Intézményi MInőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi MInőségirányítási Program"

Átírás

1 Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

2 1. Bevezetés Küldetésnyilatkozat 1.2 Bevezető 1.3 A minőségpolitika megjelenési szintjei Országos minőségpolitika ÖMIP A J-N-SZ Megyei Önkormányzat által megfogalmazott az intézmény rendszerére vonatkozó minőségcélok: A megyei önkormányzat elvárásai A megyei önkormányzat által meghatározott feladatok Intézményi feladatok az elvárások teljesítése érdekében IMIP 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Az intézmény szervezeti felépítése 2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 2.3. Minőségügyi alapelveink: 2.4.Jövőkép 3. Minőségcélok 3.1. Szervezeti minőségcélok 3.2. A partneri elégedettségekből és az irányított önértékelésből adódó minőségi célok: 3.3. IMIP (2004) folyamatosan működtetendő minőségcéljai: 3.4. Az ÖMIP elvárásait követő minőségcélok: 4.Az intézményi minőségfejlesztési rendszer elemei 4.1.Az intézmény működését a PDCA logika alapján végzi 4.2 A PDCA logika érvényesítésének területei 4.3 Folyamatszabályozások A folyamat meghatározása A folyamatok típusai, rendszerük, kölcsönhatásuk A folyamat szabályozása Intézményi folyamatszabályozások 4.4.Az intézmény feladatai az önkormányzati elvárásoknak, az előző programnak és az önértékeléseknek megfelelően 5. Indikátorrendszer 5.1. A rendszer működése 5.2. Az indikátorok tartalmi elemei Nevelő, nevelő-oktató munkával, szakmai munkával kapcsolatos indikátorok Működéssel összefüggő indikátorok A humánerőforrás fejlesztés indikátorai Gyermekvédelem, biztonságos iskola indikátorai Minőségi körök indikátorai 6. Ellenőrzés, értékelés 6.1. Fenntartói ellenőrzés Rendszer ellenőrzés Szakmai ellenőrzés Törvényességi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés 6.2. Belső vezetői ellenőrzés Ellenőrzési területek: Gazdasági részleg A pedagógiai munka ellenőrzése - 2 -

3 Diákotthon ellenőrzése Különleges gyermekotthon, speciális gyermekotthon Lakásotthonok ellenőrzése A gazdálkodási tevékenységgel összefüggő folyamatok szerves részként végzendő ellenőrzési feladatok (karbantartók, takarító személyzet Az iskolában folyó nevelő-oktató munka értékelési rendszere Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formáhiba! A könyvjelző nem létezik. 6.3.A pedagógus teljesítményének értékelése Minőségi részterületek és a minőségi szorzók határértékei 6.4. Az intézményvezetők minőségi munkájának értékelése Az iskolai speciális tevékenységek működtetése 7. Intézményi önértékelési rendszer 7.1.Partnerközpontú működés A partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének rendje A partnerek meghatározása: A partnerek kiválasztásának szempontjai A partnerek vagy képviselőik azonosítása, megismétlődő felmérése A kapcsolattartás formája Alkalmazott módszerek Elfogadási kritériumok meghatározása Adatbázis felülvizsgálata A beérkezett eredmények feldolgozása 7.2.Irányított önértékelés Az eljárás célja és alkalmazási területe Folyamatleírás 8.Humán elemek a rendszerben 8.1.A vezetés elkötelezettsége és felelőssége 8.2. Minőségügyi vezető: 8.3.Minőségügyi irányításból eredő feladataink: 8.4..Munkacsoport (minőségi kör, munkaközösség, team stb.) 9. Az IMIP-el kapcsolatos rendelkezések MELLÉKLETEK - 3 -

4 1. Bevezetés ben az Országgyűlés az oktatás minőségének fejlesztése, színvonalának garantálása érdekében módosította a közoktatási törvényt. Az Oktatási minisztérium akkori minőségfejlesztési politikája három pillérre épült, az állami szerepvállalás erősítésére a finanszírozás terén, a tartalmi szabályozás kerettantervekkel történő kiegészítésére, valamint egy országos értékelési, ellenőrzési, s ennek részeként a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési programra. A közoktatás minőségfejlesztési folyamatában továbblépést jelentett közepén a közoktatási törvény módosítása, amely törvényi erőre emelte a minőségügy kérdéseit és középtávú minőségirányítási programok megalkotásának szükségességét fogalmazta meg az intézményfenntartó önkormányzatok, és az egyes közoktatási intézmények számára. Ezt követően a jogszabályi változások a folyamatos fejlesztést tették szükségessé. Minőségirányítási programunk módosítására így került sor 2008-ban. A 2009-es jogszabályi környezet alakulása az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint ennek végrehajtási rendelete a 138/1992. (X.08.) Korm. rendelet módosításai indokolták a program 2009-es újragondolását. Jelenleg az intézményi klímateszt eredményeit alapul véve, a helyi adottságok, környezeti feltételek és sajátosságok szem előtt tartásával készítettük el az intézmény minőségirányítási program módosítását. A célok ma is ugyanazok. Az oktatás tartalmi korszerűsítése, az iskolaszerkezetben végbemenő változások szabályozása, az oktatás-nevelés összhangjának erősödése, az alkalmazható tudás megszerzése iránti jogos igények kielégítése. A COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítésével és folyamatos fenntartásával időről időre képet kapunk az elvégzett munka eredményeiről, az intézményben működő folyamatok állapotáról az intézményen belüli és azon kívüli, szélesebb társadalmi hatásairól. Az értékelés, a minőségfejlesztés a közoktatás valamennyi szereplőjének érdeke ( állam, fenntartó, pedagógus ). A minőségfejlesztés során kinyílt intézményünk a szülők számára is lehetővé tette és teszi, az intézmény teljesítményének megismerését, igényeik megfogalmazását. A program folyamatos megújulása és működtetése érdekében, az elmúlt évek tapasztalataival gazdagodva készült el az Intézményi Minőségirányítási Program módosítása, bízva abban, hogy az intézmény egészére tervezett fejlesztések megvalósulnak - 4 -

5 1.1 Küldetésnyilatkozat Intézményünket, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthont 1928-ban alapította Kádas György gyógypedagógus. Fenntartónk, felügyeleti szervünk Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése. Az intézmény típusa, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény és gyermekotthon. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek székhelye Kisújszállás városban, tagintézménye Karcag településen található. Intézményünk célja, olyan iskolai légkör megteremtése, melyben minden tanuló jól érzi magát és sikeres. Ha minden gyermek úgy nő fel, hogy érzi, szükség van a benne rejlő értékekre, képes lesz a társadalom hasznos tagjává válni. A gyógypedagógusainkban, pedagógusainkban mindig benne volt a segíteni akarás, a nagyfokú érzékenység a másság elfogadására. Tudjuk és hisszük, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek is képesek örülni, örömet okozni és értéket létrehozni a családjuk és a környezetük számára is. Iskolánk névadója Kádas György gyógypedagógus, méltó példaképe diákjainknak és nevelőtestületünknek. Az ő munkássága iránymutató mindannyiunk számára azért, hogy világunkat több irányból közelítve, a másságot maximálisan elfogadva és segítve végezzük gyógyító, nevelő, oktató munkánkat. Nagy múltú intézményünkben, úgy tudjuk hagyományainkat, értékeinket megőrizni, hogy megújulni képes innovatív munkával, élethosszig tartó tanulással alkalmazkodunk a közoktatási változások, koncepciók kihívásaihoz. Közvetlen és közvetett partnereink igényeit figyelembe véve partnerközpontúan működünk. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer működtetése során feltárt eredményekre, hiányosságokra építve a fenntartó önkormányzattal együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítjuk ki a fejlesztési stratégiánkat

6 1.2 Bevezető A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény ) 85 (7.) 2004-től valamennyi közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat számára kötelezően előírja az önkormányzati minőségirányítási program (ÖMIP) szerinti elkészítését. Az ÖMIP elvárásainak figyelembe vételével az akkor még két intézmény (Kisújszállás, Karcag) intézményi minőségirányítási programot (IMIP) készített. A folyamatos felülvizsgálat és továbbfejlesztés mellett a két intézmény egyesülésével szükségessé vált 2007 július 1-ével a minőségfejlesztési rendszer újragondolása és átdolgozása, hogy elősegítse a közoktatás feladatainak hatékony, törvényes, szakszerű, célirányos működését, a közoktatási feladatok megvalósításának folyamatos fejlesztését a partnerek igényeinek, elvárásainak megfelelően. A közoktatási törvény változásai miatt (kiemelten a program jogi hátterét adó bekezdésére) új elemekkel kellett kiegészíteni az IMIP-et 2009-ben. Ezek a következők: Vezetők teljesítményértékelése Pedagógusok teljesítményértékelése A teljes körű intézményi önértékelés rendszere Országos mérés, értékelés, eredményei/kezelése A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törvényi előírásoknak megfelelően az új megyei közoktatási Fejlesztési Tervvel ( ) összhangban lévő új az intézményrendszert átfogó minőségirányítási programot fogadott el 199/2008. (XII.12.) számú határozattal. Elrendelte, hogy a közoktatási intézmények vizsgálják felül az intézményi minőségirányítási programot és jóváhagyásra nyújtsák be 2009 április 30-ig a megyei közgyűlés elnökéhez

7 1.3 A minőségpolitika megjelenési szintjei A minőségpolitika, mint általános elv három szinten jelenik meg a közoktatási törvényben Országos minőségpolitika Szabályozza a minőségpolitikai feladatok ellátásának rendjét A minőségpolitika rendszerének kiépítéséhez, működéséhez szükséges országos szolgáltató rendszer létrehozását és működtetését ÖMIP Az önkormányzati minőségirányítási program a közoktatási rendszer egészére, és intézményenként meghatározza a fenntartó elvárásait, a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatokat, a közoktatás rendszerének és közoktatást érintő más ágazatokkal való-gyermek és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munka-erőgazdálkodás, közművelődés, egészségügyikapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét illetve indikátor rendszerét A JNSZ Megyei Önkormányzat által megfogalmazott az intézmény rendszerére vonatkozó minőségcélok: Az intézményekben a tartalmi fejlesztések során a minőség elvű nevelés-oktatás megvalósítása A demográfiai változások figyelembevételével hatékony intézményrendszer működtetése A kompetencia alapú nevelés-oktatás elterjesztése Esélyteremtés, esélyegyenlőtlenségek mérséklése valamennyi közoktatási intézményekben - 7 -

8 A biztonságos intézményi működés megvalósítása, a bűnmegelőzési programok széles körű alkalmazása A roma gyermekek/tanulók intézményi szegregációjának, lemorzsolódásának csökkentése. Cigány kisebbségi oktatás, cigány népismeret oktatás keretében kisebbségi kulturális tevékenység biztosítása. A középfokú iskolákban a tanulói létszám stabilizálása, térségi vonzások megőrzése A szakképzésben a munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzések fejlesztése Az enyhe értelmi fogyatékosok, érzékszervi fogyatékosok és halmozottan sérült fiatalok, valamint a középfokú iskolákból lemorzsolódott, vagy felzárkóztató oktatásban részt vevő fiatalok részére a szakma tanulás lehetőségének megteremtése A gyógypedagógiai intézmények szakképző évfolyamain ép értelmű, sajátos nevelési igényű tanulók szakmaszerzési lehetőségeinek bevezetése A gyógypedagógiai ellátás magas színvonalú biztosítása Szakszolgálati feladatellátás komplex fejlesztése, a diagnosztikai és ellátórendszer bővítése, a hiányzó ellátási formák kialakítása: a súlyos magatartási beilleszkedési zavarral, hiperkinetikus szindrómával küzdő gyermekek elhelyezésének megoldása a fejlesztő iskolai oktatás bővítése. A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztésének segítése, adekvát pedagógus továbbképző tanfolyamok ajánlásával, tantárgyi, neveltségi, szervezeti mérések szorgalmazásával, fejlesztési javaslatok megfogalmazásával, módszertani kultúra bővítésének támogatásával, hálózatok építésével, horizontális tanulás biztosításával A megyei önkormányzat elvárásai Általános elvárások: A hatályos jogszabályoknak és a fenntartói utasításoknak megfelelő működés, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, a tervezés szerepének erősítése A tanulócsoportok indítására megállapított létszámhatárok és óraszámok betartása - 8 -

9 A nevelési-oktatási tevékenység költséghatékony megszervezése, a költségtakarékos gazdálkodás A magas színvonalú, minőségelvű szakmai munka, stabil, innovatív tantestületek működése, a gyermeki és tanulói jogok érvényesülésének biztosítása a nevelés és oktatás teljes folyamatában A szülők tanulók korrekt tájékoztatása az intézmények által nyújtott szolgáltatásról Minden rászoruló gyermek/tanuló számára segítségnyújtás a mentális problémák kezeléséhez, az alapfokú oktatás befejezéséhez, illetve a középfokú oktatásban és a szakképzésbe bekapcsolódáshoz Hatékony együttműködés erősítése az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között a hátránykompenzációban, és a prevenciós munkában A szakszolgálatok a legújabb vizsgáló módszerek alapján végezzék diagnosztikai tevékenységüket, a gyermek/tanuló sorsát meghatározó döntéseiknél maximális körültekintéssel járjanak el. A pedagógiai szakmai szolgáltatás lássa el a megyében fenntartója kötelező feladatait térítésmentes csökkentett díjas szolgáltatásaival segítse a megye valamennyi fenntartóját és intézményét közoktatási feladatainak szakszerű, hatékony ellátásában. Az intézmény minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó elvárások Az ÖMIP módosításaira épülően minden intézmény dolgozza át intézményi minőségirányítási programját. Az intézményre a minőségelvű partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmény minőségirányítási programja, minőségfejlesztési rendszere. Az intézmény folyamatosan, rendszeresen vizsgálja felül hosszú távra vonatkozó elveit és értékelje azok megvalósítását. Azonosítsa, működtesse és folyamatosan fejlessze az intézmény belső működését meghatározó folyamatait ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását

10 Saját szabályozásának megfelelően lássa el a vezetői ellenőrzés és értékelés feladatait, végezze a partneri igény és elégedettségmérést abból határozzon meg fejlesztési feladatokat, készítsen intézkedési terveket és értékelje azok megvalósítását Működtesse a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, szükség szerint módosítsa azt. Működtesse az intézmény önértékelési rendszerét, tegyen intézkedéseket működés javítására, valamint, a folyamatos fejlesztés megvalósítására. A fenntartót évente tájékoztassa az intézményi minőségirányítási program időarányos teljesítéséről, a fejlesztési elképzelésekről. A kompetencia alapú nevelés oktatás módszereinek bevezetése, az országos kompetencia mérés eredményeinek felhasználásával az eredményességét növelő intézkedések megvalósítása A megyei önkormányzat által meghatározott feladatok Az ÖMIP-ben a feladatok meghatározásának a felépítése a következő: Általános feladatok (PP, iskolai szocializáció, esélyegyenlőség, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, habilitáció, rehabilitáció, fejlesztő iskolai oktatás, különböző szolgáltatások, gyermek és ifjúságvédelem). Óvodai ellátás (esélyegyenlőség biztosítása, egyéni adottságukra épített pedagógia, kommunikációs képességek fejlesztése, anyanyelvi nevelés). Alapfokú nevelés-oktatás 5-8. évfolyamon (alapkészségek, kommunikációs készségek fejlesztése, korszerű nyelvi és informatikai ismeretek, felkészítés a középfokú továbbtanulásra, HH-s tanulók segítése, az eltérő szociokultúrális háttérből eredő hátrányok csökkentése). Középfokú nevelés oktatás (a tanulók felkészítése a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, kommunikációs készségek fejlesztése, korszerű idegen nyelvi és informatikai oktatás, támogatás az álláskeresésben, nyelvoktatás kiterjesztése a szakképző évfolyamon, Arany János tehetséggondozó Program, tanulási kudarcok csökkentése, tehetség támogatása, cigány fiatalok integrációs törekvéseinek

11 támogatása, magyarságtudat, európaiság erősítése, prevenciós programok, egészséges életmódra nevelés, gyógytestnevelés biztosítása) Kollégiumi nevelés (az iskolai felkészülés biztosítása, a személyiség fejlődés elősegítése a nevelési program folyamatos figyelemmel kísérése, kollégiumi csoportok, kollégiumi körök kulturális és sporttevékenység biztosítsa, fejlesztés, komfortosság növelése). Pedagógiai szakszolgálati ellátás (pedagógiai szakszolgálati intézményegységek működtetése, pedagógiai szakszolgálati tevékenységek bővítése, szakemberek felkészítése, utazótanári hálózat, szülők és a pedagógusok segítése, tájékoztatás vizsgálatok fejlesztések biztosítása, nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás biztosítása az ellátatlan településeken, szakszolgálati egységek szakmai koordinálása gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység segítése). Pedagógiai szakmai szolgáltatás (pedagógiai értékelés, szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pályaválasztás, tanuló tájékoztató-, tanácsadó szolgálat, minőség fejlesztés, nemzeti, etnikai kisebbség integrációja). Gyógypedagógiai ellátás: A többi gyermekkel együtt nem nevelhető enyhe-és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése A többi tanulóval együtt nem oktatható enyhe-és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése-oktatása A többi tanulóval együtt nem oktatható enyhe-és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása. Az ép értelmű, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók szakiskolai oktatása. A többi gyermekkel/tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható autista gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai nevelése-oktatása. Utazótanári hálózat működtetése, a korai fejlesztés, az SNI-s gyermekek/ tanulók ellátására. A súlyosan, vagy halmozottan sérült gyermekek korai gondozása

12 Súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztő iskolai oktatása a tankötelezettség teljesítésére. Fejlesztő felkészítés a képzési kötelezettség teljesítésének biztosítására. A fogyatékosság típusa és mértéke szerinti egyéni bánásmód biztosítása a komplex diagnosztikára alapozott fejlesztő rendszerek összehangolásával Intézményi feladatok az elvárások teljesítése érdekében A Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő közoktatási intézményrendszert a megyei ellátás érdekében és a megjelenő szolgáltatási igény függvényében folyamatosan, hosszútávon fenn kívánja tartani Ennek érdekében az alábbi feladatokat fogalmazza meg intézményünk Kádas György Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon számára. Fordítsanak kiemelt figyelmet a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására, a gyermekek/tanulók fejlesztésére. Javítsák az értelmében akadályozott, autista gyermekek óvodáztatásának arányát. A tanulók pedagógiai fejlesztésével érjék el, hogy az iskola végzős tanulói fogyatékossági szintjükhöz mérten képesek legyenek a saját maguk ellátására, munkavállalásra. Az illetékes gyermek-és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolatok fejlesztésével segítsék elő a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák feltárását, majd megoldását. A szakiskolai képzési profil munkaerő-piaci igényekhez igazításával, a választék lehetséges bővítésével javítsák az iskolából kikerülő fiatalok önálló minél színvonalasabb életkezdését. Emeljék az integrált szakképzésben résztvevő szakiskolai tanulók arányát a sajátos nevelési igényű(enyhe értelmi fogyatékos), a megismerő funkciók, vagy a

13 viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók körében. Hosszú távon, szakképző évfolyamokon ép értelmű, sajátos nevelési igényű tanulók számára alakítsák ki és biztosítsák a szakmaszerzés feltételeit és lehetőségeit. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként fordítsanak nagy figyelmet az álltaluk alkalmazott oktatási, pedagógiai módszerek megismerésére és terjesztésére. Javítsák a kommunikációt a tanulók szüleivel gyermekeik fejlődéséről. Az intézmény tárgyi feltételeinek javítása érdekében növelje pályázati aktivitását, hatékonyan kihasználva az e téren adódó lehetőségeiket IMIP Az intézményi minőségirányítási program szakmai tartalmát illetően két részből áll: Minőségpolitika, mely a működés hosszútávra szóló elveit és a megvalósítása vonatkozó elképzeléseket tartalmazza. Minőségfejlesztési rendszer, a működést szabályozó folyamatokat úgy mint: Vezetési Tervezési Ellenőrzési Mérési, értékelési feladatok végrehajtását és annak intézményi, szervezeti kereteit határozza meg

14 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Az intézmény szervezeti felépítése Intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Rövid név: Kádas György Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállás Székhelye: Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky út 37. Tagintézménye: Karcag, Kisújszállási út 45. OM azonosító: Létrehozásának éve: Alapító szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése Fenntartó szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése Felügyeleti szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése illetve Megyei Közgyűlés Elnöke Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal, az intézmény a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, kivéve a Megyei Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott részelőirányzatokat

15 Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési oktatási intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény és gyermekotthon Évfolyamok száma: általános iskola 1-8., szakiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő szakiskola 9-10., 1/11-2/12 1/11-3/13 Felvehető maximális tanulólétszám a székhelyen: általános iskola 75 fő szakiskola 30 fő kollégium 40 fő Felvehető maximális tanulólétszám a karcagi intézményben: általános iskola 45 fő szakiskola 70 fő kollégium 20 fő A karcagi intézményben engedélyezett OKJ-s szakmák: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport népi kézműves Elágazás kosárfonó és fonottbútor-készítő szőnyegszövő 13. Közlekedési szakmacsoport motor-és kerékpárszelő Elágazás kerékpárszerelő

16 20.Mezőgazdaság szakmacsoport Rész-szaképesítés kerti munkás parkgondozó 21. Élelmiszeripar szakmacsoport Rész-szakképesítés mézeskalács-készítő

17 Alaptevékenység leírása (feladatai): Sajátos nevelési igényű: tanulásban akadályozott, értelmében akadályozott, autista gyermekek óvodája és általános iskolája. Napközi foglalkozás biztosítása, készségfejlesztő szakiskolai csoportok működtetése. Tanulók kollégiumi ellátása. Speciális szakiskolai képzés. Szakiskolai tanulók integrált szakképzése: sajátos nevelési igényű, értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók együtt nevelése, oktatása. A készségfejlesztő speciális szakiskolában oktatott nem OKJ-s szakma megnevezése: szakterület: kézműipar, tevékenység: kézi rongyszőnyeg és lábtörlőszövő, a évfolyamon. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként ellátja Jász Nagykun- Szolnok Megye Területén: Pedagógiai szakszolgálati feladata: gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást logopédiai feladatellátás, ennek keretében a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, dislexia megelőzése és javítása a Mezőtúri Kistérség településein Gyógytestnevelés Utazó szakember hálózat működtetése Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladata: gyógypedagógiai szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, elsősorban Jász- Nagykun Szolnok Megye területén és az integrált nevelés- oktatás tekintetében Ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását biztosítja elsősorban a karcagi, tiszafüredi, törökszentmiklósi, mezőtúri kistérség területéről, és ennek érdekében lakásotthonokat, különleges lakásotthonokat működtet. Speciális gyermekotthont működtet a megye területéről bekerülő fiúk számára. Fiatal felnőttek utógondozói ellátása, utógondozói otthon működtetése. A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kiskorú várandós anyák, anyák gyermekükkel történő ellátása a gyermek 3 éves koráig

18 Az intézmény egységei: Kisújszállás óvodai nevelés: az értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek számára általános iskola: tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók eltérő tantervű nevelése, oktatása, autizmussal élő tanulók fejlesztése készségfejlesztő speciális szakiskola: értelmileg akadályozott és autizmussal élő 9-10., osztálya számára (szőnyegszövés, agyagtárgy-készítő szakma) napközi otthonos nevelés diákotthon: családból érkező tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek kollégiuma gyermekotthonok: ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, utógondozottak otthont nyújtó ellátásának biztosítása lakásotthonokban speciális és különleges gyermekotthonokban Karcag általános iskola tanulásban akadályozott tanulók oktatására általános iskolai napközi szakiskola tanulásban akadályozott 9 10., évfolyamon előrehozott szakképzés a tanulásban akadályozott évfolyam tanulószoba évfolyamos tanulóknak diákotthon: családból érkező tanulásban akadályozott és szakiskolai gyermekek kollégiuma 2.2. Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk minőségpolitikája a kitűzött céloknak való megfelelést vagyis a folyamatos intézményfejlesztést jelenti. Az iskola dolgozói elkötelezettek a lelkiismeretes minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, innováció, a partnerközpontú működés iránt. Számukra a minőség: Magas szintű szakmai felkészültség

19 Maximális felelősségtudat Megbízhatóság, alaposság Biztonság minden szinten Tolerancia, a másság teljes körű elfogadása és az elfogadtatás segítése A mindennapi munkának az egyenletes minőségi teljesítése 2.3. Minőségügyi alapelveink: Minőségközpontú szemléletmód. Fokozatosság a fejlesztésben. A fejlesztések folyamatosságának fontossága A vezetés minőségalapú elköteleződése. Az alkalmazottak teljeskörű-meggyőzésen, meggyőződésen alapuló-bevonása a minőségügyi tevékenységbe. Partnerközpontúság Folyamatszemlélet 2.4.Jövőkép Váljunk olyan inkluzív közoktatási intézménnyé ahol, az alapító okiratunknak megfelelően hatékonyan neveljük, oktatjuk, segítjük az összes olyan sajátos nevelési igényű gyermeket és tanulót, akinek fejlődése, különnevelt keretek között biztosított. Az EGYMI minőségi szolgáltatásaival, tudjuk segíteni az együttnevelés minden szereplőjét, a tanulókat, pedagógusokat, pedagógiai munkát segítőket és a szülőket. Tudjuk összehangolni a helyi, kistérségi szükségleteket, igényeket a hozzáférhető, minőségi szak- és szakmai szolgáltatások biztosításával Tudjuk működtetni szakmai és szakmaközi kapcsolatokat a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében-oktatásában, fejlesztésében, terápiájában érintett közoktatási intézményekkel és szakmai szervezetekkel (pl. más oktatási intézmények, nevelési tanácsadók, szakértői és rehabilitációs bizottságok stb.), szülőkkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel

20 Legyünk képesek segítő, szolgáltató hálózat kiépítésére, a szolgáltatásaink körének bővítésére, szakmai szolgáltatási feladatok széleskörű felvállalására Az intézmény kiépített partnerkapcsolatai legyenek erősek. Tudjuk biztonságos, ingergazdag, befogadó környezetben, tevékenységközpontú, differenciált, változatos tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazásával fejleszteni, nevelni, oktatni tanulásban akadályozott, értelmileg sérült, halmozottan fogyatékos, autizmussal élő gyerekeket Tudjuk biztosítani speciális autista csoportban, az egyénre szabott, autizmusspecifikus fejlesztés és oktatás minőségi feltételeit az autizmussal élő óvodás, általános iskolás, szakképzésben részt vevő tanulóink számára Találjuk meg a sérült személyiségnek azokat az örömet adó, fejlődési útjait, melyekre ráépülhet a sajátos nevelési igényű tanulóink tehetséggondozása Váljon mindannyiunk érdekévé, (szülő, gyógypedagógus, pedagógiai munkát segítő, együttnevelésben résztvevő minden érintett, fenntartó), hogy a sérült gyermek, fiatal szakmát tanulhasson és a lehető legönállóbb, a társadalom egyenrangú tagjaként élhessen. Kapja meg a szülő azt a lelki és gyakorlati segítséget, amelyre a gyermeke nevelése során szüksége van. Jusson hozzá a gyógypedagógus, pedagógus és a nevelés-oktatásban részt vevő egyéb szakember, mindahhoz az innovatív, speciális szakmai ismeretekhez, amelyet használni tud a gyermekek, tanulók fejlesztésében

21 3. Minőségcélok Az előzőek figyelembevételével fogalmazza meg az intézmény minőségfejlesztési programját, melyben érvényesíti a helyi irányítás elvárásait. Az intézmény vezetése elfogadja és támogatja az intézménynek korábban már megfogalmazott és eredményeket felmutatni képes rendszerfejlesztési elképzeléseit, de szorgalmazza és ösztönzi a minőségfejlesztési rendszer közös továbbfejlesztését. A minőségi célok rendszere a következő: Szervezeti minőségcélok A partneri elégedettség mérésekből és az irányított önértékelésből adódó minőségcélok. Az előző IMIP-ben meghatározott célok fenntartása, folyamatos működtetése. Az ÖMIP elvárásait követő minőségcélok 3.1. Szervezeti minőségcélok Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. Az intézmény tárgy feltételei, infrastruktúrája a napi működést optimálisan szolgálja ki. Az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. Bázisiskolai (EGYMI) programunknak való hatékony szervezeti megfelelés. Alakuljon át olyan modellértékű, képző-szolgáltató gyógypedagógiai forrásközponttá intézményünk, ahol térségi összefogással magas színvonalú, minőségi szakmai-és szakszolgáltatás, szaktanácsadás folyik. Az EGYMI minőségi szolgáltatásaival, járuljon hozzá az inklúzív nevelés megvalósulásához. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését támogató szolgáltatások fejlesztésével hatékonyabban valósuljon meg az inkluzív nevelés a többségi iskolákban

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 2. FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA... 4 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA...

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ Tartalomjegyzék: Hiba!

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben