Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ Jelenlegi működési területek Általános iskola Gyógypedagógiai Módszertani Intézményegység Felsőoktatási gyakorlóhely Pedagógiai innováció-felkészülés referencia-intézményi működésre- TÁMOP NEVELÉSI PROGRAM Nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai értékeink Pedagógiai alapelvek Pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök Sajátos feladatok Iskolai tevékenységek és szolgáltatások Az iskola nevelési-oktatási célja Az általános iskola célkitűzései Nevelési - oktatási és képzési célok életkori szakaszokhoz rendelten A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az elsősegély nyújtási alapismeretek A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai Radóságok diákkör közösségfejlesztő feladatai A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai... 22

3 10. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolása A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai: Az osztályfőnök feladatai és hatásköre A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A tanulási képességek fejlesztésének célja és feladata a habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozásokon Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartási formái A szülők közösségét érintő együttműködési formák A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák Az iskola partneri kapcsolatai A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja A vizsgaszabályzat hatálya Osztályozó vizsga Javítóvizsga Osztályozó és javítóvizsga lebonyolítása A vizsgák értékelési rendje Az iskolaváltás, valamint a tanuló felvételének és átvételének szabályai ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK TAGOZATA... 41

4 Tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése Oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatás A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban történő ellenőrzése és értékelési módja Magatartás és szorgalom minősítésének elvei A félévi és év végi szöveges értékelés tantárgyankénti kritériumai Érdemjegyes osztályzás tartalma alsó és felső tagozatban Az otthoni, vagy napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A továbbhaladás feltételei AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK TAGOZATA Oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban történő ellenőrzése és értékelési módja Magatartás és szorgalom minősítésének elvei Tantárgyak félévi - év végi és szöveges és érdemjegyes értékelés A napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A továbbhaladás feltételei AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEK ISKOLAI FEJLESZTÉSE A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai Az autista tanulók fejlesztési igényeinek és lehetőségeinek összhangja A speciális fejlesztés szervezési feltételei Nevelési-oktatási célok A nevelés és oktatás feladatai Az autizmussal élő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai Speciális megközelítés a tanításban A fejlesztés speciális módszerei A mérés és értékelés formái, a magasabb évfolyamba lépés feltételei A magatartás és szorgalom értékelésének formája A minősítés lehetséges fokozatai, érdemjeggyel történő értékelés

5 A magasabb évfolyamba lépés feltételei Habilitációs csoport tantárgyak rendszere és óraszámok Iskolai csoportok tantárgyi rendszere és óraszámai Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulási segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: Autizmussal élő tanulók integrációja NYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ZAVARRAL KÜZDŐ ÉP ÉRTELMŰ TANULÓK LOGOPÉDIAI OSZTÁLYAI 1-4 ÉVFOLYAM Logopédiai osztály jellemzői, felvétel a logopédiai osztályba A logopédiai osztály létrehozásának szakmai alapjai Oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Logopédiai osztályok működése Az egyes képzési pedagógiai szakaszok Szervezeti formák, alkalmazott módszerek Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, korlátai, az értékelésben betöltött szerepének súlya Témazáró, félévi és év végi felmérések százalékos értékelése: Magatartás és szorgalom minősítésének elvei A szöveges értékelés formái tantárgyaknál: A napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A továbbhaladás feltételei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési elvei Környezetnevelési elvek Gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez minősítéséhez kapcsolódó elvek GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEGYSÉG

6 1. BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az iskola OM azonosítója: Az iskola működési területe: Győr város Az intézmény típusa Többcélú köznevelési intézmény Az iskola beiskolázási körzete: Győr város egész területéről fogadjuk a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista és ép értelmű nyelvi és kommunikációs zavarral küzdő tanulókat. Ezen kívül, olyan Győr környéki településekről is járhatnak hozzánk tanköteles korú gyermekek, ahol nem hoztak létre az általános iskolában sajátos nevelési igényű tanulók számára speciális tanterv szerint működő csoportot, illetve az integrált oktatás nem megoldott. A beiskolázás kritériuma: Tanulóinkat a Győr-Moson-Sopron Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján vesszük fel iskolánkba. Az autista tanulók esetében az Autizmus Kutatócsoport, illetve a Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia diagnózisa is elfogadható. Érzékszervi és mozgás fogyatékosság esetén az országos szakértői bizottságok szakvéleménye szükséges az intézménybe való felvételhez. Az iskola igazgatója, a program benyújtója: Reiger Andrea- szakvizsgázott oligophrén- pszichopedagógia szakos okleveles gyógypedagógiai tanár Az iskola telephelyei: Székhelye: 9028 Győr, József A. u. 4 Tel.: 96/ Tagiskolái: 9028 Győr, József A. u. 56. Tel.: 96/ Győr, József A. u. 58. Tel.: 96/ Az iskola címe: -1-

7 Az iskola története Győr városban elsőként Radó Tibor gyógypedagógus szervezte meg a gyógypedagógiai oktatást ben iskolát alapított, melynek ő lett az igazgatója. Az intézmény a kezdetekben a belvárosban a Szent István úton működött ben indult meg az iskolában a logopédiai kezelés ban költözött jelenlegi székhelyére a gyógypedagógiai iskola. Az új épületben, az első tanévben 90 értelmi fogyatékos gyermek oktatása folyt, 5 tanulócsoportban 10 nevelő irányításával. Az évek során egyre nőtt az iskola tanulólétszáma, ezért többször bővült a város különböző részein található tagiskolákkal a József Attila u. 4. sz. alatti központi épület ban az iskola belső szelekciójának eredményeként az enyhe fokban értelmi fogyatékos és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók már külön tanterv alapján haladtak től speciális szakiskolai osztály is működött intézményünkben.1993/94-es tanévtől kezdődően már iskolánktól függetlenül működik ez az iskolatípus. Az 1989/90-es tanévtől autista tanulók fejlesztését is végezzük től logopédusaink ellátják a város beszédhibás óvodásait és iskolásait, valamint 1990-től a tanulási zavarral- diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia- küzdő gyermekek speciális megsegítése is feladataink közé tartozik tól a LXXIX. évi Közoktatási törvény lehetővé tette Logopédiai Szakszolgálat létrehozását, amely szabályozottabbá és szervezettebbé tette a logopédiai feladatok ellátását. Szervezeti működésünk az 1997/98-as tanévtől áttekinthetőbbé vált, mert telephelyeink egy helyre a József Attila utcába költözhettek. Azóta három külön jól felszerelt épületben végezzük a munkánkat. A 2005/06-os tanévtől ismét bővült intézményünk tevékenysége, az általános iskola mellett Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény lettünk. Így az integrált nevelésben részesülő gyermekek megsegítését is végezzük utazó gyógypedagógiai hálózat keretében. A 48/2012. (XII.12.) és a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján pedagógiai szakszolgálati feladatunk szeptember 1-től leválasztásra került és az új megyei pedagógiai szakszolgálatba beolvadt. A évi CXC. Köznevelési törvény 20.. (1) bekezdése kimondja, hogy a többcélú intézmény többek között egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény is lehet. A törvény biztosította lehetőségek alapján intézményünk neve nem változott meg, tevékenysége kizárólag a szakszolgálati feladatok leadásával módosult. -2-

8 2. Jelenlegi működési területek 2.1. Általános iskola 1. Tanulásban akadályozott tanköteles tanulók nevelése-oktatása 2. Értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztése külön csoportban és integrált formában 3. Tanköteles korú autista fiatalok oktatása 4. Ép értelmű, súlyos nyelvi-kommunikációs zavarral küzdő tanköteles tanulók neveléseoktatása 1-4. évfolyamban 2.2. Gyógypedagógiai Módszertani Intézményegység Integrált nevelés 1. A fenntartó által kijelölt többségi óvodákba járó SNI gyermekek gyógypedagógiai szakellátása 2. Iskolákban integrált keretek között oktatott SNI gyermekek gyógypedagógiai, szurdo-tifloszomatopedagógiai megsegítése 3. Autista óvodások fejlesztése kis csoportban, ambuláns formában 4. A logopédiai ambulancián beszédészlelés- és megértés zavarával küzdő gyermekek szakterápiája és Ayres terápia biztosítása 5. Többségi iskolák gyógypedagógusaival konzultáció 6. Szakmai előadások tartása utazó tanári szolgáltatás keretében 2.3. Felsőoktatási gyakorlóhely Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, a Nyugatmagyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszék tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar logopédia szakán tanuló, valamint a gyógypedagógiai asszisztens szakképzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzésének is színtere intézményünk. -3-

9 2.4. Pedagógiai innováció-felkészülés referencia-intézményi működésre- TÁMOP Intézményünk 2010 decembere óta előminősített referencia-intézmény, amely két területen kíván példaértékűen tevékenykedni: 1. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely Az iskola önmeghatározása Intézményünk minősített referencia-intézményként a TÁMOP-3.1.7/-11/2-2011/0134 sz. pályázat sikeres megvalósításával működhet majd. Amennyiben elnyerjük a minősített referencia-intézményi címet, a szervezeti-módszertani innováció alapján működünk a továbbiakban. Referencia-intézmény fogalma A referencia- intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. Az iskola pedagógia arculata, iskola alapelvek Az intézmény referencia-intézményi küldetésnyilatkozata Referencia-intézményként olyan intézmény kívánunk lenni, amely gyógypedagógiai nevelési-oktatási tevékenységében, szolgáltatásaiban példaértékű sérülés specifikus ellátást biztosít a szegregáltan és az integráltan nevelhető gyermekek/tanulók részére, jó gyakorlatai adaptálhatók, felsőoktatási gyakorlóhelyként az utánunk jövő gyógypedagógus nemzedék szakmai tudását gyarapítja és gyógypedagógiai szemléletet ad át. Az iskola nevelési-oktatási célja A referencia-intézmény működésének célja Az intézményi szervezet és a nevelő-oktató munka megújítása Működőképes szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési háttér létrehozása, működtetése. Koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlat folytatása. Vállalt referencia-területeken a hálózati tanuláshoz rendszeres és folyamatos minta adása. Jó gyakorlatok kínálása - adaptált formában is- az érdeklődő intézmények, szervek részére. -4-

10 Felsőoktatási gyakorlóhelyi funkció ellátása pedagógiai hallgatók gyakorlóterepeként. Referencia-intézményi mentor pedagógus és felsőoktatási gyakorlóhelyi mentor pedagógus team működtetése. Szervezeti és pedagógiai innovációk publikálására képessé váló intézmény létrehozása. Intézményünk négy jó gyakorlatot tett fel az Educatio Kft honlapjára. 1. Érted(?) vagyok!- feladatgyűjtemény beszédészlelés, beszédértés fejlesztésére, módszertani segédlet pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak 2. Protetikus környezet kiépítése autizmussal élő gyermekek részére a többségi óvodákban 3. Szer-telenül Drogprevenciós program, tanulásban akadályozott tanulók számára 4. Furulyaoktatás SNI gyermekek részére Ulwila módszert használó kottakönyvvel Terveink szerint újabb jó gyakorlatot kívánunk feltenni közösségi felületre. A referencia-intézményi működésből eredő új pedagógusi szerepkör 1. Jó gyakorlatot átvevő intézmény pedagógusa felé mentorálási feladat A jó gyakorlat adaptálásának követése, segítése-reflektív visszajelzési technikák alkalmazása 2. Felsőoktatási gyakorlóhelyről érkező pedagógiai hallhatók gyakorlótanításának szakmai vezetése, pedagógiai hallgatók mentorálása Mentorálási terv alapján történő gyakorlatvezetés, gyakorlatra felkészítés, és értékelés Terveink szerint tovább alakítjuk kapcsolatainkat a felsőoktatási intézményekkel és kidolgozott gyakorlatvezetési szabályzat szerint fogadunk a jövőben pedagógiai hallgatókat. A felsőoktatásban vállalt gyakorlóhelyi munkánk elismeréseként, 2011 decemberében a Nyugatmagyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógiai Képzésének gyakorló helyi emléktábláját kaptuk meg. Referencia-intézmény működésében résztvevő team-ek a fenntartási időszakban 1. Jó gyakorlat gazdák team 2. Felsőoktatási gyakorlóhely gyakorlatvezető tanári team A szakmai teamek az igazgatóhelyettes vezetésével működnek Tárgyi feltételek Referencia-intézményi szerepünkre való felkészülés során létrehoztunk egy Workshop helyiséget a József A. u.58- sz. alatti épületünk tanácstermében. A helyiségben befogadóképessége kb. 70 ember. Szakmai előadások, műhelymunkák, társintézmények látogatóinak fogadására kiválóan alkalmas. Technikai -5-

11 felszereltsége jó: tárgyaló asztalok, kényelmes tárgyalószékek, számítógép, projektor, plazma tv, flipchart tábla, filctollal írható fémtábla található a teremben. Jó gyakorlataink bemutatására a módszertannak megfelelő termek állnak rendelkezésünkre. 1. Autista kisgyermekek tükör integrációjához, a József A. u. 4. sz. alatti épületünkben alakítottunk ki egy külön kis termet. Speciális kisméretű bútorok, speciális játékok, és a kisgyermekek méretéhez gyártott mellékhelyiség segíti a gyermekek fejlesztését. 2. Beszédészleléssel, beszédfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatunkat a logopédiai ambulancián (József A. u. 58.) tudjuk bemutatni, tükörrel és audiovizuális eszközökkel felszerelt foglalkoztató teremben. 3.- Drogprevenciós programunk bemutatására helyszínül a József A. u. 58. sz. épület Duma terme szolgál. 3. Ulwila-módszerre épülő furulyatanítási jó gyakorlatunk bemutatására a tanácstermünket használjuk. Közösségfejlesztés céljai és eszközei A közösségfejlesztés célja a tantestületi tagok közös tevékenységekbe történő bevonása, amelyek során egymástól tanulással, ötletteléssel, rögtönzéssel oldják meg a feladatokat. A közös feladatvégzésekor erősödik az egyének szakmai önbizalma, nő a cselekvési kedve és a felelősségérzete. A referencia-intézményi működés során az innovációt elindító szakmai teamek között illetve a teamek és a tantestület többi tagja között a közös munka során fejlődik a kooperációs képesség. Ennek segítségével lesznek képesek a különböző gondolkodású emberek a csoport tagjaiként együttdolgozni. A tantestületben nyílt és tiszta kommunikációra van szükség ahhoz, hogy a feladatokat megértsék, a tevékenységek átláthatóak legyenek, a problémákat meg lehessen beszélni. A feladatok megoldása során kialakul a z egymásért érzett felelősség, az egymás segítése. Referencia-intézményi működésünk feladatai Intézményünk két referencia-területen kíván működni: 1. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az integráció szolgálatában 2. Felsőoktatási gyakorlóhelyi funkció vállalása Mindkét referencia területen mentor pedagógusok végzik külső partnerekkel a szakmai szolgáltatást, amely jó gyakorlat átadásával, valamint gyakorlati képzésben részvevő pedagógiai hallgatók szakmai irányításával kapcsolatos. -6-

12 A referencia-intézmény szolgáltatásainak elérésére szakmai team-ok működnek, melyek egyrészt belső műhelymunka során fejlesztik tovább pedagógiai értékeiket, másrészt hálózatépítést végeznek társ és érdeklődő intézmények felé. A szakmai team-ek kiemelt fontossággal biztosítanak lehetőséget intézménylátogatásra, hospitálásra, adaptív tanulásra, saját szakmai értékeik megismerésére és elterjesztésére. A referencia-intézmény vezetősége tudatosan tervezett kommunikációs stratégiával kívánja tájékoztatni, informálni a nyilvánosságot és a szakmai érdeklődőket aktuális tevékenységeiről. A referencia-intézmények sajátos működési tartalma a maguk által kifejlesztett és publikált jó gyakorlataik, bevált oktatási- módszertani eljárásai. -7-

13 Referencia-intézményi működés szervezeti sémája Fenntartó Igazgató Igazgatóhelyettes Általános iskolai intézményegység- vezető Módszertani intézmény intézményegység - vezető Iskolatitkár, rendszergazda Referencia Intézményi szintű működést irányító team: iskolai felső vezető jó gyakorlat gazda, mentor pedagógus alsós munkaközösség felsős munkaközösség autista munkaközösség logopédiai integráló munkaközösség munkaközösség utazó gyógypedagógusok osztályfőnökök, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek -8-

14 Referencia-intézményi kapcsolatrendszerünk Társ és többségi intézményekkel kialakított jól működő kapcsolatainkat továbbiakban még hatékonyabbá és nyitottabbá kívánjuk tenni. Jó gyakorlat után érdeklődő intézmények felé külön szabályzatban fogalmazzuk meg a látogatófogadás rendjét, valamint a jó gyakorlat átadás szabályzatát és szerződéseit. Velünk szerződésben álló felsőoktatási intézmények pedagógiai hallgatóinak gyakorlatvezetéséről folyamatosan konzultálunk a felsőoktatási hellyel. Iskolánk igazgatója a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógiai Képzésében gyakorlatvezető koordinátori szerepet tölt be. Mindkét kapcsolatrendszer során figyelemmel vagyunk saját intézményünk működési zavartalanságának biztosítására. Referencia-intézményi működéshez rendelt erőforrások Emberi erőforrás A pályázati időszakban az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató Kft. felnőttképzésében részvett Referencia-intézményi működésre felkészített vezetők: 4 fő Kiképzett referencia-intézményi mentorpedagógusok: 7 fő Referencia-intézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített pedagógusok: 26 fő Látogatók fogadására létrejött team-ek- feladata: vendégfogadás, jó gyakorlat bemutatás, konzultáció a partnerekkel, látogatók elégedettségmérésre szolgáló kérdőívek összeállítása és értékelése, erről visszajelzés a tantestületnek. -9-

15 3. NEVELÉSI PROGRAM 3.1. Nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai értékeink Pedagógiai munkánk során a nevelés kiemelt szerepet kap. Az egyéni bánásmód alkalmazásával, a következetesség maximális betartásával kell megszervezni az oktatónevelő munkánkat. Olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben a felnőtt és a gyermek egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak. Tudomásul kell vennünk, hogy a családdal való kapcsolattartás az esetek nagy részében egyoldalú. A tanulók otthoni körülményeinek megismerése érdekében az iskolának, a pedagógusnak jut a kezdeményező szerep. Sokszor nem egyszerű kapcsolattartásra, hanem családgondozásra van szükség. Fontos, hogy a szülő elfogadja gyermekét, tisztában legyen képességeivel. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével segítjük a családokat. Intézményünk arra törekszik, hogy minden tanulója a neki legmegfelelőbb pedagógiai ellátásban részesüljön. Tanítási módszereink lehetővé teszik, hogy a tanulók saját képességük szintjén tudják elsajátítani az ismeretanyagot. Pedagógiai tevékenységünkben kiemelt helyet kap a tanulók egyéni fejlesztése, megsegítése, melyben a gyógypedagógiai asszisztensek is segítségünkre vannak. Elköteleztük magunkat, tanulóink társadalmi beilleszkedésének megsegítése, valamint a szociális-kulturális hátrányaik ellensúlyozása mellett. Pedagógiai törekvésünk, hogy minden tanulónkat eljuttassuk a 8. osztály befejezéséig, képességeikhez mérten továbbtanulásukban segítséget nyújtsunk. Gyógypedagógiai módszertani intézményünk működtetése lehetőséget ad újabb pedagógiai tevékenységek felkutatására. A többségi iskolákban integráltan tanuló SNI gyermekek gyógypedagógiai megsegítése mellett, más gyógypedagógiai szaktudást igénylő feladatok ellátására is vállalkozunk Pedagógiai alapelvek A sajátos nevelési igényű tanulók különleges jellemzője a biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonság együttes, amely az életkori sajátosságokhoz hasonlóan a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének mértékét határozza meg. -10-

16 Tanulóink részére a nevelés-oktatás során differenciált feladatvégzést, speciális eljárások alkalmazását, valamint habilitációs és rehabilitációs pedagógiai eljárások alkalmazását biztosítjuk Pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök Az iskola nevelési-oktatási módszerei Tanulók magatartásának, szocializációs készségének fejlesztése - Osztályfőnöki órákon probléma megbeszélés, közösségi értékelés - Érzelmi intelligencia fejlesztés-helyzetgyakorlatok, esetmegbeszélések segítségével- (Lions-Quest foglalkozás) - Gyermekvédelmi tevékenység során felvilágosító előadások, drogprevenció, egészségnevelés Tananyag feldolgozás módszerei, eljárásai Differenciált, tanulók egyéni képességeihez alkalmazkodó tanítási tempó Tananyagsúlyozás Hangoztató- elemző-összetevő olvasástanítás Tanári módszertani szabadság által használt fonomimika Részképesség zavarok prevenciója, illetve kezelése Diszlexia, diszkalkulia kezelés speciális módszerei Rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások Diagnosztikus eljárási módszerek Figyelem, olvasás-számolás készséget vizsgáló tesztek Szomatopedagógiai eljárások, Ayres- és Delacato módszer Autista tanulóknál- PECS jelrendszer, babzsákozás, napirendi kártyák Eszközök-tanulásszervezési formák Frontális Kiscsoportos Kooperatív Egyéni Részlegesen integrált tanulóknál pedagógiai asszisztens bevonása -11-

17 Sajátos feladatok A különleges nevelési oktatási igény 1. a tanuló életkori sajátosságainak, az akadályozottság által okozott részleges vagy szélesebb körű módosulása 2. az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges kiesése vagy fejletlensége, lassúbb ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetősége, az iskolába hozott ismeretek szűkebb köre miatt áll elő A különleges nevelési oktatási igény, sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A tanulók egyes korcsoportjainak életkori sajátosságait szem előtt tartva az oktatás tartalmi követelményeit pedagógiai szakaszokban fogalmazzuk meg. A nevelési feladatok felerősödése azt a célt szolgálja, hogy a tanulásban akadályozott, számottevően hátrányos szociokulturális környezetben élő tanulóban is kialakulhasson saját fejlődési szintjén a társadalomba, emberi közösségekbe történő beilleszkedés képessége. Sajátos feladatok a nevelő oktató munkában 1. differenciált készség és képességfejlesztést, 2. kiscsoportos foglalkoztatást, 3. speciális tanítási módszereket 4. terápiás gyógypedagógiai eljárásokat, 5. kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat logopédia, gyógytorna is igénybe veszünk. 4. Iskolai tevékenységek és szolgáltatások A tanórán kívüli iskolai szolgáltatások és programok, a szabadidős tevékenységek is a tanulók képességfejlesztését és szociális készségeinek fejlesztését szolgálják. a) A tanulók reggeli és tanórák közötti szünetek ügyeletének ellátása/ a reggeli ügyelet megszervezése, előzetes igényfelmérés alapján történik / b) Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása igény és rászorultság szerint. c) Szakkörök, sportköri foglalkozások képességfejlesztésre, tehetséggondozásra. d) Könyvtári foglalkozások igénybevétele e) Városi Gyermekkönyvtár, Iskolánk könyvtára -12-

18 f) Sportversenyek iskolai és iskolán kívüli megyei szintű (atlétika, futball, asztalitenisz, Kapkodd a lábad, terematlétika stb.) Költségvonzat: utazási költségek g) EMMI rendelet által meghirdetett tanulmányi versenyek pl.: Komplex tanulmányi verseny (Sopron) és Koncz Dezső tanulmányi verseny (megyei helyszín változó) Költségvonzat: utazási költségek h) Hagyományos iskolai versenyek: Vers és prózamondó verseny házi és megyei, Kulturális bemutató- házi és megyei, Kézműves-verseny házi és megyei, Szépíró verseny, házi és megyei, Rajzverseny- Matematika verseny-csorna Költségvonzat: utazási költség i) Egészségügyi ellátás iskolán belül (iskolaorvos, gyermekpszichiáter, iskolai védőnő) és a szakrendelések igénybevételéhez nyújtott segítség j) Kulturális szolgáltatások közös, csoportos igénybevétele k) Múzeum, kiállítás, mozi, színház - bábszínház, állatkert látogatás l) Tanulmányi kirándulások alsó tagozat számára a megyében, felső tagozat számára a régióban és egyszer Budapestre Költségvonzat: útiköltség és a kísérő pedagógusok díjazása a jogszabály szerint. m) Nyári táborok: állandó a Győrújbaráti Gyermektábor, további helyszínek szervezési lehetőségtől függően n) Segélyezési lehetőség biztosítása A szakkörök alkalmat adnak a szabadidő tartalmas és ugyanakkor szórakoztató eltöltésére, viselkedés mintát adva a sok esetben magatartási és beilleszkedési zavart mutató tanulóknak is. Sikerélményekhez juthatnak, bővülhetnek társas kapcsolataik. A tanórán kívüli tevékenységben számtalan lehetőség kínálkozik a szociális háttér miatt (cigány etnikum, veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermek) hiányosságokat mutató tanulók felzárkóztatására. Kulturált étkezési szokások megtanításával, a közlekedési eszközökön, a nyilvános helyeken történő viselkedés szabályainak gyakorlásával, számtalan praktikus ismeret nyújtásával, sokat segítünk a tanulóink társadalmi beilleszkedését illetően. A különböző kulturális, sport és tanulmányi vetélkedők alkalmat adnak - az országon belül és kívüli - távolabbi településeken élő emberekkel való találkozásra, közös élményszerzésre. -13-

19 5. A tanórán és a tanórán kívüli foglalkozások szervezése Tanulóink között beiskolázáskor jelentős egyéni különbségek tapasztalhatók. Az eltérések elsősorban a tanulási képességek minőségében mutatkoznak meg. A képesség fejlődését mindezen túl erősen meghatározza a környezet, amelyből a tanuló érkezik. A súlyos környezeti elhanyagoltság hiányos fejlettséghez vezet. Hátrányokkal érkeznek azok a tanulók is, akik a kisebbségi, etnikai kultúrák más irányú szocializációs hatásaiban élnek. A beiskolázásnál, tanulócsoportok szervezésénél mindezt figyelembe kell vennünk. Az óvodából vagy családból érkező tanulókat hosszú első osztályba irányítjuk, amelyek legfőbb célja az iskolai életre való felkészültség elérése. A társuló részképesség zavarok esetén több tanulócsoportból képesség szerinti kiscsoportok szerveződnek korrekciós céllal, a súlyos tanulási zavar kezelésére. Működésük igény és szükséglet szerint, órarendi elfoglaltságba illesztve történik. A felsőbb évfolyamokban kiscsoportos felzárkóztató, valamint továbbtanulásra kiegészítő ismeretet nyújtó foglalkozások szerveződnek a tanórák után vagy a napközis foglalkozásokhoz kötötten. A szakkörök, sportkörök, szervezésénél mindig figyelembe vesszük a tanulói igényeket. Külsős sport- kulturális-és művészeti versenyekre kísérjük növendékeinket, biztosítva azt, hogy megmutathassák értékeiket, tudásukat, erősödjön önbizalmuk. 6. Az iskola nevelési-oktatási célja 6.1. Az általános iskola célkitűzései Az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, a fejlettség figyelembevételével. A tanulók viselkedésének, magatartásának formálása, annak érdekében, hogy a társadalom által elfogadott értékeknek, normáknak megfelelő magatartási szokásokat sajátítsanak el. Alapvető tanulási képességek fejlesztése, ismeretek megszerzése a továbbtanulás érdekében. A tanulók játék és mozgáskultúrájának megalapozása, testi és lelki képességek (erő, ügyesség, állóképesség, akaraterő, bátorság, becsületesség) egyidejű fejlesztése. Az egészséges életmód helyes szokásainak kialakítása, a testi és lelki egészség megóvása. -14-

20 Az önmaga és társai másságának elfogadása, felismerése, törekvés a fejlődésre. Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek megfelelően. Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése. A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik adottságaik megismerése, önbecsülésük erősítése. Nemzeti kultúránk és az európai kultúra értékeinek megismertetése, kötődések, azonosulások kiépítése. Humanizált, oldott légkör megteremtése a gyermekközpontú iskolában, ahol a nevelői személyiség megfelel a példamutatásra. A szülőkkel jól működő kapcsolat kiépítésére törekvés Nevelési - oktatási és képzési célok életkori szakaszokhoz rendelten A kisiskoláskor, az alsó tagozat a kisiskolás korosztály nevelését - oktatását látja el. A pedagógiai munka a családi és az óvodai nevelés eredményeire épül. Feladatunk az, hogy olyan kedvező iskolai feltételeket teremtsünk, amelyek lehetővé teszik a kisgyermekek egészséges, harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődését. Célok: Az óvodai létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. Az iskolai élet, a társkapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. Megfelelő társas magatartásformák megtanulása, pozitív jellemvonások kialakítása. A feladat és szabálytudat erősítése. Az érdeklődés, az aktivitás a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása. A játék megszerettetése, a játék örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. Hosszabb képzési idő biztosítása mellett a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciók fejlesztése. Alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. A kulturális a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a nem fogyatékos gyermekek iskolai csoportjaiba történő visszahelyezésre. -15-

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. Jelenlegi működési területek... 3 2.1. Általános iskola... 3 2.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben