Lakossági Tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági Tájékoztató"

Átírás

1 Kardoskút Község Önkormányzata 5945, Kardoskút, Március 15. tér 3. Tel.: +36/ Lakossági Tájékoztató E. ON Földgáz Storage Zrt. Kardoskút földalatti Gáztároló. (Kardoskúti gázüzem és Pusztaszőlősi gázgyűjtő és elosztó állomás) Hirdetmény közzétételéért, lakosság tájékoztatásáért felelős: Ramasz Imre polgármester

2 I. Bevezetés évi CXXVIII. törvény 32. paragrafusa értelmében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, biztonsági jelentésében vagy a hatóság döntése alapján a biztonsági elemzésében bemutatott veszélyeztető hatások elleni védekezés érdekében a veszélyeztetett településeken külső védelmi tervet kell készíteni. A külső védelmi terveket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a veszélyeztetett települések polgármestereinek közreműködésével készíti el. A külső védelmi tervek tartalmi követelményeit és elkészítésének határidejét külön jogszabály állapítja meg. A 219/2011. (X.20) Kormány rendelet 23 paragrafus (6) bekezdésében foglaltak szerint az elkészült tervet a hatóság egyetértését követően a megyei védelmi bizottság elnöke hagyja jóvá. 1. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem adatai Társaság teljes cégneve: E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. Érintett telephely: EFS Kardoskúti Földalatti Gáztároló Kardoskút Gázüzem, hrsz. 0100/3, 0100/4 Pusztaszőlős gázgyűjtő és elosztó állomás, hrsz. 400/8 Tájékoztatásért felelős személy neve,beosztása és elérhetősége: Tar Ferenc tároló vezető, felelős műszaki vezető Tel: Az E.ON Földgáz Storage Zrt. négy földalatti földgáztároló telephelyet (Hajdúszoboszló,Kardoskút, Pusztaederics és Zsana) üzemeltet Magyarországon. Az EFS Kardoskúti Földalatti Gáztárolója a többi földalatti földgáztárolóhoz hasonlóan a földgázellátás biztonsága és a szezonálisan ingadozó igények kielégítése céljából az importból beérkező, valamint a nyári hónapokban a hazai termelésben fölöslegként mutatkozó földgáz földalatti tárolóba történő besajtolását, majd kitermelését és előkészítés után az országos távvezetéki rendszerbe történő betáplálását látja el. Az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. az általa végzett tevékenységek biztonságát, a súlyos balesetek megelőzését és hatásaik elleni védelmet az eredményes mőködés egyik alapfeltételének tekinti. Ennek érdekében betartja a vonatkozó hazai jogszabályokat, a tevékenységére vonatkozó egyéb szabályokat és előírásokat, továbbá nemzetközi normákat kielégítő integrált irányítási rendszert működtet. 2. A veszélyes ipari üzem tevékenységei.

3 Pusztaszőlősi Gázgyűjtő és elosztó állomás: Elsődleges feladata a földalatti gáztároló kiszolgálása. A kereskedelmi igényeknek megfelelően a EFS Kardoskúti Földalatti Gáztároló mindkét telephelyi egysége betárolási valamint kitárolási üzemmódban, ciklusban működhet. A betárolási ciklusban a Pusztaszőlősi Gázgyűjtő és elosztó állomás feladata az országos távvezeték rendszeren jelentkező gáztermelési felesleg egy részének, valamint a távvezetéken érkező vásárolt gázmennyiség elhelyezése a tárolásra kijelölt gáztároló telepekben, a gyűjtőállomásra bekötött kútvezetékeken keresztül. A kitermelési ciklusban az állomás feladata a besajtolt gáz kitermelése a gázfogyasztási igények kielégítésére. Kardoskúti Gázüzem: Földgáz fogadása, előkészítése: betárolási ciklusban a beérkező gáz előkészítése, komprimálása és továbbítása a Pusztaszőlősi Gázgyűjtő és elosztó állomásra érkező befutósoron keresztül a földalatti gáztárolóba, kitárolási ciklusban a tárolóból kitermelt földgáz távvezetéki betáplálásához előkészítésre. 3. Jelen lévő veszélyes anyag Az üzem területén jelen lévő veszélyes anyagok tulajdonságai, az esetleges súlyos balesetek során kialakuló egészség-, környezetkárosító hatásait figyelembe véve, a súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagnak a földgáz minősül, amelynek tulajdonságai: összetétele: 97 % metán megjelenési formája: színtelen, szagtalan, a levegőnél könnyebb gáz rendkívül gyúlékony, levegővel robbanóképes elegyet alkot a szemet és a bőrt ingerli 4. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek környezeti kockázatának bemutatása A Kardoskúti Földalatti Gáztároló telepi tevékenysége során nem került azonosításra olyan eseménysor, amely során toxikus anyagok kikerülésére lehetne számítani. A kutak kitörésekor a kiáramló gázzal együtt a tároló rétegben lévő folyadék egy része is a felszínre kerül. A kikerülő folyadék víz és könnyű szénhidrogének keveréke. Egy esetleges kútkitörés kapcsán a kitörés közvetlen környezetében a talaj és a talajvíz elszennyeződése várható. A szennyeződés várható mértéke csekély. 5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulása, esetleges károsító következmények bemutatása. Az EFS Kardoskúti Földalatti Gáztároló a biztonsági jelentés elkészítése során elvégezte az üzem területén folytatott tevékenységek kockázatelemzését. Ezen elemzés keretében meghatározta a súlyos balesetek bekövetkezéséhez vezető eseménysorokat, ezek következményeit, valamint hatásterületüket.

4 Legsúlyosabb eseményeknek azok tekinthetők, ahol a technológiai rendszer valamely készülékének sérülése során a teljes anyagtartalom pillanatszerűen kiszabadulhat. A készüléksérülés esetén a kiáramló földgáz meggyulladhat és a törés helyén tűz alakulhat ki. Abban az esetben, ha a földgáz a készülékek sérülése esetén nem gyullad meg azonnal, a kiáramló földgáz robbanóképes elegyet alkothat, amely megfelelő koncentrációértékek esetén berobbanhat. Az esetlegesen bekövetkező súlyos baleseti események sajátossága, hogy a kiszabaduló földgáz a technológia biztonsági megoldásaiból adódóan gyors (8-10 s) zárási (kiszakaszolási) lehetőségekkel rendelkezik, meggátolva ezáltal a reakcióképes földgázmennyiség utánpótlását. Ezért a gáztároló területén bekövetkező esemény nagyon gyors lefolyásával kell számolni. A gáztároló termelő és visszasajtoló kútjainak esetében a bekövetkező baleseti esemény kifejlődését kell vizsgálni a rétegből való belépéstől gyúlékony felhő kialakulásáig és annak időbeni terjedéséig. Ha gyújtóforrás is jelen van, a kibocsátás következtében gőztőz, jettűz vagy tócsatőz alakulhat ki. Amennyiben nincs gyújtóforrás, gőzfelhő alakulhat ki, amely a meteorológiai viszonyoktól függően terjed a térben. Az esetleges folyadékfrakció a terjedés során kiesőzik környezeti károsodást okozva. 6. Baleseti eseménysorok és következményei. 1. A Kardoskúti Gázüzem területén a legsúlyosabb baleseti eseménysor a gázelőkészítő nyomástartó edényeinek vagy az azokat összekötő csővezetékek olyan módú sérülése, amely a földgáz szabad kiáramlásához vezet. A sérülési átmérő 250 mm. A kiáramló gáz a levegővel kg robbanóképes keveréket képez, ebből a földgáz tömege 1198 kg.

5 Csővezeték sérülésének következménye normál légköri viszonyok mellette tetszőleges törési pont esetén. Kiáramlott gáz robbanása: A robbanás során épületkárokat okozó romboló 2, Pa nyomás érték 46 m sugarú körön belül várható. A 1, Pa zóna 60m sugarú. A zónán belül részleges épületkárok várhatóak. A 3000 Pa nyomás zóna sugara 175 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak. Azonnali gyulladás maximális lánghosszúság 89 m, becsült lángátmérő: 24,6 m. A letális 40 kw/m2 zóna nem alakul ki. A másodfokú égési sérülések kiváltására képes 10 kw/m2 zóna sugara 87 m. Az elsőfokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kw/m2 zóna sugara 164 m.

6 Kiáramló gáz robbanási határértékének kialakulási modellje, gázelőkészítő létesítményben. 2. A Pusztaszőlősi Gázgyűjtő és elosztó állomás lehetséges legsúlyosabb baleseti eseménye a szeparátorok falának felszakadása vagy a szeparátorokat összekötő vezetékek teljes keresztmetszetű törése. A kiáramló gáz a levegővel kg robbanóképes keveréket képez, ebből a földgáz tömege 1693 kg. Kiáramlott gáz robbanása : A robbanás során az épületkárokat okozó romboló 2, Pa nyomás érték 52 m sugarú körön belül várható. A 1, Pa zóna 68 m sugara. A zónán belül részleges épületkárok várhatóak. A 3000 Pa nyomás zóna sugara 196 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak. Azonnali gyulladás maximális láng magasság 188 m, becsült láng átmérő 51 m. A letális 40 kw/m2 zóna nem alakul ki. A másodfokú égési sérülések kiváltására képes 10 kw/m 2 zóna sugara 167 m. Az elsőfokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kw/m 2 zóna sugara 325 m, térképen zöld szín jelöli.

7 A veszélyességi övezet határa, teljes kitörés gátló sérülése esetén 3. A Kardoskúti Földalatti Gáztároló kutak esetén a legsúlyosabb következményekkel járó esemény normál üzemben a karácsonyfa katasztrofális sérülése. Ebben az esetben a gáz kiáramlását a sérült szerelvény maximális átmérője 3, 1/8 (kb. 80 mm) határozza meg. A kiáramló gáz a levegővel 1464 kg robbanóképes keveréket képez, ebből a földgáz tömege 78 kg. Kiáramlott gáz robbanása A robbanás során az épületkárokat okozó romboló 2, Pa nyomás érték 19 m sugarú körön belül várható. A 1, Pa zóna 24 m sugarú. A zónán belül részleges épületkárok várhatóak. A 3000 Pa nyomás zóna sugara 70 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak. Azonnali gyulladás (jettűz) maximális láng magasság 70 m, becsült láng átmérő 19 m. A letális 40 kw/m2 zóna nem alakul ki. A másodfokú égési sérülések kiváltására képes 10 kw/m2 zóna sugara 69 m. Az elsőfokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kw/m2 zóna sugara 130 m. 7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek egyéni halálozási kockázatának bemutatása A veszélyességi övezetben élő lakosság veszélyeztetettségének megítélése az egyéni kockázatok mértékétől függ. A 218/2011. (X. 23.) Kormányrendelet alapján feltétel nélkül elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, ha a veszélyes üzem környezetében található lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történő halálozás egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket. A Kardoskúti Földalatti Gáztároló biztonsági elemzése során az eseménysorokként kifejezett

8 egyéni kockázatokból meghatározott összesített egyéni kockázatot a következő térkép szemlélteti: Az elemzés alapján megállapító, hogy a Kardoskúti Földalatti Gáztároló Kardoskúti Gázüzeme és a Pusztaszőlősi Gázgyűjtő és elosztó állomása, illetve a telephelyekhez kapcsolódó földalatti létesítmények nem jelentenek 10-6 kockázatot elérő vagy meghaladó kockázati szintet lakott területen belül. Ezért a tevékenységre vonatkozó egyéni kockázat feltétel nélkül elfogadható. 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az E.ON Földgáz Storage Zrt. előzetesen elvégzett veszélyazonosítás és kockázatelemzés alapján alakította ki a biztonsági irányítás normáit. A súlyos baleset következményeinek csökkentése érdekében elkészítette a belső védelmi tervét. A terv az üzem területén rendelkezésre álló infrastruktúra és felszerelés figyelembevételével határozza meg a szükséges szervezetet, intézkedéseket, felszereléseket és eszközöket. Az üzem területén bekövetkező és nem a súlyos ipari baleseti kategóriában tartozó események tekintetében szükséges eljárásokat, személyi és technikai hátteret a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített egyéb okmányok (Üzemi kárelhárítási terv, Munkavédelmi szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat stb.) tartalmazzák. A kútkörzetekben bekövetkező esetleges katasztrófahelyzetek, súlyos ipari balesetek kezelésére, elhárítására az E.ON Földgáz Storage Zrt. a MOL Nyrt. ilyen esetekre specializált katasztrófa-elhárítási szervezetével áll szerződésben.

9 9. Veszélyhelyzeti Riasztás Az elsődleges riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásáért az üzem vezetője a felelős. A tároló területén előforduló esemény bekövetkezésekor az azt észlelő munkavállaló jelzi azt a műszakfelelős felé. A műszakfelelős munkaidő alatt intézkedik az érintett személyek és szervezetek riasztásáról (emberéletet veszélyeztető események esetén az érintett szakszolgálatok [katasztrófavédelem, rendőrség, mentők stb.] termelőmester, felelős műszaki vezető vagy helyettesének riasztása). A műszakfelelős munkaidőn kívül intézkedik az érintett személyek és szervezetek riasztásáról (emberéletet veszélyeztető események esetén az érintett szakszolgálatok [katasztrófavédelem, rendőrség, mentők stb.] termelőmester, felelős műszaki vezető vagy helyettesének riasztása). A telephelyen tartózkodók riasztása a telepített sziréna hangjelzésével történik. A riasztásnál alkalmazandó hang háromszor mp-ig tartó hangjelzés 3-5 mp-ig tartó szünetekkel (szaggatott hangjelzés). A hatóságokat és külső szerveket a kialakult helyzet ismeretében, szükség szerint kell riasztani, értesíteni. Ez a vészhelyzeti vezető döntése alapján telefonon, szükség esetén futár bevonásával valósítható meg. Ha a keletkezett esemény hatása kilép az üzem területéről, haladéktalanul meg kell tenni az értesítést a területileg érintett önkormányzat felé, hogy a beavatkozás, a külső védelmi intézkedések foganatosítása időben megtörténhessen. A lakossági riasztás, tájékoztatás elrendelésére jogosult a község polgármestere, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vezetője. A lakossági riasztás és a riasztás feloldása az érintett településeken hangosbemondón keresztül, rendőrség és polgárőrség közreműködésével, tájékoztató szöveg beolvasásával történik. Fontos hogy a veszélyességi övezeteken kívüli lakosság tekintetében a tájékoztatás - riasztás - pusztán csak figyelem felkeltés arra vonatkozóan, hogy baleset történt, ezért minden esetben követnie kell tájékoztatásnak, amely információt ad a bekövetkezett eseményről és a követendő magatartási szabályokról. 10. Kimenekítés Az EFS Kardoskúti Földalatti Gáztároló területén bekövetkezett súlyos baleseti eseményt közvetlenül követő időszakban a megfelelő védelmet az jelenti, ha a dolgozó olyan helyiségben vagy fedezett térrészben tartózkodik, amely lehetővé teszi ezen időszak biztonságos átvészelését. Az eseményt vagy az arra figyelmeztető sziréna hangjelzésének észlelését követően a nem a súlyos baleset közvetlen környezetében dolgozók, illetve a külső vállalkozók munkavállalói kötelesek a kijelölt gyülekező ponton összegyűlni. A tároló területén, a helyszínen tartózkodó kárhelyszíni parancsnok által megbízott tárolói munkavállaló gondoskodik a külsős munkavállalók biztonságos helyre vezetéséről. A sérült, bajba jutott munkavállalókat a lehetőségekhez mérten a többi jelenlévőnek segíteni kell a kimenekülésben. A gyülekező pontra való vonulást mindig a széliránnyal ellentétesen

10 vagy arra merőlegesen, a lehető legrövidebb idő alatt kell megtenni. A gyülekező pont elhagyása a vészhelyzeti vezető vagy a kárhelyszíni parancsnok utasítására történhet. 11. Elzárkózás, elzárkóztatás, magatartási szabályok tűz vagy robbanás esetén. Ha súlyos baleset következményeként a környezetben robbanásveszélyes elegy alakult ki, a lakosság életének megóvására helyi védekezést, elzárkózást kell azonnal megvalósítani. Lakásban az elzárkózáshoz legalkalmasabb helyiség a lakás legvédettebb helyisége, amely nem rendelkezik a külső légtérbe nyíló ajtóval, ablakkal. A továbbiakban a lakás nyílászáróinak (ajtó, ablak) és szellőzőnyílásainak tömítéséről kell gondoskodni. Ennek jól bevált módszere a nyílások ragasztó, vagy szigetelő szalaggal való lefedése. Ezután a nyílászárók lefedése következik az eléjük függesztett megnedvesített ruhaanyaggal (lepedő, pokróc) melynek célja, hogy a nyílászárók esetleg tömítetlenül maradt résein bejutó mérgező anyag azon megkötődjön. Az elektromos és gázfogyasztó berendezéseket (az őrlángot is) haladéktalanul el kell zárni. Mivel a villany- és vízszolgáltatás bármikor megszakadhat zárható edényekbe ivóvizet kell tölteni, szükség világítóeszközt kell előkészíteni. Az elzárkózás megkezdésekor a rádión, TVn és a külső hangszóróval közölt tájékoztatást követően az elrendelt korlátozásokat végre kell hajtani. A lakásban tartott háziállatok különösen érzékenyen reagálnak a veszélyhelyzet során, ami miatt veszélybe sodorhatják az elzárkózott személyeket. Ennek elkerülése érdekében az állatokat külön helyiségbe kell zárni, hogy fékezhetetlenné válásuk ne veszélyeztesse az ott tartózkodók testi épségét. Annak érdekében, hogy a helyiség levegőjének oxigéntartalma minél tovább biztosítsa az életben maradás feltételét, fontos a dohányzás, nyílt láng használatának elkerülése, ugyanígy a felesleges mozgás is, amely fokozza a szervezet levegő fogyasztását. Legcélszerűbb az egy helyben való tartózkodás, (ülés, fekvés). A helyiségbe zárt levegő hőmérséklete az ott tartózkodó személyek által kibocsátott hőmennyiség miatt folyamatosan emelkedik, amely zavarólag hat az ott tartózkodóra, ezért az elzárkózásnál a ruházat kiválasztásakor ezt figyelembe kell venni. Célszerű pamutruházat viselése, mivel a műszálas anyagok nehezítik a test hőleadását, ami rosszulléthez is vezethet. A folyamatos evést - amely pótcselekvésként megnyilvánulhat - kerülni kell, helyette rendszeres időközökben kisebb adagokat kell fogyasztani, mert elzárkózás során elegendő a kisebb kalória-fogyasztás. A katasztrófa felszámolását vezető utasítás alapján, helyszíni mérések elvégzése után az elzárkózás feloldásra kerül. A lakosokat a továbbiakban a kapott információk, tájékoztatások alapján kell eljárni. Tűz vagy annak hatására bekövetkező robbanás esetében hősugárzással, hirtelen nyomásnövekedéssel, illetve az égés során keletkező füst esetleges mérgező hatásával szükséges számolni. Az észlelést követően riasztják a műszakfelelőst. A rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a tőz oltását, elvégzik a szükséges technológiai kiszakaszolásokat. Végrehajtják a műszakfelelős, illetve a termelőmester utasításait.

11 Az egyéni védőszközöket (elsősorban légzésvédelmi eszközöket), illetve amennyiben szükséges a kimenekülési út biztosítása céljából kézi tűzoltó eszközöket alkalmazva elhagyják a veszélyes területet. Amennyiben valamelyik társuk egyedül nem képes elhagyni a veszélyes területet, védőeszközök és tűzoltó eszközök használata mellett segíteni kell a kimenekülésben. A kijelölt gyülekező pontra vonulnak. A vészhelyzetről rendelkezésre álló információkat átadják a kiérkező hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek. 12. Magatartási szabályok tűz vagy robbanás nélküli esemény esetén Emberi életet, egészséget illetve környezetet veszélyeztető esemény, mely nem jár tűz vagy robbanás keletkezésével. Ezen események bekövetkezésekor indokolttá válhat a veszélyes terület kiürítése mérgezés veszélye miatt. Ilyen esemény bekövetkezésekor: Az észlelést követően riasztják a műszakfelelőst. Elvégzik a szükséges technológiai kiszakaszolásokat a műszakfelelős, illetve termelőmester utasításai alapján. Az egyéni védőeszközöket (elsősorban légzésvédelmi eszközöket) eszközöket alkalmazva elhagyják a veszélyes területet. Amennyiben valamelyik társuk egyedül nem képes elhagyni a veszélyes területet, védőeszközök és kárelhárító eszközök használata mellett segíteni kell a kimenekülésben. A kijelölt gyülekező pontra vonulnak. A vészhelyzetről rendelkezésre álló információkat átadják a kiérkező hivatásos beavatkozó szerveknek Abban az esetben, amennyiben az esemény emberéletet, egészséget nem veszélyeztet a környezeti veszélyeztetés válik az elsődleges veszéllyé. Ilyen esetekben a műszakfelelős értesítésén túlmenően az alábbiakat kell elvégezni: Az anyagkijutás megszüntetése. Szükséges kiszakaszolások elvégzése a termelőmester utasításai alapján. A kijutott anyag lokalizációja, felitatása. Az elhasznált felitató anyagok összegyűjtése, veszélyes hulladékként történő kezelése. 13. Kárelhárítási anyagok és eszközök, tűzoltás A kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolása a potenciális veszélyforrást jelentő helyszíneken történik. A telephelyen található kárelhárítási anyagokat és eszközöket, valamint azok elhelyezkedését az Üzemi kárelhárítási terv tartalmazza. Az üzemben létesítményi tűzoltóság nem működik így a tűzoltással kapcsolatos feladatokat a hivatásos tűzoltóparancsnokságok látják el. Riasztásuk a jelenleg hatályos MT szerint történik. További erők a védelem vezetőjének igénye szerint kerülnek kirendelésre. Békéscsaba, február 27.

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

1. A veszélyes ipari üzemre vonatkozó információk... 3

1. A veszélyes ipari üzemre vonatkozó információk... 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A veszélyes ipari üzemre vonatkozó információk... 3 2. A veszélyes tevékenységekkel és veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket érintı információk... 4 2.1 A veszélyes ipari

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása a földgázszállító rendszer létesítményeire Visegrád, 2014.11.07 Spanics Antal FGSZ Zrt. FF és EBK vezető Tajvan, 2014.08.01. Ludwigshafen, 2014.10.23.

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! Szank Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Lakossági tájékoztató kiadvány Készült Szank Községi Önkormányzat és a MOL Nyrt. együttműködésével 2 TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti eseménysorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás 3.a Következmény

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SOLT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére PTE Munkavédelmi Szabályzat 13. számú melléklete Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Vészhelyzeti utasítás

Vészhelyzeti utasítás Vészhelyzeti utasítás V.1. sz. verzió A kiadás dátuma: 2012. július 4. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Kari KIR munkacsoport A dokumentum a TÁMOP-411/A-10/1/KONV-2010-0009 projekt támogatásával készült.

Részletesebben

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA III/3. LAKOSSÁGVÉDELMI ISMERETEK Egyéni és kollektív védelem elemei, lehetőségei. Helyi-és távolságvédelem módjai. A kitelepítés és befogadás helyi sajátosságai. Veszélyhelyzetben foganatosítható rendkívüli

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 Az állásfoglalás kiterjed a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SZÉKESFEHÉRVÁR LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? GÖNYÜ KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A RICHTER GEDEON NYRT. BUDAPESTI TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ AD HŰTŐGÉPHÁZ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ)

A RICHTER GEDEON NYRT. BUDAPESTI TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ AD HŰTŐGÉPHÁZ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ) A RICHTER GEDEON NYRT. I TELEPHELYÉN LÉTESÜLŐ ÚJ BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓJA (NYILVÁNOS VERZIÓ) A dokumentáció tartalma: 1. kötet: 6 számozott oldal Budapest, 2014. július 24. IMPRESSZUM Ezt a dokumentumot

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? XXI. KERÜLET LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? OSZLÁR LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS 2. KIADÁS 2012. SZEPTEMBER

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS 2. KIADÁS 2012. SZEPTEMBER Tel: 413 18 33 Fax: 413 18 34 centrum@chem-safe.hu www.chem-safe.hu ECOMISSIO KFT. TISZAÚJVÁROS BIZTONSÁGI JELENTÉS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2. KIADÁS 2012. SZEPTEMBER FOGL ERIKA ÜGYVEZETŐ Ez a dokumentáció

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! RÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRI VÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! MIT KELL TENNI VESZÉLYES ANYAGOK SZABADBA JUTÁSA ESETÉN? A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? DUNAÚJVÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYRÉDE KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NYERGESÚJFALU LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere

AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere Alapvető munkabiztonsági szabályok MOL Flagship szabályzat: HSE_1_G7.1.1_MOL5.1 Alapvető munkabiztonsági

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

FNU001_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FNU001_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FNU001_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FNU001_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT az FNU001 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja: A folyamat szabályozás célja, hogy minden a PA Zrt. üzemi területén

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYHEGYES KÖZSÉG IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Kód: S05S-13 MOL RT, Rendszerterv 1/7. oldal Munkahelyi kockázat elemzés

Kód: S05S-13 MOL RT, Rendszerterv 1/7. oldal Munkahelyi kockázat elemzés 1. Melléklet 3/2003. (III. 11.) FMM ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levőmunkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A veszélyes ipari balesetek megelőzésével kapcsolatos felkészülésre

A veszélyes ipari balesetek megelőzésével kapcsolatos felkészülésre Pécs Megyei Jogú Város LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A veszélyes ipari balesetek megelőzésével kapcsolatos felkészülésre Készítette: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, és a Baranya Megyei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Miről szeretnék beszélni! Rendszer Rendszerösszetevők Az egyenáram élettani hatásai Tűzvédelem megvalósítási lehetőségei A rendszer?

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Szentes Város LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Forgalmazó: Felelős személy: SANA lábápoló spray láb ápolása, frissítése Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ OPÁL ZRT. VÁMOSGYÖRKI TELEPHELY 2014. december Tartalomjegyzék: 1 A veszélyes ipari üzemről szóló információk... 2 1.1 Általános adatok... 2 1.2 A jelen lévő veszélyes anyagok aktuális

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv Partner-KOM Bt Tűzriadó Terv Tartalomjegyzék Tűz esetén értesítendő személyek... 3 I. Fejezet A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok... 4 1. Alapvető intézkedések... 4 2. A

Részletesebben