A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA: ÖKO-TÉRKÉPEZÉS AZ IRODÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA: ÖKO-TÉRKÉPEZÉS AZ IRODÁBAN"

Átírás

1 A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA: ÖKO-TÉRKÉPEZÉS AZ IRODÁBAN Ez a rész az öko-térképezés útmutató alapján íródott, amely részletesebb útmutatást tartalmaz. Mi is az az öko-térképezés? Az öko-térképezés egy egyszerû és gyakorlatias módszer egy üzem, mûhely vagy akár iroda környezeti felmérésére. Az egyszerûsége miatt rendkívül népszerû módszert Heinz Werner Engel belga ökotanácsadó fejlesztette ki és fejleszti tovább. Az öko-térképezés során a felmért üzem, mûhely vagy iroda (továbbiakban: iroda) alaprajzi térképét használva helyszíni bejárás során azonosítjuk a következõ tématerületeken tapasztalható problémákat: Települési elhelyezkedés, zavarások: az iroda tevékenysége során mennyiben zavarja szomszédait. jelenthet zajt, szagokat, túlzott Ez mértékû gépjármû forgalmat is. Természetesen a tevékenység jellegétõl és a szomszédságtól függ. Nem mindegy, hogy egy iroda ipari övezetben helyezkedik-e el, esetleg lakott területbe beékelõdve, netán egy óvoda mellett. Víz: az iroda tevékenységétõl függõen eltérõ a vízfelhasználás és a keletkezõ szennyvíz jellege. Van-e vízpazarlás, kerülhetnek-e veszélyes anyagok a csatornába nehezítve ezzel a szennyvíztisztítást és veszélyeztetve az élõvizeket? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a helyszíni bejárás során. Talaj, tárolás, bútorok: szennyezõdhet-e a talaj és közvetve a talajvíz a tevékenység során? Erre az esetek nagyobb részében a telephely udvarán van esély, ahol a különbözõ anyagok és hulladékok, köztük veszélyes anyagok tárolása során tapasztalhatóak problémák. Az irodában az anyagok tárolási körülményeit is érdemes alaposan megvizsgálni, különös tekintettel a veszélyes anyagokra, készítményekre és hulladékokra. Ebben a kategóriában mérjük fel azt is, hogy az irodában milyen bútoraink vannak: milyen alapanyagból készültek, mennyire látják el funkciójukat stb. (ld. 6. fejezet ellenõrzõ listája). Energia: az energiatermelés, -szállítás és -fogyasztás vizsgálatában választ kaphatunk arra, hogy vajon megfelelõ-e a berendezések állapota, méretezése, takarékosan bánunk-e az energiával vagy elõfordulnak pazarlások. A legjellemzõbb problémák a világítás és a fûtés területén fordulnak elõ.

2 Levegõ, szagok, zaj, por: a tevékenységtõl és a használt berendezésektõl függõen jelentõs zajterhelés, kipárolgások, por képzõdés kísérheti a vizsgált iroda munkáját. Ezek a problémák egyrészt az irodában dolgozók egészségére, másrészt a környezetre is hatnak, az esetek többségében negatívan. Hulladék: odafigyelnek-e az irodában a hulladékok megelõzésére, csökkentésére újrafelhasználással, vagy a már keletkezett hulladék megfelelõ, lehetõség szerint szelektív gyûjtésére, a hulladékok megfelelõ tárolására, szükség szerinti ártalmatlaníttatására? Ezek a kérdések fokozott figyelmet érdemelnek, amennyiben veszélyes hulladék is keletkezik a tevékenység során. Mivel pedig a kiégett neoncsövek, festéktonerek, szárazelemek és akkumulátorok is veszélyes hulladéknak minõsülnek, szinte minden tevékenység érintett. Kockázatok: a kockázatok kapcsán munkaegészségügyi, egészség- és tûzvédelmi problémákat tárunk fel. Ehhez vizsgálni kell többek közt a veszélyre felhívó táblákat, feliratokat, az egyéni védõeszközöket és azok használatát, a menekülõ utak és vészhelyzeti tervek meglétét. Az azonosított problémákat a mûhely alaprajzi térképén a következõ egyszerû módon jelöljük: Leveg lehetséges probléma, információra van szükség több probléma azonnal megszüntetendõ veszély, kockázat! Fontos, hogy a bejárás során ne kizárólag a problémákat és rossz gyakorlatokat jelöljük be és gyûjtsük össze, hanem a pozitív példákat is. Motiváló a szervezet számára, ha a javítandó dolgok, eljárások listája mellett visszajelzést kap arról is, amit már jól csinálnak. Ezeket zöld színnel jelöljük a térképeken. Jó gyakorlat a Qualitech Humán Kft. -nél: irattárolás Kék Angyal emblémával rendelkezõ mappákban

3 A helyszíni bejárás eredményeképp egy problémalistát kapunk, amelyhez rögtön a probléma megszüntetését célzó intézkedéseket is felírjuk. A javító intézkedéseket prioritási sorrendbe tesszük, így a könnyebben, egyszerûbben, kis beruházással vagy beruházás nélküli intézkedésekkel kezdheti az iroda a környezeti javulást. A sorrendbe állítás szempontjai a következõk: Megvalósíthatóság: az intézkedés mennyire könnyen kivitelezhetõ, csak átszervezést igényel vagy komolyabb átépítéseket, beszerzéseket, esetleg jelentõs tudatformálásra van szükség (ne felejtsük, sokszor az emberek gondolkodásmódját a legnehezebb megváltoztatni!). Környezeti haszon: az intézkedések nyilvánvalóan a környezeti hatások csökkentését célozzák, egy-egy javaslat megvalósításának valós környezeti hatása azonban jelentõsen eltérhet. Gazdaságosság: a javasolt intézkedések egy része nem igényel anyagi ráfordítást (pl. papírok kétoldalas használata), mások viszont komoly beruházási igénnyel járnak (pl. egy új, hatékonyabb berendezés beszerzése). Mindhárom szempont szerint külön-külön értékeljük a javaslatokat. Az értékelés 1-tõl 5-ig történik, ahol az 1 a nehezebb megvalósíthatóságot, komoly beruházási igényt és jelentéktelen környezeti hasznot jelenti, míg az 5- ös érték könnyû megvalósíthatóságot, jelentõs környezeti hasznot, anyagi ráfordítást nem igénylõ intézkedést jelez. (Természetesen egyénileg kialakítható más értékelés szempont, illetve értékhatár.) Az intézkedési lista kiegészül egy, az iroda dolgozóinak véleményét tükrözõ ún. környezeti idõjárásjelentéssel (a név a válaszok napsütés - felhõs viharos jelölésébõl adódik). Egy egyszerû kérdéssor (ld. 5. Melléklet) segítségével felmérhetõ, hogy az irodában dolgozók hogyan ítélik meg az iroda környezeti teljesítményét. (Ilyen kérdés lehet pl. hogy mennyire bánik takarékosan az energiával a vállalat, van-e szelektív hulladékgyûjtés az irodában, vagy pl. megfelelõ-e a dolgozók környezeti képzése.) Ez azon a gyakorlati tapasztalaton alapul, hogy a dolgozók általában pontosan tudják, érzik a problémákat, viszont ritkán van lehetõségük ezeket szóvá tenni. A válaszokat összegezve láthatóvá válnak a problémás területek és azok a területek is, amelyeket megfelelõen kezelnek. A környezeti javulást célzó intézkedési lista az idõjárásjelentéssel kiegészülve a mûhely környezeti munkaprogramját alkothatja.

4 Mire használható az öko-térképezés? Az öko-térképezés módszere sikeresen alkalmazható irodák, mûhelyek, üzemek, kis- és középvállalkozások esetében: telephelyek környezeti felmérésére, tevékenység környezeti hatásainak áttekintésére, környezeti helyzetkép dokumentálására, környezeti teljesítmény javítását szolgáló intézkedések azonosítására, környezeti célok, munkaprogram meghatározására, környezettudatos vállalatirányítás megvalósításának kezdeti lépéseként, folyamatos fejlesztés alapjaként az idõrõl-idõre történõ ismételt felmérések által, környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkezõ vállalatok esetében a belsõ audithoz nyújthat gyakorlatias módszert. Öko-térképezés az irodában Az ismertetett módszer környezetbarát iroda program beindításához is segítségül használható. Az öko-térképezés segítségével felmérhetjük irodánkban a környezeti problémákat, és megfogalmazhatjuk a javuláshoz szükséges intézkedéseket. A felmérés lépései megegyeznek az elõzõekben ismertetettel, fókuszában az irodai tevékenység, irodai berendezések, világítás, fûtés, papírfelhasználás stb. állnak. Ezekre a területekre a könyv elõzõ fejezetei térnek ki részletesen. A felmérés lépései: A vizsgált iroda alaprajzi térképek beszerzése (ha nincs alaprajz, rajzolhatunk is egyet az ajtók, ablakok, legfontosabb berendezések feltüntetésével). Helyszíni bejárás az irodában, miközben bejelöljük az észlelt problémákat az egyes öko-térképeken (víz, talaj, energia, levegõ, hulladék, kockázatok). A térképekre a jelöléseken kívül az észlelt problémát, illetve a rögtön felmerülõ intézkedési javaslatokat is odaírhatjuk.

5 A bejárás során fényképeket készítünk a helyzetkép dokumentálására (ezzel a javító intézkedések hatása is szembetûnõbb lesz). Az irodában dolgozók véleményét is kikérjük a problémákról a környezeti idõjárásjelentés kérdõív kitöltetésével. A problémákat a bejárás után összeírjuk, hozzárendeljük a javasolt intézkedéseket. Az intézkedési listát prioritási sorrendbe állítjuk a megvalósíthatóság, környezeti haszon és gazdaságosság szempontjai szerint. Öko-térképezés a Qualitech Humán Kft.-nél: a hulladékról Munkaprogramot állítunk össze a javaslatokból, készült ahol térkép szerepelnek a feladatok, a kitûzött határidõk és a felelõsök is. Félévente - egyévente újra elvégezzük az öko-térképezést, megnézzük az iroda környezeti teljesítményének javulását. Az irodák jellemzõ környezeti problémái Az irodákban eddig elvégzett öko-térképezések eredményei szerint a legjellegzetesebb problémák a következõk: az irodákban jelentõs mennyiségben keletkezõ papírhulladékot nem gyûjtik elkülönítve, ezáltal nõ a kommunális hulladék mennyisége; az irodai veszélyes hulladék (kiégett neoncsövek, szárazelemek, festékpatronok stb.) külön gyûjtése, tárolása és ártalmatlanítása nem valósul meg, a kommunális hulladékba kerül, majd a lerakókra; papírpazarlás, egyoldalas nyomtatások, fénymásolások, felesleges nyomtatások; az irodai berendezések használaton kívül is bekapcsolva maradnak, energiapazarlás; túlfûtés / túlhûtés, amelyek szintén energiapazarláshoz vezetnek (már 1 o C-os eltérés is A helyi világítás hiánya energiapazarláshoz vezet: egész nap égetjük a villanyt

6 jelentõs többletköltséget okozhat!); a megvilágítás nem megfelelõ, helyi megvilágítás nincs a számítógépes munkahelyen; régi, világítótestek, armatúrák; korszerûtlen elpiszkolódott a kiégett neoncsöveket a foglalatban hagyják, tovább fogyasztja ezzel az energiát, energiapazarlás; az armatúrák hiánya balesetveszélyes; dohányzási tilalmak be nem A szárazelemek gyûjtése sok irodában nem megfelelõen megoldott: szerezzünk be hozzá tartása, dohányzásra kijelölt hely hiánya; az elõírásoknak megfelelõ gyûjtõedényt! veszélyes anyagok, készítmények, veszélyes hulladék helytelen tárolása; zsúfoltság, tárolási problémák, felesleges anyagok tárolása; felesleges világítás, ritkán használt helyiségekben folyamatos világítás, illetve nagyobb helyiségek teljes megvilágítása, miközben a munkavégzés a helyiség egyik részében folyik csak; kábelek összevisszasága; nyitott villanyszekrények. További segédanyagok az irodai ökotérképezéshez, amelyek a KÖVET honlapjáról letölthetõk: A rendezetlen villanyszekrény is problémát okozhat 1. Kérdõív idõjárásjelentéshez 2. Ellenõrzõ listák

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.3.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 76/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013. március 4.) az EMAS rendszerben való részvételhez szükséges lépéseket meghatározó

Részletesebben

Diplomaterv. A Nyugat-magyarországi Egyetem környezeti állapotának felmérése és a környezeti teljesítményét monitorozó rendszer kialakítása

Diplomaterv. A Nyugat-magyarországi Egyetem környezeti állapotának felmérése és a környezeti teljesítményét monitorozó rendszer kialakítása Diplomaterv A Nyugat-magyarországi Egyetem környezeti állapotának felmérése és a környezeti teljesítményét monitorozó rendszer kialakítása (Estimating the environmental state and developing a monitoring

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg FENNTARTHATÓSÁGI ÚTMUTATÓ NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 2007.. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg Tartalomjegyzék AZ

Részletesebben

MUNKAANYAG 2005. április

MUNKAANYAG 2005. április Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók és értékelõk számára MUNKAANYAG 2005. április Tartalom AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA I. RÉSZ: A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE MINT HORIZONTÁLIS

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Öko-dizájn FELADATLAPOK. dr. Damjan Krajnc. 2014.

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Öko-dizájn FELADATLAPOK. dr. Damjan Krajnc. 2014. Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Öko-dizájn dr. Damjan Krajnc FELADATLAPOK 2014. november CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 7.05:502.1

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Önkormányzati jó gyakorlatok

Önkormányzati jó gyakorlatok Ökopolitika az önkormányzatokban képzés háttéranyaga: Önkormányzati jó gyakorlatok Írta: Schmidt Gergő 1 Tartalomjegyzék Bevezető...3 Kommunikáció...3 Hulladékcsökkentést eredményező lépések...5 Közösségi

Részletesebben

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT* 41 Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése az MVM Rt.-ben A Magyar Villamos Mûvek Rt. vezetése 1999-ben határozta el, hogy a MSZ EN ISO 9001 szerinti minôségügyi rendszer kifogástalan mûködése

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. IMPRESSZUM Környezeti értékelés az Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL.

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. KÖRNYEZETKUTATÓ PÉCS, 2009. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖRNYEZETI JELENTÉS... 3 II.

Részletesebben

Környezetvédelemi Kézikönyv

Környezetvédelemi Kézikönyv AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Környezetvédelemi Kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 6 1. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER 7 1.1. Alapelvek 7 1.2. Szabványügyi vonatkozások 7 1.3. A rendszer elemei 7 1.3.1. Környezetvédelmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is.

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is. Tartalom Bevezetés... 3 Szójegyzék... 4 I. Környezettudatos menedzsment, jelentés és tervezés... 5 II/A. Környezeti menedzsment eszközök... 5 A Fenntarthatósági Felelős, a Fenntarthatósági Munkacsoport,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I.

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. Benkő Gyöngyi Hulladékkezelési előírások A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-30 HULLADÉKKEZELÉSI

Részletesebben

Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára

Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Standard-Média Bt. 2006. március Az útmutató elkészítésében részt

Részletesebben

Éves környezetvédelmi jelentés 2002

Éves környezetvédelmi jelentés 2002 együtt többek vagyunk......együtt többet teszünk Matáv Csoport Éves környezetvédelmi jelentés a GRI -es irányelvei alapján 2 Tartalomjegyzék ELÔSZÓ.......................................................................4

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT 20 ÉVES Kockázatmenedzsment és kockázatértékelés - Dr. Balogh Albert A kockázatkezelés alkalmazási területei

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne)

Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne) Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne) Tartalomjegyzék Dokumentumkezelő rendszerek (DMS)... 1 A szükséges rendszer meghatározása: a dokumentumkezelési audit... 3 A rendszer szükséges funkcionalitása

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben