Intézményi MInőségirányítási Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi MInőségirányítási Program"

Átírás

1 Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

2 1. Bevezetés Küldetésnyilatkozat 1.2 Bevezető 1.3 A minőségpolitika megjelenési szintjei Országos minőségpolitika ÖMIP A J-N-SZ Megyei Önkormányzat által megfogalmazott az intézmény rendszerére vonatkozó minőségcélok: A megyei önkormányzat elvárásai A megyei önkormányzat által meghatározott feladatok Intézményi feladatok az elvárások teljesítése érdekében IMIP 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Az intézmény szervezeti felépítése 2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 2.3. Minőségügyi alapelveink: 2.4.Jövőkép 3. Minőségcélok 3.1. Szervezeti minőségcélok 3.2. A partneri elégedettségekből és az irányított önértékelésből adódó minőségi célok: 3.3. IMIP (2004) folyamatosan működtetendő minőségcéljai: 3.4. Az ÖMIP elvárásait követő minőségcélok: 4.Az intézményi minőségfejlesztési rendszer elemei 4.1.Az intézmény működését a PDCA logika alapján végzi 4.2 A PDCA logika érvényesítésének területei 4.3 Folyamatszabályozások A folyamat meghatározása A folyamatok típusai, rendszerük, kölcsönhatásuk A folyamat szabályozása Intézményi folyamatszabályozások 4.4.Az intézmény feladatai az önkormányzati elvárásoknak, az előző programnak és az önértékeléseknek megfelelően 5. Indikátorrendszer 5.1. A rendszer működése 5.2. Az indikátorok tartalmi elemei Nevelő, nevelő-oktató munkával, szakmai munkával kapcsolatos indikátorok Működéssel összefüggő indikátorok A humánerőforrás fejlesztés indikátorai Gyermekvédelem, biztonságos iskola indikátorai Minőségi körök indikátorai 6. Ellenőrzés, értékelés 6.1. Fenntartói ellenőrzés Rendszer ellenőrzés Szakmai ellenőrzés Törvényességi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés 6.2. Belső vezetői ellenőrzés Ellenőrzési területek: Gazdasági részleg A pedagógiai munka ellenőrzése - 2 -

3 Diákotthon ellenőrzése Különleges gyermekotthon, speciális gyermekotthon Lakásotthonok ellenőrzése A gazdálkodási tevékenységgel összefüggő folyamatok szerves részként végzendő ellenőrzési feladatok (karbantartók, takarító személyzet Az iskolában folyó nevelő-oktató munka értékelési rendszere Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formáhiba! A könyvjelző nem létezik. 6.3.A pedagógus teljesítményének értékelése Minőségi részterületek és a minőségi szorzók határértékei 6.4. Az intézményvezetők minőségi munkájának értékelése Az iskolai speciális tevékenységek működtetése 7. Intézményi önértékelési rendszer 7.1.Partnerközpontú működés A partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének rendje A partnerek meghatározása: A partnerek kiválasztásának szempontjai A partnerek vagy képviselőik azonosítása, megismétlődő felmérése A kapcsolattartás formája Alkalmazott módszerek Elfogadási kritériumok meghatározása Adatbázis felülvizsgálata A beérkezett eredmények feldolgozása 7.2.Irányított önértékelés Az eljárás célja és alkalmazási területe Folyamatleírás 8.Humán elemek a rendszerben 8.1.A vezetés elkötelezettsége és felelőssége 8.2. Minőségügyi vezető: 8.3.Minőségügyi irányításból eredő feladataink: 8.4..Munkacsoport (minőségi kör, munkaközösség, team stb.) 9. Az IMIP-el kapcsolatos rendelkezések MELLÉKLETEK - 3 -

4 1. Bevezetés ben az Országgyűlés az oktatás minőségének fejlesztése, színvonalának garantálása érdekében módosította a közoktatási törvényt. Az Oktatási minisztérium akkori minőségfejlesztési politikája három pillérre épült, az állami szerepvállalás erősítésére a finanszírozás terén, a tartalmi szabályozás kerettantervekkel történő kiegészítésére, valamint egy országos értékelési, ellenőrzési, s ennek részeként a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési programra. A közoktatás minőségfejlesztési folyamatában továbblépést jelentett közepén a közoktatási törvény módosítása, amely törvényi erőre emelte a minőségügy kérdéseit és középtávú minőségirányítási programok megalkotásának szükségességét fogalmazta meg az intézményfenntartó önkormányzatok, és az egyes közoktatási intézmények számára. Ezt követően a jogszabályi változások a folyamatos fejlesztést tették szükségessé. Minőségirányítási programunk módosítására így került sor 2008-ban. A 2009-es jogszabályi környezet alakulása az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint ennek végrehajtási rendelete a 138/1992. (X.08.) Korm. rendelet módosításai indokolták a program 2009-es újragondolását. Jelenleg az intézményi klímateszt eredményeit alapul véve, a helyi adottságok, környezeti feltételek és sajátosságok szem előtt tartásával készítettük el az intézmény minőségirányítási program módosítását. A célok ma is ugyanazok. Az oktatás tartalmi korszerűsítése, az iskolaszerkezetben végbemenő változások szabályozása, az oktatás-nevelés összhangjának erősödése, az alkalmazható tudás megszerzése iránti jogos igények kielégítése. A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítésével és folyamatos fenntartásával időről időre képet kapunk az elvégzett munka eredményeiről, az intézményben működő folyamatok állapotáról az intézményen belüli és azon kívüli, szélesebb társadalmi hatásairól. Az értékelés, a minőségfejlesztés a közoktatás valamennyi szereplőjének érdeke ( állam, fenntartó, pedagógus ). A minőségfejlesztés során kinyílt intézményünk a szülők számára is lehetővé tette és teszi, az intézmény teljesítményének megismerését, igényeik megfogalmazását. A program folyamatos megújulása és működtetése érdekében, az elmúlt évek tapasztalataival gazdagodva készült el az Intézményi Minőségirányítási Program módosítása, bízva abban, hogy az intézmény egészére tervezett fejlesztések megvalósulnak - 4 -

5 1.1 Küldetésnyilatkozat Intézményünket, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthont 1928-ban alapította Kádas György gyógypedagógus. Fenntartónk, felügyeleti szervünk Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése. Az intézmény típusa, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény és gyermekotthon. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek székhelye Kisújszállás városban, tagintézménye Karcag településen található. Intézményünk célja, olyan iskolai légkör megteremtése, melyben minden tanuló jól érzi magát és sikeres. Ha minden gyermek úgy nő fel, hogy érzi, szükség van a benne rejlő értékekre, képes lesz a társadalom hasznos tagjává válni. A gyógypedagógusainkban, pedagógusainkban mindig benne volt a segíteni akarás, a nagyfokú érzékenység a másság elfogadására. Tudjuk és hisszük, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek is képesek örülni, örömet okozni és értéket létrehozni a családjuk és a környezetük számára is. Iskolánk névadója Kádas György gyógypedagógus, méltó példaképe diákjainknak és nevelőtestületünknek. Az ő munkássága iránymutató mindannyiunk számára azért, hogy világunkat több irányból közelítve, a másságot maximálisan elfogadva és segítve végezzük gyógyító, nevelő, oktató munkánkat. Nagy múltú intézményünkben, úgy tudjuk hagyományainkat, értékeinket megőrizni, hogy megújulni képes innovatív munkával, élethosszig tartó tanulással alkalmazkodunk a közoktatási változások, koncepciók kihívásaihoz. Közvetlen és közvetett partnereink igényeit figyelembe véve partnerközpontúan működünk. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer működtetése során feltárt eredményekre, hiányosságokra építve a fenntartó önkormányzattal együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítjuk ki a fejlesztési stratégiánkat

6 1.2 Bevezető A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény ) 85 (7.) 2004-től valamennyi közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat számára kötelezően előírja az önkormányzati minőségirányítási program (ÖMIP) szerinti elkészítését. Az ÖMIP elvárásainak figyelembe vételével az akkor még két intézmény (Kisújszállás, Karcag) intézményi minőségirányítási programot (IMIP) készített. A folyamatos felülvizsgálat és továbbfejlesztés mellett a két intézmény egyesülésével szükségessé vált 2007 július 1-ével a minőségfejlesztési rendszer újragondolása és átdolgozása, hogy elősegítse a közoktatás feladatainak hatékony, törvényes, szakszerű, célirányos működését, a közoktatási feladatok megvalósításának folyamatos fejlesztését a partnerek igényeinek, elvárásainak megfelelően. A közoktatási törvény változásai miatt (kiemelten a program jogi hátterét adó bekezdésére) új elemekkel kellett kiegészíteni az IMIP-et 2009-ben. Ezek a következők: Vezetők teljesítményértékelése Pedagógusok teljesítményértékelése A teljes körű intézményi önértékelés rendszere Országos mérés, értékelés, eredményei/kezelése A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törvényi előírásoknak megfelelően az új megyei közoktatási Fejlesztési Tervvel ( ) összhangban lévő új az intézményrendszert átfogó minőségirányítási programot fogadott el 199/2008. (XII.12.) számú határozattal. Elrendelte, hogy a közoktatási intézmények vizsgálják felül az intézményi minőségirányítási programot és jóváhagyásra nyújtsák be 2009 április 30-ig a megyei közgyűlés elnökéhez

7 1.3 A minőségpolitika megjelenési szintjei A minőségpolitika, mint általános elv három szinten jelenik meg a közoktatási törvényben Országos minőségpolitika Szabályozza a minőségpolitikai feladatok ellátásának rendjét A minőségpolitika rendszerének kiépítéséhez, működéséhez szükséges országos szolgáltató rendszer létrehozását és működtetését ÖMIP Az önkormányzati minőségirányítási program a közoktatási rendszer egészére, és intézményenként meghatározza a fenntartó elvárásait, a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatokat, a közoktatás rendszerének és közoktatást érintő más ágazatokkal való-gyermek és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munka-erőgazdálkodás, közművelődés, egészségügyikapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét illetve indikátor rendszerét A JNSZ Megyei Önkormányzat által megfogalmazott az intézmény rendszerére vonatkozó minőségcélok: Az intézményekben a tartalmi fejlesztések során a minőség elvű nevelés-oktatás megvalósítása A demográfiai változások figyelembevételével hatékony intézményrendszer működtetése A kompetencia alapú nevelés-oktatás elterjesztése Esélyteremtés, esélyegyenlőtlenségek mérséklése valamennyi közoktatási intézményekben - 7 -

8 A biztonságos intézményi működés megvalósítása, a bűnmegelőzési programok széles körű alkalmazása A roma gyermekek/tanulók intézményi szegregációjának, lemorzsolódásának csökkentése. Cigány kisebbségi oktatás, cigány népismeret oktatás keretében kisebbségi kulturális tevékenység biztosítása. A középfokú iskolákban a tanulói létszám stabilizálása, térségi vonzások megőrzése A szakképzésben a munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzések fejlesztése Az enyhe értelmi fogyatékosok, érzékszervi fogyatékosok és halmozottan sérült fiatalok, valamint a középfokú iskolákból lemorzsolódott, vagy felzárkóztató oktatásban részt vevő fiatalok részére a szakma tanulás lehetőségének megteremtése A gyógypedagógiai intézmények szakképző évfolyamain ép értelmű, sajátos nevelési igényű tanulók szakmaszerzési lehetőségeinek bevezetése A gyógypedagógiai ellátás magas színvonalú biztosítása Szakszolgálati feladatellátás komplex fejlesztése, a diagnosztikai és ellátórendszer bővítése, a hiányzó ellátási formák kialakítása: a súlyos magatartási beilleszkedési zavarral, hiperkinetikus szindrómával küzdő gyermekek elhelyezésének megoldása a fejlesztő iskolai oktatás bővítése. A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztésének segítése, adekvát pedagógus továbbképző tanfolyamok ajánlásával, tantárgyi, neveltségi, szervezeti mérések szorgalmazásával, fejlesztési javaslatok megfogalmazásával, módszertani kultúra bővítésének támogatásával, hálózatok építésével, horizontális tanulás biztosításával A megyei önkormányzat elvárásai Általános elvárások: A hatályos jogszabályoknak és a fenntartói utasításoknak megfelelő működés, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, a tervezés szerepének erősítése A tanulócsoportok indítására megállapított létszámhatárok és óraszámok betartása - 8 -

9 A nevelési-oktatási tevékenység költséghatékony megszervezése, a költségtakarékos gazdálkodás A magas színvonalú, minőségelvű szakmai munka, stabil, innovatív tantestületek működése, a gyermeki és tanulói jogok érvényesülésének biztosítása a nevelés és oktatás teljes folyamatában A szülők tanulók korrekt tájékoztatása az intézmények által nyújtott szolgáltatásról Minden rászoruló gyermek/tanuló számára segítségnyújtás a mentális problémák kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középfokú oktatásban és a szakképzésbe bekapcsolódáshoz Hatékony együttműködés erősítése az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között a hátránykompenzációban, és a prevenciós munkában A szakszolgálatok a legújabb vizsgáló módszerek alapján végezzék diagnosztikai tevékenységüket, a gyermek/tanuló sorsát meghatározó döntéseiknél maximális körültekintéssel járjanak el. A pedagógiai szakmai szolgáltatás lássa el a megyében fenntartója kötelező feladatait térítésmentes csökkentett díjas szolgáltatásaival segítse a megye valamennyi fenntartóját és intézményét közoktatási feladatainak szakszerű, hatékony ellátásában. Az intézmény minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó elvárások Az ÖMIP módosításaira épülően minden intézmény dolgozza át intézményi minőségirányítási programját. Az intézményre a minőségelvű partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmény minőségirányítási programja, minőségfejlesztési rendszere. Az intézmény folyamatosan, rendszeresen vizsgálja felül hosszú távra vonatkozó elveit és értékelje azok megvalósítását. Azonosítsa, működtesse és folyamatosan fejlessze az intézmény belső működését meghatározó folyamatait ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását

10 Saját szabályozásának megfelelően lássa el a vezetői ellenőrzés és értékelés feladatait, végezze a partneri igény és elégedettségmérést abból határozzon meg fejlesztési feladatokat, készítsen intézkedési terveket és értékelje azok megvalósítását Működtesse a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, szükség szerint módosítsa azt. Működtesse az intézmény önértékelési rendszerét, tegyen intézkedéseket működés javítására, valamint, a folyamatos fejlesztés megvalósítására. A fenntartót évente tájékoztassa az intézményi minőségirányítási program időarányos teljesítéséről, a fejlesztési elképzelésekről. A kompetencia alapú nevelés oktatás módszereinek bevezetése, az országos kompetencia mérés eredményeinek felhasználásával az eredményességét növelő intézkedések megvalósítása A megyei önkormányzat által meghatározott feladatok Az ÖMIP-ben a feladatok meghatározásának a felépítése a következő: Általános feladatok (PP, iskolai szocializáció, esélyegyenlőség, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, habilitáció, rehabilitáció, fejlesztő iskolai oktatás, különböző szolgáltatások, gyermek és ifjúságvédelem). Óvodai ellátás (esélyegyenlőség biztosítása, egyéni adottságukra épített pedagógia, kommunikációs képességek fejlesztése, anyanyelvi nevelés). Alapfokú nevelés-oktatás 5-8. évfolyamon (alapkészségek, kommunikációs készségek fejlesztése, korszerű nyelvi és informatikai ismeretek, felkészítés a középfokú továbbtanulásra, HH-s tanulók segítése, az eltérő szociokultúrális háttérből eredő hátrányok csökkentése). Középfokú nevelés oktatás (a tanulók felkészítése a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, kommunikációs készségek fejlesztése, korszerű idegen nyelvi és informatikai oktatás, támogatás az álláskeresésben, nyelvoktatás kiterjesztése a szakképző évfolyamon, Arany János tehetséggondozó Program, tanulási kudarcok csökkentése, tehetség támogatása, cigány fiatalok integrációs törekvéseinek

11 támogatása, magyarságtudat, európaiság erősítése, prevenciós programok, egészséges életmódra nevelés, gyógytestnevelés biztosítása) Kollégiumi nevelés (az iskolai felkészülés biztosítása, a személyiség fejlődés elősegítése a nevelési program folyamatos figyelemmel kísérése, kollégiumi csoportok, kollégiumi körök kulturális és sporttevékenység biztosítsa, fejlesztés, komfortosság növelése). Pedagógiai szakszolgálati ellátás (pedagógiai szakszolgálati intézményegységek működtetése, pedagógiai szakszolgálati tevékenységek bővítése, szakemberek felkészítése, utazótanári hálózat, szülők és a pedagógusok segítése, tájékoztatás vizsgálatok fejlesztések biztosítása, nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás biztosítása az ellátatlan településeken, szakszolgálati egységek szakmai koordinálása gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység segítése). Pedagógiai szakmai szolgáltatás (pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pályaválasztás, tanuló tájékoztató-, tanácsadó szolgálat, minőség fejlesztés, nemzeti, etnikai kisebbség integrációja). Gyógypedagógiai ellátás: A többi gyermekkel együtt nem nevelhető enyhe-és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése A többi tanulóval együtt nem oktatható enyhe-és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése-oktatása A többi tanulóval együtt nem oktatható enyhe-és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása. Az ép értelmű, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók szakiskolai oktatása. A többi gyermekkel/tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható autista gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai nevelése-oktatása. Utazótanári hálózat működtetése, a korai fejlesztés, az SNI-s gyermekek/ tanulók ellátására. A súlyosan, vagy halmozottan sérült gyermekek korai gondozása

12 Súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztő iskolai oktatása a tankötelezettség teljesítésére. Fejlesztő felkészítés a képzési kötelezettség teljesítésének biztosítására. A fogyatékosság típusa és mértéke szerinti egyéni bánásmód biztosítása a komplex diagnosztikára alapozott fejlesztő rendszerek összehangolásával Intézményi feladatok az elvárások teljesítése érdekében A Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő közoktatási intézményrendszert a megyei ellátás érdekében és a megjelenő szolgáltatási igény függvényében folyamatosan, hosszútávon fenn kívánja tartani Ennek érdekében az alábbi feladatokat fogalmazza meg intézményünk Kádas György Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon számára. Fordítsanak kiemelt figyelmet a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására, a gyermekek/tanulók fejlesztésére. Javítsák az értelmében akadályozott, autista gyermekek óvodáztatásának arányát. A tanulók pedagógiai fejlesztésével érjék el, hogy az iskola végzős tanulói fogyatékossági szintjükhöz mérten képesek legyenek a saját maguk ellátására, munkavállalásra. Az illetékes gyermek-és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolatok fejlesztésével segítsék elő a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák feltárását, majd megoldását. A szakiskolai képzési profil munkaerő-piaci igényekhez igazításával, a választék lehetséges bővítésével javítsák az iskolából kikerülő fiatalok önálló minél színvonalasabb életkezdését. Emeljék az integrált szakképzésben résztvevő szakiskolai tanulók arányát a sajátos nevelési igényű(enyhe értelmi fogyatékos), a megismerő funkciók, vagy a

13 viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók körében. Hosszú távon, szakképző évfolyamokon ép értelmű, sajátos nevelési igényű tanulók számára alakítsák ki és biztosítsák a szakmaszerzés feltételeit és lehetőségeit. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként fordítsanak nagy figyelmet az álltaluk alkalmazott oktatási, pedagógiai módszerek megismerésére és terjesztésére. Javítsák a kommunikációt a tanulók szüleivel gyermekeik fejlődéséről. Az intézmény tárgyi feltételeinek javítása érdekében növelje pályázati aktivitását, hatékonyan kihasználva az e téren adódó lehetőségeiket IMIP Az intézményi minőségirányítási program szakmai tartalmát illetően két részből áll: Minőségpolitika, mely a működés hosszútávra szóló elveit és a megvalósítása vonatkozó elképzeléseket tartalmazza. Minőségfejlesztési rendszer, a működést szabályozó folyamatokat úgy mint: Vezetési Tervezési Ellenőrzési Mérési, értékelési feladatok végrehajtását és annak intézményi, szervezeti kereteit határozza meg

14 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Az intézmény szervezeti felépítése Intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Rövid név: Kádas György Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállás Székhelye: Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky út 37. Tagintézménye: Karcag, Kisújszállási út 45. OM azonosító: Létrehozásának éve: Alapító szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése Fenntartó szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése Felügyeleti szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése illetve Megyei Közgyűlés Elnöke Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal, az intézmény a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, kivéve a Megyei Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott részelőirányzatokat

15 Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési oktatási intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény és gyermekotthon Évfolyamok száma: általános iskola 1-8., szakiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő szakiskola 9-10., 1/11-2/12 1/11-3/13 Felvehető maximális tanulólétszám a székhelyen: általános iskola 75 fő szakiskola 30 fő kollégium 40 fő Felvehető maximális tanulólétszám a karcagi intézményben: általános iskola 45 fő szakiskola 70 fő kollégium 20 fő A karcagi intézményben engedélyezett OKJ-s szakmák: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport népi kézműves Elágazás kosárfonó és fonottbútor-készítő szőnyegszövő 13. Közlekedési szakmacsoport motor-és kerékpárszelő Elágazás kerékpárszerelő

16 20.Mezőgazdaság szakmacsoport Rész-szaképesítés kerti munkás parkgondozó 21. Élelmiszeripar szakmacsoport Rész-szakképesítés mézeskalács-készítő

17 Alaptevékenység leírása (feladatai): Sajátos nevelési igényű: tanulásban akadályozott, értelmében akadályozott, autista gyermekek óvodája és általános iskolája. Napközi foglalkozás biztosítása, készségfejlesztő szakiskolai csoportok működtetése. Tanulók kollégiumi ellátása. Speciális szakiskolai képzés. Szakiskolai tanulók integrált szakképzése: sajátos nevelési igényű, értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók együtt nevelése, oktatása. A készségfejlesztő speciális szakiskolában oktatott nem OKJ-s szakma megnevezése: szakterület: kézműipar, tevékenység: kézi rongyszőnyeg és lábtörlőszövő, a évfolyamon. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként ellátja Jász Nagykun- Szolnok Megye Területén: Pedagógiai szakszolgálati feladata: gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást logopédiai feladatellátás, ennek keretében a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, dislexia megelőzése és javítása a Mezőtúri Kistérség településein Gyógytestnevelés Utazó szakember hálózat működtetése Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladata: gyógypedagógiai szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, elsősorban Jász- Nagykun Szolnok Megye területén és az integrált nevelés- oktatás tekintetében Ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását biztosítja elsősorban a karcagi, tiszafüredi, törökszentmiklósi, mezőtúri kistérség területéről, és ennek érdekében lakásotthonokat, különleges lakásotthonokat működtet. Speciális gyermekotthont működtet a megye területéről bekerülő fiúk számára. Fiatal felnőttek utógondozói ellátása, utógondozói otthon működtetése. A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kiskorú várandós anyák, anyák gyermekükkel történő ellátása a gyermek 3 éves koráig

18 Az intézmény egységei: Kisújszállás óvodai nevelés: az értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek számára általános iskola: tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók eltérő tantervű nevelése, oktatása, autizmussal élő tanulók fejlesztése készségfejlesztő speciális szakiskola: értelmileg akadályozott és autizmussal élő 9-10., osztálya számára (szőnyegszövés, agyagtárgy-készítő szakma) napközi otthonos nevelés diákotthon: családból érkező tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek kollégiuma gyermekotthonok: ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, utógondozottak otthont nyújtó ellátásának biztosítása lakásotthonokban speciális és különleges gyermekotthonokban Karcag általános iskola tanulásban akadályozott tanulók oktatására általános iskolai napközi szakiskola tanulásban akadályozott 9 10., évfolyamon előrehozott szakképzés a tanulásban akadályozott évfolyam tanulószoba évfolyamos tanulóknak diákotthon: családból érkező tanulásban akadályozott és szakiskolai gyermekek kollégiuma 2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk minőségpolitikája a kitűzött céloknak való megfelelést vagyis a folyamatos intézményfejlesztést jelenti. Az iskola dolgozói elkötelezettek a lelkiismeretes minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, innováció, a partnerközpontú működés iránt. Számukra a minőség: Magas szintű szakmai felkészültség

19 Maximális felelősségtudat Megbízhatóság, alaposság Biztonság minden szinten Tolerancia, a másság teljes körű elfogadása és az elfogadtatás segítése A mindennapi munkának az egyenletes minőségi teljesítése 2.3. Minőségügyi alapelveink: Minőségközpontú szemléletmód. Fokozatosság a fejlesztésben. A fejlesztések folyamatosságának fontossága A vezetés minőségalapú elköteleződése. Az alkalmazottak teljeskörű-meggyőzésen, meggyőződésen alapuló-bevonása a minőségügyi tevékenységbe. Partnerközpontúság Folyamatszemlélet 2.4.Jövőkép Váljunk olyan inkluzív közoktatási intézménnyé ahol, az alapító okiratunknak megfelelően hatékonyan neveljük, oktatjuk, segítjük az összes olyan sajátos nevelési igényű gyermeket és tanulót, akinek fejlődése, különnevelt keretek között biztosított. Az EGYMI minőségi szolgáltatásaival, tudjuk segíteni az együttnevelés minden szereplőjét, a tanulókat, pedagógusokat, pedagógiai munkát segítőket és a szülőket. Tudjuk összehangolni a helyi, kistérségi szükségleteket, igényeket a hozzáférhető, minőségi szak- és szakmai szolgáltatások biztosításával Tudjuk működtetni szakmai és szakmaközi kapcsolatokat a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében-oktatásában, fejlesztésében, terápiájában érintett közoktatási intézményekkel és szakmai szervezetekkel (pl. más oktatási intézmények, nevelési tanácsadók, szakértői és rehabilitációs bizottságok stb.), szülőkkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel

20 Legyünk képesek segítő, szolgáltató hálózat kiépítésére, a szolgáltatásaink körének bővítésére, szakmai szolgáltatási feladatok széleskörű felvállalására Az intézmény kiépített partnerkapcsolatai legyenek erősek. Tudjuk biztonságos, ingergazdag, befogadó környezetben, tevékenységközpontú, differenciált, változatos tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazásával fejleszteni, nevelni, oktatni tanulásban akadályozott, értelmileg sérült, halmozottan fogyatékos, autizmussal élő gyerekeket Tudjuk biztosítani speciális autista csoportban, az egyénre szabott, autizmusspecifikus fejlesztés és oktatás minőségi feltételeit az autizmussal élő óvodás, általános iskolás, szakképzésben részt vevő tanulóink számára Találjuk meg a sérült személyiségnek azokat az örömet adó, fejlődési útjait, melyekre ráépülhet a sajátos nevelési igényű tanulóink tehetséggondozása Váljon mindannyiunk érdekévé, (szülő, gyógypedagógus, pedagógiai munkát segítő, együttnevelésben résztvevő minden érintett, fenntartó), hogy a sérült gyermek, fiatal szakmát tanulhasson és a lehető legönállóbb, a társadalom egyenrangú tagjaként élhessen. Kapja meg a szülő azt a lelki és gyakorlati segítséget, amelyre a gyermeke nevelése során szüksége van. Jusson hozzá a gyógypedagógus, pedagógus és a nevelés-oktatásban részt vevő egyéb szakember, mindahhoz az innovatív, speciális szakmai ismeretekhez, amelyet használni tud a gyermekek, tanulók fejlesztésében

21 3. Minőségcélok Az előzőek figyelembevételével fogalmazza meg az intézmény minőségfejlesztési programját, melyben érvényesíti a helyi irányítás elvárásait. Az intézmény vezetése elfogadja és támogatja az intézménynek korábban már megfogalmazott és eredményeket felmutatni képes rendszerfejlesztési elképzeléseit, de szorgalmazza és ösztönzi a minőségfejlesztési rendszer közös továbbfejlesztését. A minőségi célok rendszere a következő: Szervezeti minőségcélok A partneri elégedettség mérésekből és az irányított önértékelésből adódó minőségcélok. Az előző IMIP-ben meghatározott célok fenntartása, folyamatos működtetése. Az ÖMIP elvárásait követő minőségcélok 3.1. Szervezeti minőségcélok Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. Az intézmény tárgy feltételei, infrastruktúrája a napi működést optimálisan szolgálja ki. Az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. Bázisiskolai (EGYMI) programunknak való hatékony szervezeti megfelelés. Alakuljon át olyan modellértékű, képző-szolgáltató gyógypedagógiai forrásközponttá intézményünk, ahol térségi összefogással magas színvonalú, minőségi szakmai-és szakszolgáltatás, szaktanácsadás folyik. Az EGYMI minőségi szolgáltatásaival, járuljon hozzá az inklúzív nevelés megvalósulásához. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését támogató szolgáltatások fejlesztésével hatékonyabban valósuljon meg az inkluzív nevelés a többségi iskolákban

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja Önkormányzati Minőségirányítási Program 1 A testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben