PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA sz. mellékletet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet"

Átírás

1 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA sz. mellékletet

2 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A koncepció felülvizsgálva: július november A koncepció felülvizsgálata csak a teljes Pécs MJV Szociálpolitikai Stratégiai Fejlesztési Stratégiai Fejlesztési Programjával együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 3 Bevezető... 5 A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA... 5 Módszertani alapvetések a évi Szolgáltatástervezési Koncepció aktualizálásához/felülvizsgálatához HELYZETELEMZÉS (jelenlegi gazdasági helyzetkép) Pécs város helyzetképe Demográfiai helyzet A szociális szolgáltatások elsődleges célcsoportjainak helyzete SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Alapellátások Speciális alapellátási feladatok Szakosított ellátási formák PÉCS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERÉNEK INTÉZMÉNYEI Időskorúak ellátása Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Xavér u Tüzér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Tüzér u Tímár utcai Idősek Otthona Pécs, Tímár u Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke J. u Integrált Szociális Intézmény Pécs, Malomvölgyi u Fogyatékkal élők ellátása Szenvedélybetegek ellátása Hajléktalan ellátás Családsegítés Az önkormányzati feladat ellátás bemutatása, célcsoporti bontásban (2007) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások részletes szakmai bemutatása, szolgáltatónként (2007) Erősségek és problémák/gyengeségek a szociális ellátásokban és szolgáltatásokban Jelenlegi innovációk (ún. Helyzetértékelés) Pécs Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének SWOT Analízise PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSI TERVEI Az ellátórendszer fejlesztésével és működtetésével összefüggő alapelvek Önkormányzati ellátási szintű feladatok Egyedi Intézményfejlesztési elképzelések

4 4 4.4 Létrehozandó intézmények, szociális szolgáltatások A város szociális rendszere fejlesztésének prioritásai, általános stratégiai céljai, szükséges intézkedések A város szociális rendszere fejlesztésének prioritásai, általános stratégiai céljai, szükséges intézkedések A jóléti ellátórendszer fejlesztése és összehangolása Intézkedés: A törvényileg előírt hiányzó szolgáltatások biztosítása Intézkedés: A meglévő szolgáltatások fejlesztése, korszerűsítése, területi szintű és célcsoporti összehangolása Intézkedés: A jóléti ellátórendszer maximális tervezettségének biztosítása Intézkedés: A jóléti ellátórendszer szereplői közti kommunikáció és együttműködés megteremtée a célcsoportok összehangolt ellátása érdekében; a szervezeti integrációk támogatása (városon belül, és város kistérség, városmegye vonatkozásában is) Intézkedés: A szolgáltatások gazdasági hatékonyságának felülvizsgálata és racionalizálása. A szükségletek, a szolgáltatási színvonal, a költségek és a térítési díjak összhangjának Intézkedés: A pénzbeli és természetbeni ellátások hatékonyságának növelése Intézkedés: A lakosság teljes körű tájékoztatása és informálása PÉCS MJ. VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELADAT ÉS ÜTEMTERVE Önkormányzati szociális típusú foglalkoztatás fejlesztési céljai Az önkormányzat törekvései a krízishelyzetben lévő családok lakásproblémáinak megoldása érdekében A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA A rendszeres pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások fedezete Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok fedezete Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások fedezete

5 5 BEVEZETŐ A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény) 92. (3) bekezdése rendelkezik a szolgáltatástervezési koncepció készítéséről. A jogszabály szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzatoknak, illetve a megyei önkormányzatoknak kell elkészíteniük szolgáltatástervezési koncepciójukat, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezéséről gondoskodnak. A jogszabály alapján a koncepció tartalmazza a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos távlati célokat, mely elősegíti a szociális szolgáltatások egyenletes fejlődését és különféle részterületeinek fejlesztési irányait. A szolgáltatástervezési koncepció Pécs város szociális szolgáltatásainak kiépítését és távlati fejlesztését megalapozó tervdokumentum, amely meghatározza a szociális szolgáltatásainak fejlesztési céljait, a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, valamint információkat biztosít az ágazati s egyéb tervezések szereplői számára. Módszertani alapvetések a évi Szolgáltatástervezési Koncepció aktualizálásához/felülvizsgálatához A pécsi szociálpolitikai stratégiai fejlesztési program készítése magában foglalja a város jelenlegi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát és aktualizálását, a jelenleg hatályos jogszabály rendelkezései szerint (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 92. a). A programozási tevékenységek során a tervezők a jogszabályi rendelkezéseken túl figyelemmel voltak a rendelkezésre álló módszertani háttéranyagokra és meglévő tervezői tapasztalataikat is hasznosították. A szociális szolgáltatások bemutatása/elemzése a már meglévő szakmai dokumentumok (elsősorban a jelenlegi szolgáltatástervezési koncepció, a szolgáltatók szakmai programjai, beszámolói), a rendelkezésre álló statisztikai adatok, illetve az általunk összeállított önértékelési szempontsor alapján elkészített szolgáltatói önértékelések felhasználásával készült. Kiegészítő információkat nyertünk a szolgáltatók vezetőivel készített célzott, strukturált interjúkkal is. A jelenleg hatályos Szociális törvény előírásaira figyelemmel, táblázatos formában összefoglaltuk az önkormányzat számára kötelező és ténylegesen biztosított

6 6 szolgáltatásokat (ami lehetőséget ad, ún. szolgáltatási térkép elkészítésére is), illetve a jelenlegi szolgáltatók legfontosabb szakmai paramétereit. A programozás jelenlegi szakaszában is törekedtünk arra, hogy feltérképezzük azokat a szolgáltatókat/szolgáltatásokat (szektorsemlegesen), akik a városban biztosítanak ún. kiegészítő ellátásokat. A már említett táblázat utolsó részében foglaltuk ezen információkat össze. A jelenlegi adatgyűjtési előírások és gyakorlat miatt a szolgáltatások teljes vertikumában nem tudtuk városrészi bontásban bemutatni és elemezni az ellátásokat és szolgáltatásokat. Ahol igen, ott azt a szöveges elemzésben megjelenítettük. Adathiány miatt csak részben tudtuk teljesíteni azt a megbízói elvárást, hogy az ellátások és szolgáltatások bemutatásánál az évtől kezdődően, 5 éves periódusokban adjunk helyzetelemzést és értékelést. A 2004., és a évek adatai szinte teljes körűen rendelkezésünkre álltak. A Helyzetértékelés fejezet rész főbb tartalmi elemei: erősségek és problémák/gyengeségek a szociális ellátások szervezésében és működtetésében; a jelenlegi ellátások/szolgáltatások szakmai szintű elemzése, célcsoporti bontásban is; a jelenlegi fejlesztési elképzelések feltérképezése; a jelenlegi ágazati és szektorközi innovációk bemutatása. Módszerként az előző bekezdésben említett szakmai dokumentumok elemzésén túl felhasználtuk a szolgáltatók vezetőivel, a Népjóléti Bizottság elnökével, a szociális igazgatás illetékesével és a Görcsönyi Megyei Módszertani Otthon munkatársával készült interjúkat, szolgáltatói önértékeléseket, a szolgáltatást igénybe vevők szociális, egészségi és mentális helyzetét bemutató leírásokat (melynek elkészítéséhez az intézményeknek/szervezeteknek szempontsort adtunk), illetve az egyéb rendelkezésünkre álló háttéranyagokat (pl. projektleírások). A jelenlegi szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata/aktualizálása során törekedtünk az abban foglalt fejlesztési elképzelések teljesülésének vizsgálatára is, az ez irányú megállapításainkat ún. Fejlesztési térkép c. dokumentumban foglaltuk össze (mely egyben segítségül szolgált a SWOT Lehetőségek oszlopának aktualizálásában is). Fontos megjegyezni, hogy szerkesztéstechnikailag munkánkhoz a következő módszert választottuk: a jelenleg érvényben lévő szolgáltatástervezési koncepcióba került bedolgozásra az aktualizálás/felülvizsgálat során elkészített program dokumentáció fejezetek (Helyzetelemzés, SWOT analízis). A könnyebb áttekinthetőség érdekében ezen részeket dőlt betűvel írtuk.

7 7 1 HELYZETELEMZÉS 1 (JELENLEGI GAZDASÁGI HELYZETKÉP) 1.1 Pécs város helyzetképe Pécs város helyzetét az elmúlt időszakban hátrányosan befolyásolta a déli megyék közlekedési peremhelyzete, a dél kelet európai politikai válság, háború, a bányászat leépülése, több nagy munkahely megszűnése, a nem megfelelő gazdasági szerkezet, a külföldi működő tőke alacsony aránya és a különösen alacsony export teljesítmény. Pécs az ország jelentős regionális központjai közé tartozik. A dél dunántúli régióban erős, Baranya megyében meghatározó gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, és ellátási szerepe van. A város közlekedés földrajzi pozíciója nem a legelőnyösebb az országon belül. A fővárosból, valamint az ország más pontjaiból a város megközelíthetősége a 6 os, a 66 os, az 57 es, valamint az 58 as bevezető főközlekedési úton, illetve vasúti közlekedéssel oldható meg. A megyében a távolsági közlekedés szervezettsége megfelelő, az igényekhez igazodva került kialakításra. A közelmúltban a pogányi repülőtér kiépítésével a város légi úton történő megközelítésére is lehetőség adódott. Pécs város 163 km 2 kiterjedésű területen a Mecsek hegység lábánál fekszik. Négy meghatározó területre osztható. Napjainkra a keleti, a belvárosi, az uránvárosi, valamint a kertvárosi városrésznek is sajátos arculata bontakozott ki. (Ezen belül megkülönböztethető a belváros történelmi városmag, hagyományos beépítésű belső lakóterület, lakótelepek, kertvárosiak lakóövezet, falusias jellegű lakóövezet, üdülőterület, ipari, üzemi terület, külterületi lakott helyek.) A felsorolt övezetek a belváros kivételével nem alkotnak összefüggő területi egységet. A különböző városrészek eltérő társadalmi, infrastrukturális és szociális jellegzetességekkel rendelkeznek. A szegénységi kockázat magas, ez az utóbbi években nem változott. Fokozottan jelentkezik a szegénység a munkanélküliek, a nyugdíjasok, a roma népesség, a fogyatékossággal élők, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és a hajléktalan emberek körében. A munkanélküliségi arány a megye más településeihez viszonyítva alacsonyabb. 1 A évi felülvizsgálat során ennek a fejezetnek az aktualizálása átkerült a Pécs MJV Szociálpolitikai Stratégiai Fejlesztési Programjának vonatkozó részébe

8 8 1.2 Demográfiai helyzet A város lélekszáma az országos tendenciához hasonlóan folyamatosan fogy. Az élve születések száma, a népesség gazdasági aktivitása csökken, az inaktív népesség aránya nő, a lakosság fokozatosan öregszik. Pécs Megyei Jogú Város lakónépességének száma december 31. i adatok alapján fő volt, amely az ország népességének 1,5 % át, Baranya megye lakosságának csaknem 40 % át tette ki. Ezzel az adattal Magyarország ötödik legnépesebb városa. A lakosság száma azonban átlagosan évente körülbelül fővel csökken. A népsűrűség elérte a 964 főt km 2 enként. Ez a szám városrészenként jelentős eltérést mutat, természetszerűleg a lakótelepek lakosságszáma igen magas. A évi népszámlálás idején a lakosság csaknem fele a lakótelepeken, míg 28 % kertvárosias övezetben, valamint a fennmaradó kis százalék egyéb övezetekhez tartozó városrészben lakott fő fő fő fő fő A lakosságszám alakulása öt évi lebontásban: Fő Dátum Míg 1998 ban fő állandó lakcímmel bejelentett lakos élt Pécsett, addig évben fő volt az állandó lakosok száma. A lakosságszám csökkenésének oka ami országos viszonylatban is jellemző, a csökkenő élveszületések számában, a magas halálozási arányban, az agglomerációs térség

9 9 vonzásában, a területi mobilitásban keresendő. Jól jellemzi a térségben kialakult helyzetet a születés és halálozás alakulása. Születés és halálozás alakulása Születési és halálozási mutatók: Dátum Fő Élveszületések száma Halálozások száma Év Élve születések száma Halálozások száma Az adatokból megállapítható, hogy a születési mutatók hullámzóak ugyan, de lassú csökkenést mutatnak. A halálozás a városban csekély mértékben csökken, azonban a halálozások száma így is meghaladja a születések számát. Tragikus méreteket öltött az aktív korosztályok, ezen belül is a középkorú férfiak halálozása. A népességszám változás a megváltozott foglalkoztatási helyzet alakulására is visszavezethető. A bányabezárások és az ehhez kapcsolódó termelési egységek megszűnése Pécsett és vonzáskörzetében jelentős munkanélküliséget okozott. Munkaerő leépítések történtek a szén, uránbányában, Elcoteq nél, APEH, stb., ami az elvándorlást elősegítette.

10 10 A területi mobilitás alakulása Pécs területén: Év Állandó vándorlás Ideiglenes vándorlás A népesség növekedése ill. csökkenése odavándorlás elvándorlás odavándorlás elvándorlás állandó ideiglenes belföldi összesen

11 11 A nemek szerinti összetétel változást mutat, a népességfogyás eltérő mértékben alakult a két nem között. A városban a 2000 es évtől megfordult a nemek közötti halálozási arány, a női halálozás erőteljesebben növekedett, ennek ellenére a nemek szerinti összetétel a nők javára tolódott el. Az idős korú, egyedülálló nők száma folyamatosan nőtt/nő. A nyugdíjasok között a nemzeti átlagot jelentősen meghaladja az egyszemélyes háztartások aránya. Az egyszemélyes háztartások nagy részét alacsony jövedelemmel rendelkező, egyedül élő, elvált, özvegy nők alkotják. Nemek közötti halálozás alakulása: Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Nemek közötti halálozás Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő férfi nő Férfi nő Ezzel együtt megváltozott a népesség korstruktúrája is a városban. Az átlagos élettartam növekedése miatt erősödött az elöregedés folyamata, illetve csökkent a 18 év alattiak száma. A 2002 es évben a lakosság 14,5 % a volt a gyermekkorú (0 14 éves), a 60 év felettiek 21,3 % os arányt jelentettek a korcsoportok megoszlásánál. Az eltartott népesség rátája 55,8 % ot jelentett, ezen belül a gyermeknépesség eltartottsági rátája 22,6 %, míg az idős népesség eltartottsági rátája 33,2 % volt. Ezek az arányszámok jól mutatják az időskorúak magas a számát a gyermeklakossághoz képest. Az öregedési index 146,9 % volt 2002 ben. A népességcsökkenés mellett egy másik gazdasági szempontból kedvezőtlen demográfiai tendencia, az időskorúak arányának emelkedése az össznépességen belül is ban a 60 év feletti lakosság

12 12 aránya 30,8 % volt, 2003 ra számarányuk 33,8 % ra növekedett. Eltérő a különböző városrészek, lakóterületek korstruktúrája. Egyes területeken az öregedési index magasabb, de a lakótelepek öregedési mutatója is tág határok között mozog (pl. uránvárosi városrész idős lakónépessége stb.). 60 év feletti lakosság megoszlása nemek szerint: A 60 év feletti lakosság nemek szerint Nők 61% Férfiak 39% Férfiak Nők Pécs állandó népessége korcsoportonkénti megoszlása Pécs állandó népessége korcsoportonkénti megoszlása: Fő Dátum

13 13 Pécs állandó népességének korcsoportonkénti megoszlása Korcsoport/év Összesen A házasok aránya az idősebb korcsoportok felé haladva mindkét nemnél jelentősen csökken és növekszik az özvegy/elvált családi állapotúak aránya. A éves férfiak között országosan és Pécs városában is még fele akkora volt 2001 ben az özvegyek aránya (31 %), mint a házasoké (63 %). A 85 éven felüli férfiak között országosan már ugyanannyian voltak házasok, mint özvegyek (47 47 %). Ez a tendencia a Pécs város idős férfi lakosságára is érvényes volt, némileg alacsonyabb volt azonban az özvegyek aránya (48 % házas, 42 % özvegy). A nők között már az idős kor kezdetén is jelentős az özvegyek aránya (országosan 30 %, Pécs városában 42 %), a éves korára már közel 4/5 ük Pécsett 3/4 ük marad a házastárs halála miatt egyedül. A legidősebb nőknek pedig már túlnyomó többsége (85 % a) megözvegyült országosan és Pécs város időskorú népességében egyaránt. A szociális ellátó rendszer szempontjából lényeges, hogy jelentősen nőtt azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyekben csak időskorú személyek élnek. Országosan 2001 ben az összes háztartás 24,3 % ában csak időskorú személyek éltek. Pécsett, 2001 ben olyan háztartás volt, amelyben csak idős korú személyek éltek, vagyis megközelítően minden negyedik háztartás ilyen volt. Az egyszemélyes háztartásokban egyedülálló személyek több mint fele (56 % a) időskorú személy volt. Pécs városában, 2001 ben több mint egyszemélyes háztartás volt, amelynek közel 47 % a volt időskorú személy háztartása ( háztartás). Minél idősebb korú személyről van szó, annál nagyobb az egyszemélyes háztartások aránya: országosan a évesek 62 % a, a 80 éves és idősebbek 91 % a élt egyszemélyes háztartásban. A évi népszámlálás alkalmával közel 45 ezer család élt Pécsett. A családok 18 % ában az egyik szülő egyedül neveli gyermekét. Ez az adat a válások számának emelkedésével, a mortalitási adatokkal, valamint a nők mind nagyobb számú házasságon kívüli gyermekvállalásával függ össze. Mind a házaspárok, mind az egyedül élő szülők körében legmagasabb számban az egy gyermeket nevelő család a

14 14 jellemző. Az összlakosságot tekintve a háztartások 8% át egyszemélyes háztartások alkotják, a év közötti népességen belül a lakosság 28% a él házasságban, és 28% a tartós párkapcsolatban. A jelzett korosztály 44% a egyedülélő. Korcsoport nőtlen hajadon házas Együtt élő Özvegy Elvált év év felett Marital status of people over 60 42% 8% 4% 2% maid 3% maiden married 41% living together Widow(er) Divorced Marital status of people between 20 and 60 28% 1% 6% 28% 20% 17% maid maiden married living together widow(er) divorced

15 15 A népességfogyás és a születéskor várható átlagos élettartam alacsony volta mellett a társadalom elöregedése jelenti a legnagyobb népesedésügyi kihívást (65 éves és idősebb népesség). A népesség létszáma erőteljes hullámzást mutat, ennek ellenére 2050 ig az előrejelzések szerint mintegy másfélszeresére nő, és abszolút számának növekedése mellett aránya is jelentősen növekedni fog. Az idős lakosság egy csökkenő lélekszámú társadalom egyre növekvő rétegét képezi és ez egyre nagyobb igényeket támaszt az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén. Az életkor mellett másik fontos demográfiai tényező a családi állapot. E téren a legfontosabb prognosztizálható változás az idős, özvegy, egyedülálló nők arányának növekedése. A 70 év feletti népességnek több mint a fele egyedülálló, ami erőteljes ellátási kényszert jelent a szociális és egészségügyi intézményhálózatra. A helyi szükségletekre alapozott személyes jellegű szolgáltatási igények további bővülését és számuk növekedését sok minden valószínűsíti. A legfontosabbak: a családszerkezetben bekövetkezett változások, a népesség elöregedése, a nők munkavállalása, a növekvő nyugdíjkorhatár (ami miatt egyre kevesebben lesznek bevonhatók a hagyományos nagyszülői, illetve idősgondozói feladatok ellátásába), a népesség egészségi állapota, a hátrányos helyzetű csoportok (iskolából lemorzsolódó, kallódó fiatalok, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők) felzárkóztatásának, esélyegyenlőségük biztosításának fokozódó követelménye. A családi és a munkahelyi követelményekhez való alkalmazkodás, illetve ezek összeegyeztetése szintén háttérszolgáltatásokat feltételez. Az ehhez hasonló igényekre feleletet, megoldást nyújtó szolgáltatások létrehozása egyben foglalkoztatás bővítést is jelent. Az ellátandó tevékenységek egy része szakképzett munkaerőt, szak alkalmazotti tudást igényel, másrészük viszont olyan munkát jelent, amely nem igényel különösebb képzettséget, illetve a szükséges ismeretek és készségek átképzés útján elsajátíthatók. Az elöregedés problémája leginkább az egészségügyi és szociális szolgáltatások körének, az ellátások költségeinek emelkedését érinti. A gyermekek, a fiatalok, az aktív korúak számának csökkenése következtében egyre kisebb létszámú korosztály lép be a munkaerőpiacra. A fokozatosan, egyre erőteljesebben, illetve szélesebb kört átfogó igények kielégítésére a szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatások körének bővítése lenne a megoldás. Összességében megállapítható, hogy a születéskor várható átlagos élettartam növekedése miatti öregedés, a születések csökkenő száma miatti romló korösszetétel, az ellátásra szoruló rokkantak növekvő száma, a hosszú idejű munkanélküliség, az aktív munkaerő mobilitásának hiánya és az újonnan fellépő strukturális jellegű munkaerőhiány a munkaerőpiacra gyakorolt negatív hatást erősíti. Ezek a kialakult negatív anomáliák hatást gyakorolnak a lakosság anyagi helyzetének romlására, amely mindinkább egy megosztott, polarizált társadalomszerkezet kialakulásához vezet.

16 A szociális szolgáltatások elsődleges célcsoportjainak helyzete Időskorúak, nyugdíjasok Az idős népesség bizonyos csoportjainál fokozott a szegénység kockázata. A nyugdíjasok között az egyszemélyes háztartások aránya magas, nagy részét alacsony jövedelemmel rendelkező elvált/özvegy nők alkotják. Jelentős a rokkantnyugdíjasok, valamint a csökkent munkaképességűek aránya. Az időskorúak helyzetét negatívan érinti a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota. A hagyományos családi és társadalmi szolidaritás visszaszorulása miatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránt fokozott az igényük. Életvezetésük egyedüli megoldását sok esetben csak az intézményi ellátási formák képesek jelenteni, amely jelentős kihívás elé állítja a szociális ellátórendszert. Idős népesség Az idős népesség száma és a lakosságon belül aránya fokozatosan növekszik. Meghosszabbodott az az időszak, amely biológiailag, pszichológiailag, szociálisan, gazdaságilag, pénzügyileg és nem utolsó sorban egészségi szempontból jelentősen eltér az aktív kortól. A elmúlt évtizedek demográfiai folyamatainak köszönhetően (csökkenő születésszám, növekvő átlagéletkor) drasztikusan növekedett a népesség öregedési indexe ben a 100 gyermekkorúra jutó idősek száma 112 volt Pécsett, mely mögött azonban jelentős különbségeket találunk az egyes városrészek vonatkozásában. Jellemzően a belső városrészek (különösen a Belváros, Ispitalja, Siklósi és Szigeti külváros), valamint az Uránvárosi terület (Uránváros, Kovácstelep) öregedtek el a legjobban, itt az öregedési index értéke meghaladja a 170 et. Egyes kisebb városrészekben, területi egységekben ehhez hasonlóan, vagy még ennél is magasabb arányban élnek a 65 éven felüliek. Ezen területek közé tartozik a Makár, (Régi)Kertváros, Északmegyer, Tüskésrét, valamint a Zsebedomb. A legfiatalabb városrész a déli területen található lakótelepekből álló rész, melyet a Meszesi terület követ annak ellenére, hogy a Meszesi lakótelepen a pécsi átlagnál lényegesen nagyobb az idősek lakosságszámhoz viszonyított aránya. A népesség demográfiai összetételére vonatkozó előrejelzések a 65 éven felüli népesség száma és aránya tovább nő. A Pécsi kistérségre vonatkozó előrejelzések szerint számuk 2016 ra mintegy 20% kal emelkedik, várhatóan közel 37 ezren lesznek. A legjelentősebb gyarapodásra a 80 84, és a 85 év felettiek körében számíthatunk. Baranya megyében az országos szinthez képest igen alacsony a nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások összege. Ez nem meglepő, hiszen az átlagos jövedelem nagyság lényegesen elmarad az országos mutatótól, továbbá már a hosszabb rövidebb ideig tartó, sokakat érintő munkanélküli lét is kihat a nyugellátások nagyságára. Ez utóbbinak egyre erőteljesebb hatása várható a jövőben. Öregségi nyugdíjban és korbetöltött rokkantsági nyugdíjban közel 35 ezren részesültek 2005 ben Pécsett.

17 17 Táblázat: A nyugellátásban részesülők egyes adatai Pécsett, 2005 Ellátásban részesítettek száma (fő) Ellátás átlagos összege (Ft) Ellátás típusa nő férfi nő férfi korhatár alatti rokkantsági nyugdíj korbetöltött rokkantsági nyugdíj megváltozott munkaképességűek járadéka öregségi nyugdíj nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátás Forrás: A nyugdíjban részesülők ellátásának szintje eltérést mutat annak függvényében, hogy az ellátásban részesülők milyen jogcímen szereztek jogosultságot. A (korhatár alatti és korbetöltött) rokkantsági nyugdíjban részesülők átlagos ellátási összege számottevően elmarad azokétól, akik öregségi nyugdíjra szereztek jogosultságot. Ez alól kivételt képeznek a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak. Ebben vélhetően szerepet játszik, hogy a korábban bányában dolgozó egészségkárosodottak az átlagos ellátási szintnél magasabb nyugdíjjal rendelkeznek. A fenti táblából látható, hogy valamennyi ellátási típusban az átlagos nyugdíj összege a férfiak esetében meghaladja esetenként igen jelentős mértékben a nőkét. A nyugdíjak, illetve nyugdíjszerű ellátások nagysága határozza meg túlnyomórészt a 60 év feletti korosztályok anyagi helyzetét. Ennek oka, hogy a gazdasági változások következtében az idős inaktív népesség számára az aktív populációhoz képest is jobban beszűkültek a munkavállalási lehetőségek. Az egyszemélyes háztartások aránya magas a 60 éven felüli korosztály esetében főként a férfiak nőknél kedvezőtlenebb életkilátásának köszönhetően. Az életkor előrehaladtával még inkább jellemző az említett háztartás nagyság, különösen a nők körében. Fogyatékkal élők Pécs városában fő él fogyatékkal. Legnagyobb csoportját a testi és mozgássérültek alkotják, közel 30 % os arányban. A fogyatékkal élő személyek közül 867 fő intézményi keretek között, míg fő egyedül vagy családban élő.

18 18 Pécsett élő fogyatékos népesség a fogyatékosság típusa szerint: Összes en Mozgásá ban sérült Alsó, felső végta g hián ya Egyéb testi fogyaték kal bíró Gyeng én látó Egyik szemé re nem lát vak Értelmi fogyaték kal élő Nagy othalló Sike t, sike t ném a, ném a Beszé d hibás Egyé b Iskolai végzettségük alacsonyabb, mint a népesség más csoportjainak. Nyolc osztálynál alacsonyabb végzettsége 2722 főnek van, az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett személyek száma 4460 fő, a középiskolát már csak 3539 en végezték el, ezért munkavállalási esélyeik kedvezőtlenek, közöttük az inaktív keresők száma magas. fogyatékos személyek gazdasági aktivitása Foglalkoztatott 72% Munkanélküli 3% 12% Rokkantsági és öregségi nyugdíjas járadékos 13% Eltartott Foglalkoztat ott Munkanélküli Rokkantsági és öregségi nyugdíjas járadékos Eltartott

19 19 A mozgássérültek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszernek elsősorban az alapellátási formáit vehetik igénybe (speciális személyi szállítás, házi gondozás, támogató szolgálat stb.) Pécs városában az intézményi ellátások igénybevevői döntően a mozgássérült (233 fő) és értelmi vagy halmozottan (225 fő) fogyatékos személyek. Az egyes szociális intézményekben elhelyezett, illetve elhelyezésre váró személyek mellett a gyógypedagógiai nevelési oktatási intézményekben tanulók helyzetét is figyelembe kell venni a szociális szolgáltatások tervezése során. A jelenleg fejlesztő felkészítésben részesülő gyermekek alapvetően a települési támogató szolgálatok segítségére szorulnak. Az értelmi fogyatékos, autista, illetve mozgásfogyatékos tanulók megfelelő segítséggel szintén otthonukban tarthatók, számukra is fontos a nappali ellátást nyújtó intézményekben való foglalkoztatás lehetősége. A fogyatékkal élők szempontjából komoly előrelépés az Országos Fogyatékosügyi Program kidolgozása, mely hosszú távra irányozza elő az esélyegyenlőség, a teljes társadalmi egyenjogúság megvalósulásához elengedhetetlen stratégiai célokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket, feladatokat. A célok megvalósításához azonban elengedhetetlen az igényekre alapozott helyi programok kidolgozása és megvalósítása. Mindezek előtt a legfontosabb a fogyatékkal élők statisztikai adatainak pontos ismerete. Meg kell találni a módját, hogy mely intézmény esetleg az egyetem tud segítséget nyújtani abban, hogy fogyatékosságokra tekintettel feltérképezze Pécs városát. Fogyatékossággal élők A fogyatékossággal élőket számos hátrány sújtja a mindennapi élet során. Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a mostoha társadalmi körülmények is nehezítik az életét, s teszik lehetetlenné a társadalmi normaként elfogadott életvitel folytatását. A megkülönböztetés és az elkülönítés kiterjed az oktatásra, a közintézményekhez való hozzáférésre, a foglalkoztatási lehetőségekre, s nem utolsó sorban a megfelelő információkhoz történő hozzájutásra. A munkaerőpiacon való részvételük korlátozottsága miatt a fogyatékossággal élők zömének különböző transzferjövedelmek jelentik az egyetlen megélhetési forrást. Ez egyfelől rendkívül kiszolgáltatottá teszi a társadalom fogyatékossággal közvetlenül érintett részét, másfelől az alacsony összegű nyugdíjak, segélyek, járadékok csak szűkös megélhetési lehetőséget biztosítanak számukra. Ez utóbbi a már említett hátrányokkal együtt jelentősen korlátozza a fogyatékos népesség önálló életvitelét, a társadalom életében való aktív részvételét (ún. társadalmi (re)integrációt. 2 2 A Dél dunántúli régió szociális és gyermekvédelmi helyzetelemzése, Pécs 2005.

20 20 A pécsi fogyatékossággal élők tényleges számáról nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a célcsoport nagyságának meghatározásakor is részben közvetett adatokra Pécs M. J: V. Önkormányzatával kapcsolatban álló civil szervezetek nyilvántartása részben pedig a évi önbevalláson alapuló népszámlálási adatokra hagyatkozhatunk. A civil szervezetek adatai szerint a szociális szolgáltatásokat igénybevevők száma 208 fő, a mozgásfogyatékosok száma fő. Vélhetően a fenti kimutatások nem tükrözik a valós képet, hiszen nem minden fogyatékossággal élő személy kerül a civil szervezetek látókörébe, valamint az önbevallás is lehetőséget biztosít ennek a populációnak az alulbecslésére, ugyanakkor a túlzó is lehet a tényleges számadatokhoz képest. Pszichiátriai betegek Tábla: Pszichiátriai gondozóintézetek betegforgalmi adatai Baranya megyében gondozóintézetek száma gondozóintézetek betegforgalma gondozó intézetekben év végén nyilvántartott betegek száma Forrás: Szenvedélybetegek A szenvedélybetegek hagyományos csoportját az alkoholisták alkotják. Az alkoholizmus az egészség, a szociális kapcsolatok súlyos veszélyeztető és károsító faktora. Az alkoholfogyasztással összefüggő problémák a legsúlyosabb közegészségügyi gondok közé tartoznak, mivel a tartós alkoholfogyasztásnak számos egészségi és társadalmi következménye ismert. Az alkoholisták várható élettartama rövidebb. A pszichiátriai neurológiai és belgyógyászati komplikációk mögött % os átlagban lehet az alkohol káros hatásával számolni. Az alkoholizmus nemcsak az adott személyt, hanem családját is szorosan érinti. Mind a kezelés, mind pedig a prevenció során fontos az egész család bevonása, a téma komplex, holisztikus megközelítése. A települési önkormányzatoknál fontos feladatként jelentkezik a szenvedélybetegek szociális alapellátás keretében való segítése. A szolgáltatások szervezése és működtetése során szükséges a horizontális (települések, ágazatok közötti), és a vertikális (döntéshozatali szintek közötti)

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. A koncepció felülvizsgálva: 2007. július

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON

A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 8 / 2007 Pécs, 2007. december Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2010-2012. évben Férfi 78648 78806 78790 Nő 91249 91182 91213 Összesen: 169897 169988 170003 Forrás: eközig Zrt. személyiadat- és lakcímnyilvántartó

Részletesebben