Kiadja: A kiadványt támogatták:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadja: A kiadványt támogatták:"

Átírás

1 Kiadja: Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület (CSEMETE) Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület A kiadványt támogatták: KÖRLÁNC Egyesület Szegedi Munkacsoport Ökotárs Alapítvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap támogatás Környezetvédelmi Minisztérium Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat "h" keret Szerencsejáték Rt. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

2 Tartalomjegyzék Mindennapi állatságaink 3 Természetvédelem és állatvédelem 4 Fogalomtár 5 Újkori hóbort? 6 Morális megfontolások 7 Az érem két oldala 7 Törvényi szabályozás 8 Nemzetközi egyezmények 10 Önkormányzati rendelkezések 11 Gazdasági állatok 12 Panelcsirkék 13 A szódás lova 13 Szőrmentén 14 Dachau rokonai 15 Állatok a lakásban 16 Az állat mint társ 17 Melyiket szeressem? 17 Ide nekem az oroszlánt is! 18 Gyepmesterségem címere 20 Úton, útfélen 22 A cirkusz megy tovább 23 Hasznos címek és elérhetőségek 23 Ajánlott irodalom 24 2

3 Az állatok milyen furcsák. A kutya felnéz rád. A macska lenéz rád. Csak a disznó szemében vagy egyenrangú. Sir Winston Churchill Mindennapi állatságaink Az ember reggel felébred paneldzsungelbe ragasztott lakásában, egy pillanatra kibambul az ablakon az esőbe, aztán feltápászkodik és bekapcsolja a rádiót. Lezuhanyozik, megborotválkozik, hozzálát a reggelihez kukoricapehely tejjel, persze rendbe szedi magát, megsimogatja a gyerek fejét és munkába indul. Felszáll a buszra hogy a munkahelyére menjen, és a buszon a szemébe ötlik egy állatvédelmi plakát. Ugyan, kérem, állatvédelem? Mi közöm hozzá? Az én életem úgymond teljesen steril, nem ártok a légynek sem, panellakásban lakom, nincs se kutyám se macskám, vegetáriánus vagyok és nem szokásom az utcán sem kővel dobálni a kóbor állatokat. Mit akarnak hát tőlem az állatvédelemmel? Pedig hát be kell látnunk, hogy nem tudjuk teljesen kivonni magunkat a kérdéskör alól. Akár tetszik akár nem, az állatok körülvesznek bennünket, s bizony mindennapi életünknek nincs olyan mozzanata, amely ne vonna maga után valamilyen szinten egy-egy állatvédelmi kérdést. Derék emberünk is tollas párnák között kezdi a reggelt, s aligha van fogalma róla, milyen szenvedéseket kell kiállniuk a tolltépés során a libáknak és kacsáknak, csak hogy a pehely az ő párnáiba kerüljön. A panellakások ablakkeret melletti illesztés hézagaiba denevérek húzódnak be, a lakók legnagyobb riadalmára és utálkozására s vesztükre is, ha a szigetelővállalat nem kellő körültekintéssel végzi munkáját, és élve befalazza őket mint Kőmíves Kelemen az ő oldalbordáját. A kis reggeli rádiózás kapcsán is felvethetjük, a villamos energia áldásai mellett ugyan hány áldozatot szednek évente az elektromos távvezetékek madaraink közül. Tusfürdő, sampon, borotvahab, after shawe - mind-mind olyan kozmetikai szerek amelyek piacra dobásuk előtt különböző válogatott kegyetlenségű állatteszten mentek át. S e mellett nem utolsó sorban még a 3

4 vegetáriánusok közül is csak az eheti nyugodt lélekkel a tojást vagy a tejterméket, aki még sosem látta milyen nyomorúságos körülmények közt sínylődnek a tojótelepeken a tyúkok, vagy az intenzív tartásban egész életükre két négyzetméternyi térre kényszerített holstein fríz tehenek. Mindezek mellett persze elmehetünk csukott szemmel is, de a probléma ettől még nem szűnik meg; s még mielőtt az állatokkal való helyes bánásmódról végképp megfeledkeznénk, a buszhoz menet úgy lépünk bele abba a bizonyos ragacsos matériába, ahogy az állatvédelem aktuális problémáiba nyúlunk bele mindennapi cselekvéseinkkel. Nincs tehát ember, aki valamilyen formában ne kerülne kapcsolatba a kedvtelésből tartott vagy a haszonállatokkal, s így az állatvédelem problémáival is. Nem haszontalan hát, ha tisztában vagyunk az ide vonatkozó törvényi rendelkezésekkel és az alapvető etikai szabályokkal. A "zöld" szemléletmódú, vagy épp zöldülni vágyó családok számára kíván kiadványunk néhány hasznos információt nyújtani. Természetvédelem és állatvédelem Ha azt mondjuk, az állatok védelme, ezt többféleképpen is értelmezhetjük. Védhetünk egy veszélyeztetett állatfajt, vagy akár az állatfajok sokaságával együtt egy bizonyos területet. Ilyenkor a védelem kiterjed az adott faj valamennyi fejlődési formájára, például madarak esetében a tojásokra, rovaroknál a lárvaállapotra, valamint ezeknek az állatoknak a preparátumaira is. A védelemnek ezen típusa a természetvédelem hatáskörébe tartozik. A természetvédelmi oltalom alá tartozó állatfajok listáját a 12/1993. (III.31.) KTM rendelet ( A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről / / valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről ) tartalmazza, valamint ennek az azóta történt kiegészítései. A védelem másik típusa az a tulajdonképpeni állatvédelem, amely elsősorban az ember és az állat kapcsolatának alapvető szabályairól szól. Ebben az értelmezésben az állatvédelem már kiterjed az állatvilág valamennyi egyedére, fajra, korra és nemre való tekintet nélkül, vagyis az emberrel kapcsolatba kerülő valamennyi állatra. Az egyedek védelménél előtérbe kerülő szempontok az állatvilág valamennyi példányával szemben a megfelelő és felelősségteljes, kíméletes bánásmód. Ilyen módon tehát míg a természetvédelmi célú védelmi intézkedés csupán az élővilág szűk részére korlátozódik; az állatvédelem annak teljes egészét felöleli, sőt kiemelten foglalkozik a gazdasági- és hobbiállatok csoportjával, hiszen a hétköznapok során épp ezekkel kerülünk leggyakrabban kapcsolatba. Az eltérő szempontoknak megfelelően az 4

5 állatok védelmének ez a típusa a törvényi szabályozásban is elkülönül a természetvédelmi rendelkezésektől. Fogalomtár Mielőtt állatvédelemről beszélünk, nem árt ha a használt fogalmak jelentését előzőleg tisztázzuk, hiszen nem mindenkinek jelentik ugyanazt a különböző megfogalmazások. Egy példával élve ha egy nagy mozgásigényű kutyát a gazda évszámra méteres láncon tart, az kétségkívül az állat számára nem megfelelő tartást jelent, de hogy a gondos gazdi tette mikor meríti ki az állatkínzás fogalmát, az annak tisztázása nélkül már képezheti vita tárgyát. - Az állat károsítása: Az állat testi épségének, szervezetének, pszichikai állapotának vagy viselkedésének tartós, hátrányos megváltoztatása. Vagyis a testi egészségkárosítás fogalma mellett bevezethetjük az állatnak való pszichés károkozás fogalmát is, hiszen ha mondjuk egy járókelő rendszeres ingerkedésével az őrületbe kerget egy megkötött, tehát menekülésre képtelen kutyát, az állandó stressz már tartós károsodást okozhat. - Állatkínzás: Az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást eredményező beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű korlátozása, amely tartós félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, továbbá az öröklődő betegségekben szenvedő nem kísérleti célra szánt állategyed továbbszaporítása. - Beavatkozás az állaton: Az állat fizikai, élettani vagy pszichikai állapotának tartós megváltoztatása. szamárhajcsár 5

6 - A jó gazda gondossága: Az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára, nemére és korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet). Mindemellett érdemes magának az állatvédelem fogalmának körüljárása is. Kit is nevezhetünk állatvédőnek? Szőrös-tollas élőlénytársainkhoz való viszonyuk alapján talán három csoportba sorolhatjuk embertársainkat. A legkönnyebb annak meghatározása, hogy ki nem állatvédő: azok az emberek, akik érdektelenségből vagy épp rossz szándékból, tevékenységük tudatában nem törődnek az állatokkal való megfelelő bánásmód írott és íratlan szabályaival. Maguk az állatvédők pedig két csoportra oszlanak: az egyik fél passzív, megelégszik azzal hogy önmaga e szemléletmódnak megfelelően alakítja ki életét - míg aktív társaik mást is meg szeretnének tanítani erre. Újkori hóbort? Amikor azt a szót halljuk, állatvédelem, elsősorban megszállott állatbarátokra, széplelkekre és unatkozó milliomosokra gondolunk, akik ahelyett, hogy az emberiség és a világ bajával törődnének, az állatokra fecsérlik idejük és energiájuk. Pedig az állatvédelem nem mai találmány, már abban az értelemben sem ahogyan mi használjuk, sőt voltak korok amikor még sokkal komolyabban vették. A természettel még összhangban élő, arra sokkal közvetlenebbül ráutalt természeti népeknél az állatok a különleges jelentőséggel bíró növényekkel együtt az emberekhez hasonló becsben voltak tartva, s a minden élőben egyaránt megtalálható életadó szellemet bennük is tisztelték. Az indiánregényekből jól ismert szarvas testvér, medve testvér kifejezéseket komolyan is gondolták, a minden élő közt megjelenő egyenlőség jutott ily módon kifejeződésre. Később az oly sokszor sötétnek bélyegezett középkor is produkált egy-két mai szemmel már furcsának tetsző dolgot. Az akkori jogrendszerben a szőlőskert persze amúgy kirendelt védőkön keresztül perelhette a rajta táplálkozó hernyókat, s a bíróság dolga volt eldönteni, hogy egyházi átokkal sújtja a kártevőket, vagy erre is volt precedens kihirdeti azon nézetét, hogy a hernyóknak, mint isten teremtményeinek, hasonlóképp joguk van az élethez mint az embereknek, ennélfogva nem 6

7 büntethetők A szó szoros értelemben tyúkpernek minősíthetők ezek az esetek, hiszen az állatokat ekkor nem csak személyiséggel ruházták fel, de mint a példa mutatja, esetenként önálló jogi személyként bántak velük, s adott esetben jogaikat meg is védték. Ezzel szemben mit mutat a jelenlegi gyakorlat? Közhelynek számít, hogy a ma emberét már nem ugyanazok az értékek mozgatják mint eleinket. A gazdasági haszon vált általános érvényű értékmérővé, s a fontossági sorrendben ennek megfelelően huszadrangúvá vált annak felmérése, hogy tevékenységeink hogyan hatnak a többi élőlényre. Érdekükben szót emelni azután furcsa ötletnek tűnik urambocsá embergyűlöletnek, érvényesítve a ha nem velünk, ellenünk elvét. Morális megfontolások Miért kellene nekünk efféle oktondiságokkal foglalkoznunk tehetjük fel magunkban a kérdést hiszen az ember ember, a maga fejlett társadalmi rendjével, az állat pedig csak állat, a saját biológiai formájában, miért van szükség a kétfajta rend összekutyulására. Albert Schweitzer (aki pedig amellett hogy jeles emberbarát volt, s életét orvosként is az emberiség egészének áldozta, teológiát tanult, a filozófiát is igen magas szinten művelte, orgonaművészként hangversenyeket adott, s Bach-tanulmányait kiadta francia és német nyelven is) így ír erről: Az élet tiszteletének erkölcse nem tesz különbséget a magasabb rendű és az alacsonyabb rendű, az értékes és kevésbé értékes életek közt. Ennek is megvan az oka. Ha általános érvényű különbséget akarnánk tenni az élet különböző formái közt, az oda vezetne, hogy ezeket az életformákat aszerint ítélnénk meg, hogy hozzánk, emberekhez közelebb, vagy távolabb állónak tűnnek-e, tehát egy teljességgel szubjektív kritérium szerint. Ebből a megkülönböztetésből születnek az olyan nézetek, melyek szerint vannak az életnek értéktelen formái, amelyeket kedvünk szerint semmibe vehetünk, elpusztíthatunk. Az értéktelen életek közé azután sorolhatjuk a körülményeknek megfelelően a rovarokat vagy a természeti népeket is. Igaz szavak. S hogy mennyire érvényesek mai világunkra, elegendő csak az emberiség utóbbi évszázadának történelmébe belelapozni. S ehhez hozzátehetjük még Balogh János neves akadémikusunk (akinek valamikori bugaci háza jelenleg a CSEMETE oktatóközpontjaként működik) szavait is: "Az élőknek nincsen rangsora, minden élőlény ember értékű, mert él. Nem nézhetem le és ugyanolyan elbánást igényel mint amilyet magamnak kívánok." 7

8 Az érem két oldala Mindannyiunknak vannak bizonyos fokú előítéletei az állatokkal szemben is, mint ahogy vannak kedves, közömbös, netán ellenszenves ismerőseink is. Nem egyféle szempont szerint ítéljük hát meg, hogy egy-egy állatot jó, vagy rossz állatnak minősítünk, mindenkinek vannak szeretem és nem szeretem állatai. A szeretem állatokhoz tartoznak aztán többségükben a hobbiállatok, kutyák, macskák, az aranyos állatkölykök, a kedves énekesmadarak meg a csodálnivaló sasok, na meg a mesék pozitív állatfigurái, az ügyes nyúl vagy a sün. Az állatok igen nagy hányadával szemben semleges álláspontra helyezkedünk, ide tartoznak a gazdaságban tartott állatok, csirkék és szarvasmarhák milliárdjai, meg az amolyan semmire se való apróságok amiket se megenni nem lehet, se elég sokan nincsenek ahhoz hogy saját élelmünket féltsük tőlük. Aztán a többséggel pedig ilyen-olyan okból nem vagyunk kibékülve. Óriási összegeket szánunk arra, hogy a gazdasági kártevőket lehetőség szerint kiirtsuk, de legalábbis eltávolítsuk földjeinkről. A parkban etetgető anyókáktól eltekintve örökös háborúban állunk a városainkat elárasztó, mindent összepiszkító verebek és galambok hadával. Arról már nem is szólva hogyan érzünk a lefolyóból előmászó csótánnyal, vagy az ablakban kóválygó szúnyoggal szemben. Az állatvilággal való folyamatos 7 kétségtelenül megvannak a maga árnyoldalai. Az állatok szagosak, zajosak, nemigen nézik hol hagyják ott felesleges végtermékeiket, betegségeket terjeszthetnek vagy könnyen agresszívvá válnak és egyáltalán: tartani kell tőlük. Kutya a homokozóban Ilyen megközelítés mellett csak bátortalan érzelgősségnek tűnhet azt bizonygatni, hogy mennyi mindent köszönhetünk viszont nekik. Eltekintve húsba vágó hasznukról, vagyis attól hogy mint potenciális táplálékforrás igen fontosak számunkra, s mindennapi életünk számtalan más területén milyen nélkülözhetetlen szerepet töltenek be; aligha képzelhetnénk el világunkat mondjuk méhek, vagy a rágcsálók ellen hadba induló macskák nélkül. Vagy a segítségükkel előállított nélkülözhetetlen 8

9 szérumokat említve, hogy az olyan szélsőségesen és szó szerint véve életbe vágó példákig eljussunk mint Mancs és Viking, a törökországi földrengés hős magyar mentőkutyái. Az, amit ez a német juhász és adelaire terrier kollégája tett, az emberi életek megmentése, mással nem pótolható és pénzzel aligha kifejezhető. Törvényi szabályozás A magyar országgyűlés hosszas és kormányzati ciklusokon átnyúló előkészítés után, 1998-ban hozta végre tető alá azt a várva várt törvényi rendszert, amely az állatvédelem addigi problémáit igyekszik orvosolni, illetve az addigi hiányosságokat kitölteni. A törvény elérhető a Magyar Közlöny 1998 évi 28. számában ( oldal). Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény (1998. évi XXVIII. törvény) célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. Az általános érvényű részeken túl a rendelkezés részletesen foglalkozik a kiemelt fontosságú csoportokkal és az állatvédelem állandó problémás területeivel. Önálló fejezetet szán a vágóállatoknak, a veszélyes állatoknak, az állatkerteknek, az állatpanzióknak és a menhelyeknek, valamint a kísérleti célból tartott állatoknak. Disznó és kés 9

10 A megfelelő bánásbánásmódról szóló rész szabályozza az állatok kíméletét, az állatkínzás körébe tartozó eseteket, az állatokon végzett beavatkozásokat illetve az élet kioltását. Mindannyian megmondhatói vagyunk milyen messze áll ez esetben az elmélet a gyakorlattól. A törvény által előírt módon az állat életének kioltása csak megfelelő kábítás után történhet. Kivételt ez alól csupán a gerinctelen állatok és az élelmezési célból levágott baromfi és házinyúl képez. A megfelelő tartási körülmények mellett a törvény szabályozza az állatok szakszerű szállítását is. S mint minden törvény ez is tartalmazza a megszegésével együtt járó szankciók felelős hatóságait is. Hasznos tudni, hogy az állatvédelmi bírság kiszabásáért az illetékes állategészségügyi hatóság felelős, s annak kifizetése nem mentesít más jogkövetkezmények alól. Ezzel kapcsolatban a törvény rendelkezik az ügyészségek feladatköréről, valamint az állatvédelmi feladatok pénzügyi fedezetéről is. Nemzetközi egyezmények Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk természetesen maga után vonja annak rendjéhez való jogharmonizációt is. Állatvédelmi törvényünk már ennek szellemében született, de ezt megelőzően is jó néhány nemzetközi megállapodáshoz csatlakoztunk, és államközi szerződést írtunk alá. Az államközi szerződések többsége elsősorban az állategészségügyi rendelkezések összehangolását célozza. Feladatuk a járványos megbetegedések terjedésének megakadályozása, de szigorításaikkal nagyban segítik az egyébként ellenőrizetlen kereskedelmi tevékenység felülvizsgálatát is. Ugyancsak a kereskedelem ellenőrzésének érdekében hozták létre a Wasingtoni Egyezményt is, a nemzetközi kereskedelem által veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok forgalmának szabályozásáról. A hobbiállatok egy része ritkasága, veszélyeztetettsége miatt nemzetközi védelem alatt álló, CITES-listás faj, amelyeknek csak az ellenőrzött és nemzetközileg nyilvántartott tenyészetekből származó második generációs példányai kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. E fajok esetében az eladónak meg kellene lobogtatnia az állat eredetét igazoló engedélyt ha nem teszi, az állat a feketepiacról származik. A listát megtalálhatjuk pl. a Süni és a Természet folyóirat 1995/8. számának mellékletében. Az ezzel kapcsolatos problémákkal vagy engedélykérelemmel a Természetvédelmi Hivatalt kereshetjük fel. 10

11 A Bonni Egyezmény és részegyezményei a vadon élő, vándorló állatfajok védelméről szólnak. Ezen fajok esetében különösen fontos a védelem nemzetközivé tétele, hiszen a vonuló madarak nem tisztelhetik az országhatárokat, így tényleges eredményt csak valamennyi érintett ország közreműködése hozhat. A Ramsari Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére jött létre. A konkrét területek védelme mellett az új környezetvédelmi törvény magában foglalja a vizek és a vízi élővilág védelmét is. A Berni Egyezmény az európai vadon élő állatok és növények, valamint élőhelyeik védelméről szól. Az európai viszonylatban kiemelten kezelt, legfontosabb fajok közül többel kapcsolatban speciális kutatásifajmegőrzési programok szerveződtek. Magyarország számára például konkrét feladatként meghatározott a rákosi (parlagi) vipera és több fontos élőhelyének védelme. Az utóbbi három egyezmény természetesen elsősorban a természetvédelmi intézkedések körébe tartozik. Hatásuk azonban az állatvédelem szempontjából sem közömbös, hiszen a kiemelt védettséggel rendelkező fajok többek közt a vadászati és a kereskedelmi tevékenységgel szemben is védettek, hobbiállatként való tartásuk tilos. Önkormányzati rendelkezések Az országos szinten érvényes rendelkezések mellett minden önkormányzat joga és kötelessége, hogy a törvényi szabályozást helyi szintű, saját viszonyainkra alkalmazott rendelkezésekkel egészítse ki. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 28/1999. (VI.14.) számú rendeletben határozta meg az állatok tartásáról szóló helyi szabályokat. Az általános rendelkezéseket tartalmazó részben meghatározza a továbbiakban használt kategóriákat. A rendelet alkalmazása szempontjából: a) nagyállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér b) kisállat: sertés, juh, kecske c) egyéb kisállat: baromfi, galamb, nyúl d) prémes állat: nutria, pézsma, nyérc, róka e) kedvtelésből tartott állat: mindaz, ami nem minősül haszonállatnak A rendelet meghatározza az úgynevezett haszonállat-tartási övezeteket. Az állattartási övezetek határai az érvényben lévő (Országos Építésügyi szabályzat, ill. a Városrendezési Terv szerint meghatározott) 11

12 építési övezetek határaihoz igazodnak. Az állattartási övezethatártól függetlenül a prémesállat-tartáshoz, továbbá valamennyi állatfaj vagy fajta üzemszerű tartásához, tenyésztéséhez a polgármester az érintett szakhatóságok hozzájárulásán alapuló engedélye szükséges. Üzemszerűnek általában a családi szükséglet mértékét meghaladó állattartás minősül. A szaporulat valamennyi faj és fajta esetében 3 hónapos korig a tartható állatok számát nem érinti. A családi szükséglet mértéke: - nagyállat esetén: 4 példány - kisállat esetén: 10 példány - egyéb kisállat esetén: 120 példány A rendelet meghatározza a haszonállat tartására szolgáló épülettel szembeni elvárásokat, illetve annak elhelyezését. Külön szabályozza a haszonállatok és a közterület viszonyát, a legeltetéseket, a galambok vagy a méhcsaládok telepítését. A kedvtelésből tartott állatok közül énekes- és díszmadár, akvarisztikai állat a lakásban engedély nélkül tartható. Többlakásos épületben lakásonként legfeljebb két macska tartható, s e mellett a közös helységekben a macskatartás nem megengedett. Az olyan általában vadonélő állat tartásához, amely harapásával, természeténél, vagy a szervezetében termelt méreg hatásánál fogva marásával, csípésével vagy szorításával az ember életét, testi épségét veszélyezteti, a polgármester engedélye szükséges. Az ebtartással a városban található nagyszámú kutya, illetve az emberhez való speciális kapcsolatuk miatt külön fejezet foglalkozik. A legátfogóbb rendelkezés szerint a tulajdonos úgy köteles ebét tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a szomszéd lakók nyugalmát ne zavarja, s anyagi kárt ne okozzon se személynek, se közösségnek. E rendelkezések megsértése esetén a tartás feltételhez köthető, illetve megtiltható. Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb 1 eb tartható. Kényes kérdés az ebek szabadban való futtatásának problémája. Szeged belterületén az erre kijelölt helyek: 1. Az új Tiszahídtól északra a Tisza hullámtere mindkét oldalon, kivéve az üdülőövezetet. 2. Az árvízi emlékműtől délre a Tisza hullámtere mindkét oldalon. 3. Kamaratöltés. 4. A Csongrádi sgt. - Körtöltés, és a Hódmezővásárhelyi vasútvonal által bezárt terület. 5. Körtöltés. 12

13 6. A Cserepes sortól délre eső terület, a piac, illetve a parkoló kivételével. 7. Beépített területeken kívüli terület. 8. A Hajóállomás és az új Tiszahíd közötti Szeged felőli hullámtér. 9. Fodortelep- Tölgyes utca melletto légvezeték alati terület. 10. Csongrádi sgt. - Körtöltés - Vértói út - Rókusi lakótelep által határolt terület. 11. Új-Rókus - Északi városrész - Francia högy beépítetlen terület és meglévő erdő városrendezési hasznosításáig. A tulajdonos nyilvántartásba vétel céljából a Polgármesteri Hivatalba köteles bejelenteni, ha az eb: - a három hónapos kort elérte - elhullott vagy elveszett - tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott - új tulajdonoshoz került - Rendelet szabja meg a kutyák állategészségügyi ellátását is, a közterületen való sétáltatás feltételeit, valamint a tenyésztéshez szükséges engedélyeket. A rendelet egyébként az egyéb állatok tartásával kapcsolatos állategészségügyi rendszabályokat is felsorolja. Az állatvédelmi törvényhez hasonlóan e rendelet is magában foglalja a hozzá kapcsolódó végrehajtási, szabálysértési eljárásokat is. Gazdasági állatok E szabályok ismerete nem csak a nagyüzemi tartástechnológiákra vonatkoznak, hiszen ezek ismerete minden gazdasági célból tartott állat tulajdonosára érvényesek. Aki az állatvédelmet csak szentimentálisan, az érzelmi oldalról közelíti meg, hajlamos azt csak a kóbor kutyák-macskák, meg az orvvadászok által kíméletlenül pusztított elefántok számára kisajátítani. Pedig az állatok milliárdjai élnek az embernek kiszolgáltatva valamilyen gazdasági, termelési céllal. A maguk elterjedési területén valamennyien meglehetősen közönséges, tömeges élőlények, s kétszeresen is mostohagyermekei az embernek. Felhasználásuk módja miatt sokszor feljogosítva érzi velük szemben magát olyan bánásmódra is, amelyet egy nemes vadon élő állattal szemben nem tenne meg. Ha egy baromfi sorsa az, hogy majdan egyszerűen elvágják a nyakát, ez mintha csökkent értékűvé, s kíméletre kevésbé érdemessé teszi, mint élőlényt is. 13

14 tojók Panelcsirkék Az állatok védelméről szóló törvény szerint az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. Az állattartónak gondoskodnia kell a rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. Napjaink gyakorlatával azonban akkor szembesülünk igazán, ha végigsétálunk mondjuk egy tojótelep ketrecsorai közt, ahol 0,5x0,5 méteres ketrecekben 4-5 csapzott tyúkot találunk. Fejük előtt futószalag szállítja éjjel-nappal a speciális tojótápot, hátul egy másik szalag a produktumot, vagyis a napi egy tojást továbbítja. Ingerszegény környezetükben egyéb elfoglaltság híján egymást csipkedik csaknem csupaszra, s mivel az összezártságból nincs hova menekülni nem ritka a kannibalizmus sem köztük. Az ilyen telepen az állatok élettartama, vagyis termelési ciklusa egy, másfél év vagyis a normálisnak közel egytizede. Választhatunk a helytelen tartásra más példákat is, mint mondjuk a prémesállatként tartott, nagy mozgásigényű kisragadozók, vagy az úgynevezett kötött tartásban álló, egy életre a maguk néhány négyzetméterére kényszerített tejtermelésre kitenyésztett szarvasmarha fajták. S ha a bokszok végtelen, egyforma során végigtekintünk, aligha álljuk meg, hogy ne vonjunk némi párhuzamot a modern ember lakhelye, az égbe kúszó végtelen panelrengeteg, és a nagyüzemi állattartás között. Hova is vezet ez a gondolkodásmód? A szódás lova Lev Tolsztoj életbölcsessége szerint: "Az állatölést a gyilkosságtól csak egy lépés választja el, az állatkínzás pedig emberkínzáshoz vezet." A különösen kegyetlen bánásmód szinonimájává vált a jól ismert veri, mint 14

15 szódás a lovát -hasonlat. Holott mint a törvény kimondja - az állatot nem szabad: a) kínozni, b) emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét, d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, e) a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni, f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. A helytelen bánásmód azonban nem merül ki a fizikai bántalmazásban. Az állatokkal való mostoha bánásmód jól ismert, példaértékű esete a libatömés, ami állatvédő szervezetek tiltakozása és elrettentő kampánya nyomán Nyugat-Európában már szigorúan szabályozott tevékenység. Hazánkban a kis- és nagyüzemekben elterjedt módszer szerint, a máj minél nagyobb tömegének eléréséért a táplálékot géppel, egy csövön vezetik az állatba, szabályos kényszeretetést alkalmazva. A brutális beavatkozás kimenete nem ritkán rögtön végzetes, a nyelőcső vagy a begy repedése miatt, de ha nem kerül levágásra, az állat akkor is májnagyobbodásban néhány héten belül elpusztul. A tulajdonost azonban ez aligha hatja meg. A lényeg a gyors haszon. Akadnak aztán az állatkínzásnak intézményesült formái is, mint a különböző állatviadalok. Elsőként mindenkinek a bikaviadalok ugranak be, holott a világ minden táján nagy hagyományai vannak a véres látványosságoknak. A Fülöp-szigeteken a kakasviadalok, Indokínában a sziámi harcoshalak küzdelmei, a grúzok medve-kivégzései, vagy Szudánban a zebuk népünnepélyeken való tömeges irtása. S hogy e modern kori barbarizmus mennyire nem kötődik az úgymond fejletlenebb kultúrákhoz, mi sem bizonyítja jobban mint azok a milliók, amik az illegális kutyaviadalokon cserélnek gazdát szerte Európában. Szőrmentén Valószínűleg sokan vannak, akiknek Brigitte Bardot neve hallatán nem csak annak filmjei, de a nyolcvanas évektől kifejtett állatvédelmi mozgalmi tevékenysége is ismerős. A neves színésznő visszavonulása után sem távolodott el a közélettől, s - talán épp azért mert olyan jól ismerte a csillogás világát - az állatvédelmi mozgalom élére állva kezdett heves kampányba az állati szőrméből készült ruhadarabok, a bundák viselése ellen. 15

16 E kampány részeként intézte híressé vált levelét az olasz filmdívához, Sophia Lorenhez: "Amikor bundában jársz, ne feledd, hogy egész állattemetőt viselsz a testeden." Jól ismert a fókák szomorú sorsa is. Néhány fajukat a túlvadászattal sikerült a teljes kipusztulás szélére juttatni. Az, hogy a folyamatot sikerült némileg fékezni, talán épp BB egész világra szóló kampányának, és a bundákat festékszóróval fújkáló, a tettlegességtől sem visszariadó aktivistáknak köszönhető. A valódi szőrmebundák viselése ellen szól az is, hogy ugyanilyen minőséget nyújtó (s tegyük hozzá, sokkal tartósabb és könnyebben kezelhető) kabátok készülnek már műszőr alapanyagból is. Nézzük, hány állat életét is követeli egy-egy bundaköltemény? Ahhoz, hogy a bundát megvarrhassák, fajtól függően jó néhány állatnak kell elszenvednie a szűk ketrec, a kábítás nélküli leölés, vagy éppen a vadorzók csapdáiban való lassú halál jelentette kínokat. Megéri-e ennyi szenvedést okoznunk a szépségért? Egy bunda ára életekben kifejezve: leopárdbunda = 6 leopárd fókabunda = 8 fóka kutya és farkasbunda = 12 kutya rókabunda = 18 róka vidrabunda = 20 vidra nutriabunda = 30 nutria mókusbunda = 40 mókus nercbunda = 50 nerc csincsillabunda = 150 csincsilla Rokon lelkek Dachauból A második világháború után Európa és Amerika újságjai képes riportok tucatjaival voltak tele, amelyek megrázó képsorokkal a náci 16

17 haláltáborok és az embereken végzett kísérletek soráról rántották le a leplet. Hasonlóan az akkori borzalmak agyonhallgatásához, a ma embere ritkán szembesül azzal a ténnyel, hogy napjainkban is növekvő számban, sok millió élőlényen folytatnak értelmetlen kísérleteket. Az állatokkal folytatott kísérletek döntő hányadát a gyógyszer, és a kozmetikai iparban végzik. A gyógyszerek előállításához szükséges állati tesztek szükségességét mindenki érzi de vajon belegondoltunk-e már abba, hogy valamennyi új meg új gyógyhatású készítményre szüksége van az emberiségnek? A gyógyszerek jó része a régi hatóanyag új köntösbe bújtatott változata, azonban az állatokon végzett ellenőrzéseket (szerenként mintegy 4000 állaton) ezek esetében is el kell végezni. Még nagyobb arányú a kozmetikai ipar és a vegyipar kísérleti állat felhasználása. Éves átlagban a világon mintegy 5000 új készítményt engedélyeztetnek, s minden engedélyeztetési eljárás állatok újabb ezreinek az életébe kerül. Hogy a kísérletek kegyetlenségéről némi fogalmunk legyen, nézzük a hírhedt Draize-tesztet, amelyet a nyálkahártyára való hatást vizsgálja. A kísérletben használt nyulakat fejüket szabadon hagyó szerkezetben rögzítik, majd a kísérleti anyagot (mondjuk szappant, festéket vagy körömlakkot) érzéstelenítés nélkül a szemhéjuk alá fecskendezik. Akinek csípte már a szemét szappan, az tudja milyen fájdalommal jár ez. Az eredmény kötőhártya-irritáció, a pupilla szétrombolódása, vakság, halál, s az egyes anyagok speciális vizsgálatához hasonló tesztek százait alkalmazzák. Az állatkísérletek értelmetlenségét fokozza az, hogy a szerek jó részének vizsgálatához már számítógépes modelleket is használhatnának, mint azt mondjuk a svájci VETO cégszövetség teszi, ám a saját piac védelmére sok ország felesleges tesztek sorát írja elő, ami ezen állatbarát készítmények forgalmazását lehetetlenné teszi. Ennek ellenére a közvélemény nyomására számos cég próbálkozik kímélő technológiák bevezetésével. Az Oriflame kozmetikai család például már tisztán növényi alapanyagokból készíti termékeit, kizárólag a juhgyapjú zsírját használva kiegészítőként, illetve a termékeket nem állatokon, hanem önként vállalkozó személyeken próbálják ki, klinikai körülmények közt, bőrgyógyászok felügyelete mellett. 17

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON Készítette: Németh Andrea Témavezető:

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzéséről

Részletesebben

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon Animal protection guards and AnimalPolice

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényről, valamint

ELŐTERJESZTÉS. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényről, valamint VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VM/ /2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. május ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az állatok védelméről és kíméletéről szóló

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzésérol

Részletesebben

Animal welfare and Criminal Law

Animal welfare and Criminal Law University of Miskolc Faculty of Law Department of Criminal Law and Criminology Thesis Animal welfare and Criminal Law Consultant: Prof. Dr. Ilona Görgényi Professor Created by: Barbara Miskolczi J- 505,

Részletesebben

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 1 EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI

Részletesebben

2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény

2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény 2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről Az Országgyűlés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat Szalma Laura 2011, április 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Gazdaság és gazdálkodás: szemléletek összeütközése a nagyüzemi állattartásban Konzulens:

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérol és kíméletérol Az Országgyulés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élolények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelméről és kíméletéről 1

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelméről és kíméletéről 1 - 1-1998. évi XXVIII. törvény 1 Az Országgyűlés annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége,

Részletesebben

Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok

Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok Készítette: Monoki Nikolett Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Közintézményi menedzsment

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete az állatok tartásáról 2 Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Washingtoni Egyezmény magyarországi gyakorlata állatorvosi szemmel. Készítette: Szabó Erika

A Washingtoni Egyezmény magyarországi gyakorlata állatorvosi szemmel. Készítette: Szabó Erika Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék A Washingtoni Egyezmény magyarországi gyakorlata állatorvosi szemmel Készítette: Szabó Erika

Részletesebben

PANNONHALMA TERMÁL-PRO GR AM

PANNONHALMA TERMÁL-PRO GR AM 2 0 0 7. ő s z PA N N ON HA L M A T E R M Á L - P RO G R A M Bizonyára sokan hallanak manapság róla. Sok valós és legalább annyi téves információ terjed városunkban erről, ezért röviden összegzem az előzményeket,

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Fejezet

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Fejezet Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Vácduka Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

Természetvédelem és ökológiai gazdálkodás A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg Projekt címe: Környezettudatos kampány a magyar

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Varsány község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN AZ EURÓPAI

Részletesebben

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében megnevezésű ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 azonosító jelű pályázat A környezeti büntetőjog

Részletesebben

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

JOGTUDOMÁNY LEKTORÁLTA: DR. KONDOROSI FERENC DR. MÉSZÁROS SÁNDOR

JOGTUDOMÁNY LEKTORÁLTA: DR. KONDOROSI FERENC DR. MÉSZÁROS SÁNDOR JOGTUDOMÁNY LEKTORÁLTA: DR. KONDOROSI FERENC DR. MÉSZÁROS SÁNDOR 105 Tartalomjegyzék: Dr. Francsovics István: Vállalkozók jogalanyisága ELTE ÁJK, Állam- És Jogtudományi Doktori Iskola... 107 Dr. Jámbor

Részletesebben