TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3."

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI CÉLMEGHATÁROZÁS HELYZETELEMZÉS Az iskola múltja Az iskola jelene A szakmai pedagógiai tevékenység értékelése Mérés, értékelés, minőségfejlesztés Nemzetközi kapcsolatok, európai uniós felkészülés A vezetés kapcsolatrendszere VEZETÉSI ELKÉPZELÉSEIM, INNOVÁCIÓS TERVEK A tanulók összetétele, adottsága és lehetősége Óvoda Fejlesztési elképzeléseink a tanulásbak akadályozott tanulók általános iskolájában Az értelmileg akadályozottak iskolája Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Mozgásfejlesztő csoport Autista részleg Fejlesztő Felkészítő Iskola Logopédia Tagozat A tolerancia programról A gyermekvédelmi munka fejlesztési feladatai A pedagógusok összetétele, pedagógiai kultúrája Az iskola kialakult rendje, szokásai, szervezettsége, pedagógiai gyakorlata Az intézményben folyó szakmai munka fejlesztésének szükségletei és lehetőségei. Integrációs törekvéseink A MINŐSÉGFEJLESZTÉS KÖZÉPTÁVÚ TERVE AZ OKTATÓ NEVELŐ MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉT ELŐSEGÍTŐ VEZETŐI FELADATOK VEZETÉSI ALAPELVEK VEZETŐI KÜLDETÉSNYILATKOZATOM ÖSSZEFOGLALÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 24. MELLÉKLETEK - Erkölcsi bizonyítvány - Diplomamásolat - Önéletrajz

2 1. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT Tisztelt Képviselőtestület! Nagy Zoltán vagyok, jelenleg a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) igazgatója. A pályázati kiírás feltételeinek a mellékelt iratok, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött szolgálati időm alapján megfelelek óta dolgozom az intézményben, 1985 óta igazgatói munkakörben. A mellékelt vezetői programmal ismételten megpályázom az Oktatási Közlöny január számában meghirdetett igazgatói munkakört. Mivel 41 év óta ebben az iskolában dolgozom, így munkatársaimat mind emberileg, mind szakmailag jól ismerem. Pedagógiai, szakmai és vezetői munkámmal hozzájárultam az iskola oktató-nevelő munkájához, az iskola arculatának formálásához, az ország egyetlen ilyen sokrétű, komplex gyógypedagógiai intézményének kialakításához. A pedagógiai programban foglaltakat Kőbánya Oktatási Koncepciója alapján és a közoktatás fejlesztési törekvéseivel, modernizációs célkitűzéseivel összhangban állóan készítettem el, ezért ennek folyamatos megvalósítását, a benne leírtaknak megfelelően, vezetői feladatomnak tekintem. A nevelőtestület eddigi maximális támogatását a jövőben is szeretném elnyerni, mivel ez a biztosítéka és elengedhetetlen feltétele a program sikeres végrehajtásának. Pályázatom a minőségfejlesztés elvei alapján az oktatás minőségbiztosítását, a partnerközpontú működésben kívánja megvalósítani. Célom a folyamatszabályozás: a célkitűzés, a tervezés, a megvalósítás, az ellenőrzés, a korrigálás és az irányított önértékelés egységének kialakítása. Úgy érzem, elegendő szakmai, gyakorlati tapasztalattal, reálisan a jövőbe vetett elképzelésekkel, beosztásomnak megfelelő elméleti felkészültséggel rendelkezem, melyet szeretnék ebben az iskolában a továbbiakban is hasznosítani. Ezennel nyilatkozom, hogy pályázatomba az elbírálásban résztvevők bármikor betekinthetnek. Budapest, február 15. Tisztelettel: Nagy Zoltán igazgató

3 2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI Mert ők is emberek, mert szomjazzák a jót, mert rettegik a rosszat és nevetni, sírni tudnak, akármily együgyűn, és a maguk módján még is boldogok, igen, boldogok is lehetnek: így hát teljes joguk van ember módra élni, joguk van játszani, remélni, látni, tanulni, emlékezni, hinni, tenni, lebírni tébolyt és kora-halált. Dicsőség annak, ki pártjukra állt. Garai Gábor: AZ ABAÚJKÉRI KASTÉLYBAN Amikor pályázatomat beadom, büszkén állapítom meg, hogy iskolánkban a gyermekek nevelése és oktatása tudatosan tervezett és szisztematikus fejlesztő múltra tekint vissza, melynek alakításában 41 éve veszek részt. Nem hiúság, hanem reális önértékelés mondatja velem, hogy az Önök támogatásával képesnek és felkészültnek érzem magam az igazgatás további feladatainak megoldására. Bízom abban, hogy a nevelőtestület is felismeri a vezetési programban a közösen megalkotott koncepciót és hozzájárul a program sikeres megvalósításához. Annál is inkább, mert a jövőben terveim szerint nem kell többet, legfeljebb másképp dolgozni, hiszen túl vagyunk iskolánk történelmi fordulópontján, eddigi figyelemre méltó eredményeink magukban hordozzák a felemelkedés lehetőségét. Ehhez pedig nem kell más, mint az elkezdett munka szerves folytatása. Intézményünk az elmúlt esztendők újítási törekvéseit: az iskolaotthonos, tantárgycsoportos, a kabinetrendszerű szaktantermes oktatás, az értelmileg akadályozott tagozat teljes kialakítása, a gyógypedagógiai óvoda beindítása, a 9. és a 10. osztály megszervezése, a készségfejlesztő speciális szakiskola megszervezése, a mozgásfejlesztő csoport és gyógytorna beindítása, az autista csoport, a fejlesztő felkészítő iskola, a logopédiai tagozat jelentős fejlesztése, a logopédiai szakosodás továbbvitele és az Erdei iskola gyógypedagógiai programtervezetének kidolgozása, gyakorlati alkalmazása, elismert és követendő példaként szolgálnak valamennyi gyógypedagógiai intézmény számára. Úgy gondolom, miként az előbb felsorolt és megvalósított feladatok is bizonyítják, hogy a nevelőtestülettel együtt eredményesen végrehajtottuk intézményünk öt évvel ezelőtt megfogalmazott koncepcióját. Az elkövetkezendő időben is az Önkormányzat, a szülői valamint diákközösség, de legfőképpen a tantestület által létrehozott értékekre és eredményekre fogok építeni. Minden eddigi pozitív folyamatot szeretnék megerősíteni és továbbfejleszteni. Továbbra is a tantestület által szintén preferált humán értékeket szeretném előtérbe helyezni, a formalizált, termékorientált oktatási szellemmel ellentétben. Célom, hogy az általam vezetett iskola mint eddig is a jövőben is a főváros egyik legjobb gyógypedagógiai intézménye legyen. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, pályázatom támogatásával segítse elő, hogy Kőbányán sikeresen működjön tovább egy esélyegyenlőséget teremtő, rehabilitációt biztosító gyógypedagógiai iskola, hogy az önhibájukon kívül elesetteket a társadalom hasznos tagjává tudjuk formálni. Budapest, február 15. Nagy Zoltán

4 3. CÉLMEGHATÁROZÁS 1969 óta dolgozom a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) intézményében. Most pályázom hatodik alkalommal az igazgatói álláshelyre. Az elmúlt 20 esztendő volt az iskolák számára a legnehezebb időszak. Az évi LXXIX. Törvény óriási lehetőséget adott minden intézmény számára. A rendszerváltást követő értékváltozás az iskolák demokratizálódását, a tantestületek felelősségének növekedését, s ezzel együtt a nagyfokú önállóságot, és gyakran a magára hagyottságot is eredményezte. Az oktatásirányítás, valamint a különböző társadalmi rétegeknek az iskoláról, az oktatás hatékonyságáról, a tanítási módszereiről vallott nézetei gyökeresen megváltoztak. Az iskolával szemben támasztott igények jelentősen megnövekedtek, ugyanakkor az iskola működési feltételei továbbra is szűkösek maradtak. Vezetői megbízásom jelentős része éppen erre a nehéz időszakra esett. Akkor lettem igazgató, amikor a nevelőtestületek különösen nehéz kihívásokkal szembesültek, így a mienk is. Az új Oktatási Törvény, a Nemzeti Alaptanterv 1997-es 2003-as és 2007-es változata, a Kerettantervek bevezetése, a Pedagógiai Programok megalkotása, majd újraírása, a minőségbiztosítás fogalmának és tevékenység-rendszerének megjelenése különösen sok időt és többfajta önképzést igényelt a tantestületektől. Természetesen az igazgatóktól is, akik mindezeket az alkotó és adminisztrációs feladatokat irányították, megalkották. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a gyermeklétszám csökkenésére hivatkozva iskolai racionalizálási folyamatok indultak meg. Nagy feladatot jelentett iskolánk számára is, hogy a kerületi gyermeklétszám csökkenése ellenére a létszámot meg tudjuk tartani. A közalkalmazottak életét, munkáját meghatározó jogszabályok robbanásszerűen sokasodtak, s az előírásokhoz folyamatosan alkalmazkodva nagy felelősséggel kellett megfogalmazni stratégiai céljainkat, közép- és hosszú távú feladatainkat. A folyton változó elvárások okozta hajsza dacára az iskola belső élete nyugalmat, viszonylagos állandóságot kívánt meg. Többféle elvárásnak kellett egyidejűleg megfelelni: gyorsan reagálni a társadalom igényeire, és megőrizni a bevált értékeket, valamint alkalmazkodni az új értékekhez. A tantestületben keletkező feszültségeket, ellentmondásokat az igazgatónak kellett feloldania, s a konfliktusokat megfelelően kezelnie. A folyamatos külső változások az iskola következetes, magas színvonalú munkáját nem gyengítették, a stabilitását a Komplex Általános Iskola vezetése biztosítani tudta. Jó pedagógiai programot és tanterveket sikerült írnunk, amelyben megőriztük az iskola régi nemes hagyományait, s egyidejűleg tovább is fejlesztettük. Modernizáltuk pedagógiai gyakorlatunkat a társadalom újszerű igényeinek megfelelően. A nevelőtestületben folyamatos az innovációs készség, a munkaközösségek és más szakmai csoportok alkotó-műhelyként dolgoznak. Igazgatásom 25 éve alatt vezetői munkámban a tantestület szakmai értékrendje, a gyermekközösségek érdekei, az iskolai szülői munkaközösség igényei által közösen kialakított elvárások és a korábbi hagyományok motiváltak. A szakmai eredményesség a tanár-diák-szülő együttműködésével megvalósuló egységes nevelési elveken alapul. A sikeres együttműködés érzelmi mozgatórugója a kölcsönös tisztelet és a gyermekszeretet. Előző iskolavezetői koncepcióm is erre épült. Az abban foglalt terveket, feladatokat vezetőtársaim, a nevelőtestület, valamit a kerületi oktatásirányítás támogatásával sikerült megvalósítanom.

5 4. HELYZETELEMZÉS a. Az iskola múltja A X. kerületben 1947-től 1956-ig a kerületi általános iskolák külön osztályaiban, többnyire elszigetelten és mostoha körülmények között tanultak az átlagosnál lényegesen gyengébb képességű, a kor szakkifejezésével élve értelmi fogyatékos tanulók. A gyermekek képzését önként vállalták azok a tanító képesítéssel rendelkező pedagógusok, akiknek szakmai kihívást jelentett a gyengébb képességű tanulók fejlesztése és felzárkóztatása, akik érzelmileg közel álltak a hátrányos helyzetű tanulókhoz, s akik képesek voltak elviselni a gyakorlati szakmai kudarcot. Hazánkban ekkor már több évtizede Európa szerte elismert gyógypedagógus képzés folyt. Ebbe a képzésbe kapcsolódtak be a gyógypedagógia iránt érdeklődő kerületi tanítók ban a kerületben szétszórtan működő gyógypedagógiai osztályokat közös intézménnyé szervezték a Gém utcába ben adták át azt a második épületet, ahol az iskola jelenleg is működik. Az iskola épületét már a tervezés során a fogyatékos tanulók igényeihez igazodva alakították ki, így az átadásra került iskola a főváros legkorszerűbb akkori elnevezés szerint kisegítő iskolája lett. Az épület esztétikus adottságai biztosították a tárgyi feltételeket; a rendet, a tisztaságot, a nyugalmas és derűs légkör kialakításához, a harmonikus, otthonos iskolai élet megteremtéséhez. Az épület átadását követő években a tantestület megfiatalodott, szakmailag jól felkészült gyógypedagógus végzettségű, innovatív, gyermekszerető, toleráns, tudatosan szakmai profizmusra törekvő közösséggé formálódott. Ez a közösség alakította ki az iskola jelenlegi arculatát. Többen az iskola dolgozójaként szerezték meg diplomájukat, mások főiskolai gyakorlatukat teljesítették az intézményben, mivel akkor a Főiskola Gyakorló Iskolája voltunk, majd tanulmányaik befejezése után visszatértek, s itt vállaltak munkát. A testület jelentős részét erős szakmai és érzelmi kötődés kapcsolja az iskolához.

6 b. Az iskola jelene MUNKAERŐGAZDÁLKODÁSI ÖSSZESÍTŐ január 1-től Beosztás Dolgozói létszám Pedagógusok Iskolavezetés 3 Óvónő 1 Gyp. tanár Fejlesztő pedagógus 3 Napközis nevelő 11 Logopédiai tagozatvezető 1 2 Logopédus 22 3 Könyvtáros 0,5 Konduktor, gyógytestnevelő 2 2 Pedagógus összesen: 63,5 Pedagógiai asszisztens 15 Egyéb Gazdasági ügyintéző 1 Iskolatitkár 1 Adminisztrátor 1 Gyermekvédelmis megbízással 0,5 Okt. techn. 0,5 Orvos 0,5 Egyéb összesen: 4,5 Technikai dolgozó Konyhás 2 Karbantartó, gondnok 1 Kertész 1 Dajka 2 Takarítónő 5,5 Gépkocsivezető 1 Portás 1 Technikai dolgozó összesen: 13,5 Dolgozók száma összesen: 96,5 Pedagógus 63,5 Pedagógus asszisztens 15 Egyéb 4,5 Technikai 13,5 Mindösszesen: 96,5 fő (102,32 fővel ellátva) + 2 fő (takarító, gyermekfelügyelő) közhasznú munkás c. A szakmai pedagógiai munka értékelése 1 1

7 Az 1988-ban bevezetett pedagógiai programunk és NAT-ra épülő helyi tantervünk kialakítása előtt felmértük a X. kerületi Önkormányzat és a szűkebb lakókörnyezet igényeit. Megkérdeztük a szülőket, a tanítványainkat, hogy milyen változtatást szeretnének az iskola arculatának további formálásában. Az igények összecsengtek a nevelőtestület véleményével. Intézményünk pedagógiai programját is ennek megfelelően készítettük el. A kerettervek bevezetése előtt újra végiggondoltuk a nevelési folyamatot, újraírtuk pedagógiai programunkat és tanterveinket, ismét figyelembe véve a partnerek véleményén alapuló kérdőíves elemzés megállapításait. Pedagógiai alapelveinken, az iskola arculatán nem kellett változtatnunk, de a tantárgyi rendszeren és az óraszámokon igen. Az intézményünk tanulmányi eredményeivel, a nevelő-oktató munka színvonalával összességében elégedett vagyok. Minden mérés megerősített, hogy az iskolában magas színvonalú szakmai tevékenység folyik. Az igazgatói értékelésemben az elért eredményeket elemeztem (2009. januárban). A pedagógiai munkánk önértékelése ig a pályázati anyagban található. Tanítványaink neveltségi szintjével, a nevelési eredményeinkkel csak részben lehetünk elégedettek. A viselkedéskultúra fejlődése ellentmondásos, de tanítványaink is érzékelik ezt. A magatartás javításához a környezet példaadó viselkedéskultúrájára lenne szükség. A legtöbb nevelési problémát ugyanis az iskoláétól eltérő kulturális közegből és más értékrend szerint nevelt diákok közösségbe illesztése okozza. Hiszek abban, hogy a probléma hatékony kezelése csak biztonságot és szeretetet sugárzó környezetben lehetséges. A tanár-diák, tanár-tanár egymást tisztelő, megértő viszonya mellett fontos az elvárások teljesítése, következetes ellenőrzése. A példás neveltségi szint csak fokozatosan, kis lépésekben alakítható ki. Nevelési munkánk eredményei nagymértékben függnek a szerteágazó gyermekvédelmi munkától és a megelőző-felkészítő programjaink minőségétől. Eredményes együttműködést alakítottunk ki ennek érdekében a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhatósággal és a Nevelési Tanácsadóval. A káros szenvedélyek megelőzésére annak tematikáját beépítettük az osztályfőnöki tanmenetbe. Az alsó tagozatos megelőző tevékenységet az osztályfőnökök és a napközis nevelők végzik, a magas felkészültségű gyermekvédelmi felelős segítségével re tanítványaink szociokulturális helyzete romlani kezdett, ezért nagyon gondosan kellett megtervezni a hátrányokkal küszködő tanítványainknak szóló segítségadást, a fejlesztő és felzárkóztató programjainkat. A tantárgyfelosztás és munkabeosztás készítésénél nagyon figyeltünk arra, hogy az órakeretből megfelelő időt biztosítsunk korrepetálásra, felzárkóztatásra. - A fejlesztő pedagógusok az alsó tagozatos osztályokban a lemaradó tanulók egyéni fejlesztését segítik elő, de foglalkoznak a mozgássérült és felső tagozatos tanulókkal is. Együttműködésük az osztálytanítókkal kiváló. - Folyamatosan szorgalmazzuk az iskolai és házi versenyeken való részvételt, és sokszor szervezünk magunk is versenyeket, önállóan, vagy a fővárosi szaktanácsadókkal közösen. Az országos és fővárosi versenyeken elért helyezéseink kimagaslóan jók, s ez büszkeséggel tölt el mindenkit. A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely a tanulók nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének jellegzetes különbségeit fejezi ki, valamint a szokásoktól eltérő eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevételét teszi szükségessé. Az itt meghatározott feladatokhoz a személyi és tárgyi feltételek maximálisan adottak voltak.

8 Oktatási tevékenységünket a következő adaptált és alkalmazott tantervek alapján végezzük és végeztük: Officina Bona által készített tanterv. Autizmus Kutatócsoport által kidolgozott kerettanterv. Logopédiai tanterv OM honlap szakanyagának adaptációja. A Debreceni középsúlyos fogyatékos munkacsoport kidolgozott tantervének adaptálása. Az Irányelveknek és országos alapprogramnak megfelelő helyi tanterv. Pedagógiai munkánkat meghatározták: a habilitációs és rehabilitációs, a komplex személyiségfejlesztő, az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló tevékenységeink. A nevelési feladataink színterei a szervezeti rendszerünkben létrehozott osztályokon és csoportokon kívül: a napközi otthonok, tanulószoba, a szakkörök, a sportkör, az énekkar, színházlátogatások, a tanulmányi kirándulások, az erdei iskola, a toleranciaprogram, a DÖK által szervezett megmozdulások, kerületi és fővárosi vetélkedők, rendezvények. Közös munkánk fontos területe volt a mentálhigiéniás feladtok megoldása. Nagy gondot fordítottunk az egészségi és környezeti nevelésre. Oktató-nevelő munkánkban kiemelt szerepet szántunk a szülőkkel való jó- és szoros kapcsolat kiépítésére. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat biztosítottunk a családok számára (ingyenes tankönyvek, úszásoktatás, gyógytestnevelés, logopédiai kezelés, orvosi ellátás, naponta gyerekbeszállítás iskolabusszal, stb.). Értékelő tevékenységünk minden esetben az egyéni adottságok maximális figyelembe vételével a tanulók érdekeit szolgálták. Nagy gondot fordítottunk a tankötelezettségi korhatárt elért tanítványaink beiskolázására (nyomon követésére), avagy megfelelő elhelyezésére. A visszajelzések (fenntartó, más intézmények, szülők) azt bizonyítják, hogy a kitűzött nevelésioktatási célunkat elértük, a vállalt feladatainkat jól teljesítettük. Ezek az eredmények a nevelőtestület egységes álláspontjának, a jó intézményi vezetésnek, a jó munkahelyi légkörnek köszönhetőek. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottságának, személyiségfejlődési zavarának összetettsége és egymásra hatása egyedi kombinációkban jelennek meg, valamint a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják. Ezért számukra olyan gyakorlati ismeretekhez kapcsolt tevékenységet biztosítottunk és biztosítunk, amelyekkel a gyermekek saját képességeikhez és személyiségi adottságaikhoz mérten a lehető legteljesebb mértékben készíthetők fel az önálló életre. Speciális tantervet használunk, mely korrektív célú, s melyben a különféle kompetenciák fejlesztése hangsúlyos szerepet kap. A modern tanulástechnikák alkalmazása örömet jelent a pedagógusnak és az ismeretszerzésben aktívan részt vevő tanulóknak egyaránt. Nevelő-oktató munkánkban kiemelkedő fontosságú az iskola és az élet kapcsolatának elve, továbbá a motiváció elve.

9 A társadalmi beilleszkedést szolgálja a tolerancia program bevezetése, és jó gyakorlattá válása. E program kiváló lehetőséget teremt a tanulók nevelésére, melyben meghatározó a tolerancia, az empátia, az érzelmi nevelés, illetve a felsoroltak életszerű helyzetben való gyakoroltatása. Jelentős lépés volt a fordított integráció bevezetése, mivel a részt vevő tanulók lehetőséget kaptak az egyéni különbségek pedagógiai eszközökkel való befolyásolására. A korszerű oktatáspolitikai elvárásoknak megfelelően mi is alkalmazzuk az inklúziót, mivel a jobb képességű középsúlyos, illetve autista tanulóink aktív tagjai a tagozatnak. A tanórán kívüli tevékenységek során tanulóinknak lehetőségük nyílik a modern terápiás foglalkozások igénybevételére különféle szakkörök, vagy rehabilitációs, habilitációs tevékenységek körében (pl. beszéd és kommunikációfejlesztés, mozgásnevelés, művészeti nevelés stb.). Iskolánk igazi erősségévé vált a személyiség sokoldalú fejlesztése, és az ehhez nélkülözhetetlen toleráns, empatikus nevelői attitűd, a családias légkör. Pedagógiai programunk másik, ezzel egyenértékű alapvetése a hagyományosan magas színvonalú oktató munka megőrzése, a képességek minél teljesebb kibontakoztatása. A közalkalmazottak életkor szerinti összetétele, a jelenlegi ideális állapota, a 90-es évektől induló tudatos vezetői munkaerő-gazdálkodás eredménye. Ennek köszönhetően a nevelőtestület átlag életkora 42 év. Nevelőtestületünk a megfiatalodását a zömében pályájuk elején lévő, illetve pályakezdő kollégák folyamatos felvételének köszönheti. Ezek a fiatalok modern, nyitott pedagógiai szemléletű, szakmai frissességet és lendületet hozó kollégák, akik kivétel nélkül több tanári szakkal illetve szakképzettséggel rendelkeznek. Ugyanakkor rengeteget tanulnak a tapasztaltabb középgenerációtól, akiket sokszor példaként tisztelnek. Ez a középgeneráció a legnagyobb húzóerő, nem véletlen, hogy munkájukat kerületszerte ismerik és elismerik. Pedagógusainkra jellemző a folyamatos önképzés. A pedagógusok hétévenkénti továbbképzését törvény írja elő. Iskolánkban a feladatellátás és a tantervi változás szabja meg a továbbtanuló tanárok számát és szakirányát. Az állami támogatási keretet minden évben iskolai költségvetésből, továbbá a tanárok által befizetett önrészből egészítjük ki, mert kollegák a törvény által előírt továbbképzési kötelezettségüknek csak így tudnak megfelelni. Az állami normatíva sajnos nem elegendő, és most bizonytalanná vált. A logopédiai tagozat tevékenysége az elmúlt 5 esztendőben 2005/ / / / /2010. Felvett beszédhibások száma 961 fő 1219 fő 1103 fő 1144 fő 1101 fő A 2009/2010. tanévben, a Magyar Nyelv évében november 18-án rendeztük meg fenntartói támogatással a Szépen beszélni jó! II. Országos Logopédiai Kongresszust a Pataky Művelődési Központban. A program ismét nagy elismerést hozott intézményünknek. Egyéb tevékenységek: Thoroczkay Miklósné ötlete és programja alapján 2009 szeptemberében megindult a Színház és Filmművészeti Egyetem szervezésében egy 120 órás akkreditált Beszédtechnika továbbképzés, melynek mentora és egyik előadója munkatársunk. Nyomdában van Thoroczkay Miklósné két szakmai munkája: Lazán Perdülj (Logopédiai Kiadó), és a Szépen beszélni jó! (Holnap Kiadó). Megjelenésük a tanévben várható. d. Intézményi mérés-értékelés, minőségfejlesztés Iskolai Minőségirányítási Programunk részletesen tartalmazza intézményünk kulcsfolyamatainak ellenőrzési, mérési és értékelési rendszerét. Az ellenőrzési tervnek megfelelően az alábbi területeken folyik tudatosan megtervezett mérés-értékelés: I. Nevelés-oktatás, szakmai tevékenység értékelése A nevelő- oktató munka átfogó értékelését, a PP céljainak megvalósulását az igazgató vagy helyettesei végzik évente két alkalommal, félévkor és év végén. Ötévenként készül a hosszabb időszakot átölelő igazgatói beszámoló. A beszámoló a középvezetők a tantárgy- és tevékenységfelelősök az osztályfőnökök és a diák-önkormányzati munkáért felelős értékelésein alapul. A tanítási- tanulási folyamat szabályozása, mérése és értékelése a nevelő-oktató munka a tanároktanulók munkájának szabályozásán és átfogó ellenőrzésén, értékelésén keresztül valósul meg.

10 A tanári teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy mintegy hidat képezve az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott intézményi szintű célok és az iskolában dolgozó egyes tanárok munkateljesítménye között hozzájáruljon az iskolai munka színvonalának emeléséhez. Az értékelés, a pedagógustevékenység sokszínűségének, összetettségének megfelelően a nevelő-oktató munka lehető legtöbb területét érinti. Figyelembe veszi az iskolai élet tervezésével, szervezésével kapcsolatos egyéb tevékenységeket is. A pedagógusok teljesítményértékelését a teljes nevelőtestület által összeállított és a 2007/2008-as tanévben elfogadott, majd a 2008/2009-es tanévben módosított, sok mutatót tartalmazó kritériumrendszer szabályozza. Az értékelés eredményeként a törvényben meghatározott módon megtörténik a dolgozók minősítése. Eredményei felhasználhatóak a következő tanév feladatainak meghatározására, a beiskolázási és továbbképzési folyamatok tervezési hatékonyságának emelésére valamint az intézményi stratégia alakítására. A tanulók ellenőrzésében, értékelésében fontos kritérium, hogy személyes, informatív, folyamatos, következetes, objektív és pontos legyen. Az ellenőrzés, értékelés célja, hogy a tanulót hozzásegítsük a reális önismeret, önértékelés kialakításához, erősödjön a tanulás iránti motivációja, valamint a tanár számára adjon az értékelésből leszűrhető tapasztalatokat, melyeket a pedagógiai folyamatokban hasznosíthat. Az értékelésben, alkalmazzuk a diagnosztikus, formatív és szummatív formákat is. A tanulói teljesítmények folyamatos szóbeli értékelése minden pedagógus nevelő-oktató munkájába beépül, az osztályozás és az írásbeli értékelés tagozatonként, évfolyamonként és tantárgyanként meghatározott. Minden tagozat kidolgozta tanulóinak helyi mérési-értékelési rendszerét, melyet eljárásrendek szabályoznak. A tanulási folyamat eredményességét ellenőrizzük a tanulmányi eredmény mérésével (személyi tanulmányi átlag, osztályonkénti tanulmányi átlag), témazáró dolgozatokkal, további képesség- és készség felmérésekkel. A tanulási folyamat szabályozóinak rendszeres felülvizsgálatával biztosítjuk a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok teljesülését. II. Minőségfejlesztés Intézményünk minőségfejlesztési munkája az elmúlt öt évben is a május 30-án elfogadott Iskolai Minőségirányítási Programban (IMIP) meghatározott célok valamint a minőségirányítás éves munkatervei alapján a törvények változásait figyelembe véve folyik. Az Önkormányzati Minőségirányítási Programmal (ÖMIP) összhangban az IMIP tartalmazza azokat a minőségcélokat, állandó fejlesztési feladatokat és eljárásrendeket, amelyek a Pedagógiai Programunkban szereplő szakmai célkitűzéseink minél magasabb szintű megvalósítását teszik lehetővé. Nevelőtestületünk tagjai a korábban megfogalmazott minőségcélokat illetve a minőségpolitikát teljes egészében időszerűnek és aktuálisnak tartják. Az iskolavezetés a minőség iránt maximálisan elkötelezett. A vezetőség, a minőségirányítási munkacsoport, a munkaközösség-vezetők közreműködésével az intézmény valamennyi dolgozója tevékenyen részt vesz a beazonosított kulcsfolyamatok működtetésében, és a hosszútávra szóló minőségi elveink megvalósításában. A vezetőség épít a munkatársak továbbképzésekben szerzett ismereteire, aktív és szakszerű tevékenységére, mellyel képes a követelményeknek megfelelni. A ig eltelt időszakban az alábbi főbb feladatokat és méréseket végeztük el: - A partnereink azonosítása és felülvizsgálata minden tanévben - Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése négy alkalommal: /2006-os tanévben /2007 és a 2007/2008-as tanévben /2009-es tanévben /2010-es tanévben - A 2006/2007-es tanévben kidolgoztuk a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelését és módosítottuk az IMIP-et. - A 2007/2008-as tanévben elvégeztük a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelésének próbamérését és végrehajtottuk a mérésben részt vett kollégák által tett módosító javaslatokat. - Elvégeztük a négyévenként esedékes Teljeskörű Intézményi Irányított Önértékelést a 2008/2009-es tanévben. Ezzel az összefüggő értékeléssel felmértük adottságainkat, elért

11 eredményeinket és ennek alapján azonosítottuk iskolánk erős és gyenge pontjait, kijelöltük a legfontosabb fejlesztési területeket, meghatároztuk a továbbfejlődés irányait. - A 2008/2009-es tanévtől működtetjük a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelési rendszerét. A folyamat zökkenőmentesen, az értékelés elveinek maximális figyelembevételével zajlott. A tanulságokat levontuk és a jövőben beépítjük munkánkba. Minden vezető és pedagógus kiváló értékelést kapott. Az eredmények %-ig szóródtak - A tanévben előre nem tervezett feladatunk volt a teljesítményértékelés átdolgozása a törvényi előírásoknak eleget téve. A rendszerbe beépítettük a minősítés szempontjait és kidolgoztuk a nem pedagógus alkalmazottak értékelési szempontjait. - A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeljük az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, a partnereink elégedettségét. Az értékelés alapján határozzuk meg azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az intézményünk szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. Az iskolai tevékenységeink középpontjába a partnerek igényeinek, elvárásainak minél teljesebb körű kiszolgálását állítjuk, tovább erősödött a partnerközpontú szemlélet. Természetessé vált a csapatmunkában való gondolkodás és munkavégzés. Alkalmazzuk a PDCA-SDCA logikát, mely segíti a tervezési munkákat és hosszútávon az intézményi fejlődés fenntarthatóságát. e. Nemzetközi kapcsolatok, európai uniós felkészülés Nagyon fontosnak tartom a tanárok és a diákok szempontjából egyaránt az Európai Unióhoz való csatlakozást. A tanárok számára lehetővé kívánom tenni, hogy személyes kapcsolatok révén, valamint utazásokon szerzett tapasztalatok alapján alkossanak képet más nemzetek oktatási filozófiájáról, oktatási rendszeréről, nevelési módszeréről. A diákoknak meg kell érteniük az európaiság fogalmát, és el kell érni, hogy európai polgároknak tekintsék magukat. f. A vezetés kapcsolatrendszere Helyzetemből adódóan egyre kevesebb tanulóval tudok a tanítási-tanulási folyamatban kapcsolatot teremteni, hiszen csak egy osztályban tanítok. Ezért ezt a hiányt igyekszem pótolni a legjobb és a legproblémásabbak értékelésében való részvétellel. Törekszem arra, hogy az iskola tanulói megismerjenek, jelenlétemmel, az iskolában töltött sok idővel ez talán sikerül is. Minden tanuló közvetlenül is fordulhat hozzám, ha problémája van. A Diákönkormányzat képviselőivel ha meghívnak találkozom a diákközgyűléseken. A felvetett problémáikra, javaslataikra reagálok, mert fontos számomra a véleményük. A diákönkormányzatot vezető tanárokkal folyamatos, lényegre törő az együttműködésem. Az iskola dolgozóival, a tanártársaimmal is szeretnék élőbb, folyamatosabb kapcsolatot tartani, munkájukat alaposabban megismerni, bajaikra orvoslást találni, de ez nem mindig sikerül, és talán ők is tudják, hogy nem a szándék hiányzik. Az ajtóm ha csak jelképesen is gyerek, felnőtt és szülő számára mindig nyitva áll. Az intézményünkben folyamatosan jó az együttműködés a Szülői Munkaközösséggel, az Iskolaszék- valamint a Közalkalmazotti Tanács elnökével és tagjaival. Velük minden, az iskolát érintő változtatást, problémát megbeszélek. Véleményükre sokat adok, javaslataikat ha arra lehetőség van megvalósítom. Rendszeresen kapcsolatot tartok azokkal az intézményekkel és szervezetekkel, amelyekkel az iskolánk valamilyen területen együttműködik. A sáv nagyon széles, felsorolni lehetetlen lenne. Minden kapcsolatot és lehetőséget igyekszem megragadni, ha az intézmény érdekéről van szó. Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, 2008. április 1 Tartalom BEVEZETŐ...4 HELYZETELEMZÉS...6

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet. Pedagógiai Program

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet. Pedagógiai Program Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet Pedagógiai Program 2011 1 6 0 0 0 K e c s k e m é t, N y í r i Ú t 3 0. ,,Az oktatásban

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben