II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét"

Átírás

1 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét Én hogyan segíthetek? Szerepelj, hogy segíthessünk! Készítette: Balla Katalin Fodor Margit Gyimesi Mónika Radványi-Nagy Ildikó Szekeres Mónika

2 Én hogyan segíthetek? Szerepelj, hogy segíthessünk! elnevezésű témahét megvalósítására. A témaválasztást indokolja, hogy iskolánkban a TÁMOP keretében a szociális kompetencia fejlesztése még hangsúlyozottabbá vált, mint a korábbi években. Pedagógiai programunkban korábban is kiemelt szerepet játszott a nevelés területén a szociális kompetencia több elemének folyamatos fejlesztése, gyakorlása. Nevelőink mindig is éltek ezzel a személyiségfejlesztő eszköztárral. Iskolánkban, 2003-ban alakult egy gyermekeket segélyező egyesület, melynek létrehozását Németh Lászlóné gyermekvédelmi felelős szorgalmazta, annak érdekében, hogy gyors és hathatós segítséget tudjunk nyújtani azoknak a tanulóknak, akik erre rászorulnak. Az eltelt hét esztendő során kialakultak a működés keretei, formái júniusában hivatalosan is bejegyezték a Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesületet, mely tíz pedagógus és két szülő összefogásával jött létre. Elképzelésünk szerint a FOGÓDZÓ Gyermek Segélyezési Egyesület azért hoztuk létre az iskolánkban a működő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány mellett, hogy anyagi és érzelmi segítséget nyújtsunk azon gyerekek számára, akik a szülők válása, vagy a család megromlott anyagi helyzete, életmódja miatt nem tudnak egy szerető család védőszárnyai alatt felnőni. Az egyesület szociális támogatást nyújt azoknak a gyerekeknek is akik bár otthoni környezetük rendezettnek mondható anyagi lehetőségek hiányában elesnek olyan lehetőségektől (osztálykirándulás, táborozás, üdülés, sporttevékenység, szakkör), mely a többi gyerek számára biztosított. A FOGÓDZÓ Gyermek Segélyezési Egyesület anyagi bázisának jelentős részét az évenként megrendezésre kerülő Gála jelenti, valamint az 1%-os felajánlások, és egyre inkább előtérbe kerülnek a pályázati lehetőségek. 2

3 A Gála nagyszabású, elegáns műsor melyen iskolánk tehetséges tanulói lépnek fel, megcsillantva későbbi lehetőségeiket, reményeiket. A több éves munka eredménye, hogy diákjaink kitüntetésnek érzik a szereplést, s önként már sokszor hónapokkal korábban jelzik részvételi szándékukat. Célunk a témahéttel, hogy a segítségadás felemelő érzését egyre többen, és egyre tudatosabban élhessék át a műsorban szereplő, bármilyen téren segítő, vagy alkotásaikkal részt vevő tanulók. Témahét tervezete Időpont május 3-7 A témahét a szociális, az anyanyelvi, a digitális és a művészeti kompetenciák, valamint az önismeret fejlesztésére irányul. Cél: A gyerekek szociális érzékenységének a felkeltése, ill. a segítségadás, segítségnyújtás módozatainak megismerése. Én hogyan segíthetek? Szerepelj, hogy segíthessünk! Iskolánkban évek óta jól működik a Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesület, melynek éves gálájára minden osztály műsorral készül. A témahét egy osztály indulását, motivációs bázisát kívánja bemutatni. 1. nap Ráhangolódás a témára - Szövegfeldolgozás segítségével József Attila Csoszogi az öreg suszter Cél: A segítségnyújtás lehetőségeinek felismerése Úgy adj, hogy el is fogadhassák! Demokráciára nevelés Mini Fogódzó tagszervezet létrehozása Szabad szövegalkotás, véleménynyilvánítás, tervezés Ajándékkészítés könyvjelző 3

4 2. nap Látogatás egy olyan intézménybe ahol rászoruló gyerekek vannak. Kapcsolatfelvétel más intézménnyel, a Juhar utcai iskolával. /Gyógypedagógiai iskola/ Cél: másság felismerése 3. nap Felhívás, levél megfogalmazása minden osztály számára a Fogódzó Egyesület Gála műsorára, melynek időpontja június 4. péntek, du. 17 óra. Minden osztálynak eljuttatják a leveleket, plakátot is készítenek, melyeket az iskola épületében több helyen kifüggesztik. Cél: Művészeti, anyanyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése. 4. nap Jótékonysági bazárra készülődés. Cél: Művészeti kompetenciák fejlesztése olyan termékek alkotása, melyek mások érdeklődésére is számot tarthatnak, és pénzt adnak érte a jótékonysági bazárban! Kreativitás kibontakoztatása Munkaformák - Gyöngyfűzés, üvegfestés, játékkészítés Csoportok létrehozása, melyek különböző tevékenységeket végeznek tanári vezetéssel 5. nap Műsorterv készítése a gálára. Az osztály műsorának kiválasztása. Szerepek kiosztása. A próbafolyamat tervezés határidők Cél: irodalmi, művészeti kompetenciák fejlesztése. Hagyományok ápolása. Önismeret fejlesztése a szerepvállalás során A témahét résztvevőinek bemutatása A programban részt vevő gyerekcsoport a 4. d osztály, melyet az 1-2 osztályban tanítottam, iskolaotthonos formában. Ez azért lényeges információ, mert a tanítási, és a napközis időkeret is megosztott két nevelő között, s így több idő, lehetőség van a kompetenciafejlesztésre, mint a hagyományos oktatási formában. Tanulóink az iskolába lépés pillanatától részt vettek szociális kompetenciafejlesztésben, melyet iskolánk alsó tagozatos munkaközössége 4

5 dolgozott ki, elsősorban az önismeret, önfejlesztés érdekében. Jelenleg heti 4 órában szabadidős feladatot látok el melynek része az önismeret fejlesztése. Az osztály létszáma: 27 fő A programban részt vállaló kollegák bemutatása: Balla Katalin tanító, a Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesület Elnöke. A témahét tervezője, és vezetője Magyarváriné Török Éva igazgatóhelyettes, a 4. d osztály tanítója, magyar nyelv és irodalom tantárgyban, és a szövegértés-szövegalkotás kompetencia bevezető pedagógusa Kelemen Tamásné osztályfőnök és a játékkészítés vezetője Szekeres Mónika, tanító gyöngyfűzés, ékszerkészítés vezetője Mészáros Ildikó, tanító az üvegfestés vezetője A témahét során gyakorolt tevékenységek, munkaformák: szövegfeldolgozás önálló szövegalkotás, véleményalkotás a megtörtént eseményekről kézműves foglalkozás üvegfestés, gyöngyfűzés demokrácia gyakorlása szavazás, véleményalkotás másság megismerése, tolerancia, segítségadás, mások elfogadása egyéni és csoportmunka csoportok szervezése ezek elfogadása pl. csak 3 fő lehet egy csoportban 5

6 TEVÉKENYSÉGEK Munkaformák MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Szövegértés, szövegalkotás Vélemény megfogalmazása különböző témákban INFORMATIKA Figyelemfelkeltő plakát és meghívó készítése Frontális, csoportmunka egyéni munka, Egyéni alkotó munka Anyanyelvi kompetencia Digitális kompetencia, kreativitás fejlesztése, esztétikai nevelés SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG frontális, csoportmunka, páros, egyéni munka, FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Szociális kompetencia fejlesztése FOGÓDZÓ TÉMAHÉT Én hogyan segíthetek? Szerepelj, hogy segíthessünk! Demokráciára való nevelés Fogódzó mini tagszervezet létrehozása Szervezeti forma közös megalkotása Választás formájának meghatározása csoportmunka Elnök és helyettesek vűlasztása Attitüdváltás Művészeti kompetencia, kreativitás fejlesztése, Másság felismerése RAJZ-TECHNIKA Gyöngyfűzés Üvegfestés Játékkészítés Készülődés a jótékonysági bazárra MŰSOR KÉSZÍTÉSE A FOGÓDZÓ GÁLÁRA egyéni, páros, csoportos Csoportmunka, páros, egyéni munka,, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG Találkozás fogyatékos gyerekekkel Hogyan tudok együtt játszani velük? 6

7 A témahét leírása Napló 1. nap - május 3. Gyerekek és felnőttek nagy izgalommal készültek a témahét lebonyolítására. Ráhangolódás a témára szövegfeldolgozás segítségével történt. A tanulók már 2. osztályban olvasták Csoszogi az öreg suszter c. elbeszélést, de a téma ennek a szövegnek az ismételt, más irányú megközelítését, feldolgozását, újratárgyalását kívánta érettebb gondolkodással, mint a korábbi évben. Magyarváriné Török Éva beszámolója a szövegfeldolgozásról. 1. A szövegválasztást a segítségadás formájának irodalmi feldolgozása indokolta. 2. A szövegfeldolgozásnál, (József Attila: Csoszogi, az öreg suszter) a ráhangolódás keresztrejtvénnyel, majd fotók alapján életrajzi adatok felidézésével történt. 3. A szöveg bizonyos szavait értelmeztük előre, Szófogadó formában (pengő, fillér, suszter, kaptafa) 4. A szövegolvasás némán, hangosan és bemutatva történt. A néma olvasás után belső kép alkotását kértem, a párbeszéd hangos olvasásakor magyaráztuk a félreértés okát. Az utolsó harmadot bemutattam, az öreg ember mérgelődését szerettem volna érzékeltetni. A jelentésteremtésnél a segítségadás különböző formáit gondolattérképen ábrázoltuk. Részleteztük a gyermeki segítségadás lehetőségeit kitérve a jól ismert Fogódzó rendezvényre. Szövegalkotási feladat társult ehhez élmény alapján elbeszélést készítenek (házi feladat lesz). A reflektálás részeként egy fogyatékos gyerekeket ellátó intézményt látogatnak a tanulók, ahol foglalkozáson vesznek részt. A tanulók fogalmazást is készítettek házi feladatként a segítségnyújtás témakörében. Álljon itt néhány gondolat az ő munkáikból. 7

8 Nemrégen olvastunk egy történetet, melyben egy suszter segített szegény családnak. Ma is élnek szegény emberek. Én és a családom is segített már rajtuk. Pl. ha kinövöm a ruhámat, betesszük egy ruhagyűjtő konténerbe, vagy ha kiszárad a kenyerünk és a zsömlénk, kitesszük és elviszik a szegény emberek.. Ilyenkor jó érzés, hogy segíthetek, és rossz érzés hogy kell valakin segíteni. Én a templomban szoktam segíteni. A szentmise keretében van egy rész, amikor pénzt adományozunk Ft-ot szoktam adni. Nem szokás általában nagy összeget bedobni. Ezért is van a mondás Sok kicsi, sokra megy. Sétáltunk a főtér felé, amikor egy szegény ember odajött hozzánk. Ételre adjon, pénzt kérem! Adtunk neki, de amikor jöttünk visszafelé, láttuk az embert egy kocsmában. Másnap megismétlődött az eset, de most már elmentünk a boltba és élelmet vettünk neki. Ez volt a mi segítségnyújtási trükkünk. A szövegfeldolgozás után került sor a Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesület mini tagszervezetének létrehozására, melynek megválasztása demokratikus úton történt. Felteszem a kérdést akarsz-e tagja lenni a mini tagszervezetnek? A mini tagszervezetnek elnököt és két elnökhelyettest javasoltak a gyerekek. Nagyon érdekes volt számomra, hogy milyen sokat vitatkoztak, a szó nemes értelmében, a választás mikéntjén. Legyen-e jelölőlista, azon állítsunk-e jelölteket, vagy titkos szavazással bárkire lehessen voksolni. Érvek, s ellenérvek hangzottak el. A jelöltállítás és a jelöltekre leadható titkos szavazás, s a kétfordulós 8

9 választás mellett döntöttek. Tíz tanuló jelölését fogadták el nyílt szavazással, s háromét indoklással, s szavazással is elutasítottak. Az első fordulóban csak egy név kerülhetett az általuk kitöltött szavazólapra, így szavaztak az elnök személyére. A második fordulóban két név került a lapra, de már az elnöknek választott tanuló személyét ismerték, s rá már nem lehetett szavazni. Felvetődött, hogy önmagukra adhatnak-e le szavazatot? A közös döntés igen volt. Ez azért érdekes, mert a második forduló előtt egy résztvevő visszalépett, azzal az indokkal, hogy csak egy szavazatot kapott az első fordulóban, s azt is ő adta le magára tehát nincs értelme a további versengésnek. A megírt szavazólapocskákat háromtagú bizottság gyűjtötte kosárba, nyitotta ki, és olvasta fel a tanulók előtt. A táblán a nevek melletti strigulával jelöltem a szavazatok számát. A kiválasztottakat a szavazatszedők hirdették ki, gratuláltak nekik, s megtapsolták őket. A választás eredménye Elnök Elnök helyettesek Sajtos Idre Varga Bence Arató Dzsenifer 9

10 A választás befejezése után néhány mondatban leírták véleményüket a történtekről. Ezt azért tartottam nagyon fontosnak, mert elmondhatták véleményüket, érzéseiket. Én Sajtos Idrére szavaztam, azért mert Ő komoly, őszinte, és jobban áll hozzá a dolgokhoz, mint bárki más. Szerintem a szavazás fontos volt. Így lehetett látni, kit kedvel legjobban az osztály. Persze azt is megtudtuk ki az elnök, és kik a helyettesek. Nagyon jó döntést hoztunk. Főleg, hogy az Idrét választottuk elnöknek. Még az elnökhelyetteseket is jól választottuk, engem, meg a Varga Bencét... Nagyon örülök neki, mert még soha sem voltam semmi fontos ügyben benne! Szerintem a szavazás jó volt. Végül is megtudtam, hogy inkább másra szavaznak nem rám. Örülök, hogy Idre lett az elnök, és hogy a helyettesek között lány is van. Marci A Fogódzó mini tagszervezet elnöke Idre lett, véleményem szerint ez nagyon jó. Az viszont bánt, hogy a helyettese egy olyan fiú, aki mindig valahogy felkerül a jók közé. Nem akarom lebecsülni a tehetségét, de kár, hogy nem olyan fiú lett a helyettes, aki ritkán élvezheti a jót. De mivel társaim így döntöttek, muszáj lesz elfogadnom. Ez az én véleményem. Nem vagyok bánatos, hogy kiszavaztak. Biztos így jó. Kár, hogy nem Niki nyerte meg, mert ő jó helyettes, vagy akár jó elnök lehetett volna. Komolyan veszi a kapott feladatát. A Varga Bence és a Dzseni is jó, és persze az Idre is. Igazságos szavazás volt. Jól látható, hogy a gyerekek markáns véleményeket fogalmaztak meg. Ők az önismeret tanítása során folyamatosan szembesültek társaik véleményével, és általában nagy figyelemmel, sértődés nélkül hallgatták meg, sőt a későbbiekben vissza is utaltak önbírálatuk során az elhangzottakra. Ezen a napon került még sor ajándékkészítésre, amelyet a Kisegítő Iskola tanulóinak készítettek a gyerekek. Könyvjelzőre esett a választás, elsősorban az idő rövidsége miatt. 10

11 Szépen tervezett és kivitelezett munkák születtek, melyet a szülőktől kapott hulladékkartonok felhasználásával alkottak meg. Mindenkinek, legalább három ajándékot kellet készíteni, mert a tervek szerint a mi 26 tanulónk 100 körüli gyereklétszámmal találkozik majd. 2. nap - május 4. Ezen a napon látogattunk a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Nagy izgalommal készült mindenki a találkozóra. A gyerekeket megpróbáltam felkészítettem a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókkal való találkozásra. Megbeszéltük, o hogy lehetnek közöttük testi, értelmi fogyatékosok is. o lehet, hogy első látásra semmit sem lehet észrevenni 11

12 o lehet, hogy azonnal feltűnik, hogy mások, mint mi o lehet, hogy másként reagálnak bizonyos helyzetekre. Egy dolgot azonban biztosan értékelni fognak, ha szeretettel és elfogadással közelítünk hozzájuk. Megbeszéltük, azt is, hogy nem illik sugdolózni, vagy félhangos megjegyzéseket tenni. Felajánlottam, ha valaki nem kíván velünk jönni, nyugodtan kihagyhatja ezt a napot. Senki nem élt ezzel a lehetőséggel. Három fős csoportokba rendeződtek, saját választás alapján. Az iskolában az aulában fogadott bennünket az iskola TÁMOP-os pályázatának vezetője, Kulcsárné Dr. Papp Enikő, s elmondta, hogy ma Egészségnapot tartanak az iskolában, s ezen a programon vehetünk részt az intézmény diákjaival. Minden osztályukba került egy háromfős csoport. A csoportokban ismerkedéssel kezdődött a közös tevékenység. Nagyon megható, s felemelő pillanatoknak lehettünk részesei. Az osztálytermi foglalkozások után közös bemelegítés, zenés mozgás, torna volt az udvaron, ahol mindenki saját képességei szerint vett részt. Volt, aki tolókocsiban, volt aki társai segítségével, s természetesen olyanok is akik testileg egészségesek. Nagy egyetértésben, sokszor egymást kézen fogva érkeztek meg a mi gyerekeink is. Itt már jól látható volt a természetes elfogadás, az egészséges kapcsolat. A bemelegítés után tízórai volt. Itt voltak olyan csoportok, ahol a nevelő meghívta gyerekeinket, s együtt készítették a vajas kenyeret, s ismételték a nyolcadikos tanulókkal a retek nevét, s együtt örültek, amikor a gyerek kb. 6 próbálkozás után meg tudta nevezni a tálban lévő zöldséget. 12

13 Ezután került sor a versenyek lebonyolítására. A Rákóczis diákok együtt versenyeztek a vendéglátó gyerekekkel, beálltak az ahhoz a csoporthoz, ahova be lettek osztva. Nagyon komolyan, nagy lelkesedéssel csinálták végig a számukra egyszerű feladatokat. Számtalan sportolási lehetőség volt íjászat, lovaglás, ping-pong, célbadobás, bowling, és sorversenyek. 13

14 14

15 A délelőtt végén bekukkanthattunk a relaxációs szobába, ahol tanulóink kipróbálhatták a legmodernebb eszközöket, vízágyat, hang és fényhatásokat. Álljon itt is néhány mondat a témahéten részt vevő gyerekek véleményéből. Kati nénivel elmentünk a Juhar utcai iskolába. Oda fogyatékosok járnak. Én a Nikivel és a Fannival voltam egy csapatban. Negyedikeseknél voltunk. Eleinte meg voltunk illetődve. Később hozzászoktunk, hogy ők nem beszélnek, hanem csak megölelnek.. Indulás előtt bementünk egy furcsa szobába, ahol kicsi gyerekek voltak. Kipróbálhattuk a vízágyat, szólt a zene, és fények váltakoztak. Jó volt ez a nap. Igaz más volt ott, de olyanok voltak, mint mi. Nagyon kedvesek. Örültek nekünk. Szeretnek minket. Örültek az ajándéknak, és ezt ki is mutatták. 15

16 Az iskola modern volt, nem kirívó, otthonos. Sok terem, s a sok teremben nem sok gyerek. Bár a gyerekek fogyatékosak voltak, páron ez nem látszott.. Nagyon jól éreztem magam, jót játszottunk a többiekkel. Miután megismerkedtünk kimentünk az udvarra egy jó kis tornára. A bemelegítés után elmentünk kipróbálni a többi sportot. Ilyen lehetőségek voltak: lovaglás, íjászkodás, foci, biciklizés, célbadobás, bowling, és ping-pong. Sajnos csak egy délelőttöt tölthettünk itt, de meghívtak, hogy máskor is mehetünk. Remélem, még meglátogatjuk őket. Az ide járó gyerekek kedvesek, szívesen barátkoznak, olyanok, mint egy nagy család. Niki A Juhar utcai iskola egy olyan iskola, ahol fogyatékkal élő gyerekek élnek. Van, aki minden reggel megy, és este jön. Vagy van, akiért csak hétvégén mennek. De olyan is akad, akinek már nem élnek a szülei vagy nem fogadták el és abban az iskolában él és nevelkedik. Ez nagyon szomorú. Nemrég (pontosan: május 4-én) látogattunk el ebbe az intézménybe. Én és barátnőim Kittyivel és Cintivel a hatodik osztály vendégei voltunk. A gyerekek ott nagyon udvariasak, és vendégszeretően bántak velünk. Mindenki bemutatkozott. Ezek a gyerekek szófogadók voltak. Ancsa néni a nevelőjük, egy kedves határozott ember. Ez az osztály egy környezetbarát osztály. Szelektíven gyűjtik a szemetet, és amikor összegyűlik az üveg, akkor leadják a Tesco-nál és kapnak érte pénzt, amiből üdítőket vásárolnak. Tulajdonképpen több okból mentünk oda 1..Kati nénivel Fogódzó hetet tartottunk, és ez ebbe is beletartozik. 2. Segíteni mentünk oda. Nem pénzzel, nem tárggyal, hanem csupán a szeretetünkkel. 3. Szerintem az osztályom megismerte ezeket, a gyerekeket. Mindenki azt hitte ( vagy legalább is páran ), hogy itt a gyerekek veszélyesek, durvák. De most már mindenki tudja, hogy ők csak szeretetet kérnek! A végén voltunk a Fényszobában. Mindenki kipróbálta a vízágyat. Nagyon jó volt. Ez csupán egy negyed óra lehetett, hisz siettünk vissza az iskolába. Ebédelés közben az egyik lány azt mondta: Azok a gyerekek akik fogyatékosok, kedvesebbek, mint a normális emberek. 16

17 3. nap - május 5. Informatika órán felhívást, meghívót, plakátot készítenek a tanulók iskolánk minden osztálya számára, melyet majd a mini Fogódzó tagszervezet vezetői és az általuk felkért tanulók fognak átadni a DÖK tanulói számára. Érdemes tudni, hogy a 4.d osztályban tanuló gyerekeink fele, az első osztálytól kezdve tanul informatikát heti 1 órában. 17

18 A tanulók által készített munkák önmagukért beszélnek. 18

19 A képek az átadás pillanataiban készültek. 4. nap - május 6. Ezen a délutánon két csoportban készültek a gyerekek a Jótékonysági Vásárra. Tudják, hogy nagyon igényes, szép és kreatív munkát kell végezni, hiszen pénzt csak ilyen termékekért lehet kapni. Két tevékenység közül választhattak o Gyöngyfűzés, ékszerkészítés o Üvegfestés Mindkét tevékenységet iskolánk tanítói vezették, Szekeres Mónika és Mészáros Ildikó. Mindketten aktív tevékenységet vállalnak a Fogódzó Egyesület éves gála műsorának szervezésében és lebonyolításában is. 19

20 20

21 5. nap - május 7. Elérkezett a nap, amikor meg kell hozni a döntést milyen műsorral lépjenek fel a 4. d osztály tanulói. Nagy gyakorlattal rendelkeznek ezen a téren is, mert o minden évben készítenek anyák napi műsort o minden karácsonykor készülnek szüleiknek műsorral, mesejátékkal o minden évben szerepelnek a Fogódzó Gála műsorán Több műsor terve is felvetődött a hét folyamán. Érvek, ellenérvek hangzottak el a megbeszélés során. A döntés, szavazással született. A gyerekek a Lakodalmas mellett döntöttek. A műsor rendezőjének Magyarváriné Török Évának a beszámolója a péntek délelőtti döntésről. A Fogódzó Gálára készül a 4. d osztály, egy az egész osztályt megmozgató lakodalmas jelenettel. Évek óta vártam egy jól motiválható, jól éneklő osztályra, akik együtt mozogni, együtt dolgozni tudnak. 21

22 Az alsó tagozat gyerekdalait használva egy párválasztó játékot készülünk előadni, ahol a lakodalom vendégei a kevésbé táncos, énekes gyerekek. A vőfély szerepére egy exhibicionista tanulót, a mennyasszonyéra egy jól éneklő kislányt, a vőlegény szerepére egy vidám figurát kerestem. A pap szerepét a gyerekek alkották meg, ő csak némajátékos. Az elhangzó dalok: Kis kece lányom, Tavaszi szél.., Most viszik, Bújj, bújj zöldág.., valamint népi mondókák, csúfolók. Nagy izgalommal, igyekezettel készülünk! Szereposztás: Menyasszony Fogl Karolina Vőlegény Szabó Bence Vőfély Varga Bence Pap Dabi Marcell A lakodalom vendégei a 4.d osztályos tanulók Próbák terve Dalok, csúfolók gyakorlása minden nap Pontos szövegtudás máj. 12. Jelmezes próba jún.1, 2. Főpróba, színpadon - jún. 3. Gála június óra Összegzés: A témahét zárásaként, befejezéseként elmondható, hogy minden résztvevő gyerek, felnőtt nagyon sokat tanult a különböző tevékenységek során. Legnagyobb hozadékának a kognitív képességek fejlesztésén túl, mégis az elmúlt hét érzelmi oldalát emelném ki, hiszen mindenki gazdagodott néhány felemelő pillanattal, találkozott új érzésekkel, és természetesen nagyon sokat gyarapodott az osztály közössége összetartásban, tolarenciában, egymásra való odafigyelésben. 22

23 A gyerekek így vallanak erről: Öt napig tartott ez a csodálatos időszak. A Fogódzó témahetet a szeretet hetének is nevezhetjük. Sokat tanultam belőle. Fantasztikus volt a szeretetről, és a segítségről nyíltan beszélgetni. Mióta tudom, hogy élnek nyomorban emberek, én is ahol csak lehet, segítek. Még egyszer szívesen végigcsinálnám a témahetet. Nagyon jó hatással volt az egész osztályra ez a témahét. Szerintem a keddi nap volt a legjobb, mert mi is jól éreztük magunkat és a fogyatékos gyerekek is. Az osztályban sokan rájöttek, hogy nem csak magukról szól a témahét és a Fogódzó, hanem a hátrányos helyzetű gyerekekről. Reméljük, hogy a Fogódzó gála műsora sikeres lesz! Reméljük, hogy tanulóink segítségadásban, jótékonyságban mindig elől járnak majd! 23

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj A legjobb nemzetközi oktatási-képzési projektek Magyarországon 2015 Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2015 2 3 A minőség elismerése Kiemelkedő színvonalú

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A BIZTONSÁGOS ISKOLÁÉRT. A Biztonságos iskoláért programban meghirdetett pályázat nyertes pályaművei

JÓ GYAKORLATOK A BIZTONSÁGOS ISKOLÁÉRT. A Biztonságos iskoláért programban meghirdetett pályázat nyertes pályaművei JÓ GYAKORLATOK A BIZTONSÁGOS ISKOLÁÉRT A Biztonságos iskoláért programban meghirdetett pályázat nyertes pályaművei Jó gyakorlatok a biztonságos iskoláért A Biztonságos iskoláért programban meghirdetett

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei:

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: ANK H Í R L E V É L 2013/ 3. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Nagy siker volt a 10. Apáczai Szakmai Napok programsorozata. Bölcsőde Megható Nyugdíjas találkozót tartottunk.

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Mártélyi. hírek. Nyílt napok az óvodában. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. II. évf. 5. szám 2015. május

Mártélyi. hírek. Nyílt napok az óvodában. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. II. évf. 5. szám 2015. május Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa II. évf. 5. szám 2015. május Nyílt napok az óvodában Április 1-én, a tavaszi szünet előtti utolsó napon egész délelőttös Húsvétváró

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK MÁTYÁS HÍRLEVÉL ORSZÁGOS EREDMÉNYEINK (folyt.) Mohácsi Martin 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 7. Sallai Zoé 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 10. Sándor Barbara 4.b Kvalitas Extra szövegfeld.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint, 2011. 1 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló... 5 1. Személyi feltételek:... 5 2. Tárgyi feltételek:...

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. május 17-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Pályáztatás. Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület

Pályáztatás. Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület Miért nem hasznosítod magad az ifjúság területén? Miért nem csinálsz osztályközösség-fejlesztő programokat? - kérdezte

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 LIONS HUNGARY We serve! 2 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége Közhasznú Egyesület 2014 Barnabás békéje Egy emberöltő, szoktuk mondani, éppen annyi idő, amennyi

Részletesebben

Kedves Nagyvenyimiek!

Kedves Nagyvenyimiek! 2013. december Tartalom Idősek Karácsonya 2. oldal Karácsonyi koncert 2. oldal A belvíz gondok enyhítésére 3. oldal Elismerés Nagyvenyimnek 3. oldal Csatorna: nagy erőkkel dolgozik a kivitelező 3. oldal

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

INTERJÚ LENDVAY ÁGNES ISKOLAI ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 2010 XIII. KERÜLETI SIKER A TARTALOMBÓL: ÉV ÓVODAPEDAGÓGUSÁNAK ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ KITÜNTETETTJÉVEL

INTERJÚ LENDVAY ÁGNES ISKOLAI ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 2010 XIII. KERÜLETI SIKER A TARTALOMBÓL: ÉV ÓVODAPEDAGÓGUSÁNAK ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ KITÜNTETETTJÉVEL XVI. évfolyam 2. szám 2010. május A siker nem más, mint Lelkesen haladni kudarctól kudarcig Winston Churcill TARTALOMBÓL: ALAPOZÓ TERÁPIÁK ALAPÍTVÁNY MI IS A BAJ TANULÓINK TUDÁSÁVAL? ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS

Részletesebben

HÍREK. XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

HÍREK. XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja DUNAHARASZTI HÍREK XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Laffert programok Ülésezett a Testület DMTK utánpótlás sikerek Hétköznapi hős Veszélyeshulladék gyűjtés Harasztin

Részletesebben

A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! Örökségünk: Dr. Tóth Zoltán

A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! Örökségünk: Dr. Tóth Zoltán VI. ÉVFOLYAM 3.SZÁM A KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2012. november A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! Megtanultam, hogy mindenki a hegy csúcsán szeretne élni, nem is sejtvén, hogy a valódi boldogság

Részletesebben

2011. december. Tartalom:

2011. december. Tartalom: A N K H Í R L E V É L 2011. december Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés - Főigazgatói bevezető és köszöntő az ünnep közeledtével. - A tehetségekről volt szó a II. Pécsi Kistérségi

Részletesebben