PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA sz. mellékletet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet"

Átírás

1 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA sz. mellékletet

2 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A koncepció felülvizsgálva: július november A koncepció felülvizsgálata csak a teljes Pécs MJV Szociálpolitikai Stratégiai Fejlesztési Stratégiai Fejlesztési Programjával együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 3 Bevezető... 5 A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA... 5 Módszertani alapvetések a évi Szolgáltatástervezési Koncepció aktualizálásához/felülvizsgálatához HELYZETELEMZÉS (jelenlegi gazdasági helyzetkép) Pécs város helyzetképe Demográfiai helyzet A szociális szolgáltatások elsődleges célcsoportjainak helyzete SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Alapellátások Speciális alapellátási feladatok Szakosított ellátási formák PÉCS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERÉNEK INTÉZMÉNYEI Időskorúak ellátása Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Xavér u Tüzér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Tüzér u Tímár utcai Idősek Otthona Pécs, Tímár u Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke J. u Integrált Szociális Intézmény Pécs, Malomvölgyi u Fogyatékkal élők ellátása Szenvedélybetegek ellátása Hajléktalan ellátás Családsegítés Az önkormányzati feladat ellátás bemutatása, célcsoporti bontásban (2007) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások részletes szakmai bemutatása, szolgáltatónként (2007) Erősségek és problémák/gyengeségek a szociális ellátásokban és szolgáltatásokban Jelenlegi innovációk (ún. Helyzetértékelés) Pécs Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének SWOT Analízise PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSI TERVEI Az ellátórendszer fejlesztésével és működtetésével összefüggő alapelvek Önkormányzati ellátási szintű feladatok Egyedi Intézményfejlesztési elképzelések

4 4 4.4 Létrehozandó intézmények, szociális szolgáltatások A város szociális rendszere fejlesztésének prioritásai, általános stratégiai céljai, szükséges intézkedések A város szociális rendszere fejlesztésének prioritásai, általános stratégiai céljai, szükséges intézkedések A jóléti ellátórendszer fejlesztése és összehangolása Intézkedés: A törvényileg előírt hiányzó szolgáltatások biztosítása Intézkedés: A meglévő szolgáltatások fejlesztése, korszerűsítése, területi szintű és célcsoporti összehangolása Intézkedés: A jóléti ellátórendszer maximális tervezettségének biztosítása Intézkedés: A jóléti ellátórendszer szereplői közti kommunikáció és együttműködés megteremtée a célcsoportok összehangolt ellátása érdekében; a szervezeti integrációk támogatása (városon belül, és város kistérség, városmegye vonatkozásában is) Intézkedés: A szolgáltatások gazdasági hatékonyságának felülvizsgálata és racionalizálása. A szükségletek, a szolgáltatási színvonal, a költségek és a térítési díjak összhangjának Intézkedés: A pénzbeli és természetbeni ellátások hatékonyságának növelése Intézkedés: A lakosság teljes körű tájékoztatása és informálása PÉCS MJ. VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELADAT ÉS ÜTEMTERVE Önkormányzati szociális típusú foglalkoztatás fejlesztési céljai Az önkormányzat törekvései a krízishelyzetben lévő családok lakásproblémáinak megoldása érdekében A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA A rendszeres pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások fedezete Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok fedezete Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások fedezete

5 5 BEVEZETŐ A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény) 92. (3) bekezdése rendelkezik a szolgáltatástervezési koncepció készítéséről. A jogszabály szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzatoknak, illetve a megyei önkormányzatoknak kell elkészíteniük szolgáltatástervezési koncepciójukat, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezéséről gondoskodnak. A jogszabály alapján a koncepció tartalmazza a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos távlati célokat, mely elősegíti a szociális szolgáltatások egyenletes fejlődését és különféle részterületeinek fejlesztési irányait. A szolgáltatástervezési koncepció Pécs város szociális szolgáltatásainak kiépítését és távlati fejlesztését megalapozó tervdokumentum, amely meghatározza a szociális szolgáltatásainak fejlesztési céljait, a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, valamint információkat biztosít az ágazati s egyéb tervezések szereplői számára. Módszertani alapvetések a évi Szolgáltatástervezési Koncepció aktualizálásához/felülvizsgálatához A pécsi szociálpolitikai stratégiai fejlesztési program készítése magában foglalja a város jelenlegi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát és aktualizálását, a jelenleg hatályos jogszabály rendelkezései szerint (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 92. a). A programozási tevékenységek során a tervezők a jogszabályi rendelkezéseken túl figyelemmel voltak a rendelkezésre álló módszertani háttéranyagokra és meglévő tervezői tapasztalataikat is hasznosították. A szociális szolgáltatások bemutatása/elemzése a már meglévő szakmai dokumentumok (elsősorban a jelenlegi szolgáltatástervezési koncepció, a szolgáltatók szakmai programjai, beszámolói), a rendelkezésre álló statisztikai adatok, illetve az általunk összeállított önértékelési szempontsor alapján elkészített szolgáltatói önértékelések felhasználásával készült. Kiegészítő információkat nyertünk a szolgáltatók vezetőivel készített célzott, strukturált interjúkkal is. A jelenleg hatályos Szociális törvény előírásaira figyelemmel, táblázatos formában összefoglaltuk az önkormányzat számára kötelező és ténylegesen biztosított

6 6 szolgáltatásokat (ami lehetőséget ad, ún. szolgáltatási térkép elkészítésére is), illetve a jelenlegi szolgáltatók legfontosabb szakmai paramétereit. A programozás jelenlegi szakaszában is törekedtünk arra, hogy feltérképezzük azokat a szolgáltatókat/szolgáltatásokat (szektorsemlegesen), akik a városban biztosítanak ún. kiegészítő ellátásokat. A már említett táblázat utolsó részében foglaltuk ezen információkat össze. A jelenlegi adatgyűjtési előírások és gyakorlat miatt a szolgáltatások teljes vertikumában nem tudtuk városrészi bontásban bemutatni és elemezni az ellátásokat és szolgáltatásokat. Ahol igen, ott azt a szöveges elemzésben megjelenítettük. Adathiány miatt csak részben tudtuk teljesíteni azt a megbízói elvárást, hogy az ellátások és szolgáltatások bemutatásánál az évtől kezdődően, 5 éves periódusokban adjunk helyzetelemzést és értékelést. A 2004., és a évek adatai szinte teljes körűen rendelkezésünkre álltak. A Helyzetértékelés fejezet rész főbb tartalmi elemei: erősségek és problémák/gyengeségek a szociális ellátások szervezésében és működtetésében; a jelenlegi ellátások/szolgáltatások szakmai szintű elemzése, célcsoporti bontásban is; a jelenlegi fejlesztési elképzelések feltérképezése; a jelenlegi ágazati és szektorközi innovációk bemutatása. Módszerként az előző bekezdésben említett szakmai dokumentumok elemzésén túl felhasználtuk a szolgáltatók vezetőivel, a Népjóléti Bizottság elnökével, a szociális igazgatás illetékesével és a Görcsönyi Megyei Módszertani Otthon munkatársával készült interjúkat, szolgáltatói önértékeléseket, a szolgáltatást igénybe vevők szociális, egészségi és mentális helyzetét bemutató leírásokat (melynek elkészítéséhez az intézményeknek/szervezeteknek szempontsort adtunk), illetve az egyéb rendelkezésünkre álló háttéranyagokat (pl. projektleírások). A jelenlegi szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata/aktualizálása során törekedtünk az abban foglalt fejlesztési elképzelések teljesülésének vizsgálatára is, az ez irányú megállapításainkat ún. Fejlesztési térkép c. dokumentumban foglaltuk össze (mely egyben segítségül szolgált a SWOT Lehetőségek oszlopának aktualizálásában is). Fontos megjegyezni, hogy szerkesztéstechnikailag munkánkhoz a következő módszert választottuk: a jelenleg érvényben lévő szolgáltatástervezési koncepcióba került bedolgozásra az aktualizálás/felülvizsgálat során elkészített program dokumentáció fejezetek (Helyzetelemzés, SWOT analízis). A könnyebb áttekinthetőség érdekében ezen részeket dőlt betűvel írtuk.

7 7 1 HELYZETELEMZÉS 1 (JELENLEGI GAZDASÁGI HELYZETKÉP) 1.1 Pécs város helyzetképe Pécs város helyzetét az elmúlt időszakban hátrányosan befolyásolta a déli megyék közlekedési peremhelyzete, a dél kelet európai politikai válság, háború, a bányászat leépülése, több nagy munkahely megszűnése, a nem megfelelő gazdasági szerkezet, a külföldi működő tőke alacsony aránya és a különösen alacsony export teljesítmény. Pécs az ország jelentős regionális központjai közé tartozik. A dél dunántúli régióban erős, Baranya megyében meghatározó gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, és ellátási szerepe van. A város közlekedés földrajzi pozíciója nem a legelőnyösebb az országon belül. A fővárosból, valamint az ország más pontjaiból a város megközelíthetősége a 6 os, a 66 os, az 57 es, valamint az 58 as bevezető főközlekedési úton, illetve vasúti közlekedéssel oldható meg. A megyében a távolsági közlekedés szervezettsége megfelelő, az igényekhez igazodva került kialakításra. A közelmúltban a pogányi repülőtér kiépítésével a város légi úton történő megközelítésére is lehetőség adódott. Pécs város 163 km 2 kiterjedésű területen a Mecsek hegység lábánál fekszik. Négy meghatározó területre osztható. Napjainkra a keleti, a belvárosi, az uránvárosi, valamint a kertvárosi városrésznek is sajátos arculata bontakozott ki. (Ezen belül megkülönböztethető a belváros történelmi városmag, hagyományos beépítésű belső lakóterület, lakótelepek, kertvárosiak lakóövezet, falusias jellegű lakóövezet, üdülőterület, ipari, üzemi terület, külterületi lakott helyek.) A felsorolt övezetek a belváros kivételével nem alkotnak összefüggő területi egységet. A különböző városrészek eltérő társadalmi, infrastrukturális és szociális jellegzetességekkel rendelkeznek. A szegénységi kockázat magas, ez az utóbbi években nem változott. Fokozottan jelentkezik a szegénység a munkanélküliek, a nyugdíjasok, a roma népesség, a fogyatékossággal élők, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és a hajléktalan emberek körében. A munkanélküliségi arány a megye más településeihez viszonyítva alacsonyabb. 1 A évi felülvizsgálat során ennek a fejezetnek az aktualizálása átkerült a Pécs MJV Szociálpolitikai Stratégiai Fejlesztési Programjának vonatkozó részébe

8 8 1.2 Demográfiai helyzet A város lélekszáma az országos tendenciához hasonlóan folyamatosan fogy. Az élve születések száma, a népesség gazdasági aktivitása csökken, az inaktív népesség aránya nő, a lakosság fokozatosan öregszik. Pécs Megyei Jogú Város lakónépességének száma december 31. i adatok alapján fő volt, amely az ország népességének 1,5 % át, Baranya megye lakosságának csaknem 40 % át tette ki. Ezzel az adattal Magyarország ötödik legnépesebb városa. A lakosság száma azonban átlagosan évente körülbelül fővel csökken. A népsűrűség elérte a 964 főt km 2 enként. Ez a szám városrészenként jelentős eltérést mutat, természetszerűleg a lakótelepek lakosságszáma igen magas. A évi népszámlálás idején a lakosság csaknem fele a lakótelepeken, míg 28 % kertvárosias övezetben, valamint a fennmaradó kis százalék egyéb övezetekhez tartozó városrészben lakott fő fő fő fő fő A lakosságszám alakulása öt évi lebontásban: Fő Dátum Míg 1998 ban fő állandó lakcímmel bejelentett lakos élt Pécsett, addig évben fő volt az állandó lakosok száma. A lakosságszám csökkenésének oka ami országos viszonylatban is jellemző, a csökkenő élveszületések számában, a magas halálozási arányban, az agglomerációs térség

9 9 vonzásában, a területi mobilitásban keresendő. Jól jellemzi a térségben kialakult helyzetet a születés és halálozás alakulása. Születés és halálozás alakulása Születési és halálozási mutatók: Dátum Fő Élveszületések száma Halálozások száma Év Élve születések száma Halálozások száma Az adatokból megállapítható, hogy a születési mutatók hullámzóak ugyan, de lassú csökkenést mutatnak. A halálozás a városban csekély mértékben csökken, azonban a halálozások száma így is meghaladja a születések számát. Tragikus méreteket öltött az aktív korosztályok, ezen belül is a középkorú férfiak halálozása. A népességszám változás a megváltozott foglalkoztatási helyzet alakulására is visszavezethető. A bányabezárások és az ehhez kapcsolódó termelési egységek megszűnése Pécsett és vonzáskörzetében jelentős munkanélküliséget okozott. Munkaerő leépítések történtek a szén, uránbányában, Elcoteq nél, APEH, stb., ami az elvándorlást elősegítette.

10 10 A területi mobilitás alakulása Pécs területén: Év Állandó vándorlás Ideiglenes vándorlás A népesség növekedése ill. csökkenése odavándorlás elvándorlás odavándorlás elvándorlás állandó ideiglenes belföldi összesen

11 11 A nemek szerinti összetétel változást mutat, a népességfogyás eltérő mértékben alakult a két nem között. A városban a 2000 es évtől megfordult a nemek közötti halálozási arány, a női halálozás erőteljesebben növekedett, ennek ellenére a nemek szerinti összetétel a nők javára tolódott el. Az idős korú, egyedülálló nők száma folyamatosan nőtt/nő. A nyugdíjasok között a nemzeti átlagot jelentősen meghaladja az egyszemélyes háztartások aránya. Az egyszemélyes háztartások nagy részét alacsony jövedelemmel rendelkező, egyedül élő, elvált, özvegy nők alkotják. Nemek közötti halálozás alakulása: Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Nemek közötti halálozás Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő férfi nő Férfi nő Ezzel együtt megváltozott a népesség korstruktúrája is a városban. Az átlagos élettartam növekedése miatt erősödött az elöregedés folyamata, illetve csökkent a 18 év alattiak száma. A 2002 es évben a lakosság 14,5 % a volt a gyermekkorú (0 14 éves), a 60 év felettiek 21,3 % os arányt jelentettek a korcsoportok megoszlásánál. Az eltartott népesség rátája 55,8 % ot jelentett, ezen belül a gyermeknépesség eltartottsági rátája 22,6 %, míg az idős népesség eltartottsági rátája 33,2 % volt. Ezek az arányszámok jól mutatják az időskorúak magas a számát a gyermeklakossághoz képest. Az öregedési index 146,9 % volt 2002 ben. A népességcsökkenés mellett egy másik gazdasági szempontból kedvezőtlen demográfiai tendencia, az időskorúak arányának emelkedése az össznépességen belül is ban a 60 év feletti lakosság

12 12 aránya 30,8 % volt, 2003 ra számarányuk 33,8 % ra növekedett. Eltérő a különböző városrészek, lakóterületek korstruktúrája. Egyes területeken az öregedési index magasabb, de a lakótelepek öregedési mutatója is tág határok között mozog (pl. uránvárosi városrész idős lakónépessége stb.). 60 év feletti lakosság megoszlása nemek szerint: A 60 év feletti lakosság nemek szerint Nők 61% Férfiak 39% Férfiak Nők Pécs állandó népessége korcsoportonkénti megoszlása Pécs állandó népessége korcsoportonkénti megoszlása: Fő Dátum

13 13 Pécs állandó népességének korcsoportonkénti megoszlása Korcsoport/év Összesen A házasok aránya az idősebb korcsoportok felé haladva mindkét nemnél jelentősen csökken és növekszik az özvegy/elvált családi állapotúak aránya. A éves férfiak között országosan és Pécs városában is még fele akkora volt 2001 ben az özvegyek aránya (31 %), mint a házasoké (63 %). A 85 éven felüli férfiak között országosan már ugyanannyian voltak házasok, mint özvegyek (47 47 %). Ez a tendencia a Pécs város idős férfi lakosságára is érvényes volt, némileg alacsonyabb volt azonban az özvegyek aránya (48 % házas, 42 % özvegy). A nők között már az idős kor kezdetén is jelentős az özvegyek aránya (országosan 30 %, Pécs városában 42 %), a éves korára már közel 4/5 ük Pécsett 3/4 ük marad a házastárs halála miatt egyedül. A legidősebb nőknek pedig már túlnyomó többsége (85 % a) megözvegyült országosan és Pécs város időskorú népességében egyaránt. A szociális ellátó rendszer szempontjából lényeges, hogy jelentősen nőtt azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyekben csak időskorú személyek élnek. Országosan 2001 ben az összes háztartás 24,3 % ában csak időskorú személyek éltek. Pécsett, 2001 ben olyan háztartás volt, amelyben csak idős korú személyek éltek, vagyis megközelítően minden negyedik háztartás ilyen volt. Az egyszemélyes háztartásokban egyedülálló személyek több mint fele (56 % a) időskorú személy volt. Pécs városában, 2001 ben több mint egyszemélyes háztartás volt, amelynek közel 47 % a volt időskorú személy háztartása ( háztartás). Minél idősebb korú személyről van szó, annál nagyobb az egyszemélyes háztartások aránya: országosan a évesek 62 % a, a 80 éves és idősebbek 91 % a élt egyszemélyes háztartásban. A évi népszámlálás alkalmával közel 45 ezer család élt Pécsett. A családok 18 % ában az egyik szülő egyedül neveli gyermekét. Ez az adat a válások számának emelkedésével, a mortalitási adatokkal, valamint a nők mind nagyobb számú házasságon kívüli gyermekvállalásával függ össze. Mind a házaspárok, mind az egyedül élő szülők körében legmagasabb számban az egy gyermeket nevelő család a

14 14 jellemző. Az összlakosságot tekintve a háztartások 8% át egyszemélyes háztartások alkotják, a év közötti népességen belül a lakosság 28% a él házasságban, és 28% a tartós párkapcsolatban. A jelzett korosztály 44% a egyedülélő. Korcsoport nőtlen hajadon házas Együtt élő Özvegy Elvált év év felett Marital status of people over 60 42% 8% 4% 2% maid 3% maiden married 41% living together Widow(er) Divorced Marital status of people between 20 and 60 28% 1% 6% 28% 20% 17% maid maiden married living together widow(er) divorced

15 15 A népességfogyás és a születéskor várható átlagos élettartam alacsony volta mellett a társadalom elöregedése jelenti a legnagyobb népesedésügyi kihívást (65 éves és idősebb népesség). A népesség létszáma erőteljes hullámzást mutat, ennek ellenére 2050 ig az előrejelzések szerint mintegy másfélszeresére nő, és abszolút számának növekedése mellett aránya is jelentősen növekedni fog. Az idős lakosság egy csökkenő lélekszámú társadalom egyre növekvő rétegét képezi és ez egyre nagyobb igényeket támaszt az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén. Az életkor mellett másik fontos demográfiai tényező a családi állapot. E téren a legfontosabb prognosztizálható változás az idős, özvegy, egyedülálló nők arányának növekedése. A 70 év feletti népességnek több mint a fele egyedülálló, ami erőteljes ellátási kényszert jelent a szociális és egészségügyi intézményhálózatra. A helyi szükségletekre alapozott személyes jellegű szolgáltatási igények további bővülését és számuk növekedését sok minden valószínűsíti. A legfontosabbak: a családszerkezetben bekövetkezett változások, a népesség elöregedése, a nők munkavállalása, a növekvő nyugdíjkorhatár (ami miatt egyre kevesebben lesznek bevonhatók a hagyományos nagyszülői, illetve idősgondozói feladatok ellátásába), a népesség egészségi állapota, a hátrányos helyzetű csoportok (iskolából lemorzsolódó, kallódó fiatalok, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők) felzárkóztatásának, esélyegyenlőségük biztosításának fokozódó követelménye. A családi és a munkahelyi követelményekhez való alkalmazkodás, illetve ezek összeegyeztetése szintén háttérszolgáltatásokat feltételez. Az ehhez hasonló igényekre feleletet, megoldást nyújtó szolgáltatások létrehozása egyben foglalkoztatás bővítést is jelent. Az ellátandó tevékenységek egy része szakképzett munkaerőt, szak alkalmazotti tudást igényel, másrészük viszont olyan munkát jelent, amely nem igényel különösebb képzettséget, illetve a szükséges ismeretek és készségek átképzés útján elsajátíthatók. Az elöregedés problémája leginkább az egészségügyi és szociális szolgáltatások körének, az ellátások költségeinek emelkedését érinti. A gyermekek, a fiatalok, az aktív korúak számának csökkenése következtében egyre kisebb létszámú korosztály lép be a munkaerőpiacra. A fokozatosan, egyre erőteljesebben, illetve szélesebb kört átfogó igények kielégítésére a szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatások körének bővítése lenne a megoldás. Összességében megállapítható, hogy a születéskor várható átlagos élettartam növekedése miatti öregedés, a születések csökkenő száma miatti romló korösszetétel, az ellátásra szoruló rokkantak növekvő száma, a hosszú idejű munkanélküliség, az aktív munkaerő mobilitásának hiánya és az újonnan fellépő strukturális jellegű munkaerőhiány a munkaerőpiacra gyakorolt negatív hatást erősíti. Ezek a kialakult negatív anomáliák hatást gyakorolnak a lakosság anyagi helyzetének romlására, amely mindinkább egy megosztott, polarizált társadalomszerkezet kialakulásához vezet.

16 A szociális szolgáltatások elsődleges célcsoportjainak helyzete Időskorúak, nyugdíjasok Az idős népesség bizonyos csoportjainál fokozott a szegénység kockázata. A nyugdíjasok között az egyszemélyes háztartások aránya magas, nagy részét alacsony jövedelemmel rendelkező elvált/özvegy nők alkotják. Jelentős a rokkantnyugdíjasok, valamint a csökkent munkaképességűek aránya. Az időskorúak helyzetét negatívan érinti a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota. A hagyományos családi és társadalmi szolidaritás visszaszorulása miatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránt fokozott az igényük. Életvezetésük egyedüli megoldását sok esetben csak az intézményi ellátási formák képesek jelenteni, amely jelentős kihívás elé állítja a szociális ellátórendszert. Idős népesség Az idős népesség száma és a lakosságon belül aránya fokozatosan növekszik. Meghosszabbodott az az időszak, amely biológiailag, pszichológiailag, szociálisan, gazdaságilag, pénzügyileg és nem utolsó sorban egészségi szempontból jelentősen eltér az aktív kortól. A elmúlt évtizedek demográfiai folyamatainak köszönhetően (csökkenő születésszám, növekvő átlagéletkor) drasztikusan növekedett a népesség öregedési indexe ben a 100 gyermekkorúra jutó idősek száma 112 volt Pécsett, mely mögött azonban jelentős különbségeket találunk az egyes városrészek vonatkozásában. Jellemzően a belső városrészek (különösen a Belváros, Ispitalja, Siklósi és Szigeti külváros), valamint az Uránvárosi terület (Uránváros, Kovácstelep) öregedtek el a legjobban, itt az öregedési index értéke meghaladja a 170 et. Egyes kisebb városrészekben, területi egységekben ehhez hasonlóan, vagy még ennél is magasabb arányban élnek a 65 éven felüliek. Ezen területek közé tartozik a Makár, (Régi)Kertváros, Északmegyer, Tüskésrét, valamint a Zsebedomb. A legfiatalabb városrész a déli területen található lakótelepekből álló rész, melyet a Meszesi terület követ annak ellenére, hogy a Meszesi lakótelepen a pécsi átlagnál lényegesen nagyobb az idősek lakosságszámhoz viszonyított aránya. A népesség demográfiai összetételére vonatkozó előrejelzések a 65 éven felüli népesség száma és aránya tovább nő. A Pécsi kistérségre vonatkozó előrejelzések szerint számuk 2016 ra mintegy 20% kal emelkedik, várhatóan közel 37 ezren lesznek. A legjelentősebb gyarapodásra a 80 84, és a 85 év felettiek körében számíthatunk. Baranya megyében az országos szinthez képest igen alacsony a nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások összege. Ez nem meglepő, hiszen az átlagos jövedelem nagyság lényegesen elmarad az országos mutatótól, továbbá már a hosszabb rövidebb ideig tartó, sokakat érintő munkanélküli lét is kihat a nyugellátások nagyságára. Ez utóbbinak egyre erőteljesebb hatása várható a jövőben. Öregségi nyugdíjban és korbetöltött rokkantsági nyugdíjban közel 35 ezren részesültek 2005 ben Pécsett.

17 17 Táblázat: A nyugellátásban részesülők egyes adatai Pécsett, 2005 Ellátásban részesítettek száma (fő) Ellátás átlagos összege (Ft) Ellátás típusa nő férfi nő férfi korhatár alatti rokkantsági nyugdíj korbetöltött rokkantsági nyugdíj megváltozott munkaképességűek járadéka öregségi nyugdíj nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátás Forrás: A nyugdíjban részesülők ellátásának szintje eltérést mutat annak függvényében, hogy az ellátásban részesülők milyen jogcímen szereztek jogosultságot. A (korhatár alatti és korbetöltött) rokkantsági nyugdíjban részesülők átlagos ellátási összege számottevően elmarad azokétól, akik öregségi nyugdíjra szereztek jogosultságot. Ez alól kivételt képeznek a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak. Ebben vélhetően szerepet játszik, hogy a korábban bányában dolgozó egészségkárosodottak az átlagos ellátási szintnél magasabb nyugdíjjal rendelkeznek. A fenti táblából látható, hogy valamennyi ellátási típusban az átlagos nyugdíj összege a férfiak esetében meghaladja esetenként igen jelentős mértékben a nőkét. A nyugdíjak, illetve nyugdíjszerű ellátások nagysága határozza meg túlnyomórészt a 60 év feletti korosztályok anyagi helyzetét. Ennek oka, hogy a gazdasági változások következtében az idős inaktív népesség számára az aktív populációhoz képest is jobban beszűkültek a munkavállalási lehetőségek. Az egyszemélyes háztartások aránya magas a 60 éven felüli korosztály esetében főként a férfiak nőknél kedvezőtlenebb életkilátásának köszönhetően. Az életkor előrehaladtával még inkább jellemző az említett háztartás nagyság, különösen a nők körében. Fogyatékkal élők Pécs városában fő él fogyatékkal. Legnagyobb csoportját a testi és mozgássérültek alkotják, közel 30 % os arányban. A fogyatékkal élő személyek közül 867 fő intézményi keretek között, míg fő egyedül vagy családban élő.

18 18 Pécsett élő fogyatékos népesség a fogyatékosság típusa szerint: Összes en Mozgásá ban sérült Alsó, felső végta g hián ya Egyéb testi fogyaték kal bíró Gyeng én látó Egyik szemé re nem lát vak Értelmi fogyaték kal élő Nagy othalló Sike t, sike t ném a, ném a Beszé d hibás Egyé b Iskolai végzettségük alacsonyabb, mint a népesség más csoportjainak. Nyolc osztálynál alacsonyabb végzettsége 2722 főnek van, az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett személyek száma 4460 fő, a középiskolát már csak 3539 en végezték el, ezért munkavállalási esélyeik kedvezőtlenek, közöttük az inaktív keresők száma magas. fogyatékos személyek gazdasági aktivitása Foglalkoztatott 72% Munkanélküli 3% 12% Rokkantsági és öregségi nyugdíjas járadékos 13% Eltartott Foglalkoztat ott Munkanélküli Rokkantsági és öregségi nyugdíjas járadékos Eltartott

19 19 A mozgássérültek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszernek elsősorban az alapellátási formáit vehetik igénybe (speciális személyi szállítás, házi gondozás, támogató szolgálat stb.) Pécs városában az intézményi ellátások igénybevevői döntően a mozgássérült (233 fő) és értelmi vagy halmozottan (225 fő) fogyatékos személyek. Az egyes szociális intézményekben elhelyezett, illetve elhelyezésre váró személyek mellett a gyógypedagógiai nevelési oktatási intézményekben tanulók helyzetét is figyelembe kell venni a szociális szolgáltatások tervezése során. A jelenleg fejlesztő felkészítésben részesülő gyermekek alapvetően a települési támogató szolgálatok segítségére szorulnak. Az értelmi fogyatékos, autista, illetve mozgásfogyatékos tanulók megfelelő segítséggel szintén otthonukban tarthatók, számukra is fontos a nappali ellátást nyújtó intézményekben való foglalkoztatás lehetősége. A fogyatékkal élők szempontjából komoly előrelépés az Országos Fogyatékosügyi Program kidolgozása, mely hosszú távra irányozza elő az esélyegyenlőség, a teljes társadalmi egyenjogúság megvalósulásához elengedhetetlen stratégiai célokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket, feladatokat. A célok megvalósításához azonban elengedhetetlen az igényekre alapozott helyi programok kidolgozása és megvalósítása. Mindezek előtt a legfontosabb a fogyatékkal élők statisztikai adatainak pontos ismerete. Meg kell találni a módját, hogy mely intézmény esetleg az egyetem tud segítséget nyújtani abban, hogy fogyatékosságokra tekintettel feltérképezze Pécs városát. Fogyatékossággal élők A fogyatékossággal élőket számos hátrány sújtja a mindennapi élet során. Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a mostoha társadalmi körülmények is nehezítik az életét, s teszik lehetetlenné a társadalmi normaként elfogadott életvitel folytatását. A megkülönböztetés és az elkülönítés kiterjed az oktatásra, a közintézményekhez való hozzáférésre, a foglalkoztatási lehetőségekre, s nem utolsó sorban a megfelelő információkhoz történő hozzájutásra. A munkaerőpiacon való részvételük korlátozottsága miatt a fogyatékossággal élők zömének különböző transzferjövedelmek jelentik az egyetlen megélhetési forrást. Ez egyfelől rendkívül kiszolgáltatottá teszi a társadalom fogyatékossággal közvetlenül érintett részét, másfelől az alacsony összegű nyugdíjak, segélyek, járadékok csak szűkös megélhetési lehetőséget biztosítanak számukra. Ez utóbbi a már említett hátrányokkal együtt jelentősen korlátozza a fogyatékos népesség önálló életvitelét, a társadalom életében való aktív részvételét (ún. társadalmi (re)integrációt. 2 2 A Dél dunántúli régió szociális és gyermekvédelmi helyzetelemzése, Pécs 2005.

20 20 A pécsi fogyatékossággal élők tényleges számáról nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a célcsoport nagyságának meghatározásakor is részben közvetett adatokra Pécs M. J: V. Önkormányzatával kapcsolatban álló civil szervezetek nyilvántartása részben pedig a évi önbevalláson alapuló népszámlálási adatokra hagyatkozhatunk. A civil szervezetek adatai szerint a szociális szolgáltatásokat igénybevevők száma 208 fő, a mozgásfogyatékosok száma fő. Vélhetően a fenti kimutatások nem tükrözik a valós képet, hiszen nem minden fogyatékossággal élő személy kerül a civil szervezetek látókörébe, valamint az önbevallás is lehetőséget biztosít ennek a populációnak az alulbecslésére, ugyanakkor a túlzó is lehet a tényleges számadatokhoz képest. Pszichiátriai betegek Tábla: Pszichiátriai gondozóintézetek betegforgalmi adatai Baranya megyében gondozóintézetek száma gondozóintézetek betegforgalma gondozó intézetekben év végén nyilvántartott betegek száma Forrás: Szenvedélybetegek A szenvedélybetegek hagyományos csoportját az alkoholisták alkotják. Az alkoholizmus az egészség, a szociális kapcsolatok súlyos veszélyeztető és károsító faktora. Az alkoholfogyasztással összefüggő problémák a legsúlyosabb közegészségügyi gondok közé tartoznak, mivel a tartós alkoholfogyasztásnak számos egészségi és társadalmi következménye ismert. Az alkoholisták várható élettartama rövidebb. A pszichiátriai neurológiai és belgyógyászati komplikációk mögött % os átlagban lehet az alkohol káros hatásával számolni. Az alkoholizmus nemcsak az adott személyt, hanem családját is szorosan érinti. Mind a kezelés, mind pedig a prevenció során fontos az egész család bevonása, a téma komplex, holisztikus megközelítése. A települési önkormányzatoknál fontos feladatként jelentkezik a szenvedélybetegek szociális alapellátás keretében való segítése. A szolgáltatások szervezése és működtetése során szükséges a horizontális (települések, ágazatok közötti), és a vertikális (döntéshozatali szintek közötti)

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás Szerkesztette: Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2007-2008. FELÜLVIZSGÁLATA. 2007. december 14.

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2007-2008. FELÜLVIZSGÁLATA. 2007. december 14. A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2007-2008. 2007. december 14. 2 Tartalom I. A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának szükségessége...

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyűlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 I. Előzmények...5 I.1.A szolgáltatástervezési koncepció célja...5 I.1.1.A szolgáltatástervezési koncepció feladata...5

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009. Készítette: Lakner Zoltán szociálpolitikus TARTALOM 1. Bevezetés...3 A koncepció célja, funkciója, feladatai...5 2. Helyzetelemzés...7

Részletesebben

Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag

Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag Koncepció Gulyásné dr. Sáli Ilenrietta aljegyző (előterjesztés) Véleményező I-Iumánügyi Bizottság Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Dr.

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gödöllő Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52 TARTALOMJEGYZÉK 4. BUDAPEST TÁRSADALMA... 27 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52 4.8.7 A LAKÓHELLYEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK... 52 TARTALOMJEGYZÉK 4.1 DEMOGRÁFIA... 27 4.8.8 LAKÓTERÜLETI

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv,

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Helyi Esélyegyenlőségi Program Görgeteg Község Önkormányzata 2013 2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...10 Célok...10

Részletesebben