TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Életpálya építés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Életpálya építés"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Életpálya építés Oktató-nevelő munkát segítő dokumentum Szerzők: Nyerges Tibor Barocsai Zoltán I.Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szekszárd, április 14.

2 Tartalom 1. Bevezetés Életpálya építés modulok pályaválasztás tudatosítása Milyen kihívásoknak kell megfelelni pályaválasztáskor? Álláskeresési technikák Szituációs játékok (munkaadó és munkavállaló találkozása) Pályaválasztás-dokumentumok tanulmányozása Álmok, vágyak, realitások. Pályaválasztás, továbbtanulás, beilleszkedés segítése Önéletrajz 34 3.Összegzés.41 2

3 1. Bevezetés pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén. kollégiumi pályaorientáció elsődleges célja, hogy a pályaválasztó megismerje és érzékelje a válaszható továbbtanulási, szakmaválasztási lehetőségeket. Felmérje saját készségeit és adottságait és a továbblépéshez szükséges kompetenciák közötti távolságot, ennek legyőzhetőségét. Megismerje az általa választott út társadalmi viszonyait, a felé támasztott követelményeket (állásinterjú, önéletrajz ). modul segítséget nyújt a sikeres pályaválasztáshoz, jövőkép kialakításához. sikeres pályaválasztás feltétele, hogy a kollégista rendelkezzen megfelelő pályaismerettel, reális önismerettel, határozott életcéllal, korszerű értékorientáció. jó döntéshez tehát az önismeret (kollégiumunk önismereti modulja) és a választott pálya/út megvalósításához szükséges információk, ismeretek és készségek egyaránt fontosak! 3

4 2. Életpályaépítés 2.1. PÁLYVÁLSZTÁS TUDTOSÍTÁS 4

5 MODULLEÍRÁS modul célja Időkeret jánlott korosztály jánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza Mi motivált, hogy az adott iskolát választottam? Vannake konkrét ismereteim a választott szakmáról? Elképzeléseim, terveim. Pályaválasztás tudatosítása év Megelőző modul: bármely csoportfoglalkozás Követő modul: bármely csoportfoglalkozás KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: 9-10 évfolyam z együttműködés, tolerancia, empátia, kommunikáció fejlesztése TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi nevelés országos alapprogramja sulinova adatbank Támogató objektumok www. mekdsz.hu/otlettar 5

6 MODULVÁZLT Ráhangolódás B C Tevékenység Időkeret Ismerkedés: névlánc 5-8 gyerekek körben ülnek. tanár kijelöl valakit, aki bemondja a nevét. z egyik szomszédja ezt elismétli, majd hozzáteszi a sajátját is. körben a következő elsorolja a már elhangzott neveket, majd elárulja a saját nevét is. z utolsónak már az egész csoport neveit kell elsorolnia. memória és kommunikáció fejlesztése 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. csoportmunka csoportban tanári irányítással székek a körben üléshez Tevékenység Időkeret Ismerkedés: névsor széken 5-8 csoporttagok számával megegyező számú széket felállítunk körbe és mindenki feláll egyegy székre. feladat: a tanár kijelöl egy kezdő széket és névsorba kell állni a székeken úgy, hogy senki nem léphet le a földre. Miközben a gyerekek vándorolnak a székeken, rákérdezhetnek egymás nevére ezzel is segítve memorizálásukat. Ha a csoport jelzi, hogy kész a feladat, akkor a csoportvezető tanár leellenőrzi úgy, hogy a székeken álló gyerekek egymás után elmondják nevüket. csoportos együttműködés, kommunikáció fejlesztése 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. csoportmunka csoportmunka tanári felügyelettel és irányítással székek Tevékenység Időkeret Ismerkedés: tudod-e a nevem? 5-8 csoport tagjai körben ülnek. ráhangoló játékot a tanár kezdi: egy labdát dob valamelyik diáknak és felteszi a kérdést: Tudod-e a nevem? diák válaszol vagy ha nem tudja a csoport többi tagja segíthet neki. labdát a gyerekek dobják tovább és teszik fel a kérdést az általuk kiválasztott csoporttársnak. Egy diáknak nem lehet kétszer dobni a labdát. kommunikáció fejlesztése 6

7 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Csoportmunka körben ülve Csoportban, tanári irányítással Székek a körben üléshez Tartalom feldolgozás Tevékenység Időkeret Pályaorientációs csoportfa készítéséhez a kiscsoportok összegyűjtik elképzeléseiket gyerekeket kisebb csoportokra osztjuk. csoportok létszáma 2 és 6 fő között legyen és a tanár már előre találja ki az összetételüket aszerint, hogy legyen valamilyen közös a pályaválasztásukban(ugyanabba a gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába jelentkeztek vagy ha azonos szakirányú osztályba járnak, szákmát tanulnak). Nem baj ha a csoportlétszámok nagyon szélsőségesek. csoportoknak a tanár kioszt egy nagyméretű (pl.3-as) lapot amin meg kell válaszolniuk, hogy milyen közös és egyéni motívumokat találnak a pályaválasztásukban és mit szeretnének elérni. lap közepére rajzoljanak egy téglalapot és a fennmaradó részt osszák fel annyi részre ahányan a csoportban vannak. Mindenki gyűjtse össze a saját pályaválasztását befolyásoló tényezőket és hogy mit szeretnének elérni, majd írják be a nevükkel ellátott részbe. Ha mindenki kész van, akkor gyűjtsék ki a közös motívumokat és írják be középre a téglalapba. Együttműködés, empátia fejlesztése mások meghallgatása által, önértékelés növelése. 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Kiscsoportos megbeszélés Kiscsoportos munka tanári felügyelettel 1. számú gyűjtemény, íróeszköz Tevékenység időkeret Pályaorientációs csoportfa készítése a kiscsoportok beszámolói szerint csoportok kitöltött gyűjteményeiket ismertetik, miközben a tanárral együtt megrajzolják a csoport pályaorientációs fáját egy nagyméretű plakátszerű lapon. fa testesíti meg a kollégiumi 7

8 tanulócsoportot melyen meg fognak jelenni a közös pályaválasztás jegyei és az egyéni sajátosságok. fa törzse a csoport. nagyobb ágak jelképezhetik a kialakított csoportokat és a levelek a csoporttagokat. fa törzsére fel kell írni a csoport minden tagjára igaz közös célokat, majd a faágak már csak a kiscsoportok azonos elképzeléseit tartalmazzák. levelekben a gyerekek neve mellett jelenjen meg a saját elképzelésük pályaválasztási tervükről a jövőben, ha már van ilyen. plakát a tanév során végig a tanulószoba falán maradhat. Együttműködés, empátia fejlesztése mások meghallgatása által, önértékelés növelése, kommunikációs készség javítása 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Frontális csoportmunka tanulói ismertetőkkel. Csoportmunka tanári irányítással Plakát, rajz és íróeszköz Összegzés, Levezetés B Tevékenység Időkeret Számoljunk közösen 5-8 csoport tagjai álljanak körbe és fogják meg egymás kezét. tanár mondja el, hogy közösen el kell számolniuk addig ahányan vannak. Mindenki csak egyszer mondhat számot, de mindegy hogy hányadikat a sorban. Ha két diák egymás szavába vág(egyszerre mondják ugyanazt a számot), akkor a számolás újraindul. játéknak akkor van vége ha a számsor véget ér. Együttműködés, figyelem fejlesztése 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók főként, de minden tanulócsoport számára ajánlott Frontális csapatmunka Csoportmunka tanári magyarázattal - Tevékenység Időkeret Mozogjunk együtt 5-8 csoport tagjai álljanak körbe és fogják meg egymás kezét. tanár mondja el, hogy közösen, egyszerre, azonos tempóban kell mozogniuk ahhoz hogy megvalósítsák a feladatot. Egyszerre kell leguggolniuk és felállniuk 8

9 háromszor, de ha a mozgás hullámzóvá válik újra kell kezdeni. Együttműködés, figyelem, mozgáskoordináció fejlesztése 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók főként, de minden tanulócsoport számára ajánlott Frontális csapatmunka Csoportmunka tanári magyarázattal - 9

10 2. Életpályaépítés 2.2. MILYEN KÍHÍVÁSOKNK KELL MEGFELELNI PÁLYVÁLSZTÁSKOR 10

11 MODULLEÍRÁS modul célja Időkeret jánlott korosztály jánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza Személyiségjegyek összegyűjtése, csoportosítása. Pályaválasztás, továbbtanulás segítése év Megelőző modul: bármely csoportfoglalkozás Követő modul: bármely csoportfoglalkozás KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a diák sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: évfolyam Együttműködés, véleménynyilvánítás, kifejezőkészség, empátia, kommunikáció fejlesztése MÓDSZERTNI JÁNLÁS foglalkozást megelőzően legalább pár nappal a gyerekeknek ki kell osztani az támogató rendszerben található SWOT-analízishez hasonlító adatlapot kitöltésre, mert az órán erre már nem lesz idő. z adatlap minden pontját töltsék ki a saját pályaválasztásukkal kapcsolatosan. z erősség, gyengeség rovatba a személyiségükre jellemző vonásokat kell beírniuk (pl.: melyik tantárgyban erősekgyengébbek). terv részbe a jövőjükkel, pályaválasztásukkal kapcsolatos elképzeléseiket írják be. veszélyek részhez akkor írjanak, ha a jövőbeni elképzeléseik megvalósulásával kapcsolatban valamilyen kétséget, félelmet éreznek. Fontos, hogy csak a szaggatott vonalig írjanak! 11

12 TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi nevelés országos alapprogramja sulinova adatbank Támogató objektumok www. mekdsz.hu/otlettar datlap: Név: Erősség Gyengeség Terv Veszély 12

13 MODULVÁZLT Ráhangolódás B Tevékenység Időkeret Tapogass le! (csoportfelosztás) 5-8 tanár kérje meg a csoportot, hogy alakítsanak ki két körülbelül egyenlő létszámú kisebb csoportot szimpátia alapján és azok kerüljenek egy csoportba akik jobban ismerik egymást. Ezek után kiválasztunk egy diákot az egyik csoportból kinek bekötjük a szemét kendővel, de előtte jól megnézheti hogy kik melyik csoportba tartoznak. két csoport tagjai tetszőlegesen egymás mögé állnak és a bekötött szemű diáknak ketté kell választani a csapatot az eredeti felosztás szerint, de csak a kézzel érintheti meg őket. diákok közben nem szólalhatnak meg. Együttműködés fejlesztése osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. csoportmunka csoportban tanári irányítással kendő Tevékenység Időkeret Ki vagyok? (csoportfelosztás) 5-8 tanár kérje meg a csoportot, hogy alakítsanak ki két körülbelül egyenlő létszámú kisebb csoportot szimpátia alapján és azok kerüljenek egy csoportba akik jobban ismerik egymást. Ha a csoportok kialakulnak szembe állnak egymással. tanár odamegy az egyik csoporthoz és kiválaszt közülük valakit, de úgy hogy a másik csapat ezt ne hallja. másik csoport feladata hogy minél kevesebb kérdés alapján kitalálja az kiválasztott diák személyét. Ha kitalálták akkor megfordul a helyzet. Kommunikációs készség, együttműködés fejlesztése osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. Csoportok közötti munka Kiscsoportok között frontálisan tanári irányítással - 13

14 Tartalom feldolgozás Tevékenység Időkeret datlapok véleményezése tanár megkéri a két csoportot, hogy egymástól elkülönülve alkossanak két kört, majd vegyék elő az előzetesen kitöltött adatlapjukat és legyen a kezükben íróeszköz. Ha a tanár szól a lapokat adják tovább az óramutató járásának megfelelően és a csoporttársuk lapjához fűzzék hozzá gondolataikat a szaggatott vonal alatt. szaggatott vonal fölötti részhez írtakat pipával (egyetértek) vagy mínuszjellel (nem értek egyet) véleményezhetik. Minden adatlapra 1-2 áll rendelkezésre. z adatlapok továbbadását a foglalkozást vezető tanár jelzi. Ha körbe értek az adatlapok, akkor a tanár összegyűjti őket csoportonként külön. Együttműködés, véleménynyilvánítás, kifejezőkészség fejlesztése osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. Körben ülve két csoportban Egyéni munka Csoportban tanári irányítással datlapok, íróeszköz B Tevékenység időkeret Tevékenység véleményezett adatlapok értékelése. két csoport még mindig maradjon együtt, de már nem kell körben ülni, hanem forduljanak egymás felé. Felváltva húzzanak egy adatlapot a másik kiscsoport által véleményezet lapokból és a csoport előtt értékeljék a leírtakat. másik csoport és a véleményezett diák is reagálhat az elhangzottakra. Ha az adatlapok elfogytak a tanár értékeli a csoportok munkáját. Együttműködés, empátia fejlesztése mások meghallgatása által, önértékelés növelése, kommunikációs készség javítása osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. Két csoportban szemben ülve Frontális csoportmunka tanári irányítással Kitöltött adatlapok véleményezett adatlapok értékelése. két csoport még mindig maradjon együtt, de már nem kell körben ülni. tanár felváltva húzzon egy adatlapot a kiscsoportok által véleményezet lapokból és ismertesse a csoport 14

15 előtt majd közösen értékeljék a leírtakat. Ha az adatlapok elfogytak a tanár értékeli a csoportok munkáját. Együttműködés, empátia fejlesztése mások meghallgatása által, önértékelés növelése, kommunikációs készség javítása osztályosok, de minden pályaválasztás előtt álló csoport számára ajánlott. Két csoportban Frontális csoportmunka tanári magyarázattal, irányítással Kitöltött adatlapok Összegzés, Levezetés Tevékenység Időkeret Melyik csapat a gyorsabb? 5-8 két csapat egymás mellé, két párhuzamos sorba áll be, kézen fogva. sor egyik végén a tanár áll a másik végén egy tárgyat (pl.labda) helyezünk el egy széken. tárgyat tartó szék felé fordulnak a csapatok, kivéve a tanár mellett állókat mert ők a tanár felé fordulnak. tanár egyik kezében piros a másik kezében kék színű papírt tart. Ha kéket mutat, nem történik semmi. Ha pirosat, akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét, és így végig fut a jel a soron. Ha az utolsó kezét is megszorították, felkaphatja a tárgyat a székről. Ilyenkor a gyorsabb csapat ponot kap. Ha valamelyik csapat elrontja, pl. kéknél is indít, akkor az pontlevonással jár. Figyelem, gyorsaság, együttműködés fejlesztése. Minden csoport számára ajánlott Két csoportban Csoportmunka tanári irányítással Kék és piros papír, egy tárgy, szék 15

16 2. Életpályaépítés 2.3. ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK 16

17 MODULLEÍRÁS modul célja Álláskeresési technikák, munkaügyi szervezetek, fogalmak ismertetése. Kiadványok, hirdetések, internet lehetőségek tanulmányozása. Időkeret 45 jánlott korosztály év jánlott megelőző és követő tananyag Megelőző modul: bármely csoportfoglalkozás Követő modul: bármely csoportfoglalkozás Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza MÓDSZERTNI JÁNLÁS KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a diák sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia - Digitális kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: évfolyam az együttműködés, a tolerancia, a kudarctűrés, az önállóság, az önbemutatás, a kommunikáció az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés. tanulónak tisztában kell lennie kapott feladatainak céljával, a sikeres teljesítés kritériumaival, a mérhető, egyértelműen meghatározható követelményekkel. tanulónak minden esetben kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni, lehetőséget és támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy problémáit megfogalmazza, gondjainak megoldásához segítséget kérjen. z alkalmazott módszereknek és tanulásszervezési módoknak lehetővé kell tenniük a személyes megnyilvánulást, a próbálkozást, kísérletezést, a kérdezést, segítségkérést, a tanulók közötti együttműködést. Szokássá kell alakítani a tanulás során a tervezést, a döntések indoklását, a vélemény indoklását, az önállóságot, a kérdésfeltevést. Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredetiséget, a kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támogatását, a szolidaritást. z életpálya-építési kompetenciák eredményes fejlesztése érdekében a pedagógusnak törekednie kell az iskola és a család folyamatos együttműködésének biztosítására is. Fejlesztésünk a kompetencia alapú fejlesztés része, legfőképpen a projektmódszer és a kooperatív tanulás elemeit alkalmaztuk. Gyakran találkozhatunk dramatikus technikákkal is, melyeket szabadon alakíthatunk. Utóbbi technikákat nemcsak a drámapedagógiában jártas tanároknak javasoljuk, hanem azoknak is, akik még kevésbé tapasztaltak ezen a területen. 17

18 Jelentős tényező a diákok önkéntes szerepvállalása, amely hozzásegíti őket a felelősségvállaló, résztvevői attitűd kialakításához. TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi Nevelés Országos lapprogramja sulinova adatbank milegyek.hu jánlott objektumok Munkaügyi Központok kiadványai 18

19 MODULVÁZLT Ráhangolódás B C Tevékenység Időkeret Bemutatkozás játékos formában Szemkontaktus, kézfogással bemutatkozás. önbemutatás 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Frontális és csoportmunka, dramatikus Tevékenység Időkeret Bemutatkozás játékos formában Szemkontaktus, érintés, kézfogással bemutatkozás csak névvel. önbemutatás 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Frontális és csoportmunka, dramatikus Tevékenység Időkeret Bemutatkozás játékos formában Szemkontaktus, érintés, kézfogással bemutatkozás névvel, amit még fontosnak tartok magamról röviden. önbemutatás 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Frontális és csoportmunka, dramatikus 19

20 Tartalom feldolgozás B C Tevékenység Időkeret Célcsoport / differenciálás Tevékenység Időkeret Célcsoport / differenciálás Tevékenység Időkeret Célcsoport / differenciálás Feladatok megbeszélése, végrehajtása. Álláskeresés a munkaügyi központokba az internet segítségével. az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Feladatok megbeszélése, végrehajtása. Álláskeresés hirdetések útján az interneten. az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Feladatok megbeszélése, végrehajtása. Tájékozódjunk a milegyek.hu segítségével. az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Tevékenység Nyomtatás, írás Számodra fontos, használható információk rögzítése. az önállóság Célcsoport / 9. és 11. osztályosok, friss iskola és differenciálás szakmaválasztók egyéni kooperatív Informatikai és hagyományos eszközök B Tevékenység Nyomtatás, írás 20

21 C Célcsoport / differenciálás Tevékenység Célcsoport / differenciálás Számodra fontos, használható információk rögzítése. az önállóság 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók egyéni kooperatív Informatikai és hagyományos eszközök Nyomtatás, írás Számodra fontos, használható információk rögzítése. az önállóság 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók egyéni kooperatív Informatikai és hagyományos eszközök Összegzés B C Tevékenység Időkeret Tevékenység Időkeret Tevékenység Időkeret Legjobban sikerült feladatmegoldások 10 ismertetése. z óra értékelése tízes skálán. kijelölt tanuló ismertesse röviden elvégzett feladatát. az együttműködés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Legjobban sikerült feladatmegoldások 10 ismertetése. z óra értékelése tízes skálán kijelölt tanuló ismertesse röviden elvégzett feladatát az együttműködés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök Legjobban sikerült feladatmegoldások ismertetése. z óra értékelése tízes skálán 21 10

22 kijelölt tanuló ismertesse röviden elvégzett feladatát az együttműködés 9. és 11. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók Informatikai és hagyományos eszközök 22

23 2. Életpályaépítés 2.4. SZITUÁCIÓS JÁTÉKOK (MUNKDÓ ÉS MUNKVÁLLLÓ TLÁLKOZÁS) 23

24 MODULLEÍRÁS modul célja Időkeret jánlott korosztály jánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza Szituációs játékok (munkaadó és munkavállaló találkozása). Pályaválasztás, továbbtanulás, társadalomba való beilleszkedés segítése év Megelőző modul: bármely csoportfoglalkozás Követő modul: bármely csoportfoglalkozás KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a diák sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: évfolyam Kommunikációs készség fejlesztése magabiztos viselkedés erősítése. TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi nevelés országos alapprogramja sulinova adatbank jánlott objektumok www. mekdsz.hu/otlettar 24

25 MODULVÁZLT Ráhangolódás B Tevékenység Időkeret Tevékenység Időkeret Melyik az én csoportom? 5-8 (csoportfelosztás) tanár felszólítja a csoportot, hogy álljanak fel és csukják be a szemüket. csoportot létszámától függően kisebb csoportokra (4-6 fős) osztjuk úgy hogy mindenki kap egy más színű post-itet a homlokára (ahány csoportot akarunk kialakítani annyi színt szerzünk be) és meg kell keresni a vele egy csoportba tartozókat. csoportalakítás során a tanár spontán ragasztgatja fel a különböző színű papírokat a gyerekek homlokára. Miután a felragasztás megtörtént a gyerekek nyissák ki a szemüket és beszéd nélkül kell megkeresni a közös szín alapján összetartozó kiscsoportokat. gyerekek a játék során mutogathatnak, irányíthatják egymást, de meg nem szólalhatnak. Együttműködés, kifejezőkészség fejlesztése Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. csoportmunka csoportmunka tanári magyarázattal. Különböző színű post-itek Melyik az én csoportom? 5-8 (csoportfelosztás) tanár felszólítja a csoportot, hogy álljanak fel és csukják be a szemüket. csoportot létszámától függően kisebb csoportokra (4-6 fős) osztjuk úgy hogy mindenki kap egy szóval ellátott post-itet a homlokára (az egy csoportba tartozók szavai rendeződjenek egy téma köré, pl.: négy csoport esetén: ételek, italok, állatok, országok, de lehet bonyolultabb összefüggéseket is kitalálni) és meg kell keresni a vele egy csoportba tartozókat. csoportalakítás során a tanár spontán ragasztgatja fel a papírokat a gyerekek homlokára. Miután a felragasztás megtörtént a gyerekek nyissák ki a szemüket és beszéd nélkül kell megkeresni az összetartozó kiscsoportokat. gyerekek a játék során mutogathatnak, irányíthatják egymást, de meg nem szólalhatnak. Együttműködés, kifejezőkészség, kombinatorikai készség fejlesztése 25

26 Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. csoportmunka csoportmunka tanári magyarázattal. Különböző feliratú post-itek Tartalom feldolgozás Tevékenység Időkeret Tulajdonságok összegyűjtése 5-8 kiscsoportok üljenek össze és írják le egy papírra, hogy milyen tulajdonságokkal, jellemzőkkel kell rendelkeznie, hogyan kell viselkednie a munkavállalónak egy állásinterjún. Együttműködés, kifejezőkészség fejlesztése, mások gondolatainak meghallgatása Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. Kiscsoportos megbeszélés Kiscsoportos munka tanári felügyelettel Papír, íróeszköz Tevékenység Kiscsoportos tulajdonságlisták összesítése tanár kérjen meg minden csoportot, hogy fejezzék be a tulajdonságlista összeállítását és mondjanak egyegy tulajdonságot a papírjukról. csoportok reagálhatnak a másik csoport által bemondott tulajdonságra, majd közösen eldöntik, hogy felkerüljön-e a táblára a csoport közös álláspontját képviselje-e. tanárnak koordináló szerepe van és feladata a csoport által elfogadott tulajdonságok felírása a táblára. kiscsoportok minden körben csak egy tulajdonságot mondhatnak és mindaddig következő kört kell kezdeni amíg újabb elemmel tudják bővíteni a közösen elfogadottakat. Együttműködés, kifejezőkészség fejlesztése, mások gondolatainak meghallgatása Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. Frontális csoportmunka csoportmunka tanári irányítással. Tábla vagy egy nagyobb kartonlap, íróeszköz 26

27 Tevékenység szituációk Minden csoportból kér a tanár egy önként jelentkezőt (4 főre van szükség). diákok két szituációt fognak előadni majd a csoport közösen értékeli, hogy melyek voltak a munkavállaló pozitív és negatív megnyilvánulásai. Két gyerek munkaadó és a másik kettő munkavállaló szerepét tölti be. két szituáció egymást követi és a csoportnak előzetesen meg kell állapodnia a szituáció tartalmáról (milyen munkára jelentkezik a munkavállaló, milyen munkáltatóhoz). tanár szerepe a koordinálás és a pozitív jellemzők megerősítése, összegzése. Kommunikációs készség, kreativitás, empátia Főleg a végzős (17-20 éves korosztály) diákok számára ajánlott. Szituációs játékok, csoportmunka Tanulói miniszíndarabok, csoportmunkával és tanári magyarázattal kiegészítve - Összegzés B Tevékenység Időkeret Foglalkozás értékelése 5-6 tanár kérje meg a gyerekeket, hogy egy szóval értékeljék a foglalkozást (mennyire volt hasznos, hogyan érezte magát stb.). gyerekek tetszőleges sorendben mondhatják el véleményüket, de mindenkinek sorra kell kerülnie. Kifejezőkészség, empátia Minden csoport számára Frontális csoportmunka Csoport előtt egyesével történő értékelés - Tevékenység Időkeret Foglalkozás értékelése 5-6 tanár kérje meg a gyerekeket, hogy próbálják meg kifejezni egy testhelyzettel, mozdulattal hogy mennyire volt hasznos, hogyan érezték magukat a foglalkozáson. Kreativitás, kifejezőkészség fejlesztése Minden csoport számára Frontális csoportmunka Csoport előtt egyesével történő értékelés - 27

28 2. Életpályaépítés 2.5. Pályaválasztás-dokumentumok tanulmányozása. Álmok, vágyak, realitások. Pályaválasztás, továbbtanulás, beilleszkedés segítése. 28

29 MODULLEÍRÁS modul célja Időkeret jánlott korosztály jánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok képességfejlesztés fókusza Pályaválasztás-dokumentumok tanulmányozása. Álmok, vágyak, realitások. Pályaválasztás, továbbtanulás, beilleszkedés segítése év Megelőző modul: Követő modul: KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS LPPROGRMJ - a diák sikeres életpályára való felkészítésének segítése - a választott életpályára való felkészülés. - Személyközi és állampolgári kompetenciák - Vállalkozói kompetencia csoportfoglalkozás keret terv: évfolyam az együttműködés, a tolerancia, a kudarctűrés, az önismeret, az önállóság, a kommunikáció, az önbemutatás, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés MÓDSZERTNI JÁNLÁS tanulónak tisztában kell lennie kapott feladatainak céljával, a sikeres teljesítés kritériumaival, a mérhető, egyértelműen meghatározható követelményekkel. tanulónak minden esetben kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni, lehetőséget és támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy problémáit megfogalmazza, gondjainak megoldásához segítséget kérjen. z alkalmazott módszereknek és tanulásszervezési módoknak lehetővé kell tenniük a személyes megnyilvánulást, a próbálkozást, kísérletezést, a kérdezést, segítségkérést, a tanulók közötti együttműködést. Szokássá kell alakítani a tanulás során a tervezést, a döntések indoklását, a vélemény indoklását, az önállóságot, a kérdésfeltevést. Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredetiséget, a kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támogatását, a szolidaritást. z életpálya-építési kompetenciák eredményes fejlesztése érdekében a pedagógusnak törekednie kell az iskola és a család folyamatos együttműködésének biztosítására is. Fejlesztésünk a kompetencia alapú fejlesztés része, legfőképpen a projektmódszer és a kooperatív tanulás elemeit alkalmaztuk. Gyakran találkozhatunk dramatikus technikákkal is, melyeket szabadon alakíthatunk. Utóbbi technikákat nemcsak a drámapedagógiában jártas tanároknak javasoljuk, hanem azoknak is, akik még kevésbé tapasztaltak ezen a területen. 29

30 Jelentős tényező a diákok önkéntes szerepvállalása, amely hozzásegíti őket a felelősségvállaló, résztvevői attitűd kialakításához. TÁMOGTÓ RENDSZER Felhasznált objektumok Kollégiumi Nevelés Országos lapprogramja sulinova adatbank felvi.hufelvi.hu - Pályaválasztási önismereti tesztek Felvételi.hu palyavalasztas.fok.hu (www.diakkapu.hu)

31 MODULVÁZLT Ráhangolódás B C Tevékenység Időkeret Önismereti játékok 5-10 Jegyezd fel Te miben vagy a legjobb! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. osztályosok Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Tevékenység Időkeret Önismereti gyorstesztek 5-10 Jegyezd fel Te miben vagy a legjobb! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 12. osztályosok Tesztlapok, informatikai eszközök Tevékenység Időkeret Eddigi elért eredmények rövid 5-10 értékelése Jegyezd fel Te miben vagy a legjobb! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. és 12. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Tartalom feldolgozás Tevékenység Időkeret Megismert erősségeidnek megfelelő lehetőségek keresése a középiskolák ajánlataiban. Kollégium székhelyének környékén keress! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. osztályosok

32 B C Tevékenység Időkeret Tevékenység Időkeret Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Megismert erősségeidnek megfelelő lehetőségek keresése a felsőoktatási tájékoztatóban. Több intézményt is választhatsz. az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 12. osztályosok Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Megismert erősségeidnek megfelelő lehetőségek keresése Milyen szakmát tanulhatsz még. az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. és 12. osztályosok, friss iskola és szakmaválasztók. Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök B C Tevékenység Célcsoport / differenciálás Tevékenység Célcsoport / differenciálás Tevékenység Keresés a felajánlott középiskolai portfóliókban Célod az érettségi megszerzése. az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 09. osztályosok. Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök felsőoktatási felvételi adatlap kitöltésének gyakorlása. Elektronikusan és hagyományos módon is készítsd el! az önismeret, az önérdek-érvényesítés és konfliktuskezelés 12. osztályosok Füzet, íróeszköz, informatikai eszközök Szakmák jegyzékének tanulmányozása Keresett szakmát kell választanod! 32

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29.

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29. 2. számú melléklet A Bázisiskolai Program intézményi implementációs terve Készült: A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 sz. Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Pályaorientációs foglalkozás Senki sem lehet az életed hőse, csak te magad. Nem menthetnek meg mások, ugyanis senkinek sem lehet akkora hatása az életedre, hogy változtass,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. Óravázlat

TÁMOP 3.1.4. Óravázlat Óravázlat Osztály: Tantárgy: Téma: Résztémák: 9. évfolyam informatika A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Önéletrajz készítése a megadott szempontok alapján A választott szakmai orientációnak

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Zenei építkezés alapkövei

Zenei építkezés alapkövei TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI, MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Az önéletrajz fogalma, célja

Az önéletrajz fogalma, célja Az önéletrajz fogalma, célja Az önéletrajz (görög eredetű nemzetközi szóval autobiográfia) olyan életrajz, amelyet szerzője saját életéről ír. Az USA-ban a resume, míg az Európai Unióban a curriculum vitae

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei

Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei Fókuszban az automatizálás Gulyás József BKSZC Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Hogyan kezdődött? TERVEZÉSI FOLYAMAT Célcsoportok

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben