Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4."

Átírás

1 Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VANOTAKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ INTÉZMÉNY NEVE: ELLÁTÁSI FELADATA: ELLÁTÁSI KÖRZETE: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE IGAZGATÓ: IGAZGATÓHELYETTESEK INTÉZMÉNYEGYSÉG VEZETŐK: MUNKAKÖZÖSSÉGI VEZETŐK EGYÉB VEZETŐI MEGBÍZÁSOK EGYÉB VEZETŐK DIÁK ÖNKORMÁNYZATI VEZETŐ ELLENŐRZÉS, TANÁCSADÁS, SZAKTANÁCSADÁS ALAPDOKUMENTUMUNK NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK: INTÉZMÉNYÜNK ARS POÉTIKÁJA: A NEVELÉS SZEREPE A NEVELÉS CÉLJA ÉRTÉKNEK TEKINTJÜK: A PEDAGÓGIAI PROGRAM RELEVÁNS CÉLJAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK AZ ISKOLAI SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS KÖVETELMÉNYEI: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS FŐBB TERÜLETEI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK ISKOLAI KÖZÖSSÉGI ÉLET MEGSZERVEZÉSE AZ ISKOLA HAGYOMÁNYRENDSZERE A PEDAGÓGUSOK FELADATAI A PEDAGÓGUSOK, HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI A PEDAGÓGUSOK ALAPVETŐ FELADATAI A TANÓRAI ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA, A TEHETSÉGES TANULÓK GONDOZÁSA FELZÁRKÓZTATÁS ÉS FEJLESZTÉS A TANULÓK TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZTATÁSA AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL MUNKAFEGYELEM, A MUNKÁHOZ VALÓ VISZONY FOLYAMATOS, AKTÍV RÉSZVÉTEL A NEVELŐTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN TOVÁBBTANULÁSBAN, TOVÁBBKÉPZÉSEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL, ÖNKÉPZÉS AZ ISKOLAI MUNKA FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA RÉSZVÉTEL A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI ÉLETÉBEN, A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN ÉS VÉGREHAJTÁSÁBAN AKTÍV RÉSZVÉTEL A TANTESTÜLET ÉLETÉBEN AZ ISKOLA KÉPVISELETE A VEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSA

3 7.16 MEGFELELŐ KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA A TANULÓKKAL, A SZÜLŐKKEL ÉS A PEDAGÓGUS KOLLÉGÁKKAL A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK CÉLJA: FELADATA: PERSZONÁLIS INTEGRÁCIÓS KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE: A SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓS KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE: A SÉRÜLÉS AZ SNI CÉLJA: FELADATA: TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK: TEVÉKENYSÉGEK A NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN: AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Kiemelt nevelői feladatok A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZÍNTEREI, SZERVEZETI FORMÁI A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZÍNTEREI, SZERVEZETI FORMÁI AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TERVEZÉSE AZ OSZTÁLYFŐNÖK ÁLTAL KÉSZÍTETT STATISZTIKÁK, JELENTÉSEK AZ OSZTÁLYRÓL A TANULÓI KÖZÖSSÉGEK (OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK) TEVÉKENYSÉGÉNEK, FEJLŐDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI AZ ELSŐ FÉLÉV ÉS A TANÉV VÉGÉN PEDAGÓGUS HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK FELADATAINK: A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT, A PREVENCIÓT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLUNK FELADATOK SZOLGÁLTATÁSOK LEHETŐSÉGEINK MÉG GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK FELADATOKKAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK: A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI, GYAKORLÁSÁNAK RENDJE: PARTNERKAPCSOLATOK AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS: SZÜLŐI SZERVEZETÜNK a. Szülői értekezlet b. Fogadó óra c. Nyílt nap d. Szakmai nyílt nap e. Szülők Klubja f. Formái: ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ELSŐ NÉGY ÉVFOLYAMON A FELSŐ TAGOZAT AZ AUTISTA TANULÓK SPECIÁLIS FEJLESZTÉSÉNEK ELVEI, FELADATAI ÉS MÓDSZEREI Az autista tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai Speciális módszerek az autista tanulók fejlesztésében

4 Speciális csoportok szervezési sajátosságai AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK A SPECIÁLIS SZAKISKOLA JELENLEG ISKOLARENDSZERÜNK: A TANULÓK TANULMÁNYI ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK Átfogó írásbeli vizsgák Elméleti jellegű tantárgyak Szóbeli kifejezőkészség TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Tantárgyak érdemjegyei Folyamatos értékelés Értesítés a tanuló teljesítményéről Érdemjegyre történő átváltási arányok A magatartás MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉS SZORGALOM Azt a tanulót, aki képességihez mérten AZ ISKOLAI JUTALMAZÁS FORMÁI AZ ISKOLAI FEGYELMEZÉS AZ ISKOLAI BÜNTETÉSEK FORMÁI: FEGYELMI ELJÁRÁS UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI SZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TÖRVÉNYI SZABÁLYZÓK ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS UTAZÓ SZAKEMBER-HÁLÓZAT SZOLGÁLTATÁSI PROTOKOLL AZ UTAZÓ-GYÓGYPEDAGÓGUS FELADAT ÉS TEVÉKENYSÉGI RENDSZERE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK ELLÁTÁSA, FEJLESZTÉSE A TÖBBSÉGI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGUSAIVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SNI A TANÉV ELEJÉN SNI AZ ÉV FOLYAMÁN A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT SOKRÉTŰ GYÓGYPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGET LÁT EL: A LOGOPÉDIAI FEJLESZTÉS A LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOKBA JÁRÓ GYERMEK ELLÁTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI FELVÉTEL INTÉZMÉNYÜNKBE ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS FELTÉTELEI FELVÉTEL: AZ ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLÁRA ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ISKOLAI TERVE: FŐBB TEMATIKAI EGYSÉGEK: FOGLALKOZÁSOK A TANÓRÁK KERETÉBEN: ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA ÓVODÁNK PROGRAMJA:

5 22.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNÉL ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK: A KORAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, A GYÓGYPEDAGÓGIAI ÓVODAI NEVELÉS INDOKOLTSÁGA AZ ÓVODAI CSOPORTOK ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI CSOPORTOK SZERVEZÉSE: TÁRGYI FELTÉTELEK: SZEMÉLYI FELTÉTELEK: SZOCIOKULTURÁLIS HÁTTÉR AZ ÓVODA ARCULATA ÓVODA KÉP GYERMEKKÉP PEDAGÓGUSKÉP AZ ÓVODA NEVELÉSI KONCEPCIÓJA NEVELÉSI CÉLOK: KIEMELT CÉLJAINK FEJLESZTÉSI CÉLOK AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI TESTI NEVELÉS: ÉRZELMI NEVELÉS ÉRTELMI NEVELÉS FOGLALKOZÁSI FORMÁK Önkiszolgálásra nevelés Mozgásfejlesztés Anyanyelvi nevelés Vizuomotoros készség fejlesztése Játékra nevelés Egyéni fejlesztés Zenei nevelés alapjai A FOGLALKOZÁSOK HETI RENDSZERESSÉGE NEVELÉSI TERÜLETEK EGÉSZSÉGNEVELÉS HIGIÉNIÁS SZOKÁSOK Célok: ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK: Célok: ÖLTÖZÉS-VETKŐZÉS: Célok: MOZGÁS: Cél: PIHENÉS, ALVÁS: KÖRNYEZETEGÉSZSÉG: EGÉSZSÉGES NAPIREND, ÉLETREND: A KÖZÖSSÉGI ÉLET HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK KIALAKÍTÁSA A célok, feladatok megvalósulásának kritériuma Ennek érdekében fontosnak tartjuk: BESZOKTATÁS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE

6 31.1 NAPIREND A foglalkozások heti rendszeressége KÉSZSÉGFEJLESZTÉS A CÉLZOTT FOGLALKOZÁSOKON ÖNKISZOLGÁLÁSRA NEVELÉS: Célok: FELADATOK Az étkezési szokásoknál: A tisztálkodás terén: A szobatisztaságra nevelésnél: Önálló munkafeladatoknál: MOZGÁSFEJLESZTÉS A NAGYMOZGÁSOK KIALAKÍTÁSÁT, BEGYAKORLÁSÁT, KORRIGÁLÁSÁT SZOLGÁLÓ FOGLALKOZÁSI FORMA CÉLOK FELADATOK A MOZGÁSFEJLESZTÉS TERÜLETEI: Játékos utánzó gyakorlatok Alapmozgások kialakítása, gyakorlása, korrigálása Gyakorlatok: Mozgásos játékok A célok megvalósulásának kritériumai A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE ANYANYELVI FEJLESZTÉS CÉLOK FELADATATOK SPECIÁLIS FELADATOK: TÉMAKÖRÖK A KÖRNYEZET MEGISMERÉSÉRE FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁS KOR VÉGÉRE: JÁTÉKRA NEVELÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK JÁTÉKÁNAK JELLEMZŐI CÉLOK FELADATOK TERÜLETEI: Megtanulandó játékok: JÁTÉKESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI: A SZEREPJÁTÉK FEJLESZTÉSE IRÁNYÍTÁSA A BÁBJÁTÉK BARKÁCSOLÁS SZABÁLYJÁTÉK KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZUOMOTOROS FEJLESZTÉS CÉLOK FELADATOK AZ ÁBRÁZOLÁS, ALAKÍTÁS, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI: A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁS KOR VÉGÉRE: ZENEI NEVELÉS CÉLOK TERÜLETEI A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE EGYÉNI FEJLESZTÉS

7 38.1 CÉLOK FELADATOK A mozgásfejlesztésre irányuló gyakorlatok: Megismerő tevékenység fejlesztését szolgáló gyakorlatok: A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS TERÁPIÁK MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK CÉLOK FELADATOK A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉN TANULÁS CÉLOK FELADATOK FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE TANULÁSI KORREKCIÓ: HABILITÁCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZÁSOKON CÉLOK FELADATOK A CÉLOK, FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁNAK KRITÉRIUMAI A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére VIII. GYERMEKVÉDELMI FELADATOK CÉLOK FELADATOK ALKALMAZOTT MÓDSZEREK AZ ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS RENDSZERE A PROGRAMELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS RENDSZERE A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE SZÜLŐ, GYERMEK, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A KAPCSOLATBAN ÉREZTETNI KELL: A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI: Családlátogatás: Napi kapcsolattartás Nyílt napok Fogadóórák Szülői értekezlet Közös programok KÜLSŐ KAPCSOLATOK

8 1 BEVEZETŐ Iskola neve: Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Iskola címe: 1181 Budapest Kondor Béla sétány 4. Igazgató neve: Batári Géza Tanuló csoportok száma: 22 Beírt tanulói létszám: Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: Pedagógiai munkát segítő: Web oldal: kb. 200 fő, integrációs ellátásban mintegy +265 fő 84 26,5 szakalkalmazott Iskolánk óvodai, általános iskolai, speciális szakiskolai évfolyamokkal, szak és szakmai szolgálattal rendelkező többcélú, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. Feladata: a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek részére biztosítani az óvodai ellátást, általános iskolai tanulók iskolai oktatását és nevelését, valamint speciális szakiskolai képzését. Ezenkívül feladataink közé tartozik körzeti szolgáltatásként, gyógypedagógiai tanácsadás, az utazógyógypedagógiai hálózat működtetése, valamint a szakmai szolgáltatások közül az integrációs szaktanácsadás, konferenciák és szakmai találkozók szervezése. Az iskolában dolgozó tanárok döntő többsége gyógypedagógus. Az iskola vezetésének alapkoncepciója, hogy a tanulásban, valamint az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása és nevelése egységes rendszert alkosson az óvodától, az általános iskolai ismeretek elsajátításán át a szakmai felkészítésig (speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola). E sokrétű feladat ellátására több tanulócsoportot hoztunk létre. Ezek a következők: óvodai csoport, autista csoport, tanulásban és értelmileg akadályozottak alsó és felső tagozata, valamint speciális szakiskolai osztályok. Az iskolában a 8

9 következő szolgáltatások működnek: logopédia, gyógytestnevelés, gyógyúszás, korcsolyaoktatás, judo és még számos sporttevékenység, tehetséggondozás, napközi ellátás, énekkar, érdeklődésnek megfelelő szakkörök. A nyolcadik osztály befejezése után a tanulók tovább folytathatják tanulmányaikat, a speciális szakiskolában, ahol a következő szakmák elemeit sajátíthatják el, háztartási ismeretek, szövés, agyagtárgy készítés, OKJ-s szakma szeptember 1-től számítógépes adatrögzítő. Az iskola által nyújtott nem kötelező szolgáltatások: a különböző szakkörök, tanulmányi versenyek, táborozási lehetőségek, játszóház, egészséges életmód, drogmegelőzés, pályaválasztási és életvezetési tanácsadások, pszichológiai tanácsadás, szülők klubja stb. Ezek a szolgáltatások térítésmentesek. Több mint egy évtizede működik iskolánkban a Szülők Klubja, mely előadásaival és az információk közvetítésével igyekszik tájékozottabbá tenni a szülőket és érdeklődőket a gyermekek nevelésében, egymás megsegítésében és a társadalmi eligazodásukban. Az utazó gyógypedagógia hálózat révén kapcsolatot tartunk fenn a kerületi óvodákkal és általános iskolákkal. Terveink között szerepel egy nagyobb, hosszú távlatú program is, mely akadályozottsággal élő embertársaink és a társadalom közti kapcsolat javítását tűzte ki célul. Az utazó gyógypedagógiai hálózat biztosítja az ép gyermekek között integráltan oktatott SNI-s gyermekek szakszerű ellátását, fejlesztését. Szülői kezdeményezésre létrehoztuk az Életjel Alapítványt, amely az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, valamint a szabadidős foglalkozások megszervezését és lebonyolítását segíti. Az iskolánkban a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A Nemzeti Köznevelési Törvény szabályozásából következően minden jelenleg működő iskola rendelkezik pedagógiai programmal. A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszúilletve középtávra, határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét, céljait, feladatait és tevékenységeit. Ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka, melyben meg vannak határozva az aktuális célok és az ehhez kapcsolódó feladatok. Megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövidtávú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. 9

10 2 A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VANOTAKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 2.1 Helyi Pedagógiai Programunk alapját képező jogi szabályozók A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény hatályos paragrafusai A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési Igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE Az elkövetkező években az általános iskolákban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be, 10

11 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben kiadott NAT szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kerül bevezetésre. Ezért szeptember 1-jétől: az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd; míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv szerint kell majd megszervezniük nevelő-oktató munkájukat. Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk össze: TANÉV ÉVFOLYAM A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi változatokat jelentik: A = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott jelenleg is használt pedagógiai program és helyi tanterv.b = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes pedagógiai program és helyi tanterv. 11

12 3 AZ INTÉZMÉNY NEVE: Budapest, XVIII. Kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) Székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Tagintézmény: Budapest, Kondor Béla sétány Ellátási feladata: Az intézmény feladata az értelmi-és társuló fogyatékosok részére biztosítani a fejlesztést, az óvodai ellátást, iskolai életmódra való felkészítést, az általános iskolai nevelést és oktatást, valamint a speciális szakiskolai képzést. Ezen kívül kerületi, körzeti szakszolgáltatásként az utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése is a feladatok közé tartozik. 3.2 Ellátási körzete: Budapest XVIII. kerület, és Vecsés, valamint a fennmaradó helyekre a délpesti régió területe. Engedélyezett gyermeklétszám a szorzószámok figyelembe vételével: 500 fő 3.3 Az intézmény szervezeti felépítése: - Óvoda - Általános iskola - Speciális szakiskola - Utazó gyógypedagógusi hálózat 12

13 4 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE 4.1 Igazgató: Az iskola igazgatójának feladatköre: egyszemélyi felelős Hatásköre: Munkaköri leírás szerint Megbízásának időtartama: öt év Megbízója: fenntartó 4.2 Igazgatóhelyettesek Feladatkörük: óvoda, általános iskola, speciális szakiskola és utazó gyógypedagógiai hálózat szakmai irányítása. Technikai dolgozók munkájának ellenőrzése. Hatáskörük: értekezletek előkészítése, szakmai irányítás ellenőrzés, jogszabályban meghatározott dokumentációk vezetésének felügyelete, ügyviteli tevékenységek irányítása. Megbízásuk időtartama: visszavonásig Megbízójuk: igazgató 4.3 Intézményegység vezetők: Feladatkörük: óvoda és az általános iskola, speciális szakiskola, utazó gyógypedagógiai hálózat szakmai irányítása. Hatáskörük: értekezletek előkészítése, adminisztratív, ügyviteli tevékenységek irányítása, szakmai irányítás és ellenőrzés. Megbízásuk időtartama: visszavonásig Megbízójuk: igazgató 4.4 Munkaközösségi vezetők A szakmai munkaközösségi vezetők konzultatív, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek, valamint szakmai ellenőrzést is végezhetnek. Megbízásuk időtartama: tanévenként megerősítéssel visszavonásig Megbízó: az iskola szakmai munkaközösségének javaslata alapján az igazgató 13

14 4.5 Egyéb vezetői megbízások Gazdasági ügyintéző, élelmezésvezető Feladatkörük: Leltárak, selejtezések, pénzügyi elszámolások, a konyha szervezési feladatai, technikai dolgozók irányítása. 4.6 Egyéb vezetők Közalkalmazotti Tanács vezető Választójuk: nevelőtestület 4.7 Diák Önkormányzati vezető hatásköre: Nkt CXC. törvény 48. paragrafus Megbízásának időtartama: 5 év Megbízója: igazgató 4.8 Ellenőrzés, tanácsadás, szaktanácsadás Ellenőrzési joga az igazgatónak, helyetteseinek, intézményegység vezetőknek, munkaközösség vezetőknek, felkérésre szakértőknek és szaktanácsadóknak van. Ők ellenőrizhetik a pedagógiai munkát, valamint az iskolában működő tevékenységeket A szakmai munkát és a működést a fenntartó által delegált személy ellenőrzi. 14

15 5 ALAPDOKUMENTUMUNK Az intézmény alapításának időpontja:1954 Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény fenntartója: KLIK Az intézmény alaptevékenységeit az alapdokumentum tartalmazza: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása mellékletében, a Magyar Közlöny évi 49. számú Hivatalos Értesítőjében október 4. napján megjelent szakmai alapdokumentum Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Budapest Tankerület megnevezése: KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete OM azonosító: Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: A köznevelési intézmény 5.1. Megnevezései Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Hivatalos neve: Módszertani Intézmény 15

16 5.2. Feladatellátás helyei Székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla Sétány telephelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány Alapító és a fenntartó neve és székhelye Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény 5.5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata Budapest, Kondor Béla Sétány általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás évfolyamok sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) pedagógiai szakszolgálati feladat gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 16

17 fejlesztő nevelés nevelési tanácsadás konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés utazó gyógypedagógusi hálózat szakiskolai nevelés-oktatás sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) kizárólag szakképző évfolyamok speciális szakiskolai képzés 9-10 (előkészítő) évfolyam enyhe értelmi fogyatékos és integráltan halmozottan sérült értelmi fogyatékos, autista tanulók szakképzése és vizsgáztatása. Szakképesítések a 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben a szakiskolai képzésben A B C D Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma Szakmacsoport OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok száma 1. számítógépes adatrögzítő Ügyvitel 3 Szakképesítések a 2012/2013. tanévtől kifutó rendszerben a szakiskolai képzésben A B C D 17

18 OKJ rendelet szerinti szakképző évfolyamok pedagógiai-szakmai szolgáltatás szaktanácsadás, tantárgygondozás módszertani szakirányítás iskola maximális létszáma: 230 fő intézményegységenkénti maximális létszám: általános iskola: 20 fő 7-8. évf. (2-es, 3-as szorzós létszám) szakiskola: 75 fő (2-es, 3-as szorzós létszám) iskolai tanműhely iskolai tanműhely maximális létszáma: iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel OKJ képzés és vizsgaszervezés, vizsgáztatás Budapest, Kondor Béla sétány általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás évfolyam évfolyamok sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) fejlesztő iskolai oktatás integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 18

19 érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) iskola maximális létszáma: 270 fő intézményegységenkénti maximális létszám: óvoda: 15, iskola: 90 (2-es, 3-as szorzók) iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel átvállalt feladatok: óvodai nevelés Óvoda: két csoport: enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos és autista gyermekek számára (többi gyermekkel együtt nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése) 5.7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga Budapest, Kondor Béla Sétány Helyrajzi száma: / Hasznos alapterülete: bruttó 5750 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Működtető székhelye: 1184 Budapest, Üllői út Budapest, Kondor Béla sétány Helyrajzi száma: / Hasznos alapterülete: bruttó 5696 nm 19

20 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Működtető székhelye: 1184 Budapest, Üllői út Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 20

21 6 NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai alapelveink: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 6.1 Intézményünk ars poétikája: A sérült, fogyatékos ember biológiai és pszichés állapota miatt bizonyos tevékenységekre képtelen lehet, ez azonban nem csökkentértékűség, hanem másság. A SOFI EGYMI Iskolában tanító pedagógusok és munkatársaik mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: I. a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, II. III. IV. a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe veszszük, diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, V. minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, VI. az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, 21

22 nevelő és nevelő között. 1. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Ennek érdekében: - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, hozzájárul a környezettudatos magatartás kialakításához, - az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, - szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 2. Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, 22

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 1 A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI TERV I. Bevezetés...2 II. Pedagógiai alapelveink...3 1) Nevelési céljaink...5

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA és Alapfokú Művészeti Iskola 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014-2018 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások... 7 1.2 A köznevelési

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2013.

Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2013. Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (5350 Tiszafüred, Fő út 2.) 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben