A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám"

Átírás

1 A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, I. évfolyam, 7. szám Bécs, 2006 december Kászoni Zoltán Áldásos Karácsonyt! Az Egyesült Államokban már régóta nem az angolszász nyelvterületen honos "Merry Christmas"- szal (szó szerint: "víg, vidám Karácsonyt!") köszöntik egymást a december végi napokon. E hagyományos üdvözlet helyét egyre inkább átvette a "Season's Greetings!" ("szezon, évszaki üdvözlet") vagy a "Happy Hollidays" ("boldog ünnepeket"), amelyekről úgy vélik, kevésbé sértőek a nem keresztény vallású polgártársaik számára. Újabban ugyanebből az okból egyre több amerikai tartózkodik attól is, hogy feldíszített karácsonyfát állítson háza elé. Csontváry : Mária kútja Názáretben A 2005-ös londoni terrortámadás és a 2006-os meghiúsított Heathrow-i merénylet után az idén nagyon sok angol cég, főképp a nagyvárosokban, úgy döntött, nem tartja meg a hagyományos karácsonyi ünnepséget, nehogy megsértse vele a nem keresztény vallású munkatársakat. Az a törekvés, hogy apró jelekkel tudtára adjuk embertársaiknak, nem kívánjuk őket megkülönböztetni vallásuk miatt, kétségtelenül bölcs dolog és nagylelkűségről tesz tanúbizonyságot. Ám az a fajta political correctness (politikai korrektség), amelyet sok nyugati országban már szinte vallási státusra emeltek, nemcsak hogy régi nemzeti hagyományainkat-tudatunkat próbálja megsemmisíteni, hanem egyben inkvizítori buzgalommal igyekszik ránk erőszakolni egy olyan uniformist, amely teljesen idegen az egyénekre és az emberiségre is jellemző diverzitástól. Mintha nem volna elég a globalizáció okozta pusztítás! S ha már a globalizációnál tartunk: manapság Madridtól Budapestig és Stockholmtól Rómáig szinte nincs olyan nagyobb áruház, amelyben ne a hangszórókból bömbölő Jingle Bells és társai kergetnék őrületbe a vásárlókat. Újabban Bécsben és környékén megjelent és terjed az épületek falaira erősített, felmászó télapót ábrázoló figura, amelyet én "akasztott Mikulásnak" szoktam "becézni". Pedig errefelé mások a hagyományok: nálunk a Stille Nacht és a Mennyből az angyal kell hogy felcsendüljön, s az ajándékot sem a rénszarvasos Santa Claus, hanem az Angyal hozza. Épp ezért lapunknak ezt a számát jórészt annak szántuk, hogy nagy költőink Karácsonyhoz kapcsolódó verseit, s két közismert magyar karácsonyi dal szövegét közöljük egy gyűjteményben. Mindenkinek áldásos Karácsonyt!

2 2. I./ december id. Orbán István Visszapillantás 2006-ra E jubileumi és történelmi megemlékezésekben gazdag esztendő végén adjon számot a krónika még néhány eseményről, mely ne menjen feledésbe sem a bécsi, sem az egyetemes magyar kultúrélet szempontjából. Az ősz folyamán a Bornemisza Péter Társaságban Kodály Zoltán halálának 40.-ik évfordulójáról Joó Imola emlékezett meg, Bartók Béla 125.-ik születésnapjáról pedig Szokolay Sándor, egy, a Központi Szövetség által rendezett kórus-hangverseny keretében. A Hargita Megye Önkormányzata kiadásában havonta megjelenő Székelyföld című kulturális folyóirat októberi számát az "1956. Erdély" témának szentelte. A magyarországi események romániai recepciója Ausztriában alig ismert! Ellenben tudósítottak a lapok két magyar szerző, Lendvai Pál és az akkor 13 éves Dalos György 1956-ról szóló, német nyelven megjelent könyvéről is, melyek ilyeténképp nagyban befolyásolták a nyugati olvasó 1956-ról kialakított nézetét. A recenziók Joó Imola 1956-os személyes élményeire és a menekültek önzetlen és áldozatkész fogadtatására Ausztriában emlékezett október 23-án, a bécsi Városháza dísztermében, négy akkori diák - ma itt letelepedett, eredményes, körünkben is ismert és tisztelt - magyar kortanú: Dr. Balázs Zsuzsa orvosnő, neves ideggyógyász, Dr. Cserján Károly szociológus, a külhonban is megtartott magyar identitás kutatója, Erőd Iván zeneszerző, zongoraművész és egyetemi tanár, valamint Popper György műépítész, aki mind Ausztriában, mind pedig Magyarországon dolgozik. Utánuk Lendvai Pál beszélt, aki a forradalom idején már újságíró volt Budapesten, és most történelmi és politikai keretfeltételeiről szólt. Kostyák Előd közül kiemelkedik Oplatka András cikke a Neue Zürcher Zeitungban. Oplatka magyar, gyermekként kortanú volt; később a neves svájci napilap munkatársaként bejárta a szovjet hatalmi szfárta a szovjet hatalmi szféra több országát. A szerzők meglátásait a vonatkozó irodalom és az összefüggések ismeretében tudja elemezni, ezért megítéléseit, pontosításait hiteleseknek kell tehát tenkintenünk. A Bornemisza Társaság december 3-án tartotta utolsó estjét ez évben, a már hagyományos "Ádvent a könyvtárban" címen. Az elmélkedést idén Joó Imola tartotta, és az est vendége, Kostyák Előd ifjú gordonkaművész, neves kolozsvári muzsikus család Budapesten élő tagja, Bach, Haydn és Vivaldi műveivel szépítette.

3 I./ december 3. Ady Endre Karácsony Ma tán a béke ünnepelne, A Messiásnak volna napja, Ma mennyé kén' a földnek válni, Hogy megváltóját béfogadja. Ma úgy kén', hogy egymást öleljék Szívükre mind az emberek - De nincs itt hála, nincs itt béke: Beteg a világ, nagy beteg... Kihűlt a szív, elszállt a lélek, A vágy, a láng csupán a testé; Heródes minden földi nagyság, S minden igazság a kereszté... Elvesztette magát az ember, Mert lencsén nézi az eget, Megátkozza világra jöttét - Beteg a világ, nagy beteg... Ember ember ellen csatázik, Mi egyesítsen, nincsen eszme, Rommá dőlt a Messiás háza, Tanítása, erkölcse veszve... Oh, de hogy állattá süllyedjen, Kinek lelke volt, nem lehet!... Hatalmas Ég, új Messiást küldj: Beteg a világ, nagy beteg!... Dsida Jenő Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e? Marc Chagall: Falusi madonna Itt van a szép karácsony Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett körben ülnek, aranymese, áhítat minden szívet átitat. Karácsonyfa minden ága csillog-villog: csupa drága, szép mennyei üzenet: Kis Jézuska született. Pásztorjátszók be-bejönnek és kántálva ráköszönnek a családra. Fura nép, de énekük csudaszép. Tiszta öröm tüze átég a szemeken, a harangjáték szól, éjféli üzenet: Kis Jézuska született!

4 4. I./ december Juhász Gyula Szelíd, szép betlehemi gyermek: Az angyalok nem énekelnek S üvöltenek vad emberek. Boldog, víg betlehemi jászol: Sok börtön és kórház világol És annyi viskó bús, sötét. Karácsonyi ének Jó pásztorok és bölcs királyok: Sok farkas és holló kóvályog S nem látjuk azt a csillagot! Békés, derűs karácsony éjjel: A nagy sötét mikor száll széjjel S mikor lesz béke és derű? Kertész André: Falusi madonna TihanyiLajos: Cigányasszony gyermekkel Madách Imre Zúgva nyargal a szél, hordja a havat, Mindenekre tiszta fénypalástot ad. Egyiránt borít el bércet, völgyeket, Tán az egyenlőség tart ma ünnepet. Ünnep van valóban, ím a büszke vár Dús világításnak özönében áll, Fényes csarnokáról hangzik a zene, S vad dombérozásnak hangja jön vele. Vár alatt útfélen űl kolduscsalád, Férj s nő átkarolva tartja magzatát, Keblök melegével óvják gondosan, S rájok elterítve egy rossz gúnya van. Igy ülnek sokáig, némán, reszketeg, Míg a férjnek ajki szólni kezdenek: "Márma van karácsony szentelt ünnepe, A nép megváltója márma születe; Jó hogy ez egy emlék megmaradt reánk, Mert feledtük volna, hogy megváltatánk. Óh hatalmas Isten, hát miért, miért Ontatál fiaddal értünk drága vért? Hogy dombérozásra több ünnep legyen, S a nép rab maradjon véges-végtelen? Cél után fáradni, küzdeni dicső, Karácsonykor Elfeled minden bajt, aki célhoz jő, Ah, de én mért hordom a szörnyű igát, Csak hogy életemet nyomorogjam át, S amelyet kiküzdök, életem minek, Hogy legyen igámat hordani kinek? Rettentő körút ez, melynek vége nincs, Egy kétségbeejtő örökös bilincs. - Vagy nagy ég, megvolnánk váltva általad, És igába tart csak zsarnok akarat? Úgy még jő idő, mely újra törvényt tesz. S a megváltó újra gunyhó sarja lesz. - Hátha e bíró még gyermekem lesz tán, Óh, takard, takard nőm édes gondosan. Jöjj, jöjj közelebb, így hajtsd reám fejed, Hadd tomboljon a szél, rossz szűrünk felett, Szálljon a hó, itten vad dühe nem ér." - - S ím leszáll közéjük enyhadó tündér, Édes álomképet sző rájok keze, S boldogok mindhárman, férj, nő s gyermeke. S hogy ne verje őket zord valóság fel, Lassan eltakarja őket hólepel. - A várból öröm száll - zúg a téli szél - A család helyén csak kis hódombot ér.

5 I./ december 5. József Attila Adjonisten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta -- biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem, Segíts, édes Istenem. Istenfia, jónapot, jónapot; Nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, Üdvösségünk, égi ország! Gáspár volnék, afféle földi király személye. Betlehemi királyok Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott, hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a Boldizsár, Aki szerecseny király. Irul-pirul Mária, Mária boldogságos kis mama. Hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jóéjszakát kívánok! Giotto: La Capella degli Scrovegni (Padua)

6 6. I./ december Babits Mihály Új esztendő beköszön Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót ígér, minden napja cél és minden éje kéj. 2. Vízkereszt: a világ vár csillag ég az égen Gáspár, Menyhért, Boldizsár jönnek a tevéken. Ej haj szép az év, minden napja szép, minden éj egy álom minden nap egy kép. 3. Gyümölcsoltó: boldogan angyal kél a szélben, a Megváltó megfogan tiszta szűz méhében. Ej haj mély az év, minden napja mély, születés a nappal, foganás az éj. 4. Kelj vasárnap Palmárum bújj elő, zöld zsenge: Krisztus urunk szamáron megy Jeruzsálembe. Ej haj nyől az év bársony barkaként: barka síma, bársony macska talpaként. 5. Nagypénteken délután szél nyög a kereszten, fenn a bús Kálvárián meghal a bús Isten. Ej haj bús az év, minden napja bús, nappala borús és éje háborús. Salvador Dali: La madonna de Portlligat 6. Húsvét reggel felragyog alleluja szólal, sírból Krisztus kilobog piros lobogóval. Ej haj, halál ellen balzsamír az év, mert a nap feltámadás és az éj csak rév. 7. Piros Pünköst mosolyával piros rózsa éled: tüzes nyelvek záporával harmatoz a lélek. Ej haj, lélekév! meghal, mégis él: az eleven napnak szelleme az éj. 8. Péter és Pál: Damaskus, fény kel az útporbul: Paulussá Saulus lováról lefordul. Ej haj csodaév fordul és cserél, minden éjből nap lesz, minden napból éj. 9. Szent István a vánkoson nyújtja koronáját, Magyarország köszönti régi patrónáját. Ej haj örök év örök reménység, ahol a föld nem segít, megsegít az ég. 10. Névnap: Mária neve zengi át a tengert, kit az Isten eleve anyja gyanánt szentelt. Ej haj gyöngy a nap. Gyöngyfüzér az év: minden nap egy névnap, minden gyöngy egy név. 11. Mindenszentek: hideg ősz, bolyg a szellem fázva, fázó népség temetőz sírokon gyertyázva. Jaj az év temető, mindennap egy holt, minden napra minden éj ráírja, hogy: Volt. 12. Fenyőillat: Karácsony Betlehem és jászol: fügén élsz és kalácson, de a szíved gyászol. Szép az év, szép a nap, de a szíved oly bús: Volt egy gazdag kisgyerek, aki most vén koldus. 13. Tizenkettő: tik, tak, tik... Évet év most veszt el: Versbe tizenharmadik az öreg Szilveszter. Klepetusán - ő az év - minden gomb egy nap: gimbeli-gombolja s megint belekap.

7 I./ december 7. Magyar karácsonyi dalok Mennyből az angyal Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban. Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária; Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia. El is menének köszöntésére azonnal, azonnal Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal. A kis Jézuskát egyenlőképen imádják, imádják, A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják. Pásztorok, pásztorok örvendezve Pásztorok, pásztorok örvendezve Sietnek Jézushoz Betlehembe; Köszöntést mondanak a kisdednek, Ki váltságot hozott az embereknek. Angyalok szózata minket is hív, Értse meg ezt tehát minden hű szív; A kisded Jézuskát mi is áldjuk, Mint a hív pásztorok, magasztaljuk. Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk, Aki ma váltságot hoztál nékünk. Meghoztad az igaz hit világát, Megnyitád szent Atyád mennyországát. Dicsőség, imádás az Atyának, Érettünk született szent Fiának, És a vigasztaló Szentléleknek, Szentháromságban az egy Istennek. Sike Lajos Ó fenyő! Tudják mit csinálok, ha elcsapnak a UMSZ-től? Fenyőt, azaz karácsonyfát termesztek! Hála a Fennvalónak, s egyúttal apám szorgalmának, van hozzá föld. Ott van mindjárt a faluvégen, a Székelypatak nevű dűlőben egy jó hektárnyi kaszáló. A rendszerváltás után mindössze két-három év alatt annyi szénát gyűjtöttünk róla, hogy egy jó blokklakást vettünk az árából, ráadásul Szatmárnémeti központjában, most meg a kutyának sem kell. Hiába kínálom évek óta ingyen füvét a falumbelieknek, vágják le és vigyék el, nem és nem akad rá jelentkező. Mert nálunk akkora szegénység van, hogy immár a segélyen élő csóró ember is inkább a boltban veszi a tejet, mint sem kaszáljon és tehenet tartson. Nem éri meg neki, mert azzal dolog van, a tejet meg ingyen kapja. A Székelypatak meg elbokrosodott. Biológus fiammal úgy döntöttünk, hogy akkor már hadd legyen erdő. Az egyik domboldalon már nő félszáz szép fiatal tölgy, az őszön somot és nyírfát is ültettünk. Egy másik oldalra fenyőt teszünk. Ezekben a napokban dőlt el, hogy ismét az arany árán kínálják a karácsonyfát. Alkalmasint az idén is sokan meggazdagodnak belőle. De meg is érdemeljük, hogy kopasszanak bennünket, hisz sokmillió Pablo Picasso: Anyaság hektár parlagon hagyott föld van az országban, de a több millió földtulajdonos közül eddig jó ha pár száznak jutott eszébe, hogy a dombos területek egy részét érdemes fenyőfával beültetni. Minden évben egy-egy parcellát, hogy a régebbi ültetvényt karácsonyra mindig letermeljük. Erdész barátom mondja, akinek szintén van egy maszek fenyvese, hogy a jól előkészített ültetés után alig van gond vele, elég neki évi két ekekapa, s ha akarjuk, hogy gyorsabban nőjön, néha "megsózzuk" egy kicsit. Ám attól tartok, legtöbben csak akkor eszmélünk, amikor már az olcsóbb karácsonyfát olasz, német, svéd, norvég, holland cégek kínálják. S ezeket a fenyőket a mi elkótyavetyélt földjeinken termesztették. (Új Magyar Szó, december 10.)

8 8. I./ december KIÁLLÍTÁS (M)érték Világhírű magyar fotográfusok A Fotóhónap 2006 keretében rendezett, az öt nagy magyar művészt (Brassai, Capa, Kertész, Moholy, Munkácsi) bemutató fotótörténeti kiállítás érdekes kísérlet, melyhez foghatóval még nem találkozhatott a szakmai közönség és a látogatók sem. Megpróbáljuk az öt, nagyon különböző életutat bejárt, nagyon másképpen alkotó, mégis sok szállal egymáshoz kapcsolódó fotográfus pályáját műveikkel reprezentálva végigkövetni. (www.ernstmuzeum.hu). 250 darab fekete-fehér fotográfiát, világszerte ismert alkotásokat, és eddig még múzeumban be nem mutatott képeket egyaránt láthatunk az Ernst Múzeum termeiben (VI. ker. Nagymező u. 8.). A kiállítás január 17.-ig tekinthető meg. Andy Warhol: Popstars Rajzok és kollázsok Andy Warhol tekinthető az első popsztárrá lett képzőművésznek, és ő volt az első művész, aki magát a popsztár jelenséget is alkotásainak központi témájává tette. A 70-es, 80-as években számos nemzetközi szupersztárról készített portrékat, többek között a Beatlesekről, Mick Jaggerről, Keith Richardsról, Liza Minelliről, Aretha Franklinról vagy Ron Woodról. Andy Warhol több mint 60 papírra rögzített sztárportéját láthatjuk a bécsi Albertina kiállítótermeiben. A kiállítás 2007 február 18-án zárja kapuit. This is not for you - Sculptural Discourses Nem neked szól - Gondolatok a szobrászatról Érdekes nemzetközi kortárs szoborkiállítás tekinthető meg A Thyssen-Bornemisza Art Contemporary alapítvány bécsi kiállító termeiben (1. kerület, Himmelpfortgasse 13), 2007 március 30-ig. A rendezőket a szobrászat sokrétűsége bemutatásának, a szobor fogalma kibővítésének szándéka vezette. A kiválasztott 29 mű 21 skóciai, kínai, kubai, norvég stb. alkotóktól származik, közöttük pedig két neves osztrák művész (Gerwald Rockenschaub és Heimo Zobernig). neve is feltűnik. (www.tba21.org) A Társaság tagjainak, a rendezvényeink látogatóinak, valamint lapunk minden kedves olvasójának kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog újesztendőt kíván a BPT elnöksége Absender: P.b.b. Péter Bornemisza Gesellschaft A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt Wiener Post Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung. Erscheinungsort: Wien Verlagspostamt: A-1060 Wien Medieninhaber und Herausgeber: Péter Bornemisza Gesellschaft, A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. Tel.: +43/ Fax: +43/ Redaktion: Zoltán Kászoni Bankverbindung: Creditanstalt Bankverein, A-1011 Wien, Schottengasse 6 BLZ: Konto Nr , IBAN: AT ; SWIFT (BIC): BKAUATWW Lapunk letölthető a BPT honlapjáról:

Áprily Lajos karácsonyi-est:

Áprily Lajos karácsonyi-est: Áprily Lajos karácsonyi-est: Angyal zenéje, gyertyafény - Kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, Csak jó, meleg simogatást. Mi győzött érdességemen? Mitől csókolhat úgy kezem? Simogatást

Részletesebben

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született.

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született. CSENDES ÉJ Mindennek álma mély Nincs fent más csak a drága Szent pár Várja, gyermeke alszik-e már: Szent fiú aludjál, Szent fiú aludjál! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei alleluját, Szertehirdeti drága

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, III. évfolyam, 9. (25.) szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, III. évfolyam, 9. (25.) szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, III. évfolyam, 9. (25.) szám Bécs, 2008 november György Attila Karácsony A tartalomból: Sose tudtam őszintén

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2008. DECEMBER X. ÉVF 5. SZÁM (45.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja Magasztalunk Téged életet adó Krisztus, ki érettünk testileg születtél, a szeplőtelen tiszta Szűz Máriától. Ünnepi

Részletesebben

Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet)

Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet) A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, IX. évfolyam, 8. (72.) szám Bécs, 2014 november Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek (Részlet) A tartalomból:

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló. INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória FELADATLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló. INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória FELADATLAP

Részletesebben

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk Tizenkettedik szám Ó jöjj, ó jöjj Emanuel 2007. december csak téged áhít Izrael Szerkeszti: A pásztói

Részletesebben

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele Új évfolyam 140. szám 2010 december S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele Az adventi szentidőben Karácsonyra készültünk, emlékeztünk Jézus

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

Balatonberényi bábtáncoltató betlehemes

Balatonberényi bábtáncoltató betlehemes Dunántúl Balatonberényi bábtáncoltató betlehemes Somogy megye Felléptek a Nemzetközi Betlehemes Találkozón 1993-ban és 1995-ben. Balatonberényi Kopzós Pödrös Hagyományőrző Együttes gyűjtése. Budai Imre

Részletesebben

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM A GYERMEK DICSÉRETE (Kalendárium szonettekben - December) Ti már nem hozhattok jó hírt nekem. filmi jó van, magamtól megtaláltam az erdőkben, hol sok-sok este háltam - s keresztelő Jánosként hírdetem.

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ XIV. évfolyam 6. szám 2012. D e c e m b e r Karácsony Ady Endre Karácsony Ma tán a béke ünnepelne, A Messiásnak volna napja, Ma mennyé kén' a földnek válni, Hogy megváltóját béfogadja.

Részletesebben

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta.

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. 67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. Karácsonyi köszöntõ El sem hiszem, hogy megint itt van karácsony! Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük,

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 7. (63.) szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 7. (63.) szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 7. (63.) szám Bécs, 2013 október Fazekas István A Habsburgok és Magyarország kapcsolata

Részletesebben

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2006 Tél II. évfolyam 2. szám KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben

Regina Krónika. VI. évfolyam 12. szám 2005. december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika. VI. évfolyam 12. szám 2005. december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika VI. évfolyam 12. szám 2005. december 4. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Istentől megáldott, boldog ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak! A szent éjszaka Harsányi

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél Wass Albert: Karácsonyi mese Jókai és Wass Albert a legnépszerűbb magyar írók Az indiánok világától Erdélyig vivő történet Szerte e hazában mondom a verseket Igaz Élet Istenben

Részletesebben

XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA FALINAPTÁRRAL XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, áldott, békés karácsonyt

Részletesebben

Üllői 1 Mecénás. Magyar karácsonyi szokások 2005.

Üllői 1 Mecénás. Magyar karácsonyi szokások 2005. KULTURÁLIS MELLÉKLET 2005. AZ ÜLLŐI HÍRMONDÓ KULTURÁLIS MELLÉKLETE AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓJA 14. szám / 2008. IV. negyedév Szerkeszti: Sárándi Tibor,

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet 2001, ÕSZ-TÉL Szemereiekrõl szemereieknek II. évfolyam, 3. szám megjelenik negyedévente Harmadik esztendõ Mezõszemerén Két esztendõvel ezelõtt, 1999. augusztus elsején kezdtem meg papi életemet Mezõkövesden,

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

December 24. Ádám és Éva bûnbeesése

December 24. Ádám és Éva bûnbeesése december 24. December 24. Ádám és Éva bûnbeesése Ádám és Éva volt az elsõ emberpár, akiket Isten megteremtett. A Paradicsom kertjében laktak. Mindent megkaptak a Teremtõtõl, amire szükségük volt. Egy dolgot

Részletesebben

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben