Kossuth Lajos Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kossuth Lajos Általános Iskola"

Átírás

1 Székesfehérvár A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című projekt bevezetésének és elterjesztésének tapasztalatai a 2009/2010-es tanévben

2 2 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ "A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz." /Kossuth Lajos/

3 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 3 Bevezető Az iskolai oktatás-nevelés jelentős anyagi és időráfordítást igénylő folyamat. Ezért oly fontos a társadalom és az egyén szempontjából is a tanítási-tanulási folyamatok hatékonysága. Felértékelődött a megszerzett kompetenciák használhatósága, hasznossága. A Nemzeti alaptanterv alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. A hatékonyság feltétele az interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez, a sikeres társadalmi beilleszkedéshez és a szívesen végzett munkához. Ezen kompetenciák megalapozása a ránk váró feladat. Komoly tehát az elvárás a XXI. század iskolájától! A megvalósítás útján jó lehetőségnek ígérkezett a TÁMOP pályázata az innovatív intézmények számára. Az iskolánkban folyó munka elismerésének fontos jelzése volt, hogy fenntartónk támogatta pályázati szándékunkat.

4 4 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ Új lendületet adott fejlesztési elképzeléseinknek a pályázathoz való csatlakozásunk. Célkitűzéseink megvalósítása érdekében elköteleztük magunkat az intézményi innováció mellett. Sokat várunk a módszertani megújulást biztosító képzésektől, melyek megteremthetik a korszerű oktatás feltételeit, az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását. A kompetencia alapú oktatás újfajta tudást adhat gyermekeinknek. Arra szeretnénk felkészíteni őket, hogy képesek legyenek a rájuk zúduló információk feldolgozására, megszerzett tudásuk eredményes alkalmazására. Virágné Sziládi Judit igazgató A tervezéstől a megvalósításig A TÁMOP-3.1.4/08/02 pályázat Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben címmel a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra. A közoktatási intézmény fenntartója legfeljebb öt feladatellátási hely fejlesztésére nyújthatott be pályázatot annak figyelembevételével, hogy a folyamat az oktatás minél szélesebb vertikumát fogja át. A fejlesztési folyamatban való részvételi szándékunkat több intézménnyel együtt mi is jeleztük az önkormányzat felé. A kiválasztási folyamatot és a későbbi felkészülést komplex szaktanácsadó segítette, melynek eredményeként az alábbi partner intézményekkel együtt indulhattunk el az innováció útján: ê Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, ê Ezredéves Általános Iskola és Készségfejlesztő Szakiskola, ê József Attila Középiskolai Kollégium, ê Németh László Általános Iskola, ê Rákóczi úti Óvoda. A projekt megvalósítása március augusztus 31-ig tart öt éves fenntartási kötelezettséggel. Munkánk során a pályázat alábbi céljait vesszük figyelembe: alapvető célok: ê a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, amely hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához,

5 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 5 ê a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, ê a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, ê a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése, további cél: ê az infrastrukturális fejlesztések összekapcsolása a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, részcélok: ê szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása, ê a digitális írástudás elterjesztése, bekapcsolódás a TIOP pályázatba. A támogatható implementációs és innovációs tevékenységek körét a szolgáltatói kosár szakmai tervezési segédlet figyelembevételével terveztük meg. Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások közül bevezettük ê a kompetencia alapú oktatást, ê a tantárgytömbösített oktatást a szakrendszerű oktatásban, ê a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását az alábbiak szerint: Osztály Kulcskompetenciaterületek Új tanulásszervezési eljárás Időtartam a 2009/10-es tanévben 1.b szövegértésszövegalkotás a tanév teljes óraszáma 2.b szövegértésszövegalkotás a tanév teljes óraszáma 3.b matematika a tanév teljes óraszáma 4.c matematika a tanév teljes óraszáma 5.a szövegértésszövegalkotátömbösítés tantárgy- a tanév teljes óraszáma 5.c szövegértésszövegalkotátömbösítés tantárgy- a tanév teljes óraszáma 6.a idegen nyelv a tanév teljes (angol) óraszáma Pedagógus Mayer Károlyné Halenár Istvánné Szabó Judit Kormosné Kovács Tünde Kalmárné Várady Henriette Lilla Kalmárné Várady Henriette Lilla Hegedűs Angéla

6 6 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ és Osztály Kulcskompetenciaterületek Új tanulásszervezési eljárás 6.c szociális, éleviteli környezeti 8.c életpályaépítési 5.a 5.c tantárgytömbösítés 5.a tantárgytömbösítés 5.c 7.a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 7.b műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Időtartam a 2009/10-es tanévben a tanév teljes óraszáma a tanév teljes óraszáma heti 2 óra természetismeret heti 2 óra történelem heti 4 óra magyar heti 4 óra magyar Pedagógus Fésű Anikó Huberné Micskó Mária Magdolna Nagy-Lendvai Melinda Török Szilvia Kalmárné Várady Henriette Lilla Koháriné Pásztor Beáta ê A program bevezetését segíti a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, moduláris program). Ennek megfelelően ê három hetet meghaladó projektet készítettünk a 4. évfolyamosok részére, ê a természetismeret tantárgy keretében az alsó tagozatban a moduláris oktatási módszert alkalmazzuk, témahetet terveztünk az iskola egész közösségére az őszi és tavaszi időszakra. Fontosnak tartjuk emellett még más intézmények jó gyakorlatának átvételét, a saját intézményi innováció megvalósítását, és az IKT alapú digitális tartalmak, taneszközök használata kompetenciafejlesztés céljainak megfelelő informatikai stratégia és belső képzési terv kialakítását. Természetesen mindez együtt jár a pedagógiai dokumentumok módosításával. A pályázat támogatja intézményünk pedagógusainak innovációra való felkészítését is. Tantestületünk közel fele, 20 pedagógus vehetett részt 14 különféle témájú órás továbbképzéseken:

7 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 7 ê menedzsmentképzés, ê számítástechnikai alapismeretek, ê interaktív tábla az oktatásban, ê projektmódszer, projektalapú oktatás, ê kooperatív módszertanra épülő együttműködés, ê szövegértés-szövegalkotás 1-4. évf., ê matematika 1-4. évf., ê szövegértés-szövegalkotás 5-8. évf., ê szociális, életviteli és környezeti évf., ê életpálya-építési évf., ê idegen nyelv (angol) évf., ê az óvoda-iskola átmenet támogatása, ê pedagógiai értékelés a gyakorlatban, ê SNI képzés. A mindenkit érintő tantestületi képzéssel együtt összesen 86 tanúsítvány kerül pedagógusaink birtokába. A megvalósításhoz szükséges szaktanácsadói támogatás igénybevételét is pályázati forrás biztosítja. Szakértők, szaktanácsadók segítik a sikeres implementációt: ê intézményi folyamat-szaktanácsadó, ê kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó: o szövegértés 1-4. évf., o szövegértés 5-8. évf., o matematika 1-4. évf., o idegen nyelv (angol) 5-8. évf., o szociális, életviteli és környezeti 5-8., o életpálya-építési 5-8. évf., ê IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, ê IKT mentor-szaktanácsadó. A pályázat anyagi forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Iskolánk 25 millió forintot kapott fejlesztési célkitűzései megvalósítására. A fenti tevékenységekre fordított kiadások mellett a taneszköz beszerzés során kompetencia alapú oktatási programokat és az ezt támogató taneszközöket rendeltünk. A tárgyi eszközök közül fontos megemlíteni, hogy minden implementációban résztvevő pedagógus részére egy-egy hordozható számítógépet vásároltunk. A megvalósítást egy nagy teljesítményű nyomtató, fényképezőgép, három projektor, több irodai kisgép, oktatás-

8 8 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ technikai, vizuáltechnikai eszköz és nagy mennyiségű irodaszer segíti. Az anyagi források biztosításával együtt járó fejlesztési folyamat nagy változásokat hozott iskolánk életébe. Még csak a projekt félidejénél tartunk, de elmondható, hogy az innovációban résztvevő kollégák azonosultak a korszerű szemlélettel, és aktív feladatot vállalnak a kompetenciaoktatás és a megújuló, hatékony módszertani kultúra elterjesztésében. Együttműködésükkel, segítségükkel a 2010/2011-es tanévtől további osztályok kapcsolódnak be a kompetencia alapú oktatásba. Beszámolóikból tájékoztatást kapunk a program jellemzőiről, a projekt megvalósítása során szerzett pozitív tapasztalataikról, mely biztos alapja lehet a sikeres folytatásnak. Nagy Sándorné igazgatóhelyettes szakmai vezető Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia-terület 1.b osztály A ma iskolájának sokszínűnek kell lennie ahhoz, hogy jó alapot nyújtson a felnövekvő nemzedéknek. A mi iskolánk egy olyan intézmény, melynek tantestülete mindenre nyitott, ami a gye-

9 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 9 rekek érdekét szolgálja. A pályázat sikeres elnyerése nagy lendületet adott az elképzeléseknek. Olyan készségeket, kompetenciákat fejleszthetünk, amelyek képessé teszik tanulóinkat arra, hogy életük későbbi szakaszaiban is tudjanak tanulni, és az évek előrehaladtával ne csökkenjen tanulási kedvük, lelkesedésük, és a tanulást ne nyűgnek érezzék szeptemberétől az 1.b osztályban a szövegértésszövegalkotás kompetenciaterület került fókuszba, ebben a szellemben tanulunk írni, olvasni. Az iskolába érkező kis elsősökkel igyekeztünk együtt megteremteni a közös munkához a körülményeket. Életünk szabályait, titkos jeleit közösen alkottuk meg. A kompetencia alapú oktatás egyik pillére a kooperatív munka. Ez a tanulásszervezési forma rendkívül hatékony, és a gyerekek nagyon szeretik. Élvezik, hogy együtt alkothatnak, dolgozhatnak, közben társas kapcsolataik fejlődnek. Ez nem elfecsérelt idő, hanem sokszorosan megtérülő befektetés. A program lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasás, írás elsajátítása játékos, élményszerű legyen. A játék a gyermekkor legfontosabb foglalatossága, észrevétlenül fejleszti a gondolkodást, tanulási képességeket, logikát és beszédkészséget, miközben örömöt szerez, felszabadít. A ritmusos versek, mondókák, fejlesztik a memóriát.

10 10 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ A napkezdő koncentrációs játékok jó hangulatban indítják a napot. A beszélgető körökben nagy kedvvel mesélik személyes élményeiket, beszélnek az őket érdeklő témákról, közben észrevétlenül fejlődik szókincsük, kommunikációjuk. Figyelnek egymásra, meghallgatják egymást. Van idő és lehetőség egy-egy téma sokoldalú megközelítésére, mesés, bábos, rajzos, zenés, énekes, táncos, mozgásos önkifejezésre. Nagyon kedvelt a tananyaghoz kapcsolódó interaktív program. Színesek, érdekesek a napjaink. A felkészülés sokkal összetettebb és időigényesebb, de a jó hangulat és a vidám együttmunkálkodás élmény nekem is és a gyerekeknek is. Mayer Károlyné Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia-terület 2.b osztály 2009 szeptemberétől osztályomban a szövegértés-szövegalkotás moduljai alapján dolgozom. Ezek a modulrendszerek egymásra épülnek, biztosítják a folyamatosságot és a folytonosságot. Számolnak a tanulók különböző ütemű mentális- és képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési folyamatával. Teljes tankönyvcsalád biztosítja, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúnak kezeljem a tanulói személyiség egészének fejlődését. A jól bevált módszerek mellett a változás leginkább a tanulástanításszervezés területén jelentkezett. Elsődleges a megfelelő tanulási környezet biztosítása volt. Erre nagyon alkalmasak az új tanulói asztalok és székek. Gyors áthelyezésükkel a terem egyszerűen átrendezhető, a csoportok látják egymást és a nevelőt. Ha szükséges, a csoportok közti közlekedés is biztosított. A program megvalósítása nem előadó tanítót, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust kíván. Ez engem is pedagógiai munkám átgondolására, megújítására késztetett. Fontos, hogy tanítványaimat fokozatosan bevezessen a kooperatív technikák alkalmazásába. A kooperatív tanulás és a differenciálás egyaránt módszertani alapelve a programnak. A frontálisan végzett munka mellett egyéni, páros és csoportmunka folyik az órákon. Működnek állandó és különböző szem-

11 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 11 pontok szerint alakított csoportok is. A csoportcélt az egyéni teljesítmények optimális elvégzése hozza létre. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. Olyan tanulási programot alkalmazok, amely során az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatot szerezhetnek, maguk fedezhetik fel a dolgok, események közötti kapcsolatokat és öszszefüggéseket. Fontos, hogy ezekből következtetéseket vonjanak le, alkalmazzák korábbi tapasztalataikat, ismereteiket. Naponta lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók megfogalmazzák az egyéni és csoportosan kialakított véleményeiket, érveljenek, kulturáltan vitatkozzanak. Sok kötetlen, játékos tanulási módszer teszi színessé, érdekesebbé, élményszerűvé a foglalkozásainkat. Tapasztalom, hogy a jó hangulat, a gyakori sikerélmény magabiztosságot eredményez. Előtérbe kerül a tevékenykedtetés, a megtapasztalás, így munkánkat áthatja a felfedezés öröme. Tanulságosak, hasznosak a beszélgető körök, sok mesére, drámajáték alkalmazására van lehetőségünk. A gyerekek kedvelik az újszerű tanulási módszereket, technikákat. A változatos tevékenységi formák kevésbé fárasztóak számukra. Gyakran spontán módon fogalmazzák meg a tanulással kapcsolatos pozitív élményeiket. Egymás tudását kiegészítik,

12 12 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ hatékonyabban tesznek szert ismeretekre, így a különböző kompetenciák is jól fejleszthetők. Ez a fajta tanulásszervezés lehetővé teszi a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztését, valamint felkészít az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerésére, a módszerek elsajátítására. Örülök, hogy a program részese lehetek, mely épít tapasztalataimra, inspirálja egyéni elképzeléseimet, s szem előtt tartja a gyermekek fejlődésének szükségleteit. Igaz, hogy többletenergiát igényel a felkészülés, de kárpótol az órákon folyó jókedvű munka. A program eddigi alkalmazása sok örömet nyújtott tanítványaimnak és nekem egyaránt. Matematika kulcskompetencia-terület 3.b osztály Halenár Istvánné A kisiskolás gyermekeket, így osztályom tanulóit is rendkívül érdekli környezetük, a világ, amelyben élnek. A matematika a valóság megismerésének, ezáltal a megismerő képességek fejlesztésének eszköze. A matematika tanulásának fontos része a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés, mely nagy hangsúlyt kap a tanóráinkon is. A gyermekek helyzeteket, képeket, történéseket figyelnek meg, ezeket rekonstruálják, eljátsszák, lerajzolják, elmondják, leírják, jelekkel fejezik ki. A problémák manipulatív, tárgyi tevékenységgel való cselekvő megoldása, a Miért?-ek és Hogyan?-ok keresése fejleszti a tanulók problémamegoldó képességét, segíti a világ megértését, gondolkodásuk fejlődését. A 6-12 éves gyerekeknek az egyik leginkább megfelelő tevékenysége a játék. A program számtalan lehetőséget biztosít a feladatok játékba ágyazásához, a tanulás legszervesebb részévé téve azt. Tanulóink különböző adottságokkal, képességekkel rendelkeznek, más-más területen vannak nehézségeik. A módszer alternatív lehetőségek biztosításával kiválóan alkalmas arra, hogy minden tanítványunk optimálisan fejlődhessen. A programcsomag kooperatív technikák alkalmazásával hozzájárul kommunikációs készségük, szociális kompetenciájuk fejlődéséhez is.

13 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 13 A csoport- és páros munkák során a gyermekek megtanulják kezelni a véleménykülönbségeket, megtapasztalják a kulturált vita módszerét, megtanulnak segítő kezet nyújtani vagy éppen elfogadni. A jó hangulat, a családias légkör a gyengébb képességű, szorongó gyermekeket is magabiztosabbá teszi. Az én fő szerepem ebben a folyamatban az, hogy nyugodt munkalégkört teremtsek, olyan eszközöket biztosítsak, amelyek használatával, alkalmazásával tanítványaim megtalálják az utat céljaik eléréséhez. Igaz, hogy a módszer sokrétű felkészülést, alaposan átgondolt előkészítést igényel, de a jó hangulatban eltöltött tanórák, tanítványaim csillogó szeme miatt megéri. Szabó Judit Matematika kulcskompetencia-terület 4.c osztály A XXI. században a tanulási folyamat nem zárul le az iskolai tanulmányok befejezésével. Életpályánk bármely szakaszában kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor folytatnunk kell a tanulást, régi ismereteinket bővíteni kell, vagy új tudást kell szereznünk. Ezt csak azok az emberek tudják megtenni, akik megfelelő képességekkel, készségekkel, kompetenciákkal rendelkeznek.

14 14 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ A kompetencia olyan felkészültség, amely alkalmassá teszi az egyént arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjen. Ahhoz, hogy ifjúkorra, felnőttkorra a megfelelő kompetenciák - matematikai kompetenciák - kialakuljanak, az alapozást már kisgyermekkorban meg kell kezdenünk. A matematika kompetencia összetevői: ê készségek: számlálás, számolás, becslés, mérés, mértékegységváltás, szöveges feladatok megoldása, ê gondolkodási képességek: rendszerezés, következtetés, absztrahálás, érvelés, bizonyítás, ê kommunikációs képességek: relációs szókincs, szövegértés, térlátás, ê tudásszerző képességek: problémaérzékenység, problémamegoldás, kreativitás, ê tanulási képességek: figyelem, emlékezet, feladattartás, feladatmegoldási sebesség. A kompetencia alapú matematikaoktatás a kisgyermekek életkori sajátosságaira, tevékenységeire épít. Nagy hangsúlyt fektet a matematikai problémák játékban való megjelenítésére, az eszközhasználatra, tevékenykedtetésre, a differenciálásra. Erősen támaszkodik a kooperatív tanulási technikákra, ahol a gyermekek egymással együttműködve, esetenként vitázva oldanak meg feladatokat. A tanulási folyamat elengedhetetlen

15 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 15 része a tévedés lehetősége. Ez vezet a helyes önértékeléshez, valamint annak a felismeréséhez, hogy egy-egy feladat megoldásához több út is vezet. Iskolánk 4.c osztályában az A típusú matematikai programcsomagot vezettem be, mely a tanórai fejlesztést szolgálja, és lefedi a műveltségterület teljes egészét. A matematikai kompetencia alapú programcsomag személyközpontú. Elsősorban azt veszi alapul, hogy mire képes a tanuló, mit tud már, milyen képességekkel rendelkezik, milyen lehetőségei vannak a fejlődésre. Meghagyja a pedagógus szabadságát és felelősségét annak megítélésében, hogy csoportjában, és a gyerekeket egyénileg tanítva honnan indul, milyen tempóban halad, milyen speciális eljárásokat, módszereket alkalmaz. A legjobban a kooperatív munkaforma tetszik a tanítványaimnak. A gyerekek a csoportokban érdeklődően, aktívan, egymást segítve és ösztönözve oldják meg a feladatokat. Örömmel dolgoznak az IKT eszközökkel is. A programcsomag tanítása sok felkészülést kíván a pedagógustól, de a gyerekek örömteli tevékenykedése, játékba ágyazott tanulása, fejlődése ellensúlyozza a nehézségeket. Az elkövetkező években is örömmel alkalmazom a programcsomagot. Kormosné Kovács Tünde Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia-terület 5.a, 5.c osztály A kompetenciákat megalapozó alapkészségek, képességek kifejlődése többéves folyamat eredménye, és egyénenként nagy eltérést mutat. Ezért legfontosabb feladatunk a készségek, képességek kifejlődését támogató módszerek kidolgozása és elterjesztése. Programfejlesztésünk lényege a gyermekre irányuló figyelem. Az anyanyelvi kompetencia fogalma az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti. Ennek területei a szövegértés és a szövegalkotás a kommunikációs szempontoknak megfelelően.

16 16 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ A szövegértés a szövegbe kódolt üzenet rekonstruálása. A szövegértés megvalósulhat olvasás vagy hallott szöveg felfogása útján. Mindkettő olyan folyamat, amelyet el kell sajátítani, azaz meg kell tanulni. A teljes megértés feltétele a nyelv és a szövegben kódolt valóság ismerete, a közlési helyzet és a szövegalkotás szabályainak ismerete. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve a valós és virtuális csatornákon felfogott jelek befogadását, értelmezését. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése az információ feldolgozást megvalósító kognitív képességek valamint szociális és egyéni kompetenciák egyidejű fejlesztésével valósulhat meg. A szövegértés-szövegalkotásnál folyamatos fejlesztés a cél, amely a magyar nyelv és irodalom területen kívül a többi műveltségterület eredményes tanulásához is hozzájárul, és növeli a hétköznapi kommunikáció hatékonyságát. A kompetencia alapú oktatás egyik pillére: a kooperatív munka.

17 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 17 Ezzel a módszerrel elérjük azt, hogy minden gyerek részt vegyen, és feladatot kapjon az órán. Megtanulják az egyenrangú szerepek elfogadását. A diákok ezeket az órákat élvezik, szeretik, és alig várják az újabb munkát. Kalmárné Várady Henriette Lilla Idegen nyelvi kulcskompetencia-terület, angol nyelv 6.a osztály Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása után már kimondva is a (nyelv)oktatás legfontosabb eleme, hogy gyakorlatban alkalmazható, kommunikációképes (nyelv)tudást biztosítson a (nyelv)tanulók számára. A tanulást társadalmi szükségletté kell tenni, és megadni a lehetőséget mindenkinek arra, hogy minél több ismeretre szert tehessen, és a munkájára a leghatékonyabban felkészülhessen. Az embereknek fel kell készülni a jövőben meg nem jósolható változásokra, amelyek során a tárgyak, társadalmi helyzetek, földrajzi és kulturális jelenségek sokaságával találja szemben magát. Megeshet, hogy a társadalom megoszlik olyanokra, akik képesek ezeket az információkat értelmezni, alkalmazni, és olyanokra, akik erre nem képesek, és kirekesztődnek a tudásból. Ebben a helyzetben kulcsszerepet játszik az iskola, amely az ismeretek széles tárházát nyújtja, és felkészíti a diákokat, hogy a világban a

18 18 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ legkülönfélébb helyzetekben és jelenségek között is megállják a helyüket. Az ismeretátadás fókuszába kell emelni, hogy a fiatalok megtanuljanak tanulni, és ez az igényük az új ismeretek megszerzésére egész életükben fenn maradjon. A kompetencia alapú oktatás célja azonos ezzel. A TÁMOP pályázat megvalósításának keretében a kompetencia alapú oktatási programcsomagokat a 6.a osztályban vezettük be. A tanórák 30%-án használjuk, egy modul 5-7 tanórát ölel fel. A témakörök és feladattípusok tartalmilag jól beépíthetők a nyelvórákba. A gyerekek többféle kooperatív munkaformával ismerkednek meg. Legtöbbször 3-4 fős csoportokban dolgoznak, ahol mindenkinek megvan a saját feladata. Ezek az új tanulásszervezési eljárások a gyerekektől nagyfokú együttműködést igényelnek, amely során javul a kommunikációs képességük, kifejezésmódjuk. A gyerekek szeretik ezeket az órákat és a változatos tevékenységi formákat. Hegedűs Angéla

19 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 19 Szociális, életviteli és környezeti kulcskompetenciaterület 6.c osztály A szociális kompetencia azon készségek összessége, melyeket az egyén társas kapcsolatainak kialakításában, fenntartásában, konfliktusainak kezelésében használ. Az idei tanévtől osztályomban, a TÁMOP pályázat programjának megfelelően az osztályfőnöki órákat teljes lefedettséggel a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák programcsomagjával tartom. Hiszem, hogy a személyiségfejlesztés együtt kell hogy járjon a szociális készségek fejlesztésével, hiszen életünk minden területén társas kapcsolatokban élünk. A sikeres élet egyik legfőbb feltétele és záloga a jól működő emberi kapcsolatok kialakításának és ápolásának képessége. Ezért a szociális kompetencia fejlesztése kiemelt fontosságú feladat. A program célja az, hogy a gyerekek jobban ismerjék saját magukat és lehetőségeiket, képesek legyenek együttműködni társaikkal, módszereket tanuljanak a problémák megoldására, és ez által hatékonyan alakítsák saját és környezetük életét. Az ember társas lény. Minden tevékenységünk akkor lehet sikeres, ha a környezetünkben élő emberekkel megtaláljuk a hangot, és minőségi kapcsolatokra tudunk szert tenni. Ennek fényében érthető, hogy a matematika, az olvasás-szövegértés vagy a nyelvtanulás mellett miért egyenrangú a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület. A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztését célzó programcsomagban fontos a gyerekek közötti együttműködés. Olyan helyzeteket teremtünk, amelyekben érték az, ha valaki segít a másiknak, a gyerekek vitáznak, és önálló véleményt alkotnak, ráébrednek, hogy a másikban, a tőlük különbözőben is mennyi érték van, megtanulják elmondani azt, ha valami bántja őket, és megtanulnak őszintén örülni a többiek sikerének. A szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületen a 6. évfolyamon három programcsomag készült. Ezek közül nálunk az A típus került bevezetésre. Az Én és a világ című csomag a körülöttünk lévő világ törvényeiről, összefüggéseiről, felfedezéseiről szól. Célja a tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a környezettudatos magatartás kialakítása.

20 20 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ A témák és célok megvalósításához új módszereket alkalmazunk. Csoportmunkában, kooperatív technikákkal tanulunk. A gyerekek szeretik az órákat, szinte játszva szereznek új és új ismereteket. Csoportokban dolgoznak, de mindenkinek egyéni felelőssége van abban, hogy létrejöjjön a csoport közös munkája. Együtt dolgoznak, egymást segítik, és így biztos, hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. Így olyan szociális viselkedési mintákat tanulnak meg, amelyek segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. A tanmenet összeállítását és a modulok kiválasztását igyekeztem az osztály igényeinek megfelelően kialakítani. Bekerült így az aktuális problémáiknak, gondolataiknak megfelelő témák közé az egészséges életmód, sport, barátság, szerelem, közlekedés, szenvedélyek, internet, utazás, étterem, fogyasztás. Egy-egy modul végén a gyerekek értékelik önmagukat, összefoglalják a megszerzett ismereteket, és készítenek egy záró feladatot. Nagyon lelkesen csinálják a kis könyveket, tablókat. Megnézik és értékelik egymás munkáját, fontos, hogy megkapják a megfelelő visszajelzést. Az értékelés nemcsak a végső teljesítményről, hanem az egyéni fejlődés mértékéről is szól. Fésű Anikó

21 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 21 Életpálya-építési kulcskompetencia-terület 8.c osztály ê Új formájában az életpálya-építés arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát. E tevékenység keretében az egyén életpálya-célokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a stratégiák szerint a célokat megvalósítja. Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, amelyben a tanulásnak változó jelentőségű, de állandó szerepe van. Akkor sikeres, ha: ê a célkitűzés reális, illetve szükség esetén módosítható: azaz a megvalósításhoz és a módosításhoz szükséges feltételrendszer rendelkezésre áll vagy megteremthető, ê a célok eléréséhez vezető utak és stratégiák alkalmasak a célok eléréséhez, és lehetővé teszik a menet közbeni módosítást, ê a stratégiák megvalósításához a feltételrendszer rendelkezésre áll, illetve megteremthető, az utakat az egyén ténylegesen végigjárja, azokat kontrollálni, valamint szükség esetén a célokkal együtt módosítani képes. Az életpálya-építésnek mint bonyolult kompetencia struktúrának a kifejlesztése az iskola minden szakaszát és területét érintő pedagógiai feladat, amelynek célja, hogy a tanuló iskolai életszakaszában megteremtődjenek azok a feltételek, ismeretek, képességek stb., amelyek alkalmassá teszik az egész életen át tartó, tudatos és aktív életpálya-vezetésre. Ideális esetben az élethelyzet döntések közelében ez az életpálya kép valóságos, így a döntések nem esetleges kényszerként, hanem természetes automatizmusként születnek meg. Az életpálya-építéssel kapcsolatos feladatvégzés nem lehet kampánymunka, a tanulók teljes iskolai előmenetelében illetve a teljes tanévben folyik. Az életpálya-építést a pedagógus illetve a munkába bekapcsolódó szakember a tanuló számára személyre szabottan fejleszti, figyelembe véve a tanuló életkorát, élethelyzetét, személyes képességeit, tudását, lehetőségeit, ambícióit. Arra kell törekedni, hogy a személyes gondoskodást minden tanuló szükségletei és igényei szerint megkapja. Támogatást kell nyújtani a tanuló

22 22 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ önálló, heurisztikus ismeretszerzéséhez, igény szerint tanácsokat, információkat adni a döntési helyzetekben. Ha kell, vitatkozzunk, érveljünk! Az érvelésben kerülni kell a tekintélyérveket. Olyan pedagógiai, tanulási helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanuló kipróbálhatja önmagát, és kellő próbálkozási (tévedési és korrekciós) lehetőséget kap. A tanulón kívül a munka során együtt kell működni a tanuló családjával, illetve azokkal a szakemberekkel, akik várhatóan támogatást tudnak nyújtani a munkához. A célok teljesüléséhez szakítani kell a frontális osztálymunkával. Előnyben kell részesítenünk azokat az eljárásokat, tanulásszervezési módokat, amelyekben lehetőség nyílik a tanulók együttműködésére, vitakultúrájának javítására, az önálló ismeretszerzésre. Ezek elsősorban a: ê projektmódszer, ê drámapedagógia, ê kooperatív tanulás, ê önálló ismeretszerzés, ê differenciált tanulás, ê heurisztikus tanulás önállóan és csoportban. Az életpálya építéssel kapcsolatos témákat az osztályfőnöki órákon csoportokban dolgozzuk fel a gyerekekkel. Sokat be-

23 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ 23 szélgetünk, mindenki szót kap, megfogalmazhatja a véleményét. Itt nincsenek konkrét tananyagok, ezért itt nem létezik rossz vagy jó válasz. Bárki szabadon elmondhatja az adott témáról a saját álláspontját, lehetőségük van arra is, hogy kooperatív vitában ütköztessék véleményeiket. A gyerekek között a módszer bevezetése előtt több olyan is volt, aki nem szívesen fogalmazta meg véleményét, nem szeretett a többiek előtt szerepelni, megszólalni. Lassan eljutottunk oda, hogy mindenkinek van saját véleménye, amit szívesen megfogalmaz a többiek előtt. Ha szituációs játékokat játszunk, bátrabban szerepel mindenki. Az osztályfőnöki órák színvonalát az is emeli, hogy beépítjük az IKT eszközöket. Képek, filmek vetítésével, adatok, információk keresésével még színesebbé tehetjük az órákat. A tapasztalatokat más tanítási órába is beépíthetjük. A megismert munkaformák más tantárgyaknál is sikeresen alkalmazhatók. Huberné Micskó Mária Magdolna Tantárgytömbösített oktatás 5.a, 5.c osztály A tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg szeptemberétől került bevezetésre iskolánkban a tantárgytömbösített oktatás az 5.a és 5.c osztályokban. A tömbösítés a történelem, a természetismeret és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat érinti. Egy-egy tömb témazáró dolgozattal zárul, utána tantárgycsere következik. A tantárgytömbösítés célja az oktatás hatékonyságának növelése, illetve új módszerek, munkaformák bevezetése a tanórákon. A tömbösített órák jobban alkalmasak nagyobb lélegzetvételű, 45 perces órakeretben nem tervezhető módszerek alkalmazására, a diákok jobban el tudnak mélyülni a tananyagban. Nagy-Lendvai Melinda Török Szilvia

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben ZÁRÓKONFERENCIA Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető TÁMOP 3.1.4 Jót s jól! Használható tudást mindenkinek! CÉL 1. A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 2. Az egész életen át tartó tanulás

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Befektetés a Jövőbe. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4. Pusztaszabolcs

Befektetés a Jövőbe. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4. Pusztaszabolcs Befektetés a Jövőbe Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4. Pusztaszabolcs A világ tele van készséges emberekkel. Az egyik fele kész dolgozni, a másik fele

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24.

PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24. PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24. TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 1.Komplex intézményi fejlesztések Pályázatunk befogadása 2009.

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A projekt számszerősíthetı eredményei

A projekt számszerősíthetı eredményei 1 A projekt számszerősíthetı eredményei TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15478706-2-02 Közép-Magyarországi régió nem 2 Apáczai Csere János

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

projekt bevezetésének összefoglalója a 2009/2010-es tanévben

projekt bevezetésének összefoglalója a 2009/2010-es tanévben KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TATABÁNYA A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben projekt bevezetésének összefoglalója a

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Pályázati

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően vezette be a kompetenciaalapú oktatást a TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően megvalósítandó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Az Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskola TÁMOP pályázat projektzáró beszámolója június 23.

Az Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskola TÁMOP pályázat projektzáró beszámolója június 23. Az Általános Iskola TÁMOP 3. 1. 4 pályázat projektzáró beszámolója 2010. június 23. A 2009. augusztus 25-én megtartott projektindító nappal, majd azt követően szülői fórumok megtartásával, a helyi média

Részletesebben