S TUDIA C AROLIENSIA (X.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 101 113."

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA (X.) MÁRIA POTOČÁROVÁ AZ OKTATÁSÜGY HELYZETE A SALAMON-SZIGETEKEN Jelen tanulmány empirikus alapját az a tanulmányút képezi, melynek során 2006 őszén lehetőségem nyílt egy szociál-pedagógiai kutatást végezni a harmadik világ egyik szegény országában a csendes-óceáni Salamon-szigeteken. A kutatás fókuszában a család, a családi nevelés és az serdülő ifjúság szociális normákhoz való igazodásának vizsgálata állt. A helyszínen történő kutatást a holland Groningene RUG (Rijksuniversiteit Groningen) Egyetemen működő JSL (Foundation Youngsters towards Social Limits) Alapítvány is támogatta, mely egyben a pozsonyi Comenius Egyetem testvérintézménye. Az egyén képességeinek fejlesztését a Salamon-szigeteken a világ más országaihoz hasonlóan a rendszer kedvezőbb szociális és politikai változtatásaival próbálják elérni, reménykedve, hogy ez közvetlen javulást hozhat a lakosság életszínvonalában. A képzettség alacsony szintje egyrészt gátolja a bennszülött lakosság érvényesülési lehetőségeit, másrészt abban is hátráltatja őket, hogy közvetlenül jobb életkörülményeket teremtsenek maguknak, illetve megfelelően hatékonyak tudjanak lenni a hétköznapi életben és a társadalmi környezetben. Az oktatás nevelés eredménye a Salamon-szigeteken élő ifjúság körében A Salamon-szigeteken még mindig igen magas az írástudatlan emberek száma, akik kirekesztődnek az írás-olvasás általi kommunikációból, megfosztódnak a modern technológiai eszközök és az Internet adta fontos tudásforrástól is. Az írástudatlanság mértéke nagyon súlyos negatív következményekkel járhat a potenciális népességnövekedésre és a jövőbeni társadalmi jólét elérésére vonatkozóan. Az írni-olvasni tudás az olvasás és írás képességének összekapcsolását jelenti, mely sokszor kiegészül az alap számtani ismeretekkel és az élethez szükséges alap készségekkel. Az írni-olvasni tudás mértéke tükrözi azt az eredményt, amelyet a lakosok ezen készségek elsajátítása közben értek el, mind az általános iskolai képzés, mind pedig a felnőtt lakosság írni-olvasni tudásának növelése érdekében végzett program során. Az írni-olvasni tudás fogalma a nemzetközi összehasonlításra kerülő adatok gyűjtése miatt fontos, általában standard definícióra szorítkozik: az olvasás, írás és az egyén mindennapi életét érintő, egyszerű fogalmak megértésének képessége (ez az írni-olvasni tudás meghatározása az UNESCO szerint). Azok azonban, akik ezen a küszöbön átkerülnek, még nem mindenképpen funkcionálisan írni-olvasni tudók abban az értelemben, hogy nem képesek ezeket a képességeket produktívan használni. Több fejlődő országban (és különösen Melanézia országaiban) különböző dialektusokat, nyelvet beszélő emberek széles skálája található, és az a felnőtt, aki a Studia Caroliensia

2 M ÁRIA P OTOČ ÁROVÁ helyi dialektusban írni-olvasni tudó, nem biztos, hogy a nemzeti nyelven szintén írni-olvasni tudónak számít. Az írni-olvasni tudás, mint az írni, olvasni és számolni tudás képességét ideálisan minden embernél a szociális környezetében kellene vizsgálni. Az írni-olvasni tudás ilyen feltérképezésének megszervezése egy egész nemzet tekintetében nagyon időigényes, anyagi szempontból meglehetősen költséges és bonyolult lenne. Bizonyos országok azonban a lakosság írni-olvasni tudását vizsgáló munkatársaitól azt követelik meg, hogy mindenkit egy tesztnek vessenek alá, ami egy egyszerű, előre kiválasztott szöveg elolvasásából áll. Az írni-olvasni tudás helyzetét a legtöbbször azonban csupán a családfő bemondása alapján határozzák meg. Ez legtöbbször a megszerzett adatok megbízhatóságát kérdőjelezi meg, és így azoknak az összehasonlíthatóságát is. Ezt támasztja alá a Salamon-szigeteken, a Nemzeti Írniolvasni tudás Bizottság által 1991-ben végzett, speciális felmérés is, amelyen a résztvevők 47%-a nyilatkozott úgy, hogy a pidgin nyelv írásának és olvasásának képességével rendelkezik, de a teszt után csupán a 16%-ukat lehetett írni-olvasni tudónak nyilvánítani. Kb. 44% bizonygatta, hogy angolul képesek írni és olvasni, de a tesztek kimutatták, hogy csak 28%-uk ténylegesen képes erre angol nyelven. Mindkét nyelven (angol és pidgin nyelvek) ténylegesen írni és olvasni tudónak csupán a megkérdezettek 22%-a bizonyult. Néhány ország összehasonlíthatja az alacsony iskolába járást és az írástudatlanságot, vagy pedig azt állíthatja, hogy az iskolába járás és az elvégzett négy osztály biztosítja a lakosság teljes írni-olvasni tudását. Az ENSZ legújabb tervezete megállapította, hogy létezik összefüggés az iskolába járás és az írniolvasni tudás, valamint a képzési eredmények között. A Salamon-szigeteken az iskolai képzés nem kötelező. A formális képzés az erősen intézményesített, kronologikus szintekre bontott és hierarchikusan rendszerezett képzési rendszert jelenti az általános iskola alsó szintjeitől egészen az egyetemig. A kisgyermekkori képzés a Salamonszigeteken csak nemrégen kezdődött meg, mégpedig 3 szinten: kisgyermekkor (3-4 évesek), iskola előtti időszak (4-5 évesek) és az iskolai képzésre előkészítő (5-6 évesek). Az előkészítő osztályok a formális oktatási rendszer első osztályát jelentik, miközben a további két szint már nem kötelező, és a települések tartják fenn őket. Sok iskola előtti, azaz ECEközpont magánszemélyek kezében van, és magánszervezetként funkcionálnak. Néhány központ az általános iskola része. Az egyes tartományok vidéki közössége saját költségére kezdett gyermekoktatási központokat létrehozni. 102 Studia Caroliensia

3 A Z OKTATÁSÜGY HELYZETE A S ALAMON- SZIGETEKEN Ami a Solomon Islands College of Higher Educationt (SICHE) illeti, főiskolai szintű iskolatípusról van szó. Manapság a leendő tanároknak kínál kurzusokat, minden évben tizenöt felvételizővel. Képzési körébe vonták az ország csaknem 220 ECE (iskola előtti) központját is. Az 1999-es jelentés azt feltételezi, hogy 1998-ban az előkészítő osztályokba kb öt-hat év körüli gyermek iratkozott be. A feltételezett teljes populációhoz képest, ami hozzávetőlegesen gyermek, a beíratott gyermekek összességének ez csupán a 26%-a. Az alapképzés az ún. Form 1 (azaz 1. osztály) szinttel kezdődik és a Form 6. szinttel fejeződik be. Némely esetben az alapképzésbe beszámítják az előkészítő osztályokat is. A törvény által az alapképzésbe lépés meghatározott ideje a hat-kilenc éves életkor. Az alapképzés mindenki számára ingyenes, de nem kötelező. A valóságban azonban a legtöbb általános iskola szed valamilyen tandíjat saját fenntartási költségeinek kiegyenlítésére. A hatodik évfolyam végén minden tanulónak felvételi vizsgát kell tennie a középiskolákba (Solomon Islands Secondary School Entrance Examination). A Közösségi Középiskolák (Community High Schools) megalakításával jelentősen növekedett az általános iskola hatodik évéből a középiskola első évfolyamába lépő diákok száma, 1992-ben ez csupán 30 % volt, 1997/98. évben már 55 60%-ra emelkedett. Ennek ellenére azonban ez az arány még távolról sem éri el a többi csendes-óceáni ország szintjét. A diákok lemorzsolódásának aránya magas, mind a fiúknál, mind a lányoknál, a lányoknál a lemorzsolódás magasabb. Az iskolába járási különbség a fiúknál és a lányoknál csökken. A 20. század 90-es éveinek elején jegyezték fel az általános iskolába beíratott tanulók számának nagyarányú növekedését. Az általános iskolába beíratott tanulók éves átlaga 1990 és 1993 között kb. 7%- kal, míg években 4%-kal nőtt. Az általános iskolába beíratott lányok létszáma kezdi elérni a fiúk létszámát ben az országban kb. 90 középiskola működött (9 nemzeti középiskola, 16 tartományi középiskola és 65 önkormányzati-közösségi középiskola). A közösségi középiskola manapság kiterjesztette kapacitását a 4. és 5. évfolyamra is, hogy iskolai képzést nyújthassanak olyan diákoknak is, akik a 3. év végeztével lemorzsolódnának. A tartományi középiskolák, melyeket kezdetben szakképzésre és műszaki tantárgyak képzésére alapítottak, ma már az akadémiai tantárgyak képzését is vállalják. Minden tartományi és nemzeti középiskola alakított 1-6. évfolyamot. Egyedül a VI. György Király Iskola nyújt képzést a 7. osztály szintjén. A középiskolákba beíratott diákok száma az közötti időszakban növekedett, de erőteljesebb az közötti növekedés volt. Tartományi viszonylatban a középiskolába beíratott lányok aránya kiemelkedő növekedést mutatott. A középiskolai oktatás felsőbb évfolyamaiban még mindig a fiúk dominálnak. Az 1997-es beíratási adatok alapján a 7. osztályt csupán egyetlen leány látogatta a 41 fiú mellett. Az és az évi, az iskolalába járást feltáró népszámlálási adatokat alapul véve a beíratott tanulók aránya Studia Caroliensia

4 M ÁRIA P OTOČ ÁROVÁ több mint 56%-ra növekedett. A növekedés a lányoknál számottevőbb (23%), mint a fiúknál (20%). A Solomon Island College of Higher Education (SICHE) megalapítása óta (1985) a post-secunder képzés fő szolgáltatója. Hét iskola tartozik hozzá, melyek széles körű szakmai, akkreditált és diplomát adó kurzusokat kínálnak. Az üzleti alapképzést (BSc) 1997-ben indították, a pedagógusi alapképzést (középiskolai tanár) pedig 1999-ben a Pedagógiai Iskolán belül. A főiskola nagy létszámban fogad felkészítő kurzusokra és tanári továbbképzésekre is hallgatókat. A beíratkozott diákok létszáma évente átlagosan fő. A felsőfokú képzést egy külföldi ösztöndíjas rendszer egészíti ki. A külföldi főiskolákra történő beiratkozások a főiskolákra beiratkozott diákok teljes létszámának kb. 35%-át teszik ki. A felsőfokú képzésben részt vevő legtöbb diák vagy a Salamon-szigetek kormánya által kiírt vagy a harmadik világ diákjainak kínált ösztöndíjat kapja meg. A Dél- Csendes-óceáni Egyetem Honiar székhellyel, kredit és nem kredit alapú kurzusokat kínál távoktatás formájában. Célcsoportjai a nappali tagozatos iskolák végzősei, valamint a távoktatásban részt vevő dolgozók. A diákok kis része Új-Zélandon, Ausztráliában és Pápua Új Guineában egyetemi hallgató. Ezek a diákok általában olyan alapfokú vagy posztgraduális képzésben vesznek részt, amit a SICHE nem kínál. A külföldi oktatási programhoz 1998-ban 644 diák csatlakozott, ennek a 20%-át nők alkották. 104 Studia Caroliensia

5 A Z OKTATÁSÜGY HELYZETE A S ALAMON- SZIGETEKEN Ez a szám azonban 2000-re 496 diákra csökkent. Kb. 180 diák nem folytathatta a Fijiszigeteken lévő Dél-Csendes Óceáni Egyetem programját elégtelen anyagi támogatás miatt. A SICHE folyamatosan a hiányzó kurzusok problémájával küzd. A diákok által látogatott SICHE-kurzusok jól hasznosíthatók az állami szolgáltatások terén, mint pl. az egészségügy vagy az oktatás. Az egyetem azonban nem kínál fontos, specifikus kurzusokat pl. az utazásszervezés, a kiskereskedelmi fejlesztés, a fafeldolgozás és fa eladás terén. A Salamon-szigeteken prioritás az ország oktatási színvonalának és minőségének növelése. Úgy tűnik, hogy a minőség biztosítása az iskola-felügyelők hálózatától függ, akik az iskolákat évente egyszer látogatják. Az iskolai ellenőrzések alacsony számát a gyér közlekedési lehetőségek számlájára lehet írni. Az országban nincsenek egységes mutatók a tanárok teljesítményének, valamint az iskola, mint egység minőségének biztosítására. A diákok több mint 40%-a lemorzsolódik a 6. évfolyam befejezése után. A magasabb szintű középfokú képzés terén elért tanulói eredmények azonban perspektivikusak. A Salamon-szigeteki diákok teljesítménye a csendes-óceáni középiskolai bizonyítvány (Pacific Senior Secondary Certificate) megszerzéséhez szükséges átlagos skálával meghatározva, a vizsgaeredmények alapján 1999-ben az adott régióban átlag feletti volt. A Salamon-szigeteki diákok az átlagnál 10%-kal teljesítettek jobban. Különösen kiemelkedő a biológia, angol nyelv, fizika, mezőgazdasági és fejlesztési tanulmányok területén elért eredményük. Kutatási eredmények jelzik, hogy ha az országban nem létezne korlátozás a középiskolai képzésben, jóval több diák mutatna jó eredményt az oktatás magasabb szintű képzésein. A vizsgálatok eredménye azt is kimutatta, hogy a fiúk jobb eredményeket érnek el minden tárgyból, mint a lányok, kivéve az angol nyelvet és a földrajzot. A jelentések ténylegesen azt mutatják, hogy a nemi különbségek a Salamon-szigeteken szemelláthatóbbak, mint akármelyik más országban vagy régióban. Egyértelmű, hogy nem csupán az oktatás elérhetőségén kell javítani, hanem a tanítás körülményeit is úgy kell módosítani, hogy a lányok is jobb eredményeket érhessenek el. A nemzetközi felmérések azt igazolják, hogy a nők nevelésének és oktatásának nagy gazdasági jelentősége van. A lányok oktatása és a bruttó hazai termelés között közvetlen összefüggés van és az oktatás területén a nemek közötti egyenlőtlenség a bruttó hazai termelésre majdnem mindig csökkentő hatással van. Az anyák magasabb fokú műveltsége jobb higiéniához vezet, javulnak a táplálkozási szokások és a család egészségi állapotával való törődés hatékonyabb lesz. Az anyák utólagos iskoláztatása lehetővé teszi a családtagok számának gyarapodását, a gyerekek közötti időközöket növeli és az egészségügyi ellátást elérhetőbbé teszi. Az anyák műveltsége egyúttal a gyerekek műveltségét is növeli és erre nagyobb hatással van, mint az apák műveltsége. Ugyanakkor az anyák műveltsége jobban növeli a lányok művelődésébe fektetett erőfeszítést. A dél-csendes óceáni vidék országaiban a nők oktatására és Studia Caroliensia

6 M ÁRIA P OTOČ ÁROVÁ közvetlenül az életszínvonaluk emelésére irányuló befektetések valószínűleg két fő területen hoznak eredményt. Először: a nők műveltségének növelése valószínűleg a lakosság egészségének javulásában mutatkozik meg. A Vanuatán, Salamon-szigeteken és Pápua-Új Guineán sok betegség, különösen a gyerekek esetében, gyakran a kölcsönös fertőzések és az alultápláltság együttes hatása következtében kitörő fertőző betegség következménye. Javulást olyan módszerek alkalmazásával lehet elérni, mint például a nők oktatása, felvilágosítása az egészségügy, a fertőzések elkerülése és a megfelelő táplálkozás terültén. A fejlődő országokban szerzett tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy a nők oktatásába fektetett energiák következtében a családok és a gyerekek egészségének javulása jelentős anyagi hasznot is hoz. A nők képzéséből eredő másik nagy hasznot valószínűleg összefüggésbe lehet hozni azzal, hogy a nők műveltsége és a szabályozott, csökkentett szülések arányban vannak egymással. A jelenlegi éves szaporodással (2,8%) a Salamon-szigetek népessége megkétszereződéséhez 25 évnél rövidebb időre lenne szükség, és ennek kihatása a munkanélküliségre, oktatásra és az egészségügyi ellátásra a jövőben óriási lesz. A nemzetközi statisztikák kimutatásainak legfőbb következtetése az a megállapítás, hogy a nők képzettségének és a szülések csökkenésének megvan a kölcsönhatása: a nők képzettsége és a szülések csökkenése közötti összefüggés csak abban az esetben bizonyítható, ha a nőknek minimálisan alapfokú végzettsége van. A lányoknak nyújtott oktatás mennyiségének és minőségének növelését célba vevő intézkedések, a jelenlegi szüléskorlátozó politika életbevágó fontosságú, és valószínűleg elengedhetetlen az ilyen ellenőrzés szükségessége a Salamon-szigeteken. (Az emberi erőforrások fejlődéséről szóló csendes-óceáni jelentés szövegéből.) Az oktatás másik vetülete, amely iránt egyre több diák és szülő érdeklődik, a mire jó a műveltség kérdésre adott válasszal függ össze. Ez leginkább vidéken jelent súlyos gondot. Némely iskolában nem állnak rendelkezésére a tanítók számára megfelelő tantervek, sok iskola nincs megfelelően felszerelve (beleértve a vizet, a WC-t, az olvasótermet, a biztonsági intézkedéseket). Némelyik tanítónak nincs meg a szükséges gyakorlata vagy végzettsége, a tanítók a munkanapok jelentős részét azzal töltik, hogy a fizetésükért a vidéki központokba járnak be, az iskolák üzemeltetését nem 106 Studia Caroliensia

7 A Z OKTATÁSÜGY HELYZETE A S ALAMON- SZIGETEKEN támogatják, és némely esetben az oktatás sem folyamatos. Ennek következménye a gyengébb eredmények, az iskolák iránti érdeklődés csökkenése és az alapfokú iskolába járás nem kívánatos elmaradása. A diákok több mint 40 %-a a 6. évfolyam befejezése után kiesik az iskolarendszerből, némelyik írni olvasni tudása nem megfelelő, nem is beszélve a munkafolyamatokba történő csatlakozáshoz szükséges képességekről. Ennek értelmében az oktatás minőségének és jelentőségének növelésére irányuló összehangolt intézkedések elkerülhetetlenek, legalább az alapfokú oktatás területén. Az informális képzés azokat a szervezett vagy rendszeres oktatási tevékenységeket foglalja magába, amelyek a formális oktatási rendszer keretén kívül valósulnak meg, a népesség bizonyos specifikus al-csoportjainak (mind gyerekeknek, mind felnőtteknek) a tudás bizonyos kiválasztott fajtáit nyújtják. A közösség fejlődésekor az oktatási tevékenységek arra összpontosítanak, hogy az embereket felszólítsák, hogy vegyék át az ellenőrzést és a felelősséget saját életük felett, ha saját emberi potenciáljukat teljes mértékben ki akarják fejleszteni, és a közösség fejlesztését keresztül akarják vinni. Ez megkívánja, hogy a csoportok, amelyek igyekeznek megfogalmazni közös szükségleteiket, és ezt követően a szükségletek kielégítéséhez vezető programokat kidolgozni, találkozzanak, közelebb kerüljenek egymáshoz. A művelődés ezen területébe bekapcsolódott emberek a munkájuk elvégzésének módját ugyanolyan fontosnak tartják, mint azt a programot, amelyet közösen igyekszenek megvalósítani. Ebben az esetben maga a folyamat emeli ki az adott közösséghez való tartozás tudatosításának szükségességét, kialakul a csoporttal való összetartozás érzése, a program támogatja mind az önállóságot, mind a közösségi tevékenységet. Ezen a területen többnyire a női társulások, az egyház és nem állami szervezetek által vezetett csoportok aktívak. Az informális tréningaktivitások a felnőttek oktatásában vannak jelen (beleértve a formális terciális képzést, az írni-olvasni tanítást, az elsődleges egészségügyi gondoskodást és némely házi kézműipart, a közgazdaság területén végzett formális és informális tréningeket, valamint az oktatást a kultúra és a politika területén). A művelődésnek ezen a területén nagyon aktívak az egyházi, állami és nem állami szervezetek. Annak ellenére, hogy a Salamon-szigeteken az emberi potenciál fejlesztését érintő információk rendkívül fontosak, a felnőttek oktatására vonatkozóan szintén nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. Az oktatási tevékenységek állapotának és a közösségek erősítésére kifejtett hatásának megállapítása céljával mindeddig nagyon kevés felmérésre került sor. Informális oktatás folyik a közösségek szintjén, ahol a nők egész életük folyamán tanítják gyermekeiket. A gyerekek így az otthoni munka vagy játék közben átélt mindennapi tapasztalatokból és helyzetekből eredő ismereteket, képességeket, magatartást és a környezet megértését szerzik meg és gyűjtik össze. Az ilyen típusú művelődés nagy részét a Salamon-szigeteken a szülők és a közösség nyújtja, ehhez kapcsolódnak később a formális és informális szektor által szervezett különböző programok. A tapasztalatok és képességek megszerzésének ilyen fajtája a Salamon-szigeteken továbbra is talán a legfontosabb terület marad. Felnőtteknek Studia Caroliensia

8 M ÁRIA P OTOČ ÁROVÁ szervezett tanfolyamokon nyújtanak alapfokú oktatást, amelyek kielégítik a felnőttek általános műveltségigényét, a képességek, értékek és magatartások megszerzése iránti szükségleteit, melyeket azért kell elsajátítaniuk, hogy túlélési esélyeiket és életszínvonalukat javítsák. Ezek a szervezetek leginkább az egyes tartományokban tevékenykedő női egyletek, valamint a törzsi közösségek. A műveltség ilyen típusú megszerzése leginkább a bennszülött lakosság csoportjai számára fontos. A lényeg a bennszülött lakosságnak a környezethez és a földhöz való viszonyulása. A Salamon-szigetek bennszülött lakossága fizikailag és szellemileg is nagyon szorosan kötődik a környezetéhez és földjéhez. Olyan emberek ők, akiknek meg van a potenciáljuk, hogy javítsanak életszínvonalukon, és hogy végrehajtsák a megkövetelt változásokat, amennyiben lehetőséget kapnak tanulni. Az adott terület részletesebb tanulmányozása érdekében további felmérésekre van szükség. A községek szintjén az informális oktatást a közösségi szervezetek biztosítják. Ezek közül sokat a konkrét egyházhoz, esetleg ifjúsági csoportokhoz való tartozás alapján igazgatnak, úgy mint az Anyák Szövetsége (Melanéziai Egyház), Blaho Dorcas (Hetedik Nap Adventistáinak Egyháza), az Egyesült Egyház Női Szövetsége (Egyesült Egyház Unit Church). Mások, mint például a női klubok, inkább a vidéki lakosok tudásának, képességeinek növelése, és általánosan a falu lakosai életszínvonalának növelése alapján szerveződnek. Ezek a csoportok sikeresen szólítják meg a falvakban élő embereket, mivel naponta köztük dolgoznak. Az embereket saját falusi programjaikon keresztül tanítják, olyan területeken, mint az írni-olvasni tudás, falusi kézműves ipar, az egészség és táplálkozás, valamint a zöldségtermelés. Sok ilyen művelődési program a vidéki élet részeként integrálódott, az ügyfelek így a tudás és a képességek megszerzését könnyedén besorolják mindennapi tevékenységeik és életük javítását érintő terveik közé. Érdekes, hogy a csoportok kezdeményezői, védői és vezetői között sok a nő. Ahogyan ezt az egyik nő mondta: A női szervezetekben azért töltöm az időmet, mert ezek tevékenységei és művelődési programjai nagyon szorosan összefüggnek a mindennapi életünkkel, mint a családjaik fejlődéséért harcoló nők életével. Informális oktatást állami ügynökségek is nyújtanak, mint a nyilvánosságnak közvetített szolgáltatásaik részét, állami feladatvállalásként és saját alkalmazottaik tréningprogramjának keretén belül. A nyilvánosságot tájékoztatják az általuk nyújtott szolgáltatásokról is. A megnevezett szervezeteken kívül rendszeres informális képzést nyújtanak a közösségi szervezetek, vidéki képző központok, nem állami szervezetek és néhány, a magánszektorban tevékenykedő szervezet is. Az országban 41 Szakképzési Központ (Vocational Training Centre VTC) működik, ezek közül 24 rezidenciális központ, azonban nyolc jelenleg nem működik. A rezidenciális szakképzési központok az egyház tulajdonában vannak, és az egyházi szervek kezelik ezeket. Ezeken kívül még 13 községi központ (Village Based Center) és négy Vidéki Nevelési Oktatási program (Village Education Programs VBEP) is működik. Ezeket mind a közösségek üzemeltetik. A vidéki oktatási programok rövid tanfolyamokat 108 Studia Caroliensia

9 A Z OKTATÁSÜGY HELYZETE A S ALAMON- SZIGETEKEN valósítanak meg, nincs kiépített infrastruktúrájuk, míg a rezindeciális központok 1 3 évig terjedő tanfolyamokat kínálnak. A rezidenciális szakképző központok tanterveiben olyan tantárgyak vannak, mint az autószerelés, elektronika, mezőgazdaság, építészet és asztalosság, valamint a háztartás vezetéséhez kapcsolódó ismeretek. Ezt a tantervet kis vállalkozások egészítik ki, amelyek a központokat megalakították, és amelyeket maguk a tanulók irányítanak (pl. méhészet). A rezidenciális szakképző központok az szervezett iskolán kívüli művelődési rendszer kritikus részei. Nem arra tervezték őket, hogy a kirekesztődött iskolásoknak alternatív megoldást nyújtsanak, hanem hogy minden korosztálynak, akinek a közösségek és falvak életének javítása a célja, a készségek széles skáláját kínálják. A 2001-ben megnyitott rezidenciális szakképző központokba beiratkozott diákok száma volt, 70 százalékuk férfi. A rezidenciális központok teljes kapacitása diák. A készségeket fejlesztő közoktatáson kívüli tréningek további példái A magánszektorban tevékenykedő szervezetek közül sok kínál ügyfeleinek alapvető készségeket fejlesztő tanfolyamokat. Cégvezetési tanfolyamokat a Salamon-szigetek Kiskereskedelmi Központja kínál. A Honiarban lévő központnak teljes munkaidőben dolgozó oktatója van, míg a többi tartományi központban csupán nyolc tréner dolgozik részmunkaidőben. A Willies Skill Electrical Centre az alap elektrotechnikai kompetenciák területén kínál tanfolyamokat. A nem állami szervezetek, mint például a Solomon Islands Development Trust minden tartományban aktívan tevékenykedik, és a higiénia, öko-erdőgazdálkodás, a tengeri moszat-és lepketenyésztés, valamint a kertészet területén nyújt képzéseket. A Salamon-szigetek Családtervezési Szövetsége közösségi disztribútori hálózatán keresztül biztosít képzéseket az egészségmegőrzés területén. A Salamon-szigetek Alfabetizációs Szövetsége és a Salamon-szigetek Fordítóinak Tanácsadó Csoportja a helybéli előadóknak nyújt képzést, akik ellenszolgáltatásként a közösségi szervezeteknek szerveznek írás-olvasás kurzusokat. A Solomon Islands Credit Union League a megtakarítások kezelése területén és a kezdő vállalkozások kérdéseiben nyújtanak képzéseket. A Salamon-szigetek teljes költségeiből az oktatás területére kiszabott költségvetés aránya magas, legalábbis a Csendes-Óceán országainak viszonylatában. Az állami költségvetés nehézségei ellenére az iskolaügyre adott összeg az összköltségvetés 15%-a maradt. A pénzügyi támogatások kiadásainak hatékonysága mindig kérdéses volt. Az iskoláknak az üzemeltetésre nyújtott támogatása aránytalanul az alacsonyabb fokú oktatás kárára a magasabb fokú oktatás felé hajlanak. Az iskolaügy finanszírozásának eredménytelensége Nagyon sok közforrás jut a magasabb és post-secondary oktatásra, a Salamonszigeteken mégsem értek el az állami pénzekkel arányban lévő oktatási eredménye- Studia Caroliensia

10 M ÁRIA P OTOČ ÁROVÁ ket. A nyilvánosságnak a közösségi középiskolákkal kapcsolatos rendkívüli visszhangja az alsóbb fokú középiskolai oktatás iránti óriási keresletéről tanúskodik. Az elkövetkező év prioritása az iskolák számának növelése és az alapfokú oktatás minőségének javítása. Nem nehéz azonosulni azzal, hogy a Salamon-szigeteken miért tulajdonítanak ilyen nagy jelentőséget a magas szintű képzettséggel rendelkező állampolgárok képzésének, és annak, hogy ezt túlnyomó részben az állam fedezze. A függetlenség megszerzése után a kormánynak a népesség, amely részére a modern oktatási standard alig elérhető, a szekundáris és post-szekundáris szinten képzettek jelentéktelen mértékű képviselete megnevezésű jelenség ellen kellett harcolnia. Tekintettel a Salamon-szigetek földrajzi adottságaira, a lakosság szétszórtságára, azok, akik elérték a középiskolai képzettséget, gyakran más tartományokban található bentlakásos iskolákban szerezték meg képzettségüket. Azok a szerencsésebbek, akik számára biztosították a beíratást neves állami középiskolákba, nagyon jó minőségű képzést kaptak nem csekély állami költségen. Az állami kiadások csökkentése a postszekunder oktatás területén nem jelenti azt, hogy az alkalmazottak magasabb szintű képzése már nem lenne fontos. Ez inkább csak azt jelenti, hogy a magasabb szintű oktatás költségeinek nagyobb hányadát inkább a diákok és családjaik viselik, és nem az állam. Az állami középiskolák és a SICHE tandíjak összegének pontos kiszámítása a bevétel növelését, és az igazságos illetékek elérését célba vevő részletes kivitelezési tanulmány kidolgozását igényli. Ezeknek a tanulmányoknak prioritást kell biztosítani. (Ázsiai Fejlesztési Bank Salamon-szigetekről szóló gazdasági beszámolója, 1997 (Solomon Islands 1997 Economic Report) A Salamon-szigeteken az iskolák alacsony és aránytalan költségvetéssel működnek. Az iskolák nem kapják meg időben, vagy egyáltalán nem kapják meg támogatásukat, mivel a pénzeszközök a tartományi hivatalokon keresztül folynak be hozzájuk, ahol ezeket a pénzeket közben más célokra használják fel. Az elmúlt két évben a helyzeten még rontottak a Guadalcanal tartományban fellángoló zavargások. Azóta az iskolák nem kaptak állami támogatást, és valószínűleg ezért rövidítették le a tanulmányi időt ben és 2001-ben az iskolák azoknak az adományoknak köszönhetően működtek, amelyeket Új-Zéland kormánya juttatott nekik. Az Oktatási Minisztérium különböző szervekből tevődik össze, amelyek hoszszan tartó tevékenységei jobb kölcsönös integrációt és együttműködést követelnek meg. Jelenleg nincs tervük és stratégiájuk, amelyek biztosítanák az integrációt és az együttműködést. Például nem működik a Programimplementációk Főosztálya és a Vizsgák Adminisztrációjának Főosztálya közötti információcsere, és mintha a SICHE az Oktatási Minisztériumtól függetlenül működne. A tanfelügyelők nem látogatják rendszeresen az iskolákat, és nem ellenőrzik a beíratott tanulók számát, mely adatokat a tanfelügyelőknek kellene begyűjteniük, ezeket folyamatosan késve továbbítják. A tanítók bérének kifizetése körül is komoly gondok vannak. Némely esetben a tanítók egész hetet fecsérelnek el a havi munkaidőből azzal, hogy a tartományi központ- 110 Studia Caroliensia

11 A Z OKTATÁSÜGY HELYZETE A S ALAMON- SZIGETEKEN ba kell a fizetésükért utazniuk. Az Európai Unió Rehabilitation Feasibility Study Reportja meggyőző módon bizonyította, hogy a nemzeti és tartományi kormányzatok iskolaügyi hivatalai és az iskolák között nincs egyértelmű kapcsolat. Az Oktatási Minisztérium szakmai osztályainak nincsenek pontosan megállapított kötelességei. Az Oktatási Minisztérium átláthatóságával kapcsolatban is hiányosságok vannak. Az oktatásügy és a művelődés fejlesztése a Salamon-szigeteken következő néhány alapelvben és kihívásban foglalható össze: A műveltség kapjon prioritást! A hagyományos tanítási módszerekkel közvetített ismeretek és kompetenciák a Salamon-szigeteken továbbra is a múlt fontos, hozzáadott piaci értékkel növelt maradványai lesznek. A vidéki élet fenntartásának és javulásának abszolút elengedhetetlen előfeltételei ezek. A hagyományos tanítási módszerek közvetítésével megszerzett tudás és képességek a vidéken élő embereket is gazdagítják. A megélhetési források biztosítását vagy akár csak az élelmiszerrel való jobb ellátást ugyanakkor a városban élő embereknek is könnyebben lehetővé teszi a magasabb műveltség. A hagyományos művelődés fontos szerepet játszhat a nemzeti összetartozás és identitás kialakításában, mint például etnikai csoportokon átívelő társadalmi értékek érvényesítése. A jelenlegi oktatásügyből hiányzik egy fontos összekötő elem, amely az oktatás modern módszereit a hagyományos módszerekkel és az általánosan elismert értékekkel kötné össze. A Salamon-szigeteken két tanulóból alig egy fejezi be az általános iskola harmadik évfolyamát. Azok többsége, akiknek sikerül ezt befejezniük, később, a 6. osztály befejezése után morzsolódnak le az iskolából. Emellett ezeknek a diákoknak nagy része képes lenne, és szeretné is folytatni a tanulást, ám ezt a jogot megtagadják tőlük. Ezek a gyerekek nem akarják (és nem is szeretnék) követni szüleiket a hagyományos vidéki élet fenntartásához szükséges hagyományos mesterségek tanulásában. Sok gyermeket, akik a formális képzés rendszeréből kiszorultak még mielőtt az életben maradáshoz elengedhetetlenül szükséges kompetenciákat elsajátítanák, vagy akár még a nagykorúság elérése előtt elcsábítja a városi életmód. Ennek következménye, hogy ezeknek a gyerekeknek a nagy része elszakad a hagyományos életformától, és magával az élettel is elégedetlenek lesznek: városi csavargókként végzik, vagy bűnelkövetők lesznek. A folyamatos tanterv-fejlesztés és a pedagógiai anyagok biztosítása A nyújtott képzés minősége és standardja egy modern és releváns tanterv hiányában kérdéses. A tanterv készítése elé az Oktatási Minisztériumban állítólag több akadály is gördül. A finanszírozott projekteken túl, melyeknek része volt az általános iskolai angol nyelv és matematika oktatásához tartozó anyagok kidolgozása, a többi általános iskolában tanított tantárgynak a 20. század hetvenes éveitől nem volt kialakított és kiadott tananyaguk. Bár a Tantervfejlesztési Központ a külföldi támogatásnak köszönhetően sok tankönyvet adott ki az 1-3. évfolyamok részére, sok közösségi ill. önkormányzati középiskola nem rendelkezik könyvtárral, tudományos laboratóri- Studia Caroliensia

12 M ÁRIA P OTOČ ÁROVÁ ummal, a kézi munkákhoz, vagy a háztartásvezetés oktatásához szükséges berendezésekkel. Tantervi anyagokat a 4-5. évfolyam számára nem küldtek az iskolákba a 20. század nyolcvanas évei óta, amikor is először alkották meg ezeket az anyagokat. A tanárok képzettségének javítása Az oktatási rendszer másik korlátja a kvalifikált tanárok hiánya. A évi jelentés szerint a közösségi középiskolákban négy tanárból átlagosan csak egy rendelkezik a szükséges végzettséggel. A képesítés nélküli tanárokat foglalkoztató iskolák legfőbb gyenge pontja a tanári képességek hiánya. Ez a probléma megmarad, amíg nem készül el a központilag koordinált és folyamatos pedagógusképzési program. A jelenlegi, a SICHE által megvalósított pedagógusképzési program nem elegendő az égető problémák megoldásához. A nemzeti koordináció és az ellenőrzés javítása Az iskolai adminisztrációban és vezetésben is adódnak problémák. Az üzemeltetési rendszer nagy része azonos azzal, amit még a gyarmatosítók állítottak fel. Nem jelennek meg progresszív megoldások, amelyek világos jövőképet vázolnának fel. A Kutatási, Tervezési és Kivitelezési Főosztály csupán irányítja az egyik képzési projektet a másik után. Az ellenőrzés és tervezés szempontjából szükséges az adatok gyűjtésének és terjesztésének a javítása és gyorsítása. Az iskolai oktatáshoz való hozzáférés javítása Az iskoláskorú gyermekek nagy tömege nem vesz részt szervezett iskolai oktatási rendszerben éves korban ráadásul, amikor az iskolába beíratott gyermekek létszáma eléri a maximumot, már a gyermekek negyede távol marad az iskolától. Az öt és tizenkilenc éves, iskolába íratott gyermekek aránya pedig kb. 56%. Ahogy a lányok helyzete hátrányosabb a fiúkénál, úgy egyes tartományok is rosszabb helyzetben vannak másokhoz képest. A népszámlálás idején az 5-14 éves gyermekek közül gyermek nem járt iskolába. A legfontosabb prioritás épp ezért: megtalálni azt a módszert, hogy miképp lehetne gondoskodni ezeknek a gyerekeknek képzéséről minimum az elemi iskola szintjén. Továbbá figyelmet érdemel az a tény is, hogy bizonyos földrajzi területeken a gyerekek kevésbé képesek folytatni a tanulmányaikat, mint az ország más területein, a lányoktól pedig nem kellene elvenni a jogot, hogy ugyanolyan szinten folytathassák tanulmányaikat az oktatás minden szintjén, mint a fiúk. Az iskolai oktatás hozzáférhetőségét megnehezíti az anyagi források hiánya is, elsősorban a középiskolák esetében. A középiskolai oktatás költségei a középiskola típusától függnek, de a legalacsonyabb az önkormányzati középiskolák költsége, ami dollár között mozog. Az összes vidéki szakképzési központ évente 100 és 145 dollár közötti összeget számláz egy tanulóra. A vidéken lakók többségének, akinek a havi bevétele körülbelül ötven dollárra rúg, ezek a költségek egyszerűen elérhetetlenek. A létező iskolák területeinek növelése és új iskolák építése megfelelő koordinációt igényel. Ez megoldaná az iskolák területi eloszlásának kérdését, így az oktatás 112 Studia Caroliensia

13 A Z OKTATÁSÜGY HELYZETE A S ALAMON- SZIGETEKEN hozzáférhetőségének problémáját is. Az iskolák területi eloszlását az adott régióban, az iskolák hozzáférhetőségéről készült adatoknak megfelelően kellene kialakítani, ezzel biztosítani lehetne az iskolai oktatás kellő hozzáférését, és elejét lehetne venni az iskolai berendezések elégtelen kihasználtságának. Az oktatás hozzáférhetősége, elsősorban a felsőfokú képzésben csak akkor javulhat, ha elfogadják a tudásközvetítés kombinált rendszerét. A SICHE-nek el kellene fogadnia a kombinált rendszert (mely a konkrét igényeknek megfelelően fog változni) és el kellene készítenie a gyakorlatba való bevezetésének tervezetét. A kezdő kombináció 50% közvetlen, kontakt oktatás és 50% távoktatás talán kielégítené a diákok igényeit, a meghozná a kívánt eredményeket és költséghatékony is lenne. A rádió még mindig nem tartozik a megfelelően kihasznált médiumok közé, amelyet a diákok és tanárok oktatáshoz való hozzáférésére használnának bármilyen szinten. A Nemzeti Iskolai Rádióprogram, amelyre sok felnőtt oly örömmel emlékezik vissza, néhány évtizeddel ezelőtt megszűnt. Jelenleg az adás csak néhány a Dél- Csendes-óceáni Egyetem és a SICHE által közölt programra korlátozódik, valamint jelentkezik még a SIARTC (Salamon-szigeteki Vidéki Szakképzési Központok Egyesülete) rendszeres, tizenöt perces adása, heti háromszori alkalommal. Nem olyan régen megalapítottak egy bizottságot, melynek tervezetet kell készítenie a NSBP adásának megújításáról. Összességében elmondható, hogy az oktatásban a legfontosabb tényezők a kisgyermekkortól a felsőfokú képzésig bezárólag a minőség és a relevancia. Az iskolákban rendszeres és következetes ellenőrzéseket kellene végezni, a tantervek tartalmát ismételten át kellene vizsgálni. Biztosítani kellene a tanárok teljesítményének rendszeres értékelését, valamint ennek megfelelően párhuzamosan a diákok tanulási eredményeinek mérését. A tanulmányt szlovák nyelvből fordította: Bodonyi Edit PhD habil. egyetemi docens Studia Caroliensia

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Szakmai képzés Németországban

Szakmai képzés Németországban Szakmai képzés Németországban Német Szövetségi Köztársaság Területe: 352 022 km² Lakossága: 82 millió Fővárosa: Berlin (3,4 mio lakos) Internet: www.bund.de Tartományai: ZWH Zentralstelle für die Weiterbildung

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés mint össztantárgyi feladat

Az anyanyelvi nevelés mint össztantárgyi feladat Az anyanyelvi nevelés mint össztantárgyi feladat DIÁKRA SZABOTT ANYANYELVI NEVELÉS A NAT AZ ANYANYELVI NEVELÉS NYELVSTRATÉGIAI ALAPKÖVE KONZULTÁCIÓ 2016. június 21. 2016. június 30. Dr. Pompor Zoltán főigazgató-helyettes,

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Stéger Csilla Oktatási Hivatal Konferencia a pedagógusképzés megújításáért Szombathely 2011. 03. 08. Oktatás és képzés 2010 munkaprogram klaszter

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Salomvári György vezető közoktatási szakértő Közoktatási Osztály Az előadás tematikája 1. A KIR rövid története

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezetője A mérésre 2015. május 25-én került sor a

Részletesebben

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.)

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A közoktatás új fejlődési pályára állítása Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Budapest, 2008. november 25. NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Simor András a Magyar

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

I ÉSPÉ de I Académie de Versailles Szakmai beszámoló

I ÉSPÉ de I Académie de Versailles Szakmai beszámoló I ÉSPÉ de I Académie de Versailles Szakmai beszámoló 2015. március 30. április 4. Készítette: Nyiri Erzsébet nyelvtanár I. Általános információk A tanulmányút célja a pedagógusképzés szerkezetének és tartalmának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

SIOK FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁDÁND évi kompetenciamérés eredményei, fejlesztési javaslatok

SIOK FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁDÁND évi kompetenciamérés eredményei, fejlesztési javaslatok SIOK FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁDÁND 2011. évi kompetenciamérés eredményei, fejlesztési javaslatok 4. évfolyam A 2011-es tanévben telephelyünk nem került a 200 kiválasztott intézmény közé. Így a kijavított

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nyüsti Szilvia Educatio Nkft. A felsőoktatási struktúrába kódolt egyenlőtlenségek Műhelykonferencia Budapest, 2014. május

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely Hatósági nyilvántartásba Akkreditációs szám: AL-1959 vételi szám: 05-0165-05 ALAPÍTÁSI ÉV: 1989 3534 Miskolc, Vár. u. 9. (az 1-es villamos végállomásánál) Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A végzős évfolyamok tanulói által megszerzett komplex típusú állami nyelvvizsgák a Kossuth Lajos Gimnáziumban

A végzős évfolyamok tanulói által megszerzett komplex típusú állami nyelvvizsgák a Kossuth Lajos Gimnáziumban Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A végzős évfolyamok tanulói által megszerzett típusú állami nyelvvizsgák a Kossuth

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés. Hermann Zoltán 2014. november

A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés. Hermann Zoltán 2014. november A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés Hermann Zoltán 2014. november Tankötelezettségi kor a kétezres ekben - a tankötelezettség annak a tannek a végéig tart, amikor a diák eléri

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A közoktatás változásának tendenciái

A közoktatás változásának tendenciái A közoktatás változásának tendenciái Bevezetés A világtrendek összefoglalása Hogyan válaszolnak erre az egyes (nemzeti) oktatáspolitikák? Martin Trow szerint elit oktatás tömegesedés általánossá válás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Társadalmi közérzet

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Társadalmi közérzet Társadalmi közérzet Társadalmi közérzet Erdélyi Magyar Adatbank Vannak-e Önnek olyan személyes elképzelései, amelyeket a következő öt évben szeretne megvalósítani? igen 72.8% nem 27.2% igen nem 1. ábra.

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák)

Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tomasz Gábor Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák) Lemorzsolódás Drop-outs (US) Early

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Kérdező azonosító Település neve Válaszadó azonosító

Részletesebben