BIZTONSAGI ELEMZES RUKKFT. LISZT FERENC NEMZETKÖZI REpÜLŐTÉR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSAGI ELEMZES RUKKFT. LISZT FERENC NEMZETKÖZI REpÜLŐTÉR"

Átírás

1 ,, BIZTONSAGI ELEMZES RUKKFT. LISZT FERENC NEMZETKÖZI REpÜLŐTÉR készült a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII.törvény és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) kormányrendelet értelmében. Készítette: Gyimi Gyimóthy Számítástechnikai, Mérnöki és Szolgáltató Bt. Gyimóthy Antal, szakértő VÉDENDŐ ADATOT NEM TARTALMAZ! Budapest, február

2 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok Megelőzéssel kapcsolatos fő célkitűzések és elvek Szervezet és személyzet Súlyos baleseti veszélyek azonosítása Üzemvezetés Változtatások kezelése Védelmi tervezés Belső audit és vezetőségi átvizsgálás Az üzem környezetének bemutatása Az elemzés lehatárolása Az üzem környezetének területrendezési elemei A természeti környezet súlyos balesetből adódó veszélyeztetettsége Az üzem bemutatása Általános információk Az üzem elrendezése, a létesítmények elhelyezkedése Veszélyes anyagok leltára Veszélyazonosítást megalapozó információk Telephelyen belüli szállítás Veszélytelenítő és mentesítő anyagok Infrastruktúra Súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelése Veszélyforrás elemzés Létesítmények kiválasztása A legsúlyosabb következmények meghatározása A kockázat mértékének számítása A kockázatok összevetése az engedélyezési kritériumokkal Súlyos balesetek elleni védekezés Vészhelyzeti vezetési létesítmények Vezetőállomány vészhelyzeti értesítésének eszközrendszere Üzemi dolgozók Vészhelyzeti riasztásának eszközrendszere Vészhelyzeti híradás eszközei és rendszerei Távérzékelő rendszerek A helyzet értékelését és a döntést segítő informatikai rendszerek Végrehajtó szervezetek egyéni védő- és szaktechnikai eszközei A védekezésbe bevonható belső és külső erők, eszközök Irodalomjegyzék GYIMI BT. 2 / 19

3 Bevezetés A jelen biztonsági elemzés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren üzemelő Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft. (továbbiakban ) telephelyére készült. A a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként lett azonosítva. Az üzemeltető ennek megfelelően végeztette el a szükséges biztonsági elemzést és annak számításait. A Rendelet 8. -ának értelmében, a biztonsági elemzés tartalmi és formai követelményeiként a rendelet 4. mellékletében megadottakat tekintettük irányadónak. GYIMI BT. 3 / 19

4 1. ÁLTALÁNOS ADATOK A társaság neve: RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidítve: A társaság székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér A társaság telephelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Cégjegyzékszám: KSH számjele: MEGELŐZÉSSEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK ÉS ELVEK A az általa végzett tevékenységek biztonságát, a súlyos balesetek megelőzését és a hatásaik elleni védelmet az eredményes működése egyik alapfeltételének tekinti. A Társaságnak érdeke és célja, hogy tevékenységeinek biztonságát, a környezet és a munkavállalói védelmét legalább a jogszabályok követelményei szerint biztosítsa, azt folyamatosan fejlessze, eredményességét javítsa. Ennek érdekében a betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokat, a tulajdonosok belső előírásait, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb szabályokat, és ezek közül minden esetben a szigorúbb előírásokat alkalmazza. A rendszeres munkavédelmi és egyéb oktatások, továbbképzések alkalmával, képzik munkatársakat, melyeknek szerves részét képezik a balesetek elleni védekezés és a biztonságos munkavégzés. 2.1 SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A vezetők kiemelt feladatává teszi a biztonsági feltételek figyelemmel követését, a szükséges intézkedések meghozatalát, a célkitűzések eléréséhez indokolt erőforrások biztosítását. A meglévő veszélyforrásokat folyamatosan feltárja, azok kockázatát elemzi, értékeli és figyelembe veszi a megelőző és módosító tevékenységek meghatározásánál, tervezésénél és végrehajtásánál. A fejlesztések és módosítások során a veszélyforrások csökkentésére, a biztonsági- és a technikai színvonal növelésére, valamint a technikai fejlődés legújabb eredményeinek a biztonsági és védelmi rendszerekbe történő beépítésére törekszik. A biztonsági célok és programok meghatározásánál tekintetbe veszi a munkavállalók igényeit, észrevételeit, tapasztalatait és hasznosítja a biztonságérzetüket növelő javaslatokat. A Társaság vezetése valamennyi munkavállalójától a saját érdekében is elvárja, hogy a Társaság szervezeti struktúrájában betöltött helye és érintettsége szerinti feladatok végrehajtásával, az előírások és elvárások betartásával aktívan működjön közre a biztonsági célok és érdekek érvényesítésében. GYIMI BT. 4 / 19

5 2.2 SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA A súlyos baleseti veszélyek azonosításánál figyelembe vettük a által üzemeltetett telephely, a Vasúti Lefejtő és parkoló vágányok területén lévő veszélyeket. A részletes elemzés és teljes körű értékelés a 6. fejezetben található, de röviden összefoglalva elmondható, hogy a reálisan bekövetkező legsúlyosabb balesetek az üzem területén található kerozintároló föld feletti tartályok, illetve a repülőgép kiszolgálásához használt tartálykocsik, valamint a vasúti vagonok sérülése során jöhetnek létre. 2.3 ÜZEMVEZETÉS A szervezeti felépítését és ezen belül az üzemvezetés részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 2.4 VÁLTOZTATÁSOK KEZELÉSE A változtatások és egyéb megvalósított intézkedések, fejlesztések esetén a rendszer felülvizsgálatra kerül a jogszabályi, illetve a IATA szervezet JIG előírásainak megfelelően. A felülvizsgálat a módosítás, illetve új technológia bevezetése előtt és jelentős kockázat azonosításakor, az egészség és biztonság folyamatos javítása érdekében időben elvégzik. A biztonsági elemzést soron kívül felülvizsgálatra kerül, amennyiben: a módosítás a technológiát olyan mértékben befolyásolja, hogy súlyos baleset kockázatát növeli vagy a védelmi rendszerre jelentős hatása van, illetve a jogszabályi előírások alapján módosítási engedélyhez kötött a technológiát érintő beruházás, fejlesztés történik a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséből levont tanulságok vagy a műszaki fejlődés következtében új információk állnak rendelkezésre; a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszerűbb módszerek erre okot adnak a Belső Védelmi Terv gyakoroltatásának eredményeként a védelmi-, irányítási rendszert változtatni szükséges Technológiai változások esetén azonosítani kell a változás EHS vonzatát, meg kell határozni a berendezés/technológia EHS szempontból elfogadható működési kritériumait, ki kell térni az kockázatok vizsgálatára, eljárásokra és a kockázatok elfogadható szinten történő tartását szolgáló intézkedésekre. Jogszabályok, szabványok, hatósági előírások változásának kezelése: alapvetően az EHS szervezet koordinációjában és szervezésében történő feladat. Irányelvek, szabályozások előkészítését, bevezetését kell elvégezni a szükséges belső felügyelettel. GYIMI BT. 5 / 19

6 2.5 VÉDELMI TERVEZÉS A feltárt veszélyek következményeinek elhárítására az üzemeletető a 219/2011.(X.20.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerinti Belső Védelmi Tervet dolgozott ki, amely a Biztonsági Elemzés mellékletét képezi (17. számú melléklet). Ebben a védekezéssel kapcsolatos feladatokat feltárta, megjelölte a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, erőket és eszközöket. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat elsősorban a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság látja el. Az üzemeltető a védekezésbe bevont erők felkészültségét a Budapest Airport-tal közösen, rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében évente gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos üzemzavar vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Belső Védelmi Tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja. A Belső Védelmi Tervet háromévente felülvizsgálja, illetve a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi. 2.6 BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A tulajdonos - Budapest Airport Zrt. - rendszeresen ellenőrzi, az egészség- és munkavédelmi, valamint a biztonsági rendszer elemeit. A felülvizsgálatok eredményei értékelésre, a nem megfelelősségek azonosításra kerülnek. A szervezeti és irányítási rendszer felülvizsgálatát a Budapest Airport Zrt. belső auditora, valamint tulajdonosi csoportja a Hochtief végzi. Ezen felülvizsgálatok keretében ellenőrzésre kerül az irányítási rendszer megfelelése, a Társaság céljainak, előirányzatainak és programjainak teljesülése. 3. AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA 3.1 AZ ELEMZÉS LEHATÁROLÁSA A jelen biztonsági elemzés kiterjed a által üzemeltetett területekre (kékkel jelölt területek), az ott található berendezésekre, épületekre, tevékenységekre és ezen a területen belül esetlegesen bekövetkező súlyos ipari balesetek hatásainak számítására, az érintett területek kockázati vizsgálatára. A részletes átnézeti térképeket, üzemeltetési határokat és helyszínrajzokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A környezet elemzése során a legsúlyosabb következményeket és hatásterületeket tartottuk szem előtt. Az elemzés tartalmazza továbbá a távvezeték fogadó és a RÜK telephelye közötti csőszakaszt, a létesített vasúti üzemanyag lefejtőt, parkoló vágányokat és környezetét. Elvégeztük a szükséges számításokat, vizsgálatokat melynek adataival az elemzés kiegészítésre, újraszámolásra került. GYIMI BT. 6 / 19

7 3.2 AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A a Budapest Airport Zrt. területén önálló Kft-ként működik, földrajzilag Budapest és Vecsés határán. Megközelítése a 4-es főútról a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér D, illetve J portáján keresztül lehetséges. Az üzem a repülőtéren belüli szigorított védelemmel ellátott (SRA) területen helyezkedik el. Az újonnan kialakított vasúti lefejtő területe a RÜK telephelyétől elkülönítetten, az őt elválasztó belterületi út másik oldalán helyezkedik el A LAKOTT TERÜLETEK JELLEMZÉSE A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, a Pesti-síkságon, a Duna és a Gödöllői dombvidék között, Budapest közigazgatási határának közelében, a város DK-i peremén helyezkedik el. A repülőtér területe a 4-es főközlekedési út (túloldalán a Budapest Szeged vasútvonallal), valamint Ecser, Vecsés, a XVII. és XVIII. kerület által határolt területeken fekszik. Lakóépületek a lehetséges kárhelyhez legközelebb Ny-i irányban kb. 970 m-re (Pestszentlőrinc, Mednyánszky u.), D-i irányban 680 m-re valamint DK-i irányban, kb. 750 m-re találhatók. A D-i irányban és a DK-i irányban lévő házak már Vecsés kisvárosi lakóházai (Előd u. ill. Álmos u. és Kellner Dr. u.) KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK Mivel a telephelye a Budapest Airport területén van, elsősorban a repülőtér intézményei veszik körül KÜLÖNLEGES TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, MŰEMLÉKEK, TURISZTIKAI NEVEZETESSÉGEK A telephely a Liszt Ferenc Repülőtér területén belül helyezkedik el, így jelentős zöldfelülettel rendelkező természetvédelmi területek, illetve műemléki intézmények a környezetében nem találhatók A SÚLYOS IPARI BALESET ÁLTAL POTENCIÁLISAN ÉRINTETT KÖZMŰVEK a. Vízellátás A RÜK Kft környezetében található intézmények vízellátását a repülőtér saját vezetékes rendszer biztosítja. Egy esetleges súlyos baleset a vízhálózatot nem érinti. b. Szennyvízkezelés GYIMI BT. 7 / 19

8 A kommunális, és ipari szennyvizeket ártalmatlanító szennyvíztisztító az üzemtől nyugatra kb méterre található. c. Villamos energia hálózat A RÜK Kft villamos energia ellátását a Budapest Airport - a RÜK telephelyén kívül elhelyezkedő 10/0,4 kv-os transzformátorról - szolgáltatja. A Budapest Airport energiaellátása redundáns. d. Földgázellátás A földgázellátó rendszer legközelebbi fogadóállomása a kazánház (083) mellett található (kb 450 m). A területén vezetékes gázellátás nincs AZ ÜZEMEN KÍVÜL MÁS ÜZEMELTETŐK ÁLTAL FOLYTATOTT VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK Az elemzés során a környezetében lévő egyéb veszélyes tevékenységet folytató üzemek azonosításra kerültek, és ezekben a létesítményekben esetlegesen előforduló hatások a telephelyére hatással nincsenek TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ FONTOSABB INFORMÁCIÓK a. A terület meteorológiai jellemzői A terület meteorológiai jellemzőire vonatkozó adatokat az 2. számú mellékletben közöljük. Itt található a kockázati számításokhoz feldolgozott táblázat is. b. A biztonságos tevékenységre hatást gyakorló fontosabb geológiai és hidrológiai jellemzői A terület geológiai és hidrológiai jellemzését a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.3 A TERMÉSZETI KÖRNYEZET SÚLYOS BALESETBŐL ADÓDÓ VESZÉLYEZTETETTSÉGE Az üzem tevékenységéből származó, levegőben vagy levegő által terjedő veszélyeztető hatások a természeti környezeti elemek számára várhatóan a lokális méretű légszennyezéstől eltekintve nem jelentenek veszélyforrást. A folyékony halmazállapotú anyagok súlyos balesetet előidéző kiszabadulása esetén a talaj és a felszín alatti vizek szennyezése, károsodása a veszélyes anyagokat tároló tartályok körül kialakított kármentőknek köszönhetően kizárható ban történt meg a tartály rendszer duplafalusítása, folyamatos szivárgás ellenőrzéssel. A kármentők a felújítás során 20 cm vastag vasbeton béléssel lettek ellátva, melyet PLASTIMOL bevonati rendszerrel szigeteltek. GYIMI BT. 8 / 19

9 4. AZ ÜZEM BEMUTATÁSA 4.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Cégnév: Cím: Tulajdonos: Telephelye: Telefon: RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft Budapest BUD Nemzetközi Repülőtér Budapest Airport Zrt Budapest BUD Nemzetközi Repülőtér (1) , (1) (fax) AZ ÜZEM RENDELTETÉSE A elsődleges rendeltetése, hogy az üzemeltetésében lévő üzemanyagtelep és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló rendszer berendezéseivel biztosítsa a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló repülőgépek üzemanyaggal történő kiszolgálását, illetve az ehhez szükséges mennyiségű JET A-1 típusú kerozin tárolását AZ ÜZEM FŐBB TEVÉKENYSÉGE A, tevékenysége során terméket nem gyárt, feldolgozást nem végez. A Társaság fő tevékenysége a repülőgépek üzemanyaggal történő ellátása. Az egyetlen, nagymennyiségben tárolt és kezelt anyag a JET A-1 típusú, repülőgép üzemanyag-petróleum, hétköznapi nevén kerozin A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA, MUNKAIDŐ, MŰSZAKSZÁM AZ ÜZEMRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK Az üzemben folytatott tevékenységek a megfelelő engedélyek birtokában folynak, az ellenőrzések során súlyos kifogás még nem merült fel. Társaság filozófiája, hogy az alkalmazott biztonságtechnikai előírások a kötelező előírásokon túlmenően a nagyobb biztonság irányába hassanak. Az 6. fejezetben ismertetett kockázatértékelés megállapítja, hogy a reálisan bekövetkező legsúlyosabb balesetek a nagyobb anyagmennyiségek miatt a tartályok körüli meghibásodások során jöhetnek létre. A tartályok katasztrofális sérülése és így a teljes anyagmennyiség szabadba kerülésének a valószínűsége rendkívül kicsi, így annak kockázati tényezője is kicsi. A kockázatértékelés alapján az anyag kiszabadulása esetén tűz- és robbanásveszéllyel számoltunk. Az anyag fizikai, kémiai tulajdonságainak, hatásainak leírását ld. a 3. számú mellékletként csatolt biztonságtechnikai adatlapban. GYIMI BT. 9 / 19

10 4.2 AZ ÜZEM ELRENDEZÉSE, A LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZKEDÉSE A a Budapest Airport Zrt. területén működik, földrajzilag Budapest és Vecsés határán. A részletes átnézeti térképeket és helyszínrajzokat a 4. számú melléklet, a helyszínrajzhoz kapcsolódó tartályjegyzéket a 6. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú melléklet tartalmazza az egyes tárolótartályokat és az azokban tárolható veszélyes anyagok maximális mennyiségét. A 7. számú melléklet tartalmazza a tűzoltáshoz szükséges víznyerő helyek, tűzcsapok elhelyezkedését, valamint létesítményekből kivezető kimenekítésre alkalmas útvonalakat. Az üzem adminisztratív épülete a 122- es épület. A 4. számú mellékletben található Üzemeltetési határok.pdf elnevezésű rajzon kékkel jelölve láthatók a által üzemeltetett részek. Az elemzés erre a területre korlátozódik. 4.3 VESZÉLYES ANYAGOK LELTÁRA Az üzem területén a veszélyes anyagok egyidejűleg maximálisan jelen levő mennyiségeit tartalmazza az alábbi táblázat. 4.3 táblázat Az üzem területén jelen levő számottevő veszélyes anyagok mennyiségei A nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 1. táblázat alapján) 1. Repülőgép üzemanyag petróleum Nemzetközileg elfogadott egyértelmű azonosítása (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi CAS szám kereskedelmi megnevezés A/1 adatlap: ÜZEMADATOK VESZÉLYES ANYAGOK R mondatok, ADR szerinti osztályozás Jelen lévő maximális mennyisége (tonna) A besorolásnál figyelembe vett küszöbmennyiség (tonna) JET A-1 R10, R38, R51/53, R65; 3/F Az egy időben maximálisan jelenlévő 8763 tonna repülőgép üzemanyag az 5. számú mellékletben elérhető elosztásban, lehet jelen. A veszélyes anyag fizikai, kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságait a 3. számú mellékletben található biztonságtechnikai adatlap tartalmazza. A által a vasúti lefejtőn lévő, illetőleg a Depo I. és Depo II iparvágányon parkoló egyidejűleg jelen lévő anyag tervezett mennyisége a tárolókban lévő szabad kapacitás mértékéig terjedhet. A 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. táblázata alapján az üzem alsó küszöbértékű. GYIMI BT. 10 / 19

11 4.4 VESZÉLYAZONOSÍTÁST MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK 4.5 TELEPHELYEN BELÜLI SZÁLLÍTÁS 4.6 VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAGOK Az üzem területén a 81-es számú épület 1-es számú habanyag tároló helységében elkülönítetten felitató anyag és biológiai mentesítő áll rendelkezésre. 5. INFRASTRUKTÚRA 6. SÚLYOS BALESET ÁLTAL VALÓ VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE 6.1 VESZÉLYFORRÁS ELEMZÉS A reálisan feltételezhető súlyos balesetek meghatározásához megvizsgáltuk a telephelyen előforduló anyagokat és technológiákat, majd a CPR18 ( Bíbor könyv ) 2. fejezetének megfelelően a vizsgálatba bevonandó létesítmények kiválasztását végeztük el. 6.2 LÉTESÍTMÉNYEK KIVÁLASZTÁSA A több szempontú értékelés biztosítása végett elvégeztük a CPR pontja szerinti vizsgálatot is a létesítmények kiválasztására, melynek során továbbra is minden lehetséges anyag előfordulást figyelembe vettünk. A létesítményeket és a kiválasztás eredményeit táblázatban foglaltuk össze, melyet az alkalmazott határkoordinátákkal együtt, a 10. számú melléklet tartalmaz. Ugyanebben a mellékletben részletesen leírtuk a kiválasztási eljárást is. A módszer alkalmazásánál kihasználtuk a CAD program által nyújtott lehetőséget, és így az S szám meghatározásánál, melynek függvénye távolság függő, így értelemszerűen a távolságok minimalizálási lehetőségét kihasználva csak az eredményül kapott legkisebb távolságú kerítéspontokat tüntettük fel a táblázatban. Az itt kapott eredmények alapján mind a két kerozin tartály, valamint a tartálykocsi töltő illetve parkoló, valamint a lefejtőn lévő 3 tartályvagon kiválasztásra kerül. Ennek megfelelően a további vizsgálatok elsősorban ezekre a létesítményekre történtek. A 10. számú mellékletben szereplő többi létesítmény a kiválasztási szám alacsony értéke (<1) alapján nem került további vizsgálatra. GYIMI BT. 11 / 19

12 A repülőgép tankolás súlyos balesetét a BUD Zrt. SKET tárgyalja, tekintve, hogy ez az ő területén történik. 6.3 A LEGSÚLYOSABB KÖVETKEZMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA FMEA VIZSGÁLATOK A vizsgálatok adatlapjait, valamint a vizsgálatok értékelését tartalmazó összefoglalót 11. számú mellékletben közöljük. Részben az FMEA vizsgálatok alapján készítettük el a szükséges eseményfákat és hibafákat. Ahol indokoltnak látszott, ott konzervatív megközelítéssel is igyekeztünk a biztonságot minél jobban megközelíteni DOMINÓHATÁS VIZSGÁLATA Belső dominóhatás: A vizsgálatot a DOMINO XL programmal végeztük, melynek magyar nyelvű leírása a 12.a számú mellékletben található. A program által készített összefoglaló táblázatot az 12.b mellékletben csatoltuk. A táblázat lényeges részeit és az eredményeket az 12.c mellékletben gyűjtöttük össze. Az eredmények alapján látható, hogy a súlyos baleset kialakulását jelentősen befolyásolhatja a belső dominóhatás is. Külső dominóhatás: A RÜK környezetében - a BUD Zrt. területén üzemelő veszélyes létesítmények hatásai a BUD Zrt-re vonatkozó SKET-ben elvégzett számítások alapján nem érik el a RÜK létesítményeit, így a súlyos baleset kialakulásában nem vesznek részt HIBAFA, ESEMÉNYFA SZÁMÍTÁSOK A tartályokból kiszabaduló anyaggal kapcsolatos balesetek hibafáit és azok magyarázatát a 13. számú mellékletben adjuk meg. A hibafa értékelések során megvizsgáltuk a minimális metszethalmazokat és értelmeztük azokat a súlyos baleset szempontjából. A hibafavizsgálatok eredménye igazolja, az FMEA vizsgálat minősítését, miszerint a mérsékelt kockázati szintű hibahelyek további vizsgálata elhagyható. A vizsgálatok során referenciaként alkalmazott adatok, illetve a hivatkozott irodalmi források jegyzékét a 16. számú melléklet tartalmazza. GYIMI BT. 12 / 19

13 6.4 A KOCKÁZAT MÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSA KÖVETKEZMÉNY ANALÍZIS A következmény és kockázat analízis számításait az OKF által is elfogadott, a TNO intézet EFFECTS 9.0 és a RISKCURVES 9.0 verziójú programokkal számítottuk. A számításokat a legsúlyosabb F légköri stabilitással és az 1,5 m/s szélsebességgel végeztük. A számítások alapján az alábbiakban a fellépő legsúlyosabb események vizsgálatát mutatjuk be, úgy mint tócsatűz hőhatását, illetve a kialakult gőzfelhő késleltetett robbanásának hatásait. A 14. számú melléklet valamennyi esemény vizsgálatának részletes adatait és ábráit tartalmazza. Hőhatás szerkezeti elemekben már roncsolódást okozó határértéke: 12,5 kw/m2 Túlnyomás szerkezeti elemekben már roncsolódást okozó határértéke: 0,2068 bar Mielőtt rátérnénk a kockázati számításokra, összefoglalóan áttekintjük a kialakult hatásokat a környezetben már a BUD Zrt. területén - lévő intézményekre gyakorolt hatások szempontjából. A legfontosabb megállapítás az, hogy a vizsgált tűz- és robbanás romboló hatása nem érinti a Budapest Airport Zrt. közelében lévő létesítményeit, azaz dominóhatás nem alakul ki. A legközelebb lévő konténer kutaknál sem alakul ki a 200 mbar túlnyomás KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSOK A kockázatszámításhoz használt szoftverek leírását, a számítás módszereit a 16. számú melléklet és a bemeneti-kimeneti adatokat a 15. számú melléklet tartalmazza EGYÉNI HALÁLOZÁSI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSOK A kockázati görbékhez a fenti adatokat és a hibafa, ill. eseményfa eredményét, a 11x4,17E-06=4,583E- 05/év (tartálykocsi) valamint a 2,8E-06/év (tartály) gyakoriságot használtuk fel. Tekintettel arra, hogy a program minden kocsira külön kiszámolja a kockázatot és az eredménygörbét összegzi, kocsinként a 4,17E-06/év gyakoriságot használtuk a számításokhoz. Amennyiben egy pontba integrálva egy egységként számoltuk volna a tartálykocsikat, akkor a 4,583E-05/év gyakorisággal számoltunk volna. A Biztonsági Elemzés, a vasúti lefejtő részletes elemzése elkészült, mind a Budapest Airport Zrt. SKETjében, mind a RÜK Biztonsági Elemzésében szerepeltettük. A következmény és kockázati számítások alapján a területén található vizsgált létesítmények és a vasúti lefejtő nem veszélyeztetik egymást. GYIMI BT. 13 / 19

14 TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSOK A társadalmi kockázathoz a közelben, a BUD területén előforduló más intézmények dolgozóit vettük figyelembe (mellékeljük térképen és riport file-ban a népességi adatokat). A jelenlegi állapotban, a közvetlen környezetben több épületet lebontottak, így lényegesen kevesebben dolgoznak a közelben, mint a korábbi években. Ezen túlmenően a szomszédos 4-es főút forgalmi adatát is számításba vettük. A program értékelhető társadalmi kockázatot nem számolt, amint azt a mellékelt összesítő riport is tartalmazza. 6.5 A KOCKÁZATOK ÖSSZEVETÉSE AZ ENGEDÉLYEZÉSI KRITÉRIUMOKKAL A számított kockázati értékek sehol sem haladták meg a telephelyen kívül a 1E-05/év gyakoriságot. Telephelyen belül a technológiáknál több esetben nagyobb a kockázat, de az ott dolgozók létszámát tekintve (általában 1-2 ember, nem állandóan) sem lépi túl a társadalmi kockázati szint a számítási határokat. 7. SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS Jelen bekezdés bemutatja az súlyos baleset következményei csökkentésére rendszeresített felszereléseket, valamint a vezetéshez és a döntés előkészítéshez szükséges infrastruktúrát. 7.1 VÉSZHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK A telephely területén bekövetkező vészhelyzet esetén a 122-es főépület irodái használhatók vezetési létesítményként. Kényszerhelyzeti fokozat elrendelése esetén a Budapest Airport Zrt. Kényszerhelyzeti Tervében meghatározott T2 terminál épületében található Repülőtéri Irányító Központ működik vezetési létesítményként, mint Kényszerhelyzeti Központ. 7.2 VEZETŐÁLLOMÁNY VÉSZHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE A vezetőállomány értesítése mobiltelefonon vagy városi vezetékes telefonhálózaton keresztül történhet. A részletes telefonszám- és címlista a Belső Védelmi Tervben található. RHTP (elsődlegesen értesítendő): 55 mellék, vagy a városi hívószám FKI: 105 GYIMI BT. 14 / 19

15 7.3 ÜZEMI DOLGOZÓK VÉSZHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A telephely dolgozóinak riasztása a szolgálatvezető vagy felügyeletet ellátó személy feladata, azonban a közvetlen életveszélyben forgó személyek értesítése minden a vészhelyzetről információval bíró egyén kötelessége. Az érintett dolgozók értesítése vezetékes-, vagy mobiltelefonon, és szóbeli értesítéssel történik. A telefonhálózat működésképtelensége esetén, illetve a munkában lévő, de a telephelyen nem tartózkodó dolgozók értesítése a rendszeresített adó-vevő készülékeken történik. A rádió adó-vevő készülékeket a dolgozók a telephely elhagyásakor magukkal viszik, ezekkel tudnak elsődlegesen kommunikálni a diszpécserrel. 7.4 VÉSZHELYZETI HÍRADÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI A vészhelyzeti híradás egyik eszköze a DRR rádióhálózat. Kényszerhelyzet elrendelése esetén pedig a Budapest Airport Zrt. Kényszerhelyzeti Tervében a DRR készülékekre vonatkozó szabályozás szerint (KHT 9. számú függelék) kell eljárni. 7.5 TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZEREK A területén kézi működtetésű tűzjelző, valamint automatikus füstérzékelő rendszer van kialakítva, amely közvetlenül a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksághoz van bekötve. 7.6 A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉST SEGÍTŐ INFORMATIKAI RENDSZEREK A az IFS integrált vállalatirányítási rendszert alkalmazza, amely hasznos segítséget nyújt a szükséges adatok azonnali eléréséhez. A technológia irányítástechnikai és felügyeleti vezérlőrendszerén az adatok, jelzések folyamatos nyomon követhetők. 7.7 VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK EGYÉNI VÉDŐ- ÉS SZAKTECHNIKAI ESZKÖZEI A súlyos baleseti vészhelyzet felszámolását végző végrehajtó szervezet egyéni védő- és szaktechnikai eszközeit az alábbi fejezet tartalmazza VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK RENDSZERESÍTETT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZEI A munkavállalóinak munkavégzéséhez szükséges alap védőfelszerelések: Antisztatikus védőruha, védőkesztyű, antisztatikus-olajálló cipő, hallásvédő. A pontos egyéni védőeszköz ellátottságot a RÜK egyéni védőeszköz juttatási rendje szabályozza. GYIMI BT. 15 / 19

16 7.7.2 VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK RENDSZERESÍTETT SZAKTECHNIKAI ESZKÖZEI A RÜK nem végez jelentős ipari esemény kárfelszámolást. Az üzemanyagtelepen a jelentős kárelhárításhoz szükséges minimális felszereléseket az alábbiakban összegezzük: Azonnal bevonható 1 db vontató, a 81.sz épület 1sz. helységében (habanyagraktár) Azonnal bevonható 1 db targonca 81.sz épületben Azonnal felhasználható liter habképző anyag 200 literes hordókban, 6600 liter a 81 sz. épület habanyagraktárában, illetve 400 liter a 122 sz. épület szervizcsarnokának egy-egy oldalán Tűzoltó készülékek, a tűzoltókészüléknyilvántartás szerint A kárelhárításhoz szükséges eszközöket az üzemanyagtelepen az előírt helyen kell biztosítani. 7.8 A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK, ESZKÖZÖK A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ERŐK A védekezésbe bevonható belső erőket elsősorban az Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóság erői jelentik. A tűzvédelmi szakvizsgával, valamint megfelelő jogosítvánnyal rendelkező RÜK dolgozók kárenyhítési feladatát biztonságos, életet nem veszélyeztető feltételek teljesülése esetén - az üzemanyag kiszolgáló járművek telephelyről való kimenekítését jelentheti A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ERŐK a. Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (RHTP) A kerozin tartályból történő kiszabadulása esetén elvégzendő speciális feladat a kármentőbe jutott kerozin oltóhabbal történő letakarása. Tűz esetén tűzoltás, ill. a védendő területek hűtése. Eszközök: Foam 2 Foam 4 Foam 5 Foam 6 Foam 7 Foam 8 habtorony víztartály por tartály habképző tartály Attack 1 Attack 2 Tender 1 Squad 1 habtorony víztartály por tartály habképző tartály GYIMI BT. 16 / 19

17 b. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) Az FBÖ szakemberei végzik a szükség szerinti biztonsági felügyeletet, járőrözéssel és kameraképek ellenőrzésével, így vészhelyzet esetén riasztási és kapunyitási feladatokat láthatnak el A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ KÜLSŐ ERŐK a. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) Rendőrségi erőkre a káresemény bekövetkezte után, a megközelítési utak felügyeletére, biztosítására, valamint a telephely idegen behatolást megakadályozó biztosítására lehet szükség. b. Sürgősségi Orvosi Szolgálat Airport Medical Service (AMS) 24 órás folyamatos azonnali orvosi beavatkozó szerv. Az AMS naponta 10 fővel van jelen a reptéren. 1 fő orvos, 1 fő szakápoló, 1 fő mentő gépkocsivezető, 1 fő diszpécser és a többi PRM betegszállító. c. Műszaki-Vegyi Mentesítő Csoport A repülőtéren 24 órás szolgálati rendszerben vegyész technikus végzettségű munkavállalókból álló Vegyi Mentesítő Szolgálat működik, megkülönböztető jelzéssel ellátott gyorsbeavatkozó gépjármű szerelvénnyel, illetve a RÜK BVT-hez kapcsolódó lent megnevezett felszerelésekkel. Vízben oldott ionok meghatározására: - Univerzál indikátor papír ph 1-14 Savasság illetve lúgosság meghatározásra - Olaj tesztpapír ITX Multi-Gas monitor gázelemző műszer Szivárgás megállítására szolgáló eszközök: mm csatornatömítő mm csatornatömítő - Emelőbilincs Vetter PM léktömítő Vetter DLD 50/30 - léktömítő Vetter LD 50/30W Sentron Argus ph mérő Savasság illetve lúgosság meghatározásra Szabadba jutott olajszármazékok mentesítésére szolgáló anyagok, eszközök: - Chemadry felitató anyag - UNI-SAFE felitató anyag - bányahomok Ismeretlen anyagok beazonosításánál használt védőeszközök: GYIMI BT. 17 / 19

18 - Sűrített levegős légzőkészülékek - Tyvek, Cover Star, illetve Biztex egyszer használatos védőoverall - Egyszer használatos védőkesztyű - B típusú nehéz gázvédő ruha Nehéz gázvédő ruha, illetve eszköz mentesítéséhez használt mentesítő sátor és utánfutó: - Mentesítő utánfutó - Mentesítő gépjármű (tartálykocsi) - Mentesítő sátor + mentesítő medence - Zagyszivattyú kis és nagy teljesítményű - Légkompresszor kis és nagyteljesítményű - Gyűjtőtartályok 1m3-es Eszközpark: - Mobil vezetési pont - Logisztikai felszereléseket szállító személygépjármű - Vegyi gyorsbeavatkozó gépjármű, vegyi felderítő műszerekkel és gyorstesztekkel, védőfelszerelésekkel - Vegyi mentesítő gépjármű szerelvény, mentesítő felszereléssel és mentesítő anyagokkal mentesítő sátorral - Világító egységet szállító öndarus, csörlős szerkocsi - Műszaki mentő felszereléseket szállító öndarus, csörlős szerkocsi - Vontató és műszaki mentő felszereléseket szállító, csörlős szerkocsi - Autómentő öndarus szerkocsi - Seprűs akadálymentesítő tehergépkocsik - Nagyteljesítményű térvilágító vontatmány - Nagyteljesítményű légkompresszor vontatmány - Mitsubishi villástargonca - Kényszerhelyzeti mentőautó - Nagyteherbírású szállító tréler GYIMI BT. 18 / 19

19 8. IRODALOMJEGYZÉK [1] CCPS (Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers), Szabályozott Üzemépületek Külső Robbanás és Tűz esetén való értékelése, Evaluating Process Plant Buildings for External Explosions and Fires, American Institute of Chemical Engineers, New Y ork, [2] CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters ), A várható személyi és tárgyi sérülések metodikája veszélyes anyag elszabadulása Következtében Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting.from releases of hazardous materials, Első Kiadás, 1 st edition, Labour Inspectorate Information Sheet CPR 16E, Voorburg, Netherlands, [3] CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters), Fizikai Hatások Számításának Módjai- Veszélyes Anyagok (folyadékok, gázok) kiszabadulása Következtében, Methods for the calculation of physical effects -due to releases of hazardous materials (Iiquids and gases) - 'Sárgakönyv', 'Yellow Book' Részek:Part 1 & 2, CPR 14E, Harmadik kiadás 3rd ed., Sdu Uitgevers, The Hague, [4] CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters), Methods for determining and processing probabilities, 'Red Book', CPR 12E, Második kiadás 2rd ed., Sdu Uitgevers, The Hague, [5] CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters), Mennyiségi Kockázatértékelési Útmutató- Bíborkönyv, Guidelines for quantitative risk assessment -'Purple Book' Első Kiadás, CPR 18E, lst ed., Sdu Uitgevers, The Hague, 1999 [6] Major hazard control A practical manual. An ILO contribution to the Internationale Programme on Chemical Safety of UNEP, ILO WHO (IPCS) Geneva 1990 (2. Kiadás) [7] IPO A 73. Handleiding voor het opstellen en beoordelen van een extern veiligheidsrapport. IPO Project A 73. The Hague: IPO, 1994 Committee for the Prevention of Disasters, Risk evaluation. Publication RE.95.1; Tekstwijzigingen op de IPO A 73. The Hague: Ministry of Housing, Spatial Planning And the Enviroment, 1996 [8] OREDA, Offshore Reliability Data Handbook, 4. kiadás Det Norske Veritas Industri Norge as DNV Technika, P.O. Boksz 300, N-1322 HOVIK, NORWAY GYIMI BT. 19 / 19

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL Tartálypark ZRt. TELEPHELY Tiszaújváros NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2014. Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés, általános adatok... 4 2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetének bemutatása...

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat -

Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat - OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS -Nyilvános változat - Készült: az AGEL-CBI Kft.által a hatósághoz beadott alapján. ALGYŐ 2010. JÚNIUS

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT OPAL ZRT. VÁMOSGYÖRKI TELEPHELY. 2014. december

BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT OPAL ZRT. VÁMOSGYÖRKI TELEPHELY. 2014. december BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT OPAL ZRT. VÁMOSGYÖRKI TELEPHELY 2014. december Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés... 3 2. Általános adatok... 4 3. A veszélyes ipari üzem környezetének bemutatása... 5

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NyRt. DOWNSTREAM TERMÉKELŐÁLLÍTÁS ÉS KERESKEDELEM DIVÍZIÓ FINOMÍTÁS - TISZAI FINOMÍTÓ BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS (VÉDENDŐ ADATOT NEM TARTALMAZÓ) VÁLTOZAT 3. REVÍZIÓ Átdolgozta:

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS KLORID Zrt. NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2011. Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 4 2 A Telephely környezetének bemutatása... 5 2.1 A Telephely elhelyezkedése, megközelíthetősége... 5 2.2 Lakott

Részletesebben

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

NYILVÁNOS VÁLTOZAT. MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió LOGISZTIKA Szajol Bázistelep BIZTONSÁGI JELENTÉS

NYILVÁNOS VÁLTOZAT. MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió LOGISZTIKA Szajol Bázistelep BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió LOGISZTIKA Szajol Bázistelep készült a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes

Részletesebben

Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok

Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok 1 Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok 1. A Tiszamenti Vegyiművek Rt. bemutatása A Tiszamenti Vegyiművek Részvénytársaság jogelődjét, a Tiszamenti Vegyiműveket (TVM) 1951-ben alapították.

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ. 4. számú revízió

BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ. 4. számú revízió BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ 4. számú revízió Készítette: Tóth János üzemvezető Jelentés elkészítésében szakértőként közreműködött: AGEL-CBI Számítástechnikai Kft. Budapest,

Részletesebben

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MESICS Zoltán KÁTAI-URBÁN Lajos zoltan.mesics@uni-nke.hu lajos.katai@uni-nke.hu BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Az iparbiztonsági hatóság felügyeletet

Részletesebben

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72 TARTALOMJEGYZÉK 0. El zmények... 7 1. Súlyos balesetek megel zése... 9 1.1 Szervezet és személyzet...9 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése... 10 1.3

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN Nyilvános verzió Debrecen, 2010. október 5. Tartalomjegyzék 1. A TEVA Zrt. alapadatai... 5 1.1. A debreceni telephely azonosító adatai... 5 2. A veszélyes üzem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 17., kedd Tartalomjegyzék 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

Részletesebben

CARGO-PARTNER KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS

CARGO-PARTNER KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS CARGO-PARTNER KFT. GYÁL, PROLOGIS PARK DC5. és DC8. ÉP. BIZTONSÁGI JELENTÉS 2013. A BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATA! - 2 - Tartalomjegyzék: 1 Általános adatok... 6 2 A veszélyes anyagokkal foglalkozó

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. április a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása 411 14. fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére

SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére SZENTES VÁROS SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Melléklet Szentes város Veszély-elhárítási tervéhez Nyt. szám: Jóváhagyom! Szentes, 2013. december -n dr. Tóth Flórián helyi védelmi bizottság elnöke

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben