A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE A TANODÁBAN című szekció összefoglalói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE A TANODÁBAN című szekció összefoglalói"

Átírás

1 VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia január 30. A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE A TANODÁBAN című szekció összefoglalói

2 A szövegértés-fejlesztés szerepe a hátránykompenzálásban Fejes József Balázs SZTE Neveléstudományi Intézet, Motiváció Oktatási Egyesület Az előadás amellett érvel, hogy az oktatási hátrányok kompenzálásában a szövegértésfejlesztésre érdemes fókuszálni, mivel annak fejletlensége akadályozza a lexikális ismeretek elsajátítását, továbbá a tanulási motiváció gyengüléséhez vezet. E témakörök áttekintésével világossá válik, hogy a lexikális ismeretekre fókuszáló korrepetálás miért nem lehet hatékony a felzárkóztatásban. Az optimális szövegértés eléréséhez egy évtizedre van szüksége tanulóinknak (Nagy, 2005; Molnár és Józsa, 2006), miközben direkt olvasásfejlesztést többnyire csak az alsó tagozaton végeznek. Ezt követően a tanulók egy részénél indirekt módon, elsősorban az iskolai tanulásnak a családi mintáknak, a szülői segítségnek és az otthoni tárgyi környezetnek köszönhetően folytatódik az olvasás fejlődése, így középiskolás korukra a tanulók többsége eléri az optimális fejlettségi szintet. Ugyanakkor a tanulók egy másik részénél, főként a hátrányos helyzetű tanulóknál az olvasási képesség az alsó tagozatot követően alig fejlődik, ami számos negatív következménnyel jár. Többek között megnehezíti, esetenként lehetetlenné teszi e tanulók oktatását. Az iskolai értékelési szituációk többségében elvárt lexikális ismeretek megszerzésére a tanulók egy része képtelen, ami sorozatos kudarcélményhez, az iskolától, tanulástól való elforduláshoz vezet. E tanulók számára minden olyan tevékenység, amely olvasást igényel azaz a tanulással összefüggő tevékenységek túlnyomó része, küszködés, így tanulási motivációjuk nehezen fenntartható. Azonban az oktatás előrehaladtával nemcsak az olvasás lesz akadály, hanem azok a hiányzó lexikális ismeretek is, amelyek előfeltételei az adott téma megértésének. Az idő múlásával egyre növekszik az egyes tantárgyakban, témakörökben a lemaradás, miközben a felzárkóztatás egyik alapfeltételének tekinthető szövegértés fejlesztésére egyre kevesebb az esély tekintetbe véve, hogy a fejlődés folyamata lassú, években mérhető, miközben az elsajátítandó tananyag komplexitása növekszik.

3 Kiscsoportos szövegértés-fejlesztés a tanodában Kiss Veronika Motiváció Oktatási Egyesület A Szegedi Motiváció Tanodában működő, külön identitással rendelkező 5-7 fős csoportok heti rendszerességű szövegértés-fejlesztésre fókuszáló tevékenységeit konkrét példákon keresztül kívánja bemutatni az előadás. A foglalkozások során a szókincs bővítése és az olvasási motiváció fejlesztése és fenntartása mellett kiemelt cél a különféle olvasási stratégiák alkalmazása. A foglalkozások komplex formában valósulnak meg: mind a szociális területeket (pl.: csapatépítés, ön- és társértékelés, önismeret fejlesztése, érzelemkifejezés), mind a kognitív kompetenciát (saját vélemény megfogalmazása és hiteles képviselete, érvelés, önkorrekció) fejleszti egy-egy alkalom. Szituatív érdeklődést felkeltő, ráhangolódó játékok, videók megtekintése, zenehallgatás, beszélgetés után jellemzően egy előre kiválasztott szöveget dolgozunk fel közösen a hozzá tartozó feladatlap segítségével. A foglalkozások során arra biztatjuk a mentoráltakat, hogy tervezzék meg saját olvasási folyamatukat, és legyenek képesek a tervezetet újabb célok érdekében módosítani. A hangos közös olvasás a dekódolás gyakorlása és mintaadás mellet a közösségben való egyenlő teherviselést is szimbolizálja többek között így kapcsolódik össze a szociális és kognitív fejlesztés. Fejlesztésre különösen alkalmasak azok a szövegtípusok, melyekkel a mentoráltak nem találkoznak iskolai keretek között (pl.: képregény, mém, filmkritika, olvasást igénylő társasjátékok, szépségápolási tanácsok). A mentorok és mentoráltak közötti szoros viszony lehetővé teszi a személyes mintaadást, az attitűdformálást is: az olvasást, mint értéket képviselő magatartás kialakítását. A szövegértés fejlesztése akkor a leghatékonyabb, ha a fejlesztés csoportszinten és nem egyéni szinten értelmeződik.

4 Szövegértés és olvasási motiváció fejlesztése társasjátékokkal Kincses Eszter Igazgyöngy Alapítvány A társasjáték-pedagógiai eszköztár jóval túlmutat az edukatív játékok viszonylag szűk körén. A Toldi Tanodában 2013 tavasza óta használunk társasjátékokat különféle fejlesztési területekhez, célokhoz kapcsolva, az óvodáskor végétől egészen a középiskolásokig minden korosztállyal. A megismert, sikerrel alkalmazott játékok köre folyamatosan bővül, azonban az előadás célja az, hogy bemutasson egy olyan alapot, amelyre a későbbiekben lehet építeni az olvasási motiváció és a szövegértés területén. Ezek kiemelt fontosságát indokolja, hogy közvetlen összefüggésben állhatnak az iskolai sikerekkel és kudarcokkal. Az olvasási motiváció, illetve a szövegértés hiánya, alacsony szintje eleve kizár feladathelyzetekből, megfoszt a sikerélmény lehetőségétől is. A megfelelően megválasztott társasjátékokban az olvasás pozitív élményekkel kapcsolódik össze, így következő lépésben lehetővé teszi a szövegértés fejlesztését is. Kezdésként választhatunk kontextustól független szavak elolvasására építő, szókincset is fejlesztő játékokat, amelyekben meghatározott darabszámú szó szerepel. Már létező játékok adaptálásával ez teljesen a célcsoportra szabható, van lehetőség a nehézségi szint változtatására és akár egyes témakörök feldolgozására is. Szintén megfelelő lehet, ha első lépésként rövid utasításokat tartalmazó játékot választunk. Mivel ezek cselekvésre, feladatok elvégzésére szólítanak fel, megfogalmazásuk sokszor hasonlít az iskolai feladatok szövegezéséhez. Innen léphetünk tovább az összetettebb utasítások felé, olyan komplexebb társasjáték irányába, amelyek nehezebben kiismerhetőek, többféle variációs lehetőséget tartalmaznak, és már komolyabb szövegértési kihívást jelentenek. A tanodában használt társasjátékok egy része időigényessége, komplexitása miatt jóval túlmutat a formális oktatás keretein, egy másik rész viszont jól használható lenne az iskolai órákon is.

5 Online tanoda - fókuszban a szövegértés-fejlesztés és mérés Péterfi Julianna Igazgyöngy Alapítvány Az előadás a Toldi Tanodában zajló online munkának egy elemére, a szövegértés fejlesztésére koncentrál. Az online eszközök bevezetését esetünkben a földrajzi távolság, valamint a program hosszú távú fenntarthatóságának elősegítése indokolja. Mindez több formában valósul meg: a helyszínen tartózkodó önkéntesek használnak online feladatlapokat és egyéb számítógépes eszközt a gyerekekkel, másrészt lehetőség nyílik a budapesti önkéntesekkel történő tanulásra is. Ennek során hétköznapi eszközökkel, Skype-pal és Google Drive-val dolgozunk. A feladatlap gyűjtemény, az elkészített feladatok tárolása, valamint a foglalkozások dokumentációja szintén online formában történik. A szövegértés fejlesztéséhez előre elkészített, saját feladatlapokat használunk. Minden évfolyam számára rendelkezésre áll szöveggyűjtemény kérdésekkel, amelyben mesék mellett, ismeretterjesztő szövegek és képregény is található. A kiválogatott történeteket nehézség alapján szinteztük, illetve jelöltük aszerint, hogy lánynak vagy fiúnak ajánlottak elsősorban. Az online forma előnye, hogy a gyerekeket többnyire motiválja a számítógép használata és az, hogy olyan önkéntessel beszélhetnek, aki nincs a helyszínen. A feladatlapok utáni feladatok szocializálják őket az írásra is, a Google Docs pedig segíti, hogy a helyesírásra odafigyeljenek. A számítógép használatával a digitális kompetencia is fejleszthető (szerkesztés, gépelés, tudatos internet használat stb.). Persze a nehézségekről sem szabad elfeledkezni. Ha egyedül dolgozik felmerülhet a tevékenységek követésének, az elkalandozásnak a problémája, a lassabb feladatmegoldás. A foglalkozásokról tanulási naplót vezetünk, melyben külön értékeljük a szövegértésben nyújtott teljesítményt. Egyelőre ez a rendszer az információ átadására és a problémák diagnosztizálásra alkalmas, de hosszabb távon a fejlődés és eredményesség mérésére is szeretnénk használni.

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 4. szám 365 397. (2009) AZ OLVASÁSTANÍTÁS KUTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Józsa Krisztián* és Steklács János** * Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Tanulás egész életen át

Tanulás egész életen át Tanulás egész életen át Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modult szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 25 51. (2011) A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az utóbbi fél évszázadban

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK 1 MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003 Felelős kiadó: MODINFO Kft Ügyvezető igazgató: Komár Dezsőné 2 KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003

Részletesebben

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TRENCSÉNYI LÁSZLÓ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? E fejezet célja, hogy a kötetben olvasható további munkák megértését megalapozza és eligazítsa a témában kevésbé jártas olvasót. Számos probléma, konfliktus jelenik meg

Részletesebben