II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét"

Átírás

1 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét Én hogyan segíthetek? Szerepelj, hogy segíthessünk! Készítette: Balla Katalin Fodor Margit Gyimesi Mónika Radványi-Nagy Ildikó Szekeres Mónika

2 Én hogyan segíthetek? Szerepelj, hogy segíthessünk! elnevezésű témahét megvalósítására. A témaválasztást indokolja, hogy iskolánkban a TÁMOP keretében a szociális kompetencia fejlesztése még hangsúlyozottabbá vált, mint a korábbi években. Pedagógiai programunkban korábban is kiemelt szerepet játszott a nevelés területén a szociális kompetencia több elemének folyamatos fejlesztése, gyakorlása. Nevelőink mindig is éltek ezzel a személyiségfejlesztő eszköztárral. Iskolánkban, 2003-ban alakult egy gyermekeket segélyező egyesület, melynek létrehozását Németh Lászlóné gyermekvédelmi felelős szorgalmazta, annak érdekében, hogy gyors és hathatós segítséget tudjunk nyújtani azoknak a tanulóknak, akik erre rászorulnak. Az eltelt hét esztendő során kialakultak a működés keretei, formái júniusában hivatalosan is bejegyezték a Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesületet, mely tíz pedagógus és két szülő összefogásával jött létre. Elképzelésünk szerint a FOGÓDZÓ Gyermek Segélyezési Egyesület azért hoztuk létre az iskolánkban a működő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány mellett, hogy anyagi és érzelmi segítséget nyújtsunk azon gyerekek számára, akik a szülők válása, vagy a család megromlott anyagi helyzete, életmódja miatt nem tudnak egy szerető család védőszárnyai alatt felnőni. Az egyesület szociális támogatást nyújt azoknak a gyerekeknek is akik bár otthoni környezetük rendezettnek mondható anyagi lehetőségek hiányában elesnek olyan lehetőségektől (osztálykirándulás, táborozás, üdülés, sporttevékenység, szakkör), mely a többi gyerek számára biztosított. A FOGÓDZÓ Gyermek Segélyezési Egyesület anyagi bázisának jelentős részét az évenként megrendezésre kerülő Gála jelenti, valamint az 1%-os felajánlások, és egyre inkább előtérbe kerülnek a pályázati lehetőségek. 2

3 A Gála nagyszabású, elegáns műsor melyen iskolánk tehetséges tanulói lépnek fel, megcsillantva későbbi lehetőségeiket, reményeiket. A több éves munka eredménye, hogy diákjaink kitüntetésnek érzik a szereplést, s önként már sokszor hónapokkal korábban jelzik részvételi szándékukat. Célunk a témahéttel, hogy a segítségadás felemelő érzését egyre többen, és egyre tudatosabban élhessék át a műsorban szereplő, bármilyen téren segítő, vagy alkotásaikkal részt vevő tanulók. Témahét tervezete Időpont május 3-7 A témahét a szociális, az anyanyelvi, a digitális és a művészeti kompetenciák, valamint az önismeret fejlesztésére irányul. Cél: A gyerekek szociális érzékenységének a felkeltése, ill. a segítségadás, segítségnyújtás módozatainak megismerése. Én hogyan segíthetek? Szerepelj, hogy segíthessünk! Iskolánkban évek óta jól működik a Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesület, melynek éves gálájára minden osztály műsorral készül. A témahét egy osztály indulását, motivációs bázisát kívánja bemutatni. 1. nap Ráhangolódás a témára - Szövegfeldolgozás segítségével József Attila Csoszogi az öreg suszter Cél: A segítségnyújtás lehetőségeinek felismerése Úgy adj, hogy el is fogadhassák! Demokráciára nevelés Mini Fogódzó tagszervezet létrehozása Szabad szövegalkotás, véleménynyilvánítás, tervezés Ajándékkészítés könyvjelző 3

4 2. nap Látogatás egy olyan intézménybe ahol rászoruló gyerekek vannak. Kapcsolatfelvétel más intézménnyel, a Juhar utcai iskolával. /Gyógypedagógiai iskola/ Cél: másság felismerése 3. nap Felhívás, levél megfogalmazása minden osztály számára a Fogódzó Egyesület Gála műsorára, melynek időpontja június 4. péntek, du. 17 óra. Minden osztálynak eljuttatják a leveleket, plakátot is készítenek, melyeket az iskola épületében több helyen kifüggesztik. Cél: Művészeti, anyanyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése. 4. nap Jótékonysági bazárra készülődés. Cél: Művészeti kompetenciák fejlesztése olyan termékek alkotása, melyek mások érdeklődésére is számot tarthatnak, és pénzt adnak érte a jótékonysági bazárban! Kreativitás kibontakoztatása Munkaformák - Gyöngyfűzés, üvegfestés, játékkészítés Csoportok létrehozása, melyek különböző tevékenységeket végeznek tanári vezetéssel 5. nap Műsorterv készítése a gálára. Az osztály műsorának kiválasztása. Szerepek kiosztása. A próbafolyamat tervezés határidők Cél: irodalmi, művészeti kompetenciák fejlesztése. Hagyományok ápolása. Önismeret fejlesztése a szerepvállalás során A témahét résztvevőinek bemutatása A programban részt vevő gyerekcsoport a 4. d osztály, melyet az 1-2 osztályban tanítottam, iskolaotthonos formában. Ez azért lényeges információ, mert a tanítási, és a napközis időkeret is megosztott két nevelő között, s így több idő, lehetőség van a kompetenciafejlesztésre, mint a hagyományos oktatási formában. Tanulóink az iskolába lépés pillanatától részt vettek szociális kompetenciafejlesztésben, melyet iskolánk alsó tagozatos munkaközössége 4

5 dolgozott ki, elsősorban az önismeret, önfejlesztés érdekében. Jelenleg heti 4 órában szabadidős feladatot látok el melynek része az önismeret fejlesztése. Az osztály létszáma: 27 fő A programban részt vállaló kollegák bemutatása: Balla Katalin tanító, a Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesület Elnöke. A témahét tervezője, és vezetője Magyarváriné Török Éva igazgatóhelyettes, a 4. d osztály tanítója, magyar nyelv és irodalom tantárgyban, és a szövegértés-szövegalkotás kompetencia bevezető pedagógusa Kelemen Tamásné osztályfőnök és a játékkészítés vezetője Szekeres Mónika, tanító gyöngyfűzés, ékszerkészítés vezetője Mészáros Ildikó, tanító az üvegfestés vezetője A témahét során gyakorolt tevékenységek, munkaformák: szövegfeldolgozás önálló szövegalkotás, véleményalkotás a megtörtént eseményekről kézműves foglalkozás üvegfestés, gyöngyfűzés demokrácia gyakorlása szavazás, véleményalkotás másság megismerése, tolerancia, segítségadás, mások elfogadása egyéni és csoportmunka csoportok szervezése ezek elfogadása pl. csak 3 fő lehet egy csoportban 5

6 TEVÉKENYSÉGEK Munkaformák MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Szövegértés, szövegalkotás Vélemény megfogalmazása különböző témákban INFORMATIKA Figyelemfelkeltő plakát és meghívó készítése Frontális, csoportmunka egyéni munka, Egyéni alkotó munka Anyanyelvi kompetencia Digitális kompetencia, kreativitás fejlesztése, esztétikai nevelés SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG frontális, csoportmunka, páros, egyéni munka, FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Szociális kompetencia fejlesztése FOGÓDZÓ TÉMAHÉT Én hogyan segíthetek? Szerepelj, hogy segíthessünk! Demokráciára való nevelés Fogódzó mini tagszervezet létrehozása Szervezeti forma közös megalkotása Választás formájának meghatározása csoportmunka Elnök és helyettesek vűlasztása Attitüdváltás Művészeti kompetencia, kreativitás fejlesztése, Másság felismerése RAJZ-TECHNIKA Gyöngyfűzés Üvegfestés Játékkészítés Készülődés a jótékonysági bazárra MŰSOR KÉSZÍTÉSE A FOGÓDZÓ GÁLÁRA egyéni, páros, csoportos Csoportmunka, páros, egyéni munka,, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG Találkozás fogyatékos gyerekekkel Hogyan tudok együtt játszani velük? 6

7 A témahét leírása Napló 1. nap - május 3. Gyerekek és felnőttek nagy izgalommal készültek a témahét lebonyolítására. Ráhangolódás a témára szövegfeldolgozás segítségével történt. A tanulók már 2. osztályban olvasták Csoszogi az öreg suszter c. elbeszélést, de a téma ennek a szövegnek az ismételt, más irányú megközelítését, feldolgozását, újratárgyalását kívánta érettebb gondolkodással, mint a korábbi évben. Magyarváriné Török Éva beszámolója a szövegfeldolgozásról. 1. A szövegválasztást a segítségadás formájának irodalmi feldolgozása indokolta. 2. A szövegfeldolgozásnál, (József Attila: Csoszogi, az öreg suszter) a ráhangolódás keresztrejtvénnyel, majd fotók alapján életrajzi adatok felidézésével történt. 3. A szöveg bizonyos szavait értelmeztük előre, Szófogadó formában (pengő, fillér, suszter, kaptafa) 4. A szövegolvasás némán, hangosan és bemutatva történt. A néma olvasás után belső kép alkotását kértem, a párbeszéd hangos olvasásakor magyaráztuk a félreértés okát. Az utolsó harmadot bemutattam, az öreg ember mérgelődését szerettem volna érzékeltetni. A jelentésteremtésnél a segítségadás különböző formáit gondolattérképen ábrázoltuk. Részleteztük a gyermeki segítségadás lehetőségeit kitérve a jól ismert Fogódzó rendezvényre. Szövegalkotási feladat társult ehhez élmény alapján elbeszélést készítenek (házi feladat lesz). A reflektálás részeként egy fogyatékos gyerekeket ellátó intézményt látogatnak a tanulók, ahol foglalkozáson vesznek részt. A tanulók fogalmazást is készítettek házi feladatként a segítségnyújtás témakörében. Álljon itt néhány gondolat az ő munkáikból. 7

8 Nemrégen olvastunk egy történetet, melyben egy suszter segített szegény családnak. Ma is élnek szegény emberek. Én és a családom is segített már rajtuk. Pl. ha kinövöm a ruhámat, betesszük egy ruhagyűjtő konténerbe, vagy ha kiszárad a kenyerünk és a zsömlénk, kitesszük és elviszik a szegény emberek.. Ilyenkor jó érzés, hogy segíthetek, és rossz érzés hogy kell valakin segíteni. Én a templomban szoktam segíteni. A szentmise keretében van egy rész, amikor pénzt adományozunk Ft-ot szoktam adni. Nem szokás általában nagy összeget bedobni. Ezért is van a mondás Sok kicsi, sokra megy. Sétáltunk a főtér felé, amikor egy szegény ember odajött hozzánk. Ételre adjon, pénzt kérem! Adtunk neki, de amikor jöttünk visszafelé, láttuk az embert egy kocsmában. Másnap megismétlődött az eset, de most már elmentünk a boltba és élelmet vettünk neki. Ez volt a mi segítségnyújtási trükkünk. A szövegfeldolgozás után került sor a Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesület mini tagszervezetének létrehozására, melynek megválasztása demokratikus úton történt. Felteszem a kérdést akarsz-e tagja lenni a mini tagszervezetnek? A mini tagszervezetnek elnököt és két elnökhelyettest javasoltak a gyerekek. Nagyon érdekes volt számomra, hogy milyen sokat vitatkoztak, a szó nemes értelmében, a választás mikéntjén. Legyen-e jelölőlista, azon állítsunk-e jelölteket, vagy titkos szavazással bárkire lehessen voksolni. Érvek, s ellenérvek hangzottak el. A jelöltállítás és a jelöltekre leadható titkos szavazás, s a kétfordulós 8

9 választás mellett döntöttek. Tíz tanuló jelölését fogadták el nyílt szavazással, s háromét indoklással, s szavazással is elutasítottak. Az első fordulóban csak egy név kerülhetett az általuk kitöltött szavazólapra, így szavaztak az elnök személyére. A második fordulóban két név került a lapra, de már az elnöknek választott tanuló személyét ismerték, s rá már nem lehetett szavazni. Felvetődött, hogy önmagukra adhatnak-e le szavazatot? A közös döntés igen volt. Ez azért érdekes, mert a második forduló előtt egy résztvevő visszalépett, azzal az indokkal, hogy csak egy szavazatot kapott az első fordulóban, s azt is ő adta le magára tehát nincs értelme a további versengésnek. A megírt szavazólapocskákat háromtagú bizottság gyűjtötte kosárba, nyitotta ki, és olvasta fel a tanulók előtt. A táblán a nevek melletti strigulával jelöltem a szavazatok számát. A kiválasztottakat a szavazatszedők hirdették ki, gratuláltak nekik, s megtapsolták őket. A választás eredménye Elnök Elnök helyettesek Sajtos Idre Varga Bence Arató Dzsenifer 9

10 A választás befejezése után néhány mondatban leírták véleményüket a történtekről. Ezt azért tartottam nagyon fontosnak, mert elmondhatták véleményüket, érzéseiket. Én Sajtos Idrére szavaztam, azért mert Ő komoly, őszinte, és jobban áll hozzá a dolgokhoz, mint bárki más. Szerintem a szavazás fontos volt. Így lehetett látni, kit kedvel legjobban az osztály. Persze azt is megtudtuk ki az elnök, és kik a helyettesek. Nagyon jó döntést hoztunk. Főleg, hogy az Idrét választottuk elnöknek. Még az elnökhelyetteseket is jól választottuk, engem, meg a Varga Bencét... Nagyon örülök neki, mert még soha sem voltam semmi fontos ügyben benne! Szerintem a szavazás jó volt. Végül is megtudtam, hogy inkább másra szavaznak nem rám. Örülök, hogy Idre lett az elnök, és hogy a helyettesek között lány is van. Marci A Fogódzó mini tagszervezet elnöke Idre lett, véleményem szerint ez nagyon jó. Az viszont bánt, hogy a helyettese egy olyan fiú, aki mindig valahogy felkerül a jók közé. Nem akarom lebecsülni a tehetségét, de kár, hogy nem olyan fiú lett a helyettes, aki ritkán élvezheti a jót. De mivel társaim így döntöttek, muszáj lesz elfogadnom. Ez az én véleményem. Nem vagyok bánatos, hogy kiszavaztak. Biztos így jó. Kár, hogy nem Niki nyerte meg, mert ő jó helyettes, vagy akár jó elnök lehetett volna. Komolyan veszi a kapott feladatát. A Varga Bence és a Dzseni is jó, és persze az Idre is. Igazságos szavazás volt. Jól látható, hogy a gyerekek markáns véleményeket fogalmaztak meg. Ők az önismeret tanítása során folyamatosan szembesültek társaik véleményével, és általában nagy figyelemmel, sértődés nélkül hallgatták meg, sőt a későbbiekben vissza is utaltak önbírálatuk során az elhangzottakra. Ezen a napon került még sor ajándékkészítésre, amelyet a Kisegítő Iskola tanulóinak készítettek a gyerekek. Könyvjelzőre esett a választás, elsősorban az idő rövidsége miatt. 10

11 Szépen tervezett és kivitelezett munkák születtek, melyet a szülőktől kapott hulladékkartonok felhasználásával alkottak meg. Mindenkinek, legalább három ajándékot kellet készíteni, mert a tervek szerint a mi 26 tanulónk 100 körüli gyereklétszámmal találkozik majd. 2. nap - május 4. Ezen a napon látogattunk a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Nagy izgalommal készült mindenki a találkozóra. A gyerekeket megpróbáltam felkészítettem a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókkal való találkozásra. Megbeszéltük, o hogy lehetnek közöttük testi, értelmi fogyatékosok is. o lehet, hogy első látásra semmit sem lehet észrevenni 11

12 o lehet, hogy azonnal feltűnik, hogy mások, mint mi o lehet, hogy másként reagálnak bizonyos helyzetekre. Egy dolgot azonban biztosan értékelni fognak, ha szeretettel és elfogadással közelítünk hozzájuk. Megbeszéltük, azt is, hogy nem illik sugdolózni, vagy félhangos megjegyzéseket tenni. Felajánlottam, ha valaki nem kíván velünk jönni, nyugodtan kihagyhatja ezt a napot. Senki nem élt ezzel a lehetőséggel. Három fős csoportokba rendeződtek, saját választás alapján. Az iskolában az aulában fogadott bennünket az iskola TÁMOP-os pályázatának vezetője, Kulcsárné Dr. Papp Enikő, s elmondta, hogy ma Egészségnapot tartanak az iskolában, s ezen a programon vehetünk részt az intézmény diákjaival. Minden osztályukba került egy háromfős csoport. A csoportokban ismerkedéssel kezdődött a közös tevékenység. Nagyon megható, s felemelő pillanatoknak lehettünk részesei. Az osztálytermi foglalkozások után közös bemelegítés, zenés mozgás, torna volt az udvaron, ahol mindenki saját képességei szerint vett részt. Volt, aki tolókocsiban, volt aki társai segítségével, s természetesen olyanok is akik testileg egészségesek. Nagy egyetértésben, sokszor egymást kézen fogva érkeztek meg a mi gyerekeink is. Itt már jól látható volt a természetes elfogadás, az egészséges kapcsolat. A bemelegítés után tízórai volt. Itt voltak olyan csoportok, ahol a nevelő meghívta gyerekeinket, s együtt készítették a vajas kenyeret, s ismételték a nyolcadikos tanulókkal a retek nevét, s együtt örültek, amikor a gyerek kb. 6 próbálkozás után meg tudta nevezni a tálban lévő zöldséget. 12

13 Ezután került sor a versenyek lebonyolítására. A Rákóczis diákok együtt versenyeztek a vendéglátó gyerekekkel, beálltak az ahhoz a csoporthoz, ahova be lettek osztva. Nagyon komolyan, nagy lelkesedéssel csinálták végig a számukra egyszerű feladatokat. Számtalan sportolási lehetőség volt íjászat, lovaglás, ping-pong, célbadobás, bowling, és sorversenyek. 13

14 14

15 A délelőtt végén bekukkanthattunk a relaxációs szobába, ahol tanulóink kipróbálhatták a legmodernebb eszközöket, vízágyat, hang és fényhatásokat. Álljon itt is néhány mondat a témahéten részt vevő gyerekek véleményéből. Kati nénivel elmentünk a Juhar utcai iskolába. Oda fogyatékosok járnak. Én a Nikivel és a Fannival voltam egy csapatban. Negyedikeseknél voltunk. Eleinte meg voltunk illetődve. Később hozzászoktunk, hogy ők nem beszélnek, hanem csak megölelnek.. Indulás előtt bementünk egy furcsa szobába, ahol kicsi gyerekek voltak. Kipróbálhattuk a vízágyat, szólt a zene, és fények váltakoztak. Jó volt ez a nap. Igaz más volt ott, de olyanok voltak, mint mi. Nagyon kedvesek. Örültek nekünk. Szeretnek minket. Örültek az ajándéknak, és ezt ki is mutatták. 15

16 Az iskola modern volt, nem kirívó, otthonos. Sok terem, s a sok teremben nem sok gyerek. Bár a gyerekek fogyatékosak voltak, páron ez nem látszott.. Nagyon jól éreztem magam, jót játszottunk a többiekkel. Miután megismerkedtünk kimentünk az udvarra egy jó kis tornára. A bemelegítés után elmentünk kipróbálni a többi sportot. Ilyen lehetőségek voltak: lovaglás, íjászkodás, foci, biciklizés, célbadobás, bowling, és ping-pong. Sajnos csak egy délelőttöt tölthettünk itt, de meghívtak, hogy máskor is mehetünk. Remélem, még meglátogatjuk őket. Az ide járó gyerekek kedvesek, szívesen barátkoznak, olyanok, mint egy nagy család. Niki A Juhar utcai iskola egy olyan iskola, ahol fogyatékkal élő gyerekek élnek. Van, aki minden reggel megy, és este jön. Vagy van, akiért csak hétvégén mennek. De olyan is akad, akinek már nem élnek a szülei vagy nem fogadták el és abban az iskolában él és nevelkedik. Ez nagyon szomorú. Nemrég (pontosan: május 4-én) látogattunk el ebbe az intézménybe. Én és barátnőim Kittyivel és Cintivel a hatodik osztály vendégei voltunk. A gyerekek ott nagyon udvariasak, és vendégszeretően bántak velünk. Mindenki bemutatkozott. Ezek a gyerekek szófogadók voltak. Ancsa néni a nevelőjük, egy kedves határozott ember. Ez az osztály egy környezetbarát osztály. Szelektíven gyűjtik a szemetet, és amikor összegyűlik az üveg, akkor leadják a Tesco-nál és kapnak érte pénzt, amiből üdítőket vásárolnak. Tulajdonképpen több okból mentünk oda 1..Kati nénivel Fogódzó hetet tartottunk, és ez ebbe is beletartozik. 2. Segíteni mentünk oda. Nem pénzzel, nem tárggyal, hanem csupán a szeretetünkkel. 3. Szerintem az osztályom megismerte ezeket, a gyerekeket. Mindenki azt hitte ( vagy legalább is páran ), hogy itt a gyerekek veszélyesek, durvák. De most már mindenki tudja, hogy ők csak szeretetet kérnek! A végén voltunk a Fényszobában. Mindenki kipróbálta a vízágyat. Nagyon jó volt. Ez csupán egy negyed óra lehetett, hisz siettünk vissza az iskolába. Ebédelés közben az egyik lány azt mondta: Azok a gyerekek akik fogyatékosok, kedvesebbek, mint a normális emberek. 16

17 3. nap - május 5. Informatika órán felhívást, meghívót, plakátot készítenek a tanulók iskolánk minden osztálya számára, melyet majd a mini Fogódzó tagszervezet vezetői és az általuk felkért tanulók fognak átadni a DÖK tanulói számára. Érdemes tudni, hogy a 4.d osztályban tanuló gyerekeink fele, az első osztálytól kezdve tanul informatikát heti 1 órában. 17

18 A tanulók által készített munkák önmagukért beszélnek. 18

19 A képek az átadás pillanataiban készültek. 4. nap - május 6. Ezen a délutánon két csoportban készültek a gyerekek a Jótékonysági Vásárra. Tudják, hogy nagyon igényes, szép és kreatív munkát kell végezni, hiszen pénzt csak ilyen termékekért lehet kapni. Két tevékenység közül választhattak o Gyöngyfűzés, ékszerkészítés o Üvegfestés Mindkét tevékenységet iskolánk tanítói vezették, Szekeres Mónika és Mészáros Ildikó. Mindketten aktív tevékenységet vállalnak a Fogódzó Egyesület éves gála műsorának szervezésében és lebonyolításában is. 19

20 20

21 5. nap - május 7. Elérkezett a nap, amikor meg kell hozni a döntést milyen műsorral lépjenek fel a 4. d osztály tanulói. Nagy gyakorlattal rendelkeznek ezen a téren is, mert o minden évben készítenek anyák napi műsort o minden karácsonykor készülnek szüleiknek műsorral, mesejátékkal o minden évben szerepelnek a Fogódzó Gála műsorán Több műsor terve is felvetődött a hét folyamán. Érvek, ellenérvek hangzottak el a megbeszélés során. A döntés, szavazással született. A gyerekek a Lakodalmas mellett döntöttek. A műsor rendezőjének Magyarváriné Török Évának a beszámolója a péntek délelőtti döntésről. A Fogódzó Gálára készül a 4. d osztály, egy az egész osztályt megmozgató lakodalmas jelenettel. Évek óta vártam egy jól motiválható, jól éneklő osztályra, akik együtt mozogni, együtt dolgozni tudnak. 21

22 Az alsó tagozat gyerekdalait használva egy párválasztó játékot készülünk előadni, ahol a lakodalom vendégei a kevésbé táncos, énekes gyerekek. A vőfély szerepére egy exhibicionista tanulót, a mennyasszonyéra egy jól éneklő kislányt, a vőlegény szerepére egy vidám figurát kerestem. A pap szerepét a gyerekek alkották meg, ő csak némajátékos. Az elhangzó dalok: Kis kece lányom, Tavaszi szél.., Most viszik, Bújj, bújj zöldág.., valamint népi mondókák, csúfolók. Nagy izgalommal, igyekezettel készülünk! Szereposztás: Menyasszony Fogl Karolina Vőlegény Szabó Bence Vőfély Varga Bence Pap Dabi Marcell A lakodalom vendégei a 4.d osztályos tanulók Próbák terve Dalok, csúfolók gyakorlása minden nap Pontos szövegtudás máj. 12. Jelmezes próba jún.1, 2. Főpróba, színpadon - jún. 3. Gála június óra Összegzés: A témahét zárásaként, befejezéseként elmondható, hogy minden résztvevő gyerek, felnőtt nagyon sokat tanult a különböző tevékenységek során. Legnagyobb hozadékának a kognitív képességek fejlesztésén túl, mégis az elmúlt hét érzelmi oldalát emelném ki, hiszen mindenki gazdagodott néhány felemelő pillanattal, találkozott új érzésekkel, és természetesen nagyon sokat gyarapodott az osztály közössége összetartásban, tolarenciában, egymásra való odafigyelésben. 22

23 A gyerekek így vallanak erről: Öt napig tartott ez a csodálatos időszak. A Fogódzó témahetet a szeretet hetének is nevezhetjük. Sokat tanultam belőle. Fantasztikus volt a szeretetről, és a segítségről nyíltan beszélgetni. Mióta tudom, hogy élnek nyomorban emberek, én is ahol csak lehet, segítek. Még egyszer szívesen végigcsinálnám a témahetet. Nagyon jó hatással volt az egész osztályra ez a témahét. Szerintem a keddi nap volt a legjobb, mert mi is jól éreztük magunkat és a fogyatékos gyerekek is. Az osztályban sokan rájöttek, hogy nem csak magukról szól a témahét és a Fogódzó, hanem a hátrányos helyzetű gyerekekről. Reméljük, hogy a Fogódzó gála műsora sikeres lesz! Reméljük, hogy tanulóink segítségadásban, jótékonyságban mindig elől járnak majd! 23

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén.

Jegyzőkönyv. Készült: április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén. Jegyzőkönyv Készült: 2011. április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén. Jelen vannak: a tantestület, később az alkalmazotti testület, a mellékelt

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Tanulásszervezés a kompetencia alapú, nem szakrendszerű oktatásban

Tanulásszervezés a kompetencia alapú, nem szakrendszerű oktatásban Tanulásszervezés a kompetencia alapú, nem szakrendszerű oktatásban Környei László (volt közoktatási államtitkár) a nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5-6. osztályban egy valós problémára adott nem

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010

Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010 Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 5. Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010 Készítették: Hamarné Nagy Gabriella Sedon Katalin

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata 6. sz. melléklet A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata A jelölést és a választást a gimnázium intézményvezetője által megbízott háromtagú bizottság irányítja, amelynek tagjai: egy fő az iskolavezetés

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben