Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program"

Átírás

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program

2 1. A tehetséggondozó program célja: tánc terén tehetségígéretes gyermekek felfedezése, fejlesztése, gondozása támogató környezet megteremtése - szülők bevonásával népi hagyományaink megismertetése nemzeti kultúránk zenei és mozgásvilágának megismertetése a magyar népi gyermekjátékdalokon, mondókákon és táncokon keresztül magyarságtudat kialakítása 2. A tehetséggondozó program speciális céljai: a tánc terén tehetségígéretes gyermekek erős oldalának fejlesztése a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése elfogadó, támogató, személyiségfejlődést elősegítő légkör megteremtése lehetőség teremtése a pihenésre, relaxációra 3. A tehetséggondozó program feladatai (a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő művészi értékű zenei és mozgásanyag felhasználásával): érzelmi ráhangolódás elősegítése (ösztönzés, motiváció) a harmonikus mozgás elősegítése a gyermek ösztönös mozgásigényének kielégítése a mozgás örömének felfedeztetése egyenletes lüktetés és a ritmusérzék fejlesztése nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék fejlesztése, testséma, oldaliság fejlesztése térérzék fejlesztése célzott képességfejlesztés egyéni bánásmód keretében Mindezeken túl: az értelmi képességek fejlesztése az esztétikai érzék fejlesztése az alkalmazkodóképesség fejlesztése és a gyermekek érzelmi életének gazdagítása a szülők megnyerése, tájékoztatása

3 ÜTEMTERV A tevékenység ideje NOVEMBER OKTÓBER Speciális tevékenységelem Önismereti játék Önarckép tükörrel fejlesztés Tükörjáték fejlesztés Mozogj, ahogy látod!, emlékezet Indiánfutás Kreativitás, figyelem, emlékezet Mozdulatsor A tevékenység feladata Ismerkedés - pókháló játék Z:ritmusának kiemelése tapssal, dióval M:ugrós táncmotívumok az óvónők bemutatásával Z:Halk-hangos érzékeltetése beszédben M:Járásgyakorlat zenére(lábujjhegyen,sarkon,külső lábélen,irányváltással) NSZ: Szüreti szokások Z: Metrumérzék fejlesztés játékos mozdulatokkal M:Pároslábbal szökdelés (karemeléssel, tapssal, karlengetéssel, terpesz - zár) Z:Beszélgetés az időjárásról ritmusgyakorlatok mondókára M:Sarokemelés,sarokkoppantás Z:Ritmusgyakorlatok zenére játékos mozdulatokkal M:Járás,futásgyakorlat zenére irányváltással is Tervezett tevékenység tartalma - Ne nézzetek hátra (mond.) - Kendermorzsa (nevek gyakorlása) J és T az óv.ban 4.o. - Elvesztettem zsebkendőmet J és T az óv.ban 7.o. Játék: szoborjáték népzenére ZH: népzene - M: Kiskertemben az ürge - Kendermorzsa J és T az óv.ban 4.o. - Három csillag van az égen Játék: éneklő róka - Lipem-lopom a szőlőt J és T az óv.ban 10.o. - A gazda és a kecske (népi játék) -Játék: ravasz róka ZH:Érik a szőlő - Mondókák az időjárásról - Lipem-lopom a szőlőt J és T az óv.ban 10.o. - Kecske ment a kiskertbe Így tedd rá! 57.o. Játék: házatlan mókus - Kendermorzsa Játék és tánc az óvodában 4.o. - Hatan vannak a mi ludaink Lázár Katalin: Népi j. 121.o. Játék: Libásdi Képesség- fejlesztés Önismeret Egymás megismerése Ritmusérzék Fegyelem Kreativitás Hallás Emlékezet Metrumérzék Mozgáskoordináció Kifejezőkészség kreativitás Gyors reagáló kép. Összerendezett mozgás Egyensúlyérzék Térérzékelés Kommunikációs kép. Vizuális memória, auditív memória Ritmusérzék Térérzékelés beszéd Ritmusérzék Kreativitás Emlékezet Térérzékelés Beszéd Eszköz Dió Keszkenő Tükrök fonal Fejdíszek Kalap Bot Mozgásokat ábrázoló képek Kalap Bot Babzsák Dob Kendő

4 - 2 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz DECEMBER NOVEMBER emlékezet Mi változott? fejlesztés Figyeld a mozgásom! fejlesztés Tükörjáték, emlékezet Visszhang játék Képzelet, beleélő kép., kreativitás Hópelyhek tánca Relaxálás zenére NSZ:Márton napja Z:Egyenletes lüktetés,tapssal,dobbal M:Forgás-tapssal is Z:Egyenletes lüktetés játékos utánzó mozdulatokkal zenére M:Térd hajlítás nyújtás térdfordítással is Z:Ritmus gyakorlatok kendővel M:Páros lábú ugrások (nyit - zár, haránt, körbe) NSZ:Szent Miklós napja Z:Ritmusgyakorlatok hangszerekkel M:Járás-futás gyakorlatok zenére NSZ:Luca napja Z:Gyors-lassú érzékeltetése M:Szökellés NSZ:Karácsonyi ünnep Z:Ritmus visszhang hangszerrel M:Tánc,párban Páros forgás - Gyön Gyuri Bátyám (mondóka) - Hatan vannak a mi ludaink Lázár Katalin: Népi j. 121.o. - Gyertek haza ludaim Lázár Katalin: Népi j.156.o. Játék:róka és a rucák ZH:A gúnárom elveszett - Díb-dáb daruláb (mondóka) - Gyertek haza ludaim Lázár Katalin: Népi j.156.o. - Ha én cica volnék Játék: Autózás népzenére - Gyön Gyuri bátyám (mondóka) - Érik a dinnye - Kendermorzsa Játék és tánc az óvodában 4.o. Játék: A farkas és a bárány - Haragusznak - Erdő mellett cinege Játék és tánc az óvodában 30.o. - Három csillag Játék: Egerek és a cica - Kocsit,kocsit komámasszony Játék - mozdulat - tánc 105.o. - Hol jársz, hol kelsz Játék - mozdulat - tánc 126.o. Játék:Őzecske ZH:Luca-Luca kity-koty - Itt van a szép karácsony (mondóka) - Három csillag - Karácsonynak éjszakáján Játék és tánc az óvodában 16.o. - Kender morzsa Játék: Szembekötős cica ZH: Szálljatok le Vizuális memória Metrumérzék Egyensúlyérzék Megfigyelő képesség Metrumérzék Esztétikus mozgás Szép testtartás Metrumérzék Egyensúlyérzék mozgékonyság Emlékezet Hallás és ritmusérzék Esztétikus mozgás Tiszta artikuláció Tempóérzék Kreativitás Képzelet Összerendezett mozgás Szép testtartás Egymásra figyelés Mozgáskoordináció Érzékelés észlelés Fejdíszek Fejdíszek Kendő Fejdíszek Kendő ritmushangs zerek kendő Hangszerek kendő

5 - 3 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz JANUÁR Képzelet "Hóemberek" Testséma "Csináld, amit mutatok!" "Színkocka" relaxálás NSZ:Új esztendő köszöntése Z:ritmusgyakorlatok eszközzel (poroló) M:Csárdás lépés Z:Beéneklő játék ismert dallal. Majd minden hangot más énekel (futótánc) M:Sarkas lépés, lépés dobbantással Z:Tempó érzék fejlesztése,tempótartás,fokozatos gyorsítás-lassítás M: Hangsúlyos sarokkoppantás Z: Halk-hangos lassú-gyors összekapcsolása M: Oldalzáró lépés dobantássbal is - Újévi mondóka - Boldog új évet kívánok az új esztendőben - Kocsit,kocsit komámasszony Játék - mozdulat - tánc 105.o. - Róka, róka Lázár Katalin: Népi j.130.o. Játék: Sziámi ikrek - Kő,kő tánc - Haragusznak a batai gazdák - Róka, róka Lázár Katalin: Népi j.130.o. Játék:Labdák a kosárba - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 227.o. - Kő,kő tánc - Azért varrták a csizmát (mondóka) - Elvesztettem zsebkendőmet Játék és tánc az óvodában 7.o. Játék: Mozgáscsere - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 227.o. - Elvesztettem zsebkendőmet Játék és tánc az óvodában 7.o. - Erdő mellett cinege Játék és tánc az óvodában 30.o. Játék: A róka pingvinre vadászik Képzelet Összerendezett mozgás Társra figyelés Kreativitás Térérzékelés Kreativitás Testséma ismeret Tempóérzék Esztétikus mozgás Gyors reagáló képesség Gyors, ügyes mozgás Harmonikus együttmozgás Térészlelés Színészlelés Szem-kéz koordináció Kreativitás Hallás Mozgáskoordináció Esztétikus mozgás Kreativitás Gyors reagáló képesség Egymásra figyelés Helyes testtartás Porolók kendő Kendő Kosár Kendő Szoknya Színkocka Kendő Szoknya Keszkenő

6 - 4 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz FEBRUÁR fejlesztés "Keresd a mamádat!" Képzelet, beleélő képesség "Lufi vagy" Testséma ismeret "Mire gondoltam?" Önismereti játék Önarckép tükörrel Z:Éneklés készségfejlesztés Nevek éneklése mozdulatokkal kísérve,légzőgyakorlatok M:Páros lábbal szökdelés NSZ:Farsang,télbúcsúztató Z:Magas-mély közötti különbség (csujogatók hangszerrel) M:Sergés,szökellés Z:Frontváltás mondókára. Térérzékelés fejlesztése M:Záró lépés előre Z:Ritmusgyakorlatok tapssal (dalok) M:Tanult motívumok körben - Tüzet viszek Lázár Katalin: Népi j. 131.o. - Hol jársz, hol kelsz Játék - mozdulat - tánc 126.o. Játék: A farkas és a bárány ZH:A karádi faluvégen - Míg a fejed vakarod - A csengeri piacon Játék - mozdulat - tánc 52.o. - Tüzet viszek Lázár Katalin: Népi j. 131.o. Játék:söprűs vagy botos - Héja,héja lakatos (mond) - Erzsébet asszony Játék és tánc az óvodában 20.o. - Fürdik a kácsa Lázár Katalin: Népi j. 113.o. Játék: Párnás - Róka,róka köztetek Lázár Katalin: Népi j. 130.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 237.o. Játék:Mérges pulyka Bizalom Auditív észlelés Emlékezet Téri tájékozódás Éneklési készség Beszédkészség Ügyesség versenyszellem Képzelet Beleélő képesség Zenei formaérzék Összerendezett mozgás Egyensúlyérzék Metrumérzék Gyors reagáló kép. Testséma ismeret Kreativitás Gyors reagáló kép. Esztétikus mozgás Ritmusérzék Mozgáskoordináció Ügyesség Kendők Szoknya Farkas, bárány fejdísz Söprű vagy bot Kalap, kendő párna kendő

7 - 5 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz ÁPRILIS MÁRCIUS fejlesztés Mozogj, ahogy látod!, emlékezet Indiánfutás Kreativitás, figyelem, emlékezet Mozdulatsor - emlékezet Mi változott? fejlesztés Figyeld a mozgásom! NSZ:Tavaszköszöntés Z:Dallamfelismerés M:Páros-egy lábbal szökellés tapssal Z:Dallamvisszangjáték Légzőgyakorlatok M:Tánc vállfogással Z:Ritmusgyakorlatok eszközzel (vesszőkarika) mondókával M:térd ütögető, csapások Z:Visszhang 4/4-es ütem (ritmusország játék) M:Ugrás táncmozdulatok,karlengetéssel,tapssal NSZ:Húsvéti ünnepek Z:ti-ti-tá ritmus tapssal kilépés körben,járás közben M:Höcögő - Tavaszi mondókák - A csengeri piacon Játék - mozdulat - tánc 52.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. Játék: Kakas bácsi ZH:Sándor napján - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Mély kútba tekintek Játék - mozdulat - tánc 119.o. - Tavaszi mondóka Játék:Éneklő róka (hallásfejlesztés) - Egyszer voltam nálatok - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Erzsébet asszony Játék és tánc az óvodában 20.o. Játék. Nyuszibál - Egyszer voltam nálatok - Án tán tilitom Így tedd rá! 48.o. - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. Játék: Kígyócska - Hogy a csibe? - Miért küldött Játék - mozdulat - tánc 112.o. - Érik a meggyfa - Játék: Futójáték különböző hangszerek hangjára,különböző helyekre kell futni Zenei formaérzék Összerendezett mozgás Egymásra figyelés Gyorsaság Ügyesség Gyors reagáló kép. Kreativitás Ellazulás Egyensúlyérzék Egyöntetű, esztétikus mozgás Hallás Ritmusérzék Egyensúlyérzék Metrumérzék Összerendezett mozgás Ritmusérzék Emlékezet Egymásra figyelés Mozgáskoordináció Metrumérzék Gyors reagáló kép. magnó bot magnó magnó Dob Hangszerek

8 - 6 - A tevékenység ideje Speciális tevékenységelem A tevékenység feladata Tervezett tevékenység tartalma Képesség- fejlesztés Eszköz MÁJUS ÁPRILIS Képzelet "Hóemberek" Testséma "Csináld, amit mutatok!" "Színkocka" fejlesztés "Keresd a mamádat!" Képzelet, beleélő képesség "Lufi vagy" Testséma ismeret "Mire gondoltam?" Z:Egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal zenére M:Páros tánc különböző kézjátékkal Z:Ritmus gyakorlatok párban,egymással szemben M: kétlépéses csárdás Z:Ritmusgyakorlatok játékos mozgásokkal M:Tánc körben különböző térformákkal (csiga, hullámvonal) Z: ritmusgyakorlatok ritmusbottal M: páros vonulás, szökellés NSZ: májusfa állítás Z: metrumérzék fejlesztése mondókával M: vonulás kapu alatt Járás-, futásgyakorlatok népzenére Táncház közösen a szülőkkel élő népzenére - Árok szélén gödörbe (mondóka) - Hogy a csibe? - Itt ül egy kis kosárba Lázár Katalin: Népi j. 237.o. Játék: Hogy a kakas? - Egybe bögybe keszkenőbe (mondóka) - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Érik a dinnye Játék: A pingvin és hal (zene-csend váltakozása) - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Boglya tetején Így tedd rá! 27.o. - Három csillag Játék: Kakasbál - Párom, párom Cibri cibri 33.o. - Érik a meggyfa Így tedd rá! 35.o. Játék: Futótűz - Bújj,bújj zöldág Lázár Katalin: Népi j. 177.o. - Húzd, húzd magadat Lázár Katalin: Népi j. 178.o. - Gyön Gyuri bátyám (mondóka) Játék: Várostrom Közös játékok: - Hogy a csibe? - Boglya tetején - Sziámi ikrek Játék: Vigyázz a vízre! Ritmusérzék Együttműködés Emlékezet Metrumérzék Egymásra figyelés versenyszellem Kreativitás Ritmusérzék Együttműködés Gyors reagáló kép. Szép testtartás Ritmusérzék Egymásra figyelés Esztétikus mozgás emlékezet Szem-kéz koordináció Térérzékelés Metrumérzék Kudarctűrés Közösségi érzés Egymásra figyelés Egyensúlyérzék Szem-kéz-láb koordináció Korona szoknya magnó Fejdísz bot Ritmusboto k Szalagok Hangszerek rongylabdák Kosár Konzerves dobozok Népi hangszerek Vizespohár lufik

9 4. A tehetséggondozó tevékenység kimenete (a teljesítés követelményeinek leírása) Legyenek képesek egyenletes járásra folyamatos mozgás végzésére, váltott lábbal is mozdulatok végzésére Mozgás közben tudjanak tempót tartani, tempót váltani mozgástempójuk legyen egyenletes, gyors Legyenek képesek bonyolultabb mozgások végzésére(forgások, szökellés) Térformákat tudják esztétikusan, arányosan kialakítani Táncos mozgások végzése esztétikus, egyöntetű, rugalmas legyen. A játékos mozgásaik ritmikusak legyenek Tudják mozgásaikat a feladathoz igazítani,koordinált, összerendezett mozgás jellemezze őket legyenek képesek egyszerű tánclépések elsajátítására, párban táncolásra. 5. A tehetséggondozó tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása: A gyerekeknek jelentsen örömet a táncos-mozgásos tevékenység, örömmel hallgassák a magyar népzenét. Szívesen vegyenek részt a népi játékokban és táncokban. Mozgásukat jellemezze a jól koordináltság. Fejlett ritmusérzékkel, térérzékkel, alkalmazkodó készséggel és esztétikai érzékkel rendelkezzenek. Érzelmi életük gazdagodjon a gyerektánc által. Szakirodalom: Barabás Krisztina: Cibri, cibri... Hagyományok Háza Budapest Így tedd rá! Táncos mozgásfejlesztés az óvodában Budainé Balatoni Katalin - Ráckeve Játék - mozdulat - tánc Czinóber Klára - Wirkerné Vasvári Éva Hagyományok Háza Játék és tánc az óvodában Foltin Jolán - Tarján T. Katalin Nyomda Kft Magyar gyermekjáték gyűjtemény Holnap Kiadó Budapest Lázár Katalin: Népi játékok 1997.

10 JÁTÉKGYŰJTEMÉNY GYERMEKTÁNC TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMHOZ I. Ismerkedő játékok I. 1. SZERVUSZ JÁTÉK A gyerekek körben ülnek. Egyikük elindul a körön kívül neki nincs helye a körben -, majd megérint valakit. Ő feláll és elindul ellentétes irányba. Amikor szembetalálkoznak, kezet fognak és bemutatkoznak. Szervusz, Kata vagyok! Szervusz, Csabi vagyok! Majd a Fussunk - Fussunk párbeszéd következik. A párbeszéd végéig nem engedhetik el egymás kezét. Ezután megfordulnak és visszafutnak arra, amerről jöttek, az üres hely elfoglalására. A játék alkalmat ad arra, hogy rögzítsék egymás nevét, megismerjék az illemet bemutatkozáskor (egymás szemébe kell nézni, megvárni, amíg a másik beszél, jobb kézzel kell kezet fogni), emellett fejlődik mozgásuk, kommunikációs készségük is. I. 2. PÓKHÁLÓ A gyerekek körben helyezkednek el. Fonalgombolyagot dobnak a körben bárkinek. Aki megkapja, bemutatkozik, esetleg egyéb fontos információt mond magáról. A végén a kialakult pókhálót visszafejtve, újra elmondhatjuk most már a társakról megtudott információkat. II. Mozgásfejlesztő játékok II. 1. VÁROSTROM 6-8 építőelemből várat építünk, ezt kell eltalálni rongyból készült labdával. Aki mindet le tudja dönteni egy dobással, az a győztes. A játék során fejlődik a szem-kéz koordináció, a térlátás, a figyelem és a kudarctűrő képesség is a gyermek mozgása mellett. II. 2. LABDÁK A KOSÁRBAN A játéktér közepén elhelyezünk egy kosarat teli kislabdával. A kosár két szemben lévő oldalára választunk egy-egy gyermeket, akiknek az a feladatuk, hogy térdelve dobálják ki a

11 kosárban lévő labdákat, a többi gyermek gyorsan felkapja és visszadobja azokat a kosárba. A kívülállók azon mesterkednek, hogy a kosár sohasem legyen üres, míg a kosár melletti két gyermek azon, hogy kiürüljön a kosár. A játék addig tart, míg végül kiürül a kosár. A játék az ügyes, gyors mozgás mellett fejleszti az összpontosított figyelmet, a finommotorikát, a gyors reagáló képességet, a szem-kéz koordinációt. II. 3. MOZDULATSOR A gyermekek félkörben ülnek. A szélső középre megy és valamilyen mozdulatot tesz, a következő gyermek melléáll, majd megismétli a társa mozdulatát utána ő is kitalál egy mozdulatot. A játék addig folytatódik, ameddig képesek társaik mozgását sorban megismételni és újabbat kitalálni. A játék végén szóban is elsorolhatják, ki mit csinált. A játék a mozgáson kívül fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a finommozgást, a beszédet ( testrészek megnevezése, amivel a mozgás történt ) II.4. MESE NÉMAJÁTÉKKAL Az óvónő előad egy jól ismert történetet. A gyerekek némán, mozgással, mimikával próbálják azt előadni. Amikor már többször játszottuk ezt a játékot, egy gyermek eljátszik egy mesét mozgással, mimikával, a többiek próbálják kitalálni, melyik lehet ez a mese. A játék fejleszti a verbális emlékezetet, a kreativitást, a képzeletet,a metakommunikációs képességeket. III. Testséma fejlesztő játékok III. 1. MIRE GONDOLTAM? Gondolunk egy testrészre és ezt körülírva elmondjuk. A gyermekeknek ki kell találniuk, mire gondoltunk. Pl. a fej és a váll között van. Segítségükkel öltözünk. Táncolunk velük. A játék a testséma ismeret mellett fejleszti a gyermekek figyelmét, beszédét és a gondolkodást. III. 2. CSINÁLD, AMIT MUTATOK! A játékirányító, aki lehet felnőtt, vagy egy ügyesebb gyermek, a kezével, szemével, arcjátékával instrukciót ad egy gyermeknek, amit annak végre kell hajtania. Pl. a kezével mutatja, hogy álljon fel, magához inti, majd mutatja, hogy feküdjön hanyatt és a fejét fordítsa balra. Ezután a mozgást végrehajtó gyermek szóban is kifejezheti, mit kellett csinálnia. A

12 játék fejleszti a gyermekek mozgását, metakommunikatív és kommunikációs készségét, a figyelmet, a gondolkodást és a kreativitást. IV. Képzelet és beleélő képesség fejlesztő játékok IV. 1. HÓEMBER A gyerekek lazán, szétszórtan helyezkednek el a játéktéren. Az óvónő mesélni kezd: Közeledik a tavasz, egyre melegebb az idő, a hóember egyre karcsúbb, egyre kisebb lesz. Lassan olvad, végül csak egy tócsa marad belőle. A játék fejleszti a képzelet és beleélő képesség mellett a figyelmet, a mozgást is. IV. 2. LUFI VAGY A gyerekek a lufik, akiket az óvónő fúj fel egyre nagyobbra, keményebbre, majd mielőtt kipukkadnának, lassan kiereszti belőlük a levegőt, amíg puha gumidarab nem lesz a lufikból. Ez a játék koncentrálásra készteti a gyermekeket, megtanítja őket feszíteni, lazítani, miközben fejlődik, figyelmük, képzeletük. IV. 3. HÓPELYHEK TÁNCA A gyerekek a hópelyhek. El kell képzelniük, hogyan szállnak a szélben a hópelyhek, hogyan táncolnak. Ehhez komolyzene szól. A játék során fejlődik az esztétikus mozgás, a kreativitás a koncentráció a beleélő képesség mellett. V. Percepció figyelem - emlékezetfejlesztő játékok V. 1. MI VÁLTOZOTT? Egy gyermek ruháját, kinézetét jól megfigyelik a többiek, majd odakint változtatunk rajta több dolgot, ezeket a változásokat kell észrevenni a gyerekeknek. A játék fejleszti a vizuális percepciót, a megfigyelőképességet, a vizuális memóriát, a figyelmet, az önuralmat. V. 2. INDIÁNFUTÁS 3-6 gyermeket kiküldünk a teremből. Ők kinn egy sorrendet állítanak fel maguk között, majd így, oszlopba rendeződve befutnak a terembe, tesznek egy kört, majd kifutnak a teremből.

13 Amikor visszajönnek, a többieknek kell őket a látott sorrendbe visszarendezni. Kiválóan alkalmas a megfigyelőképesség és az emlékezet fejlesztésére. V. 3. TÜKÖRJÁTÉK Rengeteg variációs lehetőséget hordoz magában a játék. Játszhatjuk úgy, hogy az óvónő mutat, a gyerekek utánozzák, vagy párokban, hogy az egyik gyerek a tükörkép, a másik az igazi. Tükrözhetünk mozdulatokat, arcjátékot, gesztusokat, nyelvjátékot. Nagymértékben fejleszti a figyelmet, a kifejező készséget, az egymásra figyelést, a metakommunikációt, emellett oldja a feszültséget. V. 4. FIGYELD A MOZGÁSOM! Az óvónő mutat valamilyen mozdulatot, vagy cselekvéssort, a gyerekek ezt próbálják utánozni. A mozgás mellett jól fejlődik a vizuális percepció és a vizuális memória. V. 5. FUTÓTŰZ Félkörbe állunk, az óvónő elindít egy 2/4-es ritmust ritmushangszerrel. A gyerekek futótűzként adják át ezt egymásnak. A játék fejleszti a figyelmet, az auditív emlékezetet, a ritmusérzéket, az egymásra való figyelést. V. 6. KERESD A MAMÁDAT! A gyerekek közül választunk tyúkanyót, tehenet, anyacicát, kutyamamát és választunk állatgyerekeket, akiknek bekötjük a szemét. A mamák utánozzák az adott állat hangját, kicsinyeiknek így kell odatalálni hozzájuk. A játék fejleszti az auditív észlelést, a figyelmet, a hallás alapján történő térben való tájékozódást, erősíti a bizalmat. V. 7. SZÍNKOCKA Készítünk egy nagy színes kockát, amelynek minden oldala más színű. Minden színhez hozzárendel az óvónő egy feladatot. A gyermek dob a kockával, és amilyen színt dobott, ahhoz tartozó feladatot végre kell hajtania. (Pl. PIROS: menj végig az egyensúlyozón, visszafelé páros lábon szökdelve haladj, KÉK: tenyéren-talpon mássz végig az egyensúlyozón, vissza egy lábon szökdelve haladj ) A játék fejleszti a térészlelést, a színészlelést a mozgást, a memóriát, a szem-kéz, szem-láb koordinációt, a testsémát.

14 V. 8. VIGYÁZZ A VÍZRE! A gyerekeknek leragasztott vonalakon vagy padon kell egyensúlyozva végigmenni kezükben egy pohár vízzel úgy, hogy az ne lötyögjön ki. Fejlődik a játék során az egyensúlyérzék, a szem fixációs működése, a szem kéz - láb koordinált működése, valamint a figyelem. V. 9. MOZOGJ, AHOGY LÁTOD! Kártyákra pálcika embereket rajzolunk valamilyen mozgás, mozdulat kifejezésével. Ezeket egyenként felmutatjuk, a gyerekek megpróbálják a látott mozgást utánozni. Később úgy játsszuk, hogy felmutatjuk a kártyát, majd eltesszük. A gyerekek emlékezetből próbálják elvégezni az előzetesen látott mozgást. Több kártyát is mutathatunk egymás után, ezt kell sorba lemozogni a gyerekeknek. A játék jól fejleszti a mozgásos észlelést, a rajzok mozgásban való leképezésével, ugyanakkor az emlékezetet is. V. 10. VISSZHANG-JÁTÉK A gyerekeknek az óvónő szavakat hangoztat tagoltan, dalolva, akiknek arra kell törekedniük, hogy mindent pontosan a hallottak alapján visszaadjanak, mint a visszhang. A játék fejleszti a hallást, a beszédhallást, az auditív memóriát ás a tiszta artikulációt. VI. Zenei és zenéhez kötött játékok VI. 1. SZIÁMI IKREK ZENÉRE Párban játsszuk. Szól a zene, a gyerekek összeragadva táncolnak, mozognak ( pl. gyufásdobozzal az orrukon, ropival a szájukban, lufival, kislabdával a homlokukhoz szorítva.) A játék során fejlődik mozgásuk, az egymásra figyelés, a kreativitásuk, az egyensúlyérzékük, a térészlelésük. VI. 2. A RÓKA PÁVÁRA VADÁSZIK A róka várakozik. A többiek pávaként, kecsesen mozogva, hátratartott karokkal mozognak a zenére. Ha a zene elhallgat, indulhat a róka vadászni, próbál pávát fogni. Akit megfogott, leül. Ha a zene ismét megszólal, akkor a róka félreáll, a pávák ismét táncolnak. A játék addig folytatódik, míg minden pávát el nem kap a róka. A játék fejleszti az esztétikus mozgást, a

15 kreativitást, a gyors reagáló képességet, az egymásra figyelést, a metrumérzéket, a helyes testtartást, a kudarctűrést, a versenyszellemet. VI. 3. PÁRNÁS Körben állnak a gyerekek, szól a zene. Elindítunk egy, vagy két párnát. Ha a zene elhallgat, akinél épp a párna van, az kiesik a játékból, de játszhatjuk úgy is, hogy büntetést kell végrehajtania. A játék fejleszti a gyors reagáló képességet, a figyelmet, a kreativitást, találékonyságot. VI. 4. SÖPRŰS VAGY BOTOS Párban táncolnak a gyerekek. Egy valaki söprűvel, vagy bottal táncol. Ha megunja, földhöz vágja az eszközt, ekkor mindenkinek, köztük neki is más párt kell választania, így folytatódik a tánc. A játék fejleszti a figyelmet, gyors reagáló képességet, az esztétikus mozgást, a metrumérzéket. VI. 5. ÉNEKLŐ RÓKA Egy gyermek kimegy a teremből, ő a nyúl. A többiek körbe ülnek törökülésben. Egy gyermeket kiválasztunk a körben, ő lesz a róka, neki halkan dúdolnia kell egy dallamot. A többiek úgy tesznek, mintha ők is dúdolnának. Bejöhet a nyúl, akinek ki kell találnia, ki a róka. Ha kitalálja, akkor helyet cserélnek, ha nem, akkor a róka felpattan és megkergeti a nyulat. A játék során fejlődik az auditív figyelem, a fegyelem, a gyors reagáló képesség, a dallam improvizáció segítségével a kreativitás. VI. 6. HANGSZERES Három hangszerrel játsszuk a játékot. Körbe futnak a gyerekek. Mindegyik hangszer megszólalásakor más helyre kell futni, vagy más mozdulatot kell végrehajtani, amit előre megbeszélünk a gyerekekkel. A játék fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a mozgást. VI. 7. MOZGÁSCSERE Szól a zene, a gyerekek két csapatban vannak (pl. két vonalsorban egymással szemben, hogy jól lássák egymást), mindkét csapat más-más mozgást végez. Jelre, ami lehet dobszó, mozgást cserélnek. A játék fejleszti a figyelmet, az emlékezetet, a harmonikus, egyöntetű mozgást.

16 VI. 8. AUTÓZÁS NÉPZENÉRE BIZALOMJÁTÉK A játékot párban játsszuk. Egyik gyerek elöl áll becsukott szemmel, másik a háta mögött a vállát fogja ő az irányító. Zenére járnak, ha a zene elhallgat, megállnak és szerepet cserélnek. Ez a játék fejleszti a bizalmat egymás iránt, a térérzéket, a figyelmet, az egymásra figyelést. VI. 9. SZOBORJÁTÉK NÉPZENÉRE Amíg a zene szól, táncolnak a gyerekek, amint elhallgat, szoborrá kell merevedniük. Aki megmozdul, kiesik a játékból. A játék során fejlődik az esztétikus, harmonikus mozgás, a gyors reagáló képesség, a figyelem, a versenyszellem, a kudarctűrés, a fegyelem. VI. 10. A PINGVIN ÉS A HAL Amíg a zene szól, a gyerekek a pingvinek mozgását utánozva járnak megfeszített háttal, karral, lábbal, totyogva, kifelé fordított lábfejjel. Amikor elhallgat a zene, halakká változnak megállnak, fej fölött összezárt tenyérrel, összezárt lábakkal hullámzó mozgást végeznek. Fejlődik a gyerekek metrumérzéke, mozgása, figyelme, fegyelme és a gyors reagáló képessége. VI. 11. KÍGYÓCSKA A gyerekek összefogódzva járnak kígyózva zenére. Ha a zene elhallgat, le kell guggolniuk, ha újra szól a zene, akkor újra kígyózva járhatnak. A játék során fejlődik a gyerekek mozgása, az egymásra figyelés, a figyelem, a gyors reagáló képesség és a metrumérzék. VI. 12. NYUSZIBÁL A gyerekek mind addig, amíg a zene szól - páros lábon szökdelnek, kezüket előre tartva, ők a nyulak. Ha a zene elhallgat, hazaugrálnak a kijelölt házba. Ha ismét megszólal a zene, megint ugrálhatnak. A játék során fejlődik a mozgás, a metrumérzék, a figyelem. VII. Mozgásos népi játékok párbeszéddel, szöveggel VII. 1. KAKAS BÁCSI A gyerekek körben állnak, egy gyermek a kakas bácsi, kis pálcát tart a kezében, ez a furulya. A többi kérdi tőle:

17 - Hová, hová, kakas bácsi? - A vásárba, kikirikí. - Mit vásárol kakas bácsi? - Zöld furulyát, kikirikí. - Hát hogy fújja, kakas bácsi? - Így ni, így ni, így ni, így ni! és mutatja a pálcával, hogy furulyázik. A gyerekek szétfutnak, a kakas bácsi utánuk, és akit megérint a pálcával, az lesz helyette a kakas bácsi. VII. 2. A GAZDA ÉS A KECSKE A gyerekek körben állnak, egy gyermek a körön kívül áll, ő a gazda, egy pedig a kör közepén, ő a kecske. A gazda kérdi a körben állóktól: - Nem láttátok a kecskémet? Mindegyik mondja: - Nem! Egy gyermek, akire rámutatunk, mondja: - Itt van egy a szőlőben! Gazda: - Kecske, kecske! Mit csinálsz a szőlőmbe? Kecske: - Szőlőt enném, ha vóna! - Kapáltad-e? - Most kapálom! - Gyomláltad-e? - Most gyomlálom! - Öntözted-e? - Most öntözöm! - Nem félsz, hogy agyonlőlek? - Nem biz én! Itt is lik, ott is lik. Aztán bújva kergetik egymást. Ha a gazda a kecskét megfogja, ő lesz a kecske, egy másik gyerek a gazda.

18 VII. 3. HÁZATLAN MÓKUS A gyerekek mókusok, akik babzsákon ülnek, ez a házuk. Egy gyermek szabadon áll és a következő versikével csalogatja ki a mókusokat az odúból: Mókus, mókus, fürge mókus, Esik eső, fúj a szél. Siess hamar, keress házat, Nemsokára itt a tél! Ki a házból kismókusok! Erre a gyerekek futni kezdenek és másik házat keresnek maguknak a szabadon állóval együtt. Akinek nem jut ház, az mondja a versikét a következő játékban. VII. 4. HOGY A KAKAS? A gyerekek kettős körben állnak fel, pontosan egymás mögött. A belsők leguggolnak, ők a kakasok, mögöttük állnak az eladók. Egy gyermek a vevő, aki körbe jár, majd az egyik árus előtt megállva megkérdi: - Hogy a kakas? - Három garas! - Hát a tyúk? - Az is úgy! - Hát a jérce? - Szaladj érte! - Add alább! Nem adom! Inkább körülszaladom! Ekkor kezet fognak, majd ellentétes irányba körülszaladják a kört. Az győz, aki előbb ér vissza és áll be a kakas mögé. VII. 5. SZEMBEKÖTŐS CICA A gyerekek az egerek, megkérdik a bekötött szemű cicától: - Macska, macska mit keressz? - Egeret, egeret! - Fogj meg engem, ha lehet! A macska elindul egeret fogni. Az egerek tapsolva mondják: Itt árulják a szilvát, Ropogtatják a magját! Ha egyet megfogott, kérdik tőle az egerek:

19 - Macska, macska mit fogtál? - Egeret! - Mi a neve? Megtapogathatja, vagy mondhatja: Cincogj egyet! és próbálja kitalálni, hogy ki az. VII. 6. RAVASZ RÓKA A gyerekek behunyt szemmel körbe állnak. A játékvezető a körön kívül járva valakit megérint, az lesz a ravasz róka. Kinyithatják a szemüket, majd megkérdezik kétszer: Hol vagy te ravasz róka? A róka csak a másodszori kérdésre felel: Itt vagyok! Ekkor kergetni kezdi a menekülő gyerekeket. Amelyik róka a legtöbb gyermeket fogta meg, az a legügyesebb. VII. 7. A FARKAS ÉS A BÁRÁNY Körbe fogódznak a gyerekek, a bárány beáll a körbe, a farkas meg a körön kívül marad, a kört kerülgetve. A körben állók mondják: Tányértalpas, lompos farkas, Huss el innen, huss, huss, huss! Nem engedjük a báránykát, Fuss el innen, fuss, fuss, fuss! A farkas üldözőbe veszi a bárányt, aki a feltartott karok alatt, ki, majd beszalad: a körbeliek pedig a farkas előtt lebocsájtják karjaikat, hogy a bárányt megvédjék. Játék közben, mikor a bárány bent van, így mondókáznak: Bent a bárány, kint a farkas, Huss el innen lompos farkas! Ha pedig a farkas bent van: Kint a bárány, bent a farkas, Nem eresztünk ki te farkas! Végre a farkas győz, a bárányt megfogja. S most újra kezdik a játékot. VII. 8. MÉRGES PULYKA Rajzolunk egy nagy kört, ez a mérges pulyka kertje. Középre egy labdát helyezünk. A mérges pulyka ezt őrzi egy kendővel a kezében. A gyerekek a körön kívül állva ezt mondogatják:

20 Szebb a páva, mint a pulyka, A pulykának rút az orra, Rút, rút, rút. A körbe belépve igyekeznek a labdát elvenni. Akit a pulyka a kendővel megérint, az kiesik a játékból. Akinek sikerült a labdát megkaparintania, az lesz a következő pulyka. VII. 9. ŐZECSKE A gyerekek összefogódzva a középre állított őzecske körül így mondják: Itt van egy kis kertecske, Benne szép kis őzecske. A kicsi őz mit eszik? Zöld levelet, ha tetszik. Arra, erre kis őzike, Ugrál, táncol, mint a kecske. Doromboló kerekecske, Nem fogsz meg, nem, Kis őzecske! A mondóka után szétfutnak, s akit az őzecske megfog, az áll be középre új őzecskének. VII. 10. EGEREK ÉS A CICA A gyerekek párban állnak, ők az egerek. Velük szemben néhány lépésre a cica helyezkedik el. Az egerek ezt mondják. Cica legyen, kinek nincsen párja! Egymás kezét elengedve szétfutnak, közben igyekeznek új párt találni. A cica igyekszik valamelyiket megfogni. A pár nélkül maradt lesz az új cica. VII. 11. LIBÁSDI A játéktér egyik felén a libák a tóban úszkálnak. A túlsó oldalon áll a gazdasszony, közöttük középen a róka. A gazdasszony odaszól a libákhoz és azok válaszolnak: - Libuskáim, gyertek haza! - Jaj! Elkap a róka! - Hol van hát a róka koma? - Kertek alatt, nézz csak oda!

Mozdulatiskola és nyelvtanulás

Mozdulatiskola és nyelvtanulás Mozdulatiskola és nyelvtanulás Seper Mariann A nyelvtanítás, különösen az óvodás és kisiskolás gyermekeknél, kiválóan összekapcsolható a mozgással, tánccal. Saját magam magyar és néptáncszakos tanár vagyok,

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE 5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE A sikeres óvodai zenei nevelés feltétele a céltudatos, tervszerű nevelőmunka. Egy-egy zenei foglalkozás meghatározott zenei feladatot old meg, ehhez a legmegfelelőbb

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel.

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel. PROGRAM 1-3. alkalom TEVÉKENYSÉG /CÉL Mozgásfejlesztés és csapatépítés FOGLALKOZÁS ritmus-és egyensúlyfejlesztő gyakorlatok sorversenyek, RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Demény Piroska DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Drámapedagógiai játékkönyv 7 15 éveseknek (Folytatás előző lapszámunkból) 3. óra Téma: Része vagyok az egésznek Célok, fejlesztési követelmények Csoportépítés,

Részletesebben

Mozgás tervezet I. BEVEZETŐ RÉSZ

Mozgás tervezet I. BEVEZETŐ RÉSZ Mozgás tervezet Tevékenység vezetője: Zsidi Sára hallgató munkája alapján Helyettese: Mentor óvodapedagógus neve:... Helyszín (óvoda neve, címe):.. /udvar A tevékenység időpontja:. délelőtti játék idő

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

1. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Csizmadia Károlyné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója Érd, 2013. Felülvizsgálva:

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Farsangi hét: Hétfő Mókus nagycsoport Micimackó nagycsoport Reggeli beszélgetés Mi kell a sütéshez? Ki tudja mi az a kiszebáb? Matematika jellegű tevékenység

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS. 1-4. évfolyam. (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg)

TÁNC ÉS MOZGÁS. 1-4. évfolyam. (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg) TÁNC ÉS MOZGÁS 1-4. évfolyam (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg) A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme lehetne, ha az alapfokú ismereteket

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

A magyar népi játékok tantárgyi integrálhatósága és pedagógiai lehetőségei az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában

A magyar népi játékok tantárgyi integrálhatósága és pedagógiai lehetőségei az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában A magyar népi játékok tantárgyi integrálhatósága és pedagógiai lehetőségei az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában BUDAINÉ BALATONI Katalin, ZSÓTÉR Boglárka Örökös Oktatási Stúdió, Tök & Budapesti

Részletesebben

Helyi Nevelési Programot segítő módszertani gyűjtemény (Farsang)

Helyi Nevelési Programot segítő módszertani gyűjtemény (Farsang) Önálló intézmény innováció Helyi Nevelési Programot segítő módszertani gyűjtemény (Farsang) 2010. Tématerv javaslat 6-7 éves gyermekek számára Téma: Farsang Cél: Farsangi álarcok - Egyéni tervezés megvalósítása

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

Népi gyermekjátékok táncok az óvodában a játék, a játékosság hozzátartozik életünkhöz, végigkísér és vigaszt nyújt az életben. 1

Népi gyermekjátékok táncok az óvodában a játék, a játékosság hozzátartozik életünkhöz, végigkísér és vigaszt nyújt az életben. 1 Polgár Edit, óvodapedagógus Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Abda Népi gyermekjátékok táncok az óvodában a játék, a játékosság hozzátartozik életünkhöz, végigkísér és vigaszt nyújt

Részletesebben

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer Magyar Népi Küzdelmi Játékok Futárméta Versenyrendszer A versenyszabályokat az Országos Baranta Szövetség adja ki, azok felhasználása, sokszorosítása, felhasználása csak a Szövetség engedélyével történhet.

Részletesebben

Játékórák 2. osztály Készítette: Árvai Csilla

Játékórák 2. osztály Készítette: Árvai Csilla Játékórák 2. osztály Készítette: Árvai Csilla Óra Az óra A játék leírása anyaga Az 1. osztályban tanult játékok felelevenítése 1-2. 3. Csapatkerülő labdával A játékosokat 3 vagy 4 csapatra osztjuk, s a

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK. Angol fogó. Lopják a szőlőt. Keresztező fogó. Láncos fogó. Majom játék

ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK. Angol fogó. Lopják a szőlőt. Keresztező fogó. Láncos fogó. Majom játék ÖKO JÁTÉKOK 1. FOGÓJÁTÉKOK Angol fogó A fogó neve az angoloknál: mumus. Fás-füves térségen kergeti a futókat a fogó. Azokat nem foghatja meg a mumus, akik egy fát megérintenek, mert az ördög semmitől sem

Részletesebben

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda VÍZ VILÁGNAPJA 2013 Lellei Óvoda Víz világnapja projekt-3-4 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Értelmi: Eső festése ujjnyomatokkal. Cél: Fejlődjön taktilis észlelésük és finommotorikájuk

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV Az Akrobatikus Rock and Roll tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül az Akrobatikus Rock and Roll minél teljesebb megismerésére, segítse

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

Játékok könyve III. Új játékok

Játékok könyve III. Új játékok Játékok könyve III. Új játékok 1. Diókovács Kellékek: L alakú kályhacső, dió, kalapács, üllő. A játékosok száma: Minimum 3. Előkészületek: A játékvezető úgy helyezi az L alakú kályhavasat, hogy annak alsó

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Gyere velem a vásárba!

Gyere velem a vásárba! Gyere velem a vásárba! Apa Andris fiam, milyen nap van ma? 1. gyerek Vasárnap. Az ám! De milyen vasárnap? 2. gyerek Hát vásárnap! Méghozzá a szomszéd faluban, Reziben! 1. gyerek Mihály-napi vásár! Jaj,

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

fogy2belso.qxd 5/21/09 10:36 PM Page 1 TISZTELT OLVASÓ!

fogy2belso.qxd 5/21/09 10:36 PM Page 1 TISZTELT OLVASÓ! fogy2belso.qxd 5/21/09 10:36 PM Page 1 TISZTELT OLVASÓ! A Mozgással az Egészségért címû kiadványsorozat az ÖTM Sport Szakállamtitkárság támogatásával és a Magyar Gyógytornászok Társaságának közremûködésével

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE!

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! 49 ITT ÜLTETTEM EGY SZEM BORSÓT Itt ültettem egy szem borsót, Itt kelt ki, Te meg, pajtás, eredj ki! 50 KIS SÁMLI, NAGY SÁMLI Kis sámli, nagy sámli,

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

A SZAVAK: 1. PRÓBA 2. PRÓBA 3. PRÓBA PONTSZÁM patika muskátli jelzőlámpa suszter kankalin útszűkület kuglóf gondola búzakalász töltőtoll

A SZAVAK: 1. PRÓBA 2. PRÓBA 3. PRÓBA PONTSZÁM patika muskátli jelzőlámpa suszter kankalin útszűkület kuglóf gondola búzakalász töltőtoll 1.) Beszédprodukció Helyesen artikulálva, közepes tempóban mondja el az első szót a gyermekének. Majd kérje meg, hogy ismételje el Ő is. Ha helyesen ismételte, akkor 3 pontot kap, s léphetnek tovább a

Részletesebben

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre Kollár Zsolt Játékok könyve Játékok vidám összejövetelekre Egy ilyen játékgyûjteményt egyedül nem lehet jól megírni. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik véleményükkel, ötleteikkel segítették,

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs Elõszó A gyakorlatgyûjtemény története 1978-

Részletesebben

Szereplők: Síkbábok:

Szereplők: Síkbábok: A kis gömböc Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2010-ben. A Duna Menti Tavasz országos döntájén Nívódíjat kaptak. Vezetők: Dolinsky Irén, Vezér Zsófia, Vezérné Gonda Klára 63 64 (Jön a gazda, terel egy

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Cél Kapd el a Szfinxet! w w w.var Öazrösmbetetuli. houlv a s á ws w- wv.adriászzslebxeiatûteszt.hu tart S

Cél Kapd el a Szfinxet! w w w.var Öazrösmbetetuli. houlv a s á ws w- wv.adriászzslebxeiatûteszt.hu tart S Cél Kapd el a Szfinxet! Start Kapd el a Szfinxet! A játékot 2-4 játékos játszhatja. Szükséges kellékek: bábuk, dobókocka, szó-kép kártyák, szerencsekártyák, mozgáskártyák, ritmuskártyák, játéktábla A játékosok

Részletesebben

Erdei óvoda Nyárjason

Erdei óvoda Nyárjason Erdei óvoda Nyárjason Mede Erzsébet Winterné Békefi Andrea Nevelési koncepciónk a környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása, kialakítása annak érdekében, hogy a gyermek képes legyen a szűkebb

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 1. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 1. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Jó éjszakát, Vasarely!

Jó éjszakát, Vasarely! Jó éjszakát, Vasarely! Pályázat a Szépművészeti Múzeum Múzeum+ DESIGN felhívására Blaskó Ágnes Szabó Péter A pályázati anyag leírása Az Jó éjszakát, Vasarely! társasjáték esti játék a családnak. A játék

Részletesebben

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb?

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? Bővítsük közösen! Küldjétek el ötleteiteket! A legkisebb Törd a fejed Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? A legalacsonyabb Anikó alacsonyabb,

Részletesebben

5. évfolyam. Éves óraszám: 18 óra Heti óraszám: 0,5 óra

5. évfolyam. Éves óraszám: 18 óra Heti óraszám: 0,5 óra TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben