Általános adatok Tevékenység a környezetvédelmi és egységes környezetvédelmi engedély szempontjából:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános adatok Tevékenység a környezetvédelmi és egységes környezetvédelmi engedély szempontjából:"

Átírás

1 JELENTÉS A FERRO-PRESS Kft. JÁSZBERÉNY,, LAKTANYA U ALLATTTTI I TTELLEPHELLYÉN A KÖRNYEZETVÉDELMII FELADATOK ÉS KÖTELLEZETTSÉGEK TELJJESÜÜLLÉÉSÉRŐL KÉÉSSZZÜÜLLTT: : ÁPRILIS KÉSZZÍ ÍTTETTTTE:: SZABÓNÉ GARA IIRÉN KÖRNYEZZETTVÉDELLMI I SZZAKÉRTTŐ MK SZKV-vf,hu,le,zr. 1

2 Általános adatok Az érdekelt neve, telephelye: Ferro-Press Kft. - JÁSZBERÉNY, LAKATANYA U. 4. A környezetvédelmi megbízott: Szabóné Gara Irén, 5100 Jászberény, Thököly út 20. Tevékenység a környezetvédelmi és egységes környezetvédelmi engedély szempontjából: 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet számú mellékletei szerint, az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek listája alá tartozik. Egységes környezethasználati engedély száma: KÖTI KTF/ /2014. Az engedély a KTL festő és a Porszóró 1. berendezésekre vonatkozik. Jelenleg, a 2015-ben szükségessé váló porszóró berendezés, illetve a hatóság által a telephelyen már működő mosó berendezéseknek az engedélyezési eljárás alá vonása miatt, ismételt módosítás alatt van. Tevékenység a telep engedély szempontjából: Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól számú melléklet alapján a műanyaggyártás, fémfelület-kezelés és fémmegmunkálás telepengedély hatálya alá tartozik. A technológiákhoz tartozó főbb műveletek felsorolása: 1. Festés, festés javítás 2. Felület kezelt felültek mosása 3. Fémmegmunkálások, mint hegesztés, CNC alakítás, mélyhúzás, darabolás, szemcseszórás. 4. Műanyag (PS) csomagoló anyaggyártás 5. Karbantartás 6. Csomagolás, anyagmozgatás. A gyártás helyszíne: A telephely meglévő, Jászberény ipari-kereskedelmi övezetében helyezkedik el. Vezetékes gázt, elektromos áramot, városi vezetékes vizet használnak, illetve a városi szennyvízcsatorna hálózatba vannak bekötve. Ezen kívül van két saját kútjuk, amiből csak technológiai célra vesznek ki vizet. Az alkalmazott technológiák rövid minősítése általános szempontok szerint A telephely minden technológiai folyamata szabályozott, az anyagáramok mértek, a kibocsátások ismertek. Mérlegeket vásároltak a pontosabb kimutatás és nyilvántartás érdekében. A mérőeszközök hitelesítését a minőségbiztosítási rendszeren belül szabályozták. A gépek, berendezések környezethasználatának, ezen belül fő szempontként a víz, gáz és villamos energiafogyasztás elemzésével határozzák meg a csökkentési célokat, rendszeres karbantartással biztosítják a hosszú ideig 2

3 tartó, gazdaságos üzemetetést. Új gépek vásárlásával a technológiai biztonság mellett az áramfogyasztást jelentősen csökkentették. A veszélyes anyag tárolása, kezelése során az elfolyás elleni védelem a telephelyen minden műveletnél biztosítva van. A véletlen kifolyások megelőzésére kármentőket alkalmaznak. Az alapanyag felhasználást a termék-minőségi előírások szigorításával, nagy sorozatok indításával, pontos terítéktervezéssel, az alapanyagok termék méret szerint specifikált vásárlásával jelentősen csökkentették. A késztermékek megóvására saját fejlesztéssel tároló, szállító eszközöket készítettek, új tároló helyiségeket alakítottak ki, ezek jelentős eredményt hoztak a belső anyagmozgatás optimalizálásában és a szállítás miatti selejtté válás is csökkent. A vonatkozó jogszabályok rendszeres figyelése, az érintettek szükség szerinti értesítése biztosított. Az ISO 9001 és bevezetése, fenntartása, működtetése minősíti a vállalkozást. Garanciát jelent a munkavégzés körülményeire, a technológiai fegyelemre, a folyamatos fejlődésre és magas szintű ellenőrzésre, a szabályozott műveletek fenntartására. Ehhez a szükséges erőforrásokat a cég vezetése biztosítja. A dolgozók a rendszeres oktatásokon sajátítják el a szükséges ismereteket. A Ferro-Press Kft megfelelése a magyar, hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak biztosított. Ezek közül néhány fontosabbat kiemelek: évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról: a évi adatok alapján március 31-én jelentési, díjfizetési kötelességük van. P7 (NO x ) és P10 (NO x és por). LTD-ról a jelentést az ÁNYK programmal beküldték évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról: több vízjogi engedéllyel rendelkeznek, így a két saját kútjukra, a technológiai vízigényre, parkolókra, a csapadékvíz elvezetésére, különböző technológiai mosó berendezésekre. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról és 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről: 33 jelentésre kötelezett légszennyező pontforrást üzemeltetnek, jelentési, mérési, ellenőrzési kötelezettségüket az előírások szerint, évente, kétévente és ötévente teljesítik. Minden pontforrásra van engedélyük. A kötelezettségekről nyilvántartást vezetnek. Minden pontforrás, minden kibocsátott szennyezőanyag tekintetében határérték alatti kibocsátással üzemel. 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészlet-járulék kiszámításáról: a rendelet szerinti bejelentést minden évben, mind a két kútból kivett vízmennyiségre elkészítik. Kvótán felüli vízkivétel 2014-ben sem volt. 219/2004 Kormány. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról: Talaj és talajvíz mintavétel alapján a FAVI adatlapot alapjelentés formában beküldték, felülvizsgálatra nem kötelezték a Kft-t évi LVI. Törvény módosítását követően, a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról: a 3

4 csomagolási anyagok tekintetében van feladatuk. A termékdíjat részben megfizetik, részben a termékgyártó fizeti. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről: A veszélyes hulladék tárolás ezen jogszabály előírásainak megfelel. Minden hulladék tárolására vonatkozóan az üzemeltetési szabályzatot elkészítették, azt az elsőfokú környezetvédelmi hatóság jóváhagyta. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről: A korábbi rendelet szerinti KAR lapon megkérték a KTJ és KÜJ számokat, az alap bejelentést évenként, a nyilvántartási kötelezettségüket napra készen teljesítetik. A hulladék nyilvántartást a HIR-INFO programban végzik. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről: a rendelet kódolását alkalmazzák minden hulladéknál és minden környezetvédelmi nyilvántartást, jelentést ez alapján készítenek el. Az EU-s jogszabályoknak való megfelelés szerint Az EPER nyilvántartásban, amely a környezetszennyezők cégek listáját teszi közzé, a Ferro-Press Kft nem szerepel. A működtetett technológiák szabályozottsága a környezetvédelmi érdekek szerint: Termelés: minden műveletre rendelkeznek pontos munkautasítással, receptúrával. A használt alapanyagok csomagoló eszközeire van újra használati, vagy partner cég általi hasznosítási lehetőség. Minőségi vizsgálatok: a jogszabályok, megrendelők által előírt szükséges vizsgálatokhoz a vizsgálati módszerek, az eszközök és a szakmai anyagok rendelkezésre állnak, a hitelesítés szabályozott. A vizsgálatok közül a felületkezelő oldatok egyszerűbb vizsgálatát saját dolgozóikkal végzik, az akkreditációhoz kötött mintavételeket, vizsgálatokat szakcégek végzik, megbízás alapján. Hulladékkezelés: vonatkozó jogszabály szerinti a gyűjtés, telephelyen belül a tárolás, a nyilvántartás naprakész, a nem veszélyes hulladékokat heti, napi, a veszélyes hulladékokat évente 2-4 alkalommal szállítatják el. A hulladéktárolás szabályozva van. A dolgozók rendszeres oktatáson ismerik meg azokat, illetve a változásokat. Veszélyes anyag kezelése: minden használt anyagra rendelkeznek biztonsági adatlappal, az adatlapokat a tiltott és korlátozott anyagok használata szempontjából is vizsgálják. A dolgozók oktatása szervezett, az orvosi vizsgálaton való részvétel biztosított. A haváriákra való felkészülés módja szintén az rendszeres oktatás. Havária helyzet az elmúlt 5 évben nem volt. 4

5 A telephelyen végzett technológiák környezeti hatásainak összegzett megállapításai Felszín alatti közegek védelme: A területen talaj és talajvízszennyezés a telephely termelési tevékenységével kapcsolatban nem volt kimutatható. Vannak monitoring kutak, amelyeket az üzemanyag tárolása miatt évente mintáznak, ezek sem mutatnak határérték feletti szennyezést. A talaj és vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk feltételeinek ismertetése. Több berendezésben végeznek szennyvízkezelést, így önellenőrzési tervvel, üzemelési szabályzattal, vízkár-elhárítási tervvel is rendelkeznek. Ezeket rendszeresen felülvizsgálják, aktualizálják. Levegőtisztaság-védelem: Az alábbi technológiákban vannak légszennyező pontforrások. Hegesztés: 3 db. Jelenleg további 4 db engedélyeztetés alatt. Hőszolgáltatás: 17 db. Jelenleg további 3 db engedélyezés alatt. Felületkezelés, festés: 5 db. Jelenleg további 1 db engedélyezés alatt. Habosítás: 2 db. Felületmosás 3 db. Szemcseszórás 1 db. Illékony szerves oldószer (VOC) szerinti jelentést, a határszám alatti mennyiség miatt, nem kell készíteniük. Hulladék-gazdálkodás A tevékenységgel kapcsolatban keletkező hulladékfajták: Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kommunális hulladékok Minden hulladékot engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adnak át, a hulladékok, a veszélyes hulladékokat részben ideértve, hasznosíthatók. A hulladék gyűjtés műszaki feltételei A keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken, feliratozott, a hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben gyűjtik. A telephelyen van olajtároló és veszélyes hulladék raktár. A szabályzat szerint megfelelő gyűjtőhely, szilárd aljzattal, tetővel, zsomppal. A gazdaságos hulladékszállítás céljából hulladéktömörítő berendezéseket és konténeres gyűjtést alkalmaznak. Munkahelyi gyűjtőhelyek külön szabályzat szerint lettek kialakítva, rendszeres ürítési lehetőséggel, termelést és közlekedést nem zavaró helykijelöléssel. Hulladékgyűjtő göngyölegek a hulladékfajtáknak megfelelő edények, fajtánként feliratozva. Méret, űrtartalom és db szám szempontjából rendelkezésre állnak. A csapadékvízrendszer A telephelyen az épületek csapadékvíz elvezető csatornával vannak ellátva. A burkolt felületekről elvezetett vízzel együtt, zárt rendszerű csapadékvíz 5

6 csatornarendszeren át az elvezető csatornába kerül. A csapadékvíz befogadója a Zagyva. A rendszerek hatósági engedéllyel működnek. Mivel szabadban, veszélyes anyag és veszélyes hulladéktárolás nincs, csapadék általi kimosódás veszélye nem áll fenn. Zaj és rezgésvédelem A közvetlen környezetben van védett ingatlan, de nincs szabadba telepített zajforrás, zajgátló fal építésére nem került sor. Hétvégén és éjszaka rakodást, anyagmozgatást nem végeznek. Az épületen belüli technológiai zaj környezeti hatások szempontjából nem jelentős. Rendkívüli események Az elmúlt 5 évben havária esemény nem történt. Összefoglaló értékelés: A Ferro-Press Kft a telephelyén végzett tevékenységekre a szükséges környezetvédelmi és telepengedéllyel rendelkezik. Hatósági ellenőrzések évenként rendszeresek, környezetvédelmi és kémiai kockázatos anyagokkal kapcsolatos bírságot nem fizettek. A telephelyen környezetirányítási rendszer működik. Az auditáló cég neve: Vinçotte International Hungary Kft. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a személyi, szakmai állomány biztosíték a technológiák környezetvédelmi szempontból való biztonságos üzemeltetésére. A vízgazdálkodás, a szennyvizek előkezelése, a veszélyes anyagokkal és veszélyes hulladékokkal való tevékenység a vonatkozó jogszabályok szerinti. A munkahelyi és kémiai kockázatbecslések évenkénti felülvizsgálatát elvégeztetik. A hulladékok kezelése hatósági jóváhagyás alapján, a hulladékos partnerek kiválasztása azok engedélyei alapján történik. A légszennyező anyag kibocsátás határérték alatti. Összegezve kijelenthető, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, a jogszabályi kötelezettségeiket folyamatosan és határidőre teljesítik. Jászberény, április 30. Szabóné Gara Irén Környezetvédelmi Szakértő 6

A termékek megnevezése: lágy és kemény műanyag profilok extrudálása és azok végtelenítése, hegesztéssel.

A termékek megnevezése: lágy és kemény műanyag profilok extrudálása és azok végtelenítése, hegesztéssel. KÖRNYEZETÉDELMII TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.. 5100 JÁSZBERÉNY,, THÖKÖLY ÚT 20.. T:: 57//405--059 F:: 57//502--845 M:: 30//99--59--435 JELENTÉSE AZ ILPEA ProfExt Kft. JÁSZBERÉNY,, IIPARTELEP ÚT 5.. ALLATTTTI

Részletesebben

A gyártás helyszíne: A telephely meglévő ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi.

A gyártás helyszíne: A telephely meglévő ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi. KÖRNYEZETÉDELMII TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.. 5100 JÁSZBERÉNY,, THÖKÖLY ÚT 20.. T:: 57//405--059 F:: 57//405--059 M:: 30//99--59--435 JELENTÉSE A METÁLPLASZT Kft JÁSZTELEK,, JÁSZBERÉNYII ÚT 2.. ALLATTTTI

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8942-25/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor Ódor Imre Sovánné Nagy Gréta Nagyné B. Ildikó Bender Ferenc Melléklet: 1 db. Alumetal Group

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre Hangmérnök Tervező és Szolgáltató Kft. 1112 Budapest, Igmándi u. 17. Tel.: 3103282 Fax.: 3103302 Mob.: 20 9806776 Budapest Főváros. kerület Kőbányai Önkormányzat környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre

Részletesebben

Kirendeltsége, Gyula. szennyvíztisztító telepen folytatott állati hulladék ártalmatlanítás Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó H A T Á R O Z A T

Kirendeltsége, Gyula. szennyvíztisztító telepen folytatott állati hulladék ártalmatlanítás Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 7.12. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA Szenátusának 501/2013. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú,

Részletesebben

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 3 BÜCHL HUNGARIA Kft. meghatározó dátumai...

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Környezetvédelmi nyilatkozat

Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi nyilatkozat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3.o. 1.1 Általános adatok... 4.o. 1.2 A Kádár Környezetvédelmi Kft. bemutatása... 5.o. 1.3 A tevékenység bemutatása... 7.o. 2. Környezetközpontú

Részletesebben

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL.

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. KÖRNYEZETKUTATÓ PÉCS, 2009. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖRNYEZETI JELENTÉS... 3 II.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. melléklet a 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Település neve: Paks Város Önkormányzat neve: Paks Város Önkormányzata Önkormányzat címe:

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NyRt. DOWNSTREAM TERMÉKELŐÁLLÍTÁS ÉS KERESKEDELEM DIVÍZIÓ FINOMÍTÁS - TISZAI FINOMÍTÓ BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS (VÉDENDŐ ADATOT NEM TARTALMAZÓ) VÁLTOZAT 3. REVÍZIÓ Átdolgozta:

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Remélem, hogy a 2012. évi nyilatkozat bemutatásával továbbra is igazolni tudjuk környezetvédelmi erőfeszítéseink eredményességét.

Tisztelt Olvasó! Remélem, hogy a 2012. évi nyilatkozat bemutatásával továbbra is igazolni tudjuk környezetvédelmi erőfeszítéseink eredményességét. 2012. évi Frissített Környezetvédelmi Nyilatkozat Tartalom BOMBARDIER TRANSPORTATION HUNGARY KFT. A Bombardier Transportation Hungary Kft. bemutatása 4 Történeti áttekintés 4 Környezeti Politika, és környezetvédelmi

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Környezetvédelemi Kézikönyv

Környezetvédelemi Kézikönyv AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Környezetvédelemi Kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 6 1. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER 7 1.1. Alapelvek 7 1.2. Szabványügyi vonatkozások 7 1.3. A rendszer elemei 7 1.3.1. Környezetvédelmi

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben