Építési engedélyezési eljárás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építési engedélyezési eljárás"

Átírás

1 Lakssági tájékztató az építési engedélyezési eljárás január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben, illetve mikr kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, krszerűsítése, karbantartása, javítása, lebntása, elmzdítása érdekében végzett építésiszerelési vagy bntási munka) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljáráskról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szlgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Krm. rendelet (1. melléklet) meghatárztt kivételekkel csak jgerős és végrehajtható építési engedély birtkában lehet végezni. Az építési engedélyt az egy telekre (egy helyrajzi számn nyilvántartásba vett földterület) egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére kell kérni. Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérni. A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támgató elektrnikus dkumentációs rendszer (ÉTDR) által biztsíttt elektrnikus vagy papírfrmátumú frmanymtatványn lehet benyújtani. Mit kell az építési engedély iránti kérelemhez csatlni? Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tartalmazza: ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, tvábbá meg lehet adni az elektrnikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefns elérhetőséget, az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, a kérelem tárgyával összefüggésben: az építésügyi hatóság szlgáltatása körében kiadtt, 6 hónapnál nem régebbi szakmai nyilatkzatnak az ÉTDR ügy és irataznsítóját, a krábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy és irataznsítóját, a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfglalás megnevezését, az ÉTDR ügy és irataznsítóját, a kérelemhez csatlt mellékletek felsrlását, az építtető vagy meghatalmazttjának a rendelkezését arról, hgy a jgerős engedélyhez tartzó engedélyezési záradékkal elláttt építészeti műszaki dkumentáció papír alapú hitelesített máslatát kéri e, ha igen, hány példányban, meghatalmaztt esetén az építtető meghatalmazását és az építtető aláírását / 16

2 A kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell: a települési önkrmányzat plgármesterének településképi véleményét, ha erről a települési önkrmányzat rendeletében úgy rendelkezik, vagy a településrendezési és építésügyi műszaki tervtanácskról szóló 252/2006.(XII.7.) Krm. rendeletben előírt esetekben az építészeti műszaki tervtanács szakmai véleményét, a 300 m 2 nél nagybb alapterületű kereskedelmi építmény létesítése esetén a nemzetgazdasági miniszteri felmentést, az eljárási illeték, igazgatási szlgáltatási díj befizetésének igazlását. A kérelemhez adathrdzón (CD, DVD stb.) vagy az ÉTDR be történő feltöltéssel mellékelni kell: a tervező által elkészített építészeti műszaki dkumentációt, ha a kérelem benyújtásakr előzetes szakhatósági állásfglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a szakhatóságk számára benyújtandó dkumentációt is. Nem kötelező, de a kérelmező mellékelheti a birtkában lévő a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Krm. rendeletben (a tvábbiakban: Khvr.) meghatárztt esetekben a jgerős környezetvédelmi vagy jgerős egységes környezethasználati engedélyt kivéve, ha az az összevnt telepítési eljárásban került kiadásra, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határzatt, több megvalósulási szakaszra bnttt építkezés esetén az összes szakaszra együttesen, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkdásról szóló évi XXXVII. törvény szerinti erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélyét kivéve, ha az az összevnt telepítési eljárásban került kiadásra, a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény alapján a termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznsításának engedélyezéséről szóló jgerős hatósági határzatt kivéve, ha az az összevnt telepítési eljárásban került kiadásra, a természet védelméről szóló évi LIII. évi törvényben meghatárztt esetekben a természetvédelmi hatóság engedélyét. Ha a kérelemhez a fenti döntéseket nem csatlták, azkat az építésügyi hatóság belföldi jgsegély keretében beszerzi a társhatóságtól. Ezzel az eljárás ügyintézési ideje elhúzódik. A kérelmező mellékelheti: az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfglalását és a hzzá tartzó, a szakhatóság által záradéklt építészeti műszaki dkumentációt, amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre, az ügyben érintett ügyfeleknek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészetiműszaki dkumentáció ismeretében tett és az abban fglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes biznyító erejű magánkiratba fglalt fellebbezési jgról lemndó nyilatkzatát. Mikr kell szakhatóságt bevnni? Szakhatóságt kell bevnni az építési engedélyezési eljárásba, ha azt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljáráskról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szlgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Krm. rendelet 6. melléklete előírja / 16

3 Az építtető előzetes szakhatósági állásfglalást kérhet az építési engedély kérelme benyújtása előtt a szakhatóságtól. Ezt kérheti elektrnikusan az ÉTDR rendszerben a saját tárhelye használatával, vagy hagymánys módn, papír alapn közvetlenül a szakhatóságtól. A beszerzett előzetes szakhatósági állásfglalást minden esetben elektrnikus frmában csatlni szükséges a használatbavételi engedély kérelem benyújtásakr, annak érdekében, hgy az építésügyi hatóság figyelembe vehesse. Ha előzetes szakhatósági állásfglalást a kérelmező nem nyújt be, a szakhatósági állásfglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság elektrnikus útn keresi meg szakhatóságt: hiánytalan kérelem és mellékletek esetén az eljárás megindulását követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napn belül, hiányzó szakhatósági dkumentáció esetén a hiánypótlást követően haladéktalanul, de legkésőbb hárm napn belül. Mennyi az eljárás illetéke? Az eljárás illetéket, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének január 1 jével hatálys szabályai szerint kell megfizetni. Mennyi az ügyintézési határidő? Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési eljárásban az érdemi döntést, az eljárás megindulásától számíttt 15 napn belül hzza meg, ha a kérelem hiánytalan és a kérelem elbírálásáhz szükséges 6 hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfglalás is rendelkezésre áll, az utlsó pótlt dkumentum vagy szakhatósági állásfglalás beérkezésétől számíttt 15 napn belül hzza meg, ha a kérelem hiánys vlt vagy szakhatóságt kellett bevnni az eljárásba, Az engedélyezés egyéb szabályai Az építési engedély iránti kérelemmel egy időben benyújtható az alábbi kérelmek: az rszágs építési követelményektől eltérő műszaki megldás engedélyezésére, bntás engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésre, valamint a műemlékileg védett építmény esetén, az örökségvédelmi engedélyre Az építésügyi hatóság a fenti kérelmek elbírálását összevnja, döntéseit egybefglalja. A kérelemre induló eljárás a kérelemnek az ÉTDR be való érkeztetését követő első munkanapn indul. Ettől számíttt hárm napn belül az építésügyi hatóság az ÉTDR ben kiállíttt dkumentummal az ügyfél kapcslattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet. Az építésügyi hatóság 5 napn belül hiánypótlásra hívja fel az építtetőt, ha a kérelme hiánys. Ha a pótlt mellékletek tartalma nem megfelelő, és tvábbra is hiánys, akkr a hiánypótlást követően legkésőbb 3 napn belül az építtetőt ismételten hiánypótlásra hívja fel a hatóság. A hiánypótlási felhívást legfeljebb 20 naps teljesítési határidőn belül kell teljesíteni. Az építési engedély iránti kérelem elbírálása srán az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani, arról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és a helyszínről dátummal elláttt fényképfelvételt készíteni. Az / 16

4 építési tevékenység helyszínén meggyőződik arról, hgy a döntés meghzatalának feltételei fennállnak e, kiemelten vizsgálja az illeszkedés követelményeit, hgy a meglévő állaptt rögzítő építészeti műszaki dkumentáció tartalma a valóságnak megfelel e, hgy az érintett telken az építési, bntási tevékenység megvalósítható e, a tevékenységet megkezdték e és a terveknek megfelelően flytatják e. Ha az építésügyi hatóság megállapítja, hgy a tervezett építési tevékenységet engedély nélkül megkezdték, haladéktalanul, de legkésőbb a szemlét követő 3 napn belül építésrendészeti eljárást kezdeményez és 8 napn belül az építési engedély iránti kérelmet elutasítja. Ki értesül az engedélyről, az engedély jgerőre emelkedéséről? Az építési engedély iránti kérelemben hztt döntés szóban nem közölhető. A döntést közölni kell: ügyfélként az építtetővel vagy meghatalmazttjával, és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdnsával, és azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként bevnt, szakhatóságk által megállapíttt ügyféli körrel, azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági állásfglalást adtt tájékztatásul: azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vnatkzó jgát az ingatlannyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jgállással nem rendelkezik, és az építési tevékenység helye szerinti települési önkrmányzat plgármesterével, A jgerős döntést közölni kell: az építtetővel vagy meghatalmazttjával, az építésfelügyeleti hatósággal az ÉTDR en keresztül, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel, ha az építési engedélyezési eljárás környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély köteles építményre vnatkztt, a fővársi és megyei krmányhivatal munkavédelmi felügyelőségével, ha az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet tartalmaz, mindazkkal, akiknek értesítését jgszabály előírja. Az engedély feltételei és azk teljesítése A váltzási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi engedélyezési eljárás leflytatását és a használatbavételi engedély kiadását nem akadályzza, aznban az építésügyi hatóság a használatba vételi engedély rendelkező részében határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a váltzási vázrajz elektrnikus feltöltésére. Ha a használatbavételi engedélyezéskr az építésügyi hatóság a rendeltetésszerű és biztnságs építményhasználatt nem gátló hiánysságkat tapasztal, a használatbavételi engedélyt megadja és ezzel egyidejűleg megfelelő teljesítési határidő megjelölésével és a szankciók alkalmazására való / 16

5 figyelmeztetéssel kötelezi az építtetőt a még fennálló hibák, hiánysságk megszüntetésére, vagy a kulturális örökség védelme érdekében szükséges munkálatk elvégzésére A döntés tájékztatást tartalmaz arra vnatkzóan, hgy az építtető, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc napn belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekr) jgszabályban meghatárztt minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén köteles elkészíteni a keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapt, illetve a bntási tevékenység srán ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bntási hulladék nyilvántartó lapt, melyet a környezetvédelmi hatósághz kell benyújtania. Meddig hatálys az engedély és meghsszabbítható-e? Az építési engedély a jgerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számíttt 3 évig hatálys, kivéve, ha a hatályssága alatt az építtető kezdeményezte a hsszabbítást és az építési engedély hatályát az építésügyi hatóság meghsszabbíttta, vagy az építési tevékenységet a hatályssága alatt (az építési napló megnyitásával igazltan) megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számíttt 5 éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudmásulvételére alkalmassá válik. Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát az engedély megadására vnatkzó határzatában 3 évnél rövidebb időtartamban is megállapíthatja. Az engedély meghsszabbítására ebben az esetben is kérelmezhető. Az építési engedély hatályát az építés megkezdése előtt meghsszabbítja, ha az engedély megadásakr hatálys jgszabályk nem váltztak meg, vagy megváltztak, de a jgszabályváltzás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkr a jgszabályváltzásból eredő újabb követelmények kivéve, ha azk tartalma építési engedélyhez kötött építési tevékenységet érint az engedély feltételeként előírva teljesíthetők. Az építési engedély hatályát a megkezdett építési tevékenység esetén meghsszabbítja, ha az engedély megadásakr hatálys jgszabályk nem váltztak meg, vagy megváltztak, de az engedélyezett építési tevékenység legalább szerkezetkész vagy azt meghaladó állaptban van, az elkészült építmény, építményrész szabálys, valamint az engedélyezési és kivitelezési tervek legfeljebb 10 éven belül készültek, váltzásától függetlenül, ha az elkészült építményre, építményrészre használatbavételi engedély még nem adható vagy a használatbavétel tudmásul még nem vehető és a fennmaradó építési tevékenység engedélyhez nem kötött, vagy engedélyhez kötött, de a váltzás az engedély tartalmát nem érinti. Ha az építési engedély hatályának meghsszabbítását nem kérelmezik vagy az engedély hatálya jgszerűen nem hsszabbítható meg és az építmény használatbavételi engedély megadására, vagy használatbavétel tudmásul vételére nem alkalmas, a fennmaradó engedélyhez kötött építési tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. Ebben az esetben az engedélykérelmet a benyújtáskr hatálys jgszabályk alapján bírálja el az építésügyi hatóság / 16

6 Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek: 1. A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határáhz legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, krszerűsítése, hmlkzatának megváltztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell a) megváltztatni, b) átalakítani, c) elbntani, d) kicserélni, e) megerősíteni vagy f) váltzatlan frmában újjáépíteni. 2. Meglévő építmény utólags hőszigetelése, hmlkzati nyílászáró áthidalóját nem érintő cseréje, a hmlkzatfelület színezése, a hmlkzat felületképzésének megváltztatása. 3. Meglévő építményben alapzást nem igénylő új égéstermék elvezető kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbntásával, átalakításával, megerősítésével. 4. Új, önálló (hmlkzati falhz rögzített vagy szabadn álló) égéstermék elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m t nem haladja meg. 5. Az épület hmlkzatáhz illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, bővítése, megváltztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell a) megváltztatni, b) átalakítani, c) megbntani, d) kicserélni, e) megerősíteni vagy f) újjáépíteni. 6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának váltztatása. 7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m 2 alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határáhz legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását. 8. Nem emberi tartózkdásra szlgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m 3 térfgatt és 3,0 m gerincmagasságt. 9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, bővítése, megváltztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságt, b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságt. 10. Temető területén: a) sírblt, urnasírblt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m 2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságt, b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése. 11. Szbr, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m t. 12. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m t. 13. Park, játszótér, sprtpálya megfelelőségi igazlással vagy teljesítménynyilatkzattal és műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése / 16

7 14. Megfelelőség igazlással vagy teljesítmény nyilatkzattal és jóváhagytt műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkdás céljára nem szlgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló a) rendezvényeket kiszlgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványs, szórakztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szlgáló építmény, b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátrszerkezetek), d) ideiglenes fedett lvarda építése. 15. Növénytermesztésre szlgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, megváltztatása, melynek legmagasabb pntja az építési tevékenység után sem haladja meg a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m t, b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m 2 alapterületet és a 4,5 m t. 16. Növénytermesztésre szlgáló fóliasátr építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, megváltztatása, melynek legmagasabb pntja az építési tevékenység után sem haladja meg a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m t, b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m 2 alapterületet és a 4,5 m t. 17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m 3 vagy annál kisebb térfgatú siló, ömlesztettanyag tárló, nem veszélyes flyadékk tárlója, nem veszélyes anyagt tartalmazó, nymástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tárló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, bővítése. 18. A bruttó 50,0 m 3 nél nem nagybb térfgatú vagy a 1,5 m nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz, fürdőmedence, kerti tó építése. 19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő 1,0 m, vagy annál kisebb mértékű végleges jellegű megváltztatása. 20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, megváltztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számíttt 1,0 m magasságt. 21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, bővítése. 22. Mbil illemhely, mbil msdó, mbil zuhanyzó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, bővítése. 23. Szellőző, klíma, riasztóberendezés, villámhárító berendezés, áru és pénzautmata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit a) megváltztatni, b) átalakítani, c) elbntani, d) kicserélni, e) megerősíteni vagy f) újjáépíteni. 24. Építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tárló, srmpó, árnyékló elhelyezése. 25. Telken belüli közmű becsatlakzási és pótló műtárgy építése. 26. Telken belüli gedéziai építmény építése. 27. Utasváró fülke építése. 28. Zászlótartó szlp (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg / 16

8 29. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbntandó állványzat mérethatár nélkül, bruttó 50 m 3 térfgatt meg nem haladó felvnulási építmény építése. 30. Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakzástól mért legfelső pntja az 5,0 m t nem haladja meg. 31. Elektrnikus hírközlési építmény: a) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m t nem haladja meg, vagy b) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m t nem haladja meg. 32. Közfrgalm elől elzárt, telken belüli, 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró, átjáró híd építése A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, krszerűsítése, bővítése / 16

9 Az építészeti-műszaki dkumentáció tartalma: I. Az építészeti műszaki dkumentáció elemei a tervezés tárgyától függően 1. Műszaki leírásk Alfabetikusan kereshető szöveges dkumentum, melyben szükség szerint ábrák is szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektrgrafikus ábrák alkalmazására, amennyiben elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékny vnalas részeket tartalmazó ábrák esetén 300) DPI felbntású pixeles ábrák is elfgadhatóak. A műszaki leírás fejezetekre bntva, több fájldkumentumban is benyújtható. Frmátuma PDF/A, nymtatási mérete A4 (szükség esetén egyes ldalak lehetnek A3). A műszaki leírásnak szürkeárnyalatsan nymtatva is értelmezhetőnek kell maradnia Építészeti műszaki leírás Ismerteti az építményre vnatkzó, a tervlapk tartalmát kiegészítő infrmációkat: a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakíttt, bővített építmény új rendeltetésének leírását, a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vnatkzó jgszabályban előírt azn paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, épületmagasság, építmények egymástól való távlsága, elő, hátsó, ldalkertek mérete) melyek nem szerepelnek az egyes tervlapkn, a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villams, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi megldáskat, az energetikai követelmények kielégítésének módját, a közlekedési útvnalak akadálymentesítését, jgszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre vnatkzó teljesítményjellemző meghatárzását, az égéstermék elvezetés megldásának részletes leírását, építmény bntása esetén az építmény által tartalmaztt azbeszt bntásának és kezelésének módját, a bntási technlógia leírását, a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és biztnságs használathz szükséges közművesítettséget, a közművesítés megldását, az építmény tervezésekr alkalmaztt műszaki megldásnak az OTÉK 50. (3) bekezdésében meghatárztt követelményeknek való megfelelőségét, az érintett közműszlgáltatókkal történt egyeztetésre vnatkzó infrmációkat Gépészeti műszaki leírás Tartalmazza a közmű; vízellátási, szennyvíz, és csapadékvíz elvezetési, gázellátási és égéstermék elvezetési; fűtési és hűtési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatását, illetve összefglalását, a szakági igényekkel együtt Bemutatja az építmény általáns gépészeti kialakítását, kitérve a jgszabályi előírásk megfelelőségére Tartószerkezeti műszaki leírás Az engedélyezési döntés megalapzásáhz szükséges kidlgzttsággal tartalmazza az építmény megvalósításáhz szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és megépítésére hatással bíró kiinduló adatk ismertetését, így különösen a tervezési prgramból és a technlógiai igényekből adódó terhek, hatásk és követelmények ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az alkalmaztt szabványkat Az elvégzett erőtani számításk alapján ismerteti az építmény tartószerkezetének rendszerét, az alkalmaztt fesztávkat, a fő teherhrdó elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett anyagk, gyártmányk minőségi és teljesítmény követelményeit, szükség esetén kitérve a megvalósíthatóságt biztsító technlógiai leíráskra Meglévő épület esetén tartalmazza az előírt tartószerkezeti és anyagvizsgálati szakvéleményeket, az építmény környezetében szükségessé váló intézkedések leírását Tartószerkezeti műszaki leírás szükséges: új építmény esetén, / 16

10 meglévő építmény esetén az idővel váltzó (rmló) jellemzőjű anyagból készült, 80 évnél idősebb tartószerkezetekről (pl. fa, salakbetn, bauxitbetn), meglévő építmény esetén a tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhrdó szerkezetéről, valamint a meglévő teherhrdó szerkezetek megfelelőségéről, illetve megerősítésére vnatkzó, az elemek beaznsítását is biztsító tartószerkezeti megldáskról Épületvillamssági műszaki leírás Bemutatja az építmény villams energiával történő ellátását, erős és gyengeáramú rendszereit, kitér a villámvédelemre, érintés(hiba) védelemre és egyéb megvalósítandó villams rendszerekre Technlógiai leírás Az engedélyezéshez szükséges mértékben bemutatja az építménybe telepítendő technlógiákat Belsőépítészeti leírás szükség szerint Tartalmazza az építmény belső tereinek berendezésére, anyag és színvilágára vnatkzó leíró részeket Rétegrendi kimutatás Meghatárzza az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést Helyiségkimutatás Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burklatát Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése Tartalmazza az épületek energetikai jellemzőinek meghatárzásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. melléklete szerinti, az új épületek alternatív rendszereinek vizsgálatát bemutató megvalósíthatósági elemzést Környezetvédelmi, környezeti és kertépítészeti leírás Jgszabályban előírt esetekben tartalmazza a környezet ismertetését, a különböző funkciók és az általáns telepítés előírásait, a kertkialakítás kncepcióját, a megvédendő és új növényzet bemutatását, a választtt anyagk és növényzet leírását, és fakivágás esetén a fapótlás meghatárzását, a tervezett építmény környezetre gyakrlt hatásait (levegőtisztaság védelem, víz és földvédelem, hulladékgazdálkdás, zaj és rezgésvédelem, élővilág és természetvédelem, fényszennyezés) a vnatkzó ágazati jgszabályk előírásai szerint. 2. Tervlapk A tervlapk frmátuma PDF/A. A tervlap összeállításánál törekedni kell arra, hgy a tervlap vagy annak egységnyi területe szükség esetén aránysan, értelmezhető módn A3 méretben szürkeárnyalatsan nymtatható legyen. Az önálló tervlapkat önálló fájldkumentumnként kell benyújtani vektrgrafikus vagy 300 DPI felbntású pixeles frmátumban A tervező által készített helyszínrajz, hiteles térképszelvény alapján, amely tartalmazza: az égtájjelölést, a tervezéssel érintett és a közvetlenül szmszéds az ingatlannal közös határvnalú telkek ábrázlását, a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a tervezett építményt, méretaránys ábrázlással (építmények körvnalrajzát, tetőidmk ábrázlásával, rendeltetések megjelölésével), a meglévő építmények telekhatártól és egymástól való távlsági és épületmagassági méretét, valamint az elbntásra kerülő vezetékek jelölését, a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szmszéds telkeken valamennyi épület méretaránys körvnalrajzát, tetőidmait, tvábbá a tervezéssel érintett telek felőli ldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvnalrajzának ábrázlását, rendeltetése megjelölését, a tervezési területre vnatkzó jgszabályban előírt paraméterek teljesítését igazló mutatószámkat, jellemzőket (telek területe, beépítettség mértéke, épületmagasság, zöldfelület aránya, építmények egymástól való távlsága, elő, hátsó, ldalkertek mérete), az építmény személy és gépkcsifrgalmára szlgáló be és kijáratk közúthz való csatlakzását, valamint a gépkcsik telken belüli elhelyezésének ábrázlását, a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszlút szintmagassági értéket, / 16

11 a tervezéssel érintett telken meglévő 15 cm nél nagybb törzsátmérőjű meglévő és kivágandó faállmány jelölését és a fa fajtájának megnevezését, a meglévő terepvisznyk ábrázlását a jellemző szintmagasságk értékeivel, 10 százaléknál nagybb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázló rétegvnalakkal Eltérő szintek alaprajzai Ábrázlni és méretekkel kell ellátni: az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket, a beépített berendezési tárgyakat, a nyíláskat, az ábrázlt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, mindkét végének szintmagasságát, a szerkezeti dilatációk helyét, a földszinti alaprajzn a csatlakzó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket, az égéstermék elvezetőket Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát Az azns alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai a különböző szintmagasságk egyértelmű jelölésével a tervdkumentációban összevnhatóak A megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módn felvett metszet, amelyeken ábrázlni kell és méretadatkkal kell ellátni: az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indklt esetben a nézet irányába eső, de a más szerkezetek által takart szerkezeteket, zártsrú beépítés esetén a szmszéd épületek alapsíkját, az építményhez csatlakzó, véglegesen rendezett terepet és járdát, meg kell határzni az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést Terepmetszet 2.5. Az építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázló hmlkzati terv, amelyek tartalmazzák: az építmény külső megjelenését meghatárzó hmlkzati elemeket, így különösen a nyíláskat, rácskat, krlátkat, reklám és hirdetőberendezéseket, antennákat, cégtáblákat, esővíz és légcsatrnákat, égéstermék elvezetőt, díszítőelemeket, lépcsőket, valamint a terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket, a csatlakzó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagasságát, az egyes hmlkzati felületek kiképzését, anyagát és színét, zártsrú, ikres vagy ldalhatárn álló beépítés esetén a környezetbe illesztés bemutatására a szmszéds épületek nézeteit Kertépítészeti terv szükség szerint 2.7. Tereprendezési terv szükség szerint 2.8. A végleges terep szintmagasságainak ábrázlásával, a szükséges számú szelvényrajzzal és a 10 százaléknál nagybb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázló rétegvnalakkal, a végleges terep szintmagasságainak ábrázlásával Tartószerkezeti terv szükség szerint Ha szükséges, a tartószerkezet alábbi elemeiről tartalmaz rajzi munkarészeket: alapzás, zártsrú beépítés esetén a szmszéds, meglévő épületek feltárás útján meghatárztt alapsíkjának megadása, teherhrdó falak és pillérek, mnlit és előre gyárttt födémek és azk elemei, szintek áthidalására szlgáló szerkezetek Belsőépítészeti terv szükség szerint Tartalmazza az építmény belső tereinek berendezését, anyag és színvilágát / 16

12 3. Környezeti állaptadat 3.1. ftó, ftómntázs, 3.2. utcakép (axnmetria, perspektíva, egyéb), 3.3. látványterv, 3.4. kilátási rálátási terv, 3.5. színterv, 3.6. tömegvázlat, 3.7. álcázási terv, 3.8. tájba illesztési terv, 3.9. egyéb dkumentum. 4. Számítás A számítás szöveges és numerikus dkumentum, amelyben szükség szerint ábrák is szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektrgrafikus ábrák alkalmazására, amennyiben elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékny vnalas részeket tartalmazó ábrák esetén 300) DPI felbntású ábrák is elfgadhatóak. A számítás fejezetekre bntva, több dkumentumban is benyújtható. Frmátuma PDF/A, nymtatási mérete A4 (szükség esetén egyes ldalak lehetnek A3 méretűek). A számításknak szürkeárnyalatsan nymtatva is értelmezhetőnek kell maradnia Számíttt építményérték 4.2. Építménymagasság számítás 4.3. Telek beépítettségének számítása 4.4. Tartószerkezeti számítás szükség szerint 4.5. Energetikai számítás 4.6. Menekítési útvnalszámítás 5. Igazlásk Igazlás csak lyan frmában nyújtható be, amelynek nymtatási frmátuma legfeljebb A4. Elektrnikus igazlás csak lyan infrmációtechnikai rendszerektől fgadható el, amely hiteles átadásának infrmációtechnlógiai feltételei fennállnak Aláíró címlap a fővállalkzó és az alvállalkzó (szakági) tervezők megnevezésével, jgsultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel és aláírásukkal, amely benyújtható: elektrnikusan aláírt PDF frmátumban, papír alapú frmátumban, amennyiben infrmációtechnlógiai feltételei fennállnak, úgy az aláíró saját nevében kitöltött és saját személyi aznsításával benyújttt elektrnikus űrlap útján Tervezési prgram a külön jgszabályban meghatárztt tartalmmal Földhivatali térképmáslat PDF frmátumban a hiteles földhivatali térképmáslatról A 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapk. aa) 6. Vélemények ab) A vélemények technikai és frmai követelményei megegyeznek az 1. pntban a műszaki leírásknál leírtakkal. Amennyiben a vélemény műszaki rajzt is tartalmaz, úgy annak technikai és frmai követelményei a 2. pntban a tervlapknál leírt követelményeknek kell megfelelnie Getechnikai jelentés kell: a következő építményeknél: a négy beépített szintnél nagybb, a 10 m es épületmagasságnál magasabb, az 1000 m 2 nél nagybb alapterületű, a 7 m nél nagybb szerkezeti fesztávlságú, előre gyárttt vagy vázas tartószerkezetű ac) építmény esetén az építmény szerkezeti rendszerétől függetlenül, vagy ha az alapzás várható szintje a környező terepszint alatt 4 m nél mélyebbre ér, tvábbá a következő esetekben: jgszabályban meghatárztt veszélyes üzemnél, jgszabállyal kijelölt veszélyes környezetben: csúszás, mlás és barlangveszélyes, illetve alábányásztt, valamint árvíz és földrengésveszélyes területen, / 16

13 ha egynél több szint kerül a terepszint alá, m nél nagybb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal) ad) építési, fennmaradási engedélyezésekr Tartalmazza az építmény kialakításáhz szükséges getechnikai állaptt, a tervezési fázisnak, a getechnikai kategóriának, és az esetleges különleges körülményeknek (csúszás és mlásveszélyes a terület, illetve a talajkörnyezet, alábányászttság, illetve barlangk miatt felszínmzgásktól kell tartani, mcsaras, bel és/vagy árvízveszélyes a terület, az altalaj térfgatváltzó, feltöltéses, agresszív vagy más k miatt különösen kedvezőtlen) a figyelembevételével. 7. Gedéziai felmérés szükség szerint II. Általáns előírásk 1. Az adtt anyag vagy szerkezet jelölésére vnatkzó hatálys szabvány hiányában, egyedileg meghatárztt, egyértelmű jelkulcst kell alkalmazni. 2. Közhasználatú építmény esetén, a helyszínrajzn és a vnatkzó tervlapkn méretadatk megadásával ábrázlni kell az akadálymentes és biztnságs közlekedési lehetőséget biztsító megldáskat a telek közterületi csatlakzási pntjától az épület bejáratáig. 3. Az építési tevékenységgel érintett telken, ha az építési tevékenység a telek természetes terepvisznyainak a megváltztatását is eredményezi, a csapadékvíz elvezetésének műszaki megldását is ábrázlni kell. A telek természetes terepvisznyának feltöltéssel vagy terepbevágással történő megváltztatása esetén a telek eredeti és a megváltztattt, végleges állaptát a terep szintmagasságának ábrázlásával méretezett terepmetszeten kell bemutatni. 4. Több ütemben megvalósuló építési tevékenység esetében a tervrajzkn az egyes ütemeket egyértelműen jelölni kell. 5. A tervezett építési tevékenység szempntjából érdemi adatt, tényt, körülményt nem tartalmazó dkumentáció részek elhagyhatók. 6. A tűzvédelmi dkumentáció tartalmazza a tűzvédelmi követelmények teljesítésére szlgáló megldáskat A tűzvédelmi dkumentációt az 5. melléklet VI. részében fglaltak alapján kell összeállítani A tűzvédelmi munkarész célja és feladata, hgy az engedélyező hatóságk részére bemutassa az építmény tűzvédelmi kncepcióját, beleértve az építmény átfgó tűzvédelmi kategrizálását, a kapcslódó és a szmszéds építményekkel való tűzvédelmi kapcslatát, az elsőrendű szerkezeti elemeinek tűzvédelmi követelményeit, a beépített tűzvédelmi berendezéseknek főbb paramétereit és funkcinális ismertetését, a menekülés illetve mentés, valamint a tűzltói beavatkzás feltételeinek elvi megldási módjait. 7. Az építészeti műszaki dkumentáció tervező általi hitelesítése 7.1. Az építészeti műszaki dkumentációt és részeit a tervező az alábbiak valamelyikével hitelesíti: aláíró lap csatlásával, saját elektrnikus aznsítás útján történő benyújtással, az aznsításra visszavezetett dkumentumhitelesítés szabályai szerint, elektrnikus aláírással A dkumentáció tartalma együtt és dkumentumrészenként is hitelesíthető A papír alapú dkumentum elektrnikus irattá alakítása digitalizálás útján történik trueclr és 300 DPI minőségben PDF/A frmában. 8. E rendelet keretei között az építészeti műszaki dkumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dkumentáció egyes munkarészeinek kidlgzttságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vnatkzó szakmai követelményeket megállapító a kamarai hnlapkn és az ÉTDR ben is rendelkezésre álló szabályzatait figyelembe kell venni / 16

14 III. Az egyes engedélyezési eljáráskhz benyújtandó munkarészek 1. Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén 1.1. Az építési engedélyezési dkumentációnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervező által készített helyszínrajzt, tereprendezési tervet a telek természetes terepszintjének építésügyi hatósági engedély köteles megváltztatása esetén, alaprajzt a tervezett építmény valamennyi eltérő szintjéről, a méretaránynak megfelelő műszaki tartalmmal, metszeteket a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módn felvéve, hmlkzati terveket az építmény minden nézetéről, az építési engedélyhez kötött támfalak, terepbiztsítási építmények és kerítések terveit, műszaki leírást A dkumentáció minden esetben tartalmazza az ÉTDR általáns felületén történő tájékztatás érdekében a 10. (6) bekezdés d) pntjában meghatárztt dkumentumkat: I. rész 2.1. pntjában meghatárztt tartalmú helyszínrajzt és az I. rész 2.5. pntjában meghatárztt tartalmú utcai hmlkzati tervet, vagy az utcaképet bemutató látványtervet. 2. Helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakítása, bővítése, felújítása, krszerűsítése, helyreállítása esetén 2.1. Az építési engedélyezési dkumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervező által készített helyszínrajzt a meglévő építmény befglaló tömegét megváltztató esetekben, alaprajzt (alaprajzkat) a meglévő építmény jellemző, de legalább az átalakítani szánt, valamint az az alatti fölötti építményszintjeiről, alaprajzt (alaprajzkat) az építmény átalakíttt építményszintjeiről, hmlkzati tervet (terveket) és ftódkumentációt a meglévő építmény megjelenése szempntjából meghatárzó nézeteiről, hmlkzati tervet (terveket) az átalakíttt hmlkzatról (hmlkzatkról), metszetet (metszeteket) a meglévő építmény szintszáma szempntjából meghatárzó helyen (helyeken), a befglaló méretre jellemző méretadatkkal és szintmagasságkkal, szintszám, belmagasság vagy tetőfrma váltztatást eredményező átalakítás esetén metszetet (metszeteket) a tervezett állaptról a váltztatás szempntjából meghatárzó helyen (helyeken), a váltzásra jellemző méretadatkkal és szintmagasságkkal, műszaki leírást, egy évnél nem régebbi szakértői véleményeket: az időtávlatban váltzó teljesítmény jellemzőjű szerkezeteket tartalmazó (pl. fa, salakbetn, bauxitbetn) épületszerkezetekről, és a 80 évesnél idősebb építmények tartószerkezeteiről A dkumentáció minden esetben tartalmazza az ÉTDR általáns felületén történő tájékztatás érdekében a 10. (6) bekezdés d) pntjában meghatárztt dkumentumkat: I. rész 2.1. pntjában meghatárztt tartalmú helyszínrajzt és I. rész 2.5. pntjában meghatárztt tartalmú utcai hmlkzati tervet, vagy az utcaképet bemutató látványtervet. 3. A jgerős és végrehajtható építési engedélyezési dkumentációtól való eltérésre irányuló kérelem (módsíttt építési engedély iránti kérelem) mellékletét szlgáló dkumentációnak csak az eltérést ábrázló tervrajzkat, valamint az azkat ismertető munkarészeket (pl. műszaki leírást és számításkat) kell tartalmaznia. A műszaki leírásban egyértelműen meg kell nevezni és fel kell srlni az eltéréseket. 4. Helyiséget nem tartalmazó műtárgy építése, átalakítása, bővítése, felújítása, krszerűsítése, helyreállítása esetén 4.1. Az építési engedélyezési dkumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervező által készített, a tervezett állaptt ábrázló helyszínrajzt, / 16

15 hmlkzati tervet a tervezett, és ftódkumentációt a meglévő építmény megjelenése szempntjából meghatárzó nézeteiről, tereprendezési tervet a telek természetes terepszintjének építésügyi hatósági engedély köteles megváltztatása esetén, műszaki leírást A dkumentáció minden esetben tartalmazza az ÉTDR általáns felületén történő tájékztatás érdekében a 10. (6) bekezdés d) pntjában meghatárztt dkumentumkat: az I. rész 2.1. pntjában meghatárztt tartalmú helyszínrajzt és az I. rész 2.5. pntjában meghatárztt tartalmú utcai hmlkzati tervet, vagy az utcaképet bemutató látványtervet. 5. Műemléki védelem alatt álló építmény átalakítása, bővítése, felújítása, krszerűsítése, helyreállítása esetén az építészeti műszaki dkumentációnak az 1 4. pntban meghatárzttakn túl alábbiakat kell tartalmaznia: 5.1. az építmény teljes helyreállítása, felújítása esetében külön jgszabályban meghatárztt tartalmú építéstörténeti kutatási dkumentációt, 5.2. építmény részleges, a történeti térszerkezetet, illetve részleteket érintő terv esetén a beavatkzással érintett részre vnatkzó, külön jgszabályban meghatárztt tartalmú építéstörténeti kutatási dkumentációt, 5.3. külső és belső nyílászárók cseréje esetén a meglévő (a váltztatás előtti) állaptra vnatkzó, elemenkénti ftódkumentációt, állaptvizsgálatt, 5.4. műemlék épületszerkezetének nedvesedése vagy sók által kztt kárk elhárítása esetén faldiagnsztikai szakvéleményt, amely tartalmazza az előzetes adatgyűjtés eredményeit, a helyszíni szemle megállapításait, a faldiagnsztikai minták vizsgálatainak ismertetését, a kár kk teljes körű bemutatását, elemzését, a nedvesség és sószennyezés elleni védelmi technikák alkalmazhatóságának elemzését, ftó és rajzi dkumentációt, 5.5. építmény tetőszerkezetének megerősítése, terhének növekedésével járó átalakítása esetén az 1950 előtti tetőszerkezetek helyreállítása esetén az elemek teljes vagy részleges cseréjét, megerősítését tételesen, rajzi mellékleteken is fel kell tüntetni, 5.6. helyiséget nem tartalmazó építmény esetén a 4. pntban meghatárzttakn túl az átalakítás előtti és a tervezett állaptt ábrázló nézetrajzk és amennyiben releváns alaprajzk, metszetek. 6. Bntási engedélyezési és tudmásulvételi dkumentáció 6.1. A veszély elhárítását is megldó tartószerkezeti műszaki leírás szükséges az érzékeny szerkezetű építmény (bntás srán álléknyságát veszti, életveszély léphet fel) bntásakr A bntási engedélyezési dkumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző méreteit, szükség szerint anyagait és szerkezeteit, a csatlakzó közművek fajtáját, állaptát és helyzetét, a bntáshz tervezett technlógiai leírást, amely tartalmazza a bntáshz felhasználandó eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek srrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi előíráskat, valamint az elbntásra kerülő szerkezetek, anyagk tvábbi srsának meghatárzását, helyi védelem alá tartzó építmény, illetve egyedi tájértékké minősített építmény elbntása vagy műemlék részleges bntása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről, műemlék részleges bntásáhz a beavatkzással érintett részre vnatkzó, külön jgszabályban meghatárztt tartalmú építéstörténeti kutatási dkumentációt, zártsrú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői véleményt különös tekintettel a szmszéds ingatlankra és az azkn lévő építmények állagvédelmére Bntás tudmásulvételéhez szükséges dkumentáció a pntban fglaltakat, tvábbá műemléki jelentőségű területen álló építmény esetén a meglévő (a váltztatás előtti) állaptra vnatkzó ftódkumentációt és az érintett környezet fényképi ábrázlását tartalmazza / 16

16 7. Fennmaradási engedélyezési dkumentáció 7.1. A dkumentáció tartalmára vnatkzó követelmények aznsak az építési engedélyezési dkumentációnál leírtakkal. A szabálytalanul megépített vagy befejezetlen építmény esetében a jelenlegi állaptt és a szándéklt tvábbépített állaptt külön külön kell ábrázlni A fennmaradási engedélyezési tervben egyértelműen ábrázlni kell, hgy miben nyilvánult meg a szabálytalanság (méretekkel), és a szabálytalanságt milyen módn szüntetik meg (átalakítással vagy egyéb módn) Műemléki területen épült építmény esetén ftódkumentáció is szükséges. 8. Használatbavételi engedélyezési, tudmásulvételi dkumentáció Ha a kivitelezés srán építési naplóba bejegyzetten módsíttt építési engedélyezést nem igénylő eltérés történik, a használatbavételi engedélyezéshez, tudmásulvételhez a megépült állaptt dkumentálni szükséges. Irányadó az építési engedélyezési dkumentáció tartalma. 9. A zenés, táncs rendezvények működésének biztnságsabbá tételéről szóló krmányrendelet szerinti általáns építésügyi szakhatósági eljáráshz szükséges építészet műszaki dkumentáció 9.1. Az adtt rendeltetéssel érintett építmény, építményrész alaprajza M=1:200 as méretaránynak megfelelő műszaki tartalmmal Metszetek M=1:100 as méretarányban Műszaki leírás, az I. rész pntja szerinti tartalmmal Tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemzőit, így különösen a következőket: a szerkezet alapvető rendszerének leírása, az alkalmaztt számítási mdell, a szerkezet típusa és méretei, a felelős tervező és szakági tervező neve, címe, jgsultsági száma, az építmény, építményrész az adtt rendeltetésre megfelel a vnatkzó jgszabályknak, általáns érvényű és eseti előírásknak, a jgszabálykban meghatárzttaktól eltérés engedélyezése szükséges e, a vnatkzó nemzeti szabványtól eltérő eljárás vagy számítási módszer a szabványssal legalább egyenértékű, az adtt rendeltetéssel érintett építmény, építményrész az OTÉK 50. (3) bekezdésében meghatárztt követelményeknek megfelel, az adtt rendeltetéssel érintett építmény, építményrész tartalmaz e azbesztet / 16

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 1. A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb

Részletesebben

Építési engedély és a hatóság tudomásulvétele nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedély és a hatóság tudomásulvétele nélkül végezhető építési tevékenységek Mihez kell építésügyi hatósági engedélyt kérni? Az engedélyhez és a hatóság általi tudomásulvételhez kötött munkák körét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint

Részletesebben

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek (piros=módosítás, fekete = most hatályos) 1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve

Részletesebben

T Á G R A ZÁ R T K A P U K

T Á G R A ZÁ R T K A P U K T Á G R A ZÁ R T K A P U K I L L E S Z K E D É S XVIII. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA NAGYKŐRÖS 2013. Augusztus 30. AZ ELŐADÁS VÁZLATA: TERVEZÉS ANNO AMIT MA MEGTEHETSZ hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

Részletesebben

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 4. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 1.Építési engedéllyel építhető építmény

Részletesebben

Bejelentési eljárás lefolytatásával Bontási engedély nélkül végezhető

Bejelentési eljárás lefolytatásával Bontási engedély nélkül végezhető Engedély nélkül végezhető 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 1. melléklete 1. A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület átalakításának

Részletesebben

Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: rendeltetésének leírását,

Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: rendeltetésének leírását, I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően (piros=módosítás, fekete = most hatályos) 1. Műszaki leírások Alfabetikusan kereshető szöveges dokumentum, amelyben szükség szerint

Részletesebben

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 1. oldal 8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően 1. Műszaki leírások Alfabetikusan

Részletesebben

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei Nymbus 2001 Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei A jogszabályok által meghatározott esetekben kötelező tervfajta.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény kivonata

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény kivonata A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet alkalmazásához kapcsolódó magasabb szintű jogszabályok előírásainak kivonatai Az épített

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben lehet, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély kérhető, ha o az építésügyi hatósági engedélyhez

Részletesebben

8. melléklet. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma. I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően

8. melléklet. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma. I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően 1. Műszaki leírások Alfabetikusan kereshető szöveges dokumentum, melyben szükség szerint ábrák is szerepelhetnek. Az ábrák esetében

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.8.) önkormányzati rendelete

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.8.) önkormányzati rendelete Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.8.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Fakivágási engedélyezési eljárás

Ügytípus megnevezése. Fakivágási engedélyezési eljárás Ügytípus megnevezése Fakivágási engedélyezési eljárás A bontási tudomásulvételi eljárás (a korábbi bejelentési eljárást felváltva) a nem engedélyköteles, de az előzetes hatósági kontroll alá tartozó bontási

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN Faragóné Godó Mária állami főépítész 2017.február. A mai témák áttekintése 1 Építési törvény 2 Építési engedélyezési eljárás 3 A településkép védelme Építési

Részletesebben

Építési engedélyezés és bejelentés a módosított 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklete alapján 1/13

Építési engedélyezés és bejelentés a módosított 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklete alapján 1/13 30 nap 30 nap 10 nap 10 nap 1. Építmény építése, bővítése, elmozdítása a II-V. oszlopokban foglalt kivételekkel. Akkreditált intézet által bevizsgált technológiával, szerkezeti elemekkel, rétegrenddel

Részletesebben

Használatbavételi engedélyezési eljárás

Használatbavételi engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Lakossági tájékoztató a használatbavételi engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól Építési engedélyhez kötött új építmény építése,

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató az építési engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben illetve mikor kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ VAGY BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ VAGY BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ VAGY BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS BEJELENTÉS 1 Építmény építése bővítése elmozdítása a II V. oszlopokban foglalt kivételekkel. Akkreditált

Részletesebben

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek. Építési engedélyezés, bejelentés

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek. Építési engedélyezés, bejelentés 1. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez 1. Építmény építése, bővítése, elmozdítása a II-V. oszlopokban foglalt kivételekkel. Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat /2013. ( ) számú rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat /2013. ( ) számú rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat /2013. ( ) számú rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) a)

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

1. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez 1. Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek

1. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez 1. Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek 1. oldal Építési engedélyezési eljárás 1. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez 1 Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek Engedélyezés Egyszerűsített

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a településkép bejelentési eljárásról szóló. 11/2014. (VII. 02.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a településkép bejelentési eljárásról szóló. 11/2014. (VII. 02.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a településkép bejelentési eljárásról szóló 11/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok

Részletesebben

5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez 5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma I. Általános előírások 1. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függően:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek I. A következő építési tevékenységek - a II. és III. fejezetben foglaltak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárások, valamint a településképi kötelezés

Részletesebben

k) A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

k) A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése. Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/201. (II. 21.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról egységes szerkezetben Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A településkép védelméről

Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A településkép védelméről Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének /2013 rendelete A településkép védelméről Tét Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató. az összevont telepítési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató. az összevont telepítési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont telepítési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont telepítési eljárást indítani? Az összevont telepítési eljárás két szakaszból a telepítési hatásvizsgálati

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárás LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ az építési engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól

Építési engedélyezési eljárás LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ az építési engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ az építési engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól TARTALOMJEGYZÉK (1 19. old.) 1. MILYEN ESETBEN, ILLETVE MIKOR KELL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYT KÉRNI? 2. MIT

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 82/2012. (XII. 21.) rendelete Eger településképi védeleméről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 82/2012. (XII. 21.) rendelete Eger településképi védeleméről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 82/2012. (XII. 21.) rendelete Eger településképi védeleméről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése az épített

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013 (IV. 5.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013 (IV. 5.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013 (IV. 5.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

Kósa Erzsébet Anikó sk. jegyző

Kósa Erzsébet Anikó sk. jegyző Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról (egységes szerkezetben a./2014. (IX. ) önkormányzati rendelettel) A rendelet

Részletesebben

5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma 1. oldal 5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez I. Általános előírások Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma 1. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 43/2013. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A településképi bejelentési eljárás részletes ismertetése:

A településképi bejelentési eljárás részletes ismertetése: A településképi bejelentési eljárás részletes ismertetése: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településképi bejelentési eljárásról szóló 25/2013. (V.27.)

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Hatályos: 2011.10.06-37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről egységes szerkezetben a 2/2014.

Részletesebben

Mátészalkai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 4.

Mátészalkai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 4. Mátészalkai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 4. Ügyleírások A Járási Építésügyi Hivatal eljárásai, ügyleírások: Előszó

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról a 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet alapján Az építésügyi hatósági engedélyezési

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól

Fennmaradási engedélyezési eljárás lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól Fennmaradási engedélyezési eljárás lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól Fennmaradási engedély kérhető ha: az építésügyi hatóság engedélyhez

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárás

Építési engedélyezési eljárás Építési engedélyezési eljárás A kérelemhez mellékelni kell (193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 27.. (5) bek. szerintieket): építészeti műszaki dokumentációt 2 példányban és a szakhatóságok számától függően

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Gyömrő közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Gyömrő közigazgatási területére terjed ki. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról 20/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe

Részletesebben

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem (a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.) építésügyi

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM Az építési tevékenység végzésére az 1.Mellékletben (lent) felsoroltak kivételével az építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni. Az építési engedélyt egy telekre az egy

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata 10/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Dunabogdány Község Önkormányzata 10/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Dunabogdány Község Önkormányzata 10/2013. (IV. 16.) önkormányzati e a településképi bejelentési eljárásról (Egységes szerkezetben a 12/2014. (X. 7.) és a 21/2014. (XI. 7.) módosító tel) Dunabogdány Község

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet

193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet Az építésügyi hatósági eljárások és az építésügyi hatósági ellenőrzés a 193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet alapján A rendelet hatálya kiterjed, nem terjed ki E rendelet alkalmazásában ingatlannal rendelkezni

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tahitótfalu Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési,a településképi bejelentési eljárások, valamint a településképi kötelezés szabályairól

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 34/2014. (X.29.) önkormányzati rendelet által módosított 9/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete egységes

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról (tervezet)

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról (tervezet) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról (tervezet) Balatonkenese Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK

TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSA TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK LANTAY ATTILA FŐÉPÍTÉSZ 2013. MÁRCIUS 6. TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK MIÉRT?

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. oldal, összesen: 16 Hatály: 2010.VI.30. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki

Részletesebben

INDOKOLÁS. A Képviselő Testület 2013. március 28-án tartandó üléséhez

INDOKOLÁS. A Képviselő Testület 2013. március 28-án tartandó üléséhez INDOKOLÁS A Képviselő Testület 2013. március 28-án tartandó üléséhez Tárgy: Új rendelet alkotása a Településképi bejelentési eljárásról, valamint az építtetők tájékoztatásáról és az eljárásokhoz szükséges

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról a 17/2016.(VI.27.) módosító önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről Mórahalom Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Az építési engedélezési dokumentációkat fajtánként a vonatkozó jogszabály elıírásai alapján az alábbiak szerint kell összeállítani:

Az építési engedélezési dokumentációkat fajtánként a vonatkozó jogszabály elıírásai alapján az alábbiak szerint kell összeállítani: Az építési engedélezési dokumentációkat fajtánként a vonatkozó jogszabály elıírásai alapján az alábbiak szerint kell összeállítani: III. Építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció 1. Tartószerkezeti

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete A településképi bejelentési eljárásról

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete A településképi bejelentési eljárásról M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete A településképi bejelentési eljárásról Vác Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGY ÉVI VÁLTOZÁSAI

AZ ÉPÍTÉSÜGY ÉVI VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTÉSÜGY 2013. ÉVI VÁLTOZÁSAI MKIK ELŐADÁS, SZEKSZÁRD Mándity Zoltán Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2013. február 26. VÁLTOZÁSOK SZERVEZETI ELJÁRÁSRENDI ANYAGI JOGI

Részletesebben

3a város közigazgatási terültén, az 1. számú mellékletben lehatárolt területen kívül, azokban az esetekben, amelyeknél

3a város közigazgatási terültén, az 1. számú mellékletben lehatárolt területen kívül, azokban az esetekben, amelyeknél Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról egységes szerkezetben az 1/2014. (II. 06.) és a 23/2014. (IX.

Részletesebben

c) védett épületen vagy területen a beavatkozás nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem látványban is jelentkező szempontjait.

c) védett épületen vagy területen a beavatkozás nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem látványban is jelentkező szempontjait. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról /egységes szerkezetben a 4/2014.(II.18.), a 25/2014.

Részletesebben

3. Meglévő beépített tetőterek utólagos hő- és vízszigetelése, amennyiben az a tetőfedés cseréjével jár

3. Meglévő beépített tetőterek utólagos hő- és vízszigetelése, amennyiben az a tetőfedés cseréjével jár Tájékoztató a 18/ 2013. (V.28.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési igazolásról, illetve településképi véleményezés eljárásáról a hagyományos és iparosított épületek energiatakarékos

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. településképi bejelentési eljárásról szóló. 13/2013. (IV. 30.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. településképi bejelentési eljárásról szóló. 13/2013. (IV. 30.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK településképi bejelentési eljárásról szóló 13/2013. (IV. 30.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 2 Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger településképi védeleméről

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger településképi védeleméről Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger településképi védeleméről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ a8/2014. (III.31.), 35/2014. (X.29.), 7/2015. (III.30.)és 5/2016.(II.26.)önkormányzati rendeletek által

Részletesebben

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie.

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. A jogszabály az építési engedélyezést 3 kategóriába sorolja:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 17 oldal. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

1. oldal, összesen: 17 oldal. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. oldal, összesen: 17 oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2016. (IV.27. ) számú önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2016. (IV.27. ) számú önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2016. (IV.27. ) számú önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben