Megnyitottuk üzletünket! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megnyitottuk üzletünket! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok"

Átírás

1 ONGÁN 2 szoba összkomfortos, gázfűtéses CSALÁDI HÁZ mellékhelyiségekkel ELADÓ Irányár: 14,8 millió Ft. Tel.: 70/ , 70/ AJTÓ-ABLAK Fa és műanyag nyílászárók beépítése- cseréje: nyílászárók utólagos szigetelése. Redőny- Reluxa, Védőrácsok, Kovácsoltvas Kerítések, Fém székek udvarra, erkélyre. Szúnyoghálók! Banki hitel, ingyenes felmérés, szaktanácsadás. Sziget-Elek Bt. Onga Balaton út 21. Tel.: ; AUTÓALKATRÉSZ SZAKÜZLET Megnyitottuk üzletünket! Autóalkatrészek nyugati, japán és keleti autókhoz motorolajok kipufogók autóápolási cikkek gumiabroncsok Várjuk tisztelt vásárlóinkat a Lévay utca 9. sz. alatti üzletünkben, közvetlenül a Gumi-Center mellett. (Miskolc felől a 3-ik utca balra) GK-PROFIL Építő és Szolgáltató BT. Onga, Mező Imre u. 2. Tevékenységünk: Gipszkarton szerelése és festése Laminált parketta lerakása Elérhetőségünk: 06-30/ ÉPÍTÉSI TELKEK Ongán összközművesen eladók a Hunyadi utca mögött, 5000 Ft/m2 áron. Érdeklődni: 46/ , illetve telefonszámon. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: Mikor ér véget a 37-es főút forgalmának Ongára terelése Ajándék tűzoltó autó községünknek Szélkerék községünk határában Kézilabdásaink, labdarúgóink őszi értékelése Elindult a báli szezon (Sport- és SZMK bál) Schweidel József ongai kapcsolatairól Ifi focistáink bemutatkozása Portrésorozat az Ongára beköltözöttekkel Állattartási rendelet Gasztrovat Ongai hírfolyam Egészségmegőrző rovat Iskolai csengőszó Régi fotók Ongáról Felhívások, hirdetések ONGAI KÉK DA RU Meg je le nik min den hó nap kö zött. Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val. Szer kesz tők: Kovács György, Takács László Felelős kiadó: Takács László Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a. Az új ság el ér he tő az interneten is: il let ve Nyom dai elő ké szí tés: Garay; Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó a következõ üzletekben: Ongai Pék ség, Rá kó czi út Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca Ná das ABC Dió fa ABC Dó zsa Gy. úti kis bolt 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út 434. sz. COOP bolt, Rá kó czi út 100x100 bolt, Dózsa Gy. út Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kék da ru szá ma it november

2 VIII. évfolyam 11. szám november Tar ta lom ból: Megalakult az új képviselő-testület Önkormányzati ciklusprogram Civil fórum Görgey napok, 1956 és a Turul 1956 Idősek hete OKE felhívások Iskolai csengőszó Író-olvasó találkozó Újjáélesztett hagyomány Egészségmegőrző rovat: az érzelmekről és a megérzésekről, illetve a súlyos pneumococcus fertőzésről és megelőzéséről Hirdetések Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Október 16-án felállt községünk új képviselő-testülete. Az október 1-jei választás eredményeként megválasztott képviselők és Madzin Tibor polgármester a helyi választási bizottság tagjai előtt tették le esküjüket, és kapták meg a négy évre szóló megbízólevelüket. Az ünnepi ülés levezető elnöke Rózsa László korelnök volt. A képviselők alpolgármesternek megválasztották Jónyer Lajosnét. A képviselő-testület a következő bizottságok felállításáról döntött: Pénzügyi Bizottság: Kovács Árpád elnök, tagok: Rózsa László és Takács László. Ügyrendi bizottság: Rózsa László elnök, tagok: Juhász József és Zsoldos János. E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA ÉS A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA Megalakult az új képviselő-testület Az új képviselő-testület (Fotó: K. Gy.) Kulturális és Sport Bizottság: Takács László elnök, tagok: Mihalik Gyula és Papp Balázs. Szociális és Egészségügyi Bizottság: Juhász József elnök, tagok: Buzás Lászlóné és Gál Lászlóné. Településfejlesztési, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság: Zsoldos János elnök, tagok: Mihalik Gyula és Papp Balázs. A képviselők módosították a szervezeti és működési szabályzatot, melynek értelmében a képviselő-testületnek lehetősége van két alpolgármester választására. A polgármesteri eskü (Fotó: T. L.) (A képről Jónyer Lajosné hiányzik.) Végezetül elfogadásra került a négyéves ciklusprogram. (Lásd a 2. oldalon.) - T. L. -

3 Önkormányzati ciklusprogram ALAPVETŐ FELADAT: A községi intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetése. A korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás. SZEMLÉLETÜNKBEN: Vállalkozói típusú önkormányzat, amely feltárja a község lehetőségeit, kihasználja a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében. Vállalkozásbarát önkormányzat, amely megbecsüli a helyi vállalkozókat. Együttműködés a kölcsönös megértés alapján az egyházakkal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, társadalmi szervezetekkel és helyben működő pártokkal. INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉS TERÉN: A évtől induló II. Nemzeti Fejlesztési Terv és az Európai Uniós pályázatok adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása Onga település további töretlen fejlődése érdekében. Csapadék és belvíz elvezetésének megoldása. Onga község főútvonalainak teljes felújítása, teherforgalom lekorlátozása. Kapcsolódás az országos kerékpárúthálózathoz. Hiányzó járdák kiépítése. Ócsanáloson a Hernád-gát megerősítése, Vadász-patak szabályozása. A megbízólevelek átvétele (Fotó: K. Gy.) Az alakuló ülésen (Fotó: K. Gy.) Ongaújfalun vezetékes gáz, szennyvízcsatorna kiépítése. Mezőgazdasági utak építése. További telekkialakítás. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLPOLITIKA TERÜLETÉN: Fogyatékosok nappali intézményének megépítése és eredményes működtetése. Rózsa Ferenc utcai háziorvosi rendelő felújítása. OKTATÁS, KULTÚRA TERÜLETÉN: A kultúrház bővítése. Falumúzeum kialakítása. Óvodáink felújítása. Meglévő hagyományaink ápolása (ONGAI KULTURÁLIS NAPOK, IDŐSEK HETE, NŐNAP). SPORT TERÜLETÉN: Sportcsarnok építése. Sportlétesítményeink további fejlesztése, nézőtéri lelátó és edzőpálya kialakításával. Új bitumenes kézilabdapálya kialakítása. KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN: A lakosság biztonságérzetének további javítása, a bűnözés megelőzése és a felderítés hatékonysága érdekében kamerás térfigyelő rendszer kiépítése Onga egész területén. A polgárőrség és a rendőrség együttműködésének erősítése, technikai feltételek fejlesztése. KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN: Az ongai tulajdonú és magántavak hasznosítása a község javára és az idelátogatók örömére. Bársonyos patak meder és part rendezése. A tiszta virágos és fás környezet folyamatos fejlesztése. ÖSSZESSÉGÉBEN: Onga község várossá válásának elősegítése november

4 Idősek Hete Onga Község Önkormányzata és a Szociális Szolgáltató Központ az idén is megrendezte az Idősek Hete rendezvénysorozatot. A programok részeként Madzin Tibor polgármester köszöntötte községünk idős lakosait, külön is megemlékezve a 90 éven felüli lakosokról. Az óvodások, iskolások műsorszámokkal köszöntötték nagyszüleiket. Sor került bográcsozásra, szalonnasütésre, volt egészségügyi előadás, termékbemutató, díszebéd, és a szervezők nem felejtkeztek el az idén 50. házassági évfordulójukat ünneplőkről sem. Zenés műsorról Postás Józsi gondoskodott. - T. L. - Időseink köszöntése (Fotó: K. Gy.) Az óvónők énekkara (Fotó: K. Gy.) Óvodások műsora (Fotó: K. Gy.) A hallgatóság (Fotó: K. Gy.) Ongai Kulturális Egyesület felhívásai FALINAPTÁR Az Ongai Kulturális Egyesület támogatókat keres a 2007-es ongai falinaptár megjelentetéséhez. A támogatás fejében az egyesület hirdetési felületet biztosít a színes, A2-es méretű 1000 példányban megjelenő falinaptáron. Jelentkezés november 20-ig Takács Lászlónál az általános iskolában, vagy az OKE tagjainál lehet. A falinaptár az idén a helyi civil szervezetekkel kapcsolatos fotókat fog tartalmazni. Ezúton is kérjük az ongai civilszervezeteket, hogy a közölni szándékozott képeket szintén legkésőbb november 20-ig juttassák el az egyesület címére. FILMET ONGÁRÓL! Az OKE pályázatot hirdet a község filmkészítés és mozgóképi kifejezésmód iránt érdeklődő valamenynyi lakójához. A cél Ongával kapcsolatos, Ongához kötődő bármilyen mozgóképi alkotás elkészítése (dokumentumfilm, videoklip, filmetűd, kisjátékfilm stb.). Az 1 3. helyezett Ft pénzjutalomban, mások tárgyjutalomban részesülnek, illetve az alkotások felkerülnek a településről 2007-ben megjelenő dvdre. Műfaji, formai, tartalmi megkötés csupán annyi, hogy valamilyen módon az alkotás kapcsolódjon a községhez vagy az itt élőkhöz. Leadási határidő: december 31. helye: ált. iskola november 3

5 A Görgey napok, 1956 és a Turul A koszorúzás előtt (Fotó: K. Gy.) után bizonyították azt, hogy nem áll távol tőlük ez az egyébként nem könnyű témakör. A legeredményesebb csapat a 8. b osztály (Kovács Dávid, Molnár Kristóf és Tóth Roland) alkotta csapata lett. A második helyezést a 8. a, míg a harmadikat a 6. a osztály szerezte meg. Eredményeikhez ezúton is gratulálunk! Az 56-os megemlékezés része volt a hagyományos október 23-ai Turul-futás is. Arnót, Felsőzsolca, Szikszó és Onga általános iskolásai a községünk határában álló Az első helyezett 8. b oszt. csapata (Fotó: K. Gy.) A második helyezett 8. a oszt. csapata (Fotó: K. Gy.) Október utolsó hetében került megrendezésre az általános iskolában a mára már hagyománnyá vált Görgey napok. Az idén a rendezvény minden epizódja valamilyen módon kapcsolódott az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójához. A megemlékezés betagozódott abba az Ongai Kulturális Egyesület által kezdeményezett és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott projektbe is, melyben újságunk hasábjain már többször is hírt adtunk. A rendezvénysorozaton volt a forradalomra emlékező iskolarádiós műsor, sor került Görgey Artúr domborművének megkoszorúzására, volt szépkiejtési verseny, ahol a hazaszeretet témában szavaltak a diákok verseket, de volt prózamondó, helyesírási és népdaléneklési megmérettetés is. Első alkalommal került sor filmvetítésre az új médiateremben, ahol iskolánk növendékei az 56-os események előzményeiből, a Rákosi-korszak félelmetes időszakából kaptak egy kis ízelítőt Gyarmathy Lívia Szökés című filmjének megtekintésével. A tanulók által készített képzőművész alkotásokból kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, illetve a felső tagozatos osztályok 3 3 fős csapatai, egy a forradalom és szabadságharc történetével kapcsolatos többfordulós történelmi vetélkedőn mérték össze tudásukat. Több hetes előzetes felkészülés Turul emlékműhöz elfutva tisztelegtek a nevezetes esemény hősei előtt. Ünnepi köszöntőt Madzin Tibor, községünk polgármestere mondott, majd a négy település polgármestere megkoszorúzta az emlékművet. Az ünnepi műsor részeként a megemlékezésen fellépet az Ongai Kulturális Napokon már megismert Holmollez együttes, a szikszói Csutri néptánccsoport, illetve Lukács Ákos is. - T. L. - A harmadik helyezett 6. a oszt. csapata (Fotó: K. Gy.) A futók (Fotó: T. L.) november

6 Az emlékezők egy csoportja a Turul előtt (Fotó: T. L.) Teaosztás a futás után (Fotó: T. L.) Polgármesteri köszöntő (Fotó: T. L.) Az ongai diákok a Turul előtt (Fotó: T. L.) 1956 Az 56-os cikksorozatunk e havi számunkkal véget ér. Az Ongai Kulturális Egyesület szerette volna felhívni a figyelmet az 50 évvel ezelőtti dicső eseményekre. Ennek részeként havi rendszerességgel újságunk hasábjain tájékoztatást kívántunk adni 1956 legfontosabb országos és a helyi eseményekről. Szándékunk volt, hogy általánossá tegyük 1956 hősi eseményeinek megismertetését és tiszteletét valamennyiünk számára. Reméljük, kezdeményezésünk elősegítette a település lakossága és diáksága számára az 1956-os események hitelesebb megismerését, a múlt, az 56-os hősök tiszteletét. Az egyesület kezdeményezését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 1956-os közművelődési pályázata támogatta november Mi történt október 28-a után? - folytatás - Október 29-én megkezdődött az ÁVH lefegyverzése, a rendőrség, a hadsereg és a szabadságharcosok képviselői létrehozták a Forradalmi Katonai Bizottságot Király Béla vezetésével. Nagy Imre a pártközpontból áttette székhelyét a Parlamentbe, Szilágyi József és Szél Jenő pedig megszervezték a miniszterelnöki titkárságot. A szocialista országok vezetői közül Tito és Gomulka bár hangoztatták fenntartásaikat is üdvözölték a magyarországi változásokat. A többi baráti ország sajtója azonban mindvégig ellenségesen írt a magyar eseményekről, a Szabad Európa Rádió pedig Nagy Imre kormányának és a tűzszünetnek az elutasítására biztatta a felkelőket. Ugyanekkor vált ismertté, hogy Anglia, Franciaország és Izrael támadást indított Egyiptom ellen. Ezzel egy időben az Egyesült Államok moszkvai nagykövete arról tájékoztatta a szovjet vezetőket, hogy az USA Magyarországot és Lengyelországot nem tekinti lehetséges szövetségesnek. Október 30-án a szovjet csapatok megkezdték kivonulásukat Budapestről, Mikojan és Szuszlov is elutaztak, s nyilvánosságra hozták azt a szovjet kormánynyilatkozatot, amely sajnálkozását fejezte ki afelett, hogy Magyarországon vérontásra került sor, valamint a kapcsolatok új alapokra helyezését ígérte. A börtönökből kiszabadították a foglyokat, a honvédség rétsági alakulata pedig Pálinkás (Pallavicini) Antal őrnagy vezetésével felsőpetényi házi őrizetéből Budapestre vitte Mindszenty József hercegprímást. Ugyanezen a napon került sor a Budapesti Pártbizottság Köztársaság téri épületének ostromára, melyet a közvélemény a feloszlatott ÁVH és a pártapparátus forradalomellenes központjának tekintett. Mező Imrét, a pártbizottság Nagy Imrével rokonszenvező titkárát halálos lövés érte, a székház elfoglalása után pedig elszabadultak az indulatok, a védők tárgyalni akaró vezetőit meglincselték, és a magukat megadó katonákat agyonlőtték. Ugyanaznap délután Nagy Imre szovjet jóváhagyással bejelentette, hogy Magyarországon megszűnik az egypártrendszer, s a kormányzást az 1945-ben 5

7 újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezik. Az MDP elnöksége kimondta a párt feloszlatását, az új párt Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) néven másnap, november 1-én alakult meg. Vezetője, Kádár János azonban még ugyanaznap este eltűnt Budapestről, s bár még elhangzott a rádióban az a beszéde, amelyben hitet tett a forradalom mellett, ő maga Münnich Ferenccel együtt a szovjet nagykövetségre ment, majd onnan a Szovjetunióba utazott. Október 30-án és 31-én sorra újjáalakultak az 1947-től visszaszorított, felszámolt vagy betiltott pártok, megfogalmazták programjaikat, és megindították sajtóikat. Ugyanakkor új pártok és politikai szervezetek is létrejöttek, a forradalomban rendkívül sokféle társadalmi réteg, illetve csoport vett részt az események alakításában. Ezek közül egyik sem fogalmazott meg olyan igényt, ami a II. világháború előtti rendszer viszszaállítását jelentette volna. Többnyire az és közötti demokratikus, koalíciós hagyományokhoz nyúltak vissza, kívánták az ország semlegességének deklarálását, a polgári és emberi szabadságjogok tiszteletben tartását, a szólás-, sajtó-, gyülekezési és egyesülési szabadság biztosítását. Követelték a magántulajdon védelmét, és a szabad kereskedelem megvalósítását, ugyanakkor nem kérdőjelezték meg az utáni szociális vívmányokat, a legfontosabb üzemek, bankok és bányák államosítását és a földreformot sem. Mindszenty hercegprímás rádióbeszéde is, melyet később az egyházi birtokok helyreállításának követeléseként értelmeztek, csak az egyházi intézmények működésének biztosítását tartalmazta. Október 31-én délután a miniszterelnök bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdemények Magyarország Varsói Szerződésből való kilépése és semlegességének kimondása ügyében. Ugyanekkor Moszkvában megszületett a végső döntés a magyar forradalom sorsáról, s megkezdődtek a beavatkozás diplomáciai és katonai előkészületei. Hruscsov a következő napokban folytatott tárgyalásain először a kínai, majd a lengyel, a román, a bolgár és a csehszlovák vezetők, végül pedig Tito beleegyezését szerezte meg a katonai megoldáshoz. A határon pedig átléptek a forradalom leverésére küldött katonai egységek. November 1-én a munkástanácsok a munka felvételére szólítottak fel, 2-án pedig mindenhol elcsendesedtek a harcok, megindult a munka és a közlekedés. A szovjet csapatok beözönlésének hírére Nagy Imre először magyarázatot kért Andropov szovjet nagykövettől, majd döntő lépésre szánta el magát. Bejelentette a rádióban Magyarország kilépését a VSZ-ből, a semlegesség kinyilvánítását, és azt, hogy az ENSZ-hez fordul mindezek biztosításáért. November 3-án a Parlament épületében az új honvédelmi miniszter, Maléter Pál vezette magyar küldöttség tárgyalásokat kezdett a szovjetekkel a csapatkivonások módozatairól. Az első forduló után a magyar delegációt késő estére Tökölre hívták a Magyarországi Szovjet Haderők Főparancsnokságára, itt azonban a KGB tábornoka, Szerov a nemzetközi hadijog megsértésével, letartóztatta a küldötteket. Ugyanezen a napon, miközben Budapesten ismét átalakították Nagy Imre kormányát. Moszkvában is megalakult a Kádár János vezette Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Ezután Kádár és Münnich Szolnokra repültek. November 4-én hajnalban a szovjet csapatok általános támadást indítottak Budapest és a nagyobb városok ellen. 5 óra 20 perckor hangzott el a rádióban Nagy Imre drámai hangú bejelentése: Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. A szovjet támadás megindulása után a jugoszláv nagykövet átadta a magyar vezetőknek Tito üzenetét, melyben menedékjogot biztosított a nagykövetség épületében. A magyar vezetők bíztak egy esetleges jugoszláv közvetítésben, mivel nem tudtak arról, hogy Tito egyetértett Hruscsovval a katonai beavatkozás kérdésében, s ő maga javasolta Kádárt a miniszterelnöki posztra. Mindezzel csaknem egyidőben szólalt meg a szolnoki rádió hullámhosszán az a közvélemény, amely bejelentette a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását, valamint azt, hogy a Szovjetunió fegyveres erőinek segítségével megkezdte az ellenforradalom felszámolását. Nagy Imre és köréhez tartozó politikusok családjukkal a jugoszláv, Mindszenty bíboros pedig az amerikai követségen kaptak menedéket. A Parlamentből mindenki eltávozott, csak Bibó István államminiszter maradt az épületben, s mint a törvényes magyar kormány tagja, kiáltványt fogalmazott meg a nagyhatalmakhoz és az Egyesült Nemzetekhez Magyarország ügyében. A Szabad Kossuth Rádió adása 8 óra körül szakadt meg, amikor a szovjet katonák elérték az Országház épületét. Központilag szervezett ellenállásról nem lehetett szó, hiszen a fegyveres testületek széthullottak, s a forradalmi kormánynak nem volt ideje megteremteni saját apparátusát. A felkelőcsoportok azonban egymástól elszigetelten is folytatták a fegyveres harcot, s sokan még mindig bizakodtak a nyugati segítségben. A szemben állás másik formája a sztrájk volt, amelyet a Nagy-budapesti Központi Munkástanács irányított, mely november 14-én alakult meg. Az Írószövetség, a Magyar Tudományos Akadémia s egy sor más értelmiségi szervezet kiáltványok sorában követelte a szovjet csapatok távozását, a semlegesség biztosítását és a szabadságjogok védelmét. Kádár november 7-én érkezett a fővárosba, s Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke sietve kinevezte miniszterelnökké. (Nagy Imre kormányát elfelejtették felmenteni, erre csak november 12-én került sor.) A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, melynek kulcspozícióiba Marosán György, Biszku Béla, Kállai Gyula, Apró Antal és Münnich Ferenc kerültek, teljes mértékben a megszálló csapatok függvénye volt, mivel a társadalom döntő többsége elutasította létezését. November 22-én Nagy Imre és társai bízva a Kádár-kormány által adott garanciában eltávoztak a jugoszláv nagykövetségről, ahol időközben tarthatatlanná vált a helyzetük. Autóbuszukat azonban szovjet katonák a magyar hatóságok egyetértésével eltérítették, majd a foglyokat Romániába szállították. Ennek hatására, s a Kodály Zoltán elnökletével november 21-én létrejött Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa kezdeményezésére Budapesten november 23-án délután egy órányi időre elnéptelenedtek az utcák. A lakosság ezzel emlékezett meg az egy hónapja kitört forradalomról, és tiltakozott annak eltiprása ellen. A támogatás nélkül álló kormány november 25-én tárgyalásokat kísérelt meg a mun november

8 kástanácsok küldötteivel, ez azonban éles szóváltás után megszakadt. Nem is lehetett kétséges a kimenetele, hiszen a munkástanács továbbra is ragaszkodott Nagy Imre személyéhez, követelte a szovjet csapatok kivonását, a többpártrendszert és a szabad választások megtartását. A hónap végéig a munkások és az értelmiség szervezetei újabb kiáltványokban tettek hitet a forradalom mellett. Időközben Münnich Ferenc vezetésével megszervezték a Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalmat, melynek feladata a rend helyreállítása volt. A pufajkások az utasításokat a párttól és a kormánytól kapták, bevetésüket az tette szükségessé, hogy a hadsereg és a rendőrség alakulatai szétszóródtak, passzívak voltak, vagy támogatták a szabadságharcosokat. A lényegében tiszti különítményeknek tekinthető karhatalom az alakuló új hatalom belső erőszakszervezete volt. A szovjet csapatok december közepéig vettek részt aktívan a rendcsinálásban, ennek során mintegy 4700 főt vettek őrizetbe, s 860-at vittek szovjet területre. December 2-án az MSZMP vezetői ellenforradalomnak nyilvánították az eseményeket, melynek okaiként a Rákosi- Gerő-klikk helytelen politikáját, a Nagy Imre-Losonczy Géza vezette pártellenzék tevékenységét, a Horthy-fasiszta és más kapitalista erők aknamunkáját, valamint a nemzetközi imperializmust jelölték meg. Ezzel együtt megkezdődött a kíméletlen megtorlás is. Elkezdődtek a letartóztatások, betiltották a forradalom idején alakult vagy a forradalom mellett kiálló szervezeteket. December elején több vidéki városban Salgótarjánban, Miskolcon, Egerben sortüzek zúdultak a tüntetőkre. Bevezették a rögtönítélő bíráskodást, majd 1957 tavaszán létrehozták a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsát, melynek ítéletei ellen fellebbezni nem lehetett. A halálos ítéletek száma közel 400 volt, és ebből közel 200-at végre is hajtottak. Több mint 20 ezer embert börtönöztek be, és 13 ezret internáltak márciusában Kádár moszkvai tárgyalásán született megállapodás Nagy Imrének és társainak bíróság elé állításáról, cserébe a szovjet vezetés megígérte, hogy nem engedi haza Rákosit és klikkjét. Az ország szabadon választott miniszterelnökének utolsó nagy tette az volt, hogy mindenféle együttműködést megtagadott volt elvtársaival, nem mondott le, mert nem volt hajlandó utat nyitni a Kádár-rendszer jogi legitimitásához. A Nagy Imre perre 1958 júniusában kertült sor. A vád a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése, vezetése, illetve az abban való tevékeny részvétel volt. Ennek alapján a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével hallára ítélte Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst, a többi vádlott (Kopácsi Sándor volt budapesti rendőrfőkapitány, Donáth Ferenc, Tildy Zoltán, Jánosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós) súlyos börtönbüntetést kapott június 16-án hajnalban végrehajtották a halálos ítéleteket. Az erről szóló közlemény jelentette be Szilágyi József kivégzését is, amire már korábban sor került, valamint Losonczy Géza halálát, aki a börtönben vesztette életét. A megtorlások áldozatai mellett az ország vesztesége volt a harcok során elesett két és fél ezer ember, a regisztrált sebesültek száma közel 20 ezer volt, s 200 ezerre tehető az ún. lábbal szavazók száma, akik elhagyták az országot. (Forrás: Herber-Martos-Moss-Tisza: Történelem, Bp., 1997.) - szerk: T. L. - Radnai Gáborné (Fotó: pépé) Író-olvasótalálkozó október 6-án író-olvasó találkozón vehettünk részt a Csokonai Vitéz Mihály Községi Könyvtárban. Bevallom őszintén, a meghívóban olvasott név Radnai Gáborné számomra nem volt ismert. Gondoltam, biztosan azért, mert sajnos kevés időm jut az utóbbi időben regények olvasására. Aztán mint kiderült, ezzel nem voltam egyedül. Az írónő álnéven írja könyveit. Két néven is szerepel: Martha Taylor neve alatt krimiket, Sidney Lawrence-ként pedig romantikus regényeket ír. Első írása 1992-ben jelent meg. Mint elmondta, betegség kapcsán ragadott tollat. Saját szórakozására kezdett el novellákat, majd pedig regényeket írni. Egy pályázatra a lánya küldte el művét az akkor még ismeretlen írónőnek. A Romlás virága című regénye már sikert és elismerést aratott. Aztán jött a többi novella, regény. Kiadója kérésére a romantikus regényeken kívül kezdett el krimit írni. Több dokumentum regény is született a tollából, amelyek különleges magyar orvosokról szólnak. Jó hangulatú, bensőséges találkozó volt ez az írónővel. Sok személyes élményét, A hallgatóság (Fotó: pépé) élete sorsát osztotta meg velünk, olvasókkal. Akik eddig kevésbé ismertük, biztos vagyok benne, hogy egyre több művét olvassuk el ezután a találkozó után. Könyveiből is hozott példányokat, amelyekből kedvére válogathatott a közönség, és örök emlék marad a dedikált példány könyvespolcainkon. Mindenkinek ajánlom műveit elolvasásra, szórakozásra, kikapcsolódásra. Aki szereti az ilyen témájú műveket, biztosan szívesen keresi majd köteteit a községi könyvtárban. - Lukács Gyuláné november 7

9 Iskolai csengőszó Az ARADI VÉRTANÚK-ra emlékezett tanulóifjúságunk október 6-án. Az ünnepi műsort a 6. évfolyamos tanulók Kulcsárné Feledy Marianna és Molitorisz Zoltán osztályfőnökök vezetésével adták elő. * * * Október 23-án felsős tanulóink TU- RUL-emlékfutáson vettek részt Ongaújfalu és a Turul-emlékmű között. Az iskolai SZMK választmánya megtartotta első ülését, melyen Ronyecné Hódi Éva SZMK-elnök tájékoztatást adott az éves feladatokról, valamint elkezdték a Katalin-bál szervezését. * * * Az iskolavezetés köszönetet mond mindazon szülőknek, akik az utóbbi időszakban segítették iskolánkat a kerítés készítésében, az 5. a osztályterem bútorzatának festésében, a papírgyűjtési akcióban. * * * Görgey-napok az iskolában! Ebben az évben ismét megrendeztük iskolánk névadójáról elnevezett programsorozatunkat, Október 6-ai megemlékezés (Fotó: pépé) melynek fontosabb eseményei: filmvetítés, rajzkiállítás, történelmi vetélkedő, Szépen szólj vers, prózamondó, helyesírási és népdaléneklési verseny voltak. Versenyeredmények! Természetismereti verseny Szikszón. 2. helyezés: Kovács Luca 2. b, Tóth Laura 3. a, Siska Lőrinc 4. c. Felkészítő nevelő: Rózsa Lászlóné. Matematika verseny Szikszón. 1. hely: Osztermann Viktor 6. a, felkészítő: Bűdi Lászlóné. 2. helyezettek: Török Ádám 2. a, felkészítő: Nagyné Kavalecz Csilla; Szabó Dóra 3. b, felkészítő: Buzás Zoltánné; Bekus Orsolya 4. b, felkészítő: Kovácsné Garadnai Éva. 3. hely: Siska Márton 8. a, felkészítő: Bűdi Lászlóné. 4. hely: Farkas Bence 2. a, felkészítő: Nagyné Kavalecz Csilla. 6. hely: Buzás Barbara 2. b, felkészítő: Nagyné Kavalecz Csilla. Atlétika (mezei futás, városkörnyéki döntő Ongán). 1. hely: IV. korcsoportos lánycsapat (Cseh Adrienn, Halász Henrietta, Ódor Alexandra, Pelles Petra és Takács Réka). II. korcsoportos lánycsapat (Dorgai Alexandra, Kovács Beáta, Nagy Dorottya, Orlóczki Katalin és Pálfi Zsuzsa). II. korcsoportos fiúcsapat (Farkas Attila, Urszin Attila, Mátyus Gábor, Lakatos János és Urszin Csanád). 3. hely: I. korcsoportos lánycsapat (Fábri Ramóna, Horváth Etelka, Salétros Gréta, Kovács Luca, Orlóczki Ivett és Osztermann Anna). Felkészítők: Kulcsárné Feledy Marianna és Kajtor Csaba. - Rózsa László igazgató - Civil fórum Különleges estét tudhatnak maguk mögött Onga civil szervezetei. Az Ongai Kulturális Egyesület kezdeményezésére létrejövő civil együttműködés első eredménye, hogy új községi szintű civil honlap indult útjára. A bemutatón és az azt követő megbeszélésen településünk szinte valamennyi civil szervezete képviseltette magát. Az utóbbi években látványosan megnőtt az egyesületek és alapítványok száma településünkön. A különböző szervezetek a legkülönfélébb tevékenységeket folytatnak a sporttól a hitéletig. A szervezetek egymás munkájáról, eredményeiről és természetesen gondjairól csak nagyon keveset tudnak. Az Ongai Kulturális Egyesület élve a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatásával felvállalta, hogy megteremti a lehetőségét a helyi együttműködés új és mélyebb formáinak. A közös tevékenység alapja az a honlap (www.ongacivil.hu), amely bemutatja az egyes szervezeteket. A bemutatkozás mellett megtudhatjuk a szervezetek legfontosabb adatait, a lapon tájékoztatást adni a legfrissebb információkról. A civil honlap szerkezete, felépítése szoros egységet képez a községi A fórum hallgatóságának egy része (Fotó: K. Gy.) Bemutatásra került a civil honlap (Fotó: K. Gy.) elérhetőségeit. Fotóalbumok mutatják be képekben a szervezetek életét. Láthatjuk a róluk megjelent dokumentumokat, cikkeket. A civil szervezetek bemutatkozása mellett lehetőség nyílik honlappal és a kulturális egyesület honlapjával az egyszerű kezelhetőség érdekében. A honlap bemutatása után a fórum résztvevői megállapodtak az együttműködés folytatásában. A tapasztalatok megosztása, a kölcsönös segítségnyújtás és a gyors információcsere elengedhetetlen az eredményes működéshez nemcsak a szervezetek tagsága, de egész településünk javára. - K. Gy november

10 Újjáélesztett hagyomány október 14-én újra szüreti felvonulást láthattak az érdeklődők Onga utcáin. Emlékeim szerint 10 évvel ezelőtt volt az utolsó szüreti felvonulás az akkori Faluvédő Egyesület szervezésében. Most megpróbáljuk ezt a régi hagyományt újra életre kelteni, hogy sokak számára örömteli időtöltést biztosíthassunk. Igaz, alig lehet találni már a községben lovasgazdákat. Az idei szőlőtermés sem volt jónak mondható, hogy a díszítéshez adakozó kedvű gazdákat találtunk volna. Önkéntesek kis csoportja segített a szekereket és a hintót feldíszíteni. Iskolánk tanulóinak egy része is aktívan közreműködött. A környező településekről jöttek el hozzánk tánccsoportok, akik szívvel, lélekkel, nagy szeretettel és vidámsággal nyújtották tudásuk legjavát. Nevezetesen Aszaló és Sajóvámos, és nem utolsó sorban az ongai általános iskola fiataljai voltak a fellépők. Mindhárom tánccsoport más-más stílust képviselt, ami színesebbé tette az előadást. A szervezőknek a mostani forgalmas útszakasz miatt elég nehéz dolguk volt az útvonal kiválasztása során, ami miatt egyes utcák, falurészek teljesen kimaradtak. A fellépő táncosok egy-egy nagyobb útkereszteződésben álltak meg a kisebb-nagyobb számú nézősereg előtt bemutatni tudásukat. Molnár Kristóf büszkén dobolta és adta hírül a nap eseményét. A jó hangulathoz a napfényes idő is hozzájárult. Bízunk benne, hogy a nosztalgia felébredt az emberekben és sikerült a közönségnek tartalmas, szép pillanatokat nyújtani. Köszönetet szeretnék mondani a szervezés feladataiban részt vállaló intézményeknek, civil szervezeteknek és azoknak az embereknek, akik munkájukat adták ennek a szép napnak a sikeres lebonyolításához. Elsősorban az ongai önkormányzatnak és a vendégtáncosok önkormányzatainak, Zsoldos János képviselő úrnak, az ongai általános iskolának. A konyha dolgozóinak, akik finom ebéddel várták a fáradt résztvevőket. A hintót, a betyárokat és a pónit lovasával Szakács Lászlónak köszönhetjük, valamint Kerekes András és fia volt a másik két lovas. A két lovasgazdának, Berényi Sándornak és Horváth Elemérnek. Az aszalói, sajóvámosi és ongai táncosoknak, Götz Rolandnak, a szülőknek és nem utolsó sorban az érdeklődő közönségnek, valamint az Ongai Kulturális Egyesületnek. A Felsőzsolcai Rendőrőrs munkatársainak az ongai polgárőrökkel együtt külön köszönet a nap zökkenőmentes lebonyolításáért ebben a megváltozott nehéz forgalmi helyzetben. Bízom benne, hogy hagyományt tudunk teremteni az ehhez hasonló napoknak. - Gondos Andorné - A kisbíró dobolt (Fotó: K. Gy.) Szekéren (Fotó: K. Gy.) Táncosaink a Nádas előtt (Fotó: K. Gy.) Bemutató a főtéren (Fotó: K. Gy.) november 9

11 Egészségmegőrző rovat Egészségmegőrző rovatunkban hónapról-hónapra közzéteszünk az olvasók, a helyi lakosok érdeklődésére számot tartó, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos cikkeket. Célunk, hogy a mai, egyre egészségtelenebb világunkban felhívjuk a figyelmet néhány megelőzhető, kis odafigyeléssel kezelhető problémára. A cikksorozatot Gál Lászlóné védőnő szerkeszti, írja. A súlyos pneumococcus fertőzésről és megelőzéséről Az őszi légúti fertőzések következtében a nyálkahártya védekezőképessége gyengül, újabb kórokozók telepednek meg rajta. Ezek közül az egyik a pneumococcus (ejtsd: pneumokokkusz) baktérium. Ez a baktérium cseppfertőzéssel terjed. Leggyakrabban középfülgyulladást és lebenyes tüdőgyulladást okoz. A pneumococcus okozta lebenyes tüdőgyulladás gyermekekben és felnőttekben egyaránt előfordulhat. Hirtelen kezdődik magas lázzal, gyengeséggel, nehezített légzéssel. A szervezet oxigénellátása romlik, a beteg kisebb mozgástól is kimerül, ajkai elkékülnek, fullad. A jellegzetes tünetek mellett a tüdő feletti hallgatódzás és a röntgen vizsgálat bizonyítja a betegséget. Időben elkezdett, megfelelő antibiotikus kezelés gyógyulást eredményez. A tüdőgyulladás súlyosabban zajlik le a 65 év felettiekben, krónikus szív-, tüdő-, vesebetegségnél, cukorbetegekben és immunkárosodottaknál. A halálozás 40%-ot is elérheti. Idősek között, az influenza járványok vezető haláloka a pneumococcus okozta tüdőgyulladás. Pneumococcus okozta gennyes agyhártyagyulladás igen súlyos idegrendszeri fertőző betegség. Leggyakrabban a légúti nyálkahártyákon és a belsőfülön keresztül érik el a baktériumok az agyvelő burkait. Ott vastag genny képződik. A beteg lázas, feje fáj, hány, tarkója merev (fejét nem lehet előre hajtani). A súlyosbodó állapotra jellemző az aluszékonyság, izomrángások, légzési zavar, eszméletvesztés majd kóma. Sürgős orvosi vizsgálatra, kórházi elhelyezésre és antibiltikus kezelésre van szüksége a betegnek. Az agyhártyagyulladás bizonyításához gerinccsapolást végeznek, ebből mutatják ki a kórokozót. A gyors és intenzív ellátás ellenére a pneumococcus agyhártyagyulladás halálozása igen magas, időseknél elérheti a 80%-ot. A túlélők között is gyakori a maradandó idegrendszeri károsodás. Az átlag lakosságénál sokszorosan nagyobb a kockázata a belsőfül műtéten (cochlearis implantáció) átesetteknek, a léphiányosoknak, a 65 év felettieknek és azoknak, akiknek agyalapi törése volt. Pneumococcus okozta vérmérgezés (szepszis). Gennyes gombócból (fül, tüdő, agyhártya) kerülnek a baktériumok a vérkeringésbe. A hajszálerekben elakadnak és így, életfontosságú szervek vese, máj, központi idegrendszer vérellátását és működését károsítják. A baktériumok elleni küzdelem a védekező-rendszer (immunrendszer) feladata. A gyulladás: láz, fájdalom, vérbőség, gennyképződés ennek a következménye. Ha a szervezet nem tudja elpusztítani a baktériumokat, egyre súlyosabb állapot alakul ki, mely legtöbbször halállal végződik. Az antibiotikumok a baktériumokat elpusztítják, vagy a szaporodásukat gátolják, ilyen módon segítik a gyógyulást. Gennyes középfülgyulladás A gennyes középfülgyulladás leggyakrabban az 5 éves kor alatti gyermeket betegsége, a pneumococcus-on kívül sok más baktérium is okozhatja. Megoldás: védőoltás A védőoltások felkészítik az immunrendszert arra, hogy fertőzéskor gyorsan felismerje és elpusztítsa a kórokozókat. Az oltást követően ellenanyagok termelődnek, ezek megkötik baktériumokat vagy vírusokat, és megakadályozzák szaporodásukat; a védekező-rendszer sejtjei pedig elpusztítják és eltakarítják a betolakodókat. A 2 évesnél idősebbek oltására használt oltóanyag a baktérium 23 típusa ellen, míg a 2 és 24 hónap közöttiek oltására használt, a baktérium 7 legfontosabb típusa ellen ad védelmet. Az oltást a tüdőgyulladás, az agyhártyagyulladás és a szepszis kialakulását előzi meg. Nem csökkenti a gennyes középfülgyulladás és a felső-légúti fertőzések előfordulását. 65 éves kor felett az immunrendszer is öregszik, gyengül, emiatt az idősek számára nagyon fontos a védőoltás. Javasolt az oltás a krónikus szív-, tüdő-, vese-, májbetegségben, cukorbetegségben, léphiányban szenvedőknek, belsőfül műtétre váróknak és az immunrendszer gyengeségben szenvedőknek. Az immunrendszer károsodása veleszületetten, vagy orvosi beavatkozás (sokizületi-, autoimmun-, és daganatellenes kezelés, szervátültetés) következtében is létre jöhet. Évszaktól függetlenül bármikor elvégeztethető az oltás, más oltásokkal egy időben is. Mivel az influenza leggyakoribb és legveszélyesebb szövődménye a pneumococcus okozta tüdőgyulladás, célszerű az influenza oltással egyidőben kérni a háziorvostól. Kettő éves kor felett 5 10 évenként, 65 éves kor felett 10 évenként kell ismételni. Az oltás helyén fájdalom és bőrvörösség fordulhat elő. Ritkán láz is felléphet az oltást követő 1 2 napon belül. A pneumococcus elleni védőoltás bármikor elvégezhető. Az oltóanyagot gyógyszertárakban, orvosi receptre lehet kiváltani. A társadalombiztosítás 50%-os támogatást ad a készítményekre. A védőoltást, súlyos fertőzést tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást és szepszist előz meg idősekben, krónikus betegségben-, és immunkárosodásban, szenvedőkben. Forrás: Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója alapján. Teszt Az érzelmekről és a megérzésekről Sokan az intuíciónál, azaz a megérzésnél, a közvetlen felismerésnél jóval többre becsülik az ésszerűséget. Az értelem emberei gúnyosan mondják: az intuíció olyan képesség, amely egy pillanat alatt egy helyzet hamis megítéléséhez vezethet. Ezért nem is figyelnek az intuícióból eredő belső jelzésekre, ám november

12 ez veszedelmessé is válhat. Akik leszoknak arról, hogy megérzéseiket fejlesszék, könnyen áldozatává válhatnak veszélyes helyzeteknek, mert nem érzik meg a fenyegetést. A viselkedésnek az érzelmek is lényeges elemei, hisz érzelmek nélkül nem tudunk jól tájékozódni a világban. Az érzelmek, a megérzések, a sejtések segítenek abban, hogy életproblémáinkat önerőből megoldjuk, a cselekedeteinket megfelelően eltervezzük, kivitelezzük, és bizonyos fokig belelássunk a jövőbe. Ön mennyire intuitív ember? Válaszoljon igennel vagy nemmel a következő kérdésekre! 1. Képes egyidejűleg különböző dolgokat csinálni? 2. Szívesen rögtönöz? 3. Nagyon erkölcsös ember? 4. Figyel mások testbeszédére? 5. Használ analógiákat és metaforákat? 6. Jobban kedvelte az iskolában a geometriát, mint az algebrát? 7. Ha valami újdonságról hall, jól megjegyzi? 8. Problémát okoz, hogy macskája vagy kutyája megértse? 9. Szexuális életét beteljesültnek érzi? 10. Inkább a nyertesekhez tartozik, mint a vesztesekhez? 11. Érdeklődése jelentékeny változáson ment át az utóbbi évben? 12. Szívesen megnevettet másokat? 13. Jobban emlékszik az emberek arcára, mint a nevükre? 14. Szenvedélyes embernek tartja magát? 15. Lelkes síelő vagy hegymászó? 16. Ha ítéletet alkot, jobban bízik személyes tapasztalataiban, mint tapasztalataiban? 17. Egy problémával inkább komolyan szeret foglalkozni, mint játékosan? 18. Könnyen szótért egy kis gyerekkel? 19. Kézzel-lábbal kíséri beszédét? 20. Vesztett csata után utóvédharcot vív? 21. Szívesen kipróbál új dolgokat? 22. Minden téren tudja élvezni az életet? 23. Hű marad önmagához, akármekkora árat is kell fizetnie érte? 24. Szívesen kap egy adandó alkalmon? 25. Jobban érzi magát, ha pontosan tudja, mi vár önre később? 26. Fekve jobban tud gondolkodni? 27. Jól érzi magát egyedül? 28. Szokott időnként énekelni, táncolni? 29. Érdeklik az álmai? 30. Szívesen tanul meg olyan dolgokat, amelyeket rögtön meg is tud valósítani? 31. Támogatást nyújtó ember? 32. Szoros kapcsolatot ápol családjával? 33. Hallgat sejtéseire? 34. Megbízható? 35. Vannak szélsőséges hangulat ingadozásai? 36. Segít a költészet, a művészet abban, hogy jobban megértse az életet? 37. Gyakran kapja magát nappali álmodozáson? 38. Tudni szokta, mit gondolnak önről mások? 39. Gyakran befolyásolják érzelmi ingerek? 40. Mielőtt döntést hozna, hallgat érzéseire? 41. Nehezére esik visszaemlékezni múltbéli események, helyzetek által kiváltott érzéseire? 42. Jól becsüli fel a helyzeteket? 43. Nem nagyon lelkesítik a komplex, nehéznek mondható kihívások? 44. Ráérez az emberek reakciójára? 45. Viselkedése nem mindig fogadható el szociálisan? 46. A legtöbbször megérti az érzései üzeneteit? 47. Szívesebben olvas szakirodalmat, mint regényt? 48. Megérzi, mi tenne jót egy beteg embernek? 49. Szívesebben keres racionális megoldásokat, mint hogy rögtönözve cselekedjen? 50. Van az életben olyan valaki, aki különlegesen erősen tudja befolyásolni? Értékelés: A táblázattal megegyező válaszai 2 2 pontot érnek. Adja össze pontjait, s nézze meg az eredményeit! 1 6 Igen 7 8 Nem 9 16 Igen november 17 Nem Igen 25 Nem Igen 39 Nem 40 Igen 41 Nem 42 Igen 43 Nem Igen 47 Nem 48 Igen 49 Nem 50 Igen 0 30 pontig: Feltétlenül változtatni kell eddigi gondolkodásmódján! Az intuíció önnél idegen szónak számít. Ez kárára válik gondolkodásának, ez rugalmatlanná teszi, emiatt nehezebben alkalmazkodik az új helyzetekhez pontig: Valódi racionális ember. Mitől fél? Talán attól, hogy nem lesz ura a helyzetnek, és elragadhatják indulatai? pontig: Még egyáltalán nem merítette ki intuitív képességeit. Sokat nyerne azzal, ha bízna belső hangja szavában, és jobban figyelne rá pontig: Átlagon felülien intuitív embernek számít. Racionális és intuitív gondolkodása egyensúlyban van egymással, egyaránt figyelembe veszi azt, amit az ösztönei súgnak és azt, amit az esze diktál pontig: Intuíciós képességeit jól kihasználja, és ez által gazdagítja életét. Mindig hallgat a szívére, a megérzéseire, amelyek már sok bajtól megóvták önt és szeretteit. - Gál Lászlóné - 11

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

EREDMÉNYEINK

EREDMÉNYEINK EREDMÉNYEINK 2012 2013 MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA I. korcsoport: fiú csapat 1. hely II. korcsoport: fiú csapat 3. hely lány csapat 1. hely III. korcsoport: fiú csapat 2. hely lány csapat 1. hely IV. korcsoport:

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1.

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1. Versillusztráció Bosnyák Boglárka a Helyes Márton a bendegúz nyelvész Zákány Laura a 3. Gömöri Kende a Szépolvasási Szilágyi Máté a Erdei Krisztina a 3. Bosnyák Boglárka a meseillusztráció Szabó Fanny

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

A múzeum felújítás előtt álló új épülete (Fotó: T. L.)

A múzeum felújítás előtt álló új épülete (Fotó: T. L.) OKE 1-os felhívása! Az Ongai Kulturális Egyesület munkájához 2014- ben is a lakosság támogatását, segítségét kéri! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál az SZJA 1-ról rendelkező nyilatkozatukban

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

V. Ongai Pálinkaverseny versenyfelhívás 2014 első pálinkaversenye! Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti az V. Ongai Pálinkaversenyt!

V. Ongai Pálinkaverseny versenyfelhívás 2014 első pálinkaversenye! Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti az V. Ongai Pálinkaversenyt! V. Ongai Pálinkaverseny versenyfelhívás 2014 első pálinkaversenye! Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti az V. Ongai Pálinkaversenyt! Tanácsi anyag dvd-n A júniusban megjelent Onga tanácsi korszakának

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére

Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére 1. A szókeresőben a második világháborút követő időszakra jellemző tíz fogalmat rejtettünk

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben