Abronxi (New York) Montefiore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abronxi (New York) Montefiore"

Átírás

1 Kiemelt témánk Útmutató szülész-nôgyógyászok számára a köldökzsinórvér-gyûjtésrôl Andrei Rebarber, MD és Daniel Saltzman, MD Elôszó Francine H. Einstein, MD, Irwin R. Merkatz, MD Abronxi (New York) Montefiore Medical Center, illetve Albert Einstein College of Medicine a Nemzeti Köldökzsinórvér Program keretén belül gyûjti a köldökzsinórvérmintákat. A köldökzsinórvér-adományozás hozzájárul az életveszélyes betegségben szenvedô, kezelésre szoruló, de megfelelô csontvelôdonorral nem rendelkezô betegek számára elérhetô allogén ôssejtállomány bôvüléséhez. A köz számára adományozott köldökzsinórvér-mintákat jelenleg egy 23 ország 36 nonprofit vérbankjából álló nemzetközi hálózatban tárolják, amely immunológiailag nem elkötelezett haemopoeticus ôssejteket biztosít rosszindulatú daganatok, csontvelô-elégtelenség és öröklött anyagcsere-betegségek kezelésének részét képezô transzplantáció céljára. Ezenkívül a legtöbb közbank lehetôséget nyújt olyan betegek testvéreitôl az irányított mintagyûjtésre, akik a jövôben nagy eséllyel ôssejt-transzplantációra szorulnak (ilyenek például a leukaemiás gyermekek, ahol a betegség kiújulása esetén allogén transzplantáció szükséges), amennyiben a szülés olyan kórházban történik, amely gyûjtôhely is egyben. A dr. Rebarber és dr. Saltzman által is elemzett köldökzsinórvér-transzplantáció orvosi sikertörténet, mivel több mint egység köldökzsinórvért használtak már fel számos életveszélyes rosszindulatú és nem malignus vérképzô szervi, illetve immunológiai betegség kezelése során. Még fontosabb, hogy a köldökzsinórvér a haemopoeticus ôssejtek kiaknázatlan, elérhetô forrása, amelyhez nem kapcsolódnak olyan etikai és politikai viták, mint amelyek az embrionális ôssejtek felhasználását övezik. A köldökzsinórvér kevésbé immunogén, mint a csontvelô vagy a perifériáról nyert ôssejtek, ezért a donor kiváltotta immunreakció gyengébb, kevesebb a graftversus-host betegség, és nagyobb fokú HLA-különbözôség is megengedett. Köldökzsinórvérbôl a vérképzô szervek sikeresen újratelepíthetôk, ugyanakkor a kutatók továbbra is nagy erôfeszítéseket tesznek azért, hogy fokozzák az ôssejtek formálhatóságát, a különbözô sejtvonalakká történô differenciálódási képességüket, a nem haemopoeticus sejtté történô, transzdifferenciálódásnak nevezett folyamatot (pl. haemopoeticus sejtbôl idegsejtté alakulást), valamint a regenerációs képességet. Bár ez a jövôbeni lehetôség érdekes és izgalmas, csak elméleti, csakúgy, mint az indukált pluri- Dr. Andrei Rebarber a Mt. Sinai School of Medicine (New York, N. Y.) egyetemi docense, a Maternal Fetal Medicine Association elnöke, a Carnegie Hill Imaging for Women tagja. Dr. Daniel Saltzman a Mt. Sinai School of Medicine (New York, N. Y.) egyetemi docense, a Maternal Fetal Medicine Association alelnöke, a Carnegie Hill Imaging for Women tagja. Dr. Francine H. Einstein az Albert Einstein College of Medicine (Bronx, New York) Szülészeti és Nôgyógyászati, valamint Belgyógyászati Klinikáján egyetemi adjunktus. Dr. Irwin R. Merkatz a szülészet-nôgyógyászat Chella and Moise Safra professzora, az Albert Einstein College of Medicine (Bronx, New York) Szülészeti és Nôgyógyászati Klinikájának igazgatója, valamint a terhespatológiai részleg társigazgatója szeptember Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle 91

2 potens ôssejtek lehetôsége (differenciált sejtek, például lymphocyták pluripotens ôssejtekké alakítása). A tudósoknak, az egészségügyi ellátásban részt vevôknek, valamint az egész társadalomnak el kell ismernie a köldökzsinórvér gyûjtésével, valamint terápiás alkalmazásaival kapcsolatos eredményeket. Egyidejûleg mindenkinek el kell fogadnia és támogatnia kell a jövôben elvégzendô munkát, a roppant nagy, közvetlenül alkalmazható kutatási lehetôséget. A leendô szülôknek három lehetôségük van gyermekük megszületése után: 1) a köldökzsinórvért közbanknak adományozhatják, ha van ilyen; 2) magánbankban tárolhatják, ha megfizethetô; és 3) eldobhatják. E lehetôségek elônyeit és hátrányait taglalja a közlemény. A legtöbb közegészségügyi és nonprofit intézmény a közbankokat támogatja, ha mód van rá, és kiemeli, hogy a modern orvostudományban az autológ transzplantáció szerepe csökken, bár a közbankokhoz való hozzáférés szükségszerûen korlátozott. A magánbankok jobb hozzáférhetôsége lehetôséget nyújt azon családok egyéni igényeinek kielégítésére, akik elfogadják, hogy a klinikai felhasználás esélye csekély. A rokon ôssejtek felhasználásának elônyei jól ismertek a testvérnél történô transzplantáció során. Az autológ felhasználás lehetôségei, ha megvalósulnak, igen fontosak lehetnek a regeneratív orvostudományban. Az orvosokra és a szakdolgozókra hárul, hogy megértsék a köldökzsinórvér-gyûjtési lehetôségek jelenlegi helyzetét, a gyûjtés lehetséges elônyeit, elfogulatlan és pontos információkat nyújtsanak, és felvilágosítsák a betegeket, valamint családjaikat. Áttekintés A köldökzsinórvér többféle ôssejtet tartalmaz: a vér és az immunrendszer regenerációjához szükséges haemopoeticus ôssejteket, valamint pluripotens ôssejteket, amelyek in vitro és in vivo számos A jelenleg érvényes ACOGirányelv szerint az orvosoknak pontos és elfogulatlan tájékoztatást kell nyújtaniuk a köldökzsinórvér-gyûjtési lehetôségekrôl azoknak, akik ezt igénylik. endodermalis, mesodermalis és ectodermalis szövetté képesek alakulni. A köldökzsinórvér-ôssejtek ezért alkalmasak lehetnek a hematológiai betegségeken kívül más kórállapotok széles skálájának kezelésére: cardiovascularis, szemészeti, ortopédiai, neurológiai és endokrin betegségek gyógyítására. A terápiás transzplantáció céljából nyert, köldökzsinórvér eredetû haemopoeticus ôssejtek felhasználása folyamatosan növekedett, amióta több mint három évtizeddel ezelôtt felfedezték ezt a módszert. 1 A köldökzsinórvér mint transzplantálható haemopoeticus ôssejtforrás iránti érdeklôdés 1974 óta áll fenn, amikor elôször közölték, hogy az emberi köldökzsinórvérben viszonylag nagy koncentrációban fordulnak elô kolóniaképzô sejtek. 2 Az érdeklôdés 1988 után fokozódott, amikor Párizsban elvégezték az elsô sikeres transzplantációt. A beavatkozás során egy fiatal Fanconianaemiás betegbe HLA- (humán leukocyta antigén) identikus testvérének sejtjeit transzplantálták. 3 Azóta mind az Egyesült Államokban, mind világszerte folyamatosan nôtt az érdeklôdés. Az Egyesült Államokban 2005-ben elfogadták az ôssejtterápiáról és -kutatásról szóló törvényt, és világszerte több mint 6000 haemopoeticus ôssejt-transzplantációt hajtottak végre, egyre szélesedô javallati körrel. 4 A New York-i Blood Center kutatói 2006-ban úgy becsülték, hogy 1993 óta világszerte nem rokon donortól származó köldökzsinórvér-transzplantáció történt. 5 Napjainkig nél több beteget kezeltek több mint 70 betegség (vér- és immunrendszeri daganatok, csontvelô-elégtelenség, valamint öröklôdô betegségek [pl. haemoglobinopathiák, anyagcserebetegségek, immunhiányos állapotok]) miatt. 4,6 A köldökzsinórvér-ôssejtek, akár családi használatra gyûjtötték, akár közbanknak adományozták ôket, jól ismert forrásai a haemopoeticus transzplantátumoknak, a transzplantáció során bizonyítottan alkalmazhatók. 5 A terület iránti nagy érdeklôdést igazolja, hogy a National Institute of Health (NIH) internetes oldala, a clinicaltrials.gov honlap több mint 150 olyan folyamatban levô tanulmányt sorol fel, amely a köldökzsinórvér felhasználását vizsgálja. 7 Néhány neves orvosi kongresszuson, például az American Diabetes Association (ADA) 2007-es tudományos ülésén igen nagy érdeklôdés kísérte a hasonló vizsgálatokat. Az American Society of Haematology (ASH) 2007-es éves kongresszusán több mint 200 absztrakt foglalkozott a köldökzsinórvér-ôssejtek felhasználásával. 8 Az e tudományterületen tapasztalható gyors fejlôdés részben annak köszönhetô, hogy lehetôvé vált a köldökzsinórvér-ôssejtek gyûjtése, feldolgozása, fagyasztása, tartós tárolása anélkül, hogy az életképességük veszélybe kerülne. A köldökzsinórvér-ôssejteket a szülés folyamatának befejezôdése után gyûjtik. Ha ezeket a sejteket megfelelôen feldolgozzák, folyékony nitrogénben addig tárolhatók, amíg fel nem használják ôket. A National Center of Health Statistics szerint az Egyesült Államokban évente kb. 4,1 millió szülés zajlik, 9 de évente a köldökzsinórvérek csak kevesebb mint 5%-át gyûjtik össze. 10 A kutatások alapján a szülôk többsége ismerethiány miatt nem gyûjtet köldökzsinórvért. 11 Perlow és munkatársai egy tanulmányban 425 beteget kérdeztek meg, mennyire ismerik a köldökzsinórvér-gyûjtést. A betegek 37%-a nyilatkozott úgy, hogy nem 92 Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle szeptember

3 ismeri a köldökzsinórvérbank fogalmát. A betegek 71%-a szerint az elégtelen ismeret az egyik fô oka annak, hogy nem rendelte meg a köldökzsinórvér-gyûjtést. 11 A köldökzsinórvér-gyûjtés fogalmát ismerôk 2,6%-a vallotta magát rendkívül tájékozottnak, 74% úgy érezte, csak minimális ismerettel rendelkezik. 11 A betegek 50%-a úgy vélte, hogy a gyûjtött köldökzsinórvér csak a születendô gyermeknél használható fel. 11 A tudományos ismeretek és lehetôségek e területen gyorsan bœvülnek. A leendô anyákat az szolgálja a legjobban, ha részletes információt és felvilágosítást kapnak a köldökzsinórvér-gyûjtés jelenlegi lehetôségeirôl és a köldökzsinórvér-tárolás jövôbeni elônyeirôl. Bár a terhesek számos forrásból szerezhetnek ilyen információt, a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint ôk azt a szülész-nôgyógyászt részesítik elônyben, akiben megbíznak e fontos családi esemény kapcsán. A Perlow és munkatársai által végzett vizsgálatba bevont nôk közül csak 14% kapott felvilágosítást a választott szülésznôjétôl vagy szülészorvosától. Az érintettek 90%-a szerint a szülészorvosnak kell megválaszolnia a köldökzsinórvér-gyûjtéssel kapcsolatos kérdéseket. 11 Az egyes államokban követett gyakorlat Az utóbbi évtizedben a köldökzsinórvér-gyûjtés mind állami, mind pedig szövetségi szinten jelentôs figyelmet kapott. Az e területen érdekelt szervezetek (pl. American College of Obstetrics and Gynecology [ACOG]) köldökzsinórvérgyûjtéssel kapcsolatos gyakorlati irányelveket és eljárásrendeket dolgoztak ki. 12,13 Az ilyen erôfeszítések továbbra is jelentôs hatást gyakorolnak arra, hogy a szülészeti szakemberek miként mûködnek együtt a terhesekkel. Az ACOG 2008 februárjában felülvizsgálta és frissítette az 1997-es irányelvét. A felújított változat elismeri a A köldökzsinórvérôssejttranszplantáción átesettek körében kisebb volt mind az akut, mind a krónikus graft-versus-host betegség aránya, mint a csontvelôvel transzplantáltaknál. köldökzsinórvér egyre gyakoribb alkalmazását a transzplantációval gyógyítható betegségek kezelésében, illetve a köldökzsinórvér szerepét az új terápiás beavatkozásokban. Ezek fontos szempontok, amelyeket korábban nem vettek figyelembe. 13 Az ACOG eredeti álláspontja az ôssejtek orvostudományban betöltött akkori szerepének felelt meg, mely szerint az ôssejtek felhasználása ugyan biztató, azonban a területen elért klinikai eredmények még kezdetlegesek. Az 1997-es ACOG-irányelv sok kérdést, valamint problémát vetett fel, és kevés útmutatást adott az orvosok számára arról, mit közöljenek a várandósokkal a köldökzsinórvérrôl, illetve a gyûjtési lehetôségekrôl. A 2008-as ACOG-irányelv számos kérdést újratárgyalt. Elismerte az e területen végbement fejlôdést, és megjegyezte, hogy mivel több mint 70 betegség gyógyítható köldökzsinórvérôssejtekkel, a köldökzsinórvér-felhasználás már nem tekinthetô kísérletinek. 13 A köldökzsinórvér tárolása, illetve ôssejtforrásként történô felhasználása szélesebb körben elfogadottá vált, mivel könnyû gyûjteni, a tárolás után könnyen hozzáférhetô, és a sejtek immunológiailag nem elkötelezettek. Az ACOG legfrissebb állásfoglalása is figyelmeztet azonban arra, hogy a köldökzsinórvér-ôssejtek felhasználásának is vannak korlátai. Az ilyen sejtekkel történô autológ kezelés ellenjavallt, különösen genetikai betegségek esetén, mivel a köldökzsinórvér is hordozhatja a betegséget. A legtöbb köldökzsinórvér-transzplantáció során testvértôl származó allogén (személytôl származó) transzplantátumot használnak, amely esetén kiváló eredményekre lehet számítani, nagyobb a túlélési arány, ritkábban fordul elô graft-versus-host betegség, mint nem rokon donor esetén. 14 Az ACOG is kiemeli a rokon donortól származó ôssejtek elérhetôségének elônyeit. A családtagok által adományozott ôssejteket elônyben részesítik, és ekkor a legnagyobb az egyezés esélye. A nem megfelelô ôssejtkészlet következtében az Egyesült Államokban a National Marrow Donor Program (NMDP) regiszterében keresô betegeknek csak 30%-a jut ôssejt-transzplantátumhoz. 15 Ha nincs megfelelô donor, a következmények fatálisak lehetnek, mert az ôssejt-transzplantációval kezelhetô betegségek életveszélyesek. Az ôssejtterápiáról és -kutatásról szóló 2005-ös törvény létrehozta az országos köldökzsinórvér-programot (National Cord Blood Program), és megteremtette a lehetôséget a nemzeti köldökzsinórvér-készlet létrehozására. Ez azoknak a betegeknek, akiknek nincs megfelelô donoruk, lehetôvé tenné a rokonoktól származó köldökzsinórvér-készítmények elérhetôségét, és aki az NMDP regiszterében nem talál megfelelô egyezôséget mutató ôssejtforrást, további lehetôséget kapna, hogy nem rokontól származó köldökzsinórvér-készítményhez jusson. Bár legtöbbször a rokontól származó ôssejtek biztosítják a legjobb kezelési lehetôséget, fontos, hogy egy közbankban rendelkezésre álljon egy nem rokon ôssejtforrás is, ha a rokon forrás nem elérhetô. A jelenleg érvényes ACOG-irányelv szerint az orvosoknak pontos és elfogulatlan tájékoztatást kell nyújtaniuk a köldökzsinórvér-gyûjtési lehetôségekrôl azoknak a várandósoknak, akik ezt igénylik szeptember Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle 93

4 1. ÁBRA Köldökzsinórvérrel kapcsolatos törvényi szabályozással rendelkezô államok 2. ÁBRA CA WA AZ NM Államok, amelyek rendelkeznek törvényi szabályozással Államok, amelyek nem rendelkeznek törvényi szabályozással TX OK AR LA WI IL TN MI GA NY RI PA NJ DE MD VA Akut és krónikus graft-versus-host betegség csontvelô és köldökzsinórvér eredetû transzplantátum esetén Forrás: 9 Húsz államban, ahol az Egyesült Államok szüléseinek 65%-a zajlik, az állami törvényhozás gyorsan megalkotta a köldökzsinórvérrel kapcsolatos szabályozást (1. ábra). 9 Bár a szabályok államonként különbözôek, közös bennük, hogy kiemelik a köldökzsinórvérrel kapcsolatos tájékoztatás és felvilágosítás fontosságát. Néhány állam megköveteli, hogy a szülész-nôgyógyászok minden terhest világosítsanak fel a köldökzsinórvér-gyûjtési lehetôségekrôl; más államokban az állami egészségügyi ellátórendszer felelôs a betegek tájékoztatásáért. Helyi, állami és szövetségi kormányzati szerveknél, illetve magánszervezeteknél kezdeményezésekrôl, törvénytervezetekrôl folytatnak vitákat, hogy a szülész-nôgyógyászok eleget tudjanak tenni törvényi kötelezettségüknek, és biztosítani lehessen, hogy a leendô anyák elegendô információt kapjanak a tájékoztatáson alapuló döntés meghozásához. Az ACOG-irányelv azt javasolja az orvosoknak, hogy vegyék fel a kapcsolatot az állami orvostársaságokkal a köldökzsinórvérre vonatkozó tájékoztatásról szóló helyi törvényekkel kapcsolatban. 13 Akut GVHD (%) Krónikus GVHD (%) p=0,02 Csontvelô-átültetés Köldökzsinórvér-transzplantáció A transzplantáció óta eltelt napok p=0,02 Csontvelô-átültetés Köldökzsinórvér-transzplantáció A transzplantáció óta eltelt napok GVHD: graft-versus-host betegség Forrás: 20 A köldökzsinórvér értéke A köldökzsinórvér számos ôssejtféleséget tartalmaz: haemopoeticus ôssejteket, amelyekbôl vér- és immunsejtek keletkeznek, illetve pluripotens ôssejteket, amelyek különbözô endodermalis, mesodermalis és ectodermalis eredetû szövetté alakulhatnak. Ezek a tulajdonságok, amelyek számos felhasználási módot tettek lehetôvé (például kemoterápia után az immunrendszer helyreállítását), szintén hasznossá teszik a köldökzsinórvért a regeneratív orvostudományban. 16 Míg az embrionális és magzati ôssejtek felhasználását etikai tényezôk akadályozzák, addig a szülés után a köldökzsinórvérbôl nyert ôssejtek a pluripotens sejtek azonnal rendelkezésre álló és gazdaságos forrásai. Ma már rutinszerû, 94 Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle szeptember

5 1. TÁBLÁZAT hogy daganatos betegségben bármely életkorban, csontvelô-elégtelenség, valamint haemoglobinopathia és öröklôdô anyagcsere-betegség esetén, allogén transzplantáció során a haemopoeticus ôssejtek alternatív forrása a köldökzsinórvér (1. táblázat). 17 A köldökzsinórvér transzplantációs célú alkalmazásai A haemopoeticus ôssejt-transzplantáció hagyományos szakmai szabályai csontvelôbôl nyert ôssejtek alkalmazását írják elô. Az alkalmas csontvelôdonorok hiánya miatt nagy erôfeszítéseket tettek az olyan rokon vagy nem rokon donorok alkalmazására, akiknek a HLA-típusa csak részlegesen egyezik, illetve más ôssejtforrások, mint a köldökzsinórvér bevonására. Az egyre növekvô érdeklôdéssel és a köldökzsinórvérbankok létrehozásával a köldökzsinórvérbôl származó ôssejtek kezdik befoltozni a csontvelô elérhetôségében jelen lévô rést. 18 A köldökzsinórvér-ôssejtek felhasználása fejlôdésnek tekinthetô a csontvelô eredetû ôssejtekhez képest, mivel ezeket könnyû gyûjteni, a lefagyasztott készletbôl azonnal rendelkezésre állnak, és immunológiailag nem elkötelezettek. A csontvelô sejtjeinek gyûjtése nehezebb, több hónappal tovább tart a beszerzésük, érettebbek, immunológiailag elkötelezettebbek, amely miatt hajlamosabbak a graft-versus-host betegség elôidézésére. 19 Eddig egy tanulmány vizsgálta a köldökzsinórvérrel végzett haemopoeticus ôssejt-transzplantáció kiváltotta graftversus-host betegség gyakoriságát. 20 A tanulmány egy hétéves idôszakban összehasonlította 113, HLA-identikus testvértôl származó köldökzsinórvérrel kezelt recipiensek jellemzôit, valamint az ugyanazon idôszakban, HLA-identikus testvértôl származó csontvelô adásában részesült betegek tulajdonságait. 20 A vizsgált csoport 15 év alatti gyermekekbôl állt. A köldökzsinórvér eredetû A transzplantáció javallatai Rosszindulatú vérképzô szervi betegségek Akut leukaemia: lymphoblastos vagy myeloid Hodgkin-lymphoma, non-hodgkin-lymphoma Krónikus myeloid leukaemia Nem rosszindulatú/öröklött vérképzô szervi betegségek Sarlósejtes anaemia, thalassaemia Fanconi-anaemia Krónikus granulomatosus betegség Súlyos veleszületett leukopenia Fejlesztés alatt levô új javallatok Neurológiai sérülések, cerebralis bénulás 1-es típusú inzulinfüggô cukorbetegség Forrás: 17 ôssejtekkel kezelt betegek fiatalabbak voltak, mint azok, akik csontvelô eredetû ôssejteket kaptak (mediánértékben 5 év és 8 év). A köldökzsinórvér-ôssejtekkel transzplantáltak körében kisebb volt mind az akut, mind a krónikus graft-versus-host betegség aránya, mint a csontvelôvel transzplantáltaknál (2. ábra). 20 A rokoni eredetû, valamint a nem rokontól származó köldökzsinórvér Bár a nem rokontól származó köldökzsinórvér-ôssejteket számtalan módon fel lehet használni, a rokontól kapott köldökzsinórvér-ôssejtekkel jobb eredmények érhetôk el mind a túlélési arányt, mind a graft-versus-host betegség kockázatát tekintve. Gluckman és munkatársai tanulmányában a rokontól származó köldökzsinórvér-ôssejttel kezelt betegek (n=78) transzplantációs eredményei sokkal jobbak, mint azoké, akik nem rokontól kaptak köldökzsinórôssejteket (n=65). 14 A tanulmány, amelybe 45 európai transzplantációs központban, 8 év alatt végzett 143 transzplantációt vontak be, kétszeres növekedést mutatott az egyéves túlélési arányban (Kaplan Meier-becslés, 63% és 29%; p<0,001), valamint kétszeres csökkenést a graft-versus-host betegség kockázatában (p=0,03), ha rokontól, illetve nem rokontól származó sejteket használtak. 14 A HLA-egyezés testvéreknél Azok a betegek, akiknek rokontól származó, tárolt köldökzsinórvér-ôssejtek állnak rendelkezésére, nagy eséllyel találnak megfelelô egyezést mutató donort. Beatty és munkatársai beszámolója szerint, 21 kis felbontású HLA-tipizálás alapján 75%-os esély van arra, hogy egy testvérnél a 6 markerbôl 3 egyezni fog, amely a transzplantálhatóság kritériuma. Hasonló vizsgálatok alapján 40% az esély arra, hogy egy testvérnél a 6 markerbôl legalább 4 egyezni fog, amely jelenleg a köldökzsinórvér-transzplantáció általánosan elfogadott feltétele; 25% az esély arra, hogy egy testvérnél az egyezés tökéletes (6 markerbôl 6 egyezik) (3. ábra). 16,21 Azaz minél több köldökzsinórvér-mintát tárol a család, annál nagyobb az esélye, hogy egy testvérnek megfelelô egyezést mutató ôssejtek állnak rendelkezésére, ha terápiás célú transzplantációra szorul. Bár a bevezetésre kerülô kezelési módszerek egyre inkább az autológ köldökzsinórvér-felhasználásra helyezik a hangsúlyt, napjainkban a család által gyûjtött köldökzsinórvérrel végzett transzplantációk többsége a testvérnél végzett allogén transzplantáció. 22 Hosszú idejû tárolás A hosszú idejû tárolás igen fontos ahhoz, hogy a köldökzsinórvér-gyûjtés és -transzplantáció elônyeit ki tudjuk használni, de felmerül a kérdés, hogy ez milyen hatást gyakorol a sejtek életképességére, amikor azok transzplantáció céljából, általában több év elteltével felhasználásra kerülnek. A haemopoeticus ôssejtek fagyasztva tárolt, egyedi köldökzsinórvérmintákból történô kinyerésének eredményességét vizsgáló tanulmány szerint szeptember Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle 95

6 3. ÁBRA A megfelelô egyezést mutató donor esélye rokontól származó sejtek esetén 4. ÁBRA Tökéletes egyezés: transzplantáció céljára ideális A transzplantáció általánosan elfogadott feltétele A transzplantáció minimális követelménye 25% 39% 75% 6/6 marker egyezik 4/6 marker egyezik 3/6 marker egyezik *Minden számított érték kis felbontású HLA-tipizálást feltételez. Forrás: 16,21 Az ôssejt-transzplantáció szükségességének valószínûsége 20 éves korban 1:1666 Autológ és allogén 70 éves korban 1:217 Forrás: 26 a köldökzsinórvér legalább 15 évig tárolható úgy, hogy abból hatékonyan lehessen életképes és mûködô haemopoeticus ôssejteket nyerni. Ez utóbbi szükséges a sikeres köldökzsinórvér-ôssejttranszplantációhoz. 23 Az ASH 2007-es éves kongresszusán közölt friss adatok szerint a köldökzsinórvér eredményesen alkalmazható transzplantációra a klinikai gyakorlatban, és igazolták, hogy a köldökzsinórvér-ôssejtek hosszú idejû tárolása lehetséges, és nem befolyásolja a köldökzsinórvér-minta beültethetôségének minôségét. 24 Ezért maradéktalanul megvalósítható, hogy a tárolt minták az egyén élete során bármikor elérhetôek és transzplantációra alkalmasak legyenek. A családi célra történô köldökzsinórvértárolást választó terhesek nagy része (93%) a családjuk jövôje érdekében választja ezt a lehetôséget. 25 A felhasználás esélye A haemopoeticus ôssejt-transzplantáció szükségessége és az ôssejtek különbözô forrásokból, például köldökzsinórvérbôl történô korlátozott hozzáférhetôsége a szakirodalomban jól ismert. Azonban kevés adat áll rendelkezésre arról, mekkora a valószínûsége az ôssejt-transzplantáció szükségességének egy emberi élet során, mivel a köldökzsinórvérgyûjtés és -tárolás még gyermekcipôben jár, és a tapasztalatok is hiányoznak. Korábbi becslések szerint az autológ transzplantáció szükségességének valószínûsége 21 éves korban 1/2700 és 1/ közötti. 16 Nietfeld és munkatársai adatai szerint az autológ vagy allogén haemopoeticus ôssejt-transzplantáció teljes élethosszra vonatkozó valószínûsége az Egyesült Államokban sokkal nagyobb, mint azt korábban gondolták, és tovább növekedhet, ha a donorhoz jutás lehetôsége és a haemopoeticus ôssejt-transzplantáció alkalmazási köre bôvül (4. ábra). 26 Ebben a tanulmányban a kutatók a haemopoeticus ôssejt-transzplantációra vonatkozó következtetéseiket a Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) által szolgáltatott, 70 évnél fiatalabb (ez a transzplantáció felsô életkori határa), bármilyen javallattal, az Egyesült Államokban, 2001 és 2003 között haemopoeticus ôssejt-transzplantáción átesô betegekre vonatkozó adatokra alapozták. 26 Az általában haemopoeticus ôssejt- 96 Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle szeptember

7 5. ÁBRA transzplantációval gyógyított rosszindulatú daganatok gyakoriságára vonatkozó adatok a National Cancer Institute US Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) programjából származnak, amely az Egyesült Államok népességének 26%-át magába foglaló adatbázisokat elemez. A SEER adatai nem tartalmazzák a haemopoeticus ôssejt-transzplantáció nem rosszindulatú betegség kezelése miatti javallatait. 26 Nietfeld és munkatársai a SEER 13 adatbázist használták, amelyet azokból a betegekbôl hoztak létre, akiknél 1992 és 2002 között igazoltak rosszindulatú daganatot. 26 Az elemzés csak azokat a diagnózisokat foglalja magában, amelyek a CIBMTR adatbázisban a haemopoeticus ôssejt-transzplantációk legalább 5%-áért felelôsek. Ez azt jelenti, hogy azokat a betegségeket nem vették figyelembe, amelyekben ritkán végeznek transzplantációt. A gyakoriságot a betegek életkora szerint is elemezték. 26 A haemopoeticus ôssejt-transzplantáció valószínûségének vizsgálata során négy lehetséges forgatókönyvet dolgoztak ki: 1) autológ, a jelenlegi javallatok alapján; 2) allogén, teljes donor-hozzáférhetôséggel, a jelenlegi javallatok alapján; 3) autológ vagy allogén, teljes donor-hozzáférhetôséggel; és 4) autológ vagy allogén, teljes donor-hozzáférhetôséggel, a jelenlegi javallati kör kiterjesztésével, úgy hogy a haemopoeticus ôssejttranszplantációval gyógyítható daganatos betegek 50%-a kap transzplantátumot. A valószínûség kiszámításakor több kikötést tettek: 1) csak azokat a diagnózisokat vették figyelembe, amelyek jelenleg is a haemopoeticus ôssejttranszplantáció javallatát képezik; 2) teljes donor hozzáférhetôséget feltételeztek, a HLA-identikus testvér (vagy hasonló) donor hozzáférhetôségét nem korlátozták; és 3) 15 20%-os transzplantációs arányt feltételeztek, a meghatározott diagnózisok miatt végzett transzplantációk jelenlegi aránya alapján. A köldökzsinórvér-ôssejtek felhasználásának lehetôségei A jelenlegi feltételek és javallatok mellett a kutatók számításai szerint 20 éves életkorban az autológ és allogén transzplantáció valószínûsége 1/1666, 70 éves korban pedig 1/ A köldökzsinórvér-transzplantáció új javallatai Preklinikai és elôzetes klinikai eredmények alapján a köldökzsinórvér-ôssejtek hasznosak lehetnek a cerebralis bénulás, valamint más neurológiai betegségek és sérülések, az 1-es típusú cukorbetegség, illetve bizonyos cardiovascularis betegségek gyógyításában (5. ábra). 27,28 Kezelési lehetôségek, amelyek a humán klinikai vizsgálatok korai fázisában vannak Cukorbetegség Cerebralis bénulás A preklinikai kutatás területei: Cardiovascularis betegségek Sclerosis multiplex Stroke Amyotrophiás lateralsclerosis (Lou Gehring-betegség) Csontregeneráció Forrás: 27,28 Cerebralis bénulás Az Egyesült Államokban évente hozzávetôlegesen 500 gyermek közül egynél állítják fel a cerebralis bénulás kórisméjét, és a betegségnek nincs ismert gyógymódja. 29 A köldökzsinórvér-ôssejtek terápiás hatásait olyan cerebralis bénulásban szenvedô gyermekeknél vizsgálták, akiknek a köldökzsinórvérét tárolták. A Duke Egyetemen 40 beteget vontak be a jelenleg is folyó vizsgálatba, melynek során autológ köldökzsinórvért infundáltak. 30 Bár jelenleg csak anekdotikus adatok állnak rendelkezésre az eredményekrôl, a szülôk és az orvosok figyelemre méltó javulásról számoltak be, különösen a beteg járó- és beszédkészsége területén. 30 Egyes típusú cukorbetegség Az Egyesült Államokban évente 5000 ember közül legalább egynél 1-es típusú cukorbetegség alakul ki. 31 Az autoimmun betegség a hasnyálmirigy inzulintermelô béta-sejtjeit támadja meg, amelynek következtében a beteg inzulintermelô képessége csökken. A Floridai Egyetemen egy folyamatban lévô tanulmányban az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedô betegeknél autológ köldökzsinórvér beadásával elért eredményeket vizsgálják. 25 Az ADA 67. tudományos ülésén egy elôadásban elôzetes, de biztató eredményekrôl számoltak be 2007 júniusában: 8 betegnél az inzulinigény csökkenését tapasztalták, miután szövôdménymentesen autológ köldökzsinórvért kaptak szeptember Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle 97

8 Egyéb kórképek Számos más betegség esetén is vizsgálják a köldökzsinórvér alkalmazhatóságát. Ilyenek a cardiovascularis betegségek, a májbetegségek, a vesebetegségek, a perifériás érbetegségek, a csontregeneráció, az autoimmun betegségek, a sugárfertôzés és a fulladásközeli állapottal kapcsolatos szövôdmények. 8 A genetikailag egyezô köldökzsinórvér-ôssejtek az egyénre szabott regeneratív orvostudomány ideális alapanyagai lehetnek. A köldökzsinórvér tárolásának lehetôségei Az Egyesült Államokban évente több mint 4 millió szülés történik, mindegyik egy potenciális köldökzsinórvér-gyûjtési lehetôség. A köldökzsinórvér egy bôséges és megújuló természetes forrás. Jelenleg a családoknak alapvetôen három lehetôségük van a köldökzsinórvérrel kapcsolatban: közbanknak adományozhatják, magánbankban tárolhatják vagy kidobhatják a köldökzsinórvért. Bár a köz- és családi bankok különböznek egymástól, nincs közvetlen verseny a két választási lehetôség között. A köldökzsinórvér-gyûjtést tervezô családoknak elônyös, ha megértik a két választási lehetôség közötti különbségeket, és alaposan felmérik a családi kórtörténetet, valamint a személyes igényeket, mielôtt a döntést meghozzák. Mind a köz-, mind a családi bankoknak fontos és tiszteletre méltó szerepük van a köldökzsinórvér-ôssejtek gyûjtésében, feldolgozásában és tárolásában. Módosított irányelvében az ACOG azt javasolja az orvosoknak, hogy a köldökzsinórvérgyûjtést tervezô várandósoknak elfogulatlan tájékoztatást nyújtsanak, kiemelve mindkét választási lehetôség elônyeit és hátrányait. 13 Köldökzsinórvér-közbankok Az Egyesült Államokban jelenleg 14 olyan bank van, amely közcélra adományozott köldökzsinórvér-ôssejteket gyûjt. 32 Az NMDP vezeti azoknak a kórházaknak a listáját, amelyek közcélra gyûjtenek köldökzsinórvért. 32 Az összegyûjtött mintákat a NMDP regiszterében összesítik. Ez mindenki számára elérhetô, aki transzplantáció céljából ôssejteket keres. A leendô ügyfeleknek tudniuk kell, hogy a közbankban tárolt köldökzsinórvér valószínûleg nem lesz hozzáférhetô a család számára. Az adományozott köldökzsinórvér-minták több mint felét tárolás helyett még a feldolgozás elôtt kidobják az átvétel HLA-tipizálásra és gyûjtött mennyiségre vonatkozó szigorú elôírásai miatt. 16 A tárolásra befogadott köldökzsinórvér a köz számára hozzáférhetô, és bárki kérheti a kiadását transzplantáció céljából. 32 A közbankok fedezik a köldökzsinórvér-gyûjtés, -feldolgozás, -vizsgálat és -tárolás költségeit. A New York Blood Center adatai szerint a köldökzsinórvér-gyûjtés, -feldolgozás és -fagyasztás költsége mintánként 2000 dollár. 33 A források szûkössége nem teszi lehetôvé, hogy minden kórház köldökzsinórvér-gyûjtôhely legyen. Ennek következtében az Egyesült Államok körülbelül 2500 szülészettel rendelkezô kórháza közül jelenleg csak kevésben mûködik gyûjtôhely. 32 Családi köldökzsinórvérbankok A családi köldökzsinórvérbankok az 1990-es évek elején jelentek meg a piacon. Minden családi köldökzsinórvérbank-szolgáltatást nyújtó vállalat különbözô protokollt alkalmaz a gyûjtés, tárolás és költségmegállapítás terén, ezért a leendô ügyfeleik számára igen fontos, hogy az egyes vállalatok sajátosságait megismerjék. A családi köldökzsinórvérbankok lehetôvé teszik a családok számára, hogy hozzáférjenek a tárolt mintákhoz, és biztos köldökzsinórvér-ôssejtforrást jelentenek. A köldökzsinórvér-gyûjtésrôl hozott döntés elôtt a leendô anyáknak fontos szempont lehet a rokontól vagy nem rokontól származó köldökzsinórvér-ôssejtekkel transzplantált betegek túlélési aránya és a graft-versus-host betegség csökkent kockázata. A leendô anyáknak azt is meg kell fontolniuk, hogy minden gyermeküktôl gyûjtsenek-e köldökzsinórvér-ôssejteket a közeli családtagok számára megfelelô egyezést mutató donor esélyének javítása érdekében. Az orvosok szerepe A leendô anyák és családtagjaik személyes igényeiktôl, anyagi helyzetüktôl és családi kórtörténetüktôl függôen különbözô módon viszonyulnak a terhességhez. Különbözô mértékben tájékozottak és eltérô információkkal rendelkeznek a köldökzsinórvér-gyûjtési lehetôségekrôl. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján más szüléssel kapcsolatos lehetôségekhez hasonlóan a terhesek azt szeretnék, ha az ellátásukat végzôk, különösen a szülész-nôgyógyászuk tájékoztatná ôket a lehetôségeikrôl, így a családi köldökzsinórvérbankokról is. 11,34 98 Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle szeptember

9 A szülôk információforrása Az Institute of Medicine álláspontja szerint a köldökzsinórvérrel kapcsolatban a szülôk elsôdleges információforrásai a szülész-nôgyógyászok, akiknek teljesen meg kell érteniük a különbözô lehetôségeket, és képesnek kell lenniük arra, hogy ezt az információt hatékonyan adják át a hozzájuk fordulóknak. 35 A szülôk választása A témában jártas kutatók tisztában vannak a terhesek és családtagjaik köldökzsinórvér-gyûjtéssel kapcsolatos hiányos ismereteivel. Javaslatuk szerint jó kiindulási pont lehet, ha a szülészek feltételezik, hogy a leendô anyák nagyon keveset tudnak a köldökzsinórvérbankokról, és azzal a céllal kell munkálkodniuk, hogy minden terhes megfelelôen tájékozott legyen, mielôtt döntést hoz a köldökzsinórvérrel kapcsolatban. 36 A tájékoztatófüzetek és más egyszerû kiadványok biztosítanak ugyan némi ismeretet a különbözô köldökzsinórvér-gyûjtési lehetôségekrôl, de a további felvilágosítás még elônyösebb a családok számára. Az elsô fontos lépés, hogy felkeltsük a leendô szülôk figyelmét a köldökzsinórvérbankok iránt. Ezt további tájékoztatással meg kell erôsíteni, hogy teljesen tudatában legyenek a választási lehetôségeinek, valamint biztosítani tudjuk, hogy megértsék a köldökzsinórvér kidobásáról vagy bankban történô elhelyezésérôl hozott döntés jelentôségét. Néhány orvos a magánbankok költsége miatt nem szívesen beszél a köldökzsinórvérbankokról. Az anyagi helyzettôl függetlenül minden szülônek joga van mindahhoz a tudáshoz és ismerethez, amely alapján tájékozott döntést tud hozni a köldökzsinórvérrôl. Ha egy szülész-nôgyógyász nem tájékoztatja a hozzá fordulókat a köldökzsinórvér-gyûjtési lehetôségekrôl, gyakorlatilag meghozza helyettük a döntést. Mire figyeljünk egy vérbankban? Míg a közbankok gyûjtôhelyeinek száma korlátozott, addig a magánbankok száma mind az Egyesült Államokban, mind pedig világszerte folyamatosan növekszik. Ha átgondoljuk, hogy mely családi bankot válasszuk, figyelembe kell venni a bank tapasztalatait, illetve a jó minôségû, transzplantációra alkalmas készítmények elôállításában mutatott szakértelmét. Az érintetteknek emellett még tekintetbe kell venniük, hogy 1) a bankot akkreditálta-e az American Association of Blood Banks; 2) a bank FDA által engedélyezett/törölt szolgáltatásokat kínál-e; és 3) jól dokumentált és sikeres története során számos eredményes transzplantáció történt-e. A tájékoztatás egy módszere Az orvosi praxisoknak orvosi és etikai alapelveken nyugvó, gyakran a hagyományok és a betegcsoport viselkedésnormái által vezérelt, egyedülálló stratégiáik és eljárásaik vannak. Ennek eredményeképpen a terhesekkel történô kommunikáció irányítására és azok tájékoztatására nehéz egységes modelleket alkalmazni. A köldökzsinórvérbankokkal kapcsolatban azonban van néhány lényeges motívum, amely a legtöbb praxisban alkalmazható, és amely nagy segítséget nyújthat a köldökzsinórvérôssejtekrôl és a választási lehetôségekrôl folytatott párbeszéd kialakításában. Minden potenciális ügyfelet tájékoztatni kell a köldökzsinórvérbankokról Az orvosok hajlamosak csak válogatott esetekben tájékoztatni a leendô anyákat és családtagjaikat a köldökzsinórvér-gyûjtés lehetôségérôl. Ez azzal magyarázható, hogy a köldökzsinórvérrôl a tájékoztatás még nem kötelezô, és csak kevés egységes párbeszédmodell, valamint tájékoztató anyag áll rendelkezésre e célra. Mindazonáltal jó kiindulási pont a szülész-nôgyógyászok számára, ha az anyagi helyzettôl és az etikai háttértôl függetlenül mindenkit felvilágosítanak a köldökzsinórvérrel kapcsolatos lehetôségekrôl. A társadalmi-gazdasági megfontolások miatt visszatartott információ nem szolgálja a gyermek és családja érdekeit. A rendelôben adott tájékoztatás egységesítése Az elsô trimeszteri vizsgálat során a várandósok általában nagy mennyiségû információt kapnak, ezért ekkor nincs elég idô elmagyarázni a köldökzsinórvérôssejtek jelentôségét és a gyûjtés lehetôségeit. A terhes az elsô megjelenés vagy ultrahangvizsgálat alkalmával gyakran egy terhességi felvilágosító csomagot kap, amely sok egyéb mellett egy tájékoztatófüzetet tartalmaz a köldökzsinórvérôssejtekrôl és a gyûjtés lehetôségeirôl. Az elsô trimeszterben általában nincs olyan sürgetô ok, amely szükségessé tenné a köldökzsinórvérbankokról szóló azonnali tájékoztatást. A felvilágosítás egységesítése érdekében, valamint azért, hogy ne terheljük ezzel a rendelôben történô beszélgetéseket, a köldökzsinórvérrel kapcsolatos tájékoztatást késôbbre halaszthatjuk, a legtöbb esetben a harmadik trimeszter elejére. Ez a szemlélet egy általános irányelvet jelöl ki a tájékoztatásban, amely természetesen a terhes vagy a praxis érdekeinek megfelelôen módosítható. Konkrétabban, a köldökzsinórvérbankokat a terhességi héten hozhatjuk szóba, amikor a cukorszûrésrôl tájékoztatjuk a várandósokat. Ekkor, ha az anya még nem döntött a köldökzsinórvér gyûjtésérôl, a szülésznôgyógyász elfogulatlan tájékoztatást nyújthat a lehetôségekrôl és bátoríthatja a döntést szeptember Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle 99

10 Amikor a terhes a Streptococcus B szûrésre jelentkezik, érdeklôdhetünk a köldökzsinórvérrel kapcsolatos döntésérôl (tárolás köz- vagy családi bankban, illetve megsemmisítés). Ekkor vagy a következô alkalommal mindenkit meg kell kérdezni a döntésérôl. A tájékoztatást és a várandós döntését fel kell jegyezni kórlapban vagy az ambuláns kartonban. Következtetések A köldökzsinórvér-ôssejteket korábban csak a terápiás célú transzplantációra használt csontvelô eredetû ôssejtek alternatívájának tekintették, azonban a kutatások bebizonyították, hogy a köldökzsinórvér-ôssejtek olyan elônyöket kínálnak, amelyek felülmúlhatják a csontvelô eredetû ôssejtek elônyös tulajdonságait is, feltéve, ha elegendô számban állnak rendelkezésre a megfelelô egyezést mutató sejtek. A köldökzsinórvérôssejtek transzplantációs célú felhasználása elfogadottá vált, és új jelentôségre tett szert. Tekintélyes technikai fejlôdés következett be a köldökzsinórvér-ôssejtek gyûjtése, feldolgozása és tárolása terén. Számottevô volt a haladás a köldökzsinórvér-ôssejtek regeneratív orvostudomány területén történô felhasználásának klinikai lehetôségei terén is. Ezért minden leendô ügyfélnek joga van tájékoztatást kapni a köldökzsinórvérrel kapcsolatos lehetôségekrôl, hogy tájékozott döntést tudjon hozni, és a szülésznôgyógyásznak elô kell segítenie ezt a tájékoztatási folyamatot, valamint a döntést. An OB s Guide to Cord Blood Banking Contemporary OB/GYN / Vol. 53, No. 10 / October 2008 HIVATKOZÁSOK 1. Wagner JE. Umbilical cord blood stem cell transplantation. Am J Pediatr Hematol Oncol. 1993;15: Knudtzon S. In vitro growth of granulocytic colonies from circulating cells in human cord blood. Blood. 1974;43: Gluckman E, Broxmeyer HA, Auerbach AD, et al. Hematopoietic reconstitution in a patient with Fanconi s anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling. N Engl J Med. 1989;321: Moise KJ Jr. Umbilical cord stem cells. Obstet Gynecol. 2005;106: Rubinstein P. Why cord blood? Hum Immunol. 2006;67: Combined data from ViaCord, NYBC, Netcord, and NMDP. December ClinicalTrials.gov. Accessed August 14, Search on Accessed August 4, Tejada-Vera B, Sutton PD. Births, marriages, divorces, and deaths: Provisional data for January National vital statistics reports; vol 57, no 3. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics Innovation for Life: 2006 Annual Report. Cambridge, MA: Viacell, Inc; Perlow JH. Patients knowledge of umbilical cord blood banking. J Reprod Med. 2006;51: ACOG committee opinion. Routine storage of umbilical cord blood for potential future transplantation. Number 183, April Committee on Obstetric Practice. American College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet. 1997;58: Committee on Obstetric Practice; Committee on Genetics. ACOG committee opinion number 399, February 2008: Umbilical cord blood banking. Obstet Gynecol. 2008;111: Gluckman E, Rocha V, Boyer-Chammard A, et al. Outcome of cord-blood transplantaion from related and unrelated donors. Eurocord Transplant Group and the European Blood and Marrow Transplantation Group. N Engl J Med. 1997;337: Wall DA, Noffsinger JM, Mueckl KA, et al. Feasibility of an obstetricianbased cord blood collection network for unrelated donor umbilical cord blood banking. J Matern Fetal Med. 1997;6: Barnhard Y, Bahceci E, Bayer-Zwirello L, et al. Family cord blood banking: What you need to know. OBG Management. November 2007(suppl): S1 S Sullivan MJ. Banking on cord blood stem cells. Nat Rev Cancer. 2008;8: Rocha V, Cornish J, Sievers EL, et al. Comparison of outcomes of unrelated bone marrow and umbilical cord blood transplants in children with acute leukemia. Blood. 2001;97: Cairo M, Wagner J. Placental and/or umbilical cord blood: An alternative source of hematopoietic stem cells for transplantation. Blood. 1997;90: Rocha V, Wagner JE Jr, Sobocinski KA, et al; for the Eurocord and International Bone Marrow Transplant Registry Working Committee on Alternative Donor and Stem Cell Sources. Graft-versus-host disease in children who have received a cord-blood or bone marrow transplant from an HLA-identical sibling. N Engl J Med. 2000;342: Beatty PG, Boucher KM, Mori M, Milford EL. Probability of finding HLA-mismatched related or unrelated marrow or cord blood donors. Hum Immunol. 2000;61: ViaCord and Children s Hospital Oakland Research Institute. Data on file. 23. Broxmeyer HE, Srour EF, Hangoc G, Cooper S, Anderson SA, Bodine DM. High-efficiency recovery of functional hematopoietic progenitor and stem cells from human cord blood cryopreserved for 15 years. Proc Natl Acad Sci USA. 2003;100: Scaradavou A, Stevens CE, Dobrila L, Sung D, Rubinstein P; National Cord Blood Program. Age of the cord blood (CB) unit: Impact on long-term cryopreservation and storage on transplant outcome. Paper presented at: The American Society of Hematology 49th annual Meeting and Exposition; December 8 11, 2007; Atlanta, GA. Abstract Viacord Quantitative Market Research. November Data on file. 26. Nietfeld JJ, Pasquini MC, Logan BR, Verter F, Horowitz MM. Lifetime probabilities of hematopoietic stem cell transplantation in the U.S. Biol Blood Marrow Transplant. 2008;14: Pickel K. Sacramento boy undergoes stem cell procedure. CBS News. November 21, Sacramento.Stem.Cell html. Accessed August 15, Haller MJ, Viener H-L, Brusko T, et al. Insulin requirements, HbA1c, and stimulated C-peptide following autologous umbilical cord blood transfusion in children with T1D. Paper presented at: The American Diabetes Association s 67th Scientific Sessions; June 22 26, 2007; Chicago, IL. Abstract 0313-OR. 29. US Department of Health and Human Services: National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. gov/ncbddd/dd/ddcp.htm. Published October 29, Accessed September 22, Davis EC. Cord blood: A weapon against cerebral palsy? Los Angeles Times. April 7, apr/07/health/ he-cpalsy7. Accessed September 22, Endocrine Web Web site. Type 1 diabetes: Symptoms, diagnosis, & treatment of Type 1 diabetes. diabetes/ 1diabetes.html. Accessed August 15, National Marrow Donor Program Website. Accessed August 15, National Cord Blood Program Web site. program.org. Accessed September 11, Fernandez CV, Gordon K, Van den Hof M, Taweel S, Baylis F. Knowledge and attitudes of pregnant women with regard to collection, testing and banking of cord blood stem cells. CMAJ. 2003;168: Committee on Establishing a National Cord Blood Stem Cell Bank Program; Institute of Medicine. Cord Blood: Establishing a National Hematopoietic Stem Cell Bank Program. Washington, DC: The National Academies Press; Fox NS, Stevens C, Ciubotariu R, Rubinstein P, McCullough LB, Chervenak FA. Umbilical cord blood collection: Do patients really understand? J Perinat Med. 2007;35: Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle szeptember

TÖBB SEJT. NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot?

TÖBB SEJT. NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot? TÖBB SEJT NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot? Kedves Leendő Szülők! A folyamatosan fejlődő őssejtkutatás bebizonyította, hogy a köldökzsinórvérben rendkívül értékes őssejtek

Részletesebben

útmutató a köldökzsinórvér eredetű őssejtek megőrzésével kapcsolatos tájékoztatáshoz várandósgondozásban résztvevő szakemberek számára

útmutató a köldökzsinórvér eredetű őssejtek megőrzésével kapcsolatos tájékoztatáshoz várandósgondozásban résztvevő szakemberek számára útmutató a köldökzsinórvér eredetű őssejtek megőrzésével kapcsolatos tájékoztatáshoz várandósgondozásban résztvevő szakemberek számára Bevezetés A köldökzsinórvér eredetű őssejtek hasznosságát, terápiás

Részletesebben

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól A születéskor gyűjthető őssejtekről, felhasználási lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet szolgáltatásairól krio Családi Őssejtbank A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. 2004 óta végzi köldökzsinórvér

Részletesebben

Sejtfeldolgozás Felhasználás

Sejtfeldolgozás Felhasználás Sejtterápia Sejtfeldolgozás Felhasználás Fagyasztva tárolás Sejtmosás Alap sejtszelekció Komplex sejtszelekció Ex vivo sejtszaporítás Sejtaktiválás Immunizálás Génmodifikálás Köldökzsinórvér bank Limfocita

Részletesebben

Ôssejt képviselet www.kriopont.hu

Ôssejt képviselet www.kriopont.hu Ôssejt képviselet Az Ôssejt életet menthet, levétele egyszeri lehetôség, bízva abban, hogy soha nem lesz rá szükség, egyszer gondolja végig, hogy mit nyerhet vele. www.kriopont.hu A születéskor a köldökvérbôl

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

Az őssejtdonor keresés folyamata

Az őssejtdonor keresés folyamata Az őssejtdonor keresés folyamata Az őssejtátültetés sikerét befolyásoló tényezők Kondicionálás típusa R Az immunrendszer egyéb génjei D/R Virológia státus (CMV) D/R Az eredeti betegség (stádium és súlyossági

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

Ôssejt képviselet Pont Érted, Pont a Gyermekedért www.kriopont.hu

Ôssejt képviselet Pont Érted, Pont a Gyermekedért www.kriopont.hu Ôssejt képviselet Pont Érted, Pont a Gyermekedért www.kriopont.hu A születéskor a köldökvérbôl nyert Ôssejtek esélyt jelenthetnek számos ismert betegség kezelésére, és a ma még kutatás alatt álló gyógyítási

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

és Szülészeti Nőgyógyászati Továbbképző Szemle Autológ őssejttranszplantációk: mire jó a saját őssejt?

és Szülészeti Nőgyógyászati Továbbképző Szemle Autológ őssejttranszplantációk: mire jó a saját őssejt? Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle Contemporary OB/GYN Magyar kiadás Különlenyomat 2015. június A különlenyomat megjelenését a KRIO Intézet Zrt. támogatta Autológ őssejttranszplantációk: mire

Részletesebben

www.sejtbank.hu A minőség biztonsága az őssejtmegőrzésben

www.sejtbank.hu A minőség biztonsága az őssejtmegőrzésben www.sejtbank.hu A minőség biztonsága az őssejtmegőrzésben A minőség biztonsága az őssejtmegőrzésben A köldökzsinórvérből nyerhető őssejtek és a köldökzsinór-szövet megőrzése Tartalom 4 8 12 16 19 20 22

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció

A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció Autotranszplantáció: saját szövet átültetése, pl. autológ bőrtranszplantáció, autológ őssejt-transzplantáció.

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

Az őssejt életet menthet, levétele egyszeri lehetőség, bízva abban, soha nem lesz rá szükség, egyszer gondolja végig, mit nyerhet vele.

Az őssejt életet menthet, levétele egyszeri lehetőség, bízva abban, soha nem lesz rá szükség, egyszer gondolja végig, mit nyerhet vele. Az őssejt életet menthet, levétele egyszeri lehetőség, bízva abban, soha nem lesz rá szükség, egyszer gondolja végig, mit nyerhet vele. www.kriopont.hu Születéskor a köldökvérből nyert őssejtek és a köldökzsinórból

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása

A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása Kiss Judit A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELTE TTK Biológia Doktori Iskola Strukturális és funkcionális biológia Doktori Program A Doktori Iskola

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Fertility and Sterility, Vol. 88, No. 5, November 2007, kiadó: American Society for Reproductive

Részletesebben

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján dr. Koós Tamás OEFI szakmai munkacsoport vezető 2013. február 28. "Egészséges

Részletesebben

Az őssejt kutatás és terápia etikájáról

Az őssejt kutatás és terápia etikájáról MAKÓ JÁNOS Az őssejt kutatás és terápia etikájáról Mielőtt az őssejt kutatás és a terápia etikájáról tárgyalnánk szükséges néhány alapvető biológiai folyamat vázlatos ismertetése. Az őssejt kutatás az

Részletesebben

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5.

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZ SZŰRÉS DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ GYŐR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZINDRÓMA GYAKORISÁGA (VRONY 2007) ÖSSZES

Részletesebben

Előszó. A Magyar Őssejtdonor Regiszter munkatársai

Előszó. A Magyar Őssejtdonor Regiszter munkatársai A Magyar Őssejtdonor Regiszter szakmai beszámolója 2014 1 2 Előszó A vérképző őssejtek transzplantációját évtizedek óta alkalmazzák vérképzőrendszeri betegségek kezelésében, legfőképpen leukémiában. A

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként testen kívüli megtermékenyítés

Részletesebben

Őssejt-transzplantáció orvostanhallgatóknak

Őssejt-transzplantáció orvostanhallgatóknak Őssejt-transzplantáció orvostanhallgatóknak Masszi Tamás Semmelweis Egyetem III. Belklinka Csontvelő-transzplantációs Tanszéki Csoport Szent László Kórház Budapest Az előadás vázlata 1. Alapelvek 2. Őssejt

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított

Részletesebben

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja XII. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus A MSOTKE - MOT közös tudományos rendezvénye Kaposvár 2013. november 7-9. Gőbl Gábor Budapest Problematika

Részletesebben

A. Fogalmi Meghatározások

A. Fogalmi Meghatározások II./3.9. fejezet: Daganatos betegségek őssejt-kezelése Masszi Tamás Ebben a tanulási egységben az egyes daganatos betegségek őssejt-transzplantációval történő kezelési lehetőségeinek és a felmerülő szövődményeknek

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Szolgáltató neve Székhely címe Telephely címe Egység megnevezése Szakma neve

Szolgáltató neve Székhely címe Telephely címe Egység megnevezése Szakma neve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház CytoCord Őssejt Egészségügyi Korlátolt 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76. 1061 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI

AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI 1 of 13 11/02/2011 01:15 AM 2003/4. IMMUNOLÓGIA AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Pálóczi Katalin a MTA doktora, tanszékvezető

Részletesebben

a Hwang Woo-Suk eset

a Hwang Woo-Suk eset A kutatás integritásának kortárs kihívásai: a Hwang Woo-Suk eset Kakuk Péter egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debreceni Egyetem tel/fax: +36-52255406/+36-52255487

Részletesebben

H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-331-58-96 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu

H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-331-58-96 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu EGÉSZSÉGÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS ELNÖKSÉG H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-331-58-96 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu ETT ÁLLÁSFOGLALÁS /ETT/2002 A KÖLDÖKZSINÓRVÉRBŐL

Részletesebben

Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt

Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt A TRANSZFUZIOLÓGIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM TRANSZFUZIOLÓGUSOKNAK Budapest,

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

Hemopoetikus õssejt-átültetés gyermekkori malignus és nem-malignus betegségekben

Hemopoetikus õssejt-átültetés gyermekkori malignus és nem-malignus betegségekben Hemopoetikus õssejt-átültetés gyermekkori malignus és nem-malignus betegségekben Klinikai és immunológiai szempontok EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Dr Kriván Gergely Témavezetõ: Dr Falus András,

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek BI544 / 20141201 K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A Vienna

Részletesebben

Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció

Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció Dr. Szomor Árpád PTE KK I.Belklinika Belgyógyászati Szintentartó tanfolyam 2014.03.29. Orvosi Nobel Díj 1990 E. Donnall Thomas Első sikeres allogén- HSCT acut

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai és Nemzetközi Statisztikai Szakosztálya Magyar résztvevők az ISI (58.) dublini konferenciájáról I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Bálint Béla: Őssejtek biológiai alaptulajdonságok és. terápiai alkalmazás

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Bálint Béla: Őssejtek biológiai alaptulajdonságok és. terápiai alkalmazás INNOVATÍV TUDOMÁNY A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tudományos tanácskozása nemzetközi részvétellel Színhely: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, I. emeleti díszterem, Szabadka, Strossmayer u. 11. Időpont:

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései

EREDETI KÖZLEMÉNY. A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései EREDETI KÖZLEMÉNY A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései CZIÁKY TAMÁS DR. 1, FARKAS LÁSZLÓ DR. 1, GYÔRFI GYULA DR. 1, GUBÁS PÉTER DR. 1, MINIK KÁROLY DR. 2, BERKÔ

Részletesebben

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg,

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg, Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára Nagy Melinda MART VII. kongresszusa Sümeg, 215.5.8-9 Bevezetés Intézetünk egyik feladata a férfi infertilitás alapos kivizsgálása,

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7.

Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7. Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7. Bevezetés Az iparosodott világ lakosságának 30-40%-ában fejlődik ki élete folyamán daganatos megbetegedése. A megbetegedések kb.70-90%-át környezeti karcinogének okozzák.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A VISSZATÉRŐ BETEG (Frequentusers)

A VISSZATÉRŐ BETEG (Frequentusers) A VISSZATÉRŐ BETEG (Frequentusers) Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, SBC/SBE Frequentusers Nem egységes nomenklatura Nem egységes feldolgozási szempontok Egy évnél nagyobb

Részletesebben

Autológ hemopoetikus ôssejt-transzplantáció eredményei chronicus myeloid leukaemiában

Autológ hemopoetikus ôssejt-transzplantáció eredményei chronicus myeloid leukaemiában Autológ hemopoetikus ôssejt-transzplantáció eredményei chronicus myeloid leukaemiában Gopcsa László 1, Barta Anikó 1, Bányai Anikó 1, Földi János 1, Kalász László 2, Pajor László 3, Gidáli Júlia 1, Pálóczi

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia Varga Noémi Ágnes Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete DEMIN XIII. 2013. május 29-31. Ritka

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből

Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből Dr. Kántor István HealthPort Plus Kft Invazív beavatkozás A beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozás

Részletesebben

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Mi az egészségértés? Az egészségértés (Health Literacy) az emberek alapvető egészségügyi információkhoz való hozzáférési, feldolgozási és megértési képessége. Ez a

Részletesebben

A rettegett dioxin. szervezetünkbe, képesek mimikálni az ösztrogént!

A rettegett dioxin. szervezetünkbe, képesek mimikálni az ösztrogént! A rettegett dioxin Kezdjük az elején, hogy teljes képet kapjunk ezen a területen! Xenoösztrogének A dioxin egy xenoösztrogén. Xenoösztrogéneknek hívjuk azokat a vegyszereket, amelyek bejutva a szervezetünkbe,

Részletesebben

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.) Az Egészségügyi

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek VédőHáló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás (termékkód: 15041) Nyomtatványszám: F 150410 01 1411 Jelen feltételek hatályba

Részletesebben

A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása

A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása Horváth Orsolya, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kassa Csaba, Csordás Katalin, Stréhn Anita, Sinkó János, Kriván Gergely Egyesített Szent

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro MAJEED Verzió 2016 1. MI A MAJEED 1.1 Mi ez? A Majeed-szindróma egy ritka genetikai betegség. Az érintett gyermekek Krónikus Rekurrens Multifokális Oszteomielitiszben

Részletesebben

2014/2015-ös tanév I. félévére, 2014.09.01-2015.01.20. időszakra meghirdetett PhD kurzusok Laki Kálmán Doktori Iskola

2014/2015-ös tanév I. félévére, 2014.09.01-2015.01.20. időszakra meghirdetett PhD kurzusok Laki Kálmán Doktori Iskola 2014/2015-ös tanév I. félévére, 2014.09.01-2015.01.20. időszakra meghirdetett PhD kurzusok Laki Kálmán Doktori Iskola 1. Kurzus magyar címe: Májcirrhosis és szövődményei Kurzus angol címe: Cirrhosis And

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA DR. TEMESI ALFRÉDA BIOL. TUD. KANDIDÁTUS C.E. DOCENS ETT-ESKI PÁLYÁZATI IRODA IGAZGATÓ FŐBB

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

Allogén vérképzőőssejt-átültetés Magyarországon

Allogén vérképzőőssejt-átültetés Magyarországon EREDETI KÖZLEMÉNY Allogén vérképzőőssejt-átültetés Magyarországon Bátai Árpád dr. 1 Reményi Péter dr. 1 Réti Marienn dr. 1 Barta Anikó dr. 1 Gopcsa László dr. 1 Lengyel Lilla dr. 1 Torbágyi Éva dr. 1 Csukly

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

A szövet- és mintagyűjtemények jelentősége és funkciói - Tissue and sample repositories; significance and functions -

A szövet- és mintagyűjtemények jelentősége és funkciói - Tissue and sample repositories; significance and functions - A szövet- és mintagyűjtemények jelentősége és funkciói - Tissue and sample repositories; significance and functions - Dr. Glasz Tibor Semmelweis Egyetem II.sz. Pathologiai Intézet Biobanking Workshop -

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN medicus universalis XXXVI/4. 2003. SEMMELWEIS EGYETEM, EFK, EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK, BUDAPEST ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

"Towards a Europe free from tobacco smoke: policy options at EU level

Towards a Europe free from tobacco smoke: policy options at EU level Fókuszban a Dohányzás Elleni Nemzetközi Keretegyezmény (FCTC) 2. szám/2008. április Védelem a passzív dohányzás ellen 8. cikk 1 " # % o o o o o o u o u u! "!#$ o A Dohányzás Elleni Nemzetközi Keretegyezmény

Részletesebben

A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató

A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató Dr. Budavölgyi Attila, Dr. Lászlóffy Marianna Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 A megpályázott állás: teljes munkaidős egyetemi docens, SE Transzplantációs és Sebészeti

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (60)

Baross utcai Szülészeti Esték (60) Baross utcai Szülészeti Esték (60) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata Klónozás, őssejtek Előadók: Dr. Andréka

Részletesebben

III. Melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó részeiben szükséges módosítások

III. Melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó részeiben szükséges módosítások III. Melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó részeiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 548 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A ritka betegségek:

Részletesebben