TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG. fejlesztése! De említhetnénk a szívműtétek során használt berendezéseket, a lézerse-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG. fejlesztése! De említhetnénk a szívműtétek során használt berendezéseket, a lézerse-"

Átírás

1 Á l l a m i E é s z s é ü y i K 2008 december E y ü t t a z ö z p o n HÍRLEVÉL e é s z s é é r t Boldo Karácsonyi ünnepeket és sikerekben azda békés Új Esztendôt! TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG A cím akár mottója is lehetne a esztendő utolsó két hónapjának. Vitathatatlan, hoy az eészséüy szinte valamennyi szakterület tudományos eredményében érdekelt, leyen az műszaki, természet- vay társadalomtudományi kutatás. Minden új eredmény szolálhatja a beteek ellátását: a yóyítás, az ápolás és a rehabilitáció nyitott és vételen lehetősée az alkalmazásoknak. A műszaki fejlesztések yakorlati mevalósítása nemcsak a beteellátás infrastrukturális korszerűsítését, az ellátó személyzet munkáját könnyíti me. Gondoljunk csak arra, milyen mérnöki számításokat, milyen maas szintű fizikai ismereteket iényel t II. évfolyam 5. szám például az ortopéd-sebészet által használt különféle inplantátumok mealkotása, fejlesztése! De említhetnénk a szívműtétek során használt berendezéseket, a lézerse- iényelnek a különböző seédeszközök, amelyek főként a rehabilitáció területén seítik munkatársaink tevékenyséét és szolálják a beteek létezését, kényelmét. Számos yóyszerkutatásban és vizsálatban veszünk részt. E tevékenyséünk az intézményben folyó tudományos munka eyik mehatározó területe. bészet eszközeit, a dianosztika és mé számos szakterület műszaki tudományos eredményekre alapozott eljárásait. Műszaki fejlesztést Az ÁEK elődintézeteiben is maas szintű tudományos tevékenysé folyt. Fiatal intézményünk eyrészt tiszteli, őrzi a korábbi hayományokat, uyanakkor újak meteremtésével, művelésével is törekszik azok túlszárnyalására. Az év folyamán számos szakmaspecifikus tudományos ülés volt az ÁEK-ben, méis

2 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t novembert tartjuk a tudomány hónapjának. A Mayar Tudományos Akadémia tíz éve novemberben hirdeti me a Tudomány Napját, amely ez évben A tudomány az élhető Földért mottót kapta. Ennek jeyében rendeztük me a szakdolozói, majd az orvosi szakterületeken az ÁEK második tudományos napját. A mind maasabb szintű beteellátást szolálja a minőséirányítási rendszer kialakítása és működtetése. Intézményünk vezetése rötön a mealakulást követően zászlajára tűzte a rendszer kiépítését. Az eltelt másfél évben kitartó munkával sikerült meteremteni az eysées minőséirányítási szisztéma alapjait. Az elméleti ismeretek elsajátítását követően lépésrőllépésre születtek me azok az alapdokumentumok, folyamat-szabályozások, intézkedések, eljárásrendek, bizonylatok, amelyek a Mayar Eészséüyi Ellátási Standardok útmutatásával és helyi adaptációjával lehetőséet biztosítanak a yakorlati mevalósítás számára. November és december a memérettetés időszaka volt. Miután belső auditoraink sziorúan átvizsálták a kialakított rendszert, sor került a külső szakértői minősítők vizsálatára. Az előauditon sikeresen vette az ÁEK az akadályokat, majd az év utolsó hónapjában metörtént a tanúsító adudit. Értékeléséről a Hírlevél következő számában részletesen beszámolunk, most csak az eredményt tesszük közzé: a tanúsítás SIKERES! A kórház valamennyi dolozójának köszönetemet fejezem ki azért az erőfeszítésért, amelyet a napi munka mellett tanúsított annak érdekében, hoy a beteellátás minőséét ily módon is a lehető lemaasabb szintre emelje! Dr. Szilvásy István főiazató SZINTE MÁR TUDOMÁNY Anol nyelvű Nemzetközi Komplex Emlődianosztikai tanfolyamot tartott kórházunkban az ÁEK Radiolóiai Osztálya és az Európai Emlődianosztikai Társasá november elején. 11 külföldi és 61 mayar résztvevő hallatta az előadásokat a korai emlőrák dianosztikájának újdonsáairól, a maas rizikójú elváltozásokról és a hih-risk betecsoport MR szűrésének friss eredményeiről. Az előadók a szakma külföldi és hazai kiválósáai voltak. A konferencia látványos és nay érdeklődést kiváltó részeként három teamben, 6 különböző yakorlati kérdéskör köré csoportosított bemutató-oktatás zajlott. Különösen óriási sikere volt a tanfolyam helyszínére telepített emlődianosztikai berendezések seítséével az ultrahan vezérelte emlőintervenciós worshopoknak, ahol a résztvevők valódi emlőt szimuláló fantomon saját mauk yakorolhatták a korszerű emlőbiopsziás módszereket.

3 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t AZ IDŐSKOR BETEGSÉGEI A HM ÁEK Verőcei Beteotthon szervezésében november 7-én, Kismaroson került merendezésre a Gerontolóiai és Geriátriai Szimpozium. A tudományos iényű konferencia Az öreedés helyzete Mayarorszáon címet kapta, a fővédnök Dr. Svéd László orvos altábornay, rehabilitációs főiazató helyettes volt. A szimpozium résztvevői nay érdeklődéssel hallatták az időskorra lejellemzőbb beteséekről és kezelésük lehetsées metódusairól szóló tudományos értekezéseket. Az előadók a téma ismert szaktekintélyei voltak: Dr. Székely Miklós M. D. Ph. D., Sc. eyetemi tanár, Prof. Dr. Kerényi Tibor eyetemi tanár, Prof. Dr. Székács Béla eyetemi tanár, Prof. Dr. Semsei Imre a DOTE Eészséüyi Kara Preventív Gerontolóiai és Geriátriai Társasá elnöke, Dr. Simon Kiss Gábor eyetemi docens, Dr. Veszely Judit a HM ÁEK III. telephely Rehabilitációs Osztály osztályvezetője, Dr. Komócsin Márta orvos alezredes a Verőcei Beteotthon intézetvezető yóyító helyettese, valamint a rendezvény szervezője: Dr. Németh Károly orvos ezredes a beteotthon vezetője. A prezentációk felölelték az időskorúak problémáinak széles körét, íy a társadalmi környezet, az ellátás nehézséei, az ápolásondozás feltételei, a finanszírozás problémái, a testi és lelki beteséek kezelési, yóyítási kérdései kerültek ismertetésre, mebeszélésre. HATVAN ÉVES A MAGYAR SZÍVSEBÉSZET A HM ÁEK Szív-, Ér- és Mellkassebészeti Osztálya november 10-én ünnepi tudományos ülést rendezett a mayar szívsebészet kezdetének 60. évfordulója és Littmann Imre 95. éves születésnapja tiszteletére. Az első szívműtétet páncélszív miatt 1948-ban Eisert Árpád véezte Nyíreyházán. Littmann Imre volt a mayar szívsebészet mealapítója és kiterjesztője, aki január 15-én véezte az első szívműtétet veleszületett szívhiba miatt. Nevéhez fűződik többek között a koronária sebészet mayarorszái elindítása. Számos tanítványa vált vezető professzorrá, főorvossá nemcsak hazánkban, hanem a vilá különböző pontjain is. Az ÁEK Szív-, Ér- és Mellkassebészeti Osztály osztályvezető főorvosa emlékelőadásában a tanítvány szemével méltatta Littman Imre munkássáát. Robicsek Ferenc professzor, aki Littmann Imre első szívsebész munkatársa volt a Városmajori klinikán, naysikerű előadásában hasonlította össze a múlt és a jelen szívsebészetét. Vaszly Miklós főorvos beszámolt az ÁEK-ben újonnan alakult szívsebészeti osztály eddii tevékenysééről. A konferencia kiemelt proramjaként került sor a központi műtőblokk szívműtőjének névadó ünnepséére. A X. műtő a tudományos ülés napjától a nay előd emlékére Littmann Imre műtő lett. A névtáblát Dr. Littman Judit és Tomcsányi professzor leplezték le. BJ

4 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t EGY JÓL SIKERÜLT TUDOMÁNYOS NAP Mint minden szakmában, az eészséüyben is rendkívül fontos feladat a fórumok meteremtése a fejlődés, az új tapasztalatok átadására és a kihívásoknak való mefelelés ösztönzésére. A HM ÁEK fennállása óta változatlanul feladatának tartja ennek létrehozását. E célból kerültek merendezésre november, december hónapban szerveződött tudományos rendezvények. Kiemelkedő jelentőséel bírt a Szakdolozók II. Tudományos napja. A munkatársak, szervezők és előadók ismét mindent metettek, hoy új meviláításban osszák me tudásukat a résztvevőkkel. Az előzetes felhívás után a Tudományos Napot előkészítő szervező bizottsához 34 pályamunka érkezett be szakdolozóinktól. A bizottsá sziorú szakmai, kutatás módszertani és formai szempontok alapján választotta ki a prezentációra lealkalmasabb 25 előadást. A szakmai tartalmuk alapján néy szekcióba csoportosítottuk azokat, amelyek kiválóan tükrözték a HM ÁEK-ben folyó korszerű, maas szintű szakdolozói munkát és ápolás szakmai tudományos tevékenyséet. Izatottan és kibontakozva követtük a rendkívülien összeállított proramok sorozatát. A siker záloaként jeyezhető, hoy a szakdolozók fontossáa került ismét a középpontba és memutatta értékeit a közös munkavézésben. Az előadóknak a minden napi munkavézéssel kapcsolatos észrevételei, az aktuális kérdésekkel folalkozó előadásai jól jelenítették me a szakmánkat és tették élővé, hitelessé a proramot. A néy szekcióban elhanzott előadások az Állami Eészséüyi Központ szinte minden területéről dianosztika, rehabilitáció, ápolás, műtő és sürősséi ellátás adtak új ismereteket a résztvevőknek. Minden eészséüyben dolozó a saját szakterületén folyamatosan képzi maát, a kor követelményeinek mefelelően, de ez a fórum a tudományos nap ad rá lehetőséet, hoy a társ szakterületeken bevezetett új eljárásokról is szerezzünk tudomást. Reméljük, hoy ez a hayomány továbbra is sikeresen folytatódik. A rendkívül nay anya felölelése és a szoros proram miatt sajnos nem jutott idő a konzultációkra, szakmai vitákra, közös mebeszélésekre, de ez a jövőre nézve feladatként mefoalmazódott a szervezőkben. A tudományos napra mejelent felhívás után a közösséi érdekké válás volt a siker nay titka. A szekciók levezetésében részt vevő vezető kolléák következtetései, kritikái építő jelleűek és iránymutatóak voltak. A rendezvényt az ESZBT a maximálisan adható 8 pontra értékelte. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden előadónak a jól felkészült munkájáért és a szervezők precizitásáért, a dolozók nayszámú mejelenéséért. A szakmai sikerre és a nay érdeklődésre való tekintettel Tudományos Napunkat január 21-én meismételjük, melyre minden érdeklődő munkatárs részvételére számítunk. Véül az eész HM ÁEK nevében mondhatjuk, hoy nay lelkesedéssel várjuk az újabb és újabb lehetőséeket, szakmai proramokat, konzultációkat a tudás meosztása és fejlődésünk érdekében. Bízunk benne, hoy a 2009-ben merendezendő III. Szakdolozói Tudományos Nap, tartalmát és az érdeklődést tekintve lealább ilyen sikereket ér el. Munkatársainknak a további tudományos munkához sok sikert kívánunk. Szervező Bizottsá

5 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t A TUDOMÁNY NAPJA A Mayar Tudományos Akadémia 1997-ben indította útjára a tudomány népszerűsítésére vonatkozó proramját, amelynek a Tudomány Napja címet adta. A mára már hayománynak tekinthető, tizedik évfordulóját ünneplő rendezvény ey teljes hónapot dedikál a tudománynak, melynek mottója 2008-ban A tudomány az élhető Földért. Az Állami Eészséüyi Központ (ÁEK) vezetése a szakma, valamint a tudomány iránti elkötelezettsének és szeretetnek kifejezéseképpen csatlakozott immáron másodszor az Akadémia felhívásához és mehirdette saját Mayar Tudomány Napi rendezvényét. Az eseményre november 27én került sor a HM ÁEK Róbert Károly utcai telephelyén. A rendezvényt, melynek fővédnökei Dr. Szekeres Imre honvédelmi és Dr. Székely Tamás eészséüyi miniszterek voltak, Dr. Szilvásy István főiazató úr nyitotta me. Beszédében hansúlyozta azt, hoy professzoraink, szaktekintélyeink és elhivatott szakmai műhelyeink a viláon eyedülálló alkotásra is képesek, az eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon és neves szakmai oránumokban publikálják. rolóia, fül-orr-éészet területeit. Ami ennél is fontosabb, az a tartalom. Kiemelkedő, európai szintű teljesítményekről szóltak az olyan előadások, mint például a Kapszula endoscopia, Az arthiritis psoriatica korszerű kezelése, Az autoló őssejt transzplantáció lehetőséei a szívelételensé yóyításában. A HM ÁEK második Tudomány Napi rendezvényét, melynek sikerét a mintey 200 fő reisztrált résztvevő is jelzi, 4 szekció keretében tartottuk me, melyen összesen 61 előadás hanzott el és 9 db poszter került bemutatásra. Többek véleménye szerint a rendezvény nem csak eyszerűen sikerült, hanem meütötte a leszínvonalasabb nemzetközi szakmai rendezvények színvonalát, azt a színvonalat, ami mefelel az Állami Eészséüyi Központtal szemben támasztott elvárásoknak. Tervünk a jövőre nézve az, hoy ezt a hayományt folytassuk, a színvonalat pedi tovább emeljük. Amennyiben pusztán számokban ondolkodunk, úy meállapíthatjuk, hoy a 61 előadás szinte maradéktalanul felölelte intézetünk profilját; a teljessé iénye nélkül a belyóyászat, kardiolóia, sebészet, reumatolóia, szemészet, bőryóyászat, asztroente- Prof. Dr. Drávucz Sándor stratéiai és tudományos fejlesztési főiazató-helyettes

6 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t MINDEN ÚT AZ ÁEK-BE VEZET A HM ÁEK alakulásakor az eyik lefontosabb célkitűzés az volt, hoy a néy elődintézmény ellátásának minőséét az elérhető lemaasabb szinten interálják. Ennek eredményeként az interáció nem az amúy természetes kieyenlítődést eredményezte, hanem hozzáadott értéket teremtett. Ez a ondolat természetesen sokkal póriasabb formában jutott eszembe akkor, amikor az eyik este a HM ÁEK II. telephelyéről alias MÁV kórház jöttem ki, és meláttam a Peter Cherny Alapítvány koraszülött mentőjét. Valami furcsa történt, amit nem tudtam rötön mema-yarázni. Csak pár lépéssel később esett le a tantusz : a meszokotthoz képest rossz irányba mentek a mentősök, mert nem koraszülöttet vittek a kórházból, hanem koraszü-löttet hoztak az ÁEK PIC-ére. Ekkor éreztem kézzelfoható értelmét az első két mondatban kissé maasztosan leírtaknak. Több mint harminc éven keresztül ey olyan kórházban doloztam, ahol az orszá eyik lenayobb foralmú szülészete működött. Koraszülött ellátást viszont nem tudtunk nyújtani, nem volt hozzá me a mefelelő minősé és tudás. Most már mevan! SIKERÜLT! út a tanúsítás meszerzéséi Már az Állami Eészséüyi Központ létrejöttének pillanatában az Intézmény vezetése célul tűzte ki, hoy bevezeti és működteti azt az interált minőséüyi rendszert, amelyet már nem célként, hanem eszközként tud használni. A kezdeti nehézséek ellenére, mely a minőséirányítási felelősök kiválasztását, oktatását is maába folalta, lassan kezdett összeállni az a kis csapat, mely képes volt a saját munkájának elvézése mellett ezt a többlet és eyben nehéz feladatot is ellátni. Útban hazafelé azután azon tűnődtem, hoy ez nem csak az újszülött osztályunkról mondható el, hanem yakorlatila minden nayobb szakmáról: olyan kórházunk van, ahonnan beteet felkészültsé hiányában továbbkezelésre nem vihetnek ki, csak behozhatnak! Dr. Bazsó Péter orvosiazat Az IMICS (Intézményi Minőséüyi Csoport) taok hetenkénti folalkozásai a külső szakértővel eyütt számos olyan problémát vetettek fel, amit me kellett oldanunk. A minősé iránti elkötelezettsé néha nayobb lendületet vett, főle a sikerélmények elérése után, de természetesen akadtak hullámvölyek is, melyekből a kilábalás csakis csapatmunkával történhetett

7 Á l l a m i E é s z s é ü y i K ö z p o n t me az intézmény vezetésének támoatásával. Feladatainkat as ütemterv szerint havi bontásban véeztük, íy a teljes minőséirányítási rendszer szeptember 1-jére állt össze. A tanúsítás elkezdéséhez az akkreditációs szabvány 3 hónapos próba működést ír elő, és ennek füvényében kerülhet sor csak a tanúsításra. A tanúsítás két szakaszból állt. Az első az úynevezett előaudit, ami november 25-én, mí a második, mely maa a tanúsító audit, december i tartott. A tanúsító auditon az intézmény valamennyi telephelye és osztálya részt vett. Ez a 3 nap ien feszes ütemű aktív munkával és persze aódással, feszültséel telt el. Számos kérdés folalkoztatta a munkatársakat: Mit fonak kérdezni?, Mit fonak nézni?, Hová kell pecsételni?, stb.. Ezek azok a kérdések, amelyekre nem könnyű válaszolni. Azonban a lelkiismeretes előkésztői munka, az oktatások, a belső auditok, a betedokumentációs bizottsá munkája során a folyamatos felkészülés mellett úy ondoltuk, hoy a tőlünk telhető valamennyi seítséet meadtunk az osztályoknak, és elérkezett az idő, hoy ezt ey füetlen auditori csapatnak is bebizonyíthassuk. Számos osztály élt ezzel a lehetősséel, mí mások nem. Aódással kezdtük me az auditot, hoy valamennyi osztály képes lesz-e a maximumot bemutatni abban a két órában, mí az auditorok vizsálni foják a tevékenyséeiket. Izatottan és reménykedve vártuk a záróértekezletet, ahol is metudtuk az eredményt. SIKERÜLT!!! Ez a lezárult audit most három évi érvényes tanúsítványt ad nekünk! Természeten ez nem azt jelenti, hoy 3 évi nem történik semmi. A külső tanúsítást vézők évente foják melátoatni intézményünket, hoy a felülvizsálataikat elvéezhessék. Íy ez a munka most csak elkezdődött, de nem befejeződött! Bízom abban, hoy az ÁEK a közeljövőben eléri azt, hoy a Mayar Nemzeti Minőséi Díjra pályázhasson! Ezúton szeretném meköszönni a maam és a kórház vezetése nevében minden munkatársunknak, IMICS taoknak, minőséirányítási felelősöknek, belső auditoroknak, vezető ápolóknak, jószándékú dolozóinknak az odaadó, lelkes munkát, amellyel iazolták, hoy az ÁEK a minősé letéteményese! Kulcsár Ildikó minőséirányítási osztályvezető

8 Hírlevél Az ÁEK idôszakos belsô kiadványa Felelôs kiadó: Dr szilvásy István fôiazató Felelôs szerkesztô: Pácserné Bozi Judit kommunikációs osztályvezetô fôiazató Nyomdai munkák: Adyv Grafika Kft.

30. 14. Évzáró ünnepség a B. Braunnál. 20. Két új vércsoportot fedeztek fel. tartalom. Az egészségügy átszervezésének margójára

30. 14. Évzáró ünnepség a B. Braunnál. 20. Két új vércsoportot fedeztek fel. tartalom. Az egészségügy átszervezésének margójára Az eészséüy átszervezésének marójára tartalom A ma renáló parlament és kor - mány úy döntött, hoy az eész - séüy jelentôs hányadát visszaállamosítja. Mindezt úy, hoy a pénz kivo ná sa a szektorból folyamatosan

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Debrecen, 2014 Szerkesztette a Szerkesztőbizottság: Elnök: Százdi Antal Tagok: Dr. Balogh László Dr.

Részletesebben

pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP 3. 1. 4.-08/ 2-2008-0109 Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja:

pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP 3. 1. 4.-08/ 2-2008-0109 Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja: Önálló innováció TÁMOP 3. 1. 4.-08/ 2-2008-0109 Napfény 002 h pünkösdi témahét Mevalósítás helye: Napfény Óvoda Ercsi, Bercsényi u. 18. Napraforó csoport. Mevalósító: Baczakó judit Témahét célja: Népszokások

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola

Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2015. Június XV. évfolyam 1. szám n SZERVUSZ Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola 1 Budai László Mihály A lámpás versei Egy lélek útja Egy test, mit a magány koptatott

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

TISZTIORVOS 2008. december

TISZTIORVOS 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 2008. december 2 3 4 10 21 29 31 Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter beköszöntője Dr. Falus Ferenc: Számvetés 2008. legfontosabb eseményeinek krónikája: az ÁNTSZ országos, regionális

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. április 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Rendhagyó számot tart kezében, tekintettel, hogy rendhagyó események történtek áprilisban. Nem folytatjuk az ETI 50 éves fennállásának megünneplésére indított

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. Húsvéti gondolatok. Betekintés Telephelyeink életébe A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 1. szám 2013. április Lapunk T A R T A L O M Húsvéti gondolatok Miniszteri oklevél kitüntetésben részesült

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A sikeres országos kórházi gyógyszer-közbeszerzés révén jelentős megtakarítás érhető el, amely a kisebb kórházak esetében számottevőbb arányt képvisel. Aktuális

Részletesebben

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének 2007. évi fejlesztési terve szerint, mely 2007. március 5-én került elfogadásra, a Centrum,

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

Kedves Kollégák! 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám

Kedves Kollégák! 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám Kedves Kollégák! A z év zárása, a karácsonyi készülõdés, az újévvárás hangulatában készült ünnepi Hírmondóval köszöntjük Önöket. A

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben