TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG. fejlesztése! De említhetnénk a szívműtétek során használt berendezéseket, a lézerse-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG. fejlesztése! De említhetnénk a szívműtétek során használt berendezéseket, a lézerse-"

Átírás

1 Á l l a m i E é s z s é ü y i K 2008 december E y ü t t a z ö z p o n HÍRLEVÉL e é s z s é é r t Boldo Karácsonyi ünnepeket és sikerekben azda békés Új Esztendôt! TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG A cím akár mottója is lehetne a esztendő utolsó két hónapjának. Vitathatatlan, hoy az eészséüy szinte valamennyi szakterület tudományos eredményében érdekelt, leyen az műszaki, természet- vay társadalomtudományi kutatás. Minden új eredmény szolálhatja a beteek ellátását: a yóyítás, az ápolás és a rehabilitáció nyitott és vételen lehetősée az alkalmazásoknak. A műszaki fejlesztések yakorlati mevalósítása nemcsak a beteellátás infrastrukturális korszerűsítését, az ellátó személyzet munkáját könnyíti me. Gondoljunk csak arra, milyen mérnöki számításokat, milyen maas szintű fizikai ismereteket iényel t II. évfolyam 5. szám például az ortopéd-sebészet által használt különféle inplantátumok mealkotása, fejlesztése! De említhetnénk a szívműtétek során használt berendezéseket, a lézerse- iényelnek a különböző seédeszközök, amelyek főként a rehabilitáció területén seítik munkatársaink tevékenyséét és szolálják a beteek létezését, kényelmét. Számos yóyszerkutatásban és vizsálatban veszünk részt. E tevékenyséünk az intézményben folyó tudományos munka eyik mehatározó területe. bészet eszközeit, a dianosztika és mé számos szakterület műszaki tudományos eredményekre alapozott eljárásait. Műszaki fejlesztést Az ÁEK elődintézeteiben is maas szintű tudományos tevékenysé folyt. Fiatal intézményünk eyrészt tiszteli, őrzi a korábbi hayományokat, uyanakkor újak meteremtésével, művelésével is törekszik azok túlszárnyalására. Az év folyamán számos szakmaspecifikus tudományos ülés volt az ÁEK-ben, méis

2 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t novembert tartjuk a tudomány hónapjának. A Mayar Tudományos Akadémia tíz éve novemberben hirdeti me a Tudomány Napját, amely ez évben A tudomány az élhető Földért mottót kapta. Ennek jeyében rendeztük me a szakdolozói, majd az orvosi szakterületeken az ÁEK második tudományos napját. A mind maasabb szintű beteellátást szolálja a minőséirányítási rendszer kialakítása és működtetése. Intézményünk vezetése rötön a mealakulást követően zászlajára tűzte a rendszer kiépítését. Az eltelt másfél évben kitartó munkával sikerült meteremteni az eysées minőséirányítási szisztéma alapjait. Az elméleti ismeretek elsajátítását követően lépésrőllépésre születtek me azok az alapdokumentumok, folyamat-szabályozások, intézkedések, eljárásrendek, bizonylatok, amelyek a Mayar Eészséüyi Ellátási Standardok útmutatásával és helyi adaptációjával lehetőséet biztosítanak a yakorlati mevalósítás számára. November és december a memérettetés időszaka volt. Miután belső auditoraink sziorúan átvizsálták a kialakított rendszert, sor került a külső szakértői minősítők vizsálatára. Az előauditon sikeresen vette az ÁEK az akadályokat, majd az év utolsó hónapjában metörtént a tanúsító adudit. Értékeléséről a Hírlevél következő számában részletesen beszámolunk, most csak az eredményt tesszük közzé: a tanúsítás SIKERES! A kórház valamennyi dolozójának köszönetemet fejezem ki azért az erőfeszítésért, amelyet a napi munka mellett tanúsított annak érdekében, hoy a beteellátás minőséét ily módon is a lehető lemaasabb szintre emelje! Dr. Szilvásy István főiazató SZINTE MÁR TUDOMÁNY Anol nyelvű Nemzetközi Komplex Emlődianosztikai tanfolyamot tartott kórházunkban az ÁEK Radiolóiai Osztálya és az Európai Emlődianosztikai Társasá november elején. 11 külföldi és 61 mayar résztvevő hallatta az előadásokat a korai emlőrák dianosztikájának újdonsáairól, a maas rizikójú elváltozásokról és a hih-risk betecsoport MR szűrésének friss eredményeiről. Az előadók a szakma külföldi és hazai kiválósáai voltak. A konferencia látványos és nay érdeklődést kiváltó részeként három teamben, 6 különböző yakorlati kérdéskör köré csoportosított bemutató-oktatás zajlott. Különösen óriási sikere volt a tanfolyam helyszínére telepített emlődianosztikai berendezések seítséével az ultrahan vezérelte emlőintervenciós worshopoknak, ahol a résztvevők valódi emlőt szimuláló fantomon saját mauk yakorolhatták a korszerű emlőbiopsziás módszereket.

3 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t AZ IDŐSKOR BETEGSÉGEI A HM ÁEK Verőcei Beteotthon szervezésében november 7-én, Kismaroson került merendezésre a Gerontolóiai és Geriátriai Szimpozium. A tudományos iényű konferencia Az öreedés helyzete Mayarorszáon címet kapta, a fővédnök Dr. Svéd László orvos altábornay, rehabilitációs főiazató helyettes volt. A szimpozium résztvevői nay érdeklődéssel hallatták az időskorra lejellemzőbb beteséekről és kezelésük lehetsées metódusairól szóló tudományos értekezéseket. Az előadók a téma ismert szaktekintélyei voltak: Dr. Székely Miklós M. D. Ph. D., Sc. eyetemi tanár, Prof. Dr. Kerényi Tibor eyetemi tanár, Prof. Dr. Székács Béla eyetemi tanár, Prof. Dr. Semsei Imre a DOTE Eészséüyi Kara Preventív Gerontolóiai és Geriátriai Társasá elnöke, Dr. Simon Kiss Gábor eyetemi docens, Dr. Veszely Judit a HM ÁEK III. telephely Rehabilitációs Osztály osztályvezetője, Dr. Komócsin Márta orvos alezredes a Verőcei Beteotthon intézetvezető yóyító helyettese, valamint a rendezvény szervezője: Dr. Németh Károly orvos ezredes a beteotthon vezetője. A prezentációk felölelték az időskorúak problémáinak széles körét, íy a társadalmi környezet, az ellátás nehézséei, az ápolásondozás feltételei, a finanszírozás problémái, a testi és lelki beteséek kezelési, yóyítási kérdései kerültek ismertetésre, mebeszélésre. HATVAN ÉVES A MAGYAR SZÍVSEBÉSZET A HM ÁEK Szív-, Ér- és Mellkassebészeti Osztálya november 10-én ünnepi tudományos ülést rendezett a mayar szívsebészet kezdetének 60. évfordulója és Littmann Imre 95. éves születésnapja tiszteletére. Az első szívműtétet páncélszív miatt 1948-ban Eisert Árpád véezte Nyíreyházán. Littmann Imre volt a mayar szívsebészet mealapítója és kiterjesztője, aki január 15-én véezte az első szívműtétet veleszületett szívhiba miatt. Nevéhez fűződik többek között a koronária sebészet mayarorszái elindítása. Számos tanítványa vált vezető professzorrá, főorvossá nemcsak hazánkban, hanem a vilá különböző pontjain is. Az ÁEK Szív-, Ér- és Mellkassebészeti Osztály osztályvezető főorvosa emlékelőadásában a tanítvány szemével méltatta Littman Imre munkássáát. Robicsek Ferenc professzor, aki Littmann Imre első szívsebész munkatársa volt a Városmajori klinikán, naysikerű előadásában hasonlította össze a múlt és a jelen szívsebészetét. Vaszly Miklós főorvos beszámolt az ÁEK-ben újonnan alakult szívsebészeti osztály eddii tevékenysééről. A konferencia kiemelt proramjaként került sor a központi műtőblokk szívműtőjének névadó ünnepséére. A X. műtő a tudományos ülés napjától a nay előd emlékére Littmann Imre műtő lett. A névtáblát Dr. Littman Judit és Tomcsányi professzor leplezték le. BJ

4 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t EGY JÓL SIKERÜLT TUDOMÁNYOS NAP Mint minden szakmában, az eészséüyben is rendkívül fontos feladat a fórumok meteremtése a fejlődés, az új tapasztalatok átadására és a kihívásoknak való mefelelés ösztönzésére. A HM ÁEK fennállása óta változatlanul feladatának tartja ennek létrehozását. E célból kerültek merendezésre november, december hónapban szerveződött tudományos rendezvények. Kiemelkedő jelentőséel bírt a Szakdolozók II. Tudományos napja. A munkatársak, szervezők és előadók ismét mindent metettek, hoy új meviláításban osszák me tudásukat a résztvevőkkel. Az előzetes felhívás után a Tudományos Napot előkészítő szervező bizottsához 34 pályamunka érkezett be szakdolozóinktól. A bizottsá sziorú szakmai, kutatás módszertani és formai szempontok alapján választotta ki a prezentációra lealkalmasabb 25 előadást. A szakmai tartalmuk alapján néy szekcióba csoportosítottuk azokat, amelyek kiválóan tükrözték a HM ÁEK-ben folyó korszerű, maas szintű szakdolozói munkát és ápolás szakmai tudományos tevékenyséet. Izatottan és kibontakozva követtük a rendkívülien összeállított proramok sorozatát. A siker záloaként jeyezhető, hoy a szakdolozók fontossáa került ismét a középpontba és memutatta értékeit a közös munkavézésben. Az előadóknak a minden napi munkavézéssel kapcsolatos észrevételei, az aktuális kérdésekkel folalkozó előadásai jól jelenítették me a szakmánkat és tették élővé, hitelessé a proramot. A néy szekcióban elhanzott előadások az Állami Eészséüyi Központ szinte minden területéről dianosztika, rehabilitáció, ápolás, műtő és sürősséi ellátás adtak új ismereteket a résztvevőknek. Minden eészséüyben dolozó a saját szakterületén folyamatosan képzi maát, a kor követelményeinek mefelelően, de ez a fórum a tudományos nap ad rá lehetőséet, hoy a társ szakterületeken bevezetett új eljárásokról is szerezzünk tudomást. Reméljük, hoy ez a hayomány továbbra is sikeresen folytatódik. A rendkívül nay anya felölelése és a szoros proram miatt sajnos nem jutott idő a konzultációkra, szakmai vitákra, közös mebeszélésekre, de ez a jövőre nézve feladatként mefoalmazódott a szervezőkben. A tudományos napra mejelent felhívás után a közösséi érdekké válás volt a siker nay titka. A szekciók levezetésében részt vevő vezető kolléák következtetései, kritikái építő jelleűek és iránymutatóak voltak. A rendezvényt az ESZBT a maximálisan adható 8 pontra értékelte. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden előadónak a jól felkészült munkájáért és a szervezők precizitásáért, a dolozók nayszámú mejelenéséért. A szakmai sikerre és a nay érdeklődésre való tekintettel Tudományos Napunkat január 21-én meismételjük, melyre minden érdeklődő munkatárs részvételére számítunk. Véül az eész HM ÁEK nevében mondhatjuk, hoy nay lelkesedéssel várjuk az újabb és újabb lehetőséeket, szakmai proramokat, konzultációkat a tudás meosztása és fejlődésünk érdekében. Bízunk benne, hoy a 2009-ben merendezendő III. Szakdolozói Tudományos Nap, tartalmát és az érdeklődést tekintve lealább ilyen sikereket ér el. Munkatársainknak a további tudományos munkához sok sikert kívánunk. Szervező Bizottsá

5 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t A TUDOMÁNY NAPJA A Mayar Tudományos Akadémia 1997-ben indította útjára a tudomány népszerűsítésére vonatkozó proramját, amelynek a Tudomány Napja címet adta. A mára már hayománynak tekinthető, tizedik évfordulóját ünneplő rendezvény ey teljes hónapot dedikál a tudománynak, melynek mottója 2008-ban A tudomány az élhető Földért. Az Állami Eészséüyi Központ (ÁEK) vezetése a szakma, valamint a tudomány iránti elkötelezettsének és szeretetnek kifejezéseképpen csatlakozott immáron másodszor az Akadémia felhívásához és mehirdette saját Mayar Tudomány Napi rendezvényét. Az eseményre november 27én került sor a HM ÁEK Róbert Károly utcai telephelyén. A rendezvényt, melynek fővédnökei Dr. Szekeres Imre honvédelmi és Dr. Székely Tamás eészséüyi miniszterek voltak, Dr. Szilvásy István főiazató úr nyitotta me. Beszédében hansúlyozta azt, hoy professzoraink, szaktekintélyeink és elhivatott szakmai műhelyeink a viláon eyedülálló alkotásra is képesek, az eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon és neves szakmai oránumokban publikálják. rolóia, fül-orr-éészet területeit. Ami ennél is fontosabb, az a tartalom. Kiemelkedő, európai szintű teljesítményekről szóltak az olyan előadások, mint például a Kapszula endoscopia, Az arthiritis psoriatica korszerű kezelése, Az autoló őssejt transzplantáció lehetőséei a szívelételensé yóyításában. A HM ÁEK második Tudomány Napi rendezvényét, melynek sikerét a mintey 200 fő reisztrált résztvevő is jelzi, 4 szekció keretében tartottuk me, melyen összesen 61 előadás hanzott el és 9 db poszter került bemutatásra. Többek véleménye szerint a rendezvény nem csak eyszerűen sikerült, hanem meütötte a leszínvonalasabb nemzetközi szakmai rendezvények színvonalát, azt a színvonalat, ami mefelel az Állami Eészséüyi Központtal szemben támasztott elvárásoknak. Tervünk a jövőre nézve az, hoy ezt a hayományt folytassuk, a színvonalat pedi tovább emeljük. Amennyiben pusztán számokban ondolkodunk, úy meállapíthatjuk, hoy a 61 előadás szinte maradéktalanul felölelte intézetünk profilját; a teljessé iénye nélkül a belyóyászat, kardiolóia, sebészet, reumatolóia, szemészet, bőryóyászat, asztroente- Prof. Dr. Drávucz Sándor stratéiai és tudományos fejlesztési főiazató-helyettes

6 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t MINDEN ÚT AZ ÁEK-BE VEZET A HM ÁEK alakulásakor az eyik lefontosabb célkitűzés az volt, hoy a néy elődintézmény ellátásának minőséét az elérhető lemaasabb szinten interálják. Ennek eredményeként az interáció nem az amúy természetes kieyenlítődést eredményezte, hanem hozzáadott értéket teremtett. Ez a ondolat természetesen sokkal póriasabb formában jutott eszembe akkor, amikor az eyik este a HM ÁEK II. telephelyéről alias MÁV kórház jöttem ki, és meláttam a Peter Cherny Alapítvány koraszülött mentőjét. Valami furcsa történt, amit nem tudtam rötön mema-yarázni. Csak pár lépéssel később esett le a tantusz : a meszokotthoz képest rossz irányba mentek a mentősök, mert nem koraszülöttet vittek a kórházból, hanem koraszü-löttet hoztak az ÁEK PIC-ére. Ekkor éreztem kézzelfoható értelmét az első két mondatban kissé maasztosan leírtaknak. Több mint harminc éven keresztül ey olyan kórházban doloztam, ahol az orszá eyik lenayobb foralmú szülészete működött. Koraszülött ellátást viszont nem tudtunk nyújtani, nem volt hozzá me a mefelelő minősé és tudás. Most már mevan! SIKERÜLT! út a tanúsítás meszerzéséi Már az Állami Eészséüyi Központ létrejöttének pillanatában az Intézmény vezetése célul tűzte ki, hoy bevezeti és működteti azt az interált minőséüyi rendszert, amelyet már nem célként, hanem eszközként tud használni. A kezdeti nehézséek ellenére, mely a minőséirányítási felelősök kiválasztását, oktatását is maába folalta, lassan kezdett összeállni az a kis csapat, mely képes volt a saját munkájának elvézése mellett ezt a többlet és eyben nehéz feladatot is ellátni. Útban hazafelé azután azon tűnődtem, hoy ez nem csak az újszülött osztályunkról mondható el, hanem yakorlatila minden nayobb szakmáról: olyan kórházunk van, ahonnan beteet felkészültsé hiányában továbbkezelésre nem vihetnek ki, csak behozhatnak! Dr. Bazsó Péter orvosiazat Az IMICS (Intézményi Minőséüyi Csoport) taok hetenkénti folalkozásai a külső szakértővel eyütt számos olyan problémát vetettek fel, amit me kellett oldanunk. A minősé iránti elkötelezettsé néha nayobb lendületet vett, főle a sikerélmények elérése után, de természetesen akadtak hullámvölyek is, melyekből a kilábalás csakis csapatmunkával történhetett

7 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t me az intézmény vezetésének támoatásával. Feladatainkat as ütemterv szerint havi bontásban véeztük, íy a teljes minőséirányítási rendszer szeptember 1-jére állt össze. A tanúsítás elkezdéséhez az akkreditációs szabvány 3 hónapos próba működést ír elő, és ennek füvényében kerülhet sor csak a tanúsításra. A tanúsítás két szakaszból állt. Az első az úynevezett előaudit, ami november 25-én, mí a második, mely maa a tanúsító audit, december i tartott. A tanúsító auditon az intézmény valamennyi telephelye és osztálya részt vett. Ez a 3 nap ien feszes ütemű aktív munkával és persze aódással, feszültséel telt el. Számos kérdés folalkoztatta a munkatársakat: Mit fonak kérdezni?, Mit fonak nézni?, Hová kell pecsételni?, stb.. Ezek azok a kérdések, amelyekre nem könnyű válaszolni. Azonban a lelkiismeretes előkésztői munka, az oktatások, a belső auditok, a betedokumentációs bizottsá munkája során a folyamatos felkészülés mellett úy ondoltuk, hoy a tőlünk telhető valamennyi seítséet meadtunk az osztályoknak, és elérkezett az idő, hoy ezt ey füetlen auditori csapatnak is bebizonyíthassuk. Számos osztály élt ezzel a lehetősséel, mí mások nem. Aódással kezdtük me az auditot, hoy valamennyi osztály képes lesz-e a maximumot bemutatni abban a két órában, mí az auditorok vizsálni foják a tevékenyséeiket. Izatottan és reménykedve vártuk a záróértekezletet, ahol is metudtuk az eredményt. SIKERÜLT!!! Ez a lezárult audit most három évi érvényes tanúsítványt ad nekünk! Természeten ez nem azt jelenti, hoy 3 évi nem történik semmi. A külső tanúsítást vézők évente foják melátoatni intézményünket, hoy a felülvizsálataikat elvéezhessék. Íy ez a munka most csak elkezdődött, de nem befejeződött! Bízom abban, hoy az ÁEK a közeljövőben eléri azt, hoy a Mayar Nemzeti Minőséi Díjra pályázhasson! Ezúton szeretném meköszönni a maam és a kórház vezetése nevében minden munkatársunknak, IMICS taoknak, minőséirányítási felelősöknek, belső auditoroknak, vezető ápolóknak, jószándékú dolozóinknak az odaadó, lelkes munkát, amellyel iazolták, hoy az ÁEK a minősé letéteményese! Kulcsár Ildikó minőséirányítási osztályvezető

8 Hírlevél Az ÁEK idôszakos belsô kiadványa Felelôs kiadó: Dr szilvásy István fôiazató Felelôs szerkesztô: Pácserné Bozi Judit kommunikációs osztályvezetô fôiazató Nyomdai munkák: Adyv Grafika Kft.

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa.. Suárszivattyú suárszivattyúk működési elve ey nay eneriájú rimer folyadéksuár és ey kis eneriájú szekunder folyadéksuár imulzusseréje az ún. keverőtérben. rimer és szekunderköze lehet azonos vay eltérő

Részletesebben

pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP 3. 1. 4.-08/ 2-2008-0109 Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja:

pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP 3. 1. 4.-08/ 2-2008-0109 Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja: Önálló innováció TÁMOP 3. 1. 4.-08/ 2-2008-0109 Napfény 002 h pünkösdi témahét Mevalósítás helye: Napfény Óvoda Ercsi, Bercsényi u. 18. Napraforó csoport. Mevalósító: Baczakó judit Témahét célja: Népszokások

Részletesebben

SMART Ink szabadkézi beépülő modul

SMART Ink szabadkézi beépülő modul SMART Ink szabadkézi beépülő modul Mac OS X operációs rendszer szoftver Felhasználói útmutató Hihetetlenül eyszerű Termékreisztráció Ha reisztráltatja a SMART terméket, akkor értesítjük az új funkciókról

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés FŐMTERV ENVECON Konzorcium Tsz: 12.12.125 Intermodális közösséi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005) Melléklet Környezeti helyzetértékelés Mebízó: Győr Meyei Joú Város

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

Szakma megnevezése. 3980 Sátoraljaújhely Mártírok u. 9. Igen Nem 18 Pszichiátria pszichiátria 1800 2010.02.05 40

Szakma megnevezése. 3980 Sátoraljaújhely Mártírok u. 9. Igen Nem 18 Pszichiátria pszichiátria 1800 2010.02.05 40 Orszáos Tiszifőorvosi Hivatal Eészséüyi Szoláltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 030. Általános rész Jelenlei helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva - AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva A hőszivattyúk a kifordított hűtőép elvén a környezetből a hőeneriát hasznosítják épületek fűtésére a felhasználó által kifizetett eneriaárra vonatkoztatva

Részletesebben

KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1

KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1 KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1 KYANI TERMÉKEK-ALASZKA CSODÁJA! AZ EGÉSZSÉG HÁROMSZÖGE Manapsá a kényelem áll az első helyen, az eészsé a második helyre szorul. Letöbb ember számára csak idő kérdése ey váratlan

Részletesebben

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig Program 2015. április 9., Csütörtök,,AZ ÚJ VÉRALVADÁSGÁTLÓK HELYE A KLINIKAI GYAKORLATBAN A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Stroke Társaság közös szimpóziuma 2015 A STROKE MEGELÕZÉSÉNEK ÉVE

Részletesebben

Termék: Gyártó: Rövid leírás: Bővebb leírás:

Termék: Gyártó: Rövid leírás: Bővebb leírás: /32 2/32 Termék: Standard ALU-BOX - A típus Gyártó: METALCONSTRUCT Rövid leírás: Professzionális meoldás értékes táryak, érzékeny műszerek, törékeny anyaok tárolására, szállítására. Lemezvastasá: mm Bordázottsá:

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Telefon: 62/571-510, 62/571-511 e-mail: titkarsa@deszkikorhaz.hu www.deszkikorhaz.hu 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS. 2014. december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS. 2014. december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 204. december 3- i éves konszolidált beszámolóhoz Állapot: 205. március 7. Jelentés célja: A jelentés célja, hoy az éves

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

A jelen szakmai irányelv kiadására az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratában foglaltak alapján került sor, figyelembe véve

A jelen szakmai irányelv kiadására az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratában foglaltak alapján került sor, figyelembe véve Az Orszáos Gyóyszerészeti Intézet irányelve OGYI-P-25-2010 Emberyóyászati maisztrális yóyszerkészítmények minőséellenőrzésére és minősítésére Érvényes: 2010. február 25 -től Az irányelv az OGYI - P - 25-1988

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Minőségi láncok. A Rexnord szakértői a legjobb minőséget biztosítják. Görgősláncok Emelőláncok Rotaryláncok

Minőségi láncok. A Rexnord szakértői a legjobb minőséget biztosítják. Görgősláncok Emelőláncok Rotaryláncok Minőséi láncok Rexnord szakértői a lejobb minőséet biztosítják Görősláncok Emelőláncok Rotaryláncok Rexnord minőséi láncai a vilá minden részén metalálhatóak Rexnord 1892 óta számtalan kivitelben yárt

Részletesebben

Valamennyi vadásztársunknak kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászsikerekben gazdag boldog új évet! A TARTALOMBÓL 2010.

Valamennyi vadásztársunknak kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászsikerekben gazdag boldog új évet! A TARTALOMBÓL 2010. 2010. DECEMBER Tolna Meyei Vadász-Szövetsé és az Orszáos Mayar Vadászkamara Tolna Meyei Területi Szervezetének lapja V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Új székhelyen 2. oldal Vadászhölyek 3. oldal Diana

Részletesebben

SMART Ink szabadkézi beépülő modul

SMART Ink szabadkézi beépülő modul SMART Ink szabadkézi beépülő modul Windows operációs rendszerek Felhasználói útmutató Hihetetlenül eyszerű Termékreisztráció Ha reisztráltatja a SMART terméket, akkor értesítjük az új funkciókról és szoftverfrissítésekről.

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ I. A szekció adatai Beszámolás időszaka Neve 2013. év Ápolási Szekció Szekció tisztség megnevezése Elnök Postacíme Email címe Kontaktszemély neve,

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Francia kapcsolatok - dr. Forrai Gábort, a GREF alelnökét kérdeztük

Francia kapcsolatok - dr. Forrai Gábort, a GREF alelnökét kérdeztük Hogyan is állnak mostanság "francia kapcsolataink" - kérdeztük Forrai Gábort, a Magyar Radiológusok Társasága francia munkacsoportjának vezetőjét, aki egyik résztvevője volt az október 16-20. között megrendezett

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétsá, Rákóczi út 20 Telefon: 35/550-100 wwwretsahu Email: hivatal@retsahu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jeyző általános helyettese

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

Motorteljesítmény mérés diagnosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával

Motorteljesítmény mérés diagnosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával Motorteljesítmény mérés dianosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támoatásával Dr. Lakatos István h.d., eyetemi docens* * Széchenyi István Eyetem, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék (e-mail:

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u.. VSL Kft. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére. Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XX. Nemzeti Konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetésre

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavasza Segédlet a tudományos diákköri munka készítéséhez Megyeriné dr. Runyó Anna megyerine@avkf.hu OTDK - Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

2101G & 21HDG Sorozat SZAKEMBEREK IHLETTÉK. Elektronikai fogók Erősített fogók Hajlított fogók Fogók műanyag vágásához Szigetelt fogók

2101G & 21HDG Sorozat SZAKEMBEREK IHLETTÉK. Elektronikai fogók Erősített fogók Hajlított fogók Fogók műanyag vágásához Szigetelt fogók 2101G & 21HG Sorozat SZKMRK IHLTTÉK lektronikai foók rősített foók Hajlított foók Foók műanya váásához Szietelt foók Mi yártjuk ahco 1856 óta yárt különböző foókat, s ezt rajtunk kívül ey nay szerszámyártó

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

KOCKÁZATELEMZÉS. A kockázat értékelési folyamatoknál meg kell határozni a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való megfelelést biztosítják.

KOCKÁZATELEMZÉS. A kockázat értékelési folyamatoknál meg kell határozni a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való megfelelést biztosítják. 5.sz. füelék KOCKÁZATELEMZÉS A kockázat értékelési folyamatoknál me kell határozni a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való mefelelést biztosítják. Me kell határozni, hoy: mely kockázatok jelentősek,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ORSZÁGELEMZÉSEK Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Földrajzi Tanszéke alapításának 50. évfordulója alkalmából Budapest, 2002. 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az önkormányzati intézmények közétkeztetésének ellátására közbeszerzési eljárás előkészítéséről

ELŐTERJESZTÉS. Az önkormányzati intézmények közétkeztetésének ellátására közbeszerzési eljárás előkészítéséről Város Polármestere 2051 Biatorbáy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polarmester@biatorbay.hu www.biatorbay.hu ELŐTERJESZTÉS Az önkormányzati intézmények

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN

NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN CAMPUS MUNDI PROGRAM TPF SZEREPE A NEMZETKÖZIESEDÉS TÁMOGATÁSÁBAN I. II. Kapcsolódó módszertani fejlesztések III. PLA jellegű szakmai

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

A karpántokról, a karpántos szerkezetekről V. rész

A karpántokról, a karpántos szerkezetekről V. rész A karpántokról, a karpántos szerkezetekről V. rész Karpántos sorozatunk ezen úja részéen az I. részen táryalt. feladatot fejlesztjük tová. Elő azonan ey szóhasználatot tisztázunk. Mí koráan fejkötőkkel

Részletesebben

Minőség, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK

Minőség, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK Minősé, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK Köszönti Önt a Bahco Fémfűrészelés Katalóus Öröel mutatjuk be a Bahco leújabb fejlesztésű ipari szalafűrészlapjait. A folyamatos fejlődésünk

Részletesebben

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes /" Boda Mihály MIR vezeto JA,

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes / Boda Mihály MIR vezeto JA, SZLNKI FISKLA VEZETSÉGI ÁnnZSGÁLÁSJEGYZKÖNYVE ~ Készült..,~&..C.:L\U:)

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

KOCKÁZATSZEMLÉLETŰ AUDIT: MIÉRT ÉRDEKLI A TANÚSÍTÓT (IS) A BETEGKOCKÁZAT?

KOCKÁZATSZEMLÉLETŰ AUDIT: MIÉRT ÉRDEKLI A TANÚSÍTÓT (IS) A BETEGKOCKÁZAT? KOCKÁZATSZEMLÉLETŰ AUDIT: MIÉRT ÉRDEKLI A TANÚSÍTÓT (IS) A BETEGKOCKÁZAT? Becskeházi-Tar Judit, SGS Egészségügyi team Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok, 2014. MÁJUS 21-23. Piac vezető és újító Ellenőrzés,

Részletesebben

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt Fizika X, pótzh (00/ őszi félév) Teszt A sebessé abszolút értékének időszerinti interálja meadja az elmozdulást. H Az átlayorsulás a sebesséváltozás és az eltelt idő hányadosa. I 3 A harmonikus rező mozást

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

0. mérés A MÉRNÖK MÉR 0. mérés A MÉRNÖK MÉR 1. Bevezetés A mérnöki ismeretszerzés eyik klasszikus formája a mérés, és a mérési eredményekből levonható következtetések feldolozása (a mérnök és a mérés szó közötti kapcsolat nyilvánvaló).

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők fejlődésének nyomonkövetése Dr Szabó Éva Dr Nagy Beáta Bakó Adél EJK Non profit Kft DE Népegészségügyi Tanszék Gyermekrehabilitáció Kell-e kezelni

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései)

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) 1 Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) Hajdúszoboszló 2010. jan. 22-23. Tisztelt kollégák, 2010. januárjában immár 2. alkalommal rendezzük meg a Szívelégtelenség Napokat.

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

ON-LINE támogató képzés bevezetése a Dunaújvárosi Főiskolán

ON-LINE támogató képzés bevezetése a Dunaújvárosi Főiskolán ON-LINE támogató képzés bevezetése a Dunaújvárosi Főiskolán Dr. Keszi Szeremlei Andrea, Ph.D., tanszékvezető főiskolai tanár Dunaújvárosi Főiskola - Dr. Habil. Nádasdi Ferenc, Ph.D. főiskolai tanár, egyetemi

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Talpon maradunk 2017. szeptember 20-22. Balatonfüred, Füred Hotel Tisztelt Tagtársaink!

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

A rehabilitációs team munka: a kommunikáció jellemzői és mintázatai a team megbeszélésen

A rehabilitációs team munka: a kommunikáció jellemzői és mintázatai a team megbeszélésen Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése, Nyíregyháza, 2011. augusztus 25-27. A rehabilitációs team munka: a kommunikáció jellemzői és mintázatai a team megbeszélésen

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről 4/998. (XI..) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiolóiai szennyeződések meenedhető mértékéről Az élelmiszerekről szóló 99. évi XC. törvény 7. -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 5. Melléklet: 2. Változat : 2. ME-821 BELSŐ AUDITOK

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 5. Melléklet: 2. Változat : 2. ME-821 BELSŐ AUDITOK Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 5 Melléklet: 2 Változat : 2. ME821 BELSŐ AUDITOK Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 8 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban

Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban képzés Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA 2011. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Köszöntöm az olvasót!

Köszöntöm az olvasót! Köszöntöm az olvasót! X. Hungalimentaria konferencia 2015. április 22-23. Laboratóriumok a kockázatkezelés szolgálatában Az első konferencia Hungalimentaria 1997. Bp. Szent Gellért Szálló 1/6 Hungalimentaria

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA SZENTGOTTHÁRD MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL 2015. DECEMBER

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA SZENTGOTTHÁRD MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL 2015. DECEMBER PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA SZENTGOTTHÁRD MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL 2015. DECEMBER KEDVES KOLLÉGÁK! Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a 2015. év módszertani feladatainak lezárásaként

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Vízűtéses rendszerű tokozott vízűtő berendezések EWWP045KAW1M EWWP055KAW1M EWWP065KAW1M ECB1MUW ECB2MUW ECB3MUW EWWP045KAW1M EWWP055KAW1M EWWP065KAW1M ECB1MUW ECB2MUW ECB3MUW Vízűtéses rendszerű tokozott

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. Előírások Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére.

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben