÉTESÍTMÉNYEK KIVÁLASZTÁSA A több szempontú értékelés biztosítása végett elvégeztük a CPR pontja szerinti vizsgálatot is a létesítmények kiválasztására, melynek során továbbra is minden lehetséges anyag előfordulást figyelembe vettünk. A létesítményeket és a kiválasztás eredményeit táblázatban foglaltuk össze, melyet az alkalmazott határkoordinátákkal együtt, a 10. számú melléklet tartalmaz. Ugyanebben a mellékletben részletesen leírtuk a kiválasztási eljárást is. A módszer alkalmazásánál kihasználtuk a CAD program által nyújtott lehetőséget, és így az S szám meghatározásánál, melynek függvénye távolság függő, így értelemszerűen a távolságok minimalizálási lehetőségét kihasználva csak az eredményül kapott legkisebb távolságú kerítéspontokat tüntettük fel a táblázatban. Az itt kapott eredmények alapján mind a két kerozin tartály, valamint a tartálykocsi töltő illetve parkoló, valamint a lefejtőn lévő 3 tartályvagon kiválasztásra kerül. Ennek megfelelően a további vizsgálatok elsősorban ezekre a létesítményekre történtek. A 10. számú mellékletben szereplő többi létesítmény a kiválasztási szám alacsony értéke (<1) alapján nem került további vizsgálatra. GYIMI BT. 11 / 19

12 A repülőgép tankolás súlyos balesetét a BUD Zrt. SKET tárgyalja, tekintve, hogy ez az ő területén történik. 6.3 A LEGSÚLYOSABB KÖVETKEZMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA FMEA VIZSGÁLATOK A vizsgálatok adatlapjait, valamint a vizsgálatok értékelését tartalmazó összefoglalót 11. számú mellékletben közöljük. Részben az FMEA vizsgálatok alapján készítettük el a szükséges eseményfákat és hibafákat. Ahol indokoltnak látszott, ott konzervatív megközelítéssel is igyekeztünk a biztonságot minél jobban megközelíteni DOMINÓHATÁS VIZSGÁLATA Belső dominóhatás: A vizsgálatot a DOMINO XL programmal végeztük, melynek magyar nyelvű leírása a 12.a számú mellékletben található. A program által készített összefoglaló táblázatot az 12.b mellékletben csatoltuk. A táblázat lényeges részeit és az eredményeket az 12.c mellékletben gyűjtöttük össze. Az eredmények alapján látható, hogy a súlyos baleset kialakulását jelentősen befolyásolhatja a belső dominóhatás is. Külső dominóhatás: A RÜK környezetében - a BUD Zrt. területén üzemelő veszélyes létesítmények hatásai a BUD Zrt-re vonatkozó SKET-ben elvégzett számítások alapján nem érik el a RÜK létesítményeit, így a súlyos baleset kialakulásában nem vesznek részt HIBAFA, ESEMÉNYFA SZÁMÍTÁSOK A tartályokból kiszabaduló anyaggal kapcsolatos balesetek hibafáit és azok magyarázatát a 13. számú mellékletben adjuk meg. A hibafa értékelések során megvizsgáltuk a minimális metszethalmazokat és értelmeztük azokat a súlyos baleset szempontjából. A hibafavizsgálatok eredménye igazolja, az FMEA vizsgálat minősítését, miszerint a mérsékelt kockázati szintű hibahelyek további vizsgálata elhagyható. A vizsgálatok során referenciaként alkalmazott adatok, illetve a hivatkozott irodalmi források jegyzékét a 16. számú melléklet tartalmazza. GYIMI BT. 12 / 19

13 6.4 A KOCKÁZAT MÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSA KÖVETKEZMÉNY ANALÍZIS A következmény és kockázat analízis számításait az OKF által is elfogadott, a TNO intézet EFFECTS 9.0 és a RISKCURVES 9.0 verziójú programokkal számítottuk. A számításokat a legsúlyosabb F légköri stabilitással és az 1,5 m/s szélsebességgel végeztük. A számítások alapján az alábbiakban a fellépő legsúlyosabb események vizsgálatát mutatjuk be, úgy mint tócsatűz hőhatását, illetve a kialakult gőzfelhő késleltetett robbanásának hatásait. A 14. számú melléklet valamennyi esemény vizsgálatának részletes adatait és ábráit tartalmazza. Hőhatás szerkezeti elemekben már roncsolódást okozó határértéke: 12,5 kw/m2 Túlnyomás szerkezeti elemekben már roncsolódást okozó határértéke: 0,2068 bar Mielőtt rátérnénk a kockázati számításokra, összefoglalóan áttekintjük a kialakult hatásokat a környezetben már a BUD Zrt. területén - lévő intézményekre gyakorolt hatások szempontjából. A legfontosabb megállapítás az, hogy a vizsgált tűz- és robbanás romboló hatása nem érinti a Budapest Airport Zrt. közelében lévő létesítményeit, azaz dominóhatás nem alakul ki. A legközelebb lévő konténer kutaknál sem alakul ki a 200 mbar túlnyomás KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSOK A kockázatszámításhoz használt szoftverek leírását, a számítás módszereit a 16. számú melléklet és a bemeneti-kimeneti adatokat a 15. számú melléklet tartalmazza EGYÉNI HALÁLOZÁSI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSOK A kockázati görbékhez a fenti adatokat és a hibafa, ill. eseményfa eredményét, a 11x4,17E-06=4,583E- 05/év (tartálykocsi) valamint a 2,8E-06/év (tartály) gyakoriságot használtuk fel. Tekintettel arra, hogy a program minden kocsira külön kiszámolja a kockázatot és az eredménygörbét összegzi, kocsinként a 4,17E-06/év gyakoriságot használtuk a számításokhoz. Amennyiben egy pontba integrálva egy egységként számoltuk volna a tartálykocsikat, akkor a 4,583E-05/év gyakorisággal számoltunk volna. A Biztonsági Elemzés, a vasúti lefejtő részletes elemzése elkészült, mind a Budapest Airport Zrt. SKETjében, mind a RÜK Biztonsági Elemzésében szerepeltettük. A következmény és kockázati számítások alapján a területén található vizsgált létesítmények és a vasúti lefejtő nem veszélyeztetik egymást. GYIMI BT. 13 / 19

14 TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSOK A társadalmi kockázathoz a közelben, a BUD területén előforduló más intézmények dolgozóit vettük figyelembe (mellékeljük térképen és riport file-ban a népességi adatokat). A jelenlegi állapotban, a közvetlen környezetben több épületet lebontottak, így lényegesen kevesebben dolgoznak a közelben, mint a korábbi években. Ezen túlmenően a szomszédos 4-es főút forgalmi adatát is számításba vettük. A program értékelhető társadalmi kockázatot nem számolt, amint azt a mellékelt összesítő riport is tartalmazza. 6.5 A KOCKÁZATOK ÖSSZEVETÉSE AZ ENGEDÉLYEZÉSI KRITÉRIUMOKKAL A számított kockázati értékek sehol sem haladták meg a telephelyen kívül a 1E-05/év gyakoriságot. Telephelyen belül a technológiáknál több esetben nagyobb a kockázat, de az ott dolgozók létszámát tekintve (általában 1-2 ember, nem állandóan) sem lépi túl a társadalmi kockázati szint a számítási határokat. 7. SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS Jelen bekezdés bemutatja az súlyos baleset következményei csökkentésére rendszeresített felszereléseket, valamint a vezetéshez és a döntés előkészítéshez szükséges infrastruktúrát. 7.1 VÉSZHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK A telephely területén bekövetkező vészhelyzet esetén a 122-es főépület irodái használhatók vezetési létesítményként. Kényszerhelyzeti fokozat elrendelése esetén a Budapest Airport Zrt. Kényszerhelyzeti Tervében meghatározott T2 terminál épületében található Repülőtéri Irányító Központ működik vezetési létesítményként, mint Kényszerhelyzeti Központ. 7.2 VEZETŐÁLLOMÁNY VÉSZHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE A vezetőállomány értesítése mobiltelefonon vagy városi vezetékes telefonhálózaton keresztül történhet. A részletes telefonszám- és címlista a Belső Védelmi Tervben található. RHTP (elsődlegesen értesítendő): 55 mellék, vagy a városi hívószám FKI: 105 GYIMI BT. 14 / 19

15 7.3 ÜZEMI DOLGOZÓK VÉSZHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A telephely dolgozóinak riasztása a szolgálatvezető vagy felügyeletet ellátó személy feladata, azonban a közvetlen életveszélyben forgó személyek értesítése minden a vészhelyzetről információval bíró egyén kötelessége. Az érintett dolgozók értesítése vezetékes-, vagy mobiltelefonon, és szóbeli értesítéssel történik. A telefonhálózat működésképtelensége esetén, illetve a munkában lévő, de a telephelyen nem tartózkodó dolgozók értesítése a rendszeresített adó-vevő készülékeken történik. A rádió adó-vevő készülékeket a dolgozók a telephely elhagyásakor magukkal viszik, ezekkel tudnak elsődlegesen kommunikálni a diszpécserrel. 7.4 VÉSZHELYZETI HÍRADÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI A vészhelyzeti híradás egyik eszköze a DRR rádióhálózat. Kényszerhelyzet elrendelése esetén pedig a Budapest Airport Zrt. Kényszerhelyzeti Tervében a DRR készülékekre vonatkozó szabályozás szerint (KHT 9. számú függelék) kell eljárni. 7.5 TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZEREK A területén kézi működtetésű tűzjelző, valamint automatikus füstérzékelő rendszer van kialakítva, amely közvetlenül a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksághoz van bekötve. 7.6 A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉST SEGÍTŐ INFORMATIKAI RENDSZEREK A az IFS integrált vállalatirányítási rendszert alkalmazza, amely hasznos segítséget nyújt a szükséges adatok azonnali eléréséhez. A technológia irányítástechnikai és felügyeleti vezérlőrendszerén az adatok, jelzések folyamatos nyomon követhetők. 7.7 VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK EGYÉNI VÉDŐ- ÉS SZAKTECHNIKAI ESZKÖZEI A súlyos baleseti vészhelyzet felszámolását végző végrehajtó szervezet egyéni védő- és szaktechnikai eszközeit az alábbi fejezet tartalmazza VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK RENDSZERESÍTETT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZEI A munkavállalóinak munkavégzéséhez szükséges alap védőfelszerelések: Antisztatikus védőruha, védőkesztyű, antisztatikus-olajálló cipő, hallásvédő. A pontos egyéni védőeszköz ellátottságot a RÜK egyéni védőeszköz juttatási rendje szabályozza. GYIMI BT. 15 / 19

16 7.7.2 VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK RENDSZERESÍTETT SZAKTECHNIKAI ESZKÖZEI A RÜK nem végez jelentős ipari esemény kárfelszámolást. Az üzemanyagtelepen a jelentős kárelhárításhoz szükséges minimális felszereléseket az alábbiakban összegezzük: Azonnal bevonható 1 db vontató, a 81.sz épület 1sz. helységében (habanyagraktár) Azonnal bevonható 1 db targonca 81.sz épületben Azonnal felhasználható liter habképző anyag 200 literes hordókban, 6600 liter a 81 sz. épület habanyagraktárában, illetve 400 liter a 122 sz. épület szervizcsarnokának egy-egy oldalán Tűzoltó készülékek, a tűzoltókészüléknyilvántartás szerint A kárelhárításhoz szükséges eszközöket az üzemanyagtelepen az előírt helyen kell biztosítani. 7.8 A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK, ESZKÖZÖK A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ERŐK A védekezésbe bevonható belső erőket elsősorban az Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóság erői jelentik. A tűzvédelmi szakvizsgával, valamint megfelelő jogosítvánnyal rendelkező RÜK dolgozók kárenyhítési feladatát biztonságos, életet nem veszélyeztető feltételek teljesülése esetén - az üzemanyag kiszolgáló járművek telephelyről való kimenekítését jelentheti A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ERŐK a. Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (RHTP) A kerozin tartályból történő kiszabadulása esetén elvégzendő speciális feladat a kármentőbe jutott kerozin oltóhabbal történő letakarása. Tűz esetén tűzoltás, ill. a védendő területek hűtése. Eszközök: Foam 2 Foam 4 Foam 5 Foam 6 Foam 7 Foam 8 habtorony víztartály por tartály habképző tartály Attack 1 Attack 2 Tender 1 Squad 1 habtorony víztartály por tartály habképző tartály GYIMI BT. 16 / 19

17 b. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) Az FBÖ szakemberei végzik a szükség szerinti biztonsági felügyeletet, járőrözéssel és kameraképek ellenőrzésével, így vészhelyzet esetén riasztási és kapunyitási feladatokat láthatnak el A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ KÜLSŐ ERŐK a. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) Rendőrségi erőkre a káresemény bekövetkezte után, a megközelítési utak felügyeletére, biztosítására, valamint a telephely idegen behatolást megakadályozó biztosítására lehet szükség. b. Sürgősségi Orvosi Szolgálat Airport Medical Service (AMS) 24 órás folyamatos azonnali orvosi beavatkozó szerv. Az AMS naponta 10 fővel van jelen a reptéren. 1 fő orvos, 1 fő szakápoló, 1 fő mentő gépkocsivezető, 1 fő diszpécser és a többi PRM betegszállító. c. Műszaki-Vegyi Mentesítő Csoport A repülőtéren 24 órás szolgálati rendszerben vegyész technikus végzettségű munkavállalókból álló Vegyi Mentesítő Szolgálat működik, megkülönböztető jelzéssel ellátott gyorsbeavatkozó gépjármű szerelvénnyel, illetve a RÜK BVT-hez kapcsolódó lent megnevezett felszerelésekkel. Vízben oldott ionok meghatározására: - Univerzál indikátor papír ph 1-14 Savasság illetve lúgosság meghatározásra - Olaj tesztpapír ITX Multi-Gas monitor gázelemző műszer Szivárgás megállítására szolgáló eszközök: mm csatornatömítő mm csatornatömítő - Emelőbilincs Vetter PM léktömítő Vetter DLD 50/30 - léktömítő Vetter LD 50/30W Sentron Argus ph mérő Savasság illetve lúgosság meghatározásra Szabadba jutott olajszármazékok mentesítésére szolgáló anyagok, eszközök: - Chemadry felitató anyag - UNI-SAFE felitató anyag - bányahomok Ismeretlen anyagok beazonosításánál használt védőeszközök: GYIMI BT. 17 / 19

18 - Sűrített levegős légzőkészülékek - Tyvek, Cover Star, illetve Biztex egyszer használatos védőoverall - Egyszer használatos védőkesztyű - B típusú nehéz gázvédő ruha Nehéz gázvédő ruha, illetve eszköz mentesítéséhez használt mentesítő sátor és utánfutó: - Mentesítő utánfutó - Mentesítő gépjármű (tartálykocsi) - Mentesítő sátor + mentesítő medence - Zagyszivattyú kis és nagy teljesítményű - Légkompresszor kis és nagyteljesítményű - Gyűjtőtartályok 1m3-es Eszközpark: - Mobil vezetési pont - Logisztikai felszereléseket szállító személygépjármű - Vegyi gyorsbeavatkozó gépjármű, vegyi felderítő műszerekkel és gyorstesztekkel, védőfelszerelésekkel - Vegyi mentesítő gépjármű szerelvény, mentesítő felszereléssel és mentesítő anyagokkal mentesítő sátorral - Világító egységet szállító öndarus, csörlős szerkocsi - Műszaki mentő felszereléseket szállító öndarus, csörlős szerkocsi - Vontató és műszaki mentő felszereléseket szállító, csörlős szerkocsi - Autómentő öndarus szerkocsi - Seprűs akadálymentesítő tehergépkocsik - Nagyteljesítményű térvilágító vontatmány - Nagyteljesítményű légkompresszor vontatmány - Mitsubishi villástargonca - Kényszerhelyzeti mentőautó - Nagyteherbírású szállító tréler GYIMI BT. 18 / 19

19 8. IRODALOMJEGYZÉK [1] CCPS (Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers), Szabályozott Üzemépületek Külső Robbanás és Tűz esetén való értékelése, Evaluating Process Plant Buildings for External Explosions and Fires, American Institute of Chemical Engineers, New Y ork, [2] CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters ), A várható személyi és tárgyi sérülések metodikája veszélyes anyag elszabadulása Következtében Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting.from releases of hazardous materials, Első Kiadás, 1 st edition, Labour Inspectorate Information Sheet CPR 16E, Voorburg, Netherlands, [3] CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters), Fizikai Hatások Számításának Módjai- Veszélyes Anyagok (folyadékok, gázok) kiszabadulása Következtében, Methods for the calculation of physical effects -due to releases of hazardous materials (Iiquids and gases) - 'Sárgakönyv', 'Yellow Book' Részek:Part 1 & 2, CPR 14E, Harmadik kiadás 3rd ed., Sdu Uitgevers, The Hague, [4] CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters), Methods for determining and processing probabilities, 'Red Book', CPR 12E, Második kiadás 2rd ed., Sdu Uitgevers, The Hague, [5] CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters), Mennyiségi Kockázatértékelési Útmutató- Bíborkönyv, Guidelines for quantitative risk assessment -'Purple Book' Első Kiadás, CPR 18E, lst ed., Sdu Uitgevers, The Hague, 1999 [6] Major hazard control A practical manual. An ILO contribution to the Internationale Programme on Chemical Safety of UNEP, ILO WHO (IPCS) Geneva 1990 (2. Kiadás) [7] IPO A 73. Handleiding voor het opstellen en beoordelen van een extern veiligheidsrapport. IPO Project A 73. The Hague: IPO, 1994 Committee for the Prevention of Disasters, Risk evaluation. Publication RE.95.1; Tekstwijzigingen op de IPO A 73. The Hague: Ministry of Housing, Spatial Planning And the Enviroment, 1996 [8] OREDA, Offshore Reliability Data Handbook, 4. kiadás Det Norske Veritas Industri Norge as DNV Technika, P.O. Boksz 300, N-1322 HOVIK, NORWAY GYIMI BT. 19 / 19

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 Az állásfoglalás kiterjed a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

A SKET elfogadhatósági kritériumai

A SKET elfogadhatósági kritériumai A SKET elfogadhatósági kritériumai Hatás Kritérium (vagylagos) Megjegyzés Tűzhatás 1. Hőfluxus< 8 kw/m 2 Gőztűz esetében: Max. koncentráció < ARH/2 1 építményben a hőfluxus értéke kisebb, mint 8 kw/m2,

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos BUDAPEST III. KERÜLET LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása a földgázszállító rendszer létesítményeire Visegrád, 2014.11.07 Spanics Antal FGSZ Zrt. FF és EBK vezető Tajvan, 2014.08.01. Ludwigshafen, 2014.10.23.

Részletesebben

A veszélyes katonai katonai objektumokkal. Annavölgy, 2006. május 23.

A veszélyes katonai katonai objektumokkal. Annavölgy, 2006. május 23. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI HIVATAL A veszélyes katonai katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági hatósági eljárás eljárás rendje rendje Annavölgy, 2006. május 23. Összeállította:

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Visegrád 2014. november 6-7. 6

Visegrád 2014. november 6-7. 6 Veszélyes anyagok azonosításával kapcsolatos jogszabályi módosításoksok Visegrád 2014. november 6-7. 6 Bali Péter P tű. t őrnagy Seveso II módosításának okai A hatály hozzáigazítása a CLP Rendelethez,

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos 1 Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? DUNAALMÁS IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SIAD HUNGARY GÁZOKAT FORGALMAZÓ ÉS TERMELŐ KFT., BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATA

SIAD HUNGARY GÁZOKAT FORGALMAZÓ ÉS TERMELŐ KFT., BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATA SIAD HUNGARY GÁZOKAT FORGALMAZÓ ÉS TERMELŐ KFT., 3527 MISKOLC ZSIGMONDY ÚT 38. SZ. ALATTI TELEPHELY 219/2011.(X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATA VÉDENDŐ ADATOT NEM TARTALMAZ

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE ELŐADÓ: BRODMANN TIBOR Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság 2016. Június 27. 1

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. Cégünkről Liegl & Dachser a német székhelyű Dachser csoport tagja Alapítva 1999-ben a Liegl Transport és a Dachser GmbH által Nemzetközi jelenlét, saját

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA Dr. Czakó Sándor Az elmúlt években bekövetkezett ipari balesetek (Seveso, Flixborough, Bhopal, Enshede) bebizonyították, hogy szükség van olyan kockázat

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló 9/2008 (II.22.) ÖTM. Rendelet OTSZ. Szerint Létesítmény neve:............ Megnyitás ideje:... Zárás ideje:... BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (NEVE,

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. e)-h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJUS Opten Kft. 1 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 2014.2.15. óta hatályos szöveg A Kormány

Részletesebben

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével A sérülékeny vízbázisok védelme három fő irányból közelíthető meg Adminisztratív

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

I. évfolyam, 3. szám október KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEK FELÜGYELETÉNEK MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI - I. RÉSZ

I. évfolyam, 3. szám október KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEK FELÜGYELETÉNEK MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI - I. RÉSZ I. évfolyam, 3. szám 2016. október Dr. Vass Gyula Kátai-Urbán Lajos KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEK FELÜGYELETÉNEK MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI - I. RÉSZ Absztrakt Az iparbiztonsági jogi szabályozás kiterjed a veszélyes

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti eseménysorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás 3.a Következmény

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A RICHTER GEDEON NYRT. BUDAPESTI TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ AD HŰTŐGÉPHÁZ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ)

A RICHTER GEDEON NYRT. BUDAPESTI TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ AD HŰTŐGÉPHÁZ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ) A RICHTER GEDEON NYRT. I TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ) A dokumentáció tartalma: 1. kötet: 6 számozott oldal Budapest, 2014. július 24. IMPRESSZUM Ezt a dokumentumot

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08.

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08. EDR Az Országos Mentőszolgálatnál EDR szerepe a mentésirányításban.04.08. 1 Előzmények Az OMSZ két feltételhez kötötte az EDR használatát: Stabil működésű legyen az ország területét lefedő hálózat, ez

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

CHEM-SAFE KFT. SAJÓBÁBONY BIZTONSÁGI JELENTÉS 2014. ÁPRILIS

CHEM-SAFE KFT. SAJÓBÁBONY BIZTONSÁGI JELENTÉS 2014. ÁPRILIS CHEM-SAFE KFT. 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 40. Tel: 413 18 33 Fax: 413 18 34 centrum@chem-safe.hu www.chem-safe.hu ÉMK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. SAJÓBÁBONY NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2014. ÁPRILIS

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s. balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. Visegrád 2014. november 6-7.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s. balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. Visegrád 2014. november 6-7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításasa Visegrád 2014. november 6-7. 6 Mesics Zoltán n tű. t. alezredes Főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12.

A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12. A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12.20 1 Hajtóerők - Még mindig történnek halálos munkabalesetek - Vállalkozók

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL 2 1. TÉTEL 1. Ismertesse a biztonsági szelep főbb méreteivel, üzemi jellemzőivel kapcsolatos alapfogalmait! 2. Ismertesse az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainál a fennmaradási engedélyükre

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET

MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET Tel: 413 18 33 Fax: 413 18 34 centrum@chem-safe.hu www.chem-safe.hu MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET 1239 BUDAPEST, ÓCSAI U.10. BIZTONSÁGI ELEMZÉS VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZÓ VÁLTOZAT A 219/2011 (X.20.)

Részletesebben