FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17."

Átírás

1 FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE

2 Általános iskolai oktatás : nappali tagozatos 8. oszt. : és felnőtt tagozatos : tanuló Középiskolai nevelés és oktatásban tanuló Szakiskola : nappali : tanuló és felnőtt tagozat : tanuló ( gyógypedagógiai : tanuló ) Szakközépiskola : nappali tagozat : tanuló és felnőtt tagozat : tanuló Gimnázium : nappali tagozat : tanuló és felnőtt tagozat: tanuló Felsőfokú oktatásban : hallgató nappali tagozat : és felnőtt tagozat : hallgató ÖSSZESEN : ,69 % nappali - és 18,3 % felnőtt tagozatos tanuló és hallgató 2

3 Szakképző intézményekben nappali iskolarendszerű közoktatásban résztvevő tanulók esetében, végzi : iskolaorvos 26/ 1997 ( IX.3.) NM rend. szerinti szakorvos Iskolarendszerű felnőtt képzés keretén belül tanulóknál, végzi : szakellátóhely foglalkozás egészségügyi szakorvosa! MUNKAVÉDELEM PREVENCIÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS értelmében, a szakmai gyakorlati képzés alatti foglalkoztatott / tevékenykedő munkavégzését az adott munkahely foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatója felügyeli! Iskolarendszeren kívüli képzés esetében, valamint a hallgatóknál a vizsgálat végezhető munkáltató kérésére.! HABILITÁCIÓS és REHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYAVÁLASZTÁSI ORVOSI TANÁCSADÁST még a szakképzés megkezdése előtt el kell végezni! EGÉSZSÉGÜKBEN KÁROSODOTT SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓS ORVOSI FELVILÁGOSÍTÁSA ETIKAI KÖTELEZETTSÉGE A REHABILITÁCIÓ SORÁN RÉSZTVEVŐ MINDEN SZAKTERÜLETEN DOLGOZÓ ORVOSNAK 3

4 A TANULÓ, HALLGATÓ ALKOTMÁNYOS JOGAINAK BETARTÁSA SZAKMAI SZABÁLYOK ISMERETE MUNKAVÉDELMI, SZAKKÉPZÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK ISMERETE 4

5 A munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszere A szakképzésre vonatkozó szabályok rendszere : - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény -a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény -a felnőtt képzésről szóló évi CI. Törvény - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. tv. -a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény és a évi LXXI. tv. - Országos Képzési Jegyzékről és az OKJ módosításának eljárás rendjéről : 7 / ( XII.30.) MÜM rendelet 1 / ( II.17.) OM rend. 1. sz. melléklete, évi módosítás 16 / ( VIII.14.) SZMM rendelet 133 / (IV.22.) Korm. rendelet - Ágazati miniszteri rendeletek, a miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról : EüM, FVM, GKM, HM, IRM, KvVM, NFGM, OKM, ÖTM, PM, SZMM. 5

6 Az 1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről 100. a rehabilitáció : (1) olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy a helyre állított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben (2) egészségügyi, pszichológiai, oktatás-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló módosított évi CXXV. törvény Az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006.(II. 16.) OGY határozat 3/ ( II.8.) SzCsM EüM rend. A munkahelyek munkavédelmi követelményeiről, ezen belül a megváltozott munkaképességű dolgozók részére 6az akadálymentes munkakörnyezet kialakítása szükséges.

7 Ágazati miniszterek hatáskörébe tartozó szakképesítésekből / részszakképesítésekből / elágazásokból eddig kidolgozásra került 53 speciális ( adaptált ) központi program (tanterv) mozgáskorlátozott, látássérült, hallássérült és tanulásában akadályozott tanuló számára : FVM Közleménye 2009 / 11. sz. FVM hatáskörébe tartozó szakképesítések : 10 db. Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye 2008/ 33. Hivatalos értesítő GKM hatáskörében 4 db. Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye : Hivatalos értesítő 2010./ 2. MeHVM hatáskörében 1 db. mozgáskorlátozottak részére OKM közleménye november, OKM hatáskörében : 10. db. SZMM közlemény , , ,SZMM hatáskörébe tartozó 28.db. Jelenleg fejlesztés alatt 2 db. adaptált képzési program SZMM közlemény / 8 darab szakmai program modul készségfejlesztő speciális szakiskolai középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára SZMM közlemény a készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók számára / Munkavállalói ismeretek modul a négy fogyatékossági típus szerint 7

8 Vizsgáljuk : a tanuló egészségi állapotát, az össz szervezeti funkcionális kapacitását, szervek funkcióképességét és a szakmához szükséges terhelhetőségüket ; szükség esetén a munkakapacitás megállapítását célzó kiegészítő szakvizsgálatokat értékelünk ill. kémiai kóroki tényezők esetében máj-, vérképző- és vesefunkciót értékelünk. A szakmai alkalmasság véleményezésének feltételei : A tanuló fizikai állapota, szellemi és lelki képessége alapján képes a szakma elsajátítására illetve végzésére. A tanuló képes a választott szakmát hosszú távon egészségkárosodás nélkül folytatni. A tanuló idült betegsége vagy fogyatékossága a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz elő baleseti veszélyt. OKJ ben szereplő szakképesítésre a véleményezés, lehet : Alkalmas / Alkalmas korlátozásokkal : érzékszerveket és beszédkészséget -, fizikai tevékenységet-, fizikai munka nehézségi fokát-, pszichikai igénybevételt és alkalmazkodó képességet -, munkakörülményeket érintő korlátozások, a munkavégzéssel kapcsolatos korlátozások, konkrét álláshely esetében mérlegelendő korlátozások 8

9 Ideiglenesen nem alkalmas Nem alkalmas, ebben az esetben Foglalkoztathatóságot véleményezünk : a foglalkoztatási korlátozások megállapítása és leírása az elveszett munkaképesség alapján történik, a megmaradt munkaképesség lehet korlátozó / kizáró más szakmákban. A FOGLALKOZÁSOK EGÉSZSÉGI TÉNYEZŐI OMMK, 1998 kiadvány alapján a munkaügyi szervek szakemberei döntik el milyen másik munkakör / szakképesítésre javasolt. A vélemény lehet : - foglalkoztatható, - ideiglenes nem foglalkoztatható, - egészségügyi állapotának megfelelő munkafeltételeket biztosító munkahelyen foglalkoztatható ( Rehabilitációs vélemény! ), - nem foglalkoztatható. 9

10 Dr. Juhász Ferenc Dr. Somlay Géza Országos Rehabilitációs és szociális Szakértői Intézet KÉPESSÉG VIZSGÁLATOK A funkcionáliskapacitás vizsgálatok típusai Funkcionális célvizsgálat,a fogyatékosság minősítése, a munka feladat összevetése a képességekkel (munka alkalmassági vizsgálat), a foglalkozási alkalmasság vizsgálat,munkakapacitás vizsgálat, az egyes munkatípusok fizikai igénybevételi szintjei A funkcionális kapacitásvizsgálatának módszerei, eszközei A funkcionális kapacitás tényezői általános specifikus szív és érrendszeri erőkifejtés pulmonális emelőképesség metabolikus állóképesség biomechanikai az ízületi mozgások terjedelme pszichés egyensúlyozási képesség sajátos mozgásokra (hajlás, úszás, guggolás stb.) való képesség Forrás : Munkavédelem és Biztonságtechnika, XX. évf. 2008/3.sz. 10

11 A fizika erőkifejtés vizsgálata Az egyszeri, maximális erőkifejtés képességének vizsgálata A folyamatos tartós tevékenység vizsgálata Az emlőképesség vizsgálata A teljes emelőképesség vizsgálata Terhelés ismételt guggolással Lépcsőn járás Teherhordás két kézzel Teherhordás egy kézzel A tólóképesség vizsgálata A húzóképesség vizsgálata A teheremelési vizsgálatok értékelése A testhelyzet megtartásának vizsgálata Kombinált mozgáspróba (ülés toleranciapróba) Egyszerűsített fogáspróba Izometriás fogóerőpróba Módosított Pardue Pegboard próba A felszedő kézügyesség vizsgálata (O Connor) Állástolerancia próba Feladatok: Minesotta kézügyesség próba Kéziszerszám használat próba Forrás : Munkavédelem és Biztonságtechnika, XX. évf. 2008/3.sz. 11

12 A különböző speciális testhelyzetekben végzett munka vizsgálata A fej fölött végzett munka vizsgálata Az alacsonyan (combmagasságban) végzett munka vizsgálata A térdelő testhelyzetben végzett vizsgálata Az ülőhelyzetben végzett munka vizsgálata A guggoló testhelyzetben végzett munka vizsgálata A nyújtott háton fekvő helyzetben végzett munka vizsgálata A mozgásképesség vizsgálata A járásképesség vizsgálata A kúszás mászás képességének vizsgálata A létrán járó vizsgálata Az ismételt testforgással járó tevékenységvizsgálata álló helyzetben Az ismételt testforgással járó tevékenységvizsgálata ülő helyzetben Az egyensúlytartás vizsgálata Gerendán járás előre Gerendán járás hátra Egyensúlyozás egy lábon A mozgáskoordináció vizsgálata Az orr megérintése ujjal Az alternatív kézmozgások vizsgálata Az ERGOS képességvizsgáló rendszer Forrás : Munkavédelem és Biztonságtechnika, XX. évf. 2008/3.sz. 12

13 Az FNO kódok használata kötelező jan.1 től a rehabilitációval foglalkozó szervezetek munkájában. Egységes és szabványosított nyelvet használ, ami alapot biztosít az egészség és az egészséghez kapcsolódó állapotok minősítéséhez. Az egészségkárosodás,a fogyatékosság, a megváltozott munkaképesség és egyéb képességek szakértői véleményezése egységes szakmai elvek és módszertan alapján történik, emellett nem az elveszett, hanem a megmaradt, a fejleszthető képességekre,a rehabilitációs esélyekre koncentrál. Alapját képezi egy új minősítési rendszernek : Irányelvek a funkcióképesség, fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség minősítéséhez ESzCsM OEP, 2004 A foglalkozási rehabilitáció műszaki támogatása : támogató termékek / technológiák / rendszerek Fogyatékkal élők műszaki segédeszközei MSZ EN ISO 9999: 2003 MSZ EN ISO 9999:

14 1. Szakma tanulásra való felkészítés elemei = Komplex felzárkóztatás : a ) iskolai végzettség pótlása, vagy ismeret felújítása b ) mentális felzárkóztatás c ) munkaerő piaci ismeretek, tréning d ) tanulási technikák fejlesztése 2. Szakképzés keretében alkalmazható akadálymentesítés : a ) eltérő tanulási, beszámolási technikák engedélyezése b ) mentor beállítása c ) környezeti akadálymentesítés : - fizikai, - kommunikációs ( tananyag és tanítási módszertan ), - tanulmányi idő meghosszabbítása 14

15 3). Szakmai alkalmasság orvosi véleményezése során meghatározható akadálymentesítési feltételek : a) egyéni segédeszköz használata b) környezeti akadálymentesítés : fizikai ( mozgáskorlátozottak részére ), kommunikációs c) munkaszervezés : - szűkített feladatkör - feltételek korlátozása ( magasság, emelés, munkaidő, ) - mobilitás kikapcsolása. 4). Gyakorlati képzés és foglalkoztatás során szükséges kompenzációk : a) környezet és munkaeszközök ergonómiai támogatása b) munkaeszközök és környezet akadálymentesítése a 3/2002. (II.8.) SZCSM EüM rendelet szerint c) mentor ( átmeneti munkahelyi segítő ) alkalmazása. 15

16 MUNKAVÉDELEM ÉS KÉMIAI BIZTONSÁG MUNKAVÉGZÉS : fizikai fiziológiai mentális pszichés KÓROKI TÉNYEZŐK : fizikai kémiai biológiai pszichoszociális ergonómiai BALESETVESZÉLY MUNKAHELYI MEGTERHELÉS OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL Életmód és lakó helyi tevékenység 16

17 makro:ország,világ mezo : város mikrokörnyezet : család, szomszédok Levegő Víz Talaj TÁRSADALMI LAKÓHELYI FIZIKAI LAKÓHELYI makro : állam, globális stratégiák mezo : vállalat mikrokörnyezet : munkatársak TÁRSADALMI MUNKAHELYI FIZIKAI MUNKAHELYI Levegő Víz Talaj 17

18 18

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29.

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. Fogyatékkal élők aránya a népességen belül (KSH, 2001.) fogyatékkal élő 6%

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

(Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, 2010. november 17.)

(Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, 2010. november 17.) Az egészségkárosodási pénzellátásra való alkalmasság minősítési rendszerében megjelenő rehabilitálhatósági vélemény és a munkaköri alkalmasság összefüggései (Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostani ismeretek 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztosítás rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli ellátások Keresőképtelenség

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIRÁGKÖTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség

Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség Fogalomtár Akadálymentesítés: a fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékkal élık számára olyan környezet kialakítása, mely megkönnyíti a közlekedést, a tájékozódást és általában minden olyan tevékenység

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS 2007 2 A megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkozási rehabilitációja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményeiben Rehabilitáció: A rehabilitáció olyan

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései Tartalom Foglalkozás-egészségügyi szolgálat A munkaköri alkalmasság vizsgálata, valamint véleményezése Munkaköri alkalmassági vizsgálatok Előzetes munkaköri

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. és a hazai jogrend áttekintése. a beszédfogyatékosok szempontjából

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. és a hazai jogrend áttekintése. a beszédfogyatékosok szempontjából Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Budapest A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és a hazai jogrend áttekintése a beszédfogyatékosok szempontjából

Részletesebben

KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ÉRTÉKELÉSE A SZAKMAI ALKALMASSÁGI ORVOSI VIZSGÁLAT ÉS VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN.

KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ÉRTÉKELÉSE A SZAKMAI ALKALMASSÁGI ORVOSI VIZSGÁLAT ÉS VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN. KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ÉRTÉKELÉSE A SZAKMAI ALKALMASSÁGI ORVOSI VIZSGÁLAT ÉS VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN. A LEGGYAKORIBB KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ESETÉN AJÁNLHATÓ ÉS TILTOTT SZAKMÁK. Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik

Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik A foglalkozás-egészségügyi tevékenység jogszabályi háttere II. Jogszabályok, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szakmai tevékenységet érintik Dr. Bereczki Edit 1 A foglalkozás-egészségügy szabályozása

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1993. évi LXXVI. törvény 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK..... 1 A törvény hatálya..............

Részletesebben

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta.

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME (oktatási segédlet) A segédlet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet munkavédelmi bírságok felhasználására nyújtott támogatásának segítségével

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 5 Előzmények 5 Az egyezmény célkitűzése: 5

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK A REHABILITÁCIÓBAN 2008 Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája Szerkesztő: Lechnerné Vadász Judit Szerzők: Szauer Csilla Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben