KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 6 A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma... 6 B. PROJEKTGAZDAK KÖRE... 7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 8 B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 8 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 37 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Támogatási előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája

3 F9. Jelen Útmutató mellékletei Felhívjuk tisztelt Projektgazdáink figyelmét, hogy a kiemelt projekt felhívás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a projektjavaslat dokumentumait a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése és ehhez az oktatás minőségének javítása. A Nemzeti Együttműködés Programja szerint az ifjúság körében biztosítani kell a társadalmi szolidaritást, a társadalmi egyenlőtlenségeket pedig ki kell küszöbölni, melyben az oktatás-nevelésnek kiemelt szerepet tulajdonít. Az ifjúság innovatív, korszerű tudással rendelkező erőforrás, amely képes a társadalom megújítására, az aktív szerepvállalásra. Ahhoz, hogy a közoktatásban tanuló fiatal korosztályok fel tudjanak készülni a társadalmi, gazdasági körülményekhez való alkalmazkodásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésük sikeres legyen, átfogó és célzott fejlesztések szükségesek az ifjúságpolitika és a közoktatás területén is. Szakpolitikai háttér, előzmények: A kormányzati ifjúságpolitikai stratégiai gondolkodás az 1494/2011. (XII.27) Korm. határozattal elfogadott keretprogramja Az Új Nemzedék Jövőjéért Program, amely alapvető problémaként fogalmazta meg a fiatalok munkához jutását, a fiatalkorúak munkanélküliségét. Utóbbi probléma megoldásában jelentős szerepe van annak, hogy a fiatalok meg tudják fogalmazni jövőképüket. Az Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében című kiemelt projektjavaslat elsősorban az Új Nemzedék Jövőjéért Program alábbi beavatkozási területeit célozza, kiemelt fókusszal a hátrányos helyzetű fiatalok jövőképének kialakítására, életpálya és életvitel modellek kidolgozásával és bemutatásával: Karrier és egzisztenciateremtés, öngondoskodás A program alapján már a középfokú nevelési intézményben töltött évek alatt segíteni kell a tudatos karriertervezést, a munka világával való kapcsolat kialakítását, annak érdekében, hogy a köznevelésben tanuló fiatalok tudatos pályadöntést hozzanak és készüljenek fel szakmaszerzésre vagy felsőoktatásban történő továbbtanulásra vagy vállalkozóvá válásra. Életpálya-tervezés kapcsán kiemelkedő jelentőségű a sajátélményű tapasztalatszerzés, a készségfejlesztés és ismeretátadás, valamint a megfelelő minőségű információ rendelkezésre bocsátása. Ez különösen a hátrányos helyzetű, leszakadó térségekben hiánypótló feladat. 4

5 Szabadidő, szórakozás és kultúrafogyasztás A programban az állam feladatául tűzte ki, hogy minél szélesebb kör számára biztosítson kikapcsolódási és kulturálódási lehetőséget, hiszen ezek hiánya tovább fokozza a hátrányos helyzetű fiatalok lemaradását. A fiatalok számára nem biztosítottak egyenlő arányban az értékképző szabadidős lehetőségek. A program az ifjúsági terek hálózatának kialakításán keresztül gyűjti össze a helyben elérhető lehetőségeket és felvállalja az ezzel kapcsolatos információnyújtást, a megvalósítók összekapcsolását és szakmai támogatását. Emellett a programban a köznevelés intézményrendszeréhez kapcsolódóan művészeti tehetséggondozó programot indít, mely hozzájárul a tanulók, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok komplex személyiség fejlesztéséhez. Nem-formális oktatási módszertan a köznevelésben A megjelölt tartalmi témák mellett a program feladatául tűzi ki a Nemzeti Alaptantervhez igazodóan az iskolán kívüli képzési programok köznevelésben történő elterjesztését, a nem formális nevelési módszerek és a tanulók tantárgyi ismeretátadáson túlmutató gyakorlati pedagógiai eszközök pedagógus szakmában történő népszerűsítését; ezzel hozzájárulva a köznevelés módszertani megújításához. A nem-formális módszerek terjesztésével támogatható a tanulók egész személyiségre ható fejlesztése, az oktatásból a nevelés irányába történő tartalmi és szemléleti elmozdulás. A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja és a évre vonatkozó Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési terve a következő beavatkozási területeket azonosította: otthonteremtés és családalapítás, szabadidő- sport, szórakozás és kultúrafogyasztás, karrier és egzisztencia. Az egyes területekre kialakított szolgáltatások kapcsán átfogó feladat a különböző kommunikációs csatornák és szolgáltatási rendszerek integrálása, helyi szintű szolgáltatások összekapcsolása. A cselekvési terv szükségesnek látja a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatására, az iskolai sikerességük elősegítésére, a korai iskolaelhagyás megelőzésére, az eredményes továbbtanulásra, a munkaerő-piacra történő sikeres belépést segítő iskolai nevelési tartalmak kialakítására. A projekt általános, illetve átfogó célja: A kormányzati ifjúságpolitikai stratégiai célokkal összhangban elsősorban a év közötti, iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulók és fiatalok iskolai sikerességének, életpálya tervezésük folyamatának, valamint társadalmi integrációjuknak és a munka világába való belépésre történő felkészítésüknek elősegítése, az ifjúsági korosztály igényeinek megfelelő, egységes és átfogó szolgáltatási rendszer kialakításával. A2. Részcélok A köznevelésben tanuló fiatalok pályatudatosságának, öngondoskodási képességének fejlesztése, annak érdekében, hogy képesek legyenek megalapozott pályadöntést hozni és ennek megfelelően felkészülni a továbbtanulásra, vagy a munka világában történő elhelyezkedésre. Az életpálya tervezés fontosságának tudatosítása a köznevelés szereplőiben, az életpályamodell kialakításával konkrét megoldások és eszközök fejlesztése a köznevelési intézményrendszer számára. A munka világának közelebb hozása az iskolai tanulmányokhoz, a munkavállaláshoz 5

6 szükséges ismeretek, kompetenciák fejlesztése által Tehetséges gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása művészeti területen Fiatalok átfogó információs igényeinek kiszolgálása média- és kultúrafogyasztási szokásaikhoz igazodó tartalmakkal. A3. Rendelkezésre álló forrás A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg forint. A Közép-Magyarországi Régióban felhasználható forrás aránya 13%, azaz Ft. A konstrukció keretében az átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 8 %-a, azaz forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap társfinanszírozásban biztosítja. és Magyarország költségvetése A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma A támogatott projektek várható száma: 1 db. 1 1 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Projektgazda definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 6

7 B. PROJEKTGAZDAK KÖRE Jelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezet nyújthat be projektjavaslatot, amely rendelkezik az érintett miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmi elemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza. B1. Jogi forma Jelen kiemelt projekt felhívás keretében a projektgazda szervezet önállóan, vagy konzorciumi partnerrel együtt nyújthatja be projektjavaslatát (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelt alapján): nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572), mint projektgazda (konzorciumvezető) központi költségvetési szerv (GFO 312), mint konzorciumi partner A projektgazda (konzorciumvezető) olyan szervezet lehet, állami tulajdonban áll és oktatási-szociális közfeladatokat lát el, amelynek közhasznú tevékenységi körei között szerepel általános és szakmai középfokú oktatás, kulturális képzés, amelynek szolgáltatásai a Kormány 305/2012 (X.29) Kormányrendelete alapján az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogram körébe tartozó tevékenységének koordinációját, valamint az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetését szolgálják. A konzorciumi partner olyan ifjúsági ügyekkel is foglalkozó szervezet lehet, amely a pályázati kiírás megjelenésének napján: legalább 10 éves tapasztalattal rendelkezik az ifjúságpolitika területén országosan elérhető, legalább regionális irodahálózattal rendelkezik átfogó ismertséggel rendelkezik a hazai ifjúsági szektor szervezetek körében Ha a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. Amennyiben jelen felhívás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújtanak be projektjavaslatot, konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük a jelen Útmutató 7/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a kiemelt projekt felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a projektjavaslatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni). Abban az esetben, ha a pályázat konzorciumi formában kerül benyújtásra, a konzorciummal szemben támasztott feltételek az alábbiak: A konzorciumi tagok száma 2 lehet (egy főpályázó és egy konzorciumi partner.) Finanszírozás módja: partnerenkénti finanszírozás. 7

8 B2. Méret Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy. B4. Iparág Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns B5. Típus/karakter Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A projektjavaslat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról 8

9 szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1.A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 5.2.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 5.3.A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4.Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 10.A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Projektgazdát, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség a Projektgazda személyével, illetve a Projektgazdaként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Projektgazda által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 9

10 A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a) aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b) aki a támogatás iránti projektjavaslat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c) aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; d) akivel szemben a Knyt ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; e) aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; f) aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 4 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül g) az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyeket vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumot legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 10

11 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA A kiemelt projekt keretében átfogó ifjúsági életpálya modell kerül kialakításra, mely a tanulók munka világába belépésre történő felkészítését szolgálja. A kialakított támogató eszközöket a köznevelés szereplői és az ifjúsági célcsoporttal dolgozó szervezetek is eredményesen használhatják munkájukban. A kísérleti programban résztvevő nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott új pedagógiai tartalmak, illetve az iskolán kívül megvalósult képzési és ismeretterjesztő programokban kialakított és kipróbált innovációk értékelésére és a kiválasztott jó gyakorlatok elterjesztésének előkészítésére is sor kerül. A tanulókkal való személyes és közvetlen kapcsolattartást lehetővé tevő, a nevelési intézményekkel szorosan együttműködő, területi alapon szerveződő tanácsadói irodák, helyi kontaktpontok hálózata jön létre, mely információ- és szolgáltatásnyújtással, ismeretek átadásával, közvetítésével, képzések, kulturális és szabadidős programok szervezésével, egyéni életpálya tanácsadással egészíti ki az intézményekben folyó szakmai oktató-nevelő munkát. A korszerű, széles körű szolgáltatásokat nyújtó központi internetes információs ifjúsági portál kialakításával tematizált, jól szerkesztett információk, válaszok születnek a fiatalok korosztály számára, elősegítve az értékközvetítést. A projekt célcsoportjai: A közoktatásban tanuló év közötti magyar fiatalok, kiemelten a hátrányos helyzetű fiatalok A közoktatásban dolgozó intézményvezetők, pedagógusok A közoktatásban tanulók szülei Pedagógiai szakmai szolgáltatók munkatársai Ifjúsági szervezetek munkatársai, önkéntesei Szakpolitikai döntéshozók, ifjúsági ügyekért felelős tisztviselők, szakágazati tanácsadók; C1. Támogatható tevékenységek köre Projekt előkészítés megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; költség-haszon elemzés, finanszírozási terv és fenntarthatósági számítások elkészítése; projektirányítási kézikönyv kidolgozása; műszaki tervek készítése; közbeszerzés előkészítése, feltételes közbeszerzés elindítása; Projekt megvalósítás 1. pillér: Átfogó ifjúsági életpálya modell kialakítása és annak gyakorlati alkalmazhatóságát támogató eszközök, bevezetése. A köznevelési rendszerhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztések. A létrejövő ifjúsági szolgáltatás magját alkotó ifjúsági életpálya modell kialakítása, a köznevelési és az azon kívüli megvalósuló munkát segítő gyakorlatias támogató eszközök és az ifjúsági célcsoport igényeit kielégítő szolgáltatások létrehozása adja a projekt szakmai gerincét, melyeket a köznevelés szereplői és az ifjúsági célcsoporttal dolgozó képző-nevelő szervezetek is eredményesen használhatnak. 11

12 A projekt az életpálya-építési modell fejlesztésében a hátrányos helyzetű tanulói célcsoport tagjait differenciáltan kezeli és támogatja abban, hogy mind nagyobb számban sikeresen fejezzék be az általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak, életpálya-építési modelljük a leszakadó kistérségekhez, hátrányos helyzetű településekhez igazodva kerül meghatározásra, kifejlesztésre. A hátrányos helyzetű tanulók számára kiemelten fontos, hogy megfelelő önismerettel, énképpel rendelkezzenek akkor, amikor maguk számára megfogalmazzák életcéljukat. A fentiek érdekében szükséges fejleszteni személyes kompetenciájukat, az önálló tanulási képességet kialakító programokat, a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő foglalkozásokat, valamint tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységeket. A projekt támogatja a pályaorientációhoz kapcsolódó iskolai programok megvalósítását a továbbtanulás, a munka világába történő belépés, valamint öngondoskodás, vállalkozóvá válás megalapozásának témájában. Ehhez a pillérhez kapcsolódik a tehetségfejlesztést, tehetségfeltárást támogató speciális művészeti tehetségsegítő programok kialakítása a célcsoport számára. Tevékenységek: Ifjúsági életpálya modell kialakítása o kutatási tevékenység és szakértői munka, szakértői háttérműhely létrehozása; életpálya modell köznevelés rendszerén belüli elterjesztését segítő ágazati és ágazatközi fejlesztési irányok azonosítása o nemzetközi és hazai jó gyakorlatok feltérképezése, elemzése, adaptációs lehetőségek feltárása, ajánlások megfogalmazása; o életpályamodell terjesztésre vonatkozó ajánlások kidolgozása. Életpályamodell gyakorlati alkalmazhatóságát támogató eszközfejlesztés (helyi tantervfejlesztés, tananyagfejlesztés, feladatsorok, mérő és értékelési eszközök /tesztek/ kialakítása, on-line tematikus játékok fejlesztése) Hátrányos helyzetű fiatalok számára differenciált életpálya modell támogatása, kapcsolódó tanácsadás és képzésfejlesztés Életpálya modell szakmai disszeminációja: o szakmai rendezvények és publikáció, szakkönyvek kiadása o pályaorientációt, pályaválasztást segítő átfogó információs anyag kialakítása a diákok, szülők és a pedagógusok számára, kutatási, értékelési tevékenység o szakkönyvek, tanulmányok, szakmai publikációk elkészítése o szakmai rendezvények lebonyolítása Képzésfejlesztés, képzés: o pedagógusképzés és pszichológus képzések tanegységei számára pályaorientációs tananyagok kialakítása, illetve futó kurzusok kiegészítésére o pályaorientációs témájú PAT (Pedagógus Akkredtitált Továbbképzés) továbbképzések fejlesztése és biztosítása gyakorló pedagógusok és pedagógiai szakmai szolgáltatók munkatársai számára, o pályaorientációs tanácsadók nemzetközi standardok szerinti képzése, képzők képzése, Együttműködés kialakítása az oktatási-nevelési intézmények fenntartóival, különösen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a fejlesztések eredményeinek intézményi terjesztésére Megyei pedagógiai szolgáltatók, iskolavezetők, pedagógusok bevonása az életpálya modell módszertan alkalmazásába, ehhez szükséges oktatás és képzés, motiválás Köznevelési intézményekben megvalósuló programok diákok és szülők számára (tanórai és órán kívüli keretben) 1) osztályfőnöki óra keretben 2x45 perces foglalkozások 2) iskolai pályaorientációs és pályaválasztási nap 12

13 3) tematikus műhelymunkák (órakeretben vagy azon kívül) 4) pályaválasztást segítő látogató programok iskolán kívül 5) 3-5 napos táborok (ősz, tavasz és nyár) 6) szülői tájékoztató program Iskolai programok szakmai támogatása (mentori munka, szupervízió a programban résztvevő pedagógusok számára) A tanulmányok befejezése utáni munkavállaláshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek elsajátítása, gyakoroltatása, öngondoskodás, önfoglalkoztatás népszerűsítése, a vállalkozói életpálya bemutatása rendhagyó programok keretében a középiskolákban, pl. országos vetélkedő, helyi rövid időtartamú tájékoztató, információs programok megszervezése Felsőoktatási hallgatók által szervezett felkereső program megalapozása a középfokú nevelési intézményekben, mobilitás - tájékoztató programok szervezése középiskolákban Célcsoport pályakövetésre alkalmas eszközök fejlesztése, program által létrehozott ifjúsági szolgáltatások minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása Rendszeres művészeti tehetségsegítési szolgáltatások kialakítása a közoktatási intézmények diákjai számára az iskolai pedagógusok és művészek bevonásával 2. pillér: A köznevelés rendszerén kívül megvalósuló programok és szolgáltatások. Megyei információs és tanácsadó irodák hálózatának létrehozása (ifjuság.hu kontaktpont hálózat). Az iskolai oktatási-nevelési munkát közvetlenül támogató tematikus programok megvalósítása. A tanulókkal való személyes és közvetlen kapcsolattartást lehetővé tevő, a nevelési intézményekkel szorosan együttműködő, területi alapon szerveződő irodahálózat kialakítása, mely információ- és szolgáltatásnyújtással, ismeretek átadásával, közvetítésével, képzések, kulturális és szabadidős programok szervezésével, egyéni életpálya tanácsadással támogatja az intézményekben folyó szakmai oktató-nevelő munkát. Tevékenységek: A megyei információs kontaktpontok hálózatának létrehozása, illetve bővítése Irodákban működő információs és tanácsadási szolgáltatás, kiemelten pályainformációs és pályaorientációs szolgáltatás rendszeres biztosítása (személyes és on-line) Országos, regionális és kistérségi rendezvények, képzéseket, egyéni és közösségi fejlesztést magában foglaló értékközvetítő programok, táborok megszervezése az Ifjúság.hu más programelemeiben résztvevő, kiemelten a hátrányos helyzetű tanulók számára (tematikus programok, táborok, fesztiválokon történő megjelenés) Célcsoport aktív elérését biztosító érzékenyítő és információs programok megvalósítása (pl. felkereső programok közoktatási intézmények tanulói számára) Öngondoskodás/életvezetési képességek fejlesztésére, aktív állampolgárságot, társadalmi önkéntes részvételt elősegítő közösségi programok szervezése Közösségi (ifjúsági) kezdeményezések támogatása, térségi együttműködések kialakítása Ifjúság.hu program szolgáltatásainak promotálása, programelemek láthatóságának biztosítása az ifjúság elérést célzó eszközök többrétű használatával (bemutató rendezvények, helyi programmarketing, rendezvények) 13

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben