Megnyitottuk üzletünket! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megnyitottuk üzletünket! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok"

Átírás

1 ONGÁN 2 szoba összkomfortos, gázfűtéses CSALÁDI HÁZ mellékhelyiségekkel ELADÓ Irányár: 14,8 millió Ft. Tel.: 70/ , 70/ AJTÓ-ABLAK Fa és műanyag nyílászárók beépítése- cseréje: nyílászárók utólagos szigetelése. Redőny- Reluxa, Védőrácsok, Kovácsoltvas Kerítések, Fém székek udvarra, erkélyre. Szúnyoghálók! Banki hitel, ingyenes felmérés, szaktanácsadás. Sziget-Elek Bt. Onga Balaton út 21. Tel.: ; AUTÓALKATRÉSZ SZAKÜZLET Megnyitottuk üzletünket! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok Várjuk tisztelt vásárlóinkat a Lévay utca 9. sz. alatti üzletünkben, közvetlenül a Gumi-Center mellett. (Miskolc felől a 3-ik utca balra) GK-PROFIL Építő és Szolgáltató BT. Onga, Mező Imre u. 2. Tevékenységünk: Gipszkarton szerelése és festése Laminált parketta lerakása Elérhetőségünk: 06-30/ ÉPÍTÉSI TELKEK Ongán összközművesen eladók a Hunyadi utca mögött, 5000 Ft/m2 áron. Érdeklődni: 46/ , illetve telefonszámon. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: Mikor ér véget a 37-es főút forgalmának Ongára terelése Ajándék tűzoltó autó községünknek Szélkerék községünk határában Kézilabdásaink, labdarúgóink őszi értékelése Elindult a báli szezon (Sport- és SZMK bál) Schweidel József ongai kapcsolatairól Ifi focistáink bemutatkozása Portrésorozat az Ongára beköltözöttekkel Állattartási rendelet Gasztrovat Ongai hírfolyam Egészségmegőrző rovat Iskolai csengőszó Régi fotók Ongáról Felhívások, hirdetések ONGAI KÉK DA RU Meg je le nik min den hó nap kö zött. Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val. Szer kesz tők: Kovács György, Takács László Felelős kiadó: Takács László Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a. Az új ság el ér he tő az interneten is: il let ve Nyom dai elő ké szí tés: Garay; Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó a következõ üzletekben: Ongai Pék ség, Rá kó czi út Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca Ná das ABC Dió fa ABC Dó zsa Gy. úti kis bolt 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út 434. sz. COOP bolt, Rá kó czi út 100x100 bolt, Dózsa Gy. út Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kék da ru szá ma it november

2 VIII. évfolyam 11. szám november Tar ta lom ból: Megalakult az új képviselő-testület Önkormányzati ciklusprogram Civil fórum Görgey napok, 1956 és a Turul 1956 Idősek hete OKE felhívások Iskolai csengőszó Író-olvasó találkozó Újjáélesztett hagyomány Egészségmegőrző rovat: az érzelmekről és a megérzésekről, illetve a súlyos pneumococcus fertőzésről és megelőzéséről Hirdetések Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Október 16-án felállt községünk új képviselő-testülete. Az október 1-jei választás eredményeként megválasztott képviselők és Madzin Tibor polgármester a helyi választási bizottság tagjai előtt tették le esküjüket, és kapták meg a négy évre szóló megbízólevelüket. Az ünnepi ülés levezető elnöke Rózsa László korelnök volt. A képviselők alpolgármesternek megválasztották Jónyer Lajosnét. A képviselő-testület a következő bizottságok felállításáról döntött: Pénzügyi Bizottság: Kovács Árpád elnök, tagok: Rózsa László és Takács László. Ügyrendi bizottság: Rózsa László elnök, tagok: Juhász József és Zsoldos János. E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA ÉS A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA Megalakult az új képviselő-testület Az új képviselő-testület (Fotó: K. Gy.) Kulturális és Sport Bizottság: Takács László elnök, tagok: Mihalik Gyula és Papp Balázs. Szociális és Egészségügyi Bizottság: Juhász József elnök, tagok: Buzás Lászlóné és Gál Lászlóné. Településfejlesztési, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság: Zsoldos János elnök, tagok: Mihalik Gyula és Papp Balázs. A képviselők módosították a szervezeti és működési szabályzatot, melynek értelmében a képviselő-testületnek lehetősége van két alpolgármester választására. A polgármesteri eskü (Fotó: T. L.) (A képről Jónyer Lajosné hiányzik.) Végezetül elfogadásra került a négyéves ciklusprogram. (Lásd a 2. oldalon.) - T. L. -

3 Önkormányzati ciklusprogram ALAPVETŐ FELADAT: A községi intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetése. A korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás. SZEMLÉLETÜNKBEN: Vállalkozói típusú önkormányzat, amely feltárja a község lehetőségeit, kihasználja a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében. Vállalkozásbarát önkormányzat, amely megbecsüli a helyi vállalkozókat. Együttműködés a kölcsönös megértés alapján az egyházakkal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, társadalmi szervezetekkel és helyben működő pártokkal. INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉS TERÉN: A évtől induló II. Nemzeti Fejlesztési Terv és az Európai Uniós pályázatok adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása Onga település további töretlen fejlődése érdekében. Csapadék és belvíz elvezetésének megoldása. Onga község főútvonalainak teljes felújítása, teherforgalom lekorlátozása. Kapcsolódás az országos kerékpárúthálózathoz. Hiányzó járdák kiépítése. Ócsanáloson a Hernád-gát megerősítése, Vadász-patak szabályozása. A megbízólevelek átvétele (Fotó: K. Gy.) Az alakuló ülésen (Fotó: K. Gy.) Ongaújfalun vezetékes gáz, szennyvízcsatorna kiépítése. Mezőgazdasági utak építése. További telekkialakítás. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLPOLITIKA TERÜLETÉN: Fogyatékosok nappali intézményének megépítése és eredményes működtetése. Rózsa Ferenc utcai háziorvosi rendelő felújítása. OKTATÁS, KULTÚRA TERÜLETÉN: A kultúrház bővítése. Falumúzeum kialakítása. Óvodáink felújítása. Meglévő hagyományaink ápolása (ONGAI KULTURÁLIS NAPOK, IDŐSEK HETE, NŐNAP). SPORT TERÜLETÉN: Sportcsarnok építése. Sportlétesítményeink további fejlesztése, nézőtéri lelátó és edzőpálya kialakításával. Új bitumenes kézilabdapálya kialakítása. KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN: A lakosság biztonságérzetének további javítása, a bűnözés megelőzése és a felderítés hatékonysága érdekében kamerás térfigyelő rendszer kiépítése Onga egész területén. A polgárőrség és a rendőrség együttműködésének erősítése, technikai feltételek fejlesztése. KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN: Az ongai tulajdonú és magántavak hasznosítása a község javára és az idelátogatók örömére. Bársonyos patak meder és part rendezése. A tiszta virágos és fás környezet folyamatos fejlesztése. ÖSSZESSÉGÉBEN: Onga község várossá válásának elősegítése november

4 Idősek Hete Onga Község Önkormányzata és a Szociális Szolgáltató Központ az idén is megrendezte az Idősek Hete rendezvénysorozatot. A programok részeként Madzin Tibor polgármester köszöntötte községünk idős lakosait, külön is megemlékezve a 90 éven felüli lakosokról. Az óvodások, iskolások műsorszámokkal köszöntötték nagyszüleiket. Sor került bográcsozásra, szalonnasütésre, volt egészségügyi előadás, termékbemutató, díszebéd, és a szervezők nem felejtkeztek el az idén 50. házassági évfordulójukat ünneplőkről sem. Zenés műsorról Postás Józsi gondoskodott. - T. L. - Időseink köszöntése (Fotó: K. Gy.) Az óvónők énekkara (Fotó: K. Gy.) Óvodások műsora (Fotó: K. Gy.) A hallgatóság (Fotó: K. Gy.) Ongai Kulturális Egyesület felhívásai FALINAPTÁR Az Ongai Kulturális Egyesület támogatókat keres a 2007-es ongai falinaptár megjelentetéséhez. A támogatás fejében az egyesület hirdetési felületet biztosít a színes, A2-es méretű 1000 példányban megjelenő falinaptáron. Jelentkezés november 20-ig Takács Lászlónál az általános iskolában, vagy az OKE tagjainál lehet. A falinaptár az idén a helyi civil szervezetekkel kapcsolatos fotókat fog tartalmazni. Ezúton is kérjük az ongai civilszervezeteket, hogy a közölni szándékozott képeket szintén legkésőbb november 20-ig juttassák el az egyesület címére. FILMET ONGÁRÓL! Az OKE pályázatot hirdet a község filmkészítés és mozgóképi kifejezésmód iránt érdeklődő valamenynyi lakójához. A cél Ongával kapcsolatos, Ongához kötődő bármilyen mozgóképi alkotás elkészítése (dokumentumfilm, videoklip, filmetűd, kisjátékfilm stb.). Az 1 3. helyezett Ft pénzjutalomban, mások tárgyjutalomban részesülnek, illetve az alkotások felkerülnek a településről 2007-ben megjelenő dvdre. Műfaji, formai, tartalmi megkötés csupán annyi, hogy valamilyen módon az alkotás kapcsolódjon a községhez vagy az itt élőkhöz. Leadási határidő: december 31. helye: ált. iskola november 3

5 A Görgey napok, 1956 és a Turul A koszorúzás előtt (Fotó: K. Gy.) után bizonyították azt, hogy nem áll távol tőlük ez az egyébként nem könnyű témakör. A legeredményesebb csapat a 8. b osztály (Kovács Dávid, Molnár Kristóf és Tóth Roland) alkotta csapata lett. A második helyezést a 8. a, míg a harmadikat a 6. a osztály szerezte meg. Eredményeikhez ezúton is gratulálunk! Az 56-os megemlékezés része volt a hagyományos október 23-ai Turul-futás is. Arnót, Felsőzsolca, Szikszó és Onga általános iskolásai a községünk határában álló Az első helyezett 8. b oszt. csapata (Fotó: K. Gy.) A második helyezett 8. a oszt. csapata (Fotó: K. Gy.) Október utolsó hetében került megrendezésre az általános iskolában a mára már hagyománnyá vált Görgey napok. Az idén a rendezvény minden epizódja valamilyen módon kapcsolódott az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójához. A megemlékezés betagozódott abba az Ongai Kulturális Egyesület által kezdeményezett és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott projektbe is, melyben újságunk hasábjain már többször is hírt adtunk. A rendezvénysorozaton volt a forradalomra emlékező iskolarádiós műsor, sor került Görgey Artúr domborművének megkoszorúzására, volt szépkiejtési verseny, ahol a hazaszeretet témában szavaltak a diákok verseket, de volt prózamondó, helyesírási és népdaléneklési megmérettetés is. Első alkalommal került sor filmvetítésre az új médiateremben, ahol iskolánk növendékei az 56-os események előzményeiből, a Rákosi-korszak félelmetes időszakából kaptak egy kis ízelítőt Gyarmathy Lívia Szökés című filmjének megtekintésével. A tanulók által készített képzőművész alkotásokból kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, illetve a felső tagozatos osztályok 3 3 fős csapatai, egy a forradalom és szabadságharc történetével kapcsolatos többfordulós történelmi vetélkedőn mérték össze tudásukat. Több hetes előzetes felkészülés Turul emlékműhöz elfutva tisztelegtek a nevezetes esemény hősei előtt. Ünnepi köszöntőt Madzin Tibor, községünk polgármestere mondott, majd a négy település polgármestere megkoszorúzta az emlékművet. Az ünnepi műsor részeként a megemlékezésen fellépet az Ongai Kulturális Napokon már megismert Holmollez együttes, a szikszói Csutri néptánccsoport, illetve Lukács Ákos is. - T. L. - A harmadik helyezett 6. a oszt. csapata (Fotó: K. Gy.) A futók (Fotó: T. L.) november

6 Az emlékezők egy csoportja a Turul előtt (Fotó: T. L.) Teaosztás a futás után (Fotó: T. L.) Polgármesteri köszöntő (Fotó: T. L.) Az ongai diákok a Turul előtt (Fotó: T. L.) 1956 Az 56-os cikksorozatunk e havi számunkkal véget ér. Az Ongai Kulturális Egyesület szerette volna felhívni a figyelmet az 50 évvel ezelőtti dicső eseményekre. Ennek részeként havi rendszerességgel újságunk hasábjain tájékoztatást kívántunk adni 1956 legfontosabb országos és a helyi eseményekről. Szándékunk volt, hogy általánossá tegyük 1956 hősi eseményeinek megismertetését és tiszteletét valamennyiünk számára. Reméljük, kezdeményezésünk elősegítette a település lakossága és diáksága számára az 1956-os események hitelesebb megismerését, a múlt, az 56-os hősök tiszteletét. Az egyesület kezdeményezését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 1956-os közművelődési pályázata támogatta november Mi történt október 28-a után? - folytatás - Október 29-én megkezdődött az ÁVH lefegyverzése, a rendőrség, a hadsereg és a szabadságharcosok képviselői létrehozták a Forradalmi Katonai Bizottságot Király Béla vezetésével. Nagy Imre a pártközpontból áttette székhelyét a Parlamentbe, Szilágyi József és Szél Jenő pedig megszervezték a miniszterelnöki titkárságot. A szocialista országok vezetői közül Tito és Gomulka bár hangoztatták fenntartásaikat is üdvözölték a magyarországi változásokat. A többi baráti ország sajtója azonban mindvégig ellenségesen írt a magyar eseményekről, a Szabad Európa Rádió pedig Nagy Imre kormányának és a tűzszünetnek az elutasítására biztatta a felkelőket. Ugyanekkor vált ismertté, hogy Anglia, Franciaország és Izrael támadást indított Egyiptom ellen. Ezzel egy időben az Egyesült Államok moszkvai nagykövete arról tájékoztatta a szovjet vezetőket, hogy az USA Magyarországot és Lengyelországot nem tekinti lehetséges szövetségesnek. Október 30-án a szovjet csapatok megkezdték kivonulásukat Budapestről, Mikojan és Szuszlov is elutaztak, s nyilvánosságra hozták azt a szovjet kormánynyilatkozatot, amely sajnálkozását fejezte ki afelett, hogy Magyarországon vérontásra került sor, valamint a kapcsolatok új alapokra helyezését ígérte. A börtönökből kiszabadították a foglyokat, a honvédség rétsági alakulata pedig Pálinkás (Pallavicini) Antal őrnagy vezetésével felsőpetényi házi őrizetéből Budapestre vitte Mindszenty József hercegprímást. Ugyanezen a napon került sor a Budapesti Pártbizottság Köztársaság téri épületének ostromára, melyet a közvélemény a feloszlatott ÁVH és a pártapparátus forradalomellenes központjának tekintett. Mező Imrét, a pártbizottság Nagy Imrével rokonszenvező titkárát halálos lövés érte, a székház elfoglalása után pedig elszabadultak az indulatok, a védők tárgyalni akaró vezetőit meglincselték, és a magukat megadó katonákat agyonlőtték. Ugyanaznap délután Nagy Imre szovjet jóváhagyással bejelentette, hogy Magyarországon megszűnik az egypártrendszer, s a kormányzást az 1945-ben 5

7 újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezik. Az MDP elnöksége kimondta a párt feloszlatását, az új párt Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) néven másnap, november 1-én alakult meg. Vezetője, Kádár János azonban még ugyanaznap este eltűnt Budapestről, s bár még elhangzott a rádióban az a beszéde, amelyben hitet tett a forradalom mellett, ő maga Münnich Ferenccel együtt a szovjet nagykövetségre ment, majd onnan a Szovjetunióba utazott. Október 30-án és 31-én sorra újjáalakultak az 1947-től visszaszorított, felszámolt vagy betiltott pártok, megfogalmazták programjaikat, és megindították sajtóikat. Ugyanakkor új pártok és politikai szervezetek is létrejöttek, a forradalomban rendkívül sokféle társadalmi réteg, illetve csoport vett részt az események alakításában. Ezek közül egyik sem fogalmazott meg olyan igényt, ami a II. világháború előtti rendszer viszszaállítását jelentette volna. Többnyire az és közötti demokratikus, koalíciós hagyományokhoz nyúltak vissza, kívánták az ország semlegességének deklarálását, a polgári és emberi szabadságjogok tiszteletben tartását, a szólás-, sajtó-, gyülekezési és egyesülési szabadság biztosítását. Követelték a magántulajdon védelmét, és a szabad kereskedelem megvalósítását, ugyanakkor nem kérdőjelezték meg az utáni szociális vívmányokat, a legfontosabb üzemek, bankok és bányák államosítását és a földreformot sem. Mindszenty hercegprímás rádióbeszéde is, melyet később az egyházi birtokok helyreállításának követeléseként értelmeztek, csak az egyházi intézmények működésének biztosítását tartalmazta. Október 31-én délután a miniszterelnök bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdemények Magyarország Varsói Szerződésből való kilépése és semlegességének kimondása ügyében. Ugyanekkor Moszkvában megszületett a végső döntés a magyar forradalom sorsáról, s megkezdődtek a beavatkozás diplomáciai és katonai előkészületei. Hruscsov a következő napokban folytatott tárgyalásain először a kínai, majd a lengyel, a román, a bolgár és a csehszlovák vezetők, végül pedig Tito beleegyezését szerezte meg a katonai megoldáshoz. A határon pedig átléptek a forradalom leverésére küldött katonai egységek. November 1-én a munkástanácsok a munka felvételére szólítottak fel, 2-án pedig mindenhol elcsendesedtek a harcok, megindult a munka és a közlekedés. A szovjet csapatok beözönlésének hírére Nagy Imre először magyarázatot kért Andropov szovjet nagykövettől, majd döntő lépésre szánta el magát. Bejelentette a rádióban Magyarország kilépését a VSZ-ből, a semlegesség kinyilvánítását, és azt, hogy az ENSZ-hez fordul mindezek biztosításáért. November 3-án a Parlament épületében az új honvédelmi miniszter, Maléter Pál vezette magyar küldöttség tárgyalásokat kezdett a szovjetekkel a csapatkivonások módozatairól. Az első forduló után a magyar delegációt késő estére Tökölre hívták a Magyarországi Szovjet Haderők Főparancsnokságára, itt azonban a KGB tábornoka, Szerov a nemzetközi hadijog megsértésével, letartóztatta a küldötteket. Ugyanezen a napon, miközben Budapesten ismét átalakították Nagy Imre kormányát. Moszkvában is megalakult a Kádár János vezette Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Ezután Kádár és Münnich Szolnokra repültek. November 4-én hajnalban a szovjet csapatok általános támadást indítottak Budapest és a nagyobb városok ellen. 5 óra 20 perckor hangzott el a rádióban Nagy Imre drámai hangú bejelentése: Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. A szovjet támadás megindulása után a jugoszláv nagykövet átadta a magyar vezetőknek Tito üzenetét, melyben menedékjogot biztosított a nagykövetség épületében. A magyar vezetők bíztak egy esetleges jugoszláv közvetítésben, mivel nem tudtak arról, hogy Tito egyetértett Hruscsovval a katonai beavatkozás kérdésében, s ő maga javasolta Kádárt a miniszterelnöki posztra. Mindezzel csaknem egyidőben szólalt meg a szolnoki rádió hullámhosszán az a közvélemény, amely bejelentette a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását, valamint azt, hogy a Szovjetunió fegyveres erőinek segítségével megkezdte az ellenforradalom felszámolását. Nagy Imre és köréhez tartozó politikusok családjukkal a jugoszláv, Mindszenty bíboros pedig az amerikai követségen kaptak menedéket. A Parlamentből mindenki eltávozott, csak Bibó István államminiszter maradt az épületben, s mint a törvényes magyar kormány tagja, kiáltványt fogalmazott meg a nagyhatalmakhoz és az Egyesült Nemzetekhez Magyarország ügyében. A Szabad Kossuth Rádió adása 8 óra körül szakadt meg, amikor a szovjet katonák elérték az Országház épületét. Központilag szervezett ellenállásról nem lehetett szó, hiszen a fegyveres testületek széthullottak, s a forradalmi kormánynak nem volt ideje megteremteni saját apparátusát. A felkelőcsoportok azonban egymástól elszigetelten is folytatták a fegyveres harcot, s sokan még mindig bizakodtak a nyugati segítségben. A szemben állás másik formája a sztrájk volt, amelyet a Nagy-budapesti Központi Munkástanács irányított, mely november 14-én alakult meg. Az Írószövetség, a Magyar Tudományos Akadémia s egy sor más értelmiségi szervezet kiáltványok sorában követelte a szovjet csapatok távozását, a semlegesség biztosítását és a szabadságjogok védelmét. Kádár november 7-én érkezett a fővárosba, s Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke sietve kinevezte miniszterelnökké. (Nagy Imre kormányát elfelejtették felmenteni, erre csak november 12-én került sor.) A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, melynek kulcspozícióiba Marosán György, Biszku Béla, Kállai Gyula, Apró Antal és Münnich Ferenc kerültek, teljes mértékben a megszálló csapatok függvénye volt, mivel a társadalom döntő többsége elutasította létezését. November 22-én Nagy Imre és társai bízva a Kádár-kormány által adott garanciában eltávoztak a jugoszláv nagykövetségről, ahol időközben tarthatatlanná vált a helyzetük. Autóbuszukat azonban szovjet katonák a magyar hatóságok egyetértésével eltérítették, majd a foglyokat Romániába szállították. Ennek hatására, s a Kodály Zoltán elnökletével november 21-én létrejött Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa kezdeményezésére Budapesten november 23-án délután egy órányi időre elnéptelenedtek az utcák. A lakosság ezzel emlékezett meg az egy hónapja kitört forradalomról, és tiltakozott annak eltiprása ellen. A támogatás nélkül álló kormány november 25-én tárgyalásokat kísérelt meg a mun november

8 kástanácsok küldötteivel, ez azonban éles szóváltás után megszakadt. Nem is lehetett kétséges a kimenetele, hiszen a munkástanács továbbra is ragaszkodott Nagy Imre személyéhez, követelte a szovjet csapatok kivonását, a többpártrendszert és a szabad választások megtartását. A hónap végéig a munkások és az értelmiség szervezetei újabb kiáltványokban tettek hitet a forradalom mellett. Időközben Münnich Ferenc vezetésével megszervezték a Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalmat, melynek feladata a rend helyreállítása volt. A pufajkások az utasításokat a párttól és a kormánytól kapták, bevetésüket az tette szükségessé, hogy a hadsereg és a rendőrség alakulatai szétszóródtak, passzívak voltak, vagy támogatták a szabadságharcosokat. A lényegében tiszti különítményeknek tekinthető karhatalom az alakuló új hatalom belső erőszakszervezete volt. A szovjet csapatok december közepéig vettek részt aktívan a rendcsinálásban, ennek során mintegy 4700 főt vettek őrizetbe, s 860-at vittek szovjet területre. December 2-án az MSZMP vezetői ellenforradalomnak nyilvánították az eseményeket, melynek okaiként a Rákosi- Gerő-klikk helytelen politikáját, a Nagy Imre-Losonczy Géza vezette pártellenzék tevékenységét, a Horthy-fasiszta és más kapitalista erők aknamunkáját, valamint a nemzetközi imperializmust jelölték meg. Ezzel együtt megkezdődött a kíméletlen megtorlás is. Elkezdődtek a letartóztatások, betiltották a forradalom idején alakult vagy a forradalom mellett kiálló szervezeteket. December elején több vidéki városban Salgótarjánban, Miskolcon, Egerben sortüzek zúdultak a tüntetőkre. Bevezették a rögtönítélő bíráskodást, majd 1957 tavaszán létrehozták a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsát, melynek ítéletei ellen fellebbezni nem lehetett. A halálos ítéletek száma közel 400 volt, és ebből közel 200-at végre is hajtottak. Több mint 20 ezer embert börtönöztek be, és 13 ezret internáltak márciusában Kádár moszkvai tárgyalásán született megállapodás Nagy Imrének és társainak bíróság elé állításáról, cserébe a szovjet vezetés megígérte, hogy nem engedi haza Rákosit és klikkjét. Az ország szabadon választott miniszterelnökének utolsó nagy tette az volt, hogy mindenféle együttműködést megtagadott volt elvtársaival, nem mondott le, mert nem volt hajlandó utat nyitni a Kádár-rendszer jogi legitimitásához. A Nagy Imre perre 1958 júniusában kertült sor. A vád a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése, vezetése, illetve az abban való tevékeny részvétel volt. Ennek alapján a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével hallára ítélte Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst, a többi vádlott (Kopácsi Sándor volt budapesti rendőrfőkapitány, Donáth Ferenc, Tildy Zoltán, Jánosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós) súlyos börtönbüntetést kapott június 16-án hajnalban végrehajtották a halálos ítéleteket. Az erről szóló közlemény jelentette be Szilágyi József kivégzését is, amire már korábban sor került, valamint Losonczy Géza halálát, aki a börtönben vesztette életét. A megtorlások áldozatai mellett az ország vesztesége volt a harcok során elesett két és fél ezer ember, a regisztrált sebesültek száma közel 20 ezer volt, s 200 ezerre tehető az ún. lábbal szavazók száma, akik elhagyták az országot. (Forrás: Herber-Martos-Moss-Tisza: Történelem, Bp., 1997.) - szerk: T. L. - Radnai Gáborné (Fotó: pépé) Író-olvasótalálkozó október 6-án író-olvasó találkozón vehettünk részt a Csokonai Vitéz Mihály Községi Könyvtárban. Bevallom őszintén, a meghívóban olvasott név Radnai Gáborné számomra nem volt ismert. Gondoltam, biztosan azért, mert sajnos kevés időm jut az utóbbi időben regények olvasására. Aztán mint kiderült, ezzel nem voltam egyedül. Az írónő álnéven írja könyveit. Két néven is szerepel: Martha Taylor neve alatt krimiket, Sidney Lawrence-ként pedig romantikus regényeket ír. Első írása 1992-ben jelent meg. Mint elmondta, betegség kapcsán ragadott tollat. Saját szórakozására kezdett el novellákat, majd pedig regényeket írni. Egy pályázatra a lánya küldte el művét az akkor még ismeretlen írónőnek. A Romlás virága című regénye már sikert és elismerést aratott. Aztán jött a többi novella, regény. Kiadója kérésére a romantikus regényeken kívül kezdett el krimit írni. Több dokumentum regény is született a tollából, amelyek különleges magyar orvosokról szólnak. Jó hangulatú, bensőséges találkozó volt ez az írónővel. Sok személyes élményét, A hallgatóság (Fotó: pépé) élete sorsát osztotta meg velünk, olvasókkal. Akik eddig kevésbé ismertük, biztos vagyok benne, hogy egyre több művét olvassuk el ezután a találkozó után. Könyveiből is hozott példányokat, amelyekből kedvére válogathatott a közönség, és örök emlék marad a dedikált példány könyvespolcainkon. Mindenkinek ajánlom műveit elolvasásra, szórakozásra, kikapcsolódásra. Aki szereti az ilyen témájú műveket, biztosan szívesen keresi majd köteteit a községi könyvtárban. - Lukács Gyuláné november 7

9 Iskolai csengőszó Az ARADI VÉRTANÚK-ra emlékezett tanulóifjúságunk október 6-án. Az ünnepi műsort a 6. évfolyamos tanulók Kulcsárné Feledy Marianna és Molitorisz Zoltán osztályfőnökök vezetésével adták elő. * * * Október 23-án felsős tanulóink TU- RUL-emlékfutáson vettek részt Ongaújfalu és a Turul-emlékmű között. Az iskolai SZMK választmánya megtartotta első ülését, melyen Ronyecné Hódi Éva SZMK-elnök tájékoztatást adott az éves feladatokról, valamint elkezdték a Katalin-bál szervezését. * * * Az iskolavezetés köszönetet mond mindazon szülőknek, akik az utóbbi időszakban segítették iskolánkat a kerítés készítésében, az 5. a osztályterem bútorzatának festésében, a papírgyűjtési akcióban. * * * Görgey-napok az iskolában! Ebben az évben ismét megrendeztük iskolánk névadójáról elnevezett programsorozatunkat, Október 6-ai megemlékezés (Fotó: pépé) melynek fontosabb eseményei: filmvetítés, rajzkiállítás, történelmi vetélkedő, Szépen szólj vers, prózamondó, helyesírási és népdaléneklési verseny voltak. Versenyeredmények! Természetismereti verseny Szikszón. 2. helyezés: Kovács Luca 2. b, Tóth Laura 3. a, Siska Lőrinc 4. c. Felkészítő nevelő: Rózsa Lászlóné. Matematika verseny Szikszón. 1. hely: Osztermann Viktor 6. a, felkészítő: Bűdi Lászlóné. 2. helyezettek: Török Ádám 2. a, felkészítő: Nagyné Kavalecz Csilla; Szabó Dóra 3. b, felkészítő: Buzás Zoltánné; Bekus Orsolya 4. b, felkészítő: Kovácsné Garadnai Éva. 3. hely: Siska Márton 8. a, felkészítő: Bűdi Lászlóné. 4. hely: Farkas Bence 2. a, felkészítő: Nagyné Kavalecz Csilla. 6. hely: Buzás Barbara 2. b, felkészítő: Nagyné Kavalecz Csilla. Atlétika (mezei futás, városkörnyéki döntő Ongán). 1. hely: IV. korcsoportos lánycsapat (Cseh Adrienn, Halász Henrietta, Ódor Alexandra, Pelles Petra és Takács Réka). II. korcsoportos lánycsapat (Dorgai Alexandra, Kovács Beáta, Nagy Dorottya, Orlóczki Katalin és Pálfi Zsuzsa). II. korcsoportos fiúcsapat (Farkas Attila, Urszin Attila, Mátyus Gábor, Lakatos János és Urszin Csanád). 3. hely: I. korcsoportos lánycsapat (Fábri Ramóna, Horváth Etelka, Salétros Gréta, Kovács Luca, Orlóczki Ivett és Osztermann Anna). Felkészítők: Kulcsárné Feledy Marianna és Kajtor Csaba. - Rózsa László igazgató - Civil fórum Különleges estét tudhatnak maguk mögött Onga civil szervezetei. Az Ongai Kulturális Egyesület kezdeményezésére létrejövő civil együttműködés első eredménye, hogy új községi szintű civil honlap indult útjára. A bemutatón és az azt követő megbeszélésen településünk szinte valamennyi civil szervezete képviseltette magát. Az utóbbi években látványosan megnőtt az egyesületek és alapítványok száma településünkön. A különböző szervezetek a legkülönfélébb tevékenységeket folytatnak a sporttól a hitéletig. A szervezetek egymás munkájáról, eredményeiről és természetesen gondjairól csak nagyon keveset tudnak. Az Ongai Kulturális Egyesület élve a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatásával felvállalta, hogy megteremti a lehetőségét a helyi együttműködés új és mélyebb formáinak. A közös tevékenység alapja az a honlap (www.ongacivil.hu), amely bemutatja az egyes szervezeteket. A bemutatkozás mellett megtudhatjuk a szervezetek legfontosabb adatait, a lapon tájékoztatást adni a legfrissebb információkról. A civil honlap szerkezete, felépítése szoros egységet képez a községi A fórum hallgatóságának egy része (Fotó: K. Gy.) Bemutatásra került a civil honlap (Fotó: K. Gy.) elérhetőségeit. Fotóalbumok mutatják be képekben a szervezetek életét. Láthatjuk a róluk megjelent dokumentumokat, cikkeket. A civil szervezetek bemutatkozása mellett lehetőség nyílik honlappal és a kulturális egyesület honlapjával az egyszerű kezelhetőség érdekében. A honlap bemutatása után a fórum résztvevői megállapodtak az együttműködés folytatásában. A tapasztalatok megosztása, a kölcsönös segítségnyújtás és a gyors információcsere elengedhetetlen az eredményes működéshez nemcsak a szervezetek tagsága, de egész településünk javára. - K. Gy november

10 Újjáélesztett hagyomány október 14-én újra szüreti felvonulást láthattak az érdeklődők Onga utcáin. Emlékeim szerint 10 évvel ezelőtt volt az utolsó szüreti felvonulás az akkori Faluvédő Egyesület szervezésében. Most megpróbáljuk ezt a régi hagyományt újra életre kelteni, hogy sokak számára örömteli időtöltést biztosíthassunk. Igaz, alig lehet találni már a községben lovasgazdákat. Az idei szőlőtermés sem volt jónak mondható, hogy a díszítéshez adakozó kedvű gazdákat találtunk volna. Önkéntesek kis csoportja segített a szekereket és a hintót feldíszíteni. Iskolánk tanulóinak egy része is aktívan közreműködött. A környező településekről jöttek el hozzánk tánccsoportok, akik szívvel, lélekkel, nagy szeretettel és vidámsággal nyújtották tudásuk legjavát. Nevezetesen Aszaló és Sajóvámos, és nem utolsó sorban az ongai általános iskola fiataljai voltak a fellépők. Mindhárom tánccsoport más-más stílust képviselt, ami színesebbé tette az előadást. A szervezőknek a mostani forgalmas útszakasz miatt elég nehéz dolguk volt az útvonal kiválasztása során, ami miatt egyes utcák, falurészek teljesen kimaradtak. A fellépő táncosok egy-egy nagyobb útkereszteződésben álltak meg a kisebb-nagyobb számú nézősereg előtt bemutatni tudásukat. Molnár Kristóf büszkén dobolta és adta hírül a nap eseményét. A jó hangulathoz a napfényes idő is hozzájárult. Bízunk benne, hogy a nosztalgia felébredt az emberekben és sikerült a közönségnek tartalmas, szép pillanatokat nyújtani. Köszönetet szeretnék mondani a szervezés feladataiban részt vállaló intézményeknek, civil szervezeteknek és azoknak az embereknek, akik munkájukat adták ennek a szép napnak a sikeres lebonyolításához. Elsősorban az ongai önkormányzatnak és a vendégtáncosok önkormányzatainak, Zsoldos János képviselő úrnak, az ongai általános iskolának. A konyha dolgozóinak, akik finom ebéddel várták a fáradt résztvevőket. A hintót, a betyárokat és a pónit lovasával Szakács Lászlónak köszönhetjük, valamint Kerekes András és fia volt a másik két lovas. A két lovasgazdának, Berényi Sándornak és Horváth Elemérnek. Az aszalói, sajóvámosi és ongai táncosoknak, Götz Rolandnak, a szülőknek és nem utolsó sorban az érdeklődő közönségnek, valamint az Ongai Kulturális Egyesületnek. A Felsőzsolcai Rendőrőrs munkatársainak az ongai polgárőrökkel együtt külön köszönet a nap zökkenőmentes lebonyolításáért ebben a megváltozott nehéz forgalmi helyzetben. Bízom benne, hogy hagyományt tudunk teremteni az ehhez hasonló napoknak. - Gondos Andorné - A kisbíró dobolt (Fotó: K. Gy.) Szekéren (Fotó: K. Gy.) Táncosaink a Nádas előtt (Fotó: K. Gy.) Bemutató a főtéren (Fotó: K. Gy.) november 9

11 Egészségmegőrző rovat Egészségmegőrző rovatunkban hónapról-hónapra közzéteszünk az olvasók, a helyi lakosok érdeklődésére számot tartó, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos cikkeket. Célunk, hogy a mai, egyre egészségtelenebb világunkban felhívjuk a figyelmet néhány megelőzhető, kis odafigyeléssel kezelhető problémára. A cikksorozatot Gál Lászlóné védőnő szerkeszti, írja. A súlyos pneumococcus fertőzésről és megelőzéséről Az őszi légúti fertőzések következtében a nyálkahártya védekezőképessége gyengül, újabb kórokozók telepednek meg rajta. Ezek közül az egyik a pneumococcus (ejtsd: pneumokokkusz) baktérium. Ez a baktérium cseppfertőzéssel terjed. Leggyakrabban középfülgyulladást és lebenyes tüdőgyulladást okoz. A pneumococcus okozta lebenyes tüdőgyulladás gyermekekben és felnőttekben egyaránt előfordulhat. Hirtelen kezdődik magas lázzal, gyengeséggel, nehezített légzéssel. A szervezet oxigénellátása romlik, a beteg kisebb mozgástól is kimerül, ajkai elkékülnek, fullad. A jellegzetes tünetek mellett a tüdő feletti hallgatódzás és a röntgen vizsgálat bizonyítja a betegséget. Időben elkezdett, megfelelő antibiotikus kezelés gyógyulást eredményez. A tüdőgyulladás súlyosabban zajlik le a 65 év felettiekben, krónikus szív-, tüdő-, vesebetegségnél, cukorbetegekben és immunkárosodottaknál. A halálozás 40%-ot is elérheti. Idősek között, az influenza járványok vezető haláloka a pneumococcus okozta tüdőgyulladás. Pneumococcus okozta gennyes agyhártyagyulladás igen súlyos idegrendszeri fertőző betegség. Leggyakrabban a légúti nyálkahártyákon és a belsőfülön keresztül érik el a baktériumok az agyvelő burkait. Ott vastag genny képződik. A beteg lázas, feje fáj, hány, tarkója merev (fejét nem lehet előre hajtani). A súlyosbodó állapotra jellemző az aluszékonyság, izomrángások, légzési zavar, eszméletvesztés majd kóma. Sürgős orvosi vizsgálatra, kórházi elhelyezésre és antibiltikus kezelésre van szüksége a betegnek. Az agyhártyagyulladás bizonyításához gerinccsapolást végeznek, ebből mutatják ki a kórokozót. A gyors és intenzív ellátás ellenére a pneumococcus agyhártyagyulladás halálozása igen magas, időseknél elérheti a 80%-ot. A túlélők között is gyakori a maradandó idegrendszeri károsodás. Az átlag lakosságénál sokszorosan nagyobb a kockázata a belsőfül műtéten (cochlearis implantáció) átesetteknek, a léphiányosoknak, a 65 év felettieknek és azoknak, akiknek agyalapi törése volt. Pneumococcus okozta vérmérgezés (szepszis). Gennyes gombócból (fül, tüdő, agyhártya) kerülnek a baktériumok a vérkeringésbe. A hajszálerekben elakadnak és így, életfontosságú szervek vese, máj, központi idegrendszer vérellátását és működését károsítják. A baktériumok elleni küzdelem a védekező-rendszer (immunrendszer) feladata. A gyulladás: láz, fájdalom, vérbőség, gennyképződés ennek a következménye. Ha a szervezet nem tudja elpusztítani a baktériumokat, egyre súlyosabb állapot alakul ki, mely legtöbbször halállal végződik. Az antibiotikumok a baktériumokat elpusztítják, vagy a szaporodásukat gátolják, ilyen módon segítik a gyógyulást. Gennyes középfülgyulladás A gennyes középfülgyulladás leggyakrabban az 5 éves kor alatti gyermeket betegsége, a pneumococcus-on kívül sok más baktérium is okozhatja. Megoldás: védőoltás A védőoltások felkészítik az immunrendszert arra, hogy fertőzéskor gyorsan felismerje és elpusztítsa a kórokozókat. Az oltást követően ellenanyagok termelődnek, ezek megkötik baktériumokat vagy vírusokat, és megakadályozzák szaporodásukat; a védekező-rendszer sejtjei pedig elpusztítják és eltakarítják a betolakodókat. A 2 évesnél idősebbek oltására használt oltóanyag a baktérium 23 típusa ellen, míg a 2 és 24 hónap közöttiek oltására használt, a baktérium 7 legfontosabb típusa ellen ad védelmet. Az oltást a tüdőgyulladás, az agyhártyagyulladás és a szepszis kialakulását előzi meg. Nem csökkenti a gennyes középfülgyulladás és a felső-légúti fertőzések előfordulását. 65 éves kor felett az immunrendszer is öregszik, gyengül, emiatt az idősek számára nagyon fontos a védőoltás. Javasolt az oltás a krónikus szív-, tüdő-, vese-, májbetegségben, cukorbetegségben, léphiányban szenvedőknek, belsőfül műtétre váróknak és az immunrendszer gyengeségben szenvedőknek. Az immunrendszer károsodása veleszületetten, vagy orvosi beavatkozás (sokizületi-, autoimmun-, és daganatellenes kezelés, szervátültetés) következtében is létre jöhet. Évszaktól függetlenül bármikor elvégeztethető az oltás, más oltásokkal egy időben is. Mivel az influenza leggyakoribb és legveszélyesebb szövődménye a pneumococcus okozta tüdőgyulladás, célszerű az influenza oltással egyidőben kérni a háziorvostól. Kettő éves kor felett 5 10 évenként, 65 éves kor felett 10 évenként kell ismételni. Az oltás helyén fájdalom és bőrvörösség fordulhat elő. Ritkán láz is felléphet az oltást követő 1 2 napon belül. A pneumococcus elleni védőoltás bármikor elvégezhető. Az oltóanyagot gyógyszertárakban, orvosi receptre lehet kiváltani. A társadalombiztosítás 50%-os támogatást ad a készítményekre. A védőoltást, súlyos fertőzést tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást és szepszist előz meg idősekben, krónikus betegségben-, és immunkárosodásban, szenvedőkben. Forrás: Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója alapján. Teszt Az érzelmekről és a megérzésekről Sokan az intuíciónál, azaz a megérzésnél, a közvetlen felismerésnél jóval többre becsülik az ésszerűséget. Az értelem emberei gúnyosan mondják: az intuíció olyan képesség, amely egy pillanat alatt egy helyzet hamis megítéléséhez vezethet. Ezért nem is figyelnek az intuícióból eredő belső jelzésekre, ám november

12 ez veszedelmessé is válhat. Akik leszoknak arról, hogy megérzéseiket fejlesszék, könnyen áldozatává válhatnak veszélyes helyzeteknek, mert nem érzik meg a fenyegetést. A viselkedésnek az érzelmek is lényeges elemei, hisz érzelmek nélkül nem tudunk jól tájékozódni a világban. Az érzelmek, a megérzések, a sejtések segítenek abban, hogy életproblémáinkat önerőből megoldjuk, a cselekedeteinket megfelelően eltervezzük, kivitelezzük, és bizonyos fokig belelássunk a jövőbe. Ön mennyire intuitív ember? Válaszoljon igennel vagy nemmel a következő kérdésekre! 1. Képes egyidejűleg különböző dolgokat csinálni? 2. Szívesen rögtönöz? 3. Nagyon erkölcsös ember? 4. Figyel mások testbeszédére? 5. Használ analógiákat és metaforákat? 6. Jobban kedvelte az iskolában a geometriát, mint az algebrát? 7. Ha valami újdonságról hall, jól megjegyzi? 8. Problémát okoz, hogy macskája vagy kutyája megértse? 9. Szexuális életét beteljesültnek érzi? 10. Inkább a nyertesekhez tartozik, mint a vesztesekhez? 11. Érdeklődése jelentékeny változáson ment át az utóbbi évben? 12. Szívesen megnevettet másokat? 13. Jobban emlékszik az emberek arcára, mint a nevükre? 14. Szenvedélyes embernek tartja magát? 15. Lelkes síelő vagy hegymászó? 16. Ha ítéletet alkot, jobban bízik személyes tapasztalataiban, mint tapasztalataiban? 17. Egy problémával inkább komolyan szeret foglalkozni, mint játékosan? 18. Könnyen szótért egy kis gyerekkel? 19. Kézzel-lábbal kíséri beszédét? 20. Vesztett csata után utóvédharcot vív? 21. Szívesen kipróbál új dolgokat? 22. Minden téren tudja élvezni az életet? 23. Hű marad önmagához, akármekkora árat is kell fizetnie érte? 24. Szívesen kap egy adandó alkalmon? 25. Jobban érzi magát, ha pontosan tudja, mi vár önre később? 26. Fekve jobban tud gondolkodni? 27. Jól érzi magát egyedül? 28. Szokott időnként énekelni, táncolni? 29. Érdeklik az álmai? 30. Szívesen tanul meg olyan dolgokat, amelyeket rögtön meg is tud valósítani? 31. Támogatást nyújtó ember? 32. Szoros kapcsolatot ápol családjával? 33. Hallgat sejtéseire? 34. Megbízható? 35. Vannak szélsőséges hangulat ingadozásai? 36. Segít a költészet, a művészet abban, hogy jobban megértse az életet? 37. Gyakran kapja magát nappali álmodozáson? 38. Tudni szokta, mit gondolnak önről mások? 39. Gyakran befolyásolják érzelmi ingerek? 40. Mielőtt döntést hozna, hallgat érzéseire? 41. Nehezére esik visszaemlékezni múltbéli események, helyzetek által kiváltott érzéseire? 42. Jól becsüli fel a helyzeteket? 43. Nem nagyon lelkesítik a komplex, nehéznek mondható kihívások? 44. Ráérez az emberek reakciójára? 45. Viselkedése nem mindig fogadható el szociálisan? 46. A legtöbbször megérti az érzései üzeneteit? 47. Szívesebben olvas szakirodalmat, mint regényt? 48. Megérzi, mi tenne jót egy beteg embernek? 49. Szívesebben keres racionális megoldásokat, mint hogy rögtönözve cselekedjen? 50. Van az életben olyan valaki, aki különlegesen erősen tudja befolyásolni? Értékelés: A táblázattal megegyező válaszai 2 2 pontot érnek. Adja össze pontjait, s nézze meg az eredményeit! 1 6 Igen 7 8 Nem 9 16 Igen november 17 Nem Igen 25 Nem Igen 39 Nem 40 Igen 41 Nem 42 Igen 43 Nem Igen 47 Nem 48 Igen 49 Nem 50 Igen 0 30 pontig: Feltétlenül változtatni kell eddigi gondolkodásmódján! Az intuíció önnél idegen szónak számít. Ez kárára válik gondolkodásának, ez rugalmatlanná teszi, emiatt nehezebben alkalmazkodik az új helyzetekhez pontig: Valódi racionális ember. Mitől fél? Talán attól, hogy nem lesz ura a helyzetnek, és elragadhatják indulatai? pontig: Még egyáltalán nem merítette ki intuitív képességeit. Sokat nyerne azzal, ha bízna belső hangja szavában, és jobban figyelne rá pontig: Átlagon felülien intuitív embernek számít. Racionális és intuitív gondolkodása egyensúlyban van egymással, egyaránt figyelembe veszi azt, amit az ösztönei súgnak és azt, amit az esze diktál pontig: Intuíciós képességeit jól kihasználja, és ez által gazdagítja életét. Mindig hallgat a szívére, a megérzéseire, amelyek már sok bajtól megóvták önt és szeretteit. - Gál Lászlóné - 11

Önkormányzati választások

Önkormányzati választások VIII. évfolyam 10. szám 2006. október Tar ta lom ból: Önkormányzati választások Alapfokú művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak Negyven kilométerre a boldogkői Castrum Boldua-tól Néprajzi rovat:

Részletesebben

Az új képviselő-testület a jegyzővel és aljegyzővel (Fotó: K. Gy.) Október 14-én megalakult nagyközségünk

Az új képviselő-testület a jegyzővel és aljegyzővel (Fotó: K. Gy.) Október 14-én megalakult nagyközségünk XII. évfolyam 11. szám 2010. november Tar ta lom ból: Megalakult az új önkormányzati képviselő-testület Polgármesteri ciklusprogram Új fogorvosa van településünknek 1956-os megemlékezés OKE őszi fásítása

Részletesebben

Tar ta lom ból: Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet Minden Kedves Olvasónknak! E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Tar ta lom ból: Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet Minden Kedves Olvasónknak! E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA VIII. évfolyam 12. szám 2006. december Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Tar ta lom ból: Kellemes ünnepeket! Megkérdeztük: új fogorvos jön Ongára? Közmeghallgatás

Részletesebben

Áprilisban és májusban a téli szünet után megkezdődtek

Áprilisban és májusban a téli szünet után megkezdődtek X. évfolyam 7. szám 2008. július Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Tar ta lom ból: Mások írták rólunk: Csődvezeték (HVG) Ongán a Jobbik! Folytatódtak a munkák a kialakítandó

Részletesebben

A falumúzeum (Fotó: T. L.)

A falumúzeum (Fotó: T. L.) 1%-os felhívás! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az ongai falumúzeum kialakításának munkálatait, az egyesület

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

Tar ta lom ból: A 37-es számú főút felújított

Tar ta lom ból: A 37-es számú főút felújított X. évfolyam 1. szám 2008. január Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Tar ta lom ból: Tisztánlátás végett: nehéz helyzetbe került településünk Olajterv kontra önkormányzatok

Részletesebben

A Péli kocsma tervezett programjai. Építési telkek Ongán. összközművesen ELADÓK

A Péli kocsma tervezett programjai. Építési telkek Ongán. összközművesen ELADÓK A Péli kocsma tervezett programjai Június: Július 26. Augusztus 30. Szeptember 13. A biztonság olcsóbb, mint gondolná! riasztórendszerek kamera rendszerek klímaberendezések kedvező áron Távfelügyelet:

Részletesebben

Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból:

Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő járatok szállítási időpontja A gyűjtés gyakorisága havi 1 alkalom, minden hónap 4. hetének szerdája. A szállítási napok az alábbiak szerint alakulnak: 2008. február

Részletesebben

Miért fontos a papírgyűjtés?

Miért fontos a papírgyűjtés? Miért fontos a papírgyűjtés? Amit a Természet évmilliárdok alatt létrehozott, azt az Ember rövid idő alatt, szép egyenletesen elteríti a Földön. (Rittenbacher Ödön) Mindennapjaink során rengeteg papírral

Részletesebben

Az NB. III kapujában. Tar ta lom ból:

Az NB. III kapujában. Tar ta lom ból: IX. évfolyam 8. szám 2007. augusztus Tar ta lom ból: NB. III kapujában Ongai hírfolyam Kedvezményes vízbekötési felhívás Szeretem a könyveket Felhívás esti gimnáziumba való jelentkezésre Hellómivan? Avagy

Részletesebben

Lottózó nyílt a Nádas sörözőben!

Lottózó nyílt a Nádas sörözőben! Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, törekvéseit,

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

méltó esemény történt

méltó esemény történt VIII. évfolyam 3. szám 2006. március Tar ta lom ból: Új időpontban a Falunap! Változás 2006 Községünk idei évi költségvetéséről Információs technológia az általános iskolában OKE előadások Takarékszövetkezeti

Részletesebben

1956-os forradalom. Tartalomjegyzék

1956-os forradalom. Tartalomjegyzék 1956-os forradalom Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik

Részletesebben

Áramszünet. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: Italcímkék készítése ONGAI KÉK DA RU

Áramszünet. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: Italcímkék készítése ONGAI KÉK DA RU Áramszünet A villamoshálózat karbantartása miatt a település nagy részén augusztus 25-én és 26-án 8 órától 16 óráig, 29- én és 30-án 8 órától 9 óráig, illetve 15 órától 16 óráig az ÉMÁSZ-tól kapott tájékoztatás

Részletesebben

Ne feledd: A szépség nem kiindulópont, hanem cél (Auguste Rodin) Minden telefonáló ingyenes arcápolásban részesül.

Ne feledd: A szépség nem kiindulópont, hanem cél (Auguste Rodin) Minden telefonáló ingyenes arcápolásban részesül. Októberi akciós termékek a főtéri coop-os boltban: - Coop májas: 399 Ft/kg - Coop fóliás sonka: 1199 Ft/kg - Coop füstölt baromfi párizsi: 399 Ft/kg - Coop baromfi virsli vákuumozott 200 g: 139 Ft - Coop

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Megnyílt a szabadtéri sportcentrum. Megalakult az új képviselő-testület. 1956-ra emlékeztünk. Kezdődnek a bálok

Csömöri Hírmondó. Megnyílt a szabadtéri sportcentrum. Megalakult az új képviselő-testület. 1956-ra emlékeztünk. Kezdődnek a bálok Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap xxii. évf. 10. szám 2014. október Megnyílt a szabadtéri sportcentrum Megalakult az új képviselő-testület 5-7. oldal 1956-ra emlékeztünk 8-9. oldal A zeneiskola

Részletesebben

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén V. évfolyam 2010/1. szám Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden olvasónknak! XVII. évfolyam, 2007. december KIRÁLYOD ÉRKEZIK HOZZÁD, AKI IGAZ ÉS DIADALMAS (Zakariás

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben

Lenni, vagy nem lenni

Lenni, vagy nem lenni 2007. január Lenni, vagy nem lenni * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVIII. év fo lyam 1. szám Az országgyűlés elfogadta az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. november 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja A hatalom birtokosainak kifejezett érdeke történelmi dicsõ múltunk eltitkolása Élj hát, hazám még

Részletesebben

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész ingyenes közéleti havilap 2010. november Tura Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 2010. november 21-én, vasárnap 15 órára fennállásának

Részletesebben

Csatornahelyzet településünkön

Csatornahelyzet településünkön 2 2013. november Ismét szépkorú lakost köszöntöttünk: Nagy Béla Péterné tápiószelei lakost 90. születésnapja alkalmából kerestük fel Orbán Viktor kormányfő által aláírt díszoklevéllel és Önkormányzatunk

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben