Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program"

Átírás

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program

2 1. A tehetséggondozó program célja: tánc terén tehetségígéretes gyermekek felfedezése, fejlesztése, gondozása támogató környezet megteremtése - szülők bevonásával népi hagyományaink megismertetése nemzeti kultúránk zenei és mozgásvilágának megismertetése a magyar népi gyermekjátékdalokon, mondókákon és táncokon keresztül magyarságtudat kialakítása 2. A tehetséggondozó program speciális céljai: a tánc terén tehetségígéretes gyermekek erős oldalának fejlesztése a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése elfogadó, támogató, személyiségfejlődést elősegítő légkör megteremtése lehetőség teremtése a pihenésre, relaxációra 3. A tehetséggondozó program feladatai (a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő művészi értékű zenei és mozgásanyag felhasználásával): érzelmi ráhangolódás elősegítése (ösztönzés, motiváció) a harmonikus mozgás elősegítése a gyermek ösztönös mozgásigényének kielégítése a mozgás örömének felfedeztetése egyenletes lüktetés és a ritmusérzék fejlesztése nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék fejlesztése, testséma, oldaliság fejlesztése térérzék fejlesztése célzott képességfejlesztés egyéni bánásmód keretében Mindezeken túl: az értelmi képességek fejlesztése az esztétikai érzék fejlesztése az alkalmazkodóképesség fejlesztése és a gyermekek érzelmi életének gazdagítása a szülők megnyerése, tájékoztatása

3 ÜTEMTERV A tevékenység ideje NOVEMBER OKTÓBER Speciális tevékenységelem Önismereti játék Önarckép tükörrel fejlesztés Tükörjáték fejlesztés Mozogj, ahogy látod!, emlékezet Indiánfutás Kreativitás, figyelem, emlékezet Mozdulatsor A tevékenység feladata Ismerkedés - pókháló játék Z:ritmusának kiemelése tapssal, dióval M:ugrós táncmotívumok az óvónők bemutatásával Z:Halk-hangos érzékeltetése beszédben M:Járásgyakorlat zenére(lábujjhegyen,sarkon,külső lábélen,irányváltással) NSZ: Szüreti szokások Z: Metrumérzék fejlesztés játékos mozdulatokkal M:Pároslábbal szökdelés (karemeléssel, tapssal, karlengetéssel, terpesz - zár) Z:Beszélgetés az időjárásról ritmusgyakorlatok mondókára M:Sarokemelés,sarokkoppantás Z:Ritmusgyakorlatok zenére játékos mozdulatokkal M:Járás,futásgyakorlat zenére irányváltással is Tervezett tevékenység tartalma - Ne nézzetek hátra (mond.) - Kendermorzsa (nevek gyakorlása) J és T az óv.ban 4.o. - Elvesztettem zsebkendőmet J és T az óv.ban 7.o. Játék: szoborjáték népzenére ZH: népzene - M: Kiskertemben az ürge - Kendermorzsa J és T az óv.ban 4.o. - Három csillag van az égen Játék: éneklő róka - Lipem-lopom a szőlőt J és T az óv.ban 10.o. - A gazda és a kecske (népi játék) -Játék: ravasz róka ZH:Érik a szőlő - Mondókák az időjárásról - Lipem-lopom a szőlőt J és T az óv.ban 10.o. - Kecske ment a kiskertbe Így tedd rá! 57.o. Játék: házatlan mókus - Kendermorzsa Játék és tánc az óvodában 4.o. - Hatan vannak a mi ludaink Lázár Katalin: Népi j. 121.o. Játék: Libásdi Képesség- fejlesztés Önismeret Egymás megismerése Ritmusérzék Fegyelem Kreativitás Hallás Emlékezet Metrumérzék Mozgáskoordináció Kifejezőkészség kreativitás Gyors reagáló kép. Összerendezett mozgás Egyensúlyérzék Térérzékelés Kommunikációs kép. Vizuális memória, auditív memória Ritmusérzék Térérzékelés beszéd Ritmusérzék Kreativitás Emlékezet Térérzékelés Beszéd Eszköz Dió Keszkenő Tükrök fonal Fejdíszek Kalap Bot Mozgásokat ábrázoló képek Kalap Bot Babzsák Dob Kendő

4 - 2 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz DECEMBER NOVEMBER emlékezet Mi változott? fejlesztés Figyeld a mozgásom! fejlesztés Tükörjáték, emlékezet Visszhang játék Képzelet, beleélő kép., kreativitás Hópelyhek tánca Relaxálás zenére NSZ:Márton napja Z:Egyenletes lüktetés,tapssal,dobbal M:Forgás-tapssal is Z:Egyenletes lüktetés játékos utánzó mozdulatokkal zenére M:Térd hajlítás nyújtás térdfordítással is Z:Ritmus gyakorlatok kendővel M:Páros lábú ugrások (nyit - zár, haránt, körbe) NSZ:Szent Miklós napja Z:Ritmusgyakorlatok hangszerekkel M:Járás-futás gyakorlatok zenére NSZ:Luca napja Z:Gyors-lassú érzékeltetése M:Szökellés NSZ:Karácsonyi ünnep Z:Ritmus visszhang hangszerrel M:Tánc,párban Páros forgás - Gyön Gyuri Bátyám (mondóka) - Hatan vannak a mi ludaink Lázár Katalin: Népi j. 121.o. - Gyertek haza ludaim Lázár Katalin: Népi j.156.o. Játék:róka és a rucák ZH:A gúnárom elveszett - Díb-dáb daruláb (mondóka) - Gyertek haza ludaim Lázár Katalin: Népi j.156.o. - Ha én cica volnék Játék: Autózás népzenére - Gyön Gyuri bátyám (mondóka) - Érik a dinnye - Kendermorzsa Játék és tánc az óvodában 4.o. Játék: A farkas és a bárány - Haragusznak - Erdő mellett cinege Játék és tánc az óvodában 30.o. - Három csillag Játék: Egerek és a cica - Kocsit,kocsit komámasszony Játék - mozdulat - tánc 105.o. - Hol jársz, hol kelsz Játék - mozdulat - tánc 126.o. Játék:Őzecske ZH:Luca-Luca kity-koty - Itt van a szép karácsony (mondóka) - Három csillag - Karácsonynak éjszakáján Játék és tánc az óvodában 16.o. - Kender morzsa Játék: Szembekötős cica ZH: Szálljatok le Vizuális memória Metrumérzék Egyensúlyérzék Megfigyelő képesség Metrumérzék Esztétikus mozgás Szép testtartás Metrumérzék Egyensúlyérzék mozgékonyság Emlékezet Hallás és ritmusérzék Esztétikus mozgás Tiszta artikuláció Tempóérzék Kreativitás Képzelet Összerendezett mozgás Szép testtartás Egymásra figyelés Mozgáskoordináció Érzékelés észlelés Fejdíszek Fejdíszek Kendő Fejdíszek Kendő ritmushangs zerek kendő Hangszerek kendő

5 - 3 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz JANUÁR Képzelet "Hóemberek" Testséma "Csináld, amit mutatok!" "Színkocka" relaxálás NSZ:Új esztendő köszöntése Z:ritmusgyakorlatok eszközzel (poroló) M:Csárdás lépés Z:Beéneklő játék ismert dallal. Majd minden hangot más énekel (futótánc) M:Sarkas lépés, lépés dobbantással Z:Tempó érzék fejlesztése,tempótartás,fokozatos gyorsítás-lassítás M: Hangsúlyos sarokkoppantás Z: Halk-hangos lassú-gyors összekapcsolása M: Oldalzáró lépés dobantássbal is - Újévi mondóka - Boldog új évet kívánok az új esztendőben - Kocsit,kocsit komámasszony Játék - mozdulat - tánc 105.o. - Róka, róka Lázár Katalin: Népi j.130.o. Játék: Sziámi ikrek - Kő,kő tánc - Haragusznak a batai gazdák - Róka, róka Lázár Katalin: Népi j.130.o. Játék:Labdák a kosárba - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 227.o. - Kő,kő tánc - Azért varrták a csizmát (mondóka) - Elvesztettem zsebkendőmet Játék és tánc az óvodában 7.o. Játék: Mozgáscsere - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 227.o. - Elvesztettem zsebkendőmet Játék és tánc az óvodában 7.o. - Erdő mellett cinege Játék és tánc az óvodában 30.o. Játék: A róka pingvinre vadászik Képzelet Összerendezett mozgás Társra figyelés Kreativitás Térérzékelés Kreativitás Testséma ismeret Tempóérzék Esztétikus mozgás Gyors reagáló képesség Gyors, ügyes mozgás Harmonikus együttmozgás Térészlelés Színészlelés Szem-kéz koordináció Kreativitás Hallás Mozgáskoordináció Esztétikus mozgás Kreativitás Gyors reagáló képesség Egymásra figyelés Helyes testtartás Porolók kendő Kendő Kosár Kendő Szoknya Színkocka Kendő Szoknya Keszkenő

6 - 4 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz FEBRUÁR fejlesztés "Keresd a mamádat!" Képzelet, beleélő képesség "Lufi vagy" Testséma ismeret "Mire gondoltam?" Önismereti játék Önarckép tükörrel Z:Éneklés készségfejlesztés Nevek éneklése mozdulatokkal kísérve,légzőgyakorlatok M:Páros lábbal szökdelés NSZ:Farsang,télbúcsúztató Z:Magas-mély közötti különbség (csujogatók hangszerrel) M:Sergés,szökellés Z:Frontváltás mondókára. Térérzékelés fejlesztése M:Záró lépés előre Z:Ritmusgyakorlatok tapssal (dalok) M:Tanult motívumok körben - Tüzet viszek Lázár Katalin: Népi j. 131.o. - Hol jársz, hol kelsz Játék - mozdulat - tánc 126.o. Játék: A farkas és a bárány ZH:A karádi faluvégen - Míg a fejed vakarod - A csengeri piacon Játék - mozdulat - tánc 52.o. - Tüzet viszek Lázár Katalin: Népi j. 131.o. Játék:söprűs vagy botos - Héja,héja lakatos (mond) - Erzsébet asszony Játék és tánc az óvodában 20.o. - Fürdik a kácsa Lázár Katalin: Népi j. 113.o. Játék: Párnás - Róka,róka köztetek Lázár Katalin: Népi j. 130.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 237.o. Játék:Mérges pulyka Bizalom Auditív észlelés Emlékezet Téri tájékozódás Éneklési készség Beszédkészség Ügyesség versenyszellem Képzelet Beleélő képesség Zenei formaérzék Összerendezett mozgás Egyensúlyérzék Metrumérzék Gyors reagáló kép. Testséma ismeret Kreativitás Gyors reagáló kép. Esztétikus mozgás Ritmusérzék Mozgáskoordináció Ügyesség Kendők Szoknya Farkas, bárány fejdísz Söprű vagy bot Kalap, kendő párna kendő

7 - 5 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz ÁPRILIS MÁRCIUS fejlesztés Mozogj, ahogy látod!, emlékezet Indiánfutás Kreativitás, figyelem, emlékezet Mozdulatsor - emlékezet Mi változott? fejlesztés Figyeld a mozgásom! NSZ:Tavaszköszöntés Z:Dallamfelismerés M:Páros-egy lábbal szökellés tapssal Z:Dallamvisszangjáték Légzőgyakorlatok M:Tánc vállfogással Z:Ritmusgyakorlatok eszközzel (vesszőkarika) mondókával M:térd ütögető, csapások Z:Visszhang 4/4-es ütem (ritmusország játék) M:Ugrás táncmozdulatok,karlengetéssel,tapssal NSZ:Húsvéti ünnepek Z:ti-ti-tá ritmus tapssal kilépés körben,járás közben M:Höcögő - Tavaszi mondókák - A csengeri piacon Játék - mozdulat - tánc 52.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. Játék: Kakas bácsi ZH:Sándor napján - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. - Tavaszi mondóka Játék:Éneklő róka (hallásfejlesztés) - Egyszer voltam nálatok - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Erzsébet asszony Játék és tánc az óvodában 20.o. Játék. Nyuszibál - Egyszer voltam nálatok - Án tán tilitom Így tedd rá! 48.o. - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. Játék: Kígyócska - Hogy a csibe? - Miért küldött Játék - mozdulat - tánc 112.o. - Érik a meggyfa - Játék: Futójáték különböző hangszerek hangjára,különböző helyekre kell futni Zenei formaérzék Összerendezett mozgás Egymásra figyelés Gyorsaság Ügyesség Gyors reagáló kép. Kreativitás Ellazulás Egyensúlyérzék Egyöntetű, esztétikus mozgás Hallás Ritmusérzék Egyensúlyérzék Metrumérzék Összerendezett mozgás Ritmusérzék Emlékezet Egymásra figyelés Mozgáskoordináció Metrumérzék Gyors reagáló kép. magnó bot magnó magnó Dob Hangszerek

8 - 6 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz MÁJUS ÁPRILIS Képzelet "Hóemberek" Testséma "Csináld, amit mutatok!" "Színkocka" fejlesztés "Keresd a mamádat!" Képzelet, beleélő képesség "Lufi vagy" Testséma ismeret "Mire gondoltam?" Z:Egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal zenére M:Páros tánc különböző kézjátékkal Z:Ritmus gyakorlatok párban,egymással szemben M: kétlépéses csárdás Z:Ritmusgyakorlatok játékos mozgásokkal M:Tánc körben különböző térformákkal (csiga, hullámvonal) Z: ritmusgyakorlatok ritmusbottal M: páros vonulás, szökellés NSZ: májusfa állítás Z: metrumérzék fejlesztése mondókával M: vonulás kapu alatt Járás-, futásgyakorlatok népzenére Táncház közösen a szülőkkel élő népzenére - Árok szélén gödörbe (mondóka) - Hogy a csibe? - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 237.o. Játék: Hogy a kakas? - Egybe bögybe keszkenőbe (mondóka) - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Érik a dinnye Játék: A pingvin és hal (zene-csend váltakozása) - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Három csillag Játék: Kakasbál - Párom, párom Cibri cibri 33.o. - Érik a meggyfa Így tedd rá! 35.o. Játék: Futótűz - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Húzd, húzd magadat Lázár Katalin: Népi j. 178.o. - Gyön Gyuri bátyám (mondóka) Játék: Várostrom Közös játékok: - Hogy a csibe? - Boglya tetején - Sziámi ikrek Játék: Vigyázz a vízre! Ritmusérzék Együttműködés Emlékezet Metrumérzék Egymásra figyelés versenyszellem Kreativitás Ritmusérzék Együttműködés Gyors reagáló kép. Szép testtartás Ritmusérzék Egymásra figyelés Esztétikus mozgás emlékezet Szem-kéz koordináció Térérzékelés Metrumérzék Kudarctűrés Közösségi érzés Egymásra figyelés Egyensúlyérzék Szem-kéz-láb koordináció Korona szoknya magnó Fejdísz bot Ritmusboto k Szalagok Hangszerek rongylabdák Kosár Konzerves dobozok Népi hangszerek Vizespohár lufik

9 4. A tehetséggondozó tevékenység kimenete (a teljesítés követelményeinek leírása) Legyenek képesek egyenletes járásra folyamatos mozgás végzésére, váltott lábbal is mozdulatok végzésére Mozgás közben tudjanak tempót tartani, tempót váltani mozgástempójuk legyen egyenletes, gyors Legyenek képesek bonyolultabb mozgások végzésére(forgások, szökellés) Térformákat tudják esztétikusan, arányosan kialakítani Táncos mozgások végzése esztétikus, egyöntetű, rugalmas legyen. A játékos mozgásaik ritmikusak legyenek Tudják mozgásaikat a feladathoz igazítani,koordinált, összerendezett mozgás jellemezze őket legyenek képesek egyszerű tánclépések elsajátítására, párban táncolásra. 5. A tehetséggondozó tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása: A gyerekeknek jelentsen örömet a táncos-mozgásos tevékenység, örömmel hallgassák a magyar népzenét. Szívesen vegyenek részt a népi játékokban és táncokban. Mozgásukat jellemezze a jól koordináltság. Fejlett ritmusérzékkel, térérzékkel, alkalmazkodó készséggel és esztétikai érzékkel rendelkezzenek. Érzelmi életük gazdagodjon a gyerektánc által. Szakirodalom: Barabás Krisztina: Cibri, cibri... Hagyományok Háza Budapest Így tedd rá! Táncos mozgásfejlesztés az óvodában Budainé Balatoni Katalin - Ráckeve Játék - mozdulat - tánc Czinóber Klára - Wirkerné Vasvári Éva Hagyományok Háza Játék és tánc az óvodában Foltin Jolán - Tarján T. Katalin Nyomda Kft Magyar gyermekjáték gyűjtemény Holnap Kiadó Budapest Lázár Katalin: Népi játékok 1997.

10 JÁTÉKGYŰJTEMÉNY GYERMEKTÁNC TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMHOZ I. Ismerkedő játékok I. 1. SZERVUSZ JÁTÉK A gyerekek körben ülnek. Egyikük elindul a körön kívül neki nincs helye a körben -, majd megérint valakit. Ő feláll és elindul ellentétes irányba. Amikor szembetalálkoznak, kezet fognak és bemutatkoznak. Szervusz, Kata vagyok! Szervusz, Csabi vagyok! Majd a Fussunk - Fussunk párbeszéd következik. A párbeszéd végéig nem engedhetik el egymás kezét. Ezután megfordulnak és visszafutnak arra, amerről jöttek, az üres hely elfoglalására. A játék alkalmat ad arra, hogy rögzítsék egymás nevét, megismerjék az illemet bemutatkozáskor (egymás szemébe kell nézni, megvárni, amíg a másik beszél, jobb kézzel kell kezet fogni), emellett fejlődik mozgásuk, kommunikációs készségük is. I. 2. PÓKHÁLÓ A gyerekek körben helyezkednek el. Fonalgombolyagot dobnak a körben bárkinek. Aki megkapja, bemutatkozik, esetleg egyéb fontos információt mond magáról. A végén a kialakult pókhálót visszafejtve, újra elmondhatjuk most már a társakról megtudott információkat. II. Mozgásfejlesztő játékok II. 1. VÁROSTROM 6-8 építőelemből várat építünk, ezt kell eltalálni rongyból készült labdával. Aki mindet le tudja dönteni egy dobással, az a győztes. A játék során fejlődik a szem-kéz koordináció, a térlátás, a figyelem és a kudarctűrő képesség is a gyermek mozgása mellett. II. 2. LABDÁK A KOSÁRBAN A játéktér közepén elhelyezünk egy kosarat teli kislabdával. A kosár két szemben lévő oldalára választunk egy-egy gyermeket, akiknek az a feladatuk, hogy térdelve dobálják ki a

11 kosárban lévő labdákat, a többi gyermek gyorsan felkapja és visszadobja azokat a kosárba. A kívülállók azon mesterkednek, hogy a kosár sohasem legyen üres, míg a kosár melletti két gyermek azon, hogy kiürüljön a kosár. A játék addig tart, míg végül kiürül a kosár. A játék az ügyes, gyors mozgás mellett fejleszti az összpontosított figyelmet, a finommotorikát, a gyors reagáló képességet, a szem-kéz koordinációt. II. 3. MOZDULATSOR A gyermekek félkörben ülnek. A szélső középre megy és valamilyen mozdulatot tesz, a következő gyermek melléáll, majd megismétli a társa mozdulatát utána ő is kitalál egy mozdulatot. A játék addig folytatódik, ameddig képesek társaik mozgását sorban megismételni és újabbat kitalálni. A játék végén szóban is elsorolhatják, ki mit csinált. A játék a mozgáson kívül fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a finommozgást, a beszédet ( testrészek megnevezése, amivel a mozgás történt ) II.4. MESE NÉMAJÁTÉKKAL Az óvónő előad egy jól ismert történetet. A gyerekek némán, mozgással, mimikával próbálják azt előadni. Amikor már többször játszottuk ezt a játékot, egy gyermek eljátszik egy mesét mozgással, mimikával, a többiek próbálják kitalálni, melyik lehet ez a mese. A játék fejleszti a verbális emlékezetet, a kreativitást, a képzeletet,a metakommunikációs képességeket. III. Testséma fejlesztő játékok III. 1. MIRE GONDOLTAM? Gondolunk egy testrészre és ezt körülírva elmondjuk. A gyermekeknek ki kell találniuk, mire gondoltunk. Pl. a fej és a váll között van. Segítségükkel öltözünk. Táncolunk velük. A játék a testséma ismeret mellett fejleszti a gyermekek figyelmét, beszédét és a gondolkodást. III. 2. CSINÁLD, AMIT MUTATOK! A játékirányító, aki lehet felnőtt, vagy egy ügyesebb gyermek, a kezével, szemével, arcjátékával instrukciót ad egy gyermeknek, amit annak végre kell hajtania. Pl. a kezével mutatja, hogy álljon fel, magához inti, majd mutatja, hogy feküdjön hanyatt és a fejét fordítsa balra. Ezután a mozgást végrehajtó gyermek szóban is kifejezheti, mit kellett csinálnia. A

12 játék fejleszti a gyermekek mozgását, metakommunikatív és kommunikációs készségét, a figyelmet, a gondolkodást és a kreativitást. IV. Képzelet és beleélő képesség fejlesztő játékok IV. 1. HÓEMBER A gyerekek lazán, szétszórtan helyezkednek el a játéktéren. Az óvónő mesélni kezd: Közeledik a tavasz, egyre melegebb az idő, a hóember egyre karcsúbb, egyre kisebb lesz. Lassan olvad, végül csak egy tócsa marad belőle. A játék fejleszti a képzelet és beleélő képesség mellett a figyelmet, a mozgást is. IV. 2. LUFI VAGY A gyerekek a lufik, akiket az óvónő fúj fel egyre nagyobbra, keményebbre, majd mielőtt kipukkadnának, lassan kiereszti belőlük a levegőt, amíg puha gumidarab nem lesz a lufikból. Ez a játék koncentrálásra készteti a gyermekeket, megtanítja őket feszíteni, lazítani, miközben fejlődik, figyelmük, képzeletük. IV. 3. HÓPELYHEK TÁNCA A gyerekek a hópelyhek. El kell képzelniük, hogyan szállnak a szélben a hópelyhek, hogyan táncolnak. Ehhez komolyzene szól. A játék során fejlődik az esztétikus mozgás, a kreativitás a koncentráció a beleélő képesség mellett. V. Percepció figyelem - emlékezetfejlesztő játékok V. 1. MI VÁLTOZOTT? Egy gyermek ruháját, kinézetét jól megfigyelik a többiek, majd odakint változtatunk rajta több dolgot, ezeket a változásokat kell észrevenni a gyerekeknek. A játék fejleszti a vizuális percepciót, a megfigyelőképességet, a vizuális memóriát, a figyelmet, az önuralmat. V. 2. INDIÁNFUTÁS 3-6 gyermeket kiküldünk a teremből. Ők kinn egy sorrendet állítanak fel maguk között, majd így, oszlopba rendeződve befutnak a terembe, tesznek egy kört, majd kifutnak a teremből.

13 Amikor visszajönnek, a többieknek kell őket a látott sorrendbe visszarendezni. Kiválóan alkalmas a megfigyelőképesség és az emlékezet fejlesztésére. V. 3. TÜKÖRJÁTÉK Rengeteg variációs lehetőséget hordoz magában a játék. Játszhatjuk úgy, hogy az óvónő mutat, a gyerekek utánozzák, vagy párokban, hogy az egyik gyerek a tükörkép, a másik az igazi. Tükrözhetünk mozdulatokat, arcjátékot, gesztusokat, nyelvjátékot. Nagymértékben fejleszti a figyelmet, a kifejező készséget, az egymásra figyelést, a metakommunikációt, emellett oldja a feszültséget. V. 4. FIGYELD A MOZGÁSOM! Az óvónő mutat valamilyen mozdulatot, vagy cselekvéssort, a gyerekek ezt próbálják utánozni. A mozgás mellett jól fejlődik a vizuális percepció és a vizuális memória. V. 5. FUTÓTŰZ Félkörbe állunk, az óvónő elindít egy 2/4-es ritmust ritmushangszerrel. A gyerekek futótűzként adják át ezt egymásnak. A játék fejleszti a figyelmet, az auditív emlékezetet, a ritmusérzéket, az egymásra való figyelést. V. 6. KERESD A MAMÁDAT! A gyerekek közül választunk tyúkanyót, tehenet, anyacicát, kutyamamát és választunk állatgyerekeket, akiknek bekötjük a szemét. A mamák utánozzák az adott állat hangját, kicsinyeiknek így kell odatalálni hozzájuk. A játék fejleszti az auditív észlelést, a figyelmet, a hallás alapján történő térben való tájékozódást, erősíti a bizalmat. V. 7. SZÍNKOCKA Készítünk egy nagy színes kockát, amelynek minden oldala más színű. Minden színhez hozzárendel az óvónő egy feladatot. A gyermek dob a kockával, és amilyen színt dobott, ahhoz tartozó feladatot végre kell hajtania. (Pl. PIROS: menj végig az egyensúlyozón, visszafelé páros lábon szökdelve haladj, KÉK: tenyéren-talpon mássz végig az egyensúlyozón, vissza egy lábon szökdelve haladj ) A játék fejleszti a térészlelést, a színészlelést a mozgást, a memóriát, a szem-kéz, szem-láb koordinációt, a testsémát.

14 V. 8. VIGYÁZZ A VÍZRE! A gyerekeknek leragasztott vonalakon vagy padon kell egyensúlyozva végigmenni kezükben egy pohár vízzel úgy, hogy az ne lötyögjön ki. Fejlődik a játék során az egyensúlyérzék, a szem fixációs működése, a szem kéz - láb koordinált működése, valamint a figyelem. V. 9. MOZOGJ, AHOGY LÁTOD! Kártyákra pálcika embereket rajzolunk valamilyen mozgás, mozdulat kifejezésével. Ezeket egyenként felmutatjuk, a gyerekek megpróbálják a látott mozgást utánozni. Később úgy játsszuk, hogy felmutatjuk a kártyát, majd eltesszük. A gyerekek emlékezetből próbálják elvégezni az előzetesen látott mozgást. Több kártyát is mutathatunk egymás után, ezt kell sorba lemozogni a gyerekeknek. A játék jól fejleszti a mozgásos észlelést, a rajzok mozgásban való leképezésével, ugyanakkor az emlékezetet is. V. 10. VISSZHANG-JÁTÉK A gyerekeknek az óvónő szavakat hangoztat tagoltan, dalolva, akiknek arra kell törekedniük, hogy mindent pontosan a hallottak alapján visszaadjanak, mint a visszhang. A játék fejleszti a hallást, a beszédhallást, az auditív memóriát ás a tiszta artikulációt. VI. Zenei és zenéhez kötött játékok VI. 1. SZIÁMI IKREK ZENÉRE Párban játsszuk. Szól a zene, a gyerekek összeragadva táncolnak, mozognak ( pl. gyufásdobozzal az orrukon, ropival a szájukban, lufival, kislabdával a homlokukhoz szorítva.) A játék során fejlődik mozgásuk, az egymásra figyelés, a kreativitásuk, az egyensúlyérzékük, a térészlelésük. VI. 2. A RÓKA PÁVÁRA VADÁSZIK A róka várakozik. A többiek pávaként, kecsesen mozogva, hátratartott karokkal mozognak a zenére. Ha a zene elhallgat, indulhat a róka vadászni, próbál pávát fogni. Akit megfogott, leül. Ha a zene ismét megszólal, akkor a róka félreáll, a pávák ismét táncolnak. A játék addig folytatódik, míg minden pávát el nem kap a róka. A játék fejleszti az esztétikus mozgást, a

15 kreativitást, a gyors reagáló képességet, az egymásra figyelést, a metrumérzéket, a helyes testtartást, a kudarctűrést, a versenyszellemet. VI. 3. PÁRNÁS Körben állnak a gyerekek, szól a zene. Elindítunk egy, vagy két párnát. Ha a zene elhallgat, akinél épp a párna van, az kiesik a játékból, de játszhatjuk úgy is, hogy büntetést kell végrehajtania. A játék fejleszti a gyors reagáló képességet, a figyelmet, a kreativitást, találékonyságot. VI. 4. SÖPRŰS VAGY BOTOS Párban táncolnak a gyerekek. Egy valaki söprűvel, vagy bottal táncol. Ha megunja, földhöz vágja az eszközt, ekkor mindenkinek, köztük neki is más párt kell választania, így folytatódik a tánc. A játék fejleszti a figyelmet, gyors reagáló képességet, az esztétikus mozgást, a metrumérzéket. VI. 5. ÉNEKLŐ RÓKA Egy gyermek kimegy a teremből, ő a nyúl. A többiek körbe ülnek törökülésben. Egy gyermeket kiválasztunk a körben, ő lesz a róka, neki halkan dúdolnia kell egy dallamot. A többiek úgy tesznek, mintha ők is dúdolnának. Bejöhet a nyúl, akinek ki kell találnia, ki a róka. Ha kitalálja, akkor helyet cserélnek, ha nem, akkor a róka felpattan és megkergeti a nyulat. A játék során fejlődik az auditív figyelem, a fegyelem, a gyors reagáló képesség, a dallam improvizáció segítségével a kreativitás. VI. 6. HANGSZERES Három hangszerrel játsszuk a játékot. Körbe futnak a gyerekek. Mindegyik hangszer megszólalásakor más helyre kell futni, vagy más mozdulatot kell végrehajtani, amit előre megbeszélünk a gyerekekkel. A játék fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a mozgást. VI. 7. MOZGÁSCSERE Szól a zene, a gyerekek két csapatban vannak (pl. két vonalsorban egymással szemben, hogy jól lássák egymást), mindkét csapat más-más mozgást végez. Jelre, ami lehet dobszó, mozgást cserélnek. A játék fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a harmonikus, egyöntetű mozgást.

16 VI. 8. AUTÓZÁS NÉPZENÉRE BIZALOMJÁTÉK A játékot párban játsszuk. Egyik gyerek elöl áll becsukott szemmel, másik a háta mögött a vállát fogja ő az irányító. Zenére járnak, ha a zene elhallgat, megállnak és szerepet cserélnek. Ez a játék fejleszti a bizalmat egymás iránt, a térérzéket, a figyelmet, az egymásra figyelést. VI. 9. SZOBORJÁTÉK NÉPZENÉRE Amíg a zene szól, táncolnak a gyerekek, amint elhallgat, szoborrá kell merevedniük. Aki megmozdul, kiesik a játékból. A játék során fejlődik az esztétikus, harmonikus mozgás, a gyors reagáló képesség, a figyelem, a versenyszellem, a kudarctűrés, a fegyelem. VI. 10. A PINGVIN ÉS A HAL Amíg a zene szól, a gyerekek a pingvinek mozgását utánozva járnak megfeszített háttal, karral, lábbal, totyogva, kifelé fordított lábfejjel. Amikor elhallgat a zene, halakká változnak megállnak, fej fölött összezárt tenyérrel, összezárt lábakkal hullámzó mozgást végeznek. Fejlődik a gyerekek metrumérzéke, mozgása, figyelme, fegyelme és a gyors reagáló képessége. VI. 11. KÍGYÓCSKA A gyerekek összefogódzva járnak kígyózva zenére. Ha a zene elhallgat, le kell guggolniuk, ha újra szól a zene, akkor újra kígyózva járhatnak. A játék során fejlődik a gyerekek mozgása, az egymásra figyelés, a figyelem, a gyors reagáló képesség és a metrumérzék. VI. 12. NYUSZIBÁL A gyerekek mind addig, amíg a zene szól - páros lábon szökdelnek, kezüket előre tartva, ők a nyulak. Ha a zene elhallgat, hazaugrálnak a kijelölt házba. Ha ismét megszólal a zene, megint ugrálhatnak. A játék során fejlődik a mozgás, a metrumérzék, a figyelem. VII. Mozgásos népi játékok párbeszéddel, szöveggel VII. 1. KAKAS BÁCSI A gyerekek körben állnak, egy gyermek a kakas bácsi, kis pálcát tart a kezében, ez a furulya. A többi kérdi tőle:

17 - Hová, hová, kakas bácsi? - A vásárba, kikirikí. - Mit vásárol kakas bácsi? - Zöld furulyát, kikirikí. - Hát hogy fújja, kakas bácsi? - Így ni, így ni, így ni, így ni! és mutatja a pálcával, hogy furulyázik. A gyerekek szétfutnak, a kakas bácsi utánuk, és akit megérint a pálcával, az lesz helyette a kakas bácsi. VII. 2. A GAZDA ÉS A KECSKE A gyerekek körben állnak, egy gyermek a körön kívül áll, ő a gazda, egy pedig a kör közepén, ő a kecske. A gazda kérdi a körben állóktól: - Nem láttátok a kecskémet? Mindegyik mondja: - Nem! Egy gyermek, akire rámutatunk, mondja: - Itt van egy a szőlőben! Gazda: - Kecske, kecske! Mit csinálsz a szőlőmbe? Kecske: - Szőlőt enném, ha vóna! - Kapáltad-e? - Most kapálom! - Gyomláltad-e? - Most gyomlálom! - Öntözted-e? - Most öntözöm! - Nem félsz, hogy agyonlőlek? - Nem biz én! Itt is lik, ott is lik. Aztán bújva kergetik egymást. Ha a gazda a kecskét megfogja, ő lesz a kecske, egy másik gyerek a gazda.

18 VII. 3. HÁZATLAN MÓKUS A gyerekek mókusok, akik babzsákon ülnek, ez a házuk. Egy gyermek szabadon áll és a következő versikével csalogatja ki a mókusokat az odúból: Mókus, mókus, fürge mókus, Esik eső, fúj a szél. Siess hamar, keress házat, Nemsokára itt a tél! Ki a házból kismókusok! Erre a gyerekek futni kezdenek és másik házat keresnek maguknak a szabadon állóval együtt. Akinek nem jut ház, az mondja a versikét a következő játékban. VII. 4. HOGY A KAKAS? A gyerekek kettős körben állnak fel, pontosan egymás mögött. A belsők leguggolnak, ők a kakasok, mögöttük állnak az eladók. Egy gyermek a vevő, aki körbe jár, majd az egyik árus előtt megállva megkérdi: - Hogy a kakas? - Három garas! - Hát a tyúk? - Az is úgy! - Hát a jérce? - Szaladj érte! - Add alább! Nem adom! Inkább körülszaladom! Ekkor kezet fognak, majd ellentétes irányba körülszaladják a kört. Az győz, aki előbb ér vissza és áll be a kakas mögé. VII. 5. SZEMBEKÖTŐS CICA A gyerekek az egerek, megkérdik a bekötött szemű cicától: - Macska, macska mit keressz? - Egeret, egeret! - Fogj meg engem, ha lehet! A macska elindul egeret fogni. Az egerek tapsolva mondják: Itt árulják a szilvát, Ropogtatják a magját! Ha egyet megfogott, kérdik tőle az egerek:

19 - Macska, macska mit fogtál? - Egeret! - Mi a neve? Megtapogathatja, vagy mondhatja: Cincogj egyet! és próbálja kitalálni, hogy ki az. VII. 6. RAVASZ RÓKA A gyerekek behunyt szemmel körbe állnak. A játékvezető a körön kívül járva valakit megérint, az lesz a ravasz róka. Kinyithatják a szemüket, majd megkérdezik kétszer: Hol vagy te ravasz róka? A róka csak a másodszori kérdésre felel: Itt vagyok! Ekkor kergetni kezdi a menekülő gyerekeket. Amelyik róka a legtöbb gyermeket fogta meg, az a legügyesebb. VII. 7. A FARKAS ÉS A BÁRÁNY Körbe fogódznak a gyerekek, a bárány beáll a körbe, a farkas meg a körön kívül marad, a kört kerülgetve. A körben állók mondják: Tányértalpas, lompos farkas, Huss el innen, huss, huss, huss! Nem engedjük a báránykát, Fuss el innen, fuss, fuss, fuss! A farkas üldözőbe veszi a bárányt, aki a feltartott karok alatt, ki, majd beszalad: a körbeliek pedig a farkas előtt lebocsájtják karjaikat, hogy a bárányt megvédjék. Játék közben, mikor a bárány bent van, így mondókáznak: Bent a bárány, kint a farkas, Huss el innen lompos farkas! Ha pedig a farkas bent van: Kint a bárány, bent a farkas, Nem eresztünk ki te farkas! Végre a farkas győz, a bárányt megfogja. S most újra kezdik a játékot. VII. 8. MÉRGES PULYKA Rajzolunk egy nagy kört, ez a mérges pulyka kertje. Középre egy labdát helyezünk. A mérges pulyka ezt őrzi egy kendővel a kezében. A gyerekek a körön kívül állva ezt mondogatják:

20 Szebb a páva, mint a pulyka, A pulykának rút az orra, Rút, rút, rút. A körbe belépve igyekeznek a labdát elvenni. Akit a pulyka a kendővel megérint, az kiesik a játékból. Akinek sikerült a labdát megkaparintania, az lesz a következő pulyka. VII. 9. ŐZECSKE A gyerekek összefogódzva a középre állított őzecske körül így mondják: Itt van egy kis kertecske, Benne szép kis őzecske. A kicsi őz mit eszik? Zöld levelet, ha tetszik. Arra, erre kis őzike, Ugrál, táncol, mint a kecske. Doromboló kerekecske, Nem fogsz meg, nem, Kis őzecske! A mondóka után szétfutnak, s akit az őzecske megfog, az áll be középre új őzecskének. VII. 10. EGEREK ÉS A CICA A gyerekek párban állnak, ők az egerek. Velük szemben néhány lépésre a cica helyezkedik el. Az egerek ezt mondják. Cica legyen, kinek nincsen párja! Egymás kezét elengedve szétfutnak, közben igyekeznek új párt találni. A cica igyekszik valamelyiket megfogni. A pár nélkül maradt lesz az új cica. VII. 11. LIBÁSDI A játéktér egyik felén a libák a tóban úszkálnak. A túlsó oldalon áll a gazdasszony, közöttük középen a róka. A gazdasszony odaszól a libákhoz és azok válaszolnak: - Libuskáim, gyertek haza! - Jaj! Elkap a róka! - Hol van hát a róka koma? - Kertek alatt, nézz csak oda!

Mozdulatiskola és nyelvtanulás

Mozdulatiskola és nyelvtanulás Mozdulatiskola és nyelvtanulás Seper Mariann A nyelvtanítás, különösen az óvodás és kisiskolás gyermekeknél, kiválóan összekapcsolható a mozgással, tánccal. Saját magam magyar és néptáncszakos tanár vagyok,

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink Baka Judit Tivi-tovi tács Énekes népi gyermekjátékok Válogatás a szerző Ki játszik ilyet? című könyvéből Tartalom Tivi-tovi tács Hej, koszorú, koszorú Fehér liliomszál Hatan vannak a mi lúdaink Lopják

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Fejlesztési területek:

Fejlesztési területek: Fejlesztési területek: Mozgásfejlesztés Nagymozgások, finommozgások Testséma fejlesztés Téri tájékozódás Percepciófejlesztés Vizuális percepció; Auditív percepció; Verbális fejlesztés Beszéd- és kommunikáció

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE 5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE A sikeres óvodai zenei nevelés feltétele a céltudatos, tervszerű nevelőmunka. Egy-egy zenei foglalkozás meghatározott zenei feladatot old meg, ehhez a legmegfelelőbb

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT. Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT. Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 Illusztrációk: Moldovan-Laskay

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában

A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában SZKA_101_12 Mozogni jó! A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában Én és a világ A modul szerzõje: Halmai Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári mozogni jó!

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás

Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás Téma: Bevezető foglalkozás Cél: - az erőszak megelőző foglalkozás bemutatatása - a foglalkozásokon betartandó

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel.

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel. PROGRAM 1-3. alkalom TEVÉKENYSÉG /CÉL Mozgásfejlesztés és csapatépítés FOGLALKOZÁS ritmus-és egyensúlyfejlesztő gyakorlatok sorversenyek, RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok,

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

NA A fürge legény

NA A fürge legény NA 371097 A fürge legény Ez az eszközkészlet kiválóan alkalmazható 4-6 gyermek nagymozgásos fejlesztésére irányuló foglalkozásokon. Egy játékszınyeg, valamint lágy korongok, babzsákok, egy dobókocka és

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga T1 / 1. Sprint váltó 1 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a futás 2. A gyermekek tetszőleges sorrendben

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

SZKA_103_12. A modul szerzôje: Tóth Anett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_12. A modul szerzôje: Tóth Anett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Mozgás a szabadban tavasszal modul szerzôje: Tóth nett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_12 170 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

TORNASZOBA. 1 MK_TO-37 Kis billenő rácshinta. 1 DR_ Tornazsámoly. 1 DR_ Tornapad. 1 DR_ Bordásfal

TORNASZOBA. 1 MK_TO-37 Kis billenő rácshinta. 1 DR_ Tornazsámoly. 1 DR_ Tornapad. 1 DR_ Bordásfal 9 2 8 6 4 1 www.bdovi.hu 1 mennyiség cikkszám termék 1 DR_100010000019 Dobbantó 6 mennyiség cikkszám termék 1 MK_TO- Kis billenő rácshinta 2 1 MA_1001 Tornaszekrény 1 DR_10001000001 Tornazsámoly 1 DR_10001000009

Részletesebben

5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT

5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT 5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT A kiscsoportban az első két hónap a beszoktatás ideje. Ez idő alatt az óvónő feladata, hogy megszerettesse a gyermekekkel az új környezetet. A beszoktatáshoz

Részletesebben

A dinamikai érzék fejlesztése

A dinamikai érzék fejlesztése A dinamikai érzék fejlesztése A dinamikai különbségek megismerése, gyakorlása finomítja a gyermek hallását, kifejezőkészségét, tartalmasabbá teszi a zenei befogadótevékenységét. A halk és hangos különbségét

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében Állathangok a zenében Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek Módszerek, munkaformák I. A tanulási folyamat közös szervezése I/a Csoportok létrehozása A tanár minden tanulónak kioszt egy kártyát. A

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

A kiskakas gyémánt félkrajcárja A kiskakas gyémánt félkrajcárja MAGYAR NÉPMESE Előadta a Diószegi Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola Diócska Bábcsoportja, 2007-ben. A Duna Menti Tavasz országos döntőjén részvételi díjat kaptak.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 3. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Csizmadia Károlyné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója Érd, 2013. Felülvizsgálva:

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE

KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE Fekudj hanyatt, kezek a combok mellett. Emeld fel a fejed es alabakat 20-25 centire a talajtol, kezek a combok felett, tenyerek egymas fele neznek. Spiccelnek a labfejek,

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Demény Piroska DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Drámapedagógiai játékkönyv 7 15 éveseknek (Folytatás előző lapszámunkból) 3. óra Téma: Része vagyok az egésznek Célok, fejlesztési követelmények Csoportépítés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog..

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog.. PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog.. A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása NTP- AMI 14 0076 Feljött a Nap,

Részletesebben

ZENEOVI Program 2014/2015.

ZENEOVI Program 2014/2015. ZENEOVI Program 2014/2015. Az óvodai ének-zenei nevelés tudatos, tervezett fejlesztési folyamat, mely rengeteg játékos, sok mozgással kísért zenei élményt kínál gyermekeink számára. Céljaink: a zene megszerettetése,

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

Cím: Játékok a szabadban Forrás: Tábortűz, 2001/10,

Cím: Játékok a szabadban Forrás: Tábortűz, 2001/10, Cím: Játékok a szabadban Forrás: Tábortűz, 2001/10, http://www.hhrf.org/tabortuz/ Szöveg típusa: dokumentum Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Játékpedagógia Készítette: Szikora Andrea (SZAVAIF.SZE) 2014.12.01. Oktató: Dr. Sztanáné dr. Babics

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Tanítási tervezet. A foglalkozás eszközei: a vers szövege kinyomtatva, szétdarabolva, twister korongok, papír, ceruzák, kendő, jutalomfalat, rókafarok

Tanítási tervezet. A foglalkozás eszközei: a vers szövege kinyomtatva, szétdarabolva, twister korongok, papír, ceruzák, kendő, jutalomfalat, rókafarok Tanítási tervezet Gyógypedagógus: Köböl Erika Konduktor: Nyerges Zsuzsanna Terápiás állat felvezető: Náday Erika Terápiás kutya: Bajszos Osztály: 4. osztály A foglalkozás témaköre: Kommunikáció, beszéd

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hõc, hõc... Zsipp, zsupp... Húzz, húzz... Ritzáljuk az ismert dalok kezdetét! Mf. 5/6. tá tá ti - ti

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A tanulás tanítása program kialakítása

A tanulás tanítása program kialakítása TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0132 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben A tanulás tanítása program kialakítása 02-es Feladatellátási hely: Csenger Kossuth utca 2. Petőfi Sándor

Részletesebben

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik.

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik. SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 1 2 3 3 4 5 6 7 4 Szerző: Szabó Ottilia 1. SZORZÁS MÁTRIX TÁBLA Eszközök: - szorzatokat tartalmazó tábla, a tényezők fent és bal oldalon - 20-30 bábu - 1-1 vagy 2-2 db

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben