TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Életpálya építés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Életpálya építés"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Életpálya építés Oktató-nevelő munkát segítő dokumentum Szerzők: Nyerges Tibor Barocsai Zoltán I.Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szekszárd, április 14.

2 Tartalom 1. Bevezetés Életpálya építés modulok pályaválasztás tudatosítása Milyen kihívásoknak kell megfelelni pályaválasztáskor? Álláskeresési technikák Szituációs játékok (munkaadó és munkavállaló találkozása) Pályaválasztás-dokumentumok tanulmányozása Álmok, vágyak, realitások. Pályaválasztás, továbbtanulás, beilleszkedés segítése Önéletrajz 34 3.Összegzés.41 2

3 1. Bevezetés pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén. kollégiumi pályaorientáció elsődleges célja, hogy a pályaválasztó megismerje és érzékelje a válaszható továbbtanulási, szakmaválasztási lehetőségeket. Felmérje saját készségeit és adottságait és a továbblépéshez szükséges kompetenciák közötti távolságot, ennek legyőzhetőségét. Megismerje az általa választott út társadalmi viszonyait, a felé támasztott követelményeket (állásinterjú, önéletrajz ). modul segítséget nyújt a sikeres pályaválasztáshoz, jövőkép kialakításához. sikeres pályaválasztás feltétele, hogy a kollégista rendelkezzen megfelelő pályaismerettel, reális önismerettel, határozott életcéllal, korszerű értékorientáció. jó döntéshez tehát az önismeret (kollégiumunk önismereti modulja) és a választott pálya/út megvalósításához szükséges információk, ismeretek és készségek egyaránt fontosak! 3

4 2. Életpályaépítés 2.1. PÁLYVÁLSZTÁS TUDTOSÍTÁS 4

5 MODULLEÍRÁS modul célja Időkeret jánlott korosztály jánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza Mi motivált, hogy az adott iskolát választottam? Vannake konkrét ismereteim a választott szakmáról? Elképzeléseim, terveim. Pályaválasztás tudatosítása év Megelőző modul: bármely csoportfoglalkozás Követő modul: bármely csoportfoglalkozás KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: 9-10 évfolyam z együttműködés, tolerancia, empátia, kommunikáció fejlesztése TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi nevelés országos alapprogramja sulinova adatbank Támogató objektumok www. mekdsz.hu/otlettar 5

6 MODULVÁZLT Ráhangolódás B C Tevékenység Időkeret Ismerkedés: névlánc 5-8 gyerekek körben ülnek. tanár kijelöl valakit, aki bemondja a nevét. z egyik szomszédja ezt elismétli, majd hozzáteszi a sajátját is. körben a következő elsorolja a már elhangzott neveket, majd elárulja a saját nevét is. z utolsónak már az egész csoport neveit kell elsorolnia. memória és kommunikáció fejlesztése 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. csoportmunka csoportban tanári irányítással székek a körben üléshez Tevékenység Időkeret Ismerkedés: névsor széken 5-8 csoporttagok számával megegyező számú széket felállítunk körbe és mindenki feláll egyegy székre. feladat: a tanár kijelöl egy kezdő széket és névsorba kell állni a székeken úgy, hogy senki nem léphet le a földre. Miközben a gyerekek vándorolnak a székeken, rákérdezhetnek egymás nevére ezzel is segítve memorizálásukat. Ha a csoport jelzi, hogy kész a feladat, akkor a csoportvezető tanár leellenőrzi úgy, hogy a székeken álló gyerekek egymás után elmondják nevüket. csoportos együttműködés, kommunikáció fejlesztése 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. csoportmunka csoportmunka tanári felügyelettel és irányítással székek Tevékenység Időkeret Ismerkedés: tudod-e a nevem? 5-8 csoport tagjai körben ülnek. ráhangoló játékot a tanár kezdi: egy labdát dob valamelyik diáknak és felteszi a kérdést: Tudod-e a nevem? diák válaszol vagy ha nem tudja a csoport többi tagja segíthet neki. labdát a gyerekek dobják tovább és teszik fel a kérdést az általuk kiválasztott csoporttársnak. Egy diáknak nem lehet kétszer dobni a labdát. kommunikáció fejlesztése 6

7 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Csoportmunka körben ülve Csoportban, tanári irányítással Székek a körben üléshez Tartalom feldolgozás Tevékenység Időkeret Pályaorientációs csoportfa készítéséhez a kiscsoportok összegyűjtik elképzeléseiket gyerekeket kisebb csoportokra osztjuk. csoportok létszáma 2 és 6 fő között legyen és a tanár már előre találja ki az összetételüket aszerint, hogy legyen valamilyen közös a pályaválasztásukban(ugyanabba a gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába jelentkeztek vagy ha azonos szakirányú osztályba járnak, szákmát tanulnak). Nem baj ha a csoportlétszámok nagyon szélsőségesek. csoportoknak a tanár kioszt egy nagyméretű (pl.3-as) lapot amin meg kell válaszolniuk, hogy milyen közös és egyéni motívumokat találnak a pályaválasztásukban és mit szeretnének elérni. lap közepére rajzoljanak egy téglalapot és a fennmaradó részt osszák fel annyi részre ahányan a csoportban vannak. Mindenki gyűjtse össze a saját pályaválasztását befolyásoló tényezőket és hogy mit szeretnének elérni, majd írják be a nevükkel ellátott részbe. Ha mindenki kész van, akkor gyűjtsék ki a közös motívumokat és írják be középre a téglalapba. Együttműködés, empátia fejlesztése mások meghallgatása által, önértékelés növelése. 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Kiscsoportos megbeszélés Kiscsoportos munka tanári felügyelettel 1. számú gyűjtemény, íróeszköz Tevékenység időkeret Pályaorientációs csoportfa készítése a kiscsoportok beszámolói szerint csoportok kitöltött gyűjteményeiket ismertetik, miközben a tanárral együtt megrajzolják a csoport pályaorientációs fáját egy nagyméretű plakátszerű lapon. fa testesíti meg a kollégiumi 7

8 tanulócsoportot melyen meg fognak jelenni a közös pályaválasztás jegyei és az egyéni sajátosságok. fa törzse a csoport. nagyobb ágak jelképezhetik a kialakított csoportokat és a levelek a csoporttagokat. fa törzsére fel kell írni a csoport minden tagjára igaz közös célokat, majd a faágak már csak a kiscsoportok azonos elképzeléseit tartalmazzák. levelekben a gyerekek neve mellett jelenjen meg a saját elképzelésük pályaválasztási tervükről a jövőben, ha már van ilyen. plakát a tanév során végig a tanulószoba falán maradhat. Együttműködés, empátia fejlesztése mások meghallgatása által, önértékelés növelése, kommunikációs készség javítása 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Frontális csoportmunka tanulói ismertetőkkel. Csoportmunka tanári irányítással Plakát, rajz és íróeszköz Összegzés, Levezetés B Tevékenység Időkeret Számoljunk közösen 5-8 csoport tagjai álljanak körbe és fogják meg egymás kezét. tanár mondja el, hogy közösen el kell számolniuk addig ahányan vannak. Mindenki csak egyszer mondhat számot, de mindegy hogy hányadikat a sorban. Ha két diák egymás szavába vág(egyszerre mondják ugyanazt a számot), akkor a számolás újraindul. játéknak akkor van vége ha a számsor véget ér. Együttműködés, figyelem fejlesztése 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók főként, de minden tanulócsoport számára ajánlott Frontális csapatmunka Csoportmunka tanári magyarázattal - Tevékenység Időkeret Mozogjunk együtt 5-8 csoport tagjai álljanak körbe és fogják meg egymás kezét. tanár mondja el, hogy közösen, egyszerre, azonos tempóban kell mozogniuk ahhoz hogy megvalósítsák a feladatot. Egyszerre kell leguggolniuk és felállniuk 8

9 háromszor, de ha a mozgás hullámzóvá válik újra kell kezdeni. Együttműködés, figyelem, mozgáskoordináció fejlesztése 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók főként, de minden tanulócsoport számára ajánlott Frontális csapatmunka Csoportmunka tanári magyarázattal - 9

10 2. Életpályaépítés 2.2. MILYEN KÍHÍVÁSOKNK KELL MEGFELELNI PÁLYVÁLSZTÁSKOR 10

11 MODULLEÍRÁS modul célja Időkeret jánlott korosztály jánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza Személyiségjegyek összegyűjtése, csoportosítása. Pályaválasztás, továbbtanulás segítése év Megelőző modul: bármely csoportfoglalkozás Követő modul: bármely csoportfoglalkozás KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a diák sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: évfolyam Együttműködés, véleménynyilvánítás, kifejezőkészség, empátia, kommunikáció fejlesztése MÓDSZERTNI JÁNLÁS foglalkozást megelőzően legalább pár nappal a gyerekeknek ki kell osztani az támogató rendszerben található SWOT-analízishez hasonlító adatlapot kitöltésre, mert az órán erre már nem lesz idő. z adatlap minden pontját töltsék ki a saját pályaválasztásukkal kapcsolatosan. z erősség, gyengeség rovatba a személyiségükre jellemző vonásokat kell beírniuk (pl.: melyik tantárgyban erősekgyengébbek). terv részbe a jövőjükkel, pályaválasztásukkal kapcsolatos elképzeléseiket írják be. veszélyek részhez akkor írjanak, ha a jövőbeni elképzeléseik megvalósulásával kapcsolatban valamilyen kétséget, félelmet éreznek. Fontos, hogy csak a szaggatott vonalig írjanak! 11

12 TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi nevelés országos alapprogramja sulinova adatbank Támogató objektumok www. mekdsz.hu/otlettar datlap: Név: Erősség Gyengeség Terv Veszély 12

13 MODULVÁZLT Ráhangolódás B Tevékenység Időkeret Tapogass le! (csoportfelosztás) 5-8 tanár kérje meg a csoportot, hogy alakítsanak ki két körülbelül egyenlő létszámú kisebb csoportot szimpátia alapján és azok kerüljenek egy csoportba akik jobban ismerik egymást. Ezek után kiválasztunk egy diákot az egyik csoportból kinek bekötjük a szemét kendővel, de előtte jól megnézheti hogy kik melyik csoportba tartoznak. két csoport tagjai tetszőlegesen egymás mögé állnak és a bekötött szemű diáknak ketté kell választani a csapatot az eredeti felosztás szerint, de csak a kézzel érintheti meg őket. diákok közben nem szólalhatnak meg. Együttműködés fejlesztése osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. csoportmunka csoportban tanári irányítással kendő Tevékenység Időkeret Ki vagyok? (csoportfelosztás) 5-8 tanár kérje meg a csoportot, hogy alakítsanak ki két körülbelül egyenlő létszámú kisebb csoportot szimpátia alapján és azok kerüljenek egy csoportba akik jobban ismerik egymást. Ha a csoportok kialakulnak szembe állnak egymással. tanár odamegy az egyik csoporthoz és kiválaszt közülük valakit, de úgy hogy a másik csapat ezt ne hallja. másik csoport feladata hogy minél kevesebb kérdés alapján kitalálja az kiválasztott diák személyét. Ha kitalálták akkor megfordul a helyzet. Kommunikációs készség, együttműködés fejlesztése osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. Csoportok közötti munka Kiscsoportok között frontálisan tanári irányítással - 13

14 Tartalom feldolgozás Tevékenység Időkeret datlapok véleményezése tanár megkéri a két csoportot, hogy egymástól elkülönülve alkossanak két kört, majd vegyék elő az előzetesen kitöltött adatlapjukat és legyen a kezükben íróeszköz. Ha a tanár szól a lapokat adják tovább az óramutató járásának megfelelően és a csoporttársuk lapjához fűzzék hozzá gondolataikat a szaggatott vonal alatt. szaggatott vonal fölötti részhez írtakat pipával (egyetértek) vagy mínuszjellel (nem értek egyet) véleményezhetik. Minden adatlapra 1-2 áll rendelkezésre. z adatlapok továbbadását a foglalkozást vezető tanár jelzi. Ha körbe értek az adatlapok, akkor a tanár összegyűjti őket csoportonként külön. Együttműködés, véleménynyilvánítás, kifejezőkészség fejlesztése osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. Körben ülve két csoportban Egyéni munka Csoportban tanári irányítással datlapok, íróeszköz B Tevékenység időkeret Tevékenység véleményezett adatlapok értékelése. két csoport még mindig maradjon együtt, de már nem kell körben ülni, hanem forduljanak egymás felé. Felváltva húzzanak egy adatlapot a másik kiscsoport által véleményezet lapokból és a csoport előtt értékeljék a leírtakat. másik csoport és a véleményezett diák is reagálhat az elhangzottakra. Ha az adatlapok elfogytak a tanár értékeli a csoportok munkáját. Együttműködés, empátia fejlesztése mások meghallgatása által, önértékelés növelése, kommunikációs készség javítása osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. Két csoportban szemben ülve Frontális csoportmunka tanári irányítással Kitöltött adatlapok véleményezett adatlapok értékelése. két csoport még mindig maradjon együtt, de már nem kell körben ülni. tanár felváltva húzzon egy adatlapot a kiscsoportok által véleményezet lapokból és ismertesse a csoport 14

15 előtt majd közösen értékeljék a leírtakat. Ha az adatlapok elfogytak a tanár értékeli a csoportok munkáját. Együttműködés, empátia fejlesztése mások meghallgatása által, önértékelés növelése, kommunikációs készség javítása osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. Két csoportban Frontális csoportmunka tanári magyarázattal, irányítással Kitöltött adatlapok Összegzés, Levezetés Tevékenység Időkeret Melyik csapat a gyorsabb? 5-8 két csapat egymás mellé, két párhuzamos sorba áll be, kézen fogva. sor egyik végén a tanár áll a másik végén egy tárgyat (pl.labda) helyezünk el egy széken. tárgyat tartó szék felé fordulnak a csapatok, kivéve a tanár mellett állókat mert ők a tanár felé fordulnak. tanár egyik kezében piros a másik kezében kék színű papírt tart. Ha kéket mutat, nem történik semmi. Ha pirosat, akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét, és így végig fut a jel a soron. Ha az utolsó kezét is megszorították, felkaphatja a tárgyat a székről. Ilyenkor a gyorsabb csapat ponot kap. Ha valamelyik csapat elrontja, pl. kéknél is indít, akkor az pontlevonással jár. Figyelem, gyorsaság, együttműködés fejlesztése. Minden csoport számára ajánlott Két csoportban Csoportmunka tanári irányítással Kék és piros papír, egy tárgy, szék 15

16 2. Életpályaépítés 2.3. ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK 16

17 MODULLEÍRÁS modul célja Álláskeresési technikák, munkaügyi szervezetek, fogalmak ismertetése. Kiadványok, hirdetések, internet lehetőségek tanulmányozása. Időkeret 45 jánlott korosztály év jánlott megelőző és követő tananyag Megelőző modul: bármely csoportfoglalkozás Követő modul: bármely csoportfoglalkozás Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza MÓDSZERTNI JÁNLÁS KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a diák sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia - Digitális kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: évfolyam az együttműködés, a tolerancia, a kudarctűrés, az önállóság, az önbemutatás, a kommunikáció az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés. tanulónak tisztában kell lennie kapott feladatainak céljával, a sikeres teljesítés kritériumaival, a mérhető, egyértelműen meghatározható követelményekkel. tanulónak minden esetben kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni, lehetőséget és támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy problémáit megfogalmazza, gondjainak megoldásához segítséget kérjen. z alkalmazott módszereknek és tanulásszervezési módoknak lehetővé kell tenniük a személyes megnyilvánulást, a próbálkozást, kísérletezést, a kérdezést, segítségkérést, a tanulók közötti együttműködést. Szokássá kell alakítani a tanulás során a tervezést, a döntések indoklását, a vélemény indoklását, az önállóságot, a kérdésfeltevést. Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredetiséget, a kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támogatását, a szolidaritást. z életpálya-építési kompetenciák eredményes fejlesztése érdekében a pedagógusnak törekednie kell az iskola és a család folyamatos együttműködésének biztosítására is. Fejlesztésünk a kompetencia alapú fejlesztés része, legfőképpen a projektmódszer és a kooperatív tanulás elemeit alkalmaztuk. Gyakran találkozhatunk dramatikus technikákkal is, melyeket szabadon alakíthatunk. Utóbbi technikákat nemcsak a drámapedagógiában jártas tanároknak javasoljuk, hanem azoknak is, akik még kevésbé tapasztaltak ezen a területen. 17

18 Jelentős tényező a diákok önkéntes szerepvállalása, amely hozzásegíti őket a felelősségvállaló, résztvevői attitűd kialakításához. TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi Nevelés Országos lapprogramja sulinova adatbank milegyek.hu jánlott objektumok Munkaügyi Központok kiadványai 18

19 MODULVÁZLT Ráhangolódás B C Tevékenység Időkeret Bemutatkozás játékos formában Szemkontaktus, kézfogással bemutatkozás. önbemutatás 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Frontális és csoportmunka, dramatikus Tevékenység Időkeret Bemutatkozás játékos formában Szemkontaktus, érintés, kézfogással bemutatkozás csak névvel. önbemutatás 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Frontális és csoportmunka, dramatikus Tevékenység Időkeret Bemutatkozás játékos formában Szemkontaktus, érintés, kézfogással bemutatkozás névvel, amit még fontosnak tartok magamról röviden. önbemutatás 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Frontális és csoportmunka, dramatikus 19

20 Tartalom feldolgozás B C Tevékenység Időkeret Célcsoport / differenciálás Tevékenység Időkeret Célcsoport / differenciálás Tevékenység Időkeret Célcsoport / differenciálás Feladatok megbeszélése, végrehajtása. Álláskeresés a munkaügyi központokba az internet segítségével. az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Feladatok megbeszélése, végrehajtása. Álláskeresés hirdetések útján az interneten. az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Feladatok megbeszélése, végrehajtása. Tájékozódjunk a milegyek.hu segítségével. az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Tevékenység Nyomtatás, írás Számodra fontos, használható információk rögzítése. az önállóság Célcsoport / 9. és 11. osztályosok, friss iskola és differenciálás szakmaválasztók egyéni kooperatív Informatikai és hagyományos eszközök B Tevékenység Nyomtatás, írás 20

21 C Célcsoport / differenciálás Tevékenység Célcsoport / differenciálás Számodra fontos, használható információk rögzítése. az önállóság 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók egyéni kooperatív Informatikai és hagyományos eszközök Nyomtatás, írás Számodra fontos, használható információk rögzítése. az önállóság 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók egyéni kooperatív Informatikai és hagyományos eszközök Összegzés B C Tevékenység Időkeret Tevékenység Időkeret Tevékenység Időkeret Legjobban sikerült feladatmegoldások 10 ismertetése. z óra értékelése tízes skálán. kijelölt tanuló ismertesse röviden elvégzett feladatát. az együttműködés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Legjobban sikerült feladatmegoldások 10 ismertetése. z óra értékelése tízes skálán kijelölt tanuló ismertesse röviden elvégzett feladatát az együttműködés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Legjobban sikerült feladatmegoldások ismertetése. z óra értékelése tízes skálán 21 10

22 kijelölt tanuló ismertesse röviden elvégzett feladatát az együttműködés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök 22

23 2. Életpályaépítés 2.4. SZITUÁCIÓS JÁTÉKOK (MUNKDÓ ÉS MUNKVÁLLLÓ TLÁLKOZÁS) 23

24 MODULLEÍRÁS modul célja Időkeret jánlott korosztály jánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza Szituációs játékok (munkaadó és munkavállaló találkozása). Pályaválasztás, továbbtanulás, társadalomba való beilleszkedés segítése év Megelőző modul: bármely csoportfoglalkozás Követő modul: bármely csoportfoglalkozás KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a diák sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: évfolyam Kommunikációs készség fejlesztése magabiztos viselkedés erősítése. TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi nevelés országos alapprogramja sulinova adatbank jánlott objektumok www. mekdsz.hu/otlettar 24

25 MODULVÁZLT Ráhangolódás B Tevékenység Időkeret Tevékenység Időkeret Melyik az én csoportom? 5-8 (csoportfelosztás) tanár felszólítja a csoportot, hogy álljanak fel és csukják be a szemüket. csoportot létszámától függően kisebb csoportokra (4-6 fős) osztjuk úgy hogy mindenki kap egy más színű post-itet a homlokára (ahány csoportot akarunk kialakítani annyi színt szerzünk be) és meg kell keresni a vele egy csoportba tartozókat. csoportalakítás során a tanár spontán ragasztgatja fel a különböző színű papírokat a gyerekek homlokára. Miután a felragasztás megtörtént a gyerekek nyissák ki a szemüket és beszéd nélkül kell megkeresni a közös szín alapján összetartozó kiscsoportokat. gyerekek a játék során mutogathatnak, irányíthatják egymást, de meg nem szólalhatnak. Együttműködés, kifejezőkészség fejlesztése Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. csoportmunka csoportmunka tanári magyarázattal. Különböző színű post-itek Melyik az én csoportom? 5-8 (csoportfelosztás) tanár felszólítja a csoportot, hogy álljanak fel és csukják be a szemüket. csoportot létszámától függően kisebb csoportokra (4-6 fős) osztjuk úgy hogy mindenki kap egy szóval ellátott post-itet a homlokára (az egy csoportba tartozók szavai rendeződjenek egy téma köré, pl.: négy csoport esetén: ételek, italok, állatok, országok, de lehet bonyolultabb összefüggéseket is kitalálni) és meg kell keresni a vele egy csoportba tartozókat. csoportalakítás során a tanár spontán ragasztgatja fel a papírokat a gyerekek homlokára. Miután a felragasztás megtörtént a gyerekek nyissák ki a szemüket és beszéd nélkül kell megkeresni az összetartozó kiscsoportokat. gyerekek a játék során mutogathatnak, irányíthatják egymást, de meg nem szólalhatnak. Együttműködés, kifejezőkészség, kombinatorikai készség fejlesztése 25

26 Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. csoportmunka csoportmunka tanári magyarázattal. Különböző feliratú post-itek Tartalom feldolgozás Tevékenység Időkeret Tulajdonságok összegyűjtése 5-8 kiscsoportok üljenek össze és írják le egy papírra, hogy milyen tulajdonságokkal, jellemzőkkel kell rendelkeznie, hogyan kell viselkednie a munkavállalónak egy állásinterjún. Együttműködés, kifejezőkészség fejlesztése, mások gondolatainak meghallgatása Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. Kiscsoportos megbeszélés Kiscsoportos munka tanári felügyelettel Papír, íróeszköz Tevékenység Kiscsoportos tulajdonságlisták összesítése tanár kérjen meg minden csoportot, hogy fejezzék be a tulajdonságlista összeállítását és mondjanak egyegy tulajdonságot a papírjukról. csoportok reagálhatnak a másik csoport által bemondott tulajdonságra, majd közösen eldöntik, hogy felkerüljön-e a táblára a csoport közös álláspontját képviselje-e. tanárnak koordináló szerepe van és feladata a csoport által elfogadott tulajdonságok felírása a táblára. kiscsoportok minden körben csak egy tulajdonságot mondhatnak és mindaddig következő kört kell kezdeni amíg újabb elemmel tudják bővíteni a közösen elfogadottakat. Együttműködés, kifejezőkészség fejlesztése, mások gondolatainak meghallgatása Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. Frontális csoportmunka csoportmunka tanári irányítással. Tábla vagy egy nagyobb kartonlap, íróeszköz 26

27 Tevékenység szituációk Minden csoportból kér a tanár egy önként jelentkezőt (4 főre van szükség). diákok két szituációt fognak előadni majd a csoport közösen értékeli, hogy melyek voltak a munkavállaló pozitív és negatív megnyilvánulásai. Két gyerek munkaadó és a másik kettő munkavállaló szerepét tölti be. két szituáció egymást követi és a csoportnak előzetesen meg kell állapodnia a szituáció tartalmáról (milyen munkára jelentkezik a munkavállaló, milyen munkáltatóhoz). tanár szerepe a koordinálás és a pozitív jellemzők megerősítése, összegzése. Kommunikációs készség, kreativitás, empátia Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. Szituációs játékok, csoportmunka Tanulói miniszíndarabok, csoportmunkával és tanári magyarázattal kiegészítve - Összegzés B Tevékenység Időkeret Foglalkozás értékelése 5-6 tanár kérje meg a gyerekeket, hogy egy szóval értékeljék a foglalkozást (mennyire volt hasznos, hogyan érezte magát stb.). gyerekek tetszőleges sorendben mondhatják el véleményüket, de mindenkinek sorra kell kerülnie. Kifejezőkészség, empátia Minden csoport számára Frontális csoportmunka Csoport előtt egyesével történő értékelés - Tevékenység Időkeret Foglalkozás értékelése 5-6 tanár kérje meg a gyerekeket, hogy próbálják meg kifejezni egy testhelyzettel, mozdulattal hogy mennyire volt hasznos, hogyan érezték magukat a foglalkozáson. Kreativitás, kifejezőkészség fejlesztése Minden csoport számára Frontális csoportmunka Csoport előtt egyesével történő értékelés - 27

28 2. Életpályaépítés 2.5. Pályaválasztás-dokumentumok tanulmányozása. Álmok, vágyak, realitások. Pályaválasztás, továbbtanulás, beilleszkedés segítése. 28

29 MODULLEÍRÁS modul célja Időkeret jánlott korosztály jánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza Pályaválasztás-dokumentumok tanulmányozása. Álmok, vágyak, realitások. Pályaválasztás, továbbtanulás, beilleszkedés segítése év Megelőző modul: Követő modul: KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a diák sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: évfolyam az együttműködés, a tolerancia, a kudarctűrés, az önismeret, az önállóság, a kommunikáció, az önbemutatás, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés MÓDSZERTNI JÁNLÁS tanulónak tisztában kell lennie kapott feladatainak céljával, a sikeres teljesítés kritériumaival, a mérhető, egyértelműen meghatározható követelményekkel. tanulónak minden esetben kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni, lehetőséget és támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy problémáit megfogalmazza, gondjainak megoldásához segítséget kérjen. z alkalmazott módszereknek és tanulásszervezési módoknak lehetővé kell tenniük a személyes megnyilvánulást, a próbálkozást, kísérletezést, a kérdezést, segítségkérést, a tanulók közötti együttműködést. Szokássá kell alakítani a tanulás során a tervezést, a döntések indoklását, a vélemény indoklását, az önállóságot, a kérdésfeltevést. Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredetiséget, a kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támogatását, a szolidaritást. z életpálya-építési kompetenciák eredményes fejlesztése érdekében a pedagógusnak törekednie kell az iskola és a család folyamatos együttműködésének biztosítására is. Fejlesztésünk a kompetencia alapú fejlesztés része, legfőképpen a projektmódszer és a kooperatív tanulás elemeit alkalmaztuk. Gyakran találkozhatunk dramatikus technikákkal is, melyeket szabadon alakíthatunk. Utóbbi technikákat nemcsak a drámapedagógiában jártas tanároknak javasoljuk, hanem azoknak is, akik még kevésbé tapasztaltak ezen a területen. 29

30 Jelentős tényező a diákok önkéntes szerepvállalása, amely hozzásegíti őket a felelősségvállaló, résztvevői attitűd kialakításához. TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi Nevelés Országos lapprogramja sulinova adatbank felvi.hufelvi.hu - Pályaválasztási önismereti tesztek Felvételi.hu palyavalasztas.fok.hu (www.diakkapu.hu)

31 MODULVÁZLT Ráhangolódás B C Tevékenység Időkeret Önismereti játékok 5-10 Jegyezd fel Te miben vagy a legjobb! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. osztályosok Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Tevékenység Időkeret Önismereti gyorstesztek 5-10 Jegyezd fel Te miben vagy a legjobb! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 12. osztályosok Tesztlapok, informatikai eszközök Tevékenység Időkeret Eddigi elért eredmények rövid 5-10 értékelése Jegyezd fel Te miben vagy a legjobb! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. és 12. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Tartalom feldolgozás Tevékenység Időkeret Megismert erősségeidnek megfelelő lehetőségek keresése a középiskolák ajánlataiban. Kollégium székhelyének környékén keress! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. osztályosok

32 B C Tevékenység Időkeret Tevékenység Időkeret Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Megismert erősségeidnek megfelelő lehetőségek keresése a felsőoktatási tájékoztatóban. Több intézményt is választhatsz. az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 12. osztályosok Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Megismert erősségeidnek megfelelő lehetőségek keresése Milyen szakmát tanulhatsz még. az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. és 12. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök B C Tevékenység Célcsoport / differenciálás Tevékenység Célcsoport / differenciálás Tevékenység Keresés a felajánlott középiskolai portfóliókban Célod az érettségi megszerzése. az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. osztályosok. Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök felsőoktatási felvételi adatlap kitöltésének gyakorlása. Elektronikusan és hagyományos módon is készítsd el! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 12. osztályosok Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Szakmák jegyzékének tanulmányozása Keresett szakmát kell választanod! 32

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Kádár Erika - Dr. Kovács András - Tóth Ibolya Szerkesztette: Balogh Zsuzsanna Debrecen 2008. 1 A foglalkozás módszere A tananyag célja, hogy gyakorlati ismeretekkel segítse

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe

Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe Készítette: Lakatos Ferenc 2010. Az életpálya-építés általános meghatározása Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT MUNKÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA, A KIINDULÓ HELYZET ELEMZÉSE Bevezetés A fiatalok alapvető joga, hogy már munkába állásuk előtt

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2. melléklet [9. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Tartalom: 9.1. Híd I. program kerettanterve Bevezetés Kerettantervek 9.2. Híd II. program kerettanterve

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában

Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában EGYÜTT Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában Tartalom A PROGRAM LÉTREJÖTTÉNEK AZ OKA, CÉLJA... 3 A PROGRAM ELEMEI... 4 Személyiségfejlesztő

Részletesebben

JÁTÉKTÁR. a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek

JÁTÉKTÁR. a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek JÁTÉKTÁR a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek OKTATÁSI SEGÉDANYAG a Generátor programban résztvevő csoportvezetők, nevelők és

Részletesebben

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Frank-Császár Zita Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal.

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal. Erőszakmentes Kommunikáció és konfliktuskezelés Az Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) dr. Marshall B Rosenberg nevéhez fűződik. Munkánk során folyamatosan használjuk Marshall Rosenberg: A szavak ablakok

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Tanári szakdolgozat Tanulmány A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Készítette: Herczeg Petra tanári mesterszakos hallgató német-matematika szakterület Témavezető: Dr. Ambrus

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN OKTATÁSI MÓDSZERTAN Szakmai füzetek 2 Tartalomjegyzék 1. A FELNŐTTEK TANULÁSÁNAK TANÍTÁSÁNAK DIDAKTIKAI ALAPJAI 3 1.1 A tanítási módszer 1.2 A tanulás eredményességét elősegítő tényezők 1.3 A felnőtt tanulók

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek

Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek Orbán Józsefné Neveléstudományi Intézet PTE, BTK, Pécs Az utóbbi években egyre

Részletesebben

Fizel Natasa Munkaerõ-p piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése

Fizel Natasa Munkaerõ-p piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése Fizel Natasa Munkaerõ-piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése Fizel Natasa MUNKAERÕ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Karrier- és munkaerõ-piaci tréningek SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei)

Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) A tanulmány a Zalai Irka, TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0021 projekt keretében készült A projekt

Részletesebben