TARTALOM. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Olvasóink!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Olvasóink!"

Átírás

1

2 Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Olvasóink! Minden intézmény, s a benne működő lapszerkesztőség életében történnek személyi és technikai változások, amelyek a lapok megjelenését befolyásolják. Így van ez a mi szakmai folyóiratunk esetében is, s így megértésüket kérem a változásokért. Megkésve, de örömmel ajánlom Önöknek megújult szakmai lapunk új számát, mely már lapunk új főszerkesztőjének Benczekovits Beatrixnek az elgondolását, munkáját tükrözi. Lapunk volt főszerkesztőjétől nyugdíjba vonulása alkalmával ünnepélyes keretek között búcsúztunk, megköszönve intézményünkben töltött eredményes és áldozatos munkáját. Költségtakarékos okok miatt a borítót még az év elején elkészítettük; lapunkban a régi főszerkesztő nevét olvashatják. Csupán 2005-ben nyílik alkalmunk a borító megváltoztatására. Remélem, hogy e számunk is tartalmaz sok érdekességet, olvasnivalót, melyhez jó időtöltést és kellemes olvasást kívánok. Budapest, szeptember Gulácsiné Pápay Erika főigazgató TARTALOM Bilincsi Lajos ( )...3 Interjú Portrék az agrárkönyvtárügyből 5. Miltényi Szilárdné...4 Portrék az agrárkönyvtárügyből 6. Szalai László...6 Könyvfesztivál Író pipával és bádogdobbal XI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál...8 Könyvismertetés... 9 Kitüntetett pályamunka Két székelyföldi település Kápolnásfalu és Szentegyháza (Székelyföld, Homoródok vidéke) tájszavai, valamint népi növényismeretének és népi gyógyászatának jellemző kifejezései...15 Nálunk történt DFG-támogatás az OMgK részére...17 Élelmiszerbiztonság és eredetvédelem az uniós csatlakozásunk küszöbén 17 A tápai gyékényfeldolgozás és gyékényszövés hagyományai...19 A gyapjúfeldolgozás, gyapjúszövés hagyományai...20 A sertés könyvek bemutatója az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban...20 Isteni ajándékunk...21 Csengery Béla képei az OMgK-ban...21 Ősi táplálékunk a hal...23 Sajtóbemutatónak adott otthont az Országos Mezőgazdasági Könyvtár...23 XXI. század könyvtára Videokonferencia uniós csatlakozásunkról...24 Kitekintő IKSZ közgyűlés...25 A Magyar Tartalomipari Szövetség közgyűlése...25 Magyar Helikon sorozat indul...26 A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 36. vándorgyűlése Miskolcon...26 Olvasói Professzionális Munkaállomások az OSzK-ban...28 A Magyar Elektronikus Könyvtár vakbarát változata...28 A Hungarológiai Alapkönyvtár ismertetése...29 Eseménynaptár Ajánló bibliográfia Tűzelhalás...31 Agrárium Az Európai Unió letéti könyvtára és szolgáltatásai...34 Az agrárium szakterületét érintő új elektronikus szolgáltatások...35 E számunk szerzői: Pintér Katalin (Országgyűlési Könyvtár) Balogh Beáta, Benczekovits Beatrix, Eszes-Istenes Zsolt, Frendl Kata, Károlyi Zsuzsanna, Lőrincz Ferenc, Pálfai Katalin, Papp Mónika, Pecsenyicki Nikolett (OMgK) E számunk hirdetői: Ars Humana K., Maurer Péter vállalkozó XI. XI. évfolyam szám

3 KÖZLEMÉNY A hazai könyvtárügy szakmai irányítását ellátó Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári osztályát Hiller István miniszter úr március 1-jei hatállyal főosztállyá alakította át. A főosztály vezetője továbbra is a korábbi osztályvezető, Skaliczki Judit dr. A főosztály kisebb egységekre nem tagozódik. Főosztályvezető asszonynak a kinevezéshez, mely megítélésünk szerint a könyvtárügy egésze irányába tett gesztus és egyben elismerés is, ezúton gratulálunk, főosztálya minden munkatársának eredményes szakmai munkát kívánunk. A Szerkesztőség BILINCSI LAJOS ( ) Meghalt egy ember, aki közülünk való volt. Mécsesek gyúlnak, és harangszó mellett eltemetik. Sokak számára ez csupán csak egy hír. Bilincsi Lajos nyugalmazott könyvtárigazgató, vagy ahogyan mi, munkatársai szólítottuk: Főnök, csendben itt hagyott bennünket. Bilincsi Lajos élete 1956-tól kezdve összekapcsolódott a könyvekkel, a könyvtárral. A járási könyvtár vezetőjeként, később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának munkatársaként, majd csoportvezetőként, 1966-tól a Debreceni Agrártudományi Egyetem Könyvtárának igazgatójaként tevékenykedett választott hivatásában. A könyvtárosság számára nemcsak munka volt, nemcsak egy szakma, hanem valóban hivatás, vagy ahogyan Ő fogalmazta 1985-ben: A könyvtár hivatása, hogy otthonos szolgáltatóház legyen, ahová tudásukban gyarapodni, ízlésükben finomodni, emberségükben fényesedni térnek be az olvasók. Ennek szellemében tevékenykedett egész életében. Bilincsi Lajos 1966-ban került az Agrártudományi Egyetem Könyvtárába, és egészen december 31-ig vezetőként, igazgatóként dolgozott itt. A könyvtár állományát elődjétől meglehetősen rendezetlen állapotban vette át. Azt is mondhatnánk, hogy ő csinált könyvtárat a meglévő gyűjteményből. Gondos irányításával feltárták, rendszerezték a meglévő állományt, amit az elkövetkező években folyamatosan és tervszerűen gyarapított, mindig szem előtt tartva az intézményben folyó oktatás, kutatás igényeit. Vezetése alatt alakult ki a korszerű, modern könyvtári elrendezés, a szabadpolcos rendszer. Nagy gondot fordított az olvasókkal való foglalkozásra, a hallgatók könyvtárismereti oktatására és a felsőbb évesek szakirodalmi tájékoztatására. Gyakran és szívesen rendezett kiállításokat. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű volt az intézmény 100 éves jubileuma alkalmából rendezett kiállítás. Tevékenysége is hozzájárult, hogy a könyvtárat 1980-ban tudományos könyvtárrá minősítették ben a könyvtárban elkezdődhetett az a könyvtárbővítés, amelyet már a hetvenes években felvetett és kezdeményezett. Valóra vált az álom, igaz már nem aktív könyvtárigazgatóként, de mint szakértő nyugállományba vonulása után is aktív munkával és jó ötletekkel segítette a könyvtár korszerűsítési munkálatait. Bilincsi Lajos tevékenysége országosan is elismert volt, hiszen példamutató munkát végzett az egyetemi és főiskolai könyvtárügy fejlesztésében. Tagja volt az Országos Könyvtárügyi Tanácsnak. Közel 10 évig elnöke volt a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának, és e funkcióból eredően betöltötte a főiskolai könyvtárak szakfelügyelői tisztét is. Hosszú időn keresztül tagja volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Országos Elnökségének től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Könyvtárügyi Koordinációs Tanácsának elnöke volt. Szakmai, közéleti munkáját mindenkor a példamutató szorgalom és hozzáértés jellemezte. Munkáját kollegái, felettesei, a könyvtáros szakma is elismerte. Ezt mutatják azok a kitüntetések, amelyekkel büszkélkedhetett. A Szocialista Kultúráért elismerést kétszer is megkapta 1958-ban és 1971-ben ban a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója címet érdemelte ki ben a könyvtáros szakma akkori legmagasabb elismerését kapta, a Szabó Ervin emlékérmet ben történt nyugállományba vonulása óta sem szakadt el a könyvtártól, a könyvektől, folyóiratoktól. Betegsége utolsó idejéig folyamatosan, szinte naponta vissza-visszatért az agrár könyvtárba. Sohasem felejtette el felhívni a figyelmünket egyegy frissen megjelent szakkönyvre, egy érdekes cikkre, amit olvasott, vagy amiről hallott. Mindvégig naprakész szakmai információkkal rendelkezett. Felfoghatatlan, hogy nem jön be többé a könyvtár ajtaján, nem kérdezi meg, hogy kölcsönözheti-e már a legfrissebb könyveket. Nem mondja el többé, hogyan telnek napjai, nem beszélünk arról sem, hogy milyen jó receptet olvasott az újságban, és nem hozza többé kertje szép virágait sem. Most mi hoztunk virágot neki, utolsó búcsúzásként. Bilincsi Lajos emlékét, szellemiségét munkatársai, kollégái, ismerősei kegyelettel megőrzik. Nádas Zsuzsánna könyvtárigazgató XI. évfolyam szám szám 3

4 Interjú PORTRÉK AZ AGRÁRKÖNYVTÁRÜGYBőL 5. - MILTÉNYI SZILÁRDNÉ Miltényi Szilárdné és Szalai László búcsúztatója (Gulácsiné Pápay Erika, Kominka Lászlóné, Sinóros-Szabó Botondné, Szalai László, Miltényi Szilárdné) A Humánpolitikai hírek rovatba illő hír: Miltényi Szilárdné, az OMgK Gyarapító és Feldolgozó osztályának köreinkben jól ismert vezetője, az Agrárkönyvtári Hírvilág XI. évfolyama 1. számáig főszerkesztője, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szervezetének korábbi elnöke közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. Ez a tény indokolja, hogy majdnem három éve szünetelő sorozatunk felébredjen Csipkerózsika-álmából és Zsuzsa szakmai arcképével folytatódjon. A humán tudományok, különösen az irodalom, a könyvek és a könyvtár iránti érdeklődése már gimnáziumi évei alatt megmutatkozott. Nem csoda, hogy érettségi utáni első munkahelye az Állami Könyvterjesztő Vállalat lett, itt végezte el a Kiadói Főigazgatóság egyéves szakiskoláját. Megismételt egyetemi felvételije eredményes volt, 1970-ben államvizsgázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán mint okleveles könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. Első diplomás munkahelye az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ volt, ahol szakozóként dolgozott. Ezidő alatt a nemzeti könyvtár által meghirdetett országos könyvtárpályázaton pályamunkáját elfogadták és a szakma elismert elméleti folyóiratában, a Könyvtári Figyelőben közölték. (Az egyetemi jegyzetek és gyorsan avuló kiadványok gépi adatelőkészítése. Bp ) Publikált a szakkönyvtárosok első számú lapjában, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban is. Elvégzett több szaktanfolyamot (új bibliográfiai leírás, szövegszerkesztés, tezauruszkészítés témakörökben.) 1978-ban a Bútoripari Fejlesztési Intézetnél helyezkedett el, ahol 1984-ig tájékoztatási osztályvezetői feladatkört látott el. Közreadta a Bútoripari információ című témadokumentációs kiadványt és a könnyűipari szakkönyvtári hálózaton belül megszervezte a bútoripari könyvtárhálózatot. Következő állomáshelye a Belkereskedelmi Kutató Intézet információs osztálya volt, ahol dokumentátori, illetve kiadványszerkesztői feladatokat végzett. Anyagai jelentek meg a Kereskedelmi Körkép, a Szemle a külföldi kereskedelemről című kiadványokban és a közismert Kereskedelmi Szemle és az Élelmezési Ipar című szaklapokban. A kereskedelmi minisztériumok összevonását követő intézkedések (háttérintézmények megszüntetése) miatt ezután rövidebb ideig a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatánál dolgozott, majd egy évig februárjától az Agroinformnál volt kiadványszerkesztő és között a MATÁV Rt. Budapest-vidéki Igazgatóságán dolgozott sajtóreferensként január 1-jén jött az Országos Mezőgazdasági Könyvtár kötelékébe. AkHv: Milyen volt akkor a könyvtár általános helyzete, mi lett a feladatod, milyen tervekkel indultál el? MSzné: Némi túlzással azt mondhatnám, hogy a könyvtár akkoriban harcolta ki önállóságát. Az Agroinform felszámolását követő, a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal közös gazdálkodásban töltött 1992-es év pénzügyi és személyi nehézségei után azonnal érezhető volt a megújulás lehetősége. Munkaköröm a Könyvtári osztály vezetése lett, ez a részleg akkoriban két csoportból állt, egyrészt az ágazati koordinációs és állománygyarapítási, másrészt a feldolgozási csoportból. Előbbi vezetője a régi mezőgazdasági szakkönyvtári hálózatot, a könyvtárakat és a könyvtárosokat is behatóan ismerő Kominka Lászlóné (Magdi) volt, aki rutinjával döntő szerepet játszott személyi kapcsolataim kialakításában. A Feldolgozási csoport 93. novemberében kapott saját csoportvezetőt, bizonyos Lőrincz Ferenc személyében Terveim közé tartozott az osztályon egy jól A sorozat 4. része lapunk VIII. évfolyamának számában jelent meg XI. évfolyam 2-3. szám

5 Interjú együttműködő, szakmailag és emberileg egymást segítő kollektíva kialakítása, mely képes bármely, a minisztérium és a könyvtár által meghatározott feladat végrehajtására. Úgy gondolom, összességében ez sikerült, stabil gárda formálódott olyan emberekből, akik mindvégig központi kérdésként kezelték az OMgK vezetése részéről megfogalmazott célok teljesítését. AkHv: Melyek voltak szerinted az elmúlt több mint egy évtized legfontosabb munkái, eredményei a működési területeden? MSzné: A teljességre törekvés igénye nélkül: 1994-ben vette meg az OMgK az ALEPH integrált könyvtári szo vert, amelynek elsőként a feldolgozási paneljét alkalmaztuk. Bizony nem kevés problémát kellett megoldani ezzel kapcsolatban. Ugyancsak 1994-ben jelent meg az Agrárkönyvtári Hírvilág első száma. A lap szerkesztési irányelveinek kidolgozása, majd a későbbiekben a szerkesztőbizottság összefogása, a határidőre való megjelenés, a lehetőség szerint változatos és minél magasabb színvonalú anyagok publikálása sokszor nehéz volt, de a házon belüli és az ágazati pozitív visszajelzések (mindig) erőt adtak a megújuláshoz ben kezdődött a teljes körű állományellenőrzés, amely hosszú ideig igénybe vette nemcsak a saját osztályom, hanem az egész kollektíva munkáját. Emlékszem, még a dolgozók nagyobb gyerekeit is foglalkoztattuk a Budafoki úti külső raktár leltározásában ban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szervezetének tagsága elnökéül választott. Erről később még ejtsünk szót. Itt azt kell elmondani, hogy négyéves megbízatásom során mindvégig arra helyeztem a hangsúlyt, hogy az OMgK-s munkám és a társadalmi megbízatásom minél jobban kiegészítse egymást, lehetőleg minden érdek érvényesülni tudjon. Ismeretes, hogy az OMgK ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az ennek méltó megünneplésére alakított jubileumi emlékbizottság elnöke voltam. Bár a megújított székházban lezajlott hangulatos, baráti ünnepség részletei talán már halványulnak a résztvevőkben, az alkalomra öszszeállított kötet (Ötven év a magyar agrárágazat információellátásának szolgálatában. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ története Bp. AGROINFORM, 2002.) örök emlékül és tanúbizonyságul marad minden érdeklődőnek. AkHv: Igen, ezek valóban mindnyájunk számára emlékezetes feladatok voltak. Említenél még valamit a jól megoldott kihívások közül? MSzné: Érdekes volt annak idején, valószínűleg 1996-ban, az EU különgyűjtemény felállításának, gyarapításának, feldolgozásának szabályát tartalmazó ügyrend kidolgozása. Akkoriban még nem látszott túl közelinek és kézzelfoghatónak Magyarország EU-csatlakozása, de tudtuk, hogy az érdeklődő olvasókat megfelelő szinten kiszolgálni központi feladatunk lesz, ráadásul a beérkező anyagok önmagukban is igen érdekesek voltak. Fontos volt számomra országos feladatkörű szakkönyvtárunk képviseletében a köteles-példányok válogatása az OSzK illetékes részlegében. Ez lehetőséget nyújtott a hazánkban megjelent új könyvek és folyóiratok rendszeres áttekintésére, tájékoztatásul szolgált a könyvpiac aktuális irányvonalának vonatkozásában és segítség volt az OMgK gyarapítási tevékenységéhez. AkHv: Lapunk az év első számától tartalmában átalakult, külső megjelenése megújult. Milyen út vezetett az aktuális képhez az 1994-es indulás óta? MSzné: Kétségkívül csinos az új, színes borítós megjelenés, esztétikailag össze sem hasonlítható az I. évfolyam 1. számával, de azért azt is nagyon szerettem. Voltak időszakok, mikor önmagában a megjelenést is eredménynek tekinthettük, annyira korlátozottak voltak a rendelkezésre álló anyagi eszközök. Óriási előrelépésnek éreztem, amikor 1998-ban a 3. számtól bevezethettük a keményebb kartonborítású kivitelt. Tartalmilag igyekeztünk úgy közölni változatos információkat az olvasókkal, hogy állandó rovatainkat az érdeklődők felismerjék, és hogy mindenkor tájékozottak legyenek a szakmában és az OMgK-ban történtekről. Célunk volt az is, hogy a lapra jellemző közlési stílust alakítsunk ki és tartsunk fenn, olyant, amely korrekt és objektív, de nem száraz és unalmas. Reményeim szerint elképzeléseinket alapjában véve végrehajtottuk, a külső visszajelzések szerint a folyóirat betöltötte célját. Ugyanakkor elismerem, 10 év után, ha arra mód van, érdemes a jónak látszó újításokat, módosításokat végrehajtani. Az új szerkesztőbizottságnak kívánom, hogy várhatóan sok munkáját kísérje házon belüli és kívüli elismerés. AkHv: Az értékelések sorából nem maradhat ki az MKE Mezőgazdasági Szervezeténél végzett négyéves tevékenységed. Hogyan látod pár év távlatából ezt a megbízatásodat? MSzné: 1998-ban választottak elnökké a szervezetnél. Érdekes, hogy a szekció élén egykori évfolyam- és tankörtársamat, Cserey Lászlóné dr.-t, az akkori Állatorvostudományi Egyetem könyvtárigazgatóját váltottam. Örültem a megbízatásnak azért, mert úgy gondoltam, jó, ha az elnök az OMgK munkatársai közül kerül ki. Igyekeztem a terveket a reális lehetőségekhez alakítani, nem akartam nagyot markolni, korlátozott számú, de értékes programokat kívántam megvalósítani. Remélem a tagság is úgy véli, hogy ez a kevesebbet, de jobban célkitűzés bevált, a rendezvényeken a megjelenés kedvező arányú volt és pl. az Országgyűlési Könyvtárnak a Parlamenttel összekötött meglátogatása annyira sikeres volt, hogy meg kellett ismételni. Igen jó hangulatúak voltak az évzáró közgyűlések is. Tény, hogy a szervezet túl kevés pénzből gaz XI. évfolyam 2-3. szám 5

6 Interjú dálkodik ahhoz, hogy nagy célokat tűzzön maga elé. Mivel az MKE szabályzata lehetővé teszi a több szekcióhoz tartozást, aki akarta, részt vehetett mások által szervezett programokon is. A gondokról talán annyit, hogy a vidékiekből álló vezetőség mobilizálása kevéssé sikerült, és sok baj volt a gazdasági felelősök cserélődése miatt is; összességében azt remélem, teljesítettük az elvárásokat. Az Agrárkönyvtári Hírvilággal összefüggésben hadd említsem meg annak Agrárium rovatát, amely az MKE Mezőgazdasági Szervezetének híreit tartalmazta, ebben hirdettük rendezvényeinket, közöltük hivatalos anyagainkat (munkatervek, beszámolók, pénzügyi elszámolások stb.) Ez a hasznos tájékoztató eszköz nyilván a jövőben is a szervezet rendelkezésére fog állni. AkHv: Bizony nem kis eredményeket tudtál elmesélni, melyek mögött rengeteg munka áll. Ha a konkrétumok mellé kérnénk egy kis fogódzót útravalót most a búcsúzásnál, mit mondanál? MSzné: Nem érzem igazán úgy, hogy búcsúzásról kellene beszélni, egyszerűen lezárunk egy korszakot. Ennek most jött el az ideje, saját (igaz a könyvtár vezetésével összhangban hozott) döntésem alapján fejezem be a munkát. A kapcsolatot azonban nem vágom el, a rendezvényekre biztosan rendszeresen vissza fogok járni. Útravaló? A férjem szokta mondani, hogy az ember sikeres eredményes életéhez két dolog elengedhetetlen: a jó pár- és a jó pályaválasztás. Azt hiszem, én nem panaszkodhatom, boldog családban házasságban élek, és nekem a könyvtárosság bevált, mint szakma. Kívánom, hogy minél többen érezzétek ezt így, a majdani nyugdíjba vonulás idején. AkHv: Sajátos és igaz megfogalmazás ez, amit említettél. Engedd meg, hogy befejezésül a lap olvasói, kollegáid és a magam nevében megköszönjem az interjút, és egyben megköszönjem a hosszú évek munkáját is. Szívből kívánom, hogy kedves családod, köztük öt unokád körében hasznosan töltsd a frissen jött szabadidőt. Azt hiszem, a mindig kedves, mosolygós Miltényi Zsuzsa hiányozni fog az OMgK mindennapjaiból. PORTRÉK AZ AGRÁRKÖNYVTÁRÜGYBőL 6. - SZALAI LÁSZLÓ Riportalanyom szabadkozással kezdi a beszélgetést: mint mondja, megtiszteltetésnek veszi a felkérést az interjúra, örül is neki, de nem érzi úgy, hogy igazán beillik a sorba a korábbi öt, szerinte nála ismertebb és magasabb rangú könyvtáros után. Nekem és talán másoknak is az a véleményem, hogy a fogaskerekeknek igen nagy szerepük van az intézmények eredményes munkájában, márpedig Szalai László három évtizeden át volt fontos fogaskerék az OMgK és jogelődei tevékenységében. Emellett alapító tagja a Pro Agrario Alapítványnak, első megjelenése óta szerkesztőbizottsági tagja az Agrárkönyvtári Hírvilágnak és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban több cikluson át elnöke az OMgK Közalkalmazotti Tanácsának. Objektíve elmondhatjuk, hogy ez éppen elég indok a riportra. 6 AkHv: Laci, vagy tíz éve dolgozunk együtt az intézetnél, a szerkesztőbizottságban és a Közalkalmazotti Tanácsban, azt hiszem, jól ismerjük egymást, mégis meglepett, amikor végiggondoltam a beszélgetésünkre való felkészülés során, hogy tulajdonképpen két munkahelyen töltötted el 38 évi munkaviszonyodat. Nehezen nevezhetnénk vándormadárnak! SzL: 1966-ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelemorosz szakon. Rövidebb ideig tartó fizikai jellegű munka után ban a csepeli gyáróriás egyik egységénél, a Fémműnél helyezkedtem el, mint tolmács, majd a KGST és kétoldalú nemzetközi kapcsolatok előadójaként elsősorban fordítási feladatokat kaptam, de emellett protokollos is voltam és az útlevél-ügyintézést is bonyolítottam ben jöttem a mai OMgK elődjéhez, a MÉM Információs Központhoz (rövidített és népszerű nevén AGROINFORM) dolgozni. Az 1967-től e néven működő intézmény akkoriban nagy erőket szánt a mezőgazdasági információs tevékenység hazai színvonalának emelésére, összefüggésben az akkori többirányú nemzetközi kezdeményezésekkel. Ebben az időben indult az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szervezete (angol munkanyelvű) AGRIS adatbázisának építése és a KGST Nemzetközi Mezőgazdasági Tudományos és Műszaki Információs Rendszerének létrehozása orosz munkanyelven. Napi munkám nagyban hasonlított a csepeli feladatokhoz, csak más szakterületet érintően fordítottam, tolmácsoltam, de intéztem útlevélés vízumügyeket, még repülőjegybeszerzést is. AkHv: Orosz és német nyelvtudásod, kiegészülve az angollal igazán alkalmassá tett erre a munkakörre, de ha jól tudom, szakirányú posztgraduális képzésben is részt vettél SzL: Igen, 1978-ban szereztem okleveles szakinformátori képesítést az ELTE kétéves kiegészítő szakán. Az Agrárinformációs Vállalat és munkaköröm megszűnésével Benedek Istvánné kolleganőnk nyugdíjba menetele után a nemzetközi kiadványcsere ügyintézése lett a munkám. A csere jelentősége a rendszerváltás előtt igen nagy volt, az állománygyarapításra rendelkezésére álló devizakontingens kötöttsége miatt. Ennek segítségével lehetett magyar kiadványokért kurrens külföldi szakirodalomhoz jutni, ami növelte az állomány értékét, a könyvtári szolgáltatások minőségét. Persze akkoriban az AGROINFORM mintegy húsz saját szakmai kiadvánnyal rendelke XI. XI. évfolyam szám

7 Interjú zett, amelyek közül (a nemzetközi kiadványcsere szempontjából) kiemelkedett a három nyelven (angolul, németül, oroszul) megjelenő Magyar Agrárirodalmi Szemle referáló lap, mely a magyar szakirodalomból merített. A fénykorban évente a három számból több mint ezer példány jutott el a cserepartnerekhez. Abban az időben a referáló lapok igen fontos szerepet töltöttek be az információszolgáltatásban ez tükröződött az Agrárirodalmi Szemle vonatkozó mutatóiban is: évente több mint tétel jelent meg azokban, kb belső rovatvezető dolgozott összeállításukon, és munkájukat számos külső munkatárs segítette. AkHv: Az AGRIS a mai napig is él és működik, a KGST-s NTMIR-t viszont elfújta a szél SzL: Az NTMIR építése a két világrendszer szembenállásának volt a következménye, melynek megszűnésével a létjogosultságát vesztette, és a szakmai információterjesztés piaci alapokra helyeződött. Az AGRIS, melyet az ENSZ és a FAO a fejlődő országok mezőgazdaságának felkarolása céljából hozott létre (s melynek magyarországi ismertsége és a folyamatos együttműködés nagyban köszönhető Billédiné Holló Ibolya dr-nak, az AGROINFORM volt osztályvezetőjének, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete egykori elnökének) sikeresen valósította meg a papír-adathordozókról a gépi adathordozókra való áttérést. Néhány együttműködő könyvtárral karöltve az OMgK évente mintegy 500 rekordot küld meg a római központnak. AkHv: A nemzetközi kiadványcsere jelentősen háttérbe szorult az európai politikai változások és a rendszerváltás következtében. Kevesebb a cserepartner, csökkent a cserélhető kiadványok száma és a szakmai érdeklődés egyes országok és intézményeik, valamint lapjaik vonatkozásában. SzL: Jelenlegi cserepartnereink 40 ország mintegy 150 szakintézményét reprezentálják, ami azért így sem elhanyagolható, de vitathatatlanul sokkal kisebb szám, mint ami a fénykorban volt. Ennek szerteágazó okai vannak, önállóvá vált könyvtárunk behatárolt állománygyarapítási keretétől kezdve, folytatva ott, hogy a gépesítés részben feleslegessé tette a cserét, bezárólag addig a tényig, hogy a külföldi szolgáltatások megvétele olcsóbb, mint a szakirodalom hazai feldolgozása. Mivel az állami pénzen folytatott dokumentációs tevékenység többé-kevésbé megszűnt, és a kínálat, meg a kereslet is a piacképes nemzeti és nemzetközi információs szolgáltatások irányába fordult, így ennek a változásnak kötelezően el kellett érkeznie. AkHv: Milyen egyéb tevékenységeket végeztél a csere bonyolítása mellett, annak csökkenése miatt? SzL: A korábbi szakozótól, Kápolnai Ivánnétól nyugdíjazása után átvettem a tárgyszavazás feladatkörét, melyben azt hiszem nyelvtudásomat és az agráriumra vonatkozó hosszú évek során összegyűlt ismereteimet, tapasztalataimat is megfelelően tudtam hasznosítani. Emellett a közelmúltban megkezdtük egy mezőgazdasági tárgyú prospektusokat, gyártmány- és termékismertetőket magába foglaló különgyűjtemény kiépítését, és ennek kezdőlépéseit az anyagok bekérése és rendszerezése formájában szintén én végeztem. AkHv: Köztudott, hogy soha nem utasítottad vissza, ha társadalmi megbízatás céljából kerestek meg. Milyen funkciókat töltöttél be? SzL: A MÉM Információs Központjában 1975-től kezdve voltam SZB-tag (gazdaságis), később elnök. Az OMgK történetének második, 1994-ben választott Közalkalmazotti Tanácsának is elnöke lettem és ezt a tisztséget több ciklusán át betöltöttem. A KT-ok súlyát, jogát, lehetőségeit és persze kötelezettségeit a jogszabályok világosan meghatározzák. Ezen keretek között az általam vezetett Tanács mindig igyekezett a menedzsment munkáját észrevételeivel, tanácsaival segíteni, a vezetéssel és a dolgozókkal megfelelő kontaktust kialakítani. Soha nem volt konfliktuskereső, inkább a lehetőségek megvalósításán fáradozott. AkHv: Szintén 1994-re datálódott a Hírvilág indulása, és a lapnak, mondjuk úgy, születésétől fogva munkatársa, szerkesztőbizottsági tagja voltál. SzL: Megtiszteltetés volt, hogy Miltényi Szilárdné, a kijelölt főszerkesztő engem is bevont a kis csapatba, melyet akkoriban veled, mi hárman alkottunk. Örülök a folyóirat legutóbbi tartalmi és külső megújulásának, gondolom az olvasók is így vannak vele. AkHv: Ejtsünk még néhány szót a Pro Agrario Alapítványról, melynek ugyancsak bábáskodtál a születésénél. SzL: Igen, amikor az Alapítvány gondolata felmerült Gulácsiné Pápay Erika főigazgatónk és Schweiger Tamás akkori gazdasági vezető megbeszélésén, néhány régebbi OMgK-munkatárssal karöltve én is csatlakoztam az ötlethez, és együtt hoztuk létre ezt a civil szervezetet, melynek alapvető célkitűzése a magyar mezőgazdaság információellátásának segítése, javítása. A fő tevékenység, a Swetskooperáció bonyolítása, mely vagy 20 agrárintézmény folyóirat-ellátását biztosítja, fontos, hézagpótló munka. És bár amint hallom, több cég kényszerül rendeléseinek csökkentésére, sőt szüneteltetésére, a kuratórium remélhetően megtalálja a módját az eredményes működtetésnek. AkHv: Megköszönve az interjút, és hogy a lap rendelkezésére álltál, engedd meg, hogy a nyugdíjas évekre jó egészséget kívánjak Neked a Könyvtár munkatársai és a lap jelenlegi szerkesztőbizottsága nevében is. Remélem, megnövekedett szabadidődben korlátlanul hódolhatsz majd kedvenc hobbydnak, a horgászatnak a magyarországi halállomány nagy szomorúságára. A riportokat Lőrincz Ferenc szerkesztőbizottsági tag készítette XI. évfolyam szám szám 7

8 Könyvfesztivál ÍRÓ PIPÁVAL ÉS BÁDOGDOBBAL - XI. BUDAPESTI NEMZETI KÖNYVFESZTIVÁL Egy mondatban: április 22. és 25. között lezajlott a XI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Részletesebben: újra megdőlt néhány csúcs, a fesztivál alapterülete például mintegy 150 m 2 -rel nőtt meg a tavalyihoz viszonyítva, s így majdnem elérte az összesített m 2 -t, ebből kifolyólag azután új bejárat létesítése, és mellette fedett csarnok megnyitása is szükségessé vált. A rendezvénysorozaton közel félszáz külföldi író jelent meg, a szerepet vállaló magyar szerzők száma pedig meghaladta a háromszázat. A fesztivál 250 programot kínált, melyek központi helyszíne a megszokott Budapest Kongreszszusi Központ volt, de többek között a Goethe Intézetben, a Lengyel Intézetben, a Spinoza-házban, a finn nagykövetségen, az Olasz Kultúrintézetben és az A38-as állóhajón is zajlottak felolvasások és író-olvasó találkozók. Először jelent meg katalógus a könyvfesztivál alkalmából kiadott könyvekről az Új Könyvpiac gondozásában, anyaguk honlapjukon elektronikus verzióban is hozzáférhető volt. Amint Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója elmondta, a fesztiválra 200 új magyar könyv jelent meg, a rendezvényen a látogatók majdnem könyv között válogathattak. A rendezvény 11 éves történetében most fordult elő először, hogy a díszvendég ugyanabból az országból érkezett, amely a fesztivál kiemelt kiállítója volt (Németország). A díszvendég, Günter Grass, elmaradhatatlan pipájával igazi színfoltja volt a programoknak. Már a 22-i megnyitón feltűnt sztárallűröktől mentes, szimpatikus megjelenése, viselkedése. Közvetlen szereplésein (a Budapest Nagydíj átadásán, Az Európa Könyvkiadó és az MKKE közös programján, majd a dedikálásokon) pedig barátságos, okos megnyilvánulásaival, de talán leginkább azzal, hogy türelmesen viselte a sokszáz aláírásra váró magyar és külföldi rajongó rohamait, láthatóan fáradtan is 8 mindenkinek juttatva egy-egy barátságos pillantást, egy kis mosolyt, belopta magát az őt esetleg még nem ismerők szívébe is. Mert hát ismerni kell őt, meg világhírű regényhősét, A bádogdob központi figuráját, Oskar Matzerathot, aki felismerve a világ gyarlóságát, a háborús veszélyeket, gyermekként úgy dönt, hogy nem nő tovább, különös hangjával pedig ablakokat tör be, hogy figyelmeztessen: valami nem jó itt közöttünk, valami nagyon nem jó. A könyv már több mint negyvenéves, de mint az értékes könyvek kivétel nélkül, most is friss, üzenete élő, Oskar most is dobol, van neki miért, sajnos. Az író pedig, aki a német nyelven alkotók közül kilencedikként lett irodalmi Nobel-díjas, itt ült közöttünk. Korábban kellett volna megkapnia az elismerést, de hát világéletében nehéz ember volt. Sose tartották eléggé németnek, eléggé polgárinak, eléggé szocialistának. Első kitüntetését szenátusi vétó miatt át sem vehette, mert bizony pornográfnak titulálták. Jellemző, hogy mire Németország keleti felén engedélyezték megjelenését, annak a félnek önálló állami léte már csak pár hónapig tartott. Grass minden bizonnyal a legnagyobb élő német író, vitathatatlan, hogy a Budapest Nagydíj megérdemelt helyre került. Németország, mint kiemelt kiállító, több mint 300 kiadójának könyveit mutatta be 135 m 2 -en. A német könyvszakma fontosságát ezúttal csak abban az összefüggésben emeljük ki, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál talán létre sem jött volna annak idején, de sikeressége bizonyosan sokkal kisebb lett volna, ha első lépéseitől nem élvezte volna a Frankfurti Könyvvásár szervezőinek támogatását. Tény az is, hogy kortárs irodalmunk igen sokat köszönhetett a közelmúltban a német kultúra és nyelv közvetítő szerepének, meg a németországi olvasók érdeklődésének. Nyilvánvaló, hogy Kertész Imre Nobel-díjában is benne van a német kiadók, lektorok és fordítók igényes tolmácsolása, meg Európa egyik legműveltebb olvasóközönségének szeretete. A Nobel-díjasokkal kapcsolatban érdemes talán megemlíteni, hogy a szabadságának, önállóságának 10. évfordulóját ünneplő Dél-Afrikai Köztársaság is részt vett a fesztiválon, bemutatva saját (2003-as) Nobel-díjasát, J.M. Coetzeet, akinek már több könyve olvasható magyar nyelven. A fesztiválon ezúttal is működött a Magyar Könyvtárosok Egyesülete égisze alatt a Könyvtáros Klub. Programjában hosszú évek szünete után újra találhattunk az agráriumot közvetlenül érintő előadást, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron) Központi Könyvtárának saját fejlesztésű adatbázisát és az egyéb erdészeti, faipari adatbázisokat mutatta be Tompa Zsoltné Zsófi, az MKE Mezőgazdasági Szervezete vezetőségének tagja. Végezetül engedjék meg olvasóim, hogy pár sort írjak a könyvfesztivál számomra legfontosabb újdonságáról, ami mindjárt három karcsú kötet, az Osiris Kiadó frissen indult zenei sorozatának első három tagja. Peter Bloom tanulmánya, a Berlioz élete messze nem csak egy zenészről szól, hanem egy olyan állampolgárról, aki felismerte és leírta, méghozzá máig ható formában a művészeti és a közéleti harcok összefüggéseit. Carl Dahlhaus és Hans Heinrich Eggebrecht Mi a zene című füzete elsősorban arról szól, hogy a zene meghatározása egyben társadalmi megítélésének legfontosabb kérdése is. Ha nem minden irodalom, ami betűkből áll, akkor miért lenne minden zene, ami hangokból áll? Dolinszky Miklós interjúsorozata, az Időrengés igényes és tudatosan dolgozó, de széles körű elismertséget és népszerűséget ki nem harcolt muzsikusok beszélgetéseit tartalmazza, akik szükségszerűen kritikusabban látják a zenei élet visszásságait, mint azok, akik jobban megélnek belőle. Minden zene iránt érdeklődőnek szívből ajánlom a nagyon tartalmas és elfogadható árú köteteket. Lőrincz Ferenc XI. XI. évfolyam szám

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörû tavasz van, amikor ez évi elsõ számunkat kezükbe tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott szakmai programunk ismertetése

Részletesebben

TARTALOM. Búcsúzóul Ottovay László... 3. Könyvfesztivál Rendezvénysorozat A Nagy Könyv évében... 4

TARTALOM. Búcsúzóul Ottovay László... 3. Könyvfesztivál Rendezvénysorozat A Nagy Könyv évében... 4 TARTALOM Búcsúzóul Ottovay László.................................... 3 Könyvfesztivál Rendezvénysorozat A Nagy Könyv évében......................... 4 Tisztelt Olvasóink, Kedves Kollégák! Nyáron megjelenõ

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

Salgótarján, 2000. december STATISZTIKA 2000

Salgótarján, 2000. december STATISZTIKA 2000 Salgótarján, 2000. december Már előzetesen is hírt adtunk róla, hogy megváltozik a könyvtárak statisztikai jelentőlapja. A különböző könyvtártípusok szántára - az iskolai könyvtárak kivételével - egységes

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Dr. T. Veress Éva. Az én biokertem. Biogazda füzetek. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta.

Dr. T. Veress Éva. Az én biokertem. Biogazda füzetek. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta. 9 Dr. T. Veress Éva Biogazda füzetek Az én biokertem Sárközy Péter Alapítvány 2001 A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta. Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Küldetésünk Az

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 22. szám * 2008 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Lipcsei Imre Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Szerkesztőségi

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

Salgótarján, 2003. március

Salgótarján, 2003. március Salgótarján, 2003. március 19. szám S z a k f e l ü g y e l e t... Mint már 2002 tavaszán hitt adtunk róla, újra indult országosan - így megyénkben is - a települési könyvtári ellátás szakfelügyelete.

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 95. születésnapját ünnepelte Farkas Józsefné Györgyi néni Aranyoklevelet vett át az egyetemen dr. Farkas Elek állatorvos Óriás tüzet

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2004/2 2004. szeptember 27-én közel száz könyvtáros vett részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének szlovéniai kirándulásán. Képünk a muraszombati Szapáry-kastély

Részletesebben

TARTALOM. Vivat Academia. 2 Szigethy Magdolna: Ez a kitüntetés a munkatársaimnak

TARTALOM. Vivat Academia. 2 Szigethy Magdolna: Ez a kitüntetés a munkatársaimnak TARTALOM 2 Szigethy Magdolna: Ez a kitüntetés a munkatársaimnak is szól 3 Gyermekpszichodráma kulcs a teljesebb élethez 4 Sporttörténelmet írt az MNSK docense interjú Sákovics Péterrel 5 Hallgatói pályázat

Részletesebben

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Balról-jobbra: Makai (edző), Ungvári Laci, Barócsi Jóska, Erdei Oli, Szőke Sanyi, Máté Jancsi, Sípos (a kapus), Novothni Béla, Komáromi Jóska, Novothni Miklós,

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2006. JÚNIUS 1. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSNAPRA Hagyományainknak megfelelően lapunk tanév végi számának címlapján

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 3. szám 2012. március

Tartalom: II. évf. 3. szám 2012. március II. évf. 3. szám 2012. március A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép... 2 Honismeret, helyismeret...12 Egyesületi élet... 14 IT-mazsolák...20 Tanfolyamok,

Részletesebben

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Debrecen, 2014 Szerkesztette a Szerkesztőbizottság: Elnök: Százdi Antal Tagok: Dr. Balogh László Dr.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2011. 5. szám TARTALOM Jókai tágabb hazája 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM Mi lesz veled görög falu? Én már csak így nevezem

Részletesebben