Beszámoló a Páli Szent Vince Társaság Szent Imre Szeretetszolgálat dik évi munkájáról A/ LELKISÉG. I. Összejöveteleink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Páli Szent Vince Társaság Szent Imre Szeretetszolgálat. 2012-dik évi munkájáról A/ LELKISÉG. I. Összejöveteleink"

Átírás

1 Beszámoló a Páli Szent Vince Társaság Szent Imre Szeretetszolgálat 2012-dik évi munkájáról Ezt mondta nekem az Úr: Ők azt mondják: Kiszáradtak csontjaink, elveszett a reménységünk, elvesztünk! Azért prófétálj és mondjad nekik: Így szól az Úr Isten megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor majd megnyitom sírjaitokat És belétek adom lelkemet, hogy életre keljetek. (Ez 37, 11-14). Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát meg ne botránkoztassátok, hiszen én is mindenkinek kedvében járok. Nem keresem, ami nekem hasznos, hanem, ami másoknak az, hogy üdvözüljetek. Legyetek követőim, mint ahogy én is Krisztus követője vagyok. (1Kor 10, 31 11, 1). E sorok szellemében és lelkületével végeztük egész évi tevékenységünket kihasználva az időt és lehetőségeinket. Tevékenységünkben a lélekből indultunk ki. A/ LELKISÉG I. Összejöveteleink 1. Rendszeresen minden hónap második keddjén közös imára, elmélkedésre, megbeszélésre és tervezgetésre jöttünk össze, melyeken a lehetséges szeretetszolgálati tevékenységeinkről, távollevőkről és betegeink állapotáról, a szükséges segítésekről is határoztunk. Minden vezetőségi és közgyűlési összejövetelünkről írásos emlékeztetőt írunk, aminek egy példányát lelki vezetőnknek leadunk. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18, 20). Különleges ajándék mindannyiunk számára, hogy a közösséghez tartozunk. Erőt ad mindegyikünknek, hogy itt számíthatunk egymásra a közösség összetartó erejére, és ha nem is tudunk minden alkalommal itt megjelenni, de tudjuk, hogy a többiek imádkoznak értünk. De nemcsak Jézus jelenléte és a közös imádság, hanem aktuális gondjainknak a megbeszélése és az ebből kivezető út megkeresése is segít és lelkesít a hétköznapi teendőinkben. Fontos volt az elmúlt hónapban történt isteni segítségekről való beszámoló, a tanúságtétel is. 2. Múlt évi első összejövetelünk január 11-én volt. Ezen az Oltáriszentség tiszteletéről és a szentségimádás fontosságáról elmélkedtünk a február 4-i szentségimádáson való szereplésünkkel kapcsolatban, valamint a karácsonyi ünnepekben a templomőrzés szolgálatának ellátásakor történt események kiértékelésében. 3. A legutóbbi közgyűlésünket a múlt esztendő február 8-án tartottuk. Ezen a szeretet és a harag kontrasztjáról volt szó, a közelgő Nemzeti Tanács közgyűlésével kapcsolatban. A feszültségek feloldása az Istenbe vetett bizalomban keresendő. Az egységre való törekvés pedig az Egyházon belül és ezért a Társaságon belül is Krisztus utolsóvacsorai imája alapján is kötelességünk. 1

2 4. Március 8. A szenvedés megváltásunk kulcsa. Jézus földi életében ezt vállalta értünk. Aki ezért szereti Őt, annak részt kell vállalnia a megváltás művében is, azaz aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és kövessen engem! (Lk 9, 23). 5. Április 12. Felkészültünk II. János Pál boldoggá avatására. Buzgóság és lelki elmélyülés: jelszó: Evezz a mélyre és vessétek ki fogásra a hálót! (Lk 5, 4). 6. Május 10. Hol szeretet, ott béke és ott van az Isten. Szeretet a húsvéti ünnepek tükrében. 7. Június 7. Felkészülés Pünkösd ünnepére. Karizmatikus mozgalom története. 8. Szeptember 13. Hogyan adakozzunk? A Lépcsőbe írt cikk alapján a krisztusi igaz szeretet alapján. Azaz, jobban el kell mélyednünk a Szentírásban és ez alapján Jézus földi életéről. Nem elég olvasni, mert nem egy szép emlékkönyvről van szó, hanem egy teljes szívvel és lélekkel megírt követendő tanításról. Jelmondat: Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló. (1Kor 15, 58). 9. Október 11. Felkészülés a Szent Imre búcsúra a szeretet jegyében. A keresztény kereskedés, nem vetélkedő egymás ellen, hanem egymás mellett. Értékelni kell más munkáját, fáradozását is, még akkor is, ha ez más mint a miénk. Jelige: Tegyétek örömöm teljessé azzal, hogy egyetértetek, egymást szeretitek, együtt éreztek, egyet gondoltok. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Tekintse inkább alázatosnak egyik a másikat magánál kiválóbbnak. Senki se keresse a maga javát, hanem a másét is. (Fil 2, 2-4). 10.November 8. Mária tisztelet. Szent kilenced a Csodáséremről. Felkészülés a hármas ünnepre: november 27. Csodásérmű Boldogasszony ünnepe. November 28. Labouré Szt. Katalin ünnepe. November 29. Az Irgalmas nővérek alapításának évfordulója. 11.December 13. Felkészülünk a hit évére. Felmerülő gondok: elzárkózás, öngettósítás, szektás magatartás (mi igen, a többi, az semmi!) Új evangelizáció: lelkeket menteni. Közösségben élünk: ismerkedni, közeledni. Nem szabad így gondolkodni: én és az Isten, a többi kizárva! Új evangelizációs utakat kell keresni a lelkek megmentésének érdekében! II. Lelki napok 12. Január 22. Szirmabesenyő. A nyolc boldogság. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. (Mt 5, 7). 13. Április 30. Alsózsolca. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért. Mind ez egy olyan templomban, mely pártház volt eredetileg. Így a téma megfelelt a helynek. Istennek legyen hála. 14. Augusztus Tábor Piliscsaba. Tárgya: A szeretet himnusz megvalósítása különös tekintettel a Korinthusi levélre: Ha étkezésre gyülekeztek, várjatok egymásra. Ha valaki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. (1Kor 11, 33-34). 15. Október 1. Budapest. Szentségimádás a Vincés lelkiség megerősítéséért. B/ BELSŐ TEVÉKENYSÉGEINK I. Lelki vezetőnk 16. Búcsúznunk kellett nagyon szeretett Ákos atyánktól a nyár folyamán. Minden búcsúzás fáj. Ő megalakulásunk első percétől kezdve velünk volt, különösen az elején. Bátorított és lelkesített az első bizonytalan lépéseinkben és nehézségeinkben. Amikor versenyző kedvünkben felbátorodtunk békéltetően mindig az egység megőrzésére figyelmeztetett. Minden belső vitánkban is vezetett minket. Sok munkája ellenére mindig elérhető volt és mindig állt rendelkezésünkre rövid 2

3 időn belül. A búcsúzás fájdalmában ezek voltak utolsó szavai: Hiszem az Egyház hitével és tapasztalatával, hogy Isten mindig megadja azt a kegyelmet, ami a mindenkori vezetőt az adott szolgálati szerepben az Ő képviselőjévé teszi. Így ajánlom szeretetükbe és szolgálatkészségükbe utódomat: Ipoly atyát. 17. Ipoly atyával augusztus 1-én folytattam megbeszélést, ahol a múltból kiindulva a faliújságról és az előcsarnokban történt árusításról volt szó. Az összejöveteli helyünkről pedig úgy nyilatkozott, hogy eléggé alá van ázva, ezért életveszélyes és lebontásra kerül. Kérte, ha lehet, mivel főleg nyugdíjasak vagyunk, tartsuk összejöveteleinket hétköznap délelőtt. Közölte, hogy októberig az eddigi helyiség rendelkezésünkre áll. 18. Szabolcs atyával vettük fel a kapcsolatot és szeptember 15-én tárgyaltunk a kialakult helyzetről. Szabolcs atya, mint házfőnök biztosít számunkra helyet minden hónap második keddjén délután fél 5-től a rend Ménesi úti házában. Lelki vezetőnkül is őt választottuk. Mivel a plébániához tartozunk, ezért az összejöveteleink jegyzőkönyvi másolatát Ipoly atyának adjuk le, és természetesen minden összejövetelünkre mindhármukat is tisztelettel meghívjuk. II. Plébánia életében 19.A plébánia különböző ünnepein rendszeresen és szervezetten részt veszünk. Ezeken is különböző feladatokat látunk el. Nagyon fontosnak tartjuk a plébániánkon szervezett lelki napokon (ápr. 2.) való részvételt. Ezen tagjainknak nagy száma vett részt. 20.A templomban a rendszeres évi szentségimádáson (márc. 9.) részt vett tagságunk 60 %-a. 21.A legtöbb munka a Szent Imre napi két napos búcsún van. Itt tagjainknak 70%-a igen odaadóan dolgozik. Reggeltől késő estig az asztaloknál különböző könyveket és egyéb termékeket árusítunk. Ez az egyik legfontosabb pénzszerzési lehetőségünk támogatottaink szükségleteire. 22.Templomi szolgálat: Két tagunk rendszeresen perselyez vasár és ünnepnapokon. Ezen kívül a misék alatt ügyeletet tartanak tagjaink, ennek célja, vigyázni a rendre és a tisztasága a templomban és annak környékén! Egyik testvérünk a kosaras gyűjtés fő felelőse, aki nemcsak a gyűjtőket szervezi, hanem a pénz kezelése is a feladata. Minden misére 5 fő külön segítőt kell biztosítani. Az évi 5 országos gyűjtés résztvevőit meg kell szerveznie minden szentmise végére is. 23.A templomban kifüggesztett hirdetőtáblánkon az ünnepeknek megfelelő képek és rövid cikkek és egyéb közlendőink igen változatos és hasznos tudnivalóival tájékoztatjuk a híveket szeretetszolgálatunkról. Ez igen aprólékos és odafigyelő munkát igényel. 24.Szeniorok tanácskozásán vettek többen részt minden hónap első hétfőjén. 25. Többen vesznek részt a vallásos irodalom terjesztésében, a templom előcsarnokában, szociális otthonokban és különféle klubokban. III. Részvétel a Nemzeti Tanács munkájában 26. A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanácsával. való kapcsolatunk: Tőlünk ketten vesznek rész az Országos Vezetőség munkájában, mint alelnök, illetve mint felügyelőbizottság elnöke. 27. Február 5. Vezetőségi gyűlésen előkészítettük az Országos közgyűlést, melyen országos választások lesznek. A régi elnök beszámolt az ügyészségi ellenőrzés eredményéről. 28. Február 26. Közgyűlés, melyen csoportunkból az alelnök és felügyelő bizottság elnöke újabb 4 évre kapott megbízást. 29. Március 12. Az új elnökség első ülését Budapesten tartotta. 3

4 IV. Részvétel a Páli Szent Vince Társaság életében 30. Június 7-én tartottuk szokásos kerti ünnepségünket. Bécser Péterék meghívását élveztük a kertjükben, melyen vendégeink voltak a lazarista atyák is. A vendéglátásban főképpen a házigazdák vették ki részüket, melyért ez alkalommal is hálás köszönetet mondunk. 31. A Vincés Hírmondó újság szerkesztésében is részt vállaltunk Sok-sok vers gyűjtésével járultunk hozzá. Szentekről írt rövid összefoglalóval, történetekkel támogattuk a szerkesztőket és támogattuk munkájukat. 32. Részt vállaltunk a Vincés Honlap anyagának feltöltésében részben Lukács evangéliumának a Szentatyák által való ismertetésében és a vasárnaponkénti evangéliumi anyag magyarázatával. V. Kirándulások, zarándoklatok 33. Zarándoklat különvonattal Lengyelországba: Krakkó, Czestochowa és Ószandec. Tisztelet a Szűzanyának, kegykép mását elhoztuk a Budapesti Szent István bazilikába. Lengyel-magyar két jó barát. Könyörgés a két nemzetért Szent Hedvig és Szent Kinga sírjainál. 34.Kirándulást szerveztünk Szegedre júl Két nap alatt sikerült nagyon sok mindent megtekintenünk. A nagy meleg ellenére mindenki igen jól érezte magát. Megtekintettük a Székesegyházat és a körülötte lévő ásatásokat, a főbb múzeumokat is. C/ SZERETETSZOLGÁLATUNK 35. Évközben folyamatosan Karácsonykor és Húsvétkor élelmiszer, tanszer és gyógyszersegélyt osztottunk ki idős és beteg valamint nagy családosok között. 36.Idős és elhagyott betegek: Vannak olyan testvéreink, akik különböző jótékonysági adományaikkal, látogatásaikkal örvendeztetik meg őket, amely sokszor ápolással és vigasztalással is jár. Ez sok esetben ügyes-bajos dolgaik elintézését, esetenként bevásárlást is jelent. Nagyon komoly lelki segélynyújtással segítik ezeket az elesett embereket: orvoshoz kísérés; leletek, zárójelentések értelmezése, latin kifejezések lefordítása; a különböző betegségekhez fűződő ajánlások (életmód változtatás, gyógyszerszedés, stb.). Több esetben a templomba vagy orvoshoz kísérést is elvégezzük. Kórházi ápolás esetén a kórházi látogatás is feladataink közé tartozik, ilyenkor kis csomagot is viszünk, és ha kérik, akkor gyónás és a betegek szentségének felvételét is megszervezzük, hogy időben el tudjon valamelyik tisztelendő Atya menni. Általunk kiemelten látogatott a Péterfy, a Rókus, és Irgalmas kórház. A nagyobb ünnepek előtt egy kis műsorral is segítik a kórházi betegek ünnepi hangulatát! 37.Jogsegélynyújtás különösen a főügyészi ellenőrzésre való előkészületben, és az egyesület képviseletében. Továbbá kívülálló szegények ingyenes jogtanácsadásában. Törekvés fiatalabbaknak munkahelykeresés. Kerti munkára a fiatalabbak bevonása. 38. A Tűzoltó utcai Gyermek Klinikának a beteg és daganatos gyerekeknek ajándékok készítése, babaruhák varrása, a kórháznak szánt plüss állatok átmosása, természetbarát csomagolása. 39.A Szent Margit Gimnázium Margitos szervezetében komoly szociális munkát végez két testvérünk. Az alapítvány teljes hivatalos gazdasági elszámolását, napló főkönyvet, adó ügyeket is ők végzi. Ezenkívül a segélyben részesülő tanulók étkeztetési hozzájárulását ők osztják szét, ami hetente több órát vesz igénybe. 40.A margitos öregdiákok karácsonyi ajándékcsomagjaihoz az árubeszerzést és a csomagkészítést végezték. 4

5 41.Egy tagunk rendszeresen egész évben a lakása közelében lévő lazarista szerzeteseket segíti és támogatja őket, mint pótnagymama. 42.Szegény és árva gyerekek, valamint azon gyerekeket, akiket csak egy szülő nevel: A legtöbben igen komoly összegekkel segítjük a Battonyai Gyermekvárost és a fővárosi gyermekélelmezés alapítványait. Leukémiás gyerekeket segítjük és látogatjuk. 43.Nagycsaládosok: Vincés társainknak szívügye a nagy családosok támogatása és megsegítése, és egyben a lelki gondozása is. Ezt is, az elmúlt évekhez hasonlóan a múlt évben is folytattuk. 44.Gyűjtünk használt fonalat, mellyel egyik társunk a betegek számára meleg takarót, sálat, székpárnát és kispárnát készít, melyet Kárpátaljára, Szociális Otthonba és kórházakba küldünk. 45.A fent említett hátrányos helyzetüknek többször több zsák ruhaneműt gyűjtöttünk és vittünk. Bútorokat is gyűjtöttünk és adtunk a rászorulóknak. 46.Társaink rendszeresen papok és szerzetesek elhagyott sírjait gondozzák. 47.Van, aki hetente látogatja a betegek és idősek otthonait, a vakok intézetét, és kedves műsorával megörvendezteti a bent lakó időseket. Ez állandó és folyamatos munka. Nagyon sok klub és egyesület szívesen látott vendégszereplője. A mi összejöveteleinknek is rendszeres versmondója. Hálásan köszönjük fáradalmait. 48.Több tagunk időigényes munkával vezeti a Társaság könyvelését, levelezését és számos francia illetve német nyelven érkező levél fordítását. 49. Kiválasztott egyházközségnek rendszeresen küldtünk ruha csomagokat. E csomagban kihangsúlyoztuk, hogy ez a Páli Szent Vince Társaság adománya, remélve, hogy idővel szeretnének, már csak hálából is, csoportot alakítani! 50.Többünknek saját családjában levő súlyos betegeink ápolása is rendkívül komoly és áldozatos munka. Így ugyan a közös munkáinkban fizikailag kevésbé tudnak részt venni, de Isten előtt munkájuk igazi Szent Vincés feladatnak számít. Ezért a napi tized rózsafüzér főleg értük van, valamint azon testvéreinkért, akik maguk is súlyos betegek. 51.Ezeken kívül számtalan olyan munkát és szolgáltatást végeztünk, mely munkánk eredményességét segíti. Elsősorban: számtalan imádság, ájtatosság, szentmisehallgatás, előadásokon való részvétel, más társaságoknak nyújtott segítség, amit felsorolni szinte lehetetlen. Engedtessék meg a mindenható jó Istennek, hogy ezeket ő tartsa számon, és majd földi életünk végén, jóságos irgalma írja a javunkra. 52.A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal, a Miniszterelnöki Hivatal és a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal engedélye alapján engedélyt kaptunk általunk gyűjtött használt tárgyak árusítására ingyenes helyhasználat mellett. Ez rendkívül fáradságos. D/ KAPCSOLATAINK 53. Külföldi kapcsolataink sajnos eddigi sikeres eredmények ellenére is teljesen megszűntek, oly annyira, hogy a februárban három franciaországi testvér szervezeteinknek irt beszámolóinkra még válasz sem érkezett a mai napig. 54. Kerületi Charitas: Egy testvérünk a kerületünkben működő Charitas szervezet hajléktalanjainak lelki segélynyújtást ad, nagy családosokat látogat, gondoz, és bibliaórát tart. 55.Pünkösdhétfőn, a Karizmák ünnepén résztvettük annak szervezésén. Jó alkalom volt megismertetni munkákat a hívekkel. (Jún. 13. Máriaremete.). 56. A mentálisan sérültekkel foglalkozó Hit és Fény programban való részvétel (előkészítés és lebonyolítás) 57. A Szigetszentmiklósi vincés csoport Erzsébet napi ünnepségein vettünk részt november 19-én. 5

6 éves a Karitász ünnepség és kiállítása a Bazilikában. Megemlékezés Páli Szent Vincéről. A kapcsolat felvételének eredménye: a meglévő kiállítási dokumentum anyag egyesületünkkel való megosztásáról, valamint értesítés a további kutatások eredményeiről. E/ JÖVŐ ÉVI TERVEK 1. Szeretnénk folytatni a fenn felsorolt munkákat, még lelkiismeretesebben és lelkesebben, amennyire egészségünk és az Isten kegyelme engedi. Van munkánk bőven, csak adjon az Úr hozzá egészséget és erőt! 2. Szeretnénk a Párizsi Központ terveiben is részt venni, főleg, ha olyan tervet jelölnek ki, melynek végrehajtására számunkra nyílik lehetőség. A Brüsszeli elképzelések és pályázati tervek, sokban közelítenek a mi lehetőségünkhöz. 3. Megjelent egy könyv Lángoló szeretet. Ez a Katolikus Karitász 80 évéről szó. Jó lenne egy képekkel is ellátott tablót készíteni, hogy a Karizmák ünnepén ezzel is szemléltethessük, hogy milyen is volt Páli Szent Vince élet útja, ami a mi feladatainkat megszabja és szolgálatainknak is alapja. 4. Szeretnénk mi is hirdetést és ismertetést magunkról megjelentetni a Szent Imre városi Hirlevélben, a Vincés Híradóban és gyűjtés rendezni egy vasárnap a Szentmisék után. 5. Kérem a testvéreket, igyekezzünk jobban figyelni egymásra is és segíteni egymást főleg betegség esetén. 6. Támogassuk a templomi faliújság szerkesztőjét ötleteinkkel, hogy az minél tartalmasabb és szebb legyen! Egyben megköszönöm a jó Istennek az elmúlt év kegyelmeit, munka lehetőségeit. Köszönöm minden testvérnek a sok-sok áldozatot az elmúlt év folyamán. Kérjük a jó Isten és Páli Szent Vince segítségét terveinkhez és a Mindenható áldását jövő évi munkánkra. Budapest, febr Bécser Péterné titkár Ámon Ottó elnök 6

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam!................... 2 Üdvösség forrása....................

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XV. évfolyam 1. szám 2007. április A tartalomból: Utcai missziónk..................... 2 Egri Lelkipásztori

Részletesebben

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27)

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) 1 Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) A Biblia évében figyelmünk elevenebben fordul a kinyilatkoztatás felé. A kinyilatkoztatás Isten szabad tette, amelyben,

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2006. augusztus A tartalomból: XIV. évfolyam 2. szám Edinára emlékezünk................ 2 Az összefogás

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Méltó ünneplés. halálon győztes, feltámadott Krisztus a mi életünket is belevonja feltámadásának dicsőségébe, ezért a mi eljövendő

Méltó ünneplés. halálon győztes, feltámadott Krisztus a mi életünket is belevonja feltámadásának dicsőségébe, ezért a mi eljövendő Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben