Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program"

Átírás

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program

2 1. A tehetséggondozó program célja: tánc terén tehetségígéretes gyermekek felfedezése, fejlesztése, gondozása támogató környezet megteremtése - szülők bevonásával népi hagyományaink megismertetése nemzeti kultúránk zenei és mozgásvilágának megismertetése a magyar népi gyermekjátékdalokon, mondókákon és táncokon keresztül magyarságtudat kialakítása 2. A tehetséggondozó program speciális céljai: a tánc terén tehetségígéretes gyermekek erős oldalának fejlesztése a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése elfogadó, támogató, személyiségfejlődést elősegítő légkör megteremtése lehetőség teremtése a pihenésre, relaxációra 3. A tehetséggondozó program feladatai (a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő művészi értékű zenei és mozgásanyag felhasználásával): érzelmi ráhangolódás elősegítése (ösztönzés, motiváció) a harmonikus mozgás elősegítése a gyermek ösztönös mozgásigényének kielégítése a mozgás örömének felfedeztetése egyenletes lüktetés és a ritmusérzék fejlesztése nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék fejlesztése, testséma, oldaliság fejlesztése térérzék fejlesztése célzott képességfejlesztés egyéni bánásmód keretében Mindezeken túl: az értelmi képességek fejlesztése az esztétikai érzék fejlesztése az alkalmazkodóképesség fejlesztése és a gyermekek érzelmi életének gazdagítása a szülők megnyerése, tájékoztatása

3 ÜTEMTERV A tevékenység ideje NOVEMBER OKTÓBER Speciális tevékenységelem Önismereti játék Önarckép tükörrel fejlesztés Tükörjáték fejlesztés Mozogj, ahogy látod!, emlékezet Indiánfutás Kreativitás, figyelem, emlékezet Mozdulatsor A tevékenység feladata Ismerkedés - pókháló játék Z:ritmusának kiemelése tapssal, dióval M:ugrós táncmotívumok az óvónők bemutatásával Z:Halk-hangos érzékeltetése beszédben M:Járásgyakorlat zenére(lábujjhegyen,sarkon,külső lábélen,irányváltással) NSZ: Szüreti szokások Z: Metrumérzék fejlesztés játékos mozdulatokkal M:Pároslábbal szökdelés (karemeléssel, tapssal, karlengetéssel, terpesz - zár) Z:Beszélgetés az időjárásról ritmusgyakorlatok mondókára M:Sarokemelés,sarokkoppantás Z:Ritmusgyakorlatok zenére játékos mozdulatokkal M:Járás,futásgyakorlat zenére irányváltással is Tervezett tevékenység tartalma - Ne nézzetek hátra (mond.) - Kendermorzsa (nevek gyakorlása) J és T az óv.ban 4.o. - Elvesztettem zsebkendőmet J és T az óv.ban 7.o. Játék: szoborjáték népzenére ZH: népzene - M: Kiskertemben az ürge - Kendermorzsa J és T az óv.ban 4.o. - Három csillag van az égen Játék: éneklő róka - Lipem-lopom a szőlőt J és T az óv.ban 10.o. - A gazda és a kecske (népi játék) -Játék: ravasz róka ZH:Érik a szőlő - Mondókák az időjárásról - Lipem-lopom a szőlőt J és T az óv.ban 10.o. - Kecske ment a kiskertbe Így tedd rá! 57.o. Játék: házatlan mókus - Kendermorzsa Játék és tánc az óvodában 4.o. - Hatan vannak a mi ludaink Lázár Katalin: Népi j. 121.o. Játék: Libásdi Képesség- fejlesztés Önismeret Egymás megismerése Ritmusérzék Fegyelem Kreativitás Hallás Emlékezet Metrumérzék Mozgáskoordináció Kifejezőkészség kreativitás Gyors reagáló kép. Összerendezett mozgás Egyensúlyérzék Térérzékelés Kommunikációs kép. Vizuális memória, auditív memória Ritmusérzék Térérzékelés beszéd Ritmusérzék Kreativitás Emlékezet Térérzékelés Beszéd Eszköz Dió Keszkenő Tükrök fonal Fejdíszek Kalap Bot Mozgásokat ábrázoló képek Kalap Bot Babzsák Dob Kendő

4 - 2 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz DECEMBER NOVEMBER emlékezet Mi változott? fejlesztés Figyeld a mozgásom! fejlesztés Tükörjáték, emlékezet Visszhang játék Képzelet, beleélő kép., kreativitás Hópelyhek tánca Relaxálás zenére NSZ:Márton napja Z:Egyenletes lüktetés,tapssal,dobbal M:Forgás-tapssal is Z:Egyenletes lüktetés játékos utánzó mozdulatokkal zenére M:Térd hajlítás nyújtás térdfordítással is Z:Ritmus gyakorlatok kendővel M:Páros lábú ugrások (nyit - zár, haránt, körbe) NSZ:Szent Miklós napja Z:Ritmusgyakorlatok hangszerekkel M:Járás-futás gyakorlatok zenére NSZ:Luca napja Z:Gyors-lassú érzékeltetése M:Szökellés NSZ:Karácsonyi ünnep Z:Ritmus visszhang hangszerrel M:Tánc,párban Páros forgás - Gyön Gyuri Bátyám (mondóka) - Hatan vannak a mi ludaink Lázár Katalin: Népi j. 121.o. - Gyertek haza ludaim Lázár Katalin: Népi j.156.o. Játék:róka és a rucák ZH:A gúnárom elveszett - Díb-dáb daruláb (mondóka) - Gyertek haza ludaim Lázár Katalin: Népi j.156.o. - Ha én cica volnék Játék: Autózás népzenére - Gyön Gyuri bátyám (mondóka) - Érik a dinnye - Kendermorzsa Játék és tánc az óvodában 4.o. Játék: A farkas és a bárány - Haragusznak - Erdő mellett cinege Játék és tánc az óvodában 30.o. - Három csillag Játék: Egerek és a cica - Kocsit,kocsit komámasszony Játék - mozdulat - tánc 105.o. - Hol jársz, hol kelsz Játék - mozdulat - tánc 126.o. Játék:Őzecske ZH:Luca-Luca kity-koty - Itt van a szép karácsony (mondóka) - Három csillag - Karácsonynak éjszakáján Játék és tánc az óvodában 16.o. - Kender morzsa Játék: Szembekötős cica ZH: Szálljatok le Vizuális memória Metrumérzék Egyensúlyérzék Megfigyelő képesség Metrumérzék Esztétikus mozgás Szép testtartás Metrumérzék Egyensúlyérzék mozgékonyság Emlékezet Hallás és ritmusérzék Esztétikus mozgás Tiszta artikuláció Tempóérzék Kreativitás Képzelet Összerendezett mozgás Szép testtartás Egymásra figyelés Mozgáskoordináció Érzékelés észlelés Fejdíszek Fejdíszek Kendő Fejdíszek Kendő ritmushangs zerek kendő Hangszerek kendő

5 - 3 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz JANUÁR Képzelet "Hóemberek" Testséma "Csináld, amit mutatok!" "Színkocka" relaxálás NSZ:Új esztendő köszöntése Z:ritmusgyakorlatok eszközzel (poroló) M:Csárdás lépés Z:Beéneklő játék ismert dallal. Majd minden hangot más énekel (futótánc) M:Sarkas lépés, lépés dobbantással Z:Tempó érzék fejlesztése,tempótartás,fokozatos gyorsítás-lassítás M: Hangsúlyos sarokkoppantás Z: Halk-hangos lassú-gyors összekapcsolása M: Oldalzáró lépés dobantássbal is - Újévi mondóka - Boldog új évet kívánok az új esztendőben - Kocsit,kocsit komámasszony Játék - mozdulat - tánc 105.o. - Róka, róka Lázár Katalin: Népi j.130.o. Játék: Sziámi ikrek - Kő,kő tánc - Haragusznak a batai gazdák - Róka, róka Lázár Katalin: Népi j.130.o. Játék:Labdák a kosárba - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 227.o. - Kő,kő tánc - Azért varrták a csizmát (mondóka) - Elvesztettem zsebkendőmet Játék és tánc az óvodában 7.o. Játék: Mozgáscsere - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 227.o. - Elvesztettem zsebkendőmet Játék és tánc az óvodában 7.o. - Erdő mellett cinege Játék és tánc az óvodában 30.o. Játék: A róka pingvinre vadászik Képzelet Összerendezett mozgás Társra figyelés Kreativitás Térérzékelés Kreativitás Testséma ismeret Tempóérzék Esztétikus mozgás Gyors reagáló képesség Gyors, ügyes mozgás Harmonikus együttmozgás Térészlelés Színészlelés Szem-kéz koordináció Kreativitás Hallás Mozgáskoordináció Esztétikus mozgás Kreativitás Gyors reagáló képesség Egymásra figyelés Helyes testtartás Porolók kendő Kendő Kosár Kendő Szoknya Színkocka Kendő Szoknya Keszkenő

6 - 4 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz FEBRUÁR fejlesztés "Keresd a mamádat!" Képzelet, beleélő képesség "Lufi vagy" Testséma ismeret "Mire gondoltam?" Önismereti játék Önarckép tükörrel Z:Éneklés készségfejlesztés Nevek éneklése mozdulatokkal kísérve,légzőgyakorlatok M:Páros lábbal szökdelés NSZ:Farsang,télbúcsúztató Z:Magas-mély közötti különbség (csujogatók hangszerrel) M:Sergés,szökellés Z:Frontváltás mondókára. Térérzékelés fejlesztése M:Záró lépés előre Z:Ritmusgyakorlatok tapssal (dalok) M:Tanult motívumok körben - Tüzet viszek Lázár Katalin: Népi j. 131.o. - Hol jársz, hol kelsz Játék - mozdulat - tánc 126.o. Játék: A farkas és a bárány ZH:A karádi faluvégen - Míg a fejed vakarod - A csengeri piacon Játék - mozdulat - tánc 52.o. - Tüzet viszek Lázár Katalin: Népi j. 131.o. Játék:söprűs vagy botos - Héja,héja lakatos (mond) - Erzsébet asszony Játék és tánc az óvodában 20.o. - Fürdik a kácsa Lázár Katalin: Népi j. 113.o. Játék: Párnás - Róka,róka köztetek Lázár Katalin: Népi j. 130.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 237.o. Játék:Mérges pulyka Bizalom Auditív észlelés Emlékezet Téri tájékozódás Éneklési készség Beszédkészség Ügyesség versenyszellem Képzelet Beleélő képesség Zenei formaérzék Összerendezett mozgás Egyensúlyérzék Metrumérzék Gyors reagáló kép. Testséma ismeret Kreativitás Gyors reagáló kép. Esztétikus mozgás Ritmusérzék Mozgáskoordináció Ügyesség Kendők Szoknya Farkas, bárány fejdísz Söprű vagy bot Kalap, kendő párna kendő

7 - 5 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz ÁPRILIS MÁRCIUS fejlesztés Mozogj, ahogy látod!, emlékezet Indiánfutás Kreativitás, figyelem, emlékezet Mozdulatsor - emlékezet Mi változott? fejlesztés Figyeld a mozgásom! NSZ:Tavaszköszöntés Z:Dallamfelismerés M:Páros-egy lábbal szökellés tapssal Z:Dallamvisszangjáték Légzőgyakorlatok M:Tánc vállfogással Z:Ritmusgyakorlatok eszközzel (vesszőkarika) mondókával M:térd ütögető, csapások Z:Visszhang 4/4-es ütem (ritmusország játék) M:Ugrás táncmozdulatok,karlengetéssel,tapssal NSZ:Húsvéti ünnepek Z:ti-ti-tá ritmus tapssal kilépés körben,járás közben M:Höcögő - Tavaszi mondókák - A csengeri piacon Játék - mozdulat - tánc 52.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. Játék: Kakas bácsi ZH:Sándor napján - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. - Tavaszi mondóka Játék:Éneklő róka (hallásfejlesztés) - Egyszer voltam nálatok - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Erzsébet asszony Játék és tánc az óvodában 20.o. Játék. Nyuszibál - Egyszer voltam nálatok - Án tán tilitom Így tedd rá! 48.o. - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. Játék: Kígyócska - Hogy a csibe? - Miért küldött Játék - mozdulat - tánc 112.o. - Érik a meggyfa - Játék: Futójáték különböző hangszerek hangjára,különböző helyekre kell futni Zenei formaérzék Összerendezett mozgás Egymásra figyelés Gyorsaság Ügyesség Gyors reagáló kép. Kreativitás Ellazulás Egyensúlyérzék Egyöntetű, esztétikus mozgás Hallás Ritmusérzék Egyensúlyérzék Metrumérzék Összerendezett mozgás Ritmusérzék Emlékezet Egymásra figyelés Mozgáskoordináció Metrumérzék Gyors reagáló kép. magnó bot magnó magnó Dob Hangszerek

8 - 6 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz MÁJUS ÁPRILIS Képzelet "Hóemberek" Testséma "Csináld, amit mutatok!" "Színkocka" fejlesztés "Keresd a mamádat!" Képzelet, beleélő képesség "Lufi vagy" Testséma ismeret "Mire gondoltam?" Z:Egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal zenére M:Páros tánc különböző kézjátékkal Z:Ritmus gyakorlatok párban,egymással szemben M: kétlépéses csárdás Z:Ritmusgyakorlatok játékos mozgásokkal M:Tánc körben különböző térformákkal (csiga, hullámvonal) Z: ritmusgyakorlatok ritmusbottal M: páros vonulás, szökellés NSZ: májusfa állítás Z: metrumérzék fejlesztése mondókával M: vonulás kapu alatt Járás-, futásgyakorlatok népzenére Táncház közösen a szülőkkel élő népzenére - Árok szélén gödörbe (mondóka) - Hogy a csibe? - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 237.o. Játék: Hogy a kakas? - Egybe bögybe keszkenőbe (mondóka) - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Érik a dinnye Játék: A pingvin és hal (zene-csend váltakozása) - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Három csillag Játék: Kakasbál - Párom, párom Cibri cibri 33.o. - Érik a meggyfa Így tedd rá! 35.o. Játék: Futótűz - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Húzd, húzd magadat Lázár Katalin: Népi j. 178.o. - Gyön Gyuri bátyám (mondóka) Játék: Várostrom Közös játékok: - Hogy a csibe? - Boglya tetején - Sziámi ikrek Játék: Vigyázz a vízre! Ritmusérzék Együttműködés Emlékezet Metrumérzék Egymásra figyelés versenyszellem Kreativitás Ritmusérzék Együttműködés Gyors reagáló kép. Szép testtartás Ritmusérzék Egymásra figyelés Esztétikus mozgás emlékezet Szem-kéz koordináció Térérzékelés Metrumérzék Kudarctűrés Közösségi érzés Egymásra figyelés Egyensúlyérzék Szem-kéz-láb koordináció Korona szoknya magnó Fejdísz bot Ritmusboto k Szalagok Hangszerek rongylabdák Kosár Konzerves dobozok Népi hangszerek Vizespohár lufik

9 4. A tehetséggondozó tevékenység kimenete (a teljesítés követelményeinek leírása) Legyenek képesek egyenletes járásra folyamatos mozgás végzésére, váltott lábbal is mozdulatok végzésére Mozgás közben tudjanak tempót tartani, tempót váltani mozgástempójuk legyen egyenletes, gyors Legyenek képesek bonyolultabb mozgások végzésére(forgások, szökellés) Térformákat tudják esztétikusan, arányosan kialakítani Táncos mozgások végzése esztétikus, egyöntetű, rugalmas legyen. A játékos mozgásaik ritmikusak legyenek Tudják mozgásaikat a feladathoz igazítani,koordinált, összerendezett mozgás jellemezze őket legyenek képesek egyszerű tánclépések elsajátítására, párban táncolásra. 5. A tehetséggondozó tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása: A gyerekeknek jelentsen örömet a táncos-mozgásos tevékenység, örömmel hallgassák a magyar népzenét. Szívesen vegyenek részt a népi játékokban és táncokban. Mozgásukat jellemezze a jól koordináltság. Fejlett ritmusérzékkel, térérzékkel, alkalmazkodó készséggel és esztétikai érzékkel rendelkezzenek. Érzelmi életük gazdagodjon a gyerektánc által. Szakirodalom: Barabás Krisztina: Cibri, cibri... Hagyományok Háza Budapest Így tedd rá! Táncos mozgásfejlesztés az óvodában Budainé Balatoni Katalin - Ráckeve Játék - mozdulat - tánc Czinóber Klára - Wirkerné Vasvári Éva Hagyományok Háza Játék és tánc az óvodában Foltin Jolán - Tarján T. Katalin Nyomda Kft Magyar gyermekjáték gyűjtemény Holnap Kiadó Budapest Lázár Katalin: Népi játékok 1997.

10 JÁTÉKGYŰJTEMÉNY GYERMEKTÁNC TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMHOZ I. Ismerkedő játékok I. 1. SZERVUSZ JÁTÉK A gyerekek körben ülnek. Egyikük elindul a körön kívül neki nincs helye a körben -, majd megérint valakit. Ő feláll és elindul ellentétes irányba. Amikor szembetalálkoznak, kezet fognak és bemutatkoznak. Szervusz, Kata vagyok! Szervusz, Csabi vagyok! Majd a Fussunk - Fussunk párbeszéd következik. A párbeszéd végéig nem engedhetik el egymás kezét. Ezután megfordulnak és visszafutnak arra, amerről jöttek, az üres hely elfoglalására. A játék alkalmat ad arra, hogy rögzítsék egymás nevét, megismerjék az illemet bemutatkozáskor (egymás szemébe kell nézni, megvárni, amíg a másik beszél, jobb kézzel kell kezet fogni), emellett fejlődik mozgásuk, kommunikációs készségük is. I. 2. PÓKHÁLÓ A gyerekek körben helyezkednek el. Fonalgombolyagot dobnak a körben bárkinek. Aki megkapja, bemutatkozik, esetleg egyéb fontos információt mond magáról. A végén a kialakult pókhálót visszafejtve, újra elmondhatjuk most már a társakról megtudott információkat. II. Mozgásfejlesztő játékok II. 1. VÁROSTROM 6-8 építőelemből várat építünk, ezt kell eltalálni rongyból készült labdával. Aki mindet le tudja dönteni egy dobással, az a győztes. A játék során fejlődik a szem-kéz koordináció, a térlátás, a figyelem és a kudarctűrő képesség is a gyermek mozgása mellett. II. 2. LABDÁK A KOSÁRBAN A játéktér közepén elhelyezünk egy kosarat teli kislabdával. A kosár két szemben lévő oldalára választunk egy-egy gyermeket, akiknek az a feladatuk, hogy térdelve dobálják ki a

11 kosárban lévő labdákat, a többi gyermek gyorsan felkapja és visszadobja azokat a kosárba. A kívülállók azon mesterkednek, hogy a kosár sohasem legyen üres, míg a kosár melletti két gyermek azon, hogy kiürüljön a kosár. A játék addig tart, míg végül kiürül a kosár. A játék az ügyes, gyors mozgás mellett fejleszti az összpontosított figyelmet, a finommotorikát, a gyors reagáló képességet, a szem-kéz koordinációt. II. 3. MOZDULATSOR A gyermekek félkörben ülnek. A szélső középre megy és valamilyen mozdulatot tesz, a következő gyermek melléáll, majd megismétli a társa mozdulatát utána ő is kitalál egy mozdulatot. A játék addig folytatódik, ameddig képesek társaik mozgását sorban megismételni és újabbat kitalálni. A játék végén szóban is elsorolhatják, ki mit csinált. A játék a mozgáson kívül fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a finommozgást, a beszédet ( testrészek megnevezése, amivel a mozgás történt ) II.4. MESE NÉMAJÁTÉKKAL Az óvónő előad egy jól ismert történetet. A gyerekek némán, mozgással, mimikával próbálják azt előadni. Amikor már többször játszottuk ezt a játékot, egy gyermek eljátszik egy mesét mozgással, mimikával, a többiek próbálják kitalálni, melyik lehet ez a mese. A játék fejleszti a verbális emlékezetet, a kreativitást, a képzeletet,a metakommunikációs képességeket. III. Testséma fejlesztő játékok III. 1. MIRE GONDOLTAM? Gondolunk egy testrészre és ezt körülírva elmondjuk. A gyermekeknek ki kell találniuk, mire gondoltunk. Pl. a fej és a váll között van. Segítségükkel öltözünk. Táncolunk velük. A játék a testséma ismeret mellett fejleszti a gyermekek figyelmét, beszédét és a gondolkodást. III. 2. CSINÁLD, AMIT MUTATOK! A játékirányító, aki lehet felnőtt, vagy egy ügyesebb gyermek, a kezével, szemével, arcjátékával instrukciót ad egy gyermeknek, amit annak végre kell hajtania. Pl. a kezével mutatja, hogy álljon fel, magához inti, majd mutatja, hogy feküdjön hanyatt és a fejét fordítsa balra. Ezután a mozgást végrehajtó gyermek szóban is kifejezheti, mit kellett csinálnia. A

12 játék fejleszti a gyermekek mozgását, metakommunikatív és kommunikációs készségét, a figyelmet, a gondolkodást és a kreativitást. IV. Képzelet és beleélő képesség fejlesztő játékok IV. 1. HÓEMBER A gyerekek lazán, szétszórtan helyezkednek el a játéktéren. Az óvónő mesélni kezd: Közeledik a tavasz, egyre melegebb az idő, a hóember egyre karcsúbb, egyre kisebb lesz. Lassan olvad, végül csak egy tócsa marad belőle. A játék fejleszti a képzelet és beleélő képesség mellett a figyelmet, a mozgást is. IV. 2. LUFI VAGY A gyerekek a lufik, akiket az óvónő fúj fel egyre nagyobbra, keményebbre, majd mielőtt kipukkadnának, lassan kiereszti belőlük a levegőt, amíg puha gumidarab nem lesz a lufikból. Ez a játék koncentrálásra készteti a gyermekeket, megtanítja őket feszíteni, lazítani, miközben fejlődik, figyelmük, képzeletük. IV. 3. HÓPELYHEK TÁNCA A gyerekek a hópelyhek. El kell képzelniük, hogyan szállnak a szélben a hópelyhek, hogyan táncolnak. Ehhez komolyzene szól. A játék során fejlődik az esztétikus mozgás, a kreativitás a koncentráció a beleélő képesség mellett. V. Percepció figyelem - emlékezetfejlesztő játékok V. 1. MI VÁLTOZOTT? Egy gyermek ruháját, kinézetét jól megfigyelik a többiek, majd odakint változtatunk rajta több dolgot, ezeket a változásokat kell észrevenni a gyerekeknek. A játék fejleszti a vizuális percepciót, a megfigyelőképességet, a vizuális memóriát, a figyelmet, az önuralmat. V. 2. INDIÁNFUTÁS 3-6 gyermeket kiküldünk a teremből. Ők kinn egy sorrendet állítanak fel maguk között, majd így, oszlopba rendeződve befutnak a terembe, tesznek egy kört, majd kifutnak a teremből.

13 Amikor visszajönnek, a többieknek kell őket a látott sorrendbe visszarendezni. Kiválóan alkalmas a megfigyelőképesség és az emlékezet fejlesztésére. V. 3. TÜKÖRJÁTÉK Rengeteg variációs lehetőséget hordoz magában a játék. Játszhatjuk úgy, hogy az óvónő mutat, a gyerekek utánozzák, vagy párokban, hogy az egyik gyerek a tükörkép, a másik az igazi. Tükrözhetünk mozdulatokat, arcjátékot, gesztusokat, nyelvjátékot. Nagymértékben fejleszti a figyelmet, a kifejező készséget, az egymásra figyelést, a metakommunikációt, emellett oldja a feszültséget. V. 4. FIGYELD A MOZGÁSOM! Az óvónő mutat valamilyen mozdulatot, vagy cselekvéssort, a gyerekek ezt próbálják utánozni. A mozgás mellett jól fejlődik a vizuális percepció és a vizuális memória. V. 5. FUTÓTŰZ Félkörbe állunk, az óvónő elindít egy 2/4-es ritmust ritmushangszerrel. A gyerekek futótűzként adják át ezt egymásnak. A játék fejleszti a figyelmet, az auditív emlékezetet, a ritmusérzéket, az egymásra való figyelést. V. 6. KERESD A MAMÁDAT! A gyerekek közül választunk tyúkanyót, tehenet, anyacicát, kutyamamát és választunk állatgyerekeket, akiknek bekötjük a szemét. A mamák utánozzák az adott állat hangját, kicsinyeiknek így kell odatalálni hozzájuk. A játék fejleszti az auditív észlelést, a figyelmet, a hallás alapján történő térben való tájékozódást, erősíti a bizalmat. V. 7. SZÍNKOCKA Készítünk egy nagy színes kockát, amelynek minden oldala más színű. Minden színhez hozzárendel az óvónő egy feladatot. A gyermek dob a kockával, és amilyen színt dobott, ahhoz tartozó feladatot végre kell hajtania. (Pl. PIROS: menj végig az egyensúlyozón, visszafelé páros lábon szökdelve haladj, KÉK: tenyéren-talpon mássz végig az egyensúlyozón, vissza egy lábon szökdelve haladj ) A játék fejleszti a térészlelést, a színészlelést a mozgást, a memóriát, a szem-kéz, szem-láb koordinációt, a testsémát.

14 V. 8. VIGYÁZZ A VÍZRE! A gyerekeknek leragasztott vonalakon vagy padon kell egyensúlyozva végigmenni kezükben egy pohár vízzel úgy, hogy az ne lötyögjön ki. Fejlődik a játék során az egyensúlyérzék, a szem fixációs működése, a szem kéz - láb koordinált működése, valamint a figyelem. V. 9. MOZOGJ, AHOGY LÁTOD! Kártyákra pálcika embereket rajzolunk valamilyen mozgás, mozdulat kifejezésével. Ezeket egyenként felmutatjuk, a gyerekek megpróbálják a látott mozgást utánozni. Később úgy játsszuk, hogy felmutatjuk a kártyát, majd eltesszük. A gyerekek emlékezetből próbálják elvégezni az előzetesen látott mozgást. Több kártyát is mutathatunk egymás után, ezt kell sorba lemozogni a gyerekeknek. A játék jól fejleszti a mozgásos észlelést, a rajzok mozgásban való leképezésével, ugyanakkor az emlékezetet is. V. 10. VISSZHANG-JÁTÉK A gyerekeknek az óvónő szavakat hangoztat tagoltan, dalolva, akiknek arra kell törekedniük, hogy mindent pontosan a hallottak alapján visszaadjanak, mint a visszhang. A játék fejleszti a hallást, a beszédhallást, az auditív memóriát ás a tiszta artikulációt. VI. Zenei és zenéhez kötött játékok VI. 1. SZIÁMI IKREK ZENÉRE Párban játsszuk. Szól a zene, a gyerekek összeragadva táncolnak, mozognak ( pl. gyufásdobozzal az orrukon, ropival a szájukban, lufival, kislabdával a homlokukhoz szorítva.) A játék során fejlődik mozgásuk, az egymásra figyelés, a kreativitásuk, az egyensúlyérzékük, a térészlelésük. VI. 2. A RÓKA PÁVÁRA VADÁSZIK A róka várakozik. A többiek pávaként, kecsesen mozogva, hátratartott karokkal mozognak a zenére. Ha a zene elhallgat, indulhat a róka vadászni, próbál pávát fogni. Akit megfogott, leül. Ha a zene ismét megszólal, akkor a róka félreáll, a pávák ismét táncolnak. A játék addig folytatódik, míg minden pávát el nem kap a róka. A játék fejleszti az esztétikus mozgást, a

15 kreativitást, a gyors reagáló képességet, az egymásra figyelést, a metrumérzéket, a helyes testtartást, a kudarctűrést, a versenyszellemet. VI. 3. PÁRNÁS Körben állnak a gyerekek, szól a zene. Elindítunk egy, vagy két párnát. Ha a zene elhallgat, akinél épp a párna van, az kiesik a játékból, de játszhatjuk úgy is, hogy büntetést kell végrehajtania. A játék fejleszti a gyors reagáló képességet, a figyelmet, a kreativitást, találékonyságot. VI. 4. SÖPRŰS VAGY BOTOS Párban táncolnak a gyerekek. Egy valaki söprűvel, vagy bottal táncol. Ha megunja, földhöz vágja az eszközt, ekkor mindenkinek, köztük neki is más párt kell választania, így folytatódik a tánc. A játék fejleszti a figyelmet, gyors reagáló képességet, az esztétikus mozgást, a metrumérzéket. VI. 5. ÉNEKLŐ RÓKA Egy gyermek kimegy a teremből, ő a nyúl. A többiek körbe ülnek törökülésben. Egy gyermeket kiválasztunk a körben, ő lesz a róka, neki halkan dúdolnia kell egy dallamot. A többiek úgy tesznek, mintha ők is dúdolnának. Bejöhet a nyúl, akinek ki kell találnia, ki a róka. Ha kitalálja, akkor helyet cserélnek, ha nem, akkor a róka felpattan és megkergeti a nyulat. A játék során fejlődik az auditív figyelem, a fegyelem, a gyors reagáló képesség, a dallam improvizáció segítségével a kreativitás. VI. 6. HANGSZERES Három hangszerrel játsszuk a játékot. Körbe futnak a gyerekek. Mindegyik hangszer megszólalásakor más helyre kell futni, vagy más mozdulatot kell végrehajtani, amit előre megbeszélünk a gyerekekkel. A játék fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a mozgást. VI. 7. MOZGÁSCSERE Szól a zene, a gyerekek két csapatban vannak (pl. két vonalsorban egymással szemben, hogy jól lássák egymást), mindkét csapat más-más mozgást végez. Jelre, ami lehet dobszó, mozgást cserélnek. A játék fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a harmonikus, egyöntetű mozgást.

16 VI. 8. AUTÓZÁS NÉPZENÉRE BIZALOMJÁTÉK A játékot párban játsszuk. Egyik gyerek elöl áll becsukott szemmel, másik a háta mögött a vállát fogja ő az irányító. Zenére járnak, ha a zene elhallgat, megállnak és szerepet cserélnek. Ez a játék fejleszti a bizalmat egymás iránt, a térérzéket, a figyelmet, az egymásra figyelést. VI. 9. SZOBORJÁTÉK NÉPZENÉRE Amíg a zene szól, táncolnak a gyerekek, amint elhallgat, szoborrá kell merevedniük. Aki megmozdul, kiesik a játékból. A játék során fejlődik az esztétikus, harmonikus mozgás, a gyors reagáló képesség, a figyelem, a versenyszellem, a kudarctűrés, a fegyelem. VI. 10. A PINGVIN ÉS A HAL Amíg a zene szól, a gyerekek a pingvinek mozgását utánozva járnak megfeszített háttal, karral, lábbal, totyogva, kifelé fordított lábfejjel. Amikor elhallgat a zene, halakká változnak megállnak, fej fölött összezárt tenyérrel, összezárt lábakkal hullámzó mozgást végeznek. Fejlődik a gyerekek metrumérzéke, mozgása, figyelme, fegyelme és a gyors reagáló képessége. VI. 11. KÍGYÓCSKA A gyerekek összefogódzva járnak kígyózva zenére. Ha a zene elhallgat, le kell guggolniuk, ha újra szól a zene, akkor újra kígyózva járhatnak. A játék során fejlődik a gyerekek mozgása, az egymásra figyelés, a figyelem, a gyors reagáló képesség és a metrumérzék. VI. 12. NYUSZIBÁL A gyerekek mind addig, amíg a zene szól - páros lábon szökdelnek, kezüket előre tartva, ők a nyulak. Ha a zene elhallgat, hazaugrálnak a kijelölt házba. Ha ismét megszólal a zene, megint ugrálhatnak. A játék során fejlődik a mozgás, a metrumérzék, a figyelem. VII. Mozgásos népi játékok párbeszéddel, szöveggel VII. 1. KAKAS BÁCSI A gyerekek körben állnak, egy gyermek a kakas bácsi, kis pálcát tart a kezében, ez a furulya. A többi kérdi tőle:

17 - Hová, hová, kakas bácsi? - A vásárba, kikirikí. - Mit vásárol kakas bácsi? - Zöld furulyát, kikirikí. - Hát hogy fújja, kakas bácsi? - Így ni, így ni, így ni, így ni! és mutatja a pálcával, hogy furulyázik. A gyerekek szétfutnak, a kakas bácsi utánuk, és akit megérint a pálcával, az lesz helyette a kakas bácsi. VII. 2. A GAZDA ÉS A KECSKE A gyerekek körben állnak, egy gyermek a körön kívül áll, ő a gazda, egy pedig a kör közepén, ő a kecske. A gazda kérdi a körben állóktól: - Nem láttátok a kecskémet? Mindegyik mondja: - Nem! Egy gyermek, akire rámutatunk, mondja: - Itt van egy a szőlőben! Gazda: - Kecske, kecske! Mit csinálsz a szőlőmbe? Kecske: - Szőlőt enném, ha vóna! - Kapáltad-e? - Most kapálom! - Gyomláltad-e? - Most gyomlálom! - Öntözted-e? - Most öntözöm! - Nem félsz, hogy agyonlőlek? - Nem biz én! Itt is lik, ott is lik. Aztán bújva kergetik egymást. Ha a gazda a kecskét megfogja, ő lesz a kecske, egy másik gyerek a gazda.

18 VII. 3. HÁZATLAN MÓKUS A gyerekek mókusok, akik babzsákon ülnek, ez a házuk. Egy gyermek szabadon áll és a következő versikével csalogatja ki a mókusokat az odúból: Mókus, mókus, fürge mókus, Esik eső, fúj a szél. Siess hamar, keress házat, Nemsokára itt a tél! Ki a házból kismókusok! Erre a gyerekek futni kezdenek és másik házat keresnek maguknak a szabadon állóval együtt. Akinek nem jut ház, az mondja a versikét a következő játékban. VII. 4. HOGY A KAKAS? A gyerekek kettős körben állnak fel, pontosan egymás mögött. A belsők leguggolnak, ők a kakasok, mögöttük állnak az eladók. Egy gyermek a vevő, aki körbe jár, majd az egyik árus előtt megállva megkérdi: - Hogy a kakas? - Három garas! - Hát a tyúk? - Az is úgy! - Hát a jérce? - Szaladj érte! - Add alább! Nem adom! Inkább körülszaladom! Ekkor kezet fognak, majd ellentétes irányba körülszaladják a kört. Az győz, aki előbb ér vissza és áll be a kakas mögé. VII. 5. SZEMBEKÖTŐS CICA A gyerekek az egerek, megkérdik a bekötött szemű cicától: - Macska, macska mit keressz? - Egeret, egeret! - Fogj meg engem, ha lehet! A macska elindul egeret fogni. Az egerek tapsolva mondják: Itt árulják a szilvát, Ropogtatják a magját! Ha egyet megfogott, kérdik tőle az egerek:

19 - Macska, macska mit fogtál? - Egeret! - Mi a neve? Megtapogathatja, vagy mondhatja: Cincogj egyet! és próbálja kitalálni, hogy ki az. VII. 6. RAVASZ RÓKA A gyerekek behunyt szemmel körbe állnak. A játékvezető a körön kívül járva valakit megérint, az lesz a ravasz róka. Kinyithatják a szemüket, majd megkérdezik kétszer: Hol vagy te ravasz róka? A róka csak a másodszori kérdésre felel: Itt vagyok! Ekkor kergetni kezdi a menekülő gyerekeket. Amelyik róka a legtöbb gyermeket fogta meg, az a legügyesebb. VII. 7. A FARKAS ÉS A BÁRÁNY Körbe fogódznak a gyerekek, a bárány beáll a körbe, a farkas meg a körön kívül marad, a kört kerülgetve. A körben állók mondják: Tányértalpas, lompos farkas, Huss el innen, huss, huss, huss! Nem engedjük a báránykát, Fuss el innen, fuss, fuss, fuss! A farkas üldözőbe veszi a bárányt, aki a feltartott karok alatt, ki, majd beszalad: a körbeliek pedig a farkas előtt lebocsájtják karjaikat, hogy a bárányt megvédjék. Játék közben, mikor a bárány bent van, így mondókáznak: Bent a bárány, kint a farkas, Huss el innen lompos farkas! Ha pedig a farkas bent van: Kint a bárány, bent a farkas, Nem eresztünk ki te farkas! Végre a farkas győz, a bárányt megfogja. S most újra kezdik a játékot. VII. 8. MÉRGES PULYKA Rajzolunk egy nagy kört, ez a mérges pulyka kertje. Középre egy labdát helyezünk. A mérges pulyka ezt őrzi egy kendővel a kezében. A gyerekek a körön kívül állva ezt mondogatják:

20 Szebb a páva, mint a pulyka, A pulykának rút az orra, Rút, rút, rút. A körbe belépve igyekeznek a labdát elvenni. Akit a pulyka a kendővel megérint, az kiesik a játékból. Akinek sikerült a labdát megkaparintania, az lesz a következő pulyka. VII. 9. ŐZECSKE A gyerekek összefogódzva a középre állított őzecske körül így mondják: Itt van egy kis kertecske, Benne szép kis őzecske. A kicsi őz mit eszik? Zöld levelet, ha tetszik. Arra, erre kis őzike, Ugrál, táncol, mint a kecske. Doromboló kerekecske, Nem fogsz meg, nem, Kis őzecske! A mondóka után szétfutnak, s akit az őzecske megfog, az áll be középre új őzecskének. VII. 10. EGEREK ÉS A CICA A gyerekek párban állnak, ők az egerek. Velük szemben néhány lépésre a cica helyezkedik el. Az egerek ezt mondják. Cica legyen, kinek nincsen párja! Egymás kezét elengedve szétfutnak, közben igyekeznek új párt találni. A cica igyekszik valamelyiket megfogni. A pár nélkül maradt lesz az új cica. VII. 11. LIBÁSDI A játéktér egyik felén a libák a tóban úszkálnak. A túlsó oldalon áll a gazdasszony, közöttük középen a róka. A gazdasszony odaszól a libákhoz és azok válaszolnak: - Libuskáim, gyertek haza! - Jaj! Elkap a róka! - Hol van hát a róka koma? - Kertek alatt, nézz csak oda!

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye a TÁMOP 3. 1. 4-es pályázat megvalósításához Pályázó / kedvezményezett neve, címe Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Lencsési Lakótelepi Óvoda Lencsési Intézmény

Részletesebben

Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok

Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok 1 Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR program Kultúra národnostných menšín 2008 Kottagrafika: Huszár Katalin 2 ISBN 80 89001

Részletesebben

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK GYÛJTEMÉNYE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Szerkesztette: NAGYNÉ DR. RÉZ ILONA Lektorálta: KISSNÉ HAFFNER ÉVA Készült: A FOGYATÉKOS

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Kommunikációs készséget fejlesztő feladatok, játékok

Kommunikációs készséget fejlesztő feladatok, játékok Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

több, kevesebb, ugyanannyi

több, kevesebb, ugyanannyi Matematika A 1. évfolyam több, kevesebb, ugyanannyi 5. modul Készítette: c. neményi eszter matematika A 1. ÉVFOLYAM 2. modul több, kevesebb, ugyanannyi MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

1. Zenés ajándék 2. Mondd el rajzzal!" 3. Váltóversenyek 4. Karácsonyfa dobálás szaloncukorral 5. Párosító játék 6. Keresd meg a harangokat

1. Zenés ajándék 2. Mondd el rajzzal! 3. Váltóversenyek 4. Karácsonyfa dobálás szaloncukorral 5. Párosító játék 6. Keresd meg a harangokat Karácsonyi Játékok 1. Zenés ajándék Csomagoljunk be egy kis ajándékot több rétegben karácsonyi csomagolópapírral. A gyerekek üljenek körbe és adogassák egymásnak az ajándékot, miközben karácsonyi zenét

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése Ha mindig csak azokkal beszélgetünk, akik olyanok, mint mi, akkor nagyon keveset fogunk tudni a világról. Köszönet a borsodnádasdi

Részletesebben

13. A BÁRKÁBAN Gyülekezeti hittan: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

13. A BÁRKÁBAN Gyülekezeti hittan: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 13. A BÁRKÁBAN Gyülekezeti hittan: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Jubileumi Kommentár, Kálvin Kiadó, 1993.; Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája, Osiris

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Szuggesztió 1. eset. - jól, - lehetett volna hosszabb, - most tudtam először ilyen mélyre menni

Szuggesztió 1. eset. - jól, - lehetett volna hosszabb, - most tudtam először ilyen mélyre menni Horváth Éva Szuggesztió 1. eset A testharmónia foglalkozások során a testtartásokat ill. mozgásokat pontosítjuk magyarázatok és a testérzetek segítségével. Gyakorlás közben sok magyarázat hangzik el és

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben