Utazási Tájékoztató Érvényes: január 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utazási Tájékoztató Érvényes: 2008. január 1-től"

Átírás

1 Utazási Tájékoztató Érvényes: január 1-től 3

2 Szolgáltatói nyilatkozat Az MVK Zrt. közúti közforgalmú autóbusz és villamos közlekedéséről Közszolgáltatási szerződés alapján közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végzünk Miskolc és Felsőzsolca város területén, illetve Felsőzsolca és Miskolc között. Utasaink számára olyan közösségi, menetrendszerű személyközlekedési módot kínálunk, amelyet bárki, az utazási feltételek teljesítése esetén igénybe vehet. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. ezen nyilatkozatában teszi közzé azokat a szolgáltatási jellemzőket, amelyeket az utazóközönség számára kíván biztosítani Miskolc város önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján. A bevezetett minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszer (MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO 14001:2005) segítségével a társaság arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználásával az utazási lehetőségek térbeli és időbeli választékát kínálja az utazás időtartama alatt az utazás körülményeinek lehető legjobb szintjén. Szolgáltatásunk feladata a rendszeres munkába járással, az oktatással, az egészségügyi ellátással, az állampolgári ügyintézéssel, a bevásárlással, a kulturális programokkal, valamint a szabadidő hasznosítással kapcsolatos utazási igények kiszolgálása. 4

3 Közlekedési kötelezettségünknek vis maior esemény beálltakor nem tudunk eleget tenni. (Az esemény ide vonatkozó rendelkezéseit a közszolgáltatási szerződés 15. pontja szabályozza.) Járműveink Járműveink üzem és forgalombiztosak, alacsony zajkibocsátással teljesítik a környezetvédelmi elvárásokat. Az újonnan beszerzett járműveinket szövettel kárpitozott ülésekkel, csúszásmentes padlózattal, utastájékoztató piktogramokkal, korszerű fűtéssel és szellőzéssel, vizuális utastájékoztatással és egyedi külső arculattal látjuk el. Alacsonypadlós járműveinkkel a segítséggel élők és nyugdíjas utazóközönség fel- és leszállási kényelmét szolgáljuk ki. Tisztaság, takarítás Szükség szerint az igénybevétel és az időjárás függvényében gépi külső és alvázmosást végzünk. A belső takarítás már a forgalomból történő beállást követő kocsiátvételkor megkezdődik, hogy az újbóli üzemkezdésre a jármű tisztán kerüljön ki a forgalomba. A végállomási utasperonokat naponta takarítjuk. Autóbusz és villamos megállóhelyeink takarítását a közszolgáltatási szerződés alapján végezzük. Személyzet Társaságunk folyamatos képzésben részesíti az utazóközönséggel közvetlen kapcsolatba kerülő munkatársait. A személyzet kultúrált megjelenéséhez tartozik az egységes formaruha viselése, illetve az udvarias, segítőkész magatartás. 5

4 Járatok közlekedése Miskolc város autóbusz és villamos vonalhálózata 36 db autóbusz és 2 db villamos viszonylatunkkal, valamint 7 db forgalmi végállomásunkkal áll az utasok rendelkezésére, amelyből 3 db közvetlen villamos átszállási lehetőséget biztosít. A forgalmi végállomásaink utas kiszolgáló és üzemi létesítmények. Járataink a kijelölt viszonylatok mentén kiépített autóbusz- és villamosmegállóhelyeinken állnak meg. Forgalmi zavar esetén a lehetőségekhez mérten igyekszünk annak mihamarabbi elhárítására, járatok pótlására, elvárt szolgáltatási szint visszaállítására. Utastájékoztatás Az MVK Zrt. autóbusz és villamos indulási időpontokat tartalmazó menetrendkönyvében, információs és vonalhálózati térképével, Interneten és mobiltelefonon keresztül (Wap) tájékoztatja az utasokat a közlekedés rendjéről, a közlekedési szolgáltatás igénybevételéről. Társaságunk hivatalos menetrendkönyvét, vonalhálózati és információs térképét kereskedelmi forgalomban a jegy és bérletpénztárakban és a közönségszolgálati irodában árusítja. Utastájékoztatás az utazás megkezdése előtt Menetrendi illetve egyéb közlekedéssel kapcsolatos értékes információt nyújt menetrendkönyvünk, valamint internetes web és wap oldalunk. Web: Wap: 6

5 Utastájékoztatás a megállóhelyen Minden megállóhelyen elhelyezett vizuális tájékoztatást nyújtó táblánkon kifüggesztjük a megállóhely nevét, az ott megálló viszonylatok számjelzését, menetrendjét. Utastájékoztatás a járművön Az autóbuszok és villamosok homlok-, hát- és oldalfelületein fix, vagy elektronikusan változtatható jelzésképű kijelzők segítségével feltüntetjük a viszonylatok számjelzését, végállomások nevét. A jármű belsejében az érintett megálló nevének bemondásával vagy jelzésével, az utazási feltételek, a díjszabási tájékoztató elhelyezésével nyújtunk tájékozódási lehetőséget. Utastájékoztatás a végállomásokon Végállomásainkon, a kijelölt központi információs helyeken és a megállóhelyeken kifüggesztett nyomtatott utazási és menetrendi információval szolgálunk. Három végállomáson (Miskolc Tiszai pu., Repülőtér, Újgyőri Főtér) elektronikus utastájékoztató berendezést üzemeltetünk. Utastájékoztatás rendkívüli és ünnepnapokon Tarifaváltozásokról, rendkívüli események és ünnepnapok előtt az utazóközönséget az írott és az elektronikus sajtó útján, illetve honlapunkon keresztül tájékoztatjuk a forgalmi változásokról. 7

6 Ügyfél észrevétel Az ügyfél észrevételeket kivizsgáljuk és megválaszoljuk, hogy a megismert panaszok tapasztalatainak felhasználásával javítani tudjuk szolgáltatásaink színvonalát, a biztató észrevételek, javaslatok pedig kijelöljék, erősítsék a szolgáltatás minőségileg jó elemeit. Segítséggel élők közlekedése A 24-s autóbuszvonalakon kizárólag alacsonypadlós, a második ajtónál kihajtható rámpával felszerelt járművet közlekedtetünk, amelyek lehetővé teszik a kerekeskocsival rendelkezők közösségi közlekedésben való részvételét és megkönnyítik a mozgásukban korlátozott vagy nehezebben mozgó személyek utazását. A járművön egyidőben 2 db kerekeskocsival közlekedő személy utazására van lehetőség. Akik a közösségi közlekedést nem tudják igénybe venni, azok fordulhatnak a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének Támogató Szolgálatához a 06 (46) es telefonszámon. Környezetvédelem Működésünk során mindig szem előtt tartjuk a környezetvédelem ügyét, a környezetbarát közlekedést. Legfontosabb feladataink a járműveink füstgázemissziójának csökkentése a járművek karbantartásával, járműállomány folyamatos korszerűsítésével, valamint gépjármű telephelyünk és a végállomási létesítményeink üzemeltetésével összefüggő környezetterhelés minimalizálása. 8

7 Utazási feltételek A Személyszállítási szerződés hatálya az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre. Járműveinkre előreváltott vonaljeggyel, a járművezetőnél váltott vonaljegygyel, érvényes bérlettel, érvényes utazási igazolvánnyal lehet felszállni. Kivételt képeznek ez alól azok a személyek, akik díjtalan utazásra jogosultak. Díjtalan utazásra jogosultak a helyi közlekedésben gyermekek - felnőtt kíséretében - 6 éves korig, illetőleg iskolai tanulmányai megkezdéséig bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával; a vak személy és kísérője; hallássérült személy és kísérője; a tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek életkortól függetlenül, valamint kísérője; az évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy és kísérője; legalább 75 %-os rokkant hadirokkant családtagja; a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a menekült, az Európai Unió más tagállamának állampolgára, valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár is, a személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával; 9

8 a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány alapján; a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.évi LXII. törvény hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány felmutatásával; a hadirokkant, hadiözvegy, a hadigondozási igazolványa és személyi igazolványa felmutatásával; a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvos Szakértői Intézetének szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza [85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet]; az Európa Parlament magyarországi képviselői képviselői igazolvánnyal [2004. évi LVII. tv. 15. (7)]; közlekedési felügyelet ellenőrzésre és díjtalan utazásra jogosult dolgozói arcképes igazolvánnyal [14/1989.(K.H.É.Ért. 16.) KÖHÉM utasítás és módosításai]. Díjtalan utazásra jogosultak közigazgatási határon túli, helyközi közlekedésben (7-es viszonylat ) tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti elismerést kérő személy menekültkénti elismerést kérő személy egy alkalommal hadirokkant és hadiözvegy hadirokkant kísérője 10

9 Utazási kedvezmények Nyugdíjasok utazási kedvezménye Korlátlan számú utazásra érvényes kedvezményes nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult: Az a 65. életévét be nem töltött személy aki: a helyi önkormányzati hivatal által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll, az illetékes önkormányzati szerv igazolása szerint; a munkaképtelen rokkant, ha ezt a körülményt a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati hivatal igazolja; gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy; valamint: a saját jogú nyugellátásban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban vagy munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, 11

10 rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy, külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban, nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy, és ezen személyek az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával igazolja. [85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet] Nyugdíjas bérletigazolvány A kedvezményes utazásra jogosító igazolvány (ideiglenes és a végleges) kiállításához 1 db 4 x 4 cm-es hagyományos vagy digitális technikával készült, fekete-fehér vagy színes, világos hátterű és lehetőleg 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, személyi igazolvány, valamint a jogosultságot igazoló nyugdíjas igazolvány (vagy nyugdíjas határozat), az egyéb jogosultak esetén a nyugdíjat, ellátást, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás szükségesek. Az igazolványt kiállító bérletpénztáros saját hatáskörében eljárva az igazolványkép elfogadását megtagadhatja, amennyiben azon az utas személyazonossága nem beazonosítható a kép technikai hibája miatt vagy az nem az utas korának megfelelő. Ideiglenes nyugdíjas bérletigazolvány Azon jogosultak részére, akik a nyugdíjas korhatárt még nem érték el, és az előbbiekben felsorolt jogosultságuk időtartama nem tekinthető véglegesnek, 12

11 az MVK Zrt. jegypénztárai ideiglenes bérletigazolványt állítanak ki az érvényesség megjelölésével. Ideiglenes nyugdíjas igazolvány kiállításához, valamint annak újra érvényesítéséhez a nyugdíjas határozat eredeti példányányának bemutatását kérjük. Az ideiglenes nyugdíjas igazolvány érvényesítése az orvosi felülvizsgálat időpontjáig történik. Az újraérvényesítést a jogosultnak kell kérnie. Ennek elmulasztása esetén a bérletigazolvány utazásra érvénytelenné válik, és jogtalan használata pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. A nyugdíjasok és egyéb jogosultak a kedvezményre történő jogosultságukat a nyugdíjat, ellátást, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás bemutatásával igazolhatják. Az igazolvány elkészítésekor a személyazonosságot személyi igazolvánnyal kell igazolni. Tanulók utazási kedvezménye Korlátlan számú utazásra érvényes kedvezményes tanulóbérlet igénybevételére jogosult: a 6-14 éves korú gyermek, középfokú és felsőfokú oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója az iskola-lakhely valamint a tanulmányai befejezéséig érvényes diákigazolvány alapján; a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. Tv. 10. (1) bekezdésben meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha jogosultságát a Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány e célra rendszeresített mellékletével igazolja. 13

12 Diákigazolványok érvényessége a diákigazolvány érvényességének időtartama alatt, de legkésőbb: a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál az októberi, a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a márciusi havi bérlet érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe. A levelezős hallgatók fentiekben felsorolt kedvezmények igénybevételére nem jogosultak. [139/2006.(VI.29.) Korm. rendelet]. A Felsőzsolcára közlekedő autóbuszjáratokon 90%-os kedvezményt vehet igénybe: nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig iskola-lakhely közötti utazásra, nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló az iskola és lakhely közötti utazásra 6 éven felüli óvodás, vak személy, hallássérült személy, tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, a évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy. 14

13 A helyi közlekedés díjai január 1-jétől Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete alapján.: Helyi díjtételek (Ft) Villamos Autóbusz Kombinált Vonaljegy elővételben Vonaljegy járművön váltva Gyűjtőjegy 10 db-os Hétvégi családi jegy Napijegy (1 napra) Turistajegy (3 napra) Turistajegy (7 napra) Tanuló, nyugdíjas havibérlet Általános egyvonalas havibérlet Általános havibérlet Arcképes éves bérlet Arcképnélküli havibérlet Éves bérlet A helyi bérletek a 7-es autóbusz vonalán a Búza tér - Felsőzsolcai elágazás szakaszon érvényesek. Az egyvonalas autóbusz bérletre az autóbuszviszonylat számát vásárláskor az értékesítő pénztáros köteles ráírni, e nélkül nem az értékszelvény adható ki. Az egyvonalas bérlet csak a szelvényen szereplő viszonylaton érvényes, az azzal azonos útvonalon közlekedő viszonylatokon utazásra nem vehető igénybe. 15

14 Helyközi díjtételek (Ft) 7-es autóbusz (Búza tér- Felsőzsolca) 7/2-es autóbusz (Felsőzsolca elágazás- Felsőzsolca) Vonaljegy elővételben 200 Vonaljegy járművön váltva 300 Nyugdíjas havibérlet Kedvezményes havi bérlet 90 %-os Általános havibérlet Egyéb díjak Bérletigazolvány kiállítási költséggel 100 Ft Elontott bérletszelvény-csere kezelési díja 100 Ft Visszaváltott bérletszelvény kezelési díja 100 Ft 65 éven felüliek igazolványának, fogyatékosok és 100 Ft magasabb összegű családi pótlékban részesülők igazolványának kiállítási díja Bérletvisszaváltás díja a tárgyhó 1-je előtt 100 % Bérletvisszaváltás díja a tárgyhó napja között 50 % Egyéb kereskedelmi áruk díjai Műanyag bérlettok 40 Ft Diákigazolvány műanyag bérlettok 50 Ft Érvényes MVK Zrt. utas menetrend 100 Ft A július 1-jétől forgalomba került elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek február 28-ig, a január 1-jétől forgalomba hozottak február 28-ig utazásra korlátozás nélkül felhasználhatók, ezt követően érvényüket vesztik. 16

15 Jegy- és bérletpénztárak nyitvatartása Jegypénztár Bérletváltási időszakban* Bérletváltási időszakon kívül Munkanapon Munkaszüneti napon Munkanapon Munkaszüneti napon Tiszai pu. 5:00-20:00 6:00-19:30 5:00-20:00 6:00-19:00 Búza tér 5:00-20:00 6:00-19:30 5:00-20:00 6:00-19:00 Diósgyőr vr. 6:00-19:00 9:00-16:00 7:00-17:00 9:00-14:00 Avas vk. 6:00-19:00 7:00-14:00 8:00-17:00 Zárva Újgyőri főtér 6:00-19:00 7:00-14:00 7:00-17:00 8:00-14:00 Uitz B. utca 6:00-19:00 8:00-16:00 6:00-9:00**; 14:00-18:00 Zárva Repülőtér 8:00-16:00 Zárva Zárva Zárva * Bérletváltási időszak: minden hónap , valamint között, kivéve a Repülőtér végállomáson található bérletpénztárt, ahol minden hónap között ** 9:00 és 14:00 óra között bérletváltási lehetőség a Közönségszolgálati Irodában Nem utazhat járműveinken: aki fertőző betegségben szenved; 6 éven aluli gyermek, kísérő nélkül; magatehetetlen személy, kísérő nélkül; aki ittas; akinek ruházata undort kelt; 17

16 aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van; illetve a jármű vezetőjét zavarja a biztonságos járművezetésben; aki az utazási feltételeket nem tartja be; aki olyan mértékben kábítószer hatása alatt áll, amely a jármű biztonságos igénybevételét veszélyezteti; akinek ruházata olyan mértékben szennyezett, hogy más ruházatában, a járműben kárt okozhat. Poggyász és élőállat szállítása Kézipoggyászként minden utas legfeljebb 2 db. 40x50x80 cm méretet meg nem haladó csomagot, illetve 1 db. szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db. összezárt gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. [79/1995.(XII.28.) sz. Önkormányzati rendelet] Élőállat szállítása Kutyát tömegközlekedési járművön pórázzal és szájkosárral ellátva csak külön menetjeggyel vagy bérlettel lehet szállítani. Két kutyánál több - a vakvezető és rendőrségi kutya kivételével egyszerre nem szállítható. Öleb méretű kutya a kocsi belsejében is szállítható kosárban vagy táskában. Az ebet szállító személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb az utasok nyugalmát ne zavarja. Baromfi, énekes madár vagy galamb díjmentesen szállítható olyan csomagolásban, mely a kézipoggyász méretét nem haladja meg. [79/1995. (XII.28.) sz. Önkormányzati rendelet] 18

17 Nem szállítható járműveinken olyan tárgy, amely az utasok testi épségét vagy biztonságát veszélyezteti, az utasok ruháját vagy a jármű berendezését megrongálhatja, szennyezheti, továbbá nem szállítható robbanó-, tűzveszélyes-, fertőző anyag. [20/1981.(VI.19.) MT rendelet] Tilos: az indulási csengő megszólalása után a járműre fel- illetve a járműről leszállni; az ajtók záródását megakadályozni; a járművezetővel menet közben beszélgetni; a vészcsengőt indokolatlanul működtetni; a vészféket indokolatlanul használni; a jegykezelő készüléket önkényesen kinyitni; a járművön dohányozni; rádiót, magnetofont mások által hallhatóan üzemeltetni; tölcséres fagylalttal, jégkrémmel, lábra felszerelt görkorcsolyával a járműre felszállni; gyermeket gyermekkocsiban szállítani, a jármű belsejében hirdetményt kiragasztani, a járművön kéregetni. Jegyellenőrzés Az MVK Zrt. jogosult a viteldíj megfizetését és az utazási feltételek betartását járművezetői és jegyellenőrei útján ellenőrizni. Ennek érdekében az utas menetjegyét, bérletét, utazási igazolványát köteles az előbbiekben meghatározott, a Zrt. feljogosított dolgozóinak átadni. Az MVK Zrt. ellenőrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a bérletigazolvány vagy bérletszelvény bevonására, ha az arcképet kicserélték vagy megmásították; az arcképről a tulajdonosa nem ismerhető fel; a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és használatának jogosságát megállapítani nem lehet; az értékszelvényre írt szám a bérletigazolvány (diákigazolvány) számával nem egyezik; 19

18 az értékszelvényen nem szerepel a bérletigazolvány (diákigazolvány) száma; az egyvonalas értékszelvényen nem szerepel a vonal száma; az ideiglenes nyugdíjas igazolvány az ellenőrzés időpontjában már nem érvényes; ha a bérlettel nem a tulajdonosa utazik; jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel. [79/1995.(XII.28.) sz. Önkormányzati rendelet] Pótdíjak Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete alapján a megállapított viteldíjon felül Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki: 20 jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe; olyan bérlettel (diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek értékszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszáma nincs tintával ráírva, vagy a bérletigazolvány (diákigazolvány) nincs kitöltve, illetve érvényesítve; az egyvonalas értékszelvényen nem szerepel a vonal száma (az egyvonalas értékszelvény csak aszelvényenfeltüntetetett viszonylaton jogosít utazásra) kutyát az előírt díjfizetés nélkül szállít; kézipoggyászként túlméretes tárgyat vagy egyáltalán nem szállítható tárgyat visz a járműbe;

19 saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepiszkítja; az utazási feltételeket nem tartja be. A Ft pótdíj helyszíni fizetés esetén Ft-ra, abban az esetben, ha az utas a pótdíjas esemény napját megelőzően már rendelkezett érvényes bérlettel, és azt két munkanapon belül a Közönségszolgálati Irodában bemutatja, 600.-Ft -ra mérséklődik. Amennyiben az utazási feltételeket megszegő utas a jegyellenőri intézkedés során a helyszíni pótdíjat kifizeti, azzal a szabálytalan utazás tényét elismeri, így további reklamációnak, sem az intézkedés megalapozottsága, sem a pótdíj visszafizetésének tekintetében nincs helye Ft késedelmi díjat köteles fizetni a viteldíjon és Ft pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki. Az utazási feltételeket megszegő utast az MVK Zrt. ellenőrzésre feljogosított dolgozója pótdíj megfizetésére szólíthatja fel, illetve az utazásból való azonnali kizárás lehetőségével élhet. [79/1995.(XII.28.) sz. Önkormányzati rendelet] A pótdíjazás során az utas az utazásból kizárásra kerül, utazását vonaljegy érvényesítésével folytathatja. Pótdíjfizetési kötelezettség Ha utazás közben az MVK Zrt. jegyellenőre észleli az utazási feltételek megszegését, felszólítja az utast a helyi önkormányzat hatályos rendeletében megszabott pótdíj megfizetésére. Az utazási feltételeket megszegő utas a kirótt legalacsonyabb pótdíjat helyszíni pótdíjelismervény ellenében a jegyellenőrnek átadhatja. 21

20 Ha az utazási feltételeket megszegő utas a kirótt pótdíj megfizetésére a helyszínen nem hajlandó, a jegyellenőr köteles őt felkérni személyi adatainak hiteles közlésére, egyben tájékoztatja egyrészt arról, hogy adatszolgáltatása önkéntes, másrészt arról, amennyiben adatait visszatartja, abban az esetben jogosult rendőrhatósági intézkedést foganatosítani, és egyidejűleg átadni részére a pótdíj későbbi befizetésére szolgáló postai utalványt és tájékoztatót. Amennyiben az utazási feltételeket megszegő utas a jegyellenőr intézkedésének jogosságát vitatja, és a jegyellenőrt kötelező munkaköri feladatának ellátásában gátolja, a jegyellenőr jogosult rendőrhatósági intézkedést kérni az utassal szemben. A hatósági intézkedésig az MVK Zrt. ellenőrzésre jogosult dolgozói az utas magatartásától függően - jogosultak az utast a járműben visszatartani, vagy az utazásból kizárni. A jármű vezetője és a jegyellenőr az ellenőrzési tevékenység során közfeladatot ellátó személynek minősül. [BTK1978. évi IV. tv pont] 22

21 Az MVK Zrt. Közönségszolgálati irodájában történik: a pótdíjak ügyintézése (A bérletbemutatás és személyesen történő befizetés, a bevont bérletekkel kapcsolatos ügyintézés, valamint a pótdíjakkal összefüggő ügyintézés); a talált tárgyak kezelése (az MVK Zrt. járművein elhagyott és megtalált értéktárgyak után lehet érdeklődni); az utasészrevételek ügyintézése (az MVK Zrt. által nyújtott szolgáltatást sérelmező utas mindenkor panasszal élhet); a 65 éven felüliek díjmentes igazolványának ügyintézése; az Ikarus-31 típusú, muzeális autóbusz használatba adásának ügyintézése; menetrendi és egyéb, közösségi közlekedéssel kapcsolatos információszolgáltatás az utazóközönség részére. a díjmentes utazásra jogosultak igazolványának ügyintézése Az utazási feltételek teljes szövege letölthető társaságunk honlapjáról (www.mvkrt.hu), valamint megtekinthető a Közönségszolgálati Irodában. 23

22 24

23 Menetrendi információ: ; Utasbaleseti kárigények bejelentése: Talált tárgyak kezelése, pótdíjak ügyintézése:

24 26

25 Menetrendi információért, talált tárgyak, valamint pótdíjjal kapcsolatos ügyintézés céljából keressék fel Közönségszolgálati irodánkat a Szemere u. 5. sz. alatt. Lev. cím: 3502 Miskolc, Pf.: 2. Tel:06/

26 Vállaljuk autóbuszok gépi külső és alváz mosását a Miskolc, Szondi Gy. u. 1. sz. alatti telephelyünkön. Tel.: 06 46/ /194 28

27 Figyelje a lámpát! Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, amennyiben a jármű homlokfelületén nem ég a jelzőlámpa, az első ajtót vegyék igénybe a felszállásra! Kérjük, hogy menetjegyüket ill. bérletüket készítsék elő, és a járművezetőnek mutasssák fel. Köszönjük! MVK Zrt. 29

28 30

29 Elfelejtett menetjegyet venni? Pótolja! Felszálláskor járművezetőinknél menetjegy váltható! Kérjük kedves Utasainkat, hogy a menetjegy árát szíveskedjenek pontosan előkészíteni! MVK Zrt. 31

30 Tisztelt Utasaink! Keressék fel Internetes oldalunkat, melyet címen találnak meg, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket küldjék címünkre: vagy MVK Zrt. 32

31 Menetrendi információért, talált tárgyak, valamint pótdíjjal kapcsolatos ügyintézés céljából keressék fel Közönségszolgálati irodánkat a Szemere u. 5. sz. alatt. Lev. cím: 3502 Miskolc, Pf.: 2. Tel:06/

32 Menetrendi információ: ; Utasbaleseti kárigények bejelentése: Talált tárgyak kezelése, pótdíjak ügyintézése:

33 Menetrendi információért, talált tárgyak, valamint pótdíjjal kapcsolatos ügyintézés céljából keressék fel Közönségszolgálati irodánkat a Szemere u. 5. sz. alatt. Lev. cím: 3502 Miskolc, Pf.: 2. Tel:06/

34 Figyelje a lámpát! Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, amennyiben a jármű homlokfelületén nem ég a jelzőlámpa, az első ajtót vegyék igénybe a felszállásra! Kérjük, hogy menetjegyüket ill. bérletüket készítsék elő, és a járművezetőnek mutasssák fel. Köszönjük! MVK Zrt. 36

35 Elfelejtett menetjegyet venni? Pótolja! Felszálláskor járművezetőinknél menetjegy váltható! Kérjük kedves Utasainkat, hogy a menetjegy árát szíveskedjenek pontosan előkészíteni! MVK Zrt. 37

36 Vállaljuk autóbuszok gépi külső és alváz mosását a Miskolc, Szondi Gy. u. 1. sz. alatti telephelyünkön. Tel.: 06 46/ /194 38

37 39

38 40

39 Tisztelt Utasaink! Keressék fel Internetes oldalunkat, melyet címen találnak meg, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket küldjék címünkre: vagy MVK Zrt. 41

40 42

41 Menetrendi információ: ; Utasbaleseti kárigények bejelentése: Talált tárgyak kezelése, pótdíjak ügyintézése:

42 Érvényes: és Menetrendi információért, talált tárgyak, valamint pótdíjjal kapcsolatos ügyintézés céljából keressék fel Közönségszolgálati irodánkat a Szemere u. 5. sz. alatt. Lev. cím: 3502 Miskolc, Pf.: 2. Tel:06/

43 ,,.: 15.: 20 58,.: 32,.: 39,.: 19,.: 24,.: 05 45,.: 15 56,.: 37,.: 42,.: 23 Megjegyzés: ap.: Garantáltan alacsonypadlós járat 45

44 Elfelejtett menetjegyet venni? Pótolja! Felszálláskor járművezetőinknél menetjegy váltható! Kérjük kedves Utasainkat, hogy a menetjegy árát szíveskedjenek pontosan előkészíteni! MVK Zrt. 46

45 Vállaljuk autóbuszok gépi külső és alváz mosását a Miskolc, Szondi Gy. u. 1. sz. alatti telephelyünkön. Tel.: 06 46/ /194 47

46 48

47 Menetrendi információ: ; Utasbaleseti kárigények bejelentése: Talált tárgyak kezelése, pótdíjak ügyintézése:

48 Menetrendi információért, talált tárgyak, valamint pótdíjjal kapcsolatos ügyintézés céljából keressék fel Közönségszolgálati irodánkat a Szemere u. 5. sz. alatt. Lev. cím: 3502 Miskolc, Pf.: 2. Tel:06/

49 Figyelje a lámpát! Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, amennyiben a jármű homlokfelületén nem ég a jelzőlámpa, az első ajtót vegyék igénybe a felszállásra! Kérjük, hogy menetjegyüket ill. bérletüket készítsék elő, és a járművezetőnek mutasssák fel. Köszönjük! MVK Zrt. 51

50 52

51 35-ös garantáltan alacsonypadlós járatok Megjegyzés: A Fényi Gy. tér megállóhelyen munkanap 12:00-16:00 óra között állnak meg az Avas kilátó végállomásról induló autóbuszok 53

52 Figyelje a lámpát! Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, amennyiben a jármű homlokfelületén nem ég a jelzőlámpa, az első ajtót vegyék igénybe a felszállásra! Kérjük, hogy menetjegyüket ill. bérletüket készítsék elő, és a járművezetőnek mutasssák fel. Köszönjük! MVK Zrt. 54

53 Elfelejtett menetjegyet venni? Pótolja! Felszálláskor járművezetőinknél menetjegy váltható! Kérjük kedves Utasainkat, hogy a menetjegy árát szíveskedjenek pontosan előkészíteni! MVK Zrt. 55

54 56

55 57

56 Vállaljuk autóbuszok gépi külső és alváz mosását a Miskolc, Szondi Gy. u. 1. sz. alatti telephelyünkön. Tel.: 06 46/ /194 58

57 Tisztelt Utasaink! Keressék fel Internetes oldalunkat, melyet címen találnak meg, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket küldjék címünkre: vagy MVK Zrt. 59

58 Menetrendi információ: ; Utasbaleseti kárigények bejelentése: Talált tárgyak kezelése, pótdíjak ügyintézése:

59 CORA Autóbusz AVAS KILÁTÓ - CORA INGYENES JÁRAT Érvényes: Menetidő Kb: AVAS KILÁTÓ Megállóhely Hétfőtől-Szombatig Vasárnap 00 Avas kilátó vá Leszih A. u Hajós A. u Mednyánszky u Ifjúság u Avas városközp Sályi I. u Cementip.Gépj Csermőkeiút Hejő-park Futó u CORA CORA Hétfőtől-Szombatig Vasárnap Megjegyzés: Az aláhúzott járatok pénteki napokon közlekednek. A járat ünnepnapokon nem közlekedik! 61

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől Tartalomjegyzék Szolgáltatói nyilatkozat Utazási feltételek 4-9 10-35 Autóbuszmenetrendek 1-es 1A-s 2-es 3-as 3A-s 4-es 5-ös 6-os 7-es 8-as 9-es 11-es

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat..seregélyes-kapuvár..település közigazgatási határain belül hatályos IP/PM/NS/A/51/7/2013

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013. július 26. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság az EH/VA/NS/A/300/2013 számú határozatával 1 I. Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A FEJEZET. Sorszám: Készítette: 2010.02.25. Nyikos István szolgáltatási igazgató aláírás. Jóváhagyta: 2010.02.25 Nagy Attila.

ÜZLETSZABÁLYZAT A FEJEZET. Sorszám: Készítette: 2010.02.25. Nyikos István szolgáltatási igazgató aláírás. Jóváhagyta: 2010.02.25 Nagy Attila. ED 087; V:1; ÜZLETSZABÁLYZAT A FEJEZET Sorszám: Készítette: 2010.02.25. Nyikos István szolgáltatási igazgató aláírás Jóváhagyta: 2010.02.25 Nagy Attila vezérigazgató aláírás Alkalmazását a 2010. 03. 01.

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZIA 2000 Bt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztustól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/229/1/2014. számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013. május 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/142/4/2013. számú határozatával 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013 -tól Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály A Nemzeti Közlekedési Hatóság IP/PM/NS/A/148/5/2013. számú határozatával

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ENITA-BUSZ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG hatályos: 2013 március 1. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság

Részletesebben

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása 1 A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása érvényes: január 1-jétől Utazási feltételek A DKV Zrt.-nél használatos értékcikkek felsorolása Jegyek: Vonaljegy Járművezetői vonaljegy Gyűjtőjegy 1 napos

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. 07. 04.-től Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. - TERVEZET - Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!...

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!... NyíREGYHÁZA 4400 NYíRE:.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS THEFON: -i36 42524-500; FAX: +36 42524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARME:STE:.R@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 3. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. január 16. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság a. számú határozatával. 2 Előjegyzés az Üzletszabályzat módosításairól Módosítás Értesítő sorszáma száma

Részletesebben

Ventona Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő 266.

Ventona Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő 266. VENTONA-TRANS FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1.oldal Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA... 3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 2. AZ

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2012. május 1. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vitézy Dávid vezérigazgató 45/1. oldal Előjegyzés

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben