A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki"

Átírás

1 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. -ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 163. (1) bek. c) pont d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; III. Rész VII. fejezet e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt ának (5) bekezdésére vagy ának (2) bekezdésére vagy ának (3) bekezdésére]; ,- HUF f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; Kötelező g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 2009/03/23 (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 1/ Az ajánlatkérő a hirdetmény szerkesztési díját a jelen feladástól számított 3 munkanapon belül okirattal igazolja. 2/ Az ajánlatkérő adószáma: melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AJÁNLATI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

2 Hivatalos név: Jászkun Volán Zrt. Postai cím: Nagysándor J. út 24. Város/Község Szolnok Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Helyközi Személyszállítási Üzletág Menkó Mihály üzletág igazgató III. emelet Telefon: 06-56/ Fax: 06-56/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Korszerű elektronikus jegy- és bérletrendszer. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) (a) Építési beruházás [ ] (b) Árubeszerzés [x] (c) Szolgáltatás [ ] Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] [ ] [ ] Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb [x] [ ] [ ] [ ] [ ] Szolgáltatási kategória száma (Az szolgáltatási kategóriát lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

3 A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye Az ajánlatkérő székhelye. A teljesítés helye NUTS-kód NUTS-kód HU322 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) A keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma A keretmegállapodás időtartama (adott esetben) Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya Szállítási szerződés korszerű, elektronikus jegy- és bérletrendszer (utastájékoztató, forgalomirányító, jegyértékesítő és bevétel elszámoltató rendszer) szállítása, telepítése és üzembe helyezése tárgyában. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg): csak egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ] II.1.9) Elfogadhatóak-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) Korszerű, elektronikus jegy- és bérletrendszer (utastájékoztató, forgalomirányító, jegyértékesítő és bevétel elszámoltató rendszer) szállítása, telepítése és üzembe helyezése 36 db autóbuszon, az alábbi funkciókkal: Menetjegy és bérletjegy kiadás: Papír alapú menetjegy és bérletjegy értékesítése az autóbuszokon és a bérletpénztárakban Vonal, vonalvezetés, járat, részjárat azonosítás szerinti adatkezelés, adattárolás Menetjegy és bérletjegy kiadás vonal, vonalvezetés, járat, részjáratra megállótól megállóig Átszálló menetjegy és bérletjegy kiadás biztosítása kettő vagy több vonal azonos megállóknál

4 jegykiadási adatkezelés szempontból történő összekapcsolásával Jegyértékesítési adatok adatvesztés nélküli kezelése, tárolása Szerkeszthető bérletjegy nyomtatási kép Elektronikus bérletjegy értékesítése az autóbuszokon és a bérletpénztárakban Az ELEKTRA Hungária rendszer kártyáinak kezelése Nyugta, és egyszerűsített számla kiállítása, Buszvezetők pénzügyi elszámoltatása Pénzforgalmi adatok vezeték nélküli átvitele Utas-tájékoztatás: Utas-tájékoztatás a buszokon elhelyezett kijelzőkön Utas-tájékoztatás automatikus hangbemondással Tájékoztatás központi hangbemondással a forgalomirányító központból. Előre programozható hangbemondások A buszok várható érkezési idejének kijelzése a megállókban elhelyezett kijelzőkön Utas-tájékoztatás az Interneten Mobiltelefonról elérhető WAP alapú utas tájékoztatás. Reklám, álló és mozgóképek megjelenítése Utas-tájékoztatás az utastérben elhelyezett monitorokon. Reklám anyagok vetítése VGA monitorokon. Reklám anyagok nagysebességű vezeték nélküli letöltése. Jelen közbeszerzési eljárásban nem kell reklámfilm vetítésére alkalmas VGA monitorokat szállítani, azonban a fedélzeti számítógép legyen alkalmas a funkció későbbi megvalósítására. Forgalomirányítás: A buszok földrajzi helyzetének valós idejű megjelenítése térképen A buszok késésének, sietésének jelzése a forgalomirányítók számára A busz késésének vagy sietésének kijelzése a buszvezető számára Vezénylés, utasítás továbbítása a buszra a buszvezető számára. Beszédkapcsolat a forgalomirányító és a buszvezető között. Vészjelzés, behallgatás rejtett mikrofonnal vészjelzés esetén. Figyelmeztetés veszélyes útkereszteződések, vasúti átjárók előtt. Automatikus menetlevél készítés. Teljesítmény elszámolás: Buszvezető és jegyellenőrök azonosítása proximity kártyaval. Munkaidő nyilvántartás, beléptetés - kiléptetés a járművön. Jegyellenőrök mozgásának követése, naplózása. Vezénylés-menetlevél terv-tény összehasonlítás. Futott kilométer számítás. Elfogyasztott üzemanyag értékelése Túlfogyasztó járművek listája Adatbázis karbantartás, vezeték nélküli adat és hangletöltés: A buszvezetők (név, PIN-kód, kártyakód stb.) nyilvántartása, karbantartása A vonali adatok karbantartása (vonal, vonalvezetés, járat, részjárat, megálló adatok) A díjszabási táblázatok karbantartása (menetjegy és bérletjegy fajták, díjszámítási km adatok) Közlekedési jel naptár kezelése ÁFA adatok kezelése Az euró bevezetéséhez kapcsolódó adatok kezelése Az utas-tájékoztató rendszer adatbázisának és hanganyagának karbantartása Vezeték nélküli adatletöltés Táblaképek szerkesztése és vezeték nélküli letöltése

5 Rendkívüli események gyors kezelése, balesetek, csőtörések, útfelbontások esetén Gyors vezeték nélküli hang és adatletöltés a járművek utas-tájékoztató rendszerébe Terelő utak, forgalmi változások gyors kezelése, az utasok azonnali tájékoztatása Archiválás és adatbányászat: A járművekről beérkező pénzforgalmi adatok feldolgozása A kedvezményekhez OEP-szelvényekhez kapcsolódó információk legyűjtése Elszámolások készítése. Vezetői információk, kimutatások, statisztikák, eredményességi vizsgálatok Vonal, vonalvezetés, járat, részjárat szintű eredmény kimutatás Térképes járműférőhely és utas áramlás térbeni és időbeni grafikus ábrázolása Események naplózása és archiválása Elmúlt események visszajátszása Utas reklamációk kezelése Utazási szokások elemzése Menetrend tervezés támogatása Új menetrend vizsgálata, elemzése Túlfogyasztó járművek, túlfogyasztó buszvezetők listázása A fedélzeti számítógép elvárt funkciói: Papír alapú, menetjegy és bérletjegy értékesítése a buszokon Vonal, vonalvezetés, járat, részjárat azonosítás szerinti adatkezelés, adattárolás Menetjegy és bérletjegy kiadás vonal, vonalvezetés, járat, részjáratra megállótól megállóig Átszálló menetjegy és bérletjegy kiadás biztosítása kettő vagy több vonal azonos megállóknál jegykiadási adatkezelés szempontból történő összekapcsolásával Jegyértékesítési adatok adatvesztés nélküli kezelése, tárolása Szerkeszthető menetjegy és bérletjegy nyomtatási kép Elektronikus bérletjegyek kezelése, feltöltése Egyszerűsített számla kiállítása Pénzforgalmi adatok vezeték nélküli átvitele Utas-tájékoztatás az utastérben elhelyezett kijelzőkön Hangos utas tájékoztatás, zajszint függő automatikus hangerőszabályzás A forgalomirányító hangjának bekapcsolása az utas-tájékoztató rendszerre Rendkívüli közlemények gyors letöltése és lejátszása Földrajzi helyzet-meghatározás, pozíció adatok küldése a forgalomirányítás számára Figyelmeztetés veszélyes útkereszteződések, vasúti átjárók előtt. Buszvezető és jegyellenőr azonosítása Késés vagy sietés kijelzése a gépjárművetető számára Fordakezelés Szöveges üzenetek fogadása és megjelenítése Előre kódolt üzenetek küldése és fogadása Szükség szerint képernyőre hívható előre rögzített szöveges és képi útmutató buszvezetői munka támogatására (karbantartása vezeték nélküli átvitellel) Analóg és digitális jelek mérése és átvitele Interfész biztosítása a jármű diagnosztikai rendszeréhez Interfész biztosítása VGA monitoron vetíthető reklámfilmek letöltéséhez Interfész biztosítása infravörös érzékelős utasszámlálóhoz Hanganyag és adatbázis távoli letöltése, karbantartása Beszédkapcsolat a forgalomirányító és a buszvezető között Vészjelzés, behallgatás rejtett mikrofonnal Másodpercenkénti adatrögzítés, (fekete doboz funkció). A rendszerrel szemben támasztott további követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

6 II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Az ajánlatkérő a jelen eljárás útján beszerezni kívánt rendszerhez illeszkedő további 10 db mobil, autóbuszra szerelhető pénztárgép beszerzése tekintetében vételi joggal kíván élni, a II.2.1) pontban meghatározott funkciókkal, a szerződés hatályba lépésétől számított 1 évig. Az ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott mennyiség egy részére vonatkozóan is jogosult gyakorolni vételi jogát. A vételi jogra egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 12 VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapokban: és/vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés: 2009/06/15 (év/hó/nap) Befejezés 2009/11/30 (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A szerződésben az ajánlatkérő teljes körű jótállási kötelezettséget ír elő, továbbá teljesítési biztosítékot köt ki a késedelmes teljesítés, illetve a teljesítés elmaradása esetére. Valamennyi biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott módokon. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a szerződésszerű teljesítést követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla alapján, átutalással egyenlíti ki. A kifizetés a Kbt (1) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján, a teljesítéstől számított 60 napon belül történik. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása:

7 III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: -Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy a Kbt. 66. (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok állnak fenn. -Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjainak hatálya alatt áll. A Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjainak hatálya alá tartozás kizárást von maga után. Igazolási módok: -A Kbt ának megfelelően, a 63. -ában foglaltak szerint: --Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. --Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak igazolnia kell, hogy a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. -A Kbt. 66. (2) bekezdése és a 67. (4) bekezdése szerinti szervezetnek a Kbt. 63. (7) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. -Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjai által megjelölt kizáró okok hatálya alá. Az igazolásokat, nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell: a) a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebben valamennyi általa vezetett számláról kiállított, eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal: -a számla megnyitásának időpontja, -a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónap időtartamban a számlán volt-e sorban állás, ha igen, milyen időtartamban; b) a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján a pénzügyileg lezárt utolsó három üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót egyszerű másolatban, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja ennek közzétételét (amennyiben nem írja elő, úgy ilyen tartalmú nyilatkozatot kell csatolni); Az alkalmasság minimumkövetelménye (i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha az ő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha a) bármely pénzintézeti számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban; b) mérleg szerinti eredménye a pénzügyileg lezárt utolsó három üzleti év bármelyikében negatív volt; c) az előző három évre vonatkozóan a teljes forgalma évenkénti átlagban kevesebb, mint nettó 100 millió Ft, illetve a közbeszerzés tárgya (GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányítási rendszerek szállítása, telepítése) szerinti forgalma (nettó árbevétele) évenkénti átlagban kevesebb, mint 30 millió Ft.

8 c) A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának (GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányítási rendszerek szállítása, telepítése) forgalmáról szóló eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell: a) a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja alapján a tárgyévet megelőző három évben ( , 2008.) teljesített, legjelentősebb szállításainak ismertetését (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). Az ismertetési kötelezettségnek a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat vagy - az ott meghatározott esetben - igazolás csatolásával kell eleget tenni; b)a Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru (a szállítani kívánt rendszer) leírását és fényképét. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? igen [ ] nem [x] A fenti alkalmassági feltételeknek az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója külön-külön kell, hogy megfeleljen. Az alkalmasság minimumkövetelménye (i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha ő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a)nem rendelkezik a vizsgált években ( 2006, 2007, 2008) összesen legalább nettó 100 millió Ft értékben teljesített, a közbeszerzés tárgya (GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányítási rendszerek szállítása, telepítése) szerinti referenciával: b)nem rendelkezik a beszerzendő áru (a szállítani kívánt rendszer) leírásával és fényképével. A fenti alkalmassági feltételeknek az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója együttesen is megfelelhetnek. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ] IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája

9 Nyílt [x] Meghívásos [ ] Tárgyalásos [ ] Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás során (tárgyalásos eljárás) Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [ ] az alábbiakban megadott részszempontok alapján (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám 1. 1.Műszaki Tartalom Fedélzeti hardver rendszerek műszaki kialakítása Elektronikus bérletek és elektronikus menetjegyek kezelésének támogatottsága A menetjegy és és bérletértékesítés hatékonysága A fedélzeti számítógép különleges üzemelési körülményeknek megfelelő kialakítása Információk szolgáltatása funkció hatékonysága A forgalomirányítási funkció hatékonysága Terv-tény összehasonlítás hatékonysága Elmúlt események visszakeresése, visszajátszása funkció hatékonysága Adatbányászat, egyedi kimutatások készítésének hatékonysága A dinamikus megállóhelyi utas tájékoztatás támogatása Valós idejű internetes utas tájékoztatás minősége A buszfedélzeti utas tájékoztatás minősége 2

10 2. A rendszer fejleszthetősége, integrálhatósága, más rendszerekhez való 14. kapcsolódása A rendszer komlexitása A rendszer integrálhatósága, a DIFER rendszerrel való szoros 16. együttműködés A rendszer más rendszerekhez való kapcsolhatósága Az intermodalitás, a helyi és a helyközi rendszer közötti átjárhatóság 18. támogatottsága Ajánlati ár (HUF) Alapmennyiségre számított ajánlati ár Opcionális mennyiségre számított ajánlati ár Üzemeltetési költség 60 hónapra számítva (HUF) Jótállás időtartama (hónap) Járműveken elhelyezett eszközökre (legalább 12 hónap) A renszer egyéb elemeire (legalább 12 hónap) A rendszer működésének támogátása Hibaelhárítás megkezdésének ideje (legfeljebb 48 órán belül) Hot-line help desk (legalább heti 40 óra) 1 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (adott esetben) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén: Időszakos előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] A hirdetmény száma a KÉ-ben: Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] A hirdetmény száma a KÉ-ben: IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránti kérelem benyújtásának határideje Dátum: 2009/05/07 (év/hó/nap) Időpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációkért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): ,- + ÁFA Pénznem: HUF A fizetés módja és feltételei: A dokumentáció ellenértéke az ajánlatkérő számú

11 bankszámlájára történő átutalással teljesíthető. Az átutalási megbízás közlemény rovatában meg kell jelölni a jelen közbeszerzés tárgyát. IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő Dátum: 2009/05/07 (év/hó/nap) Időpont: óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás esetén ) Dátum: (év/hó/nap ) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap) VAGY: Időtartam hónap(ok)ban: és/vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/05/07 (év/hó/nap) Időpont: óra Helyszín: Az ajánlatkérő Szolnok, Nagysándor József út 24. alatti székhelye (III. emelet 302. számú szoba). Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében felsorolt személyek lehetnek jelen. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: ÉAOP-3.1.4/B Korszerű jegy- és bérletrendszer kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megye közösségi közlekedésében. VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírására kerülő tartalmi elemeinek módosítását.

12 A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre Teljes körű. VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja május óra. VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja május óra. VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: (év/hó/nap) Időpont: Helyszín: A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) VI ) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen [x] nem [ ] VI ) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk A dokumentáció átvehető előzetes telefonos bejelentés alapján személyesen vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-11:00 óra között (az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között) az I) és a IV.3.8) pontban meghatározott helyen. Az ellenérték megfizetését igazoló okirattal felszerelt írásbeli megkeresés esetén az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. (4) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevő által megadott címre. VI ) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa VI ) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja avi ) szerinti ponthatárok közötti pontszámot Az ajánlatkérő a módszereket az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása [KÉ. 139/2008. szám ( )] alapján határozta meg, részszempontonként, az alábbiak szerint: 1. relatív, sorba rendezés 2. relatív, sorba rendezés 3. relatív, fordított arányosítás 4. relatív, fordított arányosítás 5. relatív, egyenes arányosítás 6. relatív, egyenes arányosítás Az 1-2. részszempontok szerinti értékelést a dokumentációban rögzített, a megajánlások értékelésének, összehasonlításának alapját képező szakmailag megítélhető jellemzők, szempontok szerint szakmai zsűri végzi.

13 VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen [x] nem [ ] b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen [x] nem [ ] VI.3.11.) Egyéb információk: 1) Az ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt borítékban (csomagban) egy eredeti és kettő másolati példányban, példányonként összefűzve, folyamatos oldal-vagy lapszámozással, tartalomjegyzékkel, a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű aláírásával ellátva kell benyújtani. A csomagoláson a következő szöveget kell feltüntetni: "Ajánlat Elektronikus jegy- és bérletrendszer. Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!". Az ajánlat példányain fel kell tüntetni az "eredeti", illetve a "másolat" megjelölést. A példányok közötti bármely eltérés esetén az eredetiként megjelölt példányban foglaltak az irányadók. 2)Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 3) Az ajánlatot és az abban foglalt, az ajánlattevő nevében tett nyilatkozatokat az ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell aláírnia. 4) Az ajánlattevő köteles az ajánlattétel során figyelembe venni a jelen ajánlati felhívás mellett a dokumentáció és szerződéstervezet, valamint a Kbt. rendelkezéseit is! 5)A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges postai elirányításából, elveszéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 6)Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 7)Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta jelen felhívás III.2.2 pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzintézeti nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzintézeti számlát nem vezet. A pénzintézeti igazolások a különböző banki gyakorlatnak megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére. 8) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzési eljárási dokumentációban szereplő vállalkozási szerződés tervezet tartalmát elfogadja. Ajánlattevő véleményeltérést nem fűzhet a dokumentáció részét képező vállalkozási szerződéshez. 9)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó alábbi okiratait: -az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebben kiállított cégkivonatot (hiteles másolatban); -az ajánlatot aláíró, képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát (hiteles másolatban). 10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részére az APEH által mobil menetjegykiadó pénztárgépre vonatkozó engedélyt, hiteles másolatban. 11) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben nem tartozik e törvény

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben