Egyházközségi Híradó. Kitekintő. Február 11. a betegek világnapja február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi Híradó. Kitekintő. Február 11. a betegek világnapja. 2011. február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám"

Átírás

1 Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám Kitekintő Február Dabas-Gyón: Szent Péter plébániatemplom (Üszögös Szent Péter, február 22.) Először 1264-ben említik Guum néven. A XIV. század végén az Ákosnemzetségi Micsk családé, mely később Kelevizi László deáknak adta el. A XV. század elején Pobroszai Imre deáké, a Gyóni család őséé. A XVIII. század elején a Kalocsaiak és a Dabasi Halászok birtokában volt, akik maguk is reformátusok voltak, és ezért a községben is református lakosságot telepítettek le. Ezek számára anyaegyházat is szerveztek. A katolikusok és a lutheránusok csak később telepedtek le. A katolikusok 1734-ben házasság ügyében a sári plébániához tartoztak. A század elején már a katolikusok voltak többen, de templomuk még nem volt ban Dabassal egyesítették. A templom építése ügyében már 1912-ben mozgolódni kezdtek, de csak 1930-ban tudták az építkezést elkezdeni. A templom megáldására 1932-ben került sor ban a karmelita nővérek zárdájával és hadiárvaházával kapcsolatos új kéttantermű iskolát áldottak meg ben tornyot építettek a templomhoz, és azt 3 haranggal látták el. A templomot 1947-ben, 1976-ban, 1981-ben és 1983-ban javították. A plébániát 1970-ben folyosóval Február 11. a betegek világnapja II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11. legyen a betegek világnapja. Annak emlékére, hogy e napon a francia Pireneusok lábánál, Lourdesban rőzsegyűjtés közben egy barlangnál február 11-én látomása volt Bernadett Soubirousnak, az akkor 14 éves beteges, szegény sorsú kislánynak. A látomások ismétlődtek, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. Szűz Mária közvetítőnek szánta Bernadettet, üzeneteit neki mondta el, és arra kérte, továbbítsa azokat. Sokáig tartott, míg a kislány szavait hitelesnek fogadták el. A jelenések helyén ma már hatalmas templom áll Lourdesban. A Szűz Anya a testi-lelki bajokban szenvedők és a vigaszt keresők millióit vonzza erre a kegyhelyre. A szentatya az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordul a betegekhez. Mindezt mindenkor a keresztény tanítás teljességének szellemében teszi, amely a szenvedést a világ részének tekinti, a betegséget nem csak a test szenvedésének, az egészséget pedig nem csak a betegség hiányának tekinti.

2 bővítették és belülről 1983-ban felújították. Március Gödöllő (Premontrei): Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom (március 25.) A Premontrei Rend Gödöllői Rendháza 1948-ban a Jászóvári Prépostság függőségben levő perjelsége volt. Pétery József, váci püspök Vidákovich Aladár, préposti vikárius és Királymezei Tibor, kerületi esperes, gödöllői plébános javaslatára felállított ebben az időben a premontreiek számára egy új, önálló lelkészséget, amely december elsejétől június 19-ig működhetett. A lelkészség vezetője Deményi Özséb József O. Praem. volt e szűk másfél esztendő alatt. A mai Gödöllői Premontrei Plébániát Keszthelyi Ferenc, váci püspök december elsejével alapította meg, és Ullmann Péter Ágoston, kormányzó perjelt nevezte ki plébánosnak, aki ma is vezeti a plébániát. Április Nagybátony: Szent György plébániatemplom (április 24.) A település nevét 1231-ben Bachon alakban említi egy oklevél ben Alsóbátony falurész neve fordul elő, az újkorban pedig Nagy- és Kisbátony nevű falurészeket különböztettek meg. Nagybátony régi temploma 1688-ban még állott, 1699-ben már romos. Az 1720-as évek közepén az itteni anyaegyházban, melyhez Macinka még filiaként tartozott, a kőből épült templom és plébánia igen szegényes viszonyok között tengődött ben a hívek új templomot emeltek, mely ben a berendezéssel együtt leégett, csak a szentély maradt oly állapotban, hogy legalább misézni lehetett benne. Ezután a templom még négy alkalommal lett tűz martaléka, de mindannyiszor helyreállították. A mai épület átépített barokk templom, mely műemlék jellegű. K.S. II. János Pál pápa üzenete a betegek világnapjára (2004. részletek) A betegek világnapjának melynek központi megemlékezéseit minden esztendőben más-más kontinensen rendezik meg - idén sajátos jelentése van. Az idei helyszín a franciaországi Lourdes-ban lesz, ahol február 11-én Szűz Mária megjelent Soubirous Bernadettnek,és ahová attól kezdve zarándokok sokasága látogat el mind a mai napig. Mária ezen a hegyes vidéken akarta megmutatni a betegek és a szenvedők iránti különleges szeretetét. A 2004-es esztendő a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének százötvenedik évfordulója. Boldog IX. Piusz pápa december 8-án hirdette ki a dogmát, mely szerint a Boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatától mentes volt az eredendő bűntől. Lourdesban Mária a helyi dialektusban beszélve mutatkozott be ezekkel a szavakkal: "Que soy era Immaculada Councepciou" (Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás). Mindezzel Szűz Mária azt a szoros kapcsolatot akarta kifejezni, mely őt az egészséghez és az élethez fűzi állapítja meg üzenetében a Szentatya. A halál az eredendő bűn által lépett a világba. Isten Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel megőrizte Máriát a bűn minden foltjától, és az üdvösség, az élet elérkezett hozzánk... A szeplőtelen fogantatás tehát ígéretes hajnala Krisztus szikrázó napjának. Jézus halálával és feltámadásával visszaállította a teljes harmóniát Isten és ember között... Ha Jézus az élet forrása, aki győzedelmeskedik a halálon, Mária a figyelmes édesanya, aki ismeri gyermekei vágyakozásait, megszerezve számukra a test és a lélek egészségét. Ezt az üzenetet képviseli Lourdes mindazoknak, akik imádkozni és zarándokolni mennek oda. Egyben ez a Massabielle-barlangban történő testi és lelki gyógyulások jelentése is. Az üzenet további részében a szenvedés teológiáját fejtegeti a pápa: Krisztus szenved értünk... miközben lehetőséget kínál számunkra, hogy vele együtt hordozzuk szenvedéseinket. A Krisztus szenvedéseivel egyesített emberi szenvedés az üdvösség eszközévé válik. A hittel elfogadott szenvedés ajtó Krisztus megváltó szenvedése titkához. 2

3 A szenvedés nem veszi el többé sem a békét, sem a boldogságot, mert megvilágosítja a feltámadás ragyogó fénye... Korunk nagy haladást ért el az élet tudományos megismerésében, melyet Isten ajándékul adott nekünk, és ránk bízta e kincset. Az életet befogadni, tisztelni és védeni kell fogantatásától egészen a természetes halálig. Ugyanakkor a családot is védelmezni kell, mert az minden születő élet bölcsője. Manapság gyakran beszélnek "genetikai tervezésről", utalva azokra a rendkívüli beavatkozási lehetőségekre, melyeket napjainkban a tudomány az élet kezdeti szakaszaiban felkínál. Minden hiteles haladás ezen a területen csakis bátorítást érdemel, azzal a feltétellel, hogy fogantatásától kezdve mindig tiszteletben tartja az emberi személy jogait és méltóságát. Senki nem tulajdoníthatja magának a jogot, hogy megkülönböztetés nélkül manipuláljon vagy elpusztítson emberi életeket. Az egészségügyi lelkipásztorkodás területén dolgozók sajátos feladata, hogy felhívják az élet feltétlen szolgálatára minden érintett ember figyelmét hangsúlyozza a pápai üzenet. /Forrás: katolikus.hu (2004) A betegek világnapjához kapcsolódva került kiszolgáltatásra a betegek szentsége Aszódon ünnepélyesen szentmise keretében február 12-én este a javítóintézeti kápolnában és 13-án a templomban. A két alkalmon összesen 72 idős, illetve beteg testvérünk élt a szentség vételével. Gyógyítsa meg őket az Úr, és segítse őket a szenvedéseik viselésében! Gyurkovics István plébános Részlet Teréz Anya Nekem tetted azt c. verséből: Amit egynek tettél a legkisebbek közül, nekem tetted azt, lépj be most Atyám házába! (Vö Mt 25, 40) Amikor éhes voltam, ennem adtál, Amikor szomjas voltam, megitattál, Amikor fáradt voltam, segítettél nyugalmat találnom, Amikor aggódtam, veled sikerült félelmeimtől megszabadulnom, Amikor magányos voltam, szereteted mindig megvigasztalt, Amikor betegágyon feküdtem, tudtam: szíved, kezed életben tart, Amikor öreg voltam, vetted magadnak a fáradságot, hogy rám mosolyogj, Amikor nyugtalan voltam, türelemmel meghallgattál Lépj hát be most! 3

4 Teréz anya imája Adj időt a gondolatnak Erőd forrása ez. Adj időt az imának A legnagyobb erő a Földön ez. Adj időt a mosolynak A lélek zenéje ez. Adj időt a játéknak Az örök ifjúság titka ez. Adj időt a szeretetnek s légy szeretett Isten adománya ez. Adj időt az adakozásnak Önzésre nem juthat idő. Adj időt az olvasásnak A bölcsesség kútja ez. Adj időt a barátságnak A boldogság útja ez. Adj időt a munkának A siker ára ez. Adj időt a szeretetnek A Mennyek kulcsa ez. A csend gyümölcse az ima. Az ima gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a béke. Ámen. Kalkuttai Boldog Teréz anya, polgári nevén Agnesa/Antigona Gongea Boiagi (Szkopje, Kalkutta, 1997) a mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő aromán nemzetiséghez tartozó, római katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, béke Nobel-díjas, számos kitüntetés tulajdonosa. Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. A családi szeretet lépcsőfokai Tematikus évet hirdetett a esztendőre a család értékeinek felmutatására, intézményeinek erősítése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Alább néhány gondolatban adom közre a keresztény családról azokat az ismérveket, amelyek mint krisztusi valóságról, szentségről, és titokról, szólnak, s melyeket szeretett professzorom, Dr. Teleki Béla tanításából merítettem. A keresztény család több mint családrendszer. Tulajdonképpen Egyház kicsiben. Krisztus jelenlétének egyik helye. Általa és benne él és növekszik Krisztus Egyháza. Amit tehát elmondunk az Egyházról, az kicsiben érvényes a családra is. Az Egyházban lép szövetségre az Isten az emberrel. Az egyházban és a családban valósítja meg az ember ezt a szövetséget. Krisztus különösképpen a családtagokban 4

5 szenteli meg magát, és bontakoztatja ki életének gazdagságát a Szentlélekben. Teológiai alapjait vizsgálva a család alapelve a szeretet. A Szentháromságú egy Istenben honos szeretet, az Istenben honos a szeretet teljessége. Az ember pedig ennek az Istennek képmása. A fiatal pár szeretetből lép Istennel és egymással életszövetségre, szeretetükkel gazdagítják és megszentelik egymást, de ugyancsak kölcsönös szeretetükkel szolgálják, dicsőítik Istent. Szeretetük gyümölcsei a gyermekek, akikben a szülők az Egyházat gazdagítják. E folyamat tökéletességéig négy lépcső vezet. Első foka: SZERETLEK, MERT ENYÉM VAGY! Alapja a szexus, vagyis a szerelem testi vonala, vagyis a férfi és a nő egymás birtoklására törekvő vágyódása. Ez olyan, mint az autóban gyertya: gyújt, és üzemeltet. Második foka: SZERETLEK, MERT ILYEN VAGY! Ez a szerelem lelki oldala. Jó veled együtt lenni, vágyom utánad, jóleső feszültség vibrál kettőnk között. Harmadik foka: SZERETLEK, MERT TÁRSAM VAGY! Ez az együvé tartozás sajátságos érzését és gyakorlatát biztosítja. Egymásban a hitvesek segítőtársat, élettársat látnak általa. Negyedik, a szeretet legmagasabb foka: SZERETLEK, MERT VAGY! Téged adott az Isten, hogy szeresselek, azért még akkor is szeretlek, amikor pillanatnyilag, bizonyos ponton nem talállak szeretni valónak. Ez a szeretet gyógyító és üdvözítő a családban, mert reményt és bíztatást nyújt. Jobb, mint bármely gyógyszer a hűtlenség ellen. Kovács István lektor O H A N A azt jelenti, család Évekkel ezelőtt láttam egy rajzfilmet. Nem valószínű, hogy békeidőben eszembe jutott volna megnézni éppen ezt, de egy szinte végtelennek tűnő vizsgaidőszak derekán járva az ember sok mindenre ráfanyalodik lefolyópucolás, vasalás, az autó utasterének kiporszívózása, érdektelennek tűnő rajzfilmek megtekintése egyszóval bármire, csak ne legyen köze a tanuláshoz A meséről előzetesen annyit tudtam, hogy egy genetikai kísérlet folytán világra jött, kizárólag pusztításra tervezett űrlényről szól, amelyet száműznek anyabolygójáról, és végül a Földre veti a jó sors. Nos, ez nem az a téma, ami engem felcsigáz, de mint már mondtam, a két szigorlat közötti módosult tudatállapot eredményeképpen tanulás helyett örömmel ültem le a képernyő elé. Visszatekintve azt kell mondanom, sok tekintetben szegényebb maradtam volna, ha nem látom a Csillagkutya kalandjait. Ez a furcsa jószág két árva testvérnél, egy hat év körüli hawaii kislánynál és nővérénél köt ki. A pici Lilo egy menhelyen fogadja örökbe ezt a nos, kis jóindulattal azt mondhatjuk, kutyát. A kislány magányos, társai piszkálják, enyhe magatartászavarral küzd, a kutya lévén pusztításra teremtetett agresszív, durva, önző. Az újdonsült felelősség, gondoskodni egy kisebb teremtményről, a van barátom -érzés melege Lilót, a befogadó szeretet, bizalom és gondoskodás pedig ezt a fura szerzetet 5

6 kezdi lassan-lassan alakítani. A mottó, amit a kicsi Lilo mintegy hitvallásként követ, így szól: Ohana azt jelenti, család. És a családból senkit nem hagyunk magára. Amikor Szent Család vasárnapján megtudtam, hogy a Püspöki Konferencia 2011-et a Család évének szánja, ez a filmélmény jutott eszembe, ennek nyomán pedig a hála, hogy egyrészt Aszód Város családjának, másrészt az Egyház családjának a tagja lehetek, nagyjából tíz éve. Higgyék el, valakinek, aki messzi vidékről csöppen egy idegen településre, afféle gyüttment - ként, hogy megpróbáljon új életet kezdeni, annak óriási dolog, hogy a város közössége befogadja, bíztatja, segíti és támogatja a fészekrakásban, a gyökeret eresztésben, az otthonra találásban. Higgyék el, valakinek, aki nem bölcsőkeresztény, és felnőttként teszi meg az első, tudatosan istengyermeki lépéseit a világban, annak óriási dolog, hogy az Egyház közössége befogadja, bíztatja, segíti, támogatja ezen a kicsit később (de nem későn!) megkezdett úton és nem hagyja magára. A nagycsaládot város, egyház, társadalom kiscsaládok anya, apa, gyerekek alkotják, mint szemek a hálót, erősen tartva egymást, és másokat, akik egyszercsak kapaszkodót keresve belepottyannak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntését a Család évének meghirdetéséről a kiadott körlevél szavai szerint az a szándék vezérelte, hogy tanúságot tegyenek hitükről és felkeltsék az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. Hogy felragyogtassák a házasság, a család értékét. Hogy minél többen értsék, ez a mi műfajunk és jövőnk, a család. Nem mintha ez egy könynyű műfaj volna. De szerencsére a család túl tagjainak mindannapi erőfeszítésein, alkalmazkodásán Isten ajándéka, s mint ilyen, az Ő személyes védelmét, támogatását, áldását élvezi. Bárcsak mindig tudatában tudnánk lenni ennek a láthatatlan, gyümölcseiben azonban nagyon is kézzel fogható, gondviselő figyelemnek és jóakaratnak. Segítsen a Család éve és annak rendezvényei mindnyájunkat abban, hogy felismerjük és járjuk a családban rejlő, életszentségre vezető utat. II. János Pál szavaival élve: Család, légy az, ami vagy! Hópelyhek és örömök Talán mindenki emlékezik rá, hogy karácsony másnapján milyen nagy hó esett Aszódon. A mi kis városunk ilyenkor a legszebb. Mindenki örül az égi áldásnak, az ünnep hangulatához a szikrázó fehérség illik igazán. Milyen jó kinézni az ablakon a meleg, szépen feldíszített, fenyő- és süteményillatú, meghitt hangulatú lakásból a gyönyörű, havas tájra! De vajon megadatott-e mindenkinek a jó érzés, a szépség és a szeretet ezen az ünnepen, ha kinézett az ablakon? Az Aszódi Javítóintézetben maradt növendékek, és a rájuk vigyázó felnőttek bizonyára kevésbé tudták átadni magukat az ünnep örömeinek. A családot, a szabadságot pótolni nem lehet, de az intézet vezetősége és a szolgálatban lévő nevelők ilyentájt mindent megtesznek, hogy karácsonyi hangulatot varázsoljanak a zárt falak közé. 6

7 Idén voltak mások is, akik úgy érezték, hogy valamivel ők is szeretnének hozzájárulni a javítós fiúk ünnepéhez. A baptista testvérek fülébe súgott a Szentlélek, az ő szívük dobbant meg először a növendékekre gondolva, majd a katolikus Karitász néhány tagja is szívesen csatlakozott a kezdeményezéshez. Karácsony másnapján tehát, a szakadó hóesésben népes kis csapat érkezett az intézetbe. Cipelték a hangszereket, és az ajándékokkal megrakott kosaraikat a A lenyűgözően előadott igaz mese sokak szemébe könnyeket csalt. Végezetül a csillagszórók fényénél szeretetszolgálatot vállaló családok tagjai, kicsik és nagyok. Aszódról és Kartalról. Az intézet igazgatója két csoport meglátogatását javasolta az ajándék- és örömhozóknak: a befogadó és a zárt csoportokban növendék maradt az ünnepekre. A kedves, szép műsor Böjte Csaba testvér írásából és ének-, zeneszámokból állt. A fiúk, akiket először csak a kedves, csinos lányok jelenléte nyűgözött le lélegzetvisszafojtva hallgatták Debóra néninek a háború idején átélt, szegényes, de boldog és végül tragikussá váló karácsonyi történetét közösen elénekeltük a Mennyből az angyal -t. Narancs, sütemény, szentkép és naptár mindenkinek jutott, de kiosztottunk ölelést és puszikat is. Így történt, hogy Aszódon, az Úr esztendejének karácsonyán a Javítóintézetben egy csendes csodának lehettünk tanúi, részesei. Mi, a látogatók mindannyian ajándékot kaptunk: örömet és Isten feltétel nélküli szeretetét vihettük azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük volt rá ezen a vidéken. Reményik Sándor versében így ír: Ne várj nagy dolgot életedbe. Kis hópelyhek az örömök Szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök. A javítós fiúk a mai napig emlegetik azt a havas, örömteli délutánt. A csendes csoda tanúinak nevében: Lakos Mária Lujza 7

8 Köszönetnyilvánítás Hír: 2010 szeptemberében az egyházközség képviselőtestülete úgy határozott, hogy Bordi Sándornét, Magdit, aki közel 20 évig állt az aszódi egyházközség szolgálatában kántorként, felmenti a szolgálat alól. A temetői szolgálatot Sára László vette át. Talán keveseknek tűnt fel, mert a temetésekre nem jár olyan rendszeresen az ember, mint szentmisére. Én viszont több mint egy évtizeden keresztül együtt temettem Magdival, műkedvelőként, de az alatt az idő alatt elleshettem tőle a szakma csínját-bínját. Olyannyira, hogy aztán rendszeres kórházi kivizsgálásai esetén önállóan helyettesíteni is tudtam. A gyászmiséken is együtt énekeltünk, amikor pedig már orgonálni kezdtem, a hangszert is nem egyszer átengedte nekem. Az egyházközség oszlopos tagjait is mindig együtt temettük, Kassainé Annuska nénivel egyetemben, aki ma már nincsen közöttünk, de talán igazán avatott ő lenne méltatni Magdi munkásságát, és persze Juci néni. Ők a megmondhatói, hogy Magdira mindig lehetett számítani. Feltűnés nélkül, a háttérben végezte igaz hittel a munkáját, és most ugyanúgy feltűnés nélkül vonult ki az aszódi szolgálatból. Egy állami munkahelyen már többszörös törzsgárda-tagságot érdemelt volna ki. Az egyházi szolgálatot azonban nem kitüntetésért végzi az ember. Szolgálatunk elbírálója és megjutalmazója csak a Jóisten. Én mégis úgy gondolom, hogy Magdi méltó az egyházközség hálájára. Kedves Magdi, köszönjük sok éves szolgálatodat! Én pedig külön köszönöm neked, hogy amikor most a kántorképzőn a temetési szertartásokból vizsgáztam, az ötös mellé az atya azt is hozzátette: Aki tud, az tud! Én mindezt tőled tanultam. Áldja meg a Jóisten további szolgálatodat Domonyban! Az aszódi római katolikus egyházközség nevében: Lorencz Klára Az egyháztanács hitéleti bizottságának tagja 8

9 A Multnomah vízesés legendája Volt egyszer egy indián hercegnő, aki idős apjának, a Multnomah törzs főnökének egyetlen gyermekeként született. A törzsfőnök gyöngéd szeretettel vette körül lányát, és gondosan kiválasztott számára egy férjet: a Clatsop törzs főnökét, egy fiatal harcost, akiről tudta, hogy lánya nagyon szereti. A két törzs összegyűlt, hogy megünnepelje a fiatalok esküvőjét, de az ünneplés megkezdése előtt szörnyű járvány ütötte fel a fejét a férfiak körében, és sokan meghaltak. A vének és a törzsfőnökök öszszegyűltek, hogy megvitassák, mit tehetnének a pusztító betegséggel szemben, amely gyorsan szedte áldozatait harcosaik közül. A legidősebb varázsló elmondta, hogy amikor az ő apja megöregedett és már érezte a halál közeledtét, megjósolt egy szörnyű betegséget, amely elpusztítja a férfiakat, és hogy ezt a betegséget csak úgy lehet megállítani, ha egy törzsfőnök tiszta, ártatlan leánya tudatosan feláldozza magát népéért. A prófécia beteljesítéséhez önként fel kell másznia a Nagy Folyó fölé magasodó sziklaszirtre, és onnan kell alávetnie magát a halálba, rá a mélyben elterülő sziklákra. Tucatnyi fiatal nőt hoztak a tanács elé, valamennyien törzsfőnökök leányai voltak. A vének hosszas vita után úgy döntöttek, hogy senkitől sem kérhetnek ekkora áldozatot, különösen nem egy legenda alapján, amely vagy igaz, vagy nem. De a betegség továbbra is akadálytalanul szedte áldozatait, és végül az ifjú törzsfőnök, a kiszemelt férj is ágynak dőlt. A hercegnő, aki tiszta szívéből szerette őt, tudta, hogy valamit tenni kell, és miután lázát kissé lecsillapította, lágyan megcsókolta a homlokát, és kisurrant. Csak másnap estére miután egész éjjel és a következő nap is gyalogolt sikerült eljutnia a legendában említett helyre, a Nagy Folyó fölé magasodó sziklaszirthez és az alatta elterülő földekhez. Miután imádkozott és a Nagy Szellemre bízta magát, betöltötte a próféciát: tétovázás nélkül leugrott, és szörnyethalt a mélyben elterülő sziklákon. Másnap reggel a beteg falubeliek gyógyultan és megerősödve keltek fel. Hatalmas öröm tört ki közöttük, és egészen addig ujjongva ünnepeltek, amíg a fiatal harcos fel nem fedezte, hogy szeretett menyasszonya eltűnt. Mivel a hír gyorsan terjedt az emberek között, sokan útnak indultak arra a helyre, amelyről tudták, hogy ott megtalálják a lányt. Amint csendben összegyűltek összetört teste körül a sziklaszirt alatt, a gyásztól lesújtott apa felkiáltott a Nagy Szellemhez, és kérte, hogy leánya áldozata soha ne merüljön feledésbe. Abban a pillanatban víz fakadt fel 9

10 azon a helyen, ahonnan a fiatal nő leugrott, és finom vízpárává változva hullott le lábaiknál, szép lassan egy gyönyörű tavacskát alakítva ki. A legendát Wm. Paul Young: A viskó c. könyvében olvastam. Tanulsága egybecseng a magyar népmesék tanulságával, melyben a vérszomjas sárkányt csak ártatlan leányok áldozatával lehet lecsillapítani, egészen az igazi áldozatig: amíg el nem jön az a királyfi, aki legyőzi a sárkányt. Ez az igazi áldozat, ez a királyfi: a Krisztus szelleme, mely meggyógyítja, újjászüli a világot. Egyházunk ma ugyanígy szomjazza az igaz áldozatot, mely megteremti Krisztus szellemét: nem tud szólni a fiatalokhoz, ezért ők elkerülik, nem tud szólni a középkorosztályhoz ezért ők is elkerülik, pedig Jézust tömegek követték, és hiszem, hogy ma is követnék. Számtalan ártatlan női áldozatnak kell még az életét adnia, hogy Egyházközségi Híradó egyházunk férfi tisztségviselői kigyógyuljanak a betegségből: észrevegyék és elismerjék a nők szolgálatát, a nők hivatását. E szent cél eléréséhez hozzáteszem hát saját áldozatomat: ez évi böjtömet e gyógyulásért ajánlom fel, és bátorítok mindenkit a csatlakozásra, vagy imatámogatásra. Nem papi hivatásokért kell imádkozni, hiszen a hivatások itt vannak, hanem azért, hogy ezeket elismerjék, és hagyják kibontakozni. Böjtömet némasági fogadalommal egészítem ki: tartózkodom a felolvasás szolgálatától egész évben, hogy megszülethessen Krisztus szelleme: Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban. (Gal 3, 27-28) Lorencz Klára Megmérettünk és Városunkban ökumenikus imahét volt januárban. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a település keresztény/keresztyén felekezetei: baptisták, evangélikusok, katolikusok, reformátusok egy héten át együtt imádkoztak! Igen, együtt zengett az ima és együtt zengett az ének. Az örömbe azonban némi üröm is vegyült. Nem tudtuk megtölteni a katolikus templomot és a baptista imaházat, sőt az evangélikus gyülekezeti terem is igencsak tágasnak bizonyult. Nem volt ez mindig így, hiszen tíz évvel ezelőtt a város kicsiny katolikus templomában az ajtóig álltunk! A baptista imaházban kiszorultunk az imateremből és az evangélikus gyülekezeti termet is zsúfolásig megtöltötték a hívek. Önkéntelenül is megfogalmazódik az emberben a kérdés: mi történt az eltelt évek alatt? Mi az, ami megváltozott? Miért maradtak el a hívek a közös imaalkalmakról, elmélkedésekről Kezdjük talán azzal, hogy szombaton és vasárnap a katolikus hívek többen vannak misén, mint amennyien most az imahét kezdetén az ökumené jegyében összegyűlt keresztények voltak kis templomunkban! Sajnos a folytatás is igen siralmas volt itt a városban. Azt tudjuk jól, hogy Aszód alvó település. Munkahelyek híján a lakosok, hét közben dolguk után szaladnak a fővárosba, Gödöllőre, Hatvanba, Ikladra és még ki tudja hová. De ez a korábbi években sem 10

11 volt másképpen és mégis tömeges részvétel jellemezte az imahetet. Most azonban úgy tűnt, hogy alapjában kezd megváltozni a hívek magaratása. A kevés ismerős arcot látva, megállapítható, hogy a közös alkalmak más hangsúlyt kaptak. Kevésbé tartották fontosnak a keresztény testvérek a másik felekezet otthonába való látogatást. Magyarán: kevés katolikus ment el a baptistákhoz, evangélikusokhoz, reformátusokhoz és ez fordítva is igaz! Ahogy a társadalom atomizálódik, úgy a keresztények sem összetartók Aszód városában. Az a kevés megátalkodott, aki félretett mindent, hogy jelen lehessen és alkalmi közösséget alkothasson, nem tudott példát mutatni, mert nem volt kinek! Hiszen csak Egyházközségi Híradó olyanokkal találkozott, akiket egyébként is minden alkalommal láthat. Nem működött hát az egyéni példamutatás és nem működött a közösségi példaadás sem. Beérik a rossz politika magvetése? A ne törődj senkivel és semmivel, csak és kizárólag magaddal filozófiája szárba szökkenni látszik. A templomi miselátogatásról is el-elmaradnak a hívek. Ennek okát abban látja a képviselő-testület, hogy az időpont nem a legmegfelelőbb. Kísérleti jelleggel lesz vasárnap délelőtt 11 órakor is mise Egy újabb megmérettetés előtt állunk tehát, csak nehogy ismét könnyűnek találtassunk! Klamár Zoltán Megvalósult programok a Hitéleti Központban november 27. szombat : Adventi koszorú készítést szervezett a Karitász, családok részére. Közel harminc résztvevő nagy lelkesedéssel készítette a szebbnél szebb adventi koszorúkat. Nagy gondossággal válogatták a gyerekek a díszítő elemeket, a felnőtt kezek pedig segítettek a kivitelezésben. Szép alkalom volt ez a délelőtt a karácsonyra való készület megkezdésére. 11

12 2010. december 5. vasárnap órai kezdettel a templomunk adott helyet az immár hagyománnyá vált Adventi hangversenynek. A hangversenyen gyönyörködhettünk Mukk József, operaénekes, valamint a Csengey Gusztáv Általános Iskola énekkarának csodálatos éneklésében, valamint a zeneiskola kamara kórusának előadásában. A hangverseny olyan népszerűségnek örvend már, hogy bizony kicsinek bizonyult a templom a vendégek számára. Köszönet a felkészítésért Énok Nagy Leventének december 10. péntek Immár III. alkalommal került megnyitásra a Betlehemi Jászolkiállítás. Az idén kevesebb pályamű készült, mint az előző években, de minőségi romlást nem tapasztalhattunk. Volt most is olyan kategória, ahol bizony nem volt könnyű dolga a zsűrinek. A Jászolkiállítást Dr. Basa Antal és Tolmácsi Miklós nyitotta meg, majd a Napsugár Óvoda Nyuszi csoportjának műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Ezt követően került sor az eredményhirdetésre. Eredmények: Egyéni: Csoportos: Különdíjasok: 3-6 éves: Adámi Péter 6-12 éves: Mertán Nelli éves: Bagó Letícia 6-12 éves: Evangélikus Gimnázium 5. d osztályának csapata éves: A Katolikus Ifjúsági hittanosok Mudri Lili Márta Czeba Viktória A Csengey Gusztáv Általános Iskola 3. z osztálya 12

13 2010. december 12. vasárnap Karácsonyi előkészületként lelkileg gazdagodhattunk és előre örvendezhettünk a Betlehemezés kapcsán. Köszönet a Betlehemes előadóinak (Rónay Lajosnak és társainak) a színvonalas műsorért, és a Karitásznak a szervezésért, és az azt követő agapéért február 5. Helyet biztosítottunk Budai András zenés estjének, amely nagyon nagy sikert aratott. A pótszékek sem bizonyultak elegendőnek. Várható programok Március 4. Péntek Az idén nálunk kerül megrendezésre az Ökumenikus Női Imanap. Az elmúlt év adatai: Keresztelések száma Aszód- Domony: 24, ebből Aszódon: 15 - egyházi házasságból született: Házasságkötések száma: 3 3 Betegek szentségéhez járult: Elsőáldozók száma: Temetések száma:

14 MISEREND Megnevezés Okt. 1 Ápr. 30. Máj. 1. Szept. 30. Templomban: Hétfő, kedd, csütörtök és péntek Szerda Vasárnap* Javító Intézet Szombat Domonyban Vasárnap *: Nagyböjt 1. vasárnapjától (március 13.) pünkösdig vasárnaponként a 8 órai szentmisén kívül a templomban 11 órakor is lesz szentmise. Amennyiben hosszútávon megnövekszik ezáltal a szentmisére járók száma, abban az esetben ez a lehetőség pünkösd után is megmarad, amennyiben nem, akkor újból csak egy szentmise lesz vasárnaponként is. IN MEMORIAM...* Tovai József görög katolikus lelkészt, az Aszódi Evangélikus Gimnázium hittanárát 57. éves korában magához szólította a Mindenható. Tovai tanár úr január 29-én született Pócspetriben ben szentelték pappá. Szolgálati helyei: Nyíradony, Bedő, Nyírpilis, Levelek és Sajószöged ben nyugállományba vonult. A Gimnáziumban 2005-től dolgozott. A hat év során sok diákkal ismertette meg a krisztusi utat, sokak számára nyújtott vigasztaló szavakat, szívesen állt meg egy-egy percre bárkivel néhány jó szót váltani. Vidám, tréfálkozó természete nagyon fog hiányozni. Ismert betegsége ellenére halálhíre váratlanul ért mindenkit. Családjával még megtartotta a születésnapját, éjjel pedig a mennyei születés várt rá. Emlékezünk tudására, személyes élményeivel átszőtt beszédeire, hittan óráira. Temetése február 9-én volt Zagyvaszántón. *A következő Egyházközségi Hiradóban részletesebben fogunk megemlékezni Tovai atyáról. 14

15 HITOKTATÁS Személyi változások: Ocsovay Katalin a második félév kezdetétől nem tanít, mert várandós. Csoportjait László Aranka és Basa Viktor vették át, és egyben aszódi lakosok is lettek, ide költöztek albérletbe. Tovai József halála újabb változást hozott. Az ő munkakörét Utschalott János tölti be. János Kartalról jár át. PÉNZÜGYEK évi számadás és évi költségvetés számadatai BEVÉTELEK terv tény terv Saját bevételek* Támogatások összesen Egyéb sajátos bevétel összes Célgyűjtések összesen Átfutó bevételek Maradványok TÁRGYÉVI BEVÉTEL KIADÁSOK terv tény terv Személyi jellegű kifizetések Dologi kiadások összesen Sajátos kiadások összesen Egyéb kiadások összesen Célgyűjtések összesen Átfutó bevételek Hittankönyvek vásárlása TÁRGYÉVI KIADÁSOK Maradvány** *: A saját bevételek soron és az egyéb kiadásoknál a lényeges eltérést az okozza a tervezett és a tényleges adatok között, hogy a betervezett plébánia eladás nem valósult meg. **: A maradvány tartalmazza a fília (Domony) pénzmaradványát is, valamint a régi plébániára kapott foglaló összegét. 15

16 RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK Kérjük a kedves híveket, hogy senki se feledkezzen meg nyilatkozni a SZJA 1-1 %-ának felhasználásáról. Mindannyiunk felelőssége, hogy rendelkezzünk arról, amit már tőlünk adó formájában levontak, azt mi határozzuk meg, hogy melyik vallási közösség (Magyar Katolikus Egyház technikai kód: 0011), illetve a másik 1 %-ot mely alapítvány kaphassa meg. Egyházközségünk alapítványa: Aszódi Szentháromság Egyházközösség Alapítvány; Adószáma: SÍRHELY A szemétszállítás változása egyházközségünket is érinti, nemcsak a plébánián, de a temetőben is. Emiatt terveink szerint három darab egy köbméteres kukát szeretnénk elhelyezni a temető területén, amiben a sírokról leszedett virágokat a kedves testvérek elhelyezhetnék. A kukák megvásárlásához támogatást kaptunk a Saubermacher-Magyarország Kft-től, de az ürítés anyagi fedezetét, már nekünk kell biztosítani. Ezért az Egyháztanács döntése alapján a következő sírhelydíjak érvényesek február 13-tól: Egyes sírhely: ,- Dupla sírhely: ,- Urna hely: ,- Akik rendszeres egyházadó fizetők, azoknak a díjszabás 50 %- át kell csak fizetniük, tehát: Egyes sírhely: 8.000,- Dupla sírhely: ,- Urna hely: 6.000,- Az egyszeri temető karbantartási adomány (temetésenként 5000,-) és a sírkőletételi díj (új sírkőletételekor 6000,-) változatlanul marad. TEMPLOMUNK Szentháromság Templom Aszód, Szent Imre u. KÁPOLNÁNK. Javító Intézet Baross u. Szerkeszti a Képviselő testület megbízásából: Dr. Klamár Zoltán (PhD) Lektor: Klamár Sára Számítógépes tördelés: Varga Ilona 16

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor, szerdán reggel ½ 7- kor, csütörtökön este ½ 7-kor, pénteken és

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Lepramisszió. Magyarország

Lepramisszió. Magyarország Felemeló szeretet Lepramisszió Magyarország 2017 2017-es naptárunk lapjain rövid összefoglalást kapunk arról: milyen tevékenységeket végez a Nemzetközi Lepramisszió, s benne mi, magyar támogatók. Gyógyítás,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben