Egyházközségi Híradó. Kitekintő. Február 11. a betegek világnapja február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi Híradó. Kitekintő. Február 11. a betegek világnapja. 2011. február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám"

Átírás

1 Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám Kitekintő Február Dabas-Gyón: Szent Péter plébániatemplom (Üszögös Szent Péter, február 22.) Először 1264-ben említik Guum néven. A XIV. század végén az Ákosnemzetségi Micsk családé, mely később Kelevizi László deáknak adta el. A XV. század elején Pobroszai Imre deáké, a Gyóni család őséé. A XVIII. század elején a Kalocsaiak és a Dabasi Halászok birtokában volt, akik maguk is reformátusok voltak, és ezért a községben is református lakosságot telepítettek le. Ezek számára anyaegyházat is szerveztek. A katolikusok és a lutheránusok csak később telepedtek le. A katolikusok 1734-ben házasság ügyében a sári plébániához tartoztak. A század elején már a katolikusok voltak többen, de templomuk még nem volt ban Dabassal egyesítették. A templom építése ügyében már 1912-ben mozgolódni kezdtek, de csak 1930-ban tudták az építkezést elkezdeni. A templom megáldására 1932-ben került sor ban a karmelita nővérek zárdájával és hadiárvaházával kapcsolatos új kéttantermű iskolát áldottak meg ben tornyot építettek a templomhoz, és azt 3 haranggal látták el. A templomot 1947-ben, 1976-ban, 1981-ben és 1983-ban javították. A plébániát 1970-ben folyosóval Február 11. a betegek világnapja II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11. legyen a betegek világnapja. Annak emlékére, hogy e napon a francia Pireneusok lábánál, Lourdesban rőzsegyűjtés közben egy barlangnál február 11-én látomása volt Bernadett Soubirousnak, az akkor 14 éves beteges, szegény sorsú kislánynak. A látomások ismétlődtek, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. Szűz Mária közvetítőnek szánta Bernadettet, üzeneteit neki mondta el, és arra kérte, továbbítsa azokat. Sokáig tartott, míg a kislány szavait hitelesnek fogadták el. A jelenések helyén ma már hatalmas templom áll Lourdesban. A Szűz Anya a testi-lelki bajokban szenvedők és a vigaszt keresők millióit vonzza erre a kegyhelyre. A szentatya az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordul a betegekhez. Mindezt mindenkor a keresztény tanítás teljességének szellemében teszi, amely a szenvedést a világ részének tekinti, a betegséget nem csak a test szenvedésének, az egészséget pedig nem csak a betegség hiányának tekinti.

2 bővítették és belülről 1983-ban felújították. Március Gödöllő (Premontrei): Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom (március 25.) A Premontrei Rend Gödöllői Rendháza 1948-ban a Jászóvári Prépostság függőségben levő perjelsége volt. Pétery József, váci püspök Vidákovich Aladár, préposti vikárius és Királymezei Tibor, kerületi esperes, gödöllői plébános javaslatára felállított ebben az időben a premontreiek számára egy új, önálló lelkészséget, amely december elsejétől június 19-ig működhetett. A lelkészség vezetője Deményi Özséb József O. Praem. volt e szűk másfél esztendő alatt. A mai Gödöllői Premontrei Plébániát Keszthelyi Ferenc, váci püspök december elsejével alapította meg, és Ullmann Péter Ágoston, kormányzó perjelt nevezte ki plébánosnak, aki ma is vezeti a plébániát. Április Nagybátony: Szent György plébániatemplom (április 24.) A település nevét 1231-ben Bachon alakban említi egy oklevél ben Alsóbátony falurész neve fordul elő, az újkorban pedig Nagy- és Kisbátony nevű falurészeket különböztettek meg. Nagybátony régi temploma 1688-ban még állott, 1699-ben már romos. Az 1720-as évek közepén az itteni anyaegyházban, melyhez Macinka még filiaként tartozott, a kőből épült templom és plébánia igen szegényes viszonyok között tengődött ben a hívek új templomot emeltek, mely ben a berendezéssel együtt leégett, csak a szentély maradt oly állapotban, hogy legalább misézni lehetett benne. Ezután a templom még négy alkalommal lett tűz martaléka, de mindannyiszor helyreállították. A mai épület átépített barokk templom, mely műemlék jellegű. K.S. II. János Pál pápa üzenete a betegek világnapjára (2004. részletek) A betegek világnapjának melynek központi megemlékezéseit minden esztendőben más-más kontinensen rendezik meg - idén sajátos jelentése van. Az idei helyszín a franciaországi Lourdes-ban lesz, ahol február 11-én Szűz Mária megjelent Soubirous Bernadettnek,és ahová attól kezdve zarándokok sokasága látogat el mind a mai napig. Mária ezen a hegyes vidéken akarta megmutatni a betegek és a szenvedők iránti különleges szeretetét. A 2004-es esztendő a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének százötvenedik évfordulója. Boldog IX. Piusz pápa december 8-án hirdette ki a dogmát, mely szerint a Boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatától mentes volt az eredendő bűntől. Lourdesban Mária a helyi dialektusban beszélve mutatkozott be ezekkel a szavakkal: "Que soy era Immaculada Councepciou" (Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás). Mindezzel Szűz Mária azt a szoros kapcsolatot akarta kifejezni, mely őt az egészséghez és az élethez fűzi állapítja meg üzenetében a Szentatya. A halál az eredendő bűn által lépett a világba. Isten Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel megőrizte Máriát a bűn minden foltjától, és az üdvösség, az élet elérkezett hozzánk... A szeplőtelen fogantatás tehát ígéretes hajnala Krisztus szikrázó napjának. Jézus halálával és feltámadásával visszaállította a teljes harmóniát Isten és ember között... Ha Jézus az élet forrása, aki győzedelmeskedik a halálon, Mária a figyelmes édesanya, aki ismeri gyermekei vágyakozásait, megszerezve számukra a test és a lélek egészségét. Ezt az üzenetet képviseli Lourdes mindazoknak, akik imádkozni és zarándokolni mennek oda. Egyben ez a Massabielle-barlangban történő testi és lelki gyógyulások jelentése is. Az üzenet további részében a szenvedés teológiáját fejtegeti a pápa: Krisztus szenved értünk... miközben lehetőséget kínál számunkra, hogy vele együtt hordozzuk szenvedéseinket. A Krisztus szenvedéseivel egyesített emberi szenvedés az üdvösség eszközévé válik. A hittel elfogadott szenvedés ajtó Krisztus megváltó szenvedése titkához. 2

3 A szenvedés nem veszi el többé sem a békét, sem a boldogságot, mert megvilágosítja a feltámadás ragyogó fénye... Korunk nagy haladást ért el az élet tudományos megismerésében, melyet Isten ajándékul adott nekünk, és ránk bízta e kincset. Az életet befogadni, tisztelni és védeni kell fogantatásától egészen a természetes halálig. Ugyanakkor a családot is védelmezni kell, mert az minden születő élet bölcsője. Manapság gyakran beszélnek "genetikai tervezésről", utalva azokra a rendkívüli beavatkozási lehetőségekre, melyeket napjainkban a tudomány az élet kezdeti szakaszaiban felkínál. Minden hiteles haladás ezen a területen csakis bátorítást érdemel, azzal a feltétellel, hogy fogantatásától kezdve mindig tiszteletben tartja az emberi személy jogait és méltóságát. Senki nem tulajdoníthatja magának a jogot, hogy megkülönböztetés nélkül manipuláljon vagy elpusztítson emberi életeket. Az egészségügyi lelkipásztorkodás területén dolgozók sajátos feladata, hogy felhívják az élet feltétlen szolgálatára minden érintett ember figyelmét hangsúlyozza a pápai üzenet. /Forrás: katolikus.hu (2004) A betegek világnapjához kapcsolódva került kiszolgáltatásra a betegek szentsége Aszódon ünnepélyesen szentmise keretében február 12-én este a javítóintézeti kápolnában és 13-án a templomban. A két alkalmon összesen 72 idős, illetve beteg testvérünk élt a szentség vételével. Gyógyítsa meg őket az Úr, és segítse őket a szenvedéseik viselésében! Gyurkovics István plébános Részlet Teréz Anya Nekem tetted azt c. verséből: Amit egynek tettél a legkisebbek közül, nekem tetted azt, lépj be most Atyám házába! (Vö Mt 25, 40) Amikor éhes voltam, ennem adtál, Amikor szomjas voltam, megitattál, Amikor fáradt voltam, segítettél nyugalmat találnom, Amikor aggódtam, veled sikerült félelmeimtől megszabadulnom, Amikor magányos voltam, szereteted mindig megvigasztalt, Amikor betegágyon feküdtem, tudtam: szíved, kezed életben tart, Amikor öreg voltam, vetted magadnak a fáradságot, hogy rám mosolyogj, Amikor nyugtalan voltam, türelemmel meghallgattál Lépj hát be most! 3

4 Teréz anya imája Adj időt a gondolatnak Erőd forrása ez. Adj időt az imának A legnagyobb erő a Földön ez. Adj időt a mosolynak A lélek zenéje ez. Adj időt a játéknak Az örök ifjúság titka ez. Adj időt a szeretetnek s légy szeretett Isten adománya ez. Adj időt az adakozásnak Önzésre nem juthat idő. Adj időt az olvasásnak A bölcsesség kútja ez. Adj időt a barátságnak A boldogság útja ez. Adj időt a munkának A siker ára ez. Adj időt a szeretetnek A Mennyek kulcsa ez. A csend gyümölcse az ima. Az ima gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a béke. Ámen. Kalkuttai Boldog Teréz anya, polgári nevén Agnesa/Antigona Gongea Boiagi (Szkopje, Kalkutta, 1997) a mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő aromán nemzetiséghez tartozó, római katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, béke Nobel-díjas, számos kitüntetés tulajdonosa. Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. A családi szeretet lépcsőfokai Tematikus évet hirdetett a esztendőre a család értékeinek felmutatására, intézményeinek erősítése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Alább néhány gondolatban adom közre a keresztény családról azokat az ismérveket, amelyek mint krisztusi valóságról, szentségről, és titokról, szólnak, s melyeket szeretett professzorom, Dr. Teleki Béla tanításából merítettem. A keresztény család több mint családrendszer. Tulajdonképpen Egyház kicsiben. Krisztus jelenlétének egyik helye. Általa és benne él és növekszik Krisztus Egyháza. Amit tehát elmondunk az Egyházról, az kicsiben érvényes a családra is. Az Egyházban lép szövetségre az Isten az emberrel. Az egyházban és a családban valósítja meg az ember ezt a szövetséget. Krisztus különösképpen a családtagokban 4

5 szenteli meg magát, és bontakoztatja ki életének gazdagságát a Szentlélekben. Teológiai alapjait vizsgálva a család alapelve a szeretet. A Szentháromságú egy Istenben honos szeretet, az Istenben honos a szeretet teljessége. Az ember pedig ennek az Istennek képmása. A fiatal pár szeretetből lép Istennel és egymással életszövetségre, szeretetükkel gazdagítják és megszentelik egymást, de ugyancsak kölcsönös szeretetükkel szolgálják, dicsőítik Istent. Szeretetük gyümölcsei a gyermekek, akikben a szülők az Egyházat gazdagítják. E folyamat tökéletességéig négy lépcső vezet. Első foka: SZERETLEK, MERT ENYÉM VAGY! Alapja a szexus, vagyis a szerelem testi vonala, vagyis a férfi és a nő egymás birtoklására törekvő vágyódása. Ez olyan, mint az autóban gyertya: gyújt, és üzemeltet. Második foka: SZERETLEK, MERT ILYEN VAGY! Ez a szerelem lelki oldala. Jó veled együtt lenni, vágyom utánad, jóleső feszültség vibrál kettőnk között. Harmadik foka: SZERETLEK, MERT TÁRSAM VAGY! Ez az együvé tartozás sajátságos érzését és gyakorlatát biztosítja. Egymásban a hitvesek segítőtársat, élettársat látnak általa. Negyedik, a szeretet legmagasabb foka: SZERETLEK, MERT VAGY! Téged adott az Isten, hogy szeresselek, azért még akkor is szeretlek, amikor pillanatnyilag, bizonyos ponton nem talállak szeretni valónak. Ez a szeretet gyógyító és üdvözítő a családban, mert reményt és bíztatást nyújt. Jobb, mint bármely gyógyszer a hűtlenség ellen. Kovács István lektor O H A N A azt jelenti, család Évekkel ezelőtt láttam egy rajzfilmet. Nem valószínű, hogy békeidőben eszembe jutott volna megnézni éppen ezt, de egy szinte végtelennek tűnő vizsgaidőszak derekán járva az ember sok mindenre ráfanyalodik lefolyópucolás, vasalás, az autó utasterének kiporszívózása, érdektelennek tűnő rajzfilmek megtekintése egyszóval bármire, csak ne legyen köze a tanuláshoz A meséről előzetesen annyit tudtam, hogy egy genetikai kísérlet folytán világra jött, kizárólag pusztításra tervezett űrlényről szól, amelyet száműznek anyabolygójáról, és végül a Földre veti a jó sors. Nos, ez nem az a téma, ami engem felcsigáz, de mint már mondtam, a két szigorlat közötti módosult tudatállapot eredményeképpen tanulás helyett örömmel ültem le a képernyő elé. Visszatekintve azt kell mondanom, sok tekintetben szegényebb maradtam volna, ha nem látom a Csillagkutya kalandjait. Ez a furcsa jószág két árva testvérnél, egy hat év körüli hawaii kislánynál és nővérénél köt ki. A pici Lilo egy menhelyen fogadja örökbe ezt a nos, kis jóindulattal azt mondhatjuk, kutyát. A kislány magányos, társai piszkálják, enyhe magatartászavarral küzd, a kutya lévén pusztításra teremtetett agresszív, durva, önző. Az újdonsült felelősség, gondoskodni egy kisebb teremtményről, a van barátom -érzés melege Lilót, a befogadó szeretet, bizalom és gondoskodás pedig ezt a fura szerzetet 5

6 kezdi lassan-lassan alakítani. A mottó, amit a kicsi Lilo mintegy hitvallásként követ, így szól: Ohana azt jelenti, család. És a családból senkit nem hagyunk magára. Amikor Szent Család vasárnapján megtudtam, hogy a Püspöki Konferencia 2011-et a Család évének szánja, ez a filmélmény jutott eszembe, ennek nyomán pedig a hála, hogy egyrészt Aszód Város családjának, másrészt az Egyház családjának a tagja lehetek, nagyjából tíz éve. Higgyék el, valakinek, aki messzi vidékről csöppen egy idegen településre, afféle gyüttment - ként, hogy megpróbáljon új életet kezdeni, annak óriási dolog, hogy a város közössége befogadja, bíztatja, segíti és támogatja a fészekrakásban, a gyökeret eresztésben, az otthonra találásban. Higgyék el, valakinek, aki nem bölcsőkeresztény, és felnőttként teszi meg az első, tudatosan istengyermeki lépéseit a világban, annak óriási dolog, hogy az Egyház közössége befogadja, bíztatja, segíti, támogatja ezen a kicsit később (de nem későn!) megkezdett úton és nem hagyja magára. A nagycsaládot város, egyház, társadalom kiscsaládok anya, apa, gyerekek alkotják, mint szemek a hálót, erősen tartva egymást, és másokat, akik egyszercsak kapaszkodót keresve belepottyannak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntését a Család évének meghirdetéséről a kiadott körlevél szavai szerint az a szándék vezérelte, hogy tanúságot tegyenek hitükről és felkeltsék az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. Hogy felragyogtassák a házasság, a család értékét. Hogy minél többen értsék, ez a mi műfajunk és jövőnk, a család. Nem mintha ez egy könynyű műfaj volna. De szerencsére a család túl tagjainak mindannapi erőfeszítésein, alkalmazkodásán Isten ajándéka, s mint ilyen, az Ő személyes védelmét, támogatását, áldását élvezi. Bárcsak mindig tudatában tudnánk lenni ennek a láthatatlan, gyümölcseiben azonban nagyon is kézzel fogható, gondviselő figyelemnek és jóakaratnak. Segítsen a Család éve és annak rendezvényei mindnyájunkat abban, hogy felismerjük és járjuk a családban rejlő, életszentségre vezető utat. II. János Pál szavaival élve: Család, légy az, ami vagy! Hópelyhek és örömök Talán mindenki emlékezik rá, hogy karácsony másnapján milyen nagy hó esett Aszódon. A mi kis városunk ilyenkor a legszebb. Mindenki örül az égi áldásnak, az ünnep hangulatához a szikrázó fehérség illik igazán. Milyen jó kinézni az ablakon a meleg, szépen feldíszített, fenyő- és süteményillatú, meghitt hangulatú lakásból a gyönyörű, havas tájra! De vajon megadatott-e mindenkinek a jó érzés, a szépség és a szeretet ezen az ünnepen, ha kinézett az ablakon? Az Aszódi Javítóintézetben maradt növendékek, és a rájuk vigyázó felnőttek bizonyára kevésbé tudták átadni magukat az ünnep örömeinek. A családot, a szabadságot pótolni nem lehet, de az intézet vezetősége és a szolgálatban lévő nevelők ilyentájt mindent megtesznek, hogy karácsonyi hangulatot varázsoljanak a zárt falak közé. 6

7 Idén voltak mások is, akik úgy érezték, hogy valamivel ők is szeretnének hozzájárulni a javítós fiúk ünnepéhez. A baptista testvérek fülébe súgott a Szentlélek, az ő szívük dobbant meg először a növendékekre gondolva, majd a katolikus Karitász néhány tagja is szívesen csatlakozott a kezdeményezéshez. Karácsony másnapján tehát, a szakadó hóesésben népes kis csapat érkezett az intézetbe. Cipelték a hangszereket, és az ajándékokkal megrakott kosaraikat a A lenyűgözően előadott igaz mese sokak szemébe könnyeket csalt. Végezetül a csillagszórók fényénél szeretetszolgálatot vállaló családok tagjai, kicsik és nagyok. Aszódról és Kartalról. Az intézet igazgatója két csoport meglátogatását javasolta az ajándék- és örömhozóknak: a befogadó és a zárt csoportokban növendék maradt az ünnepekre. A kedves, szép műsor Böjte Csaba testvér írásából és ének-, zeneszámokból állt. A fiúk, akiket először csak a kedves, csinos lányok jelenléte nyűgözött le lélegzetvisszafojtva hallgatták Debóra néninek a háború idején átélt, szegényes, de boldog és végül tragikussá váló karácsonyi történetét közösen elénekeltük a Mennyből az angyal -t. Narancs, sütemény, szentkép és naptár mindenkinek jutott, de kiosztottunk ölelést és puszikat is. Így történt, hogy Aszódon, az Úr esztendejének karácsonyán a Javítóintézetben egy csendes csodának lehettünk tanúi, részesei. Mi, a látogatók mindannyian ajándékot kaptunk: örömet és Isten feltétel nélküli szeretetét vihettük azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük volt rá ezen a vidéken. Reményik Sándor versében így ír: Ne várj nagy dolgot életedbe. Kis hópelyhek az örömök Szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök. A javítós fiúk a mai napig emlegetik azt a havas, örömteli délutánt. A csendes csoda tanúinak nevében: Lakos Mária Lujza 7

8 Köszönetnyilvánítás Hír: 2010 szeptemberében az egyházközség képviselőtestülete úgy határozott, hogy Bordi Sándornét, Magdit, aki közel 20 évig állt az aszódi egyházközség szolgálatában kántorként, felmenti a szolgálat alól. A temetői szolgálatot Sára László vette át. Talán keveseknek tűnt fel, mert a temetésekre nem jár olyan rendszeresen az ember, mint szentmisére. Én viszont több mint egy évtizeden keresztül együtt temettem Magdival, műkedvelőként, de az alatt az idő alatt elleshettem tőle a szakma csínját-bínját. Olyannyira, hogy aztán rendszeres kórházi kivizsgálásai esetén önállóan helyettesíteni is tudtam. A gyászmiséken is együtt énekeltünk, amikor pedig már orgonálni kezdtem, a hangszert is nem egyszer átengedte nekem. Az egyházközség oszlopos tagjait is mindig együtt temettük, Kassainé Annuska nénivel egyetemben, aki ma már nincsen közöttünk, de talán igazán avatott ő lenne méltatni Magdi munkásságát, és persze Juci néni. Ők a megmondhatói, hogy Magdira mindig lehetett számítani. Feltűnés nélkül, a háttérben végezte igaz hittel a munkáját, és most ugyanúgy feltűnés nélkül vonult ki az aszódi szolgálatból. Egy állami munkahelyen már többszörös törzsgárda-tagságot érdemelt volna ki. Az egyházi szolgálatot azonban nem kitüntetésért végzi az ember. Szolgálatunk elbírálója és megjutalmazója csak a Jóisten. Én mégis úgy gondolom, hogy Magdi méltó az egyházközség hálájára. Kedves Magdi, köszönjük sok éves szolgálatodat! Én pedig külön köszönöm neked, hogy amikor most a kántorképzőn a temetési szertartásokból vizsgáztam, az ötös mellé az atya azt is hozzátette: Aki tud, az tud! Én mindezt tőled tanultam. Áldja meg a Jóisten további szolgálatodat Domonyban! Az aszódi római katolikus egyházközség nevében: Lorencz Klára Az egyháztanács hitéleti bizottságának tagja 8

9 A Multnomah vízesés legendája Volt egyszer egy indián hercegnő, aki idős apjának, a Multnomah törzs főnökének egyetlen gyermekeként született. A törzsfőnök gyöngéd szeretettel vette körül lányát, és gondosan kiválasztott számára egy férjet: a Clatsop törzs főnökét, egy fiatal harcost, akiről tudta, hogy lánya nagyon szereti. A két törzs összegyűlt, hogy megünnepelje a fiatalok esküvőjét, de az ünneplés megkezdése előtt szörnyű járvány ütötte fel a fejét a férfiak körében, és sokan meghaltak. A vének és a törzsfőnökök öszszegyűltek, hogy megvitassák, mit tehetnének a pusztító betegséggel szemben, amely gyorsan szedte áldozatait harcosaik közül. A legidősebb varázsló elmondta, hogy amikor az ő apja megöregedett és már érezte a halál közeledtét, megjósolt egy szörnyű betegséget, amely elpusztítja a férfiakat, és hogy ezt a betegséget csak úgy lehet megállítani, ha egy törzsfőnök tiszta, ártatlan leánya tudatosan feláldozza magát népéért. A prófécia beteljesítéséhez önként fel kell másznia a Nagy Folyó fölé magasodó sziklaszirtre, és onnan kell alávetnie magát a halálba, rá a mélyben elterülő sziklákra. Tucatnyi fiatal nőt hoztak a tanács elé, valamennyien törzsfőnökök leányai voltak. A vének hosszas vita után úgy döntöttek, hogy senkitől sem kérhetnek ekkora áldozatot, különösen nem egy legenda alapján, amely vagy igaz, vagy nem. De a betegség továbbra is akadálytalanul szedte áldozatait, és végül az ifjú törzsfőnök, a kiszemelt férj is ágynak dőlt. A hercegnő, aki tiszta szívéből szerette őt, tudta, hogy valamit tenni kell, és miután lázát kissé lecsillapította, lágyan megcsókolta a homlokát, és kisurrant. Csak másnap estére miután egész éjjel és a következő nap is gyalogolt sikerült eljutnia a legendában említett helyre, a Nagy Folyó fölé magasodó sziklaszirthez és az alatta elterülő földekhez. Miután imádkozott és a Nagy Szellemre bízta magát, betöltötte a próféciát: tétovázás nélkül leugrott, és szörnyethalt a mélyben elterülő sziklákon. Másnap reggel a beteg falubeliek gyógyultan és megerősödve keltek fel. Hatalmas öröm tört ki közöttük, és egészen addig ujjongva ünnepeltek, amíg a fiatal harcos fel nem fedezte, hogy szeretett menyasszonya eltűnt. Mivel a hír gyorsan terjedt az emberek között, sokan útnak indultak arra a helyre, amelyről tudták, hogy ott megtalálják a lányt. Amint csendben összegyűltek összetört teste körül a sziklaszirt alatt, a gyásztól lesújtott apa felkiáltott a Nagy Szellemhez, és kérte, hogy leánya áldozata soha ne merüljön feledésbe. Abban a pillanatban víz fakadt fel 9

10 azon a helyen, ahonnan a fiatal nő leugrott, és finom vízpárává változva hullott le lábaiknál, szép lassan egy gyönyörű tavacskát alakítva ki. A legendát Wm. Paul Young: A viskó c. könyvében olvastam. Tanulsága egybecseng a magyar népmesék tanulságával, melyben a vérszomjas sárkányt csak ártatlan leányok áldozatával lehet lecsillapítani, egészen az igazi áldozatig: amíg el nem jön az a királyfi, aki legyőzi a sárkányt. Ez az igazi áldozat, ez a királyfi: a Krisztus szelleme, mely meggyógyítja, újjászüli a világot. Egyházunk ma ugyanígy szomjazza az igaz áldozatot, mely megteremti Krisztus szellemét: nem tud szólni a fiatalokhoz, ezért ők elkerülik, nem tud szólni a középkorosztályhoz ezért ők is elkerülik, pedig Jézust tömegek követték, és hiszem, hogy ma is követnék. Számtalan ártatlan női áldozatnak kell még az életét adnia, hogy Egyházközségi Híradó egyházunk férfi tisztségviselői kigyógyuljanak a betegségből: észrevegyék és elismerjék a nők szolgálatát, a nők hivatását. E szent cél eléréséhez hozzáteszem hát saját áldozatomat: ez évi böjtömet e gyógyulásért ajánlom fel, és bátorítok mindenkit a csatlakozásra, vagy imatámogatásra. Nem papi hivatásokért kell imádkozni, hiszen a hivatások itt vannak, hanem azért, hogy ezeket elismerjék, és hagyják kibontakozni. Böjtömet némasági fogadalommal egészítem ki: tartózkodom a felolvasás szolgálatától egész évben, hogy megszülethessen Krisztus szelleme: Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban. (Gal 3, 27-28) Lorencz Klára Megmérettünk és Városunkban ökumenikus imahét volt januárban. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a település keresztény/keresztyén felekezetei: baptisták, evangélikusok, katolikusok, reformátusok egy héten át együtt imádkoztak! Igen, együtt zengett az ima és együtt zengett az ének. Az örömbe azonban némi üröm is vegyült. Nem tudtuk megtölteni a katolikus templomot és a baptista imaházat, sőt az evangélikus gyülekezeti terem is igencsak tágasnak bizonyult. Nem volt ez mindig így, hiszen tíz évvel ezelőtt a város kicsiny katolikus templomában az ajtóig álltunk! A baptista imaházban kiszorultunk az imateremből és az evangélikus gyülekezeti termet is zsúfolásig megtöltötték a hívek. Önkéntelenül is megfogalmazódik az emberben a kérdés: mi történt az eltelt évek alatt? Mi az, ami megváltozott? Miért maradtak el a hívek a közös imaalkalmakról, elmélkedésekről Kezdjük talán azzal, hogy szombaton és vasárnap a katolikus hívek többen vannak misén, mint amennyien most az imahét kezdetén az ökumené jegyében összegyűlt keresztények voltak kis templomunkban! Sajnos a folytatás is igen siralmas volt itt a városban. Azt tudjuk jól, hogy Aszód alvó település. Munkahelyek híján a lakosok, hét közben dolguk után szaladnak a fővárosba, Gödöllőre, Hatvanba, Ikladra és még ki tudja hová. De ez a korábbi években sem 10

11 volt másképpen és mégis tömeges részvétel jellemezte az imahetet. Most azonban úgy tűnt, hogy alapjában kezd megváltozni a hívek magaratása. A kevés ismerős arcot látva, megállapítható, hogy a közös alkalmak más hangsúlyt kaptak. Kevésbé tartották fontosnak a keresztény testvérek a másik felekezet otthonába való látogatást. Magyarán: kevés katolikus ment el a baptistákhoz, evangélikusokhoz, reformátusokhoz és ez fordítva is igaz! Ahogy a társadalom atomizálódik, úgy a keresztények sem összetartók Aszód városában. Az a kevés megátalkodott, aki félretett mindent, hogy jelen lehessen és alkalmi közösséget alkothasson, nem tudott példát mutatni, mert nem volt kinek! Hiszen csak Egyházközségi Híradó olyanokkal találkozott, akiket egyébként is minden alkalommal láthat. Nem működött hát az egyéni példamutatás és nem működött a közösségi példaadás sem. Beérik a rossz politika magvetése? A ne törődj senkivel és semmivel, csak és kizárólag magaddal filozófiája szárba szökkenni látszik. A templomi miselátogatásról is el-elmaradnak a hívek. Ennek okát abban látja a képviselő-testület, hogy az időpont nem a legmegfelelőbb. Kísérleti jelleggel lesz vasárnap délelőtt 11 órakor is mise Egy újabb megmérettetés előtt állunk tehát, csak nehogy ismét könnyűnek találtassunk! Klamár Zoltán Megvalósult programok a Hitéleti Központban november 27. szombat : Adventi koszorú készítést szervezett a Karitász, családok részére. Közel harminc résztvevő nagy lelkesedéssel készítette a szebbnél szebb adventi koszorúkat. Nagy gondossággal válogatták a gyerekek a díszítő elemeket, a felnőtt kezek pedig segítettek a kivitelezésben. Szép alkalom volt ez a délelőtt a karácsonyra való készület megkezdésére. 11

12 2010. december 5. vasárnap órai kezdettel a templomunk adott helyet az immár hagyománnyá vált Adventi hangversenynek. A hangversenyen gyönyörködhettünk Mukk József, operaénekes, valamint a Csengey Gusztáv Általános Iskola énekkarának csodálatos éneklésében, valamint a zeneiskola kamara kórusának előadásában. A hangverseny olyan népszerűségnek örvend már, hogy bizony kicsinek bizonyult a templom a vendégek számára. Köszönet a felkészítésért Énok Nagy Leventének december 10. péntek Immár III. alkalommal került megnyitásra a Betlehemi Jászolkiállítás. Az idén kevesebb pályamű készült, mint az előző években, de minőségi romlást nem tapasztalhattunk. Volt most is olyan kategória, ahol bizony nem volt könnyű dolga a zsűrinek. A Jászolkiállítást Dr. Basa Antal és Tolmácsi Miklós nyitotta meg, majd a Napsugár Óvoda Nyuszi csoportjának műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Ezt követően került sor az eredményhirdetésre. Eredmények: Egyéni: Csoportos: Különdíjasok: 3-6 éves: Adámi Péter 6-12 éves: Mertán Nelli éves: Bagó Letícia 6-12 éves: Evangélikus Gimnázium 5. d osztályának csapata éves: A Katolikus Ifjúsági hittanosok Mudri Lili Márta Czeba Viktória A Csengey Gusztáv Általános Iskola 3. z osztálya 12

13 2010. december 12. vasárnap Karácsonyi előkészületként lelkileg gazdagodhattunk és előre örvendezhettünk a Betlehemezés kapcsán. Köszönet a Betlehemes előadóinak (Rónay Lajosnak és társainak) a színvonalas műsorért, és a Karitásznak a szervezésért, és az azt követő agapéért február 5. Helyet biztosítottunk Budai András zenés estjének, amely nagyon nagy sikert aratott. A pótszékek sem bizonyultak elegendőnek. Várható programok Március 4. Péntek Az idén nálunk kerül megrendezésre az Ökumenikus Női Imanap. Az elmúlt év adatai: Keresztelések száma Aszód- Domony: 24, ebből Aszódon: 15 - egyházi házasságból született: Házasságkötések száma: 3 3 Betegek szentségéhez járult: Elsőáldozók száma: Temetések száma:

14 MISEREND Megnevezés Okt. 1 Ápr. 30. Máj. 1. Szept. 30. Templomban: Hétfő, kedd, csütörtök és péntek Szerda Vasárnap* Javító Intézet Szombat Domonyban Vasárnap *: Nagyböjt 1. vasárnapjától (március 13.) pünkösdig vasárnaponként a 8 órai szentmisén kívül a templomban 11 órakor is lesz szentmise. Amennyiben hosszútávon megnövekszik ezáltal a szentmisére járók száma, abban az esetben ez a lehetőség pünkösd után is megmarad, amennyiben nem, akkor újból csak egy szentmise lesz vasárnaponként is. IN MEMORIAM...* Tovai József görög katolikus lelkészt, az Aszódi Evangélikus Gimnázium hittanárát 57. éves korában magához szólította a Mindenható. Tovai tanár úr január 29-én született Pócspetriben ben szentelték pappá. Szolgálati helyei: Nyíradony, Bedő, Nyírpilis, Levelek és Sajószöged ben nyugállományba vonult. A Gimnáziumban 2005-től dolgozott. A hat év során sok diákkal ismertette meg a krisztusi utat, sokak számára nyújtott vigasztaló szavakat, szívesen állt meg egy-egy percre bárkivel néhány jó szót váltani. Vidám, tréfálkozó természete nagyon fog hiányozni. Ismert betegsége ellenére halálhíre váratlanul ért mindenkit. Családjával még megtartotta a születésnapját, éjjel pedig a mennyei születés várt rá. Emlékezünk tudására, személyes élményeivel átszőtt beszédeire, hittan óráira. Temetése február 9-én volt Zagyvaszántón. *A következő Egyházközségi Hiradóban részletesebben fogunk megemlékezni Tovai atyáról. 14

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Kitekintő Körbeért az esztendőben Hónapsoroló című rovatunk. Új sorozat indul tehát: a váci

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója.

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Harangszó ÜNNEPI A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XI. évfolyam 1. szám 2004. január február Tartalom Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából... 1 Mindszenty bíborosról

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok 2011 KARÁCSONY Karácsonyi készülődés Az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik, arra irányítja figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám Hónapsoroló Október Mindszent(ek) hava, magvető hava, őszhó Az általunk használt megnevezés a

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27)

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) 1 Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) A Biblia évében figyelmünk elevenebben fordul a kinyilatkoztatás felé. A kinyilatkoztatás Isten szabad tette, amelyben,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben